Page 1

OosteekloVandaag Foto Ivan Bernaerdt

18de jaargang - Nr 1 - november 2015 - oplage 1270 ex. - Verschijnt de eerste week van de maand. - Teksten voor volgende uitgave binnen ten laatste vrijdag 20 nov. 2015

De Voorzitter Sylvain Verheecke Ter gelegenheid van hun 50-jarig bestaan in oktober en de week van de senioren in november staat deze maand de voorzitter van OKRA in de kijker. In 2006 werd de Kristelijke Bond der Gepensioneerden (KBG) omgedoopt tot OKRA wat staat voor Open, Kristelijk, Respectvol en Actief.

Foto: Maarten Lippens Sylvain Verheecke (83) en zijn vrouw Cecile Peirens kwamen zeven jaar geleden uit Ertvelde naar Oosteeklo wonen. Sylvain: “Toen we op rust gingen, zochten we een woning in een dorpscentrum. Het werd de Oosthoek in Oosteeklo. We vinden hier in een straal van vijfhonderd meter alle ondernemers en diensten die je regelmatig nodig hebt. Wij ervaren Oosteeklo als een heel gastvrij dorp waar iedereen tegen iedereen spreekt.”

Sylvain was in Ertvelde jarenlang actief in KWB en in de toneelgroep van OKRA. Sylvain: “Toen we in Oosteeklo kwamen wonen, heb ik mij direct geëngageerd in OKRA. Bij de bestuursverkiezing in 2012 werd ik tot voorzitter verkozen.” Zoals bij de meeste verenigingen daalde ook bij OKRA het ledenaantal de voorbije decennia. In 1995 telde OKRA Trefpunt Oosteeklo nog 300 leden. Nu zijn er dat

155, waarvan 65 die ouder zijn dan 80 jaar! Dit jaar overleden er al elf leden, maar er kwamen ook dertien leden bij. Sylvain: “Heel veel mensen associëren OKRA met een vereniging voor bejaarden, ten onrechte want we zijn een vereniging voor 55-plussers. We informeerden de voorbije maanden 385 inwoners over onze werking. We doen huisbezoeken om jonge senioren te overtuigen om ook lid te worden. Vele vinden er zich nog te jong voor en zijn, gelukkig, nog heel mobiel en actief bezig. We brengen al onze leden, in Oosteeklo en in de rust- en verzorgingstehuizen, een bezoekje. De mensen appreciëren dit enorm.”

ook muzikale ontspanning door ‘De Bernadinos’. Inschrijven aan € 5,00 per persoon bij de bestuursleden of bij Annette Meulewaeter, Stroomstraat 28, tel. 09 373 77 77.

Goud en nieuw Op 20 september werd de nieuwe OKRA vlag gewijd en op dinsdag 20 oktober vierden ze het vijftig jarig bestaan met een groot feest in de parochiezaal, in aanwezigheid van onder meer pastoor Johan Balcaen en schepen Hilde Baetslé.

Café t Evenwicht

Ontmoeten, ontspannen, ontdekken Elke derde dinsdag van de maand is er een ledenbijeenkomst in de parochiezaal met koffietafel en ontspanning (muziek, cultuur, bingo of kaarten) en gemiddeld zeventig aanwezigen. Met Kerstmis en Pasen begint de activiteit al op de middag met een feestmaaltijd. In januari zijn er traditioneel pannenkoeken. Elke woensdagnamiddag kan je in de parochiezaal dansen onder leiding van Nicole Van Hecke. Van april tot en met november kan je op dondernamiddag petanque spelen achter serviceflats De Aster. Dit jaar waren er gemiddeld tien deelnemers en slechts drie keer kon dit niet doorgaan door de regen. De eerste en de vierde dinsdag kan je in de namiddag fietsen. Dit jaar viel er tijdens die tochtjes bijna geen regen! We fietsen deze maand nog op 10 en 24 november. We starten om 14.00 u. op het dorpsplein. Sylvain: “Iedereen met een sportzegel van OKRA Vlaanderen (€8,00 aan verzekering) is van harte welkom tijdens de sportactiviteiten, waar je ook woont.” Van maart tot november is er om de twee maand een daguitstap, waaraan gemiddeld 35 leden deelnemen. Op 23 november trekken we naar Luik. We vertrekken om 7.30 u. op het dorpsplein en zijn terug rond 19.30 u. Inschrijven aan € 60,00 per persoon bij Chantal De Roo, Bosstraat 44a, tel. 09 373 83 84 Ter gelegenheid van de Week van de Senioren zijn alle 80-plussers (lid of geen lid) uit Oosteeklo op dinsdag 17 november van 13.30 u. tot 16.30 u. van harte welkom in de parochiezaal. Er is naast de koffietafel 1

