Page 1

BRUNO VANDEN BROECKE OVER ONVERBIDDELIJK THEATER

ZONE C OP LOCATIE MET

VREEMDE VOGELS

MAA2016 - REGIONAAL CULTUURMAGAZINE BERLARE - BUGGENHOUT - DENDERMONDE - LEBBEKE - WETTEREN - WWW.ZONE-C.BE


HOORCENTRUM

MAAK JE KLAAR VOOR DE FESTIVALS! KORTINGSBON €25 BIJ AANKOOP VAN MUZIEKOORDOPPEN OP MAAT

TALLIEU & TALLIEU - WWW.TNT.BE

Geldig tot 15/04/2016. 1 bon per klant – niet cumuleerbaar met andere acties.

‘T OORHUIS LOKEREN

Zand 6 w 2 - 9160 Lokeren 0471 67 70 47 - lokeren@oorhuis.be

BEL GRATIS VOOR ADVIES

0800 90 155

JE HOORT ERBIJ!

‘T OORHUIS DENDERMONDE

Brusselsestraat 118 - 9200 Dendermonde 052 21 37 07 - dendermonde@oorhuis.be

WWW.OORHUIS.BE info@oorhuis.be

HOORTOESTELLEN | GEHOORBESCHERMING | HULPMIDDELEN


IN DE X WAT ALS...? Wat als Grietje, op het moment dat haar broer in de kooi is opgesloten, nu eens zou gaan twijfelen: haar broer Hans bevrijden van een gruwelijke dood, of vriendjes worden met die best wel coole heks? Wat als...? is veel meer dan de titel van het bijtijds hilarische sketchenprogramma met onder meer Bruno Vanden Broecke – u leest een uitgebreid interview met de gekende acteur op pagina 8 van deze eerste Zone C van 2016. Wat als...? is de idee die aan de basis ligt van heel wat theaterstukken, muziek, romans, schilderijen en ander moois. Zo ook het muziektheater Grietje de heks, dat verkent wat er in het hoofd van het jonge meisje gebeurt op dat cruciale moment in het klassieke sprookje. De klassieke verhaallijn volgen, je als auteur, liedjesschrijver of schilder houden aan wat je kent en weet: daar is al heel wat moois uit voortgekomen. Maar het vergt pas echt van inzicht in wat mensen drijft en duwt, wat hen verleidt en afschrikt, om je verhaal te beginnen met een echte 'wat als...?'. Als je als toeschouwer, lezer of luisteraar nooit het gevoel krijgt dat iemand je wat op de mouw probeert te spelden, dan is het 'wat als...?'-verhaal helemáál geslaagd. Wat als al wat we lezen, zien of horen zó goed zou zijn...? Timothy Vermeir Hoofdredacteur Zone C

04 08 12

ZONE C TREKT NAAR HET SPEELBOS EN PRESENTEERT ER 'VREEMDE VOGELS' “THEATER IS EEN MINIUNIVERSUM OP ZICH”, ZEGT BRUNO VANDEN BROECKE

JESSA WILDEMEERSCH EN TUUR FLORIZOONE GAAN AAN DE SLAG MET TEKST VAN LOUIS-PAUL BOON

3

14

ZONE C, NU OOK IN JE SMARTPHONE!

15

JEUGDAUTEUR DO VAN RANST WIL WERELDVREDE

18 30 34 44

HANSJE EN GRIETJE ALS GEDURFDE KINDEROPERA

BANG-UP! OPERA BRENGT EEN FRISSE KIJK OP HET KLASSIEKE GENRE

ANDREI LUGOVSKI NA IDOOL: KRACHTIGER EN VOLLER KOEN DE PRETER: “VIRTUOSITEIT IS IETS WAAR IK GEEN BEHOEFTE AAN HEB”


ZONE C TREKT NAAR HET SPEELBOS Tekst: Elke Heuvinck

Dat Zone C steeds met amusante voorstellingen op de proppen komt, dat weet iedereen die al eens zo'n locatieproject bezocht wel. En met 'Vreemde Vogels' is dat niet anders. De twee jonge theatermaaksters Frederika Del Nero en Julie Delrue vertellen ons hoe deze absurde en vrolijke voorstelling tot leven kwam.

Da’s eigenlijk gaandeweg gegroeid”, begint Frederika Del Nero heel enthousiast. “Wij werden gevraagd voor VamaVeche, een Brugs parkfestival georganiseerd door Het Entrepot, die een klein budget in een nieuwe creatie van jonge makers wilden investeren. Voorwaarde was wel dat het in het park moest kunnen plaatsvinden én dat het op twee weken klaar zou zijn, want dan begon het. Dat was dus ontzettend snel, maar we hebben wel een mooi resultaat kunnen afleveren. Pas op, het is daarna nog heel hard gegroeid, hoor. Vooral omdat je heel wat feedback krijgt waar je mee aan de slag kan. Maar, voila, zo kwam Vreemde Vogels dus tot stand.”

Hoe hebben jullie elkaar eigenlijk gevonden? Frederika Del Nero: “Wij hebben allebei op ’t Rits gezeten, met een jaartje verschil ertussen. En er was eigenlijk direct een soort klik en overeenkomst in gebruik van humor.” Julie Delrue: “We kenden ook mekaars werk dankzij de verschillende toonmomentjes die er werden georganiseerd op onze school.” Was het dan direct de bedoeling om een familievoorstelling in elkaar te steken? Julie Delrue: "Ergens wel. Het festival in Brugge is namelijk ook een familiefestival. In principe hadden wij zeker voor volwassenen iets kunnen maken, maar ik denk dat het toch familie is ge-

© Raisa Vandamme

VREEMDE VOGELS


worden net omdat onze interesse ook bij kinderen ligt. Bovendien is zo'n festival heel breed en toegankelijk en is het dan ook fijner als iedereen, jong en oud, het kan begrijpen. Het is wel pas tijdens het spelen dat we echt doorhadden voor welke leeftijd onze voorstelling geschikt. ging worden (6+, nvdr.). Dus dat lag allemaal nog niet vast.” Wordt het voor de ouders dan geen saaie boel? Frederika Del Nero: “Helemaal niet! Omdat we wisten dat het voor heel de familie bedoeld is, hebben we er verschillende lagen proberen in te steken. Aan de oppervlakte heb je dan het rechtlijnige en redelijk simpele verhaaltje van twee mensen die samen een prijs proberen te halen met een vogel, terwijl er voor de volwassenen een andere absurdere boodschap in verweven zit.” Leende de omgeving zich daartoe? Frederika Del Nero: “Absoluut! Net omdat het zich in een park afspeelt, hadden wij al heel snel het idee opgevat van een observatiehut te maken waar onze toeschouwers plaatsnemen. En dan is het een beetje zoeken geweest van hoe we dit gegeven tot iets interessants konden gaan uitbouwen. We zijn met twee, dus werd het snel duidelijk dat er twee hoofdpersonages zouden zijn, liefst zo verschillend mogelijk.” Kunnen jullie al een tipje van de sluier oplichten over die verschillen? Frederika Del Nero: “Het verhaal draait eigenlijk om twee vogelliefhebbers, Hanna Havik en Merel Vanneste, die samen een exotische vogel hebben geadopteerd maar hun opvoedingsprincipes blijken nogal te botsen. Hanna Havik

heeft ervaring als manische, strenge haviktrainster en wil alles volgens zelfverzonnen regels uitvoeren. Daartegenover staat dan Merel Vanneste, de lieve zachtaardige ietwat naïeve duivenmelkster die oorspronkelijk begon met haar hobby omdat ze van haar vader 87 duiven heeft geërfd. Door omstandigheden moeten ze nu samen een vreemde vogel trainen en komen die twee werelden bij elkaar.” Julie Delrue: “Gaandeweg komt het publiek dan ook te weten dat ondanks dat de twee vrouwen bij elkaar in de straat wonen, er toch iets scheelt in hun vriendschapsrelatie. Het publiek krijgt die kennis mee dankzij die observatiehut waar de twee beurtelings komen 'roddelen' over mekaar, maar uiteindelijk mekaar, ondanks hun verschillen toch vinden.” Is dat dan het onderliggende thema: dat vriendschap verschillen overkomt? Frederika Del Nero: “Ja, inderdaad. Zonder te veel prijs te geven: er is iets dat niet lukt in hun samenwerking, maar dankzij die samenwerking vinden ze wel mekaar, ondanks hun uiteenlopende karakters. Anders gezegd, vinden ze dus een soort compromis van hoe ze met elkaar moeten omgaan zonder te hoeven liegen en dingen te moeten verzwijgen.”

INFO Vreemde Vogels (6+) Frederika Del Nero en Julie Delrue Zaterdag 4 juni, 14.00 u. en 16.00 u. en zondag 5 juni om 15.00 u. Speelbos, Baasrodestraat in Lebbeke Tickets in elk CC/GC

5


Muzikale hu

mor Berlare

EEN DAG M ET STEFAA N DIE VERDÄ MMTE SPIE LEREI

Muziek Buggenhou t

TANDEM LIESBETH LIST & ANNEMARIE OSTER © Alain De sto

op

Zaterdag 5

maart, 20.0

0 u.

Stefaa n, tam boer-majoor va n wondero Spielerei’ leid rkest ‘Die Ver t zijn discipel dämmte en. Zonder pa eenvoudige d, zonder do geest en filos el. Vanuit zi ofische ondo ties laat hij ve jn orgrondelijkh rk la nken do eid. Zijn em or de trouwe klak keloos vo oscha re muzik lg t. Een dag anten die he met Stefaa n m is pure transc endentie. CC St romin g - grote zaal € 13 / 10 (abo , -26j) www.berlare .be/ccst romin g

Hu m o r

Le b b e k

Zaterdag 12 maart, 20.00 u. Liesbeth List zing t hoogtepunte n uit haar omvangrijke repertoire, op de vleu gel begeleid door Ton Snijders. De liedjes worden omlijst door de tragi-komische verhalen van columniste en schrijfster/vertelster Annema rie Oster. Tandem is een voorstelling over erva ring en, herinneringen en observaties van twee vrie ndinnen. Lief, leed, vallen en opstaan, humor en hartstocht, alle ingrediënten voor een ster ke voorstelling zijn aanwezig.

e

0 u. RUIS TH I t, 20.0 M r a S a m AS ag 26 zijn Za te r d THOM begon Sm ith o's

GC De Pit - theaterz aal De Pit € 20 / € 19 (red .) / 17 (abo7, -26j ) / € 10 (VT-P) www.gcdepit .be

om a s Hum riend Th ls fi na list va n ij reeds a h Foute v 0 t f 0 e e in 20 m idd hels he n ca rrièr es st aa r In a . p lm u a C p y n de z e d ij e z n I m p Co 4 e bij. hows o n s e d e n r o a v verder drie a omt da s Sm ith eriaa l Ruis" k " a t m e o m en at Th mat se v a n lling ga voorste rfecte sy mbio e p me t de ie. rov isat en imp z a al odium e n g ro e kor f - P ie 10 (abo B € e / j) 5 6 CC D /+ 6 11 (-2 € 12 / € ) 9 (V T P be € )/ pen kor f. ie b e d c www.c


Hu m o r D

e n de r m o

n de

LIE KRUIPO MEULEN, WALTER OP T ERT VER LEUREN GE & ARNE S R E I L E POPP 5 Vrijdag 1

april, 20

.00 u.

il len het ten: ze w n et n iet la h rk ten ja re n e a k w r a rs uwe Sna Poppelie ne ie r w e N lo lt e c a D e W n d va n en voor De helf t Vermeu le rt stond in er was voornap. Geert naa r. Gee lt S a e W w . u pod ium o rs ie o N k ten ze en de de c en in De ts m c rgie maa a e sa n e g e h n e sc d la ti n a e b rk e ro surd iteit c hes, a lfde kenm jdse clow nerie, ab rie, sketc Me t d e z e ti t. n e n l. a ig e e ik e t z k u me p in de melijk m orstelling et de k ro w. Een vo Humor m . g n a deze sho g p e met d ie en fa ntasi terz aal ca - thea / € 8 ,5 CC Belgi en, -26j) d en ri (v 4 1 € / € 16 elgica .be www.ccb

Ja © Mieke

cobs

Theater Wet te

ren

TRUE WEST DAVID CANTE NS

& JURGEN DEL Vrijdag 15 apri

NAE T

l, 20.00 u.

