__MAIN_TEXT__

Page 1

Godina XIX juni/lipanj 2019. Broj 79

U ovom broju: PREDSTAVNICI EVROPSKE UNIJE U TEŠNJU REALIZACIJA KAPITALNIH PROJEKATA OPĆINI TEŠANJ URUČEN BFC CERTIFIKAT PUŠTEN U PROMET MOST U JELAHU PRIJEM NAJBOLJIH UČENIKA PROSTORNI PLAN 2020-2040. GODINA 15. SAJAM PRIVREDE IZ RADA MJESNIH ZAJEDNICA

OPĆINA TEŠANJ Trg Alije Izetbegovića 11 www.opcina-tesanj.ba e-mail: optesanj@bih.net.ba


Info vijesti

Komunalno-cestovni inspektor Općine Tešanj na osnov člana 36. Odluke o lokalnim i nerazvrstanim cestama na području općine Tešanj (“Službeni glasnik Općine Tešanj”, br 11/17) i člana 130. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH (“Službene novine Federacije BiH”, br 35/05)

O B AV J E ŠT AV A građane, vlasnike i korisnike parcela uz javne ceste i ulice, da su dužni živice, žive ograde i drveće uz javne ceste i ulice redovno održavati i uklanjati drveće ili dijelove krošnje koje otežavaju saobraćaj ili onemogućavaju zračenje i sušenje ceste. Učestale su prijave građana da se na velikom broju putnih pravaca uz javne ceste nalaze parcele na kojima postoje zapuštene živice i drveće koje ugrožava bezbijedno odvijanje saobraćaja i štetno utiču na stanje i vijek trajanja ceste što je u suprotnosti sa članom 24. stav 3 Odluke o lokalnim i nerazvrstanim cestama na području općine Tešanj, te ovim putem obavještavamo vlasnike i korisnike parcela da su dužni živice redovno održavati i uklanjati krošnje drveća koje otežavaju normalno odvijanje saobraćaja.

tešanjski

Impressum

Interno informativno glasilo

Godina XIX juni/lipanj 2019. Broj 79

Izdaje: OPĆINA TEŠANJ Redakcija: Edina Kadušić, Samir Brka, Kanita Gredelj i Bahrudin Noćić. Glavni i odgovorni urednik: Edina Kadušić Adresa Redakcije: Općina Tešanj, Trg Alije Izetbegovića 11 74260 Tešanj Telefoni: 032 650-341 i 032/650-022 (lokal 107) Fax: 032/650-220 E-mail: press@opcina-tesanj.ba Tiraž: 2.000 Štampa:

OBAVIJEST ZA ETAŽNE VLASNIKE I KUĆNE SAVJETE Po okončanju Javnog poziva za certifikaciju firmi u poslovima upravitelja zgrada na području općine Tešanj, uslove propisane općinskom Odlukom ispunila su 4 privredna društva: - ASPEKT doo, sa sjedištem na adresi ulica Braće Kotorić 16, Jelah, - EMMS doo, sa sjedištem na adresi Putešić bb, Tešanj, - HASKOMERC-2 doo, sa sjedištem na adresi ulica Muse Ćazima Ćatića 95, Jelah, -TAG doo, sa sjedištem na adresi Vukovo 100, Tešanj. Sa nekom od firmi sa liste navedenih upravitelja, svi etažni vlasnici ili kućni savjeti na području općine Tešanj dužni su da zaključe ugovor sa upraviteljem, shodno članu 29. Zakona o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade („Sl.novine ZDK“, broj: 4/16).

2

Bilten Općine Tešanj - juni /lipanj 2019.


ODRŽANA 30. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA U sali Općnskog vijeća, u srijedu, 3. jula održana je 30. sjednica Općinskog vijeća sa predloženim dnevnim redom: 1. Informacija o realizaciji Projekta Sportske dvorane u Jelahu, 2. Informacija o realizaciji projekta prečišćavanja i odvodnje otpadnih voda WATSAN, 3. Izvještaj o procijenjenoj šteti uzrokovanoj poplavom u periodu 13-28.05.2019.godine, 4. Prijedlog Odluke o prestanku ispunjavanju uslova pripadanja čestica Javnom vodnom/putnom dobru i uknjižbi u korist Općine Tešanj, 5. Prijedlog Odluke o objavljivanju Javnog oglasa za imenovanje člana Općinske izborne komisije Tešanj, 6. Prijedlog Odluke kojom se odobrava prodaja o raspisivanje Javnog konkursa za parcelu broj: 1410/3 za k.o. Medakovo, 7. Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta u Kraševu neposrednom pogodbom, 8. Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta na lokalitetu Ljetinića. Općinsko vijeće je raspravljalo o svim tačkama dnevnog reda, koje su, uz zaključke i smjernice za rad u narednom periodu, prihvaćene.

