Page 1

ROLAND IN ZICHT! STRAFFE VERTELLER

VIC DE WACHTER SEPT2016 - REGIONAAL CULTUURMAGAZINE BERLARE - BUGGENHOUT - DENDERMONDE - LEBBEKE - WETTEREN - WWW.ZONE-C.BE


Sint-Gillislaan 151 - 153 - 9200 St.-Gillis-Dendermonde - Tel. 052 22 36 91 www.optiekockerman.be - www.ilens.be/ockerman Openingsuren : Di-Vr : 9.00-12.00 en 14.00-19.00 - Zat. : 9.00-17.00


IN DE X APPLAUS VOOR HET APPLAUS Het moet een vreemde situatie geweest zijn, toen ooit de eerste man of vrouw besliste om zijn of haar appreciatie te laten horen door te applaudisseren. Klap-klap-klap-klap-klap.... De rest van het publiek keek waarschijnlijk vreemd op, toen die ene daar enthousiast in zijn handen begon te klappen. Klapklap-klap... En wat zouden de mensen op het podium ervan gedacht hebben? Het blijft vreemd, maar tegelijk ook heel mooi. Want eenvoudig handjeklap kan zo veel uitdrukken. Je hóórt het wanneer een publiek via eenvoudig handgeklap pure liefde over het podium stort, maar ook wanneer het om niet meer dan een beleefdheidsapplausje gaat. Helemaal wonderlijk is het wanneer een publiek spontaan, zonder dirigent, plots volledig synchroon begint te klappen. De wereld heeft nood aan meer applaus, meer handjeklap. Het lijkt tegenwoordig of we vooral heel veel lawaai maken als we het oneens zijn, als we iets niet goed vinden, als we onze afkeer willen laten merken. Een beetje minder 'boe' en een beetje meer 'klap-klap-klap' voor elkaar zou van deze wereld een schonere plek maken.

Timothy Vermeir Hoofdredacteur Zone C

04 08 12 16 19 30 37 38 42 44

“WAT JE DROOM OOK IS, JE MOET ER VOOR GAAN.” WIJZE WOORDEN VAN DE BAKTEURS. ROLAND HEEFT GEEN GEDULD MEER VOOR DE HOKJESMENTALITEIT. DIMITRI LEUE BRENGT HET VERHAAL VAN IEMAND DIE ZIJN LEVEN IN DE HANDEN LEGT VAN ANDEREN. MICHAEL DE COCK NEEMT AFSCHEID VAN 'T ARSENAAL, EN DOET DAT IN STIJL. BLOEDSTOLLENDE LEZINGEN, VOOR WIE DURFT... FILLS MONKEY: EEN DRUMSHOW ZOALS JE HEM NOG NOOIT GEZIEN HEBT. WELKE SCHATTEN HERBERGEN ONZE KERKEN? DE ERFGOEDCEL WEET HET! DANS IS “INTUÏTIEVER EN MINDER MET HET HOOFD”, ZEGT RANDI DE VLIEGHE. “GEWOON EEN GOEDE SHOW”, BELOVEN DE BROERS KOLACNY. VIC DE WACHTER HAALT DE WATTMAN VAN TUSSEN DE PLOOIEN VAN DE GESCHIEDENIS.

3


INTERVIEW MET JAN VAN LOOVEREN EN PETER THYSSEN

Tekst: Kirsten Kielemoes

Hun vriendschap gaat jaren terug en na al verschillende keren aan elkaars zijde te hebben geacteerd, brengen Jan Van Looveren en Peter Thyssen nu ook voor het eerst samen een zelfgeschreven stuk op de planken. Daarvoor doken ze in hun eigen verleden want het sympathieke duo deelt meer dan enkel een passie voor acteren. In een dubbelinterview vertellen zij hoe het bakkersbestaan hen heeft gevormd en geïnspireerd tot het maken van de voorstelling ‘Bakteurs’.

K

wam jullie gelijkaardige achtergrond meteen naar boven toen jullie elkaar voor het eerst ontmoetten? Jan Van Looveren: “Peter wist blijkbaar dat ik lang een bakkerij heb gehad op het moment dat we aan elkaar zijn voorgesteld. Dat was meteen ook de reden waarom wij zijn samengebracht denk ik. Het was voorbestemd. (lacht) Maar ik heb eigenlijk pas ontdekt dat Peter ook bakker is geweest op het moment dat we moesten improviseren tijdens de repetities van Eet Mij jaren geleden. Ik voelde me toen nog wat onzeker en zei tegen Peter: ‘Om eerlijk te zijn ben ik eigenlijk geen acteur. Ik ben bakker.’ Waarop hij

natuurlijk meteen in de lach schoot. Zo is het idee gegroeid om iets te doen met ons gedeelde traject van bakkers naar acteurs.” Heeft het dan nog lang geduurd vooraleer Bakteurs echt vorm kreeg? Peter Thyssen: “Het plan om daarrond een voorstelling te maken was er meteen, maar de uitwerking ervan heeft nog enkele jaren op zich laten wachten.” (lacht) Jan Van Looveren: “Het is als acteur in Vlaanderen ook niet zo gemakkelijk om zomaar tijd en geld te investeren in het maken van een eigen voorstelling. Vlaamse acteurs moeten nogal

© Joshua Dhondt

TWEE BAKKERS, ÉÉN DROOM


dikwijls verschillende klussen combineren om op het einde van de rit genoeg geld over te houden. Als je al het geluk hebt om met acteerwerk je brood te kunnen verdienen. Pun intended!” (lacht) Hebben jullie het bakkersbestaan en de onvermijdelijk overstap naar het acteren gelijkaardig ervaren? Peter Thyssen: “Niet echt, in die zin dat Jan een zelfstandige bakker was, terwijl ik er eigenlijk mee ben opgegroeid als bakkerszoon. Voor Jan was het bakkerswezen dus meer een bewuste keuze dan voor mij. Maar de overstap naar acteren was voor mij evenmin vanzelfsprekend. Pas toen ik genoeg financiële zekerheid had, heb ik mijn kans gewaagd.” Jan Van Looveren: “Mijn vader was beenhouwer en wou dat ik een degelijk beroep ging doen. Ik was niet goed in school en acteur mocht ik niet worden, dus dan heb ik maar voor bakker geopteerd. Uiteindelijk heb ik zeventien jaar lang een bakkerij gehad. Ik heb ook niet meteen de overstap kunnen maken naar acteren. Ik denk dat ik dat zo’n achttal jaar heb weten te combineren.” Waarom heb je dan toch zo lang vastgehouden aan je bakkerszaak als acteren je droom was? Jan Van Looveren: “Het was eigenlijk de droom van mijn vader dat ik bakker zou worden en op een of andere manier wou ik die droom niet kapotmaken. Pas na zoveel jaar ben ik mijn eigen droom gaan najagen.” Het najagen van die acteerdroom, is dat waar de voorstelling vooral om draait? Peter Thyssen: “Bakteurs gaat vooral over hoe je als kind een droom hebt die je wil waarmaken

en hoe je dat kan realiseren zonder daarbij al te veel mensen pijn te doen.” Jan Van Looveren: “Onze voorstelling gaat letterlijk over twee bakkers die graag acteur willen worden. Maar als we het stuk spelen, merken we heel hard dat mensen vaak beseffen dat wat je droom ook is, je ervoor moet gaan. Daaraan merken wij dat de voorstelling toch een bepaalde impact heeft. Ik heb datzelfde besef ook naar mijn kinderen toe. Ik vind dat je op dat vlak je kinderen moet loslaten. Ik zeg hen ook dat ze moeten doen wat ze graag doen want het leven is veel te snel voorbij.” Maakt dat de voorstelling soms wat somber? Peter Thyssen: “Nee, absoluut niet. Het is een hele luchtige voorstelling met veel humor. Dat is ook onze bedoeling. Wij willen mensen laten lachen. Met dat idee in het achterhoofd zijn we beginnen schrijven.” Jan Van Looveren: “Tijdens het schrijfproces zijn we heel hard bezig geweest met hoe ons leven gestart is. We waren twee ‘klein mannekes’ met een grote droom. De bakkerij was geen bakkerij. De oven geen oven maar een ruimteschip. De bloemzakken de cocaïne van de maffiabazen die we naspeelden. Die fantasie die we als kind hadden is altijd blijven doorwerken.” Peter Thyssen: “Dat willen we ook tonen op scène, dat wij kinderen gebleven zijn die zich nog altijd amuseren met het plezier van een kind.”

INFO Jan Van Looveren & Peter Thyssen Bakteurs Zaterdag 22 oktober 2016 om 20.00 u. GC De Pit, Buggenhout

5


Er fgoed Land van

Theater Buggenhou t

OTHELLO THEATER DE TOEKOMST

Dendermonde

FGOED INSPIREREND ER

Zaterdag 24 sept

0 u. ember 2016, 09.0

het STAM se erfgoedcel len en ren de Oost-Vlaam ise an illigers en jw org r vri be or do tem Op 24 sep projecten, voor en ed go erf ale ngen lok er en st-Vlaamse ver igi een inspiratiedag ov nde tafels stellen Oo geille en sch gen ver n vra Aa or . vo en is organ isator meteen ru imte de schermen ten voor, waarna er jec ter pro ach e k nd bli e ere iek pir un ins ers een ag krijgen deelnem sprek. In de namidd nt. Ge m va n het Stadsmuseu €5 ndermonde .be www.egclandvande

Vrijdag 18 november, 20

.00 u.

Othello is een machtige bro k theaterliteratuur die aantoont waa rtoe onv erd raagzaam heid kan leiden. Het is een oproep om niet te oordelen over iemand anders op bas is van vooroordelen. Deze Othello, een wer vele nde bewerk ing van 90 minuten, staat alleszins vóó r verdraagzaam heid én diversiteit op scène en overal daa rbu iten. De voorstelling wordt ond ersteund door een muurhoge videoprojectie en een live gebrachte soundtrack. Een emotion ele rollercoaster die je meesleept naa r het puntje van je stoel. GC De Pit - theaterzaal €12 / 11 (red .) / €10 (abo7, -26j) / 6 (VT-P) www.gcdepit.be

Humor Lebbeke

LLES GOED MET MIJ GAAT A BEGIJN LE BLEU Vrijdag 7 ok tober,

20.00 u.

en die er toe doen Er zijn maar 3 woord dag. Al de rest de k plu d: in deze werel t? Hoe Begijn nie , is bagage. Eenvoudig moeilijker te en lev t he t ag er toch in sla n in “Met zie hij laat ma ken da n het is, u graag lacht t da Om !”. ed go mij gaat alles u zichzelf er t da om k met losers, maar oo nt. rke stiekem in he

© Guy Kokken

diumz aal CC De Biekor f - po 5) +6 6j/ (-2 4 €1 / € 15 en) /€ 7,5 (V TP) /€ 13 (abo en groep www.ccdebiekorf.be


Humor Berlar

e

FEST IVAL IN HET TEKEN VAN HET WO HET WOORD ORD Zaterdag 10

september, 2 0.00 u.

Comedyavond met volgende line-up: Bas Bi kom ieken va n rker, één va n zijn generatie de beste . Zo nu en da matig improv n op het ra nd iserend, nooi je, regelt kwetsend. Pi werd hij 3de in et De Praitere de Humo’s Com , In 20 07 edy Cup. Intu via Bevergem ssen overal be . Jeron De Wul kend f, Verwacht je zo benaderd za aa n clichés di g en hoe je de e je nooit wereld verbet Thomas Sm ith er t met een m , Comed ia n di icrofoon. e het flegma en Engelse standflow va n de pu up comedy w re ee t te vertalen na ta lige equiva le ar een Nederla nt. Sigi Hendr ndsix Singer-son V laanderen & gw riter – The Eurosong 20 09 Voice va n Jos: mc CC St roming - grote zaal € 17 / 14 (abo ) / 11 (-26j) www.berlare. be/ccstroming

e n de r m

o n de

T IVAL RT S A E V F E T L BOU NLUCH E P O S GRAT I

D Familie

er, va eptemb

naf 1 2

.00 u.

binmo nd s e . D e nd e r e ick d n k w ic u p ie o or e e n a r t opn v v s le he t a u t S r o t en sta a lmt B a a n he ed itie p onveilig workelen we e d , d m e r ta a ti s z ie a n r v e e v Me t d e de binn der)a nim t va n een 12 uur s in e m r (k O , fa . s n in fa genie k, d a n nenstad ur ma ken v ier s, muzie olschaatsen en 3u r, circu r te je a e p h o Va na f 1 att of vol stra t, met de fiets festiva l te voe m o K . s ho p s nstad! e binne levend ig entrum - stadsc 016 m on d e r e levar t2 d u n o e D ica .be/ b lg e b c .c www g ratis

18 s Zondag


©Toon Aerts

8

ROLAND IN ZICHT! ROLAND & DEEP BLUE SEA - BLUES VAN DE ROLLENDE ZEE.

Tekst: Frederik Goossens


Roland van Campenhout is al een tijdje de rechtmatige pensioenleeftijd voorbij, maar laat je niks wijsmaken. Hij is voor eeuwig jong, steeds hongerig naar nieuwe muzikale ontmoetingen, naar ongekende geluiden en onbewandelde paden. Voor zijn nieuwste tournee langs de Vlaamse CC’s laat hij zich inspireren door de zee: blues- en folksongs over het wijde sop. Of, volgens Roland zelf, liedjes over “maandenlange eenzaamheid, weg van vrouw en kind. Als dat geen blues is dan weet ik het niet.”

