Page 1

JORIS HESSELS

EN DE MENS DIE ZICH STAANDE HOUDT WERELDREIZIGER

STEF BOS

DEC 2017 - REGIONAAL CULTUURMAGAZINE BERLARE - BUGGENHOUT - DENDERMONDE - LEBBEKE - WETTEREN - WWW.ZONE-C.BE


HOORCENTRUM

TALLIEU & TALLIEU - WWW.TNT.BE

HÓÓR ER WEER BIJ!

GENIET VAN HET LEVEN

‘T OORHUIS BEVEREN

‘T OORHUIS DENDERMONDE

‘T OORHUIS LOKEREN

Donkvijverstraat 13 bus 11

Brusselsestraat 118

Zand 6 w 2

03 755 15 78 beveren@oorhuis.be

052 21 37 07

dendermonde@oorhuis.be

BEL GR ATIS VOOR ADVIES

0800 90 155

0471 67 70 47 lokeren@oorhuis.be

WWW.OORHUIS.BE info@oorhuis.be

HOORTOESTELLEN | GEHOORBESCHERMING | HULPMIDDELEN


IN DE X KEUZESTRESS OF TIJDSGEBREK? Het is volop Sint-tijd. Hier in huis wordt reikhalzend uitgekeken naar de goedheilige man, en nog meer naar al het lekkers dat hij ook dit jaar – braaf of niet – zal meebrengen. Met twee zonen die elk een verlanglijstje aan het opstellen zijn, is het duidelijk dat er verschillende strategieën zijn. De ene is daarbij meer een wild om zich heen schietende cowboy: elk speelgoedje is goed genoeg om in zijn brief te komen. Hij kijkt gretig naar alle mogelijkheden, en kiest dan maar voor... alles. De andere is veeleer een beredeneerde sluipschutter, zich bewust van het beperkt aantal kogels en afwegend waarvoor hij ze zal gebruiken. Hij wikt en weegt alle voor- en nadelen van ieder stuk speelgoed af. Vraag ik dit? Of toch dat? Op de middenpagina's van deze Zone C vind je onze variant op de eindeloze stroom speelgoedfolders. Mik je heel afgewogen naar die voorstellingen waarvan je na lang beraad zeker bent dat ze je zullen bevallen? Of koop je in het wilde weg tickets voor gelijk wat, gelijk waar? Heb je vandaag keuzestress? Of morgen tijdsgebrek?

Timothy Vermeir Hoofdredacteur Zone C

04 08 12 16 18 30 34 38 40 42

DE GODDELIJKE TAAK VAN ADRIAAN VAN DEN HOOF IS MENSEN ENTERTAINEN JORIS HESSELS IS VEEL MEER DAN EEN VAN DIE TWEE UIT DE RADIO GAGA-CARAVAN. AMATORSKI BRENGT ESTHETIEK ALS ZACHT STATEMENT DE OORLOG EN HOE ZE BELEEFD WERD LEES JE IN DE OORLOGSKRANTEN “IK PROBEER DE WERELD DIE IK ZIE IN WOORDEN TE VATTEN”, ZEGT STEF BOS MET 'STOF' EN 'SNEEUW' KUNNEN OOK DE ALLERKLEINSTEN UITKIJKEN NAAR EEN BEZOEK AAN HET THEATER DE FRIVOLE FRAMBOOS VERMENGT ERNSTIGE MUZIEK MET HUMOR NAOMI KERKHOVE MAAKT HET ALLEDAAGSE SPECIAAL LUIE ZONDAGEN IN DE BIBLIOTHEEK

“HET FEIT DAT DE VOORSTELLING OVER ECHT IEDEREEN GAAT, MAAKT HET NET MOOI”, ZEGT YINKA KUITENBROUWER

3


© Dimitri Van Zeebroeck

"VOLDOENDE RUIMTE VOOR IMPROVISATIE" ADRIAAN VAN DEN HOOF OVER 'NEE, HET WAS GISTEREN OOK AL LAAT' Tekst: Sarah Verheyden

Na een korte zomerstop is Adriaan Van Den Hoof begin oktober opnieuw van start gegaan met zijn theatertournee ‘Nee, het was gisteren ook al laat’. Tijd dus voor een babbel. "Mijn prioriteit is ervoor te zorgen dat mensen waar voor hun geld krijgen."

D

e zaalshow ging in première in het voorjaar en begint nu aan zijn tweede leven langs een vijftigtal theaterzalen. Hoe is de start van het najaar verlopen? Adriaan Van Den Hoof: “We zijn opnieuw goed gestart. Het fijne aan een pauze in de tournee is dat je nog wat kan bijschaven aan de show, nadenken over de structuur en wat aanpassingen doen. Samen met de twee muzikanten werd gekeken naar wat beter kon, of anders en op die manier werd het tempo van de show aangepast.” “Maar er wordt nog voldoende ruimte gelaten voor improvisatie. Het is belangrijk om te kunnen werken met de reacties van het publiek.”

Je bent gestopt met de opleiding beeldende kunst omdat het te eenzaam was. Is een show schrijven dan niet eenzaam? Adriaan Van Den Hoof: “Voor mij is een zaalshow schrijven geen eenzame bezigheid. Ik werk hiervoor samen met drie goede vrienden, Fokke Van Der Meulen van café the Joker, en twee vrienden uit Lier. We organiseren babbelsessies waar ik thema’s aanreik om over te praten. Die babbelsessies probeer ik dan te structureren tot een zaalshow. Het is teamwerk.” “Ook op het podium sta ik niet meer alleen, maar met de muzikanten Jimmy Dewit en Tom Peeters. Vroeger maakten zij de muziek voor de voorstelling, maar stonden ze niet mee op het


podium. Dit format is een aanrader voor andere comedians, Door niet alleen op het podium te staan, creëer je een andere dynamiek. Ze brengen een soort dialoog in de voorstelling. Na het optreden volgt automatisch ook briefing over wat goed was of minder goed, waar aanpassingen mogelijk zijn. Op die manier hou je mekaar wakker.”

staan dan zou die mij de taak gegeven hebben om mensen te entertainen.”

Wanneer is een theatertournee voor jou geslaagd? Zijn het de aantal verkochte tickets, of het gevoel dat je eraan overhoudt? Adriaan Van Den Hoof: “Het is leuk als een zaal vol zit en ik ben blij als mensen tevreden zijn. Ik vind het belangrijk om mensen elke avond te bedanken voor hun aanwezigheid, want het is niet evident om naar theater te gaan. Mensen komen laat thuis van het werk, moeten een babysit zoeken... Er zijn een heleboel praktische obstakels die ze moeten overwinnen om een avond te kunnen genieten.” “Maar mijn prioriteit is om in eer en geweten een programma zo goed mogelijk te maken, er voor te zorgen dat mensen waar voor hun geld krijgen. Het kan zijn dat je je een dag minder voelt, maar toch moet je doorgaan. Ik sta elke avond twee uur verhaaltjes te vertellen en krijg een staande ovatie, de mensen die gewoon elke dag gaan werken en 's avonds nog naar het theater komen, verdienen eigenlijk de staande ovatie.” “Er zijn mensen die de hele dag hard werken, die ’s ochtends in de file staan, hierdoor te laat op het werk komen en dan nog langer moeten blijven om de verloren tijd in te halen. Die hebben het zwaarder dan mij, maar het is ook belangrijk dat ze hun vrije tijd aangenaam kunnen invullen, en in dat opzicht vind ik het wel belangrijk wat ik doe. Als er een God zou be-

De ondertoon van je show is ‘eenzaamheid en kwetsbaarheid’. Moet je een bepaalde leeftijd bereikt hebben om dat te kunnen tonen? Adriaan Van Den Hoof: “In het begin wil je vooral mensen pleasen, tonen dat het leven plezierig is, nadien komt er dan een kentering waarbij je erkent de we als mens een ingewikkeld, complex en hard leven hebben en dan kan dat ook getoond worden.” “Als je leest over de problemen die de mensen hebben in de jungle van Calais, waar ze opnieuw plannen hebben om die te ontruimen, dan kan je niet anders dan daar even bij stil staan, even nadenken over wat er met die mensen moet gebeuren.” “In de show is ook ruimte voorzien om het daarover te hebben en het publiek reageert daar goed op. Belangrijk is wel om dat te counteren met wat plezant of grappig is om het evenwicht te houden.”

“ALS ER EEN GOD ZOU BESTAAN DAN ZOU DIE MIJ DE TAAK GEGEVEN HEBBEN OM MENSEN TE ENTERTAINEN”

INFO Adriaan Van Den Hoof Nee, het was gisteren ook al laat Vrijdag 27 januari en zaterdag 28 januari om 20.00 u CC Belgica, Dendermonde

5


Humor Lebbeke

BERT KRUISMANS HET WAS (IS) MAAR OM TE LACHEN

Theater Berlare

CYRANO E HET ONGERIJMD

© Lien Robbere

chts

© Tom van Alpen

Zaterdag 28 janu

ari, 20.00 u.

rden comprom issen wo tel ling waarin geen s waarin ler spe or "Cyra no is een voors vo k stu n n in de liefde. Ee ges let terlijk gesloten, beha lve da , waarin de persona acht hoog tij vieren skr heid en waar ing ijk eld kel be an ver afh en fantasie als vrijheid en on en ard wa t me humor!" en en t ëzie, muzikalitei en figuurlijk scherm fleerd wordt met po ou am gec lex mp co het neus zaal CC Stroming - grote 6j) € 15 / 12 (abo) / 9 (-2 oming str /cc .be are www.berl

Muziek Dendermo

nde

LAÏS ES 2 MIDWINTERTAL

Donderdag 15 de

Zaterdag 25 februari, 20

In 2017 staat Ber t Kru ism ans 20 jaar op de pla nken. De daa rbij horend e nostalgie ziet hij evenwel gecounterd door de vaststelling dat heel wat van de dingen die hij de afgelopen decennia aan kaa rtte bij wijze van grap, ondertussen rea liteit zijn geworden. Daa rom wordt deze show niet zomaar een terugblik, maar een update. Bovend ien wil Ber t zijn ong ewi ld voorspellerstalent ook ten dienste van zijn publiek stel len. al hoort daa r ook een waa rschuwing bij: "Het is maar om te lachen". CCDe Biekor f, Podiumzaa l € 15 / 14 (-26j/+65j) / €13 (abo's en groepen)/7,5 (vrijetijdspas) www.ccdebiekorf.be

cember, 20.00 u.

jgt in uit vroeger tijden kri De saamhorigheid cht wa ver on ur een even deze nieuwe kerkto eund rst de On . en lev e als aa ngenaam tweed rgh op contrabas en door Tim Va ndenbe ol op cel lo, ha rp en vio Seraphine Stragier gmi tem ers gheid, me brengen ze veelzijdi t frivoliteit. En dat me en eid nh oo sch id, he de in ht Lic repertoire. een volledig nieuw edering alom. bro ver en is ern ist du Ha llelujah! © Guy Kokken

.00u.

kerk, Dendermon Onze-Lieve-Vrouwe -26j) € 20 / 17 (vrienden, t call) las s, spa / 10 (vrijetijd is2 /la .be ca lgi cbe w.c ww

de


Dans Wet tere

n

HORSES KABINET K & HETPALEIS Vrijdag 3 feb ru

ari, 20.00 u.

Horses' is een energieke da ns voorstel ling ov w illen zijn en er groot over kind w ill en blijven, ov en kwetsbaa rh er macht eid, over drag en en gedragen Vijf volwasse worden. n da nsers en vijf jonge kind acht en el f jaar eren tussen delen op het po dium gretig he verwondering id en . De da nsers zo eken op live m een poëtische uziek via da nstaal naar een un iek verb el kaar, een be ond met etje als ru iter en paard. 'Hor voorstel ling vo ses' is een or zowel volw assenen als ki va na f 8 jaar. nderen © Kur t Van der

CC Nova, Thea terz aal € 14 / € 11 (vri end) / € 10 (-2 6) / € 5,50 (vri www.ccnovaw jetijdspas) et teren.be

Elst

VOOR T S E E L TMAN S R E K DE

e Lebbek Lezing

.30 u. mber, 9

rachk e en p et is oo H no g . n lt a kerstm en ver te r de Zo a r va n de st verhaa l voor a e n lp n e e h r luiste ie ker a n is de ter mee d it moo kerstm u t e s le e k in le le je n k me t De stma gezellig . De ker tig boek st weetjes. Kom ker a nd e r e a n! b o om kerstm de kerst e - ron d k e b b e eek L Biblioth s ti a gr e bbeke .b www.le

8 de c e ndag 1


©Toon Aerts

8

"EIGENLIJK BEN IK HET LIEFST VAN AL GEWOON VADER" JORIS HESSELS OVER THEATER, RADIO GAGA EN HET VERSCHIL MET LUK ALLOO Tekst: Lore Verstraeten


Joris wie? Wie gaat googelen, komt al snel uit bij een radiofonische caravan en een baard. Dankzij Canvas associëren we hem vandaag vooral met Radio Gaga, maar Joris Hessels is meer dan dat alleen. Of hij je tv nu opfleurt met een schoon en puur format, meedingt om de slimste ter wereld te worden of gewoon op de planken staat, één ding is zeker: Vlaanderen zál hem leren kennen.

