Page 1

Oosteeklo Vandaag Foto: Ivan Bernaerdt

1 de maand. - Teksten voor volgende uitgave binnen ten laatste vrijdag 24 feb. 2017 19de jaargang - Nr 4 - februari 2017 - oplage 1270 ex. - Verschijnt de eerste week van


Oosteeklo Leeft De pittige terters: berechtingstocht: 60 km wandelen op zaterdag 8 juli, start om 6.00 u. op het dorpsplein. Kerkraad: Openkerkendag ‘Zet de stenen in beweging’ zondag 4 juni van 10.00 u. tot 18.00 u. in de kerk van Oosteeklo KVLV: -volksdansen op dinsdag 7 en 21 februari en 7 maart om 20.00 u. in de parochiezaal; prijs: € 5,00 (leden) en € 6,50 (niet-leden) -crea voor kinderen i.s.m. Gezinsbond: maandag 27 februari in de parochiezaal -bezinningsnamiddag: dinsdag 7 maart in Assenede Lokaal Dienstencentrum De Aster: -dorpsrestaurant: elke weekdag van 11.30 u. tot 13.00 u. op dinsdag 14 februari speciaal Valentijnsmenu! Vooraf inschrijven bij Marie- Thérèse Bruggeman (tel. 0474 200 322) is verplicht, ter plaatse € 6,00 betalen. Het menu hangt vooraf uit. -kaarten: elke maandag, dinsdag en donderdag van 14.00 u. tot 16.30 u. -geheugenkoor: dinsdag 14 februari van 14.30 u. tot 16.00 u. in Woon- en Zorgcentrum Sint-Jozef te Assenede; kostprijs € 2,00 (incl. gebruik van zangboekje en koffie of thee). -infomiddag ‘cholesterol en gezonde leefstijl’ door afslankconsulente Emmy Neyt op vrijdag 17 februari van 14.00 u. tot 16.30 u. Gratis toegang, inschrijven vóór 15/02 verplicht bij Marie-Thérèse OKRA - Ledenvergadering: dinsdag 21 februari van 13.30 u. tot 16.30 u. in de parochiezaal met voorstelling: van de Lourdesreizen en optreden van ‘de Swingende Ladies’ uit Oosteeklo.

Inschrijven (€ 5,00) vóór 17 februari bij de bestuursleden of bij Annette Meulewaeter Tel. 09 373 77 77. -Okra academie: voordracht: ‘Grootouder in een nieuw samengesteld gezin: dinsdag 21 februari van 14.30 u. tot 17.30 u. in N9 Fabriek, Molenstraat 31 te Eeklo; toegang: € 5,00 als OKRA-lid Orde van de Smoutpot: Vastenavond: terters eten op dinsdag 28 februari in Café ’t Evenwicht-De Balans. Inschrijven: € 25,00 maandag 13 feb, om 9.00u. bij Remi Van de Veire 0479 75 68 03 Scoutsgroep Houtekiet i.s.m VZW houtekiet: ’t Zwijnfestijn met ribbetjes à volonté en muziek als afsluiter op zaterdag 18 februari van 18.00 u. in de parochiezaal; inschrijven: volwassenen: € 16,00 kinderen: € 12,00 bij de scoutsleiding of via houtekietgroepsleiding@gmail.com. Voetbal: op het Jeugd- en sportdomein Ter Walle VK Matroosje om 13.30 u.: tegen FC De Galliërs (11/02), tegen STR Kringboys (18/02), tegen Joga Bonito (4/03) VK ’t Zawezijn om 15.00 u.: tegen Plaza Café (25/02), SV Bakkerei om 15.15 u.: tegen Chez Choseken (11/02), tegen K.G.P.V (4/03) Vrije Vrouwenbond: Ledenvergadering maandag 6 maart van 13.30 u. tot 16.30 u. in de parochiezaal met koffietafel, kaarting en tombola. Info en inschrijven bij Annette Meulewaeter tel. 09 373 77 77

Lief & Leed Overlijdens

° 18 juni 1933 † 5 januari 2017 Foto fam. Pauwels

UITVAARTVERZORGING

De Wyn De witte eik Oosteeklo-Dorp 17, 9968 Oosteeklo Altijd bereikbaar op: 09 373 70 97

Jobstudenten met loon in ’t handje…eindigend verhaal! 2017 zullen ook zij hun loon op de bankrekening moeten zien verschijnen. Zo niet stellen de werkgevers zich bloot aan geldboetes en correctionele veroordelingen. Er zou zelfs kunnen geargumenteerd worden dat de niet geldig uitgevoerde loonbetaling als onbestaande te beschouwen, waarmee de werkgever riskeert tweemaal te moeten betalen… Het zullen enkel nog de jobstudenten en seizoensarbeiders in de land- en tuinbouw zijn (alsook in de – voor ons dorp weliswaar minder relevante- diamanthandel) die bij het einde van de maand – op een wettelijke geregelde wijze - nog eens in het bureau van de baas zullen kunnen langsgaan. Heb je zelf een juridisch ‘hoe zit dat nu?’-tje? Aarzel niet en stuur het naar averechts@oosteeklo.be.

