Page 1

Nr 5 Mai 2009

Åpne Dører

Nord-Korea:

I fangenskap for Jesu skyld Side 4


Bladet Åpne Dører

De totalitære ideologier

og Nord-Korea

«Totalitarismen er menneskehetens hittil mest fullstendige ­forsøk på å befri seg fra seg selv» (Einar Øverenget, i sin ­presentasjon av Hanna Arendt). «Du skal ikke følge mengden i det som er ondt» (2 Mos 23,2). Åpne Dørers målsetting er å styrke og ut­ruste kristne brødre og søstre som lever under press og forfølgelse på grunn av sin tro på Jesus Kristus, og å oppmuntre dem til å være med på å oppfylle misjonsbefalingen. Vårt oppdrag er å: •

Skaffe til veie bibler og kristen littera­­­­tur, støtte kristen mediemisjon, lære opp nasjonale kristne ledere og yte humanitær hjelp.

Forberede og utruste kristne som bor i truede og ustabile land til å stå fast i troen når de møter forfølgelse og lidelse.

Kalle og utruste kristne i den frie verden til å identifisere seg med trossøsken som blir forfulgt, og til aktivt å støtte og be for dem .

Bibelen sier: Om ett lem lider, da lider alle lemmene med (1 Kor 12,26a). Open Doors International Grunnlegger: Broder Andreas Intern. leder: Jeff Taylor Åpne Dører Norge Adresse: Barstølveien 50 F 4636 Kristiansand Telefon: Telefax: E-post: Internett:

38 00 80 90 38 00 80 91 norway@od.org www.OpenDoors.no

Generalsekr.: Stig Magne Heitmann Inform. ansv.: Eivind Flå Styreformann: Aslak Viumdal Revisjon: PricewaterhouseCoopers DA Kontonr: 3060.07.70000 og 3060.07.46444 Trykk: Kristiansand Trykkeri AS

Bladet Åpne Dører Redaktør: Eivind Flå Opplag: 14 500 ISSN 1504-8985 E-mail til områdeledere Øst-Finnmark: ost-finnmark@od.org Trondheim: trondheim@od.org Bergen: bergen@od.org Oslo: oslo@od.org Rogaland: rogaland@od.org Haugaland: haugaland@od.org Flekkefjord: flekkefjord@od.org Kristiansand: kristiansand@od.org Åbne Døre Danmark Postadr.: Postboks 1062 7500 Holstebro Telefon: (0045) 9740 7781 E-post: denmark@od.org Open Doors Sverige Postadr.: Box 48 701 40 Örebro E-post: sweden@opendoors.org Konto nr.: 1220 01 20427 Giro nr.: 5951 - 8464 Open Doors Island (samme adresse som i Norge) Islandsk giro: 0528.26.077777 Åpne Dørers kontorer verden over: Australia, Brasil, Canada, Danmark, Filippinene, Frankrike, Indonesia, Italia, Sør-Korea, Malaysia, Nederland, New Zealand, Norge, Singapore, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, SørAfrika, Tyskland og USA. Forsidebilde: Gutt fra Nord-Korea

N

ittenhundretallet blir av mange kalt for de totalitære ideologiers århundre. Totalitarismens mål var – og er – å ensrette befolkningen og få kontroll med, eller utrydde, alle med en avvikende overbevisning. Det sant menneskelige må elimineres for at landets borgere kan bli systemets lydige tilhengere. Mennesket blir en brikke eller en «ting», hvor den menneskelige individualiteten brytes ned. Vi har sett dette i Lenins og Stalins Sovjetunionen, i Maos kommunistiske Kina, i Mussolinis og Francos’ fascistiske Italia og Spania og i Hitlers naziregime. Vi har også møtt totalitarismen i Albania, Vietnam, Laos, på Cuba og i flere andre land.

I

dag møter vi totalitarismens tvillingbror i islamismens skremmende fundamentalisme og hensynsløse meningsdiktatur. Felles for alle de totalitære ideologiene er at de begynner som utopier og ender som mareritt. Det er nemlig ikke så enkelt å «velge seg» et nytt folk i tråd med førerens eller lederens enerådende oppfatninger. I kjølvannet av ensrettingen møter vi som regel også en skremmende kristendomsforfølgelse og en kraftig motstand mot alle som tenker eller tror annerledes enn regimet.

D

et landet i verden som i dag kanskje i aller sterkest grad viderefører en totalitær ideologi, er Nord-Korea. I alle


hjem må det henge et bilde av tidligere president Kim Il Sung på veggen. Her er staten gud. Religiøs tilbedelse er kun tillatt så lenge den retter seg mot Kim Jong Il og hans avdøde far Kim Il Sung. Konsekvensen er at de kristne, som følger den levende Gud, blir forfulgt, fengslet og torturert. Mange lider også martyrdøden. Gjennom flere år har Åpne Dører plassert Nord-Korea på toppen av listen med de 50 land i verden der kristendomsforfølgelsene er størst.