D

e Vlaamse blues heeft haar wortels in ley live te zien. Die concerten hebben mijn leBoom. Daar zag Roland van Campen- ven veranderd. Of ik zelf ook jazz wou spelen? hout als zoon van een veel te vroeg ge- Daarvoor moet je een vingervlugge techniek storven saxofonist het levenslicht. Met muziek in hebben en ik wist al vlug dat dat niet aan mij de aderen, droomde de jonge Van Campenhout besteed was. België is een land van fenomenale van een leven buiten de steenbakkerijen. Aange- jazzgitaristen; Django Reinhardt, René Thomas, stoken door de wilde romantiek die hij vond in Freddy Sunder, Toots Thielemans of mijn goede de lectuur van Jack Kerouacs On the Road, werd vriend Philip Catherine... Noem maar op. Daar hij een verwoed jazzliefhebber. Maar uiteinde- hoefde nu niet meteen nog eentje bij (lacht). lijk zouden de blues zijn levensgezel worden. Of Trouwens, ik kan meer dan voldoende feeling hij nu samen met Miek & Roel op het podium leggen in één akkoord.” stond, met zijn eigen Bluesworkshop, met Arno, Wannes Van de Velde of Rory Gallagher, blues zijn de rode draad in alles wat hij doet. “OFWEL IS HET GOED, OFWEL IS HET SLECHT. IK HEB GEEN GEDULD MEER We ontmoeten Roland – een van die iconische VOOR DIE HOKJESMENTALITEIT” muzikanten die geen familienaam behoeft – in een zonnig Gent. Hij is in een spraakzame en nostalgische bui en - nog voor we een vraag kunnen stellen over zijn nieuwste project – be- Je kwam er snel achter dat jazz het bed deelde met de blues. Uiteindelijk werd die muziek gint hij te vertellen over de good old days. jouw levensgezel. Roland: “Al van jongsaf was ik bezeten door Roland: “Rond het begin van de jaren zestig jazz. Ik was een echte beatnick die enkel naar ontstond er een curieus muzikaal fenomeen de avant-garde bebop luisterde. John Coltrane dat skiffle werd genoemd: akoestische folk en en Miles Davis waren mijn helden. Ik ging op bluesmuziek gespeeld in de geest van de grote, pelgrimage naar het jazzfestival van Comblain- zwarte Amerikaanse muzikant Leadbelly. In La-Tour om er Coltrane of Cannonball Adder- Engeland had je Lonnie Donegan, die in onge-

9


veer elke stad navolging had. Honderden jonge kerels begonnen er gitaar te spelen. Daar zijn wel een aantal toffe groepjes uit ontstaan die later nog goed hebben geboerd. En ook ik had de microbe te pakken. Dan ging ik vanuit Gent op bedevaart naar Antwerpen om Ferre Grignard te zien spelen in café de Muze. Schrik dat ik had van die mens! Een lieve kerel, hoor, maar hij keek altijd zo kwaad, vond ik. Eventjes later heb ik in Londen Jimi Hendrix zien spelen. Bij mijn terugkomst heb ik meteen een elektrische gitaar en een grote Marshall versterker gekocht...”

10

En dat in een tijd dat het grote folkicoon Bob Dylan nog van het podium werd gejouwd omdat hij zijn gitaar inplugde? Roland: “Inderdaad! Er werd toen nog veel meer nagedacht over wat wel en wat niet kon. Gelukkig is die tijd voorbij. Ofwel is het goed, ofwel is het slecht. Althans, zo is dat voor mij. Ik heb geen geduld meer voor die hokjesmentaliteit.” Als ik je discografie bekijk, dan valt het op dat je al hebt samengespeeld met muzikanten uit alle continenten en alle generaties. Roland: “Ja, dat houdt me jong en bij de pinken. Zo’n ontmoetingen gebeuren vaak heel toevallig en intuïtief. Het moet klikken. Gelukkig spelen jonge muzikanten ook graag samen met mij. Ik denk dat dat komt omdat ik nog steeds voor nieuwe ervaringen open blijf staan. Ik wil niet avond na avond hetzelfde doen. Dan begint muziek spelen veel te veel op werk te lijken.” Vanwaar komt het idee om zeemansliederen te spelen? Roland: “Dat komt niet van mij, maar van Ser-

ge Feys, onze toetsenist. Ik heb wel heel mijn leven iets gehad met de zee; die romantiek van het wijde sop, van nieuwe horizonten, het hypnotische geluid van het water dat op het strand spoelt… Ik heb bovendien ook een grote voorliefde voor de havenstad Oostende. Daar heb ik vijftien maanden lang mijn legerdienst doorgebracht bij de zeemacht. Pas op, veel van de zee heb ik toen niet gezien, zo vanachter mijn bureau. Wel heel wat ander vocht in het drukke uitgangsleven van de stad (lacht).” Alsof toeval niet bestaat, ben je nu ook met Smory & De Visschers betrokken in nog een ander project dat over de zee én over Oostende gaat. Roland: “Ja, het thema van de zee achtervolgt mij de laatste twee jaren. Niet dat het me stoort. Wist je dat ik onlangs nog de rol van een Oostendse visser heb gespeeld in de film Cargo? Als Smory & De Visschers hebben we zes vissersliederen opgenomen, gezongen in het Oostends dialect. Die zijn terechtgekomen op een cd’tje dat hoort bij een fotoboek met portretten van afgeleefde smoelen van vissers. Die zijn gemaakt door Stephan Vanfleteren voor de tentoonstelling Engelen van de Zee in het NAVIGO visserijmuseum in Oostduinkerke. Ik wou die liedjes zelf niet zingen, omdat mijn 'Westvloams' daarvoor bijlange niet goed genoeg is. Dus zingt Luc Dufourmont van The Idiots, een fan-tas-tische band die vroeger The Ugly Papas heette, mee. Man, ik zweer het u, dat is een goed plaatje geworden!” “Trouwens, voor je het vraagt: 'smory' is een gerecht van gestampte aardappelen met karnemelk en garnalen, blijkbaar. Ja, ik heb veel bijgeleerd de laatste tijd (lacht).”


Maar er zullen geen Oostendse liedjes te ho- “Daarnaast vond ik nog een ander liedje uit de Bahama’s. Sloop John B. werd er ter plaatse opren zijn tijdens The Deep Blue Sea? Roland: “In alle talen en in alle landen zijn er lie- genomen door Alan Lomax (beroemde Amerideren over de zee geschreven. De keuze is einde- kaanse folklorist en musicoloog en één van de loos. Iedereen kent natuurlijk de beroemde shan- eerste die veldopnames maakte van volksmuty’s uit de Ierse en Engelse volksmuziek. Ook in ziek van over de hele wereld, nvdr). Iedereen de Bretoense folk of in het Franse chanson vind kent het natuurlijk als die grote hit van The Beje talloze voorbeelden. Denk maar aan La Mer ach Boys, maar onze versie is alweer iets heel van Charles Trenet. Via het internet had ik na- anders.” tuurlijk meteen een heel repertoire aan zeemansliederen samen kunnen zoeken. Maar dat inte- Je gaat opnieuw met een indrukwekkende resseerde me niet. Ik vind het leuk om in boeken batterij aan talent op de baan. te neuzen, of om voor mijn platenkast te staan en Roland: “Ja, een wreed schoon orkestje, al zeg nog eens wat oud vinyl te draaien. Zo ben ik tot ik het zelf. Met aan de drums Isolde Lasoen (Daan, Isolde et Les Bens) die trouwens ook een een heel persoonlijke selectie gekomen.” mooi stukje tweede stem kan zingen. Mirko Banovic (Arsenal, Arno) speelt bas en Serge Feys Voor welk repertoire heb je gekozen? Roland: “Ik ben in de muziek van mijn jeugd ge- (Arsenal…) toetsen. En ook Patrick Riguelle doken. Zo ben ik al jarenlang een grote bewonde- doet mee – nog ne mens waar ge niet kwaad raar van Joseph Spence. Hij was een fenomenale op kunt zijn.” gitarist uit de Bahama’s wiens muziek heel wat invloed heeft gehad op mensen als Ry Cooder. Het is een redelijk eclectische en elektrische Van Spence heb ik ondertussen een drietal lp’s bende. volledig grijs gedraaid. Wat een techniek, wat Roland: “Ja, het gaat er soms stevig aan toe. Wat een souplesse, wat een feeling, en wat een stem niet belet dat ik iedereen van het podium kan had die man! Ik krijg al kippenvel door gewoon sturen en alleen met mijn akoestische gitaar nog maar zijn naam uit te spreken. Spence is wat verderga. Alles kan en alles mag. Ik haat setlists, mij betreft een god. Van hem speel ik Out on the ik haat repeteren en ik haat het om twee keren hetzelfde te doen. Zoals het hoort, hé.” Rolling Sea, een gospel.” “Een ander liedje dat ik al vele jaren ken, is The Sinking of the Titanic. Dat speelde ik al met mijn eerste skiffle-groep. Het is een verdoken protestINFO lied met een ironische, bijna sarcastische boodZeemansliederen schap. De laatste strofe gaat over een zwarte meRoland and the Deep Blue See demens die op het allerlaatste moment niet meer vrijdag 25 november om 20.00 u. als passagier meemag op de Titanic. Het is met CC Belgica, Dendermonde andere woorden een dikke, vette middenvinger naar alle racistische blanken.”

11


MUZIEKTHEATER MET EEN SCANDINAVISCH TINTJE © Eva De Mul

INTERVIEW MET DIMITRI LEUE

Tekst: Kirsten Kielemoes

Dat Dimitri Leue een creatief multitalent is, staat buiten kijf. Dat theater zijn favoriete speelplaats is, evenzeer. Al meer dan twintig jaar maakt deze immer energieke acteur theater voor jong en oud. Deze keer neemt hij ons mee op een Scandinavische sfeertocht met de vertelling van Hans Christian Andersens 'De Standvastige Tinnen Soldaat', begeleid door muziek van de Noorse componist Edvard Grieg.

H

oe ben je voor deze voorstelling bij Hans Christian Andersen uitgekomen? Dimitri Leue: “Eigenlijk is het niet helemaal mijn idee geweest. De idee om iets te doen met sprookjes van Andersen in combinatie met de muziek van Grieg is mij voorgelegd door de dramaturge van deSingel. Maar ik was meteen enthousiast, omdat ik grote fan ben van Andersen. Enige tijd geleden was ik in Denemarken en heb ik er het Andersenmuseum bezocht. Ik was daar heel erg van onder de indruk, temeer omdat hij zo’n enorme hoeveelheid sprookjes bijeen heeft geschreven.” Toch heb je gekozen voor een van zijn meest bekende sprookjes. Waarom precies de keuze voor De Standvastige Tinnen Soldaat?

Dimitri Leue: “Ik heb voor dat vreemde sprookje gekozen omdat het eigenlijk zo’n absurd verhaal is. Het gaat alle kanten uit en toch blijft het heel boeiend. Het is een heel vol verhaal. Op het eerste zicht lijkt het wat willekeurig geschreven. Toen ik het voor het eerst las, moest ik denken aan iemand die in de keuken staat en niet goed weet hoe hij zijn gerecht moet kruiden en er dus maar van alles wat instrooit. Maar hoe langer ik naar de tekst keek en hoe beter ik de tekst leerde kennen, hoe meer het klopte. Dus ik ben echt blij met mijn keuze. Gelukkig maar!” (lacht) Kan je iets meer vertellen over de stijl van de voorstelling? Dimitri Leue: “Mijn vertelling wordt ondersteund door de muziek van Edvard Grieg. Dat


Scandinavische gevoel dat hij met zijn muziek opwekt, werkt daar wonderwel bij. Sommige scènes krijgen echt een rijkere dimensie omwille van de muziek. Ik geloof ook ten stelligste dat muziek en theater samen een diepere impact kunnen nalaten.” Andersen heeft zijn protagonist niet echt veel eigen wil toegekend. Alles overkomt hem, zonder dat hij er veel invloed op heeft. Komt dat terug in jouw interpretatie? Dimitri Leue: “Dat klopt. Het is geen held die controle heeft over zijn verhaal, zoveel is duidelijk. Het is zelfs geen held die zichzelf redt. Het is eigenlijk geen held, tout court. Het is ook een beetje het verhaal van Romeo en Julia. Het gaat om verliefd zijn op iemand die je niet kan krijgen. En daarbovenop is hij gehandicapt, als éénbenige soldaat. Hij is dus helemaal niet perfect. Maar dat maakt hem een mooi hoofdpersonage, iemand voor wie je sympathie hebt.” Zie jij in het sprookje parallellen met de wereld van vandaag? Dimitri Leue: “Toch wel. Het Tinnen Soldaatje komt in een andere wereld terecht, een vreemde wereld. Hij maakt een gigantische reis om dan terug thuis aan te komen, alleen is het niet meer thuis. Kijk, we hebben dit interview in een asielcentrum (opvangcentrum voor minderjarigen in Dendermonde, waar Leue een voorstelling speelde, nvdr) waar je de hele tijd geconfronteerd wordt met dergelijke verhalen, dus je moet echt niet ver zoeken om de bredere context te zien. In die zin is het een universeel verhaal van iemand die zijn leven in de handen legt van andere mensen en onderweg verschrikkelijke dingen meemaakt. De vluch-

telingenproblematiek maakt zo’n verhaal heel tastbaar natuurlijk.” Je voorstelling is zowel voor kinderen als volwassenen bedoeld. Stond je daar veel bij stil tijdens het maken van de voorstelling? Dimitri Leue: “Ik maak ondertussen bijna twintig jaar jeugdtheater en daarbij hanteer ik altijd hetzelfde credo: je moet voor kinderen hetzelfde soort theater maken als voor volwassenen, alleen beter. Voor mij is goed theater goed theater en als dat dan ook nog eens toegankelijk is voor kinderen, is dat mooi meegenomen. Sowieso streef ik ernaar dat theater voor eender welke doelgroep goed en toegankelijk moet zijn. Er moet voor iedereen iets in zitten.” “Persoonlijk vind ik het heel leuk om met lagen te werken, een laag voor kinderen en een laag voor volwassenen. Wat ik door de jaren heen heb gemerkt, is dat volwassenen dan gaan lachen met humor bedoeld voor kinderen, die eigenlijk iets te kinderachtig is, maar zij lachen mee met de kinderen. En omgekeerd gaan kinderen meelachen met volwassenen over dingen die ze waarschijnlijk nog niet zo goed begrijpen maar waarvan ze toch al de humor inzien. Dus in mijn ervaring houdt zo’n voorstelling de volwassenen kinds en maakt het de kinderen iets volwassener.”

