Page 1

Nr. 10 Desember 2006

Åpne Dører Husk

Aksjon Håp 10. desember Se side 12

Kina:

Sanger fra

fengselet Se side 4


Bladet Åpne Dører

Det gode fellesskapet Et av de største privilegier du og jeg har, er fellesskapet med andre mennesker. Som kristne kan vi i tillegg glede oss over å tjene Herren sammen med våre søsken i troen.

Åpne Dørers målsetting er å styrke og ut­ruste kristne brødre og søstre som lever under press og forfølgelse på grunn av sin tro på Jesus Kristus, og å oppmuntre dem til å være med på å fullføre misjonsoppdraget ved at vi:

Bladet Åpne Dører Redaktør: Per Birkeli Graf. design: Per Birkeli Trykk: Kristiansand Trykkeri Opplag: 13 500

Skaffer til veie bibler og kristen littera­­­­tur, støtter kristen mediemisjon, utdanner nasjonale kristne ledere og yter humanitær hjelp.

Forbereder og utruster kristne som bor i truede og ustabile land til å stå fast i troen når de møter forfølgelse og lidelse.

Åbne Døre Danmark Postadr.: Postboks 1062 7500 Holstebro Telefon: (0045) 9740 7781 E-post: denmark@od.org Konto nr.: 1199 389 - 4622 Giro nr.: 389 - 4622

Kaller og utruster kristne i den frie verden til å identifisere seg med trossøsken som blir forfulgt, og til aktivt å støtte og be for dem .

Öppna Dörrar Sverige (samme adresse som i Danmark) Svensk postgirokonto: 636 38 74 - 6

Bibelen sier: Om ett lem lider, da lider alle lemmene med (1 Kor 12,26a). Open Doors International Grunnlegger: Broder Andreas Intern. leder: Johan Companjen Åpne Dører Norge Adresse: Barstølveien 50 F 4636 Kristiansand Telefon: 38 00 80 90 Telefax: 38 00 80 91 E-post: norway@od.org Internett: www.opendoors.no Generalsekr.: Jan Robert Madsen Inform. leder: Per Birkeli

Open Doors Island (samme adresse som i Norge) Islandsk giro: 0528.26.077777 Åpne Dørers kontorer verden over: Australia, Brasil, Canada, Danmark, Filippinene, Frankrike, Indonesia, Italia, Korea, Malaysia, Nederland, New Zealand, Norge, Singapore, Spania, Storbritannia, Sveits, Sør-Afrika, Tyskland og USA. Forsidebilde: Kinesisk pike.

N

år jeg skriver brev til Åpne Dørers støttespillere, hender det at jeg føyer til en liten setning nederst på arket: Sammen i tjeneste for forfulgte kristne. På denne måten ønsker jeg å gi uttrykk for gleden over at vi får «dra i samme spann», og for at vi sammen kan å lette byrdene til kristne ved front­linjen. Jeg setter stor pris på å omgås andre mennesker, men det er ekstra trivelig å ha kontakt med personer som deler troen på Jesus. Enda mer berikende er det å møte mennesker som deler mitt ønske om å rekke ut en hjelpende hånd til forfulgte kristne. Samvær med forfulgte kristne fra ulike deler av verden kan oppleves som en liten forsmak på Himmelen!

D

e første kristne var svært oppmerksomme på nødvendigheten av et nært og godt fellesskap med andre troende. De viste i praksis at de hadde fått rikelig del i Jesu sinnelag og omsorg for sine søsken i troen. I Apostlenes gjerninger beskriver Lukas hvordan de innrettet seg: Alle som var blitt troende, holdt sammen og hadde alt felles. De solgte sine eiendommer og annet gods og delte ut til alle etter som enhver trengte det. De holdt sammen, og hver dag samlet de seg trofast på tempelplassen; i hjemmene brøt de brødet, og de spiste sammen med oppriktig og inderlig glede (Apg 2,44-46).


Til ettertanke av Per Birkeli Informasjonsleder i Åpne Dører

K

ristne kinesere lever i mange tilfeller like radikalt som de første kristne. Deres kompromissløse tro har bidratt til at Kina de siste årene har opplevd den største kristne vekkelsen i verdens historie. Da Kinas makthavere i 1949 kastet ut alle de utenlandske misjonærene, var det bare omlag én million kristne i landet. Ut fra et nøkternt anslag er det i dag, mindre enn 60 år senere, et sted mellom 60 og 80 millioner kristne i Kina! Og vekkelsen fortsetter – hver eneste dag kommer flere tusen kinesere til tro på Jesus.

K

ristne i Vesten opplever en ganske annen virkelighet. Det er ikke en dyptgripende vekkelse som preger hverdagen for de fleste av oss. Men selv om «det kristne» Europa på mange måter beveger seg stadig lengre bort fra Gud, og en ny vekkelse synes å utebli, så må vi ikke bli mismodige og gi opp. Husk hva Paulus skrev til Timoteus: For Gud gav oss ikke en ånd som gjør motløs, men en Ånd som gir kraft, kjærlighet og sindighet (2 Tim 1,7).