“Ondertussen telt de bestuursploeg negentien leden waaronder een aantal ‘jongere krachten’. Als voorzitter vind ik het belangrijk om correct, maar diplomatisch te zijn. Ieder bestuurslid heeft een specifieke taak, zo maken veel handen licht werk en groeien we uit tot een hechte groep”, besluit een fiere en tevreden voorzitter. (M.L.)

Mannekesaardekermis 2015 Op zaterdag 7 november om 21.00 u. optreden Oosteeklose groep Blue tax (blues-rock) gratis inkom Op zondag 8 november vanaf 19.00 u. dartstoernooi €2,50 inleg

Beste lezer, wist je dat … je het eerste nummer van de achttiende jaargang vast hebt? Jarig zijn betekent even terugblikken naar wat was, maar vooral hoopvol vooruit kijken naar de toekomst. We maakten de voorbije zeventien jaar ruim tweehonderd edities van Oosteeklo Vandaag. We brachten al die keren vooral veel positief nieuws over Oosteeklo en haar inwoners. We weten dat er een aantal lezers alle exemplaren bewaard hebben! We zijn dankbaar, want dankzij de financiële inbreng van ondernemers en verenigingen krijg je elke maand gratis een infoblad van ons dorp in je bus. Door de blijvende vernieuwingen zorgen de medewerkers van drukkerij Stoop voor een verzorgde uitgave. Dankzij de inzet van onze redactieploeg, fotografen en tekenaar doen we ons best om actuele en interessante artikels te maken. Met de start van deze nieuwe jaargang starten we ook met een nieuwe rubriek, ‘Centen & Procenten’, die je wegwijs maakt in alles wat met belastingen en taksen te maken heeft. We hopen dat jullie dit dorpskrantje in de toekomst met evenveel of nog meer interesse blijven lezen. Wie vragen of suggesties heeft, kan die aan de medewerkers kenbaar maken of sturen naar redactie@oosteeklo.be. Veel leesplezier en viva Uesteklue! De redactie


ppens

Oosteeklo leeft Dienstencentrum De Aster Dorpsrestaurant: elke weekdag van 11.30 u. tot 13.00 u. Vooraf inschrijven bij Marie-Thérèse Bruggeman (tel. 0474 200 322) is verplicht, ter plaatse € 5,50 betalen. Het menu hangt vooraf uit. Kunst -Oogspanning: maandelijks wisselende fototentoonstelling door Kurt Sesselle in de vitrine van de parochiezaal -Christian Verhelst: tot en met 29 november -permanent in het Beeldenbos permanent: Jean Bilquin, Mark Cloet, mieja d’hondt, Ton Kalle, Yvan Theys, Paul Van Gysegem en Sjef Voets elke vrijdag, zaterdag en zondag van 14.00 u. tot 18.00 u. in Galerie William Wauters, Antwerpse Heirweg 5; www.galeriewilliamwauters.be KWB Tseutwandeling op zaterdag 14 november Vrije start tussen 18.30u. - 20.00u. in Huisbrouwerij Den Tseut. Inschrijven voor 10/4 bij Edwin. 0479 29 69 40. Leden: gratis, niet-leden €5,00. OKRA -fietsen: 10 en 24 november: start om 14.00 u. op het dorpsplein -ledenvergadering: voor alle 80-plussers van Oosteeklo: dinsdag 17 november van 13.30 u. tot 16.30 u. in de parochiezaal met muzikale ontspanning door ‘De Bernadinos’. Inschrijven aan € 5,00 per persoon bij de bestuursleden of bij Annette Meulewaeter, Stroomstraat 28, tel. 09 373 77 77 -uitstap Luik: 23 november; vertrek om 7.30 u. op het dorpsplein en terug rond 19.30 u. Inschrijven aan € 60,00 per persoon bij Chantal De Roo, Bosstraat 44a, tel. 09 373 83 84

