Page 1

Oosteeklo Vandaag Foto: Luc Coune

1 de maand. - Teksten voor volgende uitgave binnen ten laatste vrijdag 20 jan. 2017 19de jaargang - Nr 3 - januari 2017 - oplage 1270 ex. - Verschijnt de eerste week van


Oosteeklo Leeft Dienstencentrum De Aster: -dorpsrestaurant: elke weekdag van 11.30 u. tot 13.00 u. Vooraf inschrijven bij MarieThérèse Bruggeman (tel. 0474 200 322) is verplicht, ter plaatse € 6,00 betalen. Het menu hangt vooraf uit. -kaarten: elke maandag, dinsdag en donderdag van 14.00 u. tot 16.30 u. -bingo: vrijdag 6 januari van 14.00 u. tot 16.30 u. -geheugenkoor: dinsdag 10 januari van 14.30 u. tot 16.00 u. in Gemeenschapscentrum De Bijenkorf; kostprijs € 2,00 (incl. gebruik van zangboekje en koffie of thee -film: 3 februari Kunst: schilderijen van Henri Vandermoere van 22 januari tot en met 5 maart elke vrijdag, zaterdag en zondag van 14.00 u. tot 18.00 u. in Galerie William Wauters, Antwerpse Heirweg 5 KVLV volksdansen op 17 en 31 januari om 20.00 u. in de parochiezaal; inschrijven vóór 10 januari bij de bestuursleden

Wist-je-dat? # Apotheek Oostpharma en bakkerij Thomalyne kregen begin december het label van ‘toegankelijk voor iedereen’. Na de verbouwingswerken beschikken zij over een automatische deur en is er geen verhoog meer, zodat iedereen (rolwagengebruikers, looprekje, kinderwagen…) makkelijk de zaak kunnen betreden. # De vier afdelingen van de Buitenschoolse Opvang haalden in november ruim € 1900 op voor de Rode Neuzen Dag, een actie van VTM, Qmusic en Belfius voor een betere opvang voor jongeren met psychi-

Rode Kruis: Bloedgeven: -Assenede: vrijdag 6 januari van 17.00 u. tot 19.30 u. in de cafetaria van de sporthal, Kapelledreef 4 -Oosteeklo: maandag 9 januari van 17.30 u. tot 20.00 u. in de cafetaria van Jeugd- en sportdomein Ter Walle, Stroomstraat 8 -Bassevelde: vrijdag 20 januari van 17.00 u. tot 19.30 u. in de parochiezaal, Nieuwe Boekhoutestraat 26 Voetbal: op het Jeugd- en sportdomein Ter Walle -VK Matroosje om 13.30 u.: tegen VK ‘t Zawezijn (7/01), tegen R.C. Discoboys (4/02), -VK ’t Zawezijn om 15.00 u.: tegen VK Matroosje (14/01), tegen R.C. Discoboys (14/01), tegen SV Eede (4/02) Vrije Vrouwenbond: Ledenvergadering maandag 6 februari van 13.30 u. tot 16.30 u. in de parochiezaal met koffietafel, kaarting en tombola. Info en inschrijven bij Annette Meulewaeter tel. 09 373 77 77

sche problemen. Er werden zelfgemaakte knutselwerkjes, confituur, popcorn, soep, dessertjes… verkocht. Als tegenprestatie liepen de medewerksters op vrijdag 2 december verkleed rond. # Zondag 11 december werd de Finse piste op het op jeugd- en sportdomein Ter Walle officieel in gebruik genomen. Ze is in totaal 550 meter lang. Het is nog wachten op verlichting. # Wielertoeristenclub De Eikelvrienden huldigde recent haar kampioenen: Hubert De Ridder (9113 km), Filip Van Hamme (1153 punten), Gillain Van Hecke (36 (vervolg op blz. 5)

Huisarts van wacht: St.-Laureins, St.-Margriete, St.-Jan-inEremo, Waterland-Oudeman, Watervliet, Kaprijke, Lembeke, Oosteeklo en Bassevelde: 09 228 02 22 Apotheker van wacht: Assenede, Kaprijke en Sint-Laureins 0903 99 000 Tandarts van wacht: 09 033 99 69

Lief & Leed Overlijdens

Raymond De Meester echtgenoot van Lisette D’havé. °3 maart 1929 †8 december 2016 Foto fam. De Meester

UITVAARTVERZORGING

De Wyn De witte eik FUNERARIUM .