In deze theaterk lassieker va n Sa m Shepard past een succesvol sc hrijver op het hu is va n zijn moede Ineens staat daar r. zijn oudere broe r, een vogelvrije zwer ver. De twee mannen gaan na jaren hun vervreemding en ui teindelijk ook m ekaa r te lijf. 'Tru West' is een verh e aa l over afguns t, ambitie en su David Ca ntens cces. en Jurgen Delnae t staan na ‘ Mar man’ opnieuw als stwee broers aa n elkaa r zijde. Ze spelen om ter ec htst het kind va n de rekening. CC Nova - thea terzaal € 14 / € 11 (vrien d) / € 9 (-26) / € 5,5 (vrijetijdspa www.ccnovawette s) ren.be


©Toon Aerts

8

DE ONVERBIDDELIJKHEID VAN THEATER INTERVIEW MET BRUNO VANDEN BROECKE Tekst: Julie Rodeyns


In ‘Hechten’ staan kompanen Bruno Vanden Broecke, Ruth Beeckmans en Matteo Simoni uit de serie ‘Safety First’ samen op de planken. Stefaan Van Brabandt schreef de filosofische tekst over twee halfbroers die strijden om de gunst van eenzelfde vrouw, Lise. Een gesprek met Bruno Vanden Broecke, die reikhalzend uitkijkt naar de start van de repetities.

H

echten is een nieuwe tekst van Stefaan Van Brabant, die ook de monoloog Socrates voor jou schreef. Wou je graag opnieuw met hem samenwerken? Bruno Vanden Broecke: “Stefaan is een vriend van jaren. Vijftien jaar geleden zijn we samen bij theatergezelschap De Koe begonnen. Het klikt tussen ons. Ik houd ook enorm van zijn pen. Stefaan is een goede observator, hij kan goed de vinger leggen op menselijke verhoudingen. Tegelijk denkt hij ook breed en filosofisch. Hij schrijft beschouwend van aard. Zijn dialogen zijn tegelijk ernstig en licht. Als schrijver is hij ook erg gul, in die zin dat hij commentaar aanvaardt en open staat voor wijzigingen. We zullen tijdens de repetitie nog aan de tekst kunnen morrelen.” Kan je al verklappen waar het stuk over gaat? Bruno Vanden Broecke: “Stefaan is de tekst nog aan het schrijven. Veel kan ik er dus nog niet over kwijt. Zeker is dat het over een driehoeksrelatie zal gaan. Ik speel Wim, een verbitterde boekhouder en de oudere halfbroer van Gert, een eeuwige student en romantische dromer. Beide mannen dingen naar de gunst van Lise, een besluiteloze filosofe. Het uitgangspunt is in

feite dezelfde als de voorstelling Quarantaine die Stefaan en ikzelf samen met Natali Broods en Peter Van den Eede in 2003 maakten voor theatergezelschap De Koe. Ook daar ging het om een menage-à-trois. Ik vermoed dat Hechten misschien wel wat dezelfde sfeer zal uitademen.”

“HET IS GRAPPIG DAT MATTEO EN IK HALFBROERS ZULLEN SPELEN TERWIJL WE HELEMAAL NIET OP ELKAAR LIJKEN” Je staat op de planken met Ruth Beeckmans en Matteo Simoni, die ook je collega’s zijn in de TV-serie Safety First. Is de samenwerking anders voor TV dan voor theater? Bruno Vanden Broecke: “Safety first is een sitcom, het moet grappig zijn. Er is veel situationele humor. Bij theater mag dat, maar is dat niet onze eerste bezorgdheid. Ruth en Matteo zijn net als ik gepokt en gemazeld in het toneel. Ruth heeft theater gestudeerd aan het RITS in Brussel, Matteo komt net als ik uit de stal van Dora van der Groen. Er is een soort chemie tussen ons en we staan te popelen om samen op de planken te staan.”

9


“We moeten nog aan het repetitieproces beginnen maar we zien elkaar graag bezig en we durven eerlijk zijn tegen elkaar. Dat zijn volgens mij belangrijke ingrediënten voor het welslagen van een stuk. Hoe we gaan werken: of we snel de vloer opgaan of rond de tafel blijven zitten, zal ook afhangen van Matteo en Ruth. Misschien gaan we improviseren, extra scènes bijschrijven...: alles is mogelijk.”

10

“DAT IS HET SCHONE AAN THEATER: JE KAN MENSEN ALLES WIJSMAKEN, WANNEER ZE ER OPEN VOOR STAAN” Ben je je al aan het voorbereiden op de rol van Rudi? Bruno Vanden Broecke: “Ik doe niet aan method acting: het is niet zo dat ik in een personage kruip en nadenk welk soort sapje hij bijvoorbeeld drinkt. Mijn vertrekpunt is altijd de tekst en wat die zegt. Ook een kostuum doet veel. Met andere schoenen ga je je anders bewegen: het doet iets met je lijf. Dat zijn dingen waar ik niet op voorhand over nadenk. Ik laat dat zelfs zo lang mogelijk open en beslis meestal erg laat, vlak voor de première, over het definitieve karakter van mijn personage: welk dialect hij spreekt, hoe hij beweegt... Dan nog kan dat tijdens het spelen veranderen, want een stuk moet ook zich ‘zetten’. Op dit moment is de tekst nog niet klaar en moeten de repetities nog starten: het is nog veel te vroeg om te zeggen hoe ik Rudi zal vertolken.” “Wat alvast grappig is, is dat Matteo en ik half-

broers zullen spelen terwijl we helemaal niet op elkaar lijken. Daar een mouw aanpassen, wordt een leuke oefening.” Met Socrates en Missie maakte je twee solo’s, nu speel je opnieuw samen met anderen. Een bewuste keuze? Bruno Vanden Broecke: “Het is vooral een welkome afwisseling. Bij een monoloog heb je het publiek en daarmee moet je het doen. Wanneer je met andere spelers op de planken staat, is er een driehoek: je creëert zowel een energie op scène als met het publiek. Wanneer je een monoloog doet, ben je ook op jezelf aangewezen. Bij de première van Socrates kreeg ik een blackout en had ik mijn tekst niet bij op scène. Dan naar de coulissen schuifelen en de tekst aflezen: vreselijk. Wanneer je met meerdere bent, kan je dat soort dingen beter opvangen.” Misschien lokt Hechten toeschouwers die jou, Matteo en Ruth in de eerste plaats kennen van Safety first en die niet zo thuis zijn in theater. Houd je daar rekening mee? Bruno Vanden Broecke: “Toneel is iets dat helemaal los staat van fictie-land, zoals ik TV graag noem. Toneel is live. We willen niet herkauwen wat we op het scherm doen. Natuurlijk merken we dat sommige mensen soms schrikken. De kunst is dan om je daar als toneelspeler niets van aan te trekken en hen mee te zuigen: hen na tien minuten het personage dat je op TV speelt te laten vergeten. Wat mooi is, is dat dit een extra laag in de vibraties toevoegt. Je voelt het


wanneer ze dan plots mee zijn. Dat is het schone aan theater: je kan mensen alles wijsmaken, wanneer ze er open voor staan.” “THEATER IS EEN MINI-UNIVERSUM OP ZICH, DAT AANEENHANGT VAN HERINNERINGEN” Je staat ondertussen zestien jaar op de planken en spreekt nog steeds vol liefde over theater. Is je opvatting over theater doorheen de tijd veranderd? Bruno Vanden Broecke: “Neen, in feite niet. Theater is tijdloos voor mij, het staat buiten tijd en plaats. Dat is mooi en soms verontrustend: wanneer ik bijvoorbeeld kijk naar oude foto’s en merk hoezeer ik verouderd ben, terwijl het als gisteren lijkt. Theater is een mini-universum op zich, dat aaneenhangt van herinneringen. Dat efemere karakter is tegelijk het fragiele en tegelijk de kracht van theater. In dingen die worden vastgelegd – zoals een TV-serie – sluipt er altijd een zekere anekdotiek. Wanneer je naar de beelden terugkijkt ga je al snel je tekortkomingen zien. Theater blijft op dat vlak maagdelijk. Ook zie ik theater als een metafoor voor het leven. In het theater krijg je maar één kans en maak je er dus maar beter het beste van, net zoals je ook maar één leven hebt. Je kan het vergelijken met een legendarisch concert, dat nooit door een CD vervangen kan worden. Was je er niet bij, dan heb je het gemist. Als je geleefd hebt, heb je geleefd, anders niet. Die onverbiddelijkheid raakt me.”

Je maakte lang deel uit van het theatercollectief Skagen maar werkt nu als freelancer en zonder subsidies. Vanwaar die keuze? Bruno Vanden Broecke: “Met Skagen moesten wij meerjarenplannen indienen, waarbij we vier jaar op voorhand al moesten kunnen zeggen wat we wilden maken. Dat is waanzin en vloekt voor mij met de energie van theater. Ik wil mij laten mee-stromen, plannen maken vanuit ontmoetingen met anderen. Het zelfstandigenstatuut laat me toe om daar vrijer mee om te gaan. Ik werk ook nog steeds voor de KVS (Koninklijke Vlaamse Schouwburg Brussel) maar in een los-vast verband. Ik heb nu ook de ruimte voor andere dingen, bijvoorbeeld muziek.” “Natuurlijk moet er ook brood op de planken komen. Ik beschouw mijzelf als een enorme geluksvogel dat ik theater kan maken en er ook mijn gezin mee kan onderhouden. Hechten produceer ik zelf. We werken zonder subsidie-steun. Dat gebeurt nog wel. Ik vind het normaal dat je zelf bedruipend probeert te zijn eens het publiek weet dat je bestaat. Zo kan er meer subsidiegeld naar jong talent en pas afgestudeerden gaan. Zij hebben het binnen het huidige cultuurlandschap meer dan ooit nodig.”

INFO De Speelman Hechten Donderdag 7 april 2016 om 20.00 u. CC Belgica, Dendermonde

11


© Julie De Clercq

BOON OP DE PLANKEN JESSA WILDEMEERSCH EN TUUR FLORIZOONE MAKEN VAN ‘DE KLEINE EVA UIT DE KROMME BIJLSTRAAT’ INTIEM MUZIEKTHEATER Tekst: Wim Breydels

‘de kleine eva uit de kromme bijlstraat’ blijkt plots heel populair bij acteurs en theatermakers. Vorig jaar inspireerde Beeldsmederij DE MAAN zich voor de multimediavoorstelling ‘Kleine Rode Eva’ al op het boek van Louis Paul Boon. Dit seizoen brengen Jessa Wildemeersch en Tuur Florizoone een ontroerende, muzikale interpretatie van dit literaire meesterwerk.

d

e kleine eva uit de kromme bijlstraat is één van de vele gelauwerde werken van Louis Paul Boon. Hij vertelt in verzen het verhaal van een gerechtsonderzoek naar de moord in 1937 in Antwerpen op het kleine meisje Cecilia Otte. Boon schreef het werk in 1953 en baseerde zich op verschillende krantenknipsels over de moord. Hij vermengde feiten en geruchten, gevoelens en vermoedens tot één poëtisch relaas. In 1957 kreeg Boon voor de kleine eva uit de kromme bijlstraat de allereerste Henriette Roland Holst-prijs. Deze prijs, toegekend door

de Maatschappij voor Nederlandse Letterkunde, bekroont een werk dat uitmunt door sociale bewogenheid en literair talent. Jessa Wildemeersch volgde haar theateropleiding in Antwerpen aan de toenmalige Studio Herman Teirlinck. Daarna studeerde ze verder in New York aan de befaamde Actor’s Studio Drama School. In 2005 kreeg ze er het lifetime membership. Een deel van haar nog jonge carrière speelde zich hierdoor af in de Verenigde Staten, maar Jessa was ook in Vlaanderen re-


gelmatig aan het werk te zien. Naast eigen theatervoorstellingen, speelde ze rollen in Aspe, Witse, Heterdaad, Recht op Recht, Zone Stad... IEDEREEN MEDEPLICHTIG Jessa Wildemeersch kende de kleine eva uit de kromme bijlstraat uit haar studententijd aan de Studio. Ze mocht met het werk toen al eens aan de slag. Het verhaal boeide haar sterk en bleef daarna jarenlang op een verborgen plekje in haar geheugen hangen. Toen ze in 2012 tijdens het Louis Paul Boon-jaar gevraagd werd een tekst van Boon voor te dragen, kwam de kleine Eva spontaan terug en begon ze het verhaal opnieuw te lezen. Vooral de manier waarop Boon naar de moord kijkt, boeide haar sterk. “Zijn gedicht is geen verslag van een misdaad, maar eerder de kijk van een buitenstaander die weergeeft hoe de maatschappij op de moord reageert. Iedereen zoekt een zondebok en probeert zo zijn geweten te zuiveren. Maar uiteindelijk is iedereen medeplichtig: de politie, het gerecht, de pers, de burgers, de dader en zelfs het slachtoffer.”

