Page 1

Oosteeklo Vandaag

Foto: Erkan Yalรงin

20ste jaargang - Nr 5 - maart 2018 - oplage 1270 ex. - Verschijnt de eerste week van 1 de maand. - Teksten voor volgende uitgave binnen ten laatste vrijdag 23 maart 2018


Oosteeklo leeft Café ’t Evenwicht: Evenwichtige toertocht: 60 km fietsen met stukken off-road op het parcours van de Berechtingstocht. Op vrijdag 6 juli start vanaf 17.00 u. in Café ’t Evenwicht. Kunst: Benoit Delafontaine tot en met 11 maart Marc Cloet van 18 maart tot en met 22 april elke vrijdag, zaterdag en zondag van 14.00 u. tot 18.00 u. in Galerie William Wauters, Antwerpse Heirweg 5 KVLV -Volksdansen i.s.m. KVLV Kluizen: dinsdag 13 maart om 20.00 u. in de parochiezaal -Zinggeving ‘creatief verstillen’ maandag 19 maart in RVT Sint-Jozef te Assenede -Lentekriebels van 19 t/m 22 maart in Salons Mantovani te Oudenaarde -Goed Gevoel Ladies Fair van 23 t/m 25 maart in Flanders Expo te Gent -Bloemschikken ‘Pasen’ i.s.m. Gezinsbond: woensdag 28 maart om 19.00 u. in de parochiezaal -Lenteontmoeting voor leden: vrijdag 6 april in de parochiezaal  Lokaal Dienstencentrum De Aster: -dorpsrestaurant: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag om 12.00 u.; woensdag om 12.15 u.; inschrijven (€ 6,00) op de dag zelf, vóór 9.00 u. via tel. 09 341 72 73 -kaarten: elke maandag, dinsdag, en donderdag van 14.00 u. tot 16.30 u. OKRA -Ledenvergadering met koffietafel en muzikaal optreden door Bert Dumolin op dinsdag 20 maart; inschrijven tot en met 16 maart bij de bestuursleden of bij Annette Meulewaeter Tel. 09 373 77 77 -Petanquen op donderdag 5 april om 14.00 u. op het Jeugd- en sportdomein Ter Walle Pittige Terters: Berechtingstocht: 60 km wandelen binnen de grenzen van Groot-Assenede op zaterdag 7 juli; start om 6.00 u. stipt op het dorpsplein Rijkestraatfeest: Vrijdag 6 juli Vrijdag 6 juli om 16.00 u. en 20.00 u.: W.K.-voetbal kwartfinales op groot scherm; gratis toegang Zaterdag 7 juli om 16.00 u. en 20.00 u. W.K.-voetbal kwartfinales op groot scherm om 22.00 u. optreden van Never Too Late; gratis toegang Zondag 8 juli: 12.30 u. receptie, bbc, animatie voor 30 juni 2018 Voetbal: op het Jeugd- en sportdomein Ter Walle SV Bakkerei om 15.15 u.: tegen FC Metro (10/03), Roal Benti (24/03) Zirobo om 15.00 u.: tegen Joga Bonita (17/03)

Huisarts van wacht: St.-Laureins, St.-Margriete, St.-Jan-inEremo, Waterland-Oudeman, Watervliet, Kaprijke, Lembeke, Oosteeklo en Bassevelde: 09 228 02 22 Apotheker van wacht: Assenede, Kaprijke en Sint-Laureins 0903 99 000 Tandarts van wacht: 09 033 99 69

Lief & Leed VIERGESLACHT

OVERLIJDENS We melden het overlijden van: Cecilia Van de Velde (°12/04/1932 †1302/2018), echtgenote van Jozef De Waele Foto fam. De Waele

Sylvain De Brie (°15/07/1938 - †13/02/2018), weduwnaar van Lisette De Caussemaeker Jozef Willems (°23/02/1923 †12/02/2018), echtgenoot van Andréa De Roo, Foto fam. Willems

Monique De Wilde (°01/03/1944 - 23/02/2018).