INFO Pantalone: Dimitri Leue en Kiyotaka Izumi Eén been / Eén vleugel (8+) vrijdag 18 november om 20.00u CC Belgica Dendermonde

13


OTOWN M N I NS MESKE E MESKENS LI NATHA

De Muziek Familie Berlare

BERLARE CULTOERT

Zondag 11 septembe

n de r m o

n de

r, 14.00 u.

n van een heerlijke t de hele fam ilie gen iete Wat is er leu ker dan me mooiste plekken van een fietstocht langs de fietstocht? Misschien van muziek, dans en n iete ij je gratis kan gen onze gemeente waarb r de zesde editie ast deze dat um vrij voo straat theater, … Hou alv d’. Kijk tijd ig ron reld we t als thema ‘de van Berlare Cu ltoert me mma via ww w.berna of bek ijk het progra naa r onze facebookpagi activiteit die zich een is t. Berlare Cu ltoert lare.be/berla recultoer s met kinderen. vooral richt op fam ilie

Muziek Wet

teren

TERUG NAA R HET BEGI N WALRUS

es Berlare - diverse locati gratis ing www.berlare.be/ccst rom

© Diego Fra nss

ens

Vrijdag 21 o k

tober 2016 , 20.00 u.

Walrus bren gt onder leid ing va n fron ook toetseni tman Geert st bij Yevgue Noppe ni - aa nsteke popsongs in lijke en geva het Nederla nd rieerde s. De ene keer weer versti lle onst uim ig, da nd. De muzie n k va n Walru ook geen rock s is geen klei , maa r iets ha nkunst, lver wege: ve pop. Met hu rfi jnde, alternat n nieuwe cd en bijhorende ieve de ba nd zich theatertourn op tot één va ee werpt n de Nederla ndst tr oo np re te ndenten va n alige muzieks de cène. CC Nova, Th eaterz aal € 14 / € 11 (v riend) / € 10 (-26) / € 5,5 (vrijetijd spas) www.ccnovaw et teren.be


N

Humor Buggenhout

Za te r

ove m b dag 5 n

er, 20.0

EN DAN DAVID GALLE

0 u.

e n n ieuw g met ee w n' muziek u r te is ns to e Meske een show?! 'Mo en Natha li draa it. E s u it voor t m a o w l a n a er m e m ll a m t show. E u e nba re n w aa r h e r e rk e e a r v in k h l it M o is d o nd v ns zing t ende av pta. Meske 0 m e ’7 T opzwep e in g Ross, Th n ‘60 -be e n re op s T ia ja r D d u , ein me s , The Fo e Supre a ndellas d ie periode. V e Gaye, Th Th n u it n a r tha & a r tieste , iederee tions, M a nderen eze tijd geleefd le n e e v e t r en e e iet in d iddellijk eeft u n t e r on m O ok a l h en k rijg k ie z u em kent dez o el v a n . isch gev lg ta s o n as) l aterz aa rijetijdsp ica - the / € 11 (v j) 6 -2 , n CC Belg nde 20 (vrie en s € 22/ € .be/mesk a ic lg e b www.cc

Expo Lebbek

e

N… DE PISTE I N VELODROOMS NEN E W IELERBA ANDEREN A L V T S O O IN

t woe n Vrijdag 9 to

tembe sdag 28 sep

Zaterdag 29 oktober 2016, 20.00 u. Een stand-upcomedyshow waarin David Galle op hilarisch herkenba re wijze één van de grootste problemen van onze tijd aankaart: hoe iedereen denk t gelijk te hebben. We hebben allemaal wel een men ing. Dat kunt u zien op het internet. Daar komt ruzie van. We moeten elkaa r gerust laten en elkaa rs men ing respecteren. En we moeten vooral ook stoppen overal onze men ing over te geven. Want laten we eerlijk zijn. We denken dat wat we zeggen of doen belangrijk is. Maa r is het wel zo? En zelfs als het niet zo is: En dan?

r

e va n de Gents 75ste ed itie de is ng lli e te w ns n het nieu or de tentoo e eeuw gelede d Aan leid ing vo dat een ha lv it m door bran fe t oo he dr lo en ve Zesdaagse einde va n t dat de vorige he na d, op en en op ge tstond en Kuipke werd ielerbanen on meeste kend . De eerste w en. Maa r de ed uw. st ee e e verwoest was ot st gr ia va n de 20 , vooral in de e eerste decenn D de 19de eeuw de n. in aa it st te or ri popu la s tijds do hun grootste en de ta nd de er tier in de konden nadi ge acht aa n : ‘V ni nd ei w aa s r ht ee m r Slec de que als on po dt -e ee ng best en in de belle om dr lo tentoonstelli ve over de n de burgerij, t ontstaan va esteding voor piste’ over he tb ste was en or pi sp n ee en n ijetijdst bouwen va he s’: er plek voor vr kende uw be bo ste’: focus op ‘Velod room e: zes pistefiets, … oden in de pi gs rg le aa ie 6d e ‘W , ts op zich d, ‘De Gen on gr er ht is een kunst K ac t se he uipke, Oost-V laam evenement, pistiers met ieke va n het un samenwerer n ov ee t’: is en fees ntoonstelling te e dagen koers D . en er de scherm pistiers acht n. Huis va n A lij t he et king m bbeke Bibliotheek Le tuur_vrijetijd e/public/cul Gratis vlaanderen .b tos .o w w w ht tp://

GC De Pit - theaterzaal €12 / 11 (red.) / €10 (abo7, -26j) / 6 (VT-P) www.gcdepit.be


© Stef Depover

TWEE PARELS ALS AFSCHEID VAN 'T ARSENAAL MICHAEL DE COCK REGISSEERT 'ACHTER DE MAAN' EN 'DOOD VAN EEN HANDELSREIZIGER' Tekst: Leen De Greve

Michael De Cock heeft een decennium lang het directeurschap van het Mechels gezelschap ‘t Arsenaal op zich genomen en verkast nu naar KVS Brussel. Als theatermaker pur sang regisseerde hij als afscheid twee pareltjes bij ’t Arsenaal. 16

M

et eeuwenoude grote verhalen uit de Griekse mythologie en de Bijbel in het achterhoofd, ging Michael De Cock aan de slag met een aantal oerthema’s zoals liefde, vruchtbaarheid, bedrog en wraak. Thema’s die van oudsher gestalte krijgen in vrouwenfiguren. Een jonge vrouw neemt afscheid van haar vriend en spuwt een laatste keer haar gal. Een tweede vrouw, onvruchtbaar, onderneemt wanhopige pogingen om een kind te krijgen. Een derde vrouw, in de herfst van haar leven, grijpt haar laatste kans op de liefde. Drie momenten uit het leven van een vrouw. Drie hedendaagse vrouwen op een kantelpunt. De schepper bedacht voor de vrouw een mechanisme waarmee ze als draagster er moet voor zorgen dat de mensheid blijft bestaan. Zonder de andere gender lukt het hen weliswaar niet, maar zowel psychologisch als fysisch is de uit-

eindelijke ‘taak’ niet echt evenredig verdeeld. De vrouw wordt er willens nillens in haar leven mee geconfronteerd en dit al sinds Eva deze aardkloot betrad. De eraan verbonden thema’s, liefde en vruchtbaarheid, zijn sinds mensenheugenis niet veranderd. Maar uit de bovengenoemde issues vloeien ook, en eveneens van oudsher, de onlosmakelijke kwesties wraak, jaloezie en bedrog. Op deze oerthema’s is de voorstelling Achter de maan gestoeld. Door de eeuwen heen ging al menig auteur er mee aan de slag. Michael De Cock greep terug naar de Bijbel en de Griekse mythologie, maar alleen maar als opstap. Zijn script speelt zich af op de dag van vandaag. Om het geheel over te brengen naar het publiek bedacht hij als regisseur een concept waarbij drie actrices om beurten hun opwachting maken. Men zou haast kunnen stellen dat er drie monologen na elkaar worden opgevoerd. De


interactie tussen de speelsters is vrijwel onbestaande. Toch blijkt al snel dat er duidelijke parallellen aanwezig zijn in de levensloop van de drie vrouwen. Op de keper beschouwd worden zij bedeeld met eenzelfde beslommering. DOOD VAN EEN HANDELSREIZIGER Het was in de lente van 1948 dat toneelauteur Arthur Miller eigenhandig een hut bouwde in de wouden van Connecticut om er te werken aan een stuk waarvan de eerste twee zinnen al geruime tijd door zijn hoofd spookten: “Willy?” “It's all right. I’m back.” Na zes weken opsluiting kwam hij naar buiten met een tekst die legendarisch zou worden:Dood van een handelsreiziger. Hij won er prompt de Pulitzer-prijs mee en sindsdien behoort de tekst tot de literaire canon van de twintigste eeuw. 't Arsenaal waagde zich aan een productie waarin Lucas Van den Eynde, Mieke De Groote en Peter De Graef de tekst naar hun hand zetten. Michael De Cock voerde de regie. Arthur Miller schreef met deze tekst een scherpe kritiek op het kapitalisme en de waan van de American Dream. Hij toont een ontwricht en door het systeem leeggezogen individu, een man die in zijn eigen dromen van succes verloren is gelopen en aan het einde van zijn leven merkt dat alle moeite vergeefs is geweest. Hij toont de pijnlijk verstoorde relatie tussen een veeleisende vader en een zoon die alleen maar voor die eisen op de vlucht kan slaan. Hij toont een gezin waarvan de leden door onbegrip en verontwaardiging uit elkaar worden gedreven. En aan de basis van deze tragedie liggen de verraderlijke wensdromen en het op financieel succes gefixeerde mens-

en wereldbeeld waarmee het kapitalisme de wereld heeft opgezadeld. De kracht van de tekst schuilt vooral in het feit dat Miller vele kritische vragen stelt, maar weinig antwoorden geeft. Daardoor behoudt het stuk zijn frisheid en kan het steeds opnieuw worden ingevuld. De vragen blijven relevant en verdienen eigentijdse antwoorden. Alleen al het feit dat de door Miller opgeworpen dilemma’s omtrent ambitie, familie en zingeving nog steeds pertinent zijn, levert een schokkend inzicht: bijna zeventig jaar na de eerste opvoering is de condition humaine binnen het kapitalistisch systeem weinig veranderd en leven er nog steeds dezelfde losgeslagen illusies en onmogelijke verwachtingen. Lucas Van den Eynde toont zijn kunde als speler in de razendsnelle wendbaarheid waarmee hij laveert tussen verscheurende twijfel en euforie, gekweldheid en trots, woede en liefde. Zonder de andere spelers te overschaduwen, eist hij voortdurend de aandacht op en laat hij zijn spel moeiteloos manoeuvreren van klein en ingetogen naar breed en onstuimig. Twee pareltjes theater om naar uit te kijken!

INFO Dood van een handelsreiziger CC Belgica Dendermonde 19 oktober om 20 uur Het kraken van de maan CC Stroming Berlare 19 november om 20 uur

17


© Kurt van der elst

CLAUDINE DE PAUW KIEST VOOR 'CEL' Bij het verschijnen van de nieuwe programmabrochure van CC Nova is het uitkiezen van voorstellingen steeds een leuk familiemoment. We gaan steevast voor jong talent van onder andere Circuit X, de dansvoorstellingen en pittige, vernieuwende stukken die moeilijke thema’s niet uit de weg gaan.

D 18

e voorstelling CEL van TG Vagevuur trok meteen mijn aandacht met de zin: “Op een doordeweekse dag plegen twee gewone achttienjarige meisjes een aanslag.” Wellicht had dit te maken met het feit dat ik kort ervoor een lezing bijwoonde van professor Johan Braeckman met als titel Over extremisme en radicalisering: oorzaak en aanpak. De lezing friste ons collectief geheugen op met vermeldingen van de CCC, de Bende van Nijvel, ALF, IRA, RAF en recenter Andreas Breivik: allemaal groeperingen die voor terreur in België en Europa zorgden en niets met de islam te maken hadden. Uit de lezing onthield ik vooral dat het heel belangrijk is dat we het proces van radicalisering goed leren begrijpen alvorens we oordelen en veroordelen. De berichtgeving van vandaag laat maar al te vaak uitschijnen dat alle terrorisme moslimterrorisme is. Het zou goed zijn mochten we wat kritischer leren denken. En net daarover handelt de voorstelling CEL, denk ik. Het verhaal van twee gewone meisjes van bij ons. Wat was de aanleiding van hun radicaliseringsproces? Welke keuzes maakten

ze? Zijn het in se gewone mensen zoals u en ik die een verkeerd pad volgden en de weg kwijt raakten? Had het anders gekund? Het verhaal van CEL start bij de aanslag en brengt ons stap voor stap terug tot waar het begon. Door omstandigheden kan zowat iedereen – en kwetsbare jongeren in het bijzonder – in een isolement terechtkomen. Een isolement waar ze door gewiekste ronselaars vatbaar gemaakt worden voor ideologieën die zin kunnen geven aan hun ‘verloren levens’, waardoor ze zich plots terug iemand voelen, het gevoel krijgen ergens bij te horen. Als we de drijfveren van wat aanzet tot extremisme kunnen begrijpen, is het wellicht mogelijk om ze sneller te herkennen en misschien te proberen voorkomen. CEL wordt ook gebracht als schoolvoorstelling voor het secundair onderwijs. Hopelijk zet de voorstelling de leerlingen aan om via nagesprekken in klasverband een eigen visie te ontwikkelen. Ik denk dat vooral het theater een uitstekende plek is om ons op indringende wijze met dit actuele thema te confronteren. Ik kijk er naar uit!


