Page 1

Oosteeklo

Vandaag Foto Kurt Sesselle

17de jaargang - Nr 9 - juli 2015 - oplage 1267 ex. - Verschijnt de eerste week van de maand. - Teksten voor volgende uitgave binnen ten laatste vrijdag 31 juli 2015

Directeur VBS De Kameleon op rust Wim Willems (60) gaat eind augustus officieel op rust als directeur van Vrije Basisschool De Kameleon. Sabien Rupprich uit Assenede volgt hem op. Zij werkt tot eind dit schooljaar in de ‘broederschool’ in Zelzate (Debbautshoek). Wim, die opgroeide in Antwerpen, studeerde er aan de Hogeschool en kwam eerst in de privésector terecht. Directeur Wim: “Pas na een aantal jaren kwam de kriebel er om voor onderwijzer te studeren. Ik deed heel veel ervaring op als onderwijzer, taakleerkracht en zorgcoördinator in een grote school met zeventien verschillende nationaliteiten.” Tweeëntwintig jaar geleden kwam hij in Assenede wonen. Dertien jaar pendelde hij nog heen en weer. Negen jaar geleden werd hij aangeworven als codirecteur en zorgcoördinator in de Vrije Basisschool van Assenede. Aangezien op dat moment de directie in Oosteeklo plots was weggevallen, verviel zijn stuk zorgcoördinatie in Assenede en werd hij, samen met Kathleen Bosschem, deeltijds directeur in Oosteeklo. Een jaar later werd dit zijn voltijdse job.

hard je moet knokken om er te komen in het leven. Deze ervaring heeft mij veel deugd gedaan in het ontwikkelen van mijn visie op onderwijs.” Sterk team Directeur Wim kijkt heel tevreden terug op de jaren dat hij het team mocht leiden: “We hebben met het hele team samen iets bereikt. We hebben de school uitgebouwd tot een ‘zorgbrede school’, een school met een hart voor elk kind, in het hart van het dorp en met een hart voor het dorp. Ik heb altijd geprobeerd beslissingen te nemen die gedragen werden door het team.” Dankbaar Directeur Wim is heel dankbaar dat hij het vertrouwen kreeg van het schoolbestuur en dat hij zijn ding mocht doen, ondanks de ook wel moeilijke momenten bij de sluiting van Gemeenteschool De Notelaar. Directeur Wim: “Het team liet me toe om samen met hen op weg te gaan, te mogen groeien en een visie te vertalen naar het dorp. Ik heb hier altijd met de volle goesting en met hart en ziel gewerkt. We leerden elkaar hoe langer hoe beter kennen en appreciëren. De bevolking heeft me aanvaard en er was een goede samenwerking met het team, de ouderraad, alle vrijwilligers en de mensen van de opvang.” Toekomst Directeur Wim: “We zijn dit jaar in het zesde leerjaar gestart met een vernieuwde aanpak waarbij de leerkracht meer coach is dan lesgever. Dit heeft als grote voordeel dat de leerlingen veel zelfstandiger leren werken, plannen, vaardigheden oefenen en dat de leerkracht meer kracht kan steken in het individueel of in kleine groepjes begeleiden waar het nodig is. Ik ben ervan overtuigd dat dit de toekomst is en ik droom ervan dat dit ook in andere klassen wordt doorgetrokken.”

Foto: Erkan Yalcin

Directeur Wim: “Uit mijn ervaring in de privésector leerde ik dat het zinvol zou zijn dat leerkrachten na hun opleiding eerst ook eens een tijdje in de privé zouden werken. Zo krijg je een heel goed beeld hoe

Binnenkort geeft directeur Wim het roer in handen van Sabien Rupprich uit Assenede en komt er voor hem meer tijd om in de tuin te werken, te wandelen, te fietsen, op reis te gaan en de kleinkinderen te bezoeken. Directeur Wim: “Ik geef met een gerust gevoel de fakkel door. Ik wens Sabien alle succes toe en hoop dat ze veel genoegen mag beleven aan de kinderen, het team en het dorp.” Directeur Wim, het ga je goed en hopelijk tot ziens op de jaarmarkt op maandag 14 september om 16.00 u. of vroeger! (M.L.) 1

