Page 1

Nr 8 September 2007

Åpne Dører

Bangladesh:

En prøvet tro

Se side 4


Bladet Åpne Dører

Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? I 2005 fikk jeg møte en afrikansk kristen fra Sudan. I forbind­else med et muslimsk herjingstog mot landsbyen hvor han bodde, hadde han mistet alt han eide og hele sin familie.

Åpne Dørers målsetting er å styrke og ut­ruste kristne brødre og søstre som lever under press og forfølgelse på grunn av sin tro på Jesus Kristus, og å oppmuntre dem til å være med på å fullføre misjonsoppdraget ved at vi: •

Skaffer til veie bibler og kristen littera­­­­tur, støtter kristen mediemisjon, utdanner nasjonale kristne ledere og yter humanitær hjelp.

Forbereder og utruster kristne som bor i truede og ustabile land til å stå fast i troen når de møter forfølgelse og lidelse.

Kaller og utruster kristne i den frie verden til å identifisere seg med trossøsken som blir forfulgt, og til aktivt å støtte og be for dem .

Bibelen sier: Om ett lem lider, da lider alle lemmene med (1 Kor 12,26a). Open Doors International Grunnlegger: Broder Andreas Intern. leder: Johan Companjen Åpne Dører Norge Adresse: Barstølveien 50 F 4636 Kristiansand Telefon: 38 00 80 90 Telefax: 38 00 80 91 E-post: norway@od.org Internett: www.opendoors.no Generalsekr.: Jan Robert Madsen Inform. ansv.: Per Birkeli Revisjon: PricewaterhouseCoopers DA Kontonr: 3060.07.70000 og 3060.07.46444

Bladet Åpne Dører Redaktør: Per Birkeli Opplag: 15 000 Åpne Dører avdeling Rogaland Telefon: 936 13 786 Åpne Dører avdeling Bergen Telefon: 900 28 876 Åbne Døre Danmark Postadr.: Postboks 1062 7500 Holstebro Telefon: (0045) 9740 7781 E-post: denmark@od.org Konto nr.: 1199 389 - 4622 Giro nr.: 389 - 4622 Open Doors Island (samme adresse som i Norge) Islandsk giro: 0528.26.077777 Åpne Dørers kontorer verden over: Australia, Brasil, Canada, Danmark, Filippinene, Frankrike, Indonesia, Italia, Korea, Malaysia, Nederland, New Zealand, Norge, Singapore, Spania, Storbritannia, Sveits, Sør-Afrika, Tyskland og USA. Forsidebilde: Kvinne fra Bangladesh.

H

an var pastor i en liten evangelisk menighet i landsbyen da ekstremistene stormet inn, brente, plyndret og drepte for fote. Selv ble han tatt med som fange og i flere måneder utsatt for grov mishandling og tortur. Ved et under klarte han å flykte, og kom til slutt tilbake til landsbyen som da fortsatt lå i aske og ruiner.

M

ens jeg satt og hørte ham fortelle, slo det meg: Mannen utstrålte en fred og en glede som på ingen måte harmonerte med hans hjerteskjærende fortelling. Jeg lurte en kort stund på om det han hadde opplevd var så grusomt og pinefylt at han hadde fortrengt hendelsene – rett og slett for å beholde forstanden. Men ettersom han fortsatte å fortelle, forsto jeg at det ikke stemte. For midt i alle detaljer, også om det grusomme, var det et lys og en varme som strålte fram fra øynene hans, særlig da han fortalte om hvordan Jesus hadde kommet så inderlig nær mens det sto på som verst.

M

ed begeistring fortalte han om hvordan Herren styrket og trøstet ham under timelang tortur, og om hvordan han fikk en dyp og inderlig visshet om at kona og barna nå var hjemme i himmelen og fri for all smerte. Da dette ble nevnt, stanset han plutselig opp og begynte høylytt å takke og lovprise Gud!


Til ettertanke F

ysisk var min afrikanske bror sterkt merket av behandlingen han var blitt utsatt for. Arrene på kroppen talte sitt tydelige språk. Samtidig var det en opphøyet ro, en styrke og friskhet ved ham som betok meg og de andre som satt sammen med ham. Hjertet hans brant av takknemlighet etter å fortelle om Jesu godhet og om hva han hadde gjort for ham! Jeg fikk en ydmyk fornemmelse av å være på «hellig grunn» og følte meg takknemlig over anledningen til å lytte til en for hvem lidelsen og døden hadde mistet sin brodd, ja, den var ved Herrens nåde forvandlet til fryderop! (Salme 126, 5–6).

P

aulus sier i 2 Kor 4, 16 ff: De trengsler vi nå må bære, er lette, og de skaper for oss en evig rikdom av herlighet som er uendelig mye større. Vi har ikke det synlige for øye, men det usynlige. For det synlige tar slutt, det usynlige er evig. For vi vet at om vårt jordiske hus, vårt telt, rives ned, så har vi i himmelen en bygning som er av Gud, et evig hus, som ikke er gjort med hender.

