Page 1

Oosteeklo

Vandaag Foto Kurt Sesselle

17de jaargang - Nr 5 - maart 2015 - oplage 1267 ex. - Verschijnt de eerste week van de maand. - Teksten voor volgende uitgave binnen ten laatste vrijdag 20 maart 2015

De Voorzitter Carnavalist in hart en nieren Eric Catelyn (59) uit de Ertveldesteenweg is al veertig jaar actief betrokken bij het carnaval in Oosteeklo en reeds drieëntwintig jaar onafgebroken voorzitter van Carnavalsvereniging De Zwevende Zeugen; reden genoeg om bij dit rasecht feestvarken langs te gaan. Bij ons bezoek is Eric nog een beetje aan het bekomen van een hele week carnaval vieren. Hij is niet alleen actief tijdens het halfvastenweekend in Oosteeklo, dit jaar van vrijdag 13 tot en met zondag 15 maart, maar hij ging carnaval vieren in Assenede, Sas van Gent, Bergen op Zoom en Sint-Jansteen. Elke dag droeg hij een ander carnavalskostuum. Voor de foto trok hij in primeur zijn nagelnieuw kostuum aan dat hij speciaal voor het halfvastenweekend kocht.

Foto: Maarten Lippens

Nooit prins Veertig jaar geleden werd Eric, onder impuls van zijn goede vriend Ronny Cortvriendt, lid van Carnavalsvereniging De Orde van de Varkensblaas. Eric: “Vanaf 1978 organiseerde de Orde van de Varkensblaas een verkiezing in de feestzaal Klimop. Ronny werd er in 1980 tot keizer gekroond. Er kwamen in totaal

zeshonderd feestvierders naar de zaal op ’t Groentjen afgezakt. Dit was ongezien! In die periode telde de vereniging twaalf tot dertien bestuursleden onder wie Ronny Cortvriendt, Arsène Maenhaut, Annette Meulewaeter, Monique Stadeus, Etienne Van de Veire… We trokken van 11 november tot halfvasten naar alle prinsverkiezingen en carnavalsfeesten in de regio tot zelfs in Kruibeke.” Eric herinnert zich zelfs dat er zes kandidaten waren om prins te worden, maar zelf was hij nooit kandidaat.” Eric: “Ik zet mij veel liever in voor de organisatie dan me zelf kandidaat te stellen om prins te worden. Met de Orde van de Varkensblaas maakten we nooit een eigen wagen, maar we organiseerden wel alle activiteiten zoals een seniorennamiddag op vrijdag, kindercarnaval en de kroegentocht op zaterdag en de stoet op zondag.” Nieuw elan In 1992 wou Eric een andere weg op en hij richtte met een aantal vrienden een nieuwe carnavalsvereniging op, de Orde van de Zwevende Zeugen! Hij is reeds drieëntwintig jaar onafgebroken voorzitter. Eric: “Van 1992 tot 2004 bouwden we ieder jaar zelf een wagen. In de beginjaren deden we dat in de vroegere maalderij van Willy Van de Voorde. Later deden we dat in een loods in de Ledestraat. We namen per jaar deel aan zes stoeten, want zo konden we onkosten terugverdienen. Door gebrek aan medewerkers bouwden we de afgelopen tien jaar geen wagen meer.” Toen de Orde van de Varkensblaas haar werking stopzette, moest Oosteeklo het een paar jaar zonder stoet stellen. Eric: “Wij hebben met de Orde van de Zwevende Zeugen de organisatie van het kinder-carnaval en de verklede kroegentocht overgenomen en zijn dat al die jaren blijven organiseren.” De groep telt met Eric Catelyn, Marnix Scheir, ook al 23 jaar actief, Kurt en Remco Van de Veire, Ronny Van Holderbeke, Jeroen Van Vlaenderen slechts zes leden, maar ze kunnen gelukkig rekenen op heel wat medewerkers en de steun van de plaatselijke ondernemers. Eric: “We organiseren ook dit jaar twee activiteiten op zaterdag. In de namiddag is er kindercarnaval in de parochiezaal met onder meer de verkiezing van de jeugdprinsen en -prinsessen en ’s avonds is er