I

stedet for å bli lammet av sorg og apati fordi det «skjer så lite» her hjemme, så kan vi løfte blikket mot øst og glede oss over vekkelsen våre brødre og søstre i Kina opplever i landet sitt. Og vi kan gjøre mer enn bare å observere hva som skjer der borte; de inviterer oss til å ta del i dette. Hvilket privilegium! De er villige til selv å bære de tyngste byrdene. Alt du og jeg blir bedt om å gjøre, er å gi dem litt praktisk hjelp før de drar ut for å forkynne Evangeliet. De ber oss om å skaffe til veie Bibler, og de ønsker at vi skal undervise dem om hvordan de kan dele evangeliet med andre mennesker. Hva annet kan vi si til en slik invitasjon enn et rungende JA?

Å

pne Dører har i en årrekke arbeidet for å gjøre Bibelen tilgjengelig for kristne i Kina. I tillegg til å bringe inn millioner av vanlige Bibler og diverse andre kristne bøker, lanserte vi i 1994 den første kinesiske barnebibelen som noen gang hadde blitt produsert. Denne boken har brakt velsignelse inn i mange hundre tusen kinesiske hjem, og den har bidratt til at tusenvis av kinesere har tatt imot Jesus som sin Frelser.

V

i har tidligere skrevet om hvordan vestlig påvirkning og drømmen om materiell velstand gjør at mange unge kinesere er i ferd med å forlate sin kristne tro. Husmenigheter i Kina har bedt oss om å hjelpe til med å utvikle en egen ungdoms­bibel og andre kristne bøker som kan gjøre Ordet lettere tilgjengelig for den unge generasjon. Bønn er fundamentet for alt kristent arbeid, og derfor er det nå vår bønn til deg: Be sammen med oss om at vi i samarbeid med lokale kristne i Kina må lykkes i å tenne den unge generasjon i brann for Kristus.

V

i er godt i gang med å utvikle en kinesisk ungdomsbibel. Men vi trenger mer penger for å kunne fullføre dette prosjektet. I tillegg til å stå sammen med oss i bønn for prosjektet, vil vi derfor oppfordre deg til å gi en generøs julegave! Gavene vi mottar denne måneden vil i sin helhet bli brukt til å gjøre Bibelen tilgjengelig for unge i Kina. Evangeliet om Jesus er den beste julegaven vi kan gi dem. Sammen i tjeneste for forfulgte kristne!

3


Bladet Åpne Dører

Himmelsk lovsang Vi distribuerer hvert år flere millioner bøker til husmenighet­ ene i Kina. En del av denne litteraturen er sangbøker. Den mest populære sangboken heter «Sanger fra Kanaan». Sangboken blir stadig utvidet, og den inneholder nå mer enn 1 000 sanger.

Det er Xiao Min som har skrevet sangene og satt melodi til dem. Xiao kan verken lese eller skrive. Likevel har hun altså forfattet mer enn 1 000 sanger og komponert melodi til dem... Hun er en meget spesiell kvinne! Et team fra Åpne Dører hadde det sjeldne privilegiet å få møte søster Xiao Min personlig da de besøkte Kina. Her forteller hun om livet sitt: – Jeg begynte å skrive sanger på begynnelsen av 1990-tallet. Jeg hadde da vært kristen i 15 måneder og var aktivt med i en husmenighet. Sangene kom til meg når jeg var i bønn, og når jeg hørte Ordet forkynt. Når Den Hellige Ånd rører ved hjertet mitt, får jeg både tekster og melodier.

Sang i fengselet Noen av sangene ble skrevet mens jeg satt i fengsel. Første gang jeg ble arrestert, var i september 1992. Jeg hadde aldri vært i fengsel før, men jeg trodde ikke at det ville bli så ille. Jeg hadde møtt mange andre som hadde vært fengslet, og de gjorde ikke noe stort nummer ut av dette. Etter selv å ha opplevd et fengselsopphold, fikk jeg et annet syn på saken. Den første gangen politiet kom, gjorde jeg ikke noe forsøk på å flykte. Men neste gang kommer jeg ikke til å vente til de tar meg. Så sant jeg har muligheten, kommer jeg til å løpe min vei. Jeg holder meg i god fysisk form ved å gå alle trappene hver dag!


Sangboken “Songbook of Canaan”, publisert av Åpne Dører. Hver eneste sang er kontrollert av Søster Xiao selv, fordi det finnes sanger som er blitt endret på som sirkulerer i husmenighetene.

Først gang jeg ble arrestert, deltok jeg på et møte med omlag 100 andre kristne. Stedet hvor vi var samlet ble ransaket ved sekstiden om kvelden, og alle som var til stede ble arrestert. Jeg undret meg på om familien min, som var ikke-troene, ville ta imot meg som et familiemedlem når jeg kom ut igjen av fengslet. Mange føler seg ubekvem ved å ha et familiemedlem som har sittet i fengsel. Da gav Gud meg en ny sang som handler om at vi må oppmuntre hverandre.

