Page 1

Oosteeklo Vandaag Foto: Kurt Sesselle

16de jaargang - Nr 6 - april 2014 - oplage 1267 ex. - Verschijnt de eerste week van de maand. - Teksten voor volgende uitgave binnen ten laatste vrijdag 25 april 2014

Bewonersplatform wint de ‘GoeBezig-prijs’ Het Bewonersplatform Oosteeklo won op zaterdag 22 maart de ‘GoeBezig-prijs’. De uitreiking vond plaats in Destelbergen tijdens de feestelijke bijeenkomst ter gelegenheid van het 1-jarig bestaan van de Oost-Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen vzw. De vzw ontstond in maart 2013 uit de band tussen verschillende bewonersgroepen. Zij ondersteunt bewonersgroepen uit OostVlaams landelijk gebied die zich inzetten voor de leefbaarheid in hun dorp of omgeving op lokaal, provinciaal en Vlaams niveau. Tijdens de bijeenkomst was er, naast een inhoudelijk gedeelte voor de bewonersgroepen en de voorstelling van de rol en de ambities van de vzw, ook een feestelijk moment met de bekendmaking van de winnaars van de ‘GoeBezig-prijs’.

met het oprichten van nóg meer dorpsraden, want we willen dat iedere deelgemeente door een bewonersgroep kan vertegenwoordigd worden.” O-V Dorpsbelangen Naast de uitreiking van de GoeBezig-prijs werd het memorandum van de OostVlaamse Vereniging Dorpsbelangen vzw voorgesteld. “In ons memorandum vraagt de vzw aandacht voor een leefbaar platteland met oog voor onder andere recht op informatie, inspraak en participatie, en oog voor de verenigingen en de vrijwilligers, een aangepaste dienstverlening, voor open ruimte, landelijk karakter en de identiteit van de plattelandsdorpen. Verder hopen we een aanzet te kunnen geven naar de oprichting van dergelijke koepelorganisatie voor andere provincies”, zegt Ellen Van Basselaere, educatief medewerker van O-V Dorpsbelangen. “Binnenkort zitten we ook samen met De Lijn wanneer de mobiliteit op het platteland

wordt herbekeken. We willen ervoor zorgen dat basismobiliteit op het platteland gegarandeerd blijft.” De vzw hoopt haar ambities te kunnen waarmaken in de komende jaren en vraagt daarom ondersteuning bij de overheid. De vzw Oost-Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen telt momenteel vijftien bewonersgroepen. Naast het Bewonersplatform Oosteeklo maken in het Meetjesland ook Bewonersplatform Beke, Dorpsraad Lembeke en Bewonersplatform Ursel inZicht deel uit van de vereniging. Ontstaan Het Bewonersplatform Oosteeklo ontstond uit de bevraging Dorp inZicht in het voorjaar van 2007. De resultaten werden in oktober 2007 voorgesteld aan de bevolking en het gemeentebestuur. De voornaamste punten uit die enquête vormden het actieplan voor het Bewonersplatform dat in januari 2008 officieel van start ging. Met de medewerking van Steunpunt Opbouwwerk Meetjesland en Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen werd een overeenkomst opgesteld met het gemeentebestuur. (vervolg op blz. 3)

Foto: Luc De Witte De trofee, ontworpen door Oosteeklonaar Heidi Goeminne

“Bewonersplatform Oosteeklo werd beloond voor haar inzet om de inspraak en participatie van de plattelandsbewoner bij het beleid van hun gemeente te garanderen” zegt Luc David, voorzitter van de vzw. “Wij doen geen wereldschokkende dingen, wij zijn gewoon vertegenwoordigers van ons dorp naar de fusiegemeente Assenede. We worden gehoord en we hebben de indruk dat er ook geluisterd wordt naar ons”, zegt Luc De Witte, voorzitter van Bewonersplatform Oosteeklo. De stad Geraardsbergen ontving‘de GoeBezig-prijs voor lokale besturen’ voor hun rijkelijke inzet voor de dorpsraden in hun deelgemeenten. Burgemeester Guido De Padt: “Wij ondersteunen momenteel acht dorpsraden en een negende wordt opgericht. Onze participatieambtenaar is momenteel volop bezig

Foto: Jari De Witte

8ZEUDQGVWRÀHYHUDQFLHULQDOOH Uw brandstofleverancier in alle VERTROUWEN VERTROUWEN

WAUTERSTUINATELIER WWW.

