Page 1

Oosteeklo Vandaag

Foto: Ivan Bernaerdt

18de jaargang - Nr 4 - februari 2016 - oplage 1270 ex. - Verschijnt de eerste week van 1 de maand. - Teksten voor volgende uitgave binnen ten laatste vrijdag 19 feb. 2016


Oosteeklo Leeft (Ave)recht(s) Carnaval: De Carnavalvîrkens: • Prins- en prinsesverkiezing: vrijdag 4 maart om 21.00 u. in Café ’t Evenwicht. Kandidaturen schriftelijk bezorgen aan de organisatoren. • Halfvastenstoet en varkentjesworp: zondag 6 maart De Zwevende Zeugen • kaarten en teerlingen voor vlees op vrijdag 19, zondag 21 en maandag 22 februari vanaf 10.00 u. in Taverne Den Eikel; inleg € 1,50 met gratis hapjes t.v.v. kindercarnaval en de kroegentocht • Kindercarnaval en kroegentocht: zaterdag 5 maart Dienstencentrum De Aster: dorpsrestaurant: elke weekdag van 11.30 u. tot 13.00 u. Vooraf inschrijven bij Marie-Thérèse Bruggeman (tel. 0474 200 322) is verplicht, ter plaatse € 5,50 betalen. Het menu hangt vooraf uit. Kunst -Galerie William Wauters: recente schilderijen van Benoit Delafontaine tot en met 28 februari permanent in het beeldenbos: Jean Bilquin, Mark Cloet, mieja d’hondt, Ton Kalle, Yvan Theys, Paul Van Gysegem, Sjef Voets OKRA -fietsen: op 9 en 23 februari en op 8 maart; start om 13.30 u. op het dorpsplein -ledenvergadering: 16 februari van 13.30 u. tot 16.30 u. in de parochiezaal met voordracht door dr. De Marteleire over ‘gezonde voeding voor senioren’. Inschrijven bij de bestuursleden of bij Annette Meulewaeter, Stroomstraat 28, tel. 09 373 77 77 Voetbal op het Jeugd- en sportdomein Ter Walle • VK Matroosje om 13.30 u.: • R.C Discoboys (6/02), FC Tierlaboys (20/02), FC De Kilo (5/03) • VK ’t Zawezijn om 15.00 u.: FC Sport Lovendegem (13/02) Vrije Vrouwenbond: Ledenvergadering maandag 7 maart van 13.30 u. tot 16.30 u. in de parochiezaal met koffietafel, kaarting en tombola. Info en inschrijven bij Annette Meulewaeter tel. 09 373 77 77

Pro deo De gerechtelijke achterstand is een vaak gehoord klaaglied. Het duurt maanden, soms jaren vooraleer partijen weten waar ze staan. Deze achterstand bestaat niet alleen door een tekort aan betrokkenen bij justitie (griffie, rechters, parket) wegens budgettaire redenen, maar wordt tevens veroorzaakt door een grote toevloed aan procedures die worden opgestart. Kleine ingrepen van overheidswege pogen deze toevloed iet of wat en met wisselend succes in te dijken. Ondanks deze maatregelen moet iedereen wel toegang blijven hebben tot het gerecht. Het gebeurt niet zelden dat afgezien wordt van het (terecht) inroepen van juridische hulp omwille van de eigen financiële (on)mogelijkheden. Juridische bijstand is echter een basisrecht voor iedereen. Het is daarom gepast te herinneren aan de principes voor kosteloze juridische tweedelijnsbijstand voor natuurlijke personen. Naargelang de gezinssituatie geniet je een volledige kosteloze juridische bijstand bij een maximaal netto inkomen van 953 euro per maand voor een alleenstaande en bij een maximaal netto gezinsinkomen van 1724,22 euro voor een gehuwd koppel met 3 kinderen. Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid van gedeeltelijke kosteloosheid. In bepaalde situaties zijn er ook vermoedens van onvermogen, bijvoorbeeld voor diegene die leefloon ontvangt van het OCMW, minderjarigen, huurders van een sociale woning,… Naast het recht op een al dan niet volledige kosteloze bijstand van een advocaat, kan ook de kosteloze rechtsbijstand worden gevraagd aan de rechtbank. Hierdoor komen naast de kosten van de advocaat ook de kosten van gerechtsdeurwaarder ten laste van de staat. Meer info kan je bekomen bij het Bureau voor Juridische Bijstand in het Justitiepaleis te Gent of bij een advocaat. Voor de goede orde, een advocaat die ingeschreven staat op de tableau van advocaten is niet verplicht op te treden als pro deo-advocaat, maar het is gebruikelijk dat deze de aanvrager doorverwijzen naar een collega die dit wel doet. Heb je zelf een juridisch ‘hoe zit dat nu?’-tje? Aarzel niet en stuur het naar averechts@oosteeklo.be.

