Issuu on Google+

ONDERNEMERSKRANT

3 7 9 11

Column Andre de Vries

TWA, op zoek naar verbinding

Respectvolle en persoonlijke zorg in een warme omgeving

De Centrale As verbindt

Woonboerderij Maja

Verder in dit nummer • Een eerlijke prijs bij de Haan keukens • @Work personeelsdiensten geeft flexwerkers een gezicht

Be ki jk o o de zie k o ze pa nli uitg 10 ginane, ave

ONDERNEMERSKRANT

NOORD OOST  FRIESLAND

De onder nemers uit de reg io vertellen ...

Foto : DCA/Bouwfotografe.nl

8E JAARGANG OKTOBER 2016 NUMMER 2


2

ONDERNEMERSKRANT

AUTOBELETTERINGEN PANDBELETTERINGEN (WERK) KLEDING DRUKWERK ICARUS 19 - 8448 CJ HEERENVEEN - T: 0513-640 637 - WWW.DMHEERENVEEN.NL


3

COLUMN

Halers en brengers

inhoudelijk een uitdaging in zit. Probeer

Stel uw netwerk open voor de mensen die

te voorkomen dat zo’n club alleen maar

u ontmoet. Wees serieus geïnteresseerd in

gezellig is. Dit kan zitten in interessante

een ander en probeer diegene ook te hel-

bijeenkomsten of door kennisgroepen, die

pen. U hoeft dat dus niet zelf te doen, maar

ook worden aangeboden. Zo zijn er onder-

gaandeweg leert u mensen kennen die

nemersverenigingen, businessclubs, net-

elkaar kunnen helpen. U bent dan diegene

werkborrels, etc. etc. De beste manier om

die actief moet worden door deze twee

erachter te komen welke club bij u past, is

partijen bij elkaar te brengen. U maakt

door er heen te gaan met iemand die u al

dan in één keer twee partijen blij en zij

kent, zodat u als introducé eens rustig om

zullen niet vergeten dat u diegene was die

u heen kunt kijken. Ook kunt u (via de

dat heeft geregeld. Door op deze manier te

website) contact leggen met het bestuur en

brengen, wordt u een radertje in uw eigen

dan zult u, als het goed is, als introducé van

netwerk, met als gevolg dat het ook voor

het bestuur kunnen komen. U moet echt

uzelf gaat werken. Uw contacten zullen

van het idee af dat businessclubs alleen

ook aan u denken als er zich bij hen iets

bevolkt worden door brallende mannen in

voordoet waarvoor u de oplossing kunt

donkerblauwe pakken.

bieden. Uiteindelijk wordt u dan dus zelf ook beter van veel geven. Laat de “voor wat

Nog niet zo lang geleden schreef ik hier in een column, dat u zich wat

Ga niet naar een businessclub met het idee

hoort wat” gedachte los, want het geven en

minder in uw onderneming moet opsluiten en zich wat meer bewust moet

dat u na één of twee avonden met nieuwe

nemen zal echt bijna nooit in balans zijn.

worden van de wereld buiten uw onderneming. Deze keer daag ik u uit om

opdrachten naar huis gaat. Dan heeft u

nog verder buiten uw comfortzone te treden. Deze keer gaan we zakelijk

een verkeerde verwachting van netwerken.

Nu klinkt dit misschien allemaal heel

netwerken.

Netwerken is geen koude acquisitie en u

berekenend en bedacht, maar u zult zien

hoeft u dus ook niet uit te sloven in het

dat het vanzelf gaat als u er maar ple-

Voor velen van u de gewoonste zaak van

zakelijk netwerk brengt u wat. Een zakelijk

verkopen van uzelf of uw onderneming.

zier in hebt en serieus geïnteresseerd bent.

de wereld en een natuurlijk onderdeel van

netwerk brengt u kennis, handel en gemak.

Netwerken gaat over het leren kennen van

Vergeet ook niet dat u niet alleen bent in

het ondernemen. Misschien heb ik dan

Daarnaast kunt u er heel veel plezier uit

mensen, om daardoor elkaar te kunnen

zo’n club, want de andere leden komen

nog tips voor u, maar een groot deel van

halen. U zult mensen ontmoeten die iets

helpen en te weten waar u bepaalde ken-

met dezelfde doelstelling en zullen dus ook

de ondernemers doet veel te weinig aan

voor u kunnen betekenen. Is het niet nu,

nis of ervaringen zou kunnen halen. Dit

in u geïnteresseerd zijn. Het kost alleen

zakelijk netwerken en heel vaak wordt er

dan wel op een later moment. U komt

gaat niet werken als u alleen uzelf loopt te

eerst wel wat moeite om uit die comfort-

helemaal niets aan gedaan. Ik kan me daar

mede-ondernemers tegen, die met dezelf-

verkopen.

zone te treden, maar iedereen is in staat om

niets bij voorstellen. Blijkbaar is de wereld

de onderwerpen worstelen als u. U komt

van uw bestaande klanten, leveranciers

adviseurs tegen die u eens even een vraag

In mijn opinie is netwerken namelijk

en bekenden interessant genoeg, maar ik

kunt stellen zonder dat meteen de meter

alleen succesvol voor uzelf, als u zoveel

denk dat u zichzelf en uw onderneming

gaat lopen. De keuze in zakelijke net-

mogelijk durft te brengen en niet teveel

hiermee ernstig tekortdoet. Want een goed

werken is groot. Zoek een club waar ook

gefocust bent op het zoveel mogelijk halen.

een brenger te zijn en geen haler. Laat het netwerk úw brenger zijn. André de Vries, www.devriesinbusiness.nl

Nieuwbouw trekt aan, ook in het vrijstaande segment Dat de woningmarkt een positieve opleving ondergaat, ondervinden

van op kwaliteit geselecteerde aannemers.

velen dagelijks. Maar dat nieuwbouw ook in het midden- en hogere

Wij opereren onafhankelijk van een bouw-

segment weer toeneemt is toch een bijzonder teken van terugkerend

bedrijf en houden alle benodigde advies

vertrouwen. Zo valt in diverse woningbouwplannen in Friesland op

disciplines in één hand. Eén verantwoorde-

dat de kavelverkoop sterk is toegenomen. Zo worden door in het

lijk aanspreekpunt dus en dat ontzorgt niet

Drachtstervaartproject in korte tijd maar liefst 4 riante villa’s aan het

alleen, maar draagt ook bij aan een efficiënt

water worden gerealiseerd in een prijsklasse rond maar liefst 7 ton. In een

en foutloos proces.’

interview legt directeur Daan Zethoven van planontwikkelaar Zethoven Bouwplan Groep Heerenveen uit dat zij meer dan een verdubbeling

‘Dat het bij ons aantrekt is wellicht niet

ervaren ten opzichte van vorig jaar. ‘Wij zien deze opleving bij zowel het

alleen aan de markt te wijten, maar ook

animo voor door ons zelf ontwikkelde plannen, als bij particulieren die

aan de groei die wij bewerkstelligen met

zich met een eigen bouwkavel bij ons melden.

ons “Top of the Build” concept’, vervolgt Zethoven. ‘Toch is er onmiskenbaar een

Zethoven ontwikkelt met hun “Top of the

positiever sentiment bij mensen. De sector

Build” concept hoogwaardige architectuur

was daar ook hard aan toe denk ik.’

tegen een naar eigen zeggen zeer interessante bouwsom. Hun slogan belooft dat bij

Zethoven Bouwplan Groep ontwikkelt dus

hun woningen de optimale balans wordt

voor individuele particulieren met eigen

gevonden tussen uitstraling, bruikbaarheid

bouwgrond, maar ook in plannen die de

en betaalbaarheid.

onderneming zelf ontwikkelt. Plannen met vaak een bijzonder karakter, zoals onder

Zethoven vervolgt: ‘Wij ontwerpen unieke

anderen in Blauwestad, Heerenveen,

woningen, maar houden gedisciplineerd

Drachten, Oranjewoud, Oldeberkoop,

rekening met het budget en de technische

Doldersum en Oosterwolde.

haalbaarheid. Kijk voor meer informatie op Wij hanteren een unieke aanpak, waarbij

www.zethoven.nl (of bel 0513-760260)

onze opdrachtgevers maximaal profiteren van marktwerking doordat wij de woningen transparant aanbesteden aan een selectie

Referentie ontwerpen Zethoven

Uitgave dé media uitgevers Bezoekadres: Carneool 4 Post adres: Postbus 448 9200 AK Drachten info@demedia.nl www.demedia.nl

Colofon

NOORD-OOST FRIESLAND

Redactie Heeft u redactie voor de volgende uitgave? Neem dan contact met ons op of mail naar info@demedia.nl o.v.v. redactie OK Advertentie - exploitatie dé media uitgevers Postbus 448, 9200 AK Drachten Tel. 0512 - 57 15 00 Opmaak / DTP VDS Crossmedia BV, Emmen Tel 085 – 773 41 71 Tekst André de Vries Medewerker Jan Schuitema, Machiel Merk en Erik Luikens Verspreiding Santibri-Axender Tel 0512 - 51 22 24 Druk Hoekstra Krantendruk, Emmeloord De uitgever kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van informatie. De uitgever aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen en /of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie uit deze uitgave. Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd, gekopieerd en of openbaar worden gemaakt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Druk en zetfouten voorbehouden.


4

ONDERNEMERSKRANT

hippe woon- en kadowinkel vanaf 1 november vind je ons in Oentsjerk!

wij gaan verhuizen!

!