“WE HERWERKTEN HET TOT EEN INTIEME MIX VAN POËZIE, WOORD EN VLEUGJES JAZZ”

Tijdens het herlezen, rijpte het idee om van het werk een nieuwe voorstelling te maken. Het viel haar sterk op dat in de tekst van Boon heel veel muzikaliteit schuilt. Ze vond het een interessant gegeven om aan de tekst een muzikale

toets toe te voegen en vroeg accordeonist Tuur Florizoone om mee te werken. “Ik kende Tuur van vorige projecten. We werkten al drie keer samen. Met ons beiden zochten we naar een manier om die muzikaliteit in de tekst te vertalen en ermee in dialoog te gaan. Heel spontaan herwerkten we het literaire meesterwerk van Boon tot een intieme mix van poëzie, woord en vleugjes jazz die toch een breed scala aan emoties bestrijkt. Het gaat over de dood van een klein meisje, aan het dramatische en tragische ontkom je dus niet. Maar er zitten ook ritmische en opgewekte stukken in die het intrieste af en toe doorbreken.” 13

INFO Jessa Wildemeersch & Tuur Florizoone de kleine eva uit de kromme bijlstraat Donderdag 10 maart 2016 om 20.00 u. De Poort, Wetteren MEER WETEN OVER BOON? De Wetterse bibliotheek haakt met een Wetters gesprek in op de voorstelling van Jessa Wildemeersch en Tuur Florizoone. Literatuurwetenschapper en Boonkenner Tom Van Imschoot schetst de achtergrond van Boons werk. Je kan het zien als inleiding op de voorstelling, maar het Wetters Gesprek is even boeiend zonder dat je naar de voorstelling komt. Dinsdag 1 maart 2016 om 20.00 Foyer Nova, Wetteren


DIGI

A AL

IGI

T

A AL

T •D

ZONE C ALTIJD DICHT BIJ JOU Zone C in jouw broekzak of handtas? Sinds kort kan het. Met de gloednieuwe app heb je Zone C heel snel en gratis op jouw smartphone.

14

De app

van zone C? Download

hem vanaf nu!

Zone C installeren? Dat doe je in één – twee – drie! Stap 1: Tik ‘Zone C’ in het zoekveld van de appstore van Android of iOs Stap 2: Download de app op jouw smartphone Stap 3: Open de app, voer jouw e-mailadres in en kies een wachtwoord Hierna... • kan je snuisteren in het volledige aanbod van de cultuur- en gemeenschapscentra van GC De Pit, CC Stroming, CC Belgica, CC De Biekorf en CC Nova. • kan je favoriete activiteiten aanduiden en ze inplannen in jouw agenda. • kan je sterren uitdelen aan jouw meest geliefde artiesten. • kan je op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes binnen Zone C.


“ABSOLUTE WERELDVREDE ALSTUBLIEFT”

GESPREK MET JEUGDAUTEUR DO VAN RANST

Tekst: Björn Abts

Geboren in Dendermonde, opgegroeid en nog steeds wonend in Hamme. Jeugdauteur Do Van Ranst is een man van de streek. Zijn jeugdboeken vind je echter in alle bibliotheken van Vlaanderen én soms ook een heel eind daarbuiten. Do Van Ranst: “Op dit moment werk ik aan het vervolg op Voluit Samuel (verschenen in 2015). Een titel voor dit nieuwe boek is er nog niet. Maar het is de bedoeling dat Samuel een reeks wordt net als de boeken rond Dina. Samuel komt als jongere allerlei problemen tegen op zijn pad: gescheiden ouders, verhuizen van platteland naar stad... Hij weet zich gelukkig steeds te redden door zijn eigen humoristische zelf te zijn.” Je kaart vaak jongerenproblemen aan in je boeken. Geef je ook graag een boodschap mee? Do Van Ranst: “Ik hou eerlijk gezegd niet zo van boodschappen, ben absoluut geen moraalridder. Ik schrijf wel vaak over jongeren in een soort van isolement. Echte antihelden. Verder ben ik tegen pestkoppen op alle niveaus en hoop ik dat er ooit eens absolute wereldvrede mag zijn. Dat wens ik alle lezers van Zone C en de rest van de mensen dan ook van harte toe.” Wie zijn jouw voorbeelden op literair gebied? Do Van Ranst: “Ik heb een paar favorieten op de boekenplank staan waar ik me graag door

laat inspireren en motiveren: Tirza van Arnon Grunberg, zowat alles van Maarten ’t Hart, Polleke van Guus Kuijer, Toen Faas niet thuiskwam van Martha Heesen en heel veel van Bart Moeyaert.” Stel dat je geen schrijver was geworden. Wat zou je nu dan doen? Do Van Ranst: “Waarschijnlijk deed ik dan nog steeds ongeveer wat ik nu ook nog doe. Ik ben namelijk ook freelance winkelinrichter/etalagist. En toneel regisseren met kinderen en jongeren zou ook steeds een plaats in mijn leven hebben. Als ik echt terug in de tijd kon, zou ik me volledig op muziek storten. Want het feit dat ik zelf geen muziek kan maken, voel ik toch aan als een groot gemis. Maar goed, ik maak nu in feite een soort van lange liedjes door middel van mijn boeken en dat is ook heel mooi.”

INFO Jeugdboekenweek 5 tot 20 maart 2016

15


Theater Berlare

Lezing Wetteren

APRIL IN PARIS TABLEAU NR. 1

WERK AAN WERK FONS LEROY

© Bart Dewaele

Zaterdag 19 maar t,

20.00 u.

Ze houden ervan een haat-liefde relatie. Albert en Bet ty hebben antisch weekendje dan wint Bet ty een rom mekaa r te haten. Maar in de lichtstad. ing cht rna ttrip en 1 ove Parijs voor twee! Een boo dan hun tuinhu is en it verder gereisd heeft Voor het koppel dat noo diepe. Wordt het het in rdt dit een sprong het shoppingcenter wo deze city trip zul len ? Eén ding staat vast: na zwemmen of verzuipen terugk ijken… en lev re naa r hun vroege Albert en Bet ty anders l CC Stroming - grote zaa j) -26 o, (ab 13 / € 16 ing www.berlare.be/ccst rom

Za te r d

Muziek

Le b b e k

e,

20TH A Berlare N LES TR NIVERSARY TOUR UT TES

ag 9 e n

30 ap

ril, 20.0 Les Tru 0 u. t tes bes ta Reden g a enoeg o n in 2016 zow aa m "A nniv ersa r y T d it uitgebreid r 20 jaa r! Drie w our"! W te v iere grap is n m e t e e r f ho e r a ! a t in 199 20 e n he u s 6 begon d it jubil jaa r later uit g e a ls een egroeid eu eenma li tot een vol übe mjaa r staa n L ge gevesti es Trut rk itsch g d te e n u nd e w a a rd s weer g ercool! . In a ra nt v o or e e n CC D e show Biekor f - Po € 16 / € 15 (-26/+ diumz aal (9 a pril) 65j) / € € 13 (V T P) 14 (abo e n g ro e www.cc pen)/ debieko r f.be CC Stro ming g rote z a € 17 / 1 al (30 a 4 (abo, pril) -26j) www.be rlare .be /ccstrom ing


et te r e n Hu m o r W

CCI PAGLIA NDERS E E L N E JERO

Dinsdag 19 april, 20.00 u. De arbeidsmarkt staat voor enorme uitdagingen. We moeten met zijn allen meer en langer werken. Ook de diversiteit op de werkvloer moet omhoog. Hoog tijd dus dat er werk gemaakt wordt van een nieuwe manier om het werk te organiseren. Fons Leroy, gedelegeerd bestuurder van de VDAB, geeft zijn vernieuwende en ambitieuze kijk. De Poort - polyvalente zaal € 5 / 4 (vriendenpas cc Nova, -26) www.bibliotheekwetteren.be

8 maar t Vrijdag 1 Theater Buggenhout

KREUTZERSONATE, AL S HET VERLANGEN M AAR STOPT NAAST DE BUREN E N T,ARSENAAL

© Nicola Dinoi

Zaterdag 19 maar t,

20.00 u.

Ka rsten en violiste Ha nnah hebben een goe d huwelijk, tot zij pia nis chaël leert kennen en t Mimet hem musiceer t. De intim iteit die door de ontstaat, maakt Ka rst muziek en gek van jaloezie. Da t is het verhaa l, gebase ophefmakende novelle erd op de van Tolstoj uit 1891, gen oemd naa r een compos van Ludw ig van Beetho itie ven. Hierin schetst de Russische auteur hoe liefde gedoemd is om passionele op te bra nden. Meer dan 120 jaa r later is dit even herkenbaa r en bek thema nog lijvend. GC De Pit - theaterza al De Pit € 17 / € 16 (red.) / 15 (ab o7, -26j) / € 8,50 (VT-P) www.gcdepit .be

. , 20.00 u

sta nd-up perieure u 'S nders ', g in tell roen Lee Topvoors soluut de top': Je sitieve o p 'Ab d e e ne comedy', uwe show ns is het ie n n ij z or chta k rijg t vo dere . No rijven. n a de a n em te sch h r e recensie v o m dat het o m ig o d ou is a nders g n iet eenv in ll s a nders te n e voors ook telke lf e z ij t Wa nt elk h n eer h ij he de z a a l e aat wa nn eeën en st publiek, st a v t a ige w vol id is. Het en een hoofd eslist hij wat b pstapt, is o lf e m z t iu n d e po do o r he t mom p O errassen . v n je le t a a L . verha e o a n kels v n ordt en h ersen k ro h verteld w e v e ti si ed ia n! ch-po -up com de c y n is ke sta nd ie th a p deze sy m a al - theaterz € 9 (-26) / cc Nova )/ d n e ri 1 (v € 14 / € 1 as) sp jd ti je € 5 ,5 (vri ren .be ovawette www.ccn


© Kurt van der elst

“IS GRIETJE WEL GELUKKIG MET HAAR LEVEN?” KLASSIEK SPROOKJE WORDT GEDURFDE KINDEROPERA Tekst: Leen De Greve

Een klassieker als 'Hans en Grietje' herwerken? Er 'Grietje de heks' van maken? Rubus Productions durfde het aan, met als resultaat een sinistere herwerking voor 8-plussers waarin het karakter van Grietje behoorlijk anders is dan dat we ons kunnen herinneren. Grietje is absoluut een heks. Een heks die kinderen richting muziektheater wil lokken. Een goede raad voor hun ouders: trap gerust in die val. We hadden een gesprek met Irene Carpentier, die de rol van heks Grietje op zich neemt.

Jullie herwerkten het gekende sprookje Hans en Grietje. Irene Carpentier: “Luc Frans, verantwoordelijk voor de regie en het libretto, zorgde voor de geniale zet door slechts een fractie van het bekende verhaal uit te werken. Iedereen weet immers hoe Hans en Grietje bij de heks zijn beland en waarom Hans opgesloten wordt in de kooi. Maar wat gebeurde er eigenlijk tussen dat

moment en het pijnlijke einde van de heks? Luc besliste om dit cruciale moment uit het sprookje uit te spinnen.” “Grietje zit in die tussentijd met veel vragen en kansen. Want is ze wel gelukkig met haar leven als Grietje van Hans en Grietje? Moet ze Hans wel bevrijden of kan ze haar broer niet beter opeten met de heks? En de heks: waar komt die


eigenlijk vandaan en is ze wel echt zo slecht? Grietje kan immers nog veel leren van haar… Tijdens de voorstelling zie je hoe haar letterlijke honger transformeert tot een figuurlijke honger naar een voller leven. Grietje twijfelt. In het huis van heks blijven en een sterke vrouw worden of haar broer redden en teruggaan naar haar arme thuis. Het stuk laat je kijken naar wie je zelf bent. Welke keuze zou ik maken, welke persoonlijkheden hebben de personages, wat zou ik doen? De kijkers worden aangemoedigd om zelf na te denken. Een sinistere, maar evenzeer een ontzettend boeiende insteek.”