Huisarts van wacht: St.-Laureins, St.-Margriete, St.-Jan-inEremo, Waterland-Oudeman, Watervliet, Kaprijke, Lembeke, Oosteeklo en Bassevelde: 09 228 02 22 Apotheker van wacht: Assenede, Kaprijke en Sint-Laureins 0903 99 000 Tandarts van wacht: 09 033 99 69

Lief & Leed Overlijdens

Caroline Hertleer ° 20 juni 1960 † 11 januari 2016 Foto: Fam. Hertleer

UITVAARTVERZORGING

De Wyn Oosteeklo-Dorp 17, 9968 Oosteeklo Altijd bereikbaar op: 09 373 70 97

Voor iedere ceremonie een verzorgde begeleiding

Verantwoordelijke uitgever: drukkerij Stoop bvba, Kon. Albertstr. 13, 9968 Oosteeklo - Tel. 09 373 74 57 - Fax 09 373 92 11 Redactie: redactie@oosteeklo.be: Werkten hieraan mee: Ivan Bernaerdt, Nicolas Claerhout, Jordy Lauret, Maarten Lippens, Myriam Standaert en Erkan Yalkin al wie ons informatie of foto’s bezorgde. Alle teksten en foto’s vind je ook terug op www.oosteeklo.be, www.oosteeklo.com, www.9968.be. Het is verboden zonder toestemming teksten, foto’s en/of ontwerpen over te nemen of te kopiëren, deze blijven volle eigendom van de uitgever.

GASOLIE | PETROLEUM | DIESEL Persoonlijke service door de zaakvoerder Oosthoek 52 - 9968 Oosteeklo info@wautersmazout.be | gsm: 0486 63 41 85 2


Centen & Procenten Aangepast BTW-tarief bij renovaties

De ouderdomsvereiste van woning voor de toepassing het verlaagd btw-tarief van voor renovatiewerken wordt hoogd van 5 naar 10 jaar.

Wist je dat? een van 6% ver-

Nieuwe startdatum Oorspronkelijk moest deze nieuwe maatregel van start gaan op 1 januari 2016. De maatregel werd echter niet op tijd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De nieuwe maatregel gaat van start vanaf de tiende dag na publicatie in het Belgisch Staatsblad. De datum van publicatie in het Staatsblad is echter nog niet gekend. Van zodra we de concrete startdatum kennen van deze nieuwe maatregel communiceren we hierover. Nieuwe overgangsmaatregel Door de nieuwe startdatum is ook de oorspronkelijke overgangsmaatregel aangepast. Als je werken uitvoert aan een woning van minstens 5 jaar oud blijft het tarief van 6% daarom voortaan van toepassing als je tegelijk voldoet aan de volgende twee voorwaarden: 1. Je hebt de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag of melding ten laatste de dag vóór het van kracht gaan van de nieuwe maatregel gedaan. 2. Je hebt het contract met betrekking tot de concrete werken ten laatste de dag vóór het van kracht gaan van de nieuwe maatregel afgehandeld. 3. De aannemer reikt de facturen uit ten laatste op 31 december 2017. Heb je zelf een fiscaal vraagje? Stuur het gerust naar centenenprocenten@oosteeklo.be. Bron: FOD Financiën Meer info: http://financien.belgium.be/sites/ default/files/downloads/112-btw-verbouwen-woning-20160119.pdf

# Op zaterdag 19 december namen er 204 personen deel aan de zoektocht tijdens de Kerst Hap Tap en Stap. Zij wisten ook dat Félicienne de naam is van het Oosteeklose varken. Yana Bultiauw wint een assortiment ambachtelijke snoepen van Spek’n Zegers, Jolien Van de Voorde krijgt een bon van Victoria juwelen ter waarde van € 50,00 en Etienne Zegers mag genieten van een mooi bierassortiment van Huisbrouwerij Den Tseut. De prijzen zijn af te halen in Joie de vivre op vrijdag vanaf 18.00 u. of op zaterdag vanaf 16.00 u. # Op 1 januari 2016 telde Oosteeklo 2779 inwoners, 1428 mannen en 1361 vrouwen In 2015 werden 24 kinderen geboren en er waren 25 overlijdens: 15 mannen en 10 vrouwen.

# Kevin Blomme uit de Ertveldesteenweg speelde op zondag 17 januari de finale van het Belgisch kampioenschap darts tegen Davy Van Baelen. Hij moest vrede nemen met de zilveren medaille. Je vindt de videobeelden op www.oosteeklo.be. # Op zaterdag 6 februari starten de verbouwingswerken aan het gemeentehuis in Assenede. Dit is nodig om de integratie tussen gemeente- en OCMW-diensten voor te bereiden. De werken zullen een drietal maand in beslag nemen. Tijdens de werken blijft het gemeentehuis gewoon open. Dat betekent elke werkdag van 9.00 u. tot 12.00 u. en op dinsdag ook van 14.00 u. tot 16.00 u. en van 17.00 u. tot 18.45 u. De aannemer probeert de werkzaamheden zoveel mogelijk te plan-

vandaag minder meer automorgen uit uw belasting, vandaag minder lening halen meer pensioen supe belasting, morgen rlaag meer pensioen 1,50 tar*ief %

vervolg blz. 7

da’s simpel da’s da’s simpel simpel

(*) Tarief autolening, geldig op 18 januari 2016 voor nieuwe en recente wagens tot 2 jaar voor een bedrag van meer dan 2.500 euro en niet meer dan 75.000 euro voor een looptijd tussen 12 en 60 maanden. Dit tarief kan op elk ogenblik worden herzien. Onder voorbehoud van aanvaarding van uw kredietaanvraag en na ondertekening van uw kredietcontract. Vaste debetrentevoet : 1,50 %. Jaarlijks kostenpercentage (JKP) : 1,50 % voor een lening op afbetaling van 15.000 euro voor een looptijd van 60 maanden. De maandlast bedraagt 259,58 euro, voor een totaal terug te betalen bedrag van 15.574,80 euro.

