Page 1

Oosteeklo Vandaag

Foto: Ivan Bernaerdt

18de jaargang - Nr 10 - augustus 2016 - oplage 1270 ex. - Verschijnt de eerste week van1de maand. - Teksten voor volgende uitgave binnen ten laatste dinsdag 23 augustus 2016


Oosteeklo Leeft Es ‘t eetn aw Dienstencentrum De Aster Try out van ‘Boegbeeld’ door comedian Veerle Malschaert zaterdag 17 september om 20.00 u. in Gemeenschapscentrum De Bijenkorf; Tickets € 12,00 of € 10,00 (-26 jaar) via tel. 09 341 90 88 of cultuur@assenede.be Dienstencentrum De Aster: dorpsrestaurant: elke weekdag van 11.30 u. tot 13.00 u. Vooraf inschrijven bij Marie-Thérèse Bruggeman (tel. 0474 200 322) is verplicht, ter plaatse € 5,50 betalen. Het menu hangt vooraf uit. Kunst -Galerie William Wauters: werken van Camiel Van Breedam (t/m 4 september), Mark Cloet in het beeldenbos (t/m 16 oktober) -Kerkraad en Heemkundig Genootschap De Twee Ambachten: tentoonstelling met schilderijen van priester-kunstenaar Valery Stuyver t/m 25 augustus dagelijks van 9.00 u. tot 16.00 u. in de kerk, gratis toegang. -Oogspanning: fototentoonstelling door Kurt Sesselle in de vitrine van de parochiezaal OKRA -bingo: 22 augustus om 19.00 u. in de parochiezaal; € 10,00 voor zes ronden; extra ronde voor een hesp; iedereen welkom -fietsen: 23 augustus en 13 september; start om 13.30 u. op het dorpsplein -ledenvergadering: 16 augustus van 13.30 u. tot 16.30 u. in de parochiezaal met koffietafel en muzikale ontspanning door Freddy Alexandre. Inschrijven (€5,00) bij de bestuursleden of bij Annette Meulewaeter, Stroomstraat 28, tel. 09 373 77 77 -petanque: 11, 18 en 25 augustus van 18.30 u. tot 21.30 u. en 1 en 8 september van 14.00 u. tot 17.00 u. achter serviceflats De Aster Voetbal: op het Jeugd- en sportdomein Ter Walle -VK Matroosje om 13.30 u.: tegen FC.Metro (3/09), -VK ’t Zawezijn om 15.00 u.: tegen SV Eede (3/09) Vrije Vrouwenbond: Ledenvergadering maandag 5 september van 13.30 u. tot 16.30 u. in de parochiezaal met koffietafel, kaarting en tombola. Info en inschrijven bij Annette Meulewaeter tel. 09 373 77 77

greed?

Gevulde paprika’s met vis Benodigdheden: • 600 g witte visfilet • 4 paprika’s • 200 g mascarpone • 150 g geraspte gruyère • 1 koffielepel paprikapoeder • 1 koffielepel kerriepoeder • 1 mespuntje pilipili Bereiding: Snijd de vis in blokjes van ongeveer 1 cm. Snijd de paprika’s in twee en verwijder de zaden en zaadlijsten. Meng de vis met de mascarpone en de kruiden. Vul de paprika’s met de vismengeling en strooi er de geraspte gruyère over. Schik de paprika’s in een ingevette ovenschotel. Bak de paprika’s 30 minuten in een voorverwarmde oven op 200°C. Indien ze nog niet voldoende gekleurd zijn, grill ze nog een paar minuten. Het past goed bij pasta of rijst en gestoofde of gewokte groenten. (M.S.) Stuur je vragen of suggesties naar myriam@oosteeklo.be.

(Ave)recht(s) Kink in de kabel op reis Het grote verlof is volop aan de gang. Ofwel ging u al op reis ofwel is uw reis gepland en ook geboekt. Het gebeurt al eens dat zich tijdens de reis een gebeurtenis voordoet waardoor de reisorganisator een belangrijk deel van de reisovereenkomst niet kan uitvoeren. Een defecte bus, een zieke gids, een dubbele boeking in het hotel,… Als consument hoeft u niet in de kou te blijven staan. Het is immers de verplichting van de reisorganisator om alle nodige maatregelen te nemen om de reiziger een passend en kosteloos alternatief aan te bieden met het oog op de voortzetting van de reis. Zelfs overmacht bevrijdt de reisorganisatie niet. Zo is een tijdje terug een Belgische reisorganisator veroordeeld omdat zij een groep India-rondreizigers op de tussenstop in Helsinki aan haar lot overliet bij het uitbarsten van de IJslandse vulkaan waarvan ik u de (uitspraak van de) naam bespaar. Een deel van de reisgroep is zelf op zoek moeten gaan naar overnachtingen in de Finse hoofdstad in afwachting van de voortzetting van hun reis. Een ander deel keerde onverrichterzake met huurwagens terug naar België. De rekening voor zowel de verblijfs- en de maaltijdkosten voor de eerste groep als de 2