2

Yvonna Pauwels Weduwe van de heer André Van de Woestijne († 2015).

FUNERARIUM .

(Ave)recht(s)

De tijden waarbij de fabriek het loon betaalde in het café om de hoek, niet weinig eigendom van de eigenaar van de fabriek, liggen reeds lang achter ons. Daarmee was niet gezegd dat het loon niet meer in cash werd betaald. Vele jaren gebeurde dit op basis van de sectorale gebruiken, maar met de wet van 23 augustus 2015 kwam een einde aan deze gebruiken. Met ingang op 1 oktober 2016 is elke cash betaling van loon verboden, tenzij de sector het formeel voorziet en dit moest dan gebeuren tegen voormelde ingangsdatum. Enkele sectoren waarin de betaling in het handje vaak nog schering en inslag waren, zagen door vakbondstoedoen hun initiatief voor sectorale regeling gefnuikt. Zo zullen de jobstudenten in de bakkerijen vanaf 28 januari 2017 hun bankrekening mogen doorgeven aan hun baas. Hetzelfde veto is gesteld met betrekking tot de occasionele werknemers in de horeca. Vanaf 2 februari

Huisarts van wacht: St.-Laureins, St.-Margriete, St.-Jan-inEremo, Waterland-Oudeman, Watervliet, Kaprijke, Lembeke, Oosteeklo en Bassevelde: 09 228 02 22 Apotheker van wacht: Assenede, Kaprijke en Sint-Laureins 0903 99 000 Tandarts van wacht: 09 033 99 69

Oosteeklo - Bassevelde Lembeke - Assenede

Voor iedere ceremonie een verzorgde begeleiding

0486 63 41 85

Oosteeklo


Wist-je-dat? # Er waren 170 deelnemers aan de wedstrijd tijdens de Kerst Hap Tap Stap. Bij de kinderen wonnen Sem Nuytinck uit Assenede en Manon Van Den Berghe uit Oosteeklo. Bij de mannen won Johan De Wulf (Oosteeklo) en bij de vrouwen Katrien De Jaeger uit Assenede. # Sinds 1 januari 2017 geldt in Vlaanderen een snelheidslimiet van 70 km/u. op iedere weg buiten de bebouwde kom, en niet enkel op gewestwegen zoals we vorige maand verkeerdelijk vermeldden. Op wegen waar 70 km/u. geldt, staat niet langer een bord. Enkel waar een andere snelheid geldt, zal een bord staan. Op autosnelwegen en wegen met twee keer twee rijvakken met een middenberm gelden andere maximumsnelheden, afhankelijk van je voertuig. Je vindt alle gedetailleerde info op de website ‘70.vlaanderen’. # Onze gemeente telt sinds kort 14 250 inwoners, waarvan er 2800 in Oosteeklo wonen.

Foto:Veronique Criel

wordt. Burgemeester Philippe De Coninck wordt bevoegd voor communicatie. # Nena en Dixie Van Wassenhove schreven in 2014 een aantal spreuken en doordenkertjes… En die werden opgenomen in ‘De Druivelaar’ de bekende scheurkalender van 2017.

Foto: gemeentebestuur

# Het OCMW en het gemeentebestuur zette een aantal medewerkers in de bloemetjes: Ria Pauwels (bevolking) en Veronique Gijssels (gezinszorg) voor 40 jaar trouwe dienst, Urbaan Van Schoote (technische dienst) en Carine Christiaen (bibliotheek) voor een carrière van 35 jaar en Marion Baete (dienst financiën) voor 30 jaar. Foto: Maarten Lippens

# Op maandag 9 januari kwam Karel Franki voor de honderdste keer bloedgeven bij het Rode Kruis.

Foto: gemeentebestuur

# Chantal Bobelijn (SamenPlus) is in 2017 schepen van sport, feestelijkheden, ontwikkelingssamenwerking, onderwijs, cultuur en bibliotheek. Ze vervangt Hilde Baetslé die in 2018 opnieuw schepen

