Page 1

Nr 2 Februar 2012

Åpne Dører

Libya

Titusener av bibler i en lastebil til Libya Åpne Dører har flyttet. Ny adresse er: Magnus Barfotsvei 7, 4633 Kristiansand. Nytt telefonnummer er: 38 11 14 00

Side 4-6


Bladet Åpne Dører

Åpenbaringen «Halleluja! Seieren, æren og makten tilhører vår Gud. Halleluja! For Herren vår Gud, Den Allmektige, er blitt konge! La oss glede oss og juble og gi ham æren! For tiden for Lammets bryllup er kommet.» - Åpb 19.1.6-7 «Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene! Den som seirer ...» - Åpb 2,7.11.17.29; 3,6.13.22

Åpne Dørers målsetting er å styrke og ut­ruste kristne brødre og søstre som lever under press og forfølgelse på grunn av sin tro på Jesus Kristus, og å oppmuntre dem til å være med på å oppfylle misjonsbefalingen. Vårt oppdrag er å:

Bladet Åpne Dører Redaktør: Informasjonsleder Eivind Flå Opplag: 15 300 ISSN 1504-8985

Skaffe til veie bibler og kristen littera­­­­tur, støtte kristen mediemisjon, lære opp nasjonale kristne ledere og yte humanitær hjelp.

Forberede og utruste kristne som bor i truede og ustabile land til å stå fast i troen når de møter forfølgelse og lidelse.

Kalle og utruste kristne i den frie verden til å identifisere seg med trossøsken som blir forfulgt, og til aktivt å støtte og be for dem .

E-post til områdeledere Øst-Finnmark: ost-finnmark@od.org Trondheim: trondheim@od.org Bergen: bergen@od.org Oslo: oslo@od.org Rogaland: rogaland@od.org Haugaland: haugaland@od.org Møre: molde@od.org Kristiansand: kristiansand@od.org Women to Women: kvinner@od.org Åpne Dører Ung: ung@od.org

Bibelen sier: Om ett lem lider, da lider alle lemmene med (1 Kor 12,26a). Open Doors International Grunnlegger: Broder Andreas Intern. leder: Jeff Taylor Åpne Dører Norge Adresse: Magnus Barfotsvei 7 4633 Kristiansand Telefon: 38 11 14 00 Telefax: E-post: norway@od.org Internett: www.opendoors.no

Åbne Døre Danmark Postadr.: Postboks 1062 7500 Holstebro Telefon: (0045) 9740 7781 E-post: denmark@od.org Open Doors Sverige Postadr.: Box 48 701 40 Örebro E-post: sweden@opendoors.org Open Doors Island (samme adresse som i Norge) Islandsk giro: 0528.26.077777

Styreleder: Kristine Eiken Revisjon: PricewaterhouseCoopers AS Kontonr: 3060.07.70000 og 3060.07.46444

Åpne Dørers kontorer verden over: Australia, Brasil, Canada, Danmark, Filippinene, Frankrike, Indonesia, Italia, Sør-Korea, Malaysia, Nederland, New Zealand, Norge, Polen, Singapore, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Sør-Afrika, Tyskland og USA.

Trykk: Bjorvand og Skarpodde

Forsidebilde: Jente fra Libya

Gen. sekr.:

Stig Magne Heitmann

A

postelen Johannes hadde slått seg ned i byen Efesos der han ledet de unge menighetene i Lille-Asia. Keiser Domitian forfulgte den voksende kristne kirken, og han beordret at Johannes skulle føres bundet til Rom. Der dømte han Johannes til døden, men ved et Guds mirakel unnslapp Johannes døden. Keiseren, som ble skremt av dette underet, sendte ham til øya Patmos. Fangene der arbeidet i de farlige og mørke gruvene, og brutale fangevoktere voktet dem. Slik ble også Johannes regnet blant forbrytere, sendt til en grusom arbeidsleir. Ikke ulikt mange kristne i Sovjetsamveldets leirer og dagens leirer i Nord-Korea.

J

ohannes skriver til menighetene: «Jeg, Johannes, som er deres bror og sammen med dere har del i trengslene og riket og utholdenheten i Jesus, jeg var på øya Patmos. Dit var jeg kommet på grunn av Guds ord og vitnesbyrdet om Jesus» (Åpb 1,9).

K

anskje var han den eneste kristne der. Var det flere, var det nok ikke tillatt å samles til noen form for gudstjeneste. Men Johannes var likevel ikke alene. Ingen andre mennesker kan stenge Jesus ute, dersom en selv ønsker å invitere ham inn. «På Herrens dag (søndag) kom Ånden over meg,»


Til ettertanke skriver Johannes. En gang, etter korsfestelsen av Jesus, hadde Johannes og de andre disiplene vært samlet bak en stengt dør. De var redde og forvirret. De hadde trodd på Jesus som Messias og verdens Frelser, men så ble han drept! De trodde han hadde all makt og kontroll, men nå var han død! Men så kom han og sto midt iblant dem. Han sa: «Fred! Frykt ikke!» Han hadde beseiret døden! Det skjedde den første dag i uken, og nå kom han igjen til Johannes på den dagen som for all tid skal kalles «Herrens dag». Den Oppstandne, Levende og Allmektige Seiersherren!