Rita Versigghel (81), Brigitte Hoornaert (54), Glynis De Clercq (30) en Maeve Rombaut-De Clercq (3 maanden)

Zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen danken u voor uw blijken van medeleven bij het overlijden van

Willy Van Daele

echtgenoot van mevrouw Huguette Meulewaeter. Geboren te Oosteeklo op 25 maart 1937 en rustig overleden in het AZ Alma te Eeklo op 15 februari 2018.

Marguerite Gaelens (°10/03/1923 - †23/02/2018), weduwe van Julien Van Goethem.

UITVAARTVERZORGING

De Wyn

De witte eik FUNERARIUM .

Oosteeklo-Dorp 17, 9968 Oosteeklo Altijd bereikbaar op: 09 373 70 97 Oosteeklo - Bassevelde Lembeke - Assenede

Voor iedere ceremonie een verzorgde begeleiding

Verantwoordelijke uitgever: drukkerij Stoop bvba, Kon. Albertstr. 13, 9968 Oosteeklo - Tel. 09 373 74 57 - Fax 09 373 92 11 Werkten hieraan mee: Nicolas Claerhout, Maarten Lippens, Myriam Standaert, Ercan Yalcin en al wie ons informatie of foto’s bezorgde. Redactie: Maarten Lippens, redactie@oosteeklo.be

Vrije Vrouwenbond: Ledenvergadering maandag 2 april van 13.30 u. tot 16.30 u. in de parochiezaal met koffietafel, kaarting en tombola; info en inschrijven bij Annette Meulewaeter tel. 09 373 77 77

Alle teksten en foto’s vind je ook terug op www.oosteeklo. be, www.oosteeklo.com, www.9968.be. Het is verboden zonder toestemming teksten, foto’s en/of ontwerpen over te nemen of te kopiëren, deze blijven volle eigendom van de uitgever.

2


Brug over de E34 Het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) laat een brug bouwen over de E34-N49 ter hoogte van de Stroomstraat. In december werden voorbereidende werken uitgevoerd voor de bouw van de brug en het aanleggen van de toegangsweg. In de Stroomstraat, de Rijkestraat en de Kraaigemstraat werden bomen gerooid. Ter hoogte van de zuidelijke parallelweg werd grond aangevoerd. Via deze dorpskrant brengen we jullie elke maand op de hoogte van de werken en de wegomlegging. Dringende berichten brengen we via www.oosteeklo.be en onze facebookpagina www.facebook.com/oosteeklo. Fase 1 Op maandag 5 maart start de firma Aswebo met fase 1 van de werken. De zuidelijke parallelweg tussen Zoetelucht en Stroomstraat wordt afgesloten ter hoogte van de werfzone. Daar worden grondophogingen gedaan en de brugpijlers gebouwd. De parallelweg tussen Vaartstraat (Kaprijke) en Stroomstraat wordt heraangelegd en verbreed. Er is geen fietspad voorzien. Het kruispunt met de E34 blijft open; dus je kan de E34 oversteken, op- en afrijden. Maar het is niet langer mogelijk om vanuit de Westakkerstraat en de Rij-

(Ave)recht(s)

kestraat naar het einde van de Rijkestraat te rijden om het kruispunt van de Stroomstraat met de E34 te bereiken.

Werklozen, opgelet met die uit de hand gelopen hobby!

Wegomlegging Vanuit de Zoetelucht kan je het kruispunt van de E34 met de Stroomstraat bereiken via het Duivelsgoed, de Westakkerstraat, de Rijkestraat en de Stroomstraat, het verbindingsbaantje tussen Rijkestraat en Stroomstraat ter hoogte van huisnummer 81 of via de Rijkestraat en Oosteeklo-Dorp.

