Page 1

NIGEL WILLIAMS “IK BLIJF TROUW AAN MIJN ROOTS”

ARNE SIERENS OVER ZIJN UNIEKE MANIER VAN WERKEN

JUNI 2016 - REGIONAAL CULTUURMAGAZINE BERLARE - BUGGENHOUT - DENDERMONDE - LEBBEKE - WETTEREN - WWW.ZONE-C.BE


IN DE X KLINKT HET NIET... Weetje: de elpees Tien Jaar Live van Urbanus en Nevermind van Nirvana zijn allebei in het wondermooie jaar 1991 uitgekomen. Ik was zestien en kende ze allebei van de eerste tot de laatste noot van buiten. Nu nog, waarschijnlijk, al zal ik dat later vanavond nog eens moeten testen. Dat deze platen in hetzelfde jaar zijn uitgekomen, dat wist ik niet meer. Het is ondertussen ook al 25 jaar geleden, en dus is het gat in mijn memorie te vergeven. Maar ik kan me wel nog levendig voorstellen waarom ik de twee platen aantrekkelijk vond: ze hadden lef. En ook al is het niet nodig om alles in hokjes te duwen, in mijn muzikaal archief krijgen deze twee het label 'klinkt het niet, dan botst het' mee. Ik heb het altijd al gehad voor artiesten met dat label. Als Nigel Williams zegt dat hij altijd bij zijn standpunten is gebleven – “ook al heeft me dat optredens gekost. Dan denk ik: fuck it!” – dan neem ik daar mijn spreekwoordelijke hoed voor af. Beslist hij de Vlaamse culturele centra achter zich te laten, dan is dat spijtig, maar tegelijk ook moedig. De culturele centra zullen je missen, Nigel. Laat het elders maar botsen. Timothy Vermeir Hoofdredacteur Zone C

04 08 14

EMOTIES NA DE COLLEGEBRAND IN 1974 STAAN CENTRAAL IN 'VUUR'

“IK WIL ENKEL DOEN WAT IK ZELF WIL”, ZEGT NIGEL WILLIAMS

HET FESTIVAL VAN VLAANDEREN BRENGT TOPARTIESTEN NAAR ONZE REGIO

20

ARNE SIERENS MAAKT VOORSTELLINGEN OVER DE MENS EN ZIJN BEROERSELEN

27

KINDEREN OP ZOEK NAAR DE ZILVERSCHAT IN HET SINTALEXIUSBEGIJNHOF

28 34

WARRE BORGMANS SERVEERT VERHALEN MET EEN STRAFFE BLUESSAUS

38 41 42

BERT KRUISMANS: “HUMOR IS VOOR MIJ EEN MANIER OM VRAGEN TE STELLEN”

HIP HIP HOERA! KALLEKE STEP WORDT 40, EN HIJ GEEFT EEN FEESTJE. DE BIBLIOTHEKEN STAAN VOL BOEKEN, EN NU BIEDEN DE LEESDIJK-BIBS OOK E-READERS AAN.

DANI KLEIN ZINGT BILLIE HOLIDAY: EEN EERBETOON WEG VAN DE PLATGETREDEN PADEN

3


HET IS EEN UNIVERSEEL MENSELIJK VERHAAL Tekst: Leen De Greve

4

23 januari 1974. Er breekt brand uit op het college van Berkenbos, Heusden-Zolder. Drieëntwintig jongens in de slaapzaal van het internaat laten het leven. Niet enkel de regio, maar het hele land wordt in diepe rouw gedompeld. Nog steeds laat de brand haar sporen na. Het Nieuwstedelijk speelt ‘Vuur’. We hadden een gesprek met Christophe Aussems, regisseur van dit sober, rakend en geëngageerd theater.

C

hristophe Aussems: “Vuur hoort tot een tweeluik. Het eerste deel Boven water over de vlotramp van Godsheide (Hasselt), werd in het najaar van 2013 gemaakt op locatie. Vuur is het tweede deel waarin we een verhaal vertellen dat buiten de dorpsgrenzen een universeel gevoel raakt. Het gevoel van nietigheid en kwetsbaarheid tegenover (natuur)rampen.” “Beide rampen eisten een trieste tol van 58 kinderlevens. Twee keer werd de toekomstige generatie 'geamputeerd' door het noodlot. Twee keer werd niet enkel de regio, maar het hele land in diepe rouw gedompeld. Twee keer stond een soortgelijke foto van een begrafenis met tientallen witte kisten en treurende familieleden op de voorpagina's van de kranten. De tijd krijgt de wonden amper geheeld. Verdriet

verwerken lukt immers niet, een kind verliezen is nooit afgerond.” Is het een waarheidsgetrouwe reconstructie? Christophe Aussems: “Vuur kwam tot stand door klassieke research zoals documentaires, nieuws en rapporten enerzijds. Anderzijds door de realiteit zelf, waarin zich de verhalen afspeelden, te onderzoeken. Dit laatste betekende het afnemen van een reeks interviews met betrokkenen. Dit wil niet zeggen dat het resultaat waarheidsgetrouw is. We inspireerden ons op de feiten, maar het resultaat is een verbeelding. De stemmen uit de voorstelling zijn samengesteld uit verschillende getuigenissen en bronnen. We proberen het verleden te reconstrueren en gaan op zoek naar hoe


deze gebeurtenis nog steeds doorwerkt. Hoe geef je acuut verlies een plaats? Hoe bepaalt zo’n ramp je verdere leven? Hoe geef je er zelf betekenis aan? Hoe maak je verdriet leefbaar? En waarop vestig je je hoop als net dat wat hoop gaf, werd weggenomen? De emoties staan bij ons centraal.” Ben je een onderzoeksjournalist? Christophe Aussems: “Nee. Als theatermaker filterden we alle bruikbare elementen uit de verhalen en het gedrag van de geïnterviewden, om die nadien tijdens het repetitieproces te verwerken en te fictionaliseren. Zo ontstaat er een transformatie van de persoon uit het interview tot een personage in de toneelvoorstelling. En zo wordt zijn individuele waarheid de basis voor een nieuwe waarachtige voorstelling. In de praktijk houden we maar een fractie van het totale interviewmateriaal over en gebruiken we verschillende personen voor de creatie van één personage. We willen de getuigen niet imiteren, maar wat ze aanreikten gebruiken we als bouwstenen. Jonas Van Thielen speelt verschillende rollen en stemmen en gaat een voortdurende dialoog aan met de muziek en het publiek. Hij speelt zowel een brandweerman als een moeder. Met minimale middelen proberen we het verhaal te vertellen.” “Bij onze interviews was er zoveel mogelijk ruimte voor het hele levensverhaal. De vrager stelt vragen die bijsturen, maar niets uitsluiten. Door het interview op deze manier af te nemen, is er meer ruimte voor verhaalelementen die we van tevoren niet hadden

kunnen vermoeden. Verhalen van misbruik, stilzwijgen, politieke invloeden... kwamen aan het licht. We kregen een beeld van de hele sociaal-historische context. Het is voor mij als maker op dit moment niet evident om te bepalen hoever we dit verhaal loslaten omdat we ‘slechts’ theatermakers zijn. Of moeten we volop meewerken om de waarheid te achterhalen? Er zijn immers tal van zaken nog onzeker. Het onderzoek destijds is ook omwille van mysterieuze redenen stilgelegd. Ook de dader is tot op heden nog niet gekend. Ook al hebben we een vermoeden.” Kan je dit lokaal verhaal verplaatsen? Christophe Aussems: “Vuur werd gespeeld op locatie in de Luchtfabriek van de mijnsite in Heusden-Zolder. Maar Vuur gaat over algemene universele gevoelens. Het is een universeel menselijk verhaal. Iedereen kan er zich in herkennen. De productie fungeert als een kader, passe-partout voor diepmenselijke gevoelens zoals verdriet, pijn en angst. Vuur overstijgt het anekdotische en doet beroep op een huiveringwekkende verbeelding: wat als een ramp je je kind ontrukt?”

INFO Vuur 1 en 2 oktober 2016 Festivalhal Donkmeer, Berlare

5


11-juli-vierin

g Berlare

PICKNICK IN HET PAR K Muziek Buggenhou t

BUGGENHOUT ZOMERT QUEEN'S VISION

Zaterdag 9

juli, 16.00 u

.

De cu lt uurr aad va n Berla re orga niseer pick nick in he t op zaterdag t pa rk ter ge 9 ju li een legenheid va uur star t de n 'V laandere pick nick in he n Feest'. Om t kasteelpark kunnen hun 16 va n Berla re. eigen pick ni Deelnemers ck meebrenge schi llende ee n of iets kope t- en dran ks n aa n de verta nden. Er st het program aa n ook en ke ma die de sf le optredens eer complee is er kinderan op t moeten mak imatie met sp en. Doorlop ring kastelen end , grime en no g veel meer. Kasteeldom ein Berlare gratis www.berlare .be/ccst romin g

© verhaevert.be

Donderdag 28 juli, 20.00 u. Vakantie in de eigen gemeente. Dat is de succesformule van 'Buggenhout zomert'. Naa r jaarlijkse gewoonte vinden er gratis optreden s op het kerkplein. Op algemeen verzoek staat Que en's Vision voor de zesde keer op het pod ium. Dez e tribute band doet de nagedachtenis van Freddy Mer cury alle eer aan en speelt de grootste hits van Que en. Kerk plein Bug genhout gratis www.bug genhout.be

LOED V R E V IN O D E O I TÉ G SPEEL NCORSOCOM MONDE R E 0 u. er, 14.3 BLOEM LLIS-DENDE b m e t en I g 4 sep n s pre k s Zonda ijden e t at e la ll SINT-G p a e n k zijn va la ngrij

d De n E r fgoe

de r m o

n de

ed en b e lev ing. speelgo s a men e men e Sp e l en n . Z e n e s t a a n en de a vloed ’ a r d e u v o b ed in o o jong en het dagelijks lg e rso in e en om ‘sp m e nc o in binn te bloe ne corso is tie dus s a 6 ir 6 p e s d g in ewo o or G e no e e men v a s t de g st a r t ma te n ermonde. Na . De om loop a ls the o d s op d e n r e s o t c D a d s la g li p u il r- en je e v indt Sint-G s e o d e in . h t k e en e ap o kplein e r o ok a n en d het Ker eseda la r hoog te va n R e d in n te il lislaa Sint-G e corso.b loemen www.b


Muziek D

e n de r m o

n de

TRE E TEX V U ORCHES D L AT IONA INTERN 4 juni, 20 Vrijdag 2

.00u

g k leppen zika le oo u m r e n en d n en-Ooste n d ie zo lschappe het Midd e , eest z a e k m g t ri e e te h n m t bo x wellich n, Zu id-A a Va n a lle te e lk V a e B e D va n d elen, is het beste lkaa r hasp do o r at door e e b o fr a spireerd e d ieuw geïn n rst mee p e o e t is e h la . t bonte ler Fifave ordt voor e w sp r g a a daa r stop n la n m , e kstijlen. E p De v ierd nvloeden a ie -i z st n u it a u m lk a n ele B eri kaa nse obeat, ee trad ition atijns-A m voor een vleug a fr in een feestelijk, L r o o d ts a ltijd gek leurd er is plaa lles zoa ls lijk n iet: ilië. Dit a ic S het eigen it u s ra ntelle naa r de ta der. a k rs e z om afé Jardin Belgica , C Tuin CC jardin .be g ratis www.cafe gica .be el cb .c w ww

Muziek Lebbek

e

ONTPOPT GENE THOMAS EN

JELLE CLEYM ANS

Zaterdag 9 juli,

19.00 u.

Naar goede gewo onte orga niseer t de gemeente Lebbeke ieder jaa r een heus muz iek feest op 11 ju In samenwerk in li. g met 'V laa nder en Feest' slagen keer op keer in ze er een mooi progra mma aa n te bied Dit jaa r komen en. niet alleen de lok ale Muziek kape het evenement l opfleuren, ook O ntpopt met Gene Thomas en Jel le Cley mans zijn va n de pa rtij. Zeke de moeite! r Grote Plaats, Le bbeke gratis www.lebbeke .be


NIGEL WILLIAMS TERUG NAAR ZIJN ROOTS

Tekst: Lore Verstraeten

8

©Toon Aerts

“MIJN LEVEN ZAL NIET RUSTIGER WORDEN”


Jarenlang werkte hij in een fabriek. Nadien verhuisde hij van Bristol naar Vlaanderen, werd er vakbondsafgevaardigde en ten slotte komiek. Binnenkort zet hij een punt achter zijn zaalshows, maar uitverteld is hij lang nog niet.