F

ra da av er det Jesus selv som gir resten av innholdet i Åpenbaringsboken. Det første Jesus gjør, er å ha et sterkt møte med Johannes. Bare Jesus og Johannes. Jesus ble et veldig Lys i mørket. Intet mørke er sterkere enn dette lyset. Jesus er Livet midt i dødens gruveganger. Dødens trusler må gi tapt for dette Livet! Jesus er Seierherren på keiserens dødsøy. Ingenting er for fjernt til ikke å være innbefattet i Jesu seier!

D

et andre Jesus gjør, er å gi Johannes et budskap til hver av de sju menighetene han har tilsyn med (= er biskop for). Noen av menighetene hører til i byer «der Satan har sin trone». Det finnes dem som kaller seg troende, men de er «Satans synagoge». Hva er faren for de kristne? Spott og ulike former for forfølgelse er en av farene. Men brevene forteller at en mer utbredt fare er lunkenhet, moralsk forførelse og læremessig villfarelse. Kjenner vi oss igjen? «Englene» for menighetene i Smyrna og Filadelfia hadde liten kraft. Slik kan mange kjenne det. Men nettopp disse lederne og deres menigheter skal få oppleve seier, fordi de har tatt vare på Jesu ord og ikke fornektet hans navn. De skal seire i den tiden prøvelsene kommer over jorden.

av Stig Magne Heitmann Generalsekretær i Åpne Dører

O

g dette handler resten av Åpenbaringsboken om. Det er en dramatisk krigshistorie, en krig mellom Gud og Satan. Mens krigen pågår, er det ikke alltid lett å se hvem som har overtaket og kontrollen. For å forstå det, må en ha åpenbaring – Guds ords åpenbaring. Derfor er Johannes´ Åpenbaring en svært viktig bok. Den vil være en bok til trøst, håp og kraft for forfulgte kristne til alle tider. Den krigen Åpenbaringsboken beskriver, er så reell. Djevelens angrep på dem som hører Jesus til, er så tydelige. Han herjet med den første generasjon av kristne og fikk drept de fleste apostlene og diakonene. Han herjet blant de kristne i Romerriket i tre hundre år. Det er et under at Kirken overlevde. Men overlevelsen, veksten og seieren forteller nettopp at Åpenbaringsboken er sann! Djevelen førte krig mot de kristne da islam oppsto og utbredte seg østover og vestover. På samme måte fører han krig mot de kristne i islams navn også i dag, i land etter land. Det er et under at Kirken overlever. Han har brukt ulike former for hedenskap, kommunisme, maoisme og Juche-ideologi for å utrydde Jesu venner. I dag bruker han bl.a. religiøs nasjonalisme, som hindunasjonalismen i India, for å knuse de kristne. Det er et under at Kirken ikke bare overlever, men at den vokser og seirer! Og til sist er seieren total, sier Åpenbaringsboken.

Jesus er Livet midt i dødens gruveganger. Dødens trusler må gi tapt for dette Livet! Jesus er Seierherren på keiserens dødsøy. Ingenting er for fjernt til ikke å være innbefattet i Jesu seier!

S

atans trone, alt djevelens herrevelde, skal en gang legges øde. Åpenbaringsbokens siste budskap er at Jesus seirer. Og alle som har fulgt ham, skal seire med ham! Halleluja!

3


Libya Titusener av bibler i en lastebil til Libya Å benytte seg av av kaoset under Den ­arabiske våren Da den startet i begynnelsen av 2011, snudde «Den arabiske våren» MidtØsten og Nord-Afrika på hodet. Åpne Dører fulgte nøye med på hvordan situasjonen for kristne utviklet seg, men satt ikke stille. Kaoset skapte muligheter for å øke innsatsen i flere land. I april startet vi et prosjekt for å styrke kirken i de land hvor det var uro ved å bringe inn i så mange bibler, bøker og annet materiell som mulig. «Aldri har Libyas grenser vært så vidt åpne som da,» sa en av våre felt­arbeidere. Nå er det gamle regimet borte i Libya, og Muammar Gaddafi er død. Her får du et ­tilbakeblikk på noe av det som har skjedd. «Fortsett å be for oss. Livet er vanskelig her i Tripoli. Alle ser ut til å være bevæpnet,» rapporterer en libysk prest fra hovedstaden. «På forrige gudstjeneste hadde førti til femti personer møtt fram. Dette er langt færre enn før.» Dette er én side av mynten når det gjelder Den arabiske våren: uro, kaos, historier om kristne som er tvunget på flukt og ikke vet om de vil kunne vende hjem igjen, og hva som kommer til å skje i landet.