# Op 24, 25 en 26 februari speelt Daan Keisse de hoofdrol in de musical Spring Awakening in Gemeenschapscentrum De Kluize in Oosterzele. Info en tickets via musicalvibes.ovh. # Naar goede gewoonte vond op de eerste zaterdag na Nieuwjaar de receptie plaats voor alle dorpsgenoten. De avond werd georganiseerd door maar liefst zestien verenigingen: Bewonersplatform, Feestcommissie, Gezinsbond, Haantjesvrienden, KVLV, Landelijke Gilde, OKRA, Orde van de Smoutpot, Oxfam Wereldwinkel, Rijkestraatcomité, Scoutsgroep Houtekiet, Unizo, Vissersclub De Goudkarper, VK ‘t Zawezijn, Vrienden van Den 3

Tseut, Vrije Vrouwenbond. Huisbrouwerij Den Tseut schonk ook dit jaar gratis Bellecies bier en Spekn Zegers trakteerde alle aanwezigen op ‘spekn tegen de verzuring’. De organiserende verenigingen zijn zeer dankbaar voor de uitgebreide ondersteuning door de vzw Parochiale Werken. De avond startte met de huldiging van de verdienstelijke Oosteeklonaren: Bernard Beert, Erkan Yalçin, Félicienne, Greta Van Vooren en Maarten Lippens. Ook dit jaar maakte kunstenaar Ivan Bernaerdt een karikatuurtekening van elke genomineerde. Maarten Lippens werd met 29,8 % van de stemmen verkozen tot Oosteeklonaar 2016. De laureaten van de voorbije jaren waren: 1999 Zuster Martha en Zuster Leonce, de laatste zusters Jozefienen in Oosteeklo. 2000 Danny Rabaeys en Martin Heylen (Oosteeklonaar van de 20ste eeuw) 2001 Willy De Muynck en Monique Stadeus 2005 Tony De Boos 2006 Stijn Van de Veire 2007 Conny De Boos 2008 Martin Heylen 2009 Kurt Sesselle 2010 André Van de Voorde 2011 Annette Geirnaert Benjamin Braet en Jonas De Ruyck 2012 2013 Bart Mestdagh 2014 Stefan De Decker en Ria Danneels 2015 Remi Van de Veire 2016 Maarten Lippens Verantwoordelijke uitgever: drukkerij Stoop bvba, Kon. Albertstr. 13, 9968 Oosteeklo - Tel. 09 373 74 57 - Fax 09 373 92 11 Werkten hieraan mee: Nicolas Claerhout, Ivan Bernaerdt, Myriam Standaert en al wie ons informatie of foto’s bezorgde. Redactie: Maarten Lippens, redactie@oosteeklo.be: Alle teksten en foto’s vind je ook terug op www.oosteeklo. be, www.oosteeklo.com, www.9968.be. Het is verboden zonder toestemming teksten, foto’s en/of ontwerpen over te nemen of te kopiëren, deze blijven volle eigendom van de uitgever.


Opendeurdag Ter gelegenheid van de opening van de B&B Zondag 19 februari 2017 van 11.00u tot 17.00u Iedereen welkom! Jos & Mia

Van Vooren – De la Rivière

Advocatuur in mensentaal en op mensenmaat... Net zoals Uw maandelijkse (AVE)RECHT(S)-rubriek!

Advocatuur in mensentaal en op mensenmaat... Net zoals maandelijkse (AVE)RECHT(S)-rubriek! familialeUw moeilijkheden – strafzaken - verkeersrecht aanneming – huur – contracten - aansprakelijkheid ondernemingen – betalingsmoeilijkheden - faillissementen

familiale moeilijkheden - strafzaken - verkeersrecht aanneming - huur - contracten - aansprakelijkheid ondernemingen - betalingsmoeilijkheden - faillisementen