1

verklede kroegentocht met een Nederlandse dweilband. Op zondag toveren we vanaf 10.00 u. de parochiezaal om tot een carnavalscafé. Ik hoop dat, ondanks de moeilijke omstandigheden om activiteiten te organiseren: minder cafés (in tien jaar tijd van 8 naar 4) en het moeilijk vinden van opvolgers, carnaval in Oosteeklo nog lang mag blijven bestaan.” (M.L.)

Den Broaven goad uit 29 & 30 augustus 2015 Oosteeklo

Harde tijden Het zijn harde tijden in Oosteeklo tijdens de Eerste Wereldoorlog. Op het einde van het jaar 1916 verblijven er al heel wat Oosteeklonaren in Duitsland, ver van huis en gezin. Zij hebben helemaal geen vooruitzicht om binnen afzienbare tijd terug naar hun dorp terug te keren. De overheid heeft weinig aandacht voor deze ongelukkigen. Enkele ondernemende privépersonen voeren dan maar toneelstukken op om geld in te zamelen. Met dat geld kunnen ze dan een pakje opsturen. Deze opvoeringen vinden plaats in café ’t Schuttershof, later ’t Matroosje, bij Leon Van Kerckhove. Op die manier hebben de thuisblijvers een beetje ontspanning en krijgen de bannelingen ook eens iets van thuis. De solidariteit tijdens de oorlog is wel heel groot in Oosteeklo. Info over het project kan je bekomen bij Remi Van de Veire van de Stuurgroep ‘Den Broaven goad uit’ via tel. 0479 75 68 03 of e-mail: remi.van.de.veire@telenet. be of op www.detweeambachten.be.


Oosteeklo leeft Dienstencentrum De Aster: dorpsrestaurant: op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 11.30 u. tot 13.00 u. Vooraf inschrijven bij Marie-Thérèse Bruggeman (tel. 0474 200 322) is verplicht, ter plaatse € 5,50 betalen. Het menu hangt vooraf uit. Kunst: -Oogspanning: maandelijks wisselende fototentoonstelling door Pieter De Maertelaere, Wim Dhaese en Kurt Sesselle in de vitrine van de parochiezaal -tekeningen en schilderijen van Thé van Bergen tot en met zondag 12 april elke vrijdag, zaterdag en zondag van 14.00 u. tot 18.00 u. in Galerie William Wauters, Antwerpse Heirweg 5 OKRA: -ledenbijeenkomst: op dinsdag 17 maart van 13.30 u. tot 16.30 u. in de parochiezaal met gitaarmuziek en liedjes, kaarten en een gezellige babbel. Inschrijven aan € 5,00 bij Annette Meulewaeter, Stroomstraat 28 -petanque: donderdag 2 en 9 april van 14.00 u. tot 17.00 u. achter serviceflats ‘De Aster’ -uitstap sneukeltoer Oudenaarde op maandag 23 maart van 8.30 u. tot 19.45 u. met o.a. bezoek aan brouwerij Roman. Info en inschrijven bij Chantal De Roo, Bosstraat 44 Voetbal: op het sport- en recreatiedomein Ter Walle VK Matroosje om 13.45 u.: tegen STR Kringboys (14/03), Joga Bonito (28/03) VK ’t Zawezijn om 13.30 u.: tegen Chez Choseken (21/03), K.G.P.V (4/04) Vrije Vrouwenbond: Ledenvergadering maandag 6 april van 13.30 u. tot 16.30 u. in de parochiezaal met koffietafel, kaarting en tombola. Info en inschrijven bij Annette Meulewaeter tel. 09 373 77 77.