Je bent tussen twee jobs, vraagt werkloosheidsuitkering aan, en om er een nuttige tijdsbesteding op na te houden ben je iets intensiever in het fokken van honden, waarbij je al eens een pup verkoopt. Of je vindt het moment aangebroken om de reeds lang uitgestelde veranda op te trekken. Misschien ga je zelf wat vrijwilligerswerk doen in de lokale wereldwinkel… Het risico is niet theoretisch dat de RVA zich vragen zal stellen over deze tijdsbesteding. Zo overkwam het de steuntrekkende die bij een controle effectief toegaf dagelijks toch wel minstens twee uren te besteden aan de verzorging van zijn honden en af en toe eens een hondje te verkopen. Hij mocht na een procedureslag voor de rechtbank meer dan € 12.000 aan ontvangen werkloosheidsvergoedingen terugbetalen. Het principe bestaat erin dat een werkloze onafhankelijk van zijn wil zonder arbeid en zonder loon is om aanspraak te kunnen maken op RVA-steun. Een werkloze kan enkel arbeid verrichten voor zichzelf indien het louter gaat om gewoon beheer van eigen bezit. De activiteit mag niet gebeuren in het economisch ruilverkeer (geen betaling dus), mag enkel ter in standhouden van de waarde van het eigen bezit én de activiteit mag het zoeken naar het vinden van een nieuwe job niet in het gedrang brengen. Zo zal een werkloze dus alle huishoudelijke taken mogen verrichten, zijn tuin onderhouden, zijn auto herstellen en onderhoudswerken aan het huis. Het optrekken van een veranda en dus realisatie van een meerwaarde voor het eigen huis kan bijgevolg al leiden tot werkloosheidsuitkeringen. Gratis vrijwilligerswerk mag binnen bepaalde voorwaarden wel. Het is duidelijk dat werklozen goed moeten opletten hoe ze hun vrije tijd invullen en best voorafgaandelijk duidelijk nagaan of er al dan niet een probleem is met de één of andere activiteit. Een uit de hand gelopen hobby kan een werkloze aldus zeer duur te komen staan…

De brug De brug en de toegangsweg zullen één rijstrook in elke richting tellen. Aan de oostkant van de weg, ligt een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad. Op de brug scheidt een stootband het fietsverkeer van het gemotoriseerd verkeer. Alle info over de fasering van de werken en de hinder voor het verkeer naar en vanuit Bassevelde vind je op www.wegenenverkeer.be/Assenede. Wie nog bijkomende vragen heeft, neemt contact op met: Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen e-mail: wegen.oostvlaanderen@ vlaanderen.be of Tel. 09 276 26 00. Aannemer Aswebo: e-mail: info@aswebo.be of Tel. 09 282 60 30.

Vernieuwing Oosteeklo-Dorp Het Vlaamse Gewest draagt Oosteeklo-Dorp en de Ertveldesteenweg over aan de gemeente Assenede, samen met een geldsom om de weg her aan te leggen. Om inspraak te krijgen in dit project, werd, in de schoot van het bewonersplatform, een werkgroep opgericht: Oosteeklodorp 2.0. Zij ijveren voor een goed doordacht plan, bestuurstermijnonafhankelijk en passend binnen de klimaatvisie die de gemeente Assenede onlangs onderschreef. Er werden 4 uitgangspunten naar voren geschoven: -Veilig voor de zachte weggebruiker, met snelheidsremming van het autoverkeer door de inrichting van de straat (asverschuiving, wegversmalling, …); -Veilige schoolomgeving, met parkeervrije zone rond de school;

-Bereikbare winkels, met goede aanduiding van de beschikbare parking in de omgeving; -Een aantrekkelijke dorpsstraat met groene en creatieve elementen. Deze uitgangspunten, samen met een aantal aanbevelingen, werden samen met de ouderraad van VBS De Kameleon voorgesteld aan het gemeentebestuur. Deze gaf intussen de opdracht aan het studiebureau om de vroegere plannen, die dateren van 2004, hieraan aan te passen. De werkgroep Oosteeklo-Dorp 2.0 wordt gedurende het hele verdere proces nauw betrokken. Van zodra een nieuwe versie van het plan voorligt, zullen we dit bekend maken! Wil je actief meewerken? Laat het dan weten via bewonersplatform@oosteeklo.be.