Huisarts van wacht: St.-Laureins, St.-Margriete, St.-Jan-inEremo, Waterland-Oudeman, Watervliet, Kaprijke, Lembeke, Oosteeklo en Bassevelde: 09 228 02 22 Apotheker van wacht: Assenede, Kaprijke en Sint-Laureins 0903 99 000 Tandarts van wacht: 09 033 99 69

Lief & Leed Overlijdens

Odette Van Laere

° 27 oktober 1925 † 24 juli 2016 Foto: Fam. Van Damme

UITVAARTVERZORGING

De Wyn Oosteeklo-Dorp 17, 9968 Oosteeklo Altijd bereikbaar op: 09 373 70 97

Voor iedere ceremonie een verzorgde begeleiding Verantwoordelijke uitgever: drukkerij Stoop bvba, Kon. Albertstr. 13, 9968 Oosteeklo - Tel. 09 373 74 57 - Fax 09 373 92 11 Redactie: redactie@oosteeklo.be: Werkten hieraan mee: Ivan Bernaerdt, Nicolas Claerhout, Maarten Lippens, Myriam Standaert en al wie ons informatie of foto’s bezorgde. Alle teksten en foto’s vind je ook terug op www.oosteeklo.be, www.oosteeklo.com, www.9968.be. Het is verboden zonder toestemming teksten, foto’s en/of ontwerpen over te nemen of te kopiëren, deze blijven volle eigendom van de uitgever.

kost van de huurwagens en maaltijdkosten onderweg mocht de reisorganisator uiteindelijk zelf oppikken. Heb je zelf een juridisch ‘hoe zit dat nu?’-tje? Aarzel niet en stuur het naar averechts@oosteeklo.be.


2016

HAANTJESKERMIS Tent Dorp Oosteeklo t.h.v. de terreinen staande wip

VRIJDAG 14 OKTOBER 20u00 Tok Tok Quiz €16 / ploeg van 4 personen

ZATERDAG 15 OKTOBER 14u00 Chicken Fun: kindernamiddag kinderdisco, grime, springkastelen, volksspelen

20u30 Party 'Mee Nen Hoek Af' dresscode: fout, gratis inkom

ZONDAG 16 OKTOBER 11u00 Aperitiefconcert met Jules Artist 12u00 Aansluitend Haantjesfestijn 1/2 haantje 17€/volw - 12€/kind

14u00 The Sweet Devotions travestie show mé pluimen en al

20u00 Bingo MAANDAG 17 OKTOBER 09u30 14u00 19u00

Herdenkingsdienst Koffietafel met dansnamiddag Schieting liggende wip, kaarting, bolling

INSCHRIJVEN? HAANTJESVRIENDEN@GMAIL.COM REK.NR. BE17 7373 0813 7721 INFO: 0472 40 64 97 (Carine) of bij Florent (Abdijstraat 8) V.U. Haantjesvrienden, Abdijstraat 8, 9968 Oosteeklo

3


4

Rijkestraat 50a, 9968 Oosteeklo | www.garagemarcvandevoorde.be 09 373 81 71 | info@garagemarcvandevoorde.be

