Page 1

LIEVE BLANCQUAERT "IK WIL VERBAASD KUNNEN ZIJN" BUITENGEWONE STEM

LULA PENA

DEC2015 - REGIONAAL CULTUURMAGAZINE BERLARE - BUGGENHOUT - DENDERMONDE - LEBBEKE - WETTEREN - WWW.ZONE-C.BE


0 1 P O S R U E F F HUN U N A A V H 9C WEG AAL M E L IDE E R H B Y N H J ZI TA TOYO

Prius Yaris Hybride Auris Hybride

Grand Prius +

Auris Touring Sports Hybride

Garage Holvoet BVBA

Industrieterrein Hoogveld, Vriesenrot 19 9200 Dendermonde Tel: 052 21 20 69 2,1-4,4 L / 100 KM | (1)

49-101 G / KM | www.toyota.be

*Afgebeeld voertuigen met opties. (1) 5 jaar garantie en bijstand: fabrieksgarantie van 3 jaar (max 100.000km) verlengd met 2 jaar (tot max 150.000km) door Toyota Belgium NV op de wagens door haar geleverd en voorzien van het bijhorend certificaat, geleverd door uw erkend Toyota Verkooppunt. Aanbod onder voorwaarden. Meer info op toyota.be of bij uw erkend Toyota Verkooppunt.


IN DE X DE JOB VAN JE LEVEN Waarom acteert de acteur? Waarom musiceert de muzikant? Het cliché wil dat de schrijver ook op een onbewoond eiland met stokjes gedichten in het zand zou kriebelen. Kan zijn, maar schrijft de schrijver ook niet omdat hij, zoals u en ik, rekeningen te betalen heeft? In deze Zone C wordt een tipje van de sluier opgelicht. Columniste Veerle Malschaert heeft het over de erkenning en aandacht die ze graag krijgt. Over het plezier dat ze beleeft aan voorstellingen maken en spelen. Maar, schrijft ze, “ik wil niet zomaar iets vertellen. Ik wil graag iets vertellen dat ik relevant vind.” Fotografe Lieve Blancquaert zegt eigenlijk krek hetzelfde wanneer ze uitlegt geen landschappen te fotograferen, omdat het haar niet genoeg raakt. “Er is voor mij dan ook geen reden om dat vast te leggen”, zegt ze tegen onze redactrice. Het zijn mensen die hun talenten zo goed mogelijk inzetten, om de rekeningen te betalen – jazeker – maar net zo goed omwille van het plezier dat hun job hen geeft, omdat ze op die manier relevant kunnen zijn en impact hebben. Gelijk wat onze job is, dat willen we toch allemaal? Timothy Vermeir Hoofdredacteur Zone C

04 08 12

DE LSP BAND IS BACK IN TOWN EN TOERT MET LOKAAL TALENT FOTOGRAFE LIEVE BLANCQUAERT REISDE DE WERELD ROND OM HUWELIJKEN TE FOTOGRAFEREN VEERLE MALSCHAERT EN TANIA POPPE DANSEN OP EEN SLAPPE KOORD

3

15

“JAREN DIE DRUPPELEND VERSMELTEN TOT EEN GRILLIGE VLEK”: POËZIEWEEK

18

BÁRA SÍGFUSDÓTTIR EN HAAR POËTISCHE DANSSOLO 'THE LOVER'

30 33 36 44

“AF EN TOE LATEN WE IETS VALLEN”, ZEGGEN DE JONGLEURS VAN CIE EA EO

FRAUKE DE WILDE LEERT JE ARCHIVEREN

BAI KAMARA JR. IS GEËNGAGEERD EN SOCIAAL BETROKKEN MAAK KENNIS MET LULA PENA, EEN INTENSE STEM UIT PORTUGAL


© Toon Aerts

4

LSP BAND IS BACK IN TOWN OP TOERNEE MET LOKAAL TALENT Tekst: Elke Heuvinck

De link tussen Jan Decleir, Nathalie Meskens en Udo? Makkelijk: de LSP BAND. Een groep, onder leiding van Firmin Timmermans, met een simpel maar ijzersterk concept: bekende pop- en rockhits ondersteund door professionele muzikanten én met gastartiesten om 'u' tegen te zeggen. Zij maakten furore in de jaren ’80 en walsten toen zowat gans Vlaanderen plat met BV-artiesten. Dit en volgend seizoen is de LSP BAND back in town met een aangepaste formule waar zij lokale helden laten schitteren.

P

assen die 'locals' dan steeds binnen jullie format? Firmin Timmermans: "Natuurlijk, dat is zowat mijn opdracht, de mensen laten schitteren. In

Ninove en Aalst was er een onlangs een rockgitarist die zich lang geleden omschoolde tot een klassiek en flamenco-gitarist. Met hem brachten we een combinatie van klassiek-flamenco


en een pop-rocksong. Dat toont ook direct ons devies: 'alles kan en alles mag, zolang het maar kwalitatief is én plezant blijft'.” Als je die lokale talenten bezig ziet, katapulteert dat jullie dan naar de tijden van weleer? Toen jullie net begonnen? Firmin Timmermans: “Ja, zeker! Bij mij roepen sommige liedjes heel wat herinneringen op, hoor. Als ik een nummer hoor zoals Unforgettable dan zie ik ook de beelden uit mijn vroege jeugd, de straatkermis en de mensen die buiten op hun stoel zaten en nog met elkaar gezellig konden praten. Ik kan me gemakkelijk verplaatsen in zulke situaties." Eddy Aelbrecht (pianist LSP BAND): “Bij mij niet echt, eigenlijk. Ik geniet van het moment, leef in het nu. Niet in de toekomst, niet in het verleden, maar wat zich nu afspeelt, dat vind ik zeer plezant.” De terugkeer van de LSP BAND, bedoel je? Eddy Aelbrecht: “Niet alleen de terugkeer, ook het feit dat heel wat artiesten die momenteel heel populair zijn, ons nog kennen. En wanneer we die dan contacteren en vragen of ze geen zin hebben om mee te spelen, dan zijn die direct enthousiast.” Dat zegt ook wat over de reputatie van de LSP BAND. Firmin Timmermans: “De veertigers van nu, die herinneren ons zeker, maar de uitdaging ligt

vooral in het aantrekken van het jong publiek. Vandaar ook dat wij op zoek zijn gegaan naar jongere gastartiesten om onze band te versterken: Nathalie Meskens, Udo, Brahim en andere."

"HET IS MIJN OPDRACHT MENSEN TE LATEN SCHITTEREN"

Waarom moeten mensen in Lebbeke naar jullie komen kijken? Firmin Timmermans: “Die vraag geef ik door aan Lebbekenaar Eddy!” (lacht) Eddy Aelbrecht: “Heel simpel! Als je een toffe avond wilt, met goeie muziek, veel ambiance en goede nummers, dan moet je aan ons adres zijn. En Lebbeke heeft bovendien nog heel veel goeie cafés rond de kerk, dus na ons optreden zetten we daar gewoon het feestje verder.” Wij houden u eraan, Eddy!

INFO LSP BAND Van Vroeger en Nu zaterdag 16 januari 2016 om 20.00 u. CC De Biekorf, Lebbeke

5


Familie Dende

rmonde

BEKDICHTZ I TST IL (8+ ) ARTEMIS E N ANT IGON E Humor Berlare

EN DAN? DAVID GALLE

© kur t van der

elst

Zondag 28 fe

bruari 2016 , 15.00 u.

Een ode aa n het w ildspel ende kind, w label wordt op aa r -vaa k al gekleefd. Van te snel- een uit een groo menselijkhei t gevoel va n d w il deze vo medeor st samen naar el ling kinder dit gegeven en en volwas laten kijken senen menten va n en hen ra ken herkenning, met mohumor en ve boven al les is rb ee ld ingskracht het een voor . Maa r stel ling over Becky, drie ui Dam ien, Fran tzonderlijke çois en kinderen, “o onvoor waa rd ve rl everkes”, en elijke vriend hun schap. "Een pracht vo orstelling! " ** ** De Standa ard CC Belgica theaterz aal € 7 / € 6 (vri enden, -26j) / € 3,5 (vrije www.ccbelgi tijdspas) ca .be

MET T R E C WERS ON U C F O E R I B T APERI REKER FRED P ET , GASTS ASS QUART r 2015 R c e mbe e B d 0 Y 2 g COS Zonda u.

kB Klassie

© Greet

uggenh

je Van

ou t

Bug genh

out

10.30

© Pieter Verhaeghe

Zaterdag 5 december 2015,

20.00 u.

Na de twee avondvu llende show s komt Dav id Galle met ‘En dan? ’, een stand-up comedyshow waa rin hij op hila risch herkenba re wijze één van de grootste problemen van onze tijd aankaart: hoe iedereen den kt gelijk te hebb en. Want laten we eerlijk zijn. We den ken dat wat we zeggen of doen bela ngrijk is. Maa r is het wel zo? En zelfs als het niet zo is: En dan? Een organisatie van CC Stromin g en Bosquimano vzw CC Stroming - grote zaal € 16 / € 13 (abo, -26j) www.berlare.be/ccstroming

s rouwer Fred B eis n e t e t r r k ings s Qua ontdek s y Br a s e en He t C o g r a a g m e e op Ep o q u e ll e B e je sod n r n e e t ne m t u ss k ies e semble m e wereld door d ne tijd. Het en strumenta riu r in e sid u n o r m o m r de a x ho sieve e x pre s o r he t s wa rk r e p luut vo ehend iger en o sieke k lb t de k las dat vee rdt lich at da n la ma wo raag t e m o t a r g o r d p c e re n r t ie u le. He acht. H Brouwers tet form oudend gebr Fred n h a r v e d geef t m n en o de s t e chting gevoois en w ijze toeli t e o z e d eig d ie op rken. toe bij, hte we c a r b e e ge bij de g tiuscoll Vincen -26j) / € 8 tin S l bo7, rkape / € 14 (a K looste 5 (red .) 1 € / 6 €1 (V T-P) e depit .b www.gc


CERT N O C S R AA NIEUWJ SYMPHONIC TI FRASCA

Klassiek

n Wet tere

4.30 u. i 2016, 1 r a u n ja 7 Het sy muwe jaa r. Zondag 1 op het n ie chtvoe-

li aa l ba nts een k t muzik ris Stroo on ic k lin K , aa ngeh t p ld n m e re y e ig S Frascati t o.l.v. d ir operettew g n n e re Moza rt. b ra n e e st rke u it de op huma nn s c S je , fon isch o lt g e de re ri a rt met p es va n G rt waa rbij tig conce nd c o nc e compositi le e . re ir n st la ij n z u e l p po zinn ezig za v u ld met deerd een aa r aa nw t gega ra n nog hoorb r a ja e Het word w u a n het n ie frisheid v tijdspas) a al € 8 (vrije - theaterz 5 (-26j) / 1 CC Nova € / ) d 8 (vrien € 20 / € 1 ren .be ovawet te cn .c w ww

Er fgoed Land va

n Dendermonde

LEREN ARCHIV EREN: VERENIGINGS ARCHIEF

ZKT. ARCHIVA R

IS

Zaterdag 20 en zaterdag 27 fe bruari 2016 van 9.00 u. tot en met 12 .30 u.

Verenigingen, pe rsonen en orga ni saties vormen al snel een eigen ar ch ief. Dit arch ief is heel waardevo maa r wordt vaak l, niet goed beheer d. Tijdens 2 prak tijkgerichte lesvo orm iddagen ler en verenigingen hun arch ief aa n met de slag te gaan. Ze krijgen concrete tips voor een go ed behoud en be heer. Na het ha werk volgt een ro rde nd leiding op de locatie. Honky Tonk Jazz club, Dendermon de (20 februari 20 Documentatie16) en Archiefcent ru m, Sint-Mar tem Latem (27 febru sari 2016) Gratis www.egclandva ndendermonde .be


©Toon Aerts

8

WILL YOU MARRY ME? LIEVE BLANCQUAERT OVER HAAR PROJECT 'WEDDING DAY' Tekst: Lore Verstraeten


Ze wil mensen kunnen raken. Ze wil voelen, meemaken en dichtbij zijn. Ons leven telt drie bepalende momenten en net die wil ze zó graag in beeld brengen. Met haar nieuwste tv-reeks ‘Wedding Day’ toont Lieve Blancquaert hoe het huwelijk niet altijd voortvloeit uit liefde, maar verschillende betekenissen kan hebben. “Ik ben zo blij dat ik hier geboren ben en wel kan kiezen met wie ik trouw. Veel mensen hebben die luxe niet.”