En ny sang hver dag Etter en stund ble vi flyttet til et annet fengsel. Den neste uken gav Gud meg en ny sang hver dag. Til å begynne med ble vi holdt innesperret i to celler som lå ved siden av hverandre, og dermed kunne vi synge sanger sammen og oppmuntre hverandre. Men etter noen dager ble vi overført til to ulike avdelinger. Dermed fikk ikke den andre gruppen sjansen til å lære de nye sangene. Men vi fikk en lys idé. Hver dag hadde vi to lufteturer utenfor cellene. Neste gang vi var ute i luftegården, byttet en av kvinnene fra vår celle plass med en av kvinnene i den andre cellen. Vaktene la ikke merke til dette – de var kun opptatt av å telle hoder. Kvinnen som ble med til den andre cellen lærte fangene der de nye sangene, og dermed begynte også de å synge lovsanger. Dette var frustrerende for fangevokterne. – Dere kan ikke synge i fengslet, sa de. – Dere kan heller dra hjem hvis dere ikke kan la være å synge! Har dere ikke lyst å dra hjem? En dag da vi følte oss ganske mismodige, ga Gud oss en sang om villmarken som blir gjort om til fruktbart land. Denne sangen gav oss nytt håp i det triste fengslet. Vi ble holdt innesperret i celler sammen med kriminelle som var dømt for ulike forbrytelser. En gang ba en av dem meg

om å sette meg ned og synge for henne. Siden hun var kriminell, våget jeg ikke å si nei. Jeg bestemte meg for å synge en sang som heter «Min sang». Da jeg begynte å synge, stirret kvinnen på meg. Sangen handlet åpenbart om noen av hennes livserfaringer, og hun var målløs fordi det virket som om jeg kjente til hennes fortid. I virkeligheten var det naturligvis Gud som talte til henne.

Borgermesteren En dag kom borgermesteren på besøk. Han var overrasket over at det var så mange unge blant de kristne fangene. Det likte han ikke, for han trodde at det mest var eldre folk som var kristne. To av dem som var arrestert, var kona og datteren til en lokal dommer. Da dette ble kjent, ble de straks satt fri. Men istedenfor å dra hjem, reiste de til et annet sted for å forkynne evangeliet. Syv dager senere ble resten av

– En dag da vi følte oss ganske mismodige, ga Gud oss en sang om villmarken som blir gjort om til fruktbart land.

5


Bladet Åpne Dører

De har strevd hardt uten å se noen frukt av arbeidet, og noen gir opp fordi de ikke orker mer.

– Under fengsels­ oppholdet fikk jeg lede en person til Kristus. Jeg lærte at vi som kristne må påvirke andre, istedenfor selv å bli påvirket av dem.

oss sendt tilbake til de lokale fengslene på hjemstedene våre. Jeg har vært i fengsel to ganger. Den andre gangen satt jeg innesperret i mer enn to måneder, og da gav Gud meg de andre «fengselssangene». Under dette fengselsoppholdet fikk jeg lede en person til Kristus. Jeg lærte at vi som kristne må påvirke andre, istedenfor selv å bli påvirket av dem. Jeg fikk også erfare at Gud alltid holder sin beskyttende hånd over oss.

Vanskelige områder Herren ledet meg til å ta kontakt med misjonærer som arbeider blant etniske minoriteter i fjellene sør-vest i Kina. De få kristne som har fulgt Guds kall om å bringe Evangeliet til disse isolerte og underutviklede områdene, er ofte uten noe permanent hjem. De flytter hele tiden fra landsby til landsby. I tillegg til at de ofte mangler både mat og klær fordi de ikke får nok økonomisk støtte, mottar de drapstrusler fra animistiske landsby­ boere som er motstandere av Evangeliet om Jesus Kristus. Mange har måttet sove utendørs i allslags vær fordi de ikke har vært velkomne, og de har blitt jaget bort

av innbyggerne i landsbyene. Under slike vanskelige forhold blir mange misjonærer ofte svært motløse. De har strevd hardt uten å se noen frukt av arbeidet, og noen gir opp fordi de ikke orker mer. Herren gav meg en sang til oppmuntring for disse fortvilte misjonærene. Den står på nr. 676 i sangboken. Sangen handler om å ikke hvile før vi har nådd frem til de menneskene som det er fysisk vanskelig å nå. Gud ville minne dem om at Han har gitt dem en visjon, og at de må fortsette å arbeide helt til alle minoritetsgruppene har fått høre Evangeliet. Sangen lyder slik: Glem ikke sjelene til hver enkelt stamme. Husk på at de er kinesere som oss selv. Glem ikke at dypt inne blant de høye fjellene bor våre nærmeste slektninger. Vi må bestige 7777 fjell. Vi må krysse 7777 elver. Vi må ikke hvile før vi har nådd frem til alle steder hvor det bor folk. For Guds kjærlighet er for alle mennesker, enten de er dine fiender eller din familie. Alle mennesker er verdifulle for Ham. Xiao Min


legg den alenderen og Riv ut bønnek oka sb kt da an i Bibelen eller

Be hverbønnekalender dag... Den som gjør Guds vilje, han er min bror og søster og mor.