P

aulus, vet vi, var særdeles vel kjent med lidelse og forfølgelse. Derfor er ikke ordene her livsfjerne «skrivebordsfortellinger». Mange steder forteller han på rystende vis om grusomhetene han har gjennomlevd for Jesu navns skyld. Flere ganger sto det om livet! Men her synes han å lette litt på sløret for å gi oss del i en hemmelighet han har oppdaget, nemlig at trengslene bidrar til å gi åndelig klarsyn. Igjennom trengslene synes Gud å ha åpnet hans øyne slik at han kunne se utover de fysiske lidelsene og inn i «den rikdom av herlighet» som Gud har beredt for alle dem som elsker Ham (1 Kor 2,9). Tenk, Herren kan også bruke lidelsen som en skaperkraft til å synliggjøre sin herlighet!

I

likhet med Paulus så hadde tydeligvis mitt nye bekjentskap også erfart dette. Han strømmet over av takknemlighet!

av Jan Robert Madsen Generalsekretær i Åpne Dører

N

oen år etter at han ble blind skal den gamle NLM-høvdingen, Øyvind Andersen, ha sagt: «Da Herren tok fra meg mitt fysiske syn, så ga han meg et åndelig syn som jeg sannsynligvis aldri ellers ville fått.» Vi som hadde gleden av å sitte under hans talerstol, var slått av beundring da han siterte store deler av Bibelen etter hukommelsen, for deretter å dele «livets brød» med oss.

V

i skal verken søke eller lovprise lidelsen. Men i likhet med alt annet skal vi også overlate den i Herrens hender i tro og forventning om at han gjennom den vil herliggjøre sitt navn og samvirke alt til det gode for den som elsker ham (Rom 8,28). I årenes løp har vi mottatt mange vitnesbyrd om forfulgte kristne rundt om i verden. Det er ofte fortellinger om umenneskelig råskap og brutalitet. Men også om bønnens makt, Åndens kraft, kristen medfølelse og Jesu tilstedeværelse i lidelsene sammen med sine. Aldri hører vi om et ønske om hevn, men alltid om viljen til å tilgi og håpet om frelse for forfølgerne. Og så forstår vi at ordene kommer fra mennesker som Herren atter en gang har fått forme til sitt eget bilde – leirkaret er blitt knust for at den kostelige salven kan flyte fram! Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Nød, angst, forfølgelse, sult, nakenhet, fare eller sverd? Det står skrevet: For din skyld drepes vi dagen lang, vi regnes som slaktesauer. Men i alt dette vinner vi full seier ved ham som har elsket oss. For jeg er viss på at verken død eller liv, verken engler eller krefter, verken det som nå er eller det som kommer, eller noen makt, verken det som er i det høye eller i det dype, eller noen annen skapning skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre. (Rom 8, 35-39)

For vi vet at om vårt jordiske hus, vårt telt, rives ned, så har vi i himmelen en bygning som er av Gud, et evig hus, som ikke er gjort med hender.

3


Bladet Åpne Dører

En prøvet tro ... En gruppe Åpne Dører-medarbeidere fra baser i ulike land har vært i Bangladesh for å lære om kirken i landet og se nærmere på arbeidet som gjøres der i regi av Åpne Dører. Noime Lumapas fra Filippinene forteller her om hva han så og lærte. Bangladesh - Før hadde jeg hørt at

om materiell

kirken i Bangladesh slet tungt, og at kristne i den vestlige verden må hjelpe til med å dekke de materielle behovene. Jeg visste at folk var svært fattige, og jeg ventet å møte spørsmål om økonomisk hjelp.

hjelp, spurte

Vokser tross motstand

Istedenfor å spørre oss

de oss om noe av større verdi - våre bønner!

Men alt dette endret seg da jeg møtte de kristne. Jeg lærte at kirken i Bangladesh møter mange utfordringer, men den vokser. Før besøket trodde jeg at vår rolle var å hjelpe kristne i Bangladesh,

men jeg innså raskt at vi har mye å lære av dem. Mange kristne i Bangladesh er fattige. Men istedenfor å spørre oss om penger, ba de oss om noe av større verdi - våre bønner! Jeg så hvordan de troende i Bangladesh når fram til sine muslimske brødre. De trenger kun å bli utrustet.

Gudstjeneste på landsbygda Møtet mitt med familien til fem kristne martyrer lærte meg mye om ekte tilgivelse. Tilgivelse er et resultat av troen på at Jesus allerede har vunnet en fullkom-


Kristne i Bangladesh samlet til bibelstudie og bønn.

Theresa Goni får omsorg og forbønn fra en av Åpne Dørers medarbeidere.

