Issuu on Google+

1E JAARGANG OKTOBER 2016 NUMMER 1

De onde

ONDERNEMERSKRANT

ONDERNEMERSKRANT

VECHTDAL/SALLAND

3 7 11 13

rnemers

uit de re

Vechtda

gio

l/Salland

vertellen

...

Eschrand autizorg bestaat 10 jaar!

Ir.G. van der Veen Architectuur op maat

Woertink fotografie Legt de mooiste momenten vast

Rina Uulders uitvaartverzoring Liefde,Respect,Aandacht

Verder in dit nummer

• Dierenkliniek Vechtdal • Sport en Orthopedie • Sieraden op maat • Authentiek en Creatief

De regio in bedrijf


2

ONDERNEMERSKRANT

Dierenkliniek Vechtdal De beste zorg voor uw dier!

Dierenkliniek Vechtdal bedient al ruim 30 jaar mensen uit de gehele regio die dieren houden. Met vestigingen in Hardenberg, Dedemsvaart, Uelsen (D) en Wilsum (D) is het bereik erg groot. Houders van zowel landbouwhuisdieren als gezelschapsdieren plaatsen het welzijn van hun dieren in handen van de dierenartsen.

“Het mooie van ons vak is dat wij er niet alleen voor de dieren zijn, maar ook voor de eigenaren klaar staan” - Harold Kollen, dierenarts

Binnen de praktijk wordt er zoveel mogelijk gedifferentiëerd gewerkt. Dit wil zeggen dat iedere dierenarts gespecialiseerd is in verschillende gebieden. Vooral binnen de landbouwhuisdieren is dit noodzakelijk om goede en volledige zorg te bieden. Landbouwhuisdieren Onder landbouwhuisdieren verstaan we het rundvee, de kalveren, schapen, geiten en varkens. De landbouwhuisdierentak bestaat uit negen dierenartsen die 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar zijn. Door intensieve begeleiding, klimaatcontrole en advies verbeteren de kalverdierenartsen de resultaten van een kalverhouderij. Zij verlenen diergeneeskundige zorg op koppelniveau maar ook voor het individuele dier.

Twee dierenartsen begeleiden vleesvarkens en zeugenbedrijven in Nederland en Duitsland. Het doel van deze begeleiding is preventieve zorg bieden, maar indien nodig wordt de meest effectieve behandeling toegepast. Vermindering van antibiotica gebruik is belangrijk, maar de behandeling heeft prioriteit. Gezelschapsdieren Vier dierenartsen staan voor u en uw huisdier klaar. Dagelijks behandelen zij honden en katten maar ook konijnen, cavia’s, slangen en alle andere dieren die mensen thuis houden. Behalve onderzoek, operaties en uitgebreide diagnostiek zorgt Dierenkliniek Vechtdal ook voor de preventieve behandelingen en kunnen zij u advies geven voor een lang en gelukkig leven van uw huisdier.

Paarden U kunt bij de paarden dierenartsen terecht voor onderzoek, diagnostiek en therapie. Voorbeelden van behandelingen zijn shockwavetherapie (bij kreupelheden), operaties en gebitsbehandelingen. Een voorbeeld van een specialistische ingreep is een laparoscopie (inspectie met een camera van de buikholte). Specialistische behandelingen Dierenkliniek Vechtdal heeft innovatie en doorontwikkeling hoog in het vaandel staan. Daarom bieden zij enkele behandelingen aan die verder in de regio niet worden aangeboden. De lebmaagscopie is een voorbeeld van zo’n behandeling.

veel ruimte in de buik. Omdat er in de lebmaag gas wordt gevormd is het mogelijk dat deze omhoog verschuift in de buikholte. De lebmaag zit dan als een soort ballon op de verkeerde plaats. Dit veroorzaakt pijn, ziekte en niet willen eten. Wanneer dit het geval is, kan door middel van een lebmaagscopie (kijkoperatie) de lebmaag terug op zijn plaats (onderin de buik) vast gezet worden.

De lebmaag is de vierde maag van de koe. Deze lijkt een beetje op de maag van een mens. De vierde maag ligt bij een gezonde koe op de buikbodem onder de andere drie magen. Wanneer een koe nu na de geboorte van een kalf minder eet, zijn de eerste drie magen kleiner. Hierdoor ontstaat er

De beste zorg

voor uw dier! Ommerweg 3 7796 HR Heemserveen 0523 266066 info@dierenkliniekvechtdal.nl Bezoek onze webshop op: www.dierenwinkelvechtdal.nl

Openingstijden Heemserveen Ma t/m vr: 08:00-19:00 Za: 08:00-12:00 Openingstijden Dedemsvaart Ma t/m vr: 13:00-17:00 www.dierenkliniekvechtdal.nl


3

VECHTDAL/SALLAND COLUMN

Halers en brengers

inhoudelijk een uitdaging in zit. Probeer

Stel uw netwerk open voor de mensen die

te voorkomen dat zo’n club alleen maar

u ontmoet. Wees serieus geïnteresseerd in

gezellig is. Dit kan zitten in interessante

een ander en probeer diegene ook te hel-

bijeenkomsten of door kennisgroepen, die

pen. U hoeft dat dus niet zelf te doen, maar

ook worden aangeboden. Zo zijn er onder-

gaandeweg leert u mensen kennen die

nemersverenigingen, businessclubs, net-

elkaar kunnen helpen. U bent dan diegene

werkborrels, etc. etc. De beste manier om

die actief moet worden door deze twee

erachter te komen welke club bij u past, is

partijen bij elkaar te brengen. U maakt

door er heen te gaan met iemand die u al

dan in één keer twee partijen blij en zij

kent, zodat u als introducé eens rustig om

zullen niet vergeten dat u diegene was die

u heen kunt kijken. Ook kunt u (via de

dat heeft geregeld. Door op deze manier te

website) contact leggen met het bestuur en

brengen, wordt u een radertje in uw eigen

dan zult u, als het goed is, als introducé van

netwerk, met als gevolg dat het ook voor

het bestuur kunnen komen. U moet echt

uzelf gaat werken. Uw contacten zullen

van het idee af dat businessclubs alleen

ook aan u denken als er zich bij hen iets

bevolkt worden door brallende mannen in

voordoet waarvoor u de oplossing kunt

donkerblauwe pakken.

bieden. Uiteindelijk wordt u dan dus zelf ook beter van veel geven. Laat de “voor wat

Nog niet zo lang geleden schreef ik hier in een column, dat u zich wat

Ga niet naar een businessclub met het idee

hoort wat” gedachte los, want het geven en

minder in uw onderneming moet opsluiten en zich wat meer bewust moet

dat u na één of twee avonden met nieuwe

nemen zal echt bijna nooit in balans zijn.

worden van de wereld buiten uw onderneming. Deze keer daag ik u uit om

opdrachten naar huis gaat. Dan heeft u

nog verder buiten uw comfortzone te treden. Deze keer gaan we zakelijk

een verkeerde verwachting van netwerken.

Nu klinkt dit misschien allemaal heel

netwerken.

Netwerken is geen koude acquisitie en u

berekenend en bedacht, maar u zult zien

hoeft u dus ook niet uit te sloven in het

dat het vanzelf gaat als u er maar ple-

Voor velen van u de gewoonste zaak van

zakelijk netwerk brengt u wat. Een zakelijk

verkopen van uzelf of uw onderneming.

zier in hebt en serieus geïnteresseerd bent.

de wereld en een natuurlijk onderdeel van

netwerk brengt u kennis, handel en gemak.

Netwerken gaat over het leren kennen van

Vergeet ook niet dat u niet alleen bent in

het ondernemen. Misschien heb ik dan

Daarnaast kunt u er heel veel plezier uit

mensen, om daardoor elkaar te kunnen

zo’n club, want de andere leden komen

nog tips voor u, maar een groot deel van

halen. U zult mensen ontmoeten die iets

helpen en te weten waar u bepaalde ken-

met dezelfde doelstelling en zullen dus ook

de ondernemers doet veel te weinig aan

voor u kunnen betekenen. Is het niet nu,

nis of ervaringen zou kunnen halen. Dit

in u geïnteresseerd zijn. Het kost alleen

zakelijk netwerken en heel vaak wordt er

dan wel op een later moment. U komt

gaat niet werken als u alleen uzelf loopt te

eerst wel wat moeite om uit die comfort-

helemaal niets aan gedaan. Ik kan me daar

mede-ondernemers tegen, die met dezelf-

verkopen.

zone te treden, maar iedereen is in staat om

niets bij voorstellen. Blijkbaar is de wereld

de onderwerpen worstelen als u. U komt

van uw bestaande klanten, leveranciers

adviseurs tegen die u eens even een vraag

In mijn opinie is netwerken namelijk

en bekenden interessant genoeg, maar ik

kunt stellen zonder dat meteen de meter

alleen succesvol voor uzelf, als u zoveel

denk dat u zichzelf en uw onderneming

gaat lopen. De keuze in zakelijke net-

mogelijk durft te brengen en niet teveel

hiermee ernstig tekortdoet. Want een goed

werken is groot. Zoek een club waar ook

gefocust bent op het zoveel mogelijk halen.

een brenger te zijn en geen haler. Laat het netwerk úw brenger zijn. André de Vries, www.devriesinbusiness.nl

Uitgave dé media uitgevers Bezoekadres: Carneool 4 Post adres: Postbus 448 9200 AK Drachten info@demedia.nl www.demedia.nl Redactie Heeft u redactie voor de volgende uitgave? Neem dan contact met ons op of mail naar info@demedia.nl o.v.v. redactie OK Vechtdal/Salland Advertentie - exploitatie dé media uitgevers Postbus 448, 9200 AK Drachten Tel. 0512 - 57 15 00 Opmaak / DTP VDS Crossmedia, Emmen Tel 085 - 773 41 71 Tekst André de Vries Medewerkers Jacquline de Vries Annet Stienstra Lies Mulder Verspreiding Santibri-Axender Tel 0512 - 51 22 24 Druk Hoekstra Krantendruk, Emmeloord De uitgever kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van informatie. De uitgever aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen en /of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie uit deze uitgave. Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd, gekopieerd en of openbaar worden gemaakt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Druk en zetfouten voorbehouden.