.BE

OOSTHOEK 48 OOSTEEKLO 09 / 373 47 77 info@wauterstuinatelier.be

ALLE TUINWERKEN … teelaarde/grondwerken … vijvers/zwemvijvers *DVROLH'LHVHO3HWUROLXP*DVROLH([WUD Gasolie/Diesel/Petroleum/Gasolie Extra … opritten, terrassen Dagelijkselevering levering//Beste Dagelijkse Beste dagprijs … polyester/rubberfolie … gazon, grasmatten

09 / 373 47 77  1

… afsluitingen … aanplantingen … totaalrealisatie … daktuinen

… TUINARCHITECTUUR… ONTWERP


Humor ◊ Bij de apotheker De apotheker zegt: "Wij hebben shampoo voor vette haren, shampoo voor droge haren, shampoo voor normale haren, ..." De klant onderbreekt hem: "Heeft u ook shampoo voor vuile haren?" ◊ “Thuis bidden wij altijd voor het eten', zegt Janneke tegen haar vriendinnetje, doen jullie dat ook?” “Nee hoor, mijn moeder kan goed koken!” ◊ Aan de ontbijttafel. Hij: "Telkens als ik me 's morgens scheer heb ik de indruk dat ik tien jaar jonger ben." Zij: "Je zou je moeten scheren voor we het bed in gaan." Iemand vraagt aan een cafebaas: "hebt ge een plastieke zak?" De cafebaas: "Nee, 't is al erg genoeg dat ik valse tanden heb!" ◊ Zitten er drie katten te praten; zegt die ene kat, "Och wat zou ik graag in een visfabriek wonen." "O ja, waarom dan?" vragen die andere katten. "Och, alle dagen verse vis, lekker!" "Doe mij dan maar een fabriek waar ze katteneten maken", zegt die andere kat, "zoveel eten als je wilt, alle dagen." "Och, doe mij dan maar een brouwerij" zegt die laatste kat dan. "Hoezo?", zeggen die ander katten, "een brouwerij?" "Ah ja", zegt die ene kat, "alle dagen een kater!" ◊ De Nederlanders gaan hun eerste raket lanceren. “En”, vraagt een verslaggever, “waar gaat de reis naartoe?” “Nou”, zegt een Nederlandse astronaut, “wij gaan naar de zon.” “Naar de zon?” vraagt de reporter. “Maar daar is het toch veel te heet? Bent u niet bang dat de raket zal smelten?” “Nou nee”, lacht de Nederlander, “wij zijn niet gek, hoor. We gaan natuurlijk 's nachts!” ◊ Dokter: “Mevrouw, drie maanden geleden, toen u dat hartinfarct kreeg, heb ik u verboden om trappen te lopen. Nu bent u zover hersteld dat u weer trappen mag lopen.” “Gelukkig, dokter, want het begon me knap te vervelen steeds langs de regenpijp naar mijn slaapkamer te klimmen!” ◊ Vraagt het ene blondje aan het andere: “Wat denk jij is het dichtbije? De maan of Parijs?” Zegt de andere: “De maan natuurlijk! Of kan jij Parijs van hier zien misschien !?!!” ◊ De vader: "Vind je dat mijn zoon op mij lijkt?" De vriend: "Ja, maar da's niet erg. Als hij maar gezond is."

Oosteeklo leeft Dienstencentrum De Aster -dorpsrestaurant: op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 11.30 u. tot 13.00 u. Vooraf inschrijven bij MarieThérèse Bruggeman (tel. 0474 200 322) is verplicht, ter plaatse € 5,50 betalen. Het menu hangt vooraf uit. Dienstencentrum De Piramide geheugenkoor: dinsdag 8 april van 15.00 u. tot 16.30 u. in Gemeenschapscentrum De Bijenkorf te Assenede. Prijs: € 2,00 (inclusief koffie en gebruik van het zangboekje) Fuif ‘Was het nu new wave, punk, rock of pop?’: zaterdag 26 april vanaf 21.00 u. in de parochiezaal. Organisatie: gemeentepersoneel t.v.v. Welzijnsschakels Kunst -Oogspanning: de maandelijks wisselende fototentoonstelling door Pieter De Maertelaere, Wim Dhaese en Kurt Sesselle in de vitrine van de parochiezaal -Christian Verhelst: ‘de illusie der zwartheid’ nog tot en met 4 mei elke vrijdag, zaterdag en zondag van 14.00 u. tot 18.00 u. in Galerie William Wauters, Antwerpse Heirwerg. Info: www.galeriewilliamwauters.be

Huisartsenwachtdienst: St.-Laureins, St.-Margriete, St.-Jan-inEremo, Waterland-Oudeman, Watervliet, Kaprijke, Lembeke, Oosteeklo en Bassevelde: 09 395 01 05 Wachtdienst apothekers: Assenede, Kaprijke en Sint-Laureins 0900 10 500

Lief en Leed We melden u het overlijden van:

Réné Henderick (°19/05/1928 †24/03/2014), echtgenoot van Odette Wilssens. Foto: fam. Henderick

