Page 1

www.dvmhumaniora.be


1STE GRAAD 1STE LEERJAAR

2DE LEERJAAR

Latijn

Moderne

Latijn

Moderne

Godsdienst

2

2

2

2

Leefsleutels / Exploratie

*

1 (1)

-

-

Nederlands

5

5

4

4

Frans

4

6 (2)

4 (1)

4 (1)

Engels

-

-

3

3

Latijn

5

-

5

-

Geschiedenis

1

1

2

2

Socio-Econ. Initiatie

-

-

-

2

Wiskunde

4

6 (2)

5 (1)

5 (1)

Techniek

2

2

2

2

Wetenschappelijk werk

-

-

-

3

Natuurwetenschappen

2

2

1

1

Aardrijkskunde

2

2

1

1

Muzikale opvoeding

1

1

1

1

Plastische opvoeding

2

2

-

-

Lichamelijke opvoeding

2

2

2

2

AANTAL UREN

32

32

32

32

De uren aangeduid in rode kleur betreen uren uit het complementair gedeelte. * In 1 Latijn komen leefsleutels aanbod via projectwerking


IL

In go L a t d s ijn di In en k an st vr w Mo e n ij g o in r d d e r L . ek he en ne O o t f om W in z e In et ra he n w g n s o en t F or “A 2 L t e ds d s c r a de F r n t i a t ij h ns n i v ol e n ap an e k n k t e om g e p s st a e t e vo n. en n In e v c ul t n g k lg L . an ol uu e k o w 2M en O ge r � o vr ze . o (S r d o d n f e ij g va n . E I en er n w n x p ek )i o o e h lo m n et rd r a oze h e S We v a en t ie n t F oc t en k L om r a io s at h ns E c ch ijn e t t e on app in d e v o om en he el lg i k s t e n c h an . e I vr ni i t ia j ge t ie k o ze n

CL


2DE GRAAD 3DE JAAR Latijn A

Latijn B

Economie A Economie B Wetenschappen

Godsdienst

2

2

2

2

2

Nederlands

4

4

4

4

4

Frans

5 (2)

4 (1)

5 (1)

4

4

Engels

2

2

3

3

3

Duits

-

-

-

-

-

Latijn

5

5

-

-

-

Wiskunde

4

5 (1)

4

5 (1)

5

Fysica

1

1

1

1

2

Chemie

1

1

1

1

2

Biologie

1

1

1

1

2

Aardrijkskunde

1

1

1

1

1

Seminarie STEM

-

-

-

-

1

Informatica

1

1

1

1

1

Economie

-

-

4

4

-

Geschiedenis

2

2

2

2

2

Muzikale opvoeding

-

-

-

-

-

Plastische opvoeding

1

1

1

1

1

Lichamelijke opvoeding

2

2

2

2

2

AANTAL UREN

32

32

32

32

32

De uren aangeduid in rode kleur betreen uren uit het complementair gedeelte.


4 4 4

3 3 4 4

3 (1) 2 2 2

1 1 2 (1) 1 1

5 5 -

4 5 (1) 4 5 (1)

1 1 1 1 2

1 1 1 1 2

1 1 1 1 2

1 1 1 1 1

1

1 1 1 1 1

4 4 -

2 2 2 2 2

1

1

1

1

1

-

-

-

-

-

2

2

2

2

2

32

32

32

32

nc

32

ne e T er e c h in g nol an o g d M y, at he m

ie

at

ic

s

he

td

er

4

k o c ho de t F z e n o lj j a a ra r w aa n s or r 2 k a t e de 0 1 n v vo n o 7- oo lg m 2 0 r en L . 1 8 O. in

ts

2

he

4

IL

4

ge

2

gi

2

In

2

he

2

EM

2

Sc

Economie A Economie B Wetenschappen

En

Latijn B

CL

Latijn A

ST

4DE JAAR

5


3DE GRAAD 5DE JAAR Latijn Wetenschappen

Latijn Wiskunde

Latijn Mod. Talen

Economie Wiskunde

Godsdienst

2

2

2

2

Nederlands

4

4

4

4

Frans

3

3

4

3

Engels

2

2

3

3 (1)

Duits

1

1

2

1

Latijn

4

4

4

-

Keuze: bijkomend uur Duits of Spaans

-

-

1

-

Wiskunde

4

6

3

6

Natuurwetenschappen

-

-

2

-

Fysica

2

2 (1)

-

1

Chemie

2

1

-

1

Biologie

1

1

-

1

Aardrijkskunde

2

1

1

1

Economie

-

-

-

4

Geschiedenis

2

2

2

2

Esthetica

1

1

1

1

Lichamelijke opvoeding

2

2

2

2

Seminarie

1

1

1

1

AANTAL UREN

33

33

32

33

De uren aangeduid in rode kleur betreen uren uit het complementair gedeelte.