Eschrand autizorg bestaat 10 jaar! breed zorgaanbod voor mensen met

met autisme niet. Wij stemmen dus

autisme(ASS)en of aanverwante stoor-

per persoon onze werkwijze af, waarbij

nissen, maar ook mensen met ASS en

regelmaat, structuur en duidelijkheid

een verstandelijke beperking kunnen

voorop staat.

hier prima terecht met hun zorgvraag. Wij werken met gediplomeerd per-

Meerwaarde Locatie:

soneel, die de kennis en de ervaring

Door te kiezen voor een locatie welke

hebben in het werken met mensen

zeer ruim is opgezet, maakt dat deze

met ASS. Dit omdat wij het belangrijk

mensen letterlijk en figuurlijk de ruim-

In een prachtige weidse omgeving midden in het boerenland, op de

vinden dat onze zorgvragers profes-

te kunnen en mogen ervaren tijdens

rand van Twente en Salland, is Eschrand Autizorg dit jaar alweer 10 jaar

sionele, goede zorg ontvangen. Waar

hun aanwezigheid. Een locatie naast

gevestigd. In de afgelopen 10 jaar hebben wij ons ontwikkeld tot een pro-

ze begrepen en gewaardeerd worden

een bestaand agrarisch bedrijf heeft in

fessionele zorgaanbieder die in het buitengebied van Daarle (gemeente

om wie ze zijn, niet om wat ze hebben.

onze visie dubbele mogelijkheden. Op

Hellendoorn) met een onderscheidend zorgaanbod deelnemers met autis-

De meest gebruikte methode die wij

een boerderij worden dieren gehouden

me begeleid en hun zorg op maat biedt.

hanteren is Geef me De vijf, (wie, wat,

welke een zeer goed effect kunnen heb-

Om de locatie liggen weilanden, akkers

waar, wanneer en hoe) Dit is dan ook

ben op deze mensen. Deze dieren kun

en een eigen stuk bos, kikkerpoelen en

Sinds 2006 runnen wij, Henriet en

ding voor u zelf als ouder / verzorger

altijd onze uitgangsbasis. Wij zorgen

je niet overal zomaar houden ook daar-

een houtwal. In en om de bossen zijn

Henk Jan van Lenthe samen met

of voor de persoon die het betreft zelf .

ervoor dat de mensen weten door mid-

voor worden strakke regels gehanteerd,

ook de nodige dieren te bespeuren als

het personeel Eschrand Autizorg.

Ondersteuning

Maatschappelijke

del van foto`s en picto’s overzicht heb-

echter voor veel mensen geeft dit ook

bijvoorbeeld reeën, egels en verschil-

Begonnen als zelfstandige onderne-

Deelname (voormalige AWBZ func-

ben wie er werkt, welke deelnemer er

rust. Ook paarden bieden standaard

lende vogels. Het bos wordt door ons

mers, sinds 2015 met de veranderingen

tie begeleiding groep)

komt en wat er gedaan wordt, in grote

werkzaamheden die dagelijks moeten

zelf onderhouden, dit alles maakt dat

in zorg, nu ook als zorgaanbieder in

Hierin krijgt de persoon begeleiding bij

lijnen hangt dit overzicht per dagdeel

gebeuren, Onze paarden worden ook

de deelnemers hier veel kunnen leren,

opdracht voor gemeentes werkzaam.

zijn of haar leerdoel in een groep.

op ons pictobord. Uiteraard kijken wij

gericht ingezet om het zelfvertrouwen

ervaren en zien. Deze omgeving geeft

Kortdurend Verblijf (voormalige

naar elke persoon individueel, immers

en verantwoordelijkheidsgevoel te ver-

ook rust. Door er lichamelijk bezig te

Eschrand Autizorg heeft een raam-

AWBZ functie logeeropvang)

geen mens is het zelfde zo ook mensen

groten.

zijn maakt dat het hoofd minder vol

contract met 14 Twentse Gemeenten

Hiermee kan er logeeropvang worden

voor WMO/ AWBZ functies:

ingezet, dit kan bij ons ( bij voldoende

Als spiegel op het gedrag lenen de

belangstelling) door de week of tijdens

dieren zich, met name paarden en hon-

een weekend.

den zich daar uitstekend voor, ook dit

Ondersteuning zelfstandig leven

raakt en ze daarna ook lichamelijk

kun je in gebruiken in de begeleiding

(voormalige AWBZ functie individuele begeleiding)

Eschrand Autizorg is gevestigd in

en ontwikkeling van een persoon met

Hierin kunnen wij u ondersteunen

het buitengebied op een voormalige

name ten aanzien van het gedrag en de

door middel van individuele begelei-

boerderij locatie.

houding van een persoon.

Wij hebben een

moe zijn.


4

ONDERNEMERSKRANT

Dijsselhof Installatie biedt een 24-uurs service en is van alle markten thuis! Loodgieterswerkzaamheden in de keu-

Dijsselhof hoe belangrijk het is om het woon-

ken, toilet en badkamer maar ook allerlei

comfort te waarborgen door tijdig alles op bega-

elektrische installatiewerkzaamheden en

ne grond geschikt te maken: “Er is er veel op

het installeren van zonnepanelen en zon-

de markt dat toegepast kan worden om wonin-

neboilers: Dijsselhof heeft meer dan 20 jaar

gen toekomstbestendig te maken. Houdt reke-

ervaring en handelt direct naar de wensen

ning met afnemende mobiliteit. Vraag op tijd

van de klant.

advies om lekker lang en comfortabel te blijven wonen in eigen woning. Als ik dan een tevreden

Als de juiste keuzes tijdig worden gemaakt, is dat

‘bedankt’ hoor zeggen, geeft dat veel voldoening;

niet alleen goed voor het milieu want het woon-

dàt is het mooiste van mijn werk!”

comfort verbetert ook. Zo besluit men steeds vaker een lucht/water-warmtepomp aan te schaf-

Dijsselhof Installatie

fen. Dit is een ideaal systeem voor de verwarming

Kringsloot-Oost 2, Dalfsen

van een woning. Als het buiten vriest, heeft het

T. 06-83296202

nog steeds voldoende rendement om de woning

www.installatiebedrijf.info

warm te krijgen. Nu de overheid stimuleert dat ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen, merkt

Mogen wij u voorstellen.... Smid Kort, krachtig, helder en herkenbaar... Kernwaarden die wij willen

Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft. Welke keuze neemt u als DGA ?

uitstralen. Smid Accountants is dan ook een organisatie waar u als klant centraal

Met ingang van 1 januari 2017 is het als

De dga kan de reservering op elk gewenst

DGA niet langer mogelijk om nog nieuwe

moment opeisen om extern een lijfrentepro-

pensioenaanspraken op te bouwen in eigen

duct te bedingen. Indien hier niet voor wordt

staat met een hoge mate van

beheer. Deze mogelijkheid wordt afge-

gekozen, moet de reservering vanaf de AOW-

lokale betrokkenheid van al

schaft, gecombineerd met een tijdelijke

gerechtigde leeftijd door het eigenbeheerlichaam

onze medewerkers. Maar

maatregel van afkoop van het reeds opge-

gedurende 20 jaren gelijkmatig worden uitge-

zeker toch ook, net even

bouwde pensioen met een fiscale korting…

keerd aan de dga. 

anders dan de rest... De volgende varianten zijn ruwweg na 1 januari

Wat kan een DGA doen?

2017 van toepassing.

De DGA zal vanaf 1 januari 2017 een keuze moeten maken welke variant het beste aansluit

Afkoopvariant

en welke liquiditeitsmogelijkheden er in de BV

De dga krijgt gedurende een periode van drie

zijn. De keuze is vanzelfsprekend klantspecifiek.

jaar de mogelijkheid zijn opgebouwde pensi-

Laat u hierbij dan ook goed adviseren aangezien

oenaanspraak af te kopen. Dit betekent dat

fiscale gevolgen groot kunnen zijn. Meer infor-

de pensioenaanspraak tegen de fiscale waarde

matie? Neem contact op via info@smid.nu.

en zonder revisierente in de loonheffing wordt

Nieuwsgierig??

belast. Er wordt dan een korting verleend op de

Lage Gaardenstraat 98

grondslag. In 2017 geldt een korting van 34,5%,

7772 CN Hardenberg

in 2018 van 25% en in 2019 van 19,5%.

Postbus 124 7770 AC Hardenberg

Spaarvariant

Kom eens langs > Lage Gaardenstraat 98 Hardenberg Neem contact op via > info@smid.nu of bel ons via 0523-272560

(0523) 272560

De dga voor wie een afkoop geen reële optie

info@smid.nu

is, kan de pensioenaanspraak omzetten in een

www.smid.nu

www.smid.nu

 

oudedagsverplichting. Dit is mogelijk tot uiterlijk 31 december 2019. Belastingheffing vindt dan plaats in de uitkeringsfase.


VECHTDAL/SALLAND 

Zekerheid in bedrijfscontinuïteit Omdat u zich bezig wilt houden met de

Wij bieden:

activiteiten in uw onderneming, zijn wij uw

• Inzicht in de risico’s van uw onderneming

partner op het gebied van maatwerkadvi-

en de impact van deze risico’s voor uw

sering voor de (groot)zakelijke markt. Wij

bedrijfscontinuïteit. We maken een risico-

zien het als een uitdaging om voor u de risico’s te benoemen in uw onderneming, preventieve oplossingen aan te dragen en mee te denken om de vastgestelde risico’s te vermijden of te beperken.

5

 

managementrapport. •  Vaststellen van mogelijke preventie- en beheersmaatregelen. •  Kwalificeren en kwantificeren van de risico’s en opstellen van een risicoprofiel • Quick scan (second opinion) op uw huidige

Tevens bieden wij de mogelijkheid om de risico’s,

verzekeringen

via ons, over te dragen aan een verzekeraar. Dit

• Maatwerk offertes voor uw verzekeringen,

is geen eenmalige onderneming en wij investe-

toegespitst op uw bedrijf – en bedrijfs-

ren daarom in een duurzame relatie. Periodiek

activiteiten

onderhoud op uw verzekeringen is nodig om

• Transparantie in ons verdienmodel

grip te houden op uw bedrijfsrisico’s.