LAAT DE VROUWEN AAN HET MOORDEN GAAN! Tekst: Jen De Groeve

Ere wie ere toekomt: het is Jef Geeraerts die het misdaadgenre in Vlaanderen op de kaart heeft gezet. Hij besefte dat je in spannende boeken de lezer niet alleen kon verstrooien, maar hem ook een flinke brok maatschappelijke analyse en kritiek kon presenteren. Velen traden in zijn voetsporen, maar in zijn maatschappelijk engagement zijn slechts enkele misdaadauteurs Jef Geeraerts gevolgd. En ook al is Vlaanderen Scandinavië niet, of Groot-Brittannië, waar we de grootmeesters van het genre terugvinden, ook hier gedijt de crime uitstekend...

D

e Leesdijk-bibliotheken organiseren dit najaar op zondagochtend een Bloedstollende Lezingenreeks van en over Vlaamse schrijvers van misdaadliteratuur. Acht schrijvers, een recensent en een filmmaker geven hun kijk op het genre. Je krijgt dus direct inkijk in het werk van de schrijvers, maar er wordt ook over de individuele oeuvres en over de grenzen van het genre heen gekeken. John Vervoort, recensent bij De Standaard, heeft een scherp oog voor wat er zich binnen de crime afspeelt. Hij ziet in Vlaanderen heel wat “goede politieromans – denk aan de boeken van Toni Coppers of Jo Claes, en ook Pieter Aspe is weer op dreef.” Maar Vervoort vraagt zich wel af waar de dames blijven. Er zijn in Vlaanderen veel minder schrijfsters van misdaadromans dan in Nederland, terwijl “allerlei statistieken nochtans laten zien dat misdaadromans vooral door vrouwen gelezen worden.” Deze lezingenreeks heeft alvast één crime lady op het

programma staan. Sterre Carron houdt met inspecteur Rani Diaz haar lezers al zes romans lang in de ban. De Leesdijk serveert op zondagochtend dus een pittig aperitief met Jan Verheyen (Dendermonde), Sterre Carron (Laarne), het duo De Paepe en Depuydt (Buggenhout), Bavo D’Hooghe (Wichelen), John Vervoort (Wetteren), Piet Baete (Lebbeke), Toni Coppers (Berlare), Jo Claes (Hamme) en Bob Van Laerhoven (Zele). John Vervoort wenst elke misdaadschrijver een flinke injectie lef, durf, maatschappelijke betrokkenheid en scherpe karakters. “En laat de vrouwen alstublieft aan het moorden gaan. Maar alleen op papier natuurlijk.” INFO Bloedstollende lezingen 25 september tot 4 december Alle informatie: www.deleesdijk.be

19


KALENDER

SEPTEMBER - DECEMBER 2016

uitneembaar


Berlare, kasteel

LEUKSTE HALFUURTJE

PIANODUO MEPHISTO - SOUVENIR UIT RUSLAND

Za. 17.09

Zo. 18.09

Gent, STAM Lebbeke, bibliotheek

Za. 24.09 INSPIREREND ERFGOED

Zo. 25.09 VOORLEESMOMENT

20.00 u.

20.00 u.

Wetteren, CC Nova

NOVA@THEMOVIES - Belgica

Do. 29.09

Berlare, Festivalhal Donkmeer

14.30 u.

Wetteren, CC Nova

NOVA@THEMOVIES - Achter de wolken

Do. 29.09

Vr. 30.09 HET NIEUWSTEDELIJK - Vuur

15.00 u.

Buggenhout, BIB ACC, Nieuwstraat 2

10.30 u.

10.30 u.

09.00 u.

20.00 u.

11.00 u.

Wo. 28.09 VOORLEES- EN KNUTSELWORKSHOP

Dendermonde, bibliotheek

Wetteren, CC Nova

Za. 24.09 BART HERMAN - In mijn element

APERITIEFLEZING DE LEESDIJK MET JAN VERHEYEN

Opstal, Boekenschuur, Krapstraat 161

Za. 24.09 LETTERS EN SPETTERS (KINDERANIMATIE) + TWEEDEHANDS BOEKENVERKOOP

Zo. 25.09

Dendermonde, bibliotheek

Za. 24.09 LEUKSTE HALFUURTJE

11.00 u.

20.00 u.

Buggenhout, GC De Pit

MISSTRIOHSO - Jazz aan de Molen

Vr. 23.09

15.00 u. 13.30 u.

Berlare, bibliotheek

12.00 u.

11.00 u.

11.00 u.

Buggenhout, BIB ACC, Nieuwstraat 2

VOORLEESMOMENT VOOR KLEUTERS

14.30 u. 12.00 u.

Vr. 23.09 WORKSHOP - DE ENERGIEFACTUUR

Wo. 21.09

Dendermonde, stadscentrum

Dendermonde, bibliotheek

PICNIC MUSIC MET LOS BANDOS

Vr. 16.09

Zo. 18.09 BOULEVART

Overmere, IBO Wetteren, Cultuurcafé Nova

VOORLEESMOMENT VOOR KLEUTERS

Wo. 14.09

14.00 u.

20.00 u.

Berlare, CC Stroming Berlare, diverse locaties

HET WOORD - festival in het teken van het woord

BERLARE CULTOERT

Zo. 11.09

11.00 u.

Dendermonde, CC Belgica Dendermonde, bibliotheek

Za. 10.09

LEUKSTE HALFUURTJE

Za. 10.09

Vr. 09.09 TETTERFEEST

EXPO "DE PISTE IN" (TOT 28 SEPTEMBER)

Vr. 09.09

12.00 u.

Wetteren, Cultuurcafé Nova Lebbeke, bibliotheek

PICNIC MUSIC MET RUE AKOESTIEK

Vr. 09.09

15.00 u.

Berlare, bibliotheek

VOORLEESMOMENT VOOR KLEUTERS

09.00 u.

Buggenhout, BIB ACC, Nieuwstraat 2

Ma. 05.09 START BASISCURSUS COMPUTER - windows 10

Wo. 07.09

15.00 u.

Buggenhout, rommelmarkt, Kerkstraat

Za. 03.09 BOEKENVERKOOP TWEEDEHANDS BOEKEN

11.00 u.

Dendermonde, bibliotheek

Za. 03.09 LEUKSTE HALFUURTJE

KALENDER SEPTEMBER

theater

film

film

voorlezen

lezing

voorlezen

erfgoed

muziek

opendeurdag

voorlezen

jazz

digitale vorming

lezen

straattheater

klassiek

voorlezen

muziek

lezen

familie

humor

voorlezen

feest

expo

muziek

lezen

digitale vorming

boekenverkoop

voorlezen


Buggenhout, BIB ACC, Nieuwstraat 2

Buggenhout, BIB ACC, Nieuwstraat 2

APERITIEFLEZING DE LEESDIJK MET STERRE CARRON

TENTOONSTELLING KIJK (TOT 14/10)

TENTOONSTELLING LIESBET SLEGERS (TOT 28/10)

Zo. 02.10

Ma. 03.10

Ma. 03.10

S 20.00 u.

SCALA - 20 years Scala

Za. 01.10

Lebbeke, bibliotheek

Lebbeke, bibliotheek

Dendermonde, bibliotheek

Berlare, bibliotheek

Lebbeke, bibliotheek

Lebbeke, bibliotheek

Dendermonde, bibliotheek

CURSUS E-MAIL EN INTERNET

ONVEILIGE BURGER EN BANGE POLITIEK

VOORLEESMOMENT VOOR KLEUTERS

BASIS PC-CURSUS

CURSUS E-MAIL EN INTERNET

FOTO'S MAKEN/BEWERKEN MET JE TABLET

Di. 04.10

Di. 04.10

Wo. 05.10

Wo. 05.10

Do. 06.10

Do. 06.10

Vr. 07.10

Za. 08.10 VERWENDAG

PEUTERS IN DE BIB: VOOR 2-JARIGEN

KALENDER

Hamme, bibliotheek

Lebbeke, bibliotheek

Lebbeke, bibliotheek

Za. 08.10 VERWENDAG

Za. 08.10

Buggenhout, BIB ACC, Nieuwstraat 2

Dendermonde, bibliotheek

VERWENDAG + BOEKENVERKOOP + START DIGITALE MAAND

Za. 08.10

Wetteren, bibliotheek

Berlare, bibliotheek

HOE WERK IK MET EN 3D-PRINTER

Za. 08.10

Za. 08.10 VERWENDAG

20.00 u.

ERIKSSON DELCROIX - Heart Out of Its Mind

Za. 08.10 VERWENDAG

20.00 u.

Dendermonde, CC Belgica

Wetteren, CC Nova

VERDAMMTE SPIELEREI - Een dag met Stefaan

Za. 08.10

Za. 08.10

Zele, bibliotheek

16.00 u. - 20.00 u.

Dendermonde, CC Belgica

IEDEREEN VERMAKER - alles en iedereen onder stroom

Za. 08.10

Za. 08.10 VERWENDAG

20.00 u.

Lebbeke, CC De Biekorf

BEGIJN LE BLEU - Met mij gaat alles goed!

Vr. 07.10

Berlare, bibliotheek

20.00 u.

Dendermonde, CC Belgica

DANI KLEIN SINGS BILLIE HOLIDAY (OPENINGSWEEKEND)

Vr. 07.10

Za. 08.10 VERWENDAG

20.00 u.

Wetteren, CC Nova

TG VAGEVUUR - CEL

Vr. 07.10

09.30 u. - 12.30 u.

15.00 u. - 17.30 u.

10.00 u. - 13.00 u.

09.30 u. - 12.30 u.

10.00 u. - 16.00 u.

09.30 u. - 12.00 u.

09.00 u. - 12.00 u.

09.00 u. - 17.00 u.

14.00 u.

13.00 u. - 19.00 u.

Dendermonde, bibliotheek

Vr. 07.10 BOEKENVERKOOP

14.30 u. - 16.30 u.

13.00 u. - 16.30 u.

09.00 u. - 12.00 u.

15.00 u.

19.30 u. - 22.00 u.

13.00 u. - 16.30 u.

09.00 u. - 12.00 u.

Lebbeke, bibliotheek

EXPO DIEREN IN PAPIER-MACHÉ (TOT EIND OKTOBER)

BASIS PC-CURSUS

Ma. 03.10

10.30 u.

Lebbeke, CC De Biekorf

Laarne, bibliotheek, Keistraat 5

LEUKSTE HALFUURTJE

Za. 01.10

20.00 u.

11.00 u.

Berlare, Festivalhal Donkmeer

Dendermonde, bibliotheek

HET NIEUWSTEDELIJK - Vuur

Za. 01.10

theater

familie

familie

familie

familie

familie

familie

familie

familie

vorming

muziek

muziek, humor

educatie/familie

humor

muziek

theater

boekenverkoop

workshop

vorming

vorming

lezen

lezing

vorming

vorming

expo

expo

expo

lezing

muziek

voorlezen


15.00 u.

Berlare, Strijdam

SILENT MUSIC (6+)

Zo. 09.10

13.00 u. - 16.30 u. 20.00 u. 14.30 u. 20.00 u.

Dendermonde, Belgica BiS Overmere, IBO Berlare, bibliotheek Denderbelle, uitleenpost bib Lebbeke, bibliotheek Wieze, uitleenpost bib Lebbeke, bibliotheek Wetteren, De Poort Dendermonde, Belgica BiS Dendermonde, CC Belgica

DANSEN, LEIDEN EN VOLGEN

VOORLEESMOMENT VOOR KLEUTERS

HOE WERK IK MET EEN SMARTPHONE?

VERWENNAMIDDAG UITLEENPOST DENDERBELLE

BASIS PC-CURSUS

VERWENNAMIDDAG UITLEENPOST WIEZE

CURSUS E-MAIL EN INTERNET

PIET DE PRAITERE - De Milfmagneet

BERT DE VROEY - Verkiezing Amerika

LEEN ROELS / TONEELGROEP NUNC - Geachte

Di. 11.10

Wo. 12.10

Wo. 12.10

Wo. 12.10

Do. 13.10

Do. 13.10

Do. 13.10

Do. 13.10

Do. 13.10

Do. 13.10

Buggenhout, GC De Pit Wichelen, bibliotheek

NEW BRASS DIRECTIONS

APERITIEFLEZING DE LEESDIJK MET BAVO D'HOOGHE

Za. 15.10

Zo. 16.10

20.00 u.

LEUKSTE HALFUURTJE

10.30 u.

20.00 u.

11.00 u.

Wetteren, CC Nova Dendermonde, bibliotheek

THEATER STAP - De Bank (8+)

Za. 15.10

Za. 15.10

08.30 u.

LOGE 10 - De Collega's

Za. 15.10

20.00 u.

KOOPJES IN DE BIBLIOTHEEK

Za. 15.10

Berlare, CC Stroming

20.00 u.

Wetteren, CC Nova

I SOLISTI DEL VENTO - Vibrant Colours

Vr. 14.10

Berlare, CC Stroming

20.00 u.

Dendermonde, Belgica BiS

Vr. 14.10 GERUIS

16.00 u. - 19.00 u.

09.00 u. - 12.00 u.

16.00 u. - 19.00 u.

19.30 u.

14.30 u.

20.00 u.

19.30 u. 19.30 u.

Lebbeke, bibliotheek Lebbeke, bibliotheek

DIGITALE WEEK - vlotter werken met je Ipad

DIGITALE WEEK - vlotter werken met je android tablet

Ma. 10.10

Di. 11.10

10.00 u. - 12.00 u.

Lebbeke, bibliotheek

DIGITALE WEEK - WORKSHOP - DEMO 3D-PRINTEN

10.30 u.

Buggenhout, BIB ACC, Nieuwstraat 2

APERITIEFLEZING DE LEESDIJK MET DE PAEPE EN DEPUYDT

Zo. 09.10

10.00 u. - 12.00 u.

Zo. 09.10

Wichelen, bibliotheek

20.00 u.

Buggenhout, GC De Pit

WARRE BORGMANS EA - Blèten

Za. 08.10

Zo. 09.10 VERWENDAG

10.00 u. - 12.00 u.

Lebbeke, bibliotheek

DIGITALE WEEK - Workshop Smartonographie

Za. 08.10

11.00 u.