K R E J S T N E O • 4 9 G E NGERSWIt Bûthús) ons nieuwe adres: RE (voorheen

n kopje koffie en ee t n la k re de ie r oo v De hele week hebben we kopende klant een attentie. krijgt iedere

st : * * * a v l a r Notee

ladies night * * *

ge koopavond van ben wij weer een gezelli Vrijdag 18 november heb en een drankje even het genot van een hapje 19.00 tot 21.30 uur. Onder of kerstgeschenk. asr een mooi sinterkla naa k zoe op of en un lekker str ke Up • Vandaag Lekker nce • Aloe Vera • Blezi Ma erie Exp ing ter Ca . m.v m. ay dieet producten en ils • Consulinn, straight aw Anders Eten • Unicum Na rundvlees. Boerderij Amerijke, eerlijk

onze nieuwe winkel we zien u graag vanaf 1 november in n 11.00 - 17.00 uur van dinsdag tot en met zaterdag va

NAJAARSACTI

E

NU € 35 ,-

na, AnneBrecht en Attsje

Groeten van Trudy, Kim , Tri

Ka&Ko is een onderdeel van Zorgboerderij Moai Seldsum

De brommobiel, een comfortabel alternatief De brommobielspecialist van Friesland is te

om met een ervaren rijinstructeur de weg op te

vinden aan de Haadwei 47 in Damwâld. Een

gaan. Met een brommobiel mag men op bijna

speciaalzaak waar men tijd en aandacht

alle 80 Km wegen rijden. De unieke haal en breng

heeft voor de kopers van een brommobiel.

service en de eigen werkplaats zorgt ervoor dat de

www.easyslim.nu Tip: Lees de positieve recensies op de Facebookpagina van Easyslim.nu

brommobiel altijd in goede staat verkeert. Het bedrijf van de familie Van der Ploeg is

Minicars Van der Ploeg levert zowel nieuwe als

onstaan in 1932. De opa van Henk van der Ploeg

gebruikte brommobielen. Aixam brommobielen

begon in dat jaar een rijwiel, bromfietshandel en

voldoen altijd aan strenge veiligheidseisen. De

een auto verhuurbedrijf. Halverwege de jaren

brommobielen zijn modern, de makkelijke in/

´80 zijn zij gestart met de verkoop van brom-

en uitstap versterkt het zitcomfort, de ruime kof-

mobielen. In 1999 heeft Henk de keuze gemaakt

ferbak zorgt ervoor dat de bagage eenvoudig in

om zich geheel toe te leggen op de verkoop en

en uit te laden en te vervoeren is. In vergelijking

reparatie van brommobielen.

met een personenauto doet een brommobiel niet

De brommobiel is een goed alternatief voor een

onder en dat alles tegen een acceptabele prijs!

ieder die zich comfortabel, veilig en met veel

Voor meer informatie kijk op www.minicarsvan-

rijplezier wil verplaatsen. Bij aanschaf van een

derploeg.nl en www.brommobielrijopleiding.nl

nieuwe brommobiel is er altijd de mogelijkheid,

of bel : 0511 421537.

Niet i.c.m. andere aanbiedingen en geldig t/m 20 november 2016


5

NOORD-OOST FRIESLAND 

Wilt u ook het beste voor uw ogen? Met uw ogen bent u extra voorzichtig. Des te meer reden om bij klachten snel naar Dijk Optiek in De Westereen te gaan. Met de nieuwste oogscan-apparatuur wordt uw netvlies gecontroleerd. Ook op het gebied van oogmode blijft Dijk Optiek zich vernieuwen. Vijf vragen aan optometrist en eigenaar Theo Dijk.

ZIJN ER NIEUWE ONTWIKKELINGEN BIJ DIJK OPTIEK?

Dokkum

‘Sinds kort heb ik extra apparatuur om sneller oogafwijkingen te kunnen ontdekken. Met de

Damwâld

OCT-scan in combinatie met een Fundus-camera kunnen we de achterkant van het oog in detail

Kollum De Westereen

in bekijken. Die techniek is nu zo ver ontwikkeld dat die twee mogelijkheden nu in één apparaat Leeuwarden

zitten. Een onderzoek kan daardoor in 5 minuten worden verricht. Vijftien jaar geleden stond

Burgum

de techniek nog in de kinderschoenen. Oogartsen waren toen al blij met een wazige scan, waar mogelijk een oogafwijking op te zien was. Nu kunnen we meteen al de tien lagen van het netvlies in beeld brengen. Daarom was het voor mij het juiste moment om deze nieuwste apparatuur aan te schaffen. Zo kan iedereen in de regio profiteren van preventieve oogzorg. Voor zover ik weet, ben ik de enige zelfstandige optometrist in Noordoost Fryslân met een OCT-scan. Als oogspecialist volg ik voortdurend trainingen. Zo heb ik een cursus in Hilversum gedaan om dit apparaat

ZIE JE NIEUWE TRENDS OP HET GEBIED VAN OOGMODE?

te bedienen en de beelden beter te interpreteren.

Opvallen mag, met kleurige monturen. De modellen worden wel weer dunner en fijner. Ronde vormen zijn in, maar stoere monturen doen het ook goed. Sinds kort hebben we monturen van Porsche Design in onze collectie. Het merk Öga is ook populair en heeft een ingetogen Scandinavisch design. De brillen van Etnia Barcelona zijn stijlvol en hebben mooie kleurcombinaties. Ons eigen label loopt ook goed. Deze collectie uit Italië met het logo van Dijk Optiek zijn relatief voordelig en de prijs is inclusief dunne hoogwaardige, enkelvoudige glazen.

WAARIN ONDERSCHEIDT DIJK OPTIEK ZICH? We hebben een training gedaan waardoor we nu nóg beter weten welk montuur het best bij iemands gezicht en persoonlijkheid past. En we kunnen nog gerichter kleuradvies geven. Verder hebben we een band met onze klanten, net als mijn vader van wie ik de optiek heb overgenomen. Mensen voelen zich op hun gemak in de winkel. Sinds ons 50-jarig jubileum, twee

HEEFT HET AL NUT GEHAD?

jaar geleden, hangt er een grote zwart-

Jazeker! Bij één klant was duidelijk te zien dat een preventieve scan zin had. Hij is 46 jaar en zijn

wit foto achter de toonbank. Mijn

ouders hebben allebei glaucoom, een oogziekte waardoor je slechtziend kunt worden. Hoewel we

vader is daarop te zien met twee klan-

een normale oogdruk hebben gemeten, gaf de scan toch afwijkingen aan. Bij deze man zijn we er

ten. Ik wist niet wie zij waren, maar

nu op tijd bij. Hoe eerder je glaucoom signaleert, hoe beter. Bij een andere klant die al oogproble-

mensen herkenden er een echtpaar

men had en sinds kort nog slechter ging zien, ontdekte ik iets wat ik op een gewone netvliesfoto

uit Kollumerzwaag in met wel tien

niet had kunnen zien: een afwijking aan de gele vlek, wij noemen dat een maculagat. Ik heb haar

pleegkinderen. Op die foto hebben we

direct kunnen doorverwijzen naar de oogarts.

zoveel enthousiaste reacties gekregen dat we hem laten hangen. Een mooi tijdsbeeld.

WIE WETEN JULLIE TE VINDEN? We merken dat we meer klanten krijgen uit de wijde omgeving, globaal van Ameland tot Drachten. Dat komt vaak doordat anderen ons hebben aangeraden, waar we heel blij mee zijn. Ook vroegere klanten van De Brillenspecialist uit Damwâld weten ons te vinden, sinds we het bestand hebben overgenomen. Net als onze vaste klanten, soms wel drie generaties. Gelukkig is De Westereen nog beter bereikbaar en zijn er gratis parkeerplekken pal voor de deur. Iedereen die kiest voor deskundige oogzorg, kwaliteit en service kan bij ons terecht. Dijk Optiek Ljurkstrjitte 43a 9271 CR De Westereen T. 0511 - 44 17 05 E. info@dijkoptiek.nl I. www.dijkoptiek.nl


6

ONDERNEMERSKRANT

Uw business gaat verder,

ons commitment ook

Een financiële oplossing zo solide als uw plan U ziet kansen die anderen niet zien. Om te groeien heeft u behoefte aan iemand die denkt in mogelijkheden. Wilt u een financiële oplossing voor uw groeiplannen? Neem dan contact op met één van onze adviseurs.

Rabobank Noordoost Friesland, telefoon (0511) 42 63 40 Een aandeel in elkaar

Wijma Schoorsteen en Haarden Wij leveren de volgende diensten: Schoorsteenvegen Reiniging mechanische ventilatie Ongediertebestrijding Verkoop van haarden Onderdelen verkoop van haarden Herstellen van bv kacheldeurtjes..glas enz..

Een traditionele kip op milieuvriendelijke manier opgegroeid. Met eigen, op natuurlijke basis samengesteld voer, voor een gezond en smaakvoller stukje kip. Volledig antibiotica en salmonella en ESBL vrij!! Geeft de ouderwetse verfijnde smaak van de kip van vroeger.

Zeer scherpe prijzen voor nieuwe en gebruikte haarden hout/gas/elec

De kip wordt vers ingevroren per stuk. Hele kip maar ook kipfilets, drumsticks, etc. Directe verkoop, Kromhoek 37, Frieschepalen.

Zuiderstationsstraat 19 9271HA Zwaagwesteinde T. 0511 - 54 21 49 info@wijmatwijzel.nl www.wijmatwijzel.nl

Openingstijd: vrijdag van 14.00u. tot 19.00u. zaterdag van 11.00u. tot 15.00u. Voor meer informatie : www.dekromhoeksterkip.com (pinnen is nog niet mogelijk)


7

NOORD-OOST FRIESLAND

TWA, op zoek naar verbinding iedere opgave is uniek. Ook al lijkt

schappelijke houding en zijn we ons

andere bureaus. Sinds 2012 werken

de ene lege polder op de andere, je

bewust van de tijd waarin we leven. Het

we onder de naam GEAR samen met

hebt met andere mensen, budgetten

verantwoord omgaan met beschikbare

AchterboschZantman architecten en

en wensen te maken. Juist het vertalen

grondstoffen en ons milieu is onlosma-

Borren Staalenhoef architecten. Deze

hiervan in onze gebouwen geeft onder-

kelijk met het bouwen verbonden maar

samenwerking heeft al meerdere suc-

scheidende identiteit die verteld van de

ook de manier waarop we met elkaar en

cessen en spraakmakende gebouwen

plek, en de mensen die er bij betrokken

onze omgeving omgaan. Krimp, zorg

opgeleverd zoals de Watercampus en de

zijn. Dit heeft tot meerder prijswin-

en welzijn zijn maatschappelijke aspec-

11stedenhal in Leeuarden en de onlangs

nende projecten geleid zoals woonzorg

ten die onze houding ten opzichte van

gewonnen selectie voor het duurzame

centrum Offingaburg in Hallum maar

ruimtelijke opgaven mede bepalen en

beleefcentrum op de afsluitdijk.