I

n quasi al jouw werk staat de mens centraal. Je staat als fotografe echt wel heel dicht bij de mensen. Lieve Blancquaert: “Klopt. Dieren of landschappen zeggen mij ook weinig. Ik vind dat wel schoon en kan er enorm van genieten als andere mensen er mooie dingen rond maken. Maar zelf kan ik dat niet, omdat ik voel dat het mij niets doet. Ergens vind ik de energie niet om het te doen. Ik heb al in zo veel mooie landschappen gestaan, maar vergeet die simpelweg te fotograferen. Het raakt mij niet genoeg. Er is voor mij dan ook geen reden om dat vast te leggen.”

zolang de voordelen opwegen tegen de nadelen, dan wil ik er wel voor blijven gaan.” (lacht) Je foto's zijn vaak confronterend. Vind je het belangrijk om de soms harde realiteit weer te geven? Lieve Blancquaert: “Ik maak geen foto's die mensen aan de muur zullen hangen. Dat is een heel bewuste keuze. De kunstwereld interesseert mij bitter weinig, maar wat me wel heel erg aantrekt, is het verhaal. Wat kan ik vertellen en wie kan ik daarmee raken. Ik wil voelen, meemaken en dichtbij zijn.”

“IK MAAK GEEN FOTO'S DIE MENSEN De laatste jaren werk je meer en meer voor AAN DE MUUR ZULLEN HANGEN.” televisie. Is de rol van fotograferende reportagemaakster je op het lijf geschreven? Lieve Blancquaert: “Dat is eigenlijk bijna per toeval ontstaan, want het is nooit mijn ambitie “Ik vind het heel schoon als ik moeilijke thema's geweest om voor televisie te werken. Of beter ge- bij veel mensen kan laten binnenkomen. Als ik zegd, ik had niet gedacht dat het een optie kon een groep kan benaderen en tot andere inzichzijn. Het was nooit in mij opgekomen, maar wat ten kan brengen, vind ik dat fantastisch.” ik ben gaan beseffen is dat je met televisie ontzettend veel mensen kan bereiken. Met een best- Voor je nieuwste programma en boek Wedseller van een boek, bereik ik zo'n 20.000 lezers. ding Day, de opvolger van Birth Day, trok je En dan heeft je boek het echt goed gedaan. Maar de wereld rond om huwelijken vast te leggen. als je 800.000 kijkers kan hebben, is dat onge- Lieve Blancquaert: “Het is een ongelooflijk rijk looflijk en voel je dat die impact gewoon veel gro- verhaal geweest. Het lijkt een erg vrolijk thema, ter is. Maar er zijn ook wel nadelen aan televisie. maar dat is het natuurlijk niet altijd. Het was Je wordt bijvoorbeeld een publiek figuur. Maar voor mij een echte uitdaging. Zó divers.”

9


10

“Dan pas besef je dat wij het hier zo goed hebben. twee, drie jaar trouwen. Die kinderen zijn zich Wij zijn mensen die kunnen kiezen met wie we daar niet van bewust. Ik verbleef net in Nepal trouwen, wanneer we trouwen, of we trouwen, op het moment van de aardbeving. Alles was hoe we ons verbinden met elkaar. Wij hebben toen heel emotioneel. De aarde bewoog heel hesoms al kinderen als we trouwen. Wij trouwen vig, maar de huwelijken gingen door.” voor de derde keer. Er zijn zó veel mogelijkheden. En na alles weet ik het echt wel zeker: het heeft meer dan ooit te maken met het feit dat “MET WIE JIJ JE VERBINDT, de macht van de man hier voor een groot stuk ZAL JE LEVEN is weggevallen. Het heeft de vrouwen een soort VOOR ALTIJD BEPALEN.” van vrijheid gegeven om daarin te kunnen kiezen. Die emancipatie heeft daar enorm veel impact op gehad. In de landen waar dit nog in zijn kinderschoenen staat, zie je dat het een totaal “Er zijn ook hele mooie dingen gebeurd. Zo was ander verhaal is.” ik in een vluchtelingenkamp in Jordanië waar ik gezien heb hoe mensen alleen en zonder iets het Over welke landen heb je het dan? Lieve Blancquaert: “Voornamelijk over Nepal. kamp bereikten. Je moet je dat proberen voor Daar heb je nog de kindhuwelijken. Een erg te stellen. Je hebt niets meer. Geen huis, geen schrijnend verhaal, maar tegelijkertijd begrijp dorp, geen familie. Je verleden is weggegomd en je toekomst biedt je niets meer. Wat doe je dan ik ook wel waarom ze die stappen zetten.” om te overleven? Trouwen. Je trouwt en maakt “Je hebt daar heel veel armoede, geen emanci- een kind, want dan heb je een plan en een doel patie, een vrouw wordt gezien als een product om te leven. Het huwelijk op het scherpst van om kinderen te maken. Ze is soms ook een eco- de snede. Die mensen waren daar ook heel duinomisch handelswaar. Een harde realiteit die delijk over. Zij móeten iets hebben om voor te heel sterk verbonden is met het huwelijk. Want gaan. Dat vond ik zo schoon. Maar ik vertel hoe je het ook draait of keert, het huwelijk is hét nooit de complete waarheid over een land. Dat belangrijkste moment in je leven. Met wie jij je kan ik ook niet. Ik kijk als het ware als een miverbindt en op welke manier je dat doet, dat zal croscoop mee naar dat moment, maar het is één enkel verhaal, op die plaats en op dat moment.” je leven voor altijd bepalen.” “Het is naast geboren worden en hoe we deze planeet verlaten absoluut dé belangrijkste gebeurtenis. En dat had ik onderschat. Ik dacht een licht verhaal te maken, maar dat is het echt niet altijd.” Wat is je het meest bij gebleven? Lieve Blancquaert: “Nepal heeft bij mij de grootste indruk nagelaten. In bepaalde bevolkingslagen laten ouders hun kinderen al op hun

Ik kan me voorstellen dat het contrast tussen bepaalde landen soms erg groot is. Lieve Blancquaert: “Zonder twijfel. In New Delhi ben ik terecht gekomen bij één van de hoogste kasten. Dat was mijn doel natuurlijk. Je zoekt gericht naar dat verhaal waar the sky the limit is. Daar werden trouwfeesten een week lang gevierd. Ik was gedegouteerd. Pure luxe en verspilling! Daar werd massaal veel geld aan een huwelijk besteed. Totaal niet gezond.”


Trouwen kent dus wereldwijd verschillende gewoon heel veel stress. Ze hebben zoveel aan hun hoofd en geen tijd voor ons. Dat hebben betekenissen? Lieve Blancquaert: “Mensen verbinden zich we heel goed gevoeld. Het was soms op eieren inderdaad niet altijd uit liefde met elkaar. Wij lopen. Ik voelde mij niet altijd welkom. Wat ik doen dat wel, maar op andere plaatsen trouwen ook ondervonden heb, is dat die jonge koppels mensen soms met iemand die ze voordien nog eigenlijk maar een heel dun verhaal hebben. Je nooit zagen. Ik heb huwelijken bijgewoond van vindt veel meer inhoud bij de ouderen die op meisjes en jongens die elkaar nog nooit hadden het feest aanwezig waren. Ouders of grootouontmoet. Heel vreemd. En die beslisten toch ders hadden soms een mooier verhaal. En je om er het beste van te maken. Mijn eigen voor- komt heel snel tot de kern van een cultuur door oordelen werden telkens omvergegooid. Ik ben in zo'n verhaal te stappen.” zó blij dat ik hier geboren ben en dat ik wel kan Wat mogen we na Wedding Day nog van jou kiezen. Veel mensen hebben die luxe niet.” verwachten? Hoe heb jij je voorbereid op dit programma? Lieve Blancquaert: “Ik wil sowieso nog heel Lieve Blancquaert: “Ik wil me altijd heel graag graag Last Day maken, het derde deel van de laten leiden door het moment en de verwonde- trilogie.” ring. Dat is net de kracht van hoe wij te werk gaan. Dat was ook bij Birth Day zo. Ik wil ver- “Dan is die cirkel rond. En naar het laatste verbaasd kunnen zijn en me vooral niet al te veel lang ik eigenlijk het meest. Waarom? Omdat voorbereiden. Ik maak op voorhand geen vra- dat hetgeen is waar ik zelf nog voorsta. Ik wil gen. Als er tijdens de opnames iets onverwacht niet de dood in beeld brengen, zeker niet. Maar op ons pad komt dat ons interesseert, dan zijn wel zij die hun oude dag beleven en die kunnen we bereid om de bocht te maken en ons hart terugkijken naar hun leven. Oud worden fascite volgen. Van die manier van werken hou ik neert mij enorm. Hoe zal ik daarmee omgaan? enorm. Een scenario volgen zou niet goed wer- En hoe kan ik dat op een zinvolle manier? Ik vind dat wij het in onze cultuur echt niet goed ken bij mij.” doen. Ik heb al vaak gedacht: kon ik hier maar oud worden! Ik hoop dat ik mensen ga kunnen vinden die me kunnen vertellen waar het écht om gaat. Dat zou ik heel schoon vinden...” "JE TROUWT EN MAAKT EEN KIND, DAN HEB JE EEN DOEL IN JE LEVEN."

Was het makkelijk om de koppels die in de reeks gevolgd worden te bereiken? Lieve Blancquaert: “Dat was het zeker niet altijd. Je moet weten dat het ter plekke erg stresserend was. Als mensen trouwen, hebben die

INFO Wedding Day Dinsdag 19 januari 2016 om 20.00 u. cc Nova, Wetteren

11


DANSEN OP EEN SLAPPE KOORD

INTERVIEW MET VEERLE MALSCHAERT EN TANIA POPPE

Tekst: Kirsten Kielemoes

Onze theaterwereld mag zich schrap zetten, want Vlaanderen is sinds kort een nieuw powerkoppel rijker. Een koppel vrouwen welteverstaan. Malsche Poppe ontsproot uit de creatieve synergie van Veerle Malschaert, die u kent van haar solowerk als comédienne én natuurlijk van de columns in Zone C, en Tania Poppe, een tv- en theateractrice. Samen creëerden ze een geheel eigen speelstijl waarvan het resultaat, ‘Helpende handen’, nu de culturele centra aandoet. In een dubbelinterview met Veerle en Tania leggen zij de dynamiek van hun samenwerking bloot en doen ze uit de doeken waarom ze nu net een voorstelling over de zorgsector wilden maken.