Meer op Meer infoaxabank.be//pensioensparen op axabank.be//pensioensparen Meer infoinfo op axabank.be/autolening Of bel even voor meer informatie ofafspraak een afspraak Of bel even voor meer informatie of een afspraak Of bel even voor meer informatie of een Uw AXA Bankagent Uw UwAXA AXABankagent Bankagent

Wauters-Ingels Adres CVBA H.H.Wauters-Ingels CVBA

Tel.: xx/xx xx xx - Fax: xx/xx xx xx Oosteeklo-Dorp 30, 9968 Oosteeklo E-mail: xxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx Oosteeklo-Dorp 30, 9968 Tel 09/373 72 82 Oosteeklo

Tel 09/373 72 82 Let op, geld lenen kost ook geld. FSMA: 13881 A - cB - RPR 0437.102.487

FSMA: 13881 A - cB - RPR 0437.102.487

AXA Bank Europe nv, Vorstlaan 25, 1170 Brussel, België • TEL 02 678 61 11 FAX 02 678 82 11 • e-mail contact@axa.be • www.axabank.be • IBAN BE67 7000 9909 9587 BIC AXABBE22 • KBO Nr.: BTW BE 0404 476 835 RPR Brussel • FSMA 036705 A - V.U.1170 : XavierBrussel, Gys 7.20.0333 - 1015 25, AXA Bank Europe nv, Vorstlaan België • TEL 02 678 61 11

De autolening is een lening op afbetaling onderworpen

aan wetgeving op het consumentenkrediet. FAX 02 678de 82 11 • e-mail contact@axa.be • www.axabank.be • IBAN BE67 7000 9909 9587 Kredietgever : AXA Bank Europe nv, Vorstlaan 25, 1170 Brussel, België • TEL 02 678 61 11 BIC AXABBE22 • KBO Nr.: BTW BE 0404 476 835 RPR Brussel • FSMA 036705 A FAX 02 678 82 11 • e-mail contact@axa.be • www.axabank.be • IBAN BE67 7000 9909 9587 7.20.0333 - 1015 - V.U. : Xavier Gys BIC AXABBE22 • KBO Nr. : BTW BE 0404 476 835 RPR NL.indd Brussel 1 7200333 Bromure Pensioensparen 2015 7.19.1117 - 0116 - V.U. : Xavier Gys 7200333 Bromure Pensioensparen 2015 NL.indd 1 7191117 Bromure Autosalon 2016 AGENT_NL.indd 1

3

13/10/15 08:38

13/10/15 14:45 08:38 14/01/16


Kunst en Cultu Den Broaven ging uit ‘Den Broaven ging uit’ tijdens het laatste weekend van augustus. Als hij op stap is, kan hij niet op zijn sokkel staan, dus moest hij daar verdwijnen, of minstens niet zichtbaar zijn. Om ‘Den Broaven’ niet te verwonden werd er voor gekozen hem niet van de sokkel te halen, maar te verbergen door middel van vier panelen.

2A

1A

3B

3A 4B

4A

1C

1B

DE VIER PANELEN ZIJN NU DAGELIJKS TE BEZICHTIGEN IN DE KERK VAN BOEKHOUTE. 4

De organisatie leverde de panelen, Ivan en Dino Bernaerdt beschilderden ze. Het eerste idee om een ‘trompe-l’oeil’ te schilderen waardoor de panelen opgaan in de achtergrond werd afgevoerd wegens niet haalbaar. Dat bleek alleen mogelijk als je van op een paar vaste plaatsen naar de creatie zou kijken. Niet als de toeschouwer zich rond het monument beweegt. Er werd ook overwogen om de panelen te beschilderen alsof het een grote blok steen is, waar Den Broaven terug moet uit gekapt worden, maar dat was dan misschien weer wat saai. Het idee is dan gerijpt op de panelen te beschilderen met taferelen uit 1915. Na raadpleging van naslagwerken, fotoboeken, internet en stripverhalen werd een selectie gemaakt van diverse onderwerpen. Daarvan werd door Ivan en Dino een impressie weergegeven op vier panelen. Honderd procent historisch correct werd niet nagestreefd. Ook al zijn alle foto’s van de Eerste Wereldoorlog in zwart-wit of sepia, voor de panelen werd voor kleur gekozen. Ook in de oorlog kleurden de bomen fris groen in de lente en geelbruin in de herfst. Papavers waren ook dan rood en de lucht is blauw (op een mooie dag). Alle taferelen werden geschilderd met een zeer beperkt kleurenpalet: wit, 1 tint bruin en 1 tint van de 3 hoofdkleuren: geel, blauw en rood. Alle tussenliggende kleuren en tinten zijn gemaakt door het mengen van de deze 4 kleuren en wit. Wat wordt op de panelen geschilderd? In alle windstreken woedde de oorlog. Wat gebeurt er waar? Dat wordt weergegeven, als het even kan in een kunstzinnige vorm. Linkse paneel Sta je aan de linkerzijde van Den Broaven aan de kant van ‘t Evenwicht, dat is het zuidwesten, richting Aalter, Roeselare, Ieper… Daar woedde de oorlog in de grootste hevigheid. -In 1915 waren de eerste gasaanvallen. Een onmenselijke manier van oorlogsvoeren. Dino heeft op ‘het gasmasker’ door de rode achtergrond de waanzin extra beklemtoond. -De frontlinie is doorkliefd met loopgraven. -Tussen de stellingen van beide partijen in sneuvelen de meeste soldaten. Om de lengte van het front weer te geven loopt het tafereel met de prikkeldraad door op paneel 2. -Er was ook een weinig vertier; in de wijk ‘Den Haan’ was er een wielerpiste, die helaas niet lang meer heeft bestaan, en nooit is teruggekeerd. 1A gasaanvallen in Ieper (db) 1B loopgraven verstevigd met zandzakken (ib)


