Page 1

Nr 5 Mai 2007

Åpne Dører

Fanget i

kryssilden Se side 4


Bladet Åpne Dører

Guds folk – et idealistisk folk? Goliat var stor, og David var liten. Midianittene var «som gresshopper i mengde», og Gideon kjempet sammen med 300 mann. Hva var hemmeligheten til Davids og Gideons seier mot overmakten? Jo – de søkte styrke hos Herren (1 Sam 30,6).

Åpne Dørers målsetting er å styrke og ut­ruste kristne brødre og søstre som lever under press og forfølgelse på grunn av sin tro på Jesus Kristus, og å oppmuntre dem til å være med på å fullføre misjonsoppdraget ved at vi: •

Skaffer til veie bibler og kristen littera­­­­tur, støtter kristen mediemisjon, utdanner nasjonale kristne ledere og yter humanitær hjelp.

Forbereder og utruster kristne som bor i truede og ustabile land til å stå fast i troen når de møter forfølgelse og lidelse.

Kaller og utruster kristne i den frie verden til å identifisere seg med trossøsken som blir forfulgt, og til aktivt å støtte og be for dem .

Bibelen sier: Om ett lem lider, da lider alle lemmene med (1 Kor 12,26a). Open Doors International Grunnlegger: Broder Andreas Intern. leder: Johan Companjen Åpne Dører Norge Adresse: Barstølveien 50 F 4636 Kristiansand Telefon: 38 00 80 90 Telefax: 38 00 80 91 E-post: norway@od.org Internett: www.opendoors.no Generalsekr.: Jan Robert Madsen Inform. ansv.: Per Birkeli Revisjon: PricewaterhouseCoopers DA Kontonr: 3060.07.70000 og 3060.07.46444

Bladet Åpne Dører Redaktør: Per Birkeli Opplag: 14 000 Åbne Døre Danmark Postadr.: Postboks 1062 7500 Holstebro Telefon: (0045) 9740 7781 E-post: denmark@od.org Konto nr.: 1199 389 - 4622 Giro nr.: 389 - 4622 Open Doors Island (samme adresse som i Norge) Islandsk giro: 0528.26.077777 Åpne Dørers kontorer verden over: Australia, Brasil, Canada, Danmark, Filippinene, Frankrike, Indonesia, Italia, Korea, Malaysia, Nederland, New Zealand, Norge, Singapore, Spania, Storbritannia, Sveits, Sør-Afrika, Tyskland og USA. Forsidebilde: Pike fra Colombia.

B

ibelen gir oss tallrike eksempler på at Herren er med dem som setter sin lit til ham, og som regner med hans styrke. Samtidig advarer Skriften oss om faren for at velstand og materiell rikdom kan lokke Guds barn bort fra ham. Lenge før israelsfolket kom inn i Kanaans land, advarte Moses dem mot nettopp dette. Hør hva han sa til folket: Når du kan spise deg mett, når du bygger fine hus og får bo i dem, når ditt storfe og småfe øker i tall, når du får mye gull og sølv, og hele din eiendom vokser, da vokt deg så du ikke blir hovmodig og glemmer Herren din Gud, som førte deg ut av Egypt, av trellehuset (5 Mos 8,12-14).

V

ar dette en advarsel som Moses fant det nødvendig å gi Israels folk, men som ikke lenger er relevant? Eller er det en fare for at rikdom og velstand også i vår «moderne» tid kan svekke det åndelige livet til Guds barn? For en del år siden sto det en interessant artikkel i en fransk avis. En kommunist hadde gjort seg opp noen tanker omkring de kristne og deres forhold til sin tro. Ordene hans bærer naturligvis preg av at han betraktet kristendommen fra utsiden, og at han dermed hadde en begrenset forståelse av hva en seirende tro på Jesus Kristus er. Men det er likevel interessant å legge merke til det han sa.


Til ettertanke av Per Birkeli Informasjonsleder i Åpne Dører

H

er får du et lite utdrag av artikkelen: – Evangeliet er et mye kraftigere våpen for fornyelse av samfunnet enn vår marxistiske filosofi. Likevel – det er vi som vil seire. Vi er bare en håndfull, og dere kristne er mange millioner. Men hvis dere husker historien om Gideon og hans 300 stridsmenn, vil dere forstå at jeg har rett. Vi kommunister leker ikke med ord. Vi er realister, og vi er fast bestemt på å nå vårt mål. Vi vet også hvilke midler vi skal bruke. Når vi får utbetalt lønn, beholder vi selv bare så mye som vi strengt tatt har bruk for. Resten går til kommunismens sak. Og til den samme saken vier vi også all vår fritid og deler av ferien. Dere kristne gir bare litt av deres tid, og knapt med penger, for å spre Kristi evangelium. Hvordan kan noen tro på verdien av evangeliet hvis dere selv ikke er villig til å ofre mer tid og penger på å spre budskapet? Vi tror på det kommunistiske budskap, og vi er rede til å ofre alt – om nødvendig vårt eget liv – for at sosial rettferdighet skal seire (sitat slutt).