(Ave)recht(s) Oogstseizoen?... Slipgevaar! Maïs dorsen, bieten binnenhalen,…onvermijdelijk gaat dit met het natte herfstseizoen gepaard met modder en slijk. Vermits de modder alleen maar op de weg kon terechtkomen bij het op- en afrijden met de tractor van het akkerland, is de verantwoordelijke voor een eventueel ongeval gauw te traceren. De verplichting van de landbouwer of loonwerker om landelijke wegen tijdens het oogstseizoen proper te houden moet wel in alle redelijkheid worden beoordeeld, maar dit betekent niet dat kan aanvaard worden dat sterk bevuilende modderresten op de openbare weg blijven liggen. Een voorbeeldige leerling is overigens diegene, die na het afspuiten en borstelen van het wegdek, bijkomende waarschuwingsborden plaatst wanneer er nog her en der wat modder te bespeuren valt. Uit de rechtspraak blijkt overigens veel sympathie voor de voorzienige landbouwer die de lokale overheden en politie op voorhand verwittigt van de geplande oogstwerkzaamheden zodat er een lokale wegomleiding voorzien kan worden. Het is overigens zo dat de schadelijder ook niet altijd vrijuit gaat. Iedereen moet zijn snelheid aanpassen aan de plaatsgesteldheid. In het oogstseizoen, op landelijke wegen, is een modderspoor niet altijd een onvoorzienbare hindernis; laat staan dat men zich dan kan getroosten met louter de aldaar toegelaten maximale snelheid aan te houden. Heb je zelf een juridisch ‘hoe zit dat nu?’tje? Aarzel niet en stuur het naar averechts@oosteeklo.be.

UITVAARTVERZORGING

De Wyn Oosteeklo-Dorp 17, 9968 Oosteeklo Altijd bereikbaar op: 09 373 70 97

Voor iedere ceremonie een verzorgde begeleiding

Lief en Leed We melden het overlijden van: Theofiel Franki (°18/06/1923 †30/09/2015), echtgenoot van Mariette WassenhovFoto: Fam. Franki

Benjamin Molders (°13/07/1982 - †4/10/15), echtgenoot van Stephanie De Vos Clara Van de Veire (°9/05/1922 †7/10/2015), weduwe van Gentil Roegiers

Foto: Fam. Van de Veire

Lucien Ingels (°27/06/1919 †8/10/2015) echtgenoot van Diane De Muynck Foto: Fam. Ingels

Orpha Saey (°10/11/1928 †14/10/2015) weduwe van Roger Verspeelt

Voetbal: op het Jeugd- en sportdomein Ter Walle: VK Matroosje om 13.30 u.: tegen FC Ambiance (7/11), FC Retro (28/11) Vrije Vrouwenbond: Ledenvergadering maandag 7 december van 13.30 u. tot 16.30 u. in de parochiezaal met koffietafel, kaarting en tombola. Info en inschrijven bij Annette Meulewaeter tel. 09 373 77 77.

Huisarts van wacht: St.-Laureins, St.-Margriete, St.-Jan-inEremo, Waterland-Oudeman, Watervliet, Kaprijke, Lembeke, Oosteeklo en Bassevelde: 09 228 02 22 Apotheker van wacht: Assenede, Kaprijke en Sint-Laureins 0903 99 000 Tandarts van wacht: 09 033 99 69

Foto: Fam. Saey

Zijn echtgenote, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind danken u van harte om uw troostende woorden, uw aanwezigheid en elke blijk van genegenheid.

Theofiel Franki echtgenoot van mevrouw Mariette Wassenhove. Geboren te Evergem op 18 juni 1923 en rustig thuis te Oosteeklo overleden op 30 september 2015.