J

ullie hebben Helpende Handen zelf omschreven als 'stand-up tragedy'. Kunnen jullie dat even toelichten? Tania Poppe: “Het is geen echte theatervoorstelling in de zin dat het eerder een mix is tussen comedy en theater. Het is om te lachen, maar tegelijk snijden we heel serieuze thema’s aan. We hebben onze voorstelling ook doelbewust losgekoppeld van een verhaal, omdat we niet wilden verzanden in een soapachtig cliché-

beeld van de zorgsector. In plaats daarvan leert het publiek twee personages kennen, wie ze zijn en wat ze doen.” Veerle Malschaert: “Voor mij is dit echt een voorstelling die moeilijk in een hokje te steken is. Ze zweeft echt ergens tussen theater, comedy en stand-up, maar evengoed ook tussen onszelf als actrices en onze rollen, hoe wij omgaan met elkaar en het publiek. Het is een


beetje dansen op een slappe koord. Ik kan het best vergelijken met jazz spelen, maar dan met een hoog rock-‘n-rollgehalte.” (lacht) Bij jazz hoort vaak ook een beetje improvisatie. Is dat ook op jullie van toepassing? Veerle Malschaert: “Hoewel de inhoud grotendeels vaststaat, vind ik toch dat je het kan vergelijken met jazz, omdat ons publiek een medespeler is en dat zorgt altijd voor een onvoorspelbare factor.” Tania Poppe: “Wij spreken ons publiek veel aan, waardoor het ook heel dichtbij komt. Deze voorstelling moet het echt hebben van de chemie op scène, de interactie tussen mij en Veerle, maar ook met het publiek.” Kunnen jullie iets meer vertellen over die interactie? Veerle, jij wordt nu vaker met comedy geassocieerd terwijl Tania eerder een theaterachtergrond heeft. Hoe komen die twee vormen van spelen samen? Veerle Malschaert: “Eigenlijk is het heel maf, want wij kenden elkaar ervoor helemaal niet. Wij delen dezelfde boekster en die heeft eigenlijk geopperd om eens samen te zitten en te zien wat we samen zouden kunnen doen, net omwille van het contrast in speelstijl.” Tania Poppe: “Het klopt dat wij inderdaad een verschillende speelstijl hebben. Veerle is heel taalgericht terwijl ik meer bewegingsgericht ben. Maar als je die twee stijlen samenbrengt, geeft dat wel een boeiend resultaat.”

Hoe verliep jullie samenwerking juist? Veerle Malschaert: “We zijn heel organisch te werk gegaan. Uiteindelijk zijn we uitgekomen bij soms heel absurde scènes, maar die werken wel. Met absurde humor kan je eigenlijk zoveel vertellen. Op die manier creëer je diepte maar laat je tegelijkertijd ook ruimte voor onnozelheden. En dat is net terug dat dansen op een slappe koord.” Comedians zetten vaak een uitvergrote versie van zichzelf neer op scène. Is dat ook in jullie voorstelling het geval of spelen jullie echt een rol? Tania Poppe: “Het zijn personages, maar wij hebben ze wel gecreëerd. Er zit dus zeker veel van onszelf in. Weeral die mix dus.” Veerle Malschaert: “Dat is ook de reden waarom we iets over de zorgsector wilden maken. Ik heb bijvoorbeeld voor een stuk een moeder Teresa-complex in mij. Ik wil er altijd voor alles en iedereen zijn. Die karaktertrek hebben we uitvergroot tot een personage. Dat is ook iets heel vrouwelijks en daarop wilden we verder bouwen, die mate waarin we het nodig hebben om voor iemand te zorgen.” Tania Poppe: “Mijn personage is daarin anders dan Veerles rol. We spelen allebei verpleegsters, maar ik ben meer op kracht gericht. Ik wil als een speer vooruit gaan waardoor mijn personage over haar limieten gaat. Dat voel ik ook zelf. Ik ben kapot na elke voorstelling.” (lacht)

13


Zien jullie daarin het perspectief van het mannelijke versus het vrouwelijke? Veerle Malschaert: “Het is niet zo dat we daar actief over hebben nagedacht, maar je zou het wel zo kunnen interpreteren. Ik denk dat ik in het algemeen ook iets vrouwelijker ben dan Tania. Ik ben de emo-chick en Tania is de meer rationele van ons beiden. Onze persoonlijkheden spelen daar dus zeker ook een rol in.”

14

Veerle, jouw solovoorstellingen zijn altijd wel een beetje gekenmerkt door het uitlichten van tegenstrijdigheden in ons gedrag. Was dat voor deze voorstelling ook een bewuste keuze? Veerle Malschaert: “Voor mij zijn die tegenstrijdigheden heel boeiend, want dat is ook het leven. Vandaar dat ik het belangrijk vind dat je alle aspecten ervan probeert te belichten. Dat is natuurlijk niet altijd een even populair standpunt. Mensen willen vaak gewoon weten of je nu voor of tegen bent. Het is evengoed geen vanzelfsprekendheid om de rol van verzorger in vraag te stellen, want in onze maatschappij staat die rol quasi gelijk aan die van een heilige.” Tania Poppe: “Wij nemen onszelf daarmee natuurlijk ook op de korrel. Ze bedoelen het natuurlijk goed en doen goede dingen, maar je moet hen soms ook durven laten wankelen en lachen met hun onbaatzuchtigheid. We trekken het idee van ‘zorg’ echt in alle mogelijke richtingen open. Dat maakt dat het ook een universele voorstelling is. We tonen dat in je wil om er voor anderen te zijn, je ook jezelf ten gronde kunt richten.”

Wat is de respons van de zorgsector zelf? Veerle Malschaert: “Ik vond het verbazingwekkend dat zij het zo herkenbaar vonden. Sommige scènes zijn echt van de pot gerukt, maar dat toont nog maar eens aan dat je de realiteit moeilijk kan verslaan en die vaak nog veel grotesker is dan theater.” “IN JE WIL OM ER VOOR ANDEREN TE ZIJN, KAN JE OOK JEZELF TEN GRONDE RICHTEN”

Merken jullie dat mensen soms andere verwachtingen hebben omdat jullie twee vrouwen zijn die een humoristische voorstelling brengen? Veerle Malschaert: “Je merkt wel dat mensen hun eigen noties hebben van grappige vrouwen. In mijn humor ben ik bijvoorbeeld vrij mannelijk: ik heb niet veel gêne en ik wil zeggen waar het op staat. Soms stel je dan wel eens vast dat mensen dat als bedreigend kunnen ervaren. Maar mensen moeten hun verwachtingen maar gewoon bijstellen. Of gewoon geen verwachtingen hebben!” (lacht)

INFO Malsche Poppe Helpende Handen Zaterdag 12 december 2015 om 20.00 u. GC De Pit, theaterzaal, Buggenhout


DICHTEN OVER EN TEGEN HET VERGETEN Tekst: Thomas Baeckens

'Jaren die druppelend versmelten’, zo luidt, naar een gedicht van Stefan Hertmans, het motto voor de komende Poëzieweek. De meest poëtische week van het jaar staat in 2016 immers in het teken van herinneringen. “Poëzie”, zo wordt er lyrisch aangekondigd, “is het genre bij uitstek om het verleden in woorden om te zetten, te bezingen, te bekritiseren, kortom, te herinneren.” Maar ook wanneer herinneringen versmelten, vervagen en verdwijnen kan literatuur ons bijstaan. Dat bewijst de voorstelling 'Mijn Opa is een boom', die op zaterdag 30 januari in de bibliotheek van Dendermonde te bekijken is.

K

im Crabeels schreef met Mijn Opa is een boom een ontroerend prentenboek over ouder worden, dementeren en afscheid nemen. Ingrid Godon tekende voor de prachtige, ingetogen illustraties. Dat boek wordt nu een doe-vertelling voor kinderen van 4 tot 8 en hun ouders en grootouders. Over een grote en

sterke opa die altijd zin heeft om mee te spelen, maar op een dag gaat zitten. Opa is moe. Zijn hoofd zit vol met zwarte gaten. Gelukkig brengt een kleine vogel rust. Mijn Opa is een boom maakt deel uit van De Alzheimer Code, een kunstenaarsproject dat sinds afgelopen najaar in Vlaanderen en Brussel loopt. Het is een sociaalartistiek initiatief dat aandacht wil vragen voor wat de aandoening van de eeuw lijkt te worden. De boodschap is helder: mensen met dementie tellen mee! Dat maakt deze voorstelling alvast zeer duidelijk.

INFO De Poëzieweek donderdag 28 januari tot en met woensdag 3 februari Vier mee in de bibliotheken en culturele centra van onze regio.

15


e n de r m o

n de

SIMO S I T A C I DEL BOOS M A R F E FRIVOL

Hu m o r D

0.00 u. 16 om 2 0 2 i r a u r .00 u. g 20 feb ari 2016 om 15 Za te r da u r orloog en g 21 feb sico-hum u et m e n zo n d a n e r ncie teren je m

© Koen Ba

Kinde

r fil m

ut ers

ak fere ster-con ernaa r, tr jung le rootmee estentov g to muzika le s, e n n e e ig e H st r o ru o e d d Peter al e , tj je m ijk toch or. Ben Caenege avontuurl a nstekelijke hum da n Ba rt va n n jp e e ri p G o ? n imo ies a oit gezie o n Delicatiss et de nod ige port g o n tm Heb je ze doorspek pn ieuw! z e da n o k ij k e B fa n? s! nu je ka n last call) l tijdspas, je eaterz aa ri th (v 1 a 1 ic € CC Belg rienden)/ 0 (-26j, v € 22 / € 2 e elgica .b www.ccb

DE V Berlare EREN KON ING

(6+) Zond a

g 13

de c e

mbe r Johan 2015 woon , 15.0 ho u d t m et pa en z e 0 u. pa o zi mo n s ter d ch schui l p een bo o a v Op e t Jo h t. Ver o or d an en e w de bo dag is Jo s moeder veren kon eg op ze e ha n a o rd r a h i ng , e e ef t m l le e n d io e is in en v r eegen o p he e n no de bu e s e l ij o m t s ch k u r t! J o do p z i jn m ip w a e n . oh a ro e o n ne e span eder op h n grijpt z p hoor t: r h d ne nd i i e e reis t spoor k jn kans. K e veren ko j op m ag i om na nin an sc i.s.m he en onb a r het rijk en? Het b hij einde g . bi bl iothe eschrijflij van de ve egin van lijk ee ek B e k ren ko rl a r e e p l e k … n i ng , n CC S e en t rom in €5/ € 3 (t g - g rote z .e a www al .berla .m . 12j) re .be /ccst r omin g


Familie Lebbeke

KE JIP EN JANNE HEATER !T D R E D N O Z E G UI T

Zondag 28 febr

T hea te r

Buggenh

ou t

OOM WA NJ DE SPEL A ERIJ

0 u. uari 2016, 15.0

- vere Jip en Janneke r na het allereerst met ter ea th t he Meer da n 60 jaa ar ssieke kleuters na kla 2 n de va en es m ltj aa ko haal leu ke verh gebaseerd op de een voorstelling idt. dat Annie M.G. Schm theater versie en logeren in deze Jip bij t Janneke kom dige avonturen! zorg t voor de no De Biekor f podiumzaal CC CC De Biekor f n) / € 4 (V TP) pe oe gr € 6 (abo en € 8 / € 7 (red.) / f.be www.ccdebiekor

Vrijdag 5

febr u a r i

2016, 20 .0

0 u. Wa nja en zijn n ich tje Sonja ha rd om werken a het hoofd l ja ren la n boven wa gaat zijn g ter te hou gewone g den. A lle a ng. Tot ners a rriv s er 2 n ieu eren: Son we bewo ja's vader v rouw Je en zijn ve lena. Zij el jongere zorgen erv De ma n n oor dat a en worde lles stilva n stapelv probeert lt. e rl iefd op Je wa n hopig lena. Zij iedereen Ieders lev te v riend en wordt te houde overhoop z o ek t n a n. gegooid, a r de zin iedereen v a n he t b a ntwoord estaa n, ie en. En ie dereen zo dereen h ek t un kert n aa r liefde GC D e P . it - theate rz aal De € 17 / € 1 Pit 6 (red .) / € 15 (abo7 www.gcd , -26j) / € epit .be 8 ,50 (V T -P)

Voorlezen Leesdijk Lebbeke

DE KERSTMAN OP BEZOEK

Zondag 20 december 2015, 10.