J

eg blir skamfull når jeg hører hva noen mennesker er villige til å ofre for å utbre kommunismen eller andre «ismer». Jeg har troens fulle visshet om at det er Guds Ord som taler sant, og at det ikke finnes frelse i noe annet navn enn Jesus. Hvorfor er jeg ikke da like brennende i min iver for å utbre evangeliet som denne kommunisten var for å utbre sitt «falske evangelium»? Er jeg blitt lunken og likegyldig til andre menneskers frelse? Jeg frykter for at det i Norge anno 2007 kan være flere kristne enn meg som på ny kan ha grunn til å be Herren om nåde til å bære frukt som er omvendelsen verdig (Luk 3,8).

J

eg hadde for en tid siden en interessant samtale med en venn i en tidligere kommunistisk republikk i Sentral-Europa. Han er leder for en kristen organisasjon i landet der han bor, og vi snakket om hvordan man finner de beste folkene til å gjøre tjeneste i Guds Rike – heltid eller deltid. – Når jeg trenger nye medarbeidere, sa han, så er jeg på utkikk etter idealister. Derfor tilbyr jeg potensielle medarbeidere en lønn som er langt lavere enn det de kan få i en «vanlig» jobb. Hvis de likevel takker ja til jobben, så vet jeg at de har et høyere ønske om å tjene Herren enn å tjene penger. Da vil de ikke først og fremst spørre om hva organisasjonen kan tilby dem. I stedet vil de spørre om hvordan de – gjennom sin tjeneste – kan leve et liv til Guds ære og til menneskers frelse.

V

ille en slik ansettelsespolitikk fungere for menigheter og kristne organisasjoner i vårt land? Jeg skulle inderlig ønske det, men jeg er ikke overbevist. Det er dessverre lenge siden begreper som idealisme og «gudsfrykt med nøysomhet» gikk ut av dagligtalen. For hundre år siden var Norge et av Europas fattigste land, men nasjonen vår hadde den gang et rikt kristenliv. Oljeeventyret har siden gjort Norge til et av verdens rikeste land rent økonomisk, men til hvilken pris? Kan det tenkes at dette har skjedd på bekostning av andre verdier?

Oljeeventyret har siden gjort Norge til et av verdens rikeste land rent økonomisk, men til hvilken pris? Kan det tenkes at dette har skjedd på bekostning av andre verdier?

J

eg tror det er på høy tid at vi igjen pusser støvet av en del gamle idealer. La oss be Gud om nåde til å forvalte de materielle goder Han har velsignet oss med på en god måte – til ære for Hans navn og til frelse for våre medmennesker.

3


Bladet Åpne Dører

Fanget i kryssilden Tidlig om morgenen, før landsbyen hadde våknet til liv, ble stillheten plutselig brutt av geværskudd. Straks etter ble luften fylt av larmen fra tungt artilleri og store bomber.

ØDELAGT: Pinsekirken i Toribio (bildet ) ble jevnet med jorden.

Colombia - Befolkningen i landsbyen

Fredelig landsby

Toribio flyktet i panikk i alle retninger. Mange av innbyggerne klarte å komme seg unna uskadet, men en god del mennesker ble truffet av kuler eller splinter. Noen ble såret, og andre måtte bøte med livet. En av dem som mistet livet, var en ti år gammel kristen gutt. Han ble truffet av en kule og døde momentant. En pastor fikk store skader i bena da han ble truffet av splinter, og en annen kristen leder ble alvorlig såret da han ble truffet av en geværkule. Kulen gikk gjennom tarmen hans, men takket være en lynrask reaksjon fra helsepersonell ble livet hans berget i siste liten. En rekke bygninger, deriblant to kirker, ble jevnet med jorden.

Toribio var kjent som en fredelig landsby. Ingen av opprørsgruppene i landet hadde fått fotfeste der. Gruppen som nå gikk til angrep hadde som mål å ta kontroll over politistasjonen. På den måten kunne de siden sikre seg full kontroll i hele landsbyen. Angrepet førte til at mer enn 5 000 mennesker ble tvunget til å flykte fra Toribio. Etter 12 dager med harde kamper ble opprørerne nedkjempet av soldater fra regjeringshæren.