Garage Van de Voorde


Centen & Procenten Fiscale implicaties van studentenarbeid Het uitoefenen van een studentenjob levert niet alleen voor de jongeren in kwestie maar ook voor de ouders enkele vragen op. De uitoefening van een studentenjob heeft immers fiscale gevolgen voor beide partijen? Maar hoe zit dat precies? Hieronder enkele knelpunten: 1. Is de student nog ten laste van de ouders? Om ten laste te kunnen zijn moet er aan volgende voorwaarden voldaan worden: a. De student moet deel uitmaken van het gezin op 1 januari van het jaar volgend op het inkomstenjaar. (De fiscus zal voor het inkomstenjaar 2016 nagaan of de student op 1 januari 2017 deel uitmaakte van het gezin). b. De student mag geen loon ontvangen dat als beroepskost in aanmerking komt voor de ouders. (Bijvoorbeeld het geval wanneer de vakantiejob uitgeoefend wordt bij de zelfstandige onderneming, niet vennootschap(!), van de ouders zelf.) c. De nettobestaansmiddelen mogen een bepaald bedrag niet overschrijden • Ouders worden gezamenlijk belast: € 3140 • Alleen belast en student fiscaal niet gehandicapt: € 4530 • Alleen belast en student fiscaal gehandicapt: € 5750 Opgelet: Deze bestaandsmiddelen zijn verschillend naargelang de student met een gewone arbeidsovereenkomst of een studentenovereenkomst werkt. De ‘bestaansmiddelen’ zijn alle regelmatige of occasionele of toevallige inkomsten, zoals bijvoorbeeld lonen, werkloosheidsuitkeringen, uitkeringen van een verzekering tegen ziekte en invaliditeit, onderhoudsuitkeringen. Voor meerderjarige of ontvoogde studenten vallen hier ook onder de inkomsten van onroerende goederen waarvan zij eigenaar zijn en de inkomsten van kapitalen. Volgende inkomsten worden niet als bestaansmiddelen beschouwd door personen die ten laste kunnen zijn. • De eerste schijf van € 2 610 (aj. 2017) van de bezoldigingen verkregen door studenten in uitvoering van een contract voor studentenarbeid. Een contract voor studentenarbeid is een schriftelijke arbeidsovereenkomst waarbij in totaliteit niet meer dan 50 dagen gewerkt wordt in een kalenderjaar. Er is geen enkele sociale zekerheidsbijdrage op het loon verschuldigd en er moet geen belasting betaald worden • Onderhoudsuitkeringen die ingevolge een gerechtelijke beslissing met terugwer-

kende kracht zijn toegekend of verhoogd en die zijn betaald na het jaar waarop ze betrekking hebben. De eerste schijf van € 3 140 (aj. 2017) van de ontvangen onderhoudsuitkeringen die aan kinderen zijn toegekend. • Wettelijke kinderbijslagen, kraamgelden en adoptiepremies • Studiebeurzen • Premies voor het voorhuwelijkssparen. 2. Kan je als ouder nog kinderbijslag ontvangen als je kind studeert en een studentenjob heeft? Tussen 18 en 25 jaar oud behoud je het recht op kinderbijslag zolang je studeert indien je voldoet aan bovenvermelde voorwaarden (deel uitmaken van gezin, beperkte eigen nettobestaansmiddelen). 3. Kan je als student zelfstandig aan de slag? • Om een zelfstandige activiteit te mogen uitoefenen moet de student in principe meerderjarig, dus 18 jaar, zijn. Voor de uitoefening van een activiteit van ambachtsman (prestatie van een dienst zonder levering van goederen), is de vereiste minimumleeftijd 16 jaar. De toestemming van de ouders of van de voogd is echter verplicht. • Alvorens een zelfstandige activiteit aan te vatten moet men zich richten tot een erkend ondernemingsloket. De handelsen ambachtsondernemingen moeten de ondernemerscapaciteiten bewijzen (basiskennis beheer en (inter)sectorale competenties) om deze inschrijving te verkrijgen. Het ondernemingsloket gaat na of de onderneming aan deze voorwaarden voldoet. • Na zich te hebben gericht tot een ondernemingsloket, moet contact worden opgenomen met de bevoegde controledienst van de btw om na te gaan of deze activiteit al dan niet onderworpen is aan de btw. • De student die een zelfstandige activiteit uitoefent moet zich inschrijven bij een sociale verzekeringskas voor zelfstandige werknemers van zijn keuze uiterlijk de eerste dag van het begin van de activiteit of bij de Nationale Hulpkas voor Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen. Hij zal er trimestriële sociale bijdragen moeten betalen die 22 % van zijn inkomsten bedragen (behalve uitzonderingen). • Zelfstandigen zijn eveneens verplicht een zichtrekening te openen bij een bank. Deze rekening moet verschillend zijn van de privérekening en worden gebruikt voor de verrichtingen in verband met de zelfstandige activiteit. • Zelfstandigen zijn ook onderworpen aan boekhoudkundige verplichtingen. Deze 5