Tuinstra Van Wieren architecten, of kortweg TWA is sinds 2004 gevestigd

ook tot belangrijke restauraties zoals de

onze bijzondere aandacht hebben.

in de voormalige meelfabriek ‘De Eendracht’ in Burdaard. TWA is in 1972

herbestemming van de Blokhuispoort

in Oosternijkerk opgericht door Gunnar Daan. In 2005 zijn Bauke Tuinstra

in Leeuwarden.

en Doeke van Wieren hem opgevolgd.

Innovatie Juist daarom moeten we innoveren

Burdaard, Eendracht

en onderzoeken of gebouwen beter

Verbinden is het omvattende thema in

verhalend van een opgave, een plek

Wij voelen ons verbonden met

en goedkoper kunnen. Hierdoor blij-

ons werk. Niet het realiseren van een

een proces. Zo ontstaan waardevolle en

Burdaard en Friesland. We konden de

ven woningen beschikbaar voor veel

onderscheidend oeuvre is van belang

gewaardeerde gebouwen.

oude meelmaalderij De Eendracht nog

mensen en voorkomen we schadelijke

net van de slopershamer redden en

gevolgen voor mens en milieu. Digitale

verbanden in de omgeving, in tijd en

Slow Architecture

wonen en werken nu met veel plezier

hulpmuiddelen zijn hierbij onmisbaar.

in gebruik. Want hiermee verbind je

Deze houding en werkwijze hebben

in dit robuuste gebouw. Dit cultureel

We werken daarom met de nieuwste

mensen met hun omgeving, met hun

we Slow Architecture genoemd. Net

erfgoed houdt het verleden afleesbaar.

computerprogramma’s, lopen mede

cultuur en met elkaar. Het resultaat

zoals Slow Food een reactie is op onge-

We staan op de schouders van onze

voorop in de laatste ontwikkelingen

is een omgeving met herkenbare en

zonde eenheidsworst (of –hamburgers),

voorgangers. Bouwen is werk van vele

en participeren in het ontwikkelen van

gewortelde gebouwen, uitgesproken en

is Slow Architecture een reactie op

handen en voor iedereen. Want niet

innovatieve producten. Om onze des-

nietszeggende eenheidsworst in onze

de bouwer overleeft zijn tijd, maar het

kundigheid ook voor andere bureaus

gebouwde omgeving. Je ziet het steeds

gebouw, de stad en het landschap.

en organisatie beschikbaar te maken

maar het leggen van betekenisvolle

hebben we ons facilitair merk IEN

vaker; een hotel, kantoorgebouw of woning in Limburg ziet er niet anders

MVO

uit dan in Friesland. Dat geeft ver-

Bouwen is daarom een maatschappe-

warring en ontkent de lokale culurele

lijke daad. Het raakt de belangen van

Gear

verschillen. Iedere locatie is uniek en

veel mensen. Dat vraagt om een maat-

Tot slot verbinden we ons ook met

opgericht.

Druktemakers Heerenveen... maakt werk van reclame Druktemakers Heerenveen is de treffende naam voor de onderneming in sign, kleding en drukwerk. Aan de Icarus 19 in Heerenveen

de boodschap, het verhaal van de

Men beschikt daarbij over de meest

No-nonsense

klant.

moderne printers en afwerkappara-

Waar de naam wellicht anders doet

adviseert, ontwerpt en begeleidt Druktemakers Heerenveen elk project van begin tot eind.

tuur. Bovendien is Druktemakers

vermoeden, houdt Druktemakers niet

Van idee tot werkelijkheid

Heerenveen een van de door SI’BON

van ‘kouwe drukte’ en is wellicht mede

Of het nu gaat om gevelreclame, voer-

erkende signbedrijven, waardoor de

daardoor succesvol. Dit succes is vol-

klant verzekerd is van kwaliteit.

gens Steegstra o.m. te danken aan de

“Wij bieden de klant een totaalpakket

den schuil, allemaal inzetbaar om de

tuigbelettering, wanden behangen met

aan reclame-uitingen” aldus eigenaar

zichtbaarheid van de klant te vergro-

fullcolour prints of andere eyecatchers,

Willem Steegstra. Achter de naam

ten. Met onderscheidende uitingen

Druktemakers maakt het allemaal. Van

“Maak er maar wat moois van”

een betaalbare kwaliteit. Steegstra: “Wij

Druktemakers gaat een schijnbaar

– van nieuwe huisstijl tot autoreclame

advies tot ontwerp en van productie

Door de jarenlange ervaring in het

hebben een nuchtere kijk op printen en

eindeloos aantal reclamemogelijkhe-

– vertaalt Druktemakers Heerenveen

tot montage.

vak, krijgt Druktemakers steeds vaker

drukken. Geen poespas, gewoon een

opdrachten waarbij men de vrije hand

eerlijk verhaal. Wij denken met de klant

krijgt in het ontwerp. “Maak er maar

mee en laten hem nooit in de kou staan.

wat moois van” is dan het credo van

Dat maakt ons tot een betrouwbare en

de opdrachtgever. Bij Druktemakers

solide partner voor reclamewerk. En

Heerenveen is men uiteraard blij met

het is gemoedelijk bij ons. Dat willen we

een dergelijk groot vertrouwen.

ook in de toekomst zo houden”.

Dealer Dassy werkkleding

Sibon gecertificeerd

laagdrempeligheid, de flexibiliteit en

Druktemakers is dealer van Dassy

Druktemakers is een door SI’BON

Workwear,

groeiende

gecertificeerd signbedrijf. SI’BON is dé

bedrijfskledingmerk in Europa en

overkoepelende brancheorganisatie voor

heeft daarvan een ruime collectie in de

signbedrijven. Dit keurmerk staat garant

showroom hangen. Naast werkkleding

voor duurzame kwaliteit. Daarnaast

wordt er ook promotionele kleding

ondersteunt SI’BON de erkende sign-

aangeboden zoals jacks, shirts, polo’s,

bedrijven met informatie over trends en

etc. Alle artikelen zijn ook te vinden

innovatie ontwikkelingen.

het

snelst

op de website: www.dmheerenveen.nl. “Bedrijfskleding zorgt voor een profes-

Druktemakers Heerenveen

sionele uitstraling van een bedrijf en

Reclamewerk

past zo perfect bij alles wat we voor de

Icarus 19, 8448 CJ Heerenveen

klant kunnen betekenen”.

T. 0513-640637

Alle kleding kan uiteraard bedrukt

info@dmheerenveen.nl

worden met uw bedrijfslogo.

www.dmheerenveen.nl


8

ONDERNEMERSKRANT

Dokkum

Dokkum Hogepol 9101 LZ Telefoon Fax

18 Dokkum (0519) 29 49 15 (0519) 29 32 34

Ameland T o r e n s t r a a t 11 - b 9163 HD Nes(A) Telefoon (0519) 54 35 04

Ameland

Schiermonnikoog

Schiermonnikoog iedere 2e en 4e woensdag v. d . m a a n d i n h e t Dorpshuis Telefoon (0519) 29 49 15 Nieuw E-mailadres: info@hellemanotaris.nl hellemanotaris.nl


9

NOORD-OOST FRIESLAND

Nieuwe gezichten bij Luinstra Fietsen KOLLUM – Al ruim 14 jaar is Luinstra Fietsen een begrip in Kollum en

Een groot aantal gebruikte fietsen, tien

verre omstreken. Als het aan eigenaar Eddy Luinstra ligt komt daar

nieuwe fietsen en reparaties op een

zeker nog wel 10 jaar bij! Luinstra Fietsen aan de Voorstraa 108 blijft het

paar vierkante meter. De ruimte bleek

vertrouwde adres voor nieuwe en gebruikte fietsen, reparaties en acces-

in Kollumerpomp al snel te klein waar-

soires. Trouwe klanten zullen een aantal nieuwe gezichten in de winkel en

op de familie Luinstra besloot te ver-

werkplaats zien. Met een vernieuwd team blijft de vertrouwde service als

huizen naar Kollum. Op de Voorstraat

vanouds. Ook met een nieuwe frisse winkel gaat Luinstra vol vertrouwen

werd in 2002 een winkelpand ( nu Bos

het nieuwe jaar in.

Mannenmode) betreden en daar kon het bedrijf zich verder ontwikkelen.

In 2017 is het precies 15 jaar gele-

Vanaf 1997 aan de Foyingaweg in

Ook dit winkelpand bleek na drie en

den dat Luinstra een rijwielen zaak

Kollumerpomp in een garage, daar is

half jaar uit zijn voegen te knappen en

opende aan de Voorstraat in Kollum.

het allemaal begonnen als een hobby.

moest het bedrijf opnieuw verhuizen. Een van de grootste winkelpanden op Voorstraat 108 werd het bedrijf voorgezet en is nog steeds op dit adres gevestigd. Intussen is het bedrijf uitgegroeid tot een professionele zaak. Dit mede door een goede service en gratis halen en bezorgen van fietsen. Het bedrijf Luinstra Fietsen Kollum bestaat uit Eddie & Joke, Jellie, Patrick en

Fietsen is e-bike specialist en heeft

snel groeiend netwerk van oplaadpun-

Robin. Tegenwoordig is er een voor-

alle laatste ontwikkeling op de voet

ten door het hele land. Luinstra Fietsen

raad van ontelbare nieuwe en gebruikte

gevolgd. De actieradius van de e-bike

geeft u graag advies en kan u alles ver-

fietsen, een eigen moderne werkplaats

is aanzienlijk vergroot, waarmee ze

tellen over de e-bike.

en talloze accessoirs voor de fiets. De

ook beter geschikt worden voor een

kracht van Luinstra is de service. Gratis

toertochtje. Behalve voor ouderen of

halen en brengen van uw fiets wordt

mensen met een beperking, wordt de

door de klanten zeer gewaardeerd. En

fiets met elektrische hulpmotor nu ook

komt u toch zelf naar de winkel, dan

vaak gebruikt als alternatief voor de

staat de koffie altijd klaar!

auto, bijvoorbeeld voor woon-werkverkeer. Er zijn inmiddels vele model-

De ontwikkeling van e-bikes is hard

len, van een degelijke stadsfiets tot een

gegaan de afgelopen paar jaar. Luinstra

snelle racefiets. Bovendien is er een

Respectvolle en persoonlijke zorg In een warme omgeving! De schapen staan rustig te grazen in het weiland achter de boerderij.