I tolvte time Da kampene raste som verst, satt Ana Elia og hennes 15 år gamle sønn i huset deres og lurte på hva de skulle gjøre. Det gav


ØDELAGT: Ana Elias hus ble lagt i ruiner da det ble truffet av en stor bombe.

dem en viss følelse av trygghet å være inne i huset, men samtidig ønsket de seg langt bort fra landsbyen. Problemet var at de da måtte løpe på åpen gate i kryssilden mellom de stridende partene. – Hva synes du vi skal gjøre? sa Ana Elia til sønnen. – La oss spørre Gud om råd, svarte han. Straks de hadde bedt til Herren, ble deres løse planer om å rømme forvandlet til en indre overbevisning om at de måtte komme seg bort snarest mulig. Få minutter senere løp de arm i arm nedover gaten. Det hadde tilsynelatende blitt en pause i skytingen, og de kunne løpe uhindret ut av landsbyen. Da de hadde løpt et stykke bort fra huset, snudde de seg for å få et siste glimt av hjemmet sitt. I samme øyeblikk ble huset truffet av en stor bombe, og hele bygningen ble lagt i ruiner.

Takknemlige til Gud Ana Elia og sønnen løp videre, og de takket Gud for at han hadde spart livet deres. Det var ikke første gang at huset deres ble ødelagt på grunn av krigshandlinger. Fem år tidligere hadde huset blitt delvis rasert. Men Ana Elia lot ikke tunge tanker få slippe til. Mens andre mennesker gråt ved synet av husene deres som hadde blitt ødelagt, løftet hun blikket og så fremover. Da en medarbeider fra Åpne Dører besøkte henne, lyste øynene hennes av optimisme. – Jeg kan nesten ikke vente på å flytte inn i det nye hjemmet mitt, sa hun.

Mens andre mennesker gråt ved synet av husene deres som hadde blitt ødelagt, løftet hun blikket og så fremover.

Uten framtid og håp? Da Pablo var 16 år gammel, hadde han planer om å flytte til en annen by for å begynne på videregående skole. Området han kommer fra, var preget av sosial uro og vold. Kamper mellom rivaliserende grupper som kjempet om kontroll over området hadde ført til at svært mange uskyldige mennesker var blitt drept eller lemlestet. Blant de drepte var flere skolebarn og lærere som Pablo kjente. Volden nådde helt inn i kirkene. Flere pastorer var blitt drept, og andre kristne ledere hadde blitt

tvunget til å flykte i all hast uten å få med seg noe av det de eide. Pablo så frem til den dagen da han skulle reise til en annen by for å begynne på videregående skole. Men før han rakk å flytte, ble faren skutt og drept av kaldblodige mordere. Faren var en høyt respektert pastor og evangelist. Han var Pablos store helt og aller beste venn. Da han ble myrdet, raste Pablos verden sammen. Fremtiden og alle drømmene hans ble i et øyeblikk lagt i grus. Drapet innebar naturligvis også en stor forandring i livet til moren og hans to små søsken.

En vanskelig tid Sorgen var nesten for tung til at moren kunne orke å bære den, men Pablo selv

UROLIG: Området han kommer fra var preget av vold og uro.

5


Bladet Åpne Dører

VOLDELIG: Colombia er et av verdens mest voldelige land.

Med stoisk ro, og fylt av en dyp

fikk ny styrke. Han følte på en måte at Herren hadde forberedt ham på det som skulle komme. Med stoisk ro, og fylt av en dyp respekt for faren, tok han opp liket – ordnet med begravelsen og gav faren en verdig minnestund.

respekt for faren,

Ensom og sulten

tok han opp liket

Det skulle snart vise seg at dette bare var begynnelsen på problemene. Pablo reiste til en by nord i landet for å tjene penger, men dette ble en svært vanskelig tid. Han var både ensom og sulten, og bekymret for at han ikke ville klare å forsørge moren og sine to små søsken. Etter hvert begynte en følelse av motløshet å få overtak på ham. Men nettopp da var det at Gud selv for alvor begynte å arbeide med ham. Han gav Pablo sterke løfter som forandret livet hans. Herren ble hans tilflukt og los inntil han var rede til å dra tilbake. Her er løftene han fikk:

– ordnet med begravelsen og gav faren en verdig minnestund.

Jeg vet at Herren fører saken for de arme og hjelper de fattige til deres rett (Sal 140,13). Jeg er Herren din Gud; jeg har grepet din høyre hånd og sier til deg: Vær ikke redd! Det er jeg som hjelper deg (Jes 41,13).

Forvandlet Etter at Pablo dro tilbake til hjemstedet sitt, har han arbeidet med unge kristne. Den konstante volden og usikkerheten preger barna og de unge, men med Åpne Dørers hjelp arbeider han nå med å myke opp de harde hjertene til colombianske gutter og jenter. – Når jeg overøser dem med Guds kjærlighet, blir de gradvis forvandlet, sier han.