Dendermonde, bibliotheek

LEUKSTE HALFUURTJE

Za. 08.10

10.00 u.

10.00 u. - 12.30 u.

Buggenhout, BIB ACC, Nieuwstraat 2

Laarne, bibliotheek, Keistraat 5

OPENING SPEEL-O-THEEK

Za. 08.10

Za. 08.10 VERWENDAG

KALENDER OKTOBER

lezing

muziek

voorlezen

8 tot 88

theater

boekenverkoop

klassiek

muziek

theater

lezing

humor

vorming

familie

vorming

familie

vorming

lezen

educatie

vorming

vorming

familie

vorming

lezing

familie

theater

vorming

voorlezen

familie

familie


Lebbeke, bibliotheek

Uitbergen, IBO

Dendermonde, CC Belgica

HANDIGE INTERNETTOEPASSINGEN

VOORLEES - EN KNUTSELWORKSHOP

VALKUILEN VAN DE VOEDINGSINDUSTRIE

VOORLEESMOMENT VOOR KLEUTERS

BOS & BUURMAN - Noord - Zuid

Di. 25.10

Wo. 26.10

Wo. 26.10

Wo. 26.10

Wo. 26.10

20.00 u.

Wetteren, CC Nova

KALENDER

15.00 u.

Berlare, CC Stroming

13.00 u. - 16.30 u.

09.00 u. - 12.00 u.

19.30 u.

20.00 u.

Dendermonde, CC Belgica

19.30 u.

15.00 u.

19.30 u. - 22.00 u.

10.30 u.

09.00 u. - 12.00 u.

15.00 u.

Dendermonde, Jazz Centrum Vlaanderen

Lebbeke, bibliotheek

Buggenhout, BIB ACC, Nieuwstraat 2

LES ZERKIENS - REUS

Zo. 23.10

CURSUS E-MAIL EN INTERNET

Dendermonde, bibliotheek

EITJE MET STEF BOS

Zo. 23.10

Do. 27.10

Wetteren, CC Nova

APERITIEFLEZING DE LEESDIJK MET JOHN VERVOORT

Zo. 23.10

Lebbeke, bibliotheek

14.00 u.

20.00 u.

Dendermonde, Theatercafé

JAN VAN LOOVEREN & PETER THYSSEN - Bakteurs

Za. 22.10

BASIS PC-CURSUS

14.30 u.

Wetteren, bibliotheek

Cavez/Didier Laloy & Kathy Adam

LEUKSTE HALFUURTJE

Za. 22.10

Do. 27.10

10.00 u.

Buggenhout, GC De Pit

DUBBELCONCERT DUO MONTANARO -

Za. 22.10

NIGEL WILLIAMS - Accident de parcours

20.00 u.

Dendermonde, bibliotheek

Za. 22.10 DE KOLONIE MT & VIC DE WACHTER - deWattman

CONNIE NEEFS - Zet de radio wat luider

11.00 u.

Dendermonde, Belgica BiS

WALRUS - Terug naar het begin

Do. 27.10

20.00 u.

Wetteren, CC Nova

GUNTER LAMOOT - FLINKE JONGEN

Vr. 21.10

Vr. 21.10

Do. 27.10

20.00 u.

DENDERMONDE, CC BELGICA

Wetteren, CC Nova

CURSUS E-MAIL EN INTERNET

Do. 20.10

MODERNE JAZZ #1

20.00 u.

Lebbeke, bibliotheek

BASIS PC-CURSUS

Do. 20.10

BRUNO VANDEN BROECKE - Socrates

20.00 u.

Lebbeke, bibliotheek

FILMMATINEE: CAROL

Do. 20.10

Do. 27.10

13.00 u. - 16.30 u.

Dendermonde, CC Belgica

NOVA@THEMOVIES - Spotlight

Do. 20.10

Wo. 26.10

19.30 u.

20.00 u.

Berlare, CC Stroming

Wetteren, CC Nova

GRONDSTOFFEN. WIE WORDT ER RIJK VAN?

Wo. 19.10

vorming

vorming

humor

senioren

theater

educatie

muziek

lezen

lezing

voorlezen

digitale maand

familie

ontbijtgesprek

lezing

theater

voorlezen

muziek

theater

muziek

humor

vorming

vorming

film

film

vorming

lezen

theater

familie

klassiek

O 20.00 u.

Berlare, bibliotheek

15.00 u.

Dendermonde, CC Belgica

VOORLEESMOMENT VOOR KLEUTERS

Wo. 19.10

DOOD VAN EEN HANDELSREIZIGER - 't Arsenaal

Wo. 19.10

15.00 u.

15.00 u.

Dendermonde, CC Belgica

4HOOG - Woesj 3+

Zo. 16.10

Dendermonde,St-Egidiuskerk

MARNIX DE CAT EN ROMINA LISCHKA

Zo. 16.10


10.30 u. 15.00 u. 14.30 u.

18.00 u. - 23.00 u. 20.00 u.

Lebbeke, bibliotheek Dendermonde, CC Belgica Wetteren, CC Nova Dendemonde, bibliotheek Dendermonde, bibliotheek Dendermonde, bibliotheek Overmere, IBO Berlare, CC Stroming Dendermonde, bibliotheek Lebbeke, bibliotheek Dendermonde, bibliotheek Vertrek Lebbeke parking CC Biekorf Dendermonde, CC Belgica

LEUKSTE HALFUURTJE

APERITIEFLEZING DE LEESDIJK: MET PIET BAETE

CIE CIRCUS KRAS - Kus 5+

FREDDY COUCHÉ'S BIG BAND - Big Band Sound

VERKEN JE IPAD

VERKEN JE ANDROID TABLET

INTRODUCTIECURSUS PC

VOORLEESMOMENT VOOR KLEUTERS

EEN KENNISMAKING MET ISLAM

HAAL MEER UIT GOOGLE MAPS EN STREETVIEW

SINT MAARTEN LEEST VOOR IN DE BIB

INTRODUCTIECURSUS PC

NOCTURNE BOEKENBEURS

DE VRAAG IS NIET: OF, MAAR: WANNEER -

Zo. 06.11

Zo. 06.11

Zo. 06.11

Ma. 07.11

Ma. 07.11

Di. 08.11

Wo. 09.11

Wo. 09.11

Wo. 09.11

Wo. 09.11

Do. 10.11

Do. 10.11

Do. 10.11

Dendermonde, bibliotheek Berlare, CC Stroming

LEUKSTE HALFUURTJE

WIPLALA (6+)

Za. 12.11

Zo. 13.11

15.00 u.

11.00 u.

20.00 u. 20.00 u.

Dendermonde, Belgica BiS Berlare, CC Stroming

JELLE CLEYMANS - Napoleon XXIII

Za. 12.11

09.00 u.

16.00 u.

09.30 u. - 12.00 u.

19.30 u.

14.30 u.

09.00 u.

19.30 u. - 22.00 u.

14.00 u. - 16.30 u.

Vr. 11.11 GERUIS

Nico Boon (Mr. & Mrs Fox)

20.00 u.

Dendermonde, CC Belgica Dendermonde, bibliotheek

NATHALIE MESKENS - Motown

Za. 05.11

Za. 05.11

11.00 u.

14.30 u. 20.00 u.

Wetteren, CC Nova Wetteren, CC Nova

GUS (5+)

DE TRAWANTEN - Brieven aan Doornroosje (8+)

Za. 05.11

DAVID GALLE - En Dan

Za. 29.10

Do. 03.11

20.00 u.

Buggenhout, GC De Pit

LEUKSTE HALFUURTJE

10.30 u.

11.00 u.

FILS MONKEY - Incredible Drum Show

Za. 29.10

Za. 29.10 Lebbeke, bibliotheek

20.00 u.

Dendermonde, CC Belgica Dendermonde, bibliotheek

UTOPIA ENSEMBLE - Lamentaties

Vr. 28.10

Zo. 30.10 VOORLEESMOMENT

20.00 u. 20.00 u.

Berlare, CC Stroming Dendermonde, Abdijkerk

VAN LOOVEREN EN THYSSEN - Bakteurs

Vr. 28.10

KALENDER OKTOBER - NOVEMBER

muziektheater

film

voorlezen

muziek

muziek

theater

lezen

digitale maand

voorlezen

digitale maand

vorming

lezen

digitale maand

digitale maand

digitale maand

muziek

familie, circus

lezing

voorlezen

muziek

8 tot 88

familie

voorlezen

humor

voorlezen

muziek, humor

klassiek


20.00 u.

14.00 u.

20.00 u.

Berlare, bibliotheek

Berlare, CC Stroming

Wetteren, CC Nova

Dendermonde, CC Belgica

Gent

Berlare, CC Stroming

Wetteren, Kapel Scheppersinstituut

VOORLEESMOMENT VOOR KLEUTERS

EEN KENNISMAKING MET ISLAM

FABULEUS & MOLDARIE - Popcorn

FILMMATINEE: 45 YEARS

INTRODUCTIECURSUS PC

PANTALONE/DESINGEL - Eén been, één vleugel

WOUTER TORFS - Werken met hart en ziel

THEATER DE TOEKOMST - Othello

KUNSTGALERIJENROUTE GENT

T ARSENAAL - Het kraken van de maan

LAMI TRIO

Wo. 16.11

Wo. 16.11

Do. 17.11

Do. 17.11

Do. 17.11

Vr. 18.11

Vr. 18.11

Vr. 18.11

Za. 19.11

Za. 19.11

Za. 19.11

20.00 u.

20.00 u.

Dendermonde, CC Belgica

Berlare, CC Stroming

Buggenhout, GC De Pit

15.00 u.

Dendermonde, CC Belgica

GLENN MILLER ORCHESTRA OLV WIL SALDEN -

It's Glenn Miller time

THEATER TIERET -

Wetteren, CC Nova Barbie-rama, de geschiedenis van een sprookjessprokkelaar (6+)

TONI COPPERS

Zo. 20.11

Zo. 20.11

Zo. 20.11

14.00 u.

20.00 u.

14.30 u.

20.00 u.

Uitbergen, IBO

Wetteren, CC Nova

Dendermonde, Belgica BiS

Dendermonde, CC Belgica

Dendermonde, bibliotheek

Dendermonde, bibliotheek

VOORLEESMOMENT VOOR KLEUTERS

NOVA@THEMOVIES - The Revenant

PIETER STOCKMANS - De Syrische burgeroorlog tot in Europa

COMPAGNIE CECILIA - Cabane

INTRODUCTIECURSUS PC

HET WONDERE WEER

Do. 24.11

Do. 24.11

Do. 24.11

Do. 24.11

Do. 24.11

KALENDER

14.00 u.

Buggenhout, BIB ACC, Nieuwstraat 2

BOEKGOESTING - de fantastische Roald Dahl workshop

Wo. 23.11

Wo. 23.11

14.00 u. - 16.00 u.

09.00 u.

14.00 u. - 16.30 u.

Di. 22.11

Lebbeke, bibliotheek

14.00 u.

10.30 u.

SENIORENNAMIDDAG MET MICHEL FOLLET OVER LOUIS DE FUNES

Berlare, diverse locaties

Berlare, CC Stroming

10.30 u.

Berlare, bibliotheek

APERITIEFLEZING DE LEESDIJK MET TONI COPPERS

Zo. 20.11

Zo. 20.11 LUISTERHUIZEN

20.00 u.

Lebbeke, CC De Biekorf

RADIO GUGA - Inteam

Za. 19.11

muziek

lezing

muziek

voorlezen

muziek

muziek

theater

vorming

theater

lezing

klassiek, familie

digitale maand

film

dans

vorming

lezen

lezing

digitale maand

theater

lezing

film

lezen

workshop

lezing

familie

lezing

14.00 u. -15.30 u. familie

11.00 u.

Dendermonde, bibliotheek

LEUKSTE HALFUURTJE

Za. 19.11

20.00 u.

Dendermonde, Belgica BiS

Za. 19.11 VLAAMS-WAALSE DOUBLE BILL MET SCHNTZL/LORIERS-POSTMA-THYS

20.00 u.

09.00 u.

20.00 u.

Dendermonde, bibliotheek

15.00 u.

15.00 u.

digitale vorming

dans

klassiek

O 19.30 u.

Buggenhout, BIB ACC, Nieuwstraat 2

INFOSESSIE KOPEN EN VERKOPEN OP INTERNET + INTERNETBANKIEREN

Ma. 14.11

20.00 u.

Wetteren, CC Nova

Do. 14.11

19.00 u.

11.00 u.

Wetteren, Intermezzo

AKHTAMAR QUARTET - Aperitiefconcert

FABULEUS & MOLDAVIË - POPCORN

Zo. 13.11


Vr. 25.11 ZEEMANSLIEDEREN - Roland and the deep blue Sea

Dendermonde, CC Belgica

20.00 u.

humor

theater

muziek

muziek

humor

20.00 u.

20.00 u.

20.00 u.

20.00 u.

Lebbeke, CC De Biekorf

Wetteren, De Poort

11.00 u.

Wetteren, CC Nova

DENDERMONDE, GROTE MARKT

PHILIPPE GEUBELS - Bedankt voor alles - UITVERKOCHT ERHAN DEMIRCI - Komt goed

Dendermonde, bibliotheek

LAZARUS & T,ARSENAAL - Jawoord

SPIEGELTENT: MET SLICK NICK AND THE CASINO SPECIAL

Vr. 25.11 Za. 26.11 LEUKSTE HALFUURTJE

VOORLEESMOMENT VOOR VOLWASSENEN EN KINDEREN

237 REDENEN VOOR SEKS

Hamme, bibliotheek

Denderbelle, pastorie

Buggenhout, GC De Pit

10.30 u.

10.30 u.

20.00 u.

familie

ontbijtgesprek

lezing

voorlezen

voorlezen

Za. 26.11

Za. 26.11 APERITIEFLEZING DE LEESDIJK MET JO CLAES

14.30 u.