KWB: Dagreis: naar De Orchideeën Hoeve in Luttelgeest op zaterdag 26 april i.s.m. KWB Doornzele. Info en inschrijven vóór 13 april via edwin.vereecken1@telenet.be. OKRA -crea: donderdag 24 april van 13.30 u. tot 16.30 u. bij Nicole Van Hecke, Rijkestraat 27 -dansen: 9, 16, 22 en 30 april van 13.30 u. tot 16.30 u. in de parochiezaal -paasfeest: dinsdag 15 april van 11.30 u. tot 16.30 u. in de parochiezaal met eetmaal en muzikale ontspanning door OKRA Laarne. Inschrijven aan € 25,00 bij Annette Meulewaeter, Stroomstraat 28. -petanque: 3, 10, 17, 24 april van 14.00 u. tot 17.00 u. achter De Aster -bezoek Stora-Enzo te Langerbrugge: zaterdag 5 april, vertrek op het dorpsplein om 13.30 u. met eigen vervoer Vrije Vrouwenbond: Ledenvergadering maandag 5 mei van 13.30 u. tot 16.30 u. in de parochiezaal met koffietafel, kaarting en tombola. Info en inschrijven bij Annette Meulewaeter tel. 09 373 77 77.

De familie De Pestel-Smalle dankt u voor de blijken van deelneming hun betoond bij het overlijden van

Guido De Pestel 20 mei 1941 - 24 februari 2014, echtgenoot van mevrouw Rita Smalle.

UITVAARTVERZORGING Verantwoordelijke uitgever: drukkerij Stoop bvba, Kon. Albertstr. 13, 9968 Oosteeklo Tel. 09 373 74 57 - Fax 09 373 92 11 Redactie: redactie@oosteeklo.be

Kurt Sesselle, Myriam Standaert, Maarten Lippens en al wie ons informatie bezorgde. Alle teksten en foto’s vind je ook terug op www.oosteeklo.be, www.oosteeklo.com, www.9968.be. Het is verboden zonder toestemming teksten, foto’s en/of ontwerpen over te nemen of te kopiëren, deze blijven volle eigendom van de uitgever.

2

De Wyn Oosteeklo-Dorp 17, 9968 Oosteeklo Altijd bereikbaar op: 09 373 70 97

Voor iedere ceremonie een verzorgde begeleiding


sport- en recreatiedomein Ter Walle. Wie ook kans wil maken op een prijs, maar nog geen ‘Oosteeklo-sticker’ heeft, vraagt een exemplaar bij Luc De Witte en Sonja Heyndrickx (Slijpstraat 10).

(vervolg van blz.1)

De groep focust zich op drie grote peilers: het sociale, milieu en landschap en de mobiliteit. Zij zijn en blijven een neutrale, niet-politieke link tussen de bevolking en het gemeentebestuur.

Meewerken? Mensen die zich geroepen voelen om mee te denken over en mee te werken aan projecten rond mobiliteit, milieu, ruimtelijke ordening, sociaal leven zijn altijd welkom. Man, vrouw, jong, oud, van gelijk welke achtergrond, als je maar een hart voor ons dorp hebt en af en toe een beetje tijd kunt vrijmaken. Info bij de bestuursleden en op www.oosteeklo.be.

Sociaal Het Bewonersplatform organiseert jaarlijks een open bewonersvergadering en in september 2012 was er een heus verkiezingsdebat. Ze brachten de verenigingen samen rond de tafel voor de organisatie van nieuwjaarsreceptie en evenementenmarkt. Ze organiseerden de zoektocht voor het kiezen van een naam voor het sport- en recreatiedomein, Ter Walle. Zij kaartten de nood aan een extra lijnbus voor de scholieren aan. Het Bewonersplatform organiseert al een aantal jaren een stickeractie ‘Oosteeklo, mijn thuis’, met telkens een waardebon voor de winnaar.

Gevonden:

Sleutelbos

“Wij ijverden voor het uitbreiden van het dorpsrestaurant en de oprichting van een ouderenadviesraad. We formuleerden reeds adviezen voor het behoud van de dienstverlening en de bibliotheek en zullen dit blijven doen, ook al botsen we hier vaak op de besparingsmuur“, benadrukt voorzitter Luc De Witte.

Foto: Maarten Lippens

aan staande wip (bushalte) Oosteeklo-Dorp. Terug te krijgen bij Drukkerij Stoop

Milieu en landschap Dankzij hun inzet werden alle trage wegen in Oosteeklo in kaart gebracht en geĂŻnventariseerd met als resultaat de opening van het Tereeckensche voetpad, de trage weg tussen de Vlasgaarstraat en Tereeken, in 2010. Ze verlenen hun medewerking aan de paddenoverzet en ondersteunen het project voor het behoud van de geelgors ter hoogte van de expresweg en het project voor het beheer van de Begijnenakker. Mobiliteit Een werkgroep maakte een lijvige verkeersbundel en daardoor werden een aantal risicopunten aangepakt, werden ontbrekende verkeersborden of wegmarkeringen geplaatst. Zij deden een bevraging bij de inwoners van de Rijkestraat naar verkeersremmende maatregelen, met als resultaat dat er een verkeerskussen geplaatst werd en er een tweede komt.

een oplossing op maat om de toekomst van uw gezin veilig te stellen

Met AXA Belgium gezin M et de de tijdelijke tijdelijke overlijdensverzekering overlijdensverzekering capital elgium kunt kunt u uw uw g ez in capital cash cash vvan an A XA B een gewaarborgd kapitaal 25.000, 50.000 off 7 75.000 euro nalaten. e en g ew a a r b o r g d k apitaal van van 2 5.000, 5 0.0 0 0 o 5 .0 0 0 e ur o n a l a te n . Zonder medisch maanden gratis bijdragen. Z onder m edisch onderzoek onderzoek en en tot to t 3 m aand en g r ati s b i j dr a gen .

