Page 1

Oosteeklo Vandaag

eklo aag

Foto: Kurt Sesselle 15de jaargang - Nr 12 - oktober 2013 - oplage 1267 ex. - Verschijnt de eerste week van de maand. - Teksten voor volgende uitgave binnen ten laatste woensdag 26 okt. 2013.

67 ex. - Verschijnt de eerste week van de maand. - Teksten voor volgende uitgave binnen ten laatste dinsdag 27 aug. 2013.

dag ons

sie, tter verginulde de oen udy De de

auinkacht or-

tekn de ziek een re.

tereutgen met e. 0 u. ven dzarijsn de ring

ineesde oor dat buhten weer parpen k de ing. een ager volwant

Haantjeskermis blijft Na het eten kan iedereen de beentjes losbestaan! gooien op de fuiven in CafÊ ’t Evenwicht

(DJ envorig in Taverne Joie de vivre Het Tom) zag er jaar heel benard uit.(Music Master). Het bestuur zette er een punt achter. Ze hoopten dat er een jonge enthousiaste Dorpsreceptie en mosselen groep zijn schouders onder de organisatie zouden zetten en datu. is kan gelukt. Zondag vanaf 12.00 je doorlopend Al tijdens de kermis zelf werden planmosselen eten à volontÊ in CafÊerDe Branen gesmeed en er kwam een nieuw be-09 eme. Vooraf inschrijven (₏ 15,00) via tel. stuur. is er dus opnieuw Haantjes373 74Dit 30jaar is noodzakelijk. kermis. Die plaats het terrein van u. op verwent het Jeugd Van 13.00 u.vindt tot 19.00 de staande Oosteeklo-Dorp. Kruis wip ons in met koffie en gebak in de Rode Op vrijdag 11 en oktober vanafu.20.00 u. is eru. parochiezaal van 15.00 tot 16.00 receptie de voor alle symphatisanten. trakteert Feestcommissie ter hoogte van OpKBC zaterdag is er vanaf 7.00van de bank12 opoktober gratis drank. De Orde u. tafelrommelmarkt in de tent en vanaf de Smoutpot bakt pannenkoeken op de 19.30 u. is er bingoavond. Leuvense Dankzijkan Fanfare De11.30 EikelOp zondagstoof. 12 oktober je vanaf krans zorgt de Koninklijke Harmonie u. aanschuiven voor het eetfestijn, ’s SintCecilia uit vanaf Bassevelde muziek namiddags 15.00 u.voor is er de kindernatijdens en nadien in de cenmiddagde metreceptie clown Jaspie. Alleerkinderen trumstraten het dorp. Maandag 13van oktober wordt om 9.30ontu. vangen eengevierd kortingsbon vannamiddag ₏ 2,00 voor eucharistie en in de is kermisattractie naar keuze. een er om 14.00 u. koffietafel en vanaf 15.00 Vanaf u. komen kan iedereen CafÊof ’t u. kan 17.00 iedereen kaarten,aan bollen schieten. Het volledigeaan programma vind je Evenwicht deelnemen de schieting met op bladzijde bogen uit de 5. kant. ’s Avonds zorgt Discobar Music Master ervoor dat we in Taverne Joie de vivre opnieuw de beentjes kunnen Dodelijke bommen in losgooien.

Oosteeklo in 1943

Volkssporten Maandag kangeleden je, na degebeurden kerkdienstervoor Zeventig jaar in de overleden CafÊ De Pluim Oosteeklo parochianen, twee dodelijkeinongevallen. Op bollen, en teerlingen voor biljarten, 9 juli 1943 vielenkaarten er zes burgerslachtoffers toen drie huizen verwoest werden door vlees en hanenbillen. een bom. Alsof ditiedereen nog niet deelnemen erg genoegaan Vanaf 19.00 u. kan was,biljarttoernooi waren er drie(in maanden het duo) in later CafÊ nog ’t Eveneens 22 een is vliegtuig wicht. In slachtoffers Taverne Joietoen de vivre er leute en zijn bom loste ende deze insloeg op een amusement met Vlaamse Schlagers. tram die van Bassevelde kwam. Kort daarnaen overleden nog eens zes personen Markt vuurwerk aan hun verwondingen. Dinsdag organiseert OKRA met de medeOp beidevan plaatsen, in de Stroomstraat en werking de Feestcommissie een koffiein de Muikemstraat, zijn later kapelletjes gemetst om de slachtoffers te herdenken.