(Ave)recht(s) Over de haag Vanaf maart, in de mate dat het weer het toelaat, kunnen we starten met het aanplanten van een nieuwe haag. Wees de zegswijze ‘beter een goede buur dan een verre vriend’ indachtig, en let er daarom op om de gepaste afstand met de buren te respecteren. Het Veldwetboek bepaalt dat ‘levende hagen slechts op een halve meter van de scheidingslijn tussen twee erven worden geplant’. Onder het motto ‘Goede afspraken maken goede vrienden’, kan je met de buurman of -vrouw natuurlijk ook overeenkomen dat de haag op de scheidingslijn mag worden geplant. Het is gepast deze afspraak in een door beiden ondertekende overeenkomst op te nemen. Opgelet, dit zijn de principes. Onder andere in de verkavelingsvoorschriften kan hiervan worden afgeweken. Eens geplant, moet de haag ook worden gesnoeid. De haag die in akkoord op de scheidingslijn is geplant, geniet in principe de zorg van de eigenaars langs beide zijden. De niet-gemene haag moet echter ook aan de zijde van de buurman gesnoeid kunnen worden. De eigenaar van de niet-gemene haag geniet hiervoor het ladderrecht. Dit wil zeggen dat hij toelating moet krijgen om het perceel van de buur te betreden om de haag te korten, te snoeien, en om het snoeiafval te verzamelen. Veel groene vingers-plezier! Heb je zelf een juridisch ‘hoe zit dat nu?’tje? Aarzelt niet en stuur het naar averechts@oosteeklo.be.

Huisarts van wacht: St.-Laureins, St.-Margriete, St.-Jan-inEremo, Waterland-Oudeman, Watervliet, Kaprijke, Lembeke, Oosteeklo en Bassevelde: 09 228 02 22 Apotheker van wacht: Assenede, Kaprijke en Sint-Laureins 0903 922 48 Tandarts van wacht: 09 378 66 46

Lief en Leed We melden het overlijden van: Georgette Van Hamme (°14/03/1935 †23/01/2015), weduwe van Odiel Van Vooren Simonne De Keyzer (°15/10/1926 †20/01/2015), weduwe van de Roger Malfait. Foto: fam. Malfait

André Pauwels (Buysken) (°27/10/1925†02/02/2015), echtgenoot van Diana D’hoe. Foto: fam. Pauwels

Georgette De Keyser (°02/03/1924 †05/02/2015), echtgenote van Jozef Van Leeuwen

Thuisverpleging

Sarah Van Basselaere

0471 46 60 32

Lief en Leed

• • • •

Alle verpleegkundige zorgen Palliatieve zorgen Betalingen via jouw ziekenfonds 7d / 7d - 24u / 24u

Foto: fam. Van Leeuwen

Laurent Van Laere (°14/05/1926 †06/02/2015), echtgenoot van Edith De Lange Foto: fam. Van Laere

Regio Oosteeklo - Bassevelde Lembeke - Ertvelde

Rachel Neyt (°22/01/1927 †06/02/2015) weduwe van de Albert Bastiaen.

www.thuisverpleging-meetjesland.be Foto: Machteld Van Hecken

Op 17 februari waren Anne-Marie Saron en Albert Daelemans uit Ertveldesteenweg 27 vijftig jaar gehuwd.

Foto: fam. Bastiaen

Verantwoordelijke uitgever: drukkerij Stoop bvba, Kon. Albertstr. 13, 9968 Oosteeklo - Tel. 09 373 74 57 - Fax 09 373 92 11 - Redactie: redactie@ oosteeklo.be Rebecca De Muynck, Kurt Sesselle, Myriam Standaert, Bert Wauters, Maarten Lippens en al wie ons informatie bezorgde. Alle teksten en foto’s vind je ook terug op www.oosteeklo.be, www.oosteeklo.com, www.9968.be. Het is verboden zonder toestemming teksten, foto’s en/of ontwerpen over te nemen of te kopiëren, deze blijven volle eigendom van de uitgever.