Vi ønsker å velsigne andre organi­ sa­­­sjoner som er med på å utbre evangeliet – både hjemme og ute. Husk også på disse i dine bønner.

Mark 3,35

Kina Tre år i bønn 5. desember - Xiao Min har skrevet mer for Nord-Korea enn tusen sanger som brukes av husmenig1. desember - Nord-Korea har nok en gang fått dårlige avlinger, og befolkningen går en vanskelig vinter i møte. Be om at landets ledere må la utenlandske hjelpeorganisa­ sjoner slippe inn med mat og medisiner.

2. desember - En gruppe nord-koreanske

kristne kommer regelmessig over grensen til Kina for å lære mer om evangelisering. Be for de modige kristne fra Nord-Korea som deltar på dette, og for våre med­arbeidere som underviser dem. Dette er svært risikofylt for alle som er involvert.

3. desember - Mer enn 50 000 kristne

blir holdt innesperret i landets beryktede arbeidsleirer. Disse menneskene blir utsatt for ubeskrivelige lidelser. Be om at Herren må lindre deres smerte og styrke deres tro, så de kan stå fast i troen like til døden. Bønneord: Rom 8,35-39.

4. desember - Be om at Gud må sette en stopper for det barbariske regimet til Kim Jong Il. Bønneord: Jer 32,17. Nord-Koreas leder Kim Jong Il

hetene i Kina (se side 4-6). Disse sangene er til stor velsignelse for utallige kristne kinesere. Takk Gud for at han har utrustet Xiao Min til denne viktige tjenesten. Ef 4,11-12.

6. desember - Xiao Min har to ganger vært

i fengsel, og hun lever nå i skjul av frykt for å bli arrestert på nytt. Be om at Herren må beskytte henne og gi henne kraft og mot til fortsatt å tjene Ham. Bønneord: Jes 40,31.

7. desember - Be i dag for dem som bringer evangeliet til etniske minoriteter i Kina.

8. desember - Mange unge kinesere er åpne

for evangeliet, men drømmen om materiell velstand gjør det ofte vanskelig for dem å leve fullt og helt for Jesus. Be om at rikdommens bedrag må bli avslørt for dem, så de forstår at materiell velstand aldri kan fylle deres indre lengsel. Bønneord: Mark 4,19.

9. desember - Åpne Dører utarbeider i sam-

arbeid med kristne ledere i Kina en ungdomsbibel som skal gjøre evangeliet lettere tilgjengelig for unge kinesere. Be i dag om at dette arbeidet må bære rik frukt.

Hjemmefronten 10. desember -

«Aksjon Håp» sender i dag ut bøssebærere over hele Norge. Aksjonen er et samarbeidsprosjekt mellom 20 misjonsorganisasjoner, deriblant Åpne Dører. Be om stor giverglede.

7


Bladet Åpne Dører

Be hverbønnekalender dag... Pålehus på øya Mindanao, Filippinene

Filippinene 11. desember - Pastor Musin Hasim og

hans eldste datter Mercy ble drept av mennesker som står evangeliet imot. Be om at Herren må sørge for enken Evelyn og barna hennes. Bønneord: Salme 68,6.

12. desember - Tre kristne ledere har flyktet

fra øya Mindanao etter at muslimene som drepte pastor Hasim har truet dem på livet. Be om beskyttelse for kristne ledere på øya.

13. desember - Åpne Dørers medarbeidere på Mindanao lærer kristne å lese og skrive. Be om at de som deltar på disse kursene, blir effektive vitner for evangeliet.

14. desember - Be om at Gud må åpne

muslimenes forstand slik at de blir i stand til å ta forstå Skriftene og ta imot evangeliet. Bønneord: Luk 24,45.

Mexico 15. desember - Fangene fra byen Acteal

må sitte i fengsel i inntil 17 år til – uskyldig dømt. Be for fangene og familiene deres.

16. desember - Kristne i delstaten Chiapas­

blir stadig trakassert, og mange er blitt tvunget til å flykte fra hjemstedene sine. Be om at de kristne må få styrke til å be for de som forfølger dem. Bønneord: Matt 5,44.

17. desember - Be om at de som står evangeliet imot, og som gjør livet vanskelig for kristne i Mexico, selv må komme til tro.

Colombia 18. desember - Flere steder har trusler fra

væpnede grupper nå gjort det umulig for protestantiske kristne å samles i kirkene. Be om at de må finne andre muligheter for å ha fellesskap, og be om at de må bli bevart i troen i denne vanskelige tiden.

19. desember - Åpne Dører planlegger å

­arrangere seminarer for kristne ledere i flere av konfliktområdene i Colombia, men dette er svært vanskelig og risikabelt. Be om visdom og beskyttelse for alle som er involvert i dette arbeidet. Bønneord: Salme 37,5.

20. desember - Be om at de som forfølger de kristne, må vende om fra sin onde vei og selv ta imot Jesus som sin Frelser og Herre.