’t Daalders Plakje

Ergens boven in een boom zingt een merel en in de sloot kwaken kik-

• Kleinschalig zorgcomplex met 6

kers. De geur van verse koffie dwarrelt over het erf. Ineens wordt hele-

appartementen

maal duidelijk waarom het hier ’t Daalders Plakje genoemd wordt.

• 24 uur per dag, 7 dagen in de week zorg • Gezamenlijke eet- en woonkamer

plex bestaat uit 6 privé-appartementen,

• Elke dag verse maaltijden (ontbijt,

een gezamenlijke woonkamer en een

lunch en diner)

eetruimte. ’t Daalders Plakje biedt 24

• Mogelijkheden voor dagbestedings-

uur per dag, 7 dagen in de week profes-

activiteiten aan huis

sionele zorgondersteuning. Bovendien

• Regelmatig activiteiten met medebewoners

worden in en om de boerderij dagbestedingsactiviteiten aangeboden en

wordt door haar en haar collega-ver-

• Een rustige plattelandsomgeving

worden regelmatig gezamenlijke activi-

pleegkundigen uitgevoerd.

dichtbij Drachten

teiten georganiseerd. ’t Daalders Plakje

• Warmte en persoonlijke aandacht

is een warm thuis waar aandacht en

Een daalders goede investering

persoonlijk contact nog vanzelfspre-

Wist u dat ‘t Daalders Plakje het eerste

De appartementen

kend zijn.

initiatief voor kleinschalig wonen met

• Ruim opgezette privé-appartementen

zorg in de gemeente Smallingerland

• Eigen woon/slaapkamer

Respectvolle en persoonlijke zorg

is? En dat terwijl deze zorgvorm, juist

• Eigen badkamer

’t Daalders Plakje is een initiatief van

vanwege de persoonlijke aandacht, aan

Over het zorgcomplex

Corrie de Boer die met haar organi-

band met haar cliënten kan opbou-

populariteit wint. Daardoor is het een

’t Daalders Plakje is een kleinschalig

satie Corrie’s Thuiszorg actief is als

wen. ’t Daalders Plakje is een logische

goede investering met een interessant

zorgcomplex in Drachtstercompagnie

zelfstandig verzorgende Individuele

volgende stap in haar zorgaanbod. Ze

rendement. Benieuwd naar de moge-

voor mensen met een lichamelijke

Gezondheidszorg (IG) in de gemeente

wil hiermee een alternatief bieden voor

lijkheden? Neem contact met ons op

beperking die niet meer thuis kunnen

Smallingerland. Ze heeft bewust geko-

verpleeg- en verzorgingshuizen, waar

voor de mogelijkheden. Stuur ons een

wonen maar wel controle over hun

zen voor deze persoonlijke manier van

weinig tijd en aandacht is voor bewo-

e-mail (info@cdeboer) of bel ons op

leven willen houden. Het zorgcom-

zorgverlening zodat ze een respectvolle

ners. De zorg in ’t Daalders Plakje

0512 516704 / 06 15835635.


10

ONDERNEMERSKRANT

NEW ARRIVALS Loop bij ons binnen voor de nieuwste herfstcollectie

ONDERNEMERSKRANT ook online bekijken?

AnkaDupon.nl

Nieuwe collectie verlichting http://demedia.onlinepublicaties.nl/


11

NOORD-OOST FRIESLAND

Anka Dupon presenteert nieuwe collectie De nieuwe collectie verlichting is dit najaar heel stoer, heeft een industriële look. Maar ook het lan-

Woonboerderij Maja levert karakteristieke houten vloeren en sfeermeubelen DRACHTEN – Woonboerderij Maja in Drachten

detail. Dat ziet de klant terug aan het resultaat.”

delijke aspect wordt niet vergeten.

is al 24 jaar een gevestigde naam in Friesland.

Hout op vloerverwarming leggen is geen pro-

Verlichtingsarmaturen gemaakt van

Voor karakteristieke vloeren of meubelen bent

bleem. “Hiervoor is een speciale plank ontwikkeld.

hout, rotan, beton, grof metaal, lijkende

u er aan het juiste adres. “Wij werken op een

We verlijmen de vloeren dan op de ondergrond

op radiatorbuis. Nieuwe kleuren zijn

ambachtelijke manier met een geheel eigen

voor het juiste rendement en we gebruiken kwa-

zwart, rood koper. Maar ook de natuur-

stijl. Bij ons stapt u binnen in een echt fami-

litatieve egalines, primers en andere aanverwante

tinten blijven het nog steeds goed doen.

liebedrijf. Allemaal gaan voor hetzelfde: een

producten. Voor een goed advies kan men bij

Grote keus in stoffen voor kappen.

tevreden klant”, vertelt Gertiena Brouwer.

ons terecht.” Woonboerderij Maja maakt diverse meubelen, waaronder eettafels, stoelen, salonta-

Het is helemaal trend, dat je de verlichtings-

Van eiken houten vloeren en visgraat parketvloe-

fels, tv-meubels en kasten. ‘We leveren houten

bron oftewel “pit” ziet. De ouderwetse kool-

ren tot aan tapijt, laminaat, en massieve vloeren;

meubels uit voorraad, maar men kan er ook voor

draadlamp is nog steeds verkrijgbaar, maar

Woonboerderij Maja heeft het allemaal. “De vloer

kiezen om het volledig op maat te laten maken.

ook hele mooi led varianten zijn er op dit

kan in iedere gewenste kleur, olie of lak. In de

Maatwerk is er ook op het gebied van gordijnen.

gebied te koop.

oliestraat worden de vloerdelen voorzien van een

“Van plisse gordijnen tot top-down/bottom-up

olielaag, waarna het machinaal wordt uitgepoetst

shades. De gordijnen worden geconfectioneerd

Heeft de klant advies nodig voor de vervan-

en geborsteld. Vervolgens brengen we een zeer

door een ervaren atelier.”

ging van de gloeilamp naar led. Dan zijn ze

harde en slijtvaste beschermlaag op, welke erg

bij ons aan het juiste adres. Ook de toepassing

onderhoudsvriendelijk is”, legt Gertiena uit. De

Neem zelf een kijkje in de karakteristieke

van dimmers bij ledverlichting is een moei-

parketeurs hebben volgens haar liefde voor hun

showroom op Het Zuid 57 in Drachten.

lijke materie. Hiervoor kunt u bij ons terecht.

vak. “Ze voeren het werk altijd uit met oog voor

Kijk ook op www.woon-boerderijmaja.nl.

Installatie van dit alles is ook geen probleem.

AnkaDupon.nl

Creëer jouw eigen interieur bij Karwei Burgum look, een mini make-over of een paar trendy accenten: je maakt het mooi deze herfst met Karwei Burgum. Kom langs om sfeer te proeven of advies te vragen aan onze medewerkers. Karwei Burgum vind je aan de Elingsloane 6 in Burgum. Wij zijn op werkdagen geopend van 09.00 – 21.00 uur, op zaterdag van 09.00 – 18.00 uur en elke zondag van 12.00 – 17.00 uur. Tot ziens in de winkel of 24/7 op www.karwei.nl. Wij zijn je graag van dienst.

Onze decoratieve bouwmarkt is jouw adres voor het onderhouden en ver-

Momenteel staat onze winkel helemaal

bij elkaar. We helpen je met slimme

fraaien van je woning. Ook de echte klusser kan bij ons terecht voor een

in het teken van wonen. Prachtige meu-

combinaties en mooie Do It Yourself-

grote keuze aan gereedschappen en bouwmaterialen. Maar dat is niet het

bels, leuke accessoires en fraaie stijlen

ideeën (DIY), waarmee je zélf aan de

enige dat wij in huis hebben. Zo zijn wij specialist in verf, vloeren, raamde-

zie je terug in onze (show)opstellingen.

slag gaat. Want bij Karwei Burgum

coratie, verlichting, behang, (tuin)meubelen en nog veel meer. Bovendien

Onze najaarscollectie laten we zien in

maken we trends niet alleen bereikbaar

vind je in onze winkel allerlei trendy artikelen voor binnen en buiten. Als

vier woontrends die je thuis zelf kunt

en betaalbaar, we willen ook graag dat

kleurspecialist helpen we je graag met de nieuwste trendy kleuren. Check

creëren. Van vloer tot hanglamp en

je je eigen draai eraan geeft. Dus of

voor meer inspiratie onze website www.karwei.nl.

de juiste kleur op de muur: alles past

je nu gaat voor een compleet nieuwe


12

ONDERNEMERSKRANT

FOURAGEHANDEL & TRANSPORTBEDRIJF Telefoon: 0594 - 68 70 24

JAN SIKKEMA K. van Dijkstrjitte 14, Dokkum

JAN SIKKEMA s t r a t e g i s c h e

v o r m g e v i n g

Uw organisatie is uniek! Samen maken we dat zichtbaar. “Combineren van een bedrijfskundige aanpak en effectieve grafische vormgeving.” Dit is waar ik in geloof. Zo ontdekken en vergroten we samen de waardevolle eigenschappen van uw organisatie en maken deze zichtbaar voor uw doelgroep.