D

e Britse Belg is een graag geziene Wanneer heb je dan beslist om komiek te stand-up comedian. Zonder te verval- worden? len in platvloerse humor laat hij een Nigel Williams: “Dat was pas vele jaren later. zaal telkens daveren van plezier. Nooit vrijblij- Ik heb eerst heel lang in fabrieken gewerkt en vend, altijd recht voor de raap en met een heer- nadien heb ik een café opengehouden. Toen ik een café had, speelde ik ook voor de lol komiek lijke visie op ons, Vlamingen. en zo kreeg ik de smaak te pakken. Ik dacht: als ik mijn droom wil najagen, moet het er nu Waarom ben je naar België verhuisd? Nigel Williams: “Dat was zuiver toeval. Ik was van komen. Doordat ik voordien vakbondsafgezonder werk gevallen in Engeland en mijn broer vaardigde was in de fabriek, is de overstap naar woonde toen in België. Ik ben hem gaan opzoe- komiek makkelijker geweest. Daar moest ik ken toen de fabriek waar ik werkte in moeilijke voor... veel mensen spreken, waardoor ik geen papieren zat. Ik kwam zonder werk te zitten en schrik meer had.” wou hier wel komen wonen als ik werk kon vin- “Je had toen in Vlaanderen ook alleen maar een den. Dat is gelukt en nu zit ik nog steeds hier Urbanus of Geert Hoste, maar die echte standup comedy bestond hier nog niet. We zijn dat (lacht).” in het café met een paar beginnen doen en zo is dat eigenlijk gegroeid.” Was het moeilijk om je aan te passen? Nigel Williams: “Dat viel eigenlijk goed mee. Het moeilijkste was uiteraard de taal. Ander“OMDAT IK VAKBONDSAFGEVAARhalf tot twee jaar heeft het geduurd voor ik het DIGDE WAS, WAS DE OVERSTAP NAAR onder de knie begon te krijgen. In België spreKOMIEK MAKKELIJKER” ken ze overal anders. Ze spreken Vlaams met verschillende dialecten dus is het nutteloos om Nederlands te leren. In Vlaanderen is er een Je nieuwe voorstelling Accident de parcours zal groot verschil tussen spreektaal en schrijftaal. je laatste zijn. Waarom besloot je te stoppen? Als buitenlander is dat heel moeilijk. Ik heb de Nigel Williams: “Ik blijf wel actief in comedy, spreektaal geleerd in de fabriek en ben dan pas maar keer terug naar de roots. Ik heb nood om andere leuke dingen te doen. Ik wil me ook lessen Nederlands gaan volgen.”

9


meer richten op het buitenland, shows in het Engels. Niet dat ik België vaarwel zeg. Ik ga hier nog kleinere optredens geven, maar dan eerder in een ander concept en niet meer in culturele centra.”

10

Waar gaat de voorstelling over? Nigel Williams: “Accident de parcours gaat over de mens op de planeet en de toestand waarin wij ons momenteel bevinden. Wij denken allemaal dat de planeet van ons is, terwijl wij er pas als laatste waren. Het gaat over onze plaats op de wereld, over de mens als toevallige samenloop van kosmologische omstandigheden. Ik stel me de vraag wat er van de Homo sapiens geworden is in deze eeuw van narcisme en zelfoverschatting. Maar het is om te lachen hoor (lacht).” Word jij een ander mens op het podium? Nigel Williams: “Ik moet geen knop omdraaien wanneer ik op een podium sta. Ik word geen andere persoon, zoals sommige komieken een rolletje spelen. Het is een aspect van mezelf dat het overneemt.” Heb je doorheen de jaren het publiek zien veranderen? Nigel Williams: “Veel mensen appreciëren stand-up comedy nu veel meer. Ze begrijpen nu beter dat het niet zomaar jokes zijn, maar dat er een betekenis achter zit. En dat is een positieve evolutie.”

Hoe schat je de toekomst van comedy in? Nigel Williams: “Is het een genre dat zal blijven standhouden? Ik weet het niet. Mensen zijn alsmaar meer met multimedia bezig. Het publiek heeft ook minder en minder aandacht voor je. Op internet krioelt het van de filmpjes waar heel veel mensen aandacht aan geven en dat is voor zoveel sectoren nadelig. Muziek, theater, stand-up comedy... Het is uiteraard een andere evolutie en we zullen zien wat dit zal veranderen aan de toekomst.”

“WAT IS ER VAN DE HOMO SAPIENS GEWORDEN IN DEZE EEUW VAN NARCISME EN ZELFOVERSCHATTING?”

Wie is je grote voorbeeld? Nigel Williams: “Goh, dat zijn er zoveel. Doug Stanhope, Stewart Lee, George Carlin en Bill Hicks zijn enkelen waar ik naar opkijk. In België heb ik er geen. Ik ken die mannen als vrienden. Ik vind er verschillende goed, maar als ik dan namen begin te noemen, vergeet ik er misschien. Sommige cabaretiers zijn heel goed, maar komen jammer genoeg minder in de media.” Terugkijkend op je carrière: ben je trots op wat je bereikt hebt? Nigel Williams: “Ik weet niet of ik daar trots op moet zijn. Ik heb gewoon gedaan wat ik


wou doen. Ik had er misschien iets meer uit kunnen halen, maar ik ben wel fier op wat ik tot nu toe deed. Ook ben ik blij dat ik geen onnozele dingen gedaan heb. Ik mijd zoveel mogelijk televisieoptredens. In tegenstelling tot sommige collega’s ben ik blij dat ik nooit veel op het scherm ben verschenen. Dan verval je in een soort van platte humor om de televisiemakers tevreden te stellen en die stap heb ik gelukkig nooit gezet. Ik ben altijd bij mijn standpunten gebleven en heb altijd mijn mening gezegd, ook al heeft me dat optredens gekost. Dan denk ik: fuck it!” “Ik blijf trouw aan mijn roots. Of ik trots ben, weet ik niet. Als entertainer ben je niet meer dan een ander mens. Ik ben ook fier dat ik 24 jaar in een fabriek gewerkt heb. Ik heb veel respect voor andere jobs.” Gaat je leven iets rustiger zijn nu je stopt met je shows? Nigel Williams: “Nee, het zal niet rustiger worden. Ik wil meer naar het buitenland gaan. Ik wil optreden in Londen en New York. Het gaat even druk zijn, maar op een andere manier. Ik vervang het ene door het ander. Ik wil enkel doen wat ik zelf wil.” Wat vind je het leukste om te doen: een show of stand-up comedy? Nigel Williams: “Live stand-up comedy in een zaal is het leukste. Je staat daar helemaal alleen en weet nooit wat er gaat gebeuren. Op

tv wil ik niet komen, want dat is geprogrammeerd. Daar knippen ze stukken uit. In de zaal is alles à-la-moment. Het moet punk blijven. Je moet kunnen zeggen wat je te zeggen hebt.”

“IK WEET NIET OF IK DAAR TROTS OP MOET ZIJN. IK HEB GEWOON GEDAAN WAT IK WOU DOEN”

Heb je een boodschap voor de jonge generatie komieken? Nigel Williams: “Probeer gewoon jezelf te zijn. Probeer niet iemand die meer succes heeft te kopiëren. En doe het vooral niet omwille van het succes, maar omdat je het echt wilt doen en vooral graag doet.”

INFO Accident de parcours Nigel Williams donderdag 27 oktober om 20.00 u. CC Nova, Wetteren

11


Tentoonstelling Berla

Muziek Buggenhout

re

PETER VERBEEREN

Zondag 12 juni, 11.00

BRUISEND BUGGENH RADIO GUGA

u.

aan Sint Lucas te rde plastische kunsten Peter Verbeeren studee werkte als sm id en de Gentse academ ie. Hij Gent en fotografie aan hij medeorga nis wa 6 198 In 13 te Gent. stelde tentoon in Loods aalde met zijn beh Muur’ in Berlare. Hij sator van het project ‘De ingekleurde ber som k vaa en ppijkritische en col lages expressieve, maatscha ges bla jzen. Voora l zijn assem e gaat werken versch illende pri tiev pec ros ret De 4. 201 overleed in zijn opmerkelijk. Peter lare. door in het kasteel te Ber e Kasteeldomein Berlar gratis ing www.berlare.be/ccst rom

Muziek

en Fam

ilie

FEEST Lebbeke OP HET ERF!

Op 15 a ug beke hu ustus openen C n d e u re n! Op h C De Biekorf e te belev et cu lt u n biblio en . Z o u re r f v a theek L zijn d e re n , d eb lt er d ie emonstr er heel wat le dag v a n u ke wo aties en S a r a ka s a lles r k s ho p initiatie i en drie s v oo s v a n on L e bb e e in te ze kse top s eigens r de k int ten en b a nd s o te Circu te eind igen. Ie m de av d e re e n ond mu s g ratis welkom zikaa l ! Tuin CC De Biek o www.cc debieko r f, Lebbeke r f.be


HOUT

Muziek D

Zaterdag 3 september, 21.30 u. Guga Baùl is een begenadigd stemmenimitator en weet uit die gave charma nte comedy te puren. Maar de maestroloog heeft nog andere pijlen op zijn boog. Geruggensteund door een fantastische liveband trekt hij nu volledig de muzika le kaart. Radio Guga houdt het midden tussen een coverba nd en een tribute-band. Verwacht je aan een straffe live festivalband, maar uiteraa rd mét zangim itatie. Leuk weetje: je krijgt er tijdens dit kermisweekend ook nog gratis optredens van Laura Tesoro en Niels Destadsbader bij. Kerkplein Buggenhout gratis www.buggenhout.be

Familie Wetteren

OLA!PELOEZZA

e n de r m o

n de

RDIN CAFÉ JA

m 4 juni te Vrijdag 2

t us

é pn ieuw d a wordt o u is ic h lg d e g B u a n CC unds, Je De tu in v r Cit y So va n a a st n w ie ts d a d pla Jeug zomerse rca fé, de chten et Theate a hun k ra a n ic lg e B Zen ith, h C C dv n o e b e n d a a n o ssend Denderm een verra en. Bij o d z ie n b e n a n a de bundele ementen terecht in n en even uweekdag concerte m e , lk g e in je tt r ka n pische se o tr a! n goed wee ic e lg E ! n CC B e a f 11u30 e tu in va tu in va n d in r a omerb ziek en z t 28 kerkst raa Belgica , Tuin CC g ratis jardin .be www.cafe

Zaterdag 11 juni, 14 .00 u. Ola!Peloezza is een bru isend doe-festival vol met kunsten en kunstje kinderen van 4 tot 12 s voor jaa r en hun mama's en papa's, oma's en opa's, tantes, peters en meter ooms en s, vriendjes en vriend innetjes. Ver wacht je waaier van leu ke activit aan een eiten waar je naa r har ten lust van kan proeve kijken, doen én beleve n. Je kan n. Recreatiedomein De Wa rande, Warandelaan gratis www.ccnovawetteren.b e

s 30 augu


© Frank Hendrickx

VAN LIEF TOT STAATSGEVAARLIJK

FESTIVAL VAN VLAANDEREN BRENGT GEVARIEERDE CONCERTEN IN BERLARE EN WETTEREN

14

Bijna 60 jaar na haar stichting is het Festival van Vlaanderen levendiger dan ooit. In een tijdsbestek van een goede vier maanden staan er bijna 180 activiteiten op het programma. Daarbij zijn Tekst: Wim Breydels OdeGand en OdeGand By Night de absolute vlaggenschepen van het Festival. Maar staar je zeker niet blind op deze twee evenementen. Naast de vele concerten in thuisstad Gent, spreidt het Festival ook nog altijd haar vleugels over de provincie. In onze regio kan je in het najaar van twee festivalconcerten genieten. In Berlare speelt Pianoduo Mephisto, in Wetteren hoor je I Solisti del Vento aan het werk.

H

et Pianoduo Mephisto bestaat uit de twee succesvolle pianisten Katrijn Simoens en John Gevaert. Beiden ontmoeten elkaar aan het conservatorium in Antwerpen waar ze studeerden. Het klikte en niet alleen professioneel. Katrijn en John werden een echtpaar en startten in 2007 met Pianoduo Mephisto. Sinds het debuut rijgen ze de successen aan elkaar, zowel op prestigieuze wedstrijden als op de concertpodia, nationaal als internationaal. Zo wonnen ze bijvoorbeeld enkele jaren geleden op het gerenommeerde Grieg-concours in Noorwegen alle prijzen die er te winnen waren. Muziekcritici prijzen hen vaak om hun samenspel, waarbij ze technische

brille combineren met een uitzonderlijk kleurgevoel. Zo schreef een criticus ooit: “Achter de piano ontbolsteren Katrijn en John tot heftige piano-maniacs, voor wie de wereld rondom soms volledig verdwijnt.” In 2017 vieren Katrijn en John het tienjarig bestaan van Pianoduo Mephisto. Naar aanleiding van die nakende verjaardag brengen ze voor het Festival van Vlaanderen een bijzonder concert met de première van een eigen virtuoos arrangement van Sergei Prokofievs geniale ballet Cinderella. Als geen ander wist Prokofiev de charme van dit sprookje muzikaal te vertalen, van de speelse walsen tot de


wanhoop van de twaalf klokslagen. Met Rachmaninov en Souvenir de Russie van Brahms is ook de rest van het aperitiefconcert Russisch getint. Het concert heet dan ook niet voor niks Souvenir uit Rusland. REIS DOOR DE TIJD Ook I Solisti del Vento neemt het publiek mee op reis. Niet zozeer naar een bijzondere plek, maar wel op een reis door de tijd. Het gerenommeerde blazersensemble focust op de veelzijdigheid van muziek voor een houtblaaskwintet in combinatie met piano. Het concertprogramma overspant 250 jaar blazersmuziek in een grote variëteit aan stijlen. Zoals zo vaak, begint het ook nu met Mozart. Hij slaagde er in zijn kwintet voor piano en blaasinstrumenten als eerste in om een perfecte kamermuziekbalans te vinden tussen de klanken van hobo, klarinet, hoorn, fagot en piano. Met Gordon Jacob springt I Solisti del Vento direct bijna tweehonderd jaar verder. Jacob’s naam doet wellicht niet direct een belletje rinkelen. Toch was hij één van de productiefste Engelse componisten en schreef hij mooie werken voor blazers. Dat zal je wel merken aan zijn Sextet uit 1956 dat vele variaties in toonkleuren laat horen. Uit dezelfde periode dateert Six Bagatelles van de Hongaarse componist Györgi Ligeti. Hij wordt omschreven als één van de meest progressieve en invloedrijke muziekfiguren uit zijn tijd, iets wat het toenmalig Hongaars communistisch regime maar matig kon appreciëren. Zijn Six Bagatelles werden als staatsgevaarlijk beschouwd, vooral het laatste deel. Ligeti werd

bij de eerste uitvoering verplicht om het zesde deel achterwege te laten omdat het toen als te vooruitstrevend werd aangevoeld. Bij onze landgenoot Joseph Jongen loop je dat gevaar niet. Jongen, geboren in Luik in 1873, liet zich voor zijn composities volop inspireren door de wilde natuur rondom Spa, waar hij woonde. Jongen is bekend voor zijn werk voor orgel, maar hij schreef ook prachtige kamermuziek, zoals zijn Rhapsodie Opus 70. De compositie kenmerkt zich door veel tempo en stemmingswisselingen maar doet in zijn geheel toch dromerig aan. Een muziekrecensent schreef na de eerste uitvoering in 1823: “wat een verbeelding, wat een kleuren, wat een heerlijke effecten.” Van lief en sprookjesachtig tot staatsgevaarlijk: met deze twee gevarieerde concerten door topartiesten maakt het Festival van Vlaanderen haar mission statement ook volgend seizoen waar.