verschillen volgens de omvang van de onderneming. Studenten werkzaam in een eenmanszaak behouden hun kinderbijslag op voorwaarde dat ze niet meer werken dan 240 uur per kwartaal. Indien bovenstaande formaliteiten de start van een zelfstandige werkzaamheid minder aantrekkelijk zouden maken, dan bestaat er ook de mogelijkheid voor de student om de helper te worden van een andere zelfstandige. Zo staat hij een zelfstandige werknemer bij of vervangt hem bij de uitoefening van zijn beroep zonder tegenover hem verbonden te zijn door een arbeidsovereenkomst. De helper moet in principe niet de voornoemde ondernemerscapaciteiten bewijzen, noch zich inschrijven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen. En als hij jonger dan 20 jaar is, is de helper niet verplicht om zich in te schrijven en bij te dragen tot een sociale verzekeringskas voor zelfstandige werknemers. Overigens belet niets dat een student de helper wordt van zijn ouders die zelf zelfstandig zijn (of van één van hen). In dit geval zal de student echter niet meer kunnen worden beschouwd als fiscaal ten laste van zijn ouders. Heb je vragen of suggesties? Stuur ze naar centenenprocenten@oosteeklo.be.

Verloren

Autosleutel, met sleutelhanger, waarschijnlijk verloren op het dorpsplein. Terug te bezorgen bij Drukkerij Stoop, Koning Albertstraat 13, Oosteeklo

Humor

Twee vissers zitten aan de Boerekreek. Er komt ineens een windsurfer dichtbij hun vislijnen. De vissers mopperen wat. Even later komt de surfer weer langs, zoeeff! En wat later opnieuw, zoeeff! “Nu heb ik er genoeg van”, roept een van de vissers kwaad. “Als de surfer weer nadert, gooit hij een steen in zijn richting.” Die raakt de surfer aan zijn hoofd. Hij tuimelt van zijn plank en verdwijnt onder water. Een paar seconden verstrijken, maar de surfer komt niet boven. Verward kijken de vissers elkaar aan. Dan besluiten ze dat dit toch niet de bedoeling was, en een van de vissers duikt het water in. Even later komt hij weer boven met een levenloos lichaam. Hij brengt het aan de kant. “Hij ademt niet meer”, zegt de andere visser, “ik zal hem mond op mondbeademing moeten geven.” Zo gezegd, zo gedaan. De visser neemt diep adem, en blaast de lucht in het koude lichaam. “O man”, roept hij vervolgens uit: “Die heeft een slechte adem!” De andere visser bekijkt het lichaam nog eens goed en vraagt dan: “Zeg eens, weet je zeker dat die surfer schaatsen droeg?”


107.6

De Gouden Jaren ‘55 -

‘60 -‘70

- ‘85

zitten terug in uw radio 6


’t Is feest! ’t Is feest… Van vrijdag 19 tot en met donderdag 25 augustus is het kermis in ons dorp. Er is opnieuw een week lang van alles te beleven. Het volledige programma wordt apart bus aan bus verspreid. Wij zetten alvast een aantal activiteiten van de verscheidene verenigingen en horecazaken in de kijker. Eten en drinken Zaterdag 20 augustus kan je zowel in Joie de vivre als bij Café ’t Evenwicht gin en cocktails proeven en bij Huisbrouwerij Den Tseut is er vanaf 16.00 u. Belle Ciesavond met Tseutegesmek. Vanaf 18.00 u. is er de grote ‘straatbarbecue’ Pieter en Marjan van ‘Moi chez Toi’ zorgen voor voorgerecht (papillot van vis), hoofdgerecht (gebraiseerde hesp, gemarineerde kippenfilet), met groenten, aardappelen en brood, voor € 17,00 per persoon. Voor de kleintjes (kip) aan € 9,00 per persoon. Inschrijven via het inschrijvingsformulier op www.feestcommissieoosteeklo.be of bij Taverne Den Eikel of Joie de vivre Zondag 21 augustus van 13.00 u. tot 17.00 u. kan je in de parochiezaal terecht voor de koffie- en taartnamiddag van het Rode Kruis en van 15.00 u. tot 16.00 u. is er gratis receptie in het verkeersvrije Oosteeklo-Dorp Maandag 22 augustus kan je vanaf 18.00 u. kazakken met haring eten; voor een dreupelken, haring en een biertje naar keuze betaal je € 10,00. Inschrijven vóór 17 augustus via tel. 0486 60 35 11 of www.huisbrouwerijdentseut.be. Dinsdag tussen 18.00 u. en 20.00 u. zorgen de Feestcommissie, Huisbrouwerij Den Tseut en Unizo tijdens de avondmarkt voor hapjes & tapas. Woensdagnamiddag bakken de dames van KVLV opnieuw overheerlijke pannenkoeken in de parochiezaal. Sport en spel Op vrijdag vanaf 19.00 u. organiseert Wielervereniging de Eikeldrivers op de parking van Taverne Den Eikel de Memorial Gerard Heyman Kallestekken. Deelnemen kost € 2,50. De ganse kermisweek kan je bij Frituur en snackbar Djoe’s deelnemen aan de wedstrijd ‘bakt ej een eij’. Meer info krijg je ter plekke. Zondag vanaf 14.00 u. organiseert de feestcommissie een snelheidswedstrijd op een opblaasbare hindernissenbaan. Van 16.30 u. tot 17.00 u. kunnen kinderen jonger dan 6 jaar, onder begeleiding van de ouders de hindernisbaan uitproberen. Om 17.00 u. is er de finale van de snelheidswedstrijd. Vanaf 17.30 u. tot 21.30 u. kan je deelnemen aan ‘de Oosteeklose Spelen’, de traditionele spelletjeskroegentocht in het thema van de Olympische Spelen. Wie

