Page 1

Oosteeklo Vandaag Foto: Ivan Bernaerdt

19de jaargang - Nr 10 - sept. 2017 - oplage 1270 ex. - Verschijnt de eerste week van1de maand. - Teksten voor volgende uitgave binnen ten laatste woensdag 20 sept. 2017


Oosteeklo leeft Es ‘t eetn OKRA: -petanque: 7, 14, 21, 28 september en 5 oktober van 14.00 u. tot 17.00 u. achter LDC Den Aster -fietsen: 12 en 26 september; start om 13.30 u. op het dorpsplein -ledenvergadering: dinsdag 19 september van 13.30 u. tot 17.00 u. in de parochiezaal met koffietafel monoloog ‘Meneerke Parméntier’ -dagreis: 11 september naar de Westhoek, 25 september ‘Het beste van de zee’ KVLV -crea voor volwassenen op 13 september -start van de cursus solodance op donderdag 14 september om 19.30 u. in de Meet, Sint-Jansstraat 22 te Sint-Jan-in-Eremo - Ondeugend ouder worden door Zaki donderdag 21 september om 14.00 u. in de Meet, St Jansstraat 22 St-Jan- In -Eremo; prijs 10,00 voor leden en hun partners -herfstontmoeting: vrijdag 22 september om 19.00 u. in de parochiezaal. Voetbal: op het Jeugd- en sportdomein Ter Walle VK Matroosje om 13.30 u.: tegen: Zirobo (26/08 2/09), FC De Ploeg (9/09), FC Retro (23/09), VK Bruggeman (30/09), VK ’t Zawezijn om 14.30 u.: tegen: VK Bruggeman (2/09), FC Ambiance (16/09) Vrije Vrouwenbond: Ledenvergadering maandag 2 oktober van 13.30 u. tot 16.30 u. in de parochiezaal met koffietafel, kaarting en tombola. Info en inschrijven bij Annette Meulewaeter tel. 09 373 77 77 WTC De Eikelvrienden De 6 uren van Oosteeklo: zaterdag 16 september inschrijven vanaf 8.30 u. of voor de namiddagrit in Café De Pluim; fietsen aan een matig tempo van 9.00 u. tot 12.00 u. en van 13.00 u. en 19.00 u., ’s middag een belegd broodje en enkele consumpties in Café De Pluim Verantwoordelijke uitgever: drukkerij Stoop bvba, Kon. Albertstr. 13, 9968 Oosteeklo - Tel. 09 373 74 57 - Fax 09 373 92 11 Werkten hieraan mee: Ivan Bernaerdt, Nicolas Claer-hout, Jordy Lauret, Maarten Lippens, Myriam Standaert en al wie ons informatie of foto’s bezorgde. Redactie: Maarten Lippens, redactie@oosteeklo.be

aw greed?

Stoofschotel van visfilet met paprika’s en chilipepers Benodigdheden:

• 2 teentjes knoflook • 4 cl olijfolie • 1 stengel citroengras (kan je weglaten) • 1 theelepel paprikapoeder • 2 uien • 2 rode paprika’s • 2 milde rode chilipepers • een bundeltje koriander (kan door peterselie vervangen worden) • 800 g visfilet of 4 moten • 50 cl visbouillon

Huisarts van wacht: St.-Laureins, St.-Margriete, St.-Jan-inEremo, Waterland-Oudeman, Watervliet, Kaprijke, Lembeke, Oosteeklo en Bassevelde: 09 228 02 22 Apotheker van wacht: Assenede, Kaprijke en Sint-Laureins 0903 99 000 Tandarts van wacht: 09 033 99 69

Lief & Leed Overlijdens

Lucien Verstraete (°29/01/1939 †22/08/2017), weduwnaar van Lisette Baeke levensgezel van Diana De Clercq Foto: fam. Verstraete

UITVAARTVERZORGING

De Wyn Foto: Myriam Standaert

Bereiding:

Pel en plet de knoflook. Snijd het citroengras in stukken en klop het een beetje kapot. Stoof de knoflook, de paprikapoeder en het citroengras een paar minuten in de olijfolie. Pel en snipper de ui en stoof hem glazig in dezelfde pan. Snijd de paprika’s in vier stukken en haal de zaadlijsten eruit. Snijd de paprika’s in reepjes en de chilipeper fijn. Pluk de blaadjes van de koriander of van de peterselie en snijd ze fijn. Doe de vis, de paprika’s en de bouillon in de pan. Laat dit 20 minuten stoven op een zacht vuur. Doe er de chilipeper en de koriander 5 minuten voor het einde bij. Heb je geen citroengras doe er een klein beetje citroensap bij. Geef er rijst of pasta bij. Smakelijk!