    Uw brandstofleverancier in alle VERTROUWEN VERTROUWEN

Deze kapelletjes zijn sinds 18 februari van dit jaar beschermd als monument. tafel en worden bingonamiddag voor alle 55-plusDit jaar deze gebeurtenissen in sers van Oosteeklo. Vooraf inschrijven het weekend van 27 oktober op een pas-is sende wijze herdacht. bij Annette Meulewaeter. noodzakelijk Vanaf 17.00 u. is er de traditionele avondVrijdagavond is er een officiĂŤle plechtigmarkt en kinderjaarmarkt in Oosteekloheid opKinderen uitnodiging. worden onder Dorp. dieDan willen deelnemen meer twee infozuilen Deze (Tel. info-09 schrijven vooraf in bij onthuld. Linette Ingels zuilen, met Je eenkan korte uitleg en ookvan met de 373 61 35). er ook proeven pannamen van op de slachtoffers, later nenkoeken de Leuvenseworden stoof van ‘de dan aan Orde vande dekapelletjes Smoutpot’geplaatst. en voor iedereen vanaf 10 jaar organiseert de SchuttersOp zondagnamiddag 27 oktober wordt maatschappij De Eendracht in samenwerhet grote publiek verwacht. In het sportking met de Feestcommissie aan de en recreatiecentrum ‘Ter Walle’ organieen initiatie boogschieten. staande seert de wip NSB-Oosteeklo, samen met de Vanaf 22.00 jeugdverenigingen, u. is er een grandioos vuurwerk plaatselijke heel wat met muzikale omlijsting op het Jeugd- en om deze verjaardag te herdenken. sportdomein Ter er Walle. Aansluitend is er Om 14.00 u. zijn voor KLJ en scoutsnog een party in Taverne Joie de vivre. leden voorbereidende activiteiten. Vanaf 14.50 u. worden er spellen rond dit Kinderen baas herdenkingsthema georganiseerd voor Op de Landelijke alle woensdag kinderen enorganiseert jeugdigen. Dus vooral ook voor niet13.00 ledenu. de gerenommeerde Gilde vanaf kindernamiddag. Voor â‚Ź 3,00 kunnen kinDe spelnamiddag rond 16.30 deren van 5 tot 12 eindigt jaar deelnemen aanu.een met afsluitend een ballonwedstrijd hele resem spelletjes, een ponyritjewaarmaken mee aantal ingangstickets en zeeen ontvangen na afloop een voor leukeeen prijs! pretpark te winnen Tussendoor kunnenzijn. ze in de parochiezaal van de lekkere pannenkoeken van KVLV Ondertussen kunnen de volwassenen smullen. terecht in de cafetaria voor een korte presentatie over de gebeurtenissen van Afsluiter 70 jaar geleden. Zoals de traditie het wil, wordt de kermis op donderdag die vanaf 20.00 u. afgesloten De tekeningen de schoolkinderen met een gaaibolling naturaprijzen in maakten zijn ook daarvoor te bezichtigen. CafĂŠ Pluim. Voor De de gelegenheid zullen de kapelletjes in de Stroomstraat en in de Muikemstraat Uiteraard kan je tijdens het die kermisweekend netjes opgeruimd zijn. Op manier wil in alle cafĂŠsde envele het openluchtcafĂŠ Oosteeklo slachtoffers opvan eenHuisbrouwerij Denmanier Tseut gedenken. terecht. respectvolle Deze herdenking is een We wensen iedereen eensamenwerking prettige kermis! tussen de gemeente Assenede, Comeet, NSB-Oosteeklo, de jeugdbewegingen van Oosteeklo en Heemkring ‘De Twee Ambachten’.

De Wyn Taxi Daisy

Bloemen Veronique ALLERHEILIGEN 2013 De winkel zal vanaf maandag 14 oktober open zijn, zodat u chrysanten en bloemstukken kunt bestellen en afhalen.

WAUTERSTUINATELIER

Wij plaatsen de bloemen ook op het kerkhof.

OOSTHOEK 48 OOSTEEKLO 09 / 373 47 77 info@wauterstuinatelier.be

De winkel zal doorlopend open zijn van maandag tot en met zaterdag van 9.00 u. tot 17.00 u.

WWW.

.BE

ALLE TUINWERKEN

Â… teelaarde/grondwerken Â… vijvers/zwemvijvers

    Gasolie/Diesel/Petroleum/Gasolie Extra Â… opritten, terrassen Dagelijkselevering levering//Beste Dagelijkse Beste dagprijs Â… polyester/rubberfolie Â… gazon, grasmatten

09 / 373 47 77 

U I T V A A R TVERZORGING

Â… afsluitingen Â… aanplantingen Â… totaalrealisatie Â… daktuinen

Â… TUINARCHITECTUURÂ… ONTWERP

1

Oosteeklo-Dorp 17, Oosteeklo Tel.: 09 373 70 97


Oosteeklo leeft Kunst: -Oogspanning: maandelijks wisselende fototentoonstelling door Pieter De Maertelaere, Wim Dhaese en Kurt Sesselle in de vitrine van de parochiezaal -Galerie William Wauters: nieuwe schilderijen van Elise Berkvens van 20 oktober tot en met 17 november elke vrijdag, zaterdag en zondag van 14.00 u. tot 18.00 u. in Galerie William Wauters, Antwerpse Heirweg 5. OKRA: -crea: 31 oktober van 13.30 u. tot 16.30 u. bij Nicole Van Hecke, Rijkestraat 27 -dansen: 9, 16, 22 en 30 oktober, 6 en 13 november van 13.30 u. tot 16.30 u. in de parochiezaal -fietsen naar de Koetshoeve in Adegem: 8 oktober; vertrek om 13.30 u. op het dorpsplein -ledenvergadering: 15 oktober van 13.30 u. tot 16.30 u. in de parochiezaal: herfstfeest met koffietafel op zijn ‘Breughels’ en bingo; vooraf inschrijven (€ 4,50) bij Annette Meulewaeter, Stroomstraat 28. -petanque: 10, 17, 24 en 31 oktober van 14.00 u. tot 17.00 u. achter ‘De Aster’ Voetbal op Sport- en recreatiedomein Ter Walle 19 oktober om 13.30 u.: VK ’t Zawezijn-FC Ambiance 26 oktober om 13.30 u.: VK Matroosje-FC Piccoboys 2 november om 13.30 u.: VK ’t Zawezijn-FC De Galliërs 9 november om 13.30 u.: VK Matroosje-FC Tierlaboys Vrije Vrouwenbond Ledenvergadering op maandag 4 november van 13.30 u. tot 16.30 u. in de parochiezaal met koffietafel, kaarting en tombola van. Info en inschrijven bij Annette Meulewaeter tel. 09 373 77 77. UITVAARTVERZORGING