INFO Souvenir uit Rusland Pianoduo Mephisto Zondag 18 september 2016 om 11.00 uur Kasteel, Berlare Vibrant Colours I Solisti del Vento Vrijdag 14 oktober 2016 om 20.00 uur CC Nova, Wetteren

15


KALENDER KLASSIEK

©Jens Mollenvanger

©Cristina de la Madera

Zo. 18.09

PIANODUO MEPHISTO - kasteelconcert Souvenir uit Rusland

Berlare, Kasteel

11.00 u.

Vr. 14.10

I SOLISTI DEL VENTO - Vibrant Colours

Wetteren, CC Nova

20.00 u.

Zo. 16.10

MARNIX DE CAT & ROMINA LISCHKA, ORG ORGELCOMITÉ

Dendermonde, op locatie

11.00 u.

Vr. 28.10

UTOPIA: LAMENTATIES (Morales & Monteverdi)

Dendermonde, CC Belgica

20.00 u.

Zo. 13.11

AKHTAMAR QUARTET - Aperitiefconcert

Wetteren, Intermezzo

11.00 u.

Zo. 04.12

TRIO KHALDEI - Aperitiefconcert

Wetteren, Intermezzo

11.00 u.

Zo. 15.01

FRASCATI SYMPHONIC - Nieuwjaarsconcert

Wetteren, CC Nova

14.30 u.

Zo. 29.01

VAN WINCKELSESSIE: ROELAND HENDRIKX & FERNANDO RISCADO CORDAS

Dendermonde, Huis Van Winckel

11.00 u.

Vr. 10.02

De Toverfluit in een note(n)dop

BRAM NOLF, PIET VAN BOCKSTAEL EN MAAIKE CAFMEYER -

Dendermonde, CC Belgica

20.00 u.

Dendermonde, Huis Van Winckel

11.00 u.

VAN WINCKELSESSIE: TRIO IMPRESSION Zo. 19.02 VLAAMS MUZIEK THEATER - De lustige boer

Wetteren, CC Nova

14.30 u.

VAN WINCKELSESSIE: TOON FRET & VERONIKA ILTCHENKO Zo. 26.03

Dendermonde, Huis Van Winckel

11.00 u.

REVUE BLANCHE - Shelter Do. 20.04

Wetteren, Martinuskerk Massemen

20.00 u.

Buggenhout, Kloosterkapel

10.30 u.

Dendermonde, Huis Van Winckel

11.00 u.

Zo. 19.03

Zo. 23.04

MORANDI STRIJKKWARTET - Aperitiefconcert

VAN WINCKELSESSIE: TAURUS QUARTET Zo. 23.04

Zo. 21.05

QUINTETO ASTOR - kasteelconcert

Berlare, Kasteel

11.00 u.

Zo. 18.06

ENSOR STRIJKKWARTET - kasteelconcert

Uitbergen, Kasteel

11.00 u.


LEEN DE GREVE KIEST VOOR KINDEREN EN FAMILIES Zondag 11 september organiseert CC Stroming Berlare de zesde editie van Berlare Cultoert waarbij gezinnen diverse acts kunnen bijwonen. We proberen een mix te maken van muziek, dans, theater, acrobatie… De acts zijn niet specifiek gemaakt voor kinderen, maar wel toegankelijk. Net hierdoor kunnen we zowel kinderen als ouders boeien.

D

it jaar staat het thema ‘De wereld rond’ in de kijker. Artiesten uit diverse windstreken zullen op het podium staan. De bezoekers fietsen van de ene naar de andere locatie en hiervoor is onze groene gemeente Berlare uitermate geschikt. Een gezonde, duurzame en verrassende gezinsuitstap. Deze formule kent succes, het publiek groeit elk jaar. De lage drempel en het sociale gebeuren dragen hiertoe bij. Dit maakt het er organisatorisch niet makkelijker op omdat we moeten uitwijken van intieme locaties naar grotere locaties met meer faciliteiten. Maar mijn dada is het cultuuraanbod voor scholen. Ik besteed daar graag de meeste aandacht aan. Via de scholen bereik je werkelijk iedereen. Schoolvoorstellingen, bezoek aan de tentoonstellingen en de bib... het zijn de eerste kennismakingen met kunst en cultuur en

daarom heel belangrijk in de persoonlijke ontwikkeling en creativiteit van kinderen. Theatereducatie helpt kinderen om zichzelf te durven tonen, ook in hun kwetsbaarheid. Maar het leert hen ook zich als publiek en zich tegenover acteurs met respect en belangstelling te gedragen. Als cultuur een hefboom is om bepaalde kwaliteiten als schoonheid, tolerantie en moraliteit te stimuleren, dan is cultuur voor kinderen dat misschien nog meer. Langs beide fronten is de druk groot om voor veilige producties te kiezen. De meeste gezelschappen hebben niet meer de financiële slagkracht van een paar jaar geleden. Sinds enkele jaren moeten ook de scholen binnen de maximumfactuur blijven. Het is daarom niet altijd makkelijk om een betaalbaar en kwalitatief programma in elkaar te boksen. Maar net daarom blijft het boeiend!

17


INTERVIEW MET ARNE SIERENS

Tekst: Lobke De Winne

20

Volgend seizoen staan er in onze regio verschillende voorstellingen van Compagnie Cecilia gepland. Zowel CC Belgica als CC Nova zetten voorstellingen van het Gentse gezelschap op hun podium. Dit vraagt om een gesprek met Arne Sierens, artistiek leider, maar vooral grote bezieler en kloppend hart van Compagnie Cecilia, gekend van voorstellingen zoals ‘The Broken Circle Breakdown’, ‘De Pijnders’ en ‘Angelena’, om er maar enkele te noemen.

Bestaat er zoiets als een echte ‘Compagnie Cecilia-voorstelling’? Arne Sierens: “Neen, niet echt... Maar een echte Compagnie Cecilia-voorstelling voor mij is toch wel De Pijnders (voorstelling uit 2011, met Titus De Voogdt, Johan Heldenbergh, Robrecht vanden Thoren, Joris Hessels, Dominique Van Malder en Tom Vermeir, red.). Zes acteurs plus mezelf, zo zijn we tot de zeven samoerai gekomen, zoals we onszelf vaak noemen. (lacht) We vonden allemaal dat De Pijnders de mooiste voorstelling was die we ooit gemaakt hadden. De manier van werken was de max! Dat was ook het soort theater dat we in ons hoofd hadden en waarmee we

verder wilden. De voorstelling vat volledig wat we met Compagnie Cecilia willen doen. We zijn geen collectief of gezelschap. We zien onszelf meer als een artistieke raad met zeven samoerai. We nemen alles samen door en kijken hoe we kunnen investeren in theater.” Heb je een specifieke werkwijze? Arne Sierens: “Ik werk vanuit mijn intuïtie, plots gebeurt het dan gewoon. Als je niet te hard nadenkt, ontstaan de mooiste dingen. Die manier van werken vind ik heerlijk! Ik werk ook graag door middel van improvisatie. De tekst ligt niet op voorhand klaar, alles wordt gecreëerd op

©Alexander Popelier

“ALS JE NIET TE HARD NADENKT, ONTSTAAN DE MOOISTE DINGEN”


scène. Mijn werkwijze is hierdoor vrij uniek. Ik regisseer of schrijf geen stukken, ik creëer ze op scène samen met de acteurs. Ik maak geen literair theater. Mijn theater ontstaat niet op papier maar op scène. Ik noem mijn theater autonoom theater.” “Ik maak voorstellingen over de mens, over zijn gedrag, gedachten en beroerselen. En natuurlijk is de mens lelijk, maar hij is ook schoon. Soms is hij debiel, en soms is hij intelligent. Dat beeld delen we met Compagnie Cecilia en komt altijd naar boven in onze voorstellingen.” Eén van de voorstellingen van Cie Cecilia die volgend seizoen bij ons in de regio staat is Lacrima, door jou geschreven en geregisseerd. Lacrima is een herneming, een voorstelling uit 2012. Arne Sierens: “Normaal laat ik alles ontstaan op scène en schrijf ik op voorhand geen teksten, maar Lacrima is een beetje een uitzondering. Deze tekst heb ik wel eerst geschreven. Ik liep al 25 jaar met dit verhaal rond en ik kreeg het maar niet op papier. Het lukte me niet. Op een bepaalde dag ben ik er dan toch aan beginnen schrijven en na drie weken was het af. Het is een beetje afwijkend van mijn andere stukken, maar ook zeer pakkend. Het knalt er wel stevig op.” “Oorspronkelijk speelde Jan Hammenecker Lacrima en nu hernemen we het stuk. Jan is niet meer vrij en Tom Vermeir wil het absoluut spelen. Vorig jaar zijn we gestart met de repetitie. Het is identieke dezelfde tekst gewoon met een andere acteur. Tom doet het geweldig!” Daarnaast staan ook de voorstellingen CHET en Cabane bij ons in de regio. Arne Sierens: “CHET en Cabane zijn twee projecten die ontstaan zijn vanuit de volledige Ceciliaploeg. Daar werken vooral de andere leden

van de bende aan. Ikzelf maak per jaar binnen Compagnie Cecilia één productie die van mij is. Maar ook de andere leden nemen initiatief om iets te maken, los van mij. CHET en Cabane zijn daar mooie voorbeelden van. Tom Vermeir wou heel graag een monoloog maken over Chet Baker. Tom maakte CHET samen met zijn vrienden van de muziekgroep A Brand, waar hij zelf nog bij speelde. Titus, Robrecht en Joris wilden heel graag eens iets met z’n drieën maken, en Cabane is daarvan het resultaat.” Je schreef ook het scenario voor Belgica, de nieuwe film van Felix Van Groeningen. Arne Sierens: “Felix is een vriend van mij. Het is de tweede keer dat ik voor hem een scenario geschreven heb. Samen met Felix schreef ik eerder al mee aan Dagen zonder lief uit 2007. Ik doe dat omdat Felix mijn vriend is. Ik vind hem een fantastische cineast. En als hij mij nodig heeft, dan help ik hem. Bij Belgica wist hij niet hoe hij er aan moest beginnen. Ik zei :‘Felix, da’s niet moeilijk, gewoon beginnen’ en hij heeft het dan ook gedaan.” (lacht)

INFO Cabane zaterdag 24 november 2016 om 20.00u CC Belgica, Dendermonde CHET zaterdag 22 april 2017 om 20.00u CC Belgica, Dendermonde Lacrima zaterdag 13 mei 2017 om 20.00u CC Nova, Wetteren

21


KALENDER

JUNI - SEPTEMBER 2016

uitneembaar


Berlare, bibliotheek

VOORLEESMOMENT VOOR KLEUTERS

Lebbeke, Speelbos (ingang Baasrodestraat) 15.00 u. Buggenhout, GC De Pit Overmere, IBO

Zo. 05.06 DELRUE EN DEL NERO - Vreemde Vogels

Wo. 0 8.06 ALEX AGNEW: TRY-OUT

Wo. 0 8.06 VOORLEESMOMENT VOOR KLEUTERS

14.00 u.

20.00 u.

lezen

humor

familie

vorming

familie 09.00 u.

Lebbeke, Speelbos (ingang Baasrodestraat) 16.00 u. Dendermonde, bibliotheek

Za. 04.06 DELRUE EN DEL NERO - Vreemde Vogels

Za. 04.06 MUZIEK BELUISTEREN VIA INTERNET

voorlezen familie

Lebbeke, Speelbos (ingang Baasrodestraat) 14.00 u.

Za. 04.06 DELRUE EN DEL NERO - Vreemde Vogels

lezen Dendermonde, bibliotheek

11.00 u.

lezen

Za. 04.06 LEUKSTE HALFUURTJE

15.00 u.

De Leesdijkbibliotheken

START UITLEEN E-READERS IN DE BIB

Wo. 01.06

©Pieter Van Keymeulen

Wo. 01.06

KALENDER JUNI - SEPTEMBER


J Dendermonde, bibliotheek

Lebbeke, bibliotheek

Buggenhout, bibliotheek

Za. 25.06 LEUKSTE HALFUURTJE

Zo. 26.06 VOORLEESMOMENT

Wo. 29.06

19.30 u.