Sagt om bønn Dere skal søke meg, og dere skal finne meg når dere søker meg av hele deres hjerte. Jer 29,13

Irak 21. desember - I de store byene kan

ingen lenger føle seg trygge. Risikoen er stor for å bli kidnappet eller drept. Be Gud om beskyttelse for de kristne i Irak. Bønneord: Salme 91,5-7.

22. desember - Flere hundre tusen

kristne har allerede flyktet fra Irak, og stadig flere velger å forlate landet. Be om at de kristne som ennå ikke har flyktet, må få styrke til å bli ­ boende i landet sitt for å vitne om Jesus.

23. desember - Mye tyder på at

onde åndsmakter har festet et jerngrep rundt Irak, men Gud være ­ lovet – Han er sterkere enn dem! Be om at Gud må gi sine engler befaling om å drive mørkets makter ut av Irak. Bønneord: Kol 2,15.

24. desember - Årets julefeiring i Irak

blir alt annet enn rolig. Be om at Irak blir et trygt og godt land å bo i, og at mange av dem som bor i landet, må få møte ­Jesus som Frelser og Fredsfyrste.

Usbekistan 25. desember - Mens vi i Norge kan

feire Jesu fødsel i full frihet, har nye lover ført til at det nå er svært vanskelig å drive kristent arbeid i Usbekistan. Distribusjon av Bibler og kristne bøker blir straffet med skyhøye bøter, og det er ulovlig å arrangere kristne møter. Be om at de kristne må få oppleve julens glede midt i vanskelighetene. Bønneord: Matt 5,10-12.

26. desember - Takk Gud for at stadig flere mennesker i Usbekistan kommer til tro på Jesus til tross for økende press mot all evangelisk kristen virksomhet.

Kristne i Usbekistan i bønn til Gud

27. desember - Be om at Gud må beskytte de kristne så de ikke blir oppdaget av politiet når de samles illegalt for å prise og tilbe Ham.

Indonesia

Viktig melding til alle ungdoms­ ledere: 2. - 4. mars arrangeres

Se side 15

28. desember - Takk Gud for at han

har vendt situasjonen for Eti, Ratna og Rebekka fra sorg til seier. Sorgen over å bli uskyldig dømt og satt i fengsel er nå vendt til glede over at en rekke medfanger har gitt livet sitt til Jesus!

29. desember - De tre kvinnene har

fått mer enn 17 000 brev fra kristne verden over. Takk Gud for den oppmuntringen dette er for dem.

30. desember - Be om velsignelse

over alle som ved å be for kvinnene og skrive brev til dem bidrar til å styrke dem og holde motet deres oppe. Bønneord: Jer 33,2-3.

Hjemmefronten 31. desember - Takk Gud for at han har velsignet Åpne Dører rikt i 2006. Be om at vi også i året som kommer, må få leve under Herrens velsignelse. Be om at alle våre støttespillere må kjenne en stor glede over å få være med i tjeneste for forfulgte kristne.

Besøk vår NYE hjemme­side på Internett: www.opendoors.no

9


Bladet Åpne Dører

Russland

Tre år i bønn for Nord-Korea

Kina Japan

Fare for ny sultkatastrofe Kraftig regnvær og flom sist

En ny vinter står for døren, og det er ensbetydende med

­sommer ødela

nye lidelser for befolkningen i

en stor del av

Nord-Korea.

­avlingene, og dermed er det mye som tyder på at befolkningen vil bli ram­ met ­­­av en ny ­sult­katastrofe.

Mange hus er helt uten oppvarming, og i mange tilfeller er «vinduene» bare åpne hull i veggen. Kraftig regnvær og flom sist sommer ødela en stor del av avlingene, og dermed er det mye som tyder på at befolkningen vil bli rammet av en ny sultkatastrofe. Mange dør også av sykdommer som tuberkulose og malaria på grunn av mangel på medisiner. Myndighetenes produksjon av atomvåpen, og landets enorme utgifter til militær opprustning, stjeler ressurser som i stedet kunne ha vært brukt til mat og medisiner. Kim Jong Il synes å være mer opptatt av å klamre seg til makten enn å ta vare på folket sitt.

• •

Be om beskyttelse for dem som setter sine egne liv i fare ved å smugle inn mat og medisiner. Be om at Herren må åpenbare seg for syke og gamle nord-koreanere, slik at de kan finne lindring og trøst i Ham. Bønneord: Salme 23,4.

Med livet som innsats Vinteren bringer også med seg nye muligheter. Når isen legger seg på elva som løper langs grensen mellom Nord-Korea og Kina, blir det enklere å ta seg over grensen uten å bli oppdaget. Dette gjør det noe enklere å bringe inn Bibler og kristen ­litteratur til kristne nord-koreanere. Men sjansen for å bli tatt er likevel stor. Hemmelige agenter overvåker grense­ områdene med falkeblikk. Enhver som blir tatt for ulovlig import eller distribusjon av Bibler og kristne bøker risikerer å bli arrestert, torturert og henrettet. I verste fall kan hele nettverket av kontakter stå i fare for å bli avslørt.

