Page 1

Oosteeklo Vandaag Foto: Ivan Bernaerdt

1 maand. - Teksten voor volgende uitgave binnen ten laatste donderdag 20 apr. 2017 19de jaargang - Nr 6 - april 2017 - oplage 1270 ex. - Verschijnt de eerste week van de


Oosteeklo Leeft (Ave)recht(s) Kunst: -Oogspanning: wisselende fototentoonstelling door Kurt Sesselle in de vitrine van de parochiezaal -Werken van Klaar Cornelis t/m 23/04 in de galerie en t/m 1/10 in het beeldenbos elke vrijdag, zaterdag en zondag van 14.00 u. tot 18.00 u. in Galerie William Wauters, Antwerpse Heirweg 5 Lokaal Dienstencentrum De Aster: -dorpsrestaurant: elke weekdag van 11.30 u. tot 13.00 u. Vooraf inschrijven bij MarieThérèse Bruggeman (tel. 0474 20 03 22) is verplicht, ter plaatse € 6,00 betalen. Het menu hangt vooraf uit. -kaarten: elke maandag, dinsdag en donderdag van 14.00 u. tot 16.30 u. -Bezoek aan het woon- en zorgcentrum St-Jozef: woensdag 26 april van 9.45 u. tot 14.00 u. met rondleiding in de keuken. Vertrek: om 9.45 u. stipt aan de Aster; inschrijven en betalen € 6,00 (maaltijd, aperitief gratis) max. 10 personen, tot 21 april bij Marie-Thérèse Tel. 0474 20 03 22 Politie Assenede-Evergem: Gratis fiets laten labelen op woensdag 3 mei van 13.00 u. tot 18.00 u. op het dorpsplein Rode Kruis: Bloedgeven: -Assenede: vrijdag 7 april van 17.00 u. tot 19.30 u. in de cafetaria van de sporthal, Kapelledreef 4 -Oosteeklo: maandag 10 april van 17.30 u. tot 20.00 u. in de cafetaria van Jeugd- en sportdomein Ter Walle, Stroomstraat 8 -Bassevelde: vrijdag 21 april van 17.00 u. tot 19.30 u. in de parochiezaal, Nieuwe Boekhoutestraat 26 Vrije Vrouwenbond: Ledenvergadering maandag 1 mei van 13.30 u. tot 16.30 u. in de parochiezaal met koffietafel, kaarting en tombola. Info en inschrijven bij Annette Meulewaeter Tel. 09 373 77 77 Werkgroep Broederlijk Delen: ontbijt aan huis op zondag 9 april tussen 7.30 u. en 8.30 u. Inschrijven (€ 8,00) bij mieke. vande.moortele@scarlet.be of Tel. 09 370 85 63 Carnaval 2018: Volgend jaar is het Carnaval van vrijdag 9 tot en met zondag 11 maart.

Pokémons vangen achter het stuur?...

De grote hype is een beetje voorbij bij de jongeren, maar aangezien justitie altijd wat achterop hinkt, zijn er nu pas de eerste vonnissen te vellen. Sinds 1 juni 2010 is het gebruik van een mobiele telefoon tijdens het rijden verboden, tenzij wanneer het handsfree gebeurt. Twee woorden in voorgaande zin vallen onmiddellijk op: ‘gebruiken’ en ‘rijden’. Het excuus van niet te bellen, gaat aldus niet op. Ook Facebook’en, Whatsapp’en, Snapchat’ten, even snel de krant.be checken of een sms versturen, zijn bij wet verboden. Het is filerijden, het wachten op een groen licht of een open overweg, catalogeren niet onder ‘stilstaan’ of ‘parkeren. Ook dan is het snel versturen van een mailtje aldus verboden. De slimmerd die meent dat een I-pad, E-reader, … niet definieert onder ‘draagbare telefoon’ is evident eraan voor de moeite. Er is immers nog steeds de algemene regel van art. 8.3 Wegcode die iedereen oplegt ten allen tijde in staat te zijn om de nodige rijbewegingen uit te voeren en voortdurend zijn voertuig (of zijn dieren) goed in te hand te hebben. Per definitie kan dit niet met het één of ander multimedia-apparaat in de aanslag. De jonge gasten op hun fiets van of naar school hebben evenmin een vrijbrief. Het gebruiksverbod van de draagbare telefoon is er namelijk voor alle voertuigbestuurders, dus ook voor fietsers, bromfietsers, … Het jagen op Pokémons kan aldus een heuse jachttrofee opleveren, ééntje tot 8 dagen rijverbod en een geldboete van minimum 120,00 euro! Heb je zelf een juridisch ‘hoe zit dat nu?’-tje? Aarzel niet en stuur het naar averechts@oosteeklo.be.