0519 700 215 jansikkema.nl

E-mail: info@zuidema-agrotrans.nl


13

NOORD-OOST FRIESLAND BARKMEIJER STROOBOS B.V.

Trotse scheepsbouwer in Friesland, in Europa! Bij Barkmeijer zijn veel scheepsmodellen, foto’s en fotoboeken van

en de verbondenheid met de scheeps-

gebouwde schepen te zien. In gangen, kantoren, receptie, kantine,

werf is navenant. We zijn voor de

overal zie je de sporen van een trotse scheepsbouwer.

regio een belangrijke werkgever, zeker als je ook alle toeleveranciers

“Zo blijven ze toch nog een beetje

de beschouwer uit de fotolijsten.

meerekent. Een schip bouwen is een

bij ons”, lacht commercieel directeur

De hamvraag direct maar gesteld:

complex proces waar al gauw tussen

Hans Veraart. “De meeste schepen

‘Hoe overleeft een scheepswerf in

de 200 en 400 mensen bij betrokken

zien we immers nooit meer terug.

Nederland, meer in het bijzonder in

zijn. Dat zijn lang niet allemaal onze

Hooguit een enkele voor onderhoud.

het relatief diep landinwaarts gelegen

eigen mensen, maar indirect zijn we

En ja: we zijn inderdaad trots op wat

Stroobos?’ Hans pakt een gedenk-

-en voelen we ons ook- wel verant-

we hier in Stroobos met z’n allen

boek, uitgegeven ter gelegenheid van

woordelijk voor de hele ploeg.”

maken. Een trots die van generatie

het 150-jarig bestaan van Barkmeijer

seerd of overgenomen., Of ze hebben

is dat uitgesloten. Is de oplevering

op generatie scheepsbouwers is over-

Shipyards en toont ons een historisch

zich toegelegd op het ontwikkelen

bijvoorbeeld exact voor een bepaalde

We zijn momenteel met 85 %

geleverd.”

overzichtskaartje.

en bouwen van specials. Barkmeijer

dag toegezegd, dan ligt ze ook precies

van onze ploeg op locatie aan het

Shipyards heeft bewust gekozen voor

op die dag klaar voor de feestelijke

werk. We zijn druk bezig met de

We zitten aan de grote ovale tafel in

“Ooit waren er in Noord-Nederland

die laatste optie en we hebben daar

tewaterlating.”

afbouw van een groot baggerschip in

de conferentiezaal van Barkmeijer

maar liefst acht scheepswerven

in de afgelopen decennia een uitste-

en ook hier staan verschillende

eigendom van Barkmeijer. Sommige

kende reputatie in opgebouwd.”

scheepsmodellen in vitrines en spat

daarvan hebben weliswaar maar rela-

het zeewater in de verbeelding van

tief kort bestaan, maar schepen van

Harlingen, de completering van een “We zijn een Fries bedrijf, maar we

schip op de voormalige scheepswerf

wonen in Europa. Dat wil zeggen

Peters in Kampen In Groningen bou-

“Onze klanten zijn onze beste ambas-

dat we internationaal opereren. De

wen we de 7e aluminium loodstender

Barkmeijer voeren over alle grote

sadeurs”, vervolgt Hans. “Met welke

meeste opdrachtgevers hebben we

voor het Nederlands Loodswezen in

rivieren in Europa en later ook over

vraag ze ook bij ons komen: wij

uit Europa, maar met uitschieters

Groningen. In Stroobos zijn slechts

de wereldzeeën. Gegarandeerd dat

bouwen het. Het kan ons niet gek of

tot in Sri Lanka. En wat ook belang-

nog een man of 15 aan het werk ter

je in de bruine vloot nog heel wat

gecompliceerd genoeg zijn. Ongeacht

rijk is: we zijn volkomen autonoom.

ondersteuning van de werkzaamhe-

schepen zult tegenkomen die op een

het type klant, ongeacht het type

We zetten onze eigen koers uit en

den op locatie. Een ongebruikelijke

van de werven van Barkmeijer zijn

schip. En bij ons is een afspraak ook

lopen daarmee niet het risico dat een

situatie die ik nog niet eerder heb

gebouwd. Door de toenemende con-

echt een afspraak. Wat we beloven,

moedermaatschappij in haar wijs-

meegemaakt in de afgelopen 22 jaar

currentie vanuit het buitenland -en

komen we na. Willen ze in het Verre

heid plotseling beslist een vestiging

dat ik hier werk. Maar goed werk is

dan vooral uit het Verre Oosten- zijn

Oosten met betrekking tot de ople-

te sluiten. Barkmeijer Shipyards zit

werk, zeker in deze tijd!

de meeste grote scheepswerven in

vering nog wel eens zeggen ‘Sorry,

diepgeworteld in de regio, vrijwel alle

Nederland kopje onder gegaan, gefu-

het wordt een jaartje later’, bij ons

werknemers wonen dicht in de buurt

www.barkmeijer.com

Zorgburo De Driehoek - al meer dan 11 jaar actief in Noord Nederland - ’t Zal u bevallen! FRIESLAND – Pas bevallen en lekker in

Hoveniersbedrijf cq Tuincentrum ''t Kampke

de watten worden gelegd. De zelfstandige kraamverzorgsters van Zorgburo De Driehoek weten precies wat nodig is in de eerste dagen na de bevalling. Met aandacht en zorg staan zij de kraamvrouw bij in deze prachtige maar ook kwetsbare periode.

Wij zijn gevestigd aan de Dalweg 9 in

en struiken. In het voorjaar heeft u kunnen

Surhuisterveen. Al meer dan 25 jaar heeft

genieten van de vele keuze aan perkplanten en

Zorgburo De Driehoek bemiddeld tussen de

eigenaar Abele Kamminga ervaring met het

de enorme voorraad hanging-baskets, zowel in

zelfstandige kraamverzorgsters en de cliënt die

ontwerpen en aanleggen van tuinen. Samen

de kas als op het terrein zelf. Nu zijn er de win-

kraamzorg aanvraagt. “Korte lijnen, optimale

met een vakkundig team slagen zij er steeds

terviolen, heide etc. Wekelijks nieuwe aanvoer,

bereikbaarheid en vaste contactpersonen, daar

weer in om iets fraais bij de klant af te leveren.

ook graszoden leveren en leggen wij en alles

ligt onze kracht. Wij leveren één op één zorg: één

voor woensdag besteld is donderdag in huis!

kraamverzorgster per gezin die de gehele zorg

Zoals Kamminga zelf zegt: het blijft een hele

En is iets niet voorradig, regelen wij dat graag

afmaakt. Behalve bij overmacht.”

uitdaging om een klus aan te gaan, maar de lat

voor u, service staat bij ons voorop!

ligt nooit te hoog! Tevens bent u bij ons aan

Zorgburo De Driehoek vindt het belangrijk dat

het juiste adres voor onderhoud aan uw tuin.

Graag heten wij u welkom op ons tuincentrum.

er hoge kwaliteit van zorg geboden kan worden.

Door jarenlange ervaring zowel bij particulier,

Openingstijden van oktober tot april:

“Wij willen dat onze cliënten zich ook echt cli-

bedrijf, als bij de gemeente, kunnen wij gerust

donderdag en vrijdag van 9.00-18.00 uur

ënt voelen; ‘Klant is koning.’ Tijden en dagen

zeggen dat wij sterk zijn in snoei - en knip-

en zaterdag van 9.00-17.00 uur

worden in overleg met het gezin afgesproken

werk! In de wijde omgeving zijn wij dan ook

Tel.nr. A.Kamminga: 06-50 89 50 07

en kunnen, indien gewenst, ook weer worden

bekend bij zowel particulieren als bij bedrijven,

Email: formidabele@hotmail.com

bijgesteld. Ook in de avond en de nacht kan de

voor een vrijblijvende offerte kunt u gerust

zorg worden opgestart. Daarnaast kunnen wij

contact opnemen met de heer A.Kamminga.

assisteren tijdens de poliklinische bevalling in

Ons tuincentrum is sinds 2014 gevestigd in

diverse ziekenhuizen. Persoonlijke, individuele

Graag tot ziens!

Surhuisterveen, op geheel eigen wijze presen-

wensen zijn altijd bespreekbaar.”

www.zorgburodedriehoek.nl

teren wij ons assortiment vaste planten, bomen


14

ONDERNEMERSKRANT

EENVOUD BETROUWBAAR ROBUUST FLEXIBEL

Voor al uw kitwerkzaamheden

Machinefabriek Rusthoven BV Groot in onderhoud, reparatie en nieuwbouw van bruggen, bruginstallaties en afsluitboomkasten, maar ook in machinebouw en speciaal constructiewerk (staal, rvs, aluminium) Tevens: - Technisch advies - Engineering (3D) - Technische inspecties - Montage - Onderhoud - Draaien / frezen / kotteren - Restauraties

Contact: Stockholmstraat 5 9723 BC Groningen Postbus 5144 9700 GC Groningen

Tel.: 050 - 318 18 77 Fax: 050 - 312 41 20 info@rusthoven.com www.rusthoven.com

EENVOUD BETROUWBAAR ROBUUST FLEXIBEL

Kaasmakerij Henri Willig B.V. Venus 16-18 8448 GW HEERENVEEN 0513 – 48 43 60 www.henriwillig.com

Paardencoaching Coachen van kinderen en volwassenen met inzet van paarden als co-coach.

Grietje Kooistra Paardencoaching Paardencoaching Paardencoaching

Paardencoach (Noord Nederland)

Coachen van kinderen en volwassenen Coachen van kinderen en volwassenen Coachen kinderen en volwassenen met inzet van paarden alsvan co-coach. met inzet van paarden als co-coach.

met inzet van paarden als co-coach.