Den Broaven goad uit 29 & 30 augustus 2015 Oosteeklo

‘Den Broaven goad uit’, het programma In juli en augustus is er een fotozoektocht doorheen Oosteeklo. Er is een prijzenpot van 1350 euro te winnen, met als hoofdprijs een Vlaanderenvakantiecheque ter waarde van 300 euro. Deze fotozoektocht kwam tot stand in samenwerking met het team van ‘Oosteeklo vandaag’. Op vrijdag 28 augustus is er een startmoment voor genodigden. Op zaterdag en zondag 29 en 30 augustus vindt het eigenlijke weekend van ‘Den Broaven goad uit’ plaats. Telkens van 10.00 tot 21.00 uur zullen er twintig herbergen worden geopend op de originele plaats van honderd jaar geleden. Ontdek en geniet, want er is van alles te doen. Op zondag 30 augustus is er om 9.00 uur eerst een misviering voor ‘Vrede’ met Latijnse gezangen in de kerk van Oosteeklo. In samenwerking met de verschillende herbergiers en hun ploeg, vele medewerkers en sponsors. Meer info over de verschillende activiteiten is te vinden in de brochure en op de website www.detweeambachten.be. Als voorbereiding op het project van ‘Den Broaven goad uit’ gaf Armand Boelens aan de schoolkinderen uitleg over de duivensport. En nu maar hopen dat enkelen onder hen de smaak te pakken krijgen.

Foto: Omer De Vriendt


Oosteeklo leeft De Pittige Terters: Berechtingstocht: 60 km wandelen; start zaterdag 11 juli: om 6.00 u. op het dorpsplein van Oosteeklo. Info: remi.van.de.veire@telenet.be of tel. 0479 75 68 03 Dienstencentrum De Aster: dorpsrestaurant: elke weekdag van 11.30 u. tot 13.00 u. Vooraf inschrijven bij Marie-Thérèse Bruggeman (tel. 0474 200 322) is verplicht, ter plaatse € 5,50 betalen. Het menu hangt vooraf uit. Feestcommissie: Vlaams ontbijt op zondag 12 juli van 7.30 u. tot 13.00 u. in de parochiezaal. Info en inschrijven via tel. 0473 11 12 13; e-mail: feestcommissieOosteeklo@gmail.com, bij de bakkers en Joie de vivre Kunst: -Oogspanning: maandelijks wisselende fototentoonstelling door Kurt Sesselle in de vitrine van de parochiezaal -Galerie William Wauters: werken van Paul Van Gysegem in de Galerie (t/m 30/08) en permanent in het Beeldenbos sculpturen van Jean Bilquin, Mark Cloet, mieja d’hondt, Ton Kalle, Yvan Theys, Paul Van Gysegem, Sjef Voets OKRA: -fietsen: 14 en 28 juli, vertrek om 14.00 u. op het dorpsplein -ledenvergadering: 21 juli van 13.30 u. tot 16.30 u. in de parochiezaal met koffietafel en ontspanning ‘De Babeletten’. Inschrijven aan € 5,00 bij Annette Meulewaeter, Stroomstraat 28 -petanque: 9, 16, 23, 30 juli en 6 en 13 augustus van 14.00 u. tot 17.00 u. achter serviceflats ‘De Aster’ -Uitstap: Dammenroute op 27 juli van 8.30 u. tot 19.30 u.; inschrijven aan € 55,00 bij Chantal De Roo, Bosstraat 44a Rode Kruis: bloedinzameling maandag 27 juli van 17.30 u. tot 20.00 u. in de cafetaria van het jeugd- en recreatiedomein Ter Walle, Stroomstraat 8 te Oosteeklo (ingang langs de kant van het voetbalveld) vrijdag 31 juli van 17.30 u. tot 19.30 u. in de parochiezaal te Bassevelde vrijdag 7 augustus van 17.00 u. tot 19.30 u. in de sporthal te Assenede Vrije Vrouwenbond: Ledenvergadering: maandag 6 juli en 3 augustus van 13.30 u. tot 16.30 u. in de parochiezaal met koffietafel, kaarting en tombola. Info en inschrijven bij Annette Meulewaeter tel. 09 373 77 77