De Wyn Taxi Daisy Oosteeklo-Dorp 17, 9968 Oosteeklo Altijd bereikbaar op: 09 373 70 97 Voor iedere ceremonie een verzorgde begeleiding Verantwoordelijke uitgever: drukkerij Stoop bvba, Kon. Albertstr. 13, 9968 Oosteeklo Tel. 09 373 74 57 - Fax 09 373 92 11 Redactie: redactie@oosteeklo.be Kurt Sesselle, Myriam Standaert, Maarten Lippens en al wie ons informatie bezorgde. Alle teksten en foto’s vind je ook terug op www.oosteeklo.be, www.oosteeklo.com, www.9968.be. Het is verboden zonder toestemming teksten, foto’s en/of ontwerpen over te nemen of te kopiëren, deze blijven volle eigendom van de uitgever.

Wekelijks aanbod in de Aster te Oosteeklo ‘aan Z’ wil wekelijks op vrijdag een zinvolle en leuke namiddag aanbieden, waar er ruimte is voor ontspanning, plezier, bewegen en themabijeenkomsten. Er staan vrijwillige gastheren en -dames klaar om u te verwelkomen. Ben je op zoek naar zo een activiteit? Je bent welkom vanaf 13.00 u., de namiddag start telkens rond 13.30 u. We sluiten af tussen 16.00 u. en 16.30 u. Vooraf kan je steeds komen eten in het dorpsrestaurant om 12.00 u. Heb je moeilijkheden met het vervoer? Een vrijwilliger haalt je op en brengt je terug naar huis. Hiervoor betaal je aan de vrijwilliger een vergoeding van € 0,33 per gereden kilometer. Het vervoer vraag je op voorhand aan. Een knoop in je zakdoek Vrijdag 4 oktober vanaf 13.30 u. geeft Sofie Maeyens van ‘aan Z’ informatie over de werking van het geheugen en eventuele problemen met het geheugen: “Als je problemen ervaart met je geheugen wil dat niet zeggen dat je niets meer kan oppakken. Toch geloven we erin dat mensen met geheugenklachten nog steeds dingen kunnen doen.” Er zijn in Assenede verschillende activiteiten voor mensen die geheugenproblemen hebben. Assenede is een ‘dementievriendelijk gemeente’, er is een samenwerking tussen verschillende diensten binnen de gemeente. Bewegen Vrijdag 11 oktober vanaf 13.30 u. is er de eerste maandelijkse laagdrempelige beweegactiviteit: bewegend gezelschapsspel, zumba, of met flexband, bij goed weer NordicWalking… Het is algemeen geweten dat blijven bewegen erg belangrijk is, dit voor alle leeftijden. Het heeft tal van voordelen: je blijft fysisch en mentaal gezond en het is plezant om samen op een laagdrempelig te bewegen. Ingrid, een medewerker van Vlabus, begeleidt deze maandelijkse activiteit waarvoor geen specifieke behendigheid vereist is. Deelnemen kost € 2,50. Jagen is meer dan alleen een sport Vrijdag 18 oktober vanaf 13.30 u. komt Erik Wille, jager en medewerker van Het Agentschap voor Natuur en Bos vertellen over zijn werk en passie. De laatste jaren zijn er ongeveer 900 jagers of wildbeheerders bijgekomen in Vlaanderen. Het is opnieuw populair om jager te zijn. Wat spreekt mensen aan om te gaan jagen? Jagen is meer dan alleen een sport. Soms is een soort te talrijk aanwezig, de jacht kan dan zo’n populatie inperken. Mogen jagers hun geweer gewoon thuis houden of moet dit op de club blijven, mogen ze schieten op alles wat beweegt? Ontspanningsmiddag Vrijdag 25 oktober vanaf 13.30 u. is er een ontspanningsnamiddag samen met het dienstencentrum de Piramide. Info en inschrijven bij ‘aan Z’ tel. 09 344 36 10.

2

Huisartsenwachtdienst: St.-Laureins, St.-Margriete, St.-Jan-inEremo, Waterland-Oudeman, Watervliet, Kaprijke, Lembeke, Oosteeklo en Bassevelde: 09 395 01 05

Lief en leed Geboren Robin (9/08/2013) dochter van Tim Van Goethem & Charlotte Van der Linden, Oosteeklodorp 61.

Foto: familie Van Goethem Gouden jubileum Op 30 augustus waren Willy Blanckaert en Annette Hesta 50 jaar gehuwd.

Foto: Machteld Van Hecken Op 6 september waren Marcel Van Hamme en Christiane Van den Steene 50 jaar gehuwd.