W

anneer wist je dat theater je ding was? Joris Hessels: “Vrij vroeg. Ik ging met mijn vader heel vaak mee naar voorstellingen. Hij regisseerde ook amateurgezelschappen in Belsele, waar ik vandaan kom. Ik ben naar de toneelacademie gegaan, maar dat hield ik al vrij snel voor bekeken. Poëzie voordragen was niet zo mijn ding, maar toneeltje spelen des te meer. Op mijn zestiende ben ik dan gestart bij enkele gezelschappen. Mijn ouders hadden liever dat ik een 'echte' richting zou volgen, maar ze hebben me toch zelf laten kiezen. En dus trok ik naar het RITCS. Eigenlijk had ik er geen idee van wat ik anders zou moeten studeren (lacht). Het is wel een heavy periode geweest. Je komt jezelf heel vaak tegen, wat best confronterend kan zijn. Maar die studie heeft me wel gevormd in wat ik nu speel en daar ben ik dankbaar voor.” “IK ZOEK GRAAG NAAR DE MENS DIE ZICH STAANDE HOUDT NA ALLES WAT HEM OVERKOMT”

Voor Canvas maakte je een tweede seizoen van Radio Gaga, een programma dat het erg goed deed. Wat is de succesformule? Joris Hessels: “Het concept was simpel: mensen mochten een plaatje aanvragen en vertelden

vaak heel spontaan over wat hen overkomen was. We hadden nooit gedacht dat het zo zou aanslaan. We horen dat kijkers het authentiek vinden. Er gaat een zekere positiviteit vanuit. Het draait echt wel om de mensen en niet om ons. Het is ook totaal niet gespeeld, zelfs al zijn we acteurs: we zitten er puur. Misschien zit er in ons programma een soort van hoop en warmte?” Haal je inspiratie uit wat er achter de gewone mens schuilt ? Joris Hessels: “Ja dat voedt in zekere zin wel mijn werk als toneelspeler. De grootste cadeau die ik de voorbije jaren gekregen heb, is het vertrouwen van mensen om in hun hart te laten kijken en te merken dat we allemaal wel eens vallen en toch terug recht krabbelen. Sommige mensen krijgen zo serieuze tegenslagen te verwerken, maar zijn toch weerbaar om terug de kracht te vinden er te staan. Ik doe niets liever dan op zoek gaan naar de mens die zich staande houdt na alles wat hem overkomt. Dat maakt me nederig. Je neemt dat mee en het maakt me erg dankbaar voor alles wat er op mijn pad komt.” Je maakte al theater met psychiatrische patiënten. Hoe was dat? Joris Hessels: “Ik heb altijd een voorliefde gehad voor de psychiatrie. Mijn moeder heeft er jaren

9


10

gewerkt, mijn broer werkt er nu en ik ken zelf genis gaat het tenslotte om mannen die vast een aantal mensen die er gezeten hebben. De zitten om een reden, sommigen voor heel zwamaatschappij vraagt zo ontzettend veel van de re feiten. Moeten we dan anders doen? Hoe mens en we moeten gewoon zorg dragen voor brengen we ze in beeld? Hoever kunnen we elkaar. We hebben gemerkt dat toneel een the- gaan? We gaan niet vragen wat ze gedaan hebrapeutische werking heeft. We vragen nooit ben, we zijn Luk Alloo niet. Sommigen wilden welke aandoening de patiënten hebben. We zijn het daar ook absoluut niet over hebben, andeer ook niet bezig met het resultaat, maar met ren vertelden het ons dan weer spontaan. Die mensen doen er alles aan om gere-integreerd de mensen.” “Het idee voor Radio Gaga is trouwens voortge- te worden in de maatschappij en dan willen ze komen uit een project dat we daarvoor gedaan geen stempel op hun gedrukt krijgen wanneer hadden met het psychiatrisch centrum Guis- ze op televisie komen.” lain in Gent, waar we regelmatig mee samen- “Je komt daar toe met de caravan en dan komt werken. We hebben er internetradio gemaakt er iemand binnen, je kijkt elkaar in de ogen en en dat was zo leuk dat we dit verder uitgewerkt je hebt een babbel. Dat is ook een mens, die hebben tot een televisieformat met het produc- een tweede, derde of vierde kans verdient en tiehuis. Dat dit op tv komt is heel tof, maar voor dan vergeet je toch al snel dat je eigenlijk in een ons zijn die dagen radio maken tot we als een gevangenis bent. Er werd door iemand Dat ik natte dweil in slaap vallen veel belangrijker. Ik je mis van Maaike Ouboter aangevraagd, terkon dit ook met niemand anders maken dan wijl die met zijn oor aan de geluidsbox staat en met Dominique (Van Malder). Er komt zoveel dan horen we dat hij een kind heeft vermoord. op je af, dat je dit op het einde van de dag ge- Soms is de levensloop van iemand ontzettend woon even moet ventileren, moet verwerken schrijnend. Van jeugdinstelling naar jeugdinen dat kan ik met mijn beste vriend. We vullen stelling, geen vader of moeder. Van jongs af elkaar gewoon heel goed aan. Het is bijna een aan zijn sommigen een vogel voor de kat. Niet liefdesrelatie, maar daar gaan we vooralsnog dat hun daden goed te keuren zijn, want ze hebben het toch maar gedaan.” niet aan beginnen (lacht).” Jullie zijn wel recht voor de raap in jullie vragen. Is dat opgelegd ? Joris Hessels: “Nee, er is haast geen voorbereiding. We zijn zelf wel zo. Maar soms moet je wel even op de rem gaan staan. Bij de aflevering in de open gevangenis in Ruiselede waren we op voorhand toch een beetje bedrukt. Tot dan hadden we eigenlijk alleen maar radio gemaakt op plaatsen waar het makkelijk is om empathie voor te hebben. Maar in een gevan-

Je staat nu al een tijd op de planken met Companie Cecilia. Waarover gaat Cabane? Joris Hessels: “Het stuk gaat over drie mannen, twee broers en een onbekende die elkaar tegenkomen op een kruispunt in hun leven. Ik speel het samen met Titus De Voogdt en Robrecht Vanden Thoren. De ene broer heeft zich terug getrokken in een loods, de Cabane. Mijn personage zit in een soort van crisis waarbij hij zich afvraagt wat hij wil zijn in deze gek-


ke wereld. Zijn vader pleegde zelfmoord en hij Je speelt bij verschillende theatergezelschapgaat op zoek naar wie hij was, want ze hebben pen, maar bent ook actief op televisie en raelkaar nauwelijks gekend. Opnieuw gaat het om dio. Heb je die afwisseling nodig ? mensen die heel wat pech hebben in hun leven, Joris Hessels: “Toch wel. Maar ik besef wel dat ik maar opnieuw recht proberen komen. Het is het soms iets kalmer aan moet doen. Ik ben me wel een voorstelling met een donkere kant. Ik er ook van bewust dat alles heel snel kan keren. ben heel erg geïnspireerd geweest door mensen Ik hoop dat ik alles nog lang kan en mag blijven die ik ontmoet heb. Ik wou ook heel graag iets doen. En als het op een moment wat minder zal maken rond de vader-zoon-relatie, omdat ik het zijn, dan neem ik dat er graag bij. Ik hoop dat een complexe maar tegelijk intrigerende ver- de mensen mij niet beu worden, omdat ik nu houding vind. In het minst om de verhouding verschillende dingen tegelijk doe.” met mijn eigen vader, maar ook omdat ik zelf “Ik moet gewoon leren om ook eens wat meer papa ben. Als je vader wordt, maakt je hart een thuis te zijn en te genieten van het familieleven. Misschien moet dat mijn top prioriteit worden. sprongetje.” Eigenlijk ben ik het liefst van al gewoon vader.” Met De Spelerij ben je binnenkort te gast in Welke voorstellingen wil je absoluut zelf nog CC Nova. Waar gaat het stuk over ? Joris Hessels: “Mathias Sercu heeft een stuk ge- zien ? schreven over een man, Kurt, die ongeneeslijk Joris Hessels: “Veel! Ik zou graag de nieuwe ziek is en weet dat hij zal sterven. Samen met voorstelling van Kommil Foo zien, Buko van zijn vrouw verblijft hij in een weekendhuisje Abattoir Fermé en ook naar de stukken van van zijn vader. Er ontstaat een verhaal dat in Olympique Dramatique kijk ik steeds uit. Maar het teken staat van Kurt, die niet veel tijd meer ook naar Lazarus, De Roovers. Ik probeer ook heeft. Alles wat hij nog wil doen, nog wil gezegd regelmatig naar voorstellingen te gaan bij thehebben, wordt op tafel gegooid. Het gaat over af- aterhuizen waar ik zelf ook speel, zoals Koperscheid nemen en keuzes maken. Als je terugkijkt gietery, BRONKS, Studio Orka. Ik maak daar op je leven, ben je dan blij met de keuzes die je echt graag tijd voor.” gemaakt hebt? Heb je spijt van dingen? Vragen die ik ook voor Radio Gaga vaak stelde. Ik zie INFO het als een heel mooi cadeau dat ik hier mag in Dinez in de sneeuw meespelen en vind het wel heel spannend. Het De Spelerij haalt me wel een beetje uit mijn comfortzone. Zaterdag 25 februari 2017 om 20.00 u Ik ben altijd enorm fan geweest van Mathias en CC Nova, Wetteren was vroeger heel zot van Buiten De Zone. Toen ik op school zat, zei een leraar dat ik erg leek op Zaterdag 11 maart 2017 om 20.00 u. een oud-leerling van hem. Een zekere Mathias. GC De Pit, Buggenhout Maar het bleek geen compliment te zijn (lacht). We waren blijkbaar nogal vervelende leerlingen.”

11


© Geraldine Van Wissem

ESTHETIEK ALS ZACHT STATEMENT!? AMATORSKI Tekst: Bram Vermeersch

12

Onverstoorbaar interessant, dat is én blijft Amatorski. Na het onverwachte hitje ‘Come Home’, te vinden op de EP ‘Same Stars We Shared’ uit 2010, koos de band rond Inne Eysermans er bewust voor artistieke authenticiteit te laten primeren boven commercieel succes. De triphopplaat ‘TBC’ (2011) en het aan Efterklang verwante album ‘From Clay To Figures’ (2014) lieten een groep horen die blijvend op zoek gaat naar nieuwe invalshoeken.

B

waarbinnen we kunnen werken. Dat zijn belangrijke voorwaarden om met muziek bezig te kunnen zijn.”

“Voor elke release vertrekken we vanuit een nieuw verhaal zonder dat er sprake is van een afgelijnd gegeven”, zegt Inne Eysermans, die bij Amatorski zorgt voor zang, piano, gitaar en accordeon. “Het is altijd een ander soort gesprek binnen de band. Amatorski is altijd zoekende geweest. Ik voer graag een tabula rasa door en hou er van een context te creëren

“We zijn nu voor het eerst sinds maanden weer met z’n drietjes aan het spelen. Het was belangrijk om elkaar eerst opnieuw te leren kennen. Het is moeilijk uit te leggen hoe we alles ineen passen, maar het belangrijkste is dat onze klankenpaletten elkaar raken. Vandaar dat ik binnen de context van Amatorski geen andere muzikanten wil. Vergelijk het met een langdurige relatie die nog altijd goed zit. We hebben natuurlijk meningsverschillen, maar daar komen interessante zaken uit voort. Onze communicatie uit zich in muziek spelen.”

egin 2016 verraste Amatorski door de single Hear Me te laten remixen door Julia Holter en op Record Store Day verscheen het klankverhaal Walking With A Passer-by #1, een samenwerking van Inne Eysermans met schrijfster Saskia de Coster. Hoe nieuw werk van Amatorski zal klinken, is nog onduidelijk.


ZEGGINGSKRACHT “Er staat wel nog niets vast qua invulling van een nieuwe release. Ik had het idee opgevat om met beelden te werken. We spelen tijdens repetities mee met random YouTube-filmpjes en avant garde stille films. Dat schept ergens een kader. Misschien omdat we op die manier sneller kunnen anticiperen en alles toch nog een proces blijft. We willen niet mega gearrangeerd eindigen. We zoeken de vrijheid op, maar een improvisatie-sessie is allerminst de bedoeling.” “VERGELIJK HET MET EEN LANGDURIGE RELATIE DIE NOG ALTIJD GOED ZIT. ONZE COMMUNICATIE UIT ZICH IN MUZIEK SPELEN.” “De laatste maanden heb ik bewust niet gezongen. Productie is voor mij het belangrijkste als het over zeggingskracht gaat. Ik schrik er eigenlijk van hoe vaak mensen teruggrijpen naar een stem. Ik was eigenlijk nooit vragende partij om zangeres te zijn. Iemand als Laurel Halo heeft lang gezongen, maar is daar op een bepaald moment mee gestopt omdat er altijd naar haar stem verwezen werd als zijnde het karakteristieke van haar muziek. Ze was het beu om louter op haar stem vastgepind te worden.” “Als ik zelf muziek maak, vertrek ik nooit vanuit de stem. Voor mij heeft veel te maken met de vraag welke uitdrukking we vandaag nodig hebben.” “In de popmuziek worden er te veel nietszeggende releases uitgebracht. Popmuziek negeert te veel wat er gaande is. Terwijl: muzikanten moeten daar mee bezig zijn. De Britse groep Broadcast had daar een mooie quote over: 'Pop-

muziek heeft avant garde nodig. En omgekeerd.' Naar die uitdrukking ben ik op zoek. Funny Games is een heel gewelddadige film maar regisseur Michael Haneke wou er wél iets mee teweeg brengen. Hij wou vertellen dat geweld als aanvaardbaar wordt gepresenteerd door de media en dat we daar als publiek niet akkoord mee moeten gaan. Nu heb ik soms het gevoel dat er een tendens is om niet te veel na te denken over wat ons aangeboden wordt.”