Oosteeklo-Dorp 17, 9968 Oosteeklo Altijd bereikbaar op: 09 373 70 97 Oosteeklo - Bassevelde Lembeke - Assenede

Voor iedere ceremonie een verzorgde begeleiding

0486 63 41 85

Foto: gemeentebestuur Assenede

2

Oosteeklo


Ja santé zeg! Op het moment dat je dit leest is het nieuwe jaar al begonnen. Het voltallige team van Oosteeklo Vandaag wenst alle lezers in de eerste plaats een stabiele gezondheid, wat vreugde en vriendschap, een flinke scheut geluk en tevredenheid. We hopen dat 2017 een jaar mag zijn van intenser samenleven, waar plaats is voor iedereen. Het jaar van de verdraagzaamheid, met aandacht voor onze medemensen, gelijk van welke afkomst ze ook zijn.

sluitend is er de receptie. De avond wordt georganiseerd door een hele reeks verenigingen: Bewonersplatform, Feestcommissie, Gezinsbond, Haantjesvrienden, KVLV, Landelijke Gilde, OKRA, Orde van de Smoutpot, Oxfam Wereldwinkel, Rijkestraatcomité, Scoutsgroep Houtekiet, Unizo, Vissersclub De Goudkarper, VK ’t Zawezijn, Vrienden van Den Tseut, Vrije Vrouwenbond. Huisbrouwerij Den Tseut schenkt ook dit jaar gratis Bellecies bier. De organiserende verenigingen zijn zeer dankbaar voor de uitgebreide ondersteuning door de vzw Parochiale Werken.

Nieuwjaarsrececeptie Naar goede gewoonte zijn alle Oosteeklonaren van harte welkom op de nieuwjaarsreceptie in de parochiezaal. Afspraak op zaterdag 7 januari. De deuren gaan open om 19.00 u. Om 19.15 u. opent belleman Jan De Smet het officiële gedeelte met de huldiging van de verdienstelijke Oosteeklonaren (Bernard Beert, Erkan Yalçin, Félicienne, Greta Van Vooren en Maarten Lippens) en aan-

Recept voor een nieuw jaar ingrediënten: 200 gram vriendschap, 300 gram gezondheid, 250 gram zelfrijzende liefde, geluk, inzet, zorg, genegenheid, enkele druppeltjes voorspoed en wat humor als garnituur. bereidingswijze: Roer de vriendschap en de gezondheid tot een glad deeg. Voeg dan één voor één het geluk, de inzet, de goede zorgen en de genegenheid toe. Roer nu alles flink om. Meng nu de liefde onder het beslag. Voeg vervolgens enkele druppeltjes voorspoed toe. Smeer een bakvorm in en giet het beslag in het midden van de vorm. Zet alles gedurende één uur in een gezellig warme oven van 180°C. Laat één uur bakken. Laat even afkoelen en garneer naar believen met humor. Ziezo, het nieuwe jaar is klaar! Smakelijk! Wat hebben we geleerd? Ten eerste: Kies de juiste ingrediënten Ten tweede: Gebruik de juiste hoeveelheden Ten derde: Vergeet de humor niet!