• Wij zijn onafhankelijk en hebben geen vaste afspraken met andere partijen /verzekeraars

Wij , Grip Assurantien en risico beheer, zijn een

 

• 24/7 service

jong dynamisch bedrijf dat met veel ervaring in de zakelijke verzekeringsmarkt zich de laatste

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw

jaren heeft gespecialiseerd op het gebied van

bedrijf? Laat het ons weten!

risico management.

Jacqueline 06 - 55 383 464 Carmen 06 - 23 857 073 I www.gripassurantien.nl E info@gripassurantien.nl

Assurantiespecialist Gerrie Okken waakt over uw financiële toekomst

“Strengere financiële regels zorgen ervoor dat de woekerpoliscowboys minder kans krijgen” Wellicht ervaart u het niet als het leukste

Kennis van zaken

klusje om uit te pluizen en te regelen: het

Gerrie Okken is niet een man die pocht met zijn

bolwerken van een goede verzekering en

kennis van financiële zaken. Hij weet echter wel

hypotheek. Toch is het belangrijk om alles

van de hoed en de rand. Dat is niet zo gek, want

op dat gebied tot in de puntjes te hebben

het is tegenwoordig wettelijk verplicht. “Die

geregeld. Daar weet assurantiespecialist

regels en eisen zijn streng en dat vind ik heel

Gerrie Okken, gevestigd in Dedemsvaart,

goed. Het beschermt de klanten tegen ‘collega’s

alles van. “Ik ontzorg mijn klanten in de

die snel willen scoren. Het heeft ervoor gezorgd

zoektocht naar wat het beste bij hen past als

dat de woekerpolis-cowboys grotendeels zijn

het gaat om verzekeringen en hypotheken.”

verdwenen.” Die strengere regels houden wel in

 

 

assurantiën & hypotheken

geld e r e g k j i l n Persoo

dat Okken regelmatig met zijn neus in de studieDat Gerrie Okken 58 is, zou je hem qua uiterlijk

boeken moet zitten. Hebt u een vraag wat betreft

niet geven. De lange man met blonde haren oogt

uw hypotheek of wilt u de mogelijkheden van

een stuk jonger. Wat is het geheim achter dit

een verzekering bespreken? Neem dan geheel

jeugdige voorkomen? “Dat komt omdat ik mijn

vrijblijvend contact op met Gerrie Okken of

beroep nog steeds erg leuk vind. Ik kom elke dag

kom langs het kantoor aan de Julianastraat 62 in

met plezier naar mijn werk en ga ‘s avonds weer

Dedemsvaart. De assurantie- en hypotheekspe-

fluitend naar huis.” Je moet fluitend en relaxed

cialist komt eventueel ook graag bij u thuis,

door het leven kunnen als het om hypotheken

zowel overdag als ‘s avonds. U kunt het kantoor

en verzekeringen gaat, zodat je kunt genieten

via telefoonnummer 0523-61 84 06 bereiken of

van de kleine dingen in het leven. Dat zorgeloze

via mailadres info@gerrieokken.nl.

regel ik graag voor de mensen!” “Ik vind het

Meer informatie via www.gerrieokken.nl

belangrijk om in alle rust de zaken helder uit te leggen. Zo kan men een compleet pakket kiezen dat volledig bij de situatie past.”

assurantiën & hypotheken

k geregeld

Persoonlij

Julianastraat 62 7701 GM Dedemsvaart T. 0523 61 84 06 E. info@gerrieokken.nl

www.gerrieokken.nl


6

ONDERNEMERSKRANT

Al sinds 2002 werken wij vol overgave en enthousiasme aan een grote diversiteit van ontwerpen. Elke opdracht vormt een nieuwe uitdaging, waarbij steeds wordt geprobeerd het maximale resultaat voor de opdrachtgever te bereiken. Wij maken niet alleen een doordacht ontwerp, maar verzorgen ook uw bouwkundig tekenwerk, vergunningsaanvragen, technische omschrijvingen en aannemersselectie. Ook tijdens de uitvoering kunnen wij verder ontzorgen door tijdens de bouw een oogje in het zeil te houden. Ontzorgen van ontwerp tot oplevering met als motto: Bouwen is Leuk!

Bent u op zoek naar een eigenzinnig ontwerp? Wilt u geen standaard bouwplan, maar een ontwerp op maat? Kom dan eens langs voor een vrijblijvende kennismaking, wij kunnen u dan uitleggen wat wij voor u kunnen betekenen! Nieuwelandstraat 7A 7731TH Ommen tel. 0529-455610 info@veenarchitect.nl www.veenarchitect.nl

bezoek onze website voor meer inspiratie!

www.Veenarchitect.nl


7

VECHTDAL/SALLAND

Deen Makelaars: van zoekopdracht tot sleuteloverdracht De arbeidsmarkt verbetert, net als de koopkracht en het vertrouwen in de toekomst. Tel de lage rentestand erbij op en je hebt de belangrijkste redenen waarom de woningmarkt weer bloeit. Wanneer u zich begeeft op die markt, dan is het goed om u te laten begeleiden door een vakkundig makelaar. Bij Deen Makelaars vindt u zowel jarenlange ervaring als jong enthousiasme om u te helpen de juiste keuze te maken.

Dankzij jarenlange ervaring is Deen Makelaars een betrouwbare en deskundige partner bij de aan- of verkoop van een woning. Ondanks de vele kleine lettertjes is de aan- en verkoop met de begeleiding van Deen geen grote klus. “Onze kracht is de uitstekende kennis van de regio, die we kennen als onze broekzak. Omdat we precies weten wat er speelt in de gemeente Hardenberg op het gebied van wonen en werken, kunnen we altijd zorgen voor een goede match tussen de koper en een pand.” DEEN MAKELAARS Admiraal Helfrichstraat 7 |  0523 263 520 www.deenmakelaars.nl  info@deenmakelaars.nl Deen Makelaars

Klaas Deen, sinds 1977 in Hardenberg gevestigd

vroeger, maar missen de ervaring en het inzicht

met zijn makelaardij, kijkt trots naar zijn zoon

in de woningmarkt. Beide kunnen wij bieden.”

Hugo, die sinds januari als makelaar in de zaak is

Met Herma Croezen is het trio makelaars com-

gekomen. “Hij brengt behalve zijn kennis vooral

pleet. Zij worden ondersteund door Jannie Deen

de frisse vernieuwende blik op de woningmarkt

en Joanne Dorgelo. Deen Makelaars is een ver-

mee. Dat is voor zowel de consument als voor

trouwde naam in Hardenberg en als NVM-lid

de zaak een goede toevoeging. Want een huis

een betrouwbare en deskundige partner voor

kopen is een grote stap en niet elk droomhuis is

aan- en verkoop van uw woning of bedrijfspand

wat het lijkt.”

en voor taxaties. Deen Makelaars begeleidt u van zoekopdracht tot sleuteloverdracht.

Hugo merkt dat de klant kritischer is over de rol van een makelaar: “Toch nemen we hen

Deen Makelaars

veel werk uit handen, zoals brochures maken,

Admiraal Helfrichstraat 7

presentatie, advertenties, juridische zaken en

7772 BV Hardenberg

een visueel bouwkundig oordeel om te voorko-

T (0523) 263 520

men dat de klant in de problemen raakt.” Deen

F (0523) 260 521

Makelaars beschikt over een centraal systeem

info@deenmakelaars.nl

met veel informatie over het woningaanbod.

www.deenmakelaars.nl

Klaas: “Klanten zijn beter geïnformeerd dan

Architectuur op maat! Praktisch ingesteld, betrokken en gevoelig

het plan “de Driesprong” aan de Varsenerstraat,

voor de haalbaarheid van een project. Dat

waarin naast een apotheek ook 5 appartementen

is het motto van het architectenbureau van

gebouwd zullen worden. Ook de veelbespro-

Gerlof van der Veen uit Ommen. Zijn hand-

ken evenementenvoorziening op de markt in

tekening is eigentijds en modern, maar dat

Ommen is van zijn hand.

betekend niet dat hij geen andere stijlen kan ontwerpen. Deze veelzijdigheid zorgt er

“Bij iedere opgave verwacht ik een actieve rol

al sinds 2003 voor dat het werkterrein zeer

van de opdrachtgever. Samen onderzoeken we

divers is en naast particuliere woningbouw

wat deze nou precies wil en komen we tot een

ook gericht is op bedrijfspanden, clubge-

passend ontwerp. Intensief overleg is de basis

bouwen en zorggebouwen.

van een goed plan, zodat we binnen alle randvoorwaarden voor iedereen een eigen oplossing

Naast diverse particuliere woningen heeft hij ook

vinden, een ontwerp op maat”

Kulturhus De Wiekelaar in Oudleusen, en de uitbreiding van het clubhuis voor Golfclub Hooge

ir. G. van der Veen Architect BNA

Graven in Arriën ontworpen. Projecten waarin

Nieuwelandstraat 7A

functionaliteit, duurzaamheid en architectuur

7731 TH Ommen

succesvol zijn geïntegreerd. Voor het centrum-

0529-455610

plan in Ommen is een ontwerp gemaakt voor

www.veenarchitect.nl

Monierweg 2 | 7741 KT | Coevorden | Tel. 0524 523003

w w w. k i n d e r s p e e l p a r a d i j s c o e v o r d e n . n l


8

ONDERNEMERSKRANT Verkoop en onderhoud van alle merken auto’s

Autobedrijf

Bert Wieten

Uw adres voor mobiliteit, vertrouwd, betaalbaar, transparant en een optimale service. Slimmer rijden begint bij ...

Autobedrijf

Bert Wieten

Sinds

1988

Boeierweg 11 - Zwolle | 038-4212128 info@bertwieten.nl www.bertwieten.nl www.privateleasezwolle.nl

T R ANSP OR TE N

e Alles voor d eer. m en er m badka en er rm Laat u info . en er ir en insp

Gratis advie s en ontwerp van uw badkamer!