(Ave)recht(s) Kale reis…deel 2 De vorige editie van Oosteeklo Vandaag wezen we op de ‘gevaren’ van het boeken van een vakantie via internet. In deze Oosteeklo Vandaag, aan de start van het zomerverlof, blijven we in de vakantiesfeer. Velen trekken erop uit met de wagen. Hierbij doorkruis je diverse Europese landen, elk met zijn eigen verkeerscode en dus gevaren. We herinneren je eraan dat de ‘gewoonte’ van het pedaal in te drukken eens voorbij de Belgische grenzen best zuur kan opbreken. Op grond van Europees recht zijn de Europese lidstaten verplicht de immatriculatiegegevens van hun voertuigen uit te wisselen. De bedoeling is om de inning van de verkeersboetes vlotter te laten verlopen. Let erbij op dat vreemde lidstaten verplicht zijn om de overtreder in zijn eigen taal aan te schrijven. Opgelet, niet alleen snelheidsovertredingen worden in het vizier genomen. Ook het rijden door het rode licht, het rijden onder invloed van alcohol en drugs…maar eveneens overtredingen die al te dikwijls onterecht geminimaliseerd worden, zoals het rijden zonder gordel, het niet beschikken over een kinderzitje, het niet dragen van een helm, het niet handenvrij bellen, en het rijden op een verboden rijstrook. Net omdat elk land er haar eigen verkeerscode op nahoudt, is het zeer belangrijk om alvorens te vertrekken je even te vergewissen van de lokale regels van de landen die je zal aan doen alsook de verkeersregels van het land van bestemming. Een laatste tip: tenzij er effectief gegronde betwisting mogelijk is, laat je zeker niet tot de gedachte verleiden dat ze je niet tot in België zullen vervolgen. Integendeel, onze Noorderburen maken er wel degelijk een erezaak van; andere landen misschien iets minder. Weet echter wel dat indien je op een later ogenblik gecontroleerd wordt op het grondgebied waar de overtreding werd begaan, dat je nog steeds het risico loopt de boete onmiddellijk te moeten betalen, en dit vermeerderd met bijkomende kosten en intresten. In het slechtste geval kan je de wagen laten staan tot alles volledig vergoed is! Nog goed om te weten, in sommige landen – waaronder Frankrijk – ‘geniet’ je een ‘voordeeltarief’ wanneer je onmiddellijk betaalt aan de verbalisant bij de vaststelling van de verkeersinbreuk. Heb je zelf een juridisch ‘hoe zit dat nu?’tje? Aarzelt niet en stuur het naar averechts@oosteeklo.be.

Huisarts van wacht: St.-Laureins, St.-Margriete, St.-Jan-inEremo, Waterland-Oudeman, Watervliet, Kaprijke, Lembeke, Oosteeklo en Bassevelde: 09 228 02 22 Apotheker van wacht: Assenede, Kaprijke en Sint-Laureins 0903 99 000 Tandarts van wacht: 09 033 99 69

Lief en Leed We melden het overlijden van: Marc Penny (°26/10/1939 †08/06/2015), echtgenoot van Ivonne Vanpoecke. Foto: fam. Penny

Jubileum: Gerard Criel en Yvonne Hebberecht, Vlasgaardstraat 14 waren op 19 juni 60 jaar gehuwd.

(Foto: familie Criel)

UITVAARTVERZORGING

De Wyn Oosteeklo-Dorp 17, 9968 Oosteeklo Altijd bereikbaar op: 09 373 70 97

Voor iedere ceremonie een verzorgde begeleiding

Verantwoordelijke uitgever: drukkerij Stoop bvba, Kon. Albertstr. 13, 9968 Oosteeklo - Tel. 09 373 74 57 - Fax 09 373 92 11 Redactie: redactie@oosteeklo.be

GASOLIE | PETROLEUM | DIESEL Persoonlijke service door de zaakvoerder Oosthoek 52 - 9968 Oosteeklo info@wautersmazout.be | gsm: 0486 63 41 85 2

Rebecca De Muynck, Kurt Sesselle, Myriam Standaert, Maarten Lippens en al wie ons informatie bezorgde. Alle teksten en foto’s vind je ook terug op www.oosteeklo.be, www.oosteeklo.com, www.9968.be. Het is verboden zonder toestemming teksten, foto’s en/of ontwerpen over te nemen of te kopiëren, deze blijven volle eigendom van de uitgever.


Wist je dat? # De lezers van Het Nieuwsblad hebben ‘t Evenwicht uitgeroepen tot het beste café van de gemeente Assenede. Het café in Oosteeklo-Dorp kreeg 50,4 % van de stemmen achter zijn naam. Het beste café van Assenede herken je voortaan aan de opvallende zelfklever op één van de vensters van de zaak.

Foto: Miguel Van Damme

# De Vrienden van de Begijnenakker staken na een lange winterrust op 20 juni de handen uit de mouwen. Ze maaiden, snoeiden, bouwden met man en macht een schuilhut en genoten als afsluiter samen van de midzomernacht.

Foto: familie Van Vlaenderen

# Dinsdag 9 juni stond ‘de stoel’ van het Eén programma ‘1000 zonnen’ aan het sport- en recreatiedomein Ter Walle. Liesl Colpaert (Bosstraat) zat het eerst met een verfrol in de stoel en won een reischeque naar Marrakech (Marokko)!