INTERAKTIVNA MAPA SA VIRTUALNIM PRIKAZOM OPĆINE TEŠANJ U Općini Tešanj je upriličen sastanak na kojem su predstavljene mogućnosti razvoja projekta Routmap karte za područje općine Tešanj. Elvir Salčinović, direktor BetaTelStudio d.o.o, predstavio je mogućnosti cijelog koncepta. Razvoj projekta Rutmap mape na području općine Tešanj će omogućiti kreiranje mape sa virtualnim prikazom ulica, kao i kategorijama i informacijama o javnim, privrednim, investicionim, kulturnim i turističkim objektima. Projekat bi također plasirao korisne informacije na savremen način, što bi p re d s t av l j a l o n o v i n a č i n p ro m o c i j e o d re đ e n e lokacije/destinacije. Pored inovativnog i u dobu modernih tehnologija neophodnog načina promocije, projekat olakšava pristup informacijama i pruža jednostavniju orijentaciju u općini Tešanj. Namjera je da se na ovaj način građanima približi korištenje već obezbijeđenog adresnog registra, a prema sadašnjim očekivanjima takav prikaz bi u kasnijem periodu trebao biti dio navigacionih sistema. Karte bi bile upotpunjene street view prikazom, tj. navođenje bi bilo upotpunjeno slikama sa svih ulica i trgova na području općine Tešanj. Ovo je jedan od važnih koraka ka razvoju smart city rješenja koja nalaze primjenu u razvijenijim gradovima. Sastanku je osim Načelnika i saradnika prisustvovao i vijećnik Nermin Deljkić, koji je jedan od inicijatora primjene konkretnog rješenja. Usaglašeni su naredni koraci na obezbjeđenju

Bilten Općine Tešanj - juni /lipanj 2019.

3

Info vijesti


Info vijesti

PROSTORNI PLAN OPĆINE TEŠANJ 2020 - 2040. GODINA Općina Tešanj je pokrenula aktivnosti kako bi se pravovremeno pripremio i usvojio novi Prostorni plan općine Tešanj za period 2020 - 2040. godina. S tim u vezi, u Zenici su predstavnici Općine Tešanj, Ministarstva za prostorno uređenje, promet, komunikacije i zaštitu okoline ZDK i Kantonalnog zavoda za urbanizam i prostorno uređenje, potpisali Protokol koji definiše naredne aktivnosti. Uz Strategiju razvoja, Prostorni plan je najvažniji dokument u kojem će biti definisana područja gdje će se razvijati poslovne zone, koja područja moraju biti zaštićena zbog vode ili nečeg drugog, kako razvijati stambenu gradnju itd. Nakon završetka početne faze, očekuje se maksimalna uključenost građana u ovaj proces i učešće na javnim raspravama koje će biti organizovane, kako bi zajednički došli do rješenja koje će unaprijediti prostor naše općine.

ODRŽAN 15. MEĐUNARODNI SAJAM PRIVREDE TEŠANJ 2019 U organizaciji Udruženja privrednika Biznis centar Jelah, Tešanj u Kraševu je održan 15. Međunarodni sajam privrede Tešanj 2019 koji je okupio više od 300 izlagača iz Bosne i Hercegovine Holandije, Italije, Njemačke, Slovenije, Hrvatske, Srbije, Sjeverne Makedonije, Crne Gore i Turske. Sajam privrede i prezentacija ekonomskih potencijala za nas predstavlja smotru poduzetništva, predstavlja priliku da skrenemo pažnju na ekonomiju, na privređivanje, na proizvodnju. Današnji Sajam doživljavamo kao svečanost u kojoj odajemo počast radu i poduzetništvu, kazao je u svom obraćanju Općinski načelnik Suad Huskić. Sajam su svečanim presijecanjem vrpce otvorili predsjednik Udruženja privrednika Senad Brka, Ambasador Sjeverne Makedonije u BiH NJ.E. Ekrem Ebibi, Predsjedavajući Vijeća ministara Denis Zvizdić, Premijer FBiH Fadil Novalić i Premijer ZDK Mirza Ganić. Sajam je trajao od 13. do 16. juna 2019. godine na lokaciji DC Kraševo/ Tešanj. Svečanom otvorenju Sajma prisustvovale su zvanice sa državnog, federalnog i kantonalnog nivoa, kao i ambasador Sjeverne Makedonije u BiH NJ.E. Ekrem Ebibi, te mnogobrojni gosti. Partneri Sajma i ove godine su Vlada FBiH i ZDK, Općina Tešanj i Privredna komora FBiH. Zemlja partner je Sjeverna Makeronija, a generalni pokroviteljVijeće ministara BiH. Isti dan, Domu zdravlja i Općoj bolnici u Tešnju uručena su dva vozila hitne pomoći ukupne vrijednosti 200.000 KM koje su osigurali privrednici Hifa Oil, Hifa Petrol i članovi Udruženja privrednika Biznis centar JelahTešanj. U sklopu Sajma održana je i skupština Privredne/ komore FBiH, te konferencija na temu Kvalitetom do konkurentnosti – budućnost BH ekonomije, kao i niz B2B susreta.

4

Bilten Općine Tešanj - juni /lipanj 2019.