De witte eik FUNERARIUM .

Oosteeklo-Dorp 17, 9968 Oosteeklo Altijd bereikbaar op: 09 373 70 97 Oosteeklo - Bassevelde Lembeke - Assenede

Voor iedere ceremonie een verzorgde begeleiding

Stuur je vragen of suggesties naar myriam@oosteeklo.be.

Alle teksten en foto’s vind je ook terug op www.oosteeklo. be, www.oosteeklo.com, www.9968.be. Het is verboden zonder toestemming teksten, foto’s en/of ontwerpen over te nemen of te kopiëren, deze blijven volle eigendom van de uitgever.

http://www.aktiefgold.be/ 2


De bunkers van Oosteeklo (deel 4) Het belang van de Hollandstellung

De Hollandstellung is nooit gebruikt, althans niet voor wat ze bedoeld was. Algemeen bestaat hierdoor de opinie dat ze totaal nutteloos was. Maar niets is minder waar!!! De bouw van de linie had zeer belangrijke en verstrekkende gevolgen die, naar onze mening, nog onderbelicht zijn. Ten gevolge de impasse aan het IJzerfront werd door de Engelsen wel degelijk een plan uitgewerkt (onder de operatienaam ‘Scheme S’) om, door een invasie via de Westerschelde, de Duitsers in de rug aan te vallen. Die waren duidelijk niet van plan om dit zomaar te laten gebeuren. De gevolgen zouden én voor het Meetjesland én voor Nederland én voor de totale Belgische en Noord-Franse bevolking niet te overzien geweest zijn. - Een oorlogsfront in onze contreien zou een totale verwoesting van het Meetjesland tot gevolg gehad hebben. De ‘Verwoeste Gewesten’ aan het IJzerfront laten hierbij niets aan de verbeelding over. - Ook Nederland werd dan bij het conflict betrokken en zou dan moeten kiezen tussen twee bondgenoten. Ofwel kozen ze dan de zijde van de Engelsen, wat voor de Duitsers het slechtste scenario was. Ofwel kozen de Nederlanders om mee te strijden met de Duitsers. Dit zou dan wel een Engelse opmars hebben vertraagd, maar zeker niet onmogelijk gemaakt hebben. - Een Nederlandse betrokkenheid bij de oorlog zou onmiddellijk zijn weerslag gehad hebben op de voedselbevoorrading van België en Noord-Frankrijk. Al vóór de oorlog kon België maar voor 25% zelf instaan voor de eigen voedselvoorziening. De rest moest van

Foto Ivan Bernaerdt

overzee aangevoerd worden. Vanaf oktober 1914 gebeurde dit, met toestemming van de Engelsen en de Duitsers, via de havens van het neutrale Nederland. Naargelang de Nederlandse stellingname in de oorlog zou die bevoorrading ofwel onmiddellijk geblokkeerd, ofwel zeer sterk bemoeilijkt of zelfs onmogelijk zijn, met een enorme hongercrisis tot gevolg. Toen tijdens de Tweede Wereldoorlog in de winter van 1944 - ’45, gedurende zes weken, de voedselvoorziening naar West-Nederland geblokkeerd werd, veroorzaakte

Wist-je-dat

# Yves Baers, Dieter Bassier, Thomas François, Jef Van de Velde, Nico Van Driessche, Ronnie Van Kerckvoorde, Günter Van Vooren, Kevin Van Vooren, Jolien Van Waes en Kristof Vrombaut, brachten op 12 augustus de Dodentocht, een wandeltocht van 100 km met start en aankomst in Bornem tot een goed einde.