Huisarts van wacht: St.-Laureins, St.-Margriete, St.-Jan-inEremo, Waterland-Oudeman, Watervliet, Kaprijke, Lembeke, Oosteeklo en Bassevelde: 09 228 02 22 Apotheker van wacht: Assenede, Kaprijke en Sint-Laureins 0903 99 000 Tandarts van wacht: 09 033 99 69

Lief & Leed Overlijdens

Romaan Boelens Echtgenoot van mevrouw Monique De Vos

° 15 november 1941 † 15 maart 2017 Foto fam. Boelens

Gerard Van de Voorde Weduwnaar van mevrouw Gabriëlla De Bock ° 31 oktober 1930 † 15 maart 2017

Foto fam. Van de Voorde

Julia Fournier Weduwe van de heer Cyrillus De Sy

° 10 juli 1925 † 18 maart 2017 Foto fam. De Sy

UITVAARTVERZORGING

De Wyn

0486 63 41 85

Uitslag Tombola

Steunkaarten halfvastenstoet 2017 Hoofdprijs hesp: Kotelet Varkenshaasje Gehakt 1kg Gehakt 0,5kg Braadworst Hespenstuk Ribben Bloedworst

538 (reservenr.: 1778) 1938/233/775/ 1642/166 /1747/406 1861 120/655/1314 1843/859/680 427/883/1693 1550 997 118/417/1814/187

Prijzen af te halen tot eind april bij Bart & Els. Met speciale dank aan de vzw Parochiale Werken Oosteeklo voor hun steun. De Carnavalvîrkens willen iedereen bedanken voor de steun aan de halfvastenstoet. Volgend jaar op 11 maart 2018 zijn we er terug.

Oosteeklo Verantwoordelijke uitgever: drukkerij Stoop bvba, Kon. Albertstr. 13, 9968 Oosteeklo - Tel. 09 373 74 57 - Fax 09 373 92 11 Werkten hieraan mee: Ivan Bernaerdt, Nicolas Claerhout, Maarten Lippens, Myriam Standaert en al wie ons informatie of foto’s bezorgde. Redactie: Maarten Lippens, redactie@oosteeklo.be: Alle teksten en foto’s vind je ook terug op www.oosteeklo. be, www.oosteeklo.com, www.9968.be. Het is verboden zonder toestemming teksten, foto’s en/of ontwerpen over te nemen of te kopiëren, deze blijven volle eigendom van de uitgever.

2

De witte eik FUNERARIUM .

Oosteeklo-Dorp 17, 9968 Oosteeklo Altijd bereikbaar op: 09 373 70 97 Oosteeklo - Bassevelde Lembeke - Assenede

Voor iedere ceremonie een verzorgde begeleiding


De Voorzitter Riet Van de Velde

Nu de lente echt begonnen is, trekt iedereen de natuur in. In Oosteeklo hebben we een aantal mooie groene plekjes. De Vrienden van de Begijnenakker werken daar sinds 2013 heel actief en intens aan mee. De trekker van de groep en ook voorzitter van de vzw is Riet Van de Velde (43) uit Oosteeklo-Dorp.