Foto: Machteld Van Hecken We melden het overlijden van

Henri Dossche (°04/06/1926 †13/09/2013) Weduwnaar van mevr. Cecile Van Wijnsberge


Garage Marc Van de Voorde

Rijkestraat 50/A , 9968 Oosteeklo - Tel. 09 373 81 71 3


Wist je dat? # Jos Buysse, tweedejaars juniores wielrenner, boekte op zondag 15 september in Poeke de eerste zege van het seizoen. # De mannen van KWB maakten tijdens de jaarmarkt maar liefst 2100 kneudels klaar. Dankzij Thomas en Evelyne van bakkerij Thomalyne konden zij hun ‘kneudelrecord’ met 300 verbeteren! # Deze maand worden werken uitgevoerd in de Vlasgaardstraat. Daardoor zal de straat afgesloten worden voor het doorgaand verkeer. # Op zaterdag 21 september kwamen de Oosteeklose ‘jongens en meisjes’ klasgenoten, geboren in 1938, samen in restaurant Joie de Vivre. Reeds sinds 1988, hun 50ste verjaardag, vond nagenoeg om de 5 jaar dergelijke reünie plaats. De krasse vijfenzeventigers maakten er een heuglijke namiddag van: lekker eten, een drankje erbij en uiteraard het ophalen van prachtige jeugdherinneringen en stoere kwajongensverhalen (de meisjes waren destijds blijkbaar geen haantje-de-voorste op dat vlak!). Uiteraard werden de overleden jaargenoten even herdacht. Er werd een korte montage vertoond met nostalgische beelden van Oosteeklo en Daniël De Smet en Aureel De Muynck brachten 61 jaar nadat ze dit in het achtste leerjaar voor het eerst deden opnieuw het gedicht ‘De pijpekop’ ten gehore. Aureel De Muynck, die ook de namiddag aaneen praatte, Medard Rondas, Nelly Pauwels en Annie Van De Veire, organiseerden de namiddag. Hopelijk is iedereen binnen 5 jaar opnieuw present!

# Toneelgroep MenSa Oosteeklo speelt opnieuw toneel. ‘Met twee op 1 kamer’ is een komedie van Ruud De Ridder. Lachen van begin tot einde verzekerd met deze ziekenhuiskomedie van de bovenste plank! Edgard ligt in het ziekenhuis. Hij is geopereerd en ligt op kamer 354. Een tweepersoonskamer, hoewel Edgard liever een eenpersoonskamer had omdat hij nogal gesteld is op zijn privacy, maar er was geen andere kamer beschikbaar. Hij heeft het geluk dat hij toch alleen ligt, in het andere bed ligt niemand. Hij krijgt alleen bezoek van zijn vrouw Chantal en wil niemand anders zien. Tot het moment dat Charel met veel lawaai binnenkomt. Hij zingt, moeit zich met alles en gunt Edgard geen minuut rust. Edgard, die een zeurpiet is, moet helemaal niet weten van zijn kamergenoot. En dan is er nog de strenge zuster Annie, de sexy verpleegster Tineke en de nieuweling: de onhandige Wesley. Reden genoeg om er een hilarische komedie van te maken. De voorstellingen vinden plaats op vrijdag 29 en zaterdag 30 november, zondag 1, vrijdag 6, zaterdag 7 en zondag 8 december om 20.00 u. in de parochiezaal. De deuren gaan open om 19.30 u. Genummerde kaarten in voorverkoop € 8,00 vanaf zaterdag 26 oktober van 10.00 u. tot 12.00 u. te koop in Gemeentelijk dienstencentrum ‘De Aster’ en vanaf maandag 28 oktober bij AXA & KBC. Info: toneelgroepmensa.oosteeklo.be.

perelaars en pruimelaars. 10% van de oogst zal jaarlijks verdeeld worden onder de aandeelhouders. Met de overige 90% proberen we het ecologisch groenbeheer draaiende te houden. Heb je groene vingers? Werk je nog graag eens met een hooivork? Of heb je gewoon zin om te komen luisteren naar het kikkerkoor? Word dan ‘vriend van de Begijnenakker’ en kom op 10 november vanaf 14.00 u. naar de Begijnenakker. Dan planten we de bomen en doen we wat maai- en snoeiwerk en dan nuttigen we wat op de winterrust die komen zal... Breng gerust in je fietstas spades, hooivorken en harken mee Info bij ‘de Vrienden van de Begijnenakker’ op Facebook via Begijnenakker-Oosteeklo of e-mail: vriendenvandenbegijnenakker @oosteeklo.be.

Fruit in de Begijnenakker

Tuincenter ADANG

De eerste oogst van de Begijnenakker is binnen: 10 potten bramenconfituur, 6 potten pruimenconfituur en een 60-tal flessen appelsap. Nog niet veel, maar wel heerlijk… En dit is nog maar het begin! Dankzij de vele sponsors komen er 30 fruitbomen bij: appelaars, kerselaars,

75-jarigen

Vanaf 25 oktober 2013

chrysanten grafstukken in alle kleuren, maten en prijzen te bekomen bij

De Maatstraat 3 9960 Assenede Tel.: 09 373 82 39 GSM: 0475 29 26 61 Opgelet, we staan ook aan het kerkhof van Assenede op 31 okt. en 1 nov.