uur 1C-2D gruwel van den oorlog van Ieper tot Verdun (ib) 1D wielerpiste in ‘den Haan’ (db) Den Broaven kijkt naar het zuidoosten. Dat is richting Kluizen, Aalst, Namen, Luxemburg… Wat zie je als je achter de rug van Den Broaven staat? Dat is geschilderd op het achterste paneel. -Voor het eerst wordt melding gemaakt van Zeppelins. -We kijken in de richting van bezet gebied. Een aantal steden zijn verwoest door de aanval van de vijand. -Maar ook dat belet niet dat er bloemen bloeien. -De frontlinie strekt zich uit tot Verdun. -Mensen op de vlucht. Zeer actueel, maar ook in 1914-1918 waren mensen, met een deeltje van hun bezittingen, op zoek naar veiligheid. 2A zeppelin (ib) 2B de verwoeste steden (ib) 2C Ook in oorlogsjaren zijn er bloemen (ib) 1C-2D gruwel van den oorlog van Ieper tot Verdun (ib) 2E mensen op de vlucht met wat bezittingen (ib)

3D 2C

Sta je aan de rechterzijde van Den Broaven dan kijk je naar het noordoosten, richting Boekhoute, Terneuzen. -Ook de Franse vliegtuigen hangen in de lucht. -Albert I, koning der Belgen. Daarnaast Hubert Van Vooren zaliger, die op 1 april 2006 figureerde als onderwerp voor een nieuw beeld van Den Broaven. Die laatste was toen van zijn sokkel gehaald voor de dorpskernvernieuwing. -Een van de machtigste kanonnen van het Duitse leger: de Dikke Bertha, een Duitse houwitser, voor het eerst ingezet bij de belegering van de forten van Luik. -het oud gemeentehuis, een van de weinige monumenten in Oosteeklo, ondertussen afgebroken en vervangen door appartementen. 3A vliegtuig van den Fransman (db) 3B Koning Albert, regerend vorst (ib) Hubert Van Vooren, oorlogs-1 april grap 2006 (ib) 3C Dikke Bertha, gevreesd kanon van den Duits (db) 3D gemeentehuis, later gesneuveld (ib)

3C

4D

1D

2E

2D

2E

Sta je voor Den Broaven, dan kijk je naar het noordwesten: richting St-Margriete, Cadzand -het begin van de Duitse luchtmacht -Nederland bleef onpartijdig in de Eerste Wereldoorlog. De grens tussen België en Nederland werd afgesloten met elektrische draad, dodelijk bij aanraking. -Vlak achter de sokkel stond ‘huize Adelaïde’, helaas ook gesneuveld, maar dan tijdens de dorpsrenovatie -Er was een tramlijn Gent-Evergem-Bassevelde; kleur van de tram, naar het gevoel van ib. 4A vliegtuig van den Duits (db) 4B den Doodendraad - Nederlandse grens (ib) 4C Huize Adelaïde (ib) 4D den tram (ib) 4C

Tekst en foto’s Ivan Bernaerdt 5


Remi Van de Veire Oosteeklonaar 2015 Remi Van de Veire werd met een overweldigende meerderheid verkozen tot Oosteeklonaar 2015. Deze verkiezing was de eerste in elf jaar waarbij één persoon door niet minder dan vijf verschillende personen of organisaties genomineerd werd. Hij komt op de erelijst samen met Tony De Boos, zoon Stijn Van de Veire, Conny De Boos, Martin Heylen, Kurt Sesselle, Andre Van de Voorde, Annette Geirnaert, Benjamin Braet en Jonas De Ruyck, Bart Mestdagh, Stefan De Decker en Ria Danneels. Op zaterdag 9 januari liep de parochiezaal al vanaf 19.00 u. mooi vol. Belleman Jan De Smet opende de avond en dan werden de verdienstelijke Oosteeklonaren van 2015 gehuldigd: Etienne Van de Veire en Etienne De Roo voor hun inzet als vrijwilliger bij ‘aan Z’ en Remi Van de Veire als de drijvende kracht achter het belevings- en inlevingsproject ‘Den Broaven goad uit’. Remi Van de Veire werd met een overweldigende meerderheid verkozen tot ‘Oosteeklonaar 2015’. Dankzij het Bewonersplatform, de Feestcommissie, de Gezinsbond, de Haantjesvrienden, KVLV, LG, OKRA, Oxfam Wereldwinkel, Visclub De Goudkarper, VK ‘t Zawezijn, de Vrienden van den Tseut en de Vrije Vrouwenbond kon iedereen nadien met volle teugen genieten van hapjes, drankjes en het gezellig samenzijn. De vzw Parochiale Werken stelde de zaal gratis ter beschikking stellen en Huisbrouwerij Den Tseut zorgde voor Belleciesbier! De afwezigen hadden opnieuw ongelijk! Op www.oosteeklo.be vind je foto’s van Erkan Yalçin. Noteer alvast zaterdag 7 januari in jullie agenda, want dan vindt de nieuwjaarsreceptie van 2017 plaats!