Stoler på Gud – Jeg tror at Gud har store planer for de unge i Colombia, fortsetter han. – Jeg tror at Herren vil bygge landet vårt opp igjen ved hjelp av dem. Den onde forsøker å ødelegge livene deres. Det beste de kan gjøre, er derfor å sette sin lit til Guds Ord: Dette har jeg sagt dere for at dere skal ha fred i meg. I verden har dere trengsler. Men vær frimodige, jeg har seiret over verden! (Joh 16,33)


legg den alenderen og Riv ut bønnek oka sb kt da an i Bibelen eller

Be hverbønnekalender dag... Se, Gud er min frelse, jeg er trygg og frykter ikke. For Herren er min kraft og min styrke, og han er blitt min redning.

Jes 12,2

Vi ønsker å velsigne andre organi­ sa­­­sjoner som er med på å utbre evangeliet – både hjemme og ute. Husk også på disse i dine bønner.

Colombia Tre år i bønn for Nord-Korea 7. mai - Mange kristne blir fanget i kryss1. mai - Soon Ok Lee, som selv i en årrekke var sperret inne i en av de beryktede arbeidsleirene, sier at kristne medfanger aldri fornektet sin tro. Takk Gud for at han har gitt kristne i Nord-Korea en urokkelig tro og tillit til ham. Bønneord: Salme 31,25.

2. mai - Be om at Herren må holde sin hånd

ilden mellom rivaliserende opprørsgrupper (se side 4-5). Be om at Herren må beskytte de kristne som bor i områder der disse gruppene opererer. Bønneord: Salme 91,7.

8. mai - Kristne som blir drevet på flukt fra

hjemmene sine, kan lett bli overmannet av angst og motløshet. Be om at Herren vil beskytte deres sinn og tanker, og hindre at slike følelser slår rot. Bønneord: 5 Mos 31,8.

over alle kristne i Nord-Korea og la dem fortsette å vokse i kjennskap og tillit til Ham. Bønneord: 2 Pet 3,18.

9. mai - Takk Gud for at Han reiser opp

3. mai - Be om at folk i Nord-Korea som

10. mai - Be om at arbeidet som Pablo og

ennå ikke har lært Jesus å kjenne, må bli i stand til å se Guds nåde og ta imot Ham som sin Frelser. Bønneord: 1 Tim 2,3-4.

4. mai - Mangel på mat og medisiner gjør

at mange mennesker dør både på grunn av sult og ulike sykdommer (se side 10). Be om at grensene må bli åpnet opp for hjelpesendinger, og at innbyggerne i landet får den hjelpen de trenger. Bønneord: Salme 72,12.

5. mai - Innbyggerne i Nord-Korea tvinges

til å være til stede ved offentlige henrettelser (se side 10). Be om at myndighetene i landet må sette en stopper for denne barbariske praksisen.

6. mai - Ved å være øyenvitne til brutal tor-

tur og henrettelser, får millioner av mennesker store skader på sitt sjelsliv. Be om at Herren må lege disse sårene. Be spesielt for alle barna som blir tvunget til å se på når personer blir henrettet.

kristne arbeidere som Pablo (se side 5-6). Bønneord: 2 Kor 3,5.

andre kristne ungdommer i Colombia driver blant barn og unge, må bære rik frukt (se side 6). Bønneord: 1 Kor 3,6.

11. mai - Be for alle de unge som daglig

blir forsøkt vervet av ulike opprørsgrupper. ­ Mange av disse ungdommene er kristne og kommer fra svært fattige familier. Opprørslederne lokker dem med løfter om mat og penger. Bønneord: Salme 141,4.

12 mai - Be i dag om beskyttelse for en tre-

barnsmor som nå er truet av en opprørsgruppe fordi hun har forkynt evangeliet for medlemmer av gruppen. Det er utlovet en dusør på 2 500 kroner til den som tar henne til fange. Bønneord: Salme 143,9.

13. mai - Tusenvis av unge colombianere blir lært opp til å drepe uskyldige mennesker for at opprørsgruppenes ledere skal nå sine mål. Be om at det må bli slutt på den meningsløse volden i landet.

7


Bladet Åpne Dører

Be hverbønnekalender dag... LITEN FRIHET: Husmenighetene på Cuba er underlagt strenge restriksjoner.

Cuba 14. mai - Husmenighetene på Cuba er ­ nderlagt strenge restriksjoner. Takk Gud u for at evangeliet likevel når stadig lengre ut. Bønneord: Jes 55,11. 15. mai - Mange pastorer og kristne ledere er

sterkt overarbeidet, og dette går ofte ut over helsa deres. Be om at Herren må gi dem ny styrke. Bønneord: Jes 40,29.

Indonesia 16. mai - Det skal etter planen arrangeres

et Stå sterk i stormen-seminar i byen Bogor på øya Java 22.-24. mai. Be om at undervis­ ningen må bli til stor inspirasjon for alle som deltar. Bønneord: Heb 13,20-21.

17. mai - Vi er nå i ferd med å fullføre et ­ rosjekt på øya Seram for å hjelpe kristne p flyktninger til å livberge seg ved å drive jordbruk. Be om at Herren må gi dem evne til å nyttiggjøre seg det de nå har lært. ­ Bønneord: 2 Mos 35,31.