Foto: familie De Muynck

4


HAANTJESKERMIS 2013

TENT DORP OOSTEEKLO T.H.V. DE TERREINEN STAANDE WIP

VRIJDAG 11 OKTOBER

20.00 Receptie voor buurtbewoners en sympathisanten tot 22.00 met aansluitend seventies, eighties en nineties ambiancemuziek

ZATERDAG 12 OKTOBER 07.00 Tafelrommelmarkt

(tot 16.00)

deelname: €2 per tafel - inkom gratis

19.30 Bingo

met €1200 aan prijzen

€10 per boekje voor 5 rondes

ZONDAG 13 OKTOBER

11.30 Eetfestijn met Breughelmaaltijd (volwassene €17, kind tot 12j €10)

15.00 Kindernamiddag met Clown Jaspie gratis, en met geschenkje voor elk kind!

MAANDAG 14 OKTOBER 9.30 Heilige Mis voor de overledenen van de wijk 14.00 Koffietafel (€6) met verrassingsoptreden 19.00 bolling, kaarting en schieting uit de kant INSCHRIJVEN? haantjesvrienden@gmail.com rek.nr. BE17 7373 0813 7721 Tel. 0472 79 70 50 Met dank aan onze sponsors:

Garage Walter Van De Velde—Oosthoek 43—Oosteeklo—09 373 63 15 Kapsalon Sigrid—Plein 82—Kaprijke—09 373 52 03

2wielers De Causmaecker—Oosteeklodorp 89—Oosteeklo—09 373 70 63

Kapsalon ‘t Kappershuisje—Tervenen 14— Ertvelde—09 328 53 23

BVBA Grondverzet Heyman—Danguy—Molenhoek 31—Oosteeklo—0475 376 907

Coiffure twen—Dorp 21—Bassevelde—09 373 75 86

Moreau Elektro—rijkestraat 6—Oosteeklo—0478 220 296

Schoonheidsinstituut Claudia— Ertveldesteenweg 68—Oosteeklo—09 373 43 58

TaxiBart—Abdijstraat 22 / 24—Oosteeklo—0475 27 53 78

Hairvision—Molenhoek 50 - Oosteeklo—09 278 29 90

Dranken De Fruyt—Zomergem

Van Hoecke feestmateriaal—Langendam 27B—Sleidinge— 0477 256 399

Kapsalon Melissa—Abdijstraat 24—Oosteeklo—0473 62 33 52

Verwarming De Craemer— Oosteeklodorp—Oosteeklo—09 373 72 97

De Belie—Van Wijnsberge— Ertveldesteenweg 109—Oosteeklo—09 373 65 23

Den Uilhoek— Posthoorn 17—Boekhoute—09 373 63 57

Verpleegkundige Sarah Van Basselaere—riziv 4-889-33-44-408—0471 46 60 32

‘T Evenwicht—Oosteeklodorp 28—Oosteeklo

AXA Oosteeklo—Oosteeklodorp 30 / 32—Oosteeklo—09 373 72 82

Paul Trans—Nieuwburgstraat 8a—Assenede—0485 55 33 01

Autoparts Lucar—Abdijstraat 14—Oosteeklo—09 373 80 30

Schoenen Picco Bello—Ertveldesteenweg 14—Oosteeklo— 09 373 66 77

AXA Buysse—Verbrugge—Staakstraat 168—Assenede—09 344 97 42

Garage Van de Voorde—Rijkestraat 50a—Oosteeklo—09 373 81 71

Uitvaartverzorging De Wyn—Oosteeklodorp 17—Oosteeklo—09 373 70 97

Schrijnwerken Allonsius—Oosteeklodorp 87—Oosteeklo—09 373 72 21

Drukkerij Stoop—K. Albertstraat—Oosteeklo—09 373 74 57

Verdegem—Pastorijstraat 11—Ertvelde—09 344 63 37 Loonbedrijf Neyt en zonen—Kerrestraat 49 - Oosteeklo—09 373 70 20

WWW.FACEBOOK.COM/

Brood en banket Van Vlaenderen—Ertveldesteenweg—Oosteeklo Café De Pluim—K. Albertstraat 15—Oosteeklo—09 373 76 80

HAANTJESVRIENDEN.OOSTEEKLO

5


waarom AXA en uw verzekeringsmakelaar wakker liggen van uw nachtrust Omdat rust niet alleen te maken heeft met nachtrust, maar vooral ook met gemoedsrust. AXA kiest er bewust voor om u die te geven via de makelarij.

kies voor gemoedsrust en persoonlijke opvolging H. Wauters – Ingels cvba AXA bankagentschap en verzekeringsmakelaar Oosteeklo-Dorp 30 – 9968 Oosteeklo Tel 09/373 72 82 info@zakenkantoorwauters.be FSMA 013881 A – cB RPR 0437.102.487 www.zakenkantoorwauters.be

Niet alleen omdat uw verzekeringsmakelaar altijd voor u klaar staat. Maar ook omdat hij beter dan wie ook garant staat voor een professioneel advies en een snelle, efficiënte service. AXA op zijn beurt stelt dan weer alles in het werk opdat die makelarij er voor kan zorgen dat u elke nacht op uw beide oren kunt slapen. Net dat maakt dat de klantentevredenheid bij AXA een score van 85% behaalt. Net dat maakt dat u met AXA en uw verzekeringsmakelaar kiest voor gemoedsrust en persoonlijke opvolging.

AXA Belgium, NV van verzekeringen toegelaten onder het nr. 0039 om de takken leven en niet-leven te beoefenen (KB 04-07-1979, BS 14-07-1979). Vorstlaan 25 B-1170 Brussel - KBO Nr. : BTW BE 0404 483 367 RPR Brussel

6


Samen trappen tegen kanker - concept 2014

Ben jij de slimste man of vrouw van Assenede?