vooropstelden. Door alle randanimatie, de vele mensen die in aangepaste kledij kwamen, de lichten die ’s avonds uit bleven was er een speciale sfeer.” Remi deelde ook de zorg van de aanwezige verenigingen tijdens een bijeenkomst georganiseerd door de Koning Boudewijnstichting dat de traditionele verenigingen het moeilijk krijgen in iedere gemeente. En hij denkt dat het projectmatig samenwerken en veel mensen die zich eenmalig engageren een nieuwe tendens is. Hij riep dan ook alle aanwezigen op om zich te blijven inzetten voor Oosteeklo. Tot slot had hij zeer lovende woorden voor Etienne De Roo en Etienne Van de Veire voor hun dagelijkse inzet voor de oudere en zorgbehoevende dorpsgenoten. Remi: “Het belevings- en inlevingsproject van vorige zomer werd de voorbije jaren minutieus voorbereid door de stuurgroep in overleg met de medewerkers van de verschillende herbergen. Telkens werd er heel goed afgewogen of de activiteit of het randgebeuren wel financieel haalbaar was. Uiteindelijk is door de subsidies van verschillende instanties en het verkoop van het bier het project met een batig saldo afgerond.”

Ambachten, een activiteit rond de bunkers uit Wereldoorlog I. Remi: “En dat is nog niet alles, want we zijn nu reeds bezig om in 2018, het einde van Wereldoorlog, te herdenken met de honderd flessen ‘Broaven’, het bier dat wij een tijd geleden bunkerden. In 2019 plannen we een bevrijdingsstoet.” Je leest het goed, beste Oosteeklonaren. Er zijn de komende maanden en jaren voldoende activiteiten en projecten waar we met velen onze schouders kunnen onderzetten om net zoals vorige zomer Oosteeklo nog meer te laten leven en nog maar eens op de kaart te zetten. Remi besloot ons gesprek met deze mooie woorden: “Ik wil iedereen bedanken die mij genomineerd en verkozen heeft tot Oosteeklonaar van 2015. Ik weet dat ik slechts een passagier ben op je weg maar dat we samen het project ‘Den Broaven goad uit’ tot een ongelofelijk succes hebben gemaakt. Aan iedereen die daartoe bijgedragen heeft, wil ik een stukje van mijn titel ‘Oosteeklonaar 2015’ schenken. Moge je in 2016 gezegend worden met een goede gezondheid die je in staat stelt om al je dromen en creatieve ideeën een stukje te realiseren.” (M.L.)

Altijd onderweg… altijd bezig

Remi zat na het welslagen van dit gigantische project niet stil. Hij is volop bezig met de organisatie van nieuwe activiteiten.

Foto: Erkan Yalçin

Derde keer, goede keer

Remi was reeds de derde keer genomineerd. De eerste keer in 2008 en nu twee jaar op rij. Remi won dit jaar de prijs voor zijn niet aflatende inzet voor het project ‘Den Broaven goad uit’. Het schilderij gemaakt door Ivan Bernaerdt en de trofee kregen ondertussen een ereplaats in huis. Tijdens zijn toespraak in de parochiezaal dankte hij in de eerste plaats zijn vrouw Rita voor alle steun en iedereen die heeft meegewerkt aan het welslagen van dit belevingsweekend. Remi: “De nominatie zie ik als een appreciatie voor mijn inzet en mijn engagement. Ik vond het mooiste moment tijdens dat weekend de samenhorigheid, de rust op het dorp, de gemoedelijkheid, de vriendelijkheid, het vredige van iedereen die hier was. Het was een raar gevoel. Dit was niet het doel dat wij met de stuurgroep

Op dinsdag 9 januari, Vastenavond, organiseert hij met de Orde van de Smoutpot de Terteravond in Café ’t Evenwicht en De Balans. In minder dan een uur waren de zeventig plaatsen uitverkocht voor het eten van de met gehakt gevulde varkenspoot, met aardappel in de schil en warm fruit. Tussen 5 juni (Open Kerkendag) en 21 augustus (kermiszondag) organiseert een werkgroep onder leiding van Remi, in samenwerking met de Kerkfabriek en het Heemkundig Genootschap De Twee Ambachten, in onze parochiekerk een tentoonstelling van unieke schilderijen van kunstenaar en voormalig onderpastoor Valery Stuyver, die honderd jaar geleden op 1 augustus geboren werd. Op zaterdag 9 juli trekken de Pittige Terters, waar Remi de stichter van is, opnieuw de stapschoenen aan voor de Berechtingstocht, een wandeling van zestig kilometer met eigen bevoorrading, een ideale voorbereiding op de Dodentocht. Dit jaar organiseert de Orde van de Smoutpot, in samenwerking met het Heemkundige Genootschap De Twee 6

