Bladereditie oog voor afrika 01 2016

Page 1

5E JAARGANG l NUMMER 1 - 2016

HÉT REISMAGAZINE OVER AFRIKA 5e jaargang l nummer 1 - 2016 l prijs 6.95 l www.oogvoorafrika.nl

COLLECTOR’S ITEM NUMMER 10

PIË O I H T E THO LESO SKAR GA MADA ZANIA TAN RIKA AF ZUID-

11

ACTIEVE EN AVONTUURLIJKE REIZEN IN AFRIKA • BAOBABS EN LEMUREN IN MADAGASKAR • IN GALOP DOOR LESOTHO • NAAR DE TOP VAN DE KILIMANJARO • SPOTLIGHT OP DE WITTE HAAI • HIKEN LANGS DE WILD COAST • EXPEDITIE ETHIOPIË – DE STAMMEN IN DE OMO-VALLEI

BP


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.