Foto Luc De Muynck -->

# Luc De Muynck en Marnix Van Vooren gingen vorige maand op reis naar Roemenië. Een heel mooi land dat door velen onderschat wordt. Ze werden er door Jan Van Laere en zijn vrouw Cristina Golea als koningen behandeld. Vervolg op blz. 5

3

dit een hongerramp van catastrofale omvang. Ruim twintigduizend mensen kwamen er om door honger en kou. Alle oorlogsmiserie ten spijt mogen we ons gelukkig prijzen dat de Hollandstellung gebouwd werd. De bouw gebeurde zo efficiënt en de bunkers waren zo sterk geconstrueerd, dat de Engelsen alle verdere hoop opgaven en hun Nederlandse invasieplannen in de schuif lieten liggen. Guido Van der Eecken


Tuinaanleg onderhoud Tuinaanleg Tuinaanleg&&onderhoud

Davy Pynaert Pynaert Davy

TUINRENOVATIE TUINRENOVATIE TUINRENOVATIE

AANLEGGEN VAN GAZONS AANLEGGEN AANLEGGENVAN VANGAZONS GAZONS

ONTMOSSEN VAN GAZONS ONTMOSSEN ONTMOSSEN VAN VAN GAZONS GAZONS

PLAATSEN PLAATSENVAN VANTERRASSEN TERRASSEN PLAATSEN VAN TERRASSEN

TUINAANLEG TUINAANLEG TUINAANLEG

PLAATSEN PLAATSENVAN VAN AFSLUITINGEN AFSLUITINGEN VAN AFSLUITINGEN

TUINONDERHOUD TUINONDERHOUD TUINONDERHOUD

KLINKERWERKEN KLINKERWERKEN KLINKERWERKEN

PLAATSEN PLAATSEN VAN VAN KEERMUREN KEERMUREN PLAATSEN VAN KEERMUREN

davy.pynaert@skynet.be davy.pynaert@skynet.be•••0494 049468 6826 2619 19• ••Oosteeklo Oosteeklo davy.pynaert@skynet.be 0494 68 26 19 Oosteeklo

4


Centen en procenten

Hoe zit dat nu met die elektrische fietsen? Je ziet hem overal, de elektrische fiets. Velen gebruiken hem recreatief maar ook voor het woon-werkverkeer. Zijn er hier centjes en procentjes te rapen? De Belgische overheid heeft (voorlopig) niet voorzien in een fiscale steunmaatregel voor de aankoop van een elektrische fiets. Er is dus geen fiscaal voordeel zoals bij de aankoop van een elektrische wagen.

Er bestaat wel een fiscaal gunstregime voor woon-werkverplaatsingen met de fiets. Die gelden ook voor het gebruik van elektrische fietsen. Voor de verplaatsingen die met de fiets gedaan worden tussen de woonplaats en de plaats van tewerkstelling mag een kilometervergoeding worden toegekend die is vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen en belastingen, voor zover deze niet meer bedraagt dan 0,23 euro per kilometer (bedrag inkomstenjaar 2017).

Niet voor alle ‘elektrische’ fietsen? Het bovenstaand fiscaal gunstregime was niet voor alle fietsen van toepassing. De vrijstellingen RSZ en BV konden enkel toegekend worden voor stads- of hybride fietsen. Er waren 3 voorwaarden waaraan deze fietsen moeten voldoen: • Er moest sprake zijn van trapondersteuning. (Dit houdt in dat de bestuurder zelf moet meetrappen om vooruit te komen, waarbij de elektrische motor extra kracht oplevert en dat de motor ook stilvalt wanneer de bestuurder niet trapt.) • Ondersteuning van een motor was slechts toegelaten tot een snelheid van 25 km/u • Waarbij het geleverde vermogen maximaal 250 Watt bedroeg.

de werknemer voortaan geen belasting moet betalen op de ontvangen fietsvergoeding en ook niet op de terbeschikkingstelling door de werkgever van de fiets, op voorwaarde dat hij die ook gebruikt voor woon-werkverkeer; de kosten verbonden aan de terbeschikkingstelling van een speed pedelec voor de werkgever aan 120% aftrekbaar worden in de vennootschapsbelasting; De uitgekeerde fietsvergoeding is voor de werkgever een 100% aftrekbare kost die RSZ-vrij is.

