Adopteer een graf - Stichting Respect Adoptie Oorlogsgraven

Page 1

Adopteer een graf Veel van de oorlogsgraven in Nederland worden nog regelmatig bezocht door

nabestaanden. Veel andere graven helaas niet, omdat er geen nabestaanden meer zijn. Om ervoor te zorgen dat de mensen in deze graven niet vergeten worden, biedt de Stichting Respect – Adoptie Oorlogsgraven deze graven ter adoptie aan. Stichting Respect - Adoptie Oorlogsgraven

De graven die in aanmerking komen voor adoptie worden namens de Oorlogsgravenstichting aangeboden door de Stichting Respect - Adoptie Oorlogsgraven. Wat

adoptie voor jou aan activiteit inhoudt bepaal je zelf. De één brengt eens per jaar

een bloemetje, de ander draagt het verhaal van het slachtoffer uit op bijvoorbeeld scholen. Alles is welkom.


Ontmoet andere adoptanten

Neem deel aan verschillende activiteiten. Het delen van kennis staat hierin centraal,

maar ook de ontmoeting met andere adoptanten. De programmering bestaat uit het bezoeken van culturele instellingen of bijvoorbeeld een workshop genealogie. In een besloten Facebookgroep kun je informatie uitwisselen met andere adoptanten. Herman krijgt weer een gezicht

Door de adoptie van zijn graf door Marieke Opsteeg en haar vader Robert werd bekend hoe oorlogsslachtoffer Herman van Caspel eruitzag. Door onderzoek in

verschillende archieven ontdekten de adoptanten meer over zijn leven, gezinssituatie en ervaringen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Foto’s van hem bleken uiteindelijk bewaard te zijn in het archief van een klooster waar zijn zus non was. Zonder de adoptie was dat waarschijnlijk nooit ontdekt. Aanvullen van de online database

Help mee om de profielen van oorlogsslachtoffers aan te vullen in onze database. Maak zelf een account aan op onze website en voeg eenvoudig informatie en/of foto’s toe in profielen van oorlogsslachtoffers waar je informatie over hebt.

Ja, ik word adoptant

Als je een oorlogsgraf wil adopteren, mail dan naar: adoptie@ogs.nl. Geef aan:

• Voorkeur woonplaats/omgeving en maximum aantal kilometer daaromheen.

• Eventuele voorkeuren voor persoon, bijvoorbeeld wel/geen militair, man/vrouw. • Al een graf in gedachten? Geef dan de naam van de persoon door en de locatie van het graf, dan kijken wij of deze in aanmerking komt voor adoptie.

Richtlijnen grafadoptie

Bij het ter adoptie aanbieden van oorlogsgraven houden wij ons aan de volgende richtlijnen. Ga hiervoor naar oorlogsgravenstichting.nl/grafadoptie. Neem contact op

Stichting Respect – Adoptie Oorlogsgraven | adoptie@ogs.nl

https://www.facebook.com/groups/stichtingrespectadoptieoorlogsgraven


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.