I

Nord-Korea bor det ca 24 millioner mennesker. Mange mener at så mange som 1 million sitter fengslet i fangeleirer. NordKorea blir beskrevet som et fengsel uten gitter. Om dagen tvinges landets borgere til å dyrke «gud» i skikkelse av Kim Jong Il. Om natten skjelver de i gru. Vi vet ikke sikkert hvor mange kristne det er i NordKorea. Antakelsene varierer fra 200 000 til mer enn 500 000. Vi regner med at 10-20% av de kristne sitter i fengsel for sin tro.

Å

pne Dører har tidligere rapportert om medarbeideren «Simons» kontakt med titusener av kristne i Nord-Korea gjennom diverse nettverk. Han har bl.a. uttalt: «Det er strengt forbudt å være kristen i Nord-Korea. Enhver som har en Bibel, blir sendt til en leir, sammen med hele sin familie. Flyktninger som blir tatt til fange i Kina eller Nord-Korea kan bli dømt til noen år i en fangeleir. Men hvis de nordkoreanske myndighetene oppdager at flyktningene har vært i kontakt med kristne, får de en mye hardere dom. Tortur og henrettelse skjer ofte.»

S

oon Ok Lee gir et sterkt vitnesbyrd om forholdene i Nord-Korea på en kortfilm utgitt av Åpne Dører. Der sier hun bl.a. dette om behandlingen av de kristne i fangeleirene: «Kristne barn skulle drepes helt ut i tredje slektsledd. Gravide mødre fikk injeksjoner med gift, og etter 24 timer med meget store smerter, døde barnet i mors liv. Men, hvis barnet likevel var i live ved fødselen, drepte vaktene barnet mens moren så på. De syv årene i leiren var jeg sammen med kristne som var fengslet for sin tro, for i Nord-Korea er det en forbry-

Til ettertanke av Eivind Flå Informasjonsleder i Åpne Dører

telse å tro på Gud. Først trodde jeg at de var psykiatriske pasienter, men etter 7 år ble jeg overbevist om at de ikke var det … Hundrevis i leiren var fengslet fordi de trodde på Jesus. Selv om de ble torturert, fornektet de aldri sin tro. Det er ikke noe sted i verden hvor kristne lider så mye som i Nord-Korea. De siste minuttene av livet sitt holdt de hverandre i hendene og sang.»

I

begynnelsen av det forrige århundre ble hovedstaden i Nord-Korea, Pyongyang, kalt «Asias Jerusalem». Nå er det hovedstaden for forfølgelse i verden. Da Kim Il Sung tok makten i 1945, ble alle bestrebelser tatt for å utslette kristendommen i landet. Kristentroen fortsatte likevel på tross av forfølgelse og tortur. Kim Jong Il har fortsatt i faren Kim Il Sungs fotspor. I likhet med sin far gjør han krav på folkets tilbedelse. I sin dennesidige kvasireligion har han utformet en lære som går ut på at han og faren er «ett», og at de sammen med den religiøse ideologien, Juche, utgjør en hellig treenighet. Slik blir det gjort forsøk på å innta den treenige Guds plass.

D

et er mange ulike vurderinger om hvordan det vil gå i Nord-Korea når presidenten dør. Selv har Kim Jong Il utpekt sin tredje sønn, Kim Jong Un til sin etterfølger. Noen mener Kina vil være interessert i å få større innflytelse i landet, mens andre håper på en forening med Sør-Korea. Fremtiden er menneskelig sett usikker. Samtidig vet vi at Gud er på tronen. Ingenting er umulig for ham. I Åpne Dører har vi tidligere hatt en treårig bønneaksjon for landet. Vi oppmuntrer til fortsatt innstendig å be om frihet for landet og folket. Be om Herrens beskyttelse for Guds lidende menighet og om en gjennomgripende vekkelse i landet.

Totalitarismens mål var – og er – å ensrette befolkningen og få kontroll med, eller utrydde, alle med en avvikende overbevisning. Det sant menneskelige må elimineres for at landets borgere kan bli systemets lydige tilhengere. Mennesket blir en brikke eller en «ting», hvor den menneskelige individualiteten brytes ned.

3


I fangenskap for Kristi skyld «Takket være deres støtte kan vi overleve disse tidene med hungersnød. De nåværende levekårene i landet vårt er svært v ­ anskelige. Prisen på ris fortsetter å stige. Nylig ble fem kvinner fra vårt område henrettet. Den yngste av dem var bare 28 år gammel. Verdifulle liv er gått tapt. Deres forbrytelse? – Å prøve å overleve ved å lete etter mat. Etter henrettelsen har vi ikke lenger lov til å drive handel på markedet her. Hva kan vi gjøre? Likevel, vi er ikke redde for å sulte. Vi har allerede mottatt så mye støtte fra dere kristne utenfor våre grenser. Vi gjør vårt beste for å spre Guds Ord i Nord-Korea. Takk igjen for deres utholdende bønner, omsorg og hjelp!» (Utdrag av et brev fra kristne i Nord-Korea.)