2

Andrea Goethals (°23/12/1923 †16/10/2015) weduwe van Gustaaf Cortvriendt, levensgezel van André Verpaele Foto: Fam. Goethals

Verantwoordelijke uitgever: drukkerij Stoop bvba, Kon. Albertstr. 13, 9968 Oosteeklo - Tel. 09 373 74 57 - Fax 09 373 92 11 Redactie: redactie@oosteeklo.be: Ivan Bernaerdt, Nicolas Claerhout, Luc Coune, Jordy Lauret, Maarten Lippens, Myriam Standaert, Guido Van der Eecken en al wie ons informatie of foto’s bezorgde. Alle teksten en foto’s vind je ook terug op www.oosteeklo.be, www.oosteeklo.com, www.9968.be. Het is verboden zonder toestemming teksten, foto’s en/of ontwerpen over te nemen of te kopiëren, deze blijven volle eigendom van de uitgever.


OP 28 EN 29 NOV. IS DE WAFELBAK VAN SCOUTS OOSTEEKLO TERUG! Op zaterdag kunnen jullie opnieuw wafels komen halen in ons lokaal (Stroomstraat 8a) en op zondag komen we deze wafels bij jullie thuis leveren. Per wafel betaalt u op voorhand een democratische prijs van â‚Ź1,50 en voor het leveren binnen Oosteeklo vragen we een toeslag van â‚Ź0,50 per bestelling. Het verschuldigde bedrag levert u samen in met onderstaand invulstrookje. We komen op 22 november tussen 14.00 u en 17.00 u ook rond in Oosteeklo om bestellingen op te nemen. Er zit ook een klein dubbeltje bij voor jou, om het te kunnen onthouden of ergens op te hangen. Heb jij ook zin in deze overheerlijke verse wafels? Vul dan het onderstaand strookje in. De briefjes en het geld kunnen t.e.m. 26 november ingediend worden in de brievenbus aan ons lokaal: (Stroomstraat 8a), bij Shannen Van Spaendonk: (Bosstraat 18) of bij Lindsay Van Vooren (Oosthoek 59) of afgeven aan de scoutsleiding na een activiteit.

.......................................................................................

Ik bestelde bij de scouts

op het adres: .......................................................................................

........................... wafels.

0 de wafels afgeleverd op zon. 29 nov tussen 12.00 u en 18.00 u.

0 Ik haal ze zelf op op 28 nov

tussen 12.00 u en 18.00 u.

Ik wens: 0 de wafels zelf op te halen op zat. 28 nov tussen 12.00 u en 18.00 u.

0 Ze worden 29 nov tussen

wil ............................. (aantal) wafels bestellen.

12.00 u en 18.00 u geleverd.

Ik, .....................................................................................................................

SCHOENEN PICCO BELLO WAAR COMFORT HET GROOTSTE DOEL IS Verhulst schoenen op een K-breedte met uitneembare zolen voor losse steunzolen, volledig orthopedisch. Olivier Strelli, ook uitneembare zolen. Rieker, zeer comfortabele schoenen voor een lagere prijs.

Schoenen Picco Bello, Ertveldesteenweg 14, 9968 Oosteeklo. 09 373 66 77 www.facebook.com/schoenenpiccobello

3


Kroantjes

uit de smoutpot Petsjonkelen Wie weet nog wat ‘petsjonkelen’ is? Vroeger heb ik het veelvuldig gezien. Het was een godsdienstoefening die enkel op 1 en 2 november, Allerheiligen en Allerzielen, beoefend werd. Meestal oudere vrouwen kwamen biddend van het graf van een overledene (destijds lag het kerkhof rond de kerk) en liepen biddend de kerk in en uit. Dit werd petsjonkelen genoemd. Het gebruik is (was) eeuwen oud. De oorsprong zou in het hoogtij der middeleeuwen liggen. De tijd dat de kerkleiders meer oog hadden voor de wereldlijke dan wel voor de geestelijke noden. De tijd dat er een bloeiende handel in aflaten bestond. Want aflaten waren er mee te verdienen: een volle aflaat voor de overledene voor wie men petsjonkelde - hierdoor verkreeg deze de verlossing uit het vagevuur - en vergeving voor al de eigen zonden. Of het dan nog nodig was om nog bijkomend te biechten, is mij onbekend. Een gangbare uitleg is dat - naar de naam zou zeggen - deze godsdienstoefening uit Italië komt overgewaaid, waar men van de grote kerkdeur: de ‘porta’, al biddend in een kerkommegang naar de kleine kerk¬deur: de ‘portiuncula’ ging. Deze uitleg is evenwel omstreden. Potiuncula betekent