Economie Mod. Talen

Mod. Talen Wetensch.

Wetensch. Wisk. a

Wetensch. Wisk. b

2

2

2

2

4

4

4

4

4

4

3

3

3

3

3 (1)

2

2

2

1

1

-

-

-

-

1

1

-

-

3

4

6

8 (2)

2

-

-

-

-

2

2

1

-

2

2

2

-

1

1

1

1

2

2

2

4

-

-

-

2

2

2

2

1

1

1

1

2

2

2

2

1

1

1

1

32

33

32

33

1


3DE GRAAD 6DE JAAR Latijn Wetenschappen

Latijn Wiskunde

Latijn Mod. Talen

Economie Wiskunde

Godsdienst

2

2

2

2

Nederlands

4

4

4

4

Frans

3

3

4

3

Engels

2

2

3

3 (1)

Duits

1

1

2

1

Latijn

4

4

4

-

Keuze: bijkomend uur Duits of Spaans

-

-

1

-

Wiskunde

4

6

3

6

Natuurwetenschappen

-

-

2

-

Fysica

2

1

-

1

Chemie

2

2 (1)

-

1

Biologie

2

1

-

1

Aardrijkskunde

1

1

1

1

Economie

-

-

-

4

Geschiedenis

2

2

2

2

Esthetica

1

1

1

1

Lichamelijke opvoeding

2

2

2

2

Seminarie

1

1

1

1

Seminarie STEM Wiskunde - fysica

-

-

-

-

AANTAL UREN

33

33

32

33

De uren aangeduid in rode kleur betreen uren uit het complementair gedeelte.


Economie Mod. Talen

Mod. Talen Wetensch.

Wetensch. Wisk. a

Wetensch. Wisk. b

2

2

2

2

4

4

4

4

4

4

3

3

3

3

3 (1)

2

2

2

1

1

-

-

-

-

1

1

-

-

3

4

6

7(1)

2

-

-

-

-

2

2

2

-

2

2

2

-

2

2

2

1

1

1

1

4

-

-

-

2

2

2

2

1

1

1

1

2

2

2

2

1

1

1

1

-

-

1

1

32

33

32

33

1


OVERGANG VAN 1STE NAAR 2DE GRAAD

Ω Logische of probleemloze overgang. Ω Realiseerbare overgang, maar met drempels, waarbij de school ondersteuning biedt. Ω Veronderstelt voldoende wiskundig inzicht. Ω Mogelijke, maar moeilijke overgang die afgeraden wordt. Ω Onlogische overgang. Ω Overgang waarbij de school een minimale ondersteuning biedt.

LATIJN Latijn A

Latijn B

Economie A

MODERNE WETENSCHAPPEN Economie A

Economie B

Wetenschappen

Economie B

Wetenschappen


OVERGANG VAN 2DE NAAR 3DE GRAAD

LATIJN A Latijn Wetenschappen

Latijn Wiskunde

Latijn Moderne Talen

Moderne Talen Wetenschappen

Economie Moderne Talen

Economie Wiskunde

Wetenschappen Wiskunde a

Wetenschappen Wiskunde b

Latijn Wetenschappen

Latijn Wiskunde

Latijn Moderne Talen

Moderne Talen Wetenschappen

Wetenschappen Wiskunde a

Economie Moderne Talen

Economie Wiskunde

Wetenschappen Wiskunde a

Wetenschappen Wiskunde b

LATIJN B

ECONOMIE A Economie Moderne Talen

Moderne Talen Wetenschappen

Economie Wiskunde

Wetenschappen Wiskunde a

Wetenschappen Wiskunde b

Latijn Wetenschappen

Latijn Wiskunde

Latijn Moderne Talen

Economie Wiskunde

Economie Moderne Talen

Moderne Talen Wetenschappen

Latijn Wetenschappen

Latijn Wiskunde

Latijn Moderne Talen

Moderne Talen Wetenschappen

Wetenschappen Wiskunde a

Wetenschappen Wiskunde b

Economie Wiskunde

Economie Moderne Talen

Latijn Wetenschappen

Latijn Wiskunde

ECONOMIE B

WETENSCHAPPEN

Latijn Moderne Talen

Wetenschappen Wiskunde b


Directieteam Mevr. Michèle Haeck gsm 0495 36 32 64 m.haeck@dvmaalst.be Mevr. Ingrid Bockstal i.bockstal@dvmaalst.be Mevr. Riet Bettens riet.bettens@dvmhumaniora.be

DVM HUMANIOR A

DvM Humaniora Onderwijsstraat 2 - 9300 Aalst Tel: 053 60 58 50 Fax: 053 77 37 78 e-mail: info@dvmaalst.be www.dvmhumaniora.be

Lessentabel2017 2018 2 links uitgelijnd  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you