Nord-Korea – Det anslås å være rundt 400 000 kristne i Nord-Korea, hvorav titusener lever i fryktelige konsentrasjonsleirer. Kristne sees på som «en fare for samfunnet» og «spioner for det villfarne Vesten». Landet er nummer én på listen over forfølgelse for syvende gang. Siden 1945 har den «Store Leder» Kim Il Sung (som døde i 1994) og hans sønn den «Elskede Leder» Kim Jong Il (nåværende leder) blitt tilbedt som guder. De tolererer ingen konkurranse. Over hele landet finnes store statuer av Kim Il Sung. Alle som ikke bøyer seg i tilbedelse av disse, ender opp i fangeleir sammen med hele familien. Åpne Dører skaffer mat til omkring 60 000 mennesker årlig. Vi distribuerer også flere tusen kristne bøker og annet materiell i landet. Ved siden av dette møter Åpne Dører nord-koreanske flyktninger i Kina og lærer dem opp som nordkoreanske menighetsledere.


Et reisebrev fra Nord-Korea Toget snor seg langsom gjennom et grått og kaldt landskap … over islagte elver, gjennom store åkre som ligger brakk i vente på en ny vår. Hele dagen sitter jeg inne i kupeen på toget og ser ut av vinduet på et landskap som knapt endrer seg på de tolv timene toget tar fra grensen til Kina, og inn til hovedstaden Pyongyang. Tusenvis av hus som er helt like, og som bærer preg av mange år med påkjenninger. Tusenvis av mennesker som bærer det samme preget som husene ... ensfargede, slitne og kalde. Jeg hører bare lyden av toget som glir over skinnene, for menneskene om bord snakker ikke til meg. Det har de ikke lov til, og ikke tør de å gjøre det heller. Jeg får en forståelse av redselen deres idet vi stopper opp langs et skolebygg, og min vogn stanser like foran et åpent vindu. Veggen i klasserommet er et eneste stort veggmaleri der historien om den hvite manns misjon i Nord-Korea er malt i sterke farger. Jeg ser bilder av en hvit man som tar livet av gravide kvinner og spedbarn … Dette er bare litt av propagandaen som blir servert småbarn i Nord-Korea

for å bygge opp om hatet og forakten for resten av verden. Jeg var ikke ment å se dette maleriet, for alt jeg skal serveres, er idyll og god mat i de dagene jeg er her. Maten smaker ikke like godt når jeg vet at store deler av befolkningen lider av sult og spiser bark fra trær for å overleve. I løpet av mine dager i landet reiser jeg på kryss og tvers, gjennom området der jeg vet det er samlet tusenvis av mennesker innenfor fangeleirer bygget på tegninger Hitler brukte for å sperre inne jødene. Her sitter mennesker som har gjort noe som landets «kjære» leder ikke aksepterer. Kanskje har de gjemt vekk noe mat for å overleve. Kanskje har de sagt eller gjort noe som satte styresmaktene i et dårlig lys. Helt sikkert er det at mange av de hundretusener som sitter bak disse murene og gjerdene, er mennesker som enten kjenner noen som har eid, eller som selv har eid en Bibel. Straffen er brutal, både for deg, dine foreldre og dine barn. Uten nåde blir man torturert og drept, eller tvunget til å jobbe under ekstreme forhold resten av livet… et liv som ikke varer mer enn noen få år

Jeg hører bare lyden av toget som glir over skinnene, for menneskene om bord snakker ikke til meg. Det har de ikke lov til, og ikke tør de å gjøre det heller.

5


i disse leirene. Temperaturen kan krype godt under 30 minusgrader, og 24 timer i døgnet voktes du av vakter som blir premiert etter hvor brutale de klarer å være mot fangene.

Er det håp?

Nord-Korea Befolkning: 24 millioner Hovedstad: Pyongyang

Der det er liv, er det alltid håp, og det spirer i Nord-Korea. Undertrykkelsen har kommet til et nivå der det ulmer i grasrota, og folk begynner å stille spørsmålstegn ved om landet deres faktisk er det beste, frieste og mest fantastiske landet i verden. Er deres «kjære» leder virkelig så kjærlig? Kristne gir ikke opp, og hver dag står tusenvis av nord-koreanere opp og ber for landet sitt. På den sørkoreanske grensen gjør sørkoreanere det samme. Det er en åndskamp, og i hele verden samles kristne for å be om frihet for verdens mest lukkede land, og verdens mest undertrykte befolkning.

Styreform: Såkalt folkedemokrati Areal: 120 538 km2 Språk: Koreansk Religion: Ateisme/ persondyrkelse

Pyongyang, tidligere «Asias Jerusalem»

Vær med i bønn! (Brevet er sendt til Åpne Dører fra en av våre medarbeidere. Av sikkerhetsmessige grunner trykker vi ikke vedkommendes navn).