• • •

Be om beskyttelse for alle som er med på å bringe Bibler inn i Nord-Korea. Be om at de som mottar Biblene ikke må bli avslørt av grensevakter og politi. Politifolk og soldater blir selv overvåket med argusøyne, og de har ofte ikke annet valg enn å følge ordrene som blir gitt fra høyere hold. Be om at tjenestemennene må få godhet for de kristne, og søke å la dem være i fred så langt det er mulig.


Forfulgt men ikke glemt Løslatte fanger Iran - Iranske myndigheter har uventet og uten forvarsel løslatt Hamid Pourmand – 14 måneder før en dom på tre års fengsel var ferdig sonet. Den tidligere obersten Hamid Pourmand vokste opp som muslim, men tok imot Jesus som sin Frelser for 26 år siden. Pourmand

ble i 2005 fremstilt for en militær domstol og anklaget for å ha unnlatt å informere sine overordnede i hæren da han konverterte til den kristne tro. Det kunne fremlegges bevis for at Pourmand hadde overholdt sin informasjonsplikt. Likevel ble han dømt til fengsel i tre år. (OD)

Pakistan – Ranjha Masih (58) ble arrestert i 1998, da han var til stede under begravelsen til biskop John Joseph. I april 2003 ble han dømt

Eritrea - Gospel­ sangeren Helen Berhane (29) er løslatt, men årsaken er tragisk: Hun er under behandling for skader hun er blitt påført under brutal tortur. Helen Berhane er holdt i forvaring i to og et halvt år. «Hun tilbrakte mesteparten av forvaringstiden i umenneskelige og ned-

til livsvarig fengsel på grunnlag av falske anklager om blasfemi. 10. november 2006 ble dommen omgjort av en ankedomstol i Lahore. Etter mer enn

verdigende forhold i en godscontainer som ble brukt som et fangehull. Myndighetene skal ha torturert henne for å få henne til å gi avkall på sin tro. I oktober 2006 fikk hun tillatelse til å komme inn på et sykehus i Asmara som et resultat av at hun var blitt slått på ny,» melder Amnesty.

åtte år i fengsel håper familien at Masih skal slippe å flykte fra landet for å unngå å bli drept av islamister som er misfornøyde med frifinnelsen. (OD)

Helen Berhane er nå lenket til rullestol etter skadene hun er påført under fangenskapet. Ifølge BBC hadde hun nettopp gitt ut en ny kassett da hun ble arrestert i Asmara 13. mai 2004. Fortsatt sitter ca 2 000 kristne eritreere fengslet under umenneskelige forhold. (Amnesty)

Sammen i tjeneste for forfulgte kristne Vi ønsker å rette en spesiell takk til dem som sender brev eller kort til kristne som er i en vanskelig situasjon. Dette er en svært viktig tjeneste!

Du kan sende en (jule)hilsen til en eller flere av personene ovenfor (på engelsk). Send brevene/kortene til Åpne Dører, så vil vi sørge for at de blir videresendt.

11


Åpne Dører

Bladet

(JMMFT$FDJMJF

7JFSNFE "LTKPO)ÌQHJSPTTFOVOJLNVMJHIFUUJMÌOÌ FOEBMFOHSFVUGPSÌN“UFNFOOFTLFSJO“E7JPQ QGPSESFSBMMFWÌSFTU“UUFTQJMMFSFUJMÌFOHBTKFSFTFHJ "LTKPO)ÌQ

 +BO3PCFSU.BETFO (FOFSBMTFLSFUSJ¯QOF%“SFS

':--&/#44&.&%)¯1 "LTKPO)ÌQFSLSJTUFO/PSHFTOBTKPOBMFC“TTFBLTKPO GPSFOCFESFWFSEFO"MMJBOTFOCFTUÌSBWUZWFNJTKPOT PSHBOJTBTKPOFSNFEQSPTKFLUFSJBMMFWFSEFOTEFMFS7J IÌQFSEVCMJSNFEÌGZMMFC“TTFOFEFTFNCFSJÌS

(JFOHBWFQÌLSPOFSUJM"LTKPO)ÌQ 3JOH%JOIKFMQOZUUFS

 FHJTUSFSFSEFHTPNC“TTFCSFSQÌTNT 3 4FOE)"1OBWOQPTUOSQPTUTUFEUJM &LT)"1+FOT+FOTFO#FSHFO LS  %VLBOPHTÌSFHJTUSFSFEFHQÌXXXBLTKPOIBQOP


Bladet

Åpne Dører

onten r f e m m e j H

Julegavetips Holte Eiendom

Gavekor t

Årets jule gave til d eg er en gav e til for fulgte kristne

Postboks 1622 Lundsiden 4688 Kristiansand S.

Årets julegave? Hva med å gi den som har «alt» et gavebevis for en gave til et bestemt prosjekt? Det kan for eksempel være 10 ungdomsbibler til Egypt, leseopplæring for kristne analfabeter i Pakistan, støtte til kristne voldsofre, enker og barn i Nigeria, etc. ­Du velger selv hva slags prosjekt pengene skal gå til. Ta kontakt med Åpne Dører for mer informasjon. Østens Brud

Fiskebrygga Kristiansand

En ung mann Pete de Jaege fra Sør-Afrika, forretnings r, blir under en reise i Midtinvitert i bryllup. Venn Østen Masod blir en midt unde egen bryllu r sin psfest arrest og anklaget ert med blasfe for å ha kommet miske utsag Muhamme n om d.