Irak 18. mai - Flere hundre tusen kristne har de

siste årene flyktet fra Irak på grunn av uro og vold i landet. Men mange kristne er fast bestemt på å bli boende i landet sitt. Be om at Herren må beskytte dem og lønne dem for deres ukuelige vilje til å være lys og salt i landet sitt til tross for alle problemene de daglig står over for. Bønneord: Salme 91,11.

19. mai - Det selges stadig like mange Bibler som før i Irak. I tillegg selges det flere kristne bøker i landet enn tidligere. Dette tyder på


Ord om bønn Herren har ikke lovet oss et liv uten byrder og sorger. Men han gir dem som påkaller Ham styrke til å stå sterke i stormen. Ukjent

at flere irakere ønsker å få vite mer om Gud. Takk Gud for dette, og for at Han lar seg finne av alle som søker Ham. Bønneord: 2 Krøn 15,4.

20. mai - Be om at all vold, uro og frus-

trasjon i landet må føre til at skarer av mennesker vender ryggen til alle falske guder og søker å lære Himmelens Gud å kjenne. Bønneord: Jer 29,13.

Iran

dag, til tross for uretten de må tåle. Bønneord: 1 Pet 3,14.

25. mai - Noen av fangene er dømt til

fengsel i 25 år. Resten må sone hele 36 års fengsel. I øyeblikket er det lite som tyder på at dommene vil bli forkortet. Be om at Gud må omslutte de kristne fangene med den omsorg og trøst som bare Han kan gi, og fylle dem med den freden som overgår all menneskelig forstand. Bønneord: Fil 4,7.

26. mai - Be om at de kristne fangene 21. mai - Det går en strøm av kristne flyktninger fra Iran, og dette svekker menighetene i landet. Be om at de kristne i Iran må få styrke til å bli boende i landet til tross for et stadig økende press. Bønneord: Salme 37,1-3.

22. mai - Vi får stadig høre om musli-

mer i Iran som har tatt imot Jesus som sin Frelser og Herre. Takk Gud for at det er stor åpenhet for evangeliet blant muslimene i Iran. Takk også for at Gud velsigner dem som er villig til å risikere både sin frihet og om nødvendig sitt eget liv for å gjøre de nyomvendte til Jesu disipler. Bønneord: Matt 28,19-20.

23. mai - Be om at det må bli en mas-

siv og gjennomgripende vekkelse blant muslimene i Iran, og at innbyggerne i landet må vende seg til kongenes ­Konge. Bønneord: 1 Pet 2,4-5.

Mexico 24. mai - 75 bønder fra den sørlige

delen av Mexico har sittet fengslet siden 1998 på grunn av falske anklager om drap (se side 11 og 13). Mer enn halvparten av fangene er evangeliske kristne. Takk Gud for at de kristne fangene er blitt bevart i troen inntil i

må få styrke til å vitne om Jesus for sine medfanger. Bønneord: 1 Pet 2,12.

27. mai - Be for familiene til fangene.

Mange av konene har barn å forsørge, og strever hardt for å få endene til å møtes. Bønneord: Matt 6,31-33.

28. mai - Be om visdom og beskyttelse for advokatene som forsvarer fangene fra Acteal. Bønneord: Ordsp 21,21.

29 mai - Be for ni kristne fra Chiapas som nylig ble fengslet fordi de nektet å delta på hedenske fester. Bønneord: Salme 103,13.

Besøk våre INNHOLDSRIKE hjemme­sider på Internett:

30. mai - En kristen mann fra byen Tza-

jaltetic ble tidligere i vår brutalt banket opp fordi han vitnet om sin tro. Be om at Herren må lindre og lege skadene han fikk, og beskytte ham mot nye angrep. Bønneord: 2 Kor 1,3-4.

www.opendoors.no Nytt stoff til inspirasjon, takk og forbønn blir lagt ut hver dag.

Hjemmefronten 31. mai - Be i dag for alle som arbeider

på Åpne Dører-kontoret, både ansatte og ulønnede medarbeidere. Be også for alle som arrangerer møter i ulike deler av landet, og for dem som hjelper oss med å oversette artikler til nettstedet vårt. Bønneord: Joh 15,5.

9


Bladet Åpne Dører

Russland

Tre år i bønn for Nord-Korea

ET TØFT LIV: Kulde og mangel på mat har også denne vinteren krevd mange menneskeliv.

