Page 1

E-learning Carwash

INSCHRIJVEN

Voor wie: Wasbedrijfmedewerkers

75 PNT

45 MIN

GRATIS

Inhoud: Als introductie of als opfriscursus voor medewerkers die al langer in dienst zijn. De medewerker leert stap voor stap, door herkenbare praktijkvoorbeelden, alles over het werken in een wasbedrijf. De praktische tips kunnen direct toegepast worden op de werkvloer. Eenvoudig en in slechts 45 minuten de juiste kennis. Inclusief een promotiefilm over de wasbranche.

1. Log in of registreer op www.mijnbranchepaspoort.nl

Modules: • Algemene kennis van de wasbranche • Soorten wasgelegenheden • Omgang met klanten • Klachtenafhandeling • Watergebruik • Veiligheid en milieu

3. Gebruik de zoekfilter om de gewenste trainingen te vinden

Gekoppeld aan training Werken in de carwash

4. Een e-learning kan direct gemaakt worden Wasbranche promotiefilm

Voor wie: Wasbedrijfmedewerkers

4 UUR

Inhoud: Regelmatig wordt een nieuwe medewerker in het diepe gegooid. Hij mist voldoende kennis en vaardigheden om lekker aan de slag te gaan. Met deze training wordt het inwerken van een medewerker u gedeeltelijk uit handen genomen. In combinatie met de e-learning Carwash wordt de medewerker direct inzetbaar. In deze training komen de volgende onderwerpen aanbod: Verkopen, klantcontact, omgaan met klachten en veiligheid in de wasstraat. In 4 uur krijgt de deelnemer een veelzijdige training vol praktijkvoorbeelden en rollenspellen.

5. Kies een geschikte datum voor een klassikale training

7. De trainingen die je nu volgt of gaat volgen kun je terugvinden bij ‘Mijn trainingen’

Informatie

VOUCHER

Gekoppeld aan e-learning Carwash

Voor vragen en informatie kan je ook altijd contact opnemen met de adviseurs van OOTW of ga naar:

www.ootw.nl/opleidingsvoucher

Uitleg symbolen Elke training heeft in deze flyer een bijsluiter, aan de hand van de symbolen vind je alle informatie met betrekking tot de training.

E-learning

Medewerkers Tankstations

Aantal studiepunten

Klassikale Medewerkers Tijdsduur training Wasbedrijven

Geldig tot 31 oktober 2015

6. Schrijf je in

training Werken in de carwash

125 PNT

2. Ga naar inschrijven

Opleidingsvoucher

Totaal kosten

Training/ E-learning gekoppeld

Volg ons op Twitter: hetootw OOTW • Boompjes 55 • Rotterdam • T 010 - 411 19 68 • E info@ootw.nl

Speciaal voor Tankstation en Carwash medewerkers


Opleidingsvoucher

E-learning Gastvrijheid

training Gastvrijheid

Het is erg belangrijk om kennis en vaardigheden van medewerkers in de branche op peil te houden. Om hierbij te ondersteunen is in de CAO afgesproken dat OOTW voor alle medewerkers in de branche trainingen organiseert, waar kosteloos aan deelgenomen kan worden. Elke medewerker heeft gedurende de looptijd van de CAO recht op een dagdeel training (4 uur) per jaar.

Voor wie: Tankstationmedewerkers

Voor wie: Tankstationmedewerkers

Inhoud: De tevredenheid van een klant is gegarandeerd bij gastvrije medewerkers. Hoe je dit kunt toepassen in je dagelijkse werk leer je tijdens deze e-learning. Er worden verschillende praktijksituaties geschetst waar je mee te maken kunt krijgen. Met filmpjes en foto’s laten we je zien welke houding belangrijk is. Zo leer je op een gastvrije en creatieve manier klanten te benaderen.

Inhoud: Hoe tevreden een gast is, hangt af van verschillende factoren. Zo moet de shop opgeruimd , het eten en drinken goed, de omgeving mooi en de toiletten schoon zijn. Maar één van de belangrijkste factoren is hoe vriendelijk en gastvrij de medewerkers zijn. Jouw rol in gastvrijheid is dus cruciaal, jij staat namelijk iedere dag in contact met de gast. Daarmee ben je dus van doorslaggevend belang voor het succes van jullie tankstation! Tijdens deze training leer je om op een gastvrije en creatieve manier met de gasten op het tankstation om te gaan.

75 PNT

Een gratis training voor u! OOTW heeft een gevarieerd voucherprogramma samengesteld. Jij en jouw medewerkers kunnen hier gratis aan deelnemen. Een vouchertraining is een combinatie van een e-learning en een klassikale training. Je maakt je keuze uit het programma en start met de e-learning, welke via www.mijnbranchepaspoort.nl gratis toegankelijk is. Vervolgens kies je een datum van de klassikale training. Tijdens deze verdiepingstraining zal dieper op de verschillende onderwerpen worden ingegaan. Je kan jezelf en je medewerkers inschrijven voor een training, bij voldoende deelnemers (minimaal 10) kan de training ook incompany voor uw bedrijf georganiseerd worden. Indien voor uw tankstation of wasbedrijf een ander thema momenteel belangrijker is, dan is het zelfs mogelijk om een dagdeel training voor je op maat te verzorgen. Iedere training wordt afgesloten met een toets. Na de training succesvol te hebben afgerond, ontvangt de deelnemer een certificaat en leerpunten. Deze worden automatisch toegevoegd aan het branchepaspoort.