Wie koopt de fiets dan het beste aan? De werkgever of de werknemer? Indien de werkgever de fiets zelf aankoopt, kan hij hem zeer gunstig aftrekken in zijn belastingen voor 120%. De vergoeding voor het woon-werk verkeer is tot op heden een gunst van de werkgever en dus is de werkgever niet verplicht deze toe te kennen. De toekenning kan op individuele basis. Indien de werknemer de fiets aankoopt kan hij in principe deze kost als beroepskost aftrekken van zijn belastingen, wellicht te spreiden over enkele jaren, afhankelijk van de aankoopprijs. Dit wil ook zeggen dat hij zou afstappen van de forfaitaire beroepskosten. Hierbij dient u waakzaam te zijn dat de werkelijke kost de forfaitaire kost overtreft. Die oefening dient u steeds te maken! Stuur je vragen naar centenenprocenten@oosteeklo.be.

Toch wel! Echter deze regeling zal weldra verleden tijd zijn want de ministerraad heeft vlak voor de vakantie een wetsontwerp goedgekeurd waarbij de snellere elektrische fietsen voortaan fiscaal gelijkgesteld worden met de gewone fiets. De aanpassing geldt vanaf aanslagjaar 2018. Concreet betekent dit dat vanaf inkomstenjaar 2017: • de fiscaal vrijgestelde fietsvergoeding van 0,23 euro/km (bedrag 2017) voor het woon-werkverkeer uitgebreid wordt naar alle elektrische fietsen, inclusief de speed pedelecs;

Spreuk van de maand

Niet alle bommen zijn explosief. Nena en Dixie Van Wassenhove

5

Wist-je-dat: Vervolg van blz. 3 # VK ’t Zawezijn organiseerde op zaterdag 19 augustus haar voetbaltoernooi, vernieuwd concept. Met per ploeg één vrouw op het veld, was een groot succes! De aanwezigheid van enkele vrouwen op het veld zorgde niet enkel en alleen voor de nodige amusementswaarde, maar ook de algemene competitiedrift bij de mannen bleef hierdoor binnen de perken. Het toernooi was een echt kermistornooi waar jong en oud, voetballer en niet-voetballer, man en vrouw zich kon thuis voelen en zichzelf kon uitleven op het veld. Er waren zeven ploegen: Real Scoormachine, U Ma United, FC De Bospoepers, De Scheeneschuppers, Roal ‘t Evenwicht, FC Toaten en FC De Galliërs. In de finale stonden Real Scoormachine en U Ma United tegenover elkaar. Een beklijvende finale eindigde op 2-2, waarna Real Scoormachine het onderspit moest delven tijdens de penaltyreeks met 4-5. De Scheeneschuppers wonnen de zuipbeker. # Voor de eerste editie van ‘Oosteeklo loopt’ kwamen er 228 lopers aan de start. Voor de wedstrijdjes voor jong en minder jong waren er 73 deelnemers. Bij de recreatieve jogging startten 155 lopers. Er namen in totaal 125 Oosteeklonaren deel.

Foto ’t Groot Lawijt # Het mysterie rond ’t Groot Lawijt is ontsluierd. Dinsdag 22 augustus dook ’t Groot Lawijt plots op tijdens de kirmesse en we hebben een sterk vermoeden dat ze ook de komende weken ergens zullen passeren of binnenwippen. Houd jullie allen gereed, smeer de stemmen alvast om mee te doen als ze ergens binnenvallen. Ze brengen in deze verzuurde tijden leute en ambiance! Wie ook met een creatief ei zit, kan het leggen, onder het motto: hoe meer zielen hoe meer vreugd, op tgrootlawijt@gmail.com. ‘Viva uesteklue, viva ‘t groot lawijt! # De Landelijke Gilde organiseerde op woensdag 23 augustus opnieuw de kindernamiddag. Dankzij alle spelleiders die de zesentwintig spellen bemanden, beleefden 123 kinderen een mooie namiddag. Het geeft een goed gevoel als creatieve jongeren zoals LotVervolg op blz. 7


(Ave)recht(s)

Terug naar school (een herhaling…)

Voor de meeste ouders is het theoretische rijexamen al een tijdje met succes achter de rug. Het kan echter nooit kwaad even het één en het ander op te frissen.

Kent u nog het verschil tussen parkeren en stilstaan in het Wegverkeersreglement? Een geparkeerd voertuig staat langer stil dan nodig voor het in- of uitstappen van personen of voor het laden of lossen van zaken. Een stilstaand voertuig beperkt zich wel tot die tijd. Evidente voorbeelden in de praktijk: even snel geld afhalen aan de automaat of bij de slager binnenwippen, is niet stilstaan, maar parkeren. De boodschappen uitladen, uw buurman na een lift afzetten bij de dokter, kan perfect vanuit een stilstaand voertuig. Op sommige plaatsen is zowel stilstaan als parkeren verboden. Hiervoor wordt het verkeersbord E3 geplaatst aan die kant van de rijbaan waar het verbod geldt. Op andere plaatsen is het enkel verboden om te parkeren, maar is stilstaan

toegelaten. Hiervoor wordt op dezelfde manier het verkeersbord E1 geplaatst.