Men det er også en annen side av denne mynten: i denne turbulente perioden har Åpne Dører vært i stand til å følge opp arbeidet vårt i en rekke land på en bemerkelsesverdig måte. «I de over førti årene som Gaddafi satt ved makten, var vi aldri i stand til å bringe så mange bibler inn i landet som nå,» forklarer feltarbeider Wasih. I løpet av de siste månedene har titusener av bibler, barnebibler og kristne bøker


funnet sin vei inn i landet, plassert mellom hjelpesendinger på lastebiler. Til sammenligning: Fram til starten av 2011 var den eneste muligheten vi hadde, at kurérer i hemmelighet brakte små pakker med bibler inn i dette nordafrikanske landet.

grønt, akkurat som «Den grønne boken» som inneholdt Gaddafis doktrine og læresetninger. Denne

Grønt eller rødt dekke «Det var ikke lenger noen grensekontroll ved grensen til Egypt. Grensepostene var ubemannede, og enhver kunne frakte hva de enn ønsket inn og ut av Libya. Vi hoppet på denne muligheten. Alle bibler og kristne bøker vi hadde på lager ble brakt inn i landet. I tillegg fikk vi også nye bøker trykket,» forteller Wasih. «Vi handlet raskt, men nesten like raskt måtte trykkepressen omstilles av en ganske uvanlig årsak.» Til bruk i Libya har Det nye testamentet alltid blitt trykket i

boken av Gaddafi ble nå avvist av folket. Under demonstrasjonene og protestene gikk mange eksemplarer av boka opp i flammer. Det å ha et grønt omslag var plutselig ikke en fordel lenger. Så vi begynte raskt å trykke bøker med rødt omslag.»

Kritisk periode

ideen var hentet fra Maos tid i Kina, da biblene ble trykket i samme format og farge som boken «Maos lille røde». På denne måten så det ut som om folk leste Gaddafis grønne bok, eller hadde denne i bokhyllen. Wasih forteller: «Men Den grønne

I andre land hadde også «Den arabiske våren» positiv effekt på Åpne Dørers arbeid, men endringen i arbeidet i Libya er det absolutt mest bemerkelsesverdige. «For øyeblikket er folket i Libya veldig åpne for fornyelse. Bibelen er fremdeles ei forbudt bok, men vi registrerer fra responsen både på radioog TV- program og på internett, at

5


fokus  LIBYA

det er stor interesse for evangeliet i Nord-Afrika,» sier Wasih. Denne revolusjonen har fått folk til å tenke. I mange land har det i årevis vært slik at befolkningen ikke fikk tenke selv. Nå har de frihet, og mennesker begynner å tenke over spørsmål som: «Hvem er jeg?» og «Hva er det jeg føler?» og «Hva står jeg for?» Libyere avviser ikke lenger Bibelen per definisjon, men er ganske nysgjerrige. Det er en mye større åpenhet. I mer enn fire tiår har det ikke vært tillatt for libyere å snakke positivt om kristen tro. Tidsepoken som nå har startet, er

kritisk. Vil det komme en leder som vil garantere folk i Libya friheten til å konvertere til kristen tro, eller vil det fortsatt være restriksjoner som krever at menigheter kun kan bestå av utenlandske kristne? Og dersom myndighetene skulle tillate religionsfrihet, hvordan vil samfunnet da se på libyske kristne med muslimsk bakgrunn?

Forsoning og ­gjenoppbygging Nå er det igjen innført strengere kontroll ved grensene, og leveringen av bibler er redusert. Wasih og

hans stab er fornøyd med arbeidet de har vært i stand til å utføre de siste månedene, ikke minst takket være støttespillere som reagerte raskt på oppfordringen om å støtte dette prosjektet. «Vi var i stand til å tilby det de kristne i landet ba om: bibler. Ikke alle biblene er blitt distribuert ennå, men kristne i Libya har håp for fremtiden,» sier Wasih. «Dersom interessen for den kristne tro fortsetter å øke, og om det blir større frihet, ønsker de å være i stand til å dele ut bibler.» (OD)


Riv ut bø nnekalen deren og i Bibelen legg den eller and aktsboka

Be hver dag...

Bønnekalender

«Vi vil juble over din frelse og løfte seiersmerket i vår Guds navn. Herren oppfylle alle dine bønner!»

Vi ønsker å velsigne andre organi­ sa­­­sjoner som er med på å utbre evangeliet – både hjemme og ute. Husk også på disse i dine bønner.