Es ‘t eetn aw greed? Gekaramelliseerd varkenshaasje Benodigdheden: 1 varkenshaasje van 600 g 2 eetlepels arachideolie 3 eetlepels honing 1 dl rode wijn Bereiding: Kruid het varkenshaasje met peper en zout. Bak het varkenshaasje rondom af in de arachideolie. Voeg de wijn en de honing toe. Laat het varkenshaasje ongeveer 20 minuten stoven op een matig vuur. Dit is lekker met gestoofde peren en kroketten. Stuur je vragen of suggesties naar myriam@oosteeklo.be. (M.S)


Kaantjes uit de smoutpot

Heel lang geleden woonde in het noorden van Frankrijk, ergens op de hoogvlakte van Saint-Quentin, een oud petieterig vrouwtje in een kaduuk versleten huisje. Ze had zij niet veel, een paar kippen en een geit, maar het weinige dat ze had, deelde ze met iedereen die in nood zat, want ’t was de goedheid zelve. Op een avond, ’t was koud winderig en nat weer, werd er op haar deur geklopt. Ze deed open en voor haar stond er een flinke jonge man van vooraan in de dertig. “Dag vrouwtje, ik ben op doorreis, zou ik alstublieft hier de nacht mogen doorbrengen want ik vind nergens anders slaapplaats.” “Ja natuurlijk meneer, kom binnen en zet u bij ‘t vuur, ‘k zal er rap nog wat hout op smijten dat ge warm krijgt.” Als avondmaal kreeg hij een haring met nog een overschotje aardappelen en zijn slaapplaats was tussen het hooi op de zolder. ’s Anderendaags als ontbijt een pot gietenmelk met wat droog brood, want meer had ze niet. Bij het afscheid, zei die man: “Moedertje, omdat gij zo gastvrij geweest zijt, wil ik u belonen. Kijk, het eerste werk dat ge deze morgen zult doen, dat zult ge de ganse dag blijven doen.” En weg was hij. Ze dacht in haar eigen ‘wat voor een rare snuiter was dat jong (maar dat was Ons Heer, maar ja ze wist zij dat niet hee), maar hij heeft hij hier wel mijn laatste korst brood opgegeten. Allee ik moet ik naar de bakker een brood gaan halen hee mens, maar toch eerst eens kijken of ik wel toekom.’ Ze nam haar portemonnee naar boven en begon haar geld te tellen, maar ze bleef zij tellen en tellen en tellen, en nog eens geld tellen en tellen en tellen … de godganse dag. Op het einde van de avond stak gans haar huisje zelfs de geitenstal propvol geld. Nu was ze rijk en iedereen die iets te kort kwam deelde in haar weelde. Natuurlijk verspreidde dat nieuws zich weldra in heel de buurt. Dat kwam ook een oude gierige pin ter ore die wat verderop woonde. Ze zat er goed in, maar nooit zou iemand van haar ook maar iets delen. En jammeren dat ze deed: “Ik ben toch voor ’t ongeluk geboren, waarom overkomt mij dat niet …” Nu, dag op dag een jaar later, ’t was avond, guur en nat weer, werd er op haar deur geklopt en ze wist het subiet, ’t is hij! en ’t was waar ook. “Kom binnen meneer, zet u bij ’t vuur ‘k zal nog een schep kolen op de stoof doen, mag ik u vragen om niet te veel lawaai te maken, want mijn buren moeten niet weten dat gij hier zijt en wat wilt ge eten deze avond en wat moet ik morgenvroeg voor u klaar maken en ge moogt van de nacht in mijn bed slapen…” Enfin, ze sloofde zich ten alle kanten uit om toch maar in de gunst te staan. Dat belette Ons Heer evenwel niet om ’s anderendaags zijn gastvrouw vriendelijk te bedanken en haar dezelfde beloning toe te vertrouwen. “Moedertje, omdat gij zo

Vervolg van blz. 3 nen dat de bezoekers van het gemeentehuis zo weinig mogelijk hinder ondervinden. Er zal ook vaak op zaterdag gewerkt worden. # Op vrijdag 18 en zaterdag 19 maart vindt de jaarlijkse zwerfvuilopruimactie plaats. Op vrijdag zullen de leerlingen en leerkrachten van Vrije Basisschool De Kameleon de centrumstraten en het Jeugden sportdomein Ter Walle opruimen. Wie individueel of met zijn vereniging wil meewerken op zaterdag neemt contact op met de leden van het Bewonersplatform of stuurt een bericht naar bewonersplatform@oosteeklo.be. Veel handen maken licht en proper werk! F02-1916

Garage

Walter Van de Velde Oosthoek 43 - 9968 OOSTEEKLO - Tel 09 373 63 15

• Verkoop vanvan nieuwe enenjonge met waarborg Verkoop nieuwe jonge tweedehandswagen tweedehandswagens met waarborg Specialist: Mercedes,VW, VW, Audi, Audi, BMW, ... … • Specialist : Mercedes, BMW,Isuzu, Isuzu, Verkoop van nieuwe en jonge tweedehandswagens met waarborg Service en Carrosserie • Service en Carrosserie