Buggenhout, bibliotheek

SCHATTEN VAN VLIEG

vorming

Berlare, kasteelpark

Buggenhout, Kerkplein

Dendermonde, bibliotheek

Berlare, Kapelleplein

Buggenhout, Kerkplein

Dendermonde

Dendermonde, bibliotheek

PICKNICK IN HET PARK

BUGGENHOUT ZOMERT MET CHOCOLATE MOOSE

LEUKSTE HALFUURTJE

BERLARE ZINGT!

BUGGENHOUT ZOMERT MET DIAS

JAZZ IN 'T PARK

LEUKSTE HALFUURTJE

Do. 14.07

Za. 16.07

Wo. 20.07

Do. 21.07

Do. 21.07

Za. 23.07

Lebbeke, Grote Plaats

Za. 09.07

Za. 09.07 11-JULIVIERING

11.00 u.

20.00 u.

19.00 u.

20.00 u.

11.00 u.

19.00 u.

16.00 u.

19.00 u.

11.00 u.

voorlezen

muziek

muziek

muziek

voorlezen

muziek

11-juli viering

muziek

voorlezen

voorlezen

Dendermonde, bibliotheek

LEUKSTE HALFUURTJE

11.00 u.

Dendermonde, bibliotheek

Za. 02.07 LEUKSTE HALFUURTJE

Za. 09.07

Dendermonde, binnenstad familie

familie

lezen

voorlezen

literatuur

voorlezen

muziek

muziek

lezen

voorlezen

muziek

lezen

expo

familie

voorlezen

Vr. 01.07 ZOMER VAN VLIEG - Schattentocht Wo. 31.08

Vr. 01.07 Wo. 31.08

Buggenhout, bibliotheek

15.00 u.

10.30 u.

11.00 u.

12.00 u.

20.00 u.

14.00 u.

11.00 u.

12.00 u.

15.00 u.

11.00 u.

14.00 u.

11.00 u.

Vr. 01.07 ZOMER VAN HET SPANNENDE BOEK Wo. 31.08

KALENDER

Wetteren, Cultuurcafé Nova

VOORLEESWORKSHOP - thema: op reis gaan

Dendermonde, Tuin CC Belgica

Vr. 24.06 ORCHESTRE INTERNATIONAL DU VETEX & DJ BALKANSKI SOUNDSYSTEM

Vr. 24.06 PICNIC MUSIC MET LOS DEL TRE

Dendermonde, bibliotheek

LEUKSTE HALFUURTJE

Za. 18.06 Uitbergen, IBO

Wetteren, Cultuurcafé Nova

PICNIC MUSIC MET B(L)AND

Vr. 17.06

Wo. 22.06 VOORLEESMOMENT VOOR KLEUTERS

Berlare, bibliotheek

VOORLEESMOMENT VOOR KLEUTERS

Berlare, kasteel

Wo. 15.06

Wetteren, De Warande

Za. 11.06 OLA!PELOEZZA

Za. 11.06

Zo. 12.06 OPENING TENTOONSTELLING PETER VERBEEREN

Dendermonde, bibliotheek

Dendermonde, bibliotheek

HANDIGE INTERNETTOEPASSINGEN

LEUKSTE HALFUURTJE

Do. 09.06


WALKING DENDER

Vr. 19.08

11.00 u.

Dendermonde, bibliotheek Sint-Gillis-Dendermonde, centrumstraten

Za. 03.09 LEUKSTE HALFUURTJE

Zo. 04.09 BLOEMENCORSO 'SPEELGOED IN OVERVLOED'

14.30 u.

10.00 u. en 12.00 u.

Lebbeke, bibliotheek Za. 03.09 BOEKEN KAFTEN

20.00 u

16.00 u. 18.00 u. en 20.00 u.

Buggenhout, Kerkplein

16.00 u.

11.00 u.

19.00 u.

11.00 u.

19.00 u.

19.00 u.

14.00 u.

11.00 u.

19.00 u.

11.00 u.

19.00 u.

19.00 u.

Lebbeke, bibliotheek Vr. 02.09 BOEKEN KAFTEN

Buggenhout, Kerkplein

Za. 03.09 BRUISEND BUGGENHOUT MET LAURA TESORO EN RADIO GUGA

Berlare, park oranjerie

EINDE VAN DE ZOMER

Za. 27.08

Zo. 04.09 BRUISEND BUGGENHOUT MET NIELS DESTADSBADER

Dendermonde, bibliotheek

LEUKSTE HALFUURTJE

Za. 27.08

Dendermonde, stadscentrum

Buggenhout, Kerkplein Dendermonde, stadscentrum

BUGGENHOUT ZOMERT MET DUK

Do. 18.08

Dendermonde, bibliotheek

Lebbeke, cultuurerf

FEEST OP HET ERF MET BOEKENVERKOOP

Ma. 15.08

Do. 25.08 KATUIT

Dendermonde, bibliotheek

LEUKSTE HALFUURTJE

Za. 13.08

Za. 20.08 LEUKSTE HALFUURTJE

Buggenhout, Kerkplein

Buggenhout, Kerkplein Dendermonde, bibliotheek

Do. 04.08 BUGGENHOUT ZOMERT MET LA TRISTEZA DE CARIBE

Za. 06.08 LEUKSTE HALFUURTJE

BUGGENHOUT ZOMERT MET PROZAK

Lebbeke, Speelplein Denderbelle

Di. 02.08 PIKKELING

Do. 11.08

Dendermonde, bibliotheek

Za. 30.07 LEUKSTE HALFUURTJE

11.00 u.

19.00 u. 19.00 u.

Buggenhout, Kerkplein Dendermonde, Tuin CC Belgica

Do. 28.07 BUGGENHOUT ZOMERT MET QUEEN'S VISION

Do. 28.07 START CITY SOUNDS ZOMERBAR IN CAFE JARDIN

KALENDER JUNI - SEPTEMBER

muziek

evenement

voorlezen

muziek

muziek

festival

voorlezen

festival

voorlezen

festival

muziek

feest

voorlezen

muziek

voorlezen

muziek

muziek

voorlezen

muziek


OP ZOEK NAAR DE ZILVERSCHAT O E D

E R F G

O E D

•E

Tekst: Stefanie Audenaert

R F G

Een geïllustreerd boek met het verhaal van het Sint-Alexiusbegijnhof verteld door de ogen van een kat en daaraan gekoppeld een zoektocht naar de zilverschat van de laatste grootjuffrouw: dat is het resultaat van een mooie samenwerking tussen de stad Dendermonde en de Erfgoedcel Land van Dendermonde. Het Sint-Alexiusbegijnhof in Dendermonde is een erfgoedpareltje en beschermd als UNESCOwerelderfgoed. Deze verdoken plaats van rust in het drukke stadscentrum verdient dan ook de nodige aandacht bij kinderen. Samen met de Stedelijke Musea Dendermonde en de cultuurbeleidscoördinator ontwikkelde de erfgoedcel een educatief pakket om kinderen kennis te laten maken met de geschiedenis van deze unieke locatie. Een prachtig prentenboek vertelt het verhaal van Langster, een kat die al zijn hele bestaan op het begijnhof woont. Hij krijgt de opdracht nieuwkomer Wilgvacht vertrouwd te maken met het dagelijks leven op het begijnhof en de gewoonten van de bewoners. Langster wordt verliefd op zijn protegee, maar ontdekt dat ze een spannend geheim met zich meedraagt…

Het verhaal vormt het uitgangspunt voor de zoektocht naar de mysterieuze zilverschat. Aan de hand van een grondplan en steekkaarten met vragen, kunnen kinderen letters verzamelen voor het codewoord waarmee ze de kluis van de zilverschat kunnen kraken. Wie hierin slaagt, krijgt een eigen kleine zilverschat!

INFO Het boek De Zilverschat van het Begijnhof en de bijhorende zoektocht zijn te verkrijgen bij de Stedelijke Musea Dendermonde en de stedelijke dienst toerisme. Het educatieve erfgoedpakket is bedoeld voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. musea@dendermonde.be – 052 21 30 18

27


WARRE BORGMANS

28

Tekst: Sharon Vandeput

‘Windkracht 10’, ‘Het Eiland’, ‘Team Spirit’, ‘De Ronde’, ‘Blinker’...: het zijn allemaal series of films waarin Warre Borgmans meespeelde. Naast zijn televisiewerk beschikt de acteur ook over een rijke ervaring in de theaterwereld. Dit najaar staat hij onder andere met 'Blèten' op de planken.

W

arre Borgmans staat niet alleen op het podium. Hij krijgt het gezelschap van gitarist Jokke Schreurs die hij jaren geleden aan de schoolpoort ontmoette en met wie hij ooit de voorstelling Schone Woorden maakte. Ook Big Dave Reniers en zijn mondharmonica zijn van de partij. Een stevige portie verhalen overgoten met een straffe bluessaus. Dat vraagt toch wat verduidelijking door meesterverteller Warre Borgmans himself.

De titel Blèten doet mensen meteen denken dat het een zwaarmoedig stuk is. Is dat bewust gedaan? Warre Borgmans: “Ik vind het niet erg om mensen op het verkeerde been te zetten. De toon is dan gezet als je met een gedicht van Petrarca aan de voorstelling begint. Maar daar wandelen we snel van weg. Oorspronkelijk was de werktitel De Dingen des Levens maar dat klinkt te veel zoals Bond zonder Naam. Toen

©Hugo Van Beveren

“ZUIVERINGVAN DE ZIEL”


dacht ik aan Blèten, want dat is iets dat iedereen doet. Iedereen heeft verdriet. Ik vind dat ook een goed woord. Vergeet niet: je kan ook blèten van het lachen. De mensen zien lachen, dat vind ik een zeer mooie deugd. En ik denk ook wel dat de mensen zich amuseren tijdens onze voorstelling.” Blèt je zelf gemakkelijk? Warre Borgmans: “Ik blèt zelf heel veel. Ik ben heel vlug ontroerd, door heel onschuldige dingen zoals kinderen die bij Sinterklaas komen of paaseieren zoeken. Die pure onschuld, die eerlijkheid, ik kan dat niet verklaren maar dat doet mij ergens breken. Dat heb ik ook bij emo-televisie, al weet ik dat het goedkoop is. Als ik dat oprechte verdriet van die mensen zie, dan moet ik wenen. Iedereen weent en soms om de gekste dingen. Dingen die voor niemand iets betekenen, maar wel voor jou. Maar dat is goed, want wenen werkt zuiverend.” Hoe is het idee voor Blèten ontstaan? Warre Borgmans: “Ik heb er lang over nagedacht om een puur ernstige voorstelling te maken, bijvoorbeeld over verdriet. Maar uiteindelijk lost dat toch op. Het is eigenlijk een rommeltje hoe zoiets ontstaat. Ik had niet zoiets van ‘het moet daar of daar over gaan’. Ik vang veel op rondom mij. Zo ontstaan dan verhalen en die zijn veelal aan de komische kant. Ik gebruik dingen die mij aangrijpen. Zo liet iemand mij het gedicht van Philip Larkin lezen. Ik had nog nooit zoiets gelezen. Dat is echt hard wat die man schrijft. Dat doet mij iets en dus breng ik dat.”

Vanwaar de keuze om deze voorstelling samen met Jokke en Dave te doen? Warre Borgmans: “Ik wou zeker ooit nog eens iets met Jokke doen, dat stond gewoon vast. Dave had ik eens zien optreden en ik was daar echt onder de indruk van. Zo’n impressionante figuur die zo’n klein muziekinstrumentje vasthoudt en daar dan frêle muziek uit tovert. Als ik mezelf met die twee bluesmannen zie, vind ik het wel een mooie evenwicht. Zij houden mij bij de les en helpen mij kiezen. Bij mij zou een show van twee uur er al snel eentje van vijf uur worden. Ze zeggen ook vaak dat ik harder moet zijn, dat ik niet zozeer de mensen moet willen plezieren. Dat is iets waar ik me meer bewust van moet zijn. Zelf vind ik die verhalen met die muziek een mooie combinatie.”

“DE MENSEN ZIEN LACHEN, DAT VIND IK EEN MOOIE DEUGD”

Hoe is de keuze van de muziek tot stand gekomen? Warre Borgmans: “Jokke en Dave beslissen over de muziek. Zij zijn daar erg streng in. Die bluesnummers hebben iets sacraals, dat vind ik schoon. Voor Jokke en Dave is dat heilig. Je mag niet zomaar iets met die nummers doen. Dat is niet om mee te lachen. Dat zijn oprechte gevoelens van verdriet, onmacht en aanbidding. Meestal vertel ik hen wat ik in gedachten heb en dan kijken we hoe dat loopt. Zo wou ik per se

29


iets over Nigella Lawson. Dat verhaal zou dan over seks gaan, omdat zij zich zo profileert. Ik breng dan het verhaal en zij volgen met muziek. Zoals het eigen nummer van Jokke bijvoorbeeld. Hotsend en botsend komen we tot iets.”