3

Heb je zelf een juridisch ‘hoe zit dat nu?’-tje? Aarzel niet en stuur het naar averechts@oosteeklo.be.


Digitale printservice ✔ ✔

Nu printen op karton tot 360 gr! Visitekaartjes met ingebouwde chip!

Humor

◊ Een automobilist rijdt over een brug en wordt hij aangehouden door een agent. De man is nerveus en denkt dat de agent hem gaat bekeuren. Maar de agent lacht en zegt: “Gefeliciteerd! U bent de miljoenste die over deze brug rijdt! Daarmee verdient u 1000 euro!” Zegt de automobilist: “Fijn, kan ik eindelijk mijn rijbewijs halen!” Waarop zijn vrouw naast hem antwoord: “Let maar niet op mijn man, die zegt altijd verkeerde dingen als hij dronken is.” Oma op de achterbank mompelt: “Zie je wel dat je met een gestolen auto niet ver komt!” Dan klinkt er geklop uit de kofferruimte en een stem die fluistert: “Zijn we al over de grens?” ◊ Nadat de vraag “We weten niet of Osama nog in leven is” herhaaldelijk op het nieuws voorbij kwam, besloot Osama maar zelf een brief te schrijven naar Bush, met zijn eigen handschrift, om hem te laten weten dat hij nog mee deed op het weredlijke toneel. Bush opende de brief en het bleek maar één zin te bevatten met een gecodeerde boodschap: 370HSSV-0773H Bush was overdonderd, dus hij emailde het naar Condi Rice. Condi en haar hulpjes hadden ook geen idee, dus stuurden ze het naar de FBI. Niemand bij de FBI kon het oplossen. De FBI stuurde het naar de NSA, en toen zij er ook niet uitkwamen, vroegen ze de Britse geheime dienst, MI6, om hulp. Binnen enkele minuten belde MI-6 naar het Witte Huis met het antwoordt: “Vertel de president dat hij het bericht ondersteboven houdt.”

beleggen bij een vertrouwd gezicht

da’s simpel Vertel ons alles over uw grote en kleine plannen voor de toekomst. Aan de hand van uw financiële situatie, uw noden en verwachtingen en ook uw kennis en ervaring kunnen wij dan een langetermijnaanpak voor uw beleggingen voorstellen. Contacteer ons voor uw financiële check-up of maak een afspraak op axabank.be/checkup.

Uw AXA Bankagent AXA Bankagent H.Uw Wauters - Ingels cvba Oosteeklo-DorpAdres 30 - 9968 Oosteeklo Tel.: xx/xx xx - Fax: xx/xx xx xx Tel 09/373 72 82 -xx info@zakenkantoorwauters.be E-mail: xxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx - FSMA xxxxxxxxxx www.zakenkantoorwauters.be ���� 013881 � -�� | ��� 0437.102.487

AXA Bank Belgium nv, Troonplein 1, 1000 Brussel • TEL 02 678 61 11 • FAX 02 678 82 11 e-mail contact@axa.be • www.axabank.be • BIC: AXABBE22 • IBAN BE67 7000 9909 9587 KBO nr. : BTW BE 0404 476 835 RPR Brussel • FSMA 036705 A • 7.19.1728 - 0417

7191728 Invest 2017_05 Bromure_NL_v2.indd 1

4

25/04/17 16:29


Wist-je-dat # Sandra Van De Walle (Oosteeklo) en Denzel Van De Voorde (Assenede) wonnen een waardebonnenpakket van € 500,00 tijdens de jaarlijkse Klaver Vier-eidejaarsactie. Achttien andere winnaars ontvingen een waardebonnenpakket van €  250,00 dat ze kunnen spenderen bij de deelnemende handelaars.

verband mee houdt. Wie hen wil helpen neemt contact op met Karolien Neyt, tel. 09 373 84 08 of een van de kerkraadsleden.