# Hoeve ‘Het Houtland’ bestaat 20 jaar. Ter gelegenheid van die verjaardag maakten Patrick en Ann De Zutter – De Smet een nieuwe kaasje, ‘Kasseiken’. Hun bedrijf is ondertussen uitgegroeid tot een kaasmakerij met 14 soorten, maar je kan er ook nog steeds terecht voor andere dagverse zuivel zoals yoghurt, rijstpap, boter, melk en karnemelk. Als lid van de coöperatie Mmm…eetjesland kan je bij hen ook heel wat andere streekproducten kopen. Meer info vind je op www.hoevehethoutland.be. # ‘De pittige terters’ van Oosteeklo organiseren, in samenwerking met café ’t Even-

wicht, de firma Luc Goethals VOF en Taxi Bart op zaterdag 11 juli de 6de Berechtingstocht. Dit is een wandeltocht van 60 km die wordt gekenmerkt door: uithouding, overleving en ontdekking. Je komt door het centrum van Oosteeklo, Boekhoute, Biervliet, IJzendijke en Watervliet. Het is de ideale voorbereiding op de Dodentocht van Bornem of gewoon voor de uitdaging. Inschrijven kan vanaf 5.11 u. in café ’t Evenwicht Oosteeklo-Dorp 26. De start is om 6.00 u. op het dorpsplein. De organisatie is simpel: er is niets voorzien en de deelname is gratis. Enige startvoorwaarde: een belletje bijhebben. Terug in Oosteeklo-Dorp, moet iedereen nog rond ‘Villa Tuut’ wandelen. Na aankomst en het signeren van de doodskist zijn er voor de overlevers een streekbier en enkele Meetjeslandse hapjes voorzien. Info of vragen: Remi Van de Veire tel. 0479 75 68 03; e-mail: remi.van.de.veire@telenet.be Interessant om weten: berechting heeft hier de betekenis van iemand die stervende is, het sacrament van de zieken toedienen. Vroeger gebeurde dit te voet. De priester droeg de hostie en werd vooraf gegaan door de misdienaar of koster. Hij droeg een lantaarn met brandende kaars en een bel. # Quinten en Yenten Meiresonne zijn door de Nationale Federatie BMX geselecteerd om deel te nemen aan de grootste BMX evenementen van het jaar: het Europees Kampioenschap in Erp (Nederland) en het Wereldkampioenschap in Zolder (België). Voor het Wereldkampioenschap komen de tweeëndertig beste rijders van elke leeftijdscategorie aan de start. Voor het Europees Kampioenschap, krijgen slechts de 16 beste rijders startrecht.

Foto: gemeentebestuur Assenede

# OCMW-voorzitter Erik Roegis is vanaf nu ook schepen van dierenwelzijn.

Foto: Hoeve Het Houtland

3


Rebecca (w)eet het You’ll never walk alone! Wanneer een mens neerslachtig is of zelfs depressief is het dikwijls heel moeilijk om opnieuw onder de mensen te komen. Je bent eenzaam en het is heel moeilijk om uit het sociaal isolement komen. Je wil wel maar kan niet meer omdat je te lang alleen geweest bent. Nochtans is het noodzakelijk om contacten te leggen.

Foto: Luc Coune

# Politiecommissaris Werner Van Cant was vorige maand in Oosteeklo om met Félicienne een reportage te maken over ‘dieren in het verkeer’. Het resultaat is te zien in Kijk Uit op zaterdag 11 juli om 17.55 u. op Eén. # De liefhebbers van fietszoektochten kunnen de komende maanden naast de fotozoektocht van deze dorpskrant, onder meer ook deelnemen aan de zoektocht van de Toeristische Dienst van de gemeente Assenede. Die loopt dit jaar langs de vijf woonkernen van de gemeente (Assenede, Bassevelde, Boekhoute, Landsdijk en Oosteeklo). Die tocht, ongeveer 38 km lang, loopt nog tot en met 30 september. Er zijn een tiental prachtige prijzen te winnen. Info en routeboekjes (€ 2,00) vind je in het Bezoekerscentrum in het voormalig stadhuis van Boekhoute. # Aan Z organiseert met Kids2Fun en Zomertijd deze zomer een ruim aanbod aan activiteiten voor jong en minder jong, zo-

Es ‘t eetn aw greed? Quiche met aubergines en feta Benodigdheden: 1 grote of 2 kleine aubergine(s) 1 kant-en-klare kruimeldeeg of bladerdeeg 1 teentje look geperst 4 eieren 150 ml lichte culinaire room 200 g feta peper en zout 1 snuifje cayennepeper Provençaalse kruiden een scheut olijfolie een beetje boter om de schaal in te vetten

wel binnen als buiten, actief of iets rustiger. Het volledige programma en alle gedetailleerde info vind je op www.aan-z.eu en in het Lokaal Dienstencentrum De Piramide, Hoogstraat 57 te Assenede. Daar kan je elke werkdag tussen 8.00 u. en 12.00 u. ook inschrijven voor Route 55. # “Zomer is: zon, zee, vakantie en ... speelplein! Ook deze zomer opent speelpleinwerking Sloeberslot zijn deuren voor kinderen vanaf 5 (geboortejaar 2010) tot 12 jaar. Onze enthousiaste moni’s staan klaar om er een fantastische zomer van te maken. Wanneer? Van woensdag 8 t.e.m. vrijdag 24 juli (behalve 21 juli) en van maandag 3 augustus t.e.m. dinsdag 18 augustus. Vanaf 13.30 u. tot 18.30 u. Op het Jeugd- en recreatiedomein Ter Walle - Stroomstraat 8 (eveneens in Boekhoute en Bassevelde is er speelpleinwerking) De kostprijs bedraagt € 3 voor het eerste kind € 2 voor het tweede kind van hetzelfde gezin € 1,5 vanaf het derde kind van hetzelfde gezin.