“TWINTIG JAAR GELEDEN ZOU IK ZO’N VOORSTELLING NIET KUNNEN MAKEN HEBBEN”

30

Drie sterke karakters in één groep, geeft dat soms problemen? Warre Borgmans: “Het zijn inderdaad drie zeer verschillende mensen. Soms botst dat wel eens. We hebben alle drie sterke opvattingen maar, we vinden elkaar daar wel in. Het is vaak een sfeertje van mannen onder elkaar. Dan praten we over vrouwen zoals alleen mannen dat kunnen. Jokke en Dave komen uit de rock’n roll-wereld en hun verhalen zijn behoorlijk straf. Dan is de toneelwereld een missionariswereldje (lacht). De moeilijkheid in deze voorstelling is dat we alle drie ons ei moeten kunnen leggen. Zij dienen natuurlijk mijn verhaal, maar ik kan begrijpen dat het voor hen niet altijd gemakkelijk is.” Je noemt jezelf een ‘bleuke’ in de blues. Viel het dan mee om te zingen tijdens de voorstelling? Warre Borgmans: “Dat viel wel mee. Ik zou uit mezelf niet zoveel zingen tijdens een voorstelling, maar nu doe ik dat wel. Ik ben geen zanger. Will Tura heeft me ooit eens gezegd dat ik echt moest gaan zingen, want dat ik het wel kan. Dat is een geweldige duw in de rug geweest. Ik kan niet alles zingen, maar binnen de grenzen kan ik mij wel redden. Daarom ben ik ook zo blij dat ik met zulke straffe muzikanten mag meedoen.

Zij helpen mij als ik vragen heb, maar evengoed moeten ze het antwoord schuldig blijven. Dan is het zaak van dingen te proberen en te herhalen.” Tijdens de voorstelling valt het op dat de interactie met het publiek zo gemakkelijk verloopt. Is dat echt zo of moet je daar hard aan werken? Warre Borgmans: “Ik probeer dat zo natuurlijk mogelijk tot stand te laten komen. Ik wil de mensen niet in een richting duwen, zo van ‘lach of ik schiet’. Soms merk ik ook de reacties op van het publiek. Ik speel daarop in. Ik kan moeilijk doen alsof ik dat niet opmerk. Ik probeer heel erg mezelf te zijn en ik denk dat ik nogal uitnodigend en bescheiden overkom. Zo ben ik echt. Als ik daar dichtbij blijf dan win ik die mensen voor mij. Niet dat ik mezelf zo belangrijk vind, maar ik heb zoiets van ‘we zijn hier samen, we maken er het beste van en lachen wat met elkaar’. Ik voer geen nummertje op boven de hoofden van de mensen. Je moet de mensen meenemen. Die mensen betalen een kaartje, komen kijken en dan moet jij hen bedanken omdat ze er zijn. Je moet ze de hand reiken zodat ze in het verhaal kunnen komen. Ik heb dat met de jaren geleerd. Twintig jaar geleden zou ik dat niet gekund hebben, dan had ik nooit zo’n voorstelling op poten kunnen zetten.”

INFO Warre Borgmans, Jokke Schreurs en Big Dave Reniers Blèten Zaterdag 8 oktober 2016 om 20.00 u. GC De Pit, Buggenhout


KALENDER THEATER

Vr. 30.09

HET NIEUWSTEDELIJK - Vuur

Berlare, Festivalhal Donkmeer

20.00 u.

Za. 01.10

HET NIEUWSTEDELIJK - Vuur

Berlare, Festivalhal Donkmeer

20.00 u.

Vr. 07.10

TG VAGEVUUR - CEL

Wetteren, CC Nova

20.00 u.

Za. 08.10

WARRE BORGMANS, JOKKE SCHREURS EN BIG DAVE RENIERS - Blèten

Buggenhout, GC De Pit

20.00 u.

Do. 13.10

NUNC / LEEN ROELS - Geachte (herneming)

Dendermonde, CC Belgica

20.00 u.

Za. 15.10

LOGE 10 PRODUCTIES - De Collega's

Berlare, CC Stroming

20.00 u.

Wo. 19.10

MALPERTUIS - Dood van een handelsreiziger

Dendermonde, CC Belgica

20.00 u. 20.00 u.

Za. 22.10

JAN VAN LOOVEREN EN PETER THYSSEN - Bakteurs

Buggenhout, GC De Pit

Za. 22.10

DE KOLONIE MT & VIC DE WACHTER - deWattman

Wetteren, CC Nova

20.00 u.

Do 27.10

BRUNO VANDEN BROECKE - Socrates

Dendermonde, CC Belgica

20.00 u.

Vr. 28.10

JAN VAN LOOVEREN EN PETER THYSSEN - Bakteurs

Berlare, CC Stroming

20.00 u.

Do. 10.11

DMR É MRS FOX - De vraag is : of waar, maar: wanneer

Dendermonde, CC Belgica

20.00 u.

Vr. 18.11

THEATER DE TOEKOMST - Othello

Buggenhout, GC De Pit

20.00 u

Za. 19.11

T ARSENAAL - Het kraken van de maan

Berlare, CC Stroming

20.00 u.

Do. 24.11

COMPAGNIE CECILIA - Cabane

Dendermonde, CC Belgica

20.00 u.

Vr. 25.11

LAZARUS & T,ARSENAAL - Jawoord

Wetteren, CC Nova

20.00 u.

Za. 26.11

PETER VAN ASBROECK EN HANS VAN CAUWENBERGHE -

Buggenhout, GC De Pit 20.00 u. 237 redenen voor seks

Vr. 18.11

WOUTER TORFS - Werken met hart en ziel

Berlare, CC Stroming

Vr. 02.12

TONEELGROEP MAASTRICHT - Othello

Wetteren, CC Nova

20.00 u. 20.00 u.

Do. 08.12

HET NIEUWSTEDELIJK - Zwischen

Dendermonde, CC Belgica

20.00 u.

Do. 08.12

LIEDEN OP ZEE - Lieden op zee / Uitvaart voorbij

Wetteren, CC Nova

20.00 u.

Vr. 13.01

ABATTOIR FERMÉ - BUKOWKSI

Dendermonde, CC Belgica

20.00 u.

KALENDER

©Joshua Dhondt

©Naert Bauwens


KALENDER THEATER

©Stef Depover

Wo. 18.01

LAURA VAN DOLRON & STEVE AERNOUTS - WIJ

Dendermonde, CC Belgica

20.00 u.

Vr. 20.01

MICHEL WUYTS EN GEERT VANDENBON - Dag en nacht koers

Lebbeke, CC De Biekorf

20.00 u.

KALENDER

Vr. 20.01

HET ZUIDELIJK TONEEL & T,ARSENAAL - Marieke Marieke

Wetteren, De Poort

20.00 u.

Za. 28.01

HET ONGERIJMDE - Cyrano

Berlare, CC Stroming

20.00 u. 20.00 u.

Do. 02.02

PETER DE GRAEF EN MATZER - Everboddy Happy!?

Dendermonde, CC Belgica

Vr. 10.02

DAAN HUGAERT - Spaans Krijt 2.0

Wetteren, CC Nova

Vr. 17.02

BENJAMIN VERDONCK & WILLY THOMAS -

Za. 18.02

LOGE 10 PRODUCTIES - De Collega's

Lebbeke, CC De Biekorf

20.00 u.

Za. 18.02

Buggenhout, GC De Pit Door het venster van den tram

20.00 u.

Za. 18.02

YINKA KUITENBROUWER - HonderdHuizen (Circuit X)

Wetteren, CC Nova

19.00 u.

Za. 18.02

YINKA KUITENBROUWER - HonderdHuizen (Circuit X)

Wetteren, CC Nova

21.00 u.

Za. 25.02

YINKA KUITENBROUWER - HonderdHuizen (Circuit X)

Dendermonde, CC Belgica

20.00 u.

Za. 25.02

DE SPELERIJ - DINEZ in de sneeuw

Wetteren, CC Nova

20.00 u.

Za. 04.03

NAERT & BAUWENS - Constance & Mathilde

Berlare, CC Stroming

20.00 u.

Dendermonde, CC Belgica Wat ik graag zou zijn, als ik niet was wat ik ben

LUCAS VAN DEN EYNDE EN TINY BERTELS -

20.00 u. 20.00 u.

Do. 09.03

INE BETTENS & MICHAËL BRIJS - Manson

Wetteren, De Poort

20.00 u.

Za. 11.03

DE SPELERIJ - Dinez in de sneeuw

Buggenhout, GC De Pit

20.00 u.

Do. 16.03

LOD/JOSSE DE PAUW - De Helden (deel 1 Trilogie/Trifonie)

Dendermonde, CC Belgica

20.00 u.

Vr. 17.03

PATRICK PICKART - Hypno-Zen-Sation

Berlare, CC Stroming

20.00 u.

Vr. 17.03

TONEELGROEP NUNC - Project X

Wetteren, CC Nova

20.00 u.

Vr. 24.03

RIK VANWALLEGHEM INTERVIEWT JOHAN MUSEEUW

Berlare, CC Stroming

20.00 u.

Za. 25.03

UITGEZONDERD!THEATER - Het leven zoals het is: Wijkagenten

Lebbeke, CC De Biekorf

20.00 u.

Za. 25.03

THEATER MALPERTUIS - GAZ, pleidooi van een gedoemde moeder

Wetteren, CC Nova

20.00 u.

Do. 30.03

LOD/INNE GORIS - Zonder Bloed

Dendermonde, CC Belgica

20.00 u.

Vr. 21.04

Wetteren, CC Nova L'Etude (nu slaat de chaos toe)

Wo. 03.05

SKAGEN - Uw Rijk Kome/ Jezus voor beginners

Dendermonde, CC Belgica

20.00 u.

Za. 13.05

LEZING RIK VAN CAUWELAERT

Buggenhout, GC De Pit

20.00 u. 20.00 u.

SIEN EGGERS, SOFIE PALMERS & JESSA WILDEMEERSCH -

20.00 u.

Za. 13.05

COMPAGNIE CECILIA - Lacrima

Wetteren, CC Nova

Vr. 09.06

THEATER FROEFROE & LAIKA - Pentamerone

Wetteren, sporthal De Warande 20.00 u.

Za. 10.06

THEATER FROEFROE & LAIKA - Pentamerone

Wetteren, sporthal De Warande 20.00 u.


BELEEF EEN BOEK I

k heb hem een half jaar geleden gekocht, op de luchthaven, op weg naar ItaliĂŤ, het nieuwste boek van Connie Palmen Jij zegt het. En ik heb hem nog niet uit. Ik ben er pas onlangs in begonnen, nadat hij na ongelezen meegenomen is op tripjes naar Rome, Firenze, VenetiĂŤ, Winterberg en Parijs om nadien nog maanden thuis naast mijn bed te liggen wachten op mij. Of ik op hem? Een boek vraagt tijd. In een hectisch leven als mama van twee heel kleine kindjes die nog veel zorg en aandacht vragen, mijn eigen stukken maken en 's avonds vaak gaan optreden, komt blijkbaar op de laatste plaats van het to-do-lijstje: een boek lezen. Ik plof me, als ik 's avonds niet moet spelen, na een drukke dag veel sneller in de zetel om een film of goeie reeks op digitale tv te zien. En af en toe geraak ik zelfs weer eens naar de film en naar theater. Maar een boek lezen dat komt er de laatste jaren gewoon amper of niet meer van. Een boek roept niet zo luid en hard, een boek ligt stil en gesloten te wachten tot iemand op hem afstapt, hem vastneemt, opent en vasthoudt en leest. Ik heb hem dan eindelijk geopend toen hij me

riep in alle stilte. En ik ben beginnen lezen en veel meer dan dat. Van bij de eerste pagina word ik geraakt. Genietend van iedere zin en elk woord stop ik regelmatig met lezen. Ik wacht dan even om alle woorden en gedachten te laten binnendringen, ze te proeven en voelen voor ik verder lees. Ik herlees sommige stukjes om ze te herkauwen, luidop of stil, en om geen nuance te missen in mijn gretigheid. Ik moet ook af en toe stoppen om te huilen omdat ik zo ontroerd word en dingen herken, dingen die me diep in mijzelf raken. Hij is nog steeds niet uit, maar hij is er wel, stil en toch heel aanwezig, want het verhaal is begonnen en bezig en ik lees verder, als ik kan en wil, als ik tijd en zin heb, helemaal op mijn eigen tempo. Ik rek het uit en slok het soms op om dan weer te wachten en verder. Het is echt een belevenis, dat was ik vergeten. Een zeer interactieve belevenis zelfs, waar je heel intiem en heel persoonlijk zelf het verhaal mee maakt in je gedachten met je emoties en je fantasie. Nog veel meer dan in de film of het theater, ben jij de belangrijkste deelnemer. Jij en alleen jij laat het verhaal tot leven komen. Wat een fijne herontdekking dat een boek lezen zo een belevenis is.

Veerle Malschaert


BERT KRUISMANS

©Tom Van Alpen

34

"ALS HUMORIST MOET JE DE DINGEN GEMAKKELIJK UITLEGGEN" Tekst: Elke Heuvinck

Bert Kruismans staat 20 jaar op de planken. De humorist met scherpe tong en nog scherpere snor doet met 'Het was/is maar om te lachen' ook onze regio aan. “Wanneer je zoals ik humor als communicatiemiddel ziet, wil dat ook zeggen dat je soms dingen zegt die mensen niet graag horen.”