E3: Stilstaan en parkeren verboden

E1: Parkeren verboden

Wanneer deze borden niet aangevuld zijn met een daaronder hangend wit bordje met een verticale pijl in de ene of andere richting (al dan niet met de vermelding van een afstand), dan geldt het verbod vanaf het ronde verbodsbord tot aan het volgende kruispunt!

dering, neigen sommige ‘stilstaanders’ al eens naar ‘verboden parkeerders’. Houd de beide verbodstekens even indachtig bij het ‘stilstaan’ op sommige plaatsen in ons dorp. Bij het begin van het schooljaar, maar ook daarna; in de buurt van de school maar ook elders. Voor de veiligheid van uw wagen en uzelf, maar niet in het minst ook van de andere weggebruikers. Heb je zelf een juridisch ‘hoe zit dat nu?’-tje? Aarzel niet en stuur het naar averechts@oosteeklo.be.

Hoewel de definitie duidelijk is, is de tijd nodig om een personen te laten inof uitstappen of goederen te laden of te lossen wel een rekbaar begrip. Het lossen van grind gebeurt niet in een handomdraai, het in- en uitstappen van een aantal bejaarden die moeilijk te been zijn kan niet op 1-2-3. Maar net omwille van de geval-tot-geval bena-

25 years schoenen Pico Bello, time to celebrate. Wij vieren graag ons 25-jarig bestaan samen met onze klanten. Bij iedere aankoop uit de nieuwe collectie krijgt elke klant een draagtas, zolang de voorraad strekt. Tijdens de jaarmarkt zijn we open van 10.00 tot 14.00 uur

Schoenen Pico Bello dames-, heren- & kinderschoenen Ertveldesteenweg 14 9968 Oosteeklo 6


Wist-je-dat: Vervolg van blz. 5 te De Brabander, Emely De Walsche, Herlinde Dhaenens, Lotte Gillis, Sarah Ingels en Febe Mussche eigen ontworpen spellen meebrachten. Bij de –9 jarigen waren Seth Zegers (5890), Lucas De Brabander (4760) en Oona Buysse (4560) de grote puntenpakkers. Bij de 9 tot en met 12- jarigen waren Jonas Braekevelt (7030), Mari Zegers (6750) en Johannes De Brabander (6530) het productiefst. De organisatoren hopen dat er volgend jaar opnieuw zoveel medewerkers en spelers komen. # Vorige week werd de UITPAS Meetjesland officieel gelanceerd in Assenede en Eeklo. Dit is een puntenspaarkaart voor vrijetijdsactiviteiten, met voordelen voor iedereen. De gemeentebesturen van Assenede en Eeklo namen met regionale cultuurorganisatie COMEET, wat staat voor Cultuuroverleg Meetjesland, het voortouw in het uitwerken van een systeem op maat van het Mee tjesland. De UITPAS is een toegangskaart voor een cultureel leven waarmee iedereen op een gelijke manier door de deur komt, of je nu tot één van de kansengroepen behoort of niet. UiTPAS Meetjesland zet op die manier de traditie van de Eeklose KomUitpas verder in een ruimer geheel, met als eerste partnergemeente Assenede. Mensen met een beperkt inkomen kunnen blijven genieten van de bestaande korting op vrijetijdsactiviteiten, maar daarnaast kan iedereen punten sparen. De UiTPAS zal beschikbaar zijn in 33 steden en gemeenten, goed voor ruim 1,4 miljoen inwoners in Vlaanderen en Brussel. De inwoners kunnen met die ene pas terecht in bibs, musea, cultuuren kunstencentra, speelpleinen of concertzalen, maar ook in sporthallen en zwembaden. Meer info op www.comeet.be. # Zaterdag 2 september werd het startsein gegeven voor de hoppepluk in de Schakeltuin in de Koning Albertstraat. De komende week zullen de rijpe hoppebellen (bloemen) geplukt worden om nadien gebruikt te worden bij het brouwproces bij Huisbrouwerij Den Tseut. Wie het oogsten eens wil zien, kan langsgaan in de Koning Albertstraat. # Aan de bunkers waar er een vlag geplaatst is, vindt er tijdens het Bunkerweekend van 8 tot en met 12 september een activiteit plaats. Bij de parochiezaal, het start- en eindpunt van de vijftien kilometer lange bunkerroute is er een korte boeiende evocatie. Je rijdt best met de fiets, want niet alle trajecten zijn met de wagen berijdbaar. Kom je toch met de wagen dan zijn er omgeleide trajecten. Het ganse weekend is voor iedereen en is helemaal gratis.