Salme 20,6

Libya 1. februar - Libya gjennomgår fremdeles

store endringer. Be om fred i samfunnet, og be for de lokale kirkene i dette landet. Grunnloven gir dem svært liten frihet. Bønneord: Rom 15,13.

2. februar - Be for folket i Libya, som ikke kjenner Guds nåde og Hans Sønn, Jesus. Be om at de må få sjansen til å høre den hele og fulle sannheten om Jesus og Den Hellige Skrift. Bønneord: Joh 16,13-14.

Sør-Sudan

Indonesia 6. februar - Parlamentet har vedtatt en lov angående Zakat (påbud om islamsk almisse). Dette vil kanskje spille en rolle i myndighetenes kamp mot fattigdommen. Be om at Gud må gripe inn i alle avgjørelser regjeringen tar i denne saken. Bønneord: Jes 25,4. 7. februar - Bønnekonferansen på Sumatra, som Åpne Dører støtter, blir i økende grad en velsignelse for arbeiderne i området. Be for disse som er samlet fra 53 stammer på Sumatra for å bli ikledd Guds kraft og beskyttelse i tjenesten. Bønneord: 1 Kor 1,24. 8. februar - Tina (pseudonym), en tidligere

3.februar - Byggingen av Emmanuel Christi-

an Training Centre (ECTC) er nå ferdig. Takk vår himmelske Far som har gjort dette mulig. Bønneord: Luk 5,5.

4. februar - Undervisningsåret ved ECTC

ble påbegynt 16. januar 2012. Be om Guds velsignelse over både studenter og lærere. Fra januar til mars er det svært varmt. Be om god helse for alle, siden mange kan bli offer for alvorlige sykdommer i denne perioden. Bønneord: Ordsp 10,22.

5. februar - ECTC ligger i et avsidesliggende

område, og de opplever mange utfordringer i forhold til logistikk, slik som oppkobling til internett. Få selskaper er i stand til å levere tjenester i slike områder. Be om en positiv utvikling angående dette i nær fremtid, slik at ECTC kan bli et produktivt kristent senter til Guds ære og menneskers frelse. Bønneord: Salme 118,25-26.

muslim fra Vest-Java, hjelper sin svigersønn, som tidligere presset henne for å vende tilbake til islam. Hun leder også en samling av troende med muslimsk bakgrunn i nabolaget. Takk Gud for Tinas liv og be om at mange må komme til Jesus gjennom hennes vitnesbyrd. Bønneord: Apg 26,16.

Laos 9. februar - For enhver troende som ønsker

å vokse i kjennskap til Gud, er det viktig med tilgang til Hans Ord. Men de fleste troende i Laos har ikke råd til å skaffe seg en Bibel. De som har råd, krysser grensa til Thailand for å få tak i en, siden trykking og salg av bibler i Laos er forbudt. Be Herren om å legge til rette for kristne i Laos til å få sin egen Bibel. Bønneord: Ef 4,15.

7


Be hver dag...

Bønnekalender

10. februar - Den kristne tro blir fortsatt

sett på som «den utenlandske religionen». Bibelen og annen kristen litteratur er bannlyst i dette landet. Be om at Guds Ord må nå frem til dem på mirakuløse måter. Bønneord: Mark 12,11-12.

11. februar - På grunn av politisk tilknytning til USA for noen tiår siden, lider Hmongkristne i Laos under sterk forfølgelse. Be for våre brødre og søstre i Hmong-folket. Bønneord: 1 Sam 12,23.

Burma 12. februar - Som et resultat av stor omsorg har Myat (pseudonym) adoptert ni barn fra sin egen hjemby etter syklonen Nargis i 2009. I året som gikk, ga Åpne Dører henne en symaskin, slik at hun kan tjene til livets opphold. Be for Myats lille bedrift og om at gleden i Herren må styrke henne. Bønneord: Sak 7,10. 13. februar - Mulighetene for disippeltrening er minimale for kvinnelige troende i Burma. Be om at Gud legger til rette for dem så de kan bli opplært og utrustet. Bønneord: 2 Tess 2,15. 14. februar - På grunn av fattigdom og et-

niske fordommer er det å vitne om Herren en stor utfordring i Burma. Be om frimodighet og kreativitet i vitne­ tjenesten. Bønneord: 2 Kor 8,9.

Sør-Filippinene 15. februar - Tausug-stammen topper

hierarkiet av muslimske stammer på SørFilippinene. De dominerer på alle områder. Be Gud om å forberede deres hjerter for Jesus. Bønneord: 2 Tess 2,17.

16. februar - I år vil Åpne Dører produse-

re og trykke «Praktisk Helsehåndbok» for kristne ledere og troende med muslimsk bakgrunn. Den inneholder informasjon om grunnleggende helsevaner og førstehjelp. Be om at håndboken må bli en velsignelse for lokale menigheter og lokalsamfunnene de tjener. Bønneord: Ordsp 4,20-22.