10.00 u.

theater

Zo. 27.11

Wetteren, CC Nova

Dendermonde, Theatercafé

theatervoorstelling kinderen

Zo. 27.11 EITJE MET JORIS HESSELS

muziek

voorlezen

TUNING PEOPLE & DE MAAN - Bonte Nacht (5+)

15.00 u.

Zo. 27.11

Buggenhout, BIB ACC, Nieuwstraat 2

theater

VOORLEES- EN KNUTSELWORKSHOP

muziek

humor

Wo. 3 0.11

20.00 u.

20.00 u.

voorlezen

familie

20.00 u.

14.00 u. en 16.30 u.

20.00 u.

Wetteren, CC Nova

Berlare, CC Stroming

11.00 u.

Dendermonde, CC Belgica

HAN SOLO - Kloenke

Dendermonde, op locatie

20.00 u.

Wetteren, CC Nova

ISOLDE ET LES BENS XL

Dendermonde, bibliotheek

TONEELGROEP MAASTRICHT - Othello

STUDIO ORKA - Carrara

Buggenhout, GC De Pit

FAITH TOUR 2016 - Soweto Gospel Choir

Za. 03.12

Vr. 02.12

LEUKSTE HALFUURTJE

Vr. 02.12

Za. 03.12

MANOEUVRES (SEAN DHONDT) - Ladies night

10.30 u.

klassiek

familie

lezing

muziek

Za. 03.12

Zele, bibliotheek

11.00 u.

14.00 u. en 16.30 u.

familievoorstelling Zo. 04.12

Wetteren, Intermezzo

Dendermonde, op locatie

APERITIEFLEZING DE LEESDIJK: MET BOB VAN LAERHOVEN

Zo. 04.12 STUDIO ORKA - Carrara

Buggenhout, GC De Pit 15.00 u. Zo. 04.12 KINDEREN GOEDGEKEURD - Hoe wouter Wouter werd

Za. 03.12

Do. 01.12

Zo. 27.11

Opstal, Boekenschuur, Krapstraat 161 10.30 u. Za. 26.11 SINTERKLAAS IN DE BIB

Za. 26.11

Vr. 26.11

KALENDER NOVEMBER - DECEMBER

N Zo. 04.12 TRIO KHALDEI - Aperitiefconcert

KALENDER


LEBBEKE

CC Stroming

CC De Biekorf

Dorp 101 – 9290 Berlare

Stationsstraat 23 – 9280 Lebbeke

Tel. 052 42 35 31

Tel. 052 25 08 12

www.berlare.be/ccstroming

www.ccdebiekorf.be

Bibliotheek Berlare

Bibliotheek Lebbeke

Dorp 101A – 9290 Berlare

Stationsstraat 19 – 9280 Lebbeke

Tel. 052 42 61 88

Tel. 052 41 34 41

http://www.berlare.be/Bibliotheek_2.html

http://bibliotheeklebbeke.blogspot.be/

BUGGENHOUT

WETTEREN

GC De Pit

CC Nova

Platteput 16 – 9255 Buggenhout

Molenstraat 2b – 9230 Wetteren

Tel. 052 33 84 50

Tel. 09 365 20 20

www.gcdepit.be

www.ccnovawetteren.be

Bibliotheek Buggenhout

Bibliotheek Wetteren

Nieuwstraat 2 – 9255 Buggenhout

Markt 27 – 9230 Wetteren

Tel. 052 33 95 91

Tel. 09 369 26 78

http://bibbuggenhout.blogspot.be/

www.bibliotheekwetteren.be

DENDERMONDE

Erfgoedcel

CC Belgica

Land van Dendermonde

Kerkstraat 24 – 9200 Dendermonde Tel. 052 20 26 26 www.ccbelgica.be Bibliotheek Dendermonde Kerkstraat 111 – 9200 Dendermonde Tel. 052 46 81 00 http://bibdendermonde.blogspot.be/

ER IJZ W IS RE

BERLARE

Nijverheidsstraat 3 9200 Dendermonde Tel. 052 25 03 40 www.egclandvandendermonde.be

CULTUURDIJK p.a. CC Belgica Dendermonde www.zone-c.be

DE LEESDIJK p.a. Bibliotheek Dendermonde www.deleesdijk.be

Hoofdredactie Timothy Vermeir, redactie: Stijn De Coster, Veerle De Geest, Leen De Greve, Lobke De Winne, Jen De Groeve, Elke Heuvinck, Bart Van den Broucke, Maartje Van Der Laak, Greet Vandermarliere en Yoko Van Praet. Coverfoto: Toon Aerts Advertentiewerving: Patrick Dalle, Vlassenbroek 22, 9200 Dendermonde, patrick@smartad.be, 0474 997 085 Zone C wordt uitgegeven door Cultuurdijk, een intergemeentelijke projectvereniging tussen de gemeenten Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Lebbeke en Wetteren. Jaargang 6, nummer 28 (van zone c), gratis, september 2016. Zetel: Kerkstraat 24, 9200 Dendermonde, tel: 052 20 46 40, email: info@zone-c.be. Met de steun van de Vlaamse Overheid, de provincie Oost-Vlaanderen, de gemeenten Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Lebbeke en Wetteren. Zone C tracht alle wettelijke bepalingen na te leven. Personen die menen in hun rechten geschaad te zijn, worden gevraagd contact op te nemen met de verantwoordelijke uitgever. Auteurs van artikels zijn verantwoordelijk voor de inhoud van hun tekst. Overname kan mits schriftelijke toelating van de redactie. Foto’s zonder auteursvermelding werden door de organisaties ter beschikking gesteld. Het adressenbestand van Zone C wordt beheerd in de geest van de wet op de bescherming van de privacy. Schrappen, wijzigen of opvragen van uw adresgegevens is mogelijk. Contacteer hier voor het secretariaat van Cultuurdijk: 052 20 26 40 of info@zone-c.be.

29


© S. GOSSET

FILLS MONKEY GAAT VOOR HET AMUSEMENT Tekst: Lieve Van Cauwenberge

Een drumshow zoals je hem nog nooit gezien hebt? Wij hebben er eentje gevonden in Frankrijk: luchtdrums, tennis met drums, holle stokken die geluidseffecten en lachsalvo’s veroorzaken, clownerie op muziek, stevige drumsolo’s en een geniale lichtshow. 'The Incredible Drum Show' is entertainment van de bovenste plank voor jong (vanaf 8 jaar) en oud!

S

ébastien Rambaud en Yann Coste ontmoeten elkaar voor het eerst in het jaar 2005. Ze waren allebei gevraagd om op een beurs voor professionele muzikanten de drumtoestellen te demonstreren. Ze legden tevoren een gelijkaardig parcours af: Yann Coste begon te drummen toen hij elf jaar was. Hij verfijnde zijn techniek op school vanaf zijn zestiende. Hij nam er ook de gitaar bij en is ondertussen van alle markten thuis: hij schudt als het ware moeiteloos rock, hiphop, metal, blues, funk en elektronische muziek uit zijn

mouw. Ook Seb Rambaud is multi-instrumentalist: drums, percussie, piano en jazzgitaar, hebben geen geheimen voor hem. Toch is het overduidelijk: percussie is voor beiden toch de eerste liefde, en staat vandaag duidelijk nog steeds op nummer één. Na die eerste gezamenlijke demonstratie volgden er meer en begonnen ze meer en meer ook los van dergelijke opdrachten samen te spelen tijdens korte optredens. Op die manier slaagden ze er in hun eigen ding te ontwikkelen. Humor kreeg een belangrijke


rol in hun stukjes. Ze speelden ook handig in op de hype van de sociale media. Om te testen of het allemaal wel iets waard was, maakten ze korte filmpjes die ze dan op internet postten. Zo creëerden ze algauw een buzz en kreeg hun materiaal ruimte om te groeien.

MET BEHULP VAN STEEDS MEER BIZARRE REKWISIETEN, ‘MISHANDELEN’ ZE VROLIJK HUN INSTRUMENTEN

Op een gegeven moment werden ze opgepikt door een theaterbureau die wel wat zag in een avondvullende show met hen. Er werd een regisseur aangetrokken die alles wat stroomlijnde en de korte stukjes aan elkaar wist te lassen tot een knappe show. En kijk: The Incredible Drum Show van Fills Monkey was een feit! Van in het begin wordt het duidelijk dat ze vooral op één ding uit zijn: iedereen in het publiek moet zich geweldig amuseren! Met behulp van steeds meer bizarre rekwisieten, ‘mishandelen’ ze vrolijk hun instrumenten en toveren ze het podium om in een muzikale avonturenspeeltuin. De show is doorspekt met grappen en grollen en een behoorlijke portie slapstick, maar de essentie wordt zeker niet vergeten: percussie van het hoogste niveau.

In 2011 werden ze voor drie maanden geprogrammeerd in Sentiers des Halles, een cultureel centrum in hartje Parijs. De opkomst steeg na elke show dankzij mond-aan-mond reclame. Na een persconferentie waar de verlenging van de drum show werd aangekondigd, volgde een onverwachte media hype. In een mum van tijd waren alle voorstellingen uitverkocht en stond de show daar twee jaar lang op het programma. In 2013 volgde het Festival van Avignon, wat hun bekendheid en uitnodigingen opleverde voor optredens in Taïwan, Duitsland, China, Marokko en Australië. In 2014 ging het van Peking tot Marrakech, van Montréal tot Nyon waar ze telkens optraden voor een uitzinnig publiek van meer dan 200.000 toeschouwers. Ondertussen gingen ook Engeland en Franstalig België voor de bijl (als het regent in Parijs… nietwaar?). Nu is – eindelijk! – ook Vlaanderen aan de beurt.

INFO Fills Monkey Zaterdag 29 oktober om 20.00u. CC Belgica Dendermonde

31


ŠC

s hr i

t op

he

Mo

r re


Muziek Berla

re

NAPOLEON XXI JELLE CLEY II MANS

Zaterdag 1

2 november,

20.00 u.

Jelle Cleyman s is on la ngs 30 geworden soloplaat Nap en maa kt in oleon X X III zijn derde een voorlopi leven hem al ge ba la ns op goed bedien . Heeft het d? En bedien Wat moet ee de hij het leve n mens in go n wel genoeg dsnaam met die dekselse ? sleur? En waa Jozefien nu ni rom schrijf t et terug? Een maa r één ze kluwen va n kerheid bied vragen die he t: tw ijfel! m CC St romin g - grote zaal € 16 / 13 (abo ) / 10 (-26j) www.berlare .be/ccst romin g

Familie Buggen

hout

HOE WOUTE R WOUTER W ERD KINDEREN G OEDGEKEUR D! Zondag 4 dec em

ber 2016, 15

.00 u.

De mama va n Wouter zegt dat hij specia begrijpt niet w al is… Maa r W at zij daarmee outer bedoelt. En w geheim zinn ig aa rom doet ze over? Hij stel daar zo t zi ch da n ook de De dag dat hi gekste dingen j een poesje vi voor. ndt en meene echter het één emt naar hu is en ander du id wordt hem elijk… Een voorstel lin g over adoptie en emoties on een vertel ler, der begeleid in piano, trompe g va n t, dwarsfluit en hobo. GC De Pit - th eaterz aal €12 / 10 (-26j) www.gcdepit.b e


Bib Buggenhou t

KAREL EN KAATJE IN DE BIB TENTOONSTELLING L IESBET SLEGERS Zaterdag 1 tot zaterd

ag 29 ok tober

De bib van Buggen hou t organiseert een tentoo nstelling rond het werk van jeugdauteur en illu stratrice Liesbet Sleger s. Je kent haa r waarschi lijk het best van 'Ka rel jnen Kaatje'. Liesbet is ges pecialiseerd in boeken voor baby’s, peuters en kleuters. Fel le kleuren en vrolijke figuurtjes zijn haa r handelsmerk. Wo ensdag 19 oktober om 15 uur komt Liesbet Sle bovend ien zel f langs in gers de bib voor een leu ke wo rkshop! BIB ACC - Nieuwstraat 2 - 9255 Bug genhout vrije toegang tijdens de openingsuren van de bib bug genhout.bibliotheek.b e

Muziek Lebbeke

INTEAM RADIO GUGA

T hea te

ere r Wet t

CEL VUUR E G A V TG

©Sien

et Verst ra

en

u.