Kina Japan

Kjemper for å overleve Mangel på

Den utsultede befolkningen i

mat og

Nord-Korea har kjempet seg

medisiner

gjennom en kald vinter, men

gjør at livet fortoner seg som et mareritt for store deler av befolkningen.

nye utfordringer står i kø. Vinterkulda har nå sluppet taket, og innbyggerne i Nord-Korea vil derfor i det minste slippe å fryse i de nærmeste månedene. Mangel på mat og medisiner gjør likevel at livet fortoner seg som et mareritt for store deler av befolkningen. Siden november 2006 har den smittsomme sykdommen skarlagensfeber bredt seg blant befolkningen i provinsen Ryanggan. Skarlagensfeber, som i middel­ alderen var fryktet på lik linje med pest og kolera, kan i våre dager kureres ved hjelp av antibiotika. Men i Nord-Korea har mangel på medisiner ført til at sykdom-

men har krevd en mengde menneskeliv. De fleste dødsofrene er barn, men sykdommen kan også ramme voksne. For å hindre spredning til andre deler av landet har myndighetene isolert hele provinsen der skarlagensfeberen herjer.

Offentlige henrettelser Hvert år kommer omlag 1 500 nordkoreanske flyktninger til Sør-Korea. Det er gjort en spørreundersøkelse blant noen av disse flyktningene. Blant annet svarte hele 98 prosent (!) at de har blitt tvunget til å være til stede under én eller flere offentlige henrettelser. Fra en viss alder tvinges også barn til å se på når «fiender av staten» blir henrettet.

Økende press Mye tyder på at situasjonen for kristne i Nord-Korea ble ytterligere forverret i året som gikk. Flere kristne ble arrestert i 2006 i forhold til året før, og mange kristne flyktninger som vendte tilbake for å evangelisere ble arrestert, torturert og henrettet.

Hemmelig hjelpearbeid Åpne Dørers samarbeidspartnere forsyner hvert år flere tusen kristne i Nord-Korea med kristne bøker, mat og medisiner. De som er direkte involvert i dette arbeidet utsetter seg selv for stor risiko. De trenger Guds visdom og beskyttelse i alle fasene av dette arbeidet. Be om at de ikke må gjøre tabber som fører til at arbeidet blir avslørt.


Forfulgt men ikke glemt Falske anklager Mexico - I desember 1997 ble 45 personer drept i en tragisk skyteepisode i Acteal. Byen ligger i Chiapas-provinsen sør i Mexico. 90 lokale bønder ble siden anklaget for å stå bak drapene. Mennene ble arrestert, og satt i en årrekke fengslet på ubestemt tid. Fortsatt sitter 75 av dem fengslet. Mer enn halvparten av dem er evangeliske kristne. En dommer besluttet i april 2006 at en del av fangene må sitte fengslet i 36 år. De andre ble dømt til å sone «bare» 25 år.

Dystre utsikter På side 13 kan du lese mer om den siste utviklingen i saken. Det ser dessverre ikke så lyst ut nå, men du kan være med på å oppmuntre fangene og familiene deres ved å sende en hilsen til dem. Skriv et brev eller kort på engelsk eller spansk, og send det til Åpne Dører. Vi vil sørge for at det blir levert til riktig adresse. Her er noen forslag til hva du kan skrive:

DYSTRE UTSIKTER: Det er nå lite håp om Victorio Arias Perez (bildet) og de andre fangene fra Acteal vil bli løslatt før tiden.

Oramos por usted. (Vi ber for deg). A él sea el dominio por los siglos. 1 Pedro 5:11 (Makten er hans i all evighet 1 Pet 5.11) La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo. Efesios 6:24 Nåden være med alle dem som elsker Herren Jesus Kristus! Ef 6,24 El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su interior. Juan 7:38 Den som tror på meg, som Skriften har sagt, fra hans indre skal det flyte strømmer av levende vann. Joh.7,38

Huskeliste:

Du må ikke nevne Åpne Dører.

Du må ikke skrive noe negativt om myndighetene i Mexico eller om behandlingen ­fangene har fått.

Du må ikke sende med penger eller andre gaver.

En del av fangene må sitte fengslet i 36 år. De andre ble dømt til å sone «bare» 25 år.

Adresse: Fangene i Mexico c/o Åpne Dører Barstølveien 50 F 4636 Kristiansand

11


Bladet Åpne Dører

Nytt

om forfulgte kristne Colombia

Fanget i kryssilden GERILJASOLDAT: Pastoren på bildet var selv med i en geriljagruppe før han møtte Jesus.

STERK I TROEN: Kristen mann fra Eritrea.