+:DXWHUV²,QJHOVFYED $;$EDQNDJHQWVFKDSHQYHU]HNHULQJVPDNHODDU 2RVWHHNOR'RUS²2RVWHHNOR 7HOLQIR#]DNHQNDQWRRUZDXWHUVEH )60$$²F% 535

ZZZ]DNHQNDQWRRUZDXWHUVEH

www.axa.be www w.axa.be AXA Belgium, NV onder het 0039 om AXA B e l g i u m, N V vvan an vverzekeringen er zekeringen ttoegelaten o e ge l a t e n o n d er h et nr. nr. 0 0 39 o m de de ttakken akken leven leven en en niet-leven niet- leven te te beoefenen b e o ef en en (KB BS Brussel ( KB 04-07-1979, 04 - 07-1979, B S 14-07-1979) 14 - 07-1979 ) - Maatschappelijke Maatschappelijke zetel zetel : Vorstlaan Vorstlaan 25 25 - B-1170 B -1170 B russel ((BelgiĂŤ) BelgiĂŤ) - IInternet nternet : www.axa.be w w w.axa.be 678 02 93 40 KBO nr.: BTW BE 0404.483.367 RPR TTel. el. : 02 02 6 78 61 61 11 11 - Fax Fa x : 0 2 678 678 9 34 0-K BO n r. : B TW B E0 404.48 3.367 R PR Brussel B r u s s el

Kleef en win Etienne Van der Veeken mag gratis naar het ontbijt van Oxfam Wereldwinkel op zondag 11 mei in de polyvalente ruimte van het

3

7.06.4143 - 0713 - V V.U. : Olivier Lamarque, AXA Belgium NV V, Vorstlaan 25 - B-1170 Brussel

Toekomst Luc De Witte: “In de toekomst willen we ons verder inzetten voor de opwaardering en de leefbaarheid van ons plattelandsdorp, de opening van een volgende trage weg, meedenken tijdens de planfase voor de heraanleg van Oosteeklo-Dorp tussen het dorpscentrum en de rotonde, en vooral de tussenpersoon blijven tussen bevolking en gemeentebestuur of andere externe partners. We ijveren voor de uitvoering van het mobiliteitsplan en invoering van de zone 30, 50 en 70 borden op het volledige grondgebied van Oosteeklo. Zo kunnen heel wat straten verkeersleefbaarder worden, denk maar aan Bosstraat, Muikemstraat, Vlasgaardstraat, waar nog 90 per uur mag gereden worden. We willen er als neutrale vertegenwoordigers blijven voor zorgen dat onze deelgemeente niet vergeten wordt. We dromen van de creatie nieuwe bewonersplatformen in de andere deelgemeenten van Groot-Assenede, om een groter draagvlak te kunnen creĂŤren.â€?

capital cash


Wist je dat? # Op 24 februari overleed oud-schepen en gewezen provincie raadslid Guido De Pestel. Hij was al een tijdje ziek. Guido stapte in 1976 in de lokale politiek in Assenede, maar was voordien al partijmilitant van het eerste uur voor de Volksunie, trouwe vriend van Paul Van Grembergen en voorvechter van de Vlaamse zaak. Na jarenlang op de oppositiebanken te hebben gezeten, werd zijn inzet bekroond met het ambt van eerste schepen van de Gemeente Assenede. Hij was onder andere schepen van feestelijkheden, jeugd en sport, een functie die hij in totaal zeven jaar zou bekleden. Op 31 maart 2008 nam Guido afscheid van de politiek. Guido was naast schepen ook lang een van de drijvende krachten in onder meer de plaatselijke feestcommissie en het HaantjescomitĂŠ. Hij werd 72 jaar. # Vorige maand werd de Ouderenadviesraad officieel voorgesteld. Deze gemeentelijke adviesraad heeft als belangrijkste taak het gemeentebestuur te adviseren over aangelegenheden die betrekking hebben op ouderen. De ouderenadviesraad stelt zich als doel de belangen te verdedigen van ouderen, inspraak en participatie aan te moedigen. Daarnaast worden activiteiten voor en door ouderen gestimuleerd en gepromoot. De raad hecht ook veel belang aan de samenwerking in het ouderenwerk en de ouderenzorg. De ouderenadviesraad bestaat uit een dagelijks bestuur en een algemene vergadering met afgevaardigden uit ouderverenigingen, vertegenwoordigers uit de zorgsector en twee ouderen die ten individuele titel lid zijn. Het dagelijks bestuur van de ouderenadviesraad is samengesteld uit: Karel Genbrugge (voorzitter) uit Assenede, Annette Geirnaert (secretaris) uit de Stroomstraat en Jeanine De Latter (penningmeester) uit de Kraaigemstraat te Bassevelde. # In 2005 namen Monique De Muynck en Machteld Van Hecken het initiatief om in de meimaand een bezoek te brengen aan de Mariagrot te Maldegem-Kleit. Intussen zijn ze daar negen jaar op rij op bedevaart geweest. Voor de tiende editie gaat de bedevaart naar Scherpenheuvel. De reis vindt plaats op woensdag 14 mei. De bus vertrekt om 12.30 u. op het dorpsplein, de thuiskomst is voorzien rond 19.00 u. Info en inschrijven (â‚Ź 15,00) vóór 11 mei bij Monique De Muynck, Ertveldesteenweg 60, tel. 09 373 80 23 of bij Machteld Van Hecken, Molenhoek 9, tel. 09373 53 67. # De Orde van de Smoutpot werkt, in samenwerking met de Heemkundige Kring De Twee Ambachten, aan een project over ‘cafĂŠs in Oosteeklo’. Wie oude foto’s heeft, neemt contact op met Remi Van de Veire tel. 0479 75 68 03, e-mail: Remi.Van.De.Veire@telenet.be. # Voor de speelpleinwerking in Bassevelde, Boekhoute en Oosteeklo is de gemeente-