PERSOONLIJK VERHAAL “Let op, het is niet zo dat we nu protestsongs moeten schrijven. Daar geloof ik ook niet in. Er bestaan andere uitdrukkingen. Zoals de elektronische muziek waardoor we ons laten beïnvloeden. Wat Nick Cave nu doet, vind ik ook heel mooi. Het is een persoonlijk verhaal maar de sound maakt echt wel het verschil. Julia Holter vind ik heel interessant omwille van akkoordenschema’s en theatraliteit. Met haar remix van Hear Me heeft ze een geslaagde, psychedelische avant garde-soundtrack gepuurd uit onze single.” “Amatorski zie ik wel nog altijd als popmuziek. We zijn beïnvloed door avant-garde maar we willen niet vervallen in statements. Ik ga graag in dialoog. Alles wat je doet, heeft een invloed op wat erna komt. Ik zie het zo: muziek maken is ruimtes creëren en micro-wereldjes bouwen.”

INFO GERUIS #4 Amatorski & Seiren Vrijdag 3 februari om 20.00 u. Belgica BiS Dendermonde

13


GHEM E L L A NW RIK VA EW T JOHAN I INTERV

Lezing B Theater Dendermonde

!? EVERYBODDY HAPPY ATZER PETER DE GRAEF & M

erlare

© Karin Jonkers

Donderdag 2 februari,

20.00 u.

in heeft op alles een gen. Haar goeroe Edw Laura heeft duizend vra en meeslepend. ots gro wil Zij en rustig. ant woord. Hij wil klein l vol fi losofische haa ver een rea listisch liefdes Everybody Happy!? is or. “Een slim hum e art zw is dos e en een fl ink vraagstuk ken, drama erfectie en imp de r rthriller, een stu k ove uitgebala nceerde theate lercoaster van rol he isc om gik tra ns. […] een het monster in elk me * ofische delicatessen" *** emoties, rol len en fi los us Knack Foc Els Van Steenberg he -

Muziek Wet

teren

SARAH FER R

I

al CC Belgica - theaterza € 16 / 13 / 8 www.ccbelgica.be

© Athos Bu rez

Zaterdag 11

februari, 20

.00 u.

Sa ra h Ferri ve roverde met haar debuut rect een plaa album 'Ferri ts in de muz ta les' diiekwereld. 'E te houden', 'E en stem om en grote toek in de gaten om st in het vers de pers. Met ch iet', voorsp haar tweede album 'Displ elde voorspel linge easure' lijkt ze n waa r te mak die en. Het nieu mels en weids we album kl , al heef t de zo in kt henn ige sw ingj voor een iets azz plaats ge donkerder m maa kt aa r rijkelijk geor va n piano-po kestreerde m p, rhythm-a nd ix -blues en soul -ja zz. CC Nova - Th eaterz aal € 15 / € 13 (v riend) / € 11 (-26) / € 6 (vri www.ccnovaw jetijdspas) et teren.be


M EUW N MUSE bruari, 20.00 u.

boes. onder ta en d it z t r gste o o p o s h r ne r d e e w iele erd fw ielren k ijk in d w ro in ij p e k H ls . a ie n E en u n bereik te de d iepste da le laa ndeu s e euw k de v a n V n o Joha n M a r verkende oo R e d ma ie keer toppen, , won dr en werd mpioen a k ld . de ogen re ix in a we b d u o go o d a rijs-R en dopin keer de ren en P t do o r e s ok twee k n o e e n k e e m g e e k ca rrière k me t d Maa r hij va n zijn et een mens, oo romtrent a lle t fs r e h in de it daa ik t iets m euw goo lerjourna list R Dat doe r. Muse ie a ffa ire. te r -w o x p e s t me e top achter d s in een gesprek v iew t. lo ter n in e m m e m h re d ie e g he m , Va nwa ll l rote z aa ming - g j) 6 CC Stro 2 (5 g (abo) / € 11 / 8 cst romin are .be/c rl e .b w ww

3 Vrijdag

fe

R WERD E T U O W R E HOE WOUT EURD! K E G D E O G KINDEREN

Muziektheat

er Buggenhou

t

Muziek Lebbeke

OPENING LEBBEKE WINTERT MET IJSPISTE DE ROMEO'S

Vrijdag 9 december, 20.00 u.

Zon

ber, 15.00 d a g 4 de c e m

u.

begrijpt aa r Wouter eciaal is…. M sp j im zinhi he t ge da gt zo n Wouter ze doet ze daar va m a ro am aa dat hij m w g e D elt. En voor. De da armee bedo kste dingen ge één t de k he niet wat zij da oo er n ht ordt hem ec ij stelt zich da ies onder t naar hu is w nig over ? H ot em em ne en ee e m ti ndt en g over adop bo. een poesje vi n voorstel lin arsfluit en ho idelijk..... Ee trompet, dw o, an pi en ander du r, le el rt ve n va n ee begeleid ing Buggenhout) Theaterz aal ie voor WM D m de ca GC De Pit A en 6j) - € 6 (led € 12 - € 10 (-2 e .b it ep cd www.g

Naar jaarlijkse gewoonte pakt Lebb eke iedere winter uit met een gezellig Kers tdorp waar de kindjes (en de iets oudere kindjes) kunnen schaatsen en er ook gezellig kan worden gedronken en gegeten aan de chalets. Dit jaar bestaat het Kerstdorp 15 jaar en wordt het even omgetoverd tot ""Lebbeke Wintert"". De officiële open ing valt op 9 december, maa r het gaat door tot zond ag 8 januari! Met tal van leuke optreden s van oa Sylver, Laura Tesoro en Get Ready!" Grote Plaats - Lebbeke gratis www.lebbekewinter t.be


© Erfgoedcel Land van Dendermonde

BRAVE LITTLE BELGIUM? OORLOGSVERSLAGGEVING IN EDITIE 9 VAN DE OORLOGSKRANT

O E D

E R F G

O E D

•E

Tekst: Stefanie Audenaert

R F G

Sinds 2014 is er geen ontsnappen aan: de herdenking van 100 jaar Eerste Wereldoorlog is overal. Ook in het Land van Dendermonde gaat de herinnering aan deze wereldbrand niet onopgemerkt voorbij. De Erfgoedcel Land van Dendermonde geeft gedurende 4 jaar de oorlogskrant uit. Editie 9 rolt begin 2017 van de pers. 16

Thema van deze nieuwe editie is de berichtgeving over de oorlogsgebeurtenissen in het Land van Dendermonde in de binnenlandse en buitenlandse pers. Hoe werd de gruwel vertaald in Belgische kranten en hoe verscheen het nieuws buiten de landsgrenzen in de geschreven pers? Brave little Belgium of niet? De inhoud van de oorlogskrant wordt enerzijds aangeleverd door lokale onderzoekers, heemkundigen… die via de oorlogskrant hun onderzoek kunnen delen met een ruimer publiek. Anderzijds kan de erfgoedcel terugvallen op informatie uit het inventarisatierapport over de Eerste Wereldoorlog in het Land van Dendermonde van Geheugen Collectief uit 2014. In de oorlogskranten communiceert de erfgoedcel ook de activiteiten rond de Eerste Wereldoorlog in haar werkingsgebied. De oorlogskrant editie 9 is vanaf januari 2017 te vinden op openbare plaatsen zoals bibliothe-

ken, gemeentehuizen, administratieve centra… in de gemeenten van het Land van Dendermonde. Ook heemkringen, musea, archieven… hebben exemplaren ter beschikking. Sinds 2014, bij de start van de herdenkingen rond 100 jaar Eerste Wereldoorlog, lanceerde de Erfgoedcel Land van Dendermonde de oorlogskrant. Dat jaar verschenen er vier edities. Sinds 2015 zijn dat er nog twee per jaar: in januari en juli. Iedere editie heeft een ander thema.

INFO Alle edities van de oorlogskrant kan je downloaden via www.egclandvandendermonde.be. De meeste exemplaren zijn nog (beperkt) op papier te verkrijgen.


KINTSUGI H

et is zover. Hij is bijna af, voor zover iets ooit af kan zijn. Hij gaat in ieder geval in première, mijn vierde en nieuwe soloshow, BoegBeeld.

Vorig jaar schreef ik “Turn the shit into gold”, maar dat is makkelijker geschreven dan gedaan. Dat bleek al snel toen ik echt ging zitten om deze nieuwe voorstelling te schrijven. Ik kon me op dat moment niet voorstellen dat ik van mijn scheiding ooit humor zou kunnen maken, hoe een traan een lach kan worden. Maar kijk: terwijl ik tijdens de allereerste living try-outs meer huilde dan vertelde, is het materiaal ondertussen samen met mij geëvolueerd en getransformeerd. Ik ben erdoor gegaan, ik heb er mij door gehuild. Deze nieuwe show is een vorm van kintsugi. Kintsugi is een Japanse techniek waarbij een gebroken object hersteld wordt met opvallende gouden lak in plaats van verhullende doorzichtige. De breuk en de reparatie zijn onderdeel van de geschiedenis van het object. Ze worden getoond, niet verborgen; ze geven er meerwaarde aan en maken het uniek. Door deze show te maken, ben ik ook mijzelf beginnen lijmen. De toeschouwers hebben tij-

dens de verschillende try-outs mee de gouden lak aangebracht terwijl ze – zo hoor ik achteraf – ook zelf gelijmd worden. Theater werkt helend: stap voor stap werd er tijdens de try-outs minder gehuild en meer gelachen tot de voorstelling helemaal in de hoek van de lach was terechtgekomen. Het is toch humor? Ja, ik wil er ook mee lachen, met het verdriet, het uiteenvallen en troost zoeken, het taboe, het vallen en opstaan, maar ik wil het niet plat of weg lachen. Ik wil de breuklijnen niet verstoppen. Dat klopt niet en zou een leugen zijn: ik wil ze tonen en laten voelen, de breuklijnen, zonder pathetisch te worden. Het gaat over het evenwicht tussen de lach en de traan. Ik hou een doorleefd pleidooi voor lol en col – laugh out loud, maar ook cry out loud. Ik kom uit de kast van het verdriet en toon wat je bijna bij niemand ziet. En ik sta kwetsbaarder en naakter dan ooit met mijn gesublimeerd verdriet op scène. Het komt van diep en het is echt. Het was allemaal niet de bedoeling, het onderwerp is niet bedacht, het is gebeurd, maar ik heb er iets mee gedaan, het gesublimeerd er de filosofie van kintsugi op toegepast.

Veerle Malschaert

17


© Pascal Lagarde

STEF BOS OVER DE TIJD EN DE CULTUUR WAARIN WIJ LEVEN Tekst: Kirsten Kielemoes

18

Het gaat nog steeds hard voor Stef Bos. De muzikant die zowel Nederland als Vlaanderen veroverde met instant klassiekers als ‘Is dit nu later?’ en ‘Papa’ viert intussen 25 jaar in het vak. De inspiratie en de drang tot het creëren van mooie muziek zijn echter niet geminderd, getuige zijn nieuwe voorstelling ‘Wereldwijd’.