STE NIEUWLEUSEN Voor al uw transportvragen kunt u bij ons terecht.

Fam. Mijnheer Meeleweg 12B 7711 EM Nieuwleusen 0529 482332

Compleet! voor prof én doe-het-zelf

www.schoutenexceptioneel.com

TOT 40% G KORTIN radiatoren

Op de partij eciaal welke wij sp en voor u hebb ingekocht!

Erkend Sikkens specialist! Alle kleuren te mengen

SERV I CE | ASS ORT I MENT | VO ORR AAD | VO ORDEEL Hoogeveenseweg 7b, 7777 TA Schuinesloot | T (0523) 683 555 Open: ma. t/m vr. 06.30-18.00 u. | di. + do. tot 20.00 u. | za. 07.30-16.00 u.


9

VECHTDAL/SALLAND

Op zoek naar een nieuwe bedrijfsauto? Maak nu kennis met de NIEUWE Citroën JUMPY. De nieuwe Citroën Jumpy is een multi-

Hammerweg 1-5

functionele luxe bedrijfsauto met zeer

7731AH OMMEN

comfortabele rijeigenschappen. Maak nu een

Telefoon: 0529-456247

proefrit bij Autobedrijf Bouwman Ommen.

info@bouwman.citroen.nl www.autobouwman.nl

De nieuwe Jumpy is leverbaar vanaf € 17.000,excl. BTW **Maak gebruik van de aanbieding: 5 jaar Financial lease tegen 0% rente**

‘Authentiek en creatief’ Deze twee woorden zeggen veel over het

het zelf nog niet gezien hebben. Een kwaliteit

werk van de gepassioneerde Dalfser foto-

van beiden is dat ze precies datgene weten vast

grafen Robert Westera en Paul Bink. Beiden

te leggen op hun foto’s wat essentieel is voor de

hebben hun eigen bedrijf als fotograaf.

opdrachtgever. Of het nou een artiest, een gezin, een voorwerp of een bruidspaar is. Aangezien

Robert is één van de huisfotografen van Hedon

hun werk uitblinkt in originaliteit én het goed

in Zwolle en gaat regelmatig op pad met de suc-

klikt tussen de twee mannen hebben ze besloten

cesvolle band Bökkers, zowel met optredens als

hun krachten te gaan bundelen en regelmatig

ook om bandfoto’s te maken. Verder fotografeert

samen te gaan werken door op pad te gaan en te

hij veel op festivals en evenementen.

fotograferen. Je laten fotograferen door Robert en/of Paul staat garant voor krachtige en pure

Paul is bekend van zijn Eizer project waarbij

foto’s, echte kunstwerken!

hij meer dan 200 mensen in hetzelfde oude gele wielershirt heeft geportretteerd. Paul is gespecia-

Het werk van Robert is te vinden op www.

liseerd in portretfoto’s in zwart-wit. Verder doet

robertwestera.nl en van Paul op www.prenten-

Paul opdrachten voor de IJslandspecialist en het

vanbinkfotografie.nl

tijdschrift Nordic. Hij fotografeert een paar keer per jaar op IJsland. De overeenkomst tussen Robert en Paul is dat zij mensen in foto’s weten te vangen zoals zij

STE Nieuwleusen, Exceptioneel Transport van A naar B, van A tot Z Nieuwleusen. In Nieuwleusen is sinds 2014 het transportbedrijf STE Nieuwleusen gevestigd, ook bekend als Schouten Transport BV wat voorheen in Elspeet gevestigd was. De familie Mijnheer uit Nieuwleusen nam het bedrijf uit Elspeet in 2014 over en haalde het naar Nieuwleusen.

Van de boot af in Noorwegen met een transformator van 40 ton

DOEN EN ONDERNEMEN: DAN ONTDEK JE WAT ER BIJ JOU PAST!

STE Nieuwleusen is een gerenommeerd bedrijf

ook ja doen’, aldus eigenaar Gerrit Mijnheer.

in (exceptioneel) transport door geheel Europa

Naast het transport verzorgt het bedrijf voor

en zelfs daarbuiten! Door een sterk team aan

meerdere klanten naast het transport ook de

mensen, een divers, modern en milieuvriendelijk

montage en lifting van hun producten. Onder

wagenpark, goede partners en een uitgebreid

andere de montage van prefab betonnen weeg-

netwerk, is er eigenlijk geen transportprobleem

bruggen behoort tot de specialiteiten. STE

wat de specialisten uit Nieuwleusen niet op

Nieuwleusen heeft al tientallen jaren ervaring in

kunnen lossen. Onlangs vervoerde het bedrijf

het transport en montage van (buitengewone)

MEELOOPDAG- EN MIDDAG GROEP 8:

bijvoorbeeld nog een ketel van 7! meter doorsnee

ladingen door heel Europa. Denk hierbij aan

Vrijdag 20 januari 2017 & woensdag 25 januari 2017

van de Veluwe naar Rotterdam. ‘Voor dit trans-

(prefab) beton-delen, (zelfrijdende) grondver-

port hebben wij alles geregeld, zelfs de kraan en

zet- en landbouwmachines, staalconstructies,

een binnenvaartschip, want de ketels konden

kisten, silo’s, containers, enzovoorts. Daarnaast

uiteraard niet over de snelweg. Klanten komen

is er de expeditieafdeling die helpt te ontzorgen

bij ons terug om onze daadkracht, ja zeggen is

in uw transportvraag van uw goederen. Of het nu

OPEN HUIS: Woensdag 8 februari 2017

INFORMATIEAVOND OUDERS: 24 januari 2017

naar België is of naar Roemenië. Het bedrijf kent

MASTERKLASLESSEN VOOR GROEP 8 OP HAVO/ATHENEUM NIVEAU:

zelfs een uitzonderlijke dienstverlening naar de

Inschrijven vanaf 7 oktober via masterklasdezevenlinden@ooz.nl

Baltische staten en Rusland! STE Nieuwleusen onderscheidt zich door korte lijnen. Denken in oplossingen, snel en flexibel handelen! Kortom alles in huis om uw (exceptionele) vracht veilig Montage van een weegbrug door STE Nieuwleusen

van A naar B te brengen, van A tot Z.

TOPKLASLESSEN VOOR GROEP 8 OP VMBO EN MAVO NIVEAU: Inschrijven vanaf 7 oktober via topklasdezevenlinden@ooz.nl


10

ONDERNEMERSKRANT

Voorstraat 45 • T. 0523-261227 • www.compagne.nl

Contact Joost Eilert en Annemarie Eilert Het Oude Station Stationsweg 4 7722 HA Dalfsen 0529 434273 www.hetoudestation.nl Openingstijden Dinsdag t/m zondag vanaf 10:00uur De keuken is tot 20:00 uur open Of volg ons nu via: @hetoudestation /hetoudestation

Wist u dat ...... * Edelsmid Silvia sieraden op maat voor u maakt? * U bij Edelsmid Silvia uw sieraden kunt repareren? * Edelsmid Silvia oude sieraden kan omsmelten naar uw eigen stijl. Op deze manier krijgt uw sieraad een uniek karakter, uw karakter!

De Plas 10 8102 CS Raalte T 0572 - 364135

E I

info@edelsmidsilvia.nl www.edelsmidsilvia.nl


11

VECHTDAL/SALLAND

Leg u mooiste momenten vast Mijn naam is Marieke Woertink - Jonkers.

Vanaf mei 2014 heb ik de stap gezet en ben einde-

uit het mooie Ommen. Creatief ben ik mijn

lijk voor mezelf begonnen als professioneel foto-

hele leven al. Maar nooit gedacht dat ik

graaf. Heerlijk vind ik het. Op de meest mooie

daar mijn werk van kon maken.

momenten van iemands leven, mag ik aanwezig zijn en het vast leggen. Dat doe ik met veel liefde!

In 2002 kreeg ik een baan bij een fotograaf. Eerst

Compagne is en ademt Bruidsmode Compagne Bruidsmode Hardenberg is al

maatwerk. In de ruime winkel aan de Voorstraat

bijna 100 jaar een begrip in heel Nederland.

in Hardenberg heeft Compagne verschillende

In 2012 hebben Jannie Nijboer en Cécile

pasafdelingen . Hier ben je gegarandeerd van

Compagne dit unieke en succesvolle fami-

alleen in de winkel maar al gauw werd ik ook op pad gestuurd. Ik heb een aantal cursussen gevolgd. En heel veel geleerd in de praktijk.

privacy, exclusiviteit, discretie én alle aandacht.

liebedrijf overgenomen met de ambitie om

Het uitzoeken van een trouwjurk is een bele-

vanuit een prachtig breed assortiment mer-

venis en daar mag je wat ons betreft alle

ken en maten het concept Compagne nog

tijd voor nemen. En vergeet dit niet: Bij ons

steviger in de markt te zetten.

draait het maar om één persoon. Om jou. Zodat je op die ene speciale dag kunt zijn wie je

Samen met hun zeer ervaren team streven de

bent. Jezelf. Mooier dan ooit!

dames naar perfectie; “wij zullen er alles aan doen om van het uitzoeken van jouw droomjurk

Wees Welkom. Ervaar Compagne.

tot en met dé grote dag tot een ultieme ervaring

Jannie Nijboer & Cécile Compagne

te maken”. Compagne is en ademt bruidsmode, “bij ons ben je in goede handen”, aldus de dames.