“GRIETJE TWIJFELT. IN HET HUIS VAN HEKS BLIJVEN EN EEN STERKE VROUW WORDEN OF HAAR BROER REDDEN”

Opera is geen evident genre, toch durven jullie het aan. Irene Carpentier: “Een kinderopera is inderdaad niet evident, maar de muziek blijft heel toegankelijk en vooral de dreigende sfeer blijft hangen. Naar vorm trekken we de kaart van de opera, omdat er voortdurend in gezongen wordt. Maar je kan het ook zien als muziektheater, omdat het aansluit bij het musical genre. Bovendien zijn tekst en muziek even belangrijk. Pianist en dirigent Filip Martens componeerde het stuk op de tekst van Luc Frans. Op de meer

recitatieve momenten wordt de muziek ondergeschikt aan de tekst. Maar de tekststukken zijn sowieso ritmisch en strofisch.” Het is een gedurfde voorstelling voor 8plussers. Irene Carpentier: “Klopt. Het geheel ziet er vanaf het eerste ogenblik dreigend en donker uit. Kettingen bengelen in groepjes van drie vanaf het plafond naar beneden als een bos van ijzer. Tijdens de voorstelling worden ze gebruikt om de rest van de omgeving beetje bij beetje vorm te geven.” “De vormgeving van Ilse Roman is schijnbaar eenvoudig, maar geraffineerd en steeds nieuwe beelden opwekkend. Ze gebruikt boomwortels die refereren naar het bos of naar botten van kinderen die opgepeuzeld werden… De creatie gaat geen moeilijke vragen uit de weg, ze reikt geen voorgekauwde oplossingen aan, maar stuurt het publiek richting mogelijke antwoorden.”

INFO Rubus Productions Grietje de Heks Zaterdag 12 maart om 18 uur CC Stroming, Berlare

19


KALENDER

MAART - MEI 2016

uitneembaar


© Clara Hermans

KALENDER MAART

© Koen Broos


voorlezen

14.30 u.

20.00 u.

20.00 u.

09.00 u.

Dendermonde, Belgica BiS

Wetteren, De Poort

Dendermonde, CC Belgica

Wetteren, bibliotheek

JESSA WILDERMEERSCH & TUUR FLORIZOONE - Eva uit de Kromme Bijlstraat

DEUX SANS TROIS - Typo

COMPUTERCURSUS INTERNET EN INITIATIE E-MAIL

Do. 10.03

Vr. 11.03

Vr. 11.03

KALENDER

20.00 u.

Dendermonde, CC Belgica

ENSEMBLE LEPORELLO - Wachten op Godot

PETER HOLVOET -HANSSEN - In de sporen van Van Ostaijen

Wo. 09.03

14.00 u.

Overmere, IBO

Do. 10.03

19.30 u.

Lebbeke, bibliotheek

VOORLEESMOMENT VOOR KLEUTERS

Wo. 09.03

Di. 08.03 AAN DE SLAG MET JE IPAD

Di. 08.03 WORKSHOP 'KLEREN REPAREREN KAN JE LEREN' ism Vormingplus

09.00 u.

14.00 u.

Wetteren, bibliotheek

Wetteren, bibliotheek

Di. 08.03 COMPUTERCURSUS INTERNET EN INITIATIE E-MAIL

19.30 u.

19.30 u.

Berlare, CC Stroming

Dendermonde, Belgica BiS

Di. 08.03 OMGAAN MET HOOGGEVOELIGHEID

Di. 08.03 MASSAGEMIX, start reeks

vorming

circus

theater

lezing

theater

lezen

workshop

vorming

vorming

vorming

vorming

spel

tijdens openingsuren

Ma. 07.03 AFFICHESPEL JEUGDBOEKENWEEK - tot 31.03 Dendermonde, bibliotheek

theater

voorlezen, theater kamishibai, droomtuin

15.00 u.

Dendermonde, CC Belgica

Zo. 06.03 HERMAN VAN HOVE - In de schaduw van Toon Hermans

klassiek

vorming

Dendermonde, bibliotheek 10.00 u. Zo. 06.03 OPENINGSFEEST JEUGDBOEKENWEEK 2016: Letterfretter i.s.m. Artforum tot 13.00 u.

11.00 u.

muziek

20.00 u.

Wetteren, CC Nova

Dendermonde, bibliotheek

20.00 u.

Berlare, CC Stroming

Za. 05.03 DIE VERDÄMMTE SPIELEREI - Een dag met Stefaan

Za. 05.03 TOM VANSTIPHOUT

20.00 u.

Buggenhout, GC De Pit

Za. 05.03 VIERMALIKS - Feest!

Za. 05.03 LEUKSTE HALFUURTJE

humor

09.00 u.

Wetteren, bibliotheek

Vr. 04.03 COMPUTERCURSUS INTERNET EN INITIATIE E-MAIL

theater

muziek

20.00 u.

20.00 u.

Dendermonde, CC Belgica

Dendermonde, Belgica BiS

THEATER MALPERTUIS - Onze Koen

Do. 03.03

lezen

vorming

Vr. 04.03 GERUIS #4: MARBLE SOUNDS & TBC

15.00 u.

20.00 u.

Berlare, bibliotheek

Dendermonde, CC Belgica

Wo. 02.03 VOORLEESMOMENT VOOR KLEUTERS

Wo. 02.03 KUNSTLEZING JHERONIMUS BOSCH

lezing

vorming

vorming

vorming

M 19.30 u.

Wetteren, CC Nova foyer(org. bib)

Di. 01.03 TOM VAN IMSCHOOT - Louis Paul Boon en De kleine Eva uit de Kromme Bijlstraat

20.00 u.

Berlare, CC Stroming

Di. 01.03

OMGAAN MET HOOGGEVOELIGHEID

09.00 u.

14.00 u.

Wetteren, bibliotheek

COMPUTERCURSUS INTERNET EN INITIATIE E-MAIL

Wetteren, bibliotheek

Di. 01.03

Di. 01.03 AAN DE SLAG MET JE IPAD


Za. 12.03 WORKSHOP 'WALSEN MET DE PERS' KAATJE VERMEIRE

20.00 u.

Wetteren, CC Nova Wetteren, CC Nova

CASCO PHIL / PIANODUO MEPHISTO - Le carnaval des animaux / La mer

JEROEN LEENDERS - Pagliacci

NAAST DE BUREN EN T,ARSENAAL - Kreutzersonate

TABLEAU NR. 1 - April in Paris

ANDREI LUGOVSKI IN CONCERT

Do. 17.03

Vr. 18.03

Za. 19.03

Za. 19.03

Za. 19.03

11.00 u. 10.00 u.

Dendermonde, Theatercafé

Zo. 20.03 EITJE MET RUTH BEECKMANS

19.30 u. 11.00 u. 14.00 u. 19.30 u. 20.00 u. 15.30 u.

Berlare, Cultuurcafé Dendermonde, Huis van Winckel Uitbergen, IBO Dendermonde, Belgica BiS Dendermonde, SAMWD Lebbeke, bibliotheek

Zo. 20.03 STUDIO ZONDAG - The Fishhooks

Zo. 20.03 VAN WINCKELSESSIE - Elise Caluwaerts & Kim Vandenbrempt

VOORLEESMOMENT VOOR KLEUTERS

PERCUSSIE, SAMENSPELEN

Wo. 23.03

Wo. 23.03

Wo. 23.03 WORKSHOP SONGWRITING MET GAËTAN VANDEWOUDE VAN ISBELLS

Wo. 23.03 VOORLEESMOMENT

LEUKSTE HALFUURTJE

Dendermonde, bibliotheek

Za. 19.03

11.00 u.

Za. 19.03 PRENTENBOEKENDANS door An-Sofie Maes voor kleuters van 2 tot 5 jaar Dendermonde, bibliotheek

20.00 u.

20.00 u.

Dendermonde, CC Belgica

CIE DE KOE - The Beckett Boulevard

Do. 17.03

Lebbeke, CC De Biekorf

20.00 u.

Dendermonde, Belgica BiS

BJORN SOENENS

Do. 17.03

20.00 u.

19.30 u.

Berlare, bibliotheek

VOORLEESMOMENT VOOR KLEUTERS

Wo. 16.03

20.00 u.

15.00 u.

Berlare, CC Stroming

OMGAAN MET HOOGGEVOELIGHEID

Di. 15.03

Buggenhout, GC De Pit

19.30 u.

Dendermonde, CC Belgica

FABULEUS & TUNING PEOPLE - Tape voor kleuters 4+

Zo. 13.03

Berlare, CC Stroming

11.00 u. 16.00 u.

Dendermonde, bibliotheek

Za. 12.03 LEUKSTE HALFUURTJE

14.00 u. tot 18.30 u.

18.00 u. 10.00 u.

Berlare, CC Stroming Lebbeke, bibliotheek

Za. 12.03 HET WOUD - Grietje de heks (8+)

Dendermonde, bibliotheek Za. 12.03 INTERNATIONALE VROUWENDAG

20.00 u. 20.00 u.

Buggenhout, GC De Pit Dendermonde, CC Belgica

Za. 12.03 LIESBETH LIST & ANNEMARIE OSTER - Tandem

Za. 12.03 NELE BAUWENS - Ik moet beter luisteren

KALENDER MAART - APRIL

muziek

voorlezen

vorming

vorming

lezen

muziek

muziek

ontbijtgesprek

voorlezen

dansen

muziek

theater

theater

humor

klassiek

theater

lezing

lezen

vorming

familie

voorlezen

lezing en workshops

workshop

familie

humor


11.00 u.

Dendermonde, bibliotheek

LEUKSTE HALFUURTJE

Za. 09.04

COMPUTERCURSUS INTERNET EN INITIATIE E-MAIL

Vr. 15.04

Za. 16.04

BANG-UP! OPERA - Grand Opera Night

Za. 16.04 TENTOONSTELLING KAATJE GRAULS - Liliane Van Der Elst - Tania Verhasselt

KALENDER

DAVID CANTENS & JURGEN DELNAET - True West

Vr. 15.04

Vr. 15.04 6DE BIBQUIZ ISM DE GEUS

GEERT VERMEULEN, WALTER POPPELIERS EN ARNE LEURENTOP - Kruipolie

Vr. 15.04

20.00 u.

Buggenhout, GC De Pit

Dendermonde, Huis van Winckel

09.00 u.

19.30 u

Wetteren, bibliotheek

20.00 u.

Wetteren, CC Nova

Lebbeke, CC De Biekorf

20.00 u.

Dendermonde, CC Belgica

20.00 u.

Dendermonde, bibliotheek

Wo. 13.04 MUZE VAN MICHAEL VAN PEEL & NELE BAUWENS

19.30 u.

20.00 u.

Dendermonde, CC Belgica

Wo. 13.04 HOF VAN EEDE - Het Weiss-effect

Overmere, Feestzaal

20.00 u.

Dendermonde, bibliotheek

Wo. 13.04 MUZE VAN MICHAEL VAN PEEL & NELE BAUWENS

CHOCOLADE, VRUCHT DER GODEN: ECUADOR

14.00 u.

Overmere, IBO

Do. 14.04

19.30 u.

Berlare, De Sperwer

Di. 12.04 BASISCURSUS FIETSONDERHOUD

14.00 u. en 19.00 u.

Wo. 13.04 VOORLEESMOMENT VOOR KLEUTERS

Wetteren, bibliotheek Di. 12.04 HANDIGE EN NUTTIGE APPS VOOR TABLET EN SMARTPHONE

09.00 u.

21.00 u.

Dendermonde, Onze Lieve Vrouwekerk

GRAINDELAVOIX - Confreries II

Wetteren, bibliotheek

20.00 u.

Lebbeke, CC De Biekorf

LES TRUTTES - 20th-Anniversary Tour

Za. 09.04

Za. 09.04

Di. 12.04 COMPUTERCURSUS INTERNET EN INITIATIE E-MAIL

15.00 u.

20.00 u.

Berlare, bibliotheek

Dendermonde, CC Belgica

DE SPEELMAN - Hechten

Do. 07.04

11.00 u.