Tel:Grietje 0623225269 Grietje Kooistra Kooistra

Grietje Kooistra

Paardencoach (Noord(Noord Nederland) Paardencoach Nederland)

E. coaching@horselanguage.nl Paardencoach (Noord Nederland) Tel: 0623225269 Tel: 0623225269

Tel: 0623225269 E. coaching@horselanguage.nl E. coaching@horselanguage.nl

Web. www.horselanguage.nl

E. coaching@horselanguage.nl Web. www.horselanguage.nl Web. www.horselanguage.nl Web. www.horselanguage.nl

Paardencoaching Coachen van kinderen en volwassenen met inzet van paarden als co-coach.

Grietje Kooistra Paardencoach (Noord Nederland)

Vier uwTel: vakantie op Ameland! 0623225269 Appartementen de Vlindertuin op Ameland verhuurt verschillende studio’s en appartementen in Nes op Ameland, alle vakantiewoningen zijn voorzien van eigen keuken, gezellige, comfortabele zithoeken, eigen badkamers waarvan de meesten met bad, balkons of terras gelegen aan de binnentuin.  Ook voor groepen, familiefeesten of een reünie zijn onze vakantieverblijven op Ameland uitermate geschikt. Veel van onze appartementen zijn hondvriendelijk!

E. coaching@horselanguage.nl Web. www.horselanguage.nl

Lid NVST, VBAG en RBCZ

Appartementen de Vlindertuin Familie Mosterman, Hans Jochemstraat 3, 9163 JJ Nes Telefoon: 0519-720550 | info@vlindertuinameland.nl

www.vlindertuin-ameland.nl


15

NOORD-OOST FRIESLAND

SPECIALE ACTIE NOTARISKANTOOR BEUGELINK KLUITENBERG!! Denk aan een levenstestament: U bent (nog) niet te laat!!

ten aanzien van het beheer van de financiën kunt u aangeven wat de

KORTING :

bedoeling is.

Mr. Paul Kluitenberg is een half jaar notaris te Kollum en pre-

U kunt ook bepalen tot welk bedrag

cies twee jaar Rijdende Notaris!!

de zaakwaarnemer bevoegd is te

Ter viering en ter gelegenheid

handelen. Als u gewend bent om

hiervan wordt u bij overhan-

schenkingen te doen, kunt u bij-

diging van dit artikel tot één

voorbeeld verzoeken deze schenkin-

januari 2017 maar liefst 25%

gen voort te zetten. Bij een onderbe-

korting geboden op het normale

windstelling mag dit niet doorgaans

tarief* van een levenstestament en wordt u een tevens een gratis

In het levenstestament legt u vast wie voor u belangrijke zaken kan

ële akte aan wat voor u belangrijk

Meer informatie of een persoonlijk

testamentencheck aangeboden!!

behartigen, als u zelf niet meer in staat bent om dit te regelen. Met name

is, mocht u zelf niet meer kunnen

advies?

Bel Notariskantoor Beugelink

de banken vragen steeds vaker om zo’n levenstestament (algemene vol-

beslissen. Een testament heeft pas

Bel ons kantoor voor het maken

Kluitenberg: 0511-451805. Kijkt

macht). Indien u dit artikel leest bent u wellicht nog zelf in staat te hande-

werking na uw overlijden, en hierin

van een vrijblijvende afspraak (ook

u ook op onze website: www.

len. Maar indien u wilsonbekwaam wordt, zullen anderen voor u zorgen

legt u vast wie uw erfgenamen zijn

avondopenstelling

notarisbeugelink.nl of info@

en besluiten nemen over uw financiën, woning en inboedel. Maar ook

en benoemt u een executeur, die uw

mogelijk).

over uw persoonlijke verzorging.

zaken waarneemt ná uw overlijden.

op

afspraak

derijdendenotaris.nl *Vraag naar de voorwaarden

Om te voorkomen dat anderen

Gevolmachtigde levenstestament

voor u beslissen zonder dat u hen

Onderdeel van het  levenstesta-

daarvoor hebt aangewezen, kunt u

ment  zijn uw wensen ten aanzien

door de notaris in een levenstesta-

van uw vermogen, dus uw woning,

ment laten vastleggen wie bevoegd

inboedelgoederen, sieraden enzo-

Notariskantoor Beugelink Kluitenberg

is namens u te handelen.

voorts. U kunt aanwijzingen en

Kerkstraat 7 | 9291 CA Kollum

bevoegdheden geven over de ver-

Postbus 29 | 9290 AA Kollum

koop van de woning, welke meu-

Telefoon: (0511) 45 18 05

gewoon testament

belstukken u graag wilt behouden

Fax: (0511) 45 24 08

Een levenstestament werkt geduren-

in uw nieuwe woonomgeving en

E-mail: info@notarisbeugelink.nl

de uw leven. U geeft in deze notari-

hoe u de overige wilt verdelen. Ook

www.notarisbeugelink.nl

Verschil

levenstestament

en

Een eerlijke prijs bij De Haan Keukens NOARDBURGUM - In Noardburgum/ Quatrebras staat de keukenshow-

verzonken rugwanden. Het nieuwe

room de Haan Keukens. Een bedrijf dat on­derhand al meer dan vijftien

concept x13 zorgt voor een mooi lij-

jaar be­kend is in de regio.

nenspel en meer kastruimte. Wijnstra:

Kom langs voor gewoon ING % KORT T 50 TO EEN EERLIJKE PRIJS!!! s

op showroom keuken

“Ik ben geen prijs­stunter. Gewoon een Zodra je bij de Haan Keukens binnen

kort. Wie belt, heeft direct contact met

eerlijke prijs, daar sta ik voor!” Kom

komt, ervaar je de gemoedelijke sfeer.

mij. Ook het opme­ten van de keuken,

gerust de ongedwongen sfeer proeven

In combinatie met een ruim aanbod

de begeleiding van mon­ teren en de

aan de Woudweg 3a.

van keu­kens is dit een adres waar je

aftersales voer ik uit.’’ De keukens bij

zeker kunt sla­ gen voor een keuken,

de Haan Keukens onder­scheiden zich

keukenapparatuur, tegels of een totale

door de standaard softclose, doordat ze

renovatie van een be­staande keuken.

binnen en buiten op kleur zijn, door de

Rob Wijnstra: “Door de kleinschalig-

bodem en legplanken van 19 millime-

heid van het bedrijf zijn de lijntjes

ter en de 8 millimeter dik geschroefde

Wij gaan ruimte maken voor de collectie van 2017

Nu showroom keukens voor bodemprijzen! De Haan pluspunten: √ ´s Avonds mogelijk op afspraak √ Gratis offerte √ Gratis 3D tekening

Rob Wijnstra. (Ingezonden foto)

√ Gratis inmeten √ Gratis bezorgen √ Geen aanbetaling


16

ONDERNEMERSKRANT

- Houten vloeren - PVC vloeren

Creëer jouw eigen interieur bij Karwei Burgum

- Sfeermeubelen - Raambekleding

Openingstijden: di. t/m vr. 9.30-18.00 uur do. 19.00-21.00 uur zat. 09.30-17.00 uur

www.woonboerderijmaja.nl

Karwei Burgum / de decoratieve bouwmarkt Het Zuid 57, Drachten Telefoon: 0512-519041

openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 09.00 - 21.00 uur, zaterdag van 09.00 - 18.00 uur, elke zondag van 12.00 - 17.00 uur adres: elingsloane 6, burgum / 0511 - 46 27 81

Onze deur staat open voor iedereen die vastloopt in het leven. Voordat we stappen zetten, beginnen we met luisteren. Wij bepalen samen welke zorg en ondersteuning nodig is. Zodat het leven – met alle beperkingen en mogelijkheden – weer gaat stromen.

Durf te vragen.... omdat het wél kan! ‘Meer weten? Bel, kom langs of kijk op de website! www.connectinghands.frl’


17

NOORD-OOST FRIESLAND

@WORK Personeelsdiensten geeft flexwerkers een gezicht Rommie Woudstra was al jaren actief als ondernemer, toen ze in 2007

als onze medewerkers. Wij nemen de

een goede match maken. Ieder mens

een kans op de markt zag voor een uitzendbureau dat de zaken anders

tijd voor iedereen. Als iemand zich via

is uniek en dat haal je niet uit een CV.

aanpakt. Een bureau, dat de persoonlijke ontwikkeling van de flexwerker

de website inschrijft, nemen we binnen

Ook onze opdrachtgevers kennen we

respecteert en stimuleert.

drie dagen persoonlijk contact op met

goed; we nemen eveneens de tijd om de

de kandidaat. Dan hebben we het over

bedrijven goed te leren kennen.”

Ze richtte @WORK op, een krach-

bureau met korte lijnen naar zowel de

écht contact: eerst bellen en dan afspre-

tige naam die staat voor de nuchtere

flexwerkers als de opdrachtgevers en

ken. Want in een persoonlijk gesprek

manier van werken en communice-

bovenal met een persoonlijke werkwij-

ontdekken we pas echt waar iemands

ren van het Friese uitzendbureau. Een

ze. “We beschouwen onze flexwerkers

kracht ligt en alleen dan kunnen we

“Ieder mens is uniek en dat haal je niet uit een CV”

@WORK de landelijke verkiezing van MKB Uitzendbureau van het Jaar, in 2014 werden ze 4e en vorig jaar 2e. Uit de juryrapporten over @WORK blijkt

Regionaal netwerk

telkens weer dat de tevredenheid van

@WORK heeft er bewust voor gekozen

zowel flexwerkers als opdrachtgevers

om niet te snel te groeien; die ver-

over het bureau zeer hoog is en daarbij

leiding was en is er regelmatig. “Wij

wordt de persoonlijke en servicegerich-

kiezen voor een kleinschalige en per-

te werkwijze geroemd. “We leven in een

soonlijke aanpak en het bouwen aan

snelle, onpersoonlijke en veelal digitale

een stevig netwerk van MKB-bedrijven

wereld. Hierdoor vallen veel mensen

in de regio Drachten-Kollum. We

buiten de boot. Gouden krachten die

groeien wel, maar dan organisch. Onze

een bron van expertise zijn, maar zich-

ambitie ligt ook niet in kwantiteit. Wij

zelf niet gemakkelijk ‘online’ kunnen

groeien liever verder in de persoonlijke

verkopen helpen wij door persoonlijke

werkwijze en de kwaliteit die dat met

gesprekken met ze te voeren en echt te

zich meebrengt. Bovendien waarderen

kijken naar hun talenten. Hierdoor zijn

onze opdrachtgevers onze kleinscha-

we in staat om deze expertise in te zet-

lige lokaalgerichte aanpak. Een bedrijf

ten bij onze opdrachtgevers en de flex-

uit Drachten zit niet te wachten op een

werker langdurig inzetbaar te houden,

kandidaat uit Apeldoorn.”

aldus Rommie Woudstra.”