(Ave)recht(s) Opgelet met : “Da’s met liefde gedaan…” Zo was er eenzame man die zijn buurvrouw een mooie som renteloos leende voor de aankoop van een nieuwe wagen. Beiden konden het goed met elkaar vinden, maar heimelijk had de lener naast een geldsom ook een serieuze boon voor de dame en hoopte hij de burenrelatie een stap verder te kunnen zetten. Leningsdocumentjes werden opgemaakt, maar in een romantische bui laat de hopeloos verliefde man wat later zijn exemplaar gescheurd achter in buurvrouws brievenbus. Een wenskaartje werd gevoegd met de woorden: “Mijn liefde voor jou is alleen maar groter geworden. Ik wil niet dat er iets tussen staat, daarom verscheur ik dit contract, hopelijk om te groeien naar nog meer liefde.” Schoon, maar al gauw wordt duidelijk dat zijn liefde niet zou beantwoord worden. De man wenst evident de terugbetaling van zijn lening, maar krijgt een tweede maal het deksel op de neus. En de rechtbank volgt de buurvrouw. Zij hoeft de geleende som niet terug te betalen. Juridisch gezien heeft de brave man door zijn exemplaar te scheuren, mevrouw bevrijd van terugbetaling. De advocaat van de reddeloos achterblijvende man haalt nog tevergeefs aan dat er dan minstens sprake is van een te herroepen schenking. Maar de rechtbank volgt die redenering niet. De schenking had immers wel degelijk een oorzaak, namelijk de wens op een relatie. Dat deze oorzaak uiteindelijk geen verder gevolg kent, maakt het bestaan van de oorzaak op het moment van de schenking er niet minder om. Als zou de buurvrouw in kwestie niet dankbaar zijn geweest (ondankbaarheid is een grond tot herroeping van een schenking), wordt evident ook niet gevolgd door de rechtbank, nu voor de lener enkel een relatie een uiting van dankbaarheid zou kunnen inhouden. Heb je zelf een juridisch ‘hoe zit dat nu?’tje? Aarzel niet en stuur het naar averechts@oosteeklo.be. Verantwoordelijke uitgever: drukkerij Stoop bvba, Kon. Albertstr. 13, 9968 Oosteeklo - Tel. 09 373 74 57 - Fax 09 373 92 11 Werkten hieraan mee: Nicolas Claerhout, Luc Coune, Jordi Lauret, Myriam Standaert en al wie ons informatie of foto’s bezorgde. Redactie: Maarten Lippens, redactie@oosteeklo.be: Alle teksten en foto’s vind je ook terug op www.oosteeklo. be, www.oosteeklo.com, www.9968.be. Het is verboden zonder toestemming teksten, foto’s en/of ontwerpen over te nemen of te kopiëren, deze blijven volle eigendom van de uitgever.

3


koantjes uit de smoutpot Iets over de kalender Bij de natuurvolkeren, jagers-verzamelaars, werd de jaarindeling bepaald door de stand van de maan. Zij kenden het maanjaar, dit bestond uit 354 dagen en was ingedeeld in 12 maanden van 29 of 30 dagen (een maancyclus bedraagt 29,53 dagen, vandaar ons woord ‘maand’). De aanvang van het maanjaar - nieuwjaarsdag - verschoof elk jaar door de seizoenen heen. Voor de jagersvolkeren was het onbelangrijk wanneer het kalenderjaar begon, zij volgden de trek van hun jachtdieren waarvan ze afhankelijk waren. Bij boeren ligt dit anders, zij moeten de meest geschikte periode kennen om te zaaien en te oogsten en bijgevolg zijn zij seizoensgebonden. De seizoenen worden bepaald door de stand van de zon en dus hebben boeren een zonnekalender nodig. Een zonnecyclus telt 365,242 dagen en is bijgevolg moeilijk vast te leggen. Gemakkelijker is het om met de hulp van invallende zonnestralen, de equinox (wanneer dag en nacht even lang zijn) en de zonnewende (de langste en kortste dag) te bepalen en hiervoor werden verschillende constructies opgesteld. Zo hebben onder andere Stonehenge en andere megalithische monumenten (dolmen, menhirs, tumuli) ook deze kalenderfunctie, maar nog andere dan weer niet.