30 u.

e trad itie op bezoek in De kerstma n komt naar jaarlijks er zijn rend ieren, die de bib. Ook dit jaar komt hij zond urlijk uitrusten en natu en tdag moeten net voor de fees kerstnacht bij alle kindekrachten opdoen om tijdens de g voor 20 december graa Wie . rgen ren de pakjes te bezo n bezorgt kan hier voor op een wenslijstje aan de kerstma s, Santa CLaus Village, Clau a Sant volgend adres terecht: FIN-96930 Artic Circle, Finland Bibliotheek Lebbeke gratis .be/ http://bibliotheeklebbeke .blogspot


BÁRA SÍGFUSDÓTTIR: POËZIE UIT IJSLAND CIRCUIT X TREKT NIEUW BLIK JONG TALENT OPEN Tekst: Wim Breydels

In een kaal en verlaten landschap doolt een eenzame, kwetsbare vrouw rond. Haar bewegingen en gebaren zijn traag en repetitief. Gedreven door haar overlevingsinstinct, baant ze zich al zoekend en ontdekkend een weg in wat rest na de apocalyps. Welkom bij ‘The Lover’, de poëtische danssolo van de IJslandse Bára Sígfusdóttir.

D

e IJslandse Bára Sígfusdóttir debuteerde in 2012 als solo-artiest met On the other side of a sand dune. Critici noemden haar toen al beloftevol. The Lover ging dit jaar in maart in première. De jury van het Theaterfestival selecteerde haar prompt voor Circuit X, het lanceerplatform voor jong talent met groeipotentieel. Een mystieke, tegelijk natuurlijke en bovenaardse sfeer, oordeelde de jury.

Bára werd in 1984 geboren in de IJslandse hoofdstad Reykjavik, maar woont en werkt in Brussel. Ze bleef er nadat ze afstudeerde aan P.A.R.T.S, de befaamde Brusselse hogeschool voor dans onder leiding van Anne Teresa De Keersmaeker. Bára vervolledigde er haar opleiding nadat ze eerder dansdiploma’s behaalde in haar geboortestad en in Amsterdam. Als artiest heeft ze een eigen bewegingstaal ontwikkeld, mee door haar specifieke lichaamsbouw.


Op het eerste zicht lijken haar bewegingen beperkt, hoekig en aritmisch, maar door haar lange, slanke en flexibele lichaam verrast ze telkens weer. Ze werkt graag met de isolering van lichaamsdelen en met duur en herhaling. Op een heel subtiele manier toont ze de kracht en tegelijkertijd de kwetsbaarheid van het menselijk lichaam. TOEGANKELIJK EN UNIVERSEEL The Lover verwijst niet naar de liefde tussen twee geliefden. De voorstelling gaat over de complexe verhouding tussen de mens en de na-

tuur en dan vooral over de destructieve manier waarop wij met de natuur omgaan. Bára vond haar inspiratie in de berichtgeving over hoe wij omspringen met de natuurlijke grondstoffen en de negatieve gevolgen voor het klimaat. Inhoudelijk ligt The Lover dicht bij haar eigen persoonlijkheid. De jonge choreografe is sterk geïnteresseerd in mensen, hun gedrag en hun handelingen en refereert daar in haar werk graag naar. Ze hoopt met haar voorstellingen het publiek aan te zetten tot nadenken. Ook al oogt The Lover zeer abstract, toch is ze toegankelijk en universeel.

CIRCUIT X IN DE REGIO Circuit X toont al vijf seizoenen het beste van wat Vlaanderen aan jong talent te bieden heeft. Uit een groot aanbod kiest de jury van het Theaterfestival de beste vijf voorstellingen van jonge makers en stuurt ze daarna op tournee langs cultuur- en gemeenschapscentra. In onze regio nemen naast Wetteren ook Dendermonde en Lebbeke deel aan Circuit X. DENDERMONDE, CC BELGICA Robbert&Frank/Frank&Robbert - To break - The window of opportunity Het jonge kunstenaarsduo Frank&Robbert/Robbert&Frank brengt op speelse wijze beeldende kunst, film en theater samen in een ode aan de verbeelding. Donderdag 11 februari 2016 om 20.00 u. Hof van Eede - Het Weiss-effect Hof van Eede onderzoekt op spitsvondige wijze de verhouding tussen kunst en leven. Het collectief brengt filosofische thema’s met ongebreideld enthousiasme en aanstekelijk acteerspel. Woensdag 13 april 2016 om 20.00 u. LEBBEKE, CC DE BIEKORF Sachli Gholamalizad - A reason to talk Een jonge actrice van Iraanse afkomst duikt in haar familiegeschiedenis en gaat de confrontatie aan met haar moeder. Het verhaal gaat net zozeer over de relatie tussen moeder en dochter als over het opgroeien in verschillende culturen Vrijdag 26 februari 2016 om 20.00 u.

19


© Leif Firnhaber

Voor de scenografie werkte Bára Sígfusdóttir samen met de Franse Noémie Goudal, een van de meest getalenteerde fotografen van dit moment. Goudal vertrekt van natuurfotografie om ze om te vormen tot surreëel aandoende landschappen. Omdat zowel Sígfusdóttir als Goudal geboeid zijn door beweging en verstilling ontstond het idee om met Jeroen Verrecht van het collectief 88888 een scènografische installatie te maken die bestaat uit een immens beeld dat gedurende de ganse voorstelling subtiel transformeert en in beweging is. Voor de muzikale ondersteuning keerde Bára terug naar haar geboorteland. Haar landgenoot Borko componeerde voor The Lover een betoverende soundscape die het gevoel van bevreemding en isolement versterkt.

20

ZE TOONT DE KRACHT EN TEGELIJKERTIJD DE KWETSBAARHEID VAN HET MENSELIJK LICHAAM

De combinatie van bewegingstaal, beeld en muziek zorgen ervoor dat je meegezogen wordt in een geheimzinnige nieuwe wereld waarin realiteit en fictie, mens en natuur samenkomen. In Tazette (de festivalkrant van Theater aan Zee) omschreef recensente Bieke Depoorter het treffend: “The Lover is een voorstelling die je bij je nekvel grijpt en slechts langzaam weer lost.”

INFO Bára Sígfusdóttir The Lover Zaterdag 13 februari 2016 om 20.00 u CC Nova, Wetteren


KALENDER

DECEMBER - FEBRUARI 2015 - 2016

uitneembaar


KALENDER DECEMBER


Dendermonde, bibliotheek

TIEN JAAR TETTERGAZET - tentoonstelling + openingsfeest

GEZONDHEIDS- EN FITNESS-APPS OP JE TABLET

SKAGEN - Pardon! Sorry dat ik leef

Wo. 02.12

Do. 03.12

Do. 03.12

20.00 u.

Berlare, CC Stroming

HET ONGERIJMDE - Ernst

DAVID GALLE - En dan?

SINT IN DE BIB

DIE VERDAMMTE SPIELEREI - Een dag met Stefaan

MOSA TRIO

VERTELMOMENT VOOR KLEUTERS

MASTERCLASS STEVEN DE BRUYN

Za. 05.12

Za. 05.12

Za. 05.12

Za. 05.12

Zo. 06.12

Wo. 09.12

Wo. 09.12

DE VERENKONING (6+) 

ARSENAL - Dance Dance Dance

Za. 12.12

Zo. 13.12

JUWELEN MAKEN VAN PAPIER

Za. 12.12

Za. 12.12

DEREK & STEVO

THEATER AAN DE STROOM - Het Diner

Za. 12.12

HENK DELABIE

MALSCHE POPPE - Helpende Handen

Za. 12.12

Zo. 13.12

LEUKSTE HALFUURTJE

Vr. 11.12

Za. 12.12

LENNAERT MAES, ANDRIES BOONE EN PÉ REYNDERS

FAKKELTEATER - Een Oscar voor Emily

Do. 10.12

KALENDER

20.00 u.

Buggenhout, GC De Pit

THEATERVOORSTELLING 'MUIZENKUREN EN BERENSTREKEN' + WORKSHOP WOORDPRIKKELS

11.00 u.

20.00 u.

20.00 u.

13.30 u.

20.00 u.

22.00 u.

11.00 u.

15.00 u.

Dendermonde, bibliotheek

Buggenhout, GC De Pit

Lebbeke, CC De Biekorf

Berlare, CC Stroming

Dendermonde, CC Belgica

Dendermonde, tuin CC Belgica

Berlare, CC Stroming

Berlare, CC Stroming

20.00 u.

20.00 u.

Dendermonde, CC Belgica

20.00 u.

14.00 u.

Overmere, IBO

Dendermonde, bibliotheek

11.00 u.

Wetteren, Intermezzo

Wetteren, CC Nova

humor

20.00 u.

Wetteren, CC Nova

kinderfilm

expo

muziek

muziek, film

vorming

theater

humor

voorlezen

theater

muziek

educatie muziek

voorlezen

klassiek

familie

humor

theater

theater

voorlezen

muziek

muziek

expo

theater

Buggenhout, bibliotheek

11.00 u.

10.00 u.

Dendermonde, bibliotheek

Dendermonde, bibliotheek

LEUKSTE HALFUURTJE

Za. 05.12

20.00 u.

Za. 05.12

20.00 u.

Wetteren, CC Nova

Dendermonde, Belgica BIS

JELLE CLEYMANS - Napoleon XXIII

GERUIS 3: DeWolff & Harpp

Vr. 04.12

13.00 u.

Dendermonde, bibliotheek

Vr. 04.12 TENTOONSTELLING ERNEST EN CELESTINE (TEKENINGEN) (t.e.m. Ma. 04.01)

Za. 05.12

20.00 u.

Wetteren, CC Nova

Do. 03.12 TIEMEN VAN HAVER & LIZE PEDE - Of Paul had er niet moeten zijn

theater

14.00 u. en 19.00 u. vorming

20.00 u.

Wetteren, bibliotheek

expo

voorlezen

gesprek

vorming

Dendermonde, CC Belgica

15.00 u.

20.00 u.

09.00 u.

D Berlare, bibliotheek

VERTELMOMENT VOOR KLEUTERS

Wo. 02.12

Dendermonde, bibliotheek

MUZE VAN TITUS DEVOOGDT & TOM VERMEIR

(t.e.m Wo. 06.01)

Wetteren, bibliotheek

COMPUTERCURSUS E-MAIL EN INTERNET (4 X 3 UUR)

Di. 01.12

Wo. 02.12


© Johan Jacobs

KALENDER DECEMBER - JANUARI


O film

KOMMIL FOO - SCHOFT.

VERTELMOMENT VOOR KLEUTERS

Za. 09.01

Wo. 13.01

20.00 u.

20.00 u.

20.00 u.

14.30 u.

20.00 u.

15.00 u.

15.00 u.

Lebbeke, CC De Biekorf

Dendermonde, CC Belgica

Wetteren, CC Nova

Wetteren, CC Nova

Wetteren, CC Nova

Berlare, bibliotheek

Dendermonde, CC Belgica

LSP-BAND - Van vroeger en nu!

COMPAGNIE EA EO - All the fun is happening somwhere else

DE WAANCEL - Imker (8+)

FRASCATI SYMPHONIC - Nieuwjaarsconcert

LIEVE BLANCQUAERT - Wedding Day

VERTELMOMENT VOOR KLEUTERS

PANTALONE - Karussell 2+

Za. 16.01

Za. 16.01

Zo. 17.01

Di. 19.01

Wo. 20.01

Wo. 20.01

KALENDER

11.00 u.

Za. 16.01

20.00 u.

Wetteren, CC Nova

LEUKSTE HALFUURTJE

Dendermonde, bibliotheek

JAN LEYERS - Jan Leyers zingt

Do. 14.01

Za. 16.01

20.00 u.

20.00 u.

Do. 14.01

Dendermonde, CC Belgica

DE TIJD - Pereira verklaart

LES BLAUW

Wo. 13.01

Dendermonde, CC Belgica

20.00 u.

14.00 u.

Lebbeke, CC De Biekorf

Overmere, IBO

11.00 u.

Dendermonde, bibliotheek

LEUKSTE HALFUURTJE

Za. 09.01

20.00 u.

Lebbeke, CC De Biekorf

KOMMIL FOO - SCHOFT.

20.00 u.