Voorstraat 45

Je hoeft echt geen klein maatje te hebben om er

7772 AB HARDENBERG

geweldig uit te zien op je trouwdag. Het assorti-

Tel 0523-26 12 27

ment voorziet juist in alle maten vanaf maat 34

www.compagne.nl

tot maat 60. Het komen passen van een trouwjurk is het allerbelangrijkst. Geen vrouwenlichaam is gelijk en ieder merk valt weer anders. Een trouwjurk is

Grand Café “Het Oude Station” Grand café “Het Oude Station” in Dalfsen

van Dalfsen werd in 1902 ontworpen door de

is gelegen aan het spoor Zwolle – Emmen,

architect Eduard Cuypers. “Het Oude Station”

dus bereikbaar voor iedereen. In ons grand

ligt in een bosrijke omgeving nabij “de Zwevende

café kunt u gezellig een kopje koffie drin-

kei”, kasteel Rechteren, Huize den Berg, rivier de

ken, een krantje lezen, lunchen of dineren, maar er is ook ruimte om te vergaderen, en

Vecht, de Westermolen, molen Fakkert en landgoed Den Aalshorst.

op afspraak is het mogelijk om een feest te

Silvia Freriks geeft elk sieraad een uniek karakter mee

Edelsmid Silvia houdt de herinnering levend Soms heb je het geluk dat je mensen mag

‘Ik help mensen om een herinnering levend te

ontmoeten zoals Silvia Freriks. Waar je wel

houden. Dat kan via unieke trouwringen, maar

vieren. Aan de bar of aan de stamtafel kunt

“Het Oude Station” is een startpunt voor veel

eens moe wordt van de verhalen van men-

eveneens via een sieraad dat je herinnert aan een

u borrelen.

fiets- en wandel routes. (TOP) Ook maken wij

sen die voor een paar euro’s meer van baan

dierbare overledene. In het laatste geval kan ik

deel uit van “happen en trappen”, de lekkerste

veranderen, is haar arbeidscarrière een oase

ook sieraden omvormen. Dat levert een uniek

We hebben een terras aan de zuidzijde met uit-

fietstochten van Nederland en België. Wij verwel-

van rust. Als peuter kreeg ze haar eerste ring

product op, maar je moet wel beseffen dat je nooit

zicht op bos en weide en een terras op het noor-

komen u met veel plezier in ons grand café “Het

en ze wist eigenlijk meteen dat ze edelsmid

meer de originele vorm terug krijgt. Je moet er

den met uitzicht op het dorp.

Oude Station”.

wilde worden. ‘Het leek me toen al fantas-

dus wel echt aan toe zijn’, stelt Silvia. ‘Eigenlijk

tisch om zelf zoiets te kunnen maken.’

vind ik dat wel een heel mooi aspect van dit werk.

De buitenzijde van Het Oude Station is nog

Met vriendelijke groet, broer en zus

steeds in de originele staat en heeft de karakte-

Joost Eilert en

Het tekent haar persoonlijkheid dat ze de ambach-

Aan de ene kant ben je bezig met materiaal, schet-

ristieke stations uitstraling. Het stationsgebouw

Annemarie Eilert.

telijke droom altijd heeft nagejaagd en ook heeft

sen en ontwerpen en aan de andere kant heb je

gerealiseerd. Via het middelbaar beroepsonder-

het persoonlijke contact. Het is voor mij in ieder

wijs (‘ik was het enige meisje dat voor de richting

geval een ideale combinatie.’ Siersmid Silvia heeft

metaal koos’) kwam ze in Schoonhoven uit bij de

inmiddels een goed bestaan opgebouwd met haar

opleiding tot goudsmid. ‘Dat was nog steeds een

bijzondere sieraden. Tevens heeft ze in haar nieu-

mannenwereld, maar ik voelde me er helemaal

we winkel aan De Plas 10 in Raalte, een collectie

op mijn plek’, aldus Silvia die erkent dat het een

met sieraden van bijzondere merken. Op verzoek

uitstervend beroep is. ‘Blijkbaar zijn er teveel

kan ze ook sieraden repareren. ‘Het voordeel is

mensen die niet van vieze handjes houden...’

dat ik hier zelf de reparaties uitvoer. Ieder sieraad

Direct na de opleiding waagde ze de stap naar het

krijgt dus de optimale aandacht.’

eigen ondernemerschap. Eerst voorzichtig vanuit huis, maar al snel diende zich een mooie kans aan

De Plas 10

om een winkelpand in het centrum van Heino te

8102 CS Raalte

huren. In de afgelopen acht jaar heeft ze daar vele

T. 0572 - 364 135

klanten blij gemaakt met een bijzonder sieraad

www.edelsmidsilvia.nl

die via het pure handwerk tot stand is gekomen.

info@edelsmidsilvia.nl


12

ONDERNEMERSKRANT

De gewijzigde Aanbestedingswet 2012 nu echt van kracht! Op 1 juli is de gewijzigde Aanbestedingswet 2012, door velen aangeduid als de Aanbestedingswet 2016, in werking treden. Deze Aanbestedingswet

de markt gezet worden en worden admi-

neming aan dat zij maatregelen heeft

MKB een rol spelen, maar ook risico-ver-

nistratieve lasten teruggedrongen.

getroffen om aan te tonen dat zij zich

mindering bij een aanbestedende dienst.

verbeterd heeft op het gebied waarop in

Een combinatie van een paar percelen

beginsel voor haar een uitsluitingsgrond

kan ook voordelen hebben voor de markt

van toepassing was.

en/of de aanbestedende dienst. Ook voor

2016 heeft mede ten doel, dat (semi-)overheidsopdrachten effectiever en efficiënter in de markt gezet kunnen worden.

Introductie Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA)

Aanbestedende diensten bij de overheid

de toepassing van een aantal aanbeste-

Dit interactief pdf-formulier vervangt bij

en semi-overheidsinstellingen en in de

dingsprocedures: de concurrentiegerichte

aanbestedingen zowel boven als onder

De herziene Gids Proportionaliteit

sluitingsgronden past de aanbestedende

nutssector krijgen daarmee meer ruimte

dialoog, mededinging door onderhande-

de Europese aanbestedingsdrempels het

Aanbestedende diensten dienen in de

dienst past slechts die toe die relevant zijn

voor het realiseren van strategische doel-

ling, procedure van het innovatiepartner-

Nederlandse model Eigen verklaring.

procedure en voorwaarden van de aan-

voor de betreffende opdracht.

stellingen als duurzaamheid en innovatie.

schap en de vereenvoudiging tot toepas-

De opzet en wijze van invulling van het

besteding het proportionaliteitsbegin-

Wat wijzigt nu ten opzichte van ‘oude’

sing van het dynamisch aankoopsysteem.

UEA is anders dan de oude modellen

sel in acht te nemen. De herziene Gids

Het ARW 2016

Aanbestedingswet 2012?

Er is daardoor ook meer ruimte gecreëerd

Eigen verklaring. Met name de vragen

geeft hiervoor de aangepaste handvatten,

Het Aanbestedingsreglement Werken

voor communicatie tussen de partijen.

over uitsluitingsgronden vragen meer

die noodzakelijk zijn geworden door de

2016 is aangepast aan de nieuwe aanbe-

Flexibeler procedures zijn mogelijk

Met deze maatregelen wordt vraag en

invulwerk van de onderneming. Nieuw

Aanbestedingswet 2016. Om een aantal

stedingswetgeving en is met name aan-

De Aanbestedingswet 2016 biedt even-

aanbod beter op elkaar aangesloten en

is, dat het beginsel van self cleaning is

voorbeelden te noemen:

gevuld met de flexibelere aanbestedings-

eens meer versoepeling en flexibiliteit bij

kunnen opdrachten beter en efficiënter in

opgenomen. Hiermee geeft een onder-

De mogelijkheid is gecreëerd het aantal

procedures.

het hanteren van de (facultatieve) uit-

percelen, dat aan één inschrijver gegund kan worden, te beperken. Bij een aanbe-

Hulp of Advies nodig?

steding die is opgedeeld in percelen, kan

Indien u vragen heeft over aanbestedings-

worden aangegeven dat één inschrijver

rechtelijke kwesties -voortvloeiende uit

bijvoorbeeld één of twee percelen gegund

de Aanbestedingswet 2016- dan kunnen

kan krijgen, maar niet allemaal. Met deze

wij u met raad en daad terzijde staan.

bevoegdheid moet bewust worden omgegaan, waarbij bijvoorbeeld de markt, geografische spreiding en disciplines een rol spelen. Het kan proportioneel zijn een beperking op het aantal te gunnen percelen per inschrijver op te nemen. Bij het maken van deze keuze motiveert de aanbestedende dienst de achterliggende redenen voor die keuze. Daarbij kan de

T. 06 21 20 30 02

bescherming van de belangen van het

www.europese-aanbesteding.nl

Fortuinstraat 4 7772BM HARDENBERG Tel: 0523267919 beijerbloemen@hetnet.nl

www.beijerbloemen.nl


13

VECHTDAL/SALLAND altijd vrij in uw keuze. Ik sta u graag te hulp bij het vaststellen van de waarde van polissen. Deze neem ik op in het persoonlijke draaiboek dat ik voor u maak. Voor meer informatie hierover kunt u contact met mij opnemen. U kunt Uitvaartverzorging Rina Uulders volgen op Facebook. Het is een

Laat je inspireren De beurs is 29 oktober 2016 van 10.00 - 16.00 uur Het Baken, Trompstraat 2 te Ommen Georganiseerd door uitvaartverzorging Rina Uulders. Toegang gratis | In samenwerking met meer dan 20 andere bedrijven Voor meer informatie kijk op www.uitvaartverzorgingrinauulders.nl

online plek om mensen ervan bewust

De uitvaartwereld is volop in beweging. De tijd dat mensen na een overlijden alles overlieten aan de uitvaartverzorger is gelukkig voor-

daarbij komt kijken kan voor de

Wat is er allemaal te zien

nabestaanden een hele opgave zijn.

Rouwvervoer

te maken wat er allemaal mogelijk is en

Een sterfgeval in heel ingrijpend. Het

wat er speelt in de uitvaartwereld.

regelen van de uitvaart en alles wat

bij. Familieleden zijn actief betrokken, mondiger en er steeds meer van doordrongen dat een persoonlijk afscheid een waardevolle herinnering

Op Facebook blijft u op de hoogte van

creëert. Ik ben hier blij mee en het verwoordt precies mijn manier van wer-

het laatste nieuws. U vindt er ook regel-

ken. Ik werk daarom steeds vaker ‘op maat’. Zorg wanneer het moet en

matig spreuken en teksten om over na

ondersteunen wanneer u zelf zorgt!

te denken. Wilt u in contact komen met Uitvaartverzorging Rina Uulders?

