Page 1

agenda jun – jul – aug 2010


Voorwoord Beste lezer, Je weet intussen al wel dat wij er een punt van

van het kasteel (figuurlijk dan) en bedacht

maken, het ons toevertrouwde erfgoed syste-

Theatrum Mundi V -Cythera-. Meer hierover op

matisch te verbinden met kunst van vandaag.

de versozijde.

We proberen dat op een niet geforceerde manier te doen, en al evenmin met een docerend

Vermits het kasteel lange tijd door een

vingertje. Toch stellen we regelmatig vast dat

Française bewoond werd die er zich graag on-

bezoekers verwonderd reageren, wanneer zij

derdompelde in historische rêverieën, vonden

tijdens hun tocht door het kasteel met niet-

we dit Chopin-jaar een uitstekend excuus voor

historische objecten geconfronteerd worden.

een romantische nocturne. Claire Chevallier

Het kasteel als cliché met bijhorend verwach-

bespeelt op 21 augustus een piano uit de tijd

tingspatroon wordt blijkbaar nog altijd op de

van de componist, en Sébastien Dutrieux leest

eerste plaats geassocieerd met een verleden

voor uit diens brieven. Wij zorgen voor kaars-

dat ‘voorbij’ is. Wij willen erg graag aantonen

licht en een hopelijk maanverlicht après-con-

dat dit klassieke plaatje niet noodzakelijk hoeft

cert in de binnentuin …

te kloppen. ‘Ceci n’est pas un château’, zouden we zeggen, Magritte citerend. Daarom zijn we

Maar voordien davert het kasteel op zijn grond-

scheep gegaan met het even sterke als hippe

vesten tijdens het zomerse drakenspekta-

ontwerpersduo Studio Job – de tentoonstel-

kel dat hier op 13, 14 en 15 augustus plaats

ling Alter Ego is trouwens wegens groot succes

vindt. Théâtre Attrape creëerde voor ons Het

verlengd tot 13 juni.

spel van de draak, een poëtische combinatie van straattheater, vuurwerk en circus, waarin

Daarom ook openen wij op 26 juni alweer

diverse draken uit zowel westerse als oos-

een nieuwe tentoonstelling en misschien wel

terse mythologieën aantreden. Een voor-

het meest riskante traject dat we tot nu toe

proefje voor de grote najaarstentoonstelling

organiseerden: een grote solo van de jonge

Drakengebroed!

Vlaamse kunstenaar Peter Depelchin. ‘Peter who?’ denkt u wellicht fronsend. Ditmaal geen hype, geen grote naam, geen door de tijd geconsacreerd oeuvre. Een jongeman met een

Luc Vanackere

wild buitelende creativiteit kreeg de sleutels

Directeur

Colofon: Eindredactie: Luc Vanackere  Redactie: Marieke Debeuckelaere  Vormgeving: coming-soon.be  Coverbeeld: Peter Depelchin  Druk: De Maertelaere  Oplage: 3000 exemplaren. De agenda is een uitgave van het Kasteel van Gaasbeek, Kasteelstraat 40, B-1750 Gaasbeek, 02 531 01 30 – V.U. Luc Vanackere.


Het spel van de draak

Evenement

VR 13, ZA 14 & ZO 15.08.2010  16u & 21.30u / € 10 > € 15 Draken in het Kasteel van Gaasbeek! Théâtre

opgebouwd uit een reeks losse onderdelen en

Attrape brengt drie dagen lang een werve-

gedragen door dansers die samen het monster

lende drakenshow met straattheater, circus,

van de toekomst vormen. De draak belichaamt

muziek, dans én vuurwerk.

Goed en Kwaad en schuilt dus ook in elk van ons …

Het spektakel is opgebouwd uit vier episodes, waarin telkens een ander type draak de hoofd-

Ondeugende en angstaanjagende monsters,

rol speelt. Een magiër verbindt de delen aan

die weggelopen lijken uit een schilderij van

elkaar en bespeelt intussen de vier elementen.

Jeroen Bosch, zullen de revue passeren. Een

Vertrekkend van een eenvoudig poppenthea-

waanzinnige teaser voor onze grote najaars-

ter waarin kinderlijke figuren (ridder, prinses,

tentoonstelling Drakengebroed!

speelgoeddraakje) op een naïeve manier de middeleeuwse drakenwereld oproepen, wordt

» Vrijdag 13, zaterdag 14 en zondag 15 augus-

het verhaal geleidelijk aan grootser en grim-

tus, telkens om 16u en 21.30u. Tickets kosten

miger. Een Catalaanse draak duikt op, om-

€ 15 voor volwassenen en € 10 voor kids tot

ringd door duivels, en even later maken twee

12 jaar. Reservering is vereist op 02 531 01 30

Chinese draken hun opwachting. Acrobatie

of ­kasteelvangaasbeek@vlaanderen.be.