YDQDISHUVRQHQWRWÂŤ ÂźSHUSHUVRRQ)

Coldy-choc choc atelier Koning Albertstraat 32, 9968 Oosteeklo Tel.: 0486 34 16 98 Email: coldy-choc@telenet.be

lijke jeugddienst op zoek naar 6 deeltijdse jobstudenten. Wie goed kan omgaan met kinderen, graag verantwoordelijkheid draagt en zich vrij kan maken van 22 juli tot en met 8 augustus neemt contact op met Jeugdconsulente Joke De Vos, tel. 09 341 90 80, e-mail: jeugd@assenede.be. # Tijdens de Week van de Amateurkunsten, van 25 tot en met 27 april, organiseert de cultuurdienst een tentoonstelling in het sport- en recreatiedomein Ter Walle. Een 10tal kunstenaars waaronder Oosteeklonaar Ivan Bernaerdt stellen er hun werken tentoon in het thema Groote Kunst. Er worden zowel binnen als buiten kunstwerken opgesteld. Op de openingsavond, vrijdag 25 april van 19.30 u. tot 23.00 u. staan niet alleen de beeldende kunsten in de kijker, ook woord en beeld krijgen dan extra aandacht! Met een optreden van lokale muzikanten en artistieke projecties! De tentoonstelling is ook op zaterdag en zondag toegankelijk van 13.30 u. tot 18.00 u. Info bij de cultuurdienst via tel. 09 341 90 88; e-mail: cultuur@assenede.be.

4

De CarnavalvĂŽrkens Uitslag tombola steunkaarten

Halfvastenstoet Hoofdprijs hesp:10118, reservenummer11909 Kotelet: 11840 - 12507 - 11229 - 10159 11578 - 11768 - 12547 - 12741 - 11378 Varkenshaasje: 10372 1 kg gehakt : 11532 - 10351 - 11904 11636 0,5 kg gehakt : 11252 - 12576 - 11451 12144 - 12039 Braadworst: 11297 - 12185 - 10665 10832 Hespenstuk: 11359 Ribben: 11232 - 11554 Bloedworst: 11248 - 12721

-

De CarnavalvĂŽrkens willen iedereen danken voor de steun aan de Halfvastenstoet. Volgend jaar op 15 maart 2015 zijn we er opnieuw.


Open brief aan de vervuilers van de Oosteeklose wegen en bermen We willen jullie even laten weten dat de kinderen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar van VBS De Kameleon met hun leerkrachten en een aantal ouders, de leiding en de leden van de scoutsgroep Houtekiet en de medewerkers van het Bewonersplatform een groot deel van de Oosteeklose wegbermen hebben opgeruimd op vrijdag 21 en zaterdag 22 maart. Ze konden daarvoor rekenen op de logistieke medewerking van Wauters Tuinatelier en de gemeentelijke diensten. Mogen we jullie beleefd en vriendelijk vragen om bij jullie volgende passage iets langer na te denken en jullie blikjes, flesjes, peukjes en papiertjes niet in de berm te gooien, maar in je zak, tas of koffer te stoppen, want als je een vol blik, volle fles, volledige sigaret, volle verpakking‌ kunt meenemen, dan kan je ook zeker een lege meenemen. De 80 mensen die meerdere uren bezig waren om meer dan veertig zakken te verzamelen, zijn jullie heel dankbaar!!! Meer info over hoe je zwerfvuil kan voorkomen, vind je op: www.indevuilbak.be.