I

n Wereldwijd neemt Bos het publiek mee naar alle uithoeken van de wereld, gaande van Indonesië tot Mexico, Cuba, Marokko en Tanzania. In een persoonlijk relaas van zijn reisverhalen blikt hij terug op die ervaringen en stelt hij vast dat hoe verder we verwijderd zijn van onze eigen cultuur, hoe beter we die leren begrijpen. Het is een voorstelling geworden die tekst en muziek sterk verweeft met elkaar. Hoe is die combinatie juist tot stand gekomen? Stef Bos: “In de eerste plaats zijn we natuur-

lijk muzikanten en maken we muziek, maar ik vond het toch ook belangrijk om als begeleiding daarbij mijn verhalen te vertellen en zo iets herkenbaars over te brengen naar het publiek. Vaak zijn dat grappige verhalen, maar soms ook ontroerende anekdotes. Daardoor kunnen mensen zichzelf soms beter verplaatsen in de sfeer en is de persoonlijke impact groter.” “Het is dus echt wel een verhalende voorstelling geworden. De verschillende muzikale invloeden zijn wel duidelijk aanwezig maar ik ben de fase voorbij dat ik telkens op zoek ging


naar echte wereldmuziek om mensen te tonen hoe interessant de Afrikaanse conga bijvoorbeeld kan klinken. Wat me nu vooral interesseert, is hoe wij en ook onze kinderen kijken naar andere culturen en hoe je daardoor heel veel van je eigen cultuur kan opsteken.” “Door te reizen, sta je daar veel meer bij stil, heb ik gemerkt. Ik trek dus de wereld in en praat veel over andere culturen in Wereldwijd, maar niet zozeer om aan te tonen hoe interessant die wel zijn, maar eerder om te demonstreren hoe interessant onze eigen cultuur eigenlijk is.”

liefde, kinderen, de dood. Uiteindelijk wil iedereen op het einde van de dag gewoon een goed leven leiden en gelukkig zijn. En je moet ook durven in het hier en het nu te leven, want dat is waar het om draait.” “IK BEN EEN LIEDJESSCHRIJVER, EN DUS PROBEER IK DE WERELD DIE IK ZIE IN WOORDEN TE VATTEN”

Wat mag het publiek verwachten van Wereldwijd? Stef Bos: “Muzikaal en tekstueel wordt het een soort wereldreis in Buggenhout, met als doel om te leren kijken naar onze eigen cultuur. Ik wil de wereld gebruiken als een spiegel voor wie we zelf zijn. Het is pas als je ver weg bent dat je beseft hoe Vlaams of hoe Nederlands je wel bent. Je leert je eigen plek soms ook meer waarderen in het buitenland omdat je dan pas beseft dat onze cultuur eveneens een enorme authenticiteit heeft. In de praktijk gaat het dus een hele feestelijke voorstelling worden waar de vrolijkheid van afspat, maar waar je ook buiten stapt met het idee dat het goed is om in Buggenhout te zijn. (lacht)”

Je hebt in 2015 een wereldreis ondernomen met je hele gezin. Hoe ervaarden je kinderen al die verschillende indrukken? Stef Bos: “Weet je, kinderen zijn veel intuïtiever als het gaat over wat ze te zien krijgen. Zij kijken sowieso met een open geest naar andere culturen, terwijl volwassenen van nature veel sceptischer zijn. Als zij bijvoorbeeld een vrouw met een boerka zien, hebben zij niet dezelfde associaties als wij. Wij kijken ook veel meer door de bril van onze eigen cultuur naar dingen die wij als ‘anders’ beschouwen, terwijl dat voor hen één groot spel van de verbeelding is. Als je de schoonheid daarvan inziet, kan dat heel verrijkend zijn omdat het een hele speelse manier is om naar de wereld te kijken. En volwassenen doen dat misschien te weinig, net omdat wij met zoveel naargeestigheid te maken krijgen in deze wereld.”

Ben je nog tot andere inzichten gekomen tijdens je vele reizen? Stef Bos: “Het verbaasde me telkens hoe gemakkelijk je met andere mensen contact kan maken als het gaat om essentiële zaken zoals

In welke mate is dit voor jou een persoonlijke voorstelling geworden? Stef Bos: “Toen we discussieerden over de vormelijke inhoud van Wereldwijd ben ik ineens op het idee gekomen om mijn reisdagboeken

19


te raadplegen. Die heb ik gedurende tien jaar bijgehouden en daarin heb ik veel inzichten over mezelf en mijn leven teruggevonden. Weet je, als je opeens moederziel alleen onder de sterrenhemel in Afrika staat, begin je wel na te denken over de dingen (lacht). Dat zijn van die momenten dat je heel helder ziet vanwaar je komt en waar je naartoe wil. Die inzichten liggen heel dicht bij reizen en toen ik dat besefte wist ik ook gewoon dat ik daar inspiratie kon vinden. Zo is het dus een hele persoonlijke voorstelling geworden.”

20

Heb je dan veel bijgeleerd over jezelf toen je die reisdagboeken terug bij de hand nam? Stef Bos: “Ik heb vaak alleen gereisd en achteraf beseft dat ik regelmatig grenzen opzocht om mijn angsten te overwinnen. Mijn reisdagboeken vertellen ook vaak over hoe zoekende ik was, of waarover ik twijfelde of hoe gelukkig ik was. Dat wil ik ook delen met het publiek. Als ik alleen maar over culturen zou vertellen, zou het ook niet zo interessant zijn. Niettemin wou ik er ook geen preek van maken over hoe mooi de wereld wel is. Vandaar dat het persoonlijke zo belangrijk is, omdat ik hele menselijke emoties aanhaal die met het reizen naar boven komen.” Heb je het gevoel dat je muzikaal heel erg geëvolueerd bent in de laatste jaren? Stef Bos: “Ik voel dat ik in een enorm groeiproces zit. Ik schrijf ontzettend veel en ik voel die golf, die noodzaak om dingen onder woorden te brengen. In de kern van de zaak ben ik ook een liedjesschrijver dus probeer ik de wereld die ik zie in woorden te vatten. Tien jaar geleden ben ik pas tot dat inzicht gekomen en

daarom heb ik het gevoel dat mijn huidige pad, die combinatie van muziek en tekst, ook veel meer klopt nu.” Hoe sta je dan juist tegenover je oude werk? Geef je die teksten nu een nieuwe invulling? Stef Bos: “Ik speel mijn oude werk nog altijd heel graag, maar omdat ik zoveel ben veranderd, kijk ik er wel op een andere manier naar. Om een voorbeeld te geven, zo heb ik onlangs Is dit nu later? gespeeld voor Radio 2 en daarbij heb ik de tekst aangepast om stil te staan bij wat ik zovele jaren eerder heb geschreven. Aan het einde zing ik dus waar ik nu sta.” Hoe klinkt het antwoord? Stef Bos: “Nu is het later. Ik ben vader van een dochter en een zoon. Ik zie de toekomst door hun ogen. Schoonheid, waanzin, oorlog in de wereld waar wij wonen. Maar ik blijf geloven. Heb nog steeds mijn dromen. Niet verraden. Niet verkankerd. Wel veranderd door de jaren. Het later losgelaten. Ik leef alleen in het hier en nu. Want later is nu en dit is nu later.”

INFO Wereldwijd Stef Bos Zaterdag 25 februari om 20.00 u. GC De Pit Buggenhout Zaterdag 4 maart om 20.00 u. CC Nova, Wetteren


KALENDER

JANUARI - MAART 2017


SOWETO GOSPEL CHOIR (SA) - Faith Tour 2016

HAN SOLO - Kloenke

TONEELGROEP MAASTRICHT - Othello

STUDIO ORKA - Carrara (8+)

ISOLDE ET LES BENS XL

MANOEUVRES (SEAN DHONDT) - Ladies’ night

STUDIO ORKA - Carrara (8+)

TRIO KHALDEI - Aperitiefconcert

KINDEREN GOEDGEKEURD! - Hoe Wouter Wouter werd

VERTELMOMENT VOOR KLEUTERS

Do. 01.12

Vr. 02.12

Vr. 02.12

Za. 03.12

Za. 03.12

Za. 03.12

Zo. 04.12

Zo. 04.12

Zo. 04.12

Wo. 07.12

11.00 u. 15.00 u. 15.00 u.

Wetteren, Intermezzo Buggenhout, GC De Pit Berlare, bibliotheek

20.00 u. 14.00 u. & 16.30 u.

14.00 u. & 16.30 u.

Dendermonde, CC Belgica op locatie Wetteren, CC Nova Dendermonde, CC Belgica op locatie

20.00 u.

Wetteren, CC Nova

20.00 u.

20.00 u.

Berlare, CC Stroming

Buggenhout, GC De Pit

20.00 u.

Dendermonde,CC Belgica, theater

KALENDER DECEMBER - JANUARI

voorlezen

familie

klassiek

familie

muziek

muziek

familie

theater

humor

muziek


SOETKIN BAPTIST & ENSEMBLE POLYGONE -

Vr. 09.12

VARDAN HOVANISSIAN & EMRE GÜLTEKIN (AM/TR/BE) -

WARME WINTERVERHALEN

VERTELMOMENT VOOR KLEUTERS

STAN VAN SAMANG IN CONCERT

Wo. 04.01

Za. 07.01

BRONKS & MAMBOCITO MIO - Alles is opgelost (8+)

FRASCATI SYMPHONIC - Nieuwjaarsconcert

MARC CLOET

HET WOLK - Stof (4+)

FRASCATI SYMPHONIC - Nieuwjaarsconcert

Za. 14.01

Zo. 15.01

Zo. 15.01

Zo. 15.01

Zo. 15.01

ABATTOIR FERMÉ - Buko

KERSTVERTELLING

Wo. 28.12

Wo. 04.01

Vr. 13.01

NOVA@THEMOVIES - Black

Do. 22.12

VERTELMOMENT VOOR KLEUTERS

VERTELMOMENT VOOR KLEUTERS

Wo. 28.12

LADY LINN & HER MAGNIFICENT SEVEN

VERTELMOMENT VOOR KLEUTERS

Wo. 21.12

Do. 12.01

SPROOKJES ENZO / CIE LEWIS - Lamponia (3+)

Zo. 18.12

Wo. 11.01

20.00 u.

Wetteren, CC Nova

DE KERSTMAN LEEST VOOR

Zo. 18.12

15.00 u.

KALENDER

14.30 u.

Wetteren, CC Nova

11.00 u.

15.00 u.

Berlare, CC Stroming

Berlare, CC Stroming

20.00 u.

14.30 u.

Wetteren, CC Nova

Wetteren, CC Nova

20.00 u.

20.00 u.

14.00 u.

Dendermonde, CC Belgica, theater

Wetteren, CC Nova

Overmere, IBO

20.00 u.

Berlare, bibliotheek

Lebbeke, CC De Biekorf

15.00 u.

15.00 u.

Buggenhout, bibliotheek

Buggenhout, bibliotheek

14.00 u.

15.00 u.

Berlare, bibliotheek

Uitbergen, IBO

14.00 u. & 16.00 u.

09.30 u.

16.00 u.

Dendermonde, CC Belgica, theater

Lebbeke, bibliotheek

Berlare, kasteel

18.00 u.

KUNST ZOEKT (T)HUIS

Dendermonde, CC Belgica, op locatie

WINTERING

Za. 17.12

Za. 17.12

20.00 u.

Dendermonde, CC Belgica, OLV kerk

LAÏS - Midwinter tales // Episode 2

14.00 u.

Do. 15.12

15.00 u.

Overmere, IBO

VERTELMOMENT VOOR KLEUTERS

Wo. 14.12

Berlare, CC Stroming

KAPITEIN WINOKIO - ABC, Zing maar mee

Zo. 11.12

20.00 u.

Wetteren, CC Nova

JOOST VAN HYFTE - Crisis Kok

15.00 u.

Za. 10.12

20.00 u.

Lebbeke, CC De Biekorf

KAPITEIN WINOKIO - ABC, Zing maar mee

Berlare, CC Stroming

DE SCHEDELGEBOORTEN - Nu wel!

Za. 10.12

20.00 u.

Dendermonde, CC Belgica, BiS

klassiek

familie

expo

klassiek

familie

theater

muziek

voorlezen

concert

voorlezen

voorlezen

voorlezen

fi lm

voorlezen

voorlezen

familie

voorlezen

kunstproject

algemeen

muziek

voorlezen

familie

humor

familie

muzikale humor

muziek

muziek

20.00 u.

Wetteren, CC Nova

Za. 10.12

Adana

theater

muziek

theater

Dendermonde, CC Belgica op geheime locatie 20.00 u.

Wetteren, CC Nova

20.00 u.

20.00 u.

Dendermonde, CC Belgica, theater

D

EXCLUSIEF LOCATIECONCERT - Oaktree

Vr. 09.12

Za. 10.12

LIEDEN OP ZEE - Lieden op zee / Uitvaart voorbij

Soetkin made in France

HET NIEUWSTEDELIJKE - Zwischen

Do. 08.12

Do. 08.12


QUINN BACHAND'S BRISHEN (CA)

MICHEL WUYTS EN GEERT VANDENBON -

Do. 19.01

Vr. 20.01

Za. 21.01

DE 3 WIJZEN - De 3 grijzen

Marieke Marieke

HET ZUIDELIJK TONEEL & T,ARSENAAL -

Dag en nacht koers

VERTELMOMENT VOOR KLEUTERS

Wo. 18.01

Vr. 20.01

LAURA VAN DOLRON & STEVE AERNOUTS

Wo. 18.01

© Diego Franssens

20.00 u. 20.00 u. 20.00 u.

Wetteren, De Poort Berlare, CC Stroming

20.00 u.

15.00 u.

20.00 u.