Foto: Marie Van Slembrouck

Riet groeide op in Oosteeklo, trok naar Gent om te studeren en bleef er ook een tijd hangen. Nu woont ze met haar man en haar kinderen in het vroeger klooster op de speelplaats van VBS De Kameleon in Oosteeklo-Dorp, met een venster op de natuur. Riet: “Ik ben bio-ingenieur geworden en ben nu afdelingshoofd, milieucoördinator van Universiteit Gent. Ik kreeg het groene gedachtegoed mee van thuis uit, maar heb vooral door mijn job geleerd hoe belangrijk het is om te investeren in ecologisch waardevol groen.” Riet is vanuit idealisme in haar vrije tijd ook bezig met ecologisch groenbeheer en participatie. Riet: “Ik geloof in een maatschappij waarin we niet enkel wachten op initiatief van de overheid, maar waarin mensen zelf aan de slag gaan. Een maatschappij met meer doeners dan klagers, dat zou mooi zijn! En een overheid die openstaat voor creativiteit en engagement, vooral snel vertrouwen geeft aan groepen die zich engageren en hen ondersteunt waar nodig. Dingen samen verwezenlijken dus: co-creatie zoals dat heet.” Alles begon in 2007 met de enquête van Dorp inZicht. In 2008 werd het Bewonersplatform opgericht waarbij Riet actief was in de werkgroep ‘Milieu en Landschap’. Tijdens de Open Bewonersvergadering van oktober 2009

vroeg ze aan het gemeentebestuur om het beheer van de Begijnenakker, dat te kostelijk werd, een kans te geven via burgerparticipatie in plaats van het stukje groen te verkopen.

weel van te maken met struiken zoals Gelderse roos, sleedoorn, meidoorn, heel interessant voor vogels, een bloemenweide, en een stukje graasweide voor schapen.

Riet: “Wij gingen samenzitten met het gemeentebestuur en nadien ook met Natuurpunt. Er werd een infovergadering georganiseerd en de geïnteresseerden van toen maken nog steeds deel uit van onze vaste kern. We sloten een overeenkomst af met het gemeentebestuur.

Riet: “Het bleef bijna twee jaar stil rond het project tot in november vorig jaar het gemeentebestuur haar vertrouwen in de Vrienden van de Begijnenakker bevestigde met de vraag om het perceel aan te pakken. We brachten de buren, de school, de IBO en andere geïnteresseerden bijeen en gingen aan het brainstormen. Hoe maken we hier iets leuks, aantrekkelijks én ecologisch waardevol van met beperkte middelen? En hoe krijgen we mensen enthousiast om hieraan mee te werken en dit ook later nog verder te onderhouden? En dan komt een landschapsarchitecte onder de Vrienden van de Begijnenakker én onze ervaring wel goed van pas. Het gemeentebestuur ging akkoord met het ontwerpvoorstel en de milieudienst zorgde voor de voorbereidende werken en de aankoop van het plantgoed.”