en vuurwerk zorgen voor een eerste grote cli-

Voor meer informatie, zie

max, die uitmondt bij de futuristische draak:

www.­kasteelvangaasbeek.be.

een indrukwekkende metalen constructie,

© Théâtre Attrape


Theatrum Mundi V -CYTHERAZA 26.06  »  Z0 08.08.2010 De jonge kunstenaar Peter Depelchin (° 1985)

om de middelen die we daartoe gebruiken: (on-

verrast deze zomer met de speelse maar ook

gecontroleerde) bevrediging van behoeftes,

uitdagende solotentoonstelling Theatrum

(seksuele) drift, zelfbevestiging, egotrippe-

Mundi V. Hij erotiseert het kasteel tot een tijde-

rij, … ? Daarbij hekelt Depelchin de gevestigde,

lijk Cythera. De kunstenaar flirt met het histori-

manipulatieve machtssystemen (vb. de kerk)

sche erfgoed en strooit een oneerbiedige cock-

en bijhorende ethische codes. Zij reguleren

tail van werken uit over de diverse zalen.

onze driften en trachten die soms zelfs compleet te verdringen. Hij onthult dit mechanisme

De tekeningen en installaties van Depelchin

zonder moraalridder te willen spelen.

wortelen diep in de Westerse cultuur en vertellen universele verhalen. Hij ontwikkelde

Waanzinnige mythologische en sprookjesfigu-

een eigen beeldtaal, sterk refererend aan de

ren, flarden literatuur, oneerbiedige grappen,

klassieke en renaissance iconografie (Bruegel,

wrange klanken en kasteelcitaten buitelen in

Bosch en Dürer zijn niet ver af). Recent doken

het werk van deze charmante hemelbestormer

ook oriëntaalse fantasieën op. Hij gebruikt

door elkaar als in een helse kermis. De geste is

daarbij herkenbare symbolen, die typisch zijn

barok, de techniek haast klassiek. Dat maakt

voor ideologieën en sociale systemen. Die

de onderliggende betekenissen alleen maar

koppelt hij aan eigen ervaringen. Zijn speelse

indringender.

assemblages zijn beladen met allegorische, parodiërende, vaak ironische betekenissen. Met veel branie creëert hij een eigen wereld, die de toeschouwer voortdurend uitdaagt en bevraagt. Cythera verwijst naar het mythische geboorteeiland van Venus. Mythisch en dus onbereikbaar … Van oudsher streeft elke mens zijn leven lang een onbereikbaar doel na. Die queeste naar zin en zelfverwezenlijking manifesteert zich in oneindig veel vormen. Theatrum Mundi: het leven als een theater, een schouwspel dat de mens zelf regisseert. Het werk van Depelchin legt onze worsteling met existentiële drijfveren en angsten bloot. Kunnen wij ons doel bereiken of draait het in ons leven louter

Peter Depelchin © Julien Lannoo


tentoonstelling

Peter Depelchin, Cythera III, 2010


Champagne­ nocturnes

Evenement

Wanted: 10 jonge filmmakers

oproep

ZA 26.06, ZA 31.07 en ZA 28.08.2010  20.30u / € 12 > € 15

15 tot 18 jaar

Ben je in voor een stijlvolle avond? Na enkele

Er is iets aan de hand in het Kasteel van

succesvolle edities in 2009 organiseren we

Gaasbeek. Nog niet gemerkt? Allerlei geheim-

ook dit jaar weer nocturnes met champag-

zinnige spreuken, een geheime gang en nog

nebar. De binnentuin wordt verlicht met een

veel meer … Wij dagen je uit om het kasteel in

zee van kaarsen. Droom na een bezoekje aan

beeld te brengen zoals nooit eerder gebeurd is!

ons sprookjeskasteel met een glas sprankelende champagne weg tegen een betoverende

We geven 10 jonge mensen van 15 tot 18 jaar

achtergrond.

de kans om een ‘teasing’ promofilmpje in elkaar te steken. Dit is je missie: je schrijft zelf een

» Tickets (rondleiding inbegrepen) kosten € 15 met 1 glas champagne / € 12 met 1 glas

script, kruipt achter de camera en werkt samen met een echte regisseur. Doen!

biosap. Reservering vereist op 02 531 01 30 of kasteelvangaasbeek@vlaanderen.be

Het wordt een onvergetelijke, intensieve, creatieve, explosieve ervaring. Samen restylen we de manier waarop jongeren naar het kasteel kijken! We rekenen er op dat je van 22 september tot 27 oktober woensdagnamiddagen kan vrijhouden. Ook in de herfstvakantie van 1 tot 5 november zullen we samenwerken.