Bereiding: Snijd de aubergine(s) in ronde schijfjes van een halve centimeter dik. Meng in een bord de olijfolie met de Provençaalse kruiden en de cayennepeper. Laat de grillpan goed heet worden. Haal de aubergines even door de olie en grill ze tot ze bijna gaar zijn. Boter de schotel in, bekleed hem met het deeg. Leg er een bakpapier in en vul op met bakparels of linzen of ... Laat 10 minuten bakken op 200°C. Verwijder het bakpapier. Leg de aubergines er dakpansgewijs in. Verbrokkel er de feta over. Meng de eieren met de room, look, peper en zout. Giet dit mengsel over de aubergines en bak ongeveer 30 minuten op180°C. Smaakt goed met een gemengde sla. Smakelijk! Stuur je vragen of suggesties naar myriam@oosteeklo.be. 4

Eens je toch die eerste stap gezet hebt voel je nieuwe energie opborrelen en voel je dat het prettig en waardevol kan zijn om terug die geborgenheid te voelen en te kunnen geven. Het is als het ware een verrijking voor lichaam en geest. Praten met mensen werkt ontspannend, je piekert minder en je gaat opnieuw bewegen. Je eet gezonder en medicatie kan aan de kant gelegd worden. Je merkt dikwijls dat er rondom jou mensen zijn die er slechter aan toe zijn dan jou en dat kan je in een andere stemming brengen, want als je het goed bekijkt zal dit je ideeën geven om het leven anders aan te pakken. Toen je slecht gehumeurd was, zag je alleen maar de negatieve kanten en dacht je dat iedereen er beter aan toe was dan jij. Eens je beter bent, merk je dat jijzelf anderen kan helpen en heb je de kracht om te relativeren. Waarom je niet inzetten voor een goed doel? Deel uitmaken van een groter plan? De samenhorigheid die je dan kan voelen kunnen je een enorme kracht geven. Misschien was dit wel je lot, je zin om te leven? Jij kan de persoon zijn die mensen bij elkaar brengt! Vrijwilligerswerk is dikwijls een redding voor vele mensen, want het brengt groepen samen en wat je soms kan bereiken door een beetje extra energie is ongelofelijk! Vraag maar aan iemand die lichamelijke problemen heeft wat ze het liefst hebben voor een verjaardag… velen zullen een dienst verkiezen boven een geschenk! Een boodschap doen, eens het gras afrijden, de hond uitlaten, een eenzame of een zieke bezoeken… je zal er zelf beter van worden! Probeer het eens uit deze zomer, je zal het je niet beklagen en dit is een aanrader voor iedereen, ook voor mensen zonder depressie. Help eens een handje, wie weet heb je die helpende hand zelf ook ooit nodig. Stuur je vragen of suggesties naar rebecca@oosteeklo.be.


De Voorzitter Koen Hesta Deze maand gingen we langs bij Koen Hesta, voorzitter van het Rode Kruis, afdeling Oosteeklo-Assenede en van het JRK. Koen (40) werd eind 2008 tot voorzitter verkozen. Om de vier jaar zijn er nieuwe verkiezingen bij het Rode Kruis. Eind 2012 werd zijn termijn met vier jaar verlengd.

motorcrosswedstrijden, ... Koen en zijn mensen zijn meestal duidelijk zichtbaar in het straatbeeld, maar ze werken ook regelmatig achter de schermen mee. Denk maar aan de afschakelplannen voor elektriciteit tijdens strenge winters. Bloed geven, doet leven Koen: “Er is een vrij trouwe groep van ongeveer zeventig bloedgevers per keer, maar nieuwe donoren zijn steeds welkom. Na een jarenlange aanwezigheid in Vrije Basisschool de Kameleon hebben we, in overleg met de Dienst voor het Bloed van Rode Kruis-Vlaanderen, beslist te verhuizen naar een nieuwe locatie. Voornamelijk logistieke en praktische redenen liggen