Kristne ledere på kurs

men seier, og at det å dø for hans skyld er et privilegium – ikke en ulykke. Når en forAlle som var med på turen, fikk en sterk fulgt kristen tilgir, er det alltid med evanpåminnelse om at vi aldri må ta lett på geliet som bakgrunn. Den kristne enken vår tro. Kristne i Bangladesh betaler en Theresa Goni sa det slik: – Jeg har bedt høy pris for å beholde den. De er levende for min manns mordere helt eksempler på hva Paulus skrisiden den dagen han døde. ver om i 2 Korinterbrev 4,9: De har en sterk Jeg har bedt om at de ville ... forfulgt, men ikke forlatt, tørst etter Guds Ord, tilstå mordet på min mann, slått ned, men ikke utslått. og de har en stor nød angre og ta imot Kristus Besøket inspirerte oss for de ufrelste. som sin personlige frelser. til å fortsette arbeidet med å skaffe forbønn og støtte til kristne i Vanskeligheter Bangladesh. Før Theresa giftet seg med sin mann, Tørster etter Guds Ord Abdul Goni, sa han følgende til henne: «Du kommer til å møte mange vanskeligJeg vil aldri glemme møtet med de forheter, for jeg ønsker å gi mitt liv i tjeneste fulgte kristne i Bangladesh. De har en sterk for folket.» – Han arbeidet helhjertet for tørst etter Guds Ord, og de har en stor nød Jesus Kristus, og han forkynte evangeliet for de ufrelste. Den korte tiden sammen i mange år, fortalte Theresa. – Drømmen med dem hjalp meg til bedre å forstå hva hans var å plante en kirke og bringe mendet betyr å «identifisere» seg med sine nesker til den. lidende søstre. Når alt kommer til alt, var – En dag så jeg at mannen min gråt det jeg som ble fornyet og oppmuntret. mens han snakket med døtrene sine. «Dere er kristne. En dag blir jeg kanskje drept, men vær ikke redd for framtiden. Dere har hundrevis av fedre som meg som vil stå ved deres side.» – Den kvelden han ble drept, fortsatte Theresa, – ba han sine drapsmenn: «La meg gå hjem og snakke med mine døtre. Jeg ønsker å si dem noe for aller siste gang.» – Men de lot ham ikke gå, sukket hun.

«Mange vil forsøke å forgripe seg på oss, særlig de som drepte far, men Gud vil beskytte vår ære.» FARLØSE:

Monica og Sheela Goni.

Gud vil beskytte vår ære – Døtrene mine var helt ute av seg i tre dager, særlig den yngste av dem, fortalte Theresa. – Det var svært frustrerende. Men omsider kom de til seg selv. «Mor», sa de, «be for oss om at vi må kunne fortsette vår fars arbeid. Mange vil forsøke å forgripe seg på oss, særlig de som drepte far, men Gud vil beskytte vår ære.»

5


Bladet

FRIMODIG VITNE:

Åpne Dører

Abrah ønsker å dele evangeliet med sine muslimske landsmenn.

... et himmelsk håp * Fiktivt navn

Abrah* er en kristen med muslimsk bakgrunn. I sitt

Abrah bestemte seg etter hvert for å flytte til en annen landsby sammen med familien sin, men også der ble han presset fra ulike kanter på grunn av sin kristne tro. Landsby i Bangladesh

andre år som kristen ble fing­ rene hans brukket av folk i landsbyen – i et forsøk på å få ham til å oppgi sin tro. Abrah (48) tok imot evangeliet i 2002. Straks etter begynte naboer og muslimske ledere å forlange at han måtte vende tilbake til islam. Men Abrah gav et klart gjensvar: – Jeg kan ikke vende tilbake til islam, for Jesus er den eneste veien. Han er min Frelser. Dere kan gjøre hva dere vil, men jeg vil ikke forlate min tro, for dette er sannheten. De andre i landsbyen ble rasende da de hørte dette. De brøt seg inn i huset til Abrah og ramponerte det.

Utpressing Abrah drev en liten skreddervirksomhet i en leid butikk. Husverten

trodde at Abrah var blitt bestukket for å bli en kristen. I et forsøk på å presse penger ut av ham, krevde verten et depositum for den plassen han leide. Abrah forsto hva butikkeieren hadde i tankene: – Da jeg tok imot Jesus, fikk jeg bare evig liv, sa han. – Ikke en haug med penger. Verten ble sint og kastet ham ut, og Abrah mistet sin eneste inntekt. Han og familien måtte derfor begynne å lete etter et nytt sted der han kunne drive virksomheten sin. Asrah bestemte seg etter hvert for å flytte til en annen landsby sammen med familien sin, men også der ble han presset fra ulike kanter på grunn av sin kristne tro. Da han ville bygge et nytt lite hus til familien sin, prøvde naboer å hindre arbeidet. Tenåringsdatteren hans ble utestengt fra å gå på landsbyskolen. Hun ble tvunget til å dra tilbake til sin gamle skole, fire kilometer fra det nye hjemmet.