Wo. 0 6.04 VOORLEESMOMENT VOOR KLEUTERS

Dendermonde, CC Belgica

Dendermonde, bibliotheek

Wo. 3 0.03 STATION (6+) APESTAARTEN - workshop Jeugd & Muziek

Za. 02.04 LEUKSTE HALFUURTJE

expo

klassiek

quiz

vorming

theater

humor

vorming

lezing

theater

gesprek

lezen

vorming

vorming

vorming

voorlezen

muziek

muziek

theater

lezen

voorlezen

familie

familie

voorlezen

humor

muziek

film

M 11.00 u.

Dendermonde, bibliotheek

Za. 26.03 LEUKSTE HALFUURTJE

14.00 u.

20.00 u.

Lebbeke, CC De Biekorf

Za. 26.03 THOMAS SMITH - Ruis

14.00 u. en 16.00 u.

20.00 u.

Dendermonde, CC Belgica

Dendermonde, CC Belgica Wo. 3 0.03 ZONZO CIE - Station 6+

20.00 u.

Wetteren, CC Nova

Do. 24.03 NOVA@THEMOVIES - Still Alice

Vr. 25.03 BILLY - Isbells


20.00 u.

Wetteren, bibliotheek Wetteren, bibliotheek CC Belgica, Kerkstraat 24

FONS LEROY - Werk aan werk

COMPUTERCURSUS INTERNET EN INITIATIE E-MAIL

3D PRINTEN

Di. 19.04

Di. 19.04

19.30 u. 20.00 u. 20.00 u.

Dendermonde, CC Belgica Wetteren, CC Nova Buggenhout, GC De Pit

Wo. 20.04 KENNISMAKING MET TOCQUEVILLE

Do. 21.04

Vr. 22.04 WALTER BAELE - 16-18 de volgendjaarsconférence

20.00 u. 13.00 u. 20.00 u. 11.00 u. 19.30 u. 11.00 u.

Wetteren, bibliotheek Dendermonde, CC Belgica Dendermonde, Begijnhof Wetteren, CC Nova Dendermonde, bibliotheek Berlare, café Groenendijk Dendermonde, Huis van Winckel

Vr. 22.04 COMPUTERCURSUS INTERNET EN INITIATIE E-MAIL

Za. 23.04 LAZARUS - Karamazov

Za. 23.04 KOORZINGEN IN BEGIJNHOF

Za. 23.04 HAN SOLO - Kloenke

Za. 23.04 LEUKSTE HALFUURTJE

Zo. 24.04 STUDIO ZONDAG GAAT VREEMD - Sweet Jane

Zo. 24.04 VAN WINCKELSESSIE - Stefanie Troffaes & Julien Wolfs

09.00 u.

15.00 u.

Dendermonde, CC Belgica

Wo. 20.04 ANNA'S STEEN - En morgen was het feest 5+

THEATER STAP & KOEN DEPRETER - To belong

15.00 u.

Berlare, bibliotheek

Wo. 20.04 VOORLEESMOMENT VOOR KLEUTERS

19.30 u.

09.00 u.

19.30 u.

Di. 19.04

19.30 u.

Dendermonde, CC Belgica

3D PRINTEN

Berlare, De Sperwer

BASISCURSUS FIETSONDERHOUD

Di. 19.04

muziek

muziek

voorlezen

humor

vorming

theater

vorming

humor

dans

vorming

familie

lezen

vorming

vorming

lezing

vorming

vorming

familie

expo

Di. 19.04

11.00 u. 14.30 u.

Berlare, CC Stroming

4HOOG - Keik

Wetteren, CC Nova

WALTER SCHELFHOUT

voorlezen

theater

Zo. 17.04

11.00 u.

Dendermonde, bibliotheek

Zo. 17.04

20.00 u.

Berlare, CC Stroming

11.00 u. familie en 13.30 u., 15.00 u., 16.30 u.

LEUKSTE HALFUURTJE

Lebbeke, Tuin CC De Biekorf Zo. 17.04 THEATER TIERET - Sonderlich en zonen

UITGEZONDERD.THEATER! - Boer zocht vrouw

Za. 16.04

Za. 16.04

KALENDER APRIL - MEI


Wo. 0 4.05 FIETSEN DOOR MAROKKO ISM VORMINGPLUS EN PASAR LEBBEKE

14.00 u.

14.30 u.

Overmere, IBO

Dendermonde, Belgica BiS

VOORLEESMOMENT VOOR KLEUTERS

Wo. 11.05

20.00 u.

Berlare, bibliotheek

Wetteren, CC Nova

VOORLEESMOMENT VOOR KLEUTERS

NOVA@THEMOVIES - Le tout nouveau Testament

Do. 19.05

KALENDER

15.00 u.

Lebbeke, CC De Biekorf

SENIORENSHOW XL MET FRANK GALAN, DE MELANDO'S EN EDDY HERMAN

Di. 17.05

Wo. 18.05

14.00 u.

Dendermonde, bibliotheek

LEUKSTE HALFUURTJE

Za. 14.05

11.00 u.

19.30 u.

Wetteren, bibliotheek

Do. 12.05 JAN DE COCK - Hotel Prison

11.00 u.

Dendermonde, bibliotheek

LEUKSTE HALFUURTJE

LOESJE LEYSEN - Recy-kleren

Za. 07.05

20.00 u.

19.30 u.

Ma. 09.05

Berlare, CC Stroming

Lebbeke, bibliotheek

Wo. 0 4.05 VOORLEESMOMENT VOOR KLEUTERS

GEDEELDE SMART

Berlare, bibliotheek

Di. 03.05 ERIC CORIJN - Hart boven hard

Za. 07.05

19.30 u.

Dendermonde, CC Belgica

Za. 30.04 LEUKSTE HALFUURTJE

15.00 u.

20.00 u.

11.00 u.

Berlare, CC Stroming

Dendermonde, bibliotheek

Za. 30.04 LES TRUTTES - 20th-Anniversary Tour

film

lezen

muziek

voorlezen

lezing

lezen

vorming

voorlezen

muziek

gesprek

lezen

lezing

voorlezen

muziek

expo

muziek

film

muziek

lezing

theater

lezen

vorming

infomoment

voorlezen

erfgoed

familie

A 20.00 u.

21.00 u.

Dendermonde, CC Belgica

Berlare, kasteeldomein

BERLAARS SALON

20.00 u.

Wetteren, CC Nova

Do. 28.04 NOVA@THEMOVIES - D'Ardennen

WE SHALL OVERCOME. FRIEDE. VREDE. PAIX. PEACE. PAX

15.00 u.

Berlare, CC Stroming

Do. 28.04 FRANK COOLS - Oud goud

Vr. 29.04

19.30 u.

Dendermonde, CC Belgica

Do. 28.04 KRITISCH BURGERSCHAP - Tinneke Beeckman

Vr. 29.04

20.00 u.

Wetteren, CC Nova

HET KIP - Achter 't eten

Wo. 27.04

14.00 u.

19.30 u.

Uitbergen, IBO

Berlare, De Sperwer

VOORLEESMOMENT VOOR KLEUTERS

Di. 26.04 BASISCURSUS FIETSONDERHOUD

Wo. 27.04

19.30 u.

10.30 u.

Lebbeke, bibliotheek

Lebbeke, bibliotheek

Ma. 25.04 ECOTUINEN ZONDER GIF OF ONGEWENSTE GASTEN ISM VORMINGPLUS

10.00 u. tot 18.00 u.

Land van Dendermonde Zo. 24.04 ERFGOEDDAG 2016: Rituelen

Zo. 24.04 VOORLEESMOMENT

14.00 u. en 16.00 u.

Zo. 24.04 NAT GRAS - Wegversperring 3+ Dendermonde, CC Belgica


Dendermonde, bibliotheek Ma. 23.05 VERKEN JE IPAD

Ma. 23.05 LOESJE LEYSEN - Recy-kleren

Zo. 22.05 BERNARD DEWULF - Kunstbeschouwingen

Za. 21.05

Za. 21.05 LEUKSTE HALFUURTJE

ZSA ZSA ZSU - jazz aan de Molen

Wetteren, bibliotheek

Dendermonde, Belgica BiS

Dendermonde, bibliotheek

Buggenhout, Molenaarswoning Opstal

14.00 u.

14.00 u. tot 17.00 u.

19.30 u.

10.00 u.

11.00 u.

20.00 u.

lezen

vorming

vorming

vorming

lezing

voorlezen

muziek

Uitbergen, IBO

19.30 u. tot 22.00 u.

VOORLEESMOMENT VOOR KLEUTERS

familie

muziek

voorlezen

19.30 u.

vorming

voorlezen

11.00 u.

Berlare, Cultuurcafé

10.30 u.

vorming

Dendermonde, bibliotheek

Lebbeke, bibliotheek

19.30 u.

vorming

Za. 28.05 LEUKSTE HALFUURTJE

Wetteren, bibliotheek

19.30 u. tot 22.00 u.

lezen

14.00 u. en 16.00 u.

Ma. 30.05 LOESJE LEYSEN - Recy-kleren

14.00 u. tot 17.00 u.

familie

STUDIO ZONDAG - Big Time Bossmen

Dendermonde, bibliotheek Ma. 30.05 GOOGLE DRIVE EN DOCS

15.00 u.

voorlezen

Zo. 29.05

Dendermonde, bibliotheek Ma. 30.05 VERKEN JE ANDROID TABLET

14.00 u. en 16.00 u.

vorming

VOORLEESMOMENT VOOR KLEUTERS

Zo. 29.05 VOORLEESMOMENT

Wo. 01.06

11.00 u.

familie

Lebbeke, Speelbos

Dendermonde, bibliotheek

Berlare, bibliotheek

Lebbeke, Speelbos Za. 04.06 FREDERIKA DEL NERO EN JULIE DELRUE - Vreemde Vogels

9.30 u. tot 12.00 u.

Berlare, kasteeldomein Zo. 29.05 THEATER DE SPIEGEL - Bzzz't (1-4 jaar)

Wo. 25.05

Dendermonde, bibliotheek Ma. 23.05 GOOGLE DRIVE EN DOCS

KALENDER MEI - JUNI

J Za. 04.06 LEUKSTE HALFUURTJE

15.00 u. Zo. 05.05 FREDERIKA DEL NERO EN JULIE DELRUE - Vreemde Vogels

Dendermonde, bibliotheek Za. 04.06 MUZIEK BELUISTEREN VIA INTERNET

KALENDER


LEBBEKE

CC Stroming

CC De Biekorf

Dorp 101 – 9290 Berlare

Stationsstraat 23 – 9280 Lebbeke

Tel. 052 42 35 31

Tel. 052 25 08 12

www.berlare.be/ccstroming

www.ccdebiekorf.be

Bibliotheek Berlare

Bibliotheek Lebbeke

Dorp 101A – 9290 Berlare

Stationsstraat 19 – 9280 Lebbeke

Tel. 052 42 61 88

Tel. 052 41 34 41

http://www.berlare.be/Bibliotheek_2.html

http://bibliotheeklebbeke.blogspot.be/

BUGGENHOUT

WETTEREN

GC De Pit

CC Nova

Platteput 16 – 9255 Buggenhout

Molenstraat 2b – 9230 Wetteren

Tel. 052 33 84 50

Tel. 09 365 20 20

www.gcdepit.be

www.ccnovawetteren.be

Bibliotheek Buggenhout

Bibliotheek Wetteren

Nieuwstraat 2 – 9255 Buggenhout

Markt 27 – 9230 Wetteren

Tel. 052 33 95 91

Tel. 09 369 26 78

http://bibbuggenhout.blogspot.be/

www.bibliotheekwetteren.be

DENDERMONDE

Erfgoedcel

CC Belgica

Land van Dendermonde

Kerkstraat 24 – 9200 Dendermonde Tel. 052 20 26 26 www.ccbelgica.be Bibliotheek Dendermonde Kerkstraat 111 – 9200 Dendermonde Tel. 052 46 81 00 http://bibdendermonde.blogspot.be/

ER IJZ W IS RE

BERLARE

Nijverheidsstraat 3 9200 Dendermonde Tel. 052 25 03 40 www.egclandvandendermonde.be

CULTUURDIJK p.a. CC Belgica Dendermonde www.zone-c.be

DE LEESDIJK p.a. Bibliotheek Dendermonde www.deleesdijk.be

Hoofdredactie Timothy Vermeir, redactie: Stijn De Coster, Veerle De Geest, Leen De Greve, Lobke De Winne, Greet Bauwelinck, Elke Heuvinck, Bart Van den Broucke, Maartje Van Der Laak, Greet Vandermarliere en Yoko Van Praet. Coverfoto: Toon Aerts Advertentiewerving: Patrick Dalle, Vlassenbroek 22, 9200 Dendermonde, patrick@smartad.be, 0474 997 085 Zone C wordt uitgegeven door Cultuurdijk, een intergemeentelijke projectvereniging tussen de gemeenten Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Lebbeke en Wetteren. Jaargang 6, nummer 26 (van zone c), gratis, maart 2016. Zetel: Kerkstraat 24, 9200 Dendermonde, tel: 052 20 46 40, email: info@zone-c.be. Met de steun van de Vlaamse Overheid, de provincie Oost-Vlaanderen, de gemeenten Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Lebbeke en Wetteren. Zone C tracht alle wettelijke bepalingen na te leven. Personen die menen in hun rechten geschaad te zijn, worden gevraagd contact op te nemen met de verantwoordelijke uitgever. Auteurs van artikels zijn verantwoordelijk voor de inhoud van hun tekst. Overname kan mits schriftelijke toelating van de redactie. Foto’s zonder auteursvermelding werden door de organisaties ter beschikking gesteld. Het adressenbestand van Zone C wordt beheerd in de geest van de wet op de bescherming van de privacy. Schrappen, wijzigen of opvragen van uw adresgegevens is mogelijk. Contacteer hier voor het secretariaat van Cultuurdijk: 052 20 26 40 of info@zone-c.be.