De Kelten hanteerden nog het maanjaar. Ze rekenden trouwens ook in nachten en niet in dagen. Om toch met de seizoenen gelijk te lopen werden regelmatig maanden bij de bestaande maankalender ingevoegd. Een volledige Keltische kalendercyclus bestond uit 62 maanden van 29 of 30 nachten en deze viel samen met 5 zonnejaren. Bij de Kelten werd nieuwjaar in de nacht tussen 31 oktober en 1 november gevierd, het feest van Samain.

Nieuwjaar vierden de Romeinen op 1 maart bij het ontluiken van de natuur net voor de lente begon. Daarom werden september, oktober, november en december respectievelijk de 7de, 8ste, 9de en 10de maand genoemd. Februari was de laatste maand van de kalender. Met slechts 28 dagen was deze maand meteen ook de kortste en om de vier jaar werd er één dag bijgevoegd om de zonnekalender te kunnen volgen.

Bij de Germanen ging het er anders aan toe. Zij vierden bij het begin van de winter het Joelfeest. Dit begon bij de zonnewende in de nacht tussen 20 en 21 december, de langste nacht van het jaar. Zij waren bevreesd dat de zon niet meer zou terugkeren en daarom legden ze grote vuren aan om de duisternis te verdrijven. Wanneer ze na een paar nachten merkten dat de dagen terug begonnen te lengen werd de geboorte van het licht gevierd (verchristelijkt tot Kerstmis). Dit ging met uitzinnige vreugdefeesten gepaard. Het Joelfeest duurde 12 nachten en in de laatste nacht vierde men het begin van het nieuwe jaar. Onze ‘kersttronk’ (een taart in de vorm van een boomstam) die enkel bij de eindejaarsfeesten op tafel komt en andere soortgelijke versieringen zijn nog verwijzingen naar die Germaanse zonnewendevuren.

Het kerkelijk jaar begint bij het paasfeest en ook deze ‘nieuwjaarsdag’ wordt door de maancyclus bepaald met een variabele kalenderdatum. Het kerkelijk jaar is echter geen kalenderjaar. Ook de Joden kennen nog steeds het maanjaar met elk jaar een andere nieuwjaarsdag. Niet alleen kent een maand een variabel aantal dagen, ook voor de week was dit zo. Een week telde bij de Joden 7 dagen, bij de Romeinen 8, bij Grieken en Kelten 9 en ten tijde van de Franse Republikeinse kalender bestond één week uit 10 dagen. (Guido Van der Eecken) Heb je als lezer een heem- of volkskundig item dat je verduidelijkt wil zien? Stuur het naar De Orde van de Smoutpot Rijkestraat 70; e-mail: ordevandesmoutpot@oosteeklo.be.

Op 11 en 12 febr. is de wafelbak van Scouts Oosteeklo terug! Op zaterdag 11 februari kunnen jullie terug wafels komen halen op ons lokaal (Stroomstraat 8a). Daar hebt u de mogelijkheid om ze mee te nemen naar huis of om ze te consumeren op het lokaal. Op zondag 12 februari komen we de wafels bij jullie thuis leveren. Per wafel betaalt u op voorhand een democratische prijs van €1,5 en voor het leveren binnen Oosteeklo vragen we een toeslag van €0.50 per bestelling. Het verschuldigde bedrag levert u samen in met onderstaand invulstrookje. We komen op 29 januari tussen 14h en 17h ook rond in Oosteeklo om bestellingen op te nemen. Heb jij ook zin in deze overheerlijke verse wafels? Vul dan het onderstaand strookje in. De briefjes en het geld kunnen t.e.m. 1 februari ingediend worden in de brievenbus aan ons lokaal: (Stroomstraat 8a), bij Shannen Van Spaendonk: (Bosstraat 18), of afgeven aan de scoutsleiding na een activiteit. ✂ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ik, ………………………...………………………………………………………………………………………………………………………… wil……………….………………… (aantal) wafels bestellen. Ik wens: 0 de wafels zelf op te halen of te consumeren op het scoutslokaal op zat. 11 februari tussen 12h en 18h. 0 de wafels afgeleverd op zon. 12 tussen 12h en 18h.