Vr. 08.01

20.00 u.

Dendermonde, CC Belgica

DREAMER'S CIRCUS

Vr. 08.01

Wetteren, CC Nova

KOMMIL FOO - SCHOFT

Do. 07.01

familie

voorlezen

lezing

klassiek

familie

circus

muziek

voorlezen

muziek

muziek

theater

voorlezen

humor

voorlezen

humor

circus

humor

humor

voorlezen

15.00 u.

20.00 u.

KOMMIL FOO - SCHOFT

Wo. 0 6.01

Berlare, bibliotheek

VERTELMOMENT VOOR KLEUTERS

Wo. 0 6.01

Wetteren, CC Nova

workshop

voorlezen

muziek

klassiek

voorlezen

voorlezen

muziek

Buggenhout, bibliotheek

14.00 u.

Uitbergen, IBO

voorlezen

theater, muziek

Za. 30.12 KNUTSEL- en voorleesworkshop ‘Kerstmis’

19.30 u.

Berlare, Cultuurcafé

NINA FINSE

VERTELMOMENT VOOR KLEUTERS

Zo. 20.12

Wo. 23.12

11.00 u.

Dendermonde, bibliotheek

10.30 u.

LEUKSTE HALFUURTJE

Za. 19.12

20.00 u.

20.00 u.

Wetteren, CC Nova

Dendermonde, CC Belgica

Buggenhout, kloosterkapel Sint-Vincentius

HET ZESDE METAAL - Theatertour Niets doen is geen optie

Vr. 18.12

Zo. 20.12 COSY BRASS QUARTET - Aperitiefconcert met gastspreker Fred Brouwers

NOVA@THEMOVIES - Whiplash

Do. 17.12

15.00 u.

19.30 u.

Dendermonde, CC Belgica

10.30 u.

FAST FORWARD - Gelukkig Zijn

Wo. 16.12

14.00 u. en 16.00 u. familie

Berlare, bibliotheek

Dendermonde, CC Belgica

Lebbeke, bibliotheek

VERTELMOMENT VOOR KLEUTERS

Zo. 20.12 VOORLEES- en knutselmoment met de kerstman

SPROOKJES EN ZO - Sneeuw 2+

Zo. 13.12

Wo. 16.12


ABATTOIR FERMÉ - Grey Gardens

MARIANA TOOTSIE - Simply Blue

VERTELMOMENT VOOR KLEUTERS

Za. 23.01

Za. 23.01

Wo. 27.01

Do. 28.01 LUNCHLEZING

GREET JACOBS/HETPALEIS - Dora G.

LEUKSTE HALFUURTJE

Vr. 22.01

Za. 23.01

TAKSIM TRIO

JONAS WINTERLAND - Zwaartekracht en andere verzinsels

Do. 21.01

Vr. 22.01

© kurt van der elst

20.00 u. 20.00 u. 20.00 u. 11.00 u. 20.00 u. 20.00 u. 14.00 u. 12.00 u.

Dendermonde, CC Belgica Dendermonde, CC Belgica Wetteren, De Poort Dendermonde, bibliotheek Dendermonde, CC Belgica Wetteren, Kapel Schepperinstituut Uitbergen, IBO Dendermonde, bibliotheek

KALENDER JANUARI - FEBRUARI

muziek

lezing

voorlezen

muziek

theater

voorlezen

theater

muziek


N 20.00 u.

10.00 u.

20.00 u.

20.00 u.

20.00 u.

11.00 u.

10.00 u.

20.00 u.

15.00 u.

20.00 u.

Wetteren, CC Nova

Dendermonde, bibliotheek

Berlare, CC Stroming

Dendermonde, CC Belgica

Wetteren, CC Nova

Dendermonde, Huis Van Winckel

Dendermonde, Theatercafé

Wetteren, bibliotheek

Berlare, bibliotheek

Buggenhout, GC De Pit

JOHAN VERMINNEN - Bericht uit Oostende

WORKSHOPS POËZIEWEEK

BAI KAMARA JR.

MICHAEL VAN PEEL - Overleeft 2015

THEATER FROEFROE & THEATER TIERET - Labyrint

ZERKALO KWARTET

EITJE MET GENE BERVOETS

Vr. 29.01

Za. 30.01

Za. 30.01

Za. 30.01

Za. 30.01

Zo. 31.01

Zo. 31.01

Di. 02.02 RUBEN MERSCH - Oogklepdenken

Wo. 03.02

Vr. 05.02 DE SPELERIJ - Oom Wanja

Vr. 05.02

11.00 u.

20.00 u.

20.00 u.

15.00 u.

Lebbeke, CC De Biekorf

Berlare, CC Stroming

Berlare, CC Stroming

Za. 06.02 GUIDO BELCANTO - Cavalier seul

Za. 06.02 BEGIJN LE BLEU - Met mij gaat alles goed

Zo. 07.02

20.00 u.

14.30 u.

Dendermonde, CC Belgica

Wetteren, CC Nova

FRANK&ROBBERT/ROBBERT&FRANK - To break the window of opportunity

Do. 11.02

20.00 u.

Wetteren, CC Nova

Berlare, bibliotheek

Dendermonde, CC Belgica

Dendermonde, Belgica BiS

BÁRA SIGFÚSDÓTTIR - The Lover

VERTELMOMENT VOOR KLEUTERS

LULA PENA

LEZING: BRIGITTE BALFOORT -

Za. 13.02

Wo. 17.02

Do. 18.02

Do. 18.02

KALENDER

Blik achter de schermen van het Belgische koningshuis

20.30 u.

Buggenhout, GC De Pit

Za. 13.02 NOVASTAR - Joost Zweegers Solo

14.30 u.

20.00 u.

15.00 u.

11.00 u.

Dendermonde, bibliotheek

Za. 13.02

LEUKSTE HALFUURTJE

Vr. 12.02 HET LIED VAN DE ZEE (4+)

14.00 u.

Overmere, IBO

Wo. 10.02

14.30 u.

Wetteren, CC Nova

FRANK COOLS - Kwijt (5+)

VERTELMOMENT VOOR KLEUTERS

Di. 09.02

Dendermonde, Koninklijk Atheneum Ma. 08.02 KINDERKUNSTENFABRIEK 6-10JAAR (t.e.m Vr. 12.02)

DE VERHALEN VAN MOEDER KLOEK 3+

09.00 u. - 16.00 u.

20.00 u.

Wetteren, CC Nova

Dendermonde, bibliotheek

THEATER MALPERTUIS - Onze Koen

Za. 06.02 LEUKSTE HALFUURTJE

VERTELMOMENT VOOR KLEUTERS

lezing

muziek

voorlezen

dans

muziek

voorlezen

familie

theater

voorlezen

familie

educatie

kinderfilm

humor

muziek

voorlezen

theater

theater

voorlezen

gesprek

gesprek

klassiek

theater

humor

muziek

workshop

muziek

voorlezen

film

20.00 u.

18.30 u.

Wetteren, CC Nova

Lebbeke, uitleenpost Denderbelle

NOVA@THEMOVIES - Selma

Vr. 29.01 PYJAMAVOORLEESMOMENT

Do. 28.01

literatuur

festival

Dendermonde, bibliotheek

13.00 u.

Buggenhout, bibliotheek

Do. 28.01 GEDICHTENDAG

Do. 28.01 POËZIEWEEK (t.e.m Wo. 03.02)


Za. 20.02

Do. 18.02 LEUKSTE HALFUURTJE

BERT GABRIËLS - Van mij mag het

Dendermonde, CC Belgica

Dendermonde, bibliotheek

Wetteren, CC Nova

20.00 u.

20.00 u.

11.00 u.

20.00 u.

humor

theater

voorlezen

humor

workshop

familie

Berlare, CC Stroming

09.00 u.

20.00 u.

Za. 20.02 LOGE 10 - Thee met honing of met citroen?

Dendermonde, Honky Tonk Jazzclub

LEREN ARCHIVEREN: VERENIGINGSARCHIEF ZKT. ARCHIVARIS DEEL 1

Wetteren, CC Nova

Za. 20.02

lezing

voorlezen

vorming

14.00 u.

film

humor

19.30 u.

theater

19.30 u. Uitbergen, IBO

20.00 u.

15.00 u.

Dendermonde, bibliotheek

20.00 u.

Berlare, CC Stroming

VERTELMOMENT VOOR KLEUTERS

Wetteren, CC Nova

Dendermonde, CC Belgica

Wo. 24.02 CAFE PRISON LEZING

Lebbeke, CC De Biekorf

FRIVOLE FRAMBOOS - Delicatissimo

Do. 25.02 NOVA@THEMOVIES - film nog te bepalen

theater

voorlezen

OMGAAN MET HOOGGEVOELIGHEID

Do. 25.02

20.00 u.

18.30 u.

Di. 23.02

Vr. 26.02 SACHLI GHOLAMALIZAD - A reason to talk

Dendermonde, CC Belgica

Lebbeke, uitleenpost Wieze

Vr. 26.02 LEUKSTE HALFUURTJE

SIEN EGGERS, JAN HAUTEKIET & BAND - Histrylogie: God only knows

Buggenhout, GC De Pit

Dendermonde, bibliotheek

Wetteren, CC Nova

20.00 u.

11.00 u.

20.00 u.

voorlezen

muziek

muziek

RAPALJE - Celtic Folk Night

theater

muziek

Za. 27.02

20.00 u.

workshop

Dendermonde, CC Belgica

klassiek

DE MENS - Nooit genoeg, met stoelen!

klassiek

Za. 27.02

11.00 u.

09.00 u.

14.30 u.

20.00 u.

Dendermonde, Huis Van Winckel

familie

familie

Wetteren, CC Nova

Wetteren, CC Nova

15.00 u.

15.00 u.

BOB DE MOOR - Knock Out

Dendermonde, CC Belgica

Za. 27.02

Lebbeke, CC De Biekorf

St.-Martens-Latem, Documentatie-en Archiefcentrum

ARTEMIS EN ANTIGONE - Bekdichtzitstil 8+

Zo. 28.02 VLAAMS MUZIEK THEATER - Viktoria en haar huzaar

Zo. 28.02

UITGEZONDERD! THEATER - Jip en Janneke

Di. 01.03

TOM VAN IMSCHOOT - Louis Paul Boon en De Kleine Eva uit de Kromme Bijlstraat

OMGAAN MET HOOGGEVOELIGHEID

Berlare, bibliotheek

Wetteren, bibliotheek

Berlare, CC Stroming

Berlare, JH De Kazerne

15.00 u.

20.00 u.

19.30 u.