2

Suzanna Van Waes (°05/05/1925 †08/02/2015), weduwe van Remi Blanckaert. Foto: fam. Blanckaert


Susanna Geernaert (°11/12/1923 †09/02/2015), weduwe van Marcel Latomme Foto: fam. Latomme

Gerard De Muynck (°02/09/1931 †14/02/2015), echtgenoot van Christiana Everaert. Foto: fam. De Muynck

UITVAARTVERZORGING

De Wyn Taxi Daisy Oosteeklo-Dorp 17, 9968 Oosteeklo Altijd bereikbaar op: 09 373 70 97 Voor iedere ceremonie een verzorgde begeleiding

Wist je dat? # De gemeente Assenede telde eind januari 14.073 inwoners. De groei zit voornamelijk in nieuwe inwoners. In de rechterbovenhoek op www.oosteeklo.be kom je te weten hoeveel inwoners Oosteeklo telt. Dit getal wordt begin van elke maand aangepast. Op 1 februari telde Oosteeklo 1.426 mannen en 1.366 vrouwen. Er waren vorig jaar 26 geboortes en 18 overlijdens. # Begin februari werd de aanleg van het speelterrein aan het jeugd- en sportdomein Ter Walle afgerond met het plaatsen van natuurlijke speelelementen. Dit werd gerealiseerd binnen het project ‘Natuurlijke speelruimte in het Meetjesland’, een samenwerking tussen Meetjesman en het Regionaal Landschap Meetjesland en met de financiële ondersteuning van Leader+ en het Programmadocument Plattelandsontwikkeling (PDPO). Voor de realisatie van de speelelementen investeerde de gemeente Assenede 15 000 euro. De speelelementen zijn vervaardigd uit duurzaam robiniahout. Voor het plaatsen van de speelelementen werd samengewerkt met

Speeltuigen Ter Walle

Foto: Bert Wauters

Groep Intro, die ondersteunt mensen die moeilijk hun weg vinden in onze samenleving, om nadien opnieuw volwaardig te kunnen deelnemen aan de samenleving. # De Rusthuis- en thuisbezoekers organiseren op donderdag 19 maart van 14.00 u. tot 17.00 u. in de parochiezaal een wafelbak voor alle 80-plussers van Oosteeklo en hun partner of begeleider. De middag is kosteloos, maar inschrijven vóór 15 maart is verplicht bij Monique De Muynck, Ertveldesteenweg 60 of bij de andere medewerkers. # Op zaterdag 20 maart vindt de grote zwerfvuilopruimactie plaats in onze gemeente. In Oosteeklo verzamelen we om 9.00 u. aan De Aster in de Koning Albertstraat. Er zijn voor iedereen handschoenen, een hesje, een grijper en een paar versnaperingen voorzien. Wie zich geroepen voelt om mee te helpen neemt zo snel mogelijk contact op met Maarten Lippens tel.

Nieuw bestuur OKRA

09 373 67 94 5 (na 16.00 u.) of via e-mail: bewonersplatform@oosteeklo.be. # Van 20 april tot eind juni worden de voegen hersteld op de E34 tussen Zelzate en Oosteeklo in beide rijrichting. De werken gebeuren in fases. Er is nooit meer dan één kruispunt tegelijk afgesloten. # In januari werd bij OKRA een nieuw bestuur gekozen voor de volgende vijf jaar. zittend v.l.n.r. Rita Cortvriendt, Christina De Mulder, Chantal De Roo, Ghiselle Van Bouchaute, voorzitter Sylvain Verheecke staand v.l.n.r. Freddy Van Coillie, Rita Van Wijnsberge, secretaris Jeanine De Latter, penningmeester Annette Meulewaeter, Cecile Peirens, Maria Van de Veire, Carine Mestdagh, Daniel Van de Veire, medevoorzitter Martina Santens, Laurent Van de Keere en medevoorzitter Eric Buysse. Niet op de foto: Rita Buysse en Mariette Wassenhove

Foto: Machteld Van Hecken

3


Opendeurdag 14 maart 2015

Schoonheidsen afslankinstituut

NIEUW! XVS VacuShaper® het afslanktoestel bij uitstek!