Op het adres: …………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

4


(vervolg van blz.2)

clubritten). Wie zijn sportieve voornemens wil waarmaken, is altijd welkom om mee te fietsen, zonder direct lid te worden. Voor meer info kan je terecht bij één van de bestuursleden of in het clublokaal, Café De Pluim in de Koning Albertstraat. # Vanaf nu geldt er op alle gewestwegen in Vlaanderen waar er geen verkeersbord staat een maximumsnelheid van 70 km/u. In Oosteeklo zijn de Ertveldesteenweg en de Ledestraat een gewestweg N448 (die herken je ook aan de hectometer- en kilometerpaaltjes). In de bebouwde kom geldt een maximumsnelheid van 50 en 30 km/u. Op alle andere wegen geeft een verkeersbord de maximum toegelaten snelheid aan (50, 90 of 120 km/u.). # Vanaf nu moet je bij een bezoek aan het recyclagepark in Assenede met je betaalkaart betalen. De kosten voor het aanbrengen van huishoudelijk afval veranderen niet. Het park is open op dinsdag van 10.00 u. tot 12.00 u. en van 13.00 u. tot 18.00 u., woensdag van 13.00 u. tot 18.00 u., donderdag van 9.00 u. tot 12.00 u., vrijdag van 13.00 u. tot 18.30 u., zaterdag van 9.30 u. tot 12.00 u. en van 13.00 u. tot 16.30 u. # Het gemeentebestuur organiseert op zondag 8 januari van 11.00 u. tot 12.00 u. een nieuwjaarsreceptie op het plein voor het gemeentehuis te Assenede. Alle bewoners van Assenede, Bassevelde, Boekhoute en Oosteeklo zijn van harte welkom. De gemeentelijke feestcommissie van Assenede staat in voor de praktische organisatie. # Op vrijdag 24 maart begint het Halfvastenweekend met de verkiezing van de prins en prinses. Wie wil deelnemen moet minimum 18 jaar zijn, in Oosteeklo wonen en zijn kandidatuur schriftelijk indienen bij het bestuur van de Carnavalvîrkens, Oosteeklo-Dorp 28. # Voor één van volgende publicaties is het Heemkundig genootschap De Twee

Ambachten op zoek naar foto’s genomen op de kermis. In de jaren 1950, 1960, 1970 werden er op kermissen foto’s gemaakt van de bezoekers. Het kon gaan om een enkeling, koppels of groepen. Onbekende fotografen kwamen voor die gelegenheden naar de dorpen afgezakt. Na de opname kreeg de geportretteerde een kaartje met de vermelding waar de foto meestal de komende week, kon afgehaald worden. Deze foto’s werden geëtaleerd in de vitrine bij de plaatselijke middenstand. Daar konden ze ook eventueel aangekocht worden. Heb je zo’n foto’s liggen en wil je ze zien verschijnen in één van de volgende nummers? Aarzel dan niet en bezorg ze aan Jackie Claeys, Guido Van der Eecken of Remi Van de Veire, samen met enige randinformatie (Wie staat er op de foto?, waar woonde die dan? Welke kermis of bij welke gelegenheid, passende anekdote.) # De heemkring ‘De Twee Ambachten’, de feestcommissie van Oosteeklo en de organisatoren van de Bloemenstoet in Oosteeklo staken onlangs de hoofden samen en maakten de eerste afspraken voor het organiseren van de Vredesfeesten in Oosteeklo tijdens het weekend van 31 augustus en 1 september 2019. In dat jaar zal het honderd jaar geleden zijn dat er overal in ons land grote feesten werden georganiseerd om te vieren dat de Groote Oorlog eindelijk voorbij was. Het is de bedoeling om de hele gemeenschap dan te laten meevieren en meewerken. Want dat kunnen ze goed in Oosteeklo! Dat werd al bewezen in de zomer van 2015 met het project van ‘Den Broaven goad uit’. Dit project ontving onlangs nog de Erfgoedprijs van de provincie Oost-Vlaanderen. Aan deze prestigieuze prijs is een prachtige geldsom van 5000 euro verbonden. Dit geld zal alvast enkele jaren opzij gezet worden en zal dienen als financiële ondersteuning   van de Vredesfeesten. Op die manier vloeit deze Erfgoedprijs terug naar alle bewoners van Oosteeklo. Eén ding is zeker: de Vredesfeesten in Oosteeklo wordt zeker en vast een evenement om nu al naar uit te kijken!