PREDSTAVNICI EVROPSKE UNIJE U TEŠNJU Radna grupa EU za područje Zapadnog Balkana (COWEB), zadužena za odnose Evropske unije s područjem zapadnog Balkana, zajedno sa Šefom Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini i specijalnim predstavnikom Evropske unije u Bosni i Hercegovini, NJ.E. Ambasadorom Lars-Gunnar Wigemarkom posjetila je Tešanj. Radnu grupu čine predstavnici svih 28 zemalja članica EU i predstavnici određenih institucija EU. U okviru posjete COWEB-a Bosni i Hercegovini, razgovora sa Predsjedništvom BiH, Predsjedavajućim Vijeća ministara, Premijerom Federacije i Kantona Sarajevo, u Tešnju je organiziran sastanak sa Načelnikom općine Tešanj Suadom Huskićem i Načelnikom opštine Teslić Milanom Miličevićem. Sastanku su prisustvovali i privrednici sa područja općine Tešanj Izudin Ahmetlić, Rusmir Hrvić i Edin Jabandžić, kao i privrednici sa područja opštine Teslić. Sastanak je iskorišten za razgovor o Mišljenju Evropske komisije o zahtjevu BiH za kandidatski status, kao i ekonomskim, političkim kriterijima potrebnim za napredak. Učesnici su se osvrnuli na napravljene promjene kroz reformsku agendu, ali i dalje korake koje je potrebno poduzeti za razvoj. Općina Tešanj, njeni građani i institucije daju punu podršku procesu približavanja i članstva Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji. Voljeli bismo da se to odvija brže i konkretnije. Osim veće posvećenosti bosanskohercegovačkih institucija, očekujemo snažniju podršku zemalja članica. Očito je da Bosna i Hercegovina sa dejtonskom ustavnom organizacijom bez snažnije i jasnije podrške međunarodne zajednice, sama teško može postizati potrebne reforme. Zbog toga naglašavamo da ne želimo da zbog Dejtonskog ustava Berlinski proces prerasta u berlinski zid. Bosna i Hercegovina je dio Evrope i želimo biti članovi Evropske unije., rekao je Općinski načelnik Suad Huskić. Načelnici općina Tešanj i Teslić su istakli uspješnu saradnju lokalnih zajednica i potrebu dalje podrške za takvu saradnju. Privrednici su ukazali na poteškoće koje imaju u redovnom poslovanju i izazove koje vide u budućem razvoju. Naglašeno je puno opredjeljenje i podrška evropskom putu Bosne i Hercegovine. Predstavnici EU su kroz određena pitanja i diskusije iskazali zadovoljstvo realiziranim sastankom.

OPĆINA TEŠANJ NA GLOBALNOM FORUMU OTPORNI GRADOVI Kao jedna od najuspješnijih općina u MEG projektu, Općina Tešanj je, uz Prijedor i Gradišku, učestvovala na 10. Globalnom forumu Otporni gradovi. Forum se održavao u gradu Bonn (Njemačka). Forum je organiziran pod pokroviteljstvom ICLEI organizacije uz učešće UN organizacija i velikog broja gradova i općina širom svijeta ( cca 300 gradova). Tokom trajanja konferencije obrađene su teme iz područja ekologije, zaštite od prirodnih katastrofa, održivog razvoja i dr. Posebno su predstavljena iskustva gradova Bonn, Helsinki, Milan, Malmo…. Općinu Tešanj u Bonnu su predstavljali Općinski načelnik Suad Huskić, Predsjedavajući Općinskog vijeća Senad Subašić, direktor JP Rad Adnan Lihić i Meho Alić, službenik za ekologiju i komunalne poslove.

Bilten Općine Tešanj - juni /lipanj 2019.

5

Info vijesti


Info vijesti

DELEGACIJA CRNE GORE POSJETILA TEŠANJ

Općinski načelnik Suad Huskić sa saradnicima primio je delegaciju Crne Gore koju su činili predsjednik Privredne komore Vlastimir Golubović, generalni direktor Direktorata za investicije, razvoj malih i srednjih preduzeća i upravljanje EU fondovima Ministarstva ekonomije Radosav Babić, predsjednik i potpredsjednik Opštine Bar Dušan Raičević i Radomir Novaković, predsjednik Opštine Žabljak Veselin Vukićević i potpredsjednik Opštine Danilovgrad Aleksandar Pavićević. Općinski načelnik gostima je predstavio općinu Tešanj i projekte općinske administracije, ambijent za poslovanje, biznis zone, te brojne domaće i strane kompanije koje posluju u Tešnju. Razgovarano je i o certificiranju općina sa povoljnim poslovnim okruženjem – BFC, certifikat kojeg je Općina Tešanj nosilac od 2015. godine.Također, razgovarano je i o mogućoj budućoj saradnji i razmjeni iskustava općine Tešanj sa općinama u Crnoj Gori. Sastanak je organizovan u okviru posjete crnogorske delegacije privrednika i predstavnika javne uprave općini Tešanj, u kojoj se od 13. do 16. juna održava 15. Međunarodni sajam privrede.