Nu beperkt hun activiteit zich tot het kamp begin juli. Dankzij een gemotiveerde groep begeleiders en kookploeg zorgen zij al heel veel jaren voor een geslaagd kamp voor de kinderen uit Oosteeklo en omstreken. Koen: “Na dit kamp zijn er een aantal medewerkers die met JRK-pensioen gaan en we willen van die gelegenheid gebruik maken de werking van JRK meer te proberen organiseren zoals dat door onze Hoofdzetel wordt verwacht. De bedoeling is om met het Jeugd Rode Kruis opnieuw aan vorming te doen, maar toch ook enkele spelnamiddagen én een kamp te organiseren. In het verleden organiseerden we al de cursus Helpertje, maar doordat het moeilijk is om daarvoor lesgevers te vinden, kan de cursus voor kinderen momenteel niet georganiseerd worden. We zoeken dus dringend diverse medewerkers die aan één of meerdere van deze aspecten een steentje willen bijdragen.” Vrijwilligerswerk Koen: “In tegenstelling tot wat veel mensen denken is de Rode Kruismedewerker een echte vrijwilliger en krijgt hij geen bezoldiging. Organisatoren betalen wel aan de afdeling voor onze diensten. Wij halen onze inkomsten vooral uit de verkoop van de Rode Kruiskaarten en de stickers, waarvan een deel voor de lokale afdeling bestemd is. Tijdens activiteiten zoals Assenede Inviteert (kermis Assenede), de gebaknamiddag tijdens de kermis in Oosteeklo en het drank- en eettentje tijdens de jaarmarkt in Oosteeklo en Assenede doen we ook aan fondsenwerving, promo en rekrutering.”

Foto: Maarten Lippens

Koen: “Mijn ouders waren actief in het Rode Kruis van Oosteeklo en ik hielp als prille tiener al heel vaak mee achter de schermen. Vanaf mijn zestiende werd ik dan officieel vrijwilliger. Later volgde ik verscheidene opleidingen bij de Hulpdienst. Eerst hulpverlener interventie, gevolgd door verzorging en nog later ambulancier. Verder nog de kaderopleidingen ploegleider en verantwoordelijke en uiteindelijk zelfs instructeur. Maar als voorzitter ben ik op plaatselijk vlak met veel meer bezig dan enkel met de Hulpdienst en daarnaast heb ik ook nog taken op regionaal en provinciaal vlak en zit ik ook nog wel af en toe in een werkgroep op nationaal vlak. De Rode Kruiskern Oosteeklo bestaat ruim veertig jaar. De kern Assenede bestaat al meer dan honderd jaar. De meeste mensen kennen het Rode Kruis van bloedafnames in de verschillende woonkernen van onze gemeente, de Hulpdienst, de cursus Helper, de Uitleendienst, de stickerverkoop en het kamp met het Jeugd Rode Kruis. Maar we zorgen in het RVT van Assenede ook voor de zorgbieb en we steunen internationale projecten van het Rode Kruis.”

aan de basis van deze beslissing. We staan erop de directie en leerkrachten van de Kameleon uitdrukkelijk te bedanken voor hun gastvrijheid en bereidwillige medewerking gedurende al die jaren dat we de schoolgebouwen als ‘thuis’ voor onze organisatie mochten beschouwen.” De volgende bloedafnames vinden plaats op maandag 27 juli van 17.30 u. tot 20.00 u. in de cafetaria van jeugd- en recreatiedomein Ter Walle (ingang langs de kant van het voetbalveld), Stroomstraat 8 te Oosteeklo, vrijdag 31 juli van 17.30 u. tot 19.30 u. in de parochiezaal te Bassevelde en op vrijdag 7 augustus van 17.00 u. tot 19.30 u. in de sporthal te Assenede.

Hulpdienst De hulpdienst telt momenteel een tiental medewerkers die zich regelmatig bijscholen. Zij staan paraat tijdens de carnavalstoeten, wielerwedstrijden, wandeltochten, voetbaltoernooien, scholenveldloop,

Jeugd Rode Kruis, nieuwe stijl Het Jeugd Rode Kruis is op het moment dat je dit leest op kamp in Geel. Zij organiseerden in het verleden als eerste tijdens de zomermaanden spelnamiddagen voor de kinderen, als voorloper van de gemeentelijke speelpleinwerking.

Opleiding De cursus Helper, voor volwassenen, wordt tweejaarlijks georganiseerd en vindt plaats in het mooie en functionele lokaal op het Jeugd- en recreatiedomein Ter Walle. Op 30 juni werden de getuigschriften uitgereikt aan de zestien cursisten die de afgelopen weken deze zeer interessante opleiding volgden.