Riv ut bø nnekalen deren og i Bibelen legg den eller and aktsboka

Be hver dag...

Bønnekalender

Jeg ventet, ja ventet på Herren. Da bøyde han seg til meg og hørte mitt rop. Salme 40,2

Nord-Korea

Vi ønsker å velsigne andre organi­ sa­­­sjoner som er med på å utbre evangeliet – både hjemme og ute. Husk også på disse i dine bønner.

Bangladesh

1. mai - Be om at Nord-Korea må komme ut av sin dype isolasjon, og at befolkningen i landet må få fri­heten tilbake. I begynnelsen av det forrige århundre var det en stor ­kristen vekkelse i Nord-Korea. Be om en ny gjennomgripende ­vekkelse i Nord-Korea. Bønneord: Jes 61,1-2.

6. mai - Mange kristne i Bangladesh er glad

2. mai - Kristne i Nord-Korea opplever

7. mai - Barnebibelen er klar for trykking

brutal forfølgelse. Be om at Åpne Dørers åndelige og diakonale arbeid kan bli til hjelp for mange av de kristne i landet. Bønneord: Salme 40,18.

3. mai - Be om at de omkring 50-100 000 kristne i Nord-Koreas arbeidsleirer må få oppleve Guds kjærlighet og trøst i deres sorg og smerte. Bønneord: 2 Kor 1,4. 4. mai - Det er strengt forbudt å være kristen i Nord-Korea. Enhver som har en Bibel, blir sendt til en leir, sammen med hele sin familie. Be for de mange kristne som opplever tortur og store lidelser i arbeidsleirene. Bønneord: Salme 119,86.

5. mai - Det er mange ulike vurderinger om hvordan det vil gå i Nord-Korea når presidenten dør. Selv har Kim Jong Il utpekt sin tredje sønn, Kim Jong Un til sin etterfølger. Noen mener Kina vil være interessert i å få større innflytelse i landet, mens andre håper på en forening med Sør­Korea. Fremtiden er menneskelig sett i høyeste grad usikker. Be om at Nord-Korea i fremtiden kan oppleve frihet og rettferdighet, og at fremtiden må preges av håp. Bønneord: Job 5,16.

for valgresultatet i desember 2008. La oss be Herren om å bruke landets nye ledere til å skape en fruktbar periode for kirken i Bangladesh, og at muslimske ekstremister får mindre innflytelse. Bønneord: Salme 25,4. dette året. Vårt mål er å distribuere 2000 eksemplarer til kristne med muslimsk bakgrunn. Vær med i bønn om at disse biblene må nå inn til unge hjerter med sitt budskap. Bønneord: Salme 51,12.

8. mai - I fjor kjøpte Åpne Dører en eiendom for å etablere et senter for kristne med muslimsk bakgrunn. Hensikten er å bedre forholdene for bibelopplæringen av bengalske troende. Be om at denne visjonen må bli virkelighet og til stor velsignelse. Bønneord: Salme 90,17.

Bhutan 9. mai - Bibler på det offisielle Dzongkaspråket er vanskelig å få tak i. Be om at Gud må åpne en vei for sitt Ord slik at det kan nå frem til dem som trenger det innenfor landets grenser. Bønneord: Kol 4,3. 10. mai - Be om at sosiale forhold og ret-

tigheter for minoritetsgrupper i landet må styrkes og forbedres. Be for våre kristne brødre og søstre. Bønneord: Luk 18,7.

7


Be hver dag...

Bønnekalender

Mexico 11. mai - Be for de pågående opplærings-

programmene for pastorer og ledere. Be om at disse må bli styrket og oppmuntret i sin frimodige etterfølgelse av Jesus. Husk å be for de troende som ble drevet bort fra sine landsbyer i Guerrero. Bønneord: Heb 10,35.

12. mai - Be for de troende i Nachij, Chiquinibal-vo, Paste, Shulvo, Bomchen og Pets-Toj, som har fått vann- og strømtilførselen til sine hjem avstengt. Be om mot, håp og løsninger på disse problemene. Bønneord: 2 Krøn 20,12. 13. mai - Fortsett å be for koordinatorer og ledere, som trenger Den Hellige Ånds visdom til innsikt, innlevelse, mot og styrke. Be også for teamene i Oaxaca, Guerrero og Chiapas. Bønneord: Jak 1,5.

Irak

17. mai - Vi undrer oss fremdeles på hva fremtiden vil bringe for dette plagede landet. Vi vet at budskapet om frihet, som Norge i dag feirer, er like viktig i Irak, som i resten av verden. Jesus er stått opp, og vi fortsetter å be om at også Irak må få gjenoppstå fra graven. Bønneord: Apg 3,7. 18. mai - Be om at kirken i Irak må bli forent i kjærlighet til hverandre. Jesus sier: ”Av dette skal alle kjenne at dere er mine disipler, om dere har kjærlighet til hverandre.” Be om at Gud må virke sterkt gjennom Kristi legeme i Irak. Bønneord: Joh 13,35. 19. mai - Fortsett å be for den kurdiske kirken. Tidligere forsøk på samarbeid og forening har ikke lykkes særlig godt, men tanken på hva som har hendt i landet de siste 20 årene bringer håpet tilbake. Be for kirkens ledere at de må bli fylt med Kristi kjærlighet til hverandre. Bønneord: Kol 3,13.