Tap, tro og håp Nå er det fem år siden Abrah mistet hus og levebrød. Men disse tapene gjorde at Abrah fikk en sterkere tro og et himmelsk håp. På samme måte som apostelen Paulus vil Abrah også en gang motta seierskransen. Inntil da ønsker han å stå oppreist for sin Frelser, midt i lidelsen. Han ønsker også å dele evangeliet med sine muslimske landsmenn. (OD)


legg den alenderen og Riv ut bønnek oka sb kt da an i Bibelen eller

Be hverbønnekalender dag... Salige er de tjenere som Herren finner våkne når han kommer! Luk 12,37

Vi ønsker å velsigne andre organi­ sa­­­sjoner som er med på å utbre evangeliet – både hjemme og ute. Husk også på disse i dine bønner.

Bangladesh Tre år i bønn for Nord-Korea 1. september - Sult og frykt tvinger skarer av nord-koreanere på flukt. Hver måned kommer omlag 60 flyktninger til de fem ulike mottaks­sentre i Kina. Takk Gud for alle dem som klarer å ta seg velberget ut av Nord-Korea. 2. september - På mottakssentrene får

mange sitt første møte med kristne, og får for første gang høre om Guds kjærlighet. Takk Gud for alle som kommer til tro på Jesus ved disse sentrene. Bønneord: Joh 1,12.

3. september - Be for dem som hjelper flyktningene. De utsetter seg selv for en stor risiko. Bønneord: Salme 17,8-9. 4. september - Organisasjonen CSW har laget en fyldig rapport om situasjonen i Nord-Korea (se side 10). Be om at rapporten må medvirke til at det internasjonale samfunnet tar nye skritt for å stanse overgrepene mot befolkningen i landet. Bønneord: Salme 146,7. 5. september - Be om

at det snart må bli slutt på den brutale undertrykkelsen av ­befolkningen i NordKorea. Alt er mulig for Gud! Bønneemne: Jer 32,17.

6. september - Mange kristne i Bangladesh er svært fattige, men de ber ikke først og fremst om penger. Deres høyeste ønske er at kristne i andre deler av verden ber for dem. La oss gjøre det i dag! Bønneemne: Salme 145,19.

7. september - Dr. Abdul Goni ble drept at ytterliggående muslimer. Takk Gud for at døtrene hans, Monica og Sheela, ønsker å fortsette farens arbeid med å utbre evangeliet blant muslimene i landet (se side 5). Bønneord: Apg 1,8. 8. september - Be om at Herren vil beskytte

Monica og Sheela fra alle som ønsker å skade dem og hindre dem i å dele evangeliet med muslimene. Bønneord: 2 Tess 3,1-3.

9. september - Be for Abrah og familien hans (se side 6). De trenger penger blant annet for å betale barnas skolegang. Be om at familien må stå fast i troen på Jesus på tross av økende press fra naboene. Bønne­emne: 1 Pet 5,8-9. 10. september - Be i dag for den kristne enken Aruna Sarkar og hennes fem barn. Mannen hennes ble drept av muslimske ekstremister fordi han forkynte Guds Ord til muslimene i landsbyen sin (se side 11). Bønneord: Salme 68,6.

7


Bladet Åpne Dører

Be hverbønnekalender dag... TRANGERE KÅR: Mye tyder på at kristne i den nordlige delen av Nigeria vil få enda trangere kår i tiden som kommer.

Nigeria 11. september - Den kristne lærerinnen

Christiana O. Oluwasesin fra delstaten Gombe nord i Nigeria ble 21. mars i år slått i hjel av illsinte muslimer som mente hun hadde krenket Koranen (se side 11). Hun etterlater seg mann og to små barn. Be for dem i dag. Bønneord: Salme 10,14.

12. september - Andre kristne lærere i

Gombe har levd i konstant frykt etter drapet på Christiana. Be om at Herren må gi dem mot til å bli stående på sin post og fortsette med å undervise og rettlede studentene sine. Bønneord: Luk 12,4-5.

13. september - Guvernøren i delstaten Kano har uttalt at sharia-lovene i tiden som kommer vil danne basis for alle offisielle beslutninger. Kristne i delstaten får dermed enda trangere kår. Be om at de ikke må gi opp, men at de må få ny styrke gjennom det som nå skjer og bli enda mer grunnfestet i troen på Jesus. Bønneord: Fil 4,6-7.

14. september - Be om at den nye presidenten i landet, muslimen Umaru Musa Yar’Adua, vil arbeide for å dempe de ytterliggående islamske kreftene nord i landet. Bønneord: 1 Tim 2,1-2.

Egypt 15. september - Sikkerhetspolitiet i Alexandria arresterte mandag 16. juli den kristne kvinnen Eman Muhammad el-Sayed (se side 12). Hun er blitt utsatt for brutal tortur i forsøk på å få henne til å oppgi sin kristne tro. Be om at Herren må styrke Eman og ­bevare henne i troen. Bønneord: Salme 91,1-2. 16. september - Be i dag for alle kristne i Egypt som har konvertert fra islam. Både myndighetene og deres egen familie gjør livet svært vanskelig for dem. Bønneord: Joh 10,29. 17. september - Be om en gjennomgripende vekkelse i Egypt. Bønneord: Luk 24,45.