Deze nieuwe vacushaper werkt met vacuum en infrarood. Deze techniek zorgt voor een betere stofwisseling en verbranding, vermindert uw cellulite en maakt u huid strakker in slechts 30 min!

Ontdek en test hem uit op 14 maart 2015 tussen 13.30 u. en 16.30 u.

Waarom Belle Fleur? •

• • •

3 verschillende toestellen, apart of gecombineerd te gebruiken Elk toestel staat in aparte ruimte = privé Persoonlijke begeleiding Voedingsadvies

DOORLOPEND KOOKDEMO: proef de lekkere eiwitrijke hapjes en drankjes! ACTIES: • Bij het afsluiten van een kuur van 20 beurten vacushaper of tfm cabine: 5 beurten gratis + relaxerende rugmassage. • Bij het afsluiten van een kuur van 12 beurten bodysculptor: 2 beurten gratis • Bij het opstarten van een eiwitrijk dieet: kookboek gratis ACTIES ENKEL GELDIG OP 14/3!

www.schoonheidsinstituutbellefleur.be

|

09 328 462 53

|

En ook... TMF cabine

The Bodysculptor

&

Kom dus zeker langs Ontdek de mogelijkheden!

Koning Albertstraat 32 - 9968 Oosteeklo


Zet je masker maar op… Op zaterdag 7 maart geven de Carnavalvîrkens het startsein van het carnaval door het verkopen van steunkaarten, waarmee je kans maakt op vleespakketten bij Sterslager Bart&Els. Woensdag 11 maart viert Vrije Basisschool De Kameleon carnaval.

GASOLIE | PETROLEUM | DIESEL

Vrijdag 13 maart vindt vanaf 21.11 u. de prins- en prinsesverkiezing plaats in Café ’t Evenwicht. De toegangsprijs bedraagt € 2,00.

Persoonlijke service door de zaakvoerder Oosthoek 52 - 9968 Oosteeklo info@wautersmazout.be | gsm: 0486 63 41 85

Zaterdag 14 maart organiseert de Orde van de Zwevende Zeugen twee activiteiten. Het kindercarnaval in de parochiezaal start om 14.00 u. met de spektakelshow van Pleks en Timo, de verkiezing van de kinderprinsen en –prinsessen in twee leeftijdscategorieën en voor ieder kind een gratis verrassing. De toegang is gratis. ’s Avonds kunnen de volwassenen zich volledig uitleven tijdens de verklede kroegentocht onder muzikale begeleiding van dweilband Tandsjen Bei uit het Nederlandse Westdorpe. Inschrijven vanaf 19.30 u. in Café De Pluim. Om 1.00 u. gaan alle maskers af, want dan wordt in café ’t Evenwicht € 320 prijzengeld verdeeld onder de verschillende categorieën: de grootste sloeze, de mooiste groep, de mooist verklede en de actueelste. Veilig en proper Zondag 15 maart is de hoogdag, want dan kan je al vanaf 10.00 u. naar het car-

navalcafé in de parochiezaal, waar een DJ voor de passende sfeer zorgt. Om 14.00 u. vertrekt de reclamestoet vanuit de Oosthoek, de praalwagens sluiten aan vanuit de Stroomstraat. Vervolgens gaat het via Oosteeklo-Dorp naar de rotonde ‘de haan’, de Rijkestraat en de Koning Albertstraat terug naar het centrum om te ontbinden in de Ertveldesteenweg. Na de ontbinding van de stoet is er de varkentjesworp in de Koning Albertstraat ter hoogte van Café ‘t Evenwicht. Ook dit jaar is het verboden om confetti te gooien. Tijdens het carnavalsweekend worden er herbruikbare bekers gebruikt, die je nadien in de voorziene afvaleilandjes deponeert. De organisatoren vragen om, vooral tijdens de reclamestoet, de kinderen goed in het oog te houden, zodat er geen aanrijdingen gebeuren.