Wie nu nog niet van Rad io Gug a heef t gehoord, heef t de voorbije maa nden ond er een steen geleefd. Trouw aan zijn talent krui pt stemmenimitator Guga Baù l in de huid en het strottenhoofd van de meest uiteenlopend e binnen- en buitenla ndse muzikale groothed en. Zo krijg t je in één optreden de kans om Raym ond Van Het Groenewoud, Tom Smith en vele andere helden uit de muziek aan het werk te zien . CC De Biekorf - podiumz aal € 25 / € 24 (-26j/+65)/ € 23 (abo en groepen)/ €12,5 (VT P) www.ccdebiekorf.be

7

0.00 016, 2 2 r e b ok to

u.

ne e gewo en t we g dt le in p v , g ek s e d a rijpelijk e g e w b e d n r do o e l he t slag. O O p e en en a a n dat en k ad het eisjes e dat zo? Of is H m ? e g id e n jo jk h r is oordeli n. Maa iederee n va n vera nt w ld in ive pen? ewor te a fschu nnen lo me ideeën, g et is u k H . s g r e e a nd er ex tr n rad ica liserin pen, v o t a a ij ‘CEL' g a len va elijke te begr L' is de de verh ijp n. 'CE e t b e s t a a n g he t o n b e g r a r p G oed te ctief T gin e en p o len of g et jonge colle voore d r o o te nh t er z o nd e r lling va ingende thea de ritme voorste n dr t weede . Het is een in or het dw inge r o u d u d v e w g u Va gest , voor t stelling s. um va n d r l at e r z a a va , The d) / € 10 (-26) o N C C n 11 (vrie € 14 / € ijetijdspas) r (v e / € 5,5 t teren .b novawe www.cc

Vrijdag

© Pieter Verhaeghe

Zaterdag 19 november, 20.00

n


OVER SMAKEN

T

oen mijn zoontje van vijf weer eens een totaal niet bij elkaar passende outfit wilde aandoen 's ochtends zei ik “Nee, jongen. Dat gaat niet samen. Dat zie je nu toch?” Waarop hij repliceerde: “Dat gaat wél samen!” Hierop volgde een welles-nietes-discussie, waarop ik besloot: “Nee, dat is smaakloos. Je moet smaak leren krijgen in je kleden. Ik zal je smaak leren.” En toen vroeg mijn zoontje: “Wat is smaak, mama?” Goeie vraag. Lijkt een simpele vraag met een voor de hand liggend simpel antwoord. Ik antwoordde: “Smaak is weten wanneer iets mooi of goed is en wanneer niet.” Tegelijkertijd bedacht ik me dat die zin nogal arrogant klinkt en eigenlijk ook niet de lading dekt. Alsof ik de waarheid in pacht heb over smaak. Smaak is niet te bewijzen via een wiskundige formule, smaak is subjectief. Wie ben ik om te zeggen wat goeie smaak is? Er is wel zoiets als kwaliteit en ambacht, maar al de rest is smaak. Maar smaak kan je wel leren ontwikkelen. Of niet? Neem je dan gewoon de smaak over van andere mensen met een algemeen aanvaarde zogenaamd goeie smaak? Tegelijkertijd denk ik, ja, maar... sommige mensen hébben gewoon smaak en anderen niet. Dat

is toch wel duidelijk. Ik vind de ene voorstelling slecht en platvloers geschreven, vervelend en voorspelbaar geregisseerd en gespeeld, maar de andere dan weer verrijkend, ontroerend, geweldig geschreven, geregisseerd en gespeeld. Wat zegt dat dan? Dat ik goeie smaak heb? Volgens mij en heel wat mensen met dezelfde smaak – wij zijn erg kunstminnend en smaakvol! – wel. Maar ik stel ook vast dat heel wat mensen mijn smaak niet delen. De mensen in de zaal van die voor mij duidelijk ‘slechte’ voorstelling waarvan ik na een halve minuut al de zaal wou uit lopen wegens extreem vervelend en plat, genoten er duidelijk zichtbaar van. Er zullen vast nog een aantal mensen zijn die beide voorstellingen slecht vinden en ook mijn smaak als slecht zullen bestempelen. En dan nog eens een aantal mensen die beide voorstellingen goed vinden en mijn smaak gedeeltelijk delen. Zoals men zegt: Des goûts et des couleurs, on ne discute pas... Mais nous ne faisons que cela. Ik kan het toch niet laten om nog tegen mijn zoon in de spiegel te zeggen: “Kijk, jongen. Je moet echt goed kijken en dan zie je het.” Smaak.

Veerle Malschaert


RELIGIEUS ERFGOED IN HET LAND VAN DENDERMONDE Tekst: Pieterjan Buggenhout

E R F G

O E D

•

O E D

•E

R F G

Sommige kerken in Vlaanderen herbergen echte topstukken. Andere kerken hebben een meer bescheiden collectie. Maar in elke parochiekerk, groot of klein, eeuwenoud of toch recenter, zijn er verborgen pareltjes en bijzondere erfgoedobjecten terug te vinden. Erfgoedcel Land van Dendermonde inventariseert, fotografeert en digitaliseert samen met enkele vrijwilligers en de religieus erfgoedconsulent van provincie Oost-Vlaanderen de roerende religieuze erfgoedcollecties in Wetteren en Buggenhout. Een titanenwerk, dat staat vast, maar wel een nuttig titanenwerk.

D

e kerkraden in onze regio beheren samen een schat aan waardevolle beeldhouwwerken, textiel, zilverwerk, schilderijen, glasramen... Om dit erfgoed goed te kunnen beheren en te bewaren, is het noodzakelijk om een actueel en goed gedocumenteerd overzicht te hebben van het roerend erfgoedbezit. Deze inventarissen zijn ook noodzakelijk om een toekomstvisie te kunnen ontwikkelen. Want door het veranderende kerklandschap is het religieus erfgoed, en dus ook de kerkcollecties, aan sterke veranderingen onderhevig. Daarom deed de erfgoedcel een oproep naar mensen met een hart voor religieus erfgoed om zich te melden als vrijwilliger. Dit team vrijwilligers kreeg geen eenvoudige taak: fysiek controleren van de objecten, alle voorwerpen nauwkeurig beschrijven en in kaart brengen, de volledige collectie fotograferen, al deze informatie invoeren in het digitale systeem... Maar

ondertussen hebben zij wel in verschillende kerken (zoals in Kwatrecht, Overbeke, Overschelde, Westrem, Opdorp...) al heel wat werk verzet. Hun inzet verdient absoluut een pluim! Hun waardevolle werk komt uiteindelijk terecht op de databank Erfgoedinzicht, die ook museale collecties uit West- en Oost-Vlaanderen ontsluit. Dit monnikenwerk zal uiteindelijk leiden tot een beter collectiebeheer binnen de regio Land van Dendermonde. Meer informatie over dit inventarisatieproject vind je op www.egclandvandendermonde.be of www.erfgoedinzicht.be. Heb je zelf ook vragen omtrent je erfgoedcollectie? Werk je binnenkort een erfgoedproject uit? Neem dan zeker contact op, Erfgoedcel Land van Dendermonde helpt en ondersteunt je graag.

37


© Clara Hermans

"INTUÏTIEVER EN MINDER MET HET HOOFD" RANDI DE VLIEGHE OVER 'POPCORN' VAN FABULEUS Tekst: Lobke De Winne

In ‘POPCORN’ gaan drie mannenlijven een intense krachtmeting aan met een live drummer. Alles draait om de onweerstaanbare kracht van de beat maar ook van de stilte. Choreograaf Randi De Vlieghe maakte samen met het Leuvense fABULEUS een nieuwe jeugdvoorstelling waarbij hij op zoek ging naar de essentie van ritme.

38

R

andi De Vlieghe is een erg veelzijdig man: hij is choreograaf, zingt en danst. Maar evengoed is hij theatermaker, hij acteert, schrijft en regisseert. Hij maakte eerder al voorstellingen met onder meer Pascale Platel, BRONKS, Studio Orka en Kopergietery. Ook het Leuvense productiehuis fABULEUS is moeilijk in een vakje te stoppen. De focus ligt vooral op de ontwikkeling van jong artistiek talent. Jaarlijks worden er een drietal producties gemaakt waarmee het gezelschap ook internationaal al een mooi parcours wist te bewandelen. Voor veel jonge artiesten is fABULEUS een springplank tot eigen creaties geweest. Randi De Vlieghe is een beetje kind aan huis bij fABULEUS en creëerde hier al meerdere producties. POPCORN is reeds jouw negende samenwerking met fABULEUS. Wat maakt dat je zo graag met hen samenwerkt? Randi De Vlieghe: “fABULEUS is een heel ver-

trouwde werkplek voor mij. 17 jaar geleden mocht ik er mijn eerste jongerenproductie maken, Ego Sublimo. Hierdoor ben ik een van de oudste gezichten bij fABULEUS. De organisatie heeft een kleine, zeer gedreven kern van medewerkers en geeft elke productie een zeer professionele ondersteuning. Niet elk huis heeft evenveel voeling met het medium dans, maar bij fABULEUS is het iets vanzelfsprekend. Het medium wordt er serieus genomen, de omkadering klopt om dansers optimaal te begeleiden en fABULEUS heeft ondertussen een naam in het landschap wat dans voor en met jeugd op hoog niveau betreft.” Dans wordt vaak als iets heel moeilijks gezien. We gaan er nogal snel van uit dat dans moeilijker is om naar te kijken dan theater. POPCORN is een dansvoorstelling vanaf 10 jaar. Randi De Vlieghe: “Mijn voorstellingen hebben nooit iets kinderlijks. Ik vind dat ook niet nodig. Ik vind dat kinderen ook zonder het


narratieve van een voorstelling kunnen genieten. fABULEUS en ikzelf zijn naast theatervoorstellingen ook altijd dansvoorstellingen voor een jong publiek blijven maken. Omdat we het belangrijk vinden dat jongeren en kinderen dans te zien krijgen. België is op vlak van de hedendaagse dans nog altijd een soort wereldleider. In het buitenland zijn ze vaak jaloers op wat wij als klein landje produceren aan dans. Dat is iets om trots op te zijn. Het is belangrijk dat ook een jong publiek voeling krijgt met dans.” “Het is natuurlijk een andere manier van kijken, intuïtiever en minder met je hoofd. Het laat zich niet zo makkelijk vatten in verklaringen en analyses, maar dans vormt alleszins een mooie aanvulling op het hoofdwerk dat dag in dag uit centraal staat, ook voor kinderen en jongeren.” Uitgangspunt van POPCORN is de verhouding tussen dans en muziek. Meer bepaald een zoektocht naar ritme in zijn meest pure vorm. We zien drie dansers en een live drummer. Randi De Vlieghe: “Live muziek heeft altijd veel impact bij een dansvoorstelling. Live percussie is op dat vlak de overtreffende trap. En de relatie met de dansers wordt ook meer voelbaar. Ik heb heel veel improvisatie- en compositieopdrachten gegeven aan de dansers en de drummer. Soms puur vanuit een fysieke conditionering of in relatie met ritme of puls, op andere momenten gelinkt aan een emotie of een dramatische situatie. Uit al die opdrachten heb ik dan de sterkste scènes gedestilleerd en de voorstelling opgebouwd. Ik heb de voor-

stelling als een partituur benaderd. We hebben heel veel YouTube-filmpjes bekeken waar dans en ritme op een specifieke manier met elkaar vervlochten zijn. Dat ging van tribale dansen bij bepaalde Afrikaanse stammen tot gabberdansen en crumping. De ‘groove’ in elke dansstijl is te herleiden tot een andere benadering van ritme en tempo.” Probeer je met de live muziek de dans dichter bij het publiek te brengen? Randi De Vlieghe: “Ik heb het als theatermaker/choreograaf al heel mijn carrière moeilijk met de opstelling publiek-performers. Het heeft iets absurds. Mensen kopen een kaartje en gaan op een afgesproken uur samen zitten om naar andere mensen te kijken die iets doen waar ze weken op getraind hebben. Ik begin elke creatie opnieuw met een gevecht met die conventie. De hier-en-nu-beleving van een voorstelling is heilig voor mij. Wanneer een voorstelling te cerebraal of te hermetisch wordt, voel ik me kwaad worden. En dan moet ik ingrijpen. Dat is heel persoonlijk. Andere makers gaan dat net uitpuren. Wanneer ik dat probeer te doen, heb ik het gevoel dat de voorstelling een beetje sterft.”

INFO POPCORN fABULEUS & Moldavië/ Randi De Vlieghe Donderdag 17 november om 20.00 u. CC Nova, Wetteren

39


Theater Dendermonde

DE VRAAG IS NIET: OF, M AAR: WANNEER NICO BOON (MR. & MRS FO X) Donderdag 10 november,

© Véron ique Lecocque

20.00 u.

Vier ambtena ren, die toevallig fam ilie van elkaar zijn, wac hten in een villa in een buitenw ijk op nieu ws van een oorlog die zich aan de andere kant van de wereld afspeelt . Ze proberen in afwachting van de terugkeer van hun strijdende land genoten de machine van het dagelijkse leven draaiende te houden: ze zwemmen in het buitenzwem bad, ze eten biologisch voedsel, ze probere n hun conditie op pijl te hou den. Dag na dag houden ze ook nauwkeurig de statistieken van de slachtin gen bij. CC Belgica, theaterz aal €18 / 15 (vriend , -26j) / (vrijetij dspas) www.ccbelgica.be/vraag

Familie Wetteren

BONTE NACHT (5+) TUNING PEOPLE & DE MAAN et teren Cur sus bib W

ART COLORS IN NAERT PETER JON

© Clara Hermans

Zondag 27 november 20 16, 14.30 u. Met het bejubelde 'Leegho ofd ' bewees Tun ing People dat het perfect kan inspelen op de verbeeldingswereld van kleuters. Met 'Bonte Nac ht' maakt het gezelschap met DE MA AN een nieuwe, haa st woordeloze voorstellin g voor kleuters. Drie acteurs beschi lderen zichzelf me t verf en worden zo vreemde wez ens met blauwe gezichten, rode lange armen en gele punthoeden. Zwervend trek ken ze door steeds verandere nde gek leurde landschap pen en glibberen van het ene sch ilderachtige tafereel naa r het andere. 'Bonte Nacht' is een feestelijke en fantasierijke voorstelling vol vrolijke kleu ren. CC Nova, Theaterzaal € 8 / € 5 (vriend) / € 5 (-26 ) / € 3 (vrijetijdspas) www.ccnovawetteren .be

14.30 u. 20 ok tober, g a rd e d n o D © S. GOSS

ET

taert de kuns cus Peter Jonn ri . to ik is ru th eb ns n het kleurg overloopt ku de evolutie va In vijf lessen n n, va ve ie nd it ha im aa n de V laamse Pr geschieden is ars zoals de Gog h en che kunstena is or en zoals Van st st hi ni er an V od m er ters. ov , ou ez W elazqu s Ensor en Rubens en V loristen zoal co e er nt ce re Gauga in tot 27 aal 3), Markt De Poor t (lok ssen) 40 euro (5 le be eekwet teren. th lio ib .b w w w


Humor Lebbeke

BEDANKT VOOR ALLES! PHILIPPE GEUBELS

Donderdag 24 november, 20.

00 u.

Geubels voor de eerste maa l In december 2005 stond Philippe succesvolle tournees trok zijn Na n. op de plan ken als comedia Belgium". hij de grens over met "Made in en wat TV-werk vond hij de Na die razend populaire shows g te keren. Met zijn nieuwe tijd rijp om naar het pod ium teru " alles voorstelling "Bedank t voor Iedereen welkom! keer t hij dus terug naar Lebbeke!