Konijn gestoofd in mosterdsaus met pruimen Benodigdheden: een klontje boter 4 konijnenbouten of 1 konijn in stukken peper en zout 100 g gerookt spek in blokjes 3 teentjes geperste knoflook 6 sjalotten gepeld en in 2 - 2 wortelen 3 eetlepels bloem - 2 dl witte wijn 1 liter groentebouillon 3 soeplepels grove mosterd (of gewone mosterd) - 2 laurierblaadjes 1 kaneelstok - 250 g ontpitte pruimen

# Zondag 4 februari behaalden Maxime De Rocker (8) en Zoë De Soete (12) uit de Rijkestraat allebei de bronzen medaille (derde plaats) op het provinciaal kampioenschap veldlopen in Lokeren. Zij verdedigen de kleuren van de Boslopers. Bij de twaalfjarigen won Margaux Dossche (AC Meetjesland), kleindochter van Eric Dossche en Rosita Riebels die ook in Rijkestraat wonen. # Wie in of van Oosteeklo wordt 40 in 2019? Laat van jullie horen om samen te mijmeren over de tijd van toen, maar vooral om even na te denken hoe we de pijn kunnen verzachten met een traan, een lach, maar in elk geval met er een lap op te geven! Stuur een mail naar averechts@oosteeklo.be. Binnenkort ook op facebook.s

Fotocollectie Lisette Wauters

Humor

◊ Twee vogels zitten in een boom te kijken hoe een schildpad elke keer weer uit een boom springt en met zijn poten wappert. Na een tijdje zegt de ene vogel tegen de ander: “Schat, ik denk dat we hem nu maar moeten vertellen dat hij is geadopteerd.” ◊ Ik hou van haar, daarom laat ik het groeien!

Wie in / van Oosteeklo wordt 40 in 2019?

# Op 17 en 18 temaart vindt de Laat16, van jullie horen om samen mijmeren over de tijd van toen,grote maar zwerfvuilopruimactie plaats. vooral om even na te denken hoe we de pijn kunnen verzachtenOp vrijdag steken dein elkleerlingen en leermet een traan, een lach, maar geval met er een lap op te geven! mailen naar averechts@oosteeklo.be krachten van VBS De Kameleon de Binnenkort ook op facebook Op zondag handen uit de mouwen. ruimt Scoutsgroep Houtekiet een ander deel van ons dorp op. Wie op zaterdag vanaf 8.30 u. wil komen meehelpen laat dat weten aan de leden van het Bewonersplatform of stuurt een bericht naar bewonersplatform@oosteeklo.be. # De kerkraad doet op 3 juni opnieuw mee aan de openkerkendag. Zij zoeken foto’s van Oosteekloose plechtige communicanten en alles wat er in

Es ‘t eetn aw greed?

S����� ��� �� �����

De meest waardevolle schat is een hart van goud.

(Nena en Dixie Van Wassenhove) Nena en Dixie Van Wassenhove schreven in 2014 een aantal spreuken en doordenkertjes… Er werden zes creaties opgenomen in ‘De Druivelaar’ de bekende scheurkalender van 2017. 5