Centen & Procenten Fietsenberging met zonnepanelen en laadpalen is 120% aftrekbaar. Sommige uitgaven wil de wetgever stimuleren door er een aftrek van 120% voor toe te staan. Dat is onder meer het geval voor fietsenstallingen waar het personeel tijdens de werkuren zijn fietsen kan stallen (art. 64ter lid 1 3° a) WIB 92) (zie ook hierna voor elektrische auto’s).

De fiscus interpreteert die bepaling strikt. Zo komen alleen de kosten die ‘rechtstreeks’ betrekking hebben op de fietsenberging, in aanmerking voor de verhoogde aftrek. En kosten voor het ‘inrichten’ van de stalling zijn uitgesloten (Com. IB 92 nr. 64ter/50). Maar dat belet niet dat de aftrek van 120% ook toegestaan wordt voor een fietsenstalling waarvan het dak wordt afgedicht met zonnepanelen. De elektriciteit die met die fotovoltaïsche panelen geproduceerd wordt, kan gebruikt worden om elektrische fietsen op te laden. Daartoe komen er in de stalling ook laadpalen en een batterij. Bovendien is gedacht aan speciale rekken die de zwaardere elektrische fietsen stevig op hun plaats houden. Al die extra kosten zijn ook aan 120% aftrekbaar, oordeelt de rulingdienst. Een fietsenstalling met dergelijke extra uitrusting is nog altijd een fietsenstalling in de zin van artikel 64ter WIB 92. Voor het overige volgt de rulingdienst jammer genoeg de strenge interpretatie van de fiscus. Zo mag de fietsenberging alleen gebruikt worden door personeelsleden (niet door klanten) en alleen tijdens de werkuren (Com. IB 92 nr. 64ter/51). ruling nr. 2016.388, 5 juli 2016 Stuur je vragen of suggesties naar centenenprocenten@oosteeklo.be.

Foto: Heemkring De Twee Ambachten

5


6

Hybride

Een Gelukkig en Voorspoedig 2017 !

Rijkestraat 50a, 9968 Oosteeklo | www.garagemarcvandevoorde.be 09 373 81 71 | info@garagemarcvandevoorde.be

Garage Van de Voorde


Es ‘t eetn aw greed?

Kippensoep

Benodigdheden: 1,5 l kippenbouillon 1 kippenfilet 60 g kleine pasta (risini , lettertjes, enz...) 2 ajuinen 2 stengels bleekselder of gewone selder 1 grote wortel een scheutje olijfolie of boter geraspte schil van 1 citroen sap van 1/2 citroen 1 doosje alpro soja cuisine of een scheutje room 20% bundeltje bieslook of 2 pijpajuintjes peper en zout