4


Allegorie op op Vastenavond, Vastenavond, 1773. 1773. Allegorie

VASTEN VASTEN

bijder dergratie gratiegodts, godts,keijser keijserder derabstinentie abstinentie(onthouding), (onthouding), bij coninckder derzee zeevisscherije, visscherije,aerts aertshertoghe hertogheder derrivieren, rivieren, coninck poelen,vijvers, vijvers,beken bekenen enretervooren retervooren(rootputten) (rootputten)etc., etc., poelen, hertoghevan vansteuren, steuren,salmen, salmen,berselotten, berselotten,beijden beijdende de hertoghe cabbelliaurden(kabeljauw), (kabeljauw),van vanvlotten vlotten(pijlstaartrog), (pijlstaartrog),rocchen rocchen(rog), (rog),plaeten plaetenende ende cabbelliaurden alleplatvis, platvis,van vanschelvis, schelvis,wittijnck, wittijnck,harijnck, harijnck,mackereel mackereel alle endespierijnck, spierijnck,etc., etc.,grave gravevan vancaerpels caerpels(karpers), (karpers),snouken, snouken, ende tijncken(zeelt), (zeelt),braesems, braesems,bliecken, bliecken,baesen baesen(baars), (baars),rotsen rotsenen enpalijnck, palijnck, tijncken etc.,heere heerevan vancriften criften(kreeften), (kreeften),crabben, crabben,hoesters, hoesters,mosselen mosselen etc., endegheirnaerts, gheirnaerts,etc.. etc..baron baronvan vancompoost compoost(ingemaakte (ingemaaktevruchten), vruchten),confituren, confituren, ende conserven,sijropen, sijropen,tabeletten tabeletten(snoepgoed) (snoepgoed)en enolijven, olijven,etc., etc., conserven, intendantvan vandadels, dadels,amandels, amandels,fijghen, fijghen,pruijmen, pruijmen, intendant rosijnen,corenten, corenten,citroenen citroenenen enoranien oranien(appelsienen), (appelsienen),etc., etc., rosijnen, gouverneurvan vanpompoenen, pompoenen,comcomers, comcomers,pepers, pepers, gouverneur aspergis,etc., etc.,steker stekerheere heere(uitsteker) (uitsteker)van vanpasternaeckelen, pasternaeckelen, aspergis, carotten(wortels), (wortels),beeten, beeten,rapen, rapen,suijckerijen, suijckerijen,pottaeters pottaeters(aardappelen), (aardappelen), carotten endivie,en encooren coorensalalaede salalaede(veldsla), (veldsla),etc., etc.,dominateur dominateur(heerser) (heerser) endivie, alleconventen conventendaer daersoberlick soberlickghekockt ghekocktwordt. wordt. ininalle saluijtende endedilectie dilectie(smakelijk). (smakelijk). saluijt

Humor * Jansen kan niet slapen, omdat ze bij de buren een feestje hebben. Urenlang staat hij tevergeefs op de muur te bonken. De volgende middag komt hij de buurman tegen. Zeg, heb je me vannacht niet op de muur horen bonken? Ja, maar dat geeft niet hoor. We hadden toch een feestje

Wij verwelkomen u binnenkort graag voor al uw evenementen:

* Om half vier ‘s nachts ging de telefoon bij Frits. Moeizaam kwam hij uit bed en vond op de tast de telefoon. “Spreek ik met meneer Van Rensburg?” vroeg een boze stem aan de andere kant van de lijn. “Ja, inderdaad,” mompelde Frits. “Met Smit van de overkant. Ik bel even om te zeggen dat het geblaf van uw hond me gek maakt. Laat hem alstublieft onmiddelijk ophouden.” De volgende nacht om drie uur ging de telefoon bij Smit. “Hallo?” mompelde hij slaperig. “Meneer Smit, met Van Rensburg van de overkant.” “Om drie uur ‘s nachts? Bent u gek geworden?” “Meneer Smit, ik bel even om te zeggen dat ik geen hond heb.

babyborrels, trouwfeesten, vergadering, rouwmaaltijden,..

Of in onze bistro en tea-room voor heerlijke streekgerechten, lunches, suggesties, koffies en patisserie.

U kan zich reeds inschrijven voor onze uitgebreide brunch

* Een alleenwonende man verloor zijn huissleutel. Hij belde zijn ouders die in een klein dorpje in het hoge noorden woonden; zij zouden de reservesleutel opsturen. De man trok zo lang bij een vriend in. De volgende dag liep hij de postbode tegemoet, maar deze had niets bij zich. De man mopperde: Ach ja, de post in dat boerengat werkt natuurlijk niet zo vlug, en ging weer voor een nacht naar zijn vriend. De volgende morgen reed hij weer naar zijn huis om de post op te vangen, maar was net iets te laat. De postbode kwam net de tuin uit en zei: Ik heb de brief in de bus gegooid hoor!

op zondag 14 mei 2017 & zondag 28 mei 2017

Voor meer informatie kan u onze website raadplegen: www.torenhuyze.be info@torenhuyze.be

* Op nummer 52 woont Batman op nummer 54 woont Superman op nummer 58 woont Spiderman . Wie woont er op nummer 56? Antwoord: Buurman

Rijkestraat 10, 9968 Oosteeklo 5


LAAT U IN VERVOERING BRENGEN DOOR ONZE SALONCONDITIES Wat u ook vervoert, u kunt altijd rekenen op de Transit Courier, Transit Connect, Transit Custom en Transit 2T.