Colombia - Tusenvis av kristne bor i områder som i en årrekke har vært en slagmark for rivaliserende væpnede grupper. Kirken og dens ledere er ofte fanget i kryssilden mellom de ulike opprørsgruppene. Over hundre pastorer er blitt drept. Kristne barn er ved tvang blitt rekruttert av geriljagruppene, og tusenvis av kristne er blitt tvunget på flukt fra hjemmene sine. Volden i Colombia er begrenset til visse områder av landet, men det er nettopp i disse områdene Åpne Dørers samarbeids-

partnere er i aksjon. I 2006 distribuerte vi 45 000 kristne bøker, og vi underviste et stort antall pastorer og kristne ledere. Dette prosjektet fortsetter også i 2007. Samtidig styrker vi arbeidet med å ta hånd om barn som har flyktet fra konfliktområdene (se baksiden av bladet). Vi gir hjelp og beskyttelse til tidligere medlemmer av opprørsgruppene som har møtt Jesus og desertert fra gruppen de var med i. ­Enker som har mistet mennene sine på grunn av vold og terror, får hjelp til å skaffe seg et levebrød. (OD)

Håp midt i ondskapen Eritrea - En av medarbeiderne i Open Doors (Åpne Dører) har nylig besøkt Eritrea. Han fikk oppleve sterke møter med troende i Eritrea, og han brakte med seg utrolige vitnesbyrd tilbake til hjemlandet sitt. – Kristne i Eritrea er sterke i troen og aktive vitner på tross av ubeskrivelig grusomhet og tap av frihet, forteller han. – Da vi dro fra Eritrea, gjorde vi det med en overveldende følelse av håp. På tross av grusomheter, forfølgelse og en desperat situasjon, så bygger Gud sin kirke i dette landet. Han har reist opp trofaste og modige troende til å lede menighetene.

En av dem han fikk møte er Angela. Hun ble kastet ut av familien sin da hun ble en kristen. Familien anså henne som død. Hun ble tvunget til å dra til et avsidesliggende anleggsområde. Der måtte hun bo i et av de tomme husene uten eiendeler, fellesskap eller komfort. – Angrer du noen ganger på at du tok imot Jesus?, spurte medarbeideren vår. Både svaret hun gav, og måten hun sa det på, gjorde et dypt inntrykk på ham. Svaret var liksom helt opplagt: – Nei, sa hun, – det gjør jeg ikke. For jeg ser over horisonten – mot en evighet sammen med Gud! (OD)


Håpet svinner for fangene fra Acteal

Mexico - En kristen advokat, Hugo Eric Flores, har foretatt grundige undersøkelser i forbindelse med saken til fangene fra Acteal (se side 11). Han har inngående kjennskap til situasjonen i Chiapas. – Påstanden om at det fant sted en massakre i Acteal er rent oppspinn, hevder Flores. – Det som egentlig skjedde, var at rivaliserende grupper braket sammen i en fem timer lang skuddveksling. Episoden må sees i sammenheng med den langvarige konflikten mellom regjeringen og Zapatistbevegelsen. De fattige bøndene som siden ble holdt ansvarlige for tragedien, ble med andre ord ofre for en konflikt som ikke angikk dem i det hele tatt.

Fastlåst situasjon I januar i år opplyste guvernøren for Chiapas at sakene til fangene fra Acteal vil bli gjenopptatt. Advokatene som forsvarer fangene møtte kort tid etter dette

representanter for påtalemyndigheten. Under en atmosfære av trusler og advarsler ble forsvarsadvokatene bedt om å ikke involvere seg ytterligere i disse sakene. Med støtte fra de lokale myndighetene forsikret aktoratet at ethvert forsøk på å tale fangenes sak ville mislykkes. I tillegg kunne det komme til å få ubehagelige følger for forsvarerne selv...

Frykter flere arrestasjoner Åpne Dører er kjent med at de lokale myndighetene har planer om å trekke ytterligere 27 uskyldige menn inn i saken. Man frykter for at delstatsguvernørens forsikringer om å finne en «rettferdig løsning» på saken slett ikke handler om å redusere straffene til fangene fra Acteal. Tvert imot ønsker guvernøren trolig at enda flere uskyldige bønder (som kanskje vet mer enn de burde vite?) skal fengsles. (OD)

Tvert imot ønsker guvernøren trolig at enda flere uskyldige bønder (som kanskje vet mer enn de burde vite?) skal fengsles.

13


Bladet

Åpne Dører

onten Hjemmefr

Åpne Dører Holte Eiendom Postboks 1622 Lundsiden 4688 Kristiansand S.

Vi besøker disse stedene i mai: Søn 6. mai Søn 13. mai Man 14. mai Lør 19. mai

Fiskebrygga Kristiansand Tlf. 38 12 24 40 Fax 38 12 24 56

Kvinlog, Bedehuset Hvittingfoss, Metodistkirken Kristiansand, Lund Kirke Forsand, Ungdomsforeningen

kl 18.00 kl 11.00 kl 19.30 kl 20.00

Ønsker du besøk fra Åpne Dører i din menighet? Ta kontakt ­­med Åpne Dører-kontoret, så vil vi forsøke å få i stand et slikt besøk. Telefon: 38 00 80 90

Siv. ing. Jan Helge Viste - mobil: 909 25 977

www.silas.as

Barstølveien 17 4636 Kristiansand Telefon: 38 05 63 00

Fast givertjeneste Gjør som mer enn 1 100 av Åpne Dørers givere – la oss holde orden på giver­tjenesten for deg! Det er enkelt å komme i gang, og AvtaleGiro gir deg mange fordeler:

Urs Wenk-Wolff Fiolinmaker Prof. Dahls gt. 24, 0260 Oslo Telefon: 22 55 20 03 – Mobil: 980 10 243

• • •

Overlevering av bibler

Du unngår høye gebyrer Du slipper å huske på innbetalingene Du får god oversikt over givertjenesten Ring oss i dag for å få tilsendt skjema for AvtaleGiro.