Als er vooraf niets geregeld is komt men daarbij ook nog eens voor de vraag te staan, hoe de overledene het graag had gewild. Laat u niet door dat moment verras-

Graag wil ik ook uw uitvaartbegeleider zijn. Ik hou van mensen die actief

Dat kan, door te bellen met 0650661632

betrokken zijn, een eigen mening heb-

of u kunt haar website www.uitvaart-

ben, open staan voor alternatieven

verzorgingrinauulders.nl bezoeken

en inspiratie. Ik werk vraaggericht en

en een mail sturen.

sen, kom naar de uitvaartbeurs om in een ontspannen sfeer te kijken welke mogelijkheden wij als gezamenlijke ondernemers u via de Uitvaartverzorging Rina Uulders kunnen bieden.

inspireer natuurlijk graag. Daar komt

U kunt ook met diverse standhouders in gesprek gaan o.a. verzekeringsmaatschappij, Notaris, kistenmakers ….enz En wij laten u zien wat er mogelijk is bij een koffietafel. Verder kunt u diverse monumenten, vele soorten kisten, bloemstukken, bekijken. Er zijn studenten die een demonstratie geven hoe een kist op de schouders

Uitvaartbeurs zaterdag 29 oktober 2016 van 10.00 tot 16.00 uur

wordt gedragen.

voor mij goed en is voor u voordeliger.

Het baken, Trompstraat 2, Ommen

Natuurbegraafplaats.

Vrije keus van uitvaartverzorging

Laat je inspireren

bij dat ik financieel transparant en zonder verrassingen werk. Dat voelt

Als u een uitvaartverzekering heeft

Uitvaartverzorging Rina Uulders

bent u niet verplicht de uitvaart te laten

Sluijerweg 8

uitvoeren door een uitvaartverzorger

7731 SZ Ommen

van de verzekeringsmaatschappij waar-

T. 06 - 50661632

bij u de polis heeft afgesloten. Dit is een

rina@uitvaartverzorgingrinauulders.nl

algemeen bekend misverstand! U bent

www.uitvaartverzorgingrinauulders.nl

BEIJER BLOEMEN Beijer Bloemen is sinds 1984 gevestigd in

Een team van gediplomeerde bloemisten staat elke

het centrum van het sfeervolle Hardenberg,

dag voor u klaar om u te helpen bij het maken

Ook is er informatie te krijgen over

Samen met alle standhouders heten wij u hartelijk welkom

“Afscheidsfotografie … van onschatbare waarde”

tegenover de Hema. In het authentieke

van een keuze. Ook voor gelegenheidsbloemwerk,

Wij zijn Karin Hulst en Else Hultink en we

en kracht aan de nabestaanden. Zij maken mis-

pand kunt u terecht voor een ruim assorti-

zoals bruids- of rouwwerk, bent u bij ons aan

hebben elkaar ontmoet in januari 2015 op

schien 10% van de dag mee, de rest gaat in een

ment seizoens bloemen, trendy boeketten,

het juiste adres. Tot ziens bij Beijer Bloemen.

de opleiding voor Afscheidsfotografie. Sinds

roes aan hen voorbij. Wij kunnen die moeilijke

planten en accessoires. Tevens verkopen wij

AKTIE. Bloemen die binnen het postcode

december 2015 zijn wij allebei gecertificeerd

maar dierbare momenten voor u vastleggen. Met

een aantal merken waaronder potterie van

gebied 7770/7773 vallen worden gratis bezorgd.

en als afscheidsfotograaf werkzaam. Wij

gevoel, op gepaste afstand, zonder gebruik van

"Brynxz", zeepjes van "Puur Zeep"

Deze aktie geldt alleen als u online besteld heeft.

werken samen, maar ook individueel en kun-

flitser, is een van ons onopvallend aanwezig om

nen elkaar vervangen wanneer dat nodig is.

de uitvaart voor u vast te leggen. We leveren de foto's af op DVD en maken een herdenkings-

Het in beeld brengen van een persoonlijk afscheid

boek. We horen vaak dat het herdenkingsboek

is iets speciaals. Het vertrouwen dat je krijgt van

een tastbaar en waardevol middel is om met

de mensen op de meest intieme en kwetsbare

mensen die op bezoek komen te praten over

momenten in hun leven, is bijzonder om mee te

het verlies. Ook voor mensen die niet aanwezig

mogen maken en geeft een grote meerwaarde aan

konden zijn bij de uitvaart of voor kinderen die

ons vak. Als wij een reportage maken van een uit-

te jong zijn om het bewust mee te maken is zo’n

vaart leggen we de liefde voor de overledene vast

album van grote waarde.

die tastbaar aanwezig is tijdens zo’n dag. Dit gaat altijd in overleg met de familie en/of de uitvaart-

De eerste tijd na een overlijden kan het bekijken

ondernemer. Naast details zoals ineengestren-

van de foto’s veel pijn en verdriet geven en kan

gelde handen, een arm om de schouder, een hand

het idee dat de foto’s in de kast liggen voldoende

die de kist streelt, kan het ook gaan om meer

zijn. Op elk gewenst moment kunnen ze immers

intieme momenten zoals het sluiten van de kist

tevoorschijn gehaald worden. Dat is toch een

of het uitdragen van de overledene. Daarnaast is

fijner idee dan achteraf spijt hebben dat er geen

het belangrijk dat de mensen die aanwezig zijn

foto’s zijn gemaakt. Want net zoals geboorte,

bij de afscheidsbijeenkomst terug te zien zijn in

verjaardagen en vakanties maakt ook de dood

de reportage, want hun aanwezigheid geeft troost

onderdeel uit van het leven. En al deze momenten maken ieders levensverhaal compleet en verdienen het ook om vastgelegd te worden.

In scene gezet

Else Hultink

Karin Hulst

06-27586202

06-11445562

www.elsehultink.nl

www.karinhulst.nl


14

ONDERNEMERSKRANT

Voor iedereen een auto!

Private Lease Zwolle

Wij bieden u het volgende aan:

Vanaf

Voor

199,-

299,-

p/mnd

Hyundai i10 comfort Alles voor 1 prijs p/mnd

p/mnd

Hyundai i20 i-motion

Alleen nog maar tanken!

Alle merken mogelijk!

of kom langs bij ons bedrijf in Zwolle

Autobedrijf Bert Wieten

Bekijk ons aanbod online op: privateleasezwolle.nl Boeierweg 11 - Zwolle | T. 038-4212128 | info@bertwieten.nl

Contact Joost Eilert en Annemarie Eilert Het Oude Station Stationsweg 4 7722 HA Dalfsen 0529 434273

Profiteer nu van 15% vroegboekkorting ook tijdens alle schoolvakanties

Voor meer informatie of reserveringen: www.gerner.nl of bel 085 – 0160 190

Wilt u iets vieren bij “Het Oude Station” een vergadering houden, of informatie aanvragen, neemt u dan vrijblijvend contact op. Of volg ons nu via /hetoudestation @hetoudestation

st speciali r a a n j re e 5 lo 3 Al ang V tie. en Beh in Verf mdecora n en raa Gordijne

Boxbergerweg 82, 7412 BG Deventer, Tel.: 0570 - 61 37 30 www.vanmourik-verfenwand.nl

Voor het isoleren van uw woning . . .

Onderhoud – verbouw Kozijnen – ramen – deuren Goot en boei bekleding

Langewijk 166 7701 AK Dedemsvaart

T. 0523-615851 www.zeven-linden.nl

Alle soorten glas en isolatieglas Dakisolatie Gevelinspecties en advies

Hardenbergerweg 48, 7731 HE Ommen

Tel: 06-20 30 37 96 / 0529 - 45 38 23

www.bouwservicehorsman.nl


VECHTDAL/SALLAND

15


16

ONDERNEMERSKRANT

Wonen in Woonvoorziening Huize Marjo: “Zo gewoon als mogelijk en bijzonder waar nodig” Sinds 1982 biedt "Huize Marjo" een warm en vertrouwd thuis aan mensen met een geestelijke of lichamelijke beperking.

Locatie Nijeveen

Dorpsstraat 57/59, 7948 BM Nijeveen

St. Woonvoorziening “Huize Marjo” is een

worden om wie ze zijn, zeggenschap hebben over

kleine zorgorganisatie, die een compleet

hun leven, verbonden zijn met andere mensen,

zorgpakket kan aanbieden aan jongvolwas-

vrienden hebben, deel hebben wat er in hun

senen, volwassenen en ouderen, die dan ook

omgeving gebeurt, van betekenis zijn voor ande-

om welke redenen zorg nodig hebben. Al

ren en een bijdrage leveren aan de samenleving.

dan niet met een verstandelijke beperking.

St. Woonvoorziening “Huize Marjo” zet zich in

Wij willen een bijdrage leveren aan de inte-

om alle vormen van ondersteuning aan te sluiten

gratie van mensen die vanwege hun proble-

op de vragen en wensen van de bewoners / die

matiek niet zelfstandig kunnen wonen.

aan onze zorg zijn toevertrouwd. Dat doen we in goed overleg met de bewoner / cliënt, familiele-

E: locatienijeveen@huizemarjo.nl Telefoon: 0522 47 5453

Onze missie is het bieden van zorgvraag gestuur-

den en vertegenwoordigers. Alle overige proces-

de begeleiding waar cliënten een veilig en goed

sen binnen Woonvoorziening “Huize Marjo”

thuis nodig hebben met hoogwaardige onder-

zijn daaraan ondersteunend en dienstbaar.

steuning wat bijdraagt aan een zinvol bestaan.