17. februar - Pris Herren for Daniel (pseudonym) og Peggy (pseudonym). De driver et dagsenter for å nå ut til muslimer i sitt nærområde. Be om guddommelig inngang hos lokale myndigheter når det gjelder offisiell registrering. Be om at Gud får bruke dem på underfullt vis i dette arbeidet. Bønneord: 1 Tess 1,9.

Sri Lanka 18. februar - Gjennom en lokal organisasjon på Sri Lanka skaffer og distribuerer Åpne Dører teologiske bøker og materiell til studenter på bibelskoler. I 2011 ble 150 slike boksett delt ut. Be om at disse ressursene blir til velsignelse – ikke bare for studentene, men også for menighetene de er en del av eller skal plante. Bønneord: Joh 7,38. 19. februar - Når en lokal menighet vokser, merker de kristne press og forfølgelse fra buddhistmunker. Lokale pastorer og deres familier blir angrepet, mens de kristnes samlingssteder ofte blir utsatt for innbrudd. Dette skjer særlig på landsbygda. Be om Guds beskyttelse over disse troende som går gjennom mange vanskeligheter. Bønneord: Salme 17,7.

20. februar - For to år siden var borgerkrigen over, men spor av etniske fordommer og hat er fremdeles et problem mellom tamiler og sinhalesere i Sri Lanka. Be om at kristne må være kanaler for forsoning, gjenforening og omsorg, uavhengig av etninsk bakgrunn. Bønneord: Rom 12,14.


Ord om bønn «Når nøden blir til bitterhet, blir den kreft i sinnet. Men når nøden blir til bønn, blir den kraft i sjelen.»

Iran 21. februar - Be for Farshid Fathi som

har sittet fengslet siden julen 2010. Be for andre fengslede kristne, deres ektefeller og barn, som bærer store byrder og bekymringer. Bønneord: Hebr 13,3.

22. februar - Be om løslatelse for

kristne som vi ikke kjenner navnet på, men som fremdeles er i fengsel. Be om at de får erfare Jesu nærhet i sine celler. Be om at Guds kjærlighet og fred må omgi dem og deres familier. Bønneord: 1 Pet 5,7.

Ukjent

Syria 27. februar - Be om at Guds Ord blir proklamert med overbevisning, og at kirkens ledere må være sanne Guds menn og kvinner. Be om at kirkelederne ser på seg selv som arvtakere etter de gamle profetene, som var rede til å legge ned sine liv for sitt folks sak. Bønneord: 2 Tim 4,2.

Be om fred for Jerusalem! La det gå dem vel som elsker deg! Salme 122,6

23. februar - Den økonomiske situasjonen i Iran er fortsatt en utfordring for alle. Den religiøse og økonomiske situasjonen har fratatt folk håpet. Mange lurer på om kristendommen er svaret på den åndelige sulten de kjenner. Be om Guds velsignelse over deres leting etter svar. Bønneord: Luk 11,10. 28. februar - Be for det syriske folk om

Algerie 24. februar - Kristne frykter at den offisielle registreringen av EPA (Den protestantiske kirken i Algerie) vil føre til en strengere kontroll fra myndighetenes side. Be om visdom for pastorer og kirkeledere. Bønneord: Jak 1,5. 25. februar - I løpet av de siste måne-

dene har troende ved ulike anledninger opplevd at presset mot kirken generelt og mot den enkelte troende har økt. Be om at kirken i Algerie oppnår større frihet. Bønneord: 1 Pet 2,16.

at de ikke må miste håpet for landet sitt. Be om at de kristne er utholdende i bønn for landets ledere, og at sann og guddommelig forvandling av hjerter må vise seg i den syriske regjeringen. Bønneord: Ordsp 23,18.

Hjemmefronten 29. februar - Be for alle som arbeider

på Åpne Dører-­kontoret i ­Kristiansand, og for våre områdeledere. Be også om at stadig flere vil være villige til å fungere som Åpne Dører-kontakter i sine lokale menigheter. Bønneord: Judas 20.

Besøk våre INNHOLDSRIKE hjemme­sider på Internett: www.opendoors.no Nytt stoff til inspirasjon, takk og forbønn blir lagt ut daglig.

26. februar - Et stort problem for krist-

ne er «Ordinance 03-06» fra 2006. Loven legaliserer diskriminering av alle andre religioner enn islam. Be om at den blir avskaffet. Bønneord: Salme 85,2.