Lebbeke, CC De Biekorf

Dendermonde, CC Belgica, Bis

Berlare, bibliotheek

Dendermonde, CC Belgica, theater

KALENDER JANUARI - FEBRUARI

entertainment

theater

muzikaal theater

muziek

voorlezen

theater


PYAMAVOORLEESMOMENT

ADRIAAN VAN DEN HOOF -

Vr. 27.01

Vr. 27.01

GUIDO BELCANTO & KON. HARMONIE SALVIA -

Za. 28.01 Berlare, CC Stroming

Dendermonde, Huis van Winckel

Dendermonde, CC Belgica, theater

FRANCESCA TANDOI TRIO - Jazz bij de brouwerij

SPROOKJES EN ZO - Sneuuw! (1-3 jaar)

VERTELMOMENT VOOR KLEUTERS

BRAM NOLF, PIET VAN BOCKSTAL EN MAAIKE CAFMEYER -

Za. 04.02

Zo. 05.02

Wo. 08.02

Vr. 10.02

Berlare, CC Stroming

Dendermonde, CC Belgica, theater

Overmere, IBO

Berlare, CC Stroming

Buggenhout, brouwerij Bosteels

Wetteren, CC Nova

KALENDER

DE FRIVOLE FRAMBOOS - Delicatissimo

Za. 04.02

De toverfluit in een note(n)dop

BERT KRUISMANS - Het was (is) maar om te lachen…

Za. 04.02

Dendermonde, CC Belgica, theater

Wetteren, CC Nova

KABINET K & HETPALEIS - Horses

MICHAEL VAN PEEL OVERLEEFT 2016

Vr. 03.02

RIK VANWALLEGHEM INTERVIEWT JOHAN MUSEEUW

Vr. 03.02

Za. 04.02

Dendermonde, CC Belgica, Bis

Berlare, CC Stroming

AMATORISKI + SEIREN - Geruis

Vr. 03.02

Berlare, bibliotheek

Dendermonde, CC Belgica, theater

VERTELMOMENT VOOR KLEUTERS

Wo. 01.02

Lebbeke, bibliotheek

Do. 02.02 PETER DE GRAEF & MATZER - Everybody Happy !?

PERCOSSA - Gebroeders Kist (5+)

GEDICHTENDAG

Zo. 29.01

Ma. 30.01

kamermuziek

ROELAND HENDRIKX & FERNANDO RISCADO CORDAS -

Zo. 29.01

Lebbeke, CC De Biekorf

BANDITS DE BELLEVILLE - Jazz aan de molen

WORKSHOP MUZIEKBELEVING VOOR PEUTERS VANAF 1,5 JAAR

Opstal, Molenaarswoning

Wetteren, CC Nova

Zo. 29.01

DRIES HEYNEMAN - Jenny

Za. 28.01

Dendermonde, CC Belgica, theater

Buggenhout, bibliotheek

Wetteren, CC Nova

Za. 28.01

HET ONGERIJMDE - Cyrano

Za. 28.01

Nee, het was gisteren ook al laat...

GEDICHTENDAG

ADRIAAN VAN DEN HOOF -

Za. 28.01

Guido Belcanto in harmonie

Dendermonde, CC Belgica, theater

Denderbelle, uitleenpost bib

Wetteren, CC Nova

Uitbergen, IBO

Wieze, uitleenpost bib

J

NOVA@THEMOVIES - Room

Do. 26.01

Nee, het was gisteren ook al laat...

VERTELMOMENT VOOR KLEUTERS

Wo. 25.01

Vr. 27.01

PYJAMAVOORLEESMOMENT

Vr. 24.01

20.00 u.

14.00 u.

15.00 u.

20.00 u.

20.00 u.

20.00 u.

20.00 u.

20.00 u.

20.00 u.

20.00 u.

20.00 u.

15.00 u.

20.00 u.

15.00 u.

11.00 u.

14.00 u./15.00 u. 16.00 u./17.00 u.

20.00 u.

20.00 u.

20.00 u.

20.00 u.

09.30 u.

20.00 u.

20.00 u.

18.30 u.

20.00 u.

14.00 u.

18.30 u.

klassiek

voorlezen

familie

muziek

humor

humor

humor

dans

lezing

muziek

theater

voorlezen

poëzie

familie

klassiek

workshop

muziek

humor

theater

humor

poëzie

muziek

humor

voorlezen

fi lm

voorlezen

voorlezen


MASSAGEMIX

DAAN HUGAERT - Spaans Krijt 2.0

JAN DE WILDE & VRIENDEN

SARAH FERRI

Vr. 10.02

Vr. 10.02

Za. 11.02

Za. 11.02

© MarcTops

20.00 u.

20.00 u.

Dendermonde, CC Belgica, theater Wetteren, CC Nova

20.00 u.

19.30 u. Wetteren, CC Nova

Berlare, CC Stroming

KALENDER FEBRUARI

muziek

muziek

theater

vorming


KETNETBAND LIVE!

THEATER FROEFROE - Bâmbôle,

Zo. 12.02

Zo. 12.02

Meneer beer en de woeste wolven(5+)

THEATER TIERET EN WALRUS -

Di. 28.02

DE SPELERIJ - DINEZ in de sneeuw

Za. 25.02

STEF BOS - Wereldwijd

BELCANTO, DEX EN DE SMET - Ode aan Bobbejaan

STUDIO ZONDAG - Ludo Vandeau

YINKA KUITENBROUWER - HonderdHuizen (Circuit X)

Za. 25.02

Za. 25.02

Zo. 26.02

BERT KRUISMANS - Het was (is) maar om te lachen…

Za. 25.02

Za. 25.02

MASSAGEMIX

THE SCABS UNPLUGGED - Power off

Vr. 24.02

STEVEN MAHIEU - Zonder filter

BIBQUIZ

Wo. 22.02

Vr. 24.02

Vr. 24.02

VERTELMOMENT VOOR KLEUTERS

Wo. 22.02

Vr. 24.02

TRIO IMPRESSION - Kamermuziek

ESMÉ BOS EN BART VOET - Wiegelied (3+)

Zo. 19.02

YINKA KUITENBROUWER - HonderdHuizen (Circuit X)

DE BONANZAS - A Tribute To The Sixties

Zo. 19.02

FREDDY DE VADDER - Freddy on ice

Za. 18.02

Za. 18.02

LOGE 10 - De Collega's

Za. 18.02

20.00 u. 19.00 u. & 21.00 u. 20.00 u. 20.00 u. 20.00 u. 19.30 u. 15.00 u.

Lebbeke, CC De Biekorf

Dendermonde, CC Belgica, theater

Berlare, CC Stroming

Wetteren, CC Nova

Buggenhout, GC De Pit

Berlare, Cultuurcafé

Dendermonde, CC Belgica, Theater

KALENDER

20.00 u.

19.30 u.

Berlare, CC Stroming

Wetteren, CC Nova

20.00 u.

Dendermonde, CC Belgica, theater

19.00 u.

14.00 u.

Uitbergen, IBO

Lebbeke, CC De Biekorf

11.00 u. 14.00 u. & 16.00 u.

Dendermonde, CC Belgica, HVW

Dendermonde, CC Belgica, Bis

19.00 u. en 21.00 u. 15.00 u.

Wetteren, CC Nova

Dendermonde, CC Belgica, theater

20.00 u.

20.00 u.

Lebbeke, CC De Biekorf

20.00 u.

Buggenhout, GC De Pit

Dendermonde, CC Belgica, theater

20.00 u.

19.30 u.

Berlare, CC Stroming

Wetteren, CC Nova

20.00 u.

Dendermonde, CC Belgica, theater

15.00 u.

20.00 u.

Berlare, bibliotheek

Dendermonde, CC Belgica, theater

14.30 u.

15.00 u.

20.30 u.

Wetteren, CC Nova

Lebbeke, CC De Biekorf

Buggenhout, GC De Pit

J

LUCAS VAN DEN EYNDE EN TINY BERTELS -

Vr. 17.02

Door het venster van den tram

MASSAGEMIX

PIETER EMBRECHTS - A Street Concert

Vr. 17.02

Wat ik graag zou zijn als ik niet was wie ik ben

BENJAMIN VERDONCK & WILLY THOMAS -

Hommage aan de Paco de Lucia

Vr. 17.02

Vr. 17.02

VERTELMOMENT VOOR KLEUTERS

MYRDDIN EN KOEN DE CAUTER, FEDERICO ORDONNEZ, E.A.-

Wo. 15.02

Do. 16.02

het sprookje van de poppenspeler (4+)

DOUGLAS FIRS

Za. 11.02

familie

muziek

muziek

theater

muziek

theater

humor

humor

vorming

muziek

quiz

voorlezen

familie

klassiek

muziek

theater

humor

theater

muziek

muziek

vorming

theater

muziek

voorlezen

familie

familie

muziek


HET LIED VAN DE ZEE (6+)

VERTELMOMENT VOOR KLEUTERS

KAMAGURKA - Vliegangst op de pechstrook

FILM WIPLALA (6+)

ORGANISEER EEN GEZOND EN LEKKER KINDERFEEST

LEERLINGEN LUCA SCHOOL OF ARTS

TUTS & BAUWENS - Constance & Mathilde

STEF BOS - Wereldwijd

Wo. 01.03

Wo. 01.03

Do. 02.03

Do. 02.03

Vr. 03.03

Vr. 03.03

Za. 04.03

Za. 04.03

© Damon De Backer

15.00 u.

20.00 u. 20.00 u.

Berlare, CC Stroming

20.00 u.

Berlare, CC Stroming Wetteren, CC Nova

10.00 u.

14.30 u.

Berlare, kantine SK Berlare

20.00 u.

Wetteren, CC Nova

15.00 u.

Dendermonde, CC Belgica, Theater

Berlare, bibliotheek

Berlare, CC Stroming

KALENDER FEBRUARI EN MAART

fi lm

muziek

theater

expo

vorming

familie

humor

voorlezen


LEBBEKE

CC Stroming

CC De Biekorf

Dorp 101 – 9290 Berlare

Stationsstraat 23 – 9280 Lebbeke

Tel. 052 43 25 50

Tel. 052 25 08 12

www.berlare.be/ccstroming

www.ccdebiekorf.be

Bibliotheek Berlare

Bibliotheek Lebbeke

Dorp 101A – 9290 Berlare

Stationsstraat 19 – 9280 Lebbeke

Tel. 052 43 25 55

Tel. 052 41 34 41

www.berlare.be/Bibliotheek_2.html

bibliotheeklebbeke.blogspot.be

BUGGENHOUT

WETTEREN

GC De Pit

CC Nova

Platteput 16 – 9255 Buggenhout

Molenstraat 2b – 9230 Wetteren

Tel. 052 33 84 50

Tel. 09 365 20 20

www.gcdepit.be

www.ccnovawetteren.be

Bibliotheek Buggenhout

Bibliotheek Wetteren

Nieuwstraat 2 – 9255 Buggenhout

Markt 27 – 9230 Wetteren

Tel. 052 33 95 91

Tel. 09 369 26 78

bibbuggenhout.blogspot.be

www.bibliotheekwetteren.be

DENDERMONDE

Erfgoedcel

CC Belgica

Land van Dendermonde

Kerkstraat 24 – 9200 Dendermonde Tel. 052 20 26 26 www.ccbelgica.be Bibliotheek Dendermonde Kerkstraat 111 – 9200 Dendermonde Tel. 052 46 81 00 http://bibdendermonde.blogspot.be

ER IJZ W IS RE

BERLARE

Nijverheidsstraat 3 9200 Dendermonde Tel. 052 25 03 40 www.egclandvandendermonde.be

CULTUURDIJK p.a. CC Belgica Dendermonde www.zone-c.be

DE LEESDIJK p.a. Bibliotheek Dendermonde www.deleesdijk.be

Hoofdredactie Timothy Vermeir, redactie: Stijn De Coster, Veerle De Geest, Leen De Greve, Lobke De Winne, Jen De Groeve, Elke Heuvinck, Bart Van den Broucke, Greet Vandermarliere en Yoko Van Praet. Coverfoto: Toon Aerts Advertentiewerving: Patrick Dalle, Vlassenbroek 22, 9200 Dendermonde, patrick@smartad.be, 0474 997 085 Zone C wordt uitgegeven door Cultuurdijk, een intergemeentelijke projectvereniging tussen de gemeenten Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Lebbeke en Wetteren. Jaargang 6, nummer 28 (van zone c), gratis, september 2016. Zetel: Kerkstraat 24, 9200 Dendermonde, tel: 052 20 46 40, email: info@zone-c.be. Met de steun van de Vlaamse Overheid, de provincie Oost-Vlaanderen, de gemeenten Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Lebbeke en Wetteren. Zone C tracht alle wettelijke bepalingen na te leven. Personen die menen in hun rechten geschaad te zijn, worden gevraagd contact op te nemen met de verantwoordelijke uitgever. Auteurs van artikels zijn verantwoordelijk voor de inhoud van hun tekst. Overname kan mits schriftelijke toelating van de redactie. Foto’s zonder auteursvermelding werden door de organisaties ter beschikking gesteld. Het adressenbestand van Zone C wordt beheerd in de geest van de wet op de bescherming van de privacy. Schrappen, wijzigen of opvragen van uw adresgegevens is mogelijk. Contacteer hier voor het secretariaat van Cultuurdijk: 052 20 26 40 of info@zone-c.be.