We zijn nu met negen gezinnen en vormen een kerngroep die graag samenkomt om te maaien en te snoeien. Aan vele activiteiten koppelen we ook iets leuks: een picknick, ajuinsoep of wentelteefjes maken op een houtvuur, een midzomernachtfeest, een spel of een dropping, kamperen, … We zijn een open groep, iedereen kan aansluiten. En we verwachten hierbij geen totaal engagement. Zelfs wie éénmaal komt helpen, verwelkomen we graag.” Seizoensactiviteiten Riet: “We organiseren een vijftal activiteiten per jaar. In januari doen we een wintersnoei waar we de omgewaaide of afgebroken bomen opruimen. In het voorjaar en de zomer wordt er gemaaid. In het najaar wordt er nog eens gesnoeid, fruit geplukt en appelsap geperst. En tussenin proberen we een centje te verdienen op de ecomarkt of de jaarmarkt. We moeten zuinig omspringen met de beperkte middelen. We kunnen gelukkig beroep doen op materiaal van Natuurpunt en krijgen sinds dit jaar ondersteuning van het gemeentebestuur. In de zomer van 2015 hadden we een zeer geslaagd weekend met ‘de Broavn goad uit’, waar we dankzij ons ‘trouwfeest’ geld inzamelden om even verder te kunnen...” Groeiend vertrouwen In het najaar van 2014 werd in een overlegvergadering van het Bewonersplatform en het gemeentebestuur aan ons gevraagd wat er kon gebeuren met de verwaarloosde strook grond achter het speeltuintje aan de Kleine Kameleon, achteraan de parking in de Ertveldesteenweg. Riet stelde voor om van de oude bolbanen en het achterliggend stukje weide een groen stru3

In februari 2017 werden samen met de scouts bomen en bessenstruiken geplant, een houten kasteelmuur gebouwd en nestkastjes opgehangen. Het inzaaien van een bloemenweide moet nog gebeuren, maar het resultaat mag nu al gezien worden. Het is nog even uitkijken in welke mate de school er ook gebruik zal van maken als open klas. Riet: “We willen in de toekomst blijven meewerken aan ecologisch groenbeheer en vinden het een plezante uitdaging om hier telkens een creatieve toets aan te geven zoals met de peteren meterbordjes in de Begijnenakker, de nestkastjes en de kasteelmuur aan ‘d’oude bolbanen’ in de Ertveldesteenweg. We staan ook altijd open voor een nieuw stukje groen, wie weet… een uitbreiding van het geboortebos in de Antwerpse Heirweg?” Je kan de werking van de groep volgen via www.facebook.com/begijnenakkeroosteeklo. Wie ook wil aansluiten bij deze groep neemt contact op met Riet Van de Velde of stuurt een bericht naar vriendenvandenbegijnenakker@oosteeklo.be (M.L.)


ijslam vanaf 10 personen tot ‌

(ijstaart kan verschillen van foto)

Verkrijgbaar in volgende smaken:

- vanille + aardbeien roomijs / coulis van aardbeien - vanille + chocolade roomijs / zachte caramel - vanille + mokka roomijs / advokaatsaus - vanille + framboos roomijs / witte chocolade saus ( andere smaken op aanvraag)

verkooppunten

Bassevelde: Chocolaterie Vermeire Evergem: Chocolaterie De Naeyer Balgerhoeke: Berts bakkerij Eeklo: slagerij Filip Ertvelde: GB carrefour Eeklo: oude atelier Coldy-choc Oosteeklo: Coldy-choc atelier

4

09 373 42 35 09 253 06 84 09 377 72 46 09 377 21 89 09 344 49 15 0486 34 16 98 0486 34 16 98 coldy-choc@telenet.be