OPĆINI TEŠANJ URUČEN BFC CERTIFIKAT Nakon što su ispunjeni uslovi za recertificiranje općine sa povoljnim poslovnim okruženjem prema zahtjevima BFC SEE standarda (Business Friendly Certification South East Europe - BFC SEE), u okviru Sajma privrede Tešanj 2019, Općini Tešanj uručen je BFC certifikat, čime je potvrđena uspješnost u kreiranju povoljnog poslovnog ambijenta. U proteklom periodu Općina Tešanj je za svoj rad ostvarila brojna priznanja, priznanje FDI magazina, (glasilo Financial Times-a) i proglašenja BEAR područja (Tešanj,Teslić i Žepče) Evropskom regijom budućnosti za 2014/2015. godinu, Beacon plus priznanje, Priznanje izvrsnosti MEG projekta, te naravno i BFC standard. Sve ovo krunisano je pozitivnim ekonomskim pokazateljima (rast broja poslovnih subjekata - 20% u pet godina, rast broja zaposlenih - 5000 u pet godina, investicija, izvoza i dr.). U procesu recertifikacije za status općine sa povoljnim poslovnim okruženjem, bilo je potrebno ispuniti 67 kriterija svrstanih u 10 oblasti koji se odnose na unapređenje kvaliteta usluga i informacija koje jedinice lokalne samouprave pružaju privrednicima i stranim investitorima. Općina Tešanj ocijenjena je sa 94,67 od 100 mogućih bodova, što je jedan od najboljih rezultata u regionu jugoistočne Evrope.Time je potvrđeno da Općina Tešanj ostaje nosilac BFC certifikata i da je prijateljski posvećena investitorima i unapređenju dobrog poslovnog ambijenta, da potiče ekonomsko jačanje i nove investicije, odnosno poduzetnička inicijativa, uspješno poslovanje i povećanje zaposlenosti. Na taj način se općina Tešanj pozicionira kao jedna od najnaprednijih u regionu i kvalificira za podršku države i donatora, te aktivniju promociju na regionalnom i međunarodnom nivou.

6

Bilten Općine Tešanj - juni /lipanj 2019.


POSJETA POVODOM RAMAZANSKOG BAJRAMA

POTPISANI UGOVORI U OKVIRU PROGRAMA OMLADINSKE BANKE

U povodu Ramazanskog bajrama, Općinski načelnik Suad Huskić, Pomoćnik Općinskog načelnika Sabahudin Omerbašić i Glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Tešanj Fuad ef. Omerbašić, u društvu direktora Opće bolnice Tešanj dr. Hasana Škilje, posjetili su pacijente na tri odjela Opće bolnice Tešanj, a nakon toga i Centar za djecu sa poteškoćama u razvoju Tešanj. Ovom prilikom, bolesnicima su uručene skromne hedije,a djeci paketići. Već nekoliko godina tradicionalno predstavnici Općine i Medžlisa IZ Tešanj posjećuju bolesnike u Općoj bolnici Tešanj, a od prošle godine i djecu u Centru za djecu sa poteškoćama u razvoju.

U Općini Tešanj su potpisani ugovori sa osam neformalnih grupa mladih ukupne vrijednosti 18.600 KM, a u okviru Programa Omladinske banke za 2019. godinu. Radi se o društveno–inovativnim projektima: Nogometni klub, Ljetna škola fudbala, Kutak mira, Sačuvajmo našu tradiciju, Multifunkcionalni šadrvan, Ljetna škola sporta, Uređenje sportskog igrališta i Naš park-naša radost. Općina Tešanj u saradnji sa Fondacijom Mozaik provodi ovaj Program već jedanaestu godinu i kroz različite projekte implementirano je oko 500 hiljada maraka. Također, potpisani su i ugovori za četiri mikrobiznisa ukupne vrijednosti 8.000 KM, i to: 387.ba (Online marketing), Frizerski salon, Carpe Diem i Farma za organsku proizvodnju kokošijih jaja. Inače, program Omladinske banke ima za cilj da poveća učešće mladih u razvoju lokalnih zajednica kroz aktivnu ulogu u procesima donošenja odluka, te pružanje podrške aktivnostima mladih u njihovim zajednicama kroz dodjelu bespovratnih novčanih sredstava projektima neformalnih grupa mladih.