Foto: Maarten Lippens

6FKHQN0RHGHUHHQ + (HUOLMNRQWELMWEXIIHWLQ´7HU:DOOH´ Op Zondag 11 mei 2014 Van 8.30 uur tot 13.30 uur Met diverse lekkernijen van Oxfam Wereldwinkel. 9HUVFKLOOHQGHVRRUWHQNDDVYDQ´+RHYH+HW+RXWODQG¾. Een ruime keuze aan luxe broodjes en roerei met spek.

Foto: Maxim Van Vooren

Fijne vleeswaren van Hoeveslagerij Dirk en Ria. Fruit van eigen bodem, hoeve-yoghurt. Een groot glas Fair-trade fruitsap vers van de pers. Onbeperkt koffie,thee en chocolademelk. $OOHPRHGHUVNULMJHQHHQSUHVHQWMH 'LWDOOHVNRVW½YRRUYROZDVVHQHQHQ,00 ½YRRUNLQGHUHQ Inschrijven is noodzakelijk en kan tot en met maandag 5 mei Familie:------------------------------------------------------------------Volwassenen:----------------;½ ------------------------------------kinderen:-------------------;½ -------------------------------------Totaal:-------------------------------------------------------------------Contactpersoon Oxfam Wereldwinkel Oosteeklo Annette Geirnaert annette.geirnaert@telenet.be Gsm:0471 60 30 98 ² Thuis:09 373 77 34

Foto: Maarten Lippens

5


Garage Marc Van de Voorde Rijkestraat 50A, Oosteeklo - tel. 09 373 81 71 6


Mollen hadden dus hun nut verloren en waren overbodig geworden. Er waren andere middelen gevonden om de schadelijke bodeminsecten te bestrijden. We zijn het tijdperk van de chemische landbouw ingetreden, met alle gevolgen vandien.

Kaantjes uit de smoutpot... Deze bijdrage wordt verzorgd door de Orde van de Smoutpot.

De mol De mol is een insecteneter. Hij leeft in een ondergronds gangenstelsel, enerzijds om zich te verplaatsen en anderzijds doet het stelsel ook dienst als val voor bodeminsecten, voornamelijk regenwormen. In de oudheid werd dat dier, dat onder de grond leeft, als een mysterieus wezen beschouwd. Het stond dan ook in hoog aanzien en er werden heel wat mythische eigenschappen aan toegeschreven: - Een mol die in huis kwam bracht de boodschap van een nakend overlijden. - De hand waarop een mol gestorven was kon iemand van de huidziekte ‘roos’, genezen. - Van een mollenpoot gingen heel wat veelzijdige en verborgen krachten uit: + Als amulet gedragen, beschermde hij tegen tandpijn en werd het tanden krijgen bij kinderen bevorderd. + Een mollenpoot in de rechterbroekzak was een ware geluksbrenger. + Gedragen op het hart was hij een afweer tegen stuipen. + Eenmaal onder de oksel gestopt was men beveiligd tegen de invloeden van ‘De Kwade Hand’ en andere hekserijen. De modernere mens heeft een meer tweeslachtige houding tegenover deze insecteneter betoond. In een ‘Taal- en Leesboek’ uit 1925 staat te lezen: De mol is één van die dieren, welke ons de grootste diensten bewijst en zich juist daarom de haat der mensen op de hals heeft getrokken. “Hij wroet de aarde los en knaagt de wortels der planten af”, zegt men. Het eerste is waar, en daardoor verricht hij wel enige schade op vers bezaaide gronden. Maar het tweede is volkomen vals. Het is vooral het vervelend gewroet in tuin of grasperk dat bij de mens op weinig sympathie kan rekenen. Hierbij loopt het dier gevaar voor zijn leven want de bedoelde vergelding is meestal de doodstraf. Zeer efficiënt zijn de mollenvallen: - Eeuwen oud is een stationaire blokval. Het tuig wordt over en in een gelijkgrondse gang gezet. Door het gewroet wordt de instandhoudingspal weggeduwd waardoor het blok, waarop verticale pinnen vastzitten, naar beneden ploft en de mol gespietst wordt. - Recenter is de veerklem die in een mollengang geplaatst wordt. De instandhoudingspal houdt de klem open, wordt bij het wroeten weggeduwd en de mol zit vast. Minder efficiënt maar al even schrikwekkend zijn een paar andere middelen: - In siroop gedrenkte pluimen worden in de gangen gestoken. De pluimen zouden aan het vel van de mol blijven kleven en zo het rondlopen belemmeren. Opgegeten zouden ze het verteringsstelsel verstoppen. - Mazout, acetyleengas (carbuur) of butaangas vergiftigt de lucht in de mollengang en zou de mollen doen stikken. - Niespoeder of peper op een schaaltje in