5

Een vaste stek Koen: “We zijn zeer blij dat we nu een eigen stek hebben op Ter Walle. Het heeft veel bloed, zweet en tranen gekost, maar het resultaat mag gezien worden! Met dank aan alle mensen die uren aan de slag waren en vooral dan aan mijn ouders. Voor het grote materiaal beschikken we over een ruimte in de voormalige gebouwen van ECA in Assenede.” Vers bloed nodig Zoals heel veel verenigingen kampt ook het Rode Kruis met bloedarmoede. Daarom zoeken zij dringend frisse, jonge en minder jonge, krachten die willen meewerken bij de bloedinzamelingen, cursussen, jeugdactiviteiten, hulpacties, promotie, jeugdkamp, markten… Mensen met talenten op logistiek, organisatorisch, administratief, educatief vlak nemen voor een vrijblijvende babbel contact op met Koen Hesta, tel. 0478 492 162, e-mail: voorzitter@groot-assenede.rodekruis.be, want ook hier geldt ‘veel handen maken licht werk’. Koen: “Het Rode Kruis mag je eigenlijk niet zien als een hobby, maar eerder als een sociaal engagement. Binnen onze organisatie en werking geldt een zekere hiërarchische structuur en wordt verwacht dat ieder zijn eigen taak loyaal uitvoert en wel volgens de zeven fundamentele beginselen van het Rode Kruis die wereldwijd gelden: neutraliteit, onpartijdigheid, onafhankelijkheid, vrijwilligheid, menselijkheid, eenheid en universaliteit. Tot slot maak ik van deze gelegenheid gebruik alle vroegere, huidige en toekomstige medewerkers hartelijk te danken voor hun inzet, want zonder hen is er geen Rode Kruis!” (M.L.)


OEFENEN met LETTERS wordt SPELEN! Plezier met letters en taal staat voorop in de LETTERGEK-SHOP. Voor lettergekken zijn er de leuke lettergadgets. Breng een bezoek aan www.lettergek-shop.be.

Rijkestraat 70 9968 Oosteeklo 0496 10 24 78 6

02-442

Carine Van der Sypt


NOG TOT 18 JULI 2015 50% valt voor m’n ogen. 50% valt voor m’n bril.

Humor

Ik val 100% voor m’n vakopticien. Als brildrager valt u niet voor de eerste de beste. U wilt goed ‘zien’ én er goed ‘uitzien’. Brillenglazen moeten een perfect zicht én een optimaal kijkcomfort garanderen. Het montuur moet 100% uw stijl weerspiegelen. Kortom, u valt alleen voor vakwerk en dan bent u in onze optiekzaak aan het juiste adres. Kom nu langs en ontvang bij aankoop van een tweede paar Hoya brillenglazen een mooi cadeau.

Montuur: Roberto Cavalli

Een verleidelijk aanbod waar u ongetwijfeld niet aan kan weerstaan.

Ertveldesteenweg 11, Oosteeklo tel. 09 373 51 40 www.optiekroebben.be

Actie

Ontvang een mooi cadeau bij een 2de paar brillenglazen*

*Actie geldig van 30/03/2015. tot en met 21/06/2015. Vraag naar de actievoorwaarden in onze optiekzaak.

Solden op zonnebrillen en monturen !

27/01/15 17:12

beleggen op het ritme van uw leven

Meer info op axabank.be/beleggen. Of bel even voor meer informatie of een afspraak.

◊ Oma komt in het rusthuis terecht en iedereen staat klaar om haar te helpen. De verpleegsters wassen haar, geven haar een uitgebreid ontbijt en zetten haar in de stoel voor het venster met zicht op de prachtige tuin. Alles lijkt perfect tot Oma ineens lichtjes naar rechts begint over te hellen. Onmiddellijk storten twee verpleegsters zich op haar en zetten haar terug goed recht in haar zetel. Alles lijkt zich terug te normaliseren tot Oma naar links begint over te hellen. Weer snellen de verpleegsters toe om haar terug in de correcte houding te hijsen. Enkele dagen later komt de familie op bezoek om te zien hoe Omaatje het maakt. “Is alles goed verlopen tot nu toe, zijn ze vriendelijk?” “Het is hier nog niet zo slecht”, zegt oma: “behalve dat je geen kans krijgt om een windje te laten !”

◊ Joselien is naar de tandarts geweest. Als ze thuiskomt, vraagt haar moeder: “Deed het pijn?” Joselien zegt: “Ik geloof het wel. De tandarts sprong in de lucht toen ik in zijn vinger beet.”

H. WAUTERS-INGELS CVBA Uw AXA Bankagent Oosteeklo-Dorp 30 9968 Oosteeklo Tel.: 09/373 72 82 info@zakenkantoorwauters.be - FSMA:013881 A-cB

AXA Bank Europe nv, Vorstlaan 25, 1170 Brussel, België • TEL 02 678 61 11 • FAX 02 678 82 11 • e-mail contact@axa.be • www.axabank.be IBAN BE67 7000 9909 9587 • BIC AXABBE22 • KBO Nr.: BTW BE 0404 476 835 RPR Brussel • FSMA 036705 A• 7.19.0674 - 0415

7

◊ Een klein meiske doet braaf haar gebedje voor het slapen gaan: “Jezuske a.u.b. zou je klederen kunnen zenden aan alle arme vrouwen die in de computer zitten van mijn papa? Amen!”