Iran

14. mai - Flere evangeliske kirker i provinsen Duhok er sluttet sammen i den Evangeliske Allianse. Be med dem om samhørighet og enhet. Be også for de mange flyktningene, som kommer til denne byen fra hele Irak, for å prøve å gjenoppta et normalt liv. Bønneord: Joh 17,22.

20. mai - Be om beskyttelse for distribusjonen av kristent materiell i landet. Dette er alltid livsfarlig for menneskene som er involvert, så be om beskyttelse for dem og om blinde øyne i rette øyeblikk. Bønneord: Esek 34,26.

15. mai - Be for den kurdiske regjeringen

21. mai - Husk i bønn på de hemmelig tro-

som seriøst overveier å ta steget med å garantere religionsfrihet i den kurdiskstyrte delen av Irak. Bønneord: 1 Tim 2,2.

16. mai - Be for Åpne Dørers arbeid med å hjelpe traumatiserte mennesker i Irak. Be for en person som spesielt går inn i oppgavene med å hjelpe barn som befinner seg på sykehus, skoler og barnehager. Be om beskyttelse og bevarelse av sinn og tanker med hensyn til de fryktelige psykologiske påkjenningene dette arbeidet innebærer. Bønneord: Fil 4,7.

ende som kalles inn til avhør. Det er umulig å nekte, og de vet aldri om de vil bli satt i varetekt og fengslet eller om de kan dra hjem igjen. Be om mot og visdom. Bønneord: 5 Mos 33,25.

22. mai - Be for dem som er satt fri, men som

har fornektet sin tro under avhør. Be om at de i sine hjerter ikke må fornekte Jesus og om at Herren må helbrede og gjenopprette. Be om at de må få se at de alltid er velkommen hos sin himmelske Far og kan finne trøst og styrke i Ham. Bønneord: Høys 2,14.


Ord om bønn I bønnen har den ensomme en å tale med, den lidende en som forstår, den lykkelige en å takke, og synderen en å bekjenne for. J. Nilsson

Algerie 23. mai - Be for rettssakene mot

kristne som ennå ikke er avsluttet, og om at ingen må bli dømt. Be om at antikonverteringsloven som ble vedtatt i 2006, må bli opphevet. Bønneord: Job 9,10.

24. mai - Be for de to advokatene som forsvarte de kristne i flere åpne rettssaker. Begge er ikke-troende, men utsettes for trusler fordi de forsvarer de kristnes menneskerettigheter. Bønneord: Ef 1,18.

25. mai - Be for ledere i kirken som dette året vil dra utenlands for å fortelle om situasjonen i landet. Be om visdom og styrke. Bønneord: Ords 3,6.

India

Kina 28. mai - Be om en problemfri utdelig av 100 000 kopier av Åpne Dørers ungdomsbibel til unge i de store byene. Be om at denne versjonen av Guds Ord vil dra mange unge troende til å lese og bli kjent med Gud på en dypere måte. Bønneord: Ords 22,6. 29. mai - Be om muligheter og åpne dører for produkter som er laget av fattige kristne kvinner på landsbygda sørvest i Kina. Varene skal selges i utlandet for å styrke økonomien i hjelpeprosjektet som Åpne Dører har i området. Be om ny verdighet for disse fattige troende. Bønneord: Salme 84,12.

gå dem vel som elsker deg! Salme 122,6

Asia, som på grunn av veksten i arbeidet i Kina, nå er inne i en omformingsprosess. Be om visdom og ledelse til å se rette og gode løsninger. Bønneord: Fil 1,16.

31. mai - Be for alle som arbeider på

sjektet for voksne i Jhabua. Jhabua er et stammeområde i en av de delene av India hvor kristne blir systematisk og jevnlig forfulgt. Bønneord: Jer 15,16.

Jerusalem! La det

30. mai - Be for Åpne Dørers base i

Hjemmefronten

26. mai - Be for alfabetiseringspro-

Be om fred for

Åpne Dører-­kontoret i ­Kristiansand, og for våre deltids­ansatte i Rogaland og Bergen. Be også for arbeidet med å etablere ­lokale nettverk av Åpne Dører-­kontakter rundt om i landet. Bønneord: Jes 26,12.

Besøk våre INNHOLDSRIKE hjemme­sider på Internett: www.OpenDoors.no Nytt stoff til inspirasjon, takk og forbønn blir lagt ut hver dag.