29


OPERA BUITEN DE LIJNTJES BANG-UP! OPERA

Tekst: Kirsten Kielemoes

Er beweegt iets in het Vlaamse operalandschap. Steeds vaker worden pogingen ondernomen om opera als kunstvorm weg te krijgen uit het elitaire verdomhoekje. Ook Bang-up! Opera, een internationaal collectief gevestigd in Gent, heeft dit doel voor ogen. Gewapend met een geheel eigen stijl en een frisse kijk op het genre, trachten zij opera dichter bij het publiek te brengen. Met 'A Grand Opera Night – The Diva Night' zetten ze een show op poten die het publiek wil verrassen en ontroeren, maar bovenal ook toegankelijk wil zijn. Bruno De Canne, zakelijk leider, geeft meer tekst en uitleg bij het concept.

B

ang-up! Opera is een relatief jong gezelschap. Uit welke visie is jullie gezelschap ontstaan? Bruno De Canne: “Oorspronkelijk is Bang-up! opgericht door oud-studenten van de Vlaamse Operastudio. Het idee erachter was eigenlijk om een soort pop-up gezelschap op te richten, met een directe aanpak die steunt op de nabijheid van het publiek. Daar zetten wij nog altijd heel erg op in. Wij willen opera brengen weg

van de pluchen zetels, voor iedereen.” Is die nabijheid een strategie om opera minder hoogdrempelig te maken voor jullie publiek? Bruno De Canne: “Dat is zeker de bedoeling. Wij richten onze aria’s aan het publiek en raken ons publiek soms zelfs letterlijk aan. Het voelt een beetje aan als buiten de lijntjes kleuren. Zo hebben we bijvoorbeeld plannen om binnen-


kort een burleske opera op te voeren. Wij denken altijd na over hoe we ons publiek kunnen verrassen.” Hoe verschilt de aanpak tussen jullie pop-up optredens enerzijds en een zaalshow zoals A Grand Opera Night anderzijds? Bruno De Canne: “Voor de show waar we nu mee toeren, A Grand Opera Night, werken we samen met een regisseur, omdat daar natuurlijk veel meer bij komt kijken. Alles wordt tot in de puntjes voorbereid, terwijl onze pop-up optredens eigenlijk gestoeld zijn op de spontaniteit van het moment. Je weet nooit op voorhand hoe die gaan uitdraaien. Sommige mensen kunnen zoiets fantastisch vinden en anderen vinden er niets aan.” “Opera blijft natuurlijk een kunstmatige manier van zingen, in de zin dat het niet natuurlijk is. Je moet heel hard trainen om zo’n volume in je stem te krijgen en dat heeft iets overweldigends. In beide gevallen proberen we de drempel echter zo laag mogelijk te houden. Voor onze zaalshows weten we dat we ook een publiek aantrekken dat niet bekend is met de operawereld. We proberen daarom een midden te zoeken door ‘operahits’ te combineren met werk waar men niet mee bekend is. We hopen ons publiek daardoor ook te prikkelen om meer opera te gaan ontdekken.” In A Grand Opera Night – The Diva Night verwerken jullie verschillende stukken samen tot één voorstelling. Zit er een lijn in jullie gekozen repertoire? Bruno De Canne: “Voor deze show werken wij niet met een verhaal maar we hebben wel geprobeerd om een rode draad doorheen de op-

voering te weven, zodat de muziek voor zich kan spreken. Centraal staat het concept van de ‘diva’, dat we eigenlijk proberen te ontleden op het podium. We tonen de verschillende aspecten zoals afgunst, woede, maar bijvoorbeeld ook de zusterlijkheid tussen de zangeressen.” “Weet je, in de positieve zin van het woord is een diva de ultieme vertolkster van menselijke emoties, die zowel door haar vocale kunnen als haar persoonlijkheid een ‘diva’ wordt. Jammer genoeg heeft het woord in onze huidige cultuur een eerder negatieve bijklank gekregen.”

“WIJ WILLEN OPERA BRENGEN WEG VAN DE PLUCHEN ZETELS, VOOR IEDEREEN”

Wil dat ook zeggen dat er alleen vrouwen op podium zullen staan? Bruno De Canne: “Dat klopt. Voor sommige mensen zal dat wel een verrassing zijn. Men verwacht bij een opera nu eenmaal dat er ook mannen op podium staan. Gelukkig ziet ons publiek wel dat zo’n opstelling met enkel vrouwen ook werkt. Wij spelen eveneens met de ambiguïteit van dergelijke rollen. In opera is het namelijk niet uitzonderlijk dat mannenrollen door vrouwen worden gezongen. Het is leuk om daar op in te spelen. Dat is ook onze bedoeling. We willen klassieke stukken in een fris klimaat presenteren, met een zekere lichtheid, zonder daarbij oppervlakkig te worden.”

31


Ervaren jullie dat jullie soms moeten vechten tegen de vooroordelen rond opera? Opera heeft nog steeds de naam een elitaire en rigide kunstvorm te zijn. Bruno De Canne: “In eerste instantie altijd. Daarom is het zo leuk om na een show van mensen te horen dat ze nu met heel andere ogen naar opera kijken. Natuurlijk heb je nog altijd de hele klassieke opera’s die worden geserveerd met de traditionele saus, maar er verandert veel en conventies worden steeds meer in vraag gesteld.”

“IN DE POSITIEVE ZIN VAN HET WOORD IS EEN DIVA DE ULTIEME VERTOLKSTER VAN MENSELIJKE EMOTIES”

32

Zijn er bepaalde conventies van opera die jullie bewust proberen te doorbreken met Bangup! Opera? Bruno De Canne: “Ik denk dat je nu al in het Vlaamse operalandschap ziet dat er veel conventies worden doorbroken of dat er tenminste met veel conventies wordt gespeeld. Sowieso is de tijd voorbij dat een zanger gewoon stilstond en met de arm in de lucht zijn aria zong. Nu wordt er bijvoorbeeld vaak een link met de actualiteit gezocht. Dat is ook iets dat wij proberen te doen in ons werk. Zo hebben wij La Bohème opgevoerd in een sociale buurt en werkten we voor de visuals samen met een graffitikunstenaar.” Een goede operazanger(es) moet ook goed kunnen acteren. Is het moeilijk om tegelijkertijd op beide aspecten te focussen? Bruno De Canne: “Bij ons is goed kunnen acteren even belangrijk als het zingen. Een verhaal

vertel je nu eenmaal niet enkel met je stem. Het is een evenwichtsoefening want door muziek ben je natuurlijk gebonden aan een ritme. Op die emotie van de muziek zit vaak een vertraging, waardoor je spel snel onnatuurlijk kan overkomen. Dat is de uitdaging natuurlijk, om die emotie waarachtig weer te geven. Opera neigt namelijk snel naar pathetiek, maar het is ook leuk om daarmee te spelen en dat aspect van opera een beetje te ironiseren.” Een laatste vraagje. Hoe schat u de toekomstkansen in van opera? Moet opera zich aanpassen als kunstvorm om te kunnen overleven? Bruno De Canne: “Ik denk dat dat noodzakelijk is wil opera blijven bestaan. Anders wordt het een fossiel, een museumstuk dat niet meer past in deze tijd. Gelukkig is deze evolutie al een tijdje gaande. Het is en blijft een bloedmooie kunstvorm, naar mijn bescheiden mening (lacht). Te mooi om te verdwijnen. Ik denk dat wij met Bang-up! daar ook een verschil in kunnen maken, door duidelijk te maken dat het echt wel de moeite is om daarvoor te blijven vechten. Natuurlijk is niet elke opera voor iedereen weggelegd, maar er is een menukaart van zoveel mogelijkheden om uit te kiezen. Daaraan kunnen wij mee bijdragen. Zodat mensen naar onze shows komen en beseffen: zo kan opera ook zijn.”

INFO Bang-up! Opera Grand Opera Night Zaterdag 16 april 2016 om 20.00 u. GC De Pit, theaterzaal, Buggenhout


LIEVE VAN CAUWENBERGE KIEST VOOR 'TYPO' VAN DEUX SANS TROIS.

Don’t try this at home …

C

ircusvoorstellingen in het theater? Het blijft voor velen onwennig. Nog te vaak denken we aan felgekleurde circustenten, gammele bankjes en slecht geschminkte clowns. Maar ik heb nieuws voor jullie: circus heeft zijn passage in de 21e eeuw echt niet gemist. Circus en straattheater heeft altijd al dienst gedaan als een spiegel van de maatschappij, en dus ook van onszelf. Vandaag is dat niet anders. Tijdens straattheater wordt je achteloos geconfronteerd met weliswaar uitvergrote situaties van alledag, of kleine trekjes van jezelf. Weliswaar hoort daar vaak een flinke dosis humor en een relativerend sausje bij. In die zin in het circus vandaag enorm geëvolueerd, zeker als het naar de theaterzaal trekt. Het vertrekt nog altijd vanuit het opvoeren

van ‘kunstjes’ en op zich zijn die al niet te onderschatten. (Vandaar de “don’t try this at home”.) Maar ondertussen gaat het ook al wat verder en is een voorstelling al veel gelaagder: er wordt nog steeds gespeeld met de grenzen van het menselijke lichaam en wat dat kan, maar er wordt zeker ook gefocust op onderlinge relaties en op hoe wij vandaag in het leven staan. Als je dus uitgekeken bent op de zoveelste comedyvoorstelling biedt dit een heel goed alternatief. En je kan zelf kiezen hoe ver je daar wil in meegaan. Uiteindelijk kan je ook gewoon genieten van het viseuele spektakel. Vanuit je zetel toekijken hoe anderen zich enorm inspannen, is altijd genieten. Dus nogmaals: ‘don’t try this at home’. Tenzij je een dochter hebt die circusles volgt, dan ben je de eeuwige assistent natuurlijk. En kom gewoon kijken...


34

“DOOR 'IDOOL' IS MIJN STEM KRACHTIGER EN VOLLER GEWORDEN” ANDREI LUGOVSKI ZAT NIET STIL NA ZIJN DERDE PLAATS Tekst: Elke Heuvinck

Andrei Lugovski: een naam die u waarschijnlijk niet veel zegt, tot we de woorden “Idool 2007” en “tenor” laten vallen. De Wit-Russische Oostendenaar, die overigens derde werd in de wedstrijd, heeft er sindsdien een mooi parcours opzitten: na zijn deelname kreeg hij immers de kans om eigen CD’s uit te brengen. Weg van alle aandacht en schrijnwerpers werd de debuutplaat 'My World' in 2009 een feit. Een plaat waar hij later goud voor kreeg. En terecht. Ondertussen zijn we vier albums en verschillende samenwerkingen met artiesten zoals Gunther Neefs, Marjan Berger en Johnny Logan verder...