◊ Op een dag hoort Sint-Pieter de bel van de hemelpoort. Als hij opendoet, ziet hij nog juist een man weglopen. Hij schudt verwonderd het hoofd en sluit de poort. Hij heeft nog maar pas z’n rug gedraaid als de bel opnieuw gaat. Hij opent de poort en ziet nog net dezelfde man terug weglopen. Hij laat de poort op een kier staan en wacht af om de hoek. Na een paar tellen gaat de bel terug. Sint-Pieter trekt de poort open en kan nog net die kerel bij de arm grijpen. Op de vraag van Sint-Pieter of hij met z’n voeten aan het spelen is antwoordt de man verward: “Ik kan er ook niet aan doen hé, ze zijn mij aan het reanimeren.”

da’s simpel

7190674 Bromure MiFID NL.indd 1

Joske vraagt aan zijn vader waarom hij eigenlijk Engels moet leren. “Maar jongen, de halve wereld spreekt toch Engels!”, antwoordt zijn vader. Waarop Joske verbaasd reageert: “Is dat dan nog niet voldoende?

◊ Een mooi meisje heeft haar armband laten repareren en komt het nu ophalen. Ze vraagt hoeveel het kost. “Een kusje”, zegt de juwelier. “Oké, mijn opa komt zo afrekenen.”

Open in juli en augustus !

143366 HOYA POS ADV A5 LIG NED.indd 1

◊ “Dag mijnheer Vetters, u hoest vanmorgen al veel gemakkelijker, nietwaar?” zegt de verpleegster tegen de patiënt. “Dat zou ik geloven!” antwoordt hij: “ik heb de hele nacht geoefend ook!”

22/04/15 13:53

◊ “Mijn huisarts zegt dat ik niet lang meer te leven heb.” ”Moet je mijn dokter nemen. Die weet een ziekte tot in het oneindige te rekken.”


MIK HOGER MET RECORD BANK

Step Up kasbon op 3 jaar: de kasbon met stijgend rendement

Ontdek ook onze Step Up kasbons op 5 en 7 jaar

KANTOOR BOGAERT BVBA OOSTEEKLODORP 13-15 9968 OOSTEEKLO T.: 09/3734146 bogaert.oosteeklo@recordbank.be FSMA-nr.: 105104 cB

Dit document is bestemd voor promotiedoeleinden en vormt geen beleggingsadvies. De voorgestelde belegging is mogelijk niet geschikt voor uw persoonlijke situatie of beleggersprofiel. Het Belgische recht is van toepassing. Step Up kasbon op 3 jaar: rentevoeten geldig vanaf 02/06/2015. Brutorendement: 1ste jaar: 0,75%, 2de jaar: 1,00%, 3de jaar: 1,50%. Actuarieel rendement: 1,08%. Roerende voorheffing: 25%, nog niet afgetrokken van het brutorendement. Die fiscale regeling is van toepassing op particulieren die in België wonen. De fiscale behandeling hangt af van de individuele omstandigheden van de klant en kan in de toekomst wijzigen. Aanbod alleen voor particulieren en onder voorbehoud van aanvaarding door Record Bank en wederzijds akkoord. Record Bank behoudt zich het recht voor om de voorwaarden te wijzigen. De kasbon wordt uitgegeven door Record Bank die op vervaldag het kapitaal en de jaarlijks verworven rente betaalt. De verkoop van de kasbon voor vervaldag gebeurt mogelijk tegen een prijs onder de nominale waarde. De Record-kasbons worden gewaarborgd door het Depositobeschermingsfonds tot maximaal 100.000 euro per persoon. In geval van faillissement kunt u daarop een beroep doen om uw kapitaal te recupereren. Het Algemeen Reglement van de Verrichtingen, het Bijzonder Reglement voor Verrichtingen in Financiële Instrumenten en het Algemene informatiedocument betreffende beleggingen zijn gratis beschikbaar bij uw Record-bankier en op www.recordbank.be Klachtendienst Record Bank: Customer Complaint Handling, Wilsonplein 5 bus 1, 9000 Gent, tel.: + 32 9 235 00 76, fax: + 32 9 266 27 31, e-mail: customercomplainthandling@recordgroup.be Ombudsfin, Belliardstraat 15-17 bus 8, 1040 Brussel, fax: + 32 2 545 77 79, e-mail: ombudsman@ombudsfin.be Record Bank nv ~ Maatschappelijke zetel: Henri Matisselaan 16, 1140 Evere, België. RPR Brussel - BTW BE 0403 263 642 BIC (SWIFT): HBKABE22 ~ IBAN: BE36 6520 4089 5181 ~ www.recordbank.be ~ FSMA-nr 12.165A.

8

Oosteeklo vandaag juli 2015  
Oosteeklo vandaag juli 2015  
Advertisement