Locatie Dedemsvaart

Rheezerend 76, 7701 BG Dedemsvaart

St. Woonvoorziening “Huize Marjo” vindt het

Stichting Woonvoorziening

belangrijk een cultuur te ontwikkelen waarin de

Huize Marjo

cliënten zich thuis voelen! En waarbij de essentie ligt bij “zo gewoon als mogelijk en bijzonder

Locatie Nijeveen

waar nodig”. Het is onze visie dat door de juiste

Dorpsstraat 57/59, Nijeveen

omstandigheden en randvoorwaarden te cre-

Tel: 0522 – 475 453

ëren, een optimale omgeving ontstaat, waarin

locatienijeveen@huizemarjo.nl

de bewoner/ cliënt met de professionele onder-

E: locatiededemsvaart@huizemarjo.nl Telefoon: 0523 235194

Uw financiële zaken weer op orde Financiële Dienstverlening Budget coach

steuning van zijn begeleiders, tot een optimale

Locatie Dedemsvaart

invulling van zijn of haar persoonlijke situatie

Rheezerend 76, 7701 BG Dedemsvaart

centraal is en zijn of haar optimale beleving en

Tel: 0523 – 235 194

tevredenheid ons hoogste doel. Net als iedereen

Mob: 06-14726672

willen ook onze bewoners / cliënten gewaardeerd

locatiededemsvaart@huizemarjo.nl

Kleinschalige zorginstelling ’t Rechthoes dagbesteding Gemeente Hardenberg Wij zijn Derk Jan de Vries en Sairien Pol.

aal ongewenst gedrag en/of sociaal emotionele

Wij hebben een mooie locatie in Brucht

gedragsproblemen. Wij bieden individuele bege-

(Veenlandweg 5) waar we diverse activiteiten

leiding gericht op deze problematiek en geven

aanbieden op onze dagbesteding voor jonge-

deze jongeren structuur. Indien nodig schakelen

ren uit de gemeente Hardenberg. ’t Rechthoes

we externe professionele hulp in.

dagbesteding is uniek in de gemeente Hardenberg. Wij zijn de laatste plaats voor

Tevens hebben wij twee projecten waar de deel-

Budgetbeheer

jongeren met problemen die in andere

nemers actief aan deelnemen en in worden bege-

zorginstellingen moeilijk te handhaven zijn.

leid. Project hulp aan kwetsbaren is een project

Dit kan komen door hun eigen probleem-

gericht op het opdoen van werkervaring, het

Bewindvoering & Mentorschap

gedrag, maar ook doordat zij in deze

aanleren van sociale omgang met anderen en

(grotere) zorginstellingen niet de specifieke

het aanleren van maatschappelijke betrokken-

zorg en aandacht vinden die zij nodig hebben.

heid. Daarnaast hebben wij het unieke project

T: 0548-617628 • M:06-30470561 www.saamthuisbegeleiding.nl

Fiets voor Niets, bij dit project knappen wij Door ons beleid, opgesteld vanuit de ervaring in

fietsen op van oude fietsen en deze geven wij weg

jarenlang straathoekwerk en vanuit de Stichting

via diverse instanties o.a. Vluchtelingenwerk en

de Stuw, de kleinschaligheid en de daaruit voort-

de Diaconieën van de verschillende christelijke

vloeiende individuele aanpak, willen wij deze

kerken in Hardenberg. Mocht u een oude fiets

doelgroep het gevoel geven zich thuis te voelen.

bezitten en wilt u er graag vanaf? Dan kunt u via

We begeleiden jongeren met een laag intelligen-

info@hetrechthoes.nl of via 0523-231766 met ons

tie quotiënt en gedragsproblematiek, zoals soci-

contact opnemen.


17

VECHTDAL/SALLAND

Alles voor een 2e of 3e ronde geen probleem en doen we helemaal gratis. Voor het bezorgen van het door U bij ons aangekochte vragen we een kleine vergoeding. Bezorgen in Nieuwleusen 5 euro en buiten Nieuwleusen, maar niet verder dan 25 km, vragen we 10 euro. Onze vaste bezorg- en ophaaldagen zijn dinsdag en donderdag en na telefonische afspraak. Bel voor het maken van een afspraak met tel. nr:

Kringloopwinkel Deuroe Veuroe heeft in

0529-76 01 70 of 06 45 80 11 19.

2012 haar deuren geopend. De winkel is gelegen aan De Grift 17, een mooie locatie

Maar ook voor Uw oud papier/karton of boeken,

met voldoende parkeerruimte. De naam

alle kapotte elektrische apparaten, glas, kleding,

“Deuroe Veuroe” is gekozen met een

schoenen en lompen kunt U bij ons terecht.

knipoog naar de slogan van Nieuwleusen

Hiervoor hebben wij speciale containers en kun-

Synergie “Deur Oons Veur Oons”.

nen wij ervoor zorgen dat dit netjes en goed gere-

Kringloopwinkel Deuroe Veuroe is onderdeel van de Coöperatie Nieuwleusen Synergie en werkt hoofdzakelijk met vrijwilligers. Nieuwleusen Synergie heeft als doelstelling om het dorp Nieuwleusen leefbaar (en betaalbaar) te houden voor iedereen. Dit willen we bereiken door veel meer in het dorp zelf te doen. In de oprichtingsakte is dit verwoord als “Het (doen) ontwikkelen en (doen) exploiteren van een zelfvoorzienend Nieuwleusen voor een leefbare toekomst met gebruikmaking van duurzame energie en technieken”. De doelstellingen van Nieuwleusen Synergie zijn alleen te realiseren als we het samen gaan doen. Samen sta je immers sterk en samen kunnen voordelen behaald worden. Inmiddels zijn er diverse initiatieven opgestart om invulling te geven aan deze samenwerking. De voordelen die hier uit komen zullen terugvloeien naar de leden (die gezamenlijk de gemeenschap van Nieuwleusen vormen). Kortom; we doen het samen en de baten zijn ook voor ons samen (Veur ons, deur ons).

De Grift 17 7711 EP Nieuwleusen Nederland

E: deuroeveuroe@gmail.com T: 0529 - 760170 M: 06-45801119

www.deuroeveuroe.nl

cycled wordt. Elke maand hebben wij leuke acties Bij

kringloopwinkel

Deuroe

Veuroe

in

die bekend worden gemaakt op onze facebookpa-

Nieuwleusen kunt U alles brengen wat nog een

gina en in de Dalfser Marskramer. Daarnaast zijn

tweede of derde ronde mee kan. Zolang het maar

wij ook altijd op Marktplaats te vinden.

weer verkoopbaar is nemen wij alles in. Kom snel eens een kijkje nemen in onze zeer De winkel draait geheel door de inzet van vele

uitgebreide winkel. De koffie staat altijd klaar!

vrijwilligers zodat de opbrengst van de winkel

U kunt ons vinden op De Grift 17, 7711 EP te

uiteindelijk weer terug komt aan vele projecten

Nieuwleusen. Onze openingstijden zijn: dinsdag

in Nieuwleusen. Door de enorme groei en het

t/m vrijdag van 10.00 tot 16.30 uur en zaterdags

vele werk zijn wij dan ook altijd op zoek naar

van 10.00 tot 16.00 uur.

vrijwilligers zodat we onze diensten steeds meer uit kunnen breiden. Dat is het unieke concept van kringloopwinkel Deuroe Veuroe! Wij hebben onze eigen haal- en brengservice. Een huis leeg halen of grote spullen halen is voor ons

Begeleiding bij Wonen en Werken Mogen wij ons even voorstellen? Wij zijn Bert en Annelies Boshoven en wij runnen nu al ruim 9 jaar het Thomashuis in Olst. En 7 jaar het dagbestedingsproject Worksjop.

Bent u geïnteresseerd? Neem dan een kijkje op onze sites: www.thomashuis.nl/olst www.worksjop-dagbesteding.nl u kunt ons ook bellen op tel.nr. 0570-519890

Een Thomashuis is een kleinschalige woonvoor-

of op 06-49834149.

ziening voor mensen met een verstandelijke beperking.Deze mensen wonen samen met ons in een schitterende herenboerderij. Er is nog 1 kamer vrij. Wij zijn op zoek naar een rustig iemand die bij ons wil wonen, die zichzelf op het gebied van persoonlijke verzorging aardig

Uw adres voor kunstgebitten

kan redden. Iemand die van gezelligheid houdt. Ook is er nog plek voor 1 of meerdere dagdelen

Heeft u een pijnlijk gebit of loszittend gebit?

Wij hebben contracten met bijna alle zorg-

dagbesteding.

Heeft u moeite met eten? U kunt bij één van

verzekeraars, waardoor u voor de maximale

onze drie vestigingen (in Ommen, Raalte

vergoeding in aanmerking komt. Maak snel een

en Heeten) terecht waar wij u met onze

afspraak en profiteer van een vrijblijvend en kos-

jarenlange ervaring kunnen helpen bij deze

teloos adviesgesprek.

klachten. Randy Döderlein de Win is als tandprotheticus gespecialiseerd in alles wat met kunstgebitten te maken heeft.

Dr. A.C. van Raaltestraat 2A 7731GN Ommen 0529-450003 / 06-28341411

Wanneer kunt u bij ons terecht? - Voor alle volledige en gedeeltelijke kunstgebitten - Voor het opvullen ( rebasen) en reparaties - Zonder verwijzing van tandarts of huisarts - Kunstgebitten op implantaten - Indien u gebitsklachten heeft - Behandeling aan huis mogelijk - Binnen een week een afspraak

www.intradent.nl


18

ONDERNEMERSKRANT

ZWARTE MARKT ZWARTE MARKT SLAGHAREN 2016 SLAGHAREN 2014

Iedere zaterdag geopend van 09.00 - 16.30 uur, zaterdag geopend van 9.00 - 16.30 uur, elke 2e Iedere en laatste zondag v.d. maand van 10.00 - 16.30 uur elke 2e en laatste zondag v.d. maand van 10.00 - 16.30 uur

Volop gratis parkeerruimte aanwezig! Volop gratist/m parkeerruimte Kinderen 15 jaar gratisaanwezig! toegang

ENTREE € 2,- (VANAF ENTREE € 2,-16 JAAR) INCLKOFFIE/THEE/WARME KOFFIE/THEE/WARME CHOCOLADEMELK INCL CHOCOLADEMELK

Tel.:(0523) (0523)682 682570 570//681 681 022 022 / 06-25088582 06-25088582 ●●Fax: Tel.: Fax:(0523) (0523)685 685494 494 info@zwartemarktslagharen.nl ● www.zwartemarktslagharen.nl info@zwartemarktslagharen.nl www.zwartemarktslagharen.nl www.kilroy.nlHet Het snelste snelste regionieuws regionieuws en www.kilroy.nl en de debeste bestefoto’ foto’s s