9


«Den som tar imot et slikt lite barn for mitt navns skyld, tar imot meg.» Matt 18,5 Kledd i sin beste dress stirrer han alvorlig inn i kamera. En liten mann, men fremdeles et barn. En gutt fra et land som virkelig kjenner til krig og forfølgelse av kristne. Hva har øynene hans allerede sett? Hva går for seg inni hodet hans? Over hele verden finnes det barn som ham – i Nigeria, Nord-Korea, Colombia, Egypt og Pakistan. Barn som betaler prisen for sin egen tro, eller for foreldrenes tro. Øynene deres ser plager, ødeleggelser og drap. Noen mister sine foreldre, slektninger eller venner. Noen mister tryggheten i å ha et hjem. Noen mister muligheten til en god utdannelse.

Noen mister sitt liv. Alle har de mistet sin barndom. Deres verden er ikke en verden fylt av lek og et liv uten bekymring. Deres verden er satt sammen av usikkerhet, sorg og traumer. Heldigvis er barn tilpasningsdyktige og fulle av liv. Men de trenger omsorg og kjærlighet. Sammen med alle de andre kristne barna rundt om i verden, er gutten på bildet kirkens fremtid. Forfulgt eller fri. Jesus sier i Bibelen hvor viktige de er. Han sier: «Den som tar imot et slikt lite barn for mitt navns skyld, tar imot meg.» Han omfavnet dem og glemte dem ikke. (OD)


Forfulgt men ikke glemt Christin a fra Hu ixtan Fire år gam

le C Mexico Huixtan, Mex hristina var på vei til kirk ic en i sin 13 år gam o, sammen med sine fo Det er viktig reldre og le bror Emili fo o to menn ifø å la dem fors r oss rt finnlandsh i juni 2011, da hun så tå at de etter som åp familien. Ch ikke er alene, net ild mot rist men at lå presset m inas arm ble alvorlig sk de har en st adet og hun ot bakken u or familie nder broren som falt over so m bryr seg o s døde krop henne. Hun p, b og i all hast og har omso m dem brakt til syke le funnet etter to timer rg hus, hvor de armen henn dem. Vi besø for klarte å redd es. ke r dem e og har o gså bibelChristinas fa st udier med d r, Sebastian, en lille ble funnet m i kroppen. H familien. For ed ti kulehu an var også kort tid ll halshogd av menn. En el si den fant vi fa sine dst milien at Sebastian e i den lokale menighet drapsi frykt fordi en forteller var kjent som de hadde person i loka en eksempla m ottatt en an lsamfunnet. risk, fredfull o Ch også skutt o trussel. En m nym Christina g drept. Den ristinas mor, Maria, ble orgen fysiske rehab Christinas ar fa nt de en pap iliteringen av m er nå over , men hun er til å bevege sto: «Kom der irlapp på garasjeveggen ikke i stand arm hv eu kerheten båd en helt normalt. Det fr d ere lide sam t av denne delstaten, el or det yktes for sike for henne m lers vil e sk je b n og for henn dre, som ikke e som deres es eldre brø foreldre.» var til stede da foreldren V i legger merke e ble drept. Åpne Dører Christina. Det til noen små forandrin støtter denn ger i er godt å se e familien ju lokale mynd Hun er nå ti ridisk, og igheter ette lbake på førs at hun smiler av og til. rf o Dører støtter rsker drapen kolen og ka sammen med n fungere o e. Åpne andre barn brødre og sø gså Christina, samt ­hen mens hun g mer tilbake nes eldre ster med klæ til et normal ra r, med prakt med emosjo t liv. Send en dvis komtil 4 år gamle isk hjelp og nelle støttet o ppmuntring C h ri st ina, hen iltak. søster ved å skrive kort el nes fire eldre brødre og ler brev til d em.

Oppmuntring

rt og korte Fargerike postko n for eksembrev er best. Du ka rs og minne lve be pel skrive et bi dem. om at du ber for Send brevet til: ily (Mexico) Christina and fam c/o Åpne Dører 7 Magnus Barfotsvei nd sa ian ist 4633 Kr

Når du sender et

brev/kort:

sensurert. vet/kortet kan bli • Regn med at bre m kritikk av m kan oppfattes so • Skriv ikke noe so det. myndighetene i lan dem. for r be du at • Fortell rikt postkort. ge far et rne • Bruk gje olutt. tet i en lukket konv • Send brevet/kor . lsk ge en på og helst • Skriv kortfattet – land. ske slim mu til v ” i bre • Unngå ordet “islam d du er fra, et ditt og hvilket lan • Skriv gjerne navn adresse. men ikke din fulle Dører! anisasjonen Åpne • Nevn ALDRI org