Wist-je-dat?

zich verkleedt in de kleuren of kenmerken van een land verdient extra punten. De prijsuitreiking vindt om 22.00 u. plaats in Joie de vivre. Maandag vanaf 9.00 u. kan je kaarten, bollen, teerlingen en biljarten voor vlees en hanenbillen in Café De Pluim en vanaf 14.30 u. organiseert de Koninklijke Handboogmaatschappij De Eendracht een schieting op de staande wip. Vanaf 19.00 u. kan je verder schieten aan Café ‘t Evenwicht, maar dan met bogen uit de kant! Of je gaat naar de bingoavond van OKRA in de parochiezaal. Iedereen welkom, deelnemen kost € 10 voor 6 ronden. Woensdag 24 augustus is er de traditionele kindernamiddag op het Jeugd- en sportdomein Ter Walle. Landelijke Gilde verwacht alle kinderen van 5 tot 12 jaar. Je kan ook een ponyritje maken. Inschrijven (€ 3,00) vanaf 13.00 u., de prijsuitreiking is om 17.00 u. Elk kind ontvangt een leuke prijs! Donderdag 25 augustus kan je vanaf 19.30 u. petanque spelen achter de serviceflats en om 20.00 u. is er gaaiberdbolling voor naturaprijzen in Café De Pluim. Muziek en dans Op vrijdag vanaf 20.00 u. is er lifemuziek in Café ’t Evenwicht. Zaterdag van 21.00 u. tot 4.00 u. is ‘Feest op het dorp’ met DJ Moerie ondermeer bekend als finalist van MNM Start 2 DJ 2015. Maandag vanaf 20.00 u. is er leute en amusement met Vlaamse Schlagers in Joie de vivre. Dinsdag tijdens de avondmarkt zijn er optredens van The Weedfarmers om 18.00 u. en van ’t Zonneken en den effenlegger om 20.30 u. Vanaf 22.30 u. is er nog een afterparty in Joie de vivre. Ook interessant Zaterdag en zondag van 13.00 u. tot 17.00 u. worden in de kerk schilderijen verkocht uit de expositie van Valery Stuyver. Ook op zaterdag, maar om 20.00 u. is er lichting van de spaarkas in Café De Pluim. Maandag om 9.00 u. is er een eucharistieviering voor alle overleden parochianen. Dinsdag is er vanaf 17.00 u. avondmarkt en kindermarkt. Voor de kindermarkt schrijf je vooraf in bij Wesly Van Vooren tel. 0474 89 76 87. De kermisattracties zijn open op zaterdag van 17.00 u. tot 00.00 u., zondag van 15.00 u. tot 23.00 u.; maandag van 17.30 u. tot 23.00 u.; dinsdag van 17.30 u. tot 23.00 u.; woensdag van 16.30 u. tot 20.00 u. (M.L.)