38 00 80 94


Neste blad kommer i slutten av juni

Flere abonnenter Vi får ofte høre: «Vi visste ikke Åpne Dører om hvilke prøvelser kristne i andre land blir utsatt for. Hvorfor har Fanget i ingen forkryssilden talt oss om dette før?»

Nr 5 Mai 2007

Se side 4

Du som leser bladet vårt, har kanskje kristne venner som fremdeles ikke vet så mye om hvilke lidelser kristne i mange land blir utsatt for. Da har du en unik mulighet til å åpne øynene deres. Kontakt oss for å få tilsendt blader for utdeling, eller gi oss navn og adresse til noen som du tror kan være interessert i å få vite mer om Åpne Dørers arbeid. Telefon

38 00 80 90 Du kan eventuelt sende en e-post til

norway@od.org

Er du på flyttefot? Husk å gi oss den nye adressen! Hver eneste måned får vi en stor bunke med blad i retur fra Posten. Disse er sendt til abonnenter som har flyttet, og som har glemt å gi beskjed til Åpne Dører. Hvis du gir oss den nye adressen, sparer du oss for tidkrevende arbeid med å spore den opp. Dermed kan vi bruke tiden på andre oppgaver. Ring inn den nye adressen din på telefon

38 00 80 90 eller send en e-post til

norway@od.org

Besøk vårt innholdsrike nettsted:

Åpne Dører på TV: Vi har jevnlige programmer på Visjon Norge – med fokus på land der kristne blir forfulgt for sin tro. Du finner programoversikten i enkelte kristne aviser, og på internett: www. visjonnorge.com

www.opendoors.no

Testamentariske gaver Åpne Dører er velsignet med mange generøse og trofaste givere, som år etter år står sammen med oss i arbeidet for forfulgte kristne. Noen misjonsvenner ønsker å videreføre støtten til dette arbeidet også etter at de selv er hjemme hos Herren – ved at en del av arven tilfaller Åpne Dører.

Vi ønsker å minne om denne muligheten. Dersom du ønsker å få mer informasjon om hvordan et slikt testamente skal settes opp, vil vi gjerne være behjelpelige. Ta eventuelt kontakt med generalsekretær Jan Robert Madsen på telefon 38 00 80 92 eller e-post janm@od.org

Jan Robert Madsen

15


Glade og trygge barn TRYGGHET: Mange kristne barn som vokser opp i konfliktområdene i Colombia, mangler både trygghet og et godt åndelig fellesskap. På Agape-senteret får de oppleve begge deler i rikt mål. Unge colombianere som vokser opp i konfliktområdene, må lære seg å leve i en verden full av massakrer, kidnapping og væpnede sammenstøt til alle døgnets tider. Den brutale og vilkårlige volden etterlater seg en mengde enker og foreldreløse barn. Mange unge er helt uten håp om utdannelse og arbeid fordi det verken er høyskoler eller arbeidsplasser i området der de bor. Ungdom lar seg dermed lettere rekruttere til å bli med i en av de væpnede opprørsgruppene. Hele 85 prosent av medlemmene i disse gruppene er mellom 10 og 28 år. Åpne Dører åpnet i januar 2000 et hjem for barn av kristne ledere og pastorer fra konfliktområdene – Agape Vision Home. I 2006 flyttet seks piker og 15 gutter inn i senteret vårt. Det er totalt plass til 50 barn på senteret, og nå er det nesten fullt. På Agape-senteret får barna både oppleve trygghet og et godt åndelig fellesskap.

Vil du støtte Åpne Dørers arbeid blant undertrykte kristne i Colombia? Bruk vedlagte giro. Gavegiro: 3060 07 70000

PS: Dersom du ønsker å støtte kristne i et annet land enn Colombia, skriver du landets navn på giroen og setter strek over tallene i KID-feltet nederst til venstre.

Åpne Dører støtter forfulgte kristne i mer enn 40 land. Gavene vi mottar denne måneden, vil bli brukt til arbeid blant kristne i Colombia. Hjertelig takk for all forbønn og støtte!

Telefon: 38 00 80 90

• E-post: norway@od.org • www.opendoors.no

Bladet mai 2007  

Bladet mai 2007

Advertisement