J

ij hebt in 2007 meegedaan aan Idool. Was dat waar iedereen onder de indruk was van je stem, was dat jouw eerste zangervaring? Andrei Lugovski: “Neen, verre van. Ik wist eigenlijk reeds op jonge leeftijd dat ik wilde zin-

gen. Daarom ben ik vrij snel beginnen meedoen aan zangwedstrijden. Als 13-jarige heb ik deelgenomen aan Kidsidool, dat was drie jaar voor we naar Oostende zijn verhuisd. Die wedstrijd heeft me het nodige vertrouwen gegeven om


ook in België deel te nemen aan Idool. Eerst in 2003 en 2004, maar dat werd geen succes. Zenuwen hebben mij daar de das omgedaan.” Gelukkig kreeg je in 2007 een herkansing en werd je daar wel opgemerkt. Je schopte het in de finale tot een eervolle derde plaats. Hoe hard verschilt de Andrei 'pre-Idool' van de Andrei 'post-Idool'? Andrei Lugovski: “Als ik deze vraag heel technisch mag beantwoorden, heeft het vooral effect gehad op mijn stem. Ik heb mijn stem daar juister leren gebruiken, waardoor ze krachtiger en voller is geworden. Daarnaast heeft het ook op mijn persoonlijkheid heel wat invloed gehad, in dat opzicht dat ik heel wat volwassener ben geworden door Idool. Jij kan het dus iedereen aanraden om mee te doen? Andrei Lugovski: “Ik zou de mensen zeker aanraden om mee te doen met zulke wedstrijden. Niet alleen zijn ze echte kijkcijferkanonnen, niet onbelangrijk als je het wilt maken in de muziekwereld, ik geloof ook dat er op die manier echt talent doorbreekt. Talent dat anders misschien niet ontdekt zou geweest zijn.” “Idool betekende voor mij echt de ideale springplank.” In welk opzicht? Andrei Lugovski: “Het heeft me vooral met de juiste mensen in contact gebracht. Daarna moet je natuurlijk zelf aan de slag. Werken met

stemcoaches, vernieuwingen doorvoeren in je repertoire, aan nieuwe nummers sleutelen en andere zangstijlen proberen, het hoort er allemaal bij. Wanneer je dan nog eens jezelf blijft, kom je al een heel eind verder, heb ik gemerkt.” “IK DROOM ERVAN OM OOIT NOG EEN DUET OP TE NEMEN MET DE AMERIKAANSE ZANGER JOSH GROBAN, IEMAND NAAR WIE IK ENORM OPKIJK”

Zijn er dingen die jij nog wilt proberen? Of die op jouw verlanglijstje staan? Andrei Lugovski: “Ik droom ervan om ooit nog een duet op te nemen met de Amerikaanse zanger Josh Groban, iemand naar wie ik enorm opkijk. Of Helena Fischer die mag me ook steeds bellen. Daarnaast lijkt het mij ook super om een openingsnummer te brengen op de Olympische Spelen of op een groot evenement in Amerika zoals de Superbowl.” Dat wensen wij je meer dan toe!

INFO Andrei Lugovski in concert Zaterdag 19 maart 2016 om 20.00 u. CC De Biekorf

35


Familie Berla

re

BZZZ'T THEATER D E SPIEGEL

©Marion Ka

hane

Zondag , 29 m

ei, 14 en 16

uur

Bzzz’T is een muziektheat er voorstel lin gezinnen. D g in open luch rie onderzoe t voor jonge kers nemen tocht naar de ju llie mee op wondere wer ontdek kingseld va n inse tot leven door cten. Die ko figurenspel m mt verrassend et fa ntasieri live ha rpmuz jke insecten iek. Bij slecht uit plastic en weer gaat de Strom ing. ze voorstel lin g door in CC Kasteel Berla re , Dorp 1 € 9 / 6 (abo, -26j) / 3 (t .e .m . 12 jaar) www.berlare .be/ccst romin g

INE EVA E L K E D N E N O LOUIS PAUL BO E BIJLSTRAAT M M O R K E D T I U .00 u.

Lezing Wet tere

n

Dinsdag 1 maart

, 20

or zijn poëtische baseerde zich vo Louis Paul Boon e Bijlstraat” op m om Kr Eva uit de tekst “De kleine een jong meisje. over de moord op kranten kn ipsels oone zet actrice riz Flo ur rdeonist Tu Samen met acco , muzikale de h een ontroeren Jessa Wildemeersc erk op de rw ste ee m e dit literair on kenner interpretatie va n Bo en ur wetenschapper d va n pla nken. Literatu on gr er ht ac de ot schetst , die op 10 ng Tom Va n Imscho lli ste or leiding op de vo in als rk we s on Bo speelt. maa rt in cc Nova cc Nova - foyer ) npas cc Nova , -26 € 5 / € 4 (vriende e etteren.b www.bibliotheekw


Familie L

e b b e ke

THEAT Zondag

ER T IE RET

17 apr il

, 11.00 ,

13.30, S o nd e r 15.00 lich en en 16.3 z onen ve v a n e en 0 u. r telt de cla n bo fa ntast hem ien ha ndge ische fa s. I n ee k no o p t m n il m a ie uthentie tijd 3 k -geschie wa r tier uzikaa l tapijt ke woo v stil. K r nwagen denis d it verh uip ma ol k lezmer-ba , op e e n aa l. lka n-m a r d ich t tegen uziek s ta elkaa r e CC D e n wa rm at de Biekor f je aa n T €8/€7 u (-26/+6 in 5j) / € 6 www.cc (abo en debieko g ro e p e n r f.be )/ € 4 (V T P)

Humor Buggenhou t

16-18 DE VOLGENDJAARSCONFÉRENCE

©Frank Abeloos

Vrijdag 22 april, 20.00 u. In de volgendjaarsconférence vert elt Walter Baele nu al wat er gebeurt in 2016 tem 2018. Over nieuwe trends, de evoluties in 3D-printen, uitburgeringscursussen, de doorbra ak van de Speedy Pass of WO II die overgedaan moet worden wegens procedurefouten. 16-18 is een show zijn tijd ver vooruit, met nieuwe en bekende typetjes en spraakmakende imitaties. Wal ter staat al ruim 25 jaar op de plan ken als meester imitator. Met zijn mim iek en timing creë ert hij in enkele seconden tijd een nieuwe fantasie wereld. GC De Pit - theaterz aal De Pit € 15 / € 14 (red .) / 13 (abo7, -26j ) / € 7,50 (VT-P) www.gcdepit .be

Muziek

De n de

r mond

e

BILLY LS ISBEL

5 maar ijdag 2

0u t, 20.0

.

ums n de a lb olie va h c e n d r la e ee zoete m n’ (2012) pa rk Bon honing li n Met de 0 09) en ‘Stoa Nick Dra ke e n ’ (2 e r de s s e s ll d e u n t b o s , ‘I h keurig Va ndewoude ic in voor z s lk ll I sb e ruilde edere fo lls terug t 4 e 1 d 0 , 2 Iver. In et Lit t le Mojo ly ’ keer t Isbe e we ‘Bil soon lijk n in n a a m S k , m a a r me t e s t p er ë e ie m d ie n lo z e d e rd e popmu rige me t is het ud k leu rug va n nooit e o g H . t e is thu ly ’ te to e, m o rd e n tot nu met ‘Bil l de wo a lbum sbells is zijn het zowe I l. o r fd r d e ho o eze kee eest . D cht en . egin za weggew ziek d ie sprek de in het b u het ein k m ie p e z o d u m m o a ls e r, .” d k ie e n o tig h che slu a n k la “Prach kosm is lkaa n v u n e v e e r it a u w opwelt t ot e e n zwellen aa n te )" nd a a rd (De Sta al e at e r z a ica - Th j) / 9,5 CC Belg rienden, -26 (v 6 1 / 9 €1 .be belgica www.cc

Vr


GELOOF EN KUNST, EEN TOTAALERVARING?

G

eloof en kunst, spiritualiteit en esthetiek zijn al vaak hand in hand gegaan. De kunstwerken en architectuur van onze kerken zijn daar een zichtbaar bewijs van. Versterkt kunst de religieuze ervaring en verdiept de religie of spiritualiteit de kunst? Soms wel, soms niet.

40

Ik was onlangs in Rome, Firenze en Venetië en heb me daar vergaapt aan zoveel schoonheid van gebouwen, tempels en kerken. Sommige kathedralen gaven mij door het harmonieus samen gaan van hun architectuur en kunstwerken een totaalervaring van esthetiek en spiritualiteit. De Sint-Pietersbasiliek in Vaticaanstad daarentegen gaf mij dat niet. Het is één van de grootste kerken ter wereld, indrukwekkend, maar toch ik word hier niet geraakt door een samengaan van kunst en religie. Het tilt elkaar niet op. Daarnaast was ik gechoqueerd door het bezoek aan de crypte van de kapucijnen van de Santa Maria della Concenzione in Rome waar religie en esthetiek op wel heel extreme manier vermengd worden. In de crypte zijn de botten van 4.000 monniken ondergebracht, op zijn zachtst gezegd, op heel bijzonder wijze. De crypte is letterlijk ‘versierd’ is met de beenderen en botten van die 4.000 skeletten en

wordt van vloer tot plafond op barokke wijze gedecoreerd met guirlandes van wervels, poortjes van schouderbladen, consoles van bekkens, rozetten en bloemmotieven, kunstig gemaakt met vingerkootjes, knieschijven, jukbeenderen en ribben. Dit is een werk gemaakt van en door de kapucijner monniken zelf tussen 1764 en 1870. Het is indrukwekkend, knap gedaan, maar ook luguber en bijna grotesk bij momenten. Het is een eerbetoon aan de overleden monniken, zegt men. Hoewel dat soms vreemd voelt, zeker als sommige schedels twee heupen als oren krijgen en een heel skelet hier en daar op een bed van schedels ligt als ware het op een strand. Aan de uitgang zegt een Latijnse tekst: ‘Wat jij bent, waren wij, wat wij zijn, zul jij zijn.’ De vergankelijkheid van de mens in your face. Is dit kunst? Is dit religie? Een samengaan van beiden? Of is dit waanzin? Walg ik hiervan of vind ik dit bijzonder? Ik weet het niet. Het bezoek aan de crypte heeft me verontrust, me zelfs fysiek licht misselijk gemaakt. Heb ik hier een religieuze ervaring? Een ‘totaal’ervaring? Misschien. Ik kan ze in ieder geval niet plaatsten deze ervaring. Nog steeds niet.

Veerle Malschaert


•E

O E D

O E D

E R F G

Tekst: Stefanie Audenaert

© Projectvereniging Cultuurdijk, fotograaf Artur Eranosian

ERFGOEDDAG ZET RITUELEN IN DE KIJKER R F G

Erfgoedliefhebbers hebben de datum al lang in hun agenda staan. Op zondag 24 april 2016 is het weer zover: een nieuwe editie van Erfgoeddag! Het thema dit jaar is Rituelen. In het Land van Dendermonde zetten verschillende organisaties opnieuw hun deuren open om (een deel van) hun collectie - met de focus op rituelen - aan een ruim publiek te tonen. Erfgoeddag snijdt met rituelen een heel divers thema aan. Rituelen zijn immers van alle tijden en overal in de wereld terug te vinden. Ze kunnen behoren tot zowel de publieke als de privésfeer. Van Dale omschrijft een ritueel als een opeenvolging van handelingen in een bepaalde volgorde en op een welbepaalde plaats. Doorgaans worden rituelen vergezeld van fysieke elementen en uiterlijkheden zoals gebaren, woorden, dansen, … Continuïteit door aanpassing is een belangrijk kenmerk. Vaak bestaat een ritueel al eeuwenlang, maar kreeg het doorheen de geschiedenis andere betekenissen. Kortom, rituelen maken deel uit van onze leefwereld. Ze geven structuur aan ons dagelijks bestaan. En hoewel iedereen ze heeft of kent, zijn ze toch ook heel verschillend juist omdat ze persoonlijk of lokaal geënt zijn. Ga dus op

pad in Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Lebbeke, Laarne, Wetteren en Zele en ontdek welke pareltjes rond rituelen het Land van Dendermonde te bieden heeft.

Zondag 24 april 2016 10.00 u tot en met 18.00 u Voor specifieke activiteiten op Erfgoeddag in het Land van Dendermonde en de praktische info (locaties en exacte openingsuren): erfgoeddag.wordpress.com www.erfgoeddag.be 052 25 03 40 of info@egclandvandendermonde.be Deelname is gratis.