Foto: Rebecca De Muynck

# Didier Kusseler uit de Slijpstraat reed op 6 juli in Zuid-Tirol met zijn koersfiets de Passo dello Stelvio op ten voordele van vzw Een hart voor ALS. Stefan De Bock liep de 22 kilometer trailrun voor datzelfde goede doel. # Op zaterdag 9 juli vond de elfde editie van de Berechtingstocht plaats een wandeltocht van 60 km met eigen bevoorrading. ‘Laat uw belleken nog ne keer klinken, dan we gaan we straks er enen op drinken’ was de winnende slogan van Frank Van Vooren waarmee de stappers en lopers de ereronde rond de Villa Tuut ingingen. Er waren 28 stappers waarvan er 25 de volledige tocht uitwandelden. Er waren ook 3 lopers onder wie David Van Vooren en Patricia Verscheure die op 16 juli in Aalter Belgisch kampioen Ultralopen werd met 190 km lopen in 24 uur tijd. # Heemkundige Genootschap De Twee Ambachten won de Provinciale Erfgoedprijs 2016 voor het project ‘Den Broaven goad uit’. Vorige zomer herdacht Oosteeklo op een bijzondere wijze de Eerste Wereldoorlog. Ons dorp dook een weekend lang honderd jaar terug in de tijd. De originaliteit om de Eerste Wereldoorlog met een ‘belevings- en inlevingsproject’ te herdenken viel in de smaak bij de jury. De Twee Ambachten wonnen van 23 andere inzendingen. “Met deze prijs willen we voorbeeldige erfgoedprojecten bekronen, waarbij originaliteit en publieke impact belangrijk zijn”, zegt gedeputeerde Jozef Dauwe. Aan de prijs is een cheque van € 5000 verbonden. # Momenteel loopt in de kerk van Oosteeklo een tentoonstelling van schilderijen van priester-kunstenaar Valery Stuyver. Wegens het succes, wordt de expositie verlengd tot en met 25 augugustus en is ze elke dag gratis toegankelijk van 9.00 u. tot 16.00 u. Op initiatief van de stuurgroep worden de meeste schilderijen te koop aangeboden. Wellicht een eerste en unieke kans in Vlaanderen dat openbaar schilderijen van de kunstenaar te koop worden aangeboden. Door de verkoop van deze werken komt hopelijk deze Vlaamse religieuze kunst in goede handen en wordt deze bewaard voor de toekomst. De verkoop vindt plaats op zaterdag 20 en zondag 21 augustus telkens Vervolg op blz. 7

7


De Voorzitter

Straks viert Oosteeklo opnieuw kermis en dit is al jaren synoniem voor volkssporten, zoals biljart, duivenwedstrijden, gaaibollen, krulbollen, en uiteraard ook boogschieten. Daarom trokken we naar Rik De Keyser, manusvan Foto: Maarten Lippens je-van-alles de Koninklijke Handboogmaatschappij De Eendracht. Hun terrein met twee staande wippen bevindt zich in Oosteeklo-Dorp, in de volksmond gekend als ‘de goipirse’. De club bestaat al ruim vijftig jaar, vandaar ‘koninklijke’ in hun naam. Rik (51) die in Lovendegem woont, doet reeds zesentwintig jaar aan handboogschieten, waarvan tweeëntwintig jaar in de Oosteeklose club. Naast Rik maken ook Luc Andries, Julien De Schepper, Patrick Roeygens en Freddy Wassenhove deel uit van het bestuur. Naast de bestuursploeg is er ook nog Annette Meulewaeter, die met de hulp van Gaby Cretel, Imelda De Meyer en Linda De Windt, voor de bediening in de kantine zorgt. Rik: “De verenigingen telt veertig leden. De jongste is 7, de oudste 93 jaar. Er zijn momenteel nog twaalf Oosteeklose schutters op de staande wip. We zijn binnen het Meetjeslands de grootste club van deze volkssport die stilletjes aan verdwijnt. De Oosteeklose club bloeit na de komst van een aantal jongere leden en door de leden in de watten te leggen. De leden betalen slechts € 15,00 lidgeld en dat krijgen ze via hun mutualiteit volledig terugbetaald. Hun materiaal (boog, pijlen… ) kopen ze zelf aan. We organiseren regelmatig een etentje om een hechte groep te vormen. De inkomsten halen we uit de verkoop van dranken en hapjes in de kantine en van de tombola tijdens de wedstrijd.” De Oosteeklose schuttersvereniging organiseert van half maart tot eind oktober maar liefst 21 van de 74 wedstrijden binnen het verbond met clubs uit Bassevelde, Eeklo, Kaprijke, Lembeke en Zelzate. Iedere schutter betaalt € 7,00 om deel te nemen. Er wordt op twee ‘wippen’ geschoten. Per deelnemer worden er twee vogels, ter waarde van € 3,00, op de wip gezet. Twee hoofdvogels zijn elk € 10,00 waard, de vier zijvogels € 7,00 en de vier ‘kallen’ telkens € 4,00. Van zodra er vijftig schutters zijn, worden er vogels bijgezet. In schutterstermen € 60,00 gratis wil zeggen dat er per wip tien vogels met een waarde van € 3,00 worden bijgezet als de vorige zijn afgeschoten. Dus zo is er nog meer kans om prijs te schieten en geld te winnen. Maar een snelle berekening leert