Koantjes uit de smoutpot Rijke stinkers We horen regelmatig de zegswijze dat iemand ‘stinkend rijk’ is en het is goed om weten dat deze uitdrukking tot pakweg 220 jaar geleden letterlijk te nemen is. Het heeft alles te maken met onze christelijke begravingscultuur. Bij zowat alle volkeren en culturen ter wereld zijn begraafplaatsen heilige plaatsen. In de Oudheid was het bij de christenen zelfs zo dat de overledenen in de kerk begraven werden. Alle christelijke overledenen. Met het oog op de verrijzenis moest het lichaam ook zo intact mogelijk begraven worden. Crematie was dus verboden. Begraven in de kerk was op termijn niet langer houdbaar. Vanaf de 12de eeuw werden de begraafplaatsen rond de kerk ingericht, vandaar de naam: kerkhof. Echter, het blijft nog tot eind 18de eeuw gebruikelijk dat geestelijken en rijke burgers binnen het kerkgebouw begraven werden. Deze stonden hoger op de sociale ladder en blijkbaar hadden ze een ‘gouden zieleken’. Deze lijken in ontbinding verspreidden natuurlijk een onaangename geur in de kerk. Keizerin Maria Theresia van Oostenrijk wou ingrijpen. In 1771 overhandigde ze een memorie aan de Raad van Vlaanderen over ‘de nadelen die voortspruiten uit de gewoonte om binnen de steden te begraven en vooral in de kerken’. De aanbeveling was om begraafplaatsen buiten de woonkernen in te richten en het begraven in de kerk volledig te verbieden. Op 5 juni 1772 bracht de Raad van Vlaanderen positief advies uit met onder andere volgend argument: Wanneer wij een kerk binnentreden ’s morgens, als ze wordt geopend, bevangt ons de lijkgeur (…) van geluk weten zij nog te spreken, die van de bedorven lucht niets anders ondervinden dan een tijdelijke onpasselijkheid. Van de aanbeveling kwam nog niet veel in huis. Een decreet van 16 juni 1784 uitgevaardigd door keizer Jozef II (de keizer-koster), dat later door Napoleon herhaald werd, maakt er voorgoed een eind aan. Aan de buitenkant van heel wat kerken bevindt zich een ‘calvarie’, zo ook aan de kerk van Oosteeklo. Het werd dan gebruikelijk dat geestelijken en notabelen in die omgeving begraven werden. Bij sommige kerken bevindt zich onder de calvarie een afbeelding van het vagevuur, de omgeving wordt er dan ook ‘’t vagevuur’ genoemd. Dit tot genoegdoening van de goegemeente. Immers die rijke stinkers heb-

ben, naar men zegt, de mensen te veel onrecht aangedaan en dus kunnen ze toch niet rechtstreeks naar de hemel. (Guido Van der Eecken) Heb je als lezer een heem- of volkskundig item dat je verduidelijkt wil zien? Stuur het naar ‘De Orde van de Smoutpot’ Rijkestraat 70; e-mail: ordevandesmoutpot@oosteeklo.be

Spreuk van de maand

Er is meer nodig dan vleugels om te kunnen vliegen.. Nena en Dixie Van Wassenhove

De grote lenteschoonmaak Op vrijdag 17, zaterdag 18 en zondag 19 maart werd in ons dorp door negentig mensen een grote lenteschoonmaak gehouden. De jongens en meisjes van VBS De Kameleon ruimden de Bosstraat, Doorsteek, Ertveldesteenweg, Oosteeklo-Dorp, Stroomstraat tot aan de Bosstraat op. Medewerkers van het Bewonersplatform, Oxfam Wereldwinkel, Vrienden van de Begijnenakker en Vrienden van den Tseut maakten de Abdijstraat, Antwerpse Heirweg, Heide, de Ledestraat, de Molenhoek, Muikemstraat, een groot deel van de Oosthoek, parallelweg E34 tussen Bosstraat en Stroomstraat, Slingerij, Stroomstraat en Vlasgaardstraat weer proper.

dorpsgenoten die trouw alle vuil op hun eigen stoep, in de greppel of grasberm opruimen. Heel speciaal bedankt aan al wie zich engageert om regelmatig zijn straat af te wandelen en alle troep van een ander op te ruimen. Er zijn dorpsgenoten die wekelijks in de weer zijn in de Doorsteek, Duivelsgoed, Gooiken, Kerrestraat, Oosthoek, Rijkestraat, Westakkerstraat en Weststraat. Op de foto het resultaat van drie uur opkuiswerk op één dag.