Uitzendbureau van het jaar De manier van werken heeft @WORK geen windeieren gelegd. In 2013 won

EXCELLENTE ZORG IN EEN ADELLIJKE OMGEVING Ouderen vinden geborgenheid en veiligheid in de particuliere woon- en zorgvoorziening Huys ter Swaach te Beetsterzwaag. Daarnaast vinden zij er privacy, rust en de verzorging die zij wensen of nodig hebben.

Het Huys

Huys ter Swaach is gebouwd in een voorname, klassieke stijl. Het Huys harmonieert met de omringende adellijke panden, die zo kenmerkend zijn voor Beetsterzwaag. De voorziening bevindt zich aan de Hoofdstraat en is daarmee centraal gelegen in de plaats. Huys ter Swaach bestaat uit 16 appartementen. Deze zijn verdeeld over 3 woonlagen en bieden plaats aan 20 bewoners. Zowel aan de voor-, als aan de achterzijde bevindt zich een ruime tuin. Bewoners en hun bezoekers kunnen gebruik maken van verschillende zitjes. Deze zijn aan de zon- en aan de schaduwzijde van het gebouw geplaatst.

De bewoners

In ons Huys is plaats voor oude(re) mensen, die een beschermde woonomgeving prevaleren. Een somatische en/of psychische aandoening kan een dergelijke omgeving soms ook noodzakelijk maken. De zorg voor onze bewoners is in handen van goede, ervaren verpleegkundigen en verzorgenden. Aan onze bewoners wordt excellente zorg en huisvesting geboden vanuit de volgende waarden: • Eigen regie • Authenticiteit • Geborgenheid • Gastvrijheid

Directeur-eigenaar Johan Blaauw merkt op: ”Het is van belang dat iedereen, die in Huys ter Swaach komt, ook echt wordt gezien. Dit geldt evenzeer voor de bewoners, als ook voor familieleden en bezoekers. Wij horen met regelmaat, dat er binnenshuis een warme en welkome sfeer heerst.” De bewoners kunnen beschikken over een appartement, dat in grootte varieert tussen 40 - 80 m2. Sommige appartementen kunnen derhalve door (echt)paren worden bewoond. Wil men in het Huys komen wonen, dan wordt er een woon- en servicecontract afgesloten. Het gebruik van alle maaltijden, het verzorgen van de was en de verzekeringen zijn inbegrepen. Voor het verlenen van zorg worden onze bewoners geïndiceerd. Op basis van deze indicatie worden aan het Huys de zorggelden toegekend. Mocht men daarenboven niet - geïndiceerde zorg wensen, dan wordt deze apart in rekening gebracht. In 2015 hebben grote veranderingen plaatsgevonden in de wijze van indiceren en de financiering van de zorg. U wordt, geheel vrijblijvend, uitgenodigd om u te laten informeren over de diverse mogelijkheden.

De mogelijkheid om gezamenlijk te eten, wordt door bewoners beschouwd als een aangename bezigheid. Tevens worden, vanuit onze keuken, maaltijden bezorgd bij (oudere) bewoners in Beetsterzwaag zelf.

De activiteiten

Elke middag worden er gezamenlijk activiteiten ondernomen. Het is ook mogelijk, als inwoner van de gemeente Opsterland, gebruik te maken van ons aanbod. Ook hierbij geldt … , informeert u eens naar de mogelijkheden.

Tijdelijk verblijf

Tenslotte maken wij u opmerkzaam op de mogelijkheid om tijdelijk in Huys ter Swaach te verblijven. U kunt dan bijv. verder herstellen na ontslag uit het ziekenhuis. Ook biedt een tijdelijk verblijf mogelijkheden, aan de eventuele mantelzorger, zelf meer tot rust te komen. Huys ter Swaach verricht haar zorg in nauwe samenwerking met de haar omringende (para)medici. U kunt daarbij denken aan de huisartsen, fysiotherapie en logopedie.

De keuken

Een belangrijke plaats in ons Huys is weggelegd voor de keuken. Van hieruit worden de warme maaltijden, dagvers, geserveerd. Plaatselijke leveranciers leveren de produkten, die vervolgens op ambachtelijke wijze worden bereid.

E-mail: blaauw@huysterswaach.nl • Internet: www.huysterswaach.nl

Hoofdstraat 9 9244 CL Beetsterzwaag T 0512 - 38 08 04


18

ONDERNEMERSKRANT

De gewijzigde Aanbestedingswet 2012 nu echt van kracht! Op 1 juli is de gewijzigde Aanbestedingswet 2012, door velen aangeduid als de Aanbestedingswet 2016, in werking treden. Deze Aanbestedingswet

de markt gezet worden en worden admi-

neming aan dat zij maatregelen heeft

MKB een rol spelen, maar ook risico-ver-

nistratieve lasten teruggedrongen.

getroffen om aan te tonen dat zij zich

mindering bij een aanbestedende dienst.

verbeterd heeft op het gebied waarop in

Een combinatie van een paar percelen

beginsel voor haar een uitsluitingsgrond

kan ook voordelen hebben voor de markt

van toepassing was.

en/of de aanbestedende dienst. Ook voor

2016 heeft mede ten doel, dat (semi-)overheidsopdrachten effectiever en efficiënter in de markt gezet kunnen worden.

Introductie Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA)

Aanbestedende diensten bij de overheid

de toepassing van een aantal aanbeste-

Dit interactief pdf-formulier vervangt bij

en semi-overheidsinstellingen en in de

dingsprocedures: de concurrentiegerichte

aanbestedingen zowel boven als onder

De herziene Gids Proportionaliteit

sluitingsgronden past de aanbestedende

nutssector krijgen daarmee meer ruimte

dialoog, mededinging door onderhande-

de Europese aanbestedingsdrempels het

Aanbestedende diensten dienen in de

dienst past slechts die toe die relevant zijn

voor het realiseren van strategische doel-

ling, procedure van het innovatiepartner-

Nederlandse model Eigen verklaring.

procedure en voorwaarden van de aan-

voor de betreffende opdracht.

stellingen als duurzaamheid en innovatie.

schap en de vereenvoudiging tot toepas-

De opzet en wijze van invulling van het

besteding het proportionaliteitsbegin-

Wat wijzigt nu ten opzichte van ‘oude’

sing van het dynamisch aankoopsysteem.

UEA is anders dan de oude modellen

sel in acht te nemen. De herziene Gids

Het ARW 2016

Aanbestedingswet 2012?

Er is daardoor ook meer ruimte gecreëerd

Eigen verklaring. Met name de vragen

geeft hiervoor de aangepaste handvatten,

Het Aanbestedingsreglement Werken

het hanteren van de (facultatieve) uit-

voor communicatie tussen de partijen.

over uitsluitingsgronden vragen meer

die noodzakelijk zijn geworden door de

2016 is aangepast aan de nieuwe aanbe-

Flexibeler procedures zijn mogelijk

Met deze maatregelen wordt vraag en

invulwerk van de onderneming. Nieuw

Aanbestedingswet 2016. Om een aantal

stedingswetgeving en is met name aan-

De Aanbestedingswet 2016 biedt even-

aanbod beter op elkaar aangesloten en

is, dat het beginsel van self cleaning is

voorbeelden te noemen:

gevuld met de flexibelere aanbestedings-

eens meer versoepeling en flexibiliteit bij

kunnen opdrachten beter en efficiënter in

opgenomen. Hiermee geeft een onder-

De mogelijkheid is gecreëerd het aantal

procedures.

percelen, dat aan één inschrijver gegund kan worden, te beperken. Bij een aanbe-

Hulp of Advies nodig?

steding die is opgedeeld in percelen, kan

Indien u vragen heeft over aanbestedings-

worden aangegeven dat één inschrijver

rechtelijke kwesties -voortvloeiende uit

bijvoorbeeld één of twee percelen gegund

de Aanbestedingswet 2016- dan kunnen

kan krijgen, maar niet allemaal. Met deze

wij u met raad en daad terzijde staan.

bevoegdheid moet bewust worden omgegaan, waarbij bijvoorbeeld de markt, geografische spreiding en disciplines een rol spelen. Het kan proportioneel zijn een beperking op het aantal te gunnen percelen per inschrijver op te nemen. Bij het maken van deze keuze motiveert de aanbestedende dienst de achterliggende redenen voor die keuze. Daarbij kan de

T. 06 21 20 30 02

bescherming van de belangen van het

www.europese-aanbesteding.nl

Het “Top of the Build” concept van Zethoven Bouwplan groep brengt onderscheidende architectuur samen met een zorgeloos bouwproces en een scherpe bouwsom, door de transparante en onafhankelijke aanbesteding, aan op kwaliteit geselecteerde aannemers.

Op zoek naar een bijzondere woonplek? Wij helpen u graag op weg in een van onze woningbouwplannen, waarin alleen maatwerk standaard is Blauwestad, Blue eMotion

Parklaan Skoatterwald Heerenveen

4 moderne levensloop bestendige woningen Unieke locatie aan water en park Slapen en badkamer op de beganegrond 2 verkocht, bouw start spoedig

Unieke locatie aan vaarwater Vrijstaande villa, maatwerk mogelijk Hoogwaardige kubistische architectuur Riante kavels Bouw eerste villa’s reeds gestart

Prijzen: € 324.900,- v.o.n.