27. mai - Be for valget i India. Be om at Herren må la en god og stabil regjering komme til makten. Be om en regjering som med rettferdighet og nåde legger forholdene til rette for vekst av Guds rike i India. Bønneord: Luk 11,2.

9


Økende vold i India India – Landet som har klatret mest oppover på Åpne Dørers forfølgelsesliste (World Watch List), er India. Etter å ha ligget flere år omkring plass nummer 30, har landet nå steget til nummer 22. Hovedgrunnen til dette er hinduekstremistenes massive angrep på kristne i Orissa. Mer enn 110 kristne ble myrdet, 170 kirker og 4 500 hus ødelagt og mer enn 54 000 kristne drevet på flukt i fjor. Dersom det ikke var slik at det finnes trygge steder for kristne i India, ville landet ha befunnet seg langt høyere oppe på lista. Året 2007 gikk inn i historien som det året med flest tilfeller av vold mot kristne i India siden landet ble selvstendig i 1947. I 2008 viste det seg at ting kunne bli langt verre. En bølge av vold skyldte over staten Orissa etter mordet på en hinduleder i august. Selv om maoister tok på seg ansvaret for mordet, var dette en god anledning for hinduekstremister til å utøve vold mot de kristne. Lokale

­ yndigheter sviktet sitt ansvar for å m beskytte sine kristne borgere. – Volden har avtatt sterkt de siste månedene, men mange er fremdeles svært redde for å vende hjem, sier lederen en for Åpne Dører i India. Åpne Dører og deres indiske medarbeidere hjelper kristne som har flyktet. Blant annet ytes det nødhjelp, medisinsk hjelp, traumebehandling, selvforsvarskurs og annen nødvendig støtte. I fjor organiserte Åpne Dører også en skrivekampanje for ofrene for volden. Mange sendte protestbrev til den indiske ambassaden med krav om beskyttelse for de kristne. (OD)


Forfulgt men ikke glemt Rifkatu Ephraim Masok

Nigeria

27. novemb er 2008 var Rifkatu Ephra vitne til et b im Masok lodbad som førte til at m Akkurat nå h kristne i Jos, inst 128 ar Nigeria, mis tet livet. Ekte Rifkatu og h Rifkatu, pas mannen til ennes tor Ephraim Masok, var en fire barn flytt ble drept i an av de som et fra grepet fra m Jos, og de b uslimer. Rifkatu og Ep o r i h ra im hørte nabobyen sa kirke i områ mmen det. Under an til en evangelisk Jos i Nigeria med ekteman grepet ropte limer at de sk flere musnens ulle brenne familie. kirken, drep og andre kr e pastoren istne. Samm en med flere Ephraim til ki Rifkatu ble sp andre gikk rken for å sø urt om plan fremtiden. H rge for at an ene hennes ikke satte fy griperne un startet å for r på kirken. gråte mens D a han kom fr ser opp til G kristne og m hun sa: ”Jeg ud alene. Je em, stod uslimer og ka g eier et lan Ektemannen stet steiner hverandre. H dstykke i Jo mot min kjøpte d elt uventet st s. et, men vi h ket noe der artet plutsel muslimer å ar ikke dyrenda. Jeg er ig flere skyte mot m re en dd for nye an jeg vet ikke gden som p beskytte kirk hva jeg skal grep, og røvde å en. Ephraim gjøre.” stod i fremst ble skutt i h Et te r an g re e rekke, og odet, magen pet i Nigeria får Rifkatu o og i brystet. andre enker Rifkatu har d g flere bistandshje et svært tøft lp, traumeh ti l av ekteman sk , o o g le sø g jelp og støtt ang fra Åpn rger over ta nen sin. En Å e e Dører. Væ pet send pne Dører-ko har vært på r med i bøn en oppmun ntakt som besøk til en n og tring til Rifk ken, fortelle n at es de hadde, va u . og barna hen r at samtale r hjerteskjæ n rende og va nskelig.

Oppmuntring

rt og korte Fargerike postko kan for eksembrev er best. Du lvers og minne pel skrive et bibe dem. om at du ber for Send brevet til: Rifkatu Masok c/o Åpne Dører Barstølveien 50F d 4636 Kristiansan

Når du sender et

brev/kort:

rt. t/kortet blir sensure Regn med at breve tikk av kri m kan oppfattes so Skriv ikke noe som det. myndighetene i lan dem. Fortell at du ber for • rikt postkort. Bruk gjerne et farge • tt. en lukket konvolu i Send brevet/kortet • på engelsk. Skriv kortfattet – og • land. i brev til muslimske ” Unngå ordet “islam • er fra, du d et ditt og hvilket lan Skriv gjerne navn • adresse. men ikke din fulle ! asjonen Åpne Dører nis Nevn ALDRI orga •