in het Latijn: ‘kleine portie’ en niet ‘kleine deur’. Feit is wel dat men bij de uitvoering van deze ceremonie, in en uit en rond de kerk moest gaan. Hoe dan ook, in mijn geboortedorp Schellebelle ging het er zo aan toe: - Voor het graf van de overledene bad men 1 Onze Vader en 1 Weesgegroet. - Binnen in de kerk 5 Onze Vaders en 5 Weesgegroeten. - Buiten aan het ‘vagevuur (een groot kruisbeeld met calvarie aan de zijkant van de kerktoren) ook 5 Onze Vaders en 5 Weesgegroeten. Deze laatste twee handelingen moest men 3 maal doen. - Dan terug aan het graf van de overledene 1 Onze Vader en 1 Weesgegroet. In Oosteeklo was het gebruikelijk om 6 Onze Vaders, 6 Weesgegroeten en 1 ‘Glorie zij de Vader’ te bidden. Wilde men nog een volle aflaat voor het zielenheil van een andere overledene verkrijgen, dan moest men alles opnieuw doen. Het is voornamelijk het steeds heen- en weerlopen dat men petjsonkelen noemde. Ook hier heeft het veranderde tijdsbeeld zijn invloed nagelaten. Bij mijn weten wordt deze godsdienstoefening nergens meer beoefend.

Mannekensaardekermis GROTE VLEESKAARTING op vrijdag 6, zondag 8 en maandag 9 nov.

We kaarten voor: hamburgers, hoofdvlees, vleesribben, paté, kippenbillen & droge worst. Er mag ook geteerlingd worden

Inleg € 1,50. Alle tafels af! Dit alles vindt plaats in:

Taverne ‘Den Eikel’ Oosteeklo-Dorp 23 IEDEREEN WELKOM

Heb je als lezer een heemkundig item dat je verduidelijkt of uitgelegd wil zien? Stuur het naar De Orde van de Smoutpot Rijkestraat 70; e-mail:ordevandesmoutpot@oosteeklo.be. Guido Van der Eecken

1985 - 2015

STEP IN LINGERIE Oosteeklo-Dorp 42 9968 Oosteeklo 09/373 78 64

30 JAAR U kunt ons fotodraaiboek van 30 jaar Step in lingerie bekijken in de winkel. open van dinsdag tot zaterdag 9.00 u. - 12.00 u. & 13.30 u. - 18.00 u. welkom! Hilde 4


Oosteeklose wijn in de maak Eliane Van de Walle (60) en haar man Julien Lippens (66) uit Oosteeklo-Dorp oogstten de voorbije maand de eerste druiven van hun wijngaard in de Gentstraat te Lembeke. Eliane, al jaren gepassioneerd door wijn, begon in 2012 aan de opleiding wijnbouwer bij Syntra in Leuven. Eliane: “Ik trok noodgedwongen een jaar lang elke donderdagavond naar Leuven omdat de wachtlijst in Gent te lang was. Ik kreeg er les van Maurice Fol en van Felicien Drouven, de vroegere eigenaar van wijngaard De Houwaert in het Hageland (Vlaams-Brabant). Tijdens het eerste jaar krijg je opleiding over het kweken het bemesten, het snoeien… van druiven, In het tweede jaar (in Gent) leer je wijn vinifiëren (maken). In 2013 plantten we als praktijkopdracht met de cursisten onze huidige wijngaard aan in de Gentstraat te Lembeke. Op advies van mijn leerkrachten kozen we voor Pinot Gris, Müller Thurgau, Pinot Noir en Dornfelder.” Het wijndomein kreeg de naam ‘de Barra’, afgeleid van Baraka, de naam van de stammerrie van de Kempenhoeve, want paardrijden is een andere grote passie van Eliane. De wijngaard van Eliane ligt in Lembeke op de grens met Oosteeklo omdat dit perceel op het gepaste moment vrij kwam. Eliane: “Voor we de wijngaard aanlegden, deed de Bodemkundige dienst van België grondonderzoek. We zitten op zandgrond met lemige ondergrond. Zij gaven advies over onder meer de onderstam en de bemesting. We zijn genoodzaakt om kalk te strooien omdat het grondwater vrij snel wegspoelt. De wijnstokken komen uit Duitsland waar het Rode Kruis als inkomenswerving druivenrassen handmatig ent op een Amerikaanse ziekteresistente onderstam!”