Ord om bønn Bønnen «komme ditt rike» er hykleri dersom vi ikke selv vil ofre noe for at det skal komme. Luther

India

HVOR GÅR VEIEN? Innbyggerne i Irak går en usikker framtid i møte.

18. september - Kristne i India blir

stadig oftere angrepet av militante hinduer. Be om at de ikke må miste motet, men at Herren må gjøre dem i stand til å tåle prøvelsene. Bønneord: 1 Pet 3,14.

19. september - Pastor Massek Mat-

hew fra Bangalore i delstaten Karnataka ble nylig overfalt av tre hinduaktivister. Be om at han må få styrke til å fortsette arbeidet med å forkynne evangeliet. Bønneord: Salme 46,2

20. september - Be i dag for Åpne

Dørers Stå sterke i stormen-seminarer i India. Bønneord: 2 Tim 3,16-17.

21. september - Be om en gjennom-

gripende kristen vekkelse blant hindu­ aktivistene. Jesus gav sitt liv også for dem. Bønneord: Apg 1 Tim 2,3-4.

Vietnam 22. september - 350 montagnarder (fjellfolk) sitter innesperret i vietnamesiske fengsler. The Montagnard Foundation skrev nylig et brev til president Bush der de ber om hans hjelp til å få løslatt fangene. Be om at deres ønske må bli oppfylt. Bønneord: Heb 13,3. 23. september - Be i dag for familien til

Dieu Suoi. Han døde i slutten av mai i år på grunn av tortur i fengslet (se side 13). Bønneord: Salme 10,14.

24. september - Be i dag for Galilee

Bible School. Både lærere og elever er avhengige av Guds beskyttelse. Bønneord: Salme 36,8.

25. september - Takk Gud for at stadig

flere vietnamesere kommer til tro på Ham. Bønneord: Luk 15,7.

Irak 26. september - Takk Gud for de

­ odige kristne lederne som fremdeles m ikke har latt seg skremme til å flykte fra byer som Mosul, Bagdad, Basra og ­Kirkuk. Bønneord: 2 Tess 3,3.

27. september - Åpne Dører er nå den

største distributøren av litteratur i Irak. Takk Gud for mulighetene vi har for å spre bibler og kristne bøker til befolkningen i landet. Bønneord: 1 Krøn 16,8.

28. september - Be om beskyttelse over alle som er involvert i kristent arbeid i Irak, både nasjonale kristne og utenlandske arbeidere. Bønneord: Sal 91,7. 29. september - Muslimene vandrer i

et åndelig mørke, men Herren lengter etter å få tenne lys i deres liv (se Jak 4,5). Be om en gjennomgripende kristen vekkelse blant muslimene i Irak. Bønneord: Rom 10,1-2.

Hjemmefronten

Besøk våre INNHOLDSRIKE hjemme­sider på Internett: www.opendoors.no Nytt stoff til inspirasjon, takk og forbønn blir lagt ut hver dag.

30. september - Be for alle som arbeider på Åpne Dører-kontoret i Kristiansand, og våre deltids­ansatte i Rogaland og Bergen. Be også for arbeidet med å etablere lokale nettverk av Åpne Dører-­kontakter i Agder, Rogaland, Bergen og Oslo. Bønneord: Joh 15,5.

9


Bladet Åpne Dører

Russland

Tre år i bønn for Nord-Korea

Kina Japan

Forbrytelser mot menneskeheten Menneskerettsorganisasjonen Christian Solidarity Worldwide Overgrep­ene mot

(CSW) offentliggjorde nylig en

befolkningen i

omfattende rapport om Nord-

Nord-Korea er så grove at det må karakteriseres som forbrytelser mot menneskeheten.

Korea. Rapporten konkluderer med at overgrep­ ene mot befolkningen i Nord-Korea er så grove at de må karakteriseres som for­brytelser mot menneskeheten. Det handler om mord, utryddelse, slaveri og tvangsarbeid, tvungen folkeflytting, vilkårlig fengsling, tortur, forfølgelse, personer som «forsvinner», voldtekter, tvangsaborter og seksuell vold. I rapporten tar CSW til orde for at president Kim Jong Il bør stilles til ansvar for dette. Det er ellers sterke indikasjoner på at nord-koreanske myndigheter begikk folkemord mot religiøse grupper blant egne innbygg­ere på 1950- og 60-­tallet. Dette rammet landets kristne svært hardt.

Straffer hele familier CSW-rapporten beskriver et mareritt av et samfunn der prinsippet om «skyld gjennom slektskap» og overvåkning gjennom et nett av angivere er to av de viktigste metodene i undertrykkelsen. «Skyld ­gjennom slektskap» handler om å straffe familiemedlemmer av den som har forbrutt seg. Trusselen om at ikke bare du selv, men også dine kjære vil bli straffet hvis du kom på kant med regimet, har vært et effektivt middel til å holde folk nede. I rapporten siteres Kim Young-Soon, en tidligere innsatt i fangeleiren Yodeok. – 60 prosent av fangene i leiren var der på grunn av ting familiemedlemmer hadde gjort, forteller han. – De var der kun fordi de var i slekt med tidligere landeiere, folk som hadde samarbeidet med japanere, misjonærer eller andre som regimet ­definerer som suspekte.