Specialiteit MERCEDES ● VW ● AUDI ● BMW Audi Merk A3 1.6 TDi Sportback Type Audi A3 1.6 TDi Sportback Service en Carrosserie Audi A3 1.6 TDi Sportback Audi Q5 2.0TDi Quattro S-Tronic Xenon NIEUW Audi

A3 1.6 TDi Sportback

10/13 Kleur moessongrijs Bouwjaar 06/11

zilver metalic

metalic

okt/13 zilver metalic nieuwzilver metalic moessongrijs metalic jun/11 11/11 bluewater nov/13 spacegrijs metalic metalic 05/11 berggrijs berggrijs mei/11 metalic metalic nov/12 11/12 zwart metalic zwart metalic jun/10 metalic metalic 06/10 tenorietgrijs tenorietgrijs jan/15 metalic 08/11 tenorietgrijs palladiumgrijs metalic jul/12 wit 07/12 wit apr/11 wit 12/10 wit wit dec/10 08/13 zilver metalic blauw metalic nov/12 mei/13 05/13 zwart metalic zwart metalic feb/11 03/12 grijs metalic wit okt/11 11/11 wit zilver metalic nov/11 zilver metalic 02/08 blauw zilver aug/11 metalicmetalic 08/11 zwart metalic blauw metalic feb/13 02/13 blauw zwart aug/11 metalicmetalic apr/12 08/11 zwart metalic blauw metalic mei/11 04/12 grijs metalic zwart metalic

BMW BMW 320D Touring X3automaat xDrive 20d automaat Mercedes B180 CDi B180 CDi Mercedes Mercedes B180 CDi met panoramisch dak Mercedes B180 CDi met panoramisch dak Mercedes C200 CDi Avantgarde Mercedes C200 CDi Avantgarde automaatautomaat Mercedes E200 CDi Break Avantgarde automaat Mercedes C220 CDi Avantgarde Mercedes Sprinter 310CDi L2H2 gesloten bestelwagen Mercedes Sprinter 310CDi L2H2 gesloten bestelwagen Mercedes Sprinter 310CDi L3H2 gesloten bestelwagen Mercedes Vito 113 CDiVito met dubbele lichte vracht Mercedes 113 CDi met cabine dubbele cabine lichte vracht Mini MercedesOne 1.6 D Vito 113 CDi bestelwagen 2.5d DC 4X4 Executive Pack/Autom. NissanNissan Navara 2.5dNavara DC 4X4 Executive Pack/Automatic 407 1.6 HdidCi Premium RenaultPeugeot Kangoo Express 1.5 Grand Confort Mégane 1.5 dCi Coupé Skoda Renault Yeti 2.0 TDi Ambition Skoda Yeti 2.0 TDi Ambition Toyota Volvo Hilux 3.0 D-4D Automaat V60D.Cab. 1.6D DRIVe Kinetic Volvo VW V60 1.6D DRIVe Kinetic Passat Variant 2.0TDi Highline automaat VW VW Passat Variant Polo2.0TDi 1.6TDi Highline Trendline automaat VI variant 1.6TDi Highline automaat VW VW Polo 1.6TDi Golf Trendline Sharan 2.0TDi BMT Highline automaat / 7-zit VW VW Golf VI variant 1.6TDi Highline automaat VW Sharan 2.0TDi BMT Comfortline automaat 05/11 grijs metalic D-Max D.Cab.4WD Aut. LSX Generation/Hardtop demo blauw metalic Isuzu Isuzu Isuzu D-Max D.Cab.4WD Aut. LSX AKOYA Generation/Hardtop nieuwdemo parelmoer Blauw metalic D-Max D.Cab.4WD wit metalic Isuzu D-Max D.Cab.4WD Aut. AKOYA - Design Box nieuw Parelmoer wit metalic Style Cover of Design Box Isuzu Isuzu D-Max D.Cab.4WD 6V. AKOYA Style Cover nieuwzwart metalic Parelmoer wit metalic D-Max D.Cab.4WD 6V. -LS Experience nieuw D-Max D.Cab.4WD 6V. L AC @Use nieuw Isuzu Isuzu D-Max D.Cab.4WD 6V. LS Experience nieuwzilver metalic zilver metalic Garage Isuzu D-Max D.Cab.4WD 6V. L AC @Use Garage nieuw zilver metalic

Oosteeklo ● Tel. 09 373 63 15 ● info@waltervandevelde.be

www.waltervandevelde.be

WalterVan Vande deVelde Veld Walter

Oosthoek 43 - 9968 OOSTEEKLO - Tel 09 373 63

rvandevelde.be

Deze sage verscheen in een publicatie van heem- en volkskundige Alfons De Cock ‘Vlaamsche sagen uit den volksmond’ (1921). Er bestaan meerdere versies van. Hieronder de opgesmukte versie die mijn grootvader Eugeen Crombeen (1859 - 1933) herhaaldelijk vertelde en hij kon lezen noch schrijven.

gastvrij geweest zijt wil ik u belonen. Kijk, het eerste werk dat ge deze morgen zult doen, dat zult ge de ganse dag blijven doen.” “Ja”, dacht ze, ‘’t is gelukt! Maar wacht, vooraleer ik mijn geld begin te tellen ga ik toch eerst mijn voorzorgen nemen dat ik kan blijven tellen.” En ze ging naar buiten, zette haar benen wat open, schudde haar rok wat naar voor, stak haar gat wat achteruit en ze begon te pissen en pissen en pissen, ja want ze had zij een grote maal op, maar ze bleef zij pissen en pissen en pissen en nog eens pissen en pissen en pissen … de godganse dag … en zo ontstond de Schelde. Heb je als lezer een heemkundig item dat je verduidelijkt of uitgelegd wil zien? Stuur het naar De Orde van de Smoutpot Rijkestraat 70. E-mail: ordevandesmoutpot@oosteeklo.be.

www.waltervandevelde.be www.waltervandevelde.be

Hoe de Schelde ontstond

Wist je dat?