Koen Schauvliege uit de Vlasgaardstraat neemt volgend jaar, met zes kameraden, deel aan de 1000 kilometer van Kom op tegen Kanker. Dit is een vierdaagse fietstocht door Vlaanderen tijdens het Hemelvaartweekend van 29 mei tot en met 1 juni. Om met een ploeg te mogen deelnemen moet hij eerst 5 000 euro verzamelen. Koen, die de volledige 1000 km zal rijden, organiseert daarom samen met zijn fietsvrienden van ‘Squadra di amici’ ◊ ‘De Meetjesman’ een eetfestijn op zaterdag 2 en zondag 3 vertrok opin21 november eenjuni, tent in de wijk Eeksken deSleidinge. Meetjeslandse te Feestdag, op tour doorheen het MeetOmdat niemand kanker verdient jeslandse jeugdDat is de drijfveer van Kom op tegen Kanwerk. 90 ker omMaar geld liefst in te zamelen voor kankeronjeugdbewegingen, derzoek dat de overlevingskansen en de 12 jeugdraden,van 10mensen met kanker levenskwaliteit jeugdhuizen eenwordt tijdens het Heverbetert. Heten geld hele resem speelpleinwerkingen mogen melvaartweekend bijeen gefietst door de zich klaarmaken een bedeelnemers aan devoor 1000 kmeventueel van Kom op zoek van ‘de Meetjesman’. Zij kunnen deeltegen Kanker. nemen aan de fotowedstrijd en op die manier juryprijs of de in de De 1000dekm van Kom oppublieksprijs tegen Kanker wacht slepen. Meetjesman is de naam van is een fietsvierdaagse waarbij duizende Regionale Jeugddienst den fietsers zich engagerenMeetjesland voor één of en tevens deritten naam mascotte. meerdere vanvan 125de kilometer. Elk Met deze tour willen enerzijds reilen en deelnemend teamzezamelt in dehet aanloop zeilendevan het Meetjeslands jeugdwerk naar fietsvierdaagse minstens 5 000 op een artistieke en jeugdige manier in kaart euro in voor kankeronderzoek. In 2013 brengen. 459 Anderzijds eenbijna wedstrijd brachten teams,wordt goed er voor aan gekoppeld. Aan de2jeugdverenigingen 3000 fietsers minstens 295 000 euro op wordthet gevraagd omnaar een orgaanorigineleenfoto op voor onderzoek weefde facebookpagina van Meetjesman te selbesparende behandelingsstrategieën. plaatsen waarmee éénteams van dehebben twee prijMinstens, want heelzijwat zen iningezameld de wacht kunnen meer dan deslepen. gevraagde 5000 De juryprijs bestaat uit een verwenontbijt euro aan startgeld. voor de hele ploeg, 10 concerttickets van N9 en een Meetjesmangoodiebag. De puTijdens de vierdaagse fietsen de pelotons bliekswinnaars mogen een gratis teambuildoorheen alle Vlaamse provincies. Elke dag rijden zij een lus van 250 km die vertrekt en aankomt op de Grote Markt van Mechelen. Elke dagrit wordt opgedeeld in een voor- en namiddagtraject. Op het middaguur strijkt het geëngageerde peloton neer in een gastvrije gemeente met een hart voor Kom op tegen Kanker. Evergem is kandidaat voor deze editie. Enerzijds bouwt Kom op tegen Kanker tijdens de middagpauze een fietsdorp op. In een school of sportcomplex kunnen fietsers de benen strekken, pasta eten en vrienden ontmoeten. Anderzijds mobiliseren ze sympathisanten van Kom op tegen Kanker om het strijdvaardige peloton te verwelkomen. De deelnemers aan de 1000 km van Kom op tegen Kanker verdienen een warm onthaal. Daarom daagt Kom op-voorzitter Frank Deboosere vier burgemeesters uit om te strijden voor de langste erehaag. De burgemeester gaat de uitdaging aan om samen met zijn inwoners een zo lang mogelijke mensenketting te vormen. Zo waren in 2013 Deinze, Roeselare, Bilzen en Hoogstraten de middagsteden.