Kamiel Hoste

Foto: NSB Oosteeklo

Foto: NSB Oosteeklo

# Op zondag 10 september is het precies 100 jaar geleden dat onze dorpsgenoot Kamiel Hoste terechtgesteld werd in Gent wegens het overbrengen van documenten of spionage voor ons vaderland. Er wordt die dag door de oud-strijdersbond, de scouts en alle sympathisanten van Oosteeklo een passend eerbetoon gebracht aan het graf van Kamiel om 16.00 u. op de gemeentelijke begraafplaats in de Oosthoek. Iedereen is welkom. Op zijn bidprentje foto heet hij Camiel, terwijl op zijn grafsteen Kamiel (U leest het goed , op het graf staat Kamiel en op het bidprentje Camiel.) # Op 11, 12, 13, 14 en 15 september organiseert vzw RATO in opdracht van de gemeente Assenede in verschillende buurten een grote zwerfkattenactie. Zij zullen ondermeer zwerfkatten vangen in de buurt van de Abdijstraat, Ertveldesteenweg en Oosteeklo-Dorp. De diertjes worden naar de dierenarts gebracht, waar ze steriel worden gemaakt en daarna terug uitgezet op de plaats waar ze werden gevonden. Voorzie je eigen huiskat die week een halsbandje of houd ze binnen. Je geeft de zwerfkatten geen eten, want ze worden tijdens deze vangactie gelokt worden met voeding. Voor meer info kan je terecht bij de Milieudienst, Tel. 09 341 95 92, e-mail: milieu@assenede.be.

7

Hoppeveld

Foto: Ivan Bernaerdt

Bunkerweekend

Foto: Ivan Bernaerdt


Beleef

DE NIEUWE FORD FIESTA DE NIEUWE FORD FIESTA Beleef

Zomer 2017 Zomer 2017 GRATIS SPEAKER BEOPLAY A1 BIJ AANKOOP VAN EEN NIEUWE FORD FIESTA* GRATIS SPEAKER BEOPLAY A1 BIJ AANKOOP VAN EEN NIEUWE FORD FIESTA*

Garage Van de Voorde

Å 5.6 L/100 KM. Æ 105 G/KM CO2.

Rijkestraat 50a, 9968inOosteeklo | www.garagemarcvandevoorde.be Verbruik en uitstoot geldig voor de uitvoering met banden zoals beschreven de standaarduitrusting. Optionele banden kunnen een andere CO2-uitstoot en verbruik tot gevolg hebben. *Geldig voor de eerste 2.500 verkochte uniteiten. Niet geldig voor fleet. Fiesta Vignale exclusief verkrijgbaar in de FordStores. Contacteer ons voor meer informatie. Geef voorrang aan veiligheid. Milieu09 373 81 71 | info@garagemarcvandevoorde.be informatie (KB 19/03/2004): www.nl.ford.be/milieu. ford.be

Å 5.6 L/100 KM. Æ 105 G/KM CO2.

Verbruik en uitstoot geldig voor de uitvoering met banden zoals beschreven in de standaarduitrusting. Optionele banden kunnen een andere CO2-uitstoot en verbruik tot gevolg hebben. *Geldig voor de eerste 2.500 verkochte uniteiten. Niet geldig voor fleet. Fiesta Vignale exclusief verkrijgbaar in de FordStores. Contacteer ons voor meer informatie. Geef voorrang aan veiligheid. Milieuinformatie (KB 19/03/2004): www.nl.ford.be/milieu. ford.be

8

Profile for Redactie Oosteeklo Vandaag

Oosteeklo Vandaag september  

Oosteeklo Vandaag september  

Profile for oosteeklo
Advertisement