de gang gezet zou een ware kwelling zijn. - Door de gangen onder water te zetten hoopt men de mollen te verdrinken. - Gangen versperren met braam- of doorntakken en dan maar wensen dat de mol er in verstrikt raakt. - Fijn gestampt glas gemengd met regenwormen wordt in de gangen gebracht. Door het gewriemel van de wormen wordt de mol onmiddellijk gelokt en eenmaal de wormen verslonden zou het glas inwendige bloedingen veroorzaken. Tijdens en na de Eerste Wereldoorlog waren ook beroepsmollenvangers actief. In de winter werd op de mol gejaagd om zijn pels. Een mantel van mollenvellen was toen, in de mondaine modewereld, zeer in trek. Een handige vanger kon in die tijd op één dag een dubbel arbeidsloon verdienen. Aangezien die activiteit nogal lucratief was, werd door sommige eigenaars, die zelf wilden vangen, de toegang van de mollenvanger op hun grond verboden. Hierbij werd een dode mol - of bij gebrek hieraan een frots stro - op een stok aan de kant van het perceel geplaatst, als duidelijk teken dat de beroepsvanger daar niet mocht komen. De kunst van het mollenvangen bestond erin om de mol tegen de wind in te besluipen, hem met een spade in één steek boven te werpen en met een platte slag af te maken. Hierbij bestond een trucje dat nog in een aftelrijmpje bewaard is: Mol, mol, waar zit de mol de mol zit in zijn hol. Vrouwtje heb je geen strootje vandoen, “Wel neen ik”, zei de mol. Op regelmatige afstanden werd een strohalm rechtop in de bovengrondse mollengang gestoken. Wanneer de mol door de gang liep bewogen de halmen, zo kon de vanger uitmaken waar de mol zich bevond. Die grillige vrouwenmode dreigde de mol uit te roeien en de toestand werd alarmerend. Op 5 februari 1920 verscheen het Koninklijk besluit tot bescherming der mollen: “Overwegende dat de mollen een groot getal aan den landbouw schadelijke insecten verdelgen; dat zij, tengevolge van het stelselmatig uitroeien waaraan zij heden blootgesteld zijn, allengs meer en meer verdwijnen ...” Op 4 jaar tijd scheen het mollenbestand zodanig te zijn hersteld dat de wetgever op 31 maart 1925 een aanpassing voorzag: “Overwegende dat de verdelging der mollen in sommige gevallen noodzakelijk is (...) slechts ernstige bezwaren oplevert wanneer zij tegen den wil van de grondgebruikers geschiedt (...). De mollenvangst is enkel toegelaten aan eigenaars (...) en de personen in ’t bezit eener schriftelijke toelating ...” Blijkbaar ging het goed met de mollenpopulatie want op 4 februari 1959 werden alle beschermde maatregelen opgeheven: “Gelet op het gevaar van een progressieve vermeerdering van het aantal mollen, de schade door deze dieren aan de teelten aangericht en de aanwezigheid op de markt van doelmatige producten welke het mogelijk maken de bodeminsecten te bestrijden ...”

7

En onze mol? Hij floreert als nooit te voren. Kan ook niet anders: hij heeft steeds vier ‘mollenpootjes’ bij zich. Guido Van der Eecken Heb je als lezer een heemkundig item dat je verduidelijkt of uitgelegd wil zien? Stuur het naar “De Orde van de Smoutpot” Ledestraat 38. E-mail: ordevandesmoutpot@oosteeklo.be

Es ‘t eetn aw greed? Opgevulde zalmpakjes Benodigdheden: 8 grote plakken gerookte zalm 150 g verse geitenkaas 2 rijpe avocado's 1 granny smith appel 2 eetlepel zure room sap van ½ limoen 1 soeplepel fijn gesneden bieslook 1 takje fijngesneden dille peper en zout 4 potjes diameter 8 à 10 cm ingesmeerd met olie vershoudfolie Bereiding: Bekleed de potjes met de vershoudfolie; laat genoeg folie over de randen hangen zodat je nadien de pakjes kunt sluiten. Schik een snede zalm in de potjes, waarbij de gerookte zalm het potje volledig bekleedt en er nog overschot is om het te sluiten (je kan ook met stukken werken). Snij de avocado's in twee tot tegen de pit. Wrik ze in twee en verwijder de pit. Lepel er het vruchtvlees uit. Plet het vruchtvlees en de geitenkaas samen met een vork. Schil de appel en snij hem in kleine blokjes. Meng met het avocado-kaasmengsel samen met het limoensap, peper en zout en de kruiden. Voeg tenslotte de zure room toe en roer tot het smeuïg wordt. Vul de potjes met deze vullingen en vouw dicht met de rest van de zalm, vul eventuele gaatjes met restjes zalm. Vouw de folie dicht, trek strak aan en span de folie aan. Plaats ze in de koelkast. Je kan dit gerecht op voorhand maken. Dit is lekker als voorgerecht met een beetje sla en een toast. Smakelijk Stuur je vragen of suggesties naar myriam@oosteeklo.be


!"#$%&'())*()++"(,-.'""/+-*))#.(0 ! ( ( ( ! !