UGOVORI ZA I DIO KAPITALNIH PROJEKATA Nakon provedene procedure javne nabavke, u Općini Tešanj su potpisani ugovori za prvi dio kapitalnih projekata za 2019. godinu. Ugovore su potpisali Općinski načelnik Suad Huskić i predstavnici firmi Doboj putevi d.o.o. Doboj Jug (za projekte: Asfaltiranje puta Mračaj-Potočani u MZ Jelah, Asfaltiranje puta Agići-Bajina glava, Asfaltiranje puta Stara cesta-Bjelanovići-Agići,Asfaltiranje puta Planje-Mrkotić,Asfaltiranje puta Mujezinovići,Asfaltiranje puta Ripna, Asfaltiranje puta Kalabića kamen, Asfaltiranje puta Karahodžići IV faza, Asfaltiranje puta Smreče-škola, Izgradnja ulice Srebrenička - Ahmetagića put, Izgradnja puta Sole-Pilavi-Zovke), AB trans d.o.o. Tešanj (za projekte:Asfaltiranje puta Čamdžići-Ljeskovac,Asfaltiranje puta Salkanovići - desni krak, Izgradnja i asfaltiranje puta Trnovac-Barići) i Trans kop d.o.o.Tešanj (za projekat:Trasiranje i izgradnja nove saobraćajnice u Jelahu ). Potpisali smo 15 ugovora za prvi dio kapitalnih projekata koji će biti finansirani iz našeg budžeta. U toku je ugovaranje i druge grupe projekata. Očekujem da će svi projekti biti uspješno realizovani do kraja građevinske sezone, kazao je Općinski načelnik Suad Huskić. Ukupna vrijednost potpisanih ugovora je 215.659,00 KM.

Bilten Općine Tešanj - juni /lipanj 2019.

7

Info vijesti


Info vijesti

REALIZACIJA KAPITALNIH PROJEKATA ZA 2019.GODINU MZ DŽEMILIĆ ORAŠ PLANJE Završeni su radovi na asfaltiranju dionice puta Smreče – škola u MZ Dž. Planje i dionice puta O.Planje-Mrkotić u MZ O. Planje. Radove je izvela firma Dobojputevi d.d. Doboj Jug, a projekti se nalaze na Listi kapitalnih projekata za 2019. godinu. Sredstva su obezbjeđena iz budžeta Općine Tešanj.

POSLOVNA ZONA BUKVA Asfaltiranje primarnih i intrazonskih saobraćajnica u Poslovnoj zoni Bukva. Projekat zajednički finansiraju Federalno ministarstvo razvoja poduzetništva i obrta i Općina Tešanj. Izvođač radova je firma Dobojputevi d.d. Doboj Jug

MZ LJETINIĆ Rekonstrukcija i asfaltiranju dionice puta Čamdžići-Ljeskovac. Projekti se nalaze na Listi kapitalnih projekata za 2019 godinu, a izvođač radova je firma AB trans d.o.o.Tešanj.

MZ JELAH Završen je projekat asfaltiranja ulice u Mračaju, MZ Jelah. Projekat se nalazi na listi kapitalnih projekata za 2019. godinu, a finansiran je iz budžeta Općine i uz učešće mještana. Izvođač radova je firma Dobojputevi d.d. Doboj Jug.

8

Bilten Općine Tešanj - juni /lipanj 2019.


Info vijesti

MZ VUKOVO I MZ JEVADŽIJE Završeno je asfaltiranje dionice puteva Stara cesta – Bjelanovići - Agići u MZ Vukovo i Karahodžići u MZ Jevadžije. Projekti se nalaze na listi kapitalnih projekata za 2019. godinu. Izvođač radova je firma Dobojputevi dd Doboj Jug.

MZ ROSULJE

MZ PILJUŽIĆI

Završeno je asfaltiranje dionice puta AgićiBajina glava u MZ Rosulje. Projekat se nalazi na Listi kapitalnih projekata za 2019. godinu. Izvođač radova je firma Dobojputevi d.d.

Završeni su radovi na asfaltiranju puta Sole-PilaviZovke u MZ Piljužići. Finansiranje je obezbjeđeno iz Budžeta Općine Tešanj. Izvođač radova je firma Dobojputevi d.d. Doboj Jug.

MZ JABLANICA I MZ DOBROPOLJE-MEKIŠ Završeno je asfaltiranje puteva Ripna u MZ Jablanica i NC Mujezinovići u MZ Dobropolje-Mekiš. Izvođač radova je firma Doboj putevi dd Doboj Jug, a nadzor radova vrši firma Inpros d.o.o. Mostar. Putevi se nalaze na Listi kapitalnih projekata za 2019.godinu. Sredstva obezbjeđena iz budžeta Općine i od građana.

Bilten Općine Tešanj - juni /lipanj 2019.