OOTW biedt de volgende trainingen aan voor de opleidingsvoucher

• Veiligheid op het tankstation • Gastvrijheid • Motiverend leidinggeven • Werken in de carwash

e-learning Veiligheid op en rondom het tankstation e-learning Gastvrijheid e-learning Leiderschap e-learning Carwash

45 MIN

4 UUR

VOUCHER

GRATIS

Gekoppeld aan training Gastvrijheid

75 PNT

60 MIN

GRATIS

Voorwaarden

• De

trainingen die worden aangeboden in het voucherprogramma zijn voor iedereen gratis toegankelijk. • Bij voldoende deelnemers (min. 10) kan de vouchertraining incompany worden georganiseerd. • Inschrijvingen verlopen via www.mijnbranchepaspoort.nl of per mail info@ootw.nl. • Per kalenderjaar is er een gelimiteerd budget beschikbaar voor de opleidingsvoucher. Dit betekent dat wanneer dit budget volledig besteed is, er geen gratis vouchertrainingen meer gehouden worden. • Vooraf de e-learning volgen is verplicht. • Na de klassikale training staat de afrondende toets klaar in het branchepaspoort.

Modules: • Waarom gastvrijheid? • Wat is gastvrijheid? • Hoe gastvrij ben ik? • Valkuilen • Praktijksituaties • Gastvrijheidsprincipe • Hoe excelleer je in gastvrijheid? • Gastvrij blijven

125 PNT

75 PNT

2 UUR

GRATIS

Gekoppeld aan e-learning Gastvrijheid

E-learning LEIDERSCHAP

training Motiverend leidinggeven

Voor wie: Leidinggevenden

Voor wie: Leidinggevenden

Inhoud: Deze e-learning geeft inzicht in de verschillende leiderschapsstijlen en hoe je deze kunt gebruiken om te komen tot je einddoel. In de e-learning maak je een test om jouw leiderschapsstijl te bepalen. De voordelen en valkuilen van de verschillende stijlen worden behandeld. Door middel van het simuleren van praktijkvoorbeelden ervaar je welke invloed de manier van leidinggeven heeft op de medewerkers. Je ervaart hoe je de verschillende stijlen kunt inzetten, om het team optimaal te laten functioneren.

Inhoud: Als leidinggevende heb je grote invloed op het team en de individuele medewerkers. In deze training leer je hoe je het hele team kunt inspireren om goed te functioneren. Je leert je eigen gedrag en dat van de medewerkers herkennen en kunt hierop inspelen door verschillende leiderschapsstijlen te gebruiken. Er wordt geoefend d.m.v. rollenspellen met het houden van motiveringsgesprekken en hoe effectief te communiceren. De leidinggevenden krijgen handvatten en tips aangereikt om direct in de praktijk toe te passen.

Modules: • Wat is leidinggeven? • Verschillende leiderschapsstijlen • Gedrag • Leiderschapsprofieltest • Instructies geven • Omgaan met weerstand • Praktijksituaties

Gekoppeld aan training Motiverend leidinggeven

125 PNT

4 UUR

VOUCHER

Gekoppeld aan e-learning Leiderschap

E-learning Veiligheid op en rondom het tankstation

training Veiligheid op het tankstation

Voor wie: Tankstationmedewerkers

Voor wie: Tankstationmedewerkers

Inhoud: Op interactieve wijze passeert een breed scala aan onderwerpen, waarmee een tankstationmedewerker dagelijks te maken kan krijgen en die men gewoonweg moet weten. Daarom is het van groot belang dat iedere medewerker op de hoogte is van veiligheidsprocedures en -maatregelen. Tijdens deze e-learning maak je een virtuele reis langs vijf tankstations en leer je over de vele facetten op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu op het tankstation.

Inhoud: Op een tankstation wordt gewerkt met stoffen die een gevaar kunnen zijn voor veiligheid, gezondheid en milieu. Daarom is het van groot belang dat iedere medewerker op de hoogte is van veiligheidsprocedures en -maatregelen op en rondom het tankstation. Als tankstationmedewerker heb je er dagelijks mee te maken. In deze training focussen we op de bewustwording en op het gedrag ten aanzien van veiligheid.

Modules: • Veilig werken • Gevaarlijke stoffen • Milieu en wetgeving • Het tankstation (incl. installaties, carwash, lpg) • Calamiteiten

Gekoppeld aan training Veiligheid op het tankstation

125 PNT

4 UUR

VOUCHER

Gekoppeld aan e-learning Veiligheid op en rondom het tankstation

Ootw opleidingsvoucher 3 luik def  
Ootw opleidingsvoucher 3 luik def  

De nieuwe vouchertrainingen van OOTW

Advertisement