Het was/is maar om te lachen: het klinkt een beetje als een verontschuldiging. Bert Kruismans: “Een verontschuldiging niet echt. Die titel dekt echter wel vele ladingen. Allereerst is er het feit dat mijn regisseur Peter Perceval en ik samen beslisten om voor deze productie in eerdere teksten te graven. Wat we toen gemerkt hebben, is dat we indertijd dingen hebben geschreven die later realiteit geworden

zijn. Zo hadden we het al over Jean-Marie Pfaff die de bevallingen van zijn dochters ging filmen en verkopen alvorens er sprake was van De Pfaffs. Ook de verplichte integratietest, waar nu zo veel rond te doen is, hadden we toen voorspeld. Terwijl dat eigenlijk allemaal maar om te lachen was...” “Daarnaast is ook het belang van de humorist een beetje gestegen het voorbije jaar. De ge-


beurtenissen bij Charlie Hebdo bijvoorbeeld. Dat was de eerste keer, of toch bijna de eerste keer, waarbij er mensen werden gedood omdat ze ergens mee lachten. Dat vond ik zo opmerkelijk dat ik er iets rond moest doen.”

“DAT IS NET HET PUNT BIJ HUMOR: JE MAG NIET BANG ZIJN OM TE STRUIKELEN OF OM JE BELACHELIJK TE MAKEN”

De rol van de humorist is dus niet langer vrijblijvend. Bert Kruismans: “’t Is zeker meer dan entertainment. Sinds 22 maart, of toch vooral sinds 22 maart, zoeken mensen naar een manier om die gebeurtenissen te plaatsen of in de eerste plaats toch al te begrijpen. En daarin kunnen comedians helpen. Als humorist moet je de dingen namelijk gemakkelijk uitleggen. Een mop die niemand begrijpt, daar lacht niemand mee. Dus gaan we de dingen simpeler maken. Dat is volgens mij ook de reden waarom mensen ook in moeilijke zwarte tijden net graag naar humoristen gaan kijken.” Bent u blij met de taak die de humorist verworven heeft om de mensen te informeren? Bert Kruismans: “Ik zie dat niet echt als taak of verplichting. In alles wat ik heb gedaan, heb ik geprobeerd om nooit zomaar vrijblijvende humor te maken. Humor is voor mij een manier om te communiceren met mensen, om een be-

paalde mening te uiten en om vragen te stellen. Ik heb wat ik doe ook altijd gezien als meer dan puur entertainment.” “Wanneer je zoals ik humor als communicatiemiddel ziet, wil dat ook zeggen dat je soms dingen zegt die mensen niet graag horen. Dat is ook de reden waarom ik nooit het grootste publiek heb gehad, maar dat vind ik niet erg. Ik heb dat nooit gezocht. Je moet er natuurlijk wel voor zorgen dat er volk in de zaal zit, zodat de communicatie met het publiek verzekerd blijft.” Is dat niet heel moeilijk om zulke voorstellingen te maken? Bert Kruismans: “Entertainment is uiteraard gemakkelijker hé, maar ik hou wel van de uitdaging. Try-outs zijn voor mij ook heel belangrijk. Daarin merk ik dat ik soms de lat ergens anders leg dan mijn publiek en dan moet ik dat aanpassen. Je maakt je voorstelling immers voor je publiek, dan moet je ergens een compromis maken.” Jouw shows volgen elkaar steeds relatief snel op. Waar haal je de inspiratie? Bert Kruismans: “Ik maak inderdaad veel shows. Met Het was/is maar om te lachen, zit ik ondertussen aan mijn elfde show op 15 jaar. Maar, ik heb ook altijd materiaal te veel.” “Ik moet het vooral hebben van deadlines. Ik ben iemand – en dat is algemeen geweten – die heel traag in gang schiet. En daarmee bedoel ik écht laat. Ik denk ook dat mijn voorstellingen beter af konden geweest zijn bij de première,

35


dat geef ik eerlijk toe, maar dat gaat de laatste jaren gelukkig beter.” “Ik haal ook veel inspiratie uit het contact met het publiek. Vaak duurt een show aan het begin van een toer 1 uur 25 minuten, maar is dat een paar maand later al 1 uur 45 minuten geworden, gewoon omdat ik door het contact met het publiek nieuwe dingen vind. Dan moet ik schrappen.” Je staat ook bekend om jouw improvisatie, is dat een vaardigheid die is gegroeid? Bert Kruismans: “Ik heb dat altijd wel gedaan en dat is wel iets dat me ligt. Het is eerder een ambacht die ik ontwikkeld heb en wat ik ook plezant vind omdat de voorstelling dan mezelf verrast.”

36

Is dat dan niet beangstigend? Bert Kruismans: “Dat is net het punt bij humor: je mag niet bang zijn om te struikelen of om je belachelijk te maken. Vaak denken mensen ook dat dat de bedoeling was en lachen ze, terwijl wij ons in werkelijkheid wel pijn hebben gedaan. En dat is net het mooie van comedy: je kan jouw kwetsbaarheid tonen.” “Dat is zoals het verhaal van de clown die een triest verhaal vertelt en iedereen lacht. Een huizenhoog cliché, maar het klopt wel. Soms vertel ik ook kleine waargebeurde anekdotes, waarvan het publiek denkt 'Hoe vindt 'm het toch uit', terwijl dat ik gewoon de waarheid vertel.” Een show schrijven is natuurlijk veel meer dan louter inspiratie, hoe begin je daar aan? Bert Kruismans: “Ik kom samen met mijn regisseur Peter Perceval, we drinken koffie en we zitten tegen mekaar te zagen over hoe slecht het allemaal wel gaat. Dan beginnen we allebei te schrijven. De ene keer is de show 80% van mijn

hand, de andere keer kan mijn aandeel maar 60% zijn. Peter stuurt mij zijn teksten door en ik herschrijf die dan. En dan komen de tryouts eraan en klinkt het vaak 'Bert, er zou nu toch echt al iets moeten binnenkomen' en soms komt dat dan wel snel.” “In de vorige voorstelling (Café Kruismans, nvdr.) eindigde ik met een monoloog van een oude man, die ik vroeger al had gebruikt in een andere voorstelling. Die oude man was de laatste cafébezoeker die tegen de cafébaas een klaagzang afstak over zijn tijd als paracommando in Congo. Dat 25-minuten durende fragment heb ik in één ruk geschreven. En dan weet je achteraf: dit is echt goed. Jammer genoeg zijn die momenten veel te zeldzaam.” Je staat volgend jaar 20 jaar op de planken... Bert Kruismans: “Ik speel eigenlijk al veel langer. Ik ben begonnen met openbare examens op de academie toen ik 14 jaar was. En in die jaren zijn er periodes waar ik tot 170 keer per jaar op een podium stond, wat eigenlijk echt te veel was. Nu is dat gezakt naar 110, maar ik merk dat in de vakantie als ik een paar keer niet gespeeld heb, dat ik dat toch wel mis. Dus ik denk dat ik ga blijven spelen, maar gewoon de frequentie naar beneden ga halen, aan stoppen denk ik nog niet.”

INFO Bert Kruismans Het was/is maar om te lachen Zaterdag 4 februari 2017 om 20.00 u. CC Stroming, Berlare Zaterdag 25 februari 2017 om 20.00 u. CC De Biekorf, Lebbeke


KALENDER HUMOR

HET WOORD - Festival in het teken van het woord

Berlare, CC Stroming

BEGIJN LE BLEU - Met mij gaat alles goed!

Lebbeke, CC De Biekorf

20.00 u. 20.00 u.

Za. 08.10

VERDAMMTE SPIELEREI - Een dag met Stefaan

Dendermonde, CC Belgica

20.00 u.

Do. 13.10

PIET DE PRAITERE - De Milfmagneet

Wetteren, De Poort

20.00 u.

Vr. 21.10

GUNTER LAMOOT - Flinke Jongen

Dendermonde, CC Belgica

20.00 u.

Do. 27.10

NIGEL WILLIAMS - Accident de parcours

Wetteren, CC Nova

20.00 u.

Za. 29.10

DAVID GALLE - En dan

Buggenhout, GC De Pit

20.00 u.

Za. 29.10

FILLS MONKEY - Incredible Drum Show

Dendermonde, CC Belgica

20.00 u.

Vr. 25 en Za. 26.11

PHILIPPE GEUBELS - Bedankt voor alles.

Lebbeke, CC De Biekorf

20.00 u.

Za. 26.11

ERHAN DEMIRCI - Komt goed

Wetteren, De Poort

20.00 u.

Vr. 02.12

HAN SOLO - Kloenke

Berlare, CC Stroming

20.00 u.

Za. 10.12

DE SCHEDELGEBOORTEN - Nu wel!

Berlare, CC Stroming

20.00 u.

Za. 10.12

JOOST VAN HYFTE - Crisis Kok

Wetteren, CC Nova

20.00 u.

Vr. 13 en Za. 14.01

FRIVOLE FRAMBOOS - Delicatissimo

Lebbeke, CC De Biekorf

20.00 u.

Za. 21.01

DE 3 WIJZEN - De 3 Grijzen

Berlare, CC Stroming

20.00 u.

Vr. 27 en Za. 28.01

ADRIAAN VAN DEN HOOF - Nee, het was gisteren ook al laat.

Dendermonde, CC Belgica

20.00 u.

Za. 28.01

DRIES HEYNEMAN - Jenny

Wetteren, CC Nova

20.00 u.

Za. 04.02

MICHAEL VAN PEEL - Overleeft 2016

Dendermonde, CC Belgica

20.00 u.

Za. 04.02

BERT KRUISMANS - Het was (is) maar om te lachen…

Berlare, CC Stroming

20.00 u.

Za. 04.02

DE FRIVOLE FRAMBOOS - Delicatissimo

Wetteren, CC Nova

20.00 u.

Za. 18.02

FREDDY DE VADDER - Freddy on ice

Dendermonde, CC Belgica

20.00 u.

Vr. 24.02

STEVEN MAHIEU - Zonder filter

Wetteren, CC Nova

20.00 u.

Za. 25.02

BERT KRUISMANS - Het was (is) maar om te lachen…

Lebbeke, CC De Biekorf

20.00 u.

Vr. 02.03

KAMAGURKA - Vliegangst op de pechstrook

Dendermonde, CC Belgica

20.00 u.

Za. 25.03

XANDER DE RIJCKE

Buggenhout, GC De Pit

20.00 u.

Za. 25.03

HENK RIJCKAERT - Technostress

Dendermonde, CC Belgica

20.00 u.

Za. 25.03

FREDDY DE VADDER - Freddy on ice

Berlare, CC Stroming

20.00 u.

Di. 28.03

ELS DE SCHEPPER - Red mij!

Wetteren, CC Nova

20.00 u.

Wo. 29.03

ELS DE SCHEPPER - Red mij!

Wetteren, CC Nova

20.00 u.

Za. 15.04

ELS DE SCHEPPER - Red mij!

Lebbeke, CC De Biekorf

20.00 u.

Za. 29.04

LANKMOED - Leger

Berlare, CC Stroming

20.00 u.

Za. 29.04

GILI - Charlatan

Dendermonde, CC Belgica

20.00 u.

Za. 06.05

BEERSMANS & MONSEREZ - Gewogen en te licht bevonden

Wetteren, CC Nova

20.00 u.

Za. 20.05

VEERLE MALSCHAERT - Boegbeeld

Buggenhout, GC De Pit

20.00 u.

KALENDER

Za. 10.09 Vr. 07.10


©Mina Van Elewyck

KALLEKE STEP WORDT 40 FESTIVAL EN TENTOONSTELLING

Tekst: Bram Vermeersch

38

Het was ter gelegenheid van een ‘Jazzmarkt’ op de Grote Markt dat ‘Kalleke Step’ op 3 september 1976 op het stadhuis werd ingeschreven als burger van de stad en voor het eerst ter hoogte van het museum voor het grote publiek verscheen. Kalleke wordt 40 en dat vieren we, op een steenworp van waar het allemaal begon.

J

oost Dierickx is niet alleen de coördinator maar ook de stem van Kalleke Step tijdens de voorstellingen: “Poppentheater is me met de paplepel ingegeven”, zegt hij. Het was de droom van mijn vader Gust om naar analogie met de Poesjenellen in Antwerpen, Toone in Brussel en Pierke Pierlala in Gent een stadspoppentheater op te richten in Dendermonde. Na veel lobbywerk heeft hij in ’76 zijn eigen theater uit de grond gestampt.” “Mijn vader was een duivel-doet-al. Hij schreef de stukken, bouwde de decors en maakte de poppen. Net zoals de Tsjechische modellen waren zijn poppen marionetten met draden. Geen stangpoppen maar wel vrij grote modellen naar analogie met de cartoons van toen. Het hoofd, het meest expressieve deel, vormt één derde van de pop. Het lijf van de pop is minder van tel.”