Foto: Shannen Van Spaendonck

De jongverkenners van Scoutsgroep Houtekiet ruimden het Jeugd- en sportdomein Ter Walle op. De oogst was, tot hun grote teleurstelling, opnieuw gigantisch groot. Gelukkig konden ze opnieuw gebruik maken van de bestelwagen van Wauters Mazout om alles naar de centrale container te brengen. Mooimakers Als iedereen voor zijn eigen deur veegt, is heel de straat proper. Bedankt 5

Foto: Christiaan Bernaerdt

Oproep aan de vervuilers van ons dorp Beste vervuilende dorpsgenoot of passant, hoe reageer jij als ze in jouw voortuin of op jouw stoep peuken, blikjes of verpakkingen van allerlei etenswaren achterlaten; om maar te zwijgen van de kapotte tuinstoel, de rol ijzerdraad of de stukken isolatiemateriaal in een mooi stukje natuur of aan de bushaltes, glascontainers… Beste vervuiler, ben je bereid om ons een bericht te sturen met de boodschap: “Ik beloof te stoppen met vervuilen en ben bereid voortaan een deel van Oosteeklo te helpen proper maken?” Je zou heel veel dorpsgenoten gelukkig maken, want zij ergeren zich hoe langer hoe meer aan de mentaliteit van: “Oh, ’t zal wel door iemand opgeraapt worden.” Namens de honderden Oosteeklonaren die wekelijks ook jouw troep opruimen van harte bedankt om dit te overwegen en hopelijk stuur je een bericht naar bewonersplatform@oosteeklo.be (M.L.)


LAAT U IN VERVOERING BRENGEN DOOR ONZE SALONCONDITIES Wat u ook vervoert, u kunt altijd rekenen op de Transit Courier, Transit Connect, Transit Custom en Transit 2T.

Maak zeker kennis met de nieuwe, krachtige en zuinige Ford EcoBlue Euro 6-motoren, beschikbaar op Transit Custom en Transit 2T. En profiteer nu van de uitzonderlijke Saloncondities inclusief gratis uitbreiding van de garantie tot 5 jaar – 100.000 km alsook een financiële leasing aan 0,49%.*

Financiële leasing aan 0,49%*

Afspraak in onze showroom en in paleis 6!

Garage Marc Van de Voorde

Rijkestraat 50 A, 9968 Oosteeklo Tel. 09 373 81 71 | GSM 0475 25 90 84 e-mail: info@garagemarcvandevoorde.be | website: www.garagemarcvandevoorde.be

3,7-8,8 L/100 KM.

96-228 G/KM CO2.

Verbruik en uitstoot geldig voor de uitvoering met banden zoals beschreven in de standaarduitrusting. Optionele banden kunnen een andere CO2-uitstoot en verbruik tot gevolg hebben. *Financiële Leasing. Bevat de financiële huur en een aankoopoptie. Aanbod geldig voor nieuwe bedrijfsvoertuigen (Fiesta Van, Transit Courier, Transit Connect, Transit Custom, Transit 2T, Tourneo Custom en Ranger) voorbehouden voor professionelen en niet bestemd voor particulieren. Onder voorbehoud van goedkeuring van het dossier door Ford Credit, a division of FCE Bank plc, Hunderenveldlaan 10, 1082 Brussel. Ondernemingsnummer: BE0450.853.723. Actie geldig tot 31/01/2017. Contacteer ons voor meer informatie. Geef voorrang aan veiligheid. Milieu-informatie [KB 19/03/2004]: www.nl.ford.be/milieu.ford.be

6


Es ‘t eetn aw greed?

Wist-je-dat

Snelle appeltaart Benodigdheden: • • • • • • • • •

3 appelen (jonagold) sap van 1/2 citroen 2 eieren 110 g suiker 1 zakje vanillesuiker 1,5 dl maïsolie 190 g zelfrijzende bloem 100 g abrikozenconfituur boter en bloem

# Omdat het in 2016 honderd jaar geleden was dat Valery Stuyver werd geboren nam de stuurgroep naast het organiseren van een tentoonstelling van zijn schilderijen ook het initiatief om aan het huis waar Valery Stuyver woonde en werkte, in Oosteeklo, een infobord te laten plaatsen. Het is één van de driehonderd Meetjeslandse erfgoedbordjes geworden dat op 10 maart op de huisgevel van Oosteeklo-Dorp 4 werd geplaatst.