19.30 u.

voorlezen

lezing

vorming

muziek

Zo. 28.02 BYRON BAY Di. 01.03

ANNELIEN VAN WAUWE & LUCAS BLONDEEL

Zo. 28.02

Zo. 28.02

Za. 27.02 LEREN ARCHIVEREN: VERENIGINGSARCHIEF ZKT. ARCHIVARIS DEEL 2

Za. 27.02

Vr. 26.02 TG ELEKTRA - Antigone

Vr. 26.02 PYJAMAVOORLEESMOMENT

Zo. 21.02

Za. 20.02 HET PALEIS & HET GEVOLG - Kleine Koning December (8+)

Za. 20.02 FRIVOLE FRAMBOOS - Delicatissimo

F Wo. 02.03 VERTELMOMENT VOOR KLEUTERS

KALENDER


LEBBEKE

CC Stroming

CC De Biekorf

Dorp 101 – 9290 Berlare

Stationsstraat 23 – 9280 Lebbeke

Tel. 052 42 35 31

Tel. 052 25 08 12

www.berlare.be/ccstroming

www.ccdebiekorf.be

Bibliotheek Berlare

Bibliotheek Lebbeke

Dorp 101A – 9290 Berlare

Stationsstraat 19 – 9280 Lebbeke

Tel. 052 42 61 88

Tel. 052 41 34 41

http://www.berlare.be/Bibliotheek_2.html

http://bibliotheeklebbeke.blogspot.be/

BUGGENHOUT

WETTEREN

GC De Pit

CC Nova

Platteput 16 – 9255 Buggenhout

Molenstraat 2b – 9230 Wetteren

Tel. 052 33 84 50

Tel. 09 365 20 20

www.gcdepit.be

www.ccnovawetteren.be

Bibliotheek Buggenhout

Bibliotheek Wetteren

Nieuwstraat 2 – 9255 Buggenhout

Markt 27 – 9230 Wetteren

Tel. 052 33 95 91

Tel. 09 369 26 78

http://bibbuggenhout.blogspot.be/

www.bibliotheekwetteren.be

DENDERMONDE

Erfgoedcel

CC Belgica

Land van Dendermonde

Kerkstraat 24 – 9200 Dendermonde Tel. 052 20 26 26 www.ccbelgica.be Bibliotheek Dendermonde Kerkstraat 111 – 9200 Dendermonde Tel. 052 46 81 00 http://bibdendermonde.blogspot.be/

ER IJZ W IS RE

BERLARE

Nijverheidsstraat 3 9200 Dendermonde Tel. 052 25 03 40 www.egclandvandendermonde.be

CULTUURDIJK p.a. CC Belgica Dendermonde www.zone-c.be

DE LEESDIJK p.a. Bibliotheek Dendermonde www.deleesdijk.be

Hoofdredactie Timothy Vermeir, redactie: Stijn De Coster, Veerle De Geest, Leen De Greve, Lobke De Winne, Greet Bauwelinck, Elke Heuvinck, Bart Van den Broucke, Maartje Van Der Laak, Greet Vandermarliere en Yoko Van Praet. Coverfoto: Toon Aerts Advertentiewerving: Patrick Dalle, Vlassenbroek 22, 9200 Dendermonde, patrick@smartad.be, 0474 997 085 Zone C wordt uitgegeven door Cultuurdijk, een intergemeentelijke projectvereniging tussen de gemeenten Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Lebbeke en Wetteren. Jaargang 5, nummer 25 (van zone c), gratis, december 2015. Zetel: Kerkstraat 24, 9200 Dendermonde, tel: 052 20 46 40, email: info@zone-c.be. Met de steun van de Vlaamse Overheid, de provincie Oost-Vlaanderen, de gemeenten Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Lebbeke en Wetteren. Zone C tracht alle wettelijke bepalingen na te leven. Personen die menen in hun rechten geschaad te zijn, worden gevraagd contact op te nemen met de verantwoordelijke uitgever. Auteurs van artikels zijn verantwoordelijk voor de inhoud van hun tekst. Overname kan mits schriftelijke toelating van de redactie. Foto’s zonder auteursvermelding werden door de organisaties ter beschikking gesteld. Het adressenbestand van Zone C wordt beheerd in de geest van de wet op de bescherming van de privacy. Schrappen, wijzigen of opvragen van uw adresgegevens is mogelijk. Contacteer hier voor het secretariaat van Cultuurdijk: 052 20 26 40 of info@zone-c.be.

29


©JonahSamyn

" WE OVERDRIJVEN NIETS, SPELEN NIETS" CIRCUS EA EO

Tekst: Bauke Lievens

Eind juni ging Cie Ea Eo in première met ‘All the fun (is happening somewhere else)’, een krachtig en origineel jongleerritueel voor vijf zwetende lijven. Circusdramaturge Bauke Lievens sprak met Bram Dobbelaere en Sander De Cuyper over de cultus van het perfecte lichaam, maar ook over zelftwijfel en de vuile micro-politiek van het collectief.

Z

ijn jullie op een andere manier aan dit creatieproces begonnen dan bij jullie vorige creatie m2? Bram Dobbelaere: “Allebei startten vanuit een basisidee dat wordt uitgeschreven. Bij m2 was dat het speloppervlak dat verkleint. Hier was het iets vager, rond reclame en de invloed daarvan op onze leefwereld.” Hoe zijn jullie bij die specifieke thematiek van de reclame terechtgekomen? Bram Dobbelaere: “Wanneer je op tournee veel in de camionette zit en de radio staat aan, dan

pas besef je hoeveel reclame er elke dag op je afkomt. Dat was een gemeenschappelijke irritatie. Of in de luchthaven, daar laten ze je zelfs niet met rust wanneer je staat te plassen." Sander De Cuyper: “We hebben ook veel circusvoorstellingen gezien, vooral van de Canadese school, waarin artiesten constant reclame maken voor zichzelf. Zo van 'Kijk eens hoe jong, mooi en perfect wij zijn.' En: 'Ik kijk zelfs niet naar het publiek, maar net een beetje over het publiek.' Wij wilden het tegenovergestelde maken. Wij zijn niet perfect, wij stinken en kijken wel in je ogen. En we laten af en toe iets vallen.”


Bram Dobbelaere: “Onze voorstelling gaat uiteindelijk niet over reclame. Al heeft de keuze om niet te gaan voor de representatie van een perfect beeld van onszelf – iets wat veel andere circusmensen wel doen – daar wel nog steeds mee te maken.” Zijn er dingen die je nu bewust anders aanpakt dan tijdens de creatie van m2? Bram Dobbelaere: “We proberen het narratieve te vermijden. En het spelen van personages.” Sander De Cuyper: “Na vijf jaar toeren met m2 hebben we daar echt een hekel aan gekregen.” Bram Dobbelaere: “De beweegredenen van de spelers in termen van verhaal gaan kaderen, dat willen we niet meer. Er zijn geen psychologische intenties, enkel puur fysieke acties.” Wanneer je op een narratieve manier werkt, structureer je het materiaal vaak in scènes. Wanneer je, zoals jullie, wil weggaan van die narratieve rode draad, hoe breng je dan structuur aan in het materiaal? Sander De Cuyper: “Daar heeft de insteek van het ritueel ons heel erg geholpen. Of je nu naar de mis gaat of naar een rave-party, het verloop en de setting van alle rituelen zijn steeds dezelfde: een cirkel en de gestage opbouw naar een trance-moment.” Drukt circustechniek an sich iets uit volgens jullie? Bram Dobbelaere: “Techniek kan zeker iets uitdrukken. In All the fun is het de techniek die er voor zorgt dat we op een bepaalde manier bewegen of reageren. Niets wordt ingekleurd: we overdrijven niets, spelen niets.” Sander De Cuyper: “Al zou de techniek niet op dezelfde manier spreken mocht het publiek er niet zo dicht rond zitten.”

Misschien gaat het over een verschil in hoe jullie techniek definiëren? Voor veel circusartiesten staat ‘techniek beheersen’ gelijk aan het kennen en herhalen van een bestaand repertoire aan kunstjes. Techniek wordt dan een doel op zich, en niet een middel om iets ‘anders’ te communiceren. Bram Dobbelaere: “Inderdaad, hoeveel handstandnummers hebben we ondertussen niet gezien? Veel artiesten hebben technisch goed getraind wat iederéén doet. Je moet wel graven in je techniek om die te laten spreken. En je techniek individualiseren: doorgedreven zoeken tot je iets vindt dat enkel jij op die manier kunt doen. Dus niet 'Wat kan men doen met kegels?', maar wel 'Wat kan ik doen met kegels?'. Dan wordt het interessant.” Sander De Cuyper: “Techniek blijft ook evolueren, zeker in jongleren. Wanneer je een nieuwe voorstelling maakt, wil je de techniek een push geven. Anderen zien dat en kunnen daar dan misschien weer mee aan de slag.” Bram Dobbelaere: “Ook in dans of theater word ik niet zozeer omvergeblazen door wat er verteld wordt, maar wel door hoe het verteld wordt. Wanneer die zoektocht echt persoonlijk is, kun je perfect iets puur technisch tonen en daarmee toch iets uitdrukken. En dat wil absoluut niet zeggen dat je met een gek stemmetje hoeft te spreken, of je moet verkleden in Roodkapje.” (lacht)

INFO Cie Ea Eo All The Fun Zaterdag 16 januari 2016 om 20.00u Zaal 't Sestich, Dendermonde

31


ELKE HEUVINCK KIEST VOOR JIP EN JANNEKE

32

De leukste zondagen van het jaar zijn de zondagen waarop wij in CC De Biekorf kindervoorstellingen hebben geprogrammeerd staan. Talloze enthousiaste kinderen – al dan niet verkleed – komen dan met al even enthousiaste ouders een bezoekje brengen aan ons centrum. Omdat de sfeer dan altijd wat joliger en vrolijker is, zijn het zulke voorstellingen die steeds een indruk op mij nalaten en waar ik vaak met heel veel plezier aan terugdenk.

L

aat het nu nét die zelfde sfeer zijn, die wij in februari opnieuw gaan creëren met onze jeugdvoorstelling Jip en Janneke van Uitgezonderd! Theater. Die zetten gekende schrijfsels succesvol over naar de bühne, ze slagen er ook in dit te doen met een minimum aan acteurs en een maximum aan leuke liedjes. Ik had vorig jaar de eer de creatieve ruimte van Uitgezonderd! Theater te gaan bezoeken waar producent Bob Jennes me te woord stond. Hij vertelde me zeer gepassioneerd over de visie en de missie van Uitgezonderd! Theater en waarom zij doen wat zij doen. Zo gaf hij mee dat het voor hen vooral belangrijk was dat hun publiek wist waar zij voor stonden. En dat trachten zij te bewerkstelligen door vooral gekende meesterwerken naar het theater te brengen. Een concept dat erg succesvol is gebleken. Boven-

dien stond hij er op steeds creatief aan de slag te gaan met het decor en nevenpersonages. Het is dan ook geen toeval dat Uitgezonderd! Theater eerder al eens in Lebbeke vertoefde. Dit met de voorstellingen Raad eens hoeveel ik van je hou en De heksen. Producties die beide op zeer veel bijval van ons (jonge) publiek kon rekenen. Ook dat is een reden waarom die kindervoorstellingen zo tof zijn: de jeugd neemt geen blad voor de mond. Als een kind dus zegt dat het “echt spectaculair was”, dan mag je er van uitgaan dat het echt wel spectaculair was. Nog leuker wordt het wanneer kinderen je aanspreken en fier komen zeggen “dat ze niet bang waren, zenne, van die heks”. Een mens vergeet haast dat het zondag is. Dit jaar zullen er dus geen heksen te bespeuren zijn. Het zijn immers de geesteskinderen van Annie MG Schmidt die ons podium zullen betreden. Dit jaar bestaan Jip en Janneke namelijk 60 jaar. En hoe valt dat jubileum beter te vieren dan met een vrolijke theaterversie? Het verhaaltje is zoals altijd simpel, maar dat maakt het net zo mooi. Janneke komt bij Jip spelen en samen beleven ze allerlei avonturen. Opgefleurd met de leuke muziekjes, kleurrijke decors en enthousiaste acteurs. Meer hoeft dat voor kindjes vanaf twee jaar niet te zijn. En als mijn publiek blij is, dan ben ik dat ook!


VERENIGINGSARCHIEF ZKT. ARCHIVARIS LEREN ARCHIVEREN Tekst: Stefanie Audenaert

Verenigingen, personen en organisaties vormen al snel een eigen archief. Er zijn vergaderverslagen, foto's van activiteiten, flyers, affiches, briefwisseling.... Dit archief is waardevol, maar zit vaak verspreid over verschillende leden, is slecht geordend of de precieze inhoud ervan is onbekend.

D

e focus ligt op socio-culturele verenigingen, heemkringen en privépersonen die een archief beheren. Frauke De Wilde, intergemeentelijke archivaris in het Land van Dendermonde: “In twee praktijkgerichte workshops krijgen verenigingen tips & tricks om hun archief duurzaam te beheren. We vertrekken hierbij echt van de basis en belichten verschillende aspecten: wat is een archief, hoe inventariseren, wat met digitaal archief...? Aan de hand van eigen casussen wordt de theorie aan de praktijk getoetst.” Op de leslocaties krijgen de deelnemers ook een (archief)rondleiding.