“Neen, Kalleke Step heeft niets met de Italiaanse Pinokkio te maken. Tsjechië is de bakermat van het poppenspel. Nog voor er sprake was van Disney kwamen de eerste tekenfilms, zoals Het Molletje, ook al uit Tsjechië. Als klein manneke ging ik mee met mijn vader naar Laterna Magica in Praag, een prachtig figurentheater. Het was commedia dell’arte zonder woorden. De magische wereld van film en poppenspel: alles zat daarin verweven. Achter de schermen ging mijn vader de sfeer opsnuiven. Ik zag hem stelen met zijn ogen.” “Zijn voorstellingen waren innoverend. Hij heeft zijn eigen Begijnhofvertellingen gecreëerd en hij heeft de klassieker Van Den Vos Reynaerde volledig herschreven voor het poppenspel. Er was wel een team maar eigenlijk was het een one man show. Toen mijn vader in 2002


ziek is geworden, is Kalleke Step een stille dood gestorven. De decorstukken en 150 poppen bleven op zolder liggen...” “Dat stukje cultureel erfgoed mocht niet verloren gaan en daarom hebben we de draad weer opgepikt in 2011. Ik had eerst wat schrik: de stukken van mijn vader waren vrij traag. Zouden kinderen nog wel open staan voor poppentheater, vroeg ik me af. We hebben de stukken wat versneld maar ze zijn nog altijd veel trager dan de flitsende tekenfilms van nu. Maar wat blijkt? De kinderen zijn verslingerd aan onze stukken en de dubbele lagen voor volwassenen slaan ook aan.” “ALS KLEIN MANNEKE GING IK MEE NAAR LATERNA MAGICA IN PRAAG, EEN PRACHTIG FIGURENTHEATER”

“Kalleke Step is volks. Er zit wel wat educatie in, maar we houden het laagdrempelig. De archetypes en de klassieke verhaallijnen zijn steevast aanwezig: je hebt goede en slechte personages en op het einde loopt alles goed af. In het Griekse theater had je ook een deus ex machina. In de wereld van het poppentheater is dat niet anders. Daar heb je onder andere figuren als de Antwerpse ‘Neus’, het Brusselse ‘Woltje’ het Gentse Pierke én Kalleke Step die alles oplossen. Kalleke is de nar die het paard begeleidt tijdens de Ros Beiaard-ommegang. Kalleke gaat op avontuur en zorgt dat alles in orde komt. Heel klassiek en simpel allemaal.” “Pas op, dat is niet altijd het geval. Het Salzburger Marionettentheater heeft een adaptatie gebracht van De Vleermuis, een operette van Johan Strauss. En er zijn poppentheaters

die stukken van Shakespeare bewerken. Dat is schitterend! We willen zelf ook breder gaan dan alleen maar marionettentheater. In die zin wijken we af van het standaard poppentheater met stangpoppen van Pierke Pierlala in Gent of het traditionelere werelderfgoed van Toone in Brussel. Volgend jaar spelen we een musical voor volwassenen. Hoe meer mensen opnieuw naar het poppenspel komen kijken, hoe beter voor iedereen.” "Het Firmament, het expertisecentrum voor het cultureel erfgoed van de podiumkunsten, zal ook extra theaterpoppen tonen in de tentoonstelling. De traditie van het poppentheater moet blijven bestaan. De uitdaging is om jonge spelers blijvend warm te maken voor die wereld. Qua mix van leeftijden zit het goed bij Kalleke Step. Ons veertigjarig bestaan is een goede reden om er een lap op te geven.”

INFO Poppentheaterfestival Zondag 21 augustus, zaterdag 10 september, zaterdag 17 september en zaterdag 24 september. Café Jardin, Dendermonde Alle info: www.kallekestep.be Tentoonstelling 40 jaar Kalleke Step / Poppenspel in Vlaanderen 9 tot 25 september, op vrijdag, zaterdag en zondag Huis Van Winckel, Dendermonde

39


KALENDER FAMILIE Zo. 11.09

BERLARE CULTOERT - culturele gezinsfietstocht

Berlare, Overmere, Uitbergen

14.00 u.

Zo. 09.10

EDWIN VANVINCKENROYE EN VZW DURME (6+)

Berlare, Strijdam

15.00 u.

Za. 15.10

THEATER STAP - De Bank (8+)

Wetteren, CC Nova

20.00 u.

Zo. 16.10

4 HOOG - Woesj (3+)

Dendermonde, CC Belgica

15.00 u.

Zo. 23.10

LES ZERKIENS - REUS

Wetteren, CC Nova

14.30 u.

Do. 03.11

FILM GUS (5+)

Wetteren, CC Nova

14.30 u.

Za. 05.11

DE TRAWANTEN - Brieven aan Doornroosje (8+)

Wetteren, CC Nova

20.00 u.

Zo. 13.11

FILM WIPLALA (6+)

Berlare, CC Stroming

15.00 u.

Vr. 18.11

PANTALONE/DESINGEL - Eén been, één vleugel (8+)

Dendermonde, CC Belgica

20.00 u.

Zo. 20.11

THEATER TIERET - Barbie-rama, de geschiedenis van een sprookjessprokkelaar (6+)

Wetteren, CC Nova

14.00 u.

Zo. 20.11

THEATER TIERET - Barbie-rama, de geschiedenis van een sprookjessprokkelaar (6+)

Wetteren, CC Nova

15.30 u.

Zo. 27.11

TUNING PEOPLE & DE MAAN, BONTE NACHT (5+)

KALENDER

Wetteren, CC Nova

14.30 u.

Za. 03.12 STUDIO ORKA - Carrara (8+)

Dendermonde, op locatie

14.00 u. en 16.30 u.

Zo. 04.12 STUDIO ORKA - Carrara (8+)

Dendermonde, op locatie

14.00 u. en 16.30 u.

Za. 10.12

KAPITEIN WINOKIO -

Lebbeke, CC De Biekorf

15.00 u.

Zo. 11.12

KAPITEIN WINOKIO - ABC, zing maar mee. Het alfabet op toon gezet

Berlare, CC Stroming

15.00 u.

SPROOKJES ENZO/ CIE LEWIS - Lampionaio (3+) Zo. 18.12

Dendermonde, CC Belgica

14.00 u. en 16.00 u.

ABC, zing maar mee. Het alfabet op toon gezet

Za. 14.01

BRONKS & MAMBOCITO MIO - Alles is opgelost (8+)

Wetteren, CC Nova

20.00 u.

Zo. 15.01

HET WOLK - Stof (4+)

Berlare, CC Stroming

15.00 u.

Zo. 29.01

PERCOSSA - Gebroeders Kist (5+)

Dendermonde, CC Belgica

15.00 u.

Vr. 03.02

KABINET K & HETPALEIS - Horses (8+)

Wetteren, CC Nova

20.00 u. 15.00 u.

Zo. 05.02

SPROOKJES EN ZO - Sneeuw (1+)

Berlare, CC Stroming

Zo. 12.02

KETNETBAND MET KETNETWRAPPER

Lebbeke, CC De Biekorf

15.00 u.

Zo. 12.02

THEATER FROEFROE -

Wetteren, CC Nova

14.30 u.

Wo. 22.02 ESMÉ BOS EN BART VOET - wiegelied (3+)

Dendermonde, CC Belgica

14.00 u. en 16.00 u.

Di. 28.02

THEATER TIERET EN WALRUS - Meneer Beer en de woeste wolven (5+)

Dendermonde, CC Belgica

15.00 u.

Zo. 01.03

FILM HET LIED VAN DE ZEE (6+)

Berlare, CC Stroming

15.00 u.

Do. 02.03

FILM WIPLALA (6+)

Wetteren, CC Nova

14.30 u.

Za. 18.03

ZONZO COMPAGNIE - Slumberland (8+)

Wetteren, CC Nova

20.00 u.

Zo. 19.03

UITGEZONDERD!THEATER - Jaak en de bonenstaak

Lebbeke, CC De Biekorf

Bâmbôle, het sprookje van de poppenspeler (4+)

Vr. 24.03

FROEFROE - Helena (10+)

Dendermonde, CC Belgica

20.00 u.

Zo. 26.03

4HOOG - Woesj (3+)

Wetteren, CC Nova

14.30 u.

Zo. 23.04 TAL EN THEE - Boom (3+)

Dendermonde, CC Belgica

11, 14 en 16.00 u. 15.00 u.

Zo. 30.04

FILM MINUSCULE (4+)

Berlare, CC Stroming

Zo. 07.05

SUPERVLIEG DENDERMONDE

Dendermonde, op locatie

14.00 u.

Zo. 07.05

THEATER DE SPIEGEL - Niet drummen (1,5+)

Wetteren, CC Nova

14.00 u.

Zo. 07.05

THEATER DE SPIEGEL - Niet drummen (1,5+)

Wetteren, CC Nova

15.30 u.


E-READERS IN DE BIB Tekst: Jen De Groeve

De bibliotheek zet je leesverwachtingen als boekenliefhebber ĂŠn digitaal lezer voorop. Vanaf juni gaat De Leesdijk van start met het uitlenen van e-readers! Betekent dit dat het gedrukte boek binnenkort afgedaan heeft in de bibliotheek? Neen, zeker niet. Papieren boeken zullen altijd een belangrijke plaats blijven innemen in de collectie van de bibliotheek, maar we gaan ook de digitale uitdagingen van onze tijd niet uit de weg. E-books hebben hun specifieke voordelen en ze kunnen dus best beschouwd worden als een aanvulling op de standaard collectie van de bib. E-books hebben om te beginnen het grote voordeel dat je zelf kunt bepalen hoe je ze wil lezen. Je kunt de grootte van de letters aanpassen, maar bijvoorbeeld ook het lettertype. Dat is zeker een meerwaarde voor mensen met verminderd gezichtsvermogen. Het e-book vormt een mooie aanvulling op het aanbod luisterboeken of boeken met grote letters. En, duidelijkheidshalve, ook die blijven deel uitmaken van de bibliotheekcollectie. Een e-book kun je ook om het even waar lezen. Het scherm van een e-reader past zich namelijk

automatisch aan de omstandigheden aan. Bij fel zonlicht bijvoorbeeld, zul je geen last krijgen van reflectie in het scherm. En ook in het donker kun je blijven doorlezen zonder extra lamp, want ook hier past het scherm zich aan. Nog een voordeel is dat een e-reader een pak minder zwaar weegt dan een stapel boeken. Je kunt immers meerdere e-books tegelijk op een e-reader plaatsen. Handig voor op reis is bovendien dat de batterij een zeer lange levensduur heeft. Ten slotte, en ook dat is heel mooi meegenomen: je hoeft niet de minste technische kennis te hebben om aan de slag te gaan. E-readers zijn heel eenvoudig in gebruik. En als het toch niet zou lukken, zullen de bibliotheekmedewerkers je graag op weg helpen. Ook op de digitale weg! De e-readers zijn vanaf juni 2016 uit te lenen in de bibliotheken van De Leesdijk.

41


© Johan Van Eycken

DANI KLEIN SINGS BILLIE START VAN FEESTJAAR 20 JAAR CC BELGICA 42

Tekst: Frederik Goossens

Ze had haar afscheid van het podium aangekondigd als frontvrouw van Vaya Con Dios. Een uitverkochte Farewell Tour bracht haar in veertien verschillende landen. Daarna volgt een welverdiend pensioen, toch? Nou, goed mis poes. Dani Klein verbaasde vriend en vijand met een nieuw programma gewijd aan het repertoire van Billie Holiday, Grand Lady of Jazz. Wat oorspronkelijk bij een eenmalig concert zou blijven, werd uiteindelijk een heuse tournee, plus een nieuwe lp. Dani Sings Billie is een eerbetoon van dé meest herkenbare stem uit de Belgische pop aan dé meest onvergetelijke stem van de Amerikaanse jazz. Vaste prik voor wie muziek graag goed doorleefd heeft – met een tikkeltje melancholie en vooral met klasse en liefde gebracht.

I

n 2015 zou Billie Holiday 100 jaar geworden zijn. ‘Lady Day’ had een stem die, eens gehoord, nooit meer loslaat. Ze werd vaak geïmiteerd, maar nooit geëvenaard. Haar erfenis is tijdloos en blijft een onuitputtelijke inspiratiebron voor generaties zangers, binnen en buiten de jazz. Jazzdiva’s als Sarah Vaughan en Ella

Fitzgerald konden met groot gebaar of bravoure melodieën variëren, maar Billie Holiday wist songs te herleiden tot hun allerpuurste essentie. Bij haar vind je geen barokke virtuositeit, maar des te meer dramatische intensiteit. Soms zong ze zodanig uit de maat dat de muziek op de naden dreigt te scheuren.