Offentlig henrettelse 200 nord-koreanske flyktninger er blitt intervjuet i Sør-Korea. 173 av dem hadde vært vitne til en offentlig henrettelse, og 128 personer hadde opplevd at en de kjente ble straffet fordi han var politisk uakseptabel. 77 av dem som ble intervjuet hadde vært vitne til tortur. (OD)


Forfulgt men ikke glemt Fattig enke

SÅRT SAVN: Aruna og barna hennes savner Dulal som ble myrdet av muslimske ekstremister i 2005.

Bangladesh Evangelist Dulal Sarkar delte frimodig vitnesbyrdet sitt blant muslimene i landsbyen sin, Jalapur. 8. mars 2005 ble han myrdet av muslimske ekstremister. Enken Aruna sitter alene igjen med fem barn. Den yngste er bare tre år gammel. I tiden etter drapet ble Aruna plaget av dem som drepte mannen hennes. Hun hadde samtidig store problemer med å klare å skaffe det hun og barna trengte av mat og klær. Åpne Dører har hjulpet Aruna og barna med å

flytte til en annen by, slik at de kunne begynne et nytt liv langt borte fra dem som drepte mannen hennes. Du kan sende en hilsen til Aruna og barna (engelsk).

Send brevet til: Mrs. Aruna Dulal Sarkar c/o Åpne Dører Barstølveien 50 F 4636 Kristiansand

Enken Aruna sitter alene igjen med fem barn.

Kristen lærer mishandlet til døde Nigeria - Christiana O. Oluwasesin var lærer ved en pikeskole i delstaten Gombe nord i Nigeria. Under en eksamen 21. mars i år samlet hun inn papirer og skolesekker fra elevene for å unngå at de fusket. Da hun satte en av skolesekkene på gulvet ropte piken som eide sekken at læreren hadde krenket Koranen (det lå

et eksemplar av Koranen i sekken). Kort tid etter dette ble Christiana slått i hjel ved hjelp av steiner og jernstenger.

Forbilde Christiana var sett på som et forbilde av mange andre i menigheten sin, Evangelical Chapel Fellowship. Menigheten er i sjokk etter det som har

skjedd. Christiana etterlater seg mann og to små barn. Du kan skrive en oppmuntrende hilsen til dem (på engelsk). Bibelvers er bra, men husk å unngå ord som «islam», «muslim» og «extremists». Adresse: Oluwasesin family c/o Åpne Dører Barstølveien 50 F 4636 Kristiansand

MARTYR: Christiana O. Oluwasesin

11


Bladet Åpne Dører

Nytt

om forfulgte kristne Bangladesh

Nyomvendte banket opp Landsbyens

Bangladesh - Tidligere

muslimske myn-

i sommer ble en gruppe tidligere muslimer døpt til den kristne tro. Få dager etter dåpshandlingen begynte prøvelsene for de nyomvendte. Landsbyens muslimske myndigheter nektet dem å bruke drikkevannsforsyningen, som er områdets eneste kilde til rent drikkevann. Deres eneste alternativ var da å hente vann fra en elv 600 meter fra hjemmene deres.

digheter nektet dem å bruke drikkevannsforsyningen, som er områdets eneste kilde til rent drikkevann.

Steiner og trekøller

ALEXANDRIA: Byen er blant annet kjent for det gamle amfiteateret. Nå er byen i fokus på grunn av overgrep mot kristne

I slutten av juni ble ti av de kristne angrepet av muslimske naboer som var bevæpnet med steiner og trekøller. De fikk beskjed om å forlate landsbyen innen 24 timer, hvis de ville unngå ytterligere overfall. Politiet avviste

Husmenighet i Bangladesh

først de kristnes forsøk på å anmelde overfallet og arresterte i stedet presten Hirak Adhikari og to andre kristne for å ville «omvende muslimer». Klager fra menneskerettighetsforkjempere fikk imidlertid politisjefen i landets hovedstad Dhaka til å reagere. Han har nå opprettet en midlertidig politienhet i landsbyen de neste tre måneder. Den

skal beskytte de kristne mot ytterligere overgrep. Adhikari og medarbeiderne hans ble løslatt dagen etter arrestasjonen. – Da jeg ble løslatt, tok jeg straks kontakt med de andre troende for å trøste og oppmuntre dem, forteller Adhikari. – Jeg er takknemlig overfor alle dem som har bedt for dem og engasjert seg i denne saken på deres vegne. (OD)