9


Info vijesti

SVEČANO PUŠTEN U PROMET MOST NA RIJECI USORI U četvrtak, 16. maja svečano je obilježen završetak radova na izgradnji novog mosta na rijeci Usori, ukupne vrijednosti 1.8 miliona KM. Most koji se nalazi na regionalnom putu R474 izgrađen je zajedničkim sredstvima Vlade ZDK i Općine Tešanj. Dužina novog mosta je 69 metara, nosivost 60 tona. Most čine dvije saobraćajne trake širine po 3 metra i dvije pješačke staze širine po 1,7 metara i zadovoljava kriterije i standarde Evropske unije. Sretan sam što smo završili gradnju novog mosta, koji je važan za dugoročan razvoj općine i regije. Na ovoj lokaciji je postojao most iz 1949. godine koji je već bio dotrajao i koji nije bio siguran za saobraćaj. Mostovi spajaju obale, a time i ljude pa se nadam se da smo budućim generacijama osigurali bolje uslove za život. Općina Tešanj je sudjelovala u finansiranju gradnje mosta i zaobilaznice sredstvima od 300.000 KM, dok je najveći dio sredstava obezbijedila Vlada ZDK, putem Ministarstva prostornog uređenja, prometa i komunikacija i Direkcije za ceste ZDK, rekao je Općinski načelnik Suad Huskić. Most nosi ime po Lejli Mulalić, petogodišnjoj djevojčici koja je stradala kao najmlađa civilna žrtva rata, pa je završetak radova ozvaničen otkrivanjem ploče sa imenom mosta, što je učinila Lejlina majka. Čast presijecanja vrpce imali su predstavnici Vlade ZDK sa Premijerom ZDK Mirzom Ganićem, predstavnici Općine Tešanj i predstavnici pet mjesnih zajednica. Premijer ZDK Mirza Ganić u svom obraćanju istakao je važnost ovog projekta za regionalno povezivanje i ukazao na dobru i partnersku saradnju Vlade ZDK i Općine Tešanj, koja se mogla prepoznati i u ovom projektu. Naglasio je kako ćeVlada ZDK nastaviti podržavati projekte od interesa lokalnih zajednica. Radovi na izgradnji mosta su počeli u septembru 2018. godine, a izvođač radova je firma Hering d.o.o.

SANACIJA KAZAMATA NA STAROM GRADU TEŠANJ U toku su radovi na sanaciji dva kazamata ispod šestougaone Tabije na Starom gradu Tešanj. Poslije završene sanacije unutrašnjih zidova i svodova u toku su radovi sanacije podova sa ugradnjom završne plohe od kamena. Ugovorom su obuhvaćeni i elektro radovi ugradnje rasvjetnih tijela. Radove izvodi GR Ševko Elez Tešanj. Nadzor je Arh Studio doo Tešanj i Zavod za zaštitu spomenika Sarajevo.

10

Bilten Općine Tešanj - juni /lipanj 2019.


MARŠ MIRA TEŠANJ - SREBRENICA 2019 Ispred Centralnog spomen obilježja u Tešnju grupa tešnjaka je krenula na Marš mira Tešanj-Srebrenica 2019. Organizator i ovogodišnjeg Marša mira je Udruženje Klub prijatelja Srebrenice. Građanima koji su došli da isprate ovu grupu, prigodnim govorom obratili su se Pomoćnik Općinskog načelnika Sabahudin Omerbašić, predsjednik Udruženja Klub prijatelja Srebrenice, vođa puta i predstavnici Udruženja Prosvjetitelj iz Srebrenice. Na ovogodišnjem Maršu mira iz Tešnja su učestvovali predstavnici Udruženja građana Klub prijatelja Srebrenice, grupa građana iz MZ Trepče i predstavnici Biciklističkog kluba Tešanj. Marš mira je pješački pohod, koji se održava u sklopu obilježavanja godišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici i njenoj okolini s ciljem odavanja počasti žrtvama genocida, te podsjećanja na stravične zločine.

PRIJEM NAJBOLJIH UČENIKA Za učenike generacije, učenike sa posebnom diplomom i učenike sa ostvarenim značajnim rezultatima na takmičenju, te direktore škola, profesore i nastavnike koji su učenike pratili na takmičenja, upriličen je prijem Općinskog načelnika. Ove godine ukupno 107 učenika (12 učenika generacije, 50 učenika sa posebnom diplomom, te 45 učenika sa ostvarenim značajnim rezultatima na takmičenju) su od Općine Tešanj dobila prigodne poklone i novčane nagrade za postignute rezultate. Čestitke najboljim učenicima uputio je Općinski načelnik Suad Huskić, koji je u svom obraćanju posebno istakao važnost ovako dobrih rezultata, prvo za učenike, a onda i za zajednicu. Također, podsjetio je da Općina Tešanj posebnu pažnju povećuje mladim ljudima kroz različite projekte. Inače, ovaj prijem je već postao tradicionalan i ima za cilj, između ostalog, da afirmiše mlade uspješne učenike i sportiste i da ih podstakne na dalji rad i napredovanje.

Bilten Općine Tešanj - juni /lipanj 2019.

11

Info vijesti


Info vijesti

EDUKACIJA PREDSTAVNIKA MJESNIH ZAJEDNICA U periodu od aprila pa do kraja juna 2019. godine, prema ranije odbrenim planovima, u staroj sali Općinskog vijeća održane su dvije edukacije predstavnika mjesnih zajednica na teme: “Analiza zimskog održavanja, pozitivna iskustva, uočeni nedostaci i prijedlozi za poboljšanje procesa”, te “Rad JP Rad dd Tešanj i saradnja sa mjesnim zajednicama, analiza poboljšanja od prethodnog sastanka”. Ova aktivnost je planirana kroz Plan edukacije predstavnika mjesnih zajednica koji je u potpunosti realizovan. Na edukaciji su predstavnici Općine, JP RAD Tešanj i prisutni predstavnici mjesnih zajednica zajednički analizirali dosadašnje aktivnosti, te dogovorili zajedničko djelovanje u narednim aktivnostima.