Maak zeker kennis met de nieuwe, krachtige en zuinige Ford EcoBlue Euro 6-motoren, beschikbaar op Transit Custom en Transit 2T. En profiteer nu van de uitzonderlijke Saloncondities inclusief gratis uitbreiding van de garantie tot 5 jaar – 100.000 km alsook een financiële leasing aan 0,49%.*

Financiële leasing aan 0,49%*

Afspraak in onze showroom en in paleis 6!

Garage Marc Van de Voorde

Rijkestraat 50 A, 9968 Oosteeklo Tel. 09 373 81 71 | GSM 0475 25 90 84 e-mail: info@garagemarcvandevoorde.be | website: www.garagemarcvandevoorde.be

3,7-8,8 L/100 KM.

96-228 G/KM CO2.

Verbruik en uitstoot geldig voor de uitvoering met banden zoals beschreven in de standaarduitrusting. Optionele banden kunnen een andere CO2-uitstoot en verbruik tot gevolg hebben. *Financiële Leasing. Bevat de financiële huur en een aankoopoptie. Aanbod geldig voor nieuwe bedrijfsvoertuigen (Fiesta Van, Transit Courier, Transit Connect, Transit Custom, Transit 2T, Tourneo Custom en Ranger) voorbehouden voor professionelen en niet bestemd voor particulieren. Onder voorbehoud van goedkeuring van het dossier door Ford Credit, a division of FCE Bank plc, Hunderenveldlaan 10, 1082 Brussel. Ondernemingsnummer: BE0450.853.723. Actie geldig tot 31/01/2017. Contacteer ons voor meer informatie. Geef voorrang aan veiligheid. Milieu-informatie [KB 19/03/2004]: www.nl.ford.be/milieu.ford.be

6


Es ‘t eetn aw greed?

Stoofpotje met kip en rode bonen

koantjes uit de smoutpot De godslamp in de kerk. Hoe men vroeger vuur bewaarde. dende vuurlamp in huis ook een teken dat het huis bewoond was.

Benodigdheden:

1 rode paprika 1 gele paprika 1 ui 1 blik rode bonen (400 g netto 250 g) sap van 1/2 citroen 1 grote kippenfilet 1 eetlepel tajinemix 1 blik tomatenblokjes met basilicum 1 plantje koriander 1 potje natuur Griekse yoghurt een scheutje olijfolie peper en zout 200 g quinoa Foto: Guido Van der Eecken

Foto: Myriam Standaert

Bereiding: Snijd de paprika’s in herkenbare blokjes. Snipper de ui fijn. Laat de rode bonen uitlekken en spoel ze in een zeef. Snijd de kippenfilet in blokjes. Verwarm de olijfolie in een ruime pan. Stoof de paprika en de ui een paar minuten aan. Voeg de tajinemix toe en laat hem een paar minuten meebakken. Giet er de tomatenblokjes en 2 dl water bij. Voeg de kippenblokjes en de rode bonen toe. Breng de pan terug aan de kook en laat 20 minuten sudderen. Roer wel regelmatig. Giet er het sap van de citroen bij en breng op smaak met peper en zout. Kook ondertussen de quinoa zoals aangegeven op de verpakking. Leg de quinoa op het bord, verdeel er de saus over. Verdeel er plukjes koriander en de yoghurt over. Dit kan ook met pasta of couscous. (M.S.) Stuur je vragen of suggesties naar myriam@oosteeklo.be.