ons dat je niet echt rijk kan worden van een wedstrijd boogschieten. Rik: “Op zaterdag 13, donderdag 18 en maandag 22 augustus van 14.30 u. tot 18.30 u. zijn de volgende wedstrijden op ons eigen terrein. Op maandag 15 augustus nemen we deel aan de bekerschieting in Kaprijke. We organiseren ook ieder jaar een koningsschieting onder de eigen leden. Dit jaar kroonde Steven Pauwels zich tot koning van onze club. Nog tot eind september is er elke vrijdag vanaf 19.30 u. tot 21.30 u. ledenschieting. Wie kennis wil maken met deze volkssport is altijd welkom.” Ook op donderdag 1, zondag 18 september (jaarmarktweekend), donderdag 29 september, woensdag 12 en donderdag 27 oktober vinden er schietingen plaats. Rik: “We stellen ieder jaar ons terrein ook ter beschikking voor de paardenprijskamp tijdens de jaarmarkt, dit jaar op maandag 19 september is onze kantine dus al van ’s morgens vroeg open.” (M.L.)

Vervolg Wist-je-dat van blz. 8 van 13.00 u. tot 17.00 u. Er zijn vastgestelde prijzen. Die eerst komt, eerst maalt. De opbrengst komt ten goede aan VZW Amablepson. # De kermisattracties zijn open op zaterdag van 17.00 u. tot 00.00 u., zondag van 15.00 u. tot 23.00 u.; maandag van 17.30 u. tot 23.00 u.; dinsdag van 17.30 u. tot 23.00 u.; woensdag van 16.30 u. tot 20.00 u. # De avondmarkt, op dinsdag 23 augustus, kan ook voor pokémonjagers interessant zijn, fluistert Unizo-Oosteeklo ons in het oor. # Tijdens de jaarmarkt in Bassevelde, op maandag 5 september, is er opnieuw ruimte voor oude of moderne ambachten. Wie een hobby heeft of een ambacht bedrijft die past op de ambachtenmarkt neemt contact op met Marc De Smet van de feestcommissie van Bassevelde tel. 0478 341 556 of een mailtje naar marc@bassevelde.com.

wél een vertrouwd gezicht voor uw beleggingen tijdelijk 1% korting op instapkosten* *

Aanbod geldig tussen 03/05/2016 en 03/07/2016.

da’s simpel

nu 5 op d

Aa

Meer beleggingsadviseurs dan beleggingsadvies bij uw huidige bank ? Ontdek hoe het anders kan bij ons of op axabank.be/beleggen

Uw AXA AXA Bankagent Uw Bankagent H. Wauters - Ingels cvba Adres Oosteeklo-Dorp 30 - 9968 Oosteeklo Tel.: xx/xx xx xx - Fax: xx/xx xx xx Tel 09/373 72 82 - info@zakenkantoorwauters.be E-mail: xxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx - FSMA xxxxxxxxxx www.zakenkantoorwauters.be fsma 013881 a -cb | rpr 0437.102.487

AXA Bank Europe nv, Vorstlaan 25, 1170 Brussel, België • TEL 02 678 61 11 FAX 02 678 82 11 • e-mail contact@axa.be • www.axabank.be • IBAN BE67 7000 9909 9587 BIC AXABBE22 • KBO Nr. : BTW BE 0404 476 835 RPR Brussel • FSMA 036705 A 7.19.1399 - 0716

8

7191399 Bromure Invest 2016 Bank NL.indd 1

28/07/16 08:22

Oosteeklo vandaag augustus  
Oosteeklo vandaag augustus  
Advertisement