Tijdens het voorbije voorjaar ging VIER op zoek naar De Slimste Gemeente, een Woestijnvisprogramma waarin telkens drie gemeenten een spannende quiz tegen mekaar speelden. 257 Vlaamse gemeenten stuurden een naar een grote dingsactiviteit aanploeg de Boerekreek te Sintpreselectie. Deeen 81 beste ploegen namen, Jan-in-Eremo, assortiment educatieve aangevoerd door hun burgemeester, deel spelen en eveneens een Meetjesmangoodaan deverwachten. opnames van tv-programma iebag De het winnaars worden bezelf. 10 weken we2014. een spankendNa gemaakt opkregen 21 juni Op de nende finale tussen Aarschot, Leuven en website www.meetjesman.be vind je het De Pinte. Aarschot won en draagt de titel promotiefilmpje en het wedstrijdreglement. van De Slimste Gemeente 2013. Voor meer informatie kan je steeds contact opnemen met de regionaal jeugdconsulent Man en vrouw via bovenstaande gegevens. Voor de tweede reeks nodigt VIER opnieuw alle Vlaamse gemeenten uit om ◊een In quizploeg oktober vorig leek het er de op dat af te jaar vaardigen. Ook Haantjeskermis zou verdwijnen. Een aantal gemeente Assenede stuurt opnieuw een trekkers naar van de hadden niet langer quizduo de kermis provinciale preselectie. de moed ombestaat nog een editie in elHet quizduo uitnieuwe een man en een vrouw, van dezou gemeente. kaar te inwoners boksen en dus de 40ste editie De provinciale preselectie plaats bij de laatste worden. Maar alvindt tijdens het kerWoestijnvis het laatste weekend misweekendtijdens gingen stemmen op 'dat het van oktober. zonde was om dit verloren te laten gaan'. En het is niet bij praten gebleven. De daad Preselectie werd bij het woord gevoerd en de koppen Om te weten welk duo onze bij elkaar gestoken met eengemeente nieuwe bemag vertegenwoordigen tijdens stuursploeg tot gevolg. Florent,die Ann, Daprovinciale preselectie organiseertPetra het en nuta, Danny, Rikie, Georges, gemeentebestuur eerst een Asseneedse Denise zetten zich vanaf nu als bestuurslid preselectie. in zodatdeze de kermis blijft bestaan. De ploeg Tijdens preselectie moet elke is al volop bezig met het in elkaar boksen kandidaat individueel een vragenreeks van een programma, heten krijgen van beantwoorden. De man vrouw diededenodige toelatingen van hetvertegenwoordigen gemeentebestuur, hoogste scoren halen, het bestellen vantijdens materiaal en zo veel meer. onze gemeente de tweede editie Het de belooft opnieuw een weekend te worvan Slimste Gemeente. den om naar uit te kijken. Een aantal welbekende zoals deonze bingo en de Heb je zinactiviteiten, om de kleuren van kindernamiddag, blijven behouden, gemeente te verdedigen? Kom danmaar op er woensdag oktober naarzaken de preselectie komen ook16 vernieuwende zoals een in Gemeenschapscentrum de Bijenkorf, rommelmarkt. Sportstraat 9960maakt Assenede. De pre-een De nieuwe 4, ploeg er opnieuw selectie start stipt om 20.00 uur. Gelieve vooraf in te schrijven via communicatie@ assenede.be of 09 341 95 97.

Wist je dat?

Benefiet ten voordele van dierenbescherming Meetjesland Op zaterdag 30 november is er in Oosteeklo een benefiet ten voordele van de vzw Dierenbescherming Meetjesland. volkse kermisalias van Frank vol vertier waarkomt inwoPol Goossen, uit Thuis, ners van de wijkvoordacht en de wijde omgeving, om 20.00 u. een geven uit zijn boek ‘Dierbaar’, in de en zaalfamilie van Sportsamen met vrienden toffe en morecreatiedomein Walle. en De elkaar deuren kunmenten kunnen Ter beleven gaanontmoeten. open om 19.00 Je hen schrijft voorafvia nen Je u. kan volgen in door betaling van € 10,00 op rekeningwww.facebook.com/haantjesvrienden.oostnummer Aan de kassa eeklo. Wie290-0421617-76. zin heeft om mee te helpen tijdens betaal je € 13,00. Benneemt je jonger dan 12 het kermisweekend, contact op of via ouder dan 65, dan mag je gratis binnen. haantjesvrienden@gmail.com. Er wordt een tombola georganiseerd met prachtige prijzen;inzendingen de hoofdsponsor is uit◊ Uit de zestien werd de Travel Experts. Wie dat wenst kan ook spraak van Lucrèce Van Moorhem, ‘t Es afgenieten van een verwenkoffie, een fris zien, vechten blijven anders pintjemoar of een lekkeren glas wijn terten, aan zeer est berechten!!!,prijzen. door de comitéleden van democratische ‘De gekozen de uitspraak VoorPittige meer Terters’ inlichtingen kan tot je terecht bij van 2013.De Proficiat Lucrèce en dank aan Rebecca Muynck: tel. 09 373.84.04; allen dierebeccademuynck@hotmail.com. een uitspraak hebben ingestuurd. e-mail:

Humor HUMOR dienstmeisje laat de eerste # Een klein meiske doet braaf haarde gebedje bestehet dag een antieke voor slapen gaan. Chinese vaas vallen. Roept de heer huizes: “Wat ‘Jezuske a.u.b. zou des je klederen kunnen zenden alledat arme doe je nuaan toch, wasvrouwen een vaasdie uit in de computer zitten van mijn“Oh papa?. Amen!’ 1610.” Zegt het meisje: gelukkig, ik dacht dat het een nieuwe was.” # Een vrouw die op sterven ligt, zegt tegen haar man: ‘Beloof me datSam je volgende echt# Sam komt Dirk tegen. zegt tegen genote nooit dragen.’ Dirk: “Hé Dirk,mijn watkleren zie jij zal er slecht uit.” ‘Wat onzin’, troost haar man haar: Dirk: een “Ja vind je het gek? Ik werk in de ‘ten eerste ben jij volgende week weer op de haven:ensjouwen, om vijf uur beginnen, been ten tweede is ze veel slanker om dan drie uur weer thuis...” jij.’ Sam: “Goh Dirk, hoe lang doe je dat al?” Dirk: “Ik moet maandag beginnen.” # Een Hollander is zijn dakgoot aan het verven. De ladder staat tegen de dakrand, de verf staat op de grond. Hij doopt z’n kwast, loopt naar boven, gaat verven. Hij loopt weer naar beneden, doopt de kwast. Gaat weer naar boven en gaat weer verven. Een Belg loopt voorbij en kijkt dat een tijdje aan. En besluit toch even een advies te geven. Hij zegt tegen de Hollander: “Kan je niet beter de pot verf boven aan de trap hangen?” Waarop de Hollander antwoordt: “Ah nee hé, dat zou wel handig zijn, maar hebt ge niet gezien wat er op die pot staat: ‘Grondverf!’ “