Trusler og tortur Egypt - Sikkerhetspolitiet i Alexandria arresterte mandag 16. juli den kristne kvinnen Eman Muhammad el-Sayed (26). Hun er tidligere muslim, og kort tid før arrestasjonen ble hun angrepet og banket opp av slektninger i et forsøk på å tvinge henne til å fornekte sin

kristne tro. I stedet for å arrestere angriperne, valgte politiet å arrestere offeret for volden. I fengslet ble kvinnen utsatt for harde forhør og brutal tortur for å få henne til å fornekte troen på Jesus. Noen dager senere ble hun sendt tilbake til sine voldelige slektninger. (CD)


Et folk uten rettigheter

Vietnam - Montagnard står som en samlebetegnelse på de små folkegruppene som lever i fjellene i Vietnam. Under Vietnamkrigen kjempet fjellfolkene på sør-vietnamesisk side i kampen mot ­kommunistene i nord. Dette har vært med på å forsterke konflikten mellom montagnardene og landets kommunistiske lederskap. Det at mange av fjellfolkene har tatt i mot en kristen tro, har gjort situasjonen enda mer spent. Organisasjonen The Montagnard Foundation skrev nylig et brev til president Bush der de ber om hans hjelp til å få løslatt 350 montagnarder som sitter innesperret i vietnamesiske fengsler.

Trosfanger – Mange er fengslet fordi de har kjempet for menneskerettighetene eller fordi de har delt sin kristne tro med andre, heter det i brevet. – Andre er i fangenskap fordi de har forsøkt å flykte til Kambodsja.

Montagnardene som lever i Vietnam, har et desperat behov for å få høre at USAs president vet om dem, fortsetter brevet. Det er ført i pennen av Kok Ksor, leder for The Montagnard Foundation.

Vietnam

Torturert i hjel 30 år gamle Dieu Suoi døde i slutten av mai i år på grunn av tortur. Han ble første gang arrestert 14. september 2005 fordi han nektet å bli med i Vietnams offisielle kirke. Politiet slo og sparket ham foran øynene til skrekkslagne tilskuere, og gav ham elektriske støt. Deretter ble han lempet opp på en lastebil og kjørt til et fengsel. Den offentlige torturen skulle være en advarsel til andre kristne ledere. 27. mai i år kom Dieu Suoi tilbake til familien. Han var da så ille tilredt at familien knapt gjenkjente ham. Noen dager senere døde han på et lokalt sykehus. (OD)

Mange er fengslet fordi de har kjempet for menneskerettighetene eller fordi de har delt sin kristne tro med andre.

13


Bladet

Åpne Dører

onten Hjemmefr

Åpne Dører Holte Eiendom Postboks 1622 Lundsiden 4688 Kristiansand S.

Vi besøker disse stedene i september: Lør 1. sep Lør 8. sep 14.-15. sep Søn 16. sep Tir 18. sep Ons 19. sep Lør 22. sep Søn 23. sep

Fiskebrygga Kristiansand Tlf. 38 12 24 40 Fax 38 12 24 56

kl. 13.00 Kristiansand, Lund kirke (årsmøte) Forus, ÅD-kontoret (Fabrikkveien 27) kl. 11.00 (Inspirasjonssamling med Indonesia som tema) Bergen, Betlehem (Pit Stop ungdomsarr.) kl. 11.00 Bergen, Sandsli menighet kl. 19.30 Osterøy, Hjellvik bedehus kl. 19.30 Jørpeland, Bedehuset kl. 19.30 Stavanger, Salem kl. 11.00 Stavanger, Salem

Søndag for forfulgte kristne Siv. ing. Jan Helge Viste - mobil: 909 25 977

www.silas.as

11. november 2007 alternativt 4. eller 18. november

Kontakt Åpne Dører for å få tilsendt gratis ressursmappe. Telefon: 38 00 80 90 E-post: norway@od.org

Testamentarisk gave – når hjemmet skal fornyes Skibåsen 52, 4636 Kristiansand Telefon: 38 04 88 00

Urs Wenk-Wolff Fiolinmaker Prof. Dahls gt. 24, 0260 Oslo Telefon: 22 55 20 03 – Mobil: 980 10 243

Åpne Dører har mottatt en stor testamentarisk gave fra fru Johanne Nøvik fra Oslo. Gaven er på kr. 1.098.466. Vi vil gjerne takke fru Nøvik for hennes meget sjenerøse gave. Den vil sette oss i enda bedre stand til å tjene våre forfulgte trossøsken rundt om i verden. Vi vil samtidig takke alle som trofast støtter Åpne Dørers arbeid gjennom året. Alle gaver er like nødvendige og kjærkomne. Vi er takknemlige til Herren som stadig minner kristne rundt i hele landet om Hans lidende barns behov. Takk for at dere er lydhøre og står med oss i tjenesten! Jan Robert Madsen Generalsekretær


SYKLER TIL AFRIKA: Stig Magne Heitmann og kona Ragnhild syklet i sommer fra Tromsø til Bergen. For hver kilometer samlet de inn penger til Åpne Dørers arbeid i Afrika.