Oosteeklonaar

zo laat mogelijk te plukken, zodat er zich zoveel mogelijk suikers kunnen vormen die voor de nodige alcohol zorgen. Het sap rijpt nu in inox tanks. Elke wijnstok brengt ongeveer één liter wijn op.” In de wijngaard in Lembeke plantte Eliane ook een proefveldje aan met Cabernet Dorsa, een kruising van Cabernet Sauvignon en Dornfelder. Op hun hoeve in de Ertveldesteenweg, op de grens met Ertvelde, plantte Eliane ook wijnstokken aan. Eliane: “Daar kozen we voor Leon Millot, een ziekteresistente soort die zeer donker sap geeft, maar voor een zachte wijn zorgt. Het is de bedoeling om daar later onze wijnmakerij onder te brengen.” Helpers Zonder Julien is er geen wijn. Samen met haar man doet ze het werk in de wijngaard Eliane: “We willen zo biologisch en puur mogelijk werken. Wij schoffelen de ondergrond en Ulano en Baraka, onze twee rustigste paarden, grazen en bemesten ondertussen. We gebruiken twee biologische producten om de planten te beschermen tegen ziektes.” Het is hun bedoeling om een mooie wijngaard uit te bouwen, zoveel mogelijk biologisch te blijven werken en binnenkort een exclusieve Meetjeslandse wijn te kunnen schenken in de eigen wijn- en koffiebar in Oosteeklo-Dorp, een ontmoetingsplaats voor levensgenieters. Naam Wie bedenkt een passende naam voor de eerste Meetjeslandse witte en rode wijn van Lembeekse bodem, maar van een Oosteeklose wijnbouwer? Stuur je voorstellen naar redactie@oosteeklo.be of deponeer ze in de brievenbus van Eliane en Julien in Oosteeklo-Dorp. De bedenker van de origineelste naam zal kunnen genieten van een heerlijk Belgisch wijntje.

van het jaar

Verdienstelijke Oosteeklonaren Nomineren Het is reeds de elfde keer dat we met het team van Oosteeklo Vandaag de verdienstelijke Oosteeklonaren huldigen. Ook dit jaar krijgt elke Oosteeklonaar opnieuw de kans om een dorpgenoot of een Oosteeklose groep te nomineren voor zijn inzet of prestatie tijdens het afgelopen jaar. De genomineerde moet in Oosteeklo wonen. Winnaars van de voorbije jaren komen niet in aanmerking om genomineerd te worden. Deponeer vóór zaterdag 21 november het invulbriefje op pagina 9 met je naam, adres en telefoonnummer en de naam van de genomineerde met een korte verantwoording onder gesloten omslag in de bus van Stroomstraat 1 of stuur het naar redactie@oosteeklo.be. Begin december maken we via deze dorpskrant alle genomineerden bekend en dan krijgt elke Oosteeklonaar tot en met woensdag 30 december de kans om zijn stem uit te brengen. Je leest er alles over in het decembernummer van deze dorpskrant. Huldiging Op zaterdag 9 januari van 19.00 u. tot 21.00 u. vindt in de parochiezaal van Oosteeklo de nieuwjaarsreceptie plaats voor alle Oosteeklonaren. Tijdens deze gezellige bijeenkomst zullen om 19.15 u. de verdienstelijke Oosteeklonaren gehuldigd worden en zal de winnaar bekend gemaakt worden. Laat je stem horen en nomineer een dorpsgenoot voor zijn inzet of prestatie het voorbije jaar. (M.L.)