THEATER VOOR DE ALLERKLEINSTEN INTERVIEW MET SARAH VAN OVERWAELLE Tekst: Leen De Greve

Theater De Spiegel maakt reeds 50 jaar theater voor de allerkleinsten. 'Sneeuw', een voorstelling die de sfeer ademt van het verre noorden, stil en sprookjesachtig, kan je bijwonen met je dreumes van één jaar. Het kersverse kinder- en jeugdtheatergezelschap Het Wolk speelt haar eerste voorstelling 'Stof', over een kleurrijke wereld vol avontuur. Gemaakt voor kleuters vanaf vier jaar. We hadden een gesprek met de piepjonge Sarah Van Overwaelle, vormgeefster en actrice.

W

at is het uitgangspunt van de voorstelling? Sarah Van Overwaelle: “Ons vertrekpunt is een dagelijkse, huiselijke en herkenbare situatie. De wasmachine piept, de was wil eruit. Twee meisjes vouwen hem samen op. Lakens dansen in het rond, kussenslopen worden verliefd en de wasmand ontploft. Er is geen rechtlijnig verhaal. Het wordt alleen steeds chaotischer, zotter en dynamischer. De kinderen gaan dan ook op het einde volledig uit de bol. De vrijheid in interpretatie vind ik uitzettend belangrijk. Iedereen haalt er andere dingen uit.”

“In dat opzicht hebben we ook gekozen om niet met een regisseur te werken, maar met een coach. Karolien Verlinden van Tuning People stimuleerde ons om de verhaallijn los te laten. We zaten vast met de voorstelling en ze gaf ons het advies om het rechtlijnige weg te laten en puur creatief en visueel te werk te gaan. Dit gaf een boost aan ons creatieproces. Vanaf dan liep alles op rolletjes.” “Mijn nieuwe creatie wordt een dansante voorstelling met de Disneyfilm Inside Out als vertrekpunt. Ik ga de hersenkronkels visualiseren aan de hand van een boom- en takkenstructuur.


Ook hier zal er geen duidelijke verhaallijn zijn, maar staat de visuele ervaring centraal. Tekst is voor mij ondergeschikt. Ook Stof is woordloos.” Vanwaar je voorliefde voor kindertheater? Sarah Van Overwaelle: “Ik denk omdat ikzelf met de ogen van een kind in het leven sta. Ik maak theater voor kinderen, maar weet op voorhand niet juist voor welke leeftijd dit zal zijn. Stof had ik oorspronkelijk voorspeld als 6+ voorstelling, maar nu blijkt dat het nog beter werkt voor kleinere kinderen, vanaf de tweede kleuterklas. Ik ben dol op hun spontane reacties. Kinderen bezitten een aantal eigenschappen die volwassen verleerd of verdrongen hebben: intuïtie, emotionaliteit, spontaniteit.” “Kinderen reageren vaak nog veel directer dan wij. Hoe jonger ze zijn, hoe meer dat ze dat nog hebben. Ik merk ook duidelijk het verschil tussen een school- en familievoorstelling. Kinderen zijn in schoolverband veel ongeremder. Aan de andere kant laten ze hun emoties meer zien in het bijzijn van hun ouders. Huilen op de schoot van mama kan, maar naast je vriendje van de klas ben je liever stoer.” “Ik geniet van hun grappige reacties en discussies. Kinderen zijn het eerlijkste en dankbaarste publiek dat je je kan indenken.” Hoe begin je aan een voorstelling? Sarah Van Overwaelle: “We werken rond een bepaald thema, de kinderen worden meegenomen in een verhaal waarbij de zintuigen geprikkeld worden. De kinderen beleven, zien, horen, voelen en ruiken. Het is expressief theater ondersteund door muziek. De muziek sluit aan bij het

thema. We zijn vertrokken van de geluiden van scharen, het scheuren van stof...” “Ik ben ervan overtuigd dat kinderen in staat zijn meer te begrijpen dan volwassenen vermoeden. We laten het realisme varen in ruil voor een metafoor. We experimenteren volop. We scheppen een caleidoscopische visie op de werkelijkheid door de integratie van verschillende disciplines als muziek, beweging en vormgeving. Het prikkelen van de fantasie staat centraal. Het gaat ons niet om de kinderen iets bij te leren, maar om een goede voorstelling te maken die hen bijblijft. Een simpel laken zet de fantasie van twee actrices aan het werk en het resultaat is een knotsgekke stoffen speeltuin waar elk kind in zou willen duiken. De was doen zal nooit meer hetzelfde zijn na het zien van deze voorstelling.”

INFO Lampionaio (3+) Sprookjes Enzo / cie Lewis Zondag 18 december om 14 u. & om 16 u. CC Belgica, Dendermonde Stof (4 +) Het Wolk Zondag 15 januari om 15.00 u. CC Stroming Berlare Sneeuw (1-3 jaar) Sprookjes Enzo Zondag 5 februari om 15.00 u. CC Stroming Berlare

31


ŠC

s hr i

t op

he

Mo

r re


DE FRIVOLE FRAMBOOS ALS GEZONDHEIDSKUUR Tekst: Elke Heuvinck

34

Al bijna 40 jaar staat Peter Hens met de Frivole Framboos op de planken. Samen met Bart Van Caeneghem heeft hij al veel successen op zijn naam mogen schrijven. Sinds vorig jaar vertoeven de twee weer in eigen land met hun Nederlandstalige voorstelling DELICATISSIMO. Wij spraken met Peter Hens, die ons met graagte even een inkijk gaf op hoe hun originele shows tot stand komen.

J

ullie shows worden het vaakst omschreven als 'een combinatie van slapstick, taalgrapjes, mooie muzikale prestaties, leuke verhaallijntjes en de kunst van het naadloos verweven van klassieke en moderne melodieën.' Peter Hens: “Het is eigenlijk gegroeid vanuit mijn behoefte om ernstige klassieke muziek te vermengen met humor. Die nood ervoer ik voor het eerst toen ik elf was. Op die leeftijd speelde ik voor de regeringsmedaille cello in de muziekschool en vond dat nogal saai. Daar kwam vooral veel stress bij te pas, omdat de zaal vol zat met familieleden en andere genodigden die je allemaal zaten aan te staren. Wanneer ik na die regeringsmedaille thuiskwam, bracht ik diezelfde drie stukken maar speelde de melodie van het tweede stuk boven de pianobegeleiding van het andere stuk.”

En dat werd gesmaakt. Peter Hens: “De familie die toen thuis zat en dus ook mijn stuk had bijgewoond, moesten daar inderdaad heel hard om lachen en ik eigenlijk ook. Daardoor kreeg ik heel veel zin om dat soort dingen te doen. En dat gaat dan net iets verder dan gewoon wat klassieke muziek spelen zoals je ze leert spelen in de conservatoria. Dan kom je uit dat keurslijf van hoe het aangeleerd werd.” “Dat was zowat de basiservaring waarmee ik dan altijd verder gegaan ben. Het leuke was dat wanneer ik afstudeerde voor klassieke zang in Antwerpen, mijn lerares zang bij mij kwam en zei 'Dat zat er altijd wel in bij u, Peter, ik heb altijd gedacht dat jij zoiets ging doen!' Terwijl ik in school nét bij die mevrouw altijd dacht heel serieus te zijn...' “Concreet zijn wij dus aan de slag gegaan met


heel goeie originelen en zijn we beginnen verschillende stijlen te vermengen. Daarbij kwam mijn opleiding handig van pas, aangezien ik niet alleen klassieke muziek heb gestudeerd, maar ook jazz aan het Rotterdams conservatorium. En met Bart Van Caeneghem heb ik iemand gevonden die ook echt alle stijlen kent en speelt.” Zitten jullie beiden op dezelfde golflengte? Peter Hens: “Niet altijd, maar het lukt ons wel om steeds op dezelfde golflengte te komen. Vaak begint de ene een klassiek stuk te spelen, waarop de andere dan vaak merkt dat dat bepaald stuk heel hard lijkt op bijvoorbeeld een popstuk van David Bowie waar dezelfde thematiek en dezelfde akkoorden worden gebruikt. Dan beginnen we daarmee te spelen en zoeken we er een goed verhaal in. Het is daarbij ons opzet om overgangen in medleys quasi onhoorbaar te maken.” DELICATISSIMO is vorig jaar in januari in première gegaan, ervoor hebben jullie ook in Frankrijk in gerenommeerde theaters gespeeld, hoe was die ervaring? Peter Hens: “Wij hebben inderdaad een aantal shows in Frankrijk gespeeld, vooral in Avignon en Parijs. Onze voormalige manager Leon Lamal, met wie we 28 jaar gewerkt hebben, was afkomstig uit Parijs en zorgde ervoor dat we altijd vier of zes maanden in hetzelfde theater konden gaan spelen om een nieuwe show voor te stellen. Recent hebben we ook een nieuwe voorstelling gemaakt om ginds voor te stellen, Le centenaire de la Framboise Frivole – vrij vertaald: Het 100-jarig bestaan van de Frivole Framboos. Da’s natuurlijk onzin, maar die show hebben we bijvoorbeeld een eerste keer gespeeld in Avignon. Die zaal zat toen elke dag helemaal vol met,

naast gewoon publiek, heel wat programmatoren en theaterdirecteurs, die allen heel enthousiast reageerden. Dat is een hele leuke manier om een show voor te stellen, maar tegelijk ook heel spannend, want het blijft voor ons natuurlijk ook nieuw.” Merk je dan ook een verschil tussen het Franse en het Belgische publiek? Peter Hens: “Niet echt, zowel het Belgische als het Franse publiek lacht heel graag. Eén groot verschil, dat losstaat van de shows, is het feit dat in Frankrijk na de voorstelling het publiek gewoon naar huis gaat. De cafés zijn dicht en zelfs al is er een cafetaria aanwezig, de mensen blijven niet drinken. Dat is daar blijkbaar de gewoonte.” Welke boodschap willen jullie zelf voortbrengen uit zo een voorstelling? Peter Hens: “Wij willen de mensen bovenal een hele fijne avond bezorgen. Wanneer dat lukt, zijn wij al heel tevreden. De leukste uit de voorbije 40 jaar was een fan die achteraf reageerde: 'Jullie voorstellingen zouden terugbetaald moeten worden door de ziekenkas, want zo veel lachen, da’s goed voor de gezondheid.'”

INFO De Frivole Framboos DELICATISSIMO Zaterdag 14 januari 2017 om 20.00 u. CC De Biekorf, Lebbeke Zaterdag 4 februari 2017 om 20.00 u. CC Nova, Wetteren

35


WENS ILDE U A B & MATH T U TS & E C AN CONST

T hea te

re r Berla

Muziek Bugg

enhout

.00 u.

ogenjonge, llen de o eimr h fd e g o d e ho n haa r e in ) t Za s e dag n m e Bauw ug lijke r nt uur n o n he ber avo nsta nce (Nele e de u e g ie p lu p O t o er s Co n Tuts). ich te w reken Een uit onschu ld ige rlijke de (A n z e il e e h n e t jk o a li id e en schijn e d e r M a m e s o p he t innaa r, rinstiefmo ed ffe ex-m uur t. Een ind la , zinnige ze t wee a ler t n e e : b d tor ven e n s e d o e d t g it s , n u kome gegild de weg nterik , t a g d in z r la o s le it k p o w o r e k w in d ie hen els, een flauw tro-thril ler. E a a r e en verrijst ng d e re ier en d . Hitchcock h n a r a e leraa r E d e n g d a o in z m e t t m ie o o t n gende h en gevlucht, nd va n begin t en stolle d e lo gevoch b t bsoluu maa r a en ! d o d e uit d l ot e z a a ing - g r m o r j) t 6 S 2 CC / 9 (2 (abo) oming € 15 / 1 e/ccst r .b e r la r e .b w ww

4 ma te r dag

ar t, 20

JAZZ AAN D E MOLEN BANDI TS DE BELLEVILLE Zaterdag 28

januari, 20.0

0 u.

Les Ba nd its de Bellevi lle is ee n gepassioneer in al zijn vorm d kw intet dat en aa n bod la gipsy muziek at komen. Ze repertoire va brengen een ui n eigen werk teen lopend en standa rds, nummers in ve een mengelin rsch illende ta g va n gezongen len, aa ngev ul st uk ken. Pom d met en kele pende tempi, instrumenta le zwoele melod sexy grooves, ieën, sw ingend virt uoze solo e tokkel lijnen, 's en vooral ve verwachten! H el sfeer is waa un stev ige liv r je je aa n ka n ereputatie de is de Patatten den ze reeds molen aa n de al le eer aa n en beur t. nu Molenaarswon ing Opstal € 11 - € 10 (re d.) - € 9 (abo 7/ -26j.) - € 5,5 (V www.gcdepit.b T-P) e


T hea te r D

endermon

d

e WAT IK G RA BENJAMI AG ZOU DOEN AL SI N VERDON CK, W ILL K NIET WAS WAT Y THOMA I S | TONEE K BEN LHUIS, T,A Vrijdag 17 RSENAA febr u a

ri, 20.00 u

.