Prijzen vanaf: € 259.900,- v.o.n. (!)

Drachtstervaart, Parkzoom

Plan Esrijck, Doldersum

De laatste moderne villa aan open vaarwater Riante indeling en van alle gemakken voorzien Kavel circa 800m2

Unieke ligging in hart Nationaal Park Riante kavels midden in de natuur Prijs kavel (2.048m2) va. € 174.500,- v.o.n.

Prijs: € 629.500,- v.o.n.

Prijs kavel (2.048m2) + woning va. € 399.500,- v.o.n.

Meer info en meer ‘Top of the build’ bouwplannen:

WWW.ZETHOVEN.NL WWW.ZETHOVEN.NL

0513 -- 76 76 02 0513 02 60 60

Excellente zorg in een adellijke omgeving Verzorgd Wonen Hoofdstraat 9 | Beetsterzwaag

Telefoon: 0512 - 380804

www.huysterswaach.nl


19

NOORD-OOST FRIESLAND

Samen werken loont “De ondernemer zoekt de geschikte medewerker bij het werk en wij

wordt rekening gehouden met hun

zoeken het geschikte werk bij de geschikte medewerker. Vanuit een ver-

loonwaarde en de mogelijkheden op

schillende invalshoek hebben we hetzelfde doel: gemotiveerde mensen

de (gesubsidieerde) arbeidsmarkt.

aan de slag helpen.” Dat zegt directeur Tjitte de Vries van werk-/leerbe-

De arbeidskrachten zijn beschikbaar

drijf NEF uit Dokkum. Door het organiseren en aanbieden van leer- en

voor een vast contract, een tijdelijke

arbeidsplaatsen bij externe werkgevers en in de eigen organisatie, krij-

dienstverband of een detacheringcon-

gen mensen met een ‘overbrugbare afstand’ tot de arbeidsmarkt de kans

tract, maar ook andere constructies

om aan het werk te komen of hun kans op werk te vergroten.

(zoals werk op locatie) behoren tot de mogelijkheden. De Vries: “Wij

“We helpen bedrijven en over-

assemblage, productiewerk, groen-

plaatsen mogelijkheden boven beper-

grafisch bedrijf in Kollum. Hier zijn

heidsinstellingen bij het werven van

werkzaamheden en koeriersdiensten

kingen. Wat kán iemand? Daar gaat

medewerkers bezig met veelsoortig

geschikte medewerkers voor een lan-

(maaltijdvoorziening) tot en met de

het om.” In Dokkum beschikt NEF

druk- en printwerk, digitaal archive-

gere of kortere periode”, zegt Tjitte de

schoonmaakbranche en food en pet-

over een werkomgeving voor assem-

ringswerk en administratief werk. Dit

Vries. “Ruim 40% van onze ongeveer

food.” Personeel dat via NEF wordt

blage, verpakking, confectie, montage

bedrijfsonderdeel werkt voor allerlei

800 werknemers is op die manier

geplaatst, is via het eigen test- en

en metaalbewerking. Ook worden in

bedrijven en instellingen. “Wanneer

al geplaatst bij opdrachtgevers in de

trainingscentrum

Dokkum onder ISO 22000 en HACCP

je als ondernemer of overheidsorgani-

regio in verschillende sectoren. Het

vaardigheden en geschiktheid voor

certificering foodproducten verpakt.

satie met ons in zee gaat, laat je weten

varieert van hout, metaal, montage,

veelvoorkomende functies. Hierbij

beoordeeld

op

dat je werk maakt van maatschap-

aantal organisaties op het gebied van

In Kollum beschikt NEF over drie

pelijk verantwoord ondernemen”,

werkvoorziening, uit de ‘oude wereld’

locaties. Op één van deze locaties wor-

stelt De Vries. “Ik zie de toekomst

zeg maar, opgegaan in ons werk-/leer-

den onder dezelfde certificering pet-

overigens met vertrouwen tegemoet.

bedrijf. Dat biedt extra mogelijkheden.

foodproducten verpakt. Op het indu-

We beschikken in Nederland gelukkig

Het mooie is dat het mes aan twee

strieterrein is het test- en trainings-

over wetten, regelingen en financie-

kanten snijdt: het is plezierig en waar-

centrum gevestigd. NEF heeft ook een

ringsvormen die het mogelijk maken

devol voor werkgever én werknemer.”

dat mensen die graag willen werken daadwerkelijk aan de slag kunnen.

Werk-/leerbedrijf NoardEast Fryslân

Ook de verandering van de samenle-

Holwerderweg 21

ving biedt mogelijkheden. De verzor-

9101 PA Dokkum

gingsmaatschappij van weleer wordt

T. 0519 - 22 91 19

steeds nadrukkelijker een participa-

E. info@nef.nl

tiemaatschappij. Wij gaan mee in die

I. www.nef.nl

verandering. Zo is de laatste jaren een

In Friesland dubbele subsidie voor TONZON Vloerisolatie met Thermoskussens

Meer besparing door betere isolatie De hogere vloertemperatuur biedt meer woon comfort en een veel grotere energie-besparing die bij

Friesland is een van de weinige provincies met een eigen subsidierege-

re vloerisolaties met dezelfde isolatie-

vloerverwarming kan oplopen tot

ling. Deze subsidie mag worden gecombineerd met de nieuwe landelijke

waarde. Vloeren worden bovendien

wel 40%. Daarmee geldt TONZON

subsidieregeling die op 15 september 2016 is ingegaan. De landelijke

sneller warm en houden de warmte

Vloer-isolatie als een duurzame

beter vast.

oplossing die effectief is voor kli-

subsidie bedraagt € 5,- per m² en heeft als voorwaarde dat je dit combineert met een andere isolatiemaatregel. De Friese subsidie voor TONZON

Voor

maat en milieu. Het effect op de

Vloerisolatie bedraagt minimaal € 350,- maar kan oplopen wanneer je dit

Meer besparing

vloer temperatuur laten we zien

combineert met andere maatregelen of wanneer je al eerder subsidie hebt

Omdat de Thermoskussens de afkoe-

aan de hand van de infrarood foto’s

gekregen voor een isolatiemaatregel. De landelijke regeling duurt nog 3

ling naar beneden vrijwel helemaal

hiernaast. Boven niet geïsoleerd,

jaar, de Friese regeling eindigt zodra de pot leeg.

blokkeren, ontstaat er in huis pas veel

onder geïsoleerd met TONZON.

Na

later behoefte aan extra warmte. Het Het Thermoskussen is het eerste

door zeer gering. De zeer hoge isola-

stookseizoen wordt daardoor veel kor-

ongeveer 2 x zo hoog als van andere

high-tech materiaal komt bij het aan-

opvouwbare

ter

tiewaarde van het ijzersterke materiaal

ter evenals

materialen met dezelfde isolatiewaarde.

brengen geen stof, giftige chemicaliën

wereld en verkrijgt zijn isolatiewaar-

is onomstreden. Bij de bepaling van

Vaak slaat de kachel ‘s ochtends niet

de pas op de plaats van bestemming

het energielabel telt het zeer hoog mee

eens aan en ’s avonds kan hij eerder

Dubbele aanpak

vrachtwagen komt er niet aan te pas.

wanneer het gevuld wordt met lucht

met Rc=3,8 m²K/W. Door de andere

worden teruggezet. Omdat de kachel

Voordat de kussens tegen de vloer wor-

Het materiaal is per post te verzenden.

(die over al gratis aanwezig is). Het

manier van isoleren is het effect op de

minder lang en minder hard hoeft te

den bevestigd, komt op de bodem van

TONZON heeft ook een netwerk van

Transport en opslag volume is daar-

vloertemperatuur groter dan van ande-

branden, is de gemiddelde besparing

de kruipruimte een stevige Bodemfolie.

gespecialiseerde, vertrouwde

Deze combinatie zorgt voor een warme-

teurs die de complete uitvoering kunnen

re vloer, zonder vloerverwarming en een

verzorgen. Een prettige bijkomstigheid is

kurkdroge kruipruimte. Dat betekent

dat de bewoners tijdens het aanbrengen

minder last van koude voeten en een

en de eerste dagen erna gewoon in huis

lagere energienota, want er hoeft min-

kunnen blijven omdat er geen giftige

der gestookt te worden. Reumapatiënten

chemicaliën de woning binnenkomen.

isolatiemateriaal

de dagelijkse stooktijd.

of irriterende vezeltjes vrij. Ook een

installa-

melden spontaan dat hun klachten aanzienlijk afnemen door het warmere, dro-

Ga voor meer info naar www.tonzon.nl

gere klimaat onder in de woning. TONZON BV

Milieuvriendelijk - Dubokeur

IR. Schiffstraat 220, 7547 RD Enschede

Het aanbrengen van TONZON vloe-

053-4332391

risolatie is een veilig proces. Uit het

info@tonzon.nl


20

ONDERNEMERSKRANT

PRO+ Friese ondernemers opgelet:

Altijd de hoogste korting, laagste kosten en beste service Welkom bij ABD Renault Bedrijfswagenspecialist Regio Drachten en Leeuwarden Sietse Bosgraaf

Bedrijfswagenspecialist Regio Heerenveen en Sneek Henk Siemensma

Bedrijfswagenspecialist Regio Dokkum Erwin Middelbos

Renault KANGOO Express vanaf

+

€10.790,-

Renault TRAFIC vanaf

€15.990,-

Renault MASTER vanaf

€17.990,-

Perfecte uitstraling van uw wagenpark. Renault is al sinds 1998 Europees marktleider in de verkoop van bedrijfswagens, dus bewezen succesvol. Minder Co2-uitstoot van uw wagenpark: op basis van onderzoek is Renault in 2015 de meest schone automobielproducent.

ABD Renault heeft nu nog 25% korting, 0% financiering en altijd de beste service.


Ondernemerskrant Noord Oost Friesland