In elke kerk brandt een godslamp wanneer het Heilig Sacrament (een gewijde hostie) aanwezig is, dit als teken dat er iemand thuis is. Waarom eigenlijk? Waarom is een brandende godslamp een teken dat ‘het huis bewoond is’? De uitleg is eigenlijk poepsimpel: in elk bewoond huis moest men destijds ‘de lamp brandende houden’ om het vuur te bewaren en dat die lamp bovendien nog licht gaf was aangenaam meegenomen, dit was oorspronkelijk slechts bijzaak, pas later werd dit de hoofdzaak. Tot nog pakweg 180 jaar geleden was vuur aanmaken een kundige bezigheid, een vuurstaal, een vuursteen (een zeer harde kei) en tondel (een boomzwam of gebrand linnen) werd hiervoor gebruikt. Chinezen en Romeinen kenden wel de solferstokjes (de voorloper van de lucifer) maar daarmee kon men geen vuur aanmaken, de zwavel was veel te zacht om door wrijving vuur te bekomen, want bij strijken viel die uiteen. Om die solferstokjes te ontsteken had men een andere vuurbron nodig. Vuur aanmaken gebeurde destijds zo, het werd geketst en het was een moeilijk werk. De tondel lag in een ondiepe ijzeren doos, daarboven sloeg men met de vuursteen langs het staal tot er voldoende gensters in de tondel vielen, deze gensters werden aangeblazen tot er een gloed ontstond en in die gloed stak men een solferstok tot die vuur vatte. Daarop werd de doos onmiddellijk gesloten want de tondel moest nog een paar keer meegaan. Bij gebrek aan een solferstok moest men de tondel aanblazen in zeer brandbaar en droog materiaal (een vogelnest, berkenschors, hennepvezels …) tot daarin vuur ontstond. Toch een vrij omslachtige manier om vuur te maken en niet iedereen had de noodzakelijke benodigdheden in huis. Veel eenvoudiger om een bestaand vuur niet te laten uitgaan of om, zeker in burgerhuizen, over een permanente vuurbron te beschikken. En zo werd een bran7

Vóór de petroleum in voege kwam (in Gent rond 1858) werden de vuurlampen met koolzaadolie gevuld. Het waren kleine lampen, meestal met een vooruitstekende toot met er onder een gootje om mogelijks afdruipende olie te recupereren. Die olie moest aangekocht worden en bij geldnood werd de lamp scheef gehangen om toch nog de laatste restjes olie te benutten. Vandaar onze zegswijze ‘De lamp hangt scheef’ wat betekent ‘het is er armoe troef’. Kijk maar eens naar de gravure ‘de magere keuken’ (Pieter Bruegel 1563), in de open haard hangt de lamp er ook scheef. Een brandende lamp moest met zorg omkleed worden, ze werd tegen tocht beschermd, immers wanneer de lamp doofde had men een probleem om vuur te maken. Er zat dan niets anders op dan dat de huisvrouw (het was steeds vrouwenwerk) bij haar buurvrouw vuur ging schooien en dit werd als smadelijk ervaren. Vuur verdragen gebeurde meestal in een versleten klomp want met een open vuur op straat lopen was gevaarlijk natuurlijk. Al in 1336 is er in Hazebroek de verordening: “dat niemand in andermans huis vuur mag halen tenzij in stopen of in potten.” En wat met een nieuwgebouwd huis? Dit werd ‘ingebrand’ ’t is te zeggen de buurvrouwen brachten vanuit hun huis het vuur naar de nieuwe woonst waarmee dan de nieuwgebouwde haard feestelijk ontstoken werd. In 1827 werd een hard zwavelmengsel verkregen waarmee men door wrijving de solferstokjes kon doen ontbranden. Ze werden lucifers genoemd (van het Latijn: lux = licht; ferre = brengen). Wat een vooruitgang! Men kon nu in één handbeweging vuur maken. Tondel en vuurlampen werden naar de musea verwezen. In België werd in 1835 te Lessen de eerste luciferfabriek gebouwd, maar de ‘stekjes‘ waren nog van slechte kwaliteit. In 1850 deed men het in Geraardsbergen beter, kwaliteit en productie namen toe en op een paar jaar tijd werd België, na Zweden, de grootste luciferproducent van Europa. Als je in een kerk komt en je ziet de godslamp branden, denk er dan eens aan dat hier een belangrijke volkskundige geschiedenis mee gepaard gaat. Guido Van der Eecken Heb je als lezer een heem- of volkskundig item dat je verduidelijkt wil zien? Stuur het naar ‘De Orde van de Smoutpot’ Rijkestraat 70; e-mail: ordevandesmoutpot@oosteeklo.be


De Causmaecker-De Vos Oosteeklo-Dorp 89 9968 Oosteeklo tel. 09 373 70 63

gd Actie verlen

tot

! 7 1 0 2 t r a a einde m

€ € €

€€ €

Winnaars:

• Gerrit Van Vooren (Oosteeklo) • Ellen Hermie (Sint-Laureins)

Actievoorwaarden verkrijgbaar in de shop 8

Oosteeklo Vandaag februari  
Oosteeklo Vandaag februari  
Advertisement