• Verkoop van nieuwe en jonge tweedehandswagen met waarbo

Verkoop van :nieuwe en jonge tweedehandswagens met waarb • Specialist Mercedes, VW, Audi, BMW, Isuzu, … Verkoop vanen nieuwe en jonge tweedehandswagens met waarbor • Service Carrosserie Specialiteit MERCEDES ● VW ● AUDI ● BMW Specialiteit MERCEDES ● VW ● AUDI ● BMW Audi 1.6 TDi Sportback 10/13 moessongrijs me Service enA3 Carrosserie Audi A3 1.6 TDi Sportback 06/11 zilver metalic Service en Carrosserie Audi Q5 2.0TDi Quattro S-Tronic Xenon NIEUW nieuw moessongrijs me BMW Mercedes Mercedes Mercedes Mercedes Mercedes Mercedes Mini 7 Nissan Renault

320D Touring automaat B180 CDi B180 CDi met panoramisch dak C200 CDi Avantgarde automaat C220 CDi Avantgarde Sprinter 310CDi L2H2 gesloten bestelwagen Vito 113 CDi met dubbele cabine lichte vracht One 1.6 D Navara 2.5d DC 4X4 Executive Pack/Automatic Kangoo Express 1.5 dCi Grand Confort

11/11 05/11 11/12 06/10 08/11 07/12 12/10 08/13 05/13 03/12

bluewater metalic berggrijs metalic zwart metalic tenorietgrijs meta palladiumgrijs me wit wit blauw metalic zwart metalic wit

Nu Saloncondities alle nieuwe ISUZU’s Oosteeklo ● Tel.op 09 373 63 15 ● info@waltervandevelde.

Oosteeklo ● Tel. 09 373 63 15 ● info@waltervandevelde.b

www.waltervandevelde.b www.waltervandevelde.be


FORD Kuga Stop met dromen

De salonvoorwaarden bij Ford zijn echt

Droom je van de spitstechnologie van de Ford Kuga? Profiteer nu van een pak voordelen zoals een stevige overnamepremie(1), een interessante financiering(2) en daarbovenop een saloncheque van 250 euro(3). Wacht niet langer en profiteer van deze droomvoorwaarden. Kom dus zeker bij ons langs! ford.be

Garage Marc Van de Voorde Rijkestraat 50A, Oosteeklo - tel. 09 373 81 71 4,6-7,4 L/100 KM.

120-171 G/KM CO2.

Verbruik en uitstoot geldig voor de uitvoering met banden zoals beschreven in de standaarduitrusting. Optionele banden kunnen een andere CO2-uitstoot en verbruik tot gevolg hebben. Contacteer ons voor meer informatie. Salonvoorwaarden geldig bij aankoop van een nieuwe Ford-wagen. Geldig op bestellingen van 01/12/2015 t.e.m. 31/01/2016. Niet geldig voor Fleet en Ford-personeel. (1) Overnamepremie: bij aankoop van een nieuwe Ford (met uitzondering van Mustang, Focus Electric & Focus RS) geven wij u een premie van € 1.400 incl. BTW voor uw oude wagen (eender welk merk). Voor Ka, Fiesta, EcoSport, B-Max, Fiesta Van, Tourneo Courier en Transit Courier bedraagt de premie € 900 incl. BTW. De oude wagen moet volledig zijn en minimum 6 maanden ingeschreven zijn op naam van de laatste eigenaar. De naam van de eigenaar van het nieuwe voertuig en de naam van de laatste eigenaar van het oude voertuig dienen dezelfde te zijn. Indien u niet in aanmerking komt voor de overnamepremie, contacteer ons dan zeker voor een interessant alternatief aanbod! (2) Voor meer informatie, bezoek www.nl.ford.be/Aanbiedingen/Particulieren/Overzicht.

Let op, geld lenen kost ook geld! (3) Surf naar www.fordcontact.be, bezorg ons uw contactgegevens en ontvang de saloncheque van € 250 incl. BTW. U kan uw gegevens ook aan ons doorgeven. Slechts één per aankoop. Geldig op bestellingen van 01/12/2015 t.e.m. 31/01/2016. Niet geldig voor Mustang en Focus RS. Niet geldig voor S-MAX en Galaxy verkopen aan Fleet. Niet cumuleerbaar met de Fleet-promoties Special Deals & MDR. Contacteer ons voor meer informatie over deze aanbiedingen of over specifieke Fleet- en Ford-personeelsvoorwaarden. Geef voorrang aan veiligheid. Milieu-informatie [KB 19/03/2004]: www.nl.ford.be/milieu.

8

Oosteeklo vandaag februari 2016  
Oosteeklo vandaag februari 2016  
Advertisement