• •

11


Nytt

om forfulgte kristne

40

10

Femti kristne arrestert i Iran på en dag Iran – Tidligere i år arresterte det iranske politiet så mange som femti kristne. Bare i Teheran skal ti kristne være arrestert. Jamal Ghalishorani (49) og hans kone Nadereh Jamali fra Teheran ble arrestert mens de enda befant seg i sengen tidlig om morgenen. Jamal har vært en kristen i tretti år og hans kone i femten år. Deres tretten år gamle datter ble tatt vare på av familiemedlemmer. Jamal og Nadareh er blitt løslatt med en åpen sak og en uklar

tiltale. Ifølge iranske kilder er arrestasjonene et resultat av en pågående bølge av arrestasjoner. De er trolig alle rettet mot mennesker som har forlatt islam. Likevel, i januar ble også en amerikansk kristen arrestert: Hamik Chatsjikian. Hans oppholdssted er ukjent. Den iranske kilden sier: - Vi har flere ganger opplevd enormt press, men det har alltid avtatt. Denne gang ser det ikke ut til å avta. (CD)

Jamal Ghalishorani

Antall eritreiske fanger ­nærmer seg 3000 Eritrea - Under en gudstjeneste 25. januar anholdt eritreiske myndigheter 27 kristne. Dette bringer antallet kristne som er arrestert siden oktober opp i tre hundre, og det totale antallet nærmer seg tre tusen. Kirkegjengerne feiret nattverd da politiet forstyrret seremonien. Tjue menn og syv kvinner ble slått og tatt med til politistasjonen. Januar var en vanskelig måned for de kristne i Eritrea. Nesten tre tusen kristne i Eritrea er fengslet, fordi de tilhører «feil kirke». Mange soner sin straff i containere. Siden 2002 har bare den ortodokse, den katolske og den lutherske kirke vært tillatt . (OD)


10

Hvordan er situasjonen for ... Allina? Tsjetsjenia - Vær så snill og be for meg. Allinas mann ble skutt og drept på gaten. Fra det øyeblikk har hun møtt livet alene med sine fire barn. – Jeg visste at Gud ville sende mennesker for å hjelpe meg, var Allinas første respons da et medlem fra Åpne Dørers stab besøkte henne i Tsjetsjenia (se Åpne Dører-bladet april 2008). Allina var nesten alene med sin tro. Hun hadde en kristen venn. For noen år siden, da hun hentet barna sine fra en sommerleir utenfor Tsjetsjenia, ble hun invitert med på et kristent møte. Budskapet om Jesu kjærlighet rørte så dypt ved henne at hun ønsket å følge Ham. Tilbake i Tsjetsjenia ønsket hun å vitne om sin tro, men dette ble ikke godt mottatt overalt. Familie og venner vendte henne ryggen, og arbeidskollegene hennes skrek til henne. – Vi skal korsfeste deg, var det en som sa. Allina slet også med andre problemer. Hun måtte forlate leiligheten sin fordi noen andre tilbød huseieren mer penger for den ettroms store leiligheten enn hun kunne betale. Dette er over et år siden nå.

i det siste plaget henne eller barna på grunn av deres tro. Det som bekymrer Allina, er et angrep av hepatitt C. – Jeg takker Gud for dere, sa hun til et medlem av Åpne Dørers stab som besøkte henne. Og hun la til: – Vær så snill og fortsett å be for meg. Be for meg og mitt forhold til Jesus. (OD)

Møte For øyeblikket går ting godt for Allina. Hun og barna har funnet et annet sted å bo. Forholdene er bra på arbeidsplassen, og hun trives der. Hun har av og til mulighet til å møte andre kristne, og ingen har

13


Hjemmefronten Vi besøker bl.a. disse stedene i mai:

Holte Eiendom

Søn Søn Søn Søn Søn

03. 03. 10. 24. 24.

mai mai mai mai mai

Kristiansand, Misjonshuset Askøy, Florvåg bedehus Jørpeland, Jørpeland kirke Emblem, Emblem bedehus Randaberg, Fremtid og håp

kl. 11.00 kl. 11.00 kl. 11.00 kl. 11.00 kl. 11.00

For flere møter, se:

Postboks 1622 Lundsiden 4688 Kristiansand S.

www.OpenDoors.no Ønsker dere besøk fra Åpne Dører i din menig­het? Ta kontakt med kontoret i Kristiansand, så vil vi ­forsøke å legge inn et besøk i reiseruten. Telefon: 38 00 80 90 - E-post: norway@od.org

Fiskebrygga Kristiansand Tlf. 38 12 24 40 Fax 38 12 24 56

Skal du på festival i sommer?

Siv. ing. Jan Helge Viste - mobil: 909 25 977

Om kort tid er det igjen tid for sol, sommer og festival-liv. Åpne Dører er på plass på Skjærgårds

www.silas.as Adopsjon av sau. Salg av livdyr, ull, skinn og kjøtt. Grønn omsorg/ inn på tunet.

www.fjeldgard.no

Music&Mission festival og på Ungdommens Landsmøte (NLM). Ta turen innom standen vår! Her kan du få vite mer om Åpne Dørers arbeid for forfulgte kristne og hva vi i Norge kan gjøre for våre brødre og søstre. Bli med på konkurranser, kjøp deg en kul t-skjorte, eller ta en pause inni fengselscella vår. Håper vi sees!