Eerste oogst Eliane: “Op 2 oktober plukten we de Pinot Gris. We hadden dertig liter sap, goed voor veertig flessen wijn. Op 12 oktober plukten we de blauwe druiven: Pinot Noir en Dornfelder en daar zullen we een assemblage van maken. De Müller Thurgau is een aromatische druif en die proberen we

Foto Omer De Vriendt

"Den Broaven " oud-bruin bier om van te genieten met vrienden! Te koop aan 10 euro/fles ‘Den Broaven’ is te verkrijgen bij de leden van de stuurgroep

V.U. Remi Van de Veire Kerrestraat 4 9968 Oosteeklo

Frank Baete, Jackie Claeys, Omer De Vriendt, Remi Van de Veire Dipritex en café ‘t Evenwicht.

Foto Omer De Vriendt

"Den Broaven " oud-bruin bier om van te genieten met vrienden! Te koop aan 10 euro/fles

GASOLIE | PETROLEUM | DIESEL V.U. Remi Van de Veire Kerrestraat 4 9968 Oosteeklo

Persoonlijke service door de zaakvoerder Oosthoek 52 - 9968 Oosteeklo info@wautersmazout.be | gsm: 0486 63 41 85 5


# Op vrijdag 11 december organiseert het gemeentepersoneel opnieuw de AsseBasseBOE-quiz, een leuke algemene kennisquiz in gemeenschapscentrum de Bijenkorf. Tweeënveertig ploegen van vier teamleden nemen het tegen elkaar op. Deelnemen kost € 16,00 per ploeg. Inschrijven doe je via 09 341 95 97 of communicatie@assenede.be met vermelding van ‘AsseBasseBOE-quiz’ en de naam van het quizploegje.

Wist je dat?

# ‘Stemmen uit het Verleden’, zo heet de verzameling dialectbanden van Universiteit Gent. De onderzoekers verzamelden maar liefst 783 opnames. Op www.dialectloket.be kan je onder ‘stemmen uit het verleden’ zoeken naar het dialect van Oosteeklo. De opname dateert van 1965. Je hoort August Meire (de vader van tandarts Erik Meire), smid en fietsenmaker en hij vertelt over carnaval, fietsenmaker, hoefsmid, krijgsgevangene, medailles, Tweede Wereldoorlog, voetbal, wielrennen.

Foto: Koen Martin # Op zaterdag 3 oktober kwamen de veertigjarigen samen.

# Op vrijdag 18 december organiseert KWB haar Café Mangé. Dit wordt meteen de laatste activiteit, want na 56 jaar stoppen ze hun werking.

Es ‘t eetn aw greed? Gevulde varkenslapjes

# Op zaterdag 3 oktober kwamen de vijftigjarigen samen.

Foto: Michel Wijne

Benodigdheden 4 sneden ontbeende kotelet +/- 1,5 cm dik 4 sneetjes rauwe ham 2 middelmatige uien 2 soeplepels fijngesneden peterselie 4 soeplepels pijnboompitten 4 tandenstokers 1 klontje boter peper, zout en muskaatnoot Bereiding: Maak een insnijding aan de lage zijde van de kotelet (zo diep en breed mogelijk zonder dat je openingen maakt in de drie andere zijden). Vraag het aan de slager als je het te moeilijk vindt. Snijd de uien in ringen en maak ze los. Stoof de uien en de peterselie op een zacht vuurtje (ze mogen zeker niet kleuren) en voeg de pijnboompitten toe. Kruid met peper en zout. Vul de kotelet met deze vulling en prik ze dicht met de tandenstoker. Kruid de kotelet met muskaatnoot, peper en zout. Snijd de ham in stukjes. Bak de kotelet zoals gewoonlijk +/-7 min aan beide kanten in de boter. Voeg de ham toe als de koteletten half gebakken zijn. Leg de koteletten op de borden en verdeel er de ham over. Serveer met aardappelpuree gemengd met een fijngesneden bieslook. (M.L.)

# Ook dit jaar zorgden de Haantjesvrienden voor een gevarieerd programma voor jong en iets minder jong tijdens Haantjeskermis. 6

Foto: Luc Coune

Stuur je vragen of suggesties naar myriam@oosteeklo.be.


Centen & Procenten

NOMINATIE

VERDIENSTELIJKE OOKSTEEKLONAAR

Zelf uw kosten aangeven in de personenbelasting?