Muziek Buggenho

ut

NEW BRASS DI RECT IONS

CC De Biekorf - podiumz aal 's en groepen)/ € 10 (VT P) € 20 / € 19 ( -26j/+65)/ € 18 (abo www.ccdebiekorf.be

Zaterdag 15 ok

tober 2016, 20

.00 u.

New Brass Directi ons is het kopere nsemble gevorm de Belgische tro d rond mpettist Benny Wiame. Hij doce Lemmensinstitu er t aa n het ut, was solotromp ettist bij het Koni ha rmon isch Orke nk lijk Filst en werk t ook als solist en dirigen Het concept is ee t in Japan. nvoudig doch br ilja nt: neem 19 va vir tuoze koperb n de meest lazers uit de klassi eke muziek en de zet ze bij elkaa r jazzscene, en je hebt een mu zikaa l pa reltje. De crème va n zowe crème de la l de Belgische kla ssieke wereld als met elkaa r batte de jazzscene len in muzikale zin . GC De Pit - thea terzaal €14 / 13 (red.) / €1 2 (abo7, -26j) / 7 (V T-P) www.gcdepit .be


"MUZIEK LAAT ZICH NIET VANGEN IN REGELTJES" 20 JAAR SCALA Tekst: Elke Heuvinck

Scala, dat zijn originele arrangementen, hemels gezang, een uitdagend aanpak – zijn dat de trefwoorden die ook bij jou meteen opkomen? Dat zou bijzonder terecht zijn. Het Aarschots koor dat twintig jaar geleden als weekendproject ontstond – “gewoon, om iets creatiefs te doen” – is onder professionele begeleiding van de broers Kolacny uitgegroeid tot het meest succesvolle meisjeskoor dat België (en ver daarbuiten) ooit gekend heeft. De mijlpaal van 20 jaar werd intussen bereikt, wat vroeg om een nostalgische terugblik die wij graag even voorlegden aan Steven en Stijn Kolacny.

Welk moment sprong er voor jullie uit in die voorbije twintig jaar? Steven Kolacny: “Voor mij was dat zonder enige twijfel de repertoireswitch die Scala in 2002 heeft doorgemaakt. De concerten die we toen opnamen, maakten Scala tot wat het nu is. Eén van de andere absolute hoogtepunten hebben we recent beleefd, namelijk de '20 jaar Scala'concerten in Aarschot. Werkelijk ongezien: iets wat we zelf organiseerden waarbij 8.000 tickets verkocht werden. Een gigantisch hoogtepunt voor ons. Niet alleen omwille van de vele ver-

kochte tickets, maar vooral omdat we dat nooit hadden verwacht. De ideale bekroning voor 20 jaar hard werken.” Stijn Kolacny: “Voor mij is dat het besef van wat Scala betekent in landen (ver) buiten België zoals Canada en Korea. Het feit dat we daar shows spelen met heel veel volk en met een grote impact, dat is voor mij een absolute mijlpaal. Voor een groot deel is dat ook wel te danken aan het immense effect dat voortvloeide uit de release van de trailer van de film The Social Network en in het verlengde daarvan heel wat andere


Hollywoodproducties die de muziek van Scala zijn beginnen gebruiken. Als gevolg kwamen er tal van muziekproducenten en regisseurs naar Aarschot om met ons te overleggen over shows in het buitenland waar Scala centraal stond. Iets om, in alle objectiviteit, echt fier op te zijn.” Is de band met het publiek daar even sterk als hier in België? Stijn Kolacny: “Wij hebben daar op de meeste plaatsen een vaste fan base, ja. Twee weken geleden bijvoorbeeld traden wij op in Dublin. En daar zaten mensen die echt elke keer terugkomen naar onze concerten. Dat is ons ideale publiek en tevens de essentie van Scala: een trouw publiek dat onze muziek door en door kent en snapt. Naar zulke fans zou ik zelfs te voet gaan.” Steven Kolacny: “Daar zitten wel twee zeeën tussen.” Stijn Kolacny: “Da stukske zwemmen, neem ik er dan ook wel bij (lacht).” Wat mogen we verwachten van de show 20 jaar Scala? Stijn Kolacny: “Een staalkaart van 20 jaar Scala. Het zou – volgens ons – het beste moeten zijn uit die twintig jaar. De show is heel gevarieerd, klein en klassiek enerzijds, maar een serieus uitgewerkte lichtshow anderzijds. We willen langs de ene kant overbrengen hoe we ooit begonnen zijn: twee pianisten met een koor, maar langs de andere kant wordt het ook een zeer visuele en moderne show met eigen nummers.” Steven Kolacny: “We hebben de setlist al een paar keer gespeeld en het leuke is dat die echt overal werkt. Die nummers werden dan verzameld op een CD en die vloog overal de deur uit.

Die CD is trouwens enkel te verkrijgen na de concerten.” Stijn Kolacny: “'t Is eigenlijk gewoon ne goeie show.” Jullie staan bekend om jullie originele arrangementen van indierock liedjes. Waar komt dat idee vandaan? Steven Kolacny: “Ik denk dat dat in eerste instantie kwam omdat dat gewoon nooit gebeurde. Ik vroeg me vaak af waarom koren altijd het standaardrepertoire zongen. Als ze dan eens iets anders componeerden, werd er steevast voor Yellow Submarine gekozen, wat ook mooi is, maar niet echt origineel. Een koor dat echt pop- en rockmuziek bracht, vond je bijna niet. En toen dacht ik 'en als we nu eens nummers van Radiohead gaan coveren...'” Stijn Kolacny: “Het idee erachter lijkt simpel, maar schijn bedriegt. De realisatie is dat allesbehalve. Een nummer zoeken en arrangementen schrijven, het publiek overtuigen en een live show in elkaar steken, dat is absoluut niet evident.” Steven Kolacny: “Muziek laat zich immers niet vangen in regeltjes. Soms werken logische dingen niet en zijn de meest absurde ideeën de meest succesvolle. Maar dat maakt het net interessant.”

INFO Scala 20 years Scala Zaterdag 1 oktober 2016 om 20 uur CC De Biekorf, Lebbeke

43


"IK VERTREK VANUIT DE TEKST" VIC DE WACHTER OVER 'DEWATTMAN' Tekst: Wim Breydels

44

Op 10 mei 1940 krijgt trambestuurder Leon Vermast 's ochtends te horen dat hij met zijn tram zo snel mogelijk moet terug sporen naar Mortsel om er psychiatrische patiënten op te halen die een bombardement op hun gesticht overleefden. Deze gebeurtenis vormt de basis van ‘deWATTMAN’, de nieuwe muziektheatervoorstelling van DEKOLONIE MT. Voor het muziektheatergezelschap is ze ook het startschot van een reeks uitdagende confrontaties met grote theaterpersoonlijkheden. Vic De Wachter mag als eerste straffe verteller de spits afbijten.

V

ereerd om de reeks te mogen openen? Vic De Wachter: “Eerder blij verrast. Ik ken Bo (Spaenc, de artistieke leider van het gezelschap, nvdr) uit mijn studententijd aan het conservatorium, maar zijn werk met DE KOLONIE MT was me niet bekend. Het gezelschap heeft een bijzondere manier van vertellen. Ik heb ze zelf ontdekt door naar een voorstelling te gaan. Die interactie tussen live muziek en acteur – in mijn geval was dat de straffe Peter De Graef – boeit me wel. Ik heb vroeger al samengewerkt met muzikanten, onder andere deFilharmonie, maar deze vorm van muziektheater is voor mij de eerste keer. Het zal ook mijn eerste echte monoloog zijn.”

“In de grotere gezelschappen waarin ik lang speelde, stonden geen monologen op het programma. deWATTMAN zie ik als een mooie verlenging van Kleine Koning December, de monoloog voor kinderen die ik twee jaar geleden met Stefan Perceval bij HET GEVOLG maakte. Ik was heel nieuwsgierig of kinderen, volop beïnvloed door een beeldcultuur, nog in staat zijn om te luisteren naar een vertelling. Meestal lukte dat, soms ging het iets minder, maar ik vond het wel leuk om doen. De uitdaging is nu groter, dat besef ik. Je staat er in een monoloog echt alleen voor, al is er wel de ruggensteun van de muzikanten en het spel tussen de live muziek en mijn tekst.”


deWATTMAN is gebaseerd op waargebeurde feiten. In tegenstelling tot het bombardement op de ERLA-FABRIEK in Mortsel drie jaar later heeft deze ramp de geschiedenisboeken niet gehaald. Vic De Wachter: “Inderdaad, ik kende ze ook niet. Ik heb ook geen idee waarom de ramp is verdwenen tussen de plooien van de geschiedenis. Misschien omdat het aan het begin van de oorlog was? Of omdat het om psychiatrische patiënten ging waar men zich minder mee verbonden voelde? Bij het bombardement op de ERLA-FABRIEK was het dodenaantal veel hoger en behoorden er ook veel kinderen tot de slachtoffers.” “Dit bombardement was nochtans ook een vergissing. De nazi-Duitsers wilden het vliegveld in Deurne treffen, maar de bommen vielen verkeerdelijk op het Amedeus-gesticht in Mortsel. De overlevenden sloegen op de vlucht, waarna de lokale bevolking naar hen op zoek ging, poogde hen te kalmeren en te verzamelen. Het was de taak van trambestuurder Leon om de overlevenden naar een ander psychiatrisch centrum te brengen.” Ongetwijfeld moet dit voor de echte bestuurder heel traumatisch geweest zijn en dat op een moment dat er van psychologische nazorg nog geen sprake was. Vormt dat de kern van het verhaal? Vic De Wachter: “Tekstschrijver Erik Vlaminck verwerkte twee verhaallijnen. De trambestuurder – toen dus 'wattman' genoemd – vertelt op basis van zijn herinneringen wat hij die dag

heeft meegemaakt. Vooral de totale ontreddering van die mensen heeft een zeer diepe indruk nagelaten. Daarnaast loopt er een persoonlijk verhaal dat te maken heeft met het verleden van de wattman. Naarmate de voorstelling vordert, geeft de tweede verhaallijn zijn geheimen prijs. Op het einde komen de verhalen bij elkaar zonder dat je een aha-ervaring krijgt. Als publiek blijf je toch nog met vragen achter.” “Een pluim trouwens voor Erik Vlaminck, de tekstschrijver. Hij schreef echt een tekst waarmee je als acteur heel veel kan: een vlotte taal, inhoudelijk zeer gedocumenteerd. Het is een tekst die je als acteur helpt en waarmee je direct voeling hebt en dat is toch wel belangrijk. En er zit een dialoog in met het publiek, voor mij ook een pluspunt.” Over hulpverlening en traumatische gebeurtenissen gesproken, met de aanslagen van Brussel lijkt het wedervaren van de trambestuurder zeer actueel. Kan dit helpen om jou in te leven in de rol? Vic De Wachter: “Wat de hulpverleners in Brussel hebben meegemaakt, is moeilijk voor te stellen, denk ik. Ik zal ook geen betere wattman worden door met die hulpverleners te praten. Er zijn periodes geweest in mijn carrière dat je als acteur aan method acting moest doen en je dus moest onderdompelen in het milieu dat je acteerde. Voor mij was dat nooit een meerwaarde. Ik vertrek liever vanuit de tekst. Ik bereid me wel voor uiteraard: ik lees op voorhand, doe wat opzoekingswerk, maar maak nooit een wetenschappelijke studie van mijn personage.”

45


En dat voor iemand die eigenlijk wetenschapper van opleiding is? Vic De Wachter: “Ja, dat klopt. Al heb ik met mijn diploma van chemicus nooit veel gedaan. Mijn motivatie om chemie te studeren is wel dezelfde als die waardoor ik acteur ben geworden. Ik ben zeer nieuwsgierig naar het waarom van de dingen. Waaruit bestaat iets? Hoe groeit iets? Als acteur moet je ook op zoek naar die elementen in het verhaal.”

“HET IS EEN TEKST DIE JE ALS ACTEUR HELPT EN WAARMEE JE DIRECT VOELING HEBT”

De wattman vertelt vanuit zijn herinneringen. Hoe zit het met jouw herinneringen? Vic De Wachter: “Ik herinner me liever niet wat ik zelf niet goed vond (lacht). In het begin van mijn carrière heb ik een aantal komedies gespeeld. Die heb ik in een hoekje verdrongen omdat het niet verder ging dan animeren. Aan mijn periode bij de Blauwe Maandag Compagnie denk ik wel nog met plezier terug. Met Ten Oorlog en Oom Wanja hebben we voorstellingen gemaakt die echt iets teweegbrachten bij het publiek.” “Ik ben er bijna 65 en ben nu in een fase beland waarin ik kan doen wat ik zelf wil en waarbij ik ook weet wat ik kan en wat niet. Toen ik bij een groot gezelschap werkte, zat ik in een comfort-

zone. Maar het statuut van freelancer bevalt me en past ook beter bij me. Ik durf na een tijdje op de zaken uitgekeken geraken. Als freelancer ontmoet ik nieuwe mensen en krijg ik nieuwe uitdagingen. Ik hoop nog een lange tijd te kunnen spelen, maar ik kan het me permitteren het iets rustiger aan te doen. Daarenboven is mijn stem een godsgeschenk. Ik word nog vaak gevraagd voor stemmenwerk allerhande. Het zwarte gat kondigt zich nog niet direct aan, hoop ik.” Heb je nergens spijt van? Vic De Wachter: “Niet echt – of misschien toch wel. Ik vind het jammer dat ik nooit veel voor films ben gevraagd. Ik ben er zelf ook nooit naar op zoek gegaan. Die filmwereld boeit me wel omdat het om een goed voorbereid product gaat én om een afgewerkt verhaal. Dat acteren leunt dichter aan bij het podium dan bij televisie en dat is toch meer mijn ding.” “Maar ik klaag niet hoor, ik ben absoluut een gelukkig man.”

INFO deWATTMAN DEKOLONIE MT & Vic De Wachter zaterdag 22 oktober om 20.00 u CC Nova, Wetteren


47


Zone c 28  
Zone c 28