Kopiepapier Rijsttafel

Eén op acht mensen lijdt honger. Toch produceert de wereld vandaag anderhalve keer meer voedsel dan nodig is. Dat is schandalig, want er zijn haalbare oplossingen om de honger structureel aan te pakken. De campagne van 11.11.11 draait dit jaar rond het ‘recht op voedsel’ en werkt met de slogan ‘ik kook van woede’. Ook in Oosteeklo gaat het 11.11.11. comité opnieuw aan de slag. Zij werken onder de slogan ‘ik kook van enthousiasme’. Enthousiasme om het # De muzieklerares laat de leerlingen thema opnieuw onder de aandacht te een piano zien. “Wie van jullie weet wat brengen tijdens hun rijsttafel op zondag die witte en zwarte toesten betekenen?” 17 november tussen 12.00 u. en 14.00 Karel steekt zijn vinger op: “De witte u. in de parochiezaal. Maaltijden kunnen toetsen zijn voor bruiloften en de zwarte ook afgehaald of thuis geleverd worvoor begrafenissen!” den. Als volwassene betaal je € 10,00 voor aperitief, een rijstmaaltijd en koffie, # De leerling vraagt aan de juf: “Juf, een vegetarische maaltijd kost € 8,00. wat is het verschil tussen een juf en een Kinderen betalen € 5,00 of € 3,00 voor de wasmachine?” vegetarische maaltijd. Inschrijven vóór 14 De juf zegt: “Ik weet het niet, weet jij november via een inschrijvingsstrookje, het?” telefonisch op 0473 94 77 54, via e-mail: “ja juffrouw”,antwoordt de leerling, “de Kon. Albertstr. 13, 11-11-11@oosteeklo.be en betalen via wasmachine werkt op elektriciteit en de overschrijving op BE72 7373 1226 9416. Oosteeklo 9968 juf werkt op onze zenuwen!”

Per doos van 2500 vel A4, 80 g

14,50 euro, BTW inbegr.

Per 2 dozen = 5000 vel A4, 80 g

27,40 euro, BTW inbegr.

Info en inschrijven voor het eetfestijn op 2 en 3 november in Sleidinge kan tot en met 28 oktober bij Koen Schauvliege via tel. 09 253 84 41. Alle info vind je ook op www.squadradiamici.be.

7

Tel. 09 373 74 57 Fax 09 373 92 11


PRODUCTEN IN DE KIJKER BIJ KANTOOR BOGAERT BVBA WEB-spaarrekening*

1,10% + 0,50%

STEP-UP Kasbon*

Kies ABSOLUTE ZEKERHEID voor uw geld: 5 jaar: 1,50% + 2,00% + 2,25% + 2,50% + 2,80%

GRATIS zichtrekening + betaalkaarten* GRATIS effectendossier*

Verzekeren: d@ylife protect

bescherm uw gezin tegen de risico’s van het dagelijkse leven D@ylife protect is een verzekering tegen ongevallen in het privéleven die bij een ernstig ongeval in het privéleven, met blijvende ongeschiktheid of overlijden tot gevolg ervoor zorgt dat uw toekomst en die van uw gezin worden veilig gesteld en dat uw levensstandaard ook na uw ongeval behouden blijft. Dit is een belangrijke aanvulling naast uw 'familiale' verzekering. Uw familiale dekt namelijk enkel de schade aan derden, maar niet uw eigen schade.

Meer weten? Neem snel contact op!

Hoeksken 23/8 9940 EVERGEM T 09/258 05 38

Oosteeklo-Dorp 13 9968 OOSTEEKLO T 09/373 41 46 www.kantoorbogaert.be

Boelare 78 9900 EEKLO T 09/377 42 75

Record Webspaarrekening: 1,10% basisrente en een getrouwheidspremie van 0,50%. Record Platinumspaarrekening: 0,50% basisrente en een getrouwheidspremie van 1,00%. Rentevoeten op jaarbasis geldig vanaf 17/9/2013. Getrouwheidspremie verworven voor alle stortingen die gedurende 12 maanden ononderbroken op de rekening blijven. Aanbod onder voorwaarden: Voor particulieren en lokale ondernemingen (max. 500.000€ per dossier). Kasbon 5 jaar: rentevoeten geldig op 17/9/2013. Roerende voorheffing: 25%. Gratis effectendossier. Gratis Zichtrekening: Aanbod voor particulieren en onder voorwaarden. Gratis verrichtingen: Max. 2 gratis Bancontactkaarten en 1 gratis VISAkaart behalve geldafhalingen aan automaten van andere banken uitgezonderd ING en geldafhalingen met VISA. Info, voorwaarden en het informatiedocument ‘Sparen bij Record Bank’ beschikbaar bij uw Record Bankier. Record Bank behoudt zich het recht voor om de voorwaarden te wijzigen. Record Bank nv – Maatschappelijke zetel: Henri Matisselaan 16, 1140 Evere – RPR Brussel – BTW 0403.263.642 – www.recordbank.be – V.U.: N.Schor, Henri Matisselaan 16, 1140 Evere. REC 44.889 – 12/11.

8

Oosteeklo vandaag oktober 2013  
Oosteeklo vandaag oktober 2013  
Advertisement