Page 1

men ikke glemt

Mart

ke

Sri Lanka

Åpne Dører setter stor p ris på om du engasjere d vil eg når det g jelder skrive jen til den k kampanristne enka Shiromi Edir og hennes li isinghe lle 5 år gam le sønn Sera dh. Den 17. febru ar 2008 ble pastor Neil Edirisinghe momentant drept av en som traff hje kule rtet. Han var 37 år gamm Mennesker el. som kjente pastoren, m det var en le e n er at iemorder so m drepte ha drapet var re m, og at ligiøst motiv ert. Hans kone S hiromi og d eres lille søn år gammel, n, da 2 ble også sku tt, men de o med alvorlig v erlevde e skader og dype traum Dører skaffe er. Åpne t til veie den medisinske for Shiromi hjelpen og sønnen h ennes.

Oppmuntring

rt og korte Fargerike postko n for eksembrev er best. Du ka lvers og minne pel skrive et bibe dem. om at du ber for Send brevet til: Edirisinghe Shiromi and Seradh c/o Åpne Dører Barstølveien 50 F 4636 Kristiansand

Den lille huskirken i Ampara vokser unde r Shiromi’s Seradh (5 år ) omsorg og ledelse. En m edarbeider i menighete ter henne. I n støttillegg til å le d e bønn og lo hver søndag vsang , besøker Sh iromi medle i menighete mmene n på hverda gene. Hun o nes fem år g g henamle sønn fo rtsetter sitt med å bygg strev e opp sine li v på nettop stedet hvor p det deres mann og far, Pasto brått ble rev r Neil, så et fra dem.

Når du sender et

brev/kort:

urert. et/kortet blir sens sRegn med at brev m kritikk av so es m kan oppfatt sSkriv ikke noe so det. myndighetene i lan for dem. sFortell at du ber gerikt postkort. sBruk gjerne et far tt. t i en lukket konvolu sSend brevet/korte . lsk ge og helst på en sSkriv kortfattet – ke land. ” i brev til muslims sUnngå ordet “islam d du er fra, et ditt og hvilket lan sSkriv gjerne navn adresse. men ikke din fulle rer! nisasjonen Åpne Dø sNevn ALDRI orga

11

Shiromi Edirisinghe  

Åpne Dører setter stor pris på om du vil engasjere deg når det gjelder skrivekampanjen til den kristne enka Shiromi Edirisinghe og hennes li...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you