Postboks 406, 4067 Stavanger Telefon 51 70 97 20

Børge Dahlstrøm, 4580 Lyngdal Tlf: 38344508 / 95481665

Urs Wenk-Wolff Fiolinmaker Prof. Dahls gt. 24, 0260 Oslo Telefon: 22 55 20 03 – Mobil: 980 10 243

E-post: post@svithun-elektro.no www.svithun-elektro.no

Husk å melde flytting til Åpne Dører når du skifter adresse.


Hjemmefronten

Helgen 6.-8. mars var flere tusen ungdommer i over 50 land i bønn for forfulgte kristne. Mange i Norge var Per Åge Berge også med på denne store bølgen av bønn som strakte seg over hele verden. Vi oppfordret ungdommer til å være i bønn denne helgen alene, sammen med venner, i menigheten eller på fellesarrangement i Rogaland. TAKK til deg som var med på Shockwave 2009. Gud gjør store ting gjennom bønn! I Rogaland hadde Åpne Dører for første gang et fellesarrangement under årets Shockwave-helg. Samlingen, som fant sted i Salem Stavanger, var et ”kick-off” som skulle gi ungdommer

inspirasjon til å være med i kampen for forfulgte kristne. Et par hundre ungdommer var til stede, og det ble en flott kveld preget av Guds nærvær. Vi brukte tid i bønn for konkrete land og mennesker, og vi fikk se flere sterke kortfilmer om mennesker som ønsker å følge Jesus på tross av forfølgelse. Paul Grønseth med band ledet oss i lovsang gjennom kvelden. Ta med deg Shockwave Paul Grønseth videre. Ikke la det bli bare med denne helgen, men bruk friheten din og ressursene du har til å bety en forskjell for forfulgte brødre og søstre!

Åpne Dører på TV Åpne Dører har produksjon av TV-sendinger på Visjon Norge. Du finner programoversikten i enkelte kristne aviser, og på internett: www. visjonnorge.com

Verv en ny abonnent til Åpne Dører-bladet Åpne Dører ønsker å hjelpe forfulgte kristne, men vi ønsker også å være en stemme for de forfulgte. Gjennom Åpne Dører-bladet kan du holde deg ­oppdatert på hva som skjer der troen på Jesus koster mest. Nær 15 000 holder bladet, men vi har et sterkt ønske om å nå lenger ut. Vi ber deg om å hjelpe oss med å finne nye abonnenter. Bladet er gratis! Har du aktuelle navn, så ring oss på telefon: 38 00 80 90 eller send e-post: norway@od.org. Du kan også fylle ut talongen og sende den til: Åpne Dører, Barstølveien 50 F, 4636 Kristiansand. Husk å spørre personen før du sender inn navn!

avn ________________________________________________________________ Adresse ______________________________________________________________ ______________________________________________________________

E-post ________________________________________________________________

15


Brutal forfølgelse Nord-Korea: Ikke noe sted i verden blir kristne forfulgt på en så brutal måte som i Nord-Korea. Myndighetene ser på ­kristendommen som en alvorlig trussel mot stabiliteten i landet. Titusener av kristne blir arrestert, torturert og til og med drept. Men på tross av de forferdelige forholdene forsetter de kristne å tjene Kristus og står fast i troen. Antall nord-koreanere som er internert i konsentrasjonsleirer, er mye høyere enn ­tidligere antatt. Opplysninger fra Open Doors International ­antyder at det kan dreie seg om så mye som én million i fangenskap. Av disse er mellom 50 000 og 100 000 kristne. I løpet av 2008 hjalp Åpne Dører over 56 000 nord-koreanere med matforsyninger. En lokal kirkeleder skrev i et takkebrev: «På vegne av alle kristne her vil vi takke for maten, medi­sinene, regnfrakkene og lommelyktene. Vi trenger dette sårt og vi distribuerer det så fort som mulig ut til brødrene og søstrene.»

Vil du støtte Åpne Dørers arbeid blant forfulgte kristne i Nord-Korea og andre land? Bruk vedlagte giro. Gavegiro: 3060 07 70000 PS: Dersom du ønsker å støtte kristne i et bestemt land, skriver du landets navn på giroen og setter strek over tallene i KID-feltet nederst til venstre.

Åpne Dører støtter forfulgte kristne i mer enn 50 land. Gavene vi mottar denne måneden, vil bli brukt til arbeid der behovet er størst. Hjertelig takk for all forbønn og støtte!

Telefon: 38 00 80 90

• E-post: norway@od.org • www.OpenDoors.no

Bladet mai 2009  

Bladet mai 2009

Bladet mai 2009  

Bladet mai 2009

Advertisement