Åpne Dører presenterer:

Østens Brud (DVD) Samtidig blir en ung ter, Liana TV-reporDonnelly, sendt BBC for å lage en doku av tarfilm om mendagens Kina. helt uvent Ikke et at det mode oppdager Liana rne Kina ansikter. har to Henn en ny dime es oppdrag får nsjon i møte kristne som lider for sin med tro.

Realistisk film om det vanskelige livet for kristne i Kina og Midtøsten. 47 min.

Østens Brud

Tlf. 38 12 24 40 Fax 38 12 24 56

Østens Brud

Pris: 150 kroner. Originalti ttel: Norsk tittel:

THE EASTERN ØSTENS

Aldersgre

nse:

BRIDE

BRUD

Språk: ENGELSK Teksting: NORSK OG DANSK Produksjo n: OPEN DOORS INTERNAT ÅPNE DØRER, IONAL Barstølvei 4636 KRISTIANS en 50 AND. Telefon: F, 38 00 80 90 BRUD - med ulik spilletid.

11 ÅR

Spilletid:

47 MINUTTER

Norske rettighete

r og distribusjo

*

n:

* DVD´en

Bakenfor solen

Siv. ing. Jan Helge Viste - mobil: 909 25 977

www.silas.as

Åpne Dører presenterer : A Complete Music by Eric Films MacCarthy Director of • Film edited production • A Robin Photograph B Armstrong by Micheal Rohmer • Film ‘BEHIND Produced by y David Dell • Executive THE SUN’ • Robin B Armstrong Producer Sealy Production designer Winston M Yates and Robert Tynan • Directed • Written by Robert Carter • Originalti by Robin Armstrong Tynan • ttel: BEHIND THE SUN Norsk tittel: BAKENFO R SOLEN Aldersgre nse: Språk: 11 ÅR ENGELSK Spilletid: Teksting: 52 MINUTTER NORSK Norske rettighete Produksjo r og distribusjo n: OPEN n: ÅPNE DOORS INTERNAT DØRER, Barstølvei IONAL DVD´en inneholde Telefon: 38 en 50 F, 4636 00 80 90 - e-po KRISTIANS r også en st: norway@o AND. 15 minutters All kopiering d.org informasjo av DVD’en, nsfilm om helt eller islam - Ørkenen delvis, er blomster forbudt.

www.opendo

Pianostemmer Tone Røimål

helt eller

av filmen

delvis, er

ØSTENS

forbudt.

En realistisk spillefilm livet for krist om det vans kelige ne i Kina og Midt-Øste n

Bakenfor solen En familie

Bakenfor solen (DVD) En ung islamsk student reiser tilbake til hjemlandet sitt som kristen. 52 min.

Denne spenn rives i styk ker... ende og realis deg med tiske på student som opplevelsene til en filmen tar ung islam vender tilbak sitt hjem sk e til land som kristen.

Pris: 100 kroner. Bambus om vinte ren

Hun var akkurat kommet tilbake fra ventet på universitetet og å tid i forve få arbeid. Kort ien hadd vært vitne e hun Den himm til tragedien på elske freds sommeren plass hadde der 1989. Soldater av stude drept hundrevis nter som demonstrerte for reformer demokratiske i Kina.

Bambus om vinteren (DVD) En krist en predi kant kommer til lands byen hennes. Hun lytte r, kjenn en økend er e og stille uro inne i seg ... s på valg. Dersom hun velge r å følge kan det Jesus, få følger for katastrofale henne.

Prisbelønnet film om kristne i Kina. 55 min. Pris: 100 kroner. Originalti ttel: Norsk tittel:

BAMBOO BAMBUS

Aldersgre

nse:

Tlf.: 905 83 007 - 22 43 61 46

IN WINTER

OM VINTEREN

Språk: ENGELSK Teksting: NORSK Produksjo n: OPEN DOORS INTERNAT ÅPNE DØRER, Barstølvei IONAL Telefon: en 50 38 00 80 90 - e-post: F, 4636 KRISTIANS All kopiering AND. norway@ av DVD’en, od.org helt eller delvis, er forbudt. 14 ÅR

Spilletid:

55 MINUTTER

Norske rettighete

r og distribusjo

n:

www.ope ndoo

rs.no

Åpne Dører presenterer:

Bambus om vintere n

Pianostemming, justeringer og intonasjon utføres av pianostemmer og tekniker Tone Røimål. Ring for avtale.

ors.no

r tre versjoner

av DVD’en,

Åpne Dører presenterer:

Bakenfor solen

Samir Mahr an, som er ferdi g med unive nettopp utdannelse rsitets­ drar tilbak n sin i USA, hjemlande e på et besøk til t sitt i Midt Familien østen. hans er svær av ham og feirer hjem t stolt sten med kom­ en stor fest. Men snart blir det oppd Samir er aget at blitt en kristen. Fra det øyeblikk står han overfor de samm e problem som de flest med musli e andre kristne msk bakgr blir utstø unn. Han tt hans onkel av familien, og med å drepeog fettere truer sende ham ham – de vil «bakenfor hvis han ikke vende solen» til islam r tilbake .

inneholde

All kopiering

B om viamntebures n

En prisbelønn i Kina. Filme et film om under grunnskirk og har et n er basert på fakti en budskap du sent vil ske forhold glemme.