INFO Gratis workshop archiveren Zaterdagen 20 en 27 februari 2016, 9.00 – 12.30 u Honky Tonk Jazzclub, Dendermonde (20/2) Documentatie- en Archiefcentrum, Sint-Martens-Latem (27/2) Reserveren via 052 25 03 40 of info@egclandvandendermonde.be


Muziek fil m Dend

ermonde

! DANCE! E C N A D ! E C N A D 0 u. ARSENAL mber 2015, 20.0 terdag 12 dece Za

rbiedt, wordt die het da nsen ve de wet uit 1948, ou n stof gehaald. Ee t . he 12 er 20 Tokio opnieuw va nond n de rle ve t he k tegen de ken gesloten. Di als een spook uit worden discothe an nacht va n Jap de in al om er is ov uit Gevolg: jong ding dat erop ap kn n ze het ee , st ui ko zoek tocht kr zin va n Natsu te maken. In haar lijk draa it. e ete èr rg rri ve ca on n rt zij 11 maa tste platen va n laa de die n ArsenDJ va n ee ste pad va n Furu, ck is Furu het be g achter elke tra rin va er r jaa g! n Met tie ncer ter va rin niet te m issen co al tot nu toe. Een terzaal st call) CC Belgica - thea (vrijetijdspas, la rijs, -26) / € 14 ,5 np de ien (vr 27 € € 29 / www.ccbelgica .be

Muziek Lebbek

e

THEATER AAN DE STROOM HET DINER

NIGHT K L O F CELT IC E RAPALJ

Muziek

Buggen

hou t

Zaterdag 12

©Marce

l Meijer.

Za te r da

g

6, 20.00 uari 201 r b e f 7 2

u.

n s en za le ngs club men. Hun la t h c stroopto enten en stem ng s trek t op um ke reis la Rapa lje un instr h t ntuurlij e o e v m h a c d n is n e e p e gewap n. De ty k maa k t e vla k te tle, e muzie rs is h h c Ie is w n n lt e e K den iool, ti Hoog la n k la n k: v istbas, Schotse pa len de e k i, theek assiob u o n it te g n , e s e m ep u ip g p , tr r s g e in bord en gril li dpipes, 's. Stoer ritm iek. a e ic rd n h ig h la n e o e m n en h a r t gera ffi bod hrà n heerst spel, me e b n e neerd ) e Pit 7 (V T-P r z a al D - theate -26j) / € , it 7 o P b e (a D GC / € 12 13 (red .) € 14 / € e .b it ep www.gcd

december 20 15, 20.00 u.

"Het Diner" is een theaterbew erking va n de wereldw ijde be gelijknam ige stseller va n H erman Koch. H adembenemen et is een de thril ler, waa rin de nodige ontbreek t en di humor niet e men ig ouder een spiegel vo Twee broers di orhoudt. neren met hun echgenotes in restaura nt. De een ch ique ene is succesrij k politicus, de ontslagen lera andere een ar met driftbu ien. De spanni kopppels en m ng tussen an en vrouw on derling stijg t al gauw. CC De Biekor f - podiumzaal CC De Biekor f € 16/ € 15 (red. )/ €14 (abo en groepen)/ € 13 www.ccdebiek (V TP) or f.be


TENDE S O O T I U BERICHT MINNEN 20.00 u. ari 2016, u n R ja E 9 2 V Vrijdag met opva lJOHAN erm innen n Johan V el ja ren

et teren Muziek W

zove edjes va dat h ij na jd ik t in de li toeval dus n De zee du zijn v rije ti ee n G va . l p lmaat o uwe er een dee ie n en n d ge el lende rege o la sp eng t vols de is aa nge ostende’ m zich op de in Oosten icht u it O er ennest met ‘B ai t. ra g k n jn zi opgefrist it t u doorbre n ie n va rs, al dan schreven ke ge ie – ss s la je k lied - met het stra nd haven en e. sj ja uw in een n ie spas) a al ,5 (vrijetijd - theaterz (-26j) / € 6 CC Nova 11 € / ) d (vrien € 16 / € 13 .be awet teren ov cn .c w w w

M

© Marlee

Muziek th

e a t e r Le

n Daniels

esd

MUIZEN ijk Dendermonde KUREN E N THEATE R ERNES BERENSTREKE N T & CÉLE ST INE Za te r da

g 5 de c e

mber 20 15,

10.00 u. De muzie k theaterv oorstellin renstreke g Mu izen n breng t ku de figuurt k inderbo jes Ernest ren en beeken va n en Célest Gabrielle is een pe ine u it de Vincent rforma nc opn ieuw e voor de naa r zoe tot leven a llerk lein t, wa rm k . He t st en (1-4 jr rentenbro gras en d ) d ie sma od, ru ik t oet d rom akt n a e a n r chocolad va n zach fris, held te k nu ffe e. ergroen ls en een vleugje Bibliothee k Dender m on g ratis, wel reserveren de www.den dermond e .biblioth eek .be


36

MUZIEK IS NIET ALLEEN ENTERTAINMENT INTERVIEW MET BAI KAMARA JR. Tekst: Leen De Greve


Bai Kamara Jr. is in Sierra Leone geboren, maar voor een groot deel opgegroeid in het Verenigd Koninkrijk. Vandaag is hij een geëngageerde Brusselse singer-songwriter die zijn roots volledig laat ontpoppen in zijn muziek. We hadden en gesprek met hem in het Brusselse eethuisje Chez Franz, avenue du Pont.

J

e woont in een charmante wijk. Bai Kamara Jr: “Zeker. Ik hou van Brussel, je kan het zien als een verzameling kleine dorpjes, elk met hun eigenheid en gezelligheid. We komen hier ook vaak, de onbedwongen en hartelijke sfeer is ideaal voor een jong gezin.” Hoe kan je jouw muziek het beste omschrijven? Bai Kamara Jr: “Mijn muziek is een mengeling van diverse invloeden en culturen. Het is soulbased, met invloeden uit de jazz, afro, rock en funk. Je zou het onder de noemer R&B kunnen ordenen.” In welke mate beïnvloeden jouw roots je muziek? Bai Kamara Jr: “Absoluut! Ik ben geboren in Siërra Leone en bracht mijn eerste vijf levensjaren door in Engeland. Samen met mijn moeder keerde ik terug en tijdens mijn kinderjaren (van vijf tot vijftien) woonde ik met mijn familie in Siërra Leone. Nadien keerde ik samen met mijn mama terug naar Engeland. Ze was een heel geëngageerde ambassadrice met een gouden hart. Ik keerde drie maand geleden terug naar Siërra Leone voor haar begrafenis. Ik bewonder haar enorm en wil haar werk verderzetten. Het engagement en de sociale betrokkenheid heb ik zeker van haar geërfd.”

“Momenteel werk ik aan een project voor Artsen Zonder Grenzen. Het nummer staat in het teken van de vluchtelingen. Ik schreef het naar aanleiding van de foto van het aangespoelde Syrische jongetje aan de kust van Turkije. Ik kon daar echt niet van slapen en lag 's nachts te wenen. Het trof me enorm.” “HET ENGAGEMENT EN DE SOCIALE BETROKKENHEID HEB IK ZEKER VAN MIJN MOEDER GEËRFD”

“Ik zocht hulp om samen met Belgische artiesten iets te doen. Ik belde Daan en hij was onmiddellijk akkoord. Ook Guy Swinnen, Marie Daulne van Zap Mama en Arno stapten mee in het verhaal. Het wordt een sociaal en politiek geëngageerd nummer.” “Een jaar geleden gaf ik al een benefietconcert in het cultureel centrum van Sint-Pieters-Woluwe. Dat stond toen in het teken van het ebolavirus. De boodschap is voor mij heel belangrijk, muziek is niet alleen entertainment. Ik werk waar mensen me nodig hebben. Natuurlijk schrijf ik ook liefdesliedjes. Mijn vorig album heb ik opgedragen aan mijn oudste zoontje.

37


Het was een akoestisch album met easy home muziek.”

38

Ben je een geboren muzikant? Bai Kamara Jr: “Nee, zeker niet. Pas toen ik twintig was, kreeg ik van mijn neef mijn eerste gitaar. Als kind was ik daar totaal niet mee bezig. Het begon duidelijk als een hobby en toen ik business and finance studeerde aan de universiteit werd ik een sociaal geëngageerde songwriter. Maar eenmaal muzikant, dan blijf je dit wel.” “TOEN IK 'BUSINESS AND FINANCE' STUDEERDE WERD IK EEN SOCIAAL GEËNGAGEERDE SONGWRITER”

Wat was het leukste optreden tot dusver? Bai Kamara Jr.: “Ik heb me al zo vaak geamuseerd.” “Voorbije zomer stond ik op Polé Polé in Gent, op Couleur Café, in de Ancienne Belgique, de Handelsbeurs, Stadsschouwburg Brugge... Wat me ook heeft bekoord, is de samenwerking vorig jaar met Vanessa Paradis. Ik had het genoegen om met haar te toeren. Momenteel kijk ik vooral uit naar het concert in december voor de VN, de United Nations Commission of Human Rights.”

Verkies je een solo-optreden of een optreden met je band? Bai Kamara Jr: “Als soloartiest met mijn gitaar, zoals twee jaar geleden in het cultuurcafé te Berlare, focus ik me vooral op mijn muziek. Dan ben ik heel geconcentreerd en beleef ik dit intens. Als ik begeleid word door mijn band kan ik me meer focussen op het entertainmentgehalte. Naar Berlare breng ik negen muzikanten mee. Drums, bass, keyboard, elektrische gitaar, percussie en drie backing vocals. Mijn vijfde album komt binnenkort uit en hiervoor werkte ik samen met 12 muzikanten. Alle nummers zijn reeds opgenomen. Tot nu toe maakte ik eerder akoestische albums, nu ga ik voluit voor de volle bezetting. Mijn album heet The Mystical Survivors and The Some Rare Earthlings vol 1. Ik werk reeds aan vol.2.” (lacht) We kijken ernaar uit!

INFO Bai Kamara Jr. Zaterdag 30 januari om 20 uur CC Stroming, Berlare


WAAROM MAAK IK VOORSTELLINGEN?

W

aarom maak ik voorstellingen? Dat vroeg ik me onlangs weer af toen ik zenuwachtig in de coulissen samen met Tania Poppe klaar stond om de scène op te gaan vlak voor onze première van Helpende Handen. “Waarom al die stress?”, denk je dan op zo'n moment. Want het is en blijft spannend om je zelfgemaakte voorstelling voor het eerst te tonen aan een publiek en de pers. Natúúrlijk wil ik dat ze het van de eerste tot de laatste allemaal fantastisch vinden en dat er een schitterende recensie geschreven wordt die ons de hemel in prijst. Wil ik erkenning? Ja. Wil ik aandacht? Sta ik daarom op een podium? Ook ja. Maar is het daarom dat ik maak wat ik maak? Eigenlijk niet.

iets vertellen dat ik relevant vind. Iets waarvan ik echt de noodzaak voel om het te vertellen. Een inzicht, waardoor ik het leven en het 'mens zijn' zelf probeer te begrijpen en belichten of toch weer een stukje ervan. Iets wat mij zelf ook raakt en boeit en zo ook een publiek kan raken en boeien. Want ik wil niet alleen vertellen, ik wil het ook delen. Ik wil de gedachten, de woorden, de tekst, de emotie, de muziek, de beelden delen met mensen, met een publiek. En waarom wil ik dat per se zo graag delen? Om mij te verbinden met de mens(en). Om iets schoons te geven, iets essentieel. Het gaat om geven. Ik sta in eerste instantie niet op dat podium om iets te proberen krijgen, zoals erkenning of applaus, maar om iets te delen en te geven. Je zou het zelfs liefde kunnen noemen.