Er zijn parkings voorzien in de Oosthoek en de Stroomstraat. Vanaf 11.00 u. tot en met 00.00 u. geldt een parkeerverbod op het volledig traject van de stoet. Het parcours van de stoet is volledig verkeersvrij van 13.00 u. tot en met 19.00 u. Houd daar als bewoner rekening mee en breng ook de mensen die bij jou thuis op bezoek komen daarvan op de hoogte. Toekomst Om ook de komende jaren de Halfvastenstoet (volgend jaar op 6 maart) te kunnen organiseren is iedereen met een hart voor carnaval (handige harry’s, creatieve geesten of helpende handen) van harte welkom. Voor alle info over de stoet kan je terecht bij Stijn Van de Veire tel. 0477 19 75 86.

Een frisse nieuwe look

in de nieuwe lente- en zomeretalage bij

SCHOENEN PICCO BELLO te Oosteeklo

Kinderschoenen vanaf maat 17!!!

Damesschoenen in

zalmroze, blauw, rood, ... sportief, gekleed, comfort

Herenschoenen sportief of gekleed

Pantoffels en handtassen

Voor elk wat wils bij Picco Bello te Oosteeklo Ertveldesteenweg 14 tel. 09 373 66 77 open van dinsdag tot en met zaterdag van 9.00 u. tot 12.00 u. en 13.30 u. tot 18.30 u. Iedere donderdag laatavondshoppen tot 20.00 u. 5


Opstart BIN Warme uitnodiging voor de bewoners van Abdijstraat, Cisterziënzerinnenstraat, Molenhoek, Kerrestraat, Rijkestraat, Westakkerstraat maandag 9 maart om 19.00 u. in de cafetaria van jeugd- en sportdomein Ter Walle

het bevorderen van het sociaal buurtgevoel het verspreiden van de preventiegedachte. Iedereen is vrij toe te treden en kan zich op een positieve manier inschrijven in het BIN-project. Het BIN is geen burgerwacht en voert geen patrouilles uit.

Humor ◊ Als iemand bij me aanbelt, doe ik altijd mijn jas aan voordat ik de deur open doe. Minder leuk gezelschap zeg ik: “Sorry, ik moet juist weg.” Wel leuk gezelschap: “Wat leuk, ik kom net thuis.” ◊ Verzuchting van een helpdesk medewerker: “Ik vind het vreemd dat er bijna geen handleidingen te vinden zijn die na de instructie “press any key” eerlijk genoeg zijn om toe te voegen: “behalve Shift, Caps Lock, Control, Alt, Num Lock, Scroll Lock....”

Informatie- en opstartvergadering van een Buurt Informatie Netwerk (BIN) georganiseerd door de politiezone Assenede-Evergem Een buurtinformatienetwerk is een gestructureerd samenwerkingsverband tussen burgers en de lokale politie in een afgelijnd gebied dat bijdraagt tot volgende doelstellingen: het verhogen van het algemeen veiligheidsgevoel,

◊ Helpdesk: “Uw wachtwoord is een kleine a van appel, een hoofdletter V als in Victor, het nummer 7.” Klant: “Is dat een hoofdletter 7?” ◊ Bestaat er een verband tussen bier en snel oud worden? Ja. In een open flesje is het bier na een uur al van smaak veranderd! ◊ “Hoeveel aanslagen doet u per minuut?” vraagt de personeelchef aan een sollicitante. ”Ik heb hier gesolliciteerd als typiste”, zegt ze: ”niet als terroriste!”