Foto: Myriam Standaert

Bereiding: Snijd de ajuin, de wortel en de bleekselder in stukken (niet te klein). Stoof ze 4 minuten aan op een zacht vuurtje in de olijfolie samen met de kippenfilet. De kippenfilet moet niet kleuren. Voeg de citroenrasp en het citroensap samen met de bouillon toe. Laat het geheel 15 minuten koken op een zacht vuur. Haal de kippenfilet er uit en verdeel in stukjes. Kook de pasta in de soep volgens de aangegeven tijd op de verpakking. Voeg de kip en de alpro soja of de room toe. Breng de soep op smaak met peper en zout. Snijd de bieslook fijn. Strooi de bieslook over de soep in de borden. Smakelijk! (M.S.) Stuur je vragen of suggesties naar myriam@oosteeklo.be.

Het bankenlandschap is in volle beweging, ook in Oosteeklo. Bent U op zoek naar een nieuwe bankier – een blijver – met steeds dezelfde bekende gezichten sedert 45 jaar? Wij bieden U de meest volledige service, zowel inzake elektronisch als klassiek bankieren én in verzekeringen. Wij bieden o.a.: • Bank- en spaarrekeningen • Alle beleggingen met een uitgebreid gamma beleggingsmogelijkheden voor ieder profiel in de bank- en verzekeringssector • Leningen (hypothecaire- & persoonlijke leningen) • Selfservice, safes • Een discrete bediening met verscheidene aparte bureaus voor een gesprek onder 4 ogen • Zeer ruime openingsuren (Alle dagen – behalve zondag – open van 08.30 – 12 u en op ma- woe- en vrijdag van 13.30 – 18.30) • Voor Uw verzekeringen: De volledige makelaars service in samenwerking met verschillende leidende maatschappijen Op zoek naar een nieuwe bankier of verzekeraar: Contacteer ons vrijblijvend. Wij nemen alle papier-rompslomp op ons.

Vriendelijke groeten, Uw Axa bank- en kredietagent Onafhankelijk verzekeringsmakelaar Hendrik en Rita Wauters-Ingels Bert en Dries Wauters

altijd klaar om u te steunen In België is AXA Bank Europe reeds vele jaren een ervaren en dynamische speler met een volledig bancair aanbod. We werken zeer nauw samen met onze collega’s van de verzekeringen bij AXA Belgium. Klanten van AXA genieten het voordeel van een sterk totaalaanbod. Ook in Oosteeklo gemeente kiest u met AXA voor de kracht van een wereldleider met de service van een zelfstandige AXA bankagent die op regelmatige basis wordt bijgeschoold. Zo bekomt u steeds professioneel én up-to-date advies inzake bank, verzekeringen, kredieten en beleggingen. Werkt u liever online of offline? Bij een AXA bankagent in Oosteeklo gemeente bent u aan het juiste adres!

www.axabank.be

Uw AXA Bankagent AXA banken kredietagent H. uw Wauters - Ingels cvba

Oosteeklo-Dorp 30Adres - 9968 Oosteeklo pc gemeente Tel 09/373 72 82 - info@zakenkantoorwauters.be download onze mobile banking app Tel - E-mail www.zakenkantoorwauters.be en regel al uw bankzaken vanuit uw zetel ! fsma 013881 a -cbFSMA-nr | rpr 0437.102.487

AXA Bank Europe nv, Vorstlaan 25, 1170 Brussel, België TEL 02 678 61 11 • FAX 02 678 82 11 • e-mail contact@axa.be • www.axabank.be IBAN BE67 7000 9909 9587 • BIC AXABBE22 • KBO Nr. : BTW BE 0404 476 835 RPR Brussel FSMA 036705 A • 7.19.1272 - 0516 - V.U. : Xavier Gys

7


De Causmaecker-De Vos Oosteeklo-Dorp 89 9968 Oosteeklo tel. 09 373 70 63

€ € €

€€ €

€ Gans de maand januari

Actievoorwaarden verkrijgbaar in de shop 8

Oosteeklo vandaag januari 2017  
Oosteeklo vandaag januari 2017  
Advertisement