L

In hun vori ge voorste llingen bak ze de werel ten ze taar d op scene. t voor het Benjam in k inderlijk publiek, o Verdonck enthousias f bricoleer en Wil ly Th m e, en steed én een aa n den omas vert s slagen ze stekelijke rek ken va n er in je mee voorstellin voor het p een g! In hun vo te slepen in ubliek, of rige voors bricoleerd hun verhaa Wil ly Tho tellingen b en ze de w l mas vertre ak er te eld op scen n ze taar t k ken va n ee in je mee te e. Benjam n k inderli slepen in h in Verdon jk enthousi un verhaa ck en asme, en st l én een aa eeds slagen nstekelijke CC Belgica ze er voorstellin - theaterz a g! al € 18/ 15 / 9 www.ccbel gica .be

8 tot 88 Wet

teren

ALLES IS OP GELOST BRONKS & MAMBOCI TO MIO

© Jan De Bra band

L Familie

e b b e ke

LIVE! AND B T E N T DE KE

er

Zaterdag 14

januari, 20.0

0 u.

Waa rom hu ilt een poes niet met tranen? Sm een aa rdbei vo aa kt or iedereen he tzel fde? Waa ro de wereld zoal m is s ze is? Vijf ex centrieke wet schappers sle enpen jou mee na ar een muzik boratorium m aa l laet rokende gi ta ren en sy nt waa r groen sc hesizers hu im uit opbo rrelt. Op zoek de waa rheid sp naar ringen ze va n wetenschapp experimenten elijke naar complot theorieën en va n het intern fi lmpjes et. 'A lles is op gelost' is na 'G ken dromen' ebrode tweede inte ractieve muz tervoorstelling iektheava n Mamboci to Mio. CC Nova - th eaterz aal € 9 / € 6 (vrien d) / € 6 (-26) / € 3,5 (vrijetijds www.ccnovaw pas) et teren.be

ruari, 1 2 feb

u 15.00

.

n he t w reize Mat the nvergeten e n o Sie r a l e en u re e n , gen. t te, Ma t la nd om ove show te bren Cha rlo e e k h Al k ! r r do o t terge jes uit hele jaa gende en k ne 5 kaa rs hits! Om 1 d n a in k ste t ne t B lijke, sw t De Ke nd met de leu t Mat thew r blaas ro m s o u k d n Dit jaa e e te z e ma k t B a nd t o e re n st va n t ers de Ketne e 15 jaa r fe t o Rock n g ro ren? daa r ee on uit Ghost d feest v ie n e a r e B m a j ji ak m o K ken. verster T P) z a al n)/€6 (V odium g ro e p e p n e f r o o b Biek 10 (a CC D e +65) /€ 1 ( -26j/ be 1 / 2 1 € r f. debieko www.cc

g Zonda


© christaylor

MINIATUURWERELD IN TEXTIEL Tekst: Geert Van der Speeten

38

Naomi Kerkhove (Gent, 1984) verkent het grensgebied tussen strip, film, textielontwerp en performance. In haar interactieve installatie 'Forest Fruit' voert ze het publiek mee door een miniatuurstad van stof, een lappendeken van speelse verhalen en poëtische impressies. Is het een werkatelier, een speelkamer? Het alledaagse wordt speciaal, het magische parcours van touwtjes en schuifjes kleurt soms ook wat donker. Tekenen met de naaimachine: bij Naomi Kerkhove wordt het een bijzondere discipline.

TEKENEN. “Van toen ik een potlood kon vasthouden, ben ik beginnen tekenen. Meer kleur geven aan de wereld: dat was wat ik wou. Later, toen ik overstapte op stikken en borduren, werd alles vreemd genoeg zwart-wit.” “De naaimachine opende iets nieuws: een fantasiewereld in 3D, het verlangen om tekeningen tot leven te laten komen. Ik vind naaiwerk iets heel alledaags en herkenbaar. De afstand met het publiek verkleint. Het zuigt aan, nodigt uit tot aanraken.” “Mijn naaimachine is de Rolls Royce onder de Bernina’s, een semi-professioneel toestel. Het kan fijn werken en traag, zodat je de controle behoudt. Soms werk ik er tot twaalf uur per dag op. Fouten verbeter ik niet. Mijn werkwijze laat geen perfectie toe en elk los draadje voert naar iets anders.”

BOUWEN. “Ik was altijd gefascineerd door schilderkunst en architectuur. Bouwen en tekenen zijn mijn wereld. Zeer Belgisch eigenlijk: er duiken nogal wat bakstenen en vloeren op in mijn werk. Ik ontdek dat ik altijd puur intuïtief te werk ga. Vanuit wat ik observeer: een waslijn op een bovenste verdieping, een groot verhuisdoek dat blijft rondslingeren op straat. Ik kijk daar nogal fotografisch naar. Als ik registreer, ben ik op zoek naar kaders.” BEWEGEN. “Bewegen vormt een vast onderdeel van mijn werk. Het wordt bijna een choreografie: hoe jong en oud spontaan zoeken hoe ze mijn installatie het best betreden en bekijken. Ik probeer alles zo samen te brengen, dat het publiek het gevoel krijgt dat het de dingen zelf construeert in zijn fantasie. Ook al is een instal-


latie zoals Forest Fruit zeer georchestreerd en gemanipuleerd, ze activeert vooral mogelijkheden.” VERWONDERING. “Wat ik wil bereiken bij mijn publiek: de zelfde verwondering die ik zelf ervaar bij het maken. Ik zoek de nieuwsgierigheid op, het vol overgave kijken. Bij volwassenen merk je soms een drempelvrees, of zelfs tegenzin: hoe moeten ze eraan beginnen? Kinderen nemen makkelijker de leidraad op en durven eigen stappen zetten. Als die twee samenkomen en elkaar op sleeptouw nemen, wordt het magisch. Dan blijven bezoekers lang hangen en laten ze hun fantasie de vrije loop. Mijn wereld is die van hen geworden.” WINTER. “Forest Fruit speelt al sinds 2013, op diverse locaties en festivals. Nu ik erover denk: ook op een winterfestival hoort deze installatie thuis. ’s Winters is alles naar binnen gekeerd. Winter is: onder een klein lampje geconcentreerd bezig zijn, terwijl alles rondom jou donker is. Iets bouwen tegen de koude. Winter is ook: intimiteit. ’s Zomers zoek je het buitenleven op en leef je verder uit elkaar.” INSPIRATIE. “Uren kon ik als kind zitten kijken naar de filmset, achter de schermen bij de opnames waar mijn vader actief was als productieleider. Ik was deel van het geheel. Ik raakte er gefascineerd door decors, door constructies. Door het verschil tussen wat echt is, en wat alleen maar echt lijkt. Ik zag er ook hoe er volop gerecycleerd werd. Materiaal hergebruiken, niets verloren laten gaan: ik ben er van doordrongen.”

BRICOLEREN. “Maak kennis met de knutselgeneratie: zo begon ooit een artikel in De Morgen. Het ging dan over theatermakers van dezelfde generatie, zoals Annelies Hullebusch, Simon Allemeersch of ikzelf. Doe-het-zelftheater: ik ben daar sindsdien wel van weggeëvolueerd, zoek meer de grens op tussen performance en beeldende kunst. Ik beken mij niet tot een groep of equipe, maar wat ik met een aantal anderen gemeen heb, is dat wij bouwers zijn. In een traag werkproces stoten wij op de problemen en mogelijkheden die het materiaal ons biedt.” “Of naaien dan synoniem is voor huiselijkheid en vrouwelijkheid? Misschien wel, maar ik voel mij soms meer een beeldhouwer, in de weer met ijzer sinds ik mijn allergie voor verhardingsproducten ontdekt heb. De drang naar techniek en vernieuwing zit in mij, in mijn jongste werk combineer ik de live-ervaring bij voorbeeld met fotograferen. Soms voel ik mij nog meer scheidsrechter dan bouwer. Hoe de tijd bewaken? Hoe van een wit vlak tot iets komen? Het zal mij altijd blijven fascineren.” Wintering, het licht-en vuurfestival in centrum Dendermonde op 17 december vanaf 18.00 u. Trek je warme jas aan, en ga op pad. Zoek het licht in de duisternis en ervaar je stad op een hele andere manier.

INFO Forest Fruit In het kader van 'Wintering' Zaterdag 17 december 17.00 - 21.30 u. Zondag 18 december 13.00 - 17.00 u.

39


© Selina De Maeyer

SIT BACK AND RELAX OP EEN LEEZY SUNDAY Tekst: Maud De Troy

40

Gezelligheid is troef op zondag. Lekker lui in de zetel hangen of een wandeling maken in het park. Zondag is een dag van veel mogelijkheden en weinig verplichtingen. Een dag waarop we, dankzij de Leesdijk-bibliotheken, opnieuw kunnen vertoeven in literaire kringen met een zondagszalig aperitief.

E

r staan in het voorjaar weer enkele kleppers op het programma. De Leesdijk gaat aan de slag onder het motto ‘Leezy Sunday’, want de boog moet niet altijd gespannen staan. Negen auteurs nemen je mee op sleeptouw en laten je kennismaken met hun verhaal. We steken van wal met Lize Spit, die begin dit jaar haar debuutroman Het Smelt op de wereld los liet. En we laten ons in vervoering brengen door nog meer vrouwelijk talent waaronder Alicja Gersinca, Lara Taveirne, Belinda Aebi, Griet Op de Beeck en Annelies Beck. Op het programma staan ten slotte nog de culturele duizendpoten Ish Ait Hamou, Christophe Vekeman en Erik Vlaminck. Een rijk en divers aanbod dus, voor diverse zondagvoormiddagen, telkens afgewerkt met een smaakvol aperitief.

A Sunday well spent, brings a week of content. Wie dit Engelse spreekwoord graag indachtig is, moet de Leesdijk zeker komen vervoegen van 5 februari tot 21 mei in de verschillende bibliotheken die onze regio rijk is.

INFO Leezy Sunday met Lize Spit in Zele (12/2), Alicja Gersinca in Wichelen (19/2), Ish Ait Hamou in Wetteren (12/3), Lara Taveirne in Lebbeke (19/3), Christophe Vekeman in Laarne (26/3), Erik Vlaminck in Berlare (23/4), Belinda Aebi in Hamme (7/5), Griet Op de Beeck in Buggenhout (14/5) en Annelies Beck in Dendermonde (21/5).


JEAN-PIERRE WILLEMS KIEST VOOR 'DOOR HET VENSTER VAN DEN TRAM' Wanneer twee topartiesten, Lucas Van den Eynde en Tiny Bertels, zich op het werk van Wannes Van de Velde storten mag je wel wat verwachten. Als dit gebeurt onder het toeziend oog van Stefan Wellens – chef d’orchestre van de laatste tournee van deze Antwerpse grootmeester – mag je zelfs vuurwerk verwachten. Dat is er in deze voorstelling zeker. Niet het vuurwerk met veel branie, maar datgene wat doet lachen, huilen, nadenken en bovenal voelen.

B

eide artiesten waren ooit zelf leerling van Wannes op de Studio Herman Teirlinck en hebben zich intussen ontwikkeld tot twee van Vlaanderens absolute podiumperformers die zowel toneel als zang met brio aankunnen. Ik ben behoorlijk fan van het werk van Tiny Bertels. Ze timmert al jaren aan haar acteurscarrière, met succes. Het grote publiek kent haar wellicht het best uit Loslopend Wild, Clan, en recent uit Chaussée d’Amour. Lucas Van Den Eynde niet kennen is onmogelijk. Hij zit zowat in alles wat op het podium of voor de camera in Vlaanderen beweegt. Ik bewonder vooral zijn veelzijdigheid. Hij speelde onder andere voor de befaamde Blauwe Maandag Companie, voor het Toneelhuis, ’t Arsenaal, KVS... en voor de fi lm zette hij schitterende figuren neer in Daens, Het Eiland, in Van Vlees en Bloed, De Ridder … In deze voorstelling slagen zij er op sublieme wijze in om wat Wannes bewoog met een nooit

geziene correctheid te vertalen naar de gevoelens die hem dreven. Stel je maar voor: wat zie je allemaal wanneer je met de tram doorheen de stad, het platteland rijdt...? Laat je verbeelding maar de vrije loop. Dit is het soort voorstelling dat mij erg kan boeien: de combinatie muziek-theater gebracht door artiesten die we meestal kennen vanuit de discipline theater. In dergelijke voorstellingen kan je genieten van hun veelzijdigheid, zonder dat er enige toegeving gedaan wordt aan de kwaliteit die we van hen gewoon zijn. Het zoveelste bewijs dat Vlaanderen op dit ogenblik drijft op een geweldige berg van super talent. Op een sublieme manier willen Tiny en Lucas hier een hommage brengen aan de Vlaamse volkszanger en observator van de dingen bij uitstek. Wannes én zijn rijkdom aan teksten en volksliedjes mogen nooit vergeten worden. Een voorstelling om 'U' tegen te zeggen en dus niet te missen.