Foto: Remi Van de Veire

Foto: Myriam Standaert

Bereiding: Verwarm de oven voor op 180°C. Vet een springvorm in met boter en bestuif hem met de bloem. (De paprika en de ui moet er deze

# Op dinsdag 9 mei van 9.40 u. tot 15.40 u. is Waarschoot sportelhoofdstad van het Meetjesland. Die dag organiseren de gemeentelijke sportdienst en de Burensportdienst Meetjesland (Assenede, Eeklo, Evergem, Kaprijke, Knesselare, Lovendegem, Maldegem, Sint-Laureins, Waarschoot, Zelzate en Zomergem) een sportieve dag voor actieve en minder actieve 50-plussers. Ze kunnen proeven van krolf (combinatie van golf en cricket), kubb, badminton, yoga, curvebowl, krulbol, volksspelen, seniorobics, pilates, lijndans, petanque, drums alive, wandelen en fietsen, en dit jaar ook

keer niet bij.)

(De bonen moet je niet laten uitlekken en spoelen in een zeef.)

(Je hebt voor dit gerecht geen kookpan nodig.)

hier niet echt bij).

Schil de appelen, snijd ze in 8 partjes.

# Paul Van De Veire en Annick Baele maakten van 12 tot en met 19 maart een rondvaart naar de Verenigde Arabische Emiraten. Zij poseerden met de Oosteeklose vlag onder meer bij de Catan Tower op het palmeiland. # Tijdens het carnavalsweekend verlengden prins James I en zijn zus prinses Jannis hun titel. Er kwamen veel kinderen naar het kindercarnaval. Op zaterdagavond was er verklede kroegentocht. De stoet trok een massa volk, mede door het zonnige weer. KPJ uit Eede werd de winnaar. Volgend jaar is het Carnaval van vrijdag 9 tot en met zondag 11 maart.

Kras de bolle kant met een vork in en besprenkel ze met het citroensap. Klop de eieren op met de suiker, de vanillesuiker en de olie. (De kippenblokjes en ui doen we er nu niet bij.) Voeg de gezeefde bloem toe en meng voorzichtig. Stort het deeg in de vorm. Foto: familie Van De Veire

van smovey en intelligent motion. Info en inschrijven vóór 21 april bij de sportdienst. # Om de herkenbaarheid van de vzw parochiale werken meer te benadrukken werd een logo ontworpen. Je herkent er de letters P(arochie) en Z(aal) in, maar vooral een ruimte met een open deur. Het logo mag gebruikt worden wanneer de vzw een bepaalde activiteit materieel ondersteunt. Meer info in verband met materiële steun kan je vinden op de website www.parochiezaal.be.

Schik er de appelen in met de bolle kant naar boven. Bak ze +/- 50 minuten in de oven. Verwarm de confituur en bestrijk de taart ermee. (Quinoa, koriander en yoghurt passen Kan ook lauw opgediend worden. Smakelijk! (M.S.) Voor alle duidelijkheid de zinnen tussen de haakjes mag je niet toepassen tijdens de bereiding van de appeltaart, want die waren vorige maand, en dat was niet voor de grap, foutief gepubliceerd. Laat maar eens weten of de apriltaart is gelukt: myriam@oosteeklo.be

7


2

WIELERS

DE CAUSMAECKER

OPENDEURDAGEN tijdens het paasweekend: 15, 16 EN 17 APRIL

Tweewielers de Causmaecker

Oosteeklo-Dorp 89 - 9968 Oosteeklo Tel: 09 373 70 63 | www.decausmaecker.be 8

Oosteeklo Vandaag april  
Oosteeklo Vandaag april  
Advertisement