Is het dan omdat ik graag speel? Ja. Omdat ik graag voorstellingen maak? Ja. Maar vooral omdat ik een noodzaak voel, de noodzaak om iets te vertellen. Van kinds af al, als leerling op school, als misdienaar zelfs: ik wou altijd al graag iets vertellen, liefst door een microfoon en op een podium.

En als ik voel dat ik écht binnen ben kunnen komen bij mensen en ze mijn voorstelling écht hebben ontvangen en er iets aan hebben gehad, dán krijg ik voldoening.

En ik wil niet zomaar iets vertellen. Ik wil graag

Veerle Malschaert

We proberen uiteindelijk allemaal met ons talent liefde te geven én krijgen.

39


ES GOED L L A T A A G J I MET M EU BEGIJN LE BL

Humor Berlare

T hea te

r De n de

rm

PEREIR onde A DE T IJ VERKLAART D © Guy Kokken

Zaterdag 6 febr

© Wil ly

Wtter w u lg

Woens da

h

g 13 ja

nuar i 2 0

16, 20.0 Een ontr 0 u. o e r e nd v d ictatu e rh a a l o ur. Om v e r e n gageme dat er n telkens n u e en m op aa l verh t in tijden va n naa r aa nieuw moet ve a len zij n leid in r tellen n d ie je he r ne e m g va n h een voo un t DE TIJ rstellin D d it g" Pol A 25 jaa r bestaa n. "Een rias Rad p a re l v a io 1 CC Belg n ica - th eaterz a € 16 / € a l 13 (vrie nden, -2 www.cc 6j) / € 8 belgica (vrijetijd .be spas , la st call) Muziekver telling De

0 u. uari 2016, 20.0

ie woorij zijn er maa r dr terse maatschapp es de rest is W Al de g. ns da lge de Vo deze wereld: pluk in en in slaag t do e ns to lke er den die gijn er toch te dig, niet? Hoe Be in Met n zie j hi t laa is, bagage. Eenvou maken da n het te r aa r ook jke m ili rs oe se m lo het leven aag lacht met ed. Omdat je gr m ij gaat alles go ent. e stiekem in herk rogramma ‘Fout omdat je jezelf er n het telev isiep va nd ke be is Begijn Le Bleu Vrienden’. ote zaal CC St roming - gr 6j) -2 , € 18 / € 15 (abo stroming /cc .be re rla www.be

ndermonde

ALS DE NACHT RIES BOONE D N A N E S E A M T LENNAER 2015, 20.00 u. dag 10 december Donder

ude sagen een jgen en kele eeuweno In 'Als de nacht' kri Denk aa n meesje. jas l stevig muzikaa nieuw leven in een Tom Waits, maar is als Nick Cave en ters va n de du istern va n bij ons. len ha aa l en met ver da n in onze moedert meesterlijk arranLennaer t Maes en Geboren ver tel ler lksverha len weer tot vo ze e brengen de geur Andries Boon de muziek. leven op verrassen onde Bibliotheek Denderm spas/Last Call) jr) / € 6,5 (vrijetijd 26 n/de € 13 / € 9 (vrien www.ccbelgica .be


Theater Lebbeke

A REASON TO TALK SACHLI GHOLAMALIZAD © SarahOyserman

T hea te r

Vrijdag 26 februari 2016, 20.00 u. In 'A reason to talk' probeert Sachli Gohlama lizad de onrustige relatie die ze met haar moeder heeft te verhelderen. Ze duikt in haar familiegeschieden is en gaat de confrontatie aan met haar moeder en grootmoeder. Dit aangrijpende verhaal wordt verteld via een mix van herinneringen, stiltes, dagboek fragmenten en zelfgemaakte

Wet tere n

KNOCK OUT BOB DE MOOR

filmbeelden.

CC De Biekorf - podiumz aal CC De Biekorf € 13/ € 12 (red.)/ €11 (abo en groepen)/ € 10 (VTP) www.ccdebiekorf.be

© S. GO

ET ZaterSS dag 27 f eb

ruari 20

16, 20.0 E e n o ud e 0 u. , sjofele m a n schu if v a n e en elt stapje Oost-V la ams prov voor stap bokskam inciestad je door d pioen, ee e je. Ooit w n nation ten der a as h ij een straten a le held. a rde en g Europee Hij was b etrouwd nauwelijk s e v ri m e et een sc s iema nd hoon heid nd met de grohe verhaa l o skon ingin ver een w rinnert zich dat n . Maa r innaa r in og. ‘K no geslagen ck out’ is de ring d wordt do e en ie vervolg or het lev ens in de en . touwen CC Nova - theaterz a al € 14 / € 1 1 (vriend ) / € 9 (-2 www.ccn 6j) / € 5,5 ovawette (vrijetijd ren .be spas)


© ClaÌ-udia Vareja

EEN INTENSE STEM UIT PORTUGAL LULA PENA 44

Tekst: Johan Van Acker

Met haar donkere timbre en heldere gitaarklanken neemt de Portugese zangeres Lula Pena haar publiek mee naar plekken waar zelden iemand komt. Flarden Portugese volksmuziek wisselt ze af met invloeden uit de Kaapverdische morna, de Braziliaanse bossanova, de Argentijnse tango, het Franse chanson en de Arabische traditie. Lula Pena is een dichteres, een mysterie en een buitengewone stem in één. Binnenkort is ze voor een uniek concert in CC Belgica.

E

en gesprek met Lula Pena is een sprankelende belevenis, een intens gebeuren. Vlak voor het interview had ze zich omringd door drie gitaren. Ze voelde dat ze klaar was om nieuw repertoire aan haar publiek te laten horen, die avond nog.

Zoals zoveel bij Lula Pena, gebeurt het allemaal spontaan. Geen vooropgezette plannen, geen betreden paden. Weg van alle pracht en praal beleeft ze muziek op een eigen, louterende manier. Ze zingt sereen en puur, ze fluistert, zucht, en laat haar stem trillen. Er kan geen twijfel


over bestaan: haar liederen en het leven zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. “Ik heb nooit bewust voor een muzikale carrière gekozen”, zo benadrukt ze. “Muziek overkwam me, en ik liet het gebeuren. Als kind huilde ik veel, waarschijnlijk omdat ik als pasgeborene moeilijk met de nieuwe realiteit overweg kon. Door te zingen verplaatste ik me als in een tijdcapsule terug naar die veilige baarmoeder. Vandaag neem ik mijn publiek ook mee in een tijdcapsule, maar dan naar ongekende momenten en plaatsen. Vergelijk het met een gesprek dat we aangaan, met rijke ingrediënten, subtiele kleuren en eindeloze modulaties. Muziek kan ook een medicijn zijn, of magie. Die ervaring delen is essentieel. Ik ben uitvoerder maar tezelfdertijd ook toeschouwer, want ik hoor de reacties van mijn publiek en ik luister naar hen.”

Het wachten heeft bij Pena in elk geval geloond. Troubadour is een van de meest uitgepuurde albums die je kan vinden. Toch laat ze ook andere invloeden toe. Zichzelf begeleidend op de gitaar leunt ze dicht aan bij andere folktradities en stapt ze nu en dan in het chanson. Songs over verlangen en gemis krijgen vrij van theatraliteit en pathos soms zelfs een impressionistisch karakter. In CC Belgica zal het publiek (ook) werk uit haar derde album te horen krijgen. Een primeur!

INTEGRITEIT Wars van snelheid neemt Lula Pena haar eigen tijd en ruimte. Haar debuutalbum Phados dateert van 1998. Opvolger Troubadour liet 12 jaar op zich wachten, wat bijdroeg tot haar semi-mythische status. Toch wil ze alle misverstanden uit de weg ruimen. “Ik ben in die tussentijd nooit gestopt met muziek maken, met zingen en spelen. Ik was mij toen niet bewust van de wetmatigheden eigen aan muziek in een industrieel-commerciële omgeving. Eigenlijk wilde ik mij daaraan onttrekken, om mijn artistieke integriteit te behouden. Dat betekende een eigen tempo, wars van de roep om productiviteit.”

Elke voorstelling, elke tournee van Lula Pena is een organisch proces. “Ik streef geen perfectie of specifieke effecten na, maar wel het gevoel dat het gesprek tussen mezelf en het publiek oproept. Dat wil ik ervaren, keer op keer. De plaats en de omstandigheden zijn telkens anders, net zoals het leven altijd weer anders is.”

“IK NEEM MIJN PUBLIEK MEE IN EEN TIJDCAPSULE, NAAR ONGEKENDE MOMENTEN EN PLAATSEN”

VERBINDEN Lula Pena brengt het leven binnen in de muziek, en de muziek binnen in het leven. “Los van een script duiken onderwerpen op die ik samen met mijn publiek verder ontwikkel. Mijn stem en gitaar leiden tot iets dat moeilijk te omschrijven valt, iets waarmee de toehoorders zich verbin-

45


“EEN SIMPELE OPEENVOLGING VAN COUPLET EN REFREIN ZAL JE BIJ MIJ DAN OOK NIET VINDEN. HET MEANDERT”

46

den. Iedereen doet dat op zijn manier, met zijn emoties. Dat moment van verbinding voorbij het rationele, dat is muziek voor mij. Muziek laat toe te communiceren door op een harmonische manier intuïtie, kleuren, energie, geuren, bewegingen, vormen... samen te brengen. Zo componeer ik ook, door al die elementen bij elkaar te brengen. Dat maakt muziek voor mij zo universeel én zo mysterieus. Ik ga niet elke ochtend voor een wit blad zitten om iets te schrijven. Zo werkt het voor mij niet. Het moet vanuit het leven vetrekken, zoals een wandeling bijvoorbeeld. Vanuit het stappen kan plots een bepaald ritme opduiken of een melodie, en misschien voel ik dan wel de behoefte om een gitaar vast te nemen. Op die spontane en organische manier ontstaat mijn werk. Ik tracht dus op een muzikale manier in het leven te staan, en maak gebruik van de middelen die ik heb namelijk. zang, tekst en gitaar. Op het moment dat ik via al die omzwervingen een bijzondere plaats bereik, wil ik ook het publiek een inkijk geven. Een simpele opeenvolging van couplet

en refrein zal je bij mij dan ook niet vinden. Het meandert, en ik ben altijd benieuwd waartoe het zal leiden.” Een concert van Lula Pena voelt als een persoonlijk gesprek. Ze houdt de schaal van het gebeuren strikt in de hand. Geen saxofoon bijvoorbeeld die de gedachten zou kunnen afleiden naar jazz, of een Portugese gitaar die al te expliciet zou refereren aan de fado. “Al die referenties wil ik vermijden. Ik hecht aan de basis – zang, tekst, gitaar en stilte – waar het publiek zijn kleuren aan toevoegt. Tijdens mijn jarenlange parcours heb ik heel wat grenzen overgestoken, voorbij de harmonieën en toonaarden van de westerse muziek. Dissonanten kunnen zo emancipatorisch werken. Net zoals bij muziek moet je de schaduw onder ogen zien om het licht ten volle te waarderen. Een formele opleiding heb ik niet gehad, waardoor ik in alle vrijheid mijn pad volg. En die weg is fascinerend!”

INFO Lula Pena Donderdag 18 februari om 20.00u. CC Belgica, Dendermonde


Creatieve brillen met topglazen ‌ Een ijzersterke combinatie!

Sint-Gillislaan 151-153 9200 St.-Gillis-Dendermonde Tel. 052 22 36 91 www.optiekockerman.be


Als service ĂŠcht telt. A Daimler Brand

Rogiers Dendermonde.

3,8 - 7,1 L/100 KM•99 - 165 G CO2/KM Milieu-informatie KB 19/3/2004 - www.mercedes-benz.be - Geef voorrang aan veiligheid.

Rogiers Dendermonde BVBA Erkend Concessiehouder en Servicepunt Mercedes-Benz Hoogveld 23 - 9200 Dendermonde Tel. 052 49 94 00 - Fax 052 49 94 09 info@dendermonde.mercedes-benz.be - www.dendermonde.mercedes-benz.be

Zone c 25  
Zone c 25