AKTIVNOSTI MJESNIH ZAJEDNICA PARTNERA NA PROJEKTU UNDP Projekat "Jačanje uloge mjesnih zajednica (MZ) u Bosni i Hercegovini (BiH)" ulazi u završetak I faze. U sklopu planiranih aktivnosti projektni tim sastavljen od koordinatora i predstavnika mjesnih zajednica aplicirao je na raspisane javne pozive, te je u prethodnom periodu dobio potvrdu da su oba projekta ispunila uslove za realizaciju. Održano je nekoliko sastanaka koji se odnose na institucionalizaciju usvojenih znanja, sa ciljem dostizanja elemenata Vizije novih mjesnih zajednica u BiH, i naravno ispunjavanje složenih uslova za odobrenje druge faze ovog projekta. U sklopu tih aktivnosti održana je završna trodnevna konferencija prve faze Projekta u Neumu na kojoj su učešće uzeli svi glavni akteri projekta u prethodne 4 godine. Općinu Tešanj predstavljali su koordinator projekta, predstavnici 6 partnerskih MZ i menadžerica društvenog centra. Nastavljena je konstantna saradnja sa predstavnicima UNDP-a, te je Općina Tešanj ušla u pilot program umrežavanja mjesnih zajednica. Projekat "Jačanje uloge mjesnih zajednica (MZ) u Bosni i Hercegovini (BiH)" je zajednička inicijativa Vlada Švicarske i Švedske, čija je vrijednost 14,5 miliona KM. U aktivnostima prve faze koja će trajati do sredine 2019. godine, učestvovat će 120 mjesnih zajednica i 20 JLS širom zemlje, čime će utjecati na poboljšanje kvalitete života 300.000 ljudi.

12

Bilten Općine Tešanj - juni /lipanj 2019.


OBILJEŽAVANJE DANA MJESNIH ZAJEDNICA Period proljeća je period kada većina mjesnih zajednica organizuje Dane MZ sukladno odredbama Statuta MZ, kalendaru obilježavanja i odlukama organizacionih odbora. Svake godine Organizacioni odbori predlažu sadržaje manifestacija, a kao obavezan dio manifestacije, planira se i održi svečana Skupštinu na kojoj se građani MZ upoznaju sa rezultatima rada u proteklom periodu i planovima za naredni period, dok ostatak sadržaja obavezno obuhvata kulturne, sportske, humanitarne i vjerske sadržaje. U ovom periodu dane mjesne zajednice obilježile su mjesne zajednice Šije, Trepče, Medakovo, Jablanica, Raduša, Piljužići, Ljetinić i Kalošević, a Općina Tešanj je izdvojila određena sredstva za podršku u organizaciji ovih manifestacija. Poseban prostor obilježavanja dana MZ zauzima sjećanje na minuli odbrambeno-oslobodilački rat 92-95., a obilježava se kroz razne manifestacije - uređenje i obilazak linija odbrane, održavanje i posjeta šehitlucima i spomen obilježjima, te održavanje tradicionalnih mevluda. U ovom periodu izvršena je posjeta linijama odbrane Crni vrh tt732, Husaru, Bučju, te obilazak linija odbrane Kalošević-Križ u sklopu manifestacije “Dani otpora”. Bitno je napomenuti da MZ Jelah u saradnji sa MZ Jevadžije, Vukovo i Rosulje duži niz godina organizuje manifestaciju “Dani otpora”, dok je MZ Kraševo od ove godine započela obilježavanje 8. jula, Dana sjećanja na stradale civila na području ove MZ. U sklopu Dana MZ Piljužići upriličeno je i otvorenje novoizgrađenih i opremljenih prostorija mjesne zajednice.

BORAČKE STIPENDIJE ZA 176 STUDENTA Ministarstvo za boračko-invalidsku zaštitu ZDK dodijelilo je rješenja za 176 studenata iz općine Tešanj. Pojedinačni iznosi su u rasponu od 800 do 1200 KM. Inače,Vlada ZDK je ove godine za stipendije izdvojila 2,44 miliona KM, što je 400.000 KM više nego prethodne godine. Stipendije je dobilo svih 2.230 studenata čije su aplikacije bile formalno-pravno ispravne. To je za oko 400 stipendija više nego prethodne, a skoro dvostruko više nego 2014. godine.

Bilten Općine Tešanj - juni /lipanj 2019.