Champagnenocturne © Kasteel van Gaasbeek

» Laat ons weten waarom jij de geknipte persoon bent om dit filmpje met ons te maken op kevin.kasteel@gmail.com! Samenwerking: Kasteel van Gaasbeek en AmuseeVous. www.amuseevous.be


De schatten van Vlieg in het Kasteel van Gaasbeek

Kids-event

DO 01.07  »  D0 26.08.2010  Donderdagen van 14 tot 16.00u / van 6 tot 12 jaar / € 3 Zomeratelier schatten, draken en geheimen

Vlieg heeft een schatkist met codekrakers verstopt. Volg de tips, vind de schat en

Zoek de schatkist vol geheimen! Neem de

kraak de code!

juiste kasteeldeur, kies de juiste kasteelzaal. Beklim de hoogste toren en ontdek hoe je je

1. Welk dier wijst je de weg naar het kasteel?

weg kan verder zetten. Spring vervolgens op je paard en trotseer de gevaren in het park. Bij

2. Stap de poort binnen en ga naar rechts.

elke juiste opdracht krijg je een stukje van de

Zoek op de muur wanneer de laatste be-

schatkaart. Weet jij waar de schat verborgen

woonster van het kasteel, Marie Peyrat, is

ligt? Maar pas goed op: de kist wordt bewaakt

geboren. Tel de cijfers op.

door een draak!

(bvb. 1325 = 1 + 3 + 2 + 5 = 11)

» Elke donderdagmiddag in juli en augus-

3. Draai nu 180° en stap rechtdoor tot aan de

tus van 14u tot 16u, voor kids van 6 tot 12

deur. Wat staat rechts voor de deur van de

jaar. Tickets kosten € 3. Reservering vereist

inkombalie?

op 02 531 01 30 of kasteelvangaasbeek@ vlaanderen.be. Bij regenweer wordt de

4. Het getal dat je bij nummer 2 hebt gevon-

schattenjacht in het park geannuleerd en

den, vermenigvuldig je met 2. Dat is het

worden er schatkistjes gemaakt.

aantal stappen dat je moet afleggen als je

Kasteel van Gaasbeek, Zaal van de wacht © www.vanmuylem.com

binnengaat in de infobalie. Zoek het dier dat je hebt gevonden bij cijfer 1. Ga daar rechtsaf, de deur door. (Let wel: je ouders moeten 1 euro betalen om hier binnen te gaan. Voor jou is het gratis!) 5. Ga nu naar het verste punt, waar je kan genieten van een mooi uitzicht. Ga op zoek naar de afbeelding van wat je zag bij nummer 3. Daar vind je de schat! » Gratis, tijdens de openingstijden. www.uitmetvlieg.be


Brieven aan Chopin

Concert

ZA 21.08.2010  21u / € 15 (incl. receptie) Dit jaar wordt de tweehonderdste verjaardag

Programma

van Chopin (1810-1849) gevierd. Naar aan-

Nocturne n° 1 op. 9 (1830-31)

leiding hiervan verkennen we in Brieven aan

Nocturne n° 2 op. 9

Chopin de relatie tussen de componist en het

Nocturne n° 3 op. 9

woord. Acteur Sébastien Dutrieux leest de ori-

Brief 1: Chopin à sa famille à Varsovie, Paris,

ginele brieffragmenten voor, waarin we kennis

vendredi 11 février 1848

maken met een extreem gevoelige maar ook

Berceuse op. 57 (1843-1844)

wel grappige kunstenaar die bovendien een

Brief 2: George Sand à Albert Grzymala, à Paris,

ironische waarnemer bleek van zijn eigen tijd

Nohant, le 12 mai 1847

en maatschappij. Claire Chevallier vertolkt een

Mazurka n° 1 op. 59 (1845)

aantal mazurka’s, polonaises en nocturnes op

Nocturne n° 1 op. 48 (1841)

een historische vleugel uit Chopins tijd. Onze

Brief 3: Chopin à Titus Woyciechowski, à

Galerijzaal wordt voor de gelegenheid even het

Poturzyn, Paris le 25 décembre 1831

salon van George Sand …

Brief 4: Chopin à Julien Fontana, à Londres, Calder House, 18 août 1848

Claire Chevallier, piano (Erard 1842: verzame-

Polonaise-Fantaisie op. 61 (1845/46)

ling Claire Chevallier) Sébastien Dutrieux, lezing

»  Reservering vereist op 02 531 01 30 of kasteelvangaasbeek@vlaanderen.be

Claire Chevallier © Koen Broos

Sébastien Dutrieux


Kunstwerk in de kijker

Foto’s gezocht

oproep

Kopie naar Pieter Paul Rubens, Madonna met de papegaai Deze Madonna met de papegaai werd in het

Heb je mooie kasteelfoto’s liggen die je graag

midden van de zeventiende eeuw geschilderd

met ons publiek wil delen, neem contact met

naar het origineel van Pieter Paul Rubens, dat

ons op en misschien verschijnt je foto in een

zich nu in het Koninklijk Museum voor Schone

volgende agenda of op onze website!