Rebecca (w)eet het Geen woorden maar daden! Onlangs hoorde ik op de radio een interview dat mij enorm boeide. Het irriteert mij ook enorm dat je op sociale media geconfronteerd wordt met boodschappen die je moet delen want ze geven je een schuldgevoel als je het niet doet. Kom op tegen kanker, dag tegen pesten, steun autisme... Iedereen kan deze melding op facebook plaatsen en dat gebeurt inderdaad ook veel en daar heb ik niets op tegen maar ik persoonlijk ben iemand die zaken onderneemt. Het zijn daden die het verschil uitmaken!!! Vrijwilligster zijn bij een v.z.w. om een ziekte te helpen bestrijden, evenementen plannen voor het goede doel, mensen contacteren om aan fondsenwerving te doen. Alle beetjes helpen. Natuurlijk kan niet iedereen zo actief bezig zijn maar niets maakt je dag zo mooi om deel uit te maken van een werkgroep waar plannen gemaakt worden om een ‘weesziekte’ meer bekendheid te geven en ervoor te zorgen dat er eindelijk een remedie gevonden wordt, want het kan tenslotte ook jou overkomen. Help vooraleer je zelf hulp nodig hebt, want wees eerlijk, het is altijd leuker om te geven in plaats van te krijgen. Rebecca Stuur je vragen of suggesties naar rebecca@oosteeklo.be. 6


Es ‘t eetn aw greed?

ACTIE!

Print Papier Double A - 80 gr - wit

€14,50 (incl. BTW) per doos (2500 vellen)

Drukkerij Stoop

Koning Albertstraat 13 - 9968 Oosteeklo tel. 09 373 74 57 e-mail: info@drukkerijstoop.be

Schaapschotel met wortel en raap Benodigdheden: 1 kg schaapvlees (lamsneden) 4 ajuinen ½ kg wortelen ½ kg raapjes 1 l runderbouillon 3 laurierblaadjes, 2 takjes tijm, 1 takje marjolein 1 takje rozemarijn, peper een zout 1 klontje boter en 1 scheutje olie 1 kg vastkokende aardappelen zure room ( room + scheutje natuurazijn) fijngesneden peterselie Bereiding: Schil de ajuin, de wortel en de raapjes en snijd in stukken. Bak het vlees af in boter en olie. Laat de ajuin even meestoven. Blus af met de bouillon en voeg er de wortelen, de raapjes en de kruiden aan toe. Laat dit potje +/- 1 uur stoven tot het vlees bijna gaar is. Voeg de aardappelen toe en stoof nog eens 30 minuten. Dien het op in diepe borden met een beetje zure room en een beetje fijngesneden peterselie. Smakelijk! Stuur je vragen of suggesties naar ttmyriam@oosteeklo.be.

vanaf 10 personen tot …

Humor ◊ Een klant kon geen verbinding maken met het internet. Helpdesk: “Weet u zeker dat u het juiste wachtwoord gebruikt?” Klant: “Ja, dat weet ik zeker. Ik heb het een collega zien doen.” Helpdesk: “Kunt u mij zeggen welk wachtwoord dat was?” Klant: “Vijf sterretjes.”

(ijstaart kan verschillen van foto)

Verkrijgbaar in volgende smaken:

- vanille + aardbeien roomijs / coulis van aardbeien - vanille + chocolade roomijs / zachte caramel - vanille + mokka roomijs / advokaatsaus - vanille + framboos roomijs / witte chocolade saus

◊ Helpdesk: “Welk antivirus programma gebruikt u?” Klant: “Netscape.” Helpdesk: “Dat is geen antivirus programma!” Klant: “Oh, sorry...Internet Explorer.”

( andere smaken op aanvraag)

Oosteeklo: Coldy-choc atelier Eeklo: oude atelier Coldy-choc Andere verkooppunten

Bassevelde: Chocolaterie Vermeire Evergem: Chocolaterie De Naeyer Balgerhoeke: Berts bakkerij Eeklo: slagerij Filip

0486 34 16 98

◊ Klant: “Ik heb een groot probleem. Een vriend van mij heeft een screensaver op mijn computer gezet, maar iedere keer dat ik de muis beweeg, gaat hij weg!”