Med Guds ord gjennom Jernteppet (bok)

- sammen er vi sterkere Telefon: 71 21 11 00 www.smaabedriftsportalen.no

Dette er den første boken som ble skrevet om Broder Andreas. Den kjente klassikeren er lest av mange millioner mennesker i en rekke land. Boka er fortsatt like inspirerende! Pris: 100 kroner.

Bruk svarkupongen eller ta kontakt med oss på telefon 38 00 80 90 eller e-post norway@od.org


Viktig melding til alle ungdomsledere:

2.-4. mars 2007 Hvert minutt, hver dag, hele året blir 200 millioner kristne undertrykt og forfulgt for sin tro! Hva kan vi gjøre? SHOCKWAVE er en bølge av bønn som bryter seg fram gjennom tidssonene 2. - 4. mars. Visjonen er å mobilisere unge mennesker til bønn for forfulgte kristne. I 2007 er det fokus på muslim-verden. Utfordre menigheten din til å bli med på denne globale aksjonen der ungdommer fra mer enn 20 nasjoner deltar!

Dere kan be fredag, lørdag, søndag eller hele helga. BØNN er det mest effektive våpenet Gud har gitt oss. Vær med og be! For mer informasjon, følg med på: www.opendoors.no og www.odshockwave.org

Ungdom på Jæren innviet i bønn for Eti, Ratna og Rebekka.

Ta gjerne kontakt på e-post: britt-ellens@od.org

Skattefrie gaver til Åpne Dører Gaver til Åpne Dører kan føres til fradrag på selvangivelsen med inntil 12 000 kroner pr. person. Minimumsbeløpet for et år er 500 kroner. Det betyr for eksempel at dersom du gir 12 000 kroner til Åpne Dørers arbeid innen utgangen av året, vil skatten din for 2006 bli redusert med 3 360 kroner. For å kunne benytte denne ordningen må du oppgi fødselsnummeret ditt (11

SHOCKWAVE:

siffer) til Åpne Dører. Dersom du ikke allerede har oppgitt fødselsnummeret ditt til Åpne Dører, kan du kontakte oss på telefon:

38 00 80 90 eller e-post:

norway@od.org

Vi ønsker alle våre lesere og støtte­ spillere en velsignet julehøytid og et godt nytt år i Jesu følge!

Svarkupong Jeg bestiller .... stk. DVD med filmen Østens Brud (150 kr. pr. stk + porto) Jeg bestiller .... stk. DVD med filmen Bakenfor solen (100 kr. pr. stk + porto) Jeg bestiller .... stk. DVD med filmen Bambus om vinteren (100 kr. pr. stk + porto)

Kan sendes ufrankert i Norge. Åpne Dører betaler portoen.

Jeg bestiller .... stk. bok Med Guds ord gjennom Jernteppet (100 kr. pr. stk + porto) Jeg ønsker å få mer informasjon om hvordan jeg gir gavekort i julegave

Navn:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Postnr./sted:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ÅPNE DØRER Svarsending 7103 0096 OSLO


En annerledes julegave

ØVERST PÅ ØNSKELISTA: Kristne i Kina ønsker seg ikke først og fremst mer velstand. De ber i stedet om Bibler, sangbøker og andre kristne bøker. Unge kinesere vokser i dag opp med TV og Internett, og stadig færre av dem er motivert for å lese i Bibelen. For mange av de unge kommer Bibelen lett i skyggen av fargerike ukeblad og tegneserier.

Vil du gi en julegave til unge i Kina? Bruk vedlagte giro. Gavekonto: 3060 07 70000

Åpne Dører har på oppfordring fra husmenig­heter i Kina gått i gang med å produsere et kinesisk Nytestamente for ungdom. Dette ­gjøres i samarbeid med kristne ledere i Kina. Nytestamentet vil være en fargerik og lettlest bok som gjør Ordet mer tilgjengelig for unge i alderen 15-25 år. Vi utvikler også annet kristent materiell som er beregnet på ungdom fra 15 års-alderen og oppover, ­ og lærer opp søndags­skolelærere og barne- og ungdomsledere. Pengene rekker langt:

• • •

Fem kristne bøker koster totalt 25 kroner Fem nytestamenter koster til sammen 50 kroner Fem barnebibler koster i alt 100 kroner

Tlf: 38 00 80 90 – E-post: norway@od.org – Internett: www.opendoors.no

Bladet desember 2007  
Bladet desember 2007  

Bladet desember 2007

Advertisement