Ny medarbeider Stig Magne Heitmann har siden 1. januar i år vært ansatt i Åpne Dører. Han er område­ leder i Bergen og omegn. Etter å ha studert teologi og praktisk teologi ved Menighetsfakultet arbeidet Heitmann en periode som Studentprest i Laget i Nord-Norge. Han har siden vært innvandrerprest i KIA i Bergen, lærer på bibelskolen på Bildøy, frikirkepastor og er nå pastor i Sandsli Menighet. Stig Magne er gift med Ragnhild. Vi har spurt vår nye medarbeider om hva som motiverer ham for tjenesten i Åpne Dører.

Hvilke utfordringer tror du Åpne Dører står over for i tiden som kommer?

Gjennom undervisningsprogrammet Stå Sterke i Stormen hjelper Åpne Dører for– Alle kristne er mine søsken i Kristus Jesus. fulgte kristne til å holde ut og være frimoDerfor er også de forfulgte kristne mine dige med sitt kristne vitnesbyrd. Men denne søsken. Når de lider for Jesu navns skyld, undervisningen kan også være til hjelp for må jeg støtte dem, først og fremst gjennom kristne i frie land som ikke opplever direkte forbønn, men også på andre måter. Åpne forfølgelse i dag, men der vanskelighetene Dører er et av de redskapene Gud bruker kan komme fordi en står for en bibelsk tro for å minne oss om våre og ikke lar seg forføre. Vi lidende trossøsken og Vi har mye å lære av forhar mye å lære av forfulgte kristne; deres trosvitnesbyrd til å gi dem styrke, fulgte kristne; deres og utholdenhet, deres avhengighet av Gud trosvitnesbyrd og tro, håp og trøst i og hans ord, deres kjærlighet til Jesus, den kampen de står utholdenhet, deres og deres bønneliv. i. Åpne Dører er viravhengighet av Gud kelig en organisasjon jeg og hans ord, deres kjærkan identifisere meg med, i dens lighet til Jesus, og deres bønneliv. troskap og lydighet mot Guds ord og i dens Jeg tror ikke det blir mindre behov for måte å arbeide på. Åpne Dører og lignende arbeid i fremtiden, verken i Norge eller i den store verden. Åpne Dører informerer om forfølgelsens Samtidig som evangeliet forkynnes og kiromfang i vår tid, og minner samtidig om ken vokser som aldri før, øker det også på Bibelens ord om at «den som vil leve gudmed trengsler for Guds sanne folk. fryktig, skal bli forfulgt.» Kunnskap om at forfølgelse ikke er unormalt, men tvert imot Stig Magne og Ragnhild syklet i sommer en normalsituasjon for den kristne kirke, fra Tromsø til Bergen. De benyttet da vil hjelpe oss til å være forberedt på enhver anledningen til å be venner og kjente om å bidra med en «kilometergodtgjørelse» ­ form for forfølgelse og diskriminering som måtte ramme oss i dag og i fremtiden. til inntekt for sykler til Afrika.

Feedbackweekend: Alle som har reist som bibelkurér for Åpne Dører inviteres nå til inspirasjons­ samling. Tid: 28.-30. september Sted: Dvergsnes­ tangen v/ Kristiansand Påmelding til Britt-Ellen. Tlf: 38 00 80 97 E-post: brittellens@od.org

15


Herre, hør vår bønn! SAMHOLD GIR STYRKE: Ved å hjelpe kristne som blir forfulgt, er vi med på å lette byrdene deres, og vi bidrar til at evangeliet blir forkynt også i land med begrenset trosfrihet. Kristne i Bangladesh blir utsatt for økende press fra ytterliggående tilhengere av islam. Dette fører til mye sorg og ­menneskelig lidelse, men vi som bor i den frie del av verden kan på ulike måter bidra til å lette byrdene til kristne ved front­linjen. Åpne Dører arbeider for å styrke og utruste forfulgte kristne i Bangladesh og en rekke andre land gjennom distribusjon av Bibler og kristen litteratur, undervisning, ledertrening og yrkesopplæring. Din støtte til dette arbeidet gjør det mulig for oss å rekke ut en hjelpende hånd til enda flere kristne som roper til Gud om hjelp i sine trengsler.

Vil du støtte Åpne Dørers arbeid blant undertrykte og forfulgte kristne? Bruk vedlagte giro. Gavegiro: 3060 07 70000 PS: Dersom du ønsker å støtte kristne i et spesielt land, skriver du landets navn på giroen og setter strek over tallene i KID-feltet nederst til venstre.

Åpne Dører støtter forfulgte kristne i mer enn 40 land. Gavene vi mottar denne måneden, vil bli brukt til arbeid der behovet er størst. Hjertelig takk for all forbønn og støtte!

Telefon: 38 00 80 90

• E-post: norway@od.org • www.opendoors.no

Bladet september 2007  
Bladet september 2007  

Bladet september 2007

Advertisement