09 373 42 35 09 253 06 84 09 377 72 46 09 377 21 89

◊ Helpdesk: “Met Microsoft Tech Support, kan ik u helpen?” Klant: “Goedemiddag! Ik heb nu al vier uur op jullie zitten wachten! Kunnen jullie me alstublieft zeggen hoe lang het duurt voor jullie me helpen?” Helpdesk: “Uhh..? Pardon, ik snap het probleem niet helemaal.” Klant: “Ik heb zitten werken in Word en ik heb meer dan vier uur geleden de helptoets al ingedrukt. Kun je me zeggen wanneer jullie nu eindelijk komen?”

0486 34 16 98 coldy-choc@telenet.be

7


U hoeft geen expert te zijn om te beleggen BELEGGEN MET RECORD FUND

RECORD FUND Record Fund is een bevek naar Belgisch recht

Eenvoudig Gespreid risico Lage kosten

Meer info bij uw Record-bankier of op www.recordbank.be KANTOOR BOGAERT BVBA OOSTEEKLODORP 13-15 9968 OOSTEEKLO 09/3734146 bOgaERT.OOSTEEKLO@REcORDbanK.bE FSMa: 105104 cb Record Fund Balanced en Record Fund Dynamic zijn compartimenten van Record Fund, een bevek naar Belgisch recht. Oprichtingsdatum: 22/05/2014. ISIN-code: BE6264506526 (RFB CAP), BE6264507532 (RFB DIS), BE6264508548 (RFD CAP) en BE6264509553 (RFD DIS). Het compartiment Balanced belegt zijn activa voornamelijk in ETF’s (‘Exchange Traded Funds’ of beursgenoteerde indexfondsen) met een evenwichtige blootstelling aan de aandelen- en obligatiemarkten. Het compartiment Dynamic belegt zijn activa voornamelijk in ETF’s met een blootstelling aan de aandelenmarkten. Instapkosten: 1%. Uitstapkosten: 0%. Lopende kosten: 1,30% (raming). Prestatiecommissie: 0%. SRRI-notering van het compartiment Balanced en Dynamic: respectievelijk 3 en 5 (van 1, de minst risicovolle, tot 7, de meest risicovolle: risico-indicator die overeenstemt met de BEAMA-methodologie). Minimumhorizon: compartiment Balanced ≥ 5 jaar en compartiment Dynamic ≥ 7 jaar. Dividenden (distributie): roerende voorheffi ng van 25%. Beurstaks (kapitalisatie): 1% (met een maximum van 1.500 euro). De belegging is eventueel niet geschikt voor uw persoonlijke situatie. Neem voor u inschrijft nog even de Essentiële Beleggersinformatie (KIID), het prospectus en het laatste periodieke verslag van de bevek door. Die documenten zijn gratis te verkrijgen in alle kantoren van Record Bank die de fi nanciële dienst verzorgen, evenals op www.recordbank.be. Ze zijn beschikbaar in het Nederlands en het Frans. De netto-inventariswaarde wordt bekendgemaakt in De Tijd/L’Echo en op www.recordbank.be Dit document is bestemd voor promotiedoeleinden en vormt geen beleggingsadvies. De waarde van uw belegging kan fl uctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Record Bank nv ~ Maatschappelijke zetel: Henri Matisselaan 16, 1140 Evere ~ RPR Brussel - BTW BE 0403 263 642 ~ BIC (SWIFT): HBKABE22 ~ IBAN: BE36 6520 4089 5181 ~ www.recordbank.be ~ FSMA-nr 12.165A

G N I D I E R B T I U ! N E R U S G N OPENI

Bromures RECORD FUND - A5_H-v4.indd 1 template.indd 1

6 8

27/05/14 13:38 24/11/2014 12:09:57

Oosteeklo vandaag maart 2015  
Oosteeklo vandaag maart 2015  
Advertisement