Kunsten in Antwerpen bevindt. Het middenstuk van het origineel werd omstreeks 1614

» Stuur naar Kasteel van Gaasbeek,

geschilderd. Ca. 1630 werd het aan beide kan-

Kasteelstraat 40 in 1750 Gaasbeek of mail

ten vergroot, met een landschap met papegaai

naar kasteelvangaasbeek@vlaanderen.be

aan de linkerkant en Jozef aan de rechterkant. Het schilderij uit de collectie van het kasteel moet dus na 1630 ontstaan zijn, rechtstreeks naar het origineel. In 1633 schonk Rubens zijn werk aan de Antwerpse Sint-Lucasgilde, waar het tot 1794 bleef hangen en in tussentijd toegankelijk was voor (jonge) kunstenaars die het naschilderden. Van dit werk zijn nog andere oude kopieën bewaard.

Kopie naar Pieter Paul Rubens, Madonna met de papegaai © Kasteel van Gaasbeek

Kasteel van Gaasbeek © Dirk Mertens


Alter ego Verlengd t.e.m. ZO 13.06.2010 ‘Het succes van Studio Job is niet te stuiten. Hun werk wordt voor gigantische bedragen verkocht en vond al de weg naar musea en verzamelaars over heel de wereld. Het siert het duo dan ook dat ze hun objecten voor één keer niet in übertrendy omgevingen als designgaleries of kunstbeurzen tonen. In het Kasteel van Gaasbeek dialogeren felbegeerde objecten in alle stilte met de prachtige authentieke inrichting. Niet te missen.’ Thijs Demeulemeester, ‘Droom-Job’ in Trends 6 mei 2010: 108. Robber Baron Cabinet, expo Alter ego 2010. Foto © R. Kot


Tentoonstelling

Boven: Three Paper Cabinets, expo Alter ego 2010. Foto © R. Kot

Onder: Oxidized Castle, Center Piece & Clock, expo Alter ego 2010. Foto © R. Kot


agenda 26.06 > 08.08.2010

Theatrum mundi V -Cythera-

Tentoonstelling

26.06.2010

Champagne­nocturne

Evenement

01.07 > 31.08.2010

De schatten van Vlieg in het Kasteel van Gaasbeek

Kids-event

31.07.2010

Champagne­nocturne

Evenement

13, 14 & 15.08.2010

Het spel van de draak

Evenement

21.08.2010

Brieven aan Chopin

Concert

28.08.2010

Champagne­nocturne

Evenement

Openingstijden 

Schenkingen

Van 1 april tot 1 november, dagelijks behalve

Met een schenking of gift aan het Kasteel van

maandag, van 10u tot 18u (laatste bezoek

Gaasbeek, een van de grote Vlaamse culturele

om 17u). Open op feestdagen. (Raadpleeg onze

erfgoedinstellingen, help je ons bij restauratie,

website voor variabele openingstijden.)

aankoop van een kunstwerk of de organisatie van prestigieuze tentoonstellingen!

Toegangsprijzen (audiogids inbegrepen)

Giften vanaf € 30 zijn fiscaal aftrekbaar. Wij

Standaard tarief: € 7

bezorgen jou hiervoor een attest. Stortingen

Reductie- en groepstarief: € 5 per persoon

op rekeningnummer 091-2212044-85,

-26 jaar: € 1

IBAN BE89 0912 2120 4485, BIC GKCCBEBB,

Gratis voor kinderen onder 7 jaar

met mededeling ‘Gift aan het Kasteel van Gaasbeek’.

Rondleidingen met gids (vanaf 10 personen)

Vragen?

Reservering minstens 2 weken vooraf

Wil je de agenda liever elektronisch ontvangen

02 531 01 30

of heb je andere opmerkingen over de agenda?

of kasteelvangaasbeek@vlaanderen.be

Graag een seintje!

Educatieve rondleidingen voor scholen 

Kasteel van Gaasbeek

02 531 01 40

Kasteelstraat 40, B-1750 Gaasbeek

of annelies.lust@cjsm.vlaanderen.be

T +32 (0)2 531 01 30, F +32 (0)2 531 01 43 kasteelvangaasbeek@vlaanderen.be www.kasteelvangaasbeek.be

Volg het Kasteel van Gaasbeek ook op Facebook en Twitter.

Kasteel van Gaasbeek: Agenda jun - jul - aug 2010  

Gaasbeek Castle sits enthroned amidst the rolling hills of Pajottenland just outside Brussels. The medieval castle has had an eventful histo...

Kasteel van Gaasbeek: Agenda jun - jul - aug 2010  

Gaasbeek Castle sits enthroned amidst the rolling hills of Pajottenland just outside Brussels. The medieval castle has had an eventful histo...