41


Klassiek Wet

teren

LE CARNAVA L DES ANIMAU X / LA MER CASCO PHIL Muziek Lebbeke

SENIORENSHOW XL

MET FRANK GALAN, DE MELANDO'S EN EDDY HERMAN

© Ma rco Borgg

reve

Donderdag 1 7 maart, 20.0

0 u.

Casco Ph il co mbineer t va km anschap altijd gepassioneerde met een uitvoering en kiest daarbij te een concer tp lkens voor rogramma m et een eigenz Carnava l des innig ra ndje.‘L A nimau x’ va n e C am klassiek topw ille Sa int-Sae erk. Meesterlij ns is een k verk la nk t hi reld. En ook in j de dierenwe‘La Mer’ va n Claude Debus natuur. Casco sy hoor je de Ph il voer t dit impressionist ste-klasse-wer isch eerk uit met pian oduo Mephist sing va n dit co o. De verrasncer t schu ilt wel licht in ‘A ca na ries and dialogue for 4 ensemble’, ee n werk voor 5 ka na rievogels muzikanten en , geschreven do 4 or dirigent Be n Haem houts. CC Nova - Th eaterz aal € 20 / € 18 (vri end) / € 15 (-2 6) / € 8 (vrijetij www.ccnovaw dspas) et teren.be

Muziek B

Dinsdag 17 mei, 14.00 u. dat live zingen en entertainFran k Gala n bew ijst keer op keer Na meer dan 20 jaar full-time ment absoluut bela ngrijk zijn. e waa rde geworden zowel vast een st artie in het vak is deze sympath ieke uitstraling, zijn in binnen-a ls buitenla nd. Zijn ekken van het publiek tijdens betr het en alte entertainmentgeh staa n. Songs waa r u van doen zijn optredens zullen u versteld De Melando's en premet en Sam en... drom zal genieten en weg rgetelijke nam iddag. onve een sentator Eddy Herman wordt het CC De Biekorf - podiumz aal en groepen)/ € 10 (VT P) € 13 / € 12 (-26/+65j) / € 11 (abo www.ccdebiekorf.be

erlare

GEDEEL DE SMA RT JAN DE SMET, L IEN VAN DE KELD ER E.A. Za te r da g 5 me i, 20.00

u.

Gerugge nsteund do o r e e n zu llen Ja sch it tere n D e Sm nd trio m et, PieterKelder je uzika nte Ja n De S laten pro n m et en Lie e v het leven en v a n w n Va n de at er zich zoa l a fsp eelt. Nie in jou een p d e m a rge va n t onbela n olona ise grijk: w ij loze avon ga ra ndere d! n CC Strom ing - g rote z a al € 18 / 15 (ab www.berl o, -26j) are .be/cc st roming


Creatieve cursus

Wet teren

RECY-KLEREN LOESJE LEYSEN

Maandag 9, 23 en

30 mei, van 19.3 0 tot 22.00 u.

Een versleten T-sh irt omtoveren tot een rokje? Loesje staat je met naald Leysen en draad bij om kle dingstu kken te rec tot een originele ou y-k leren tfit. Elke les vertr ek t va nu it een an dingstu k. De lessen der klereeks richt zich tot “fash ion ista’s” me beperk te naai-erv t al een aring. Je brengt je eigen naaimachin lintmeter, stofk rij e, scharen, t,… mee. Bibliotheek Wettere n - Foyer De Poor t 30 euro (3 lessen) www.bibliotheek we tteren .be

Muziek D

e n de r m o

nd

NIGHTF e AL ELISE C L AL & KIM V UWAERTS ANDENB REMPT

© S. GOSS

ET

Zondag 20 maar t

, 11.00

u Coloratu ursopraa n Elise Ca lu Brempt b rengen e waerts e n pia n ist en o de a nacht en a n de ny K im Va n de du iste ctofi lie, d den rn hun gela is. Hun p e liefde v uwerd ge ro g o or d e ra m ma Nig h lijk nam ig A lba n Be tfa ll, geb CD rg, R icha aseerd o rd Strauss debuut, presente st u k ken p ert liedere en Kurt W v a n D eb ussy. Om n va n e il l, sa men me t bij weg te pia nod romen CC Belgic o p z o nd a a - Huis gochtend Van Win € 13 / 11 . ckel (vrienden , -26j) /6 www.ccb ,5 elgica .be (vrijetijd spas)


TO BELONG: OVER WAT ONS BEWEEGT EN VERBINDT CHOREOGRAAF KOEN DE PRETER OVER ZIJN SAMENWERKING MET THEATER STAP 44

Tekst: Lobke De Winne

Wat bindt een groep? Wat maakt dat jij wel of niet tot een bepaalde groep behoort? Wanneer ga je voor elkaar door het vuur, of wanneer laat je elkaar weer los? Deze vragen vormen het uitgangspunt voor de nieuwe voorstelling van Theater Stap en choreograaf Koen De Preter.

D

e dansvoorstelling To Belong is het resultaat van een samenwerking tussen Theater Stap en Koen De Preter. Theater Stap is een professioneel theatergezelschap uit Turnhout en maakt voorstellingen waarin mensen met een handicap centraal staan.

en Joke Laureyns. Deze keer is het de beurt aan Koen De Preter om samen met Theater Stap een dansvoorstelling op poten te zetten. De afgelopen jaren maakte De Preter vooral duetten. Met To Belong gaat hij de uitdaging aan om met een grotere groep te werken.

De Stappers, zoals ze zichzelf noemen, zijn met deze dansvoorstelling niet aan hun proefstuk toe. Eerder al werkten ze samen met onder meer Sidi Larbi Cherkaoui, Nienke Reehorst

Hoe verliep de samenwerking met Theater Stap? Was er ruimte voor de Stappers om zelf dingen aan te brengen? Koen De Preter: “In mijn werk is er altijd veel


ruimte voor eigen inbreng van de dansers. De bewegingen moeten op het lijf geschreven zijn. Natuurlijk leer ik hen dingen aan, maar het gros van het materiaal waarop de voorstelling is gestoeld, komt van hen. Mijn repetitieproces bestaat uit heel veel samen improviseren en bricoleren. To Belong is dan ook een voorstelling die zowel abstract is als dicht bij hun belevingswereld aanleunt.” “EEN GROEPSCHOREOGRAFIE DIE VOORAL DE SAMENHORIGHEID VAN EEN GROEP WIL BENADRUKKEN”

De voorstelling gaat over samenhorigheid, een thema dat zeer universeel is en op alle mensen betrekking kan hebben, mét of zonder handicap. Koen De Preter: “To Belong is inderdaad een groepschoreografie en wil vooral de samenhorigheid van een groep benadrukken. Wat maakt of kraakt de verbondenheid van een groep? Negen Stappers dansen samen op scène het verhaal van een groep. Een groep die één is, maar evengoed een groep die verbrokkelt. Een groep waar je als individu toe behoort, of een groep die plots bepaalde individuen wegduwt. De Stappers gebruiken natuurlijke en eerlijke bewegingen waarin ieder zich kan vinden en herkennen. De spelers zijn elk heel verschillend. Het is zeker geen homogene groep en je zou de vergelijking kunnen maken met eender welke groep waar mensen deel van kunnen uitmaken: een hechte vriendengroep, een onsamenhangende familie, nonchalant spelende

kinderen, een groep collega’s waartussen onderhuidse spanningen heersen... Hoewel we mensen met een beperking in de maatschappij vaak als groep ervaren, zullen we toch zien hoe ze individueel erg verschillen. Niet dat de voorstelling daar per se standpunten over inneemt. Maar ergens kan de vraag wel rijzen: horen deze mensen samen in een groep? Hoe zou het zijn om hen meer in het dagelijkse leven op straat te zien?” Belangrijke elementen in jouw creaties zijn het streven naar menselijke maat in plaats van technische volmaaktheid. In hoeverre heb je dit doorgedreven in To Belong? Koen De Preter: “Ik vertrek vanuit de mensen met wie ik werk, zie wat er tevoorschijn komt en dan versterk ik die kwaliteiten. Imperfectie mag, maar ik wil vooral de kwetsbaarheid tonen. Voor mij kan en mag iedereen danser zijn. Virtuositeit is iets waar ik geen behoefte aan heb als toeschouwer. Ik wil de mens achter de danser zien. De voorstellingen die ik maak, zijn op het lijf geschreven van de performers. Die performers zijn dan ook zo goed als niet vervangbaar. Als je met professioneel geschoolde dansers werkt, kan je makkelijk iemand vervangen bij een blessure bijvoorbeeld. In mijn werk is dat moeilijker omdat ik eerder met karakterperformers werk. Ik plaats op scène graag performers van uiteenlopende leeftijden en achtergronden.” To Belong lijkt me een zeer geladen voorstelling. Confronterend, maar ook met laagjes humor. Is dit een keuze om de soms moeilijke

45


46

momenten als ‘groep’ beter te proberen vatten? Koen De Preter: “Eerder dan een verhaal van een groep te vertellen, dansen we de belevingswereld van een groep en meer bepaald hun groep. Ze dansen wie ze zijn en niet altijd hoe wij zouden verwachten te zien. Ik kan niet ontkennen dat de eigenheden en karaktertrekken van de performers een plaats hebben gekregen in de voorstelling. Ieder van ons kan zich op bepaalde momenten wel met een of meerdere karaktertrekken identificeren. De humor is subtiel, de heftigheid abstract gehouden. Soms zit de humor in de muziekkeuze, soms in de ironische blik op het juiste moment van een van de spelers. En soms is het ontroerend om hen zich helemaal te zien geven. Bovenal zijn het de meest oprechte en genereuze performers die ik ooit al ontmoet heb.” To Belong gaat dus helemaal niet over het gehandicapt zijn. Koen De Preter: “Helemaal niet. Mijn vertrekpunt voor mijn choreografie waren de specifieke motorische vaardigheden en de esthetiek van de negen spelers van Theater Stap. Toch is het zo dat het publiek vaak met een bepaalde blik naar voorstellingen met spelers met een beperking kijkt. De impact van dit soort voorstellingen werkt ook anders. Ik schuw dit echter niet, en toon net de mogelijkheden van dit soort spelers. Er zijn alledaagse handelingen en verstilde momenten, maar evengoed mondt de dans uit in wilde taferelen.”

“Ik maakte To Belong met negen spelers van een professioneel theatergezelschap. Die negen spelers hebben dan misschien wel het syndroom van Down of een vorm van autisme, maar voor mij zijn het gewoon de tien dansers waarmee ik een voorstelling maak. Soms hebben mensen het nodig om een etiket te plakken op een voorstelling, maar daar hou ik echt niet van. Ik ga graag aan de slag met verschillende soorten lichamen. In het verleden werkte ik zowel met professionele dansers en acteurs, als met kinderen, tieners, een danseres op hoge leeftijd en diverse groepen figuranten.” De groepschoreografie die Koen De Preter voor Theater Stap creëerde laat de diversiteit van het gezelschap zeker en vast aan bod komen. Net doordat de creatie vol menselijkheid en humor zit, is deze dansvoorstelling hen helemaal op het lijf geschreven. De artistieke kwaliteit waarmee Theater Stap ook deze keer een productie weet neer te zetten bezorgt het gezelschap toch wel een unieke positie in het theatercircuit.

INFO Theater Stap & Koen De Preter To Belong Donderdag 21 april 2016 om 20.00 u. CC Nova, Wetteren


Creatieve brillen met topglazen ‌ Een ijzersterke combinatie!

Sint-Gillislaan 151-153 9200 St.-Gillis-Dendermonde Tel. 052 22 36 91 www.optiekockerman.be


Als service ĂŠcht telt. A Daimler Brand

Rogiers Dendermonde.

3,8 - 7,1 L/100 KM•99 - 165 G CO2/KM Milieu-informatie KB 19/3/2004 - www.mercedes-benz.be - Geef voorrang aan veiligheid.

Rogiers Dendermonde BVBA Erkend Concessiehouder en Servicepunt Mercedes-Benz Hoogveld 23 - 9200 Dendermonde Tel. 052 49 94 00 - Fax 052 49 94 09 info@dendermonde.mercedes-benz.be - www.dendermonde.mercedes-benz.be

Zone c 26  
Zone c 26