HERENSTRAAT 47 SLAGHAREN HERENSTRAAT SLAGHAREN

De specialist in kunststof rotatiegieten Tel 0548-515172

Fax 0548-518848

www.prm-kunststoffen.nl

Esweg 29 7688 RA Daarle Tel: 0546698444 Mob: 0646574877 info@eschrand.nl www.eschrand.nl


19

VECHTDAL/SALLAND

Uw veiligheid, onze zorg Veiligheid is zeker voor uw werknemers van het grootste belang. Een

mensen die op hoogte werken vanaf 2,5

door de meest recente opleidingen op de

ongeluk kan verstrekkende gevolgen hebben voor de betrokkene, maar

meter, of bij een bijzonder valgevaar bij-

hoogte gehouden van de laatste veilig-

ook voor de verantwoordelijke werkgever. Financiële risico’s zijn bij

voorbeeld bij een spoorbrug. Dit gemon-

heidsvoorschriften. Wij investeren flink

ongevallen wel met verzekeringen te beperken, Er wordt echter niet altijd

teerd volgens de Europese normeringen.

in onze toekomst op lange termijn, daar

de geleden schade uitgekeerd.Het voordeligste is en blijft toch de veilig-

Onze dakrandbeveiliging is een type die

willen we mee zeggen dat we er alles aan

heid direct goed te regelen, zodat het niet mis kan gaan.

geschikt is voor alle mogelijke dakcon-

zullen blijven doen om uiterste veiligheid

structies. Door het bijhouden van cursus-

te garanderen bij projecten. Tot voor kort

Veiligheid is zeker voor uw werknemers

sen en opleidingen behouden we voor nu

was alleen Nederland ons werkgebied,

van het grootste belang. Een ongeluk

nog het recht voor dit als enige te mogen

maar nu gaan we ook steeds vaker de

kan verstrekkende gevolgen hebben voor

monteren. Nieuw in ons assortiment zijn

grenzen over. Wij hechten veel waarde

de betrokkene, maar ook voor de ver-

de permanente valbeveiligingen op het

aan goede communicatie met klanten.

antwoordelijke werkgever. Financiële

dak. Dit is een maatwerkproduct.

Een goed uitgevoerd project start met

risico’s zijn bij ongevallen wel met ver-

een juiste planning en inschatting. Hier

zekeringen te beperken, er wordt echter

Op onze webshop zijn standaard mate-

hebben wij onze kwaliteit en marktpo-

niet altijd de geleden schade uitgekeerd.

rialen te koop dit wordt steeds verder

sitie ook aan te danken. Uiteraard in

Het voordeligste is en blijft toch de veilig-

uitgebreid. We kunnen nu al wel alles

combinatie met onze goede naam die wij

heid direct goed te regelen, zodat het niet mis kan gaan.

leveren maar is nog niet allemaal ver-

danken aan correct uitgevoerde

Pol Hoogwerkers kunt u nu ook bij ons

meld. Vooruitstrevend en veilig zijn de

eerdere projecten.

terecht voor het huren van hoogwerkers

voornaamste kernwaarden van ons VCA

Wij zijn nu in totaal bijna 15 jaar actief

en verhuisliften in alle mogelijke afme-

gecertificeerde bedrijf. Onze medewer-

in deze branche en sinds 1,5 jaar ook

tingen en uitvoeringen.

kers zijn allen gespecialiseerd en worden

Van den Berg veiligheidsnetten

“Voor een totaaloplossing op het gebied van valbeveiliging”

gevestigd aan de Industriestraat 60 in

Industriestraat 60 7482 EX Postbus 199, 7480 AD

Haaksbergen. Op deze nieuwe locatie

Ons dagelijkse werk is het monteren van

Haaksbergen

hebben we een centrale ligging waar-

tijdelijke collectieve valbeveiliging. Door

T: 0528 - 362 000

door wij nog beter onze klanten in

middel van veiligheidsnetten en dak-

F: 0528 - 362 026

Nederland, België en vooral Duitsland

randbeveiliging garanderen wij volledige

E: info@veiligheidsnetten.nl

kunnen bedienen. In samenwerking met

veiligheid. Dit op (bouw)projecten voor

I: www.veiligheidsnetten.nl

Jotem Waterbehandeling is een gerespecteerd bedrijf dat reeds meer dan 50 jaar bestaat.

Loohuis Installatietechnieken Hardenberg Wij zijn betrouwbaar, deskundig en betrokken naar al onze relaties en medewerkers, waarbij samenwerking voorop staat. Wij zijn een werkmaatschappij van Loohuis

Onze GreenSoft waterontharders verwij-

en badkamer veel minder tijd en moeite kost en

Installatiegroep. Loohuis Installatiegroep werkt

deren alle calcium- en magnesiumionen uit

veelal minder vaak zal hoeven te gebeuren. Het

met ongeveer 450 medewerkers vanuit de loca-

het leidingwater. Deze stoffen zijn verant-

zachte water levert u een gevoel van ultiem comfort

ties Fleringen, Hardenberg, Heeten, Hengelo,

woordelijk voor de gevreesde kalkaanslag

en luxe. De GreenSoft ontharders onderscheiden

Raalte, Zwolle, Apeldoorn, Almelo en Enschede in

die vervelend en moeilijk te verwijderen

zich van andere waterontharders door:

Nederland en Rheine in Duitsland aan technisch

Met veel ervaring en actuele know how in ont-

is. Bovendien is deze kalkaanslag ervoor

- De kleinste afmetingen,

perfecte installaties. Een familiebedrijf met een his-

werpen, realiseren en onderhouden van gebouw-

- Geen gebruik van elektriciteit,

torie van ruim 60 jaar.

gebonden installaties in de utiliteit, industrie en

verantwoordelijk dat, verwarmingselementen in vaatwassers, wasmachines, boilers,

woningbouw. Ervaringen die er toe bijdragen dat ú

- Eenvoudige montage en instelbaarheid.

ketels, Quookerkranen en koffiezetappara-

Wij leveren duurzame maar tegelijkertijd rendabele

uw project succesvol kunt realiseren. Comfortabele,

ten veel minder lang meegaan en bovendien

De waterontharder van Jotem garandeert u ultiem

oplossingen. Onze medewerkers hebben door scho-

veilige, duurzame en energiezuinige installaties. 

meer energie gebruiken.

comfort en luxe in uw badkamer, keuken en alle

ling en ervaring alle benodigde kennis in huis om u

 

andere ‘natte’ ruimtes.

van een duurzame oplossing te voorzien. Wij heb-

Ervaringen die er daarnaast toe bijdragen dat de

ben de kennis op het gehéle terrein van technische

gebruikers van de installaties ook gelukkig blíjven.

Dit betekent dat er eerder reparaties moet worden uitgevoerd. De levensduur van het apparaat wordt

Wij verkopen de compacte GreenSoft wateront-

installaties voor uw woning. Voor nieuwbouw,

Dankzij de 24/7 beschikbaarheid van onze deskun-

hierdoor verkort. Ook zullen uw stookkosten hoger

harders die eenvoudig door een/uw installateur

verbouw of onderhoud. U geeft uw wensen en

dige onderhouds- en servicedienst.

zijn. Ook is zacht water een weldaad voor de huid

kunnen worden aangesloten.

behoeften aan, onze vakmensen zetten dat om in

en haar, vervelende huidziektes zoals eczeem en

een op maat gemaakt ontwerp voor uw technische

Wij gaan uw uitdagingen graag aan.

Voor meer informatie kunt u onze website www.

installatie. Na uw opdracht komen onze vakmensen

waterontharder-bestellen.nl bezoeken. Hierop

in nauw overleg met de bouwkundigen de installa-

Loohuis Installatietechnieken B.V.

Zacht water zorgt er ook voor dat er minder

vindt u de verschillende GreenSoft modellen maar

ties deskundig installeren. Loohuis Installatiegroep

Kruiwiel 9

wasmiddelen nodig zijn. Algemeen geldt dat, dit

ook een dealer/installateur die bekend is met de

is een stabiele partner voor alle technische instal-

7773 NL Hardenberg

minimaal 50% verschil maakt. De aanschaf van

GreenSoft ontharders.

psoriasis genezen veelal.

laties. Door vakkundig advies, realisatie en beheer

T. 0523 - 62 50 60

een GreenSoft ontharder resulteert daardoor in een

& onderhoud, investeren wij in langdurige samen-

E. hardenberg@loohuisgroep.nl

aanmerkelijke kostenbesparing, zowel direct als op

werking met al onze relaties.

www.loohuisgroep.nl

de langere termijn. Werken met professionals die weten waar het om Het gebruik van onze GreenSoft ontharder garan-

draait. Afspraak is afspraak.

deert bovendien dat de schoonmaak van uw keuken

Korte beslislijnen. Dat is wat wij u te bieden hebben.


20

ONDERNEMERSKRANT

g r e b n e d r a H in n e Ondernem

ruimte om edt u letterlijk de bi g er nb de ar H nte de grens van De groene gemee legen gebied op ge tig ns gu t le he In k en internationa ie te ondernemen. m na dy an ga en Duitsland chaligTwente, Drenthe elkaar en kleins or vo ht ac nd aa hand met ambitie hand in heid. of wilt u vestigingslocatie e kt hi sc ge n ee ar idie? Bent u op zoek na n vraag over subs ee u bt he f O ? en g is het eerste uw bedrijf uitbreid eente Hardenber m ge de n va m t mogelijk Het Bedrijventea rsteunt u waar da de on en s er em or ondern het aanspreekpunt vo e houding denkt ht ric ge gs in ss lo den. en op en en mogelijkhe ns ka is. Met een actieve er ov ee m drukkelijk met u Bedrijventeam na Bedrijventeam? l. Contact met het en@hardenberg.n em rn de on ar na l ai Bel 14 0523 of m

men e n r e d n o l/ n . g r e b n www.harde

WWW.DEKRACHTVANGEWOONDOEN.NL


Ondernemerskrant Salland