"#$!%&$'()'*+,!-(+.!/!0*)1*.*)2+3$.(+'%%)!42##*+!425!2*,*)**+!-*,(+.*+!,2*!%+$! ! ! ! ! ! ! ! ! '%'!+%3!'%*!&"'(1"#'#-23"*($67%+.!8!! ! ! ! ( ( ! 9%.!+(()!,*!'%*.%:$'!42##*+!425!%+$!.(+'%%)!1"#4"#(2$'5-23"*(2+!,*!$')**.;! ! ! ! ! ! ! ! ( ( ! ! <(()'%*!2+0*$'**),*+!425!%+,*)!:**)!2+!**+!6#)7.(5"'))+)2'-8))'(0%%)!2*,*)**+!8! ! ! ! ! ! ( ! ! =25!-2*,*+!9"#.--*+$:/"(."#1$%"(((+!*+!.%:*+!,(()'%*!3)((3!-25(;(#(+3$;! ! ! ! ! ! <(()%:!7*--*+!425!*)0%%)!3*.%1*+!%:!>!,(3*+!2+!,*!4**.!%&*+!'*!125+!*+!! ! ! ! ! ! ! ! ! -%0*+,2*+!%%.!%&!(?$&)((.8! ! <*!(+,*)*!,(3*+!3*0*+!425!$*)026*!((+!7@2$!4(++**)!;(,('!4*+$'!8! ! ! ! ! ! ! ! ! A%'!-2++*+.%)'!8! ! ! B4!C*6%),!D(+.2*)$E! ! ! <-8(!-6)"#'=(>24?(!-6)"#'(@(<")8( ( ( ( ( ( ( ( AAAAAAAAAAAAAAAA( ( B*"+(1"#)*4"#"*(1)*(5)*/($*(C(""*1-24$6"(.')99"*D( ( ( ( ( ( ( ( F*'!,*!6#)7.(5)*/-1"#.')94$"*.'!)*3*#*+!,*!-(+.*+!%+,*)#2+3!(##*!)%:&$#%:&! ! ( ! ! ! ! ! ! ! 0%%)!@;!B!7%*G!+2*'!**+$!:**)!-25!@4!%@,*!-(+.!#(+3$!'*!3((+;! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! F**)!2+?%!-*$672.-(()!%&!%+$!.(+'%%);( ! ! ! ! ! ( ( ( (

000(E>FGHI<FJ(00( 0(E>FGHI ! <FJ(00( ! B<JE(;E(G).5-* (2,48%*) B<JE (;E(G).5-* (2 ,48%*) !

5 jaar: jaar:

2 + 2 + 2,5 2,5 + 3 + 3% 3% ! 9%$'**.#%,%)&!K>! !!!!!!!9%$'**.#%,%)&!K>! !!!!!!! !!!!!!!!A* #;!J`!>a>!MK!MY! !!!!!!!!A*#;!J`!>a>!MK!MY! 2+?%b. b (+'%%)-%3(*)';-*! 2+?%b.(+'%%)-%3(*)';-*! 4 44;.(+'%%)-%3(*)';-*! 444;.(+'%%)-%3(*)';-*! !!

H!I($-%+E!)*+'*0%*'*+!3*#,23!0(+(?!JKLJMLNJKM;!CO!NPQ!0(+!'%*&($$2+3;!C*6%),!D(+.!-*7%@,'!1267!7*'!)*67'!0%%)!%:!,*!0%%)4((),*+!'*! H!I($-%+E!)*+'*0%*'*+!3*#,23!0(+(?!JKLJMLNJKM;!CO!NPQ!0(+!'%*&($$2+3;!C*6%),!D(+.!-*7%@,'!1267!7*'!)*67'!0%%)!%:!,*!0%%)4((),*+!'*! 425123*+!R!!I(+'%%)!D%3(*)'!-0-(E!STF"!KJPKJM"U6D!R!C*6%),!D(+.!+0!V!F(('$67(&&*#25.*!1*'*#E!W*+)2!F(X$$*#((+!KYZ!KKMJ![0*)*!V!C\C! 425123*+!R!!I(+'%%)!D%3(*)'!-0-(E!STF"!KJPKJM"U6D!R!C*6%),!D(+.!+0!V!F(('$67(&&*#25.*!1*'*#E!W*+)2!F(X$$*#((+!KYZ!KKMJ![0*)*!V!C\C! D D)@$$*#!V!DA=!JMJ>;NY>;YMN!V!444;)*6%),-(+.;-*!V!O;B;E!];T67%)Z!W*+)2!F(X$$*#((+!KYZ!KKMJ![0*)*;!C[^!MM;__`!V!KNLKK;!! )@$$*#!V!DA=!JMJ>;NY>;YMN!V!444;)*6%),-(+.;-*!V!O;B;E!];T67%)Z!W*+)2!F(X$$*#((+!KYZ!KKMJ![0*)*;!C[^!MM;__`!V!KNLKK;!!

!

8

Oosteeklo vandaag april 2014  
Oosteeklo vandaag april 2014  
Advertisement