11


Nytt

om forfulgte kristne

40

10

Nytt fra Nord-Korea Ikke i noe annet land blir kristne så sterkt forfulgt som i Nord-Korea. Alt dreier seg om «Den Store Leder» Kim Il Sung og hans sønn Kim Jong Il, som er nåværende leder. Han regjerer landet med jernhånd og forlanger at kun hans far og han selv skal tilbes som guder. Nå blir hans sønn Kim Jong Un opplært til å ta over lederskapet med tilsvarende hard hånd. Regimets erkefiender Kristne blir sett på som erkefiender av regimet, fordi de tilber en annen Gud. En nordkoreaner sier: «I NordKorea tar enhver kristen på alvor beslutningen om å være villig til å dø for Jesus. Uten å gjøre dette er det umulig å følge Ham.» Å ha en Bibel i sin besittelse er grunn nok til at du og din familie blir innestengt på livstid i en arbeidsleir eller drept. Det finnes noen få stat-

lig godkjente kirker i landet, men disse er i virkeligheten ikke mer enn en ytre demonstrasjon av en frihet som ikke eksisterer.

barna sine før de er gamle nok og sensitive nok til ikke uforvarende å nevne dette for andre.

«Vi møtes i svært små grupper. Vi henger et dekke over portrettene av landets ledere og så kneler vi ned i en sirkel for å be om styrke og utholdenhet,» forteller en av Åpne Dørers kontakter. Kristne foreldre forteller ikke evangeliet til

Kim Il Sung utviklet Juchesystemet, med ideologien om selvtilstrekkelighet og filosofien om at Den Store Leder er en «fars-figur» for folket, og at han leder dem. Det koreanske Arbeidernes Parti – hvor Kim Il Sung selv var formann – er

Hungersnød


10

bindeleddet mellom folk og leder. Ifølge landets ledere er Nord-Korea et paradis på jord. Men i flere år har en alvorlig hungersnød herjet landet og resultert i en svært alvorlig situasjon. Innhøstingen er på langt nær nok til å brødfø befolkningen, men på grunn av Juche-systemet blir matvarehjelp fra utlandet kun akseptert når det passer styresmaktene. På tross av myndighetenes tvang og propaganda går desperate mennesker i

all hemmelighet ut på leting etter gress eller noe annet å fylle magene sine med når nattemørket senker seg. De prøver på alle måter å holde seg i live. Foreldreløse barn plasseres ofte på barnehjem, men til og med der er det stor mangel på mat og omsorg. Dette betyr at mange barn er overlatt til å sørge for seg selv fra svært tidlig alder: de lever – og dør – på gatene. (OD)

Forfølgelse av kristne i Nord-Korea • Arbeidsleirer • Bibelforbud • Indoktrinering • Lederen som gud • Maktmisbruk • Angiveri • Grensekontroll • Henrettelser • Fengsel på livstid

13


Bladet

Åpne Dører

Hjemmefronten Hjemmefronten Vi besøker bl.a. disse stedene i februar:

Siv. ing. Jan Helge Viste - mobil: 909 25 977

www.silas.as

Postboks 362, 4664 Kristiansand Telefon 38 12 24 40 Telefax 38 12 24 42 www.fiskeeksperten.no - post@fiskeeksperten.no

Urs Wenk-Wolff Fiolinmaker Prof. Dahls gt. 24, 0260 Oslo

Tor 2. - Lør 4. feb Vi deltar på fellesmøter i Flekkefjord Fre 3. - Lør 4. feb: Bergen, Bildøy, Åpent SSIS-seminar Søn 5. feb Bergen, Tabernaklet kl 11.00 Man 6. feb Kristiansand, Vågsbygd kirke (kvinner) kl 19.00 Tir 7. feb Lillesand, Bedehuset kl 19.30 Ons 8. feb Stavanger, Baptistkirken, Insp.saml. kl 19.30 Fre 10. feb Randaberg fors.hus, Meetingpoint kl 19.00 Søn 12. feb Lyngdal, Misjonskirken kl 11.00 Ons 15. feb Vigrestad, Misjonshuset kl 19.30 Søn 19. feb Bore, Bedehuset kl 19.00

For flere møter, se: www.opendoors.no I løpet av helga 2.-4. mars 2012 vil unge over hele verden komme sammen i bønn for forfulgte kristne! Temaet for SW 2012 er «Den arabiske vår.» Hvordan har våre kristne brødre og søstre det midt oppi kaoset vi ser utspiller seg? Til å fortelle oss om dette har vi invitert Fawzi Wahib Khalil. Han er leder for «Outreach»-arbeidet i Midt-Østens største evangeliske menighet i Kairo, Egypt. Han besøker Bergen, Stavanger, Kristiansand og Oslo. For nærmere info, følg med på vår hjemmeside www.underground.no. Ønsker du å arrangere Shockwave i din gruppe/menighet? Kontakt oss for å få tilsendt ressurspakken.