Haar beste werk dateert uit haar relatief zorgeloze begindagen in de jaren dertig. Tot Strange Fruit, de iconische aanklacht tegen racisme die ze opnam in 1939, een andere zangeres van haar maakte. Haar stijl werd meer zelfbewust. Ze werd een getormenteerde vertolkster van het betere smartlappenwerk. Terwijl haar internationale faam bleef groeien en haar carrière aan vaart won, verloor ze langzaam aan diepgang. Toch bleef ze tot in de winter van haar carrière, wanneer het harde leven alle kracht uit haar stem had gezogen, intrigeren door de wilskrachtige trots die ze in elke noot bleef leggen. Haar allerlaatste plaat Lady in Satin verscheen één jaar voor haar dood in 1959. Zelf vond Holiday het een meesterwerk, en velen met haar, maar dat was vooral een pijnlijk geval van zelfbedrog. De zwanenzang van een poète maudite? In feite is het een kitscherig onding, met fluwelen strijkers en stroperige achtergrondkoortjes die elk vermoeden van jazz heel snel doen verdampen. Holidays stem was gebroken, kapot, op en totaal in verval geraakt. Het is de duistere kant van Holidays levenswandel die het meest tot de verbeelding blijft spreken: haar gebroken liefdes, wanhopige illusies en destructieve inborst die leidden naar overmatig drank- en drugsgebruik. Bij leven was haar legende al gemaakt. In 1956 verscheen haar autobiografie, Lady Sings the Blues. Het was een door een ghostwriter aan pittige anekdotes opgehangen verhaal over een perverse Amerikaanse droom, vol bitte-

re romantiek. “Ik had witte jurken en witte schoenen. En elke avond brachten ze me de witte gardenia’s en de witte heroïne”, schreef ze. Het boek werd in verscheidene talen vertaald en is een internationale bestseller. Maar zelfs de titel had Billie Holiday niet mogen kiezen. Daar moest en zou het woord 'blues' in voorkomen. Want dat verkocht. Nu had Billie Holiday vele talenten, maar de blues behoorden daar niet meteen toe. “ZE HAD DUIDELIJK EEN GOED GEVOEL VOOR HUMOR EN WIST BIJ MOMENTEN VAN HET LEVEN TE GENIETEN”

DOOR GOD GEGEVEN TALENT Het is een andere kant van Lady Day die Dani Klein samen met haar muzikanten van jaren in dit project wil belichten: die van een jonge, levenslustige vrouw die met een door god gegeven talent de koers van de muziek heeft veranderd. Mede dankzij Billie werden persoonlijkheid en individualiteit, meer dan pure technische virtuositeit, hét waarmerk van de goede zanger. Een stem met ‘grain’ zou Alex Callier het noemen. In deze zin overstijgt Holiday ook de grenzen van de jazz. Het zijn kwaliteiten die ook een zangeres als Dani Klein in overvloed heeft. Over haar repertoirekeuze vertelde Klein in een video-in-

43


44

terview: “Ik voel me niet echt thuis in het pure jazzrepertoire, maar in de muziek van Billie Holiday gek genoeg wel. Al sinds ik 16, 17 jaar oud was, ben ik steeds naar haar blijven luisteren. Ik wilde geen nummers brengen over hoe een man zijn vrouw mishandelt en hoe de vrouw haar man toch leuk blijft vinden. (…) Te droevige songs waren geen optie en een nummer als Strange Fruit kan je als blanke zangeres toch moeilijk op een overtuigende en doorleefde manier brengen. En plots viel de puzzel wonderwel samen.” Dani Sings Billie werd een eerbetoon waarin de platgetreden paden en het cliché netjes worden ontweken en waarin vooral de liefde centraal staat. Liefde voor de muziek van Billie Holiday, natuurlijk: “Billie was een vrouw van vlees en bloed met een destructieve kant die haar verslaving voedde. Maar ze had duidelijk een goed gevoel voor humor en wist bij momenten van het leven te genieten.”

"BIJ HAAR VIND JE GEEN BAROKKE VIRTUOSITEIT, MAAR DES TE MEER DRAMATISCHE INTENSITEIT"

WEDERZIJDSE LIEFDE Maar nog belangrijker dan dat is er de wederzijdse liefde onder muzikanten die mekaar al jarenlang kennen. Bassist Sal La Rocca, pianist William Lecomte en trompettist Tim De Jonghe zijn drie gerenommeerde jazzmuzikanten die ook al deel uitmaakten van de vaste band van Vaya Con Dios. Ze voelen Kleins stem moeiteloos aan en sluiten naadloos bij haar frasering aan.

Dat Dani Sings Billie niet zomaar bij één optreden zou blijven, stond in de sterren geschreven. De aanvragen voor deze bijzondere tribute zijn blijven binnenkomen.

NOG MEER FEEST 20 jaar CC Belgica = 20 voorstellingen uit ons programma die we kozen specifiek omwille van de band tussen artiest en CC of waarmee we het verschil maken in het regionale podiumlandschap rond Dendermonde. CC Belgica wil de komende jaren zijn rol van culturele gangmaker in Dendermonde en de regio blijven vervullen. Met de upgrade van de meest gebruikte zaal, het Belgica Theater, kan dit opnieuw in een hedendaagse omgeving die kwalitatieve speelkansen biedt aan jong en gevestigd talent. Het niet te versmaden zitcomfort en de beenruimte maken het programma des te attractiever. Bekijk het volledige feestprogramma op www.ccbelgica.be.

INFO Dani Klein & Sal La Rocca Quartet Dani Klein sings Billie Holiday Vrijdag 7 oktober 2016 om 20.00u CC Belgica Dendermonde


KALENDER MUZIEK

Za. 27.08

T EINDE VAN DE ZOMER

Berlare, park Oranjerie

16.00 u .

Vr. 09.09

PICNIC MUSIC MET RUE AKOESTIEK

Wetteren, Cultuurcafé Nova

12.00 u.

Vr. 16.09

PICNIC MUSIC MET LOS BANDOS

Wetteren, Cultuurcafé Nova

12.00 u.

Vr. 23.09 MISSTRIOSHO

Buggenhout, molenaarswoning Opstal

20.00 u.

Za. 24.09

BART HERMAN - In mijn element

Wetteren, CC Nova

20.00 u.

Zo. 25.09

STUDIO ZONDAG - Louie Louie

Berlare, Cultuurcafé

21.00 u.

Vr. 07.10

DANI KLEIN & SAL LA ROCCA QUARTET -

Dendermonde, CC Belgica

20.00 u.

Lebbeke, CC De Biekorf

20.00 u.

Vr. 14.10 GERUIS

Dendermonde, Belgica BiS

20.00 u.

Za. 08.10

ERIKSSON DELCROIX - Heart Out of Its Mind

Wetteren, CC Nova

20.00 u.

Za. 15.10

NEW BRASS DIRECTIONS

Buggenhout, GC De Pit

20.00 u.

Vr. 21.10

WALRUS - Terug naar het begin

Wetteren, CC Nova

20.00 u.

Za. 22.10

DUO MONATANARO CAVEZ/DIDIER LALOY EN KATHY ADAM

Dendermonde, Belgica BiS

20.00 u.

Wo. 26.10

BUURMAN EN BOS

Dendermonde, CC Belgica

20.00 u.

Do. 27.10

CONNIE NEEFS - Zet de radio wat luider

Berlare, CC Stroming

15.00 u.

Zo. 30.10

STUDIO ZONDAG GAAT VREEMD - Falling Man

Berlare, JH De Kazerne

19.30 u.

Za. 05.11

MESKENS IN MOTOWN

Dendermonde, CC Belgica

20.00 u.

Zo. 06.11

FREDDY COUCHÉ'S BIG BAND - Big Band Sound

Wetteren, CC Nova

14.30 u.

Za. 12.11

JELLE CLEYMANS - Napoleon XXIII

Berlare, CC Stroming

20.00 u.

Vr. 11.11 GERUIS

Dendermonde, Belgica BiS

20.00 u.

Za. 19.11

RADIO GUGA - Inteam

Lebbeke, CC De Biekorf

20.00 u.

Za. 19.11

SCHNTZL / LORIERS - Postma-Thys

Dendermonde, Belgica BiS

20.00 u.

Wetteren, Kapel Scheppersinstituut

20.00 u.

LAMI TRIO Za. 19.11

Zo. 20.11

GLENN MILLER ORCHESTRA OLV WIL SALDEN

Dendermonde, CC Belgica

20.00 u.

Vr. 25.11

ROLAND AND THE DEEP BLUE SEA - Zeemansliederen

Dendermonde, CC Belgica

20.00 u.

Za. 26.11

SPIEGELTENTCONCERT SWING

Dendermonde, Grote Markt

20.00 u.

Zo. 27.11

STUDIO ZONDAG - Vanoverdijzers

Berlare, Cultuurcafé

19.30 u.

Do. 01.12

SOWETO GOSPEL CHOIR - Faith Tour

Dendermonde, CC Belgica

20.00 u.

Za. 03.12 MANOEUVRES Za. 03.12

ISOLDE ET LES BENS XL

Vr. 09.12 OAKTREE

Buggenhout, GC De Pit

20.00 u.

Wetteren, CC Nova

20.00 u.

Dendermonde, afspraak CC Belgica

20.00 u.

Vr. 09.12

SOETKIN BAPTIST & ENSEMBLE POLYGONE - Soetkin made in France

Wetteren, CC Nova

20.00 u.

Za. 10.12

THE CANNONS

Dendermonde, Belgica BiS

20.00 u.

Do. 15.12

LAÏS - Midwinter Tales 2

Dendermonde,

20.00 u.

KALENDER

Dani Klein sings Billie Holliday

Za. 01.10 SCALA - 20 jaar Scala


KALENDER MUZIEK

Onze Lieve Vrouwekerk

Vr. 23.12

GERUIS: AMATORSKI & SEIREN

Dendermonde, Belgica BiS

20.00 u.

Za. 07.01

STAN VAN SAMANG IN CONCERT

Lebbeke, CC De Biekorf

20.00 u.

Do. 12.01

LADY LINN & HER MAGNIFICENT SEVEN

Wetteren, CC Nova

20.00 u.

Do. 19.01

BRISHEN FEAT. QUINN BACHAND

Dendermonde, Belgica BiS

20.00 u.

Vr. 27.01

GUIDO BELCANTO & KON. HARMONIE SALVIA -

Wetteren, CC Nova

20.00 u.

Za. 28.01 BANDITS DE BELLEVILLE

Buggenhout, molenaarswoning Opstal

20.00 u.

Vr. 03.02 GERUIS

Guido Belcanto in Harmonie

Dendermonde, Belgica BiS

20.00 u.

Za. 04.02

FRANCESCA TENDOI TRIO

Buggenhout, Brouwerij Bosteels

20.00 u.

Za. 11.02

JAN DE WILDE EN VRIENDEN - Dag meneer De Wilde

Dendermonde, CC Belgica

20.00 u.

Za. 11.02

ERKRIDO: DOUGLAS FIRS

Buggenhout, GC De Pit

20.00 u.

KALENDER

Za. 11.02

SARAH FERRI

Wetteren, CC Nova

20.00 u.

Do. 16.02

HOMMAGE AAN PACO DE LUCIA

Dendermonde, Belgica BiS

20.00 u.

Vr. 17.02

PIETER EMBRECHTS - A Street Concert

Wetteren, CC Nova

20.00 u.

Vr. 24.02

THE SCABS UNPLUGGED - Power Off

Dendermonde, CC Belgica

20.00 u.

Za. 25.02

GUIDO BELCANTO, BARBARA DEX EN JAN DE SMET -

Ode aan Bobbejaan

Berlare, CC Stroming

20.00 u.

Za. 25.02

STEF BOS

Buggenhout, GC De Pit

20.00 u.

Zo. 26.02

STUDIO ZONDAG - Ludo Vandeau

Berlare, Cultuurcafé

19.30 u.

Vr. 03.03 GERUIS

Dendermonde, Belgica BiS

20.00 u.

Za. 04.03

Wetteren, CC Nova

20.00 u.

STEF BOS - Wereldwijd

Vr. 11.03

RAYMOND VAN HET GROENEWOUD SOLO

Dendermonde, CC Belgica

20.00 u.

Zo. 19.03

STUDIO ZONDAG - Koner

Berlare, Cultuurcafé

19.30 u.

Vr. 31.03

NIELS DESTADSBADER - Niels Destadsbader klapt uit de biecht

Lebbeke, CC De Biekorf

20.00 u.

Vr. 31.03

NORDMANN'S DAUGHTER OF HORROR

Dendermonde, CC Belgica

20.00 u.

Za. 08.04

JONAS VAN GEEL, MAGGIE MACNEAL, GERT VERHULST EN JELLE CLEYMANS - Pappie loop toch niet zo snel

Lebbeke, CC De Biekorf

20.00 u.

Za. 15.04

ROOTS DELUXE

Do. 20.04 SVÄNG

Dendermonde, CC Belgica

20.00 u.

Dendermonde, Belgica BiS

20.00 u.

Za. 22.04

CABAN - Compagnie Cecilia

Dendermonde, CC Belgica

20.00 u.

Do. 27.04

DEREK - Le sel de l'été

Berlare, CC Stroming

15.00 u.

Vr. 28.04 GERUIS

Dendermonde, CC Belgica

20.00 u.

Zo. 30.04

Berlare, café Den Boerenkrijg

19.30 u.

Dendermonde, CC Belgica

20.00 u.

Buggenhout, GC De Pit

20.00 u.

STUDIO ZONDAG GAAT VREEMD - Mud Cookies

Vr. 04.05 KATIA GUERREIRO

Za. 05.05

JAN DE SMET, LIEN VAN DE KELDER EN PIETER-JAN DE SMET - Gedeelde Smart

Za. 13.05

DE BONANZAS - The story of the Sixties

Berlare, CC Stroming

20.00 u.

Za. 13.05

BART PEETERS SOLO

Dendermonde, CC Belgica

20.00 u.

Di. 16.05

SENIORENSHOW XL -

Lebbeke, CC De Biekorf

14.00 u.

Zo. 28.05

STUDIO ZONDAG - Vermillion House

Berlare, Cultuurcafé

19.30 u.

Een lach en een traanshow met Danny Fabry


Wacht niet op een zondag om de zon te zien ! Sint-Gillislaan 151 - 153 - 9200 St.-Gillis-Dendermonde - Tel. 052 22 36 91 www.optiekockerman.be - www.ilens.be/ockerman Openingsuren : Di-Vr : 9.00-12.00 en 14.00-19.00 - Zat. : 9.00-17.00


Als service ĂŠcht telt. A Daimler Brand

Rogiers Dendermonde.

3,8 - 7,1 L/100 KM•99 - 165 G CO2/KM Milieu-informatie KB 19/3/2004 - www.mercedes-benz.be - Geef voorrang aan veiligheid.

Rogiers Dendermonde BVBA Erkend Concessiehouder en Servicepunt Mercedes-Benz Hoogveld 23 - 9200 Dendermonde Tel. 052 49 94 00 - Fax 052 49 94 09 info@dendermonde.mercedes-benz.be - www.dendermonde.mercedes-benz.be

Zone C 27  
Zone C 27