13

Info vijesti


Info vijesti

POTPISANI UGOVORI ZA GRADNJU OBJEKATA U MJESNIM ZAJEDNICAMA U Općini Tešanj su potpisani ugovori za gradnju Ambulante u MZ Miljanovci-Lončari i rekonstrukciju i sanaciju objekta Ambulante u MZ Novi Miljanovci, kao i sanaciju objekta Doma kulture u MZ Kalošević.Vrijednost svih radova iznosi oko 160 hiljada KM. Trenutno je ugovorena prva faza radova, a pripremamo i novi tender kada ćemo ugovoriti preostale radove da bi se taj prostor mogao koristiti. U ove dvije ambulante do kraja godine investirat ćemo oko 160 hiljada KM (po 80 hiljada KM), s tim da će u N. Miljanovcima, pošto već imamo objekat radovi biti završeni, dok će u Miljanovcima-Lončarima tek biti izgrađen objekat. Kroz ovaj projekat, sa 2020. godinom ćemo upotpuniti mrežu ambulanti na prostoru općine Tešanj, rekao je Općinski načelnik Suad Huskić. Firma NEDJING d.o.o. Tešanj će izvršiti izgradnju objekta Ambulante u mjesnoj zajednici Miljanovci - Lončari. Vrijednost radova je 69.240,00 KM. Radovi će obuhvatiti izgradnju objekta sa pokrivanjem, odnosno grube građevinske radove. Rekonstrukciju i sanaciju ambulante u Mjesnoj zajednici Novi Miljanovci uradit će firma ARCON-in d.o.o. Zenica, dok je finansijska vrijednost predviđenih radova 33.689,95 KM. Sanaciju objekata u Mjesnoj zajednici Kalošević (Dom i zgrada MZ) izvest će firma BARA d.o.o.Tešanj, a finansijska vrijednost radova iznosi 11.950,00 KM.

OPĆINI TEŠANJ VRAĆENO 550 000 MARAKA Zaposlenici Općine Tešanj uočili su grešku kada je u pitanju raspodjela novca od PDV-a za 2019. godinu, u iznosu od 550 000 KM. Od početka godine održano je više sastanaka, upućeno nekoliko dopisa, a sve u cilju ispravljanja greške. U početku je odgovor bio negativan, ali se uspjelo dokazati da su zaposlenici Općine Tešanj u pravu. Ispravljanjem uočene greške, sredstva su, osim Općini Tešanj, vraćena i općinama Breza, Usora, Kakanj, Konjic, Ljubuški i Livno. U Službenim novinama FBiH 1. jula objavljena je nova raspodjela sredstava PDV-a za 2019. godinu.

14

Bilten Općine Tešanj - juni /lipanj 2019.


UTVRĐENE ŠTETE POPLAVE U večernjim satima 13-14.05.2019. godine, usljed obilnijih padavina u gornjem toku rijeke Usore, područje općine Tešanj je zahvaćeno poplavom, naročito mjesne zajednice Kalošević i Kraševo, nakon čega je proglašeno i stanje prirodne nesreće. Kao posljedica obilnijih padavina došlo je i do pojave klizišta i odrona na području mjesnih zajednica Bukva, Trepče, Karadaglije, Medakovo, Šije, Jablanica, Orašje Planje, Raduša i Miljanovci. Poplavom je zahvaćeno 25 objekata, pretežno stambenih, a zahvaćena površina je 59 hektara. Usljed poplave privremeno su evakuisane i premještene tri člana iz jedne porodice i deset domaćih životinja. Privremeno je bio zatvoren i most preko rijeke Usore u Kaloševiću. Zbog prekida potisnog i povratnog voda kojim se snabdijeva šire područje općine Tešanj sa izvorišta iz Jelah Polja, a u cilju uspostave redovnog vodosnabdijevanja potrošača pitkom vodom izvršeno je privremeno prespajanje navedenih vodova preko novoizgrađenog mosta u Jelahu. Nakon povlačenja vode sa poplavljenog područja provedene su mjere asanacije koje su se ogledale u dezinfekciji i deratizaciji zahvaćenog područja i objekata, sanaciji putne i druge infrastrukture. Izvršena je i sanacija nasipa na rijeci Usori i potoku Djedovac. Stručne komisije su odmah po povlačenju vode izvršile utvrđivanje, a zatim i procjenu štete. Procjenjena šteta iznosi 344.219,00 KM, prema strukturi iz tabele. Izvještaj o procijenjenoj šteti uzrokovanoj poplavom je usvojen i od strane Općinskog vijeća na 30. redovnoj sjednici.

PREVENTIVNE MJERE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U okviru provođenja redovnih planiranih preventivnih mjera u 2019. godini izvršena je sanacija 5 klizišta-odrona, izgrađeno 76 metara obaloutvrde, te očišćeno 513 metara vodotoka. Navedene aktivnosti su provođene u mjesnim zajednicama Šije, Džemilić Planje, Jablanica, Karadaglije i Jelah (Jelah Polje).Vrijednost izvedenih radova je 27.884,61 KM, a finansirana su iz namjenskih sredstava za zaštitu i spašavanje.

Bilten Općine Tešanj - juni /lipanj 2019.

15

Info vijesti


Profile for Opcina Tesanj

Bilten 79  

Bilten 79  

Advertisement