41


Muziek Dendermonde

DE TOVERFLUI T IN EEN NOTE(N)DOP

PETER NOLF, PIET VAN BOCKSTAEL EN MAAIKE CAF MEYER Vrijdag 10 februari, 20.00 u. In De Toverfluit in een note(n)dop brengen hoboïsten Bram Nolf en Piet van Bockstal samen met actrice Maaike Cafmey er een pocketversie van dit meesterwerk. De muziek is in hoofdzaak van de hand van Mozart-himself, in een anonieme historische instrumentatie voor 2 hobo’s. Maar daarnaast worden ook uitstap jes gemaak t naar de 20e eeuw, met muziek van Britten (uit de 6 Metam orfosen naar Ovidius), Isang Yun en Heinz Holliger. De tekst is een Maaike Cafmeyeriaanse lezing van het oorspronkelijke libretto … CC Belgica , theaterzaal € 16 / 16 (vrienden, -26j / 8 (vrijetijdspas en last call) www.ccbelgica .be

© Studio Edelweiss

Humor Wetteren

JENNY DRIES HEYNEMAN Muziek Bugge

nhou t

ENSTER DOOR HET V AM VAN DEN TR N EYNDE DE LUCAS VAN

© Pieter Verhaeghe

Zaterdag 28 januari, 20

.00 u.

'Jenny’ is een voorstelling over chaos: een schreeuwend kind, ruziënde buren, verkeersagressie, oorlog. Dries Hey neman weet hoe hij die chaos kan oplossen en wil dat we luis teren. Hij wil dat ook Jenny naa r hem luistert, ma ar die heeft daa r weinig oren naa r, vreest hij. Dries Hey neman ken je missch ien als ‘Kurt van de gaz ettewin kel’ in de fictiereeks ‘Bevergem’. Maar Dri es is al langer actief op het pod ium. Samen met com paa n Tim God itiabois won hij in 2008 als cabare tduo 'Ter Bescherming van de Jeugd' het Leids Cab aret Festiva l. Daa rna toerden ze 5 vijf seizoenen lang in Vlaanderen en Nederla nd. 'Jenny' is Dries' eerste soloshow. CC Nova, Theaterzaal € 12 / € 9 (vriend) / € 8 (-26 ) / € 5 (vrijetijdspas) www.ccnovawetteren .be

ers © Dr ies-Seg

Vrijdag 17 fe

bruari, 20.0

0 u.

ch in het verd iepen zi Tiny Ber tels en als Tiny wae s ca nd Ey Lu n el Velde. Zow Lucas Van de . Zij de an V s ne Te an irlinck n Wan St ud io Herm de chef repertoire va e in di s ne n va n Wan efan Wel lens ren leerlinge Wansamen met St t e da ti m uc O od s. pr deze e va n Wanne ne ur werken voor to rone nf st co at s as bij de la La nden, on doet d'orchestre w ote der Lage al ch or ui vo Q r aa on m D , ikale et nadenken al. do , nes, de muz ta en de ch n la ilen, doet s de wegen va teer t, doet hu verhaa l la ng t oo gr en intiem voelen! Een © S. GOSS

ET

theaterz aal € 8(V T-P) CC De Pit bo 7/ - 26j) ed .) - € 12 (a (r € 16 - € 14 .be www.gcdepit


Theater Lebbeke

DAG EN NACHT KOERS MICHEL WUY TS EN GEERT VANDENBON

© PaulDeCloedt

Hu m o r B

Vrijdag 20 januari, 20.00 u. hel Wuy ts door het hoofd In "Dag en nacht koers" fietst Mic s. Merckx, Boonen, koer de uit s kter van de grootste kara t, allen passeren ze de mae Nys, VDB, Armstrong, Van Aver t hij hun ziel met de deel je laag na je laag rt, revue. Wit en zwa honderduit. Grote elt vert . Hij toeschouwer. En hun verhalen s en vertelsels dote anek pige grap tjes, wee histories en leuke waa r je stil van wordt.

erlare

HET WA S( OM TE L IS) MAAR AC BERT KR HEN UISMAN S

CC De Biekorf - podiumz aal groepen)/€7,5 (VT P) € 15/ 14 ( -26j/+65) /€ 13 (abo en www.ccdebiekorf.be

© TomV an A lphe

Za te r da

n

g 4 febr

uari, 20.0

0u

. In 2017 st aat Bert K ru isma n pla n ken. s 20 jaa r De daa rb op d e ij horend evenwel e nosta lg gecounte ie ziet h ij rd do o r d e v heel wat aststellin va n de d in g dat gen d ie h decenn ia ij de a fge aa n kaa rt lopen te tussen re bij w ijze va n grap a liteit zij , ondern geword in 20 0 4 la en . E en v chtte Bert oorbeeld m geringste e t je: h e t fe st ’ in ‘Be no m e e n lgië Voor ‘i inm iddels Beginners nburis dat een ’. Maa r heet poli M e t a nd e tiek ha ng re woord ijzer en : de n a de rea lite r is it. Of de na r is vera ingehaa ld door damus en n d erd in No dat zit he m b e ho o strarlijk dwa rs. CC Strom ing - g rote z a al € 16 / 13 (abo) / 10 (-26j) www.ber lare .be/cc st roming


"IK DRAAG DE VERHALEN VAN HONDERD MENSEN MET ME MEE" YINKA KUITENBROUWER OVER 'HONDERDHUIZEN' Tekst: Lobke De Winne

44

Naar goede gewoonte kan je ook dit seizoen in de regio een voorstelling van Circuit X bewonderen. Het kwaliteitslabel Circuit X selecteert jaarlijks zo’n zes nog onbekende maar erg beloftevolle podiumkunstenaars en biedt hen de mogelijkheid om met hun voorstelling in culturele centra in Vlaanderen en Nederland te spelen. Eén van de gelukkige geselecteerde makers is de Nederlandse Yinka Kuitenbrouwer. Haar intieme, maar zeer universele voorstelling ‘HonderdHuizen’ is binnenkort zowel in Dendermonde als in Wetteren te zien.

V

oor de voorstelling HonderdHuizen ging je op bezoek bij honderd mensen en sprak je met hen over huizen en thuizen. Hoe heb je dit aangepakt? Yinka Kuitenbrouwer: “Mijn oorspronkelijke bedoeling was om lukraak bij mensen aan te bellen en dan een gesprek met hen te voeren. Helaas werkte dit niet zo goed. Mensen wilden graag wat voorbereid zijn, of hadden vragen bij het project dat ik deed. Ik belde bijvoorbeeld ook vaak aan bij mensen op momenten dat het niet goed uitkwam om te babbelen. Daarbij komt ook dat ik Hollands praat.” (lacht) “Een betere manier om mijn gesprekspartners te vinden, was vooral via kennissen. Ik kom

met een heel persoonlijke vraag bij de mensen. Door mensen te selecteren kom je ook makkelijker bij mensen terecht die effectief een goeie situatie hebben om mee aan de slag te gaan. Ik vond door de selectie ook makkelijker mensen die meer nadachten over de vraag, of er een bepaalde visie op hadden.” Kan je iets meer vertellen over de stijl van de voorstelling? Yinka Kuitenbrouwer: “Ik heb alle gesprekken letterlijk uitgeschreven en was enorm verbaasd over wat mensen me allemaal vertelden. Soms was het heel straf of heel persoonlijk. De manier hoe sommigen hun ‘thuis’ verwoorden,


was vaak zo mooi dat ik even heb moeten zoeken naar hoe ik al die info in een voorstelling kon gieten.” “Eerst probeerde ik er een monoloog van te maken en vanuit mijn eigen perspectief te vertellen over míjn ervaringen met alle gesprekken. Maar elke keer had ik het gevoel dat ik de verhalen onrecht aandeed. Hetgeen zij me vertelden, was zo mooi en zo sterk dat ik dit onmogelijk kon evenaren. Daarom besloot ik om mijn gesprekspartners te citeren: de voorstelling is meer een aaneenschakeling van citaten. Tussendoor vertel ik over observaties of geef ik wel wat randinfo, maar uiteindelijk zeg ik wel letterlijk wat zij mij verteld hebben. Het is zeer documentair en simpel in vorm.” “Ik kies voor iedere voorstelling ook andere citaten, dit maakt iedere voorstelling anders. De volgorde ligt niet vast. Ik laat dit soms ook een beetje afhangen van hoe het publiek reageert. Als ik merk dat er veel gelach is, kan ik bijvoorbeeld een iets serieuzer verhaal eruit pikken, of net omgekeerd. Voor mij voelt het niet aan als een monoloog, want ik draag de stemmen en verhalen van al die honderd mensen met me mee.” Welk gesprek zal jou het meeste bijblijven? Yinka Kuitenbrouwer: “Er zijn sowieso heel veel verhalen die me erg geraakt hebben, vooral verhalen van vluchtelingen. Nieuwe vluchtelingen heb ik minder gesproken, omdat ik dat ergens ook nog wat té fragiel vind. Steeds als ik zulke verhalen hoor, is het zo onvoorstelbaar om je voor te stellen dat je alles achterlaat en probeert

om op een heel onbekende plek iets nieuws te beginnen. Ergens ken je zulke verhalen wel, maar als iemand die recht tegenover je zit dit begint te vertellen, is het echt nog iets helemaal anders. Ik word daar heel nederig van.” “Maar evengoed kleinere, minder heftige verhalen hebben me erg kunnen raken. Het verbaasde me, maar mensen hadden snel de neiging om heel persoonlijke dingen te vertellen terwijl ze me vaak nog maar voor de eerste keer zagen. Het thema is voor iedereen herkenbaar, en brengt dit misschien wel met zich mee.”

"MENSEN HADDEN SNEL DE NEIGING HEEL PERSOONLIJKE DINGEN TE VERTELLEN"

Waar heb je je inspiratie gehaald voor HonderdHuizen? Yinka Kuitenbrouwer: “De voorstelling HonderdHuizen is eigenlijk voortgevloeid uit mijn persoonlijke situatie. Ik kom zelf uit Nederland, ik ben opgegroeid in Amsterdam. Ik ben in Gent aan het KASK komen studeren. Na mijn afstuderen had ik de keuze om in Gent te blijven wonen en niet terug te keren naar Nederland. Ik kon kiezen waar ik me wou vestigen en waar ik graag wilde werken.” “Uiteindelijk heb ik besloten om in Gent te blijven en niet terug te keren naar Amsterdam. Daardoor besefte ik plots dat ik me hier

45


in België méér thuis voel dan in Nederland. Er zijn zoveel verschillende verhalen, en zoveel verschillende soorten van wonen. Ik woon zelf in de Brugse Poort wat een zeer gemengde wijk is. Ik kende eigenlijk zelfs niet eens de mensen die naast mij wonen. Iedereen heeft uiteindelijk wel een thuis, maar toch wordt er over die thuis bitter weinig gepraat.”

“HET FEIT DAT DE VOORSTELLING OVER ECHT IEDEREEN GAAT, MAAKT HET NET MOOI”

46

Wat maakt dat je je meer thuis voelt in Gent en niet in Amsterdam? Yinka Kuitenbrouwer: “Toen ik afstudeerde, woonde ik al vijf jaar in Gent. Ik kwam hier toe toen ik net negentien was. Voor mij was dat een zeer belangrijke periode: het studeren, en alles wat daarbij komt kijken, op café gaan... In Amsterdam was alles evident, omdat ik daar ben opgegroeid. Gent heb ik echt moeten leren kennen. Ik ben letterlijk met een kaart op zak de stad rondgefietst. Eerst kwam ik alleen op plekken als het KASK, de Vooruit, NTGent... Stilletjes aan is mijn omgeving groter en uitgebreider geworden. Gent voelt meer als een stad die ik heb overwonnen. Als ik nu in Amsterdam kom moet ik soms veel meer nadenken hoe ik ergens moet geraken.” HonderdHuizen doet het ook internationaal erg goed. Je mocht een maand lang spelen op het Fringe Festival in Edinburgh, en kreeg

daarenboven ook de Total Theatre Award en de Fringe First Award! Had je tijdens het creatieproces al door dat Honderdhuizen een klein pareltje zou worden? Yinka Kuitenbrouwer: “Eigenlijk niet. Het is het eerste project sinds mijn afstuderen, eerst volledig zonder ondersteuning. Ik ben vertrokken vanuit een heel erg persoonlijk standpunt. Mijn eigen interesse en goesting heeft de voorstelling grotendeels gevormd. Alles is heel klein begonnen, intussen ook al twee jaar geleden. Langzaamaan is de voorstelling en de insteek gegroeid. En ik had echt niet durven dromen dat ik dit allemaal ging kunnen bereiken. Het feit dat de voorstelling over echt iedereen gaat, maakt het – denk ik – ook net mooi. Het gaat niet enkel over vluchtelingen die op zoek zijn naar een thuis, evengoed kan een West-Vlaamse boer me over zijn thuisgevoel vertellen. Dat maakt het net superleuk, dat het ook bij heel veel verschillende mensen aanslaat.”

INFO HonderdHuizen Yinka Kuitenbrouwer zaterdag 18 februari om 19.00u en 21.00u CC Nova Wetteren Zaterdag 25 februari om 19.00u en 21.00u CC Belgica Dendermonde


Creatieve brillen met topglazen ‌ Een ijzersterke combinatie!

47

Sint-Gillislaan 151-153 9200 St.-Gillis-Dendermonde Tel. 052 22 36 91 www.optiekockerman.be


Zone c 201611 c29  
Zone c 201611 c29