Voornaam + Naam Adres

Als werknemer heeft u recht op een algemeen kostenforfait. Voor het aanslagjaar 2016 bedraagt dit voor de ‘bezoldiging’ van de werknemers € 4 090 en voor de ‘baten’ (= erelonen) € 3 960, dit volgens vastgelegde percentages per inkomstenschijf.

Nomineert Omdat

Uiteraard bent u vrij om zelf uw werkelijke kosten te bewijzen, logischerwijs, als die hoger zouden zijn dan de forfaitaire. Maar hoe doet u dat en welke kosten kunt u aftrekken? Kosten volgens percentage beroepsgebruik. -Kosten zoals studie- en documentatiekosten, representatiekosten, restaurantkosten, telefoonkosten, specifieke beroepskledij, kosten creditcard, lidgelden, honorarium fiscaal advies, huur tweede woning, … . Deze kosten worden na de bepaling van het beroepsgebruik niet verder beperkt. -Idem voor de kosten van uw bureau (ruimte of lokaal) zoals de huur, aankoopprijs, afschrijving, onroerende voorheffing, provinciebelastingen, verwarming, elektriciteit, verzekering, hypotheekintresten, kleine kantoorbenodigdheden, afschrijfbare benodigdheden (pc, meubilair).

vandaag minder belasting, morgen meer pensioen

Kosten voor uw wagen (2 soorten) -Kosten van het woon-werkverkeer. (Dit is de verplaatsing van uw woonplaats naar de vaste plaats waar u werkt.) Deze kosten worden forfaitair geraamd op € 0,15 per km. Hierin zitten de aankoop (dus afschrijving), verzekering, belasting, huur garage, onderhoud, brandstof, parkeergelden, ... -Kosten van andere beroepsverplaatsingen zijn dan weer 75% aftrekbaar; voorbeeld de verplaatsing naar een opleiding, het bezoek van een dokter aan zijn patiënten, handelaars aan hun klanten, …. Alle aan de wagen gerelateerde kosten kunt u dan in verhouding volgens (afgelegde kilometers andere beroepsverplaatsingen/ totaal aantal afgelegde kilometers) x 75% aangeven als werkelijke beroepskost. Het vergt veel werk alle bewijzen te verzamelen en bij te houden, maar soms is het de moeite waard!

da’s simpel Meer info op axabank.be//pensioensparen Of bel even voor meer informatie of een afspraak

Uw AXA Bankagent

H. Wauters-Ingels CVBA Oosteeklo-Dorp 30, 9968 Oosteeklo Tel 09/373 72 82

Voor meer info kan je terecht bij: www.financien.belgium.be/nl/particulieren Hebt u zelf een fiscaal vraagje? Stuur het gerust naar centenenprocenten@oosteeklo.be.

FSMA: 13881 A - cB - RPR 0437.102.487

AXA Bank Europe nv, Vorstlaan 25, 1170 Brussel, België • TEL 02 678 61 11 FAX 02 678 82 11 • e-mail contact@axa.be • www.axabank.be • IBAN BE67 7000 9909 9587 BIC AXABBE22 • KBO Nr.: BTW BE 0404 476 835 RPR Brussel • FSMA 036705 A 7.20.0333 - 1015 - V.U. : Xavier Gys

7200333 Bromure Pensioensparen 2015 NL.indd 1

7

13/10/15 08:38


Wielertoeristenclub ‘De Eikelvrienden’ stelt voor

MET DE FIETS DOOR IJSLAND ten voordele van de Vrije Basisschool ‘De Kameleon’ te Oosteeklo

Weinig die het aandurven, 1.000 à 2.000 km met de fiets door IJsland. Alex Wauters brengt zijn waargebeurd, warm en koud verhaal.

Vrijdag 13 november in de parochiezaal te Oosteeklo. Programma: Ontvangst: 19.30 u. Aanvang: 20.00 u. Voordracht IJsland: foto’s, film, de fiets en bagage, de fietser. Praatcafé met IJslandfietsers. Toegang: € 4,00, drank en versnaperingen te verkrijgen. De opbrengst van deze avond wordt integraal geschonken aan Vrije Basisschool ‘De Kameleon’ voor de aankoop van kleuterfietsen.

IEDEREEN VAN HARTE WELKOM

8

Oosteeklo vandaag november 2015  
Oosteeklo vandaag november 2015  
Advertisement