Foto: Myriam Standaert Bereiding: Verhit de boter in een braadpan. Droog de bouten met keukenpapier, kruid ze met peper en zout. Bak ze rondom bruin in de boter. Neem de bouten uit de pan. Snijd de wortelen in herkenbare stukjes. Bak de spekblokjes, knoflook, sjalotten en de wortelen tot de sjalotten beginnen te kleuren. Strooi de bloem erover en bak ze 1 minuut mee. Schenk de wijn erbij en roer tot de saus begint te binden. Warm de kippenbouillon op en meng er de mosterd bij met de garde. Voeg alles samen in de stoofpot, met de laurier de kaneelstok en de pruimen. Dek de pan af met een deksel en laat ongeveer anderhalf uur zacht stoven. Plaats het laatste half uur het deksel een beetje schuin (zo kan het vocht een beetje verdampen). Als je kan, laat het een dag rusten. Dit past goed samen met gekookte aardappelen of kroketten. Stuur je vragen of suggesties naar myriam@oosteeklo.be.


Garage Van de Voorde Rijkestraat 50a, 9968 Oosteeklo | www.garagemarcvandevoorde.be 09 373 81 71 | info@garagemarcvandevoorde.be 6


Halfvasten

Van vrijdag 9 tot en met zondag 11 maart viert Oosteeklo carnaval ter gelegenheid van Halfvasten. Vrijdag 9 maart Vrije Basisschool De Kameleon geeft het startschot voor het carnavalsweekend met een optocht. De prinsverkiezing vindt plaats in de parochiezaal. Melissa Devriendt neemt het op tegen Jannis De Muynck. Als Jannis voor de derde keer prinses wordt, dan wordt ze volgend jaar tot keizer gekroond. Nick Hebberecht en Jeroen Bassleer zijn kandidaten om prins te worden. De deuren van de parochiezaal gaan open om 19.30 u., de verkiezing start om 20.11 u.; de toegangsprijs bedraagt € 2,00.

Zaterdag 10 maart De traditie van kindercarnaval wordt voortgezet. Iedereen is om 14.00 u. verwacht in de parochiezaal. Urkie Purkie zorgt voor spetterende show. Er is opnieuw verkiezing van jeugdprins-en prinses voor kinderen van 0 tot 8 jaar en van 8 tot 12 jaar. Een gespecialiseerde jury zal er de mooiste en enthousiaste prinsen en prinsessen uitkiezen. De toegangsprijs bedraagt € 2,00, attentie inbegrepen. Op zaterdagavond is het opnieuw verklede kroegentocht. Inschrijven doe je van 19.30 u. tot 22.00 u. in Café De Pluim om via Café De Sloapmutse, de parochiezaal en Taverne Den Eikel naar Café ’t Evenwicht te trekken waar om 01.00 u. de prijsuitreiking plaats vindt.

Zondag 11 maart De reclamestoet start om 14.00 u. vanuit de Oosthoek, gevolgd door de Halfvastenstoet vanuit de Stroomstraat. De praalwagens uit Assenede, Maldegem en Nederland trekken vai Oosteeklo-Dorp naar de Rijkestraat om via de Koning Albertstraat opnieuw Oosteeklo-Dorp te bereiken. De stoet ontbindt in de Ertveldesteenweg. Na de Halfvastenstoet is er ‘varkentjesworp’ aan het begin van de Koning Albertstraat. De prijsuitreiking van de praalwagens vindt rond 18.00 u. plaats in de parochiezaal. De foorattracties zijn open op zaterdag en zondag. De uitslag van de tombola komt in Oosteeklo Vandaag van april. Alle info over de verkeersmaatregelen tijdens de stoet vind je in de speciale carnavalskrant die verspreid wordt.

foto: Georges Aers

7


Tuinaanleg & onderhoud anleg & onderhoud

Davy & Pynaert Tuinaanleg onderhoud avy Pynaert Tuinaanleg onderhoud Tuinaanleg Tuinaanleg Tuinaanleg Tuinaanleg onderhoud &onderhoud &onderhoud onderhoud Tuinaanleg &&& onderhoud Tuinaanleg && onderhoud

Davy Pynaert Davy Pynaert Davy Davy Davy Davy Pynaert Pynaert Pynaert Pynaert Davy Pynaert Davy Pynaert