Telefon: 22 55 20 03 – Mobil: 980 10 243

Holte Eiendom Postboks 1622 Lundsiden 4688 Kristiansand S. Børge Dahlstrøm, 4580 Lyngdal Tlf: 38344508 / 95481665

Adopsjon av sau. Salg av livdyr, ull, skinn og kjøtt. Grønn omsorg/ inn på tunet.

www.fjeldgard.no Tlf: 958 34 122 eller 917 98 655

Ønsker dere besøk fra Åpne Dører i deres ­menighet? Ta kontakt med kontoret i Kristiansand, så vil vi forsøke å legge inn besøk i reiseruten. Telefon: 38 11 14 00 E-post: norway@ od.org


Hjemmefronten

«Underground»

- Åpne Dører UNG’s nye ungdomskonsept Hva om du ble kastet ut av skolen eller familien, ble fengslet, torturert eller drept fordi du fulgte Jesus? Hva om din menighet måtte samles i hemmelighet, i ly av mørket, i all stillhet – i frykt for å bli angrepet? Over 100 millioner av våre trossøsken lever konstant under slike forhold! «Underground» er navnet på Åpne Dørers nye ungdomskonsept som skal hjelpe norsk ungdom med å ­relatere seg til sine forfulgte trossøsken. Sjekk ut www.underground.no. Hva driver vi egentlig med? - Vi arrangerer «undergrunns»-møter, bibelsmuglerrollespill og andre kreative aktiviteter for å gi ungdom et inntrykk av hva det vil si å være forfulgt. - Vi utvikler spennende og aktuelle møteopplegg og ressurser til bruk i ungdomsarbeid – for å sette fokus på forfølgelse av kristne, og for å skape engasjement. - Vi arrangerer Shockwave. Årlig – første helg i mars – samles tusener av unge rundt hele kloden for å be for de forfulgte. Vi utvikler gode ressurser slik at både små grupper og større forsamlinger kan arrangere Shockwave. - Vi vil gjerne ha deg med på laget! Hvis du kjenner at dette engasjerer, gå inn på nettsiden vår, underground.no, og klikk på ”Engasjer deg”. SISTE: Åpne Dører har nylig ansatt to ungdomsarbeidere, Kristina og Camilla, som du ser på bildet ved siden av. Vi har kommet godt i gang med å bygge opp et «undergrunns»-arbeid i Oslo, Bergen, Stavanger og Kristiansand. Videre ønsker vi å utvide dette arbeidet steg for steg, både i etablerte og i nye områder. Kontakt oss via www.underground.no, mail oss: ung@od.org eller ring oss på 38 11 14 00. Vi gleder oss til å høre fra deg!

Camilla og Kristina, Ungdomsarbeidere i Åpne Dører UNG

15


En mulighet for Guds Ord Libya/Midt-Østen: Det skjer for tiden store endringer i MidtØsten. Noen taler om en arabisk vår. Andre frykter en arabisk vinter. Ikke uten grunn kjenner mange kristne på uro og frykt. Den nye friheten kan også gi grobunn for vold og ekstremisme. Mange frykter at islamistiske partier skal få stor innflytelse når det nye, politiske

Vil du støtte Åpne Dørers arbeid blant undertrykte og forfulgte kristne i Libya/Midt-Østen? Bruk vedlagte giro.

landskapet blir formet. Uansett hvordan utviklingen blir, er det Åpne Dørers kall å søke etter muligheter for å støtte og hjelpe våre brødre og søstre i Herren. I

Gavegiro: 3060 07 70000

Libya har vi lyktes i å bringe inn mange sårt tiltrengte bibler og mye undervisningsmateriell. Dette har også skjedd i flere andre land i Midt-Østen. Ingen ting er umulig for Gud. Pred 3,3 sier at det er «en tid til å rive ned og en tid til å bygge opp». Be om at Guds rike må sprenge nye grenser i Midt-Østen, og at mange ­kristne kan få hjelp gjennom Åpne Dørers tjeneste.

Åpne Dører støtter forfulgte kristne i omkring 60 land. Gavene vi mottar denne måneden, vil bli benyttet til å støtte forfulgte kristne i Libya og andre land i Midt-Østen. Hjertelig takk for all forbønn og støtte!

Telefon: 38 11 14 00

PS: Dersom du ønsker å støtte kristne i et bestemt land, skriver du landets navn på giroen og setter strek over tallene i KID-feltet nederst til venstre på giroen.

• E-post: norway@od.org • www.opendoors.no

Bladet - Februar 2012  

Da den startet i begynnelsen av 2011, snudde «Den arabiske våren» MidtØsten og Nord-Afrika på hodet. Åpne Dører fulgte nøye med på hvordan s...

Bladet - Februar 2012  

Da den startet i begynnelsen av 2011, snudde «Den arabiske våren» MidtØsten og Nord-Afrika på hodet. Åpne Dører fulgte nøye med på hvordan s...

Advertisement