TUINRENOVATIE AANLEGGEN VAN GAZONS

AANLEGGEN VAN GAZONS ONTMOSSEN VAN GAZONS

ONTMOSSEN VAN GAZONS

TUINRENOVATIE AANLEGGEN VAN GAZONS ONTMOSSEN VAN GAZONS TUINRENOVATIE TUINRENOVATIE TUINRENOVATIE TUINRENOVATIE AANLEGGEN AANLEGGEN AANLEGGEN VAN AANLEGGEN GAZONS VAN VAN GAZONS VAN GAZONS GAZONS ONTMOSSEN ONTMOSSEN ONTMOSSEN VAN ONTMOSSEN GAZONS VAN VAN GAZONS VAN GAZONS GAZONS TUINRENOVATIE AANLEGGEN VAN GAZONS ONTMOSSEN VAN GAZONS TUINRENOVATIE AANLEGGEN VAN GAZONS ONTMOSSEN VAN GAZONS

TUINRENOVATIE

PLAATSEN VAN TERRASSEN TUINAANLEG

AANLEGGEN VAN GAZONS

TUINAANLEG PLAATSEN VAN AFSLUITINGEN

ONTMOSSEN VAN GAZONS

PLAATSEN VAN AFSLUITINGEN

PLAATSEN VAN TERRASSEN TUINAANLEG PLAATSEN VAN AFSLUITINGEN PLAATSEN PLAATSEN VAN PLAATSEN PLAATSEN TERRASSEN VAN VAN TERRASSEN VAN TERRASSEN TERRASSENTUINAANLEG TUINAANLEG TUINAANLEG TUINAANLEG TUINAANLEG PLAATSEN PLAATSEN VAN PLAATSEN PLAATSEN AFSLUITINGEN VAN VAN AFSLUITINGEN VAN AFSLUITINGEN AFSLUITINGEN PLAATSEN VAN TERRASSEN PLAATSEN VAN AFSLUITINGEN PLAATSEN VAN TERRASSEN TUINAANLEG PLAATSEN VAN AFSLUITINGEN

PLAATSEN VAN TERRASSEN

TUINAANLEG

PLAATSEN VAN AFSLUITINGEN

TUINONDERHOUD KLINKERWERKEN PLAATSEN VAN KEERMUREN TUINONDERHOUD KLINKERWERKEN PLAATSEN VAN KEERMUREN TUINONDERHOUD TUINONDERHOUD TUINONDERHOUD TUINONDERHOUD KLINKERWERKEN KLINKERWERKEN KLINKERWERKEN KLINKERWERKEN KLINKERWERKEN PLAATSEN PLAATSEN VAN PLAATSEN PLAATSEN KEERMUREN VAN VAN KEERMUREN VAN KEERMUREN KEERMUREN TUINONDERHOUD PLAATSEN VAN KEERMUREN TUINONDERHOUD KLINKERWERKEN PLAATSEN VAN KEERMUREN KLINKERWERKEN PLAATSEN VAN KEERMUREN

davy.pynaert@skynet.be • 0494 68 26 •26 Oosteeklo davy.pynaert@skynet.be davy.pynaert@skynet.be davy.pynaert@skynet.be davy.pynaert@skynet.be 0494 •0494 68 0494 •26 26 0494 •68 0494 68 19 68 26 •Oosteeklo Oosteeklo 68 19 19 ••Oosteeklo 19 • Oosteeklo • Oosteeklo davy.pynaert@skynet.be • •0494 19 •19 davy.pynaert@skynet.be • 68 0494 26 19 •26 Oosteeklo davy.pynaert@skynet.be 68 19 Oosteeklo @skynet.be • 0494 68 26 19 • Oosteeklo 8

Oosteeklo Vandaag maart  
Oosteeklo Vandaag maart  
Advertisement