Issuu on Google+

8E JAARGANG OKTOBER 2016 NUMMER 2

De onde

ASSEN

5 7 11 13

Assen

vertellen

...

Mensenwerk

Studiecentrum van der Werf

Implantaten voor een muurvaste gebitsprothese De Interieurspecialisten uit Assen

Verder in dit nummer • Vluchtelingen laten alles achter • Het bedrijf achter het evenement • Zorg voor uw welzijn !

Be ki jk o o de zie k o ze pa nli uitg 15 ginane, ave

ONDERNEMERSKRANT

De regio volop in beweging!

uit regio

Foto: Thomas Mulders

ONDERNEMERSKRANT

rnemers


2

ONDERNEMERSKRANT

Bouwkundig Teken- en Adviesbureau Zijlstra (TAZ) is begin 2007 opgericht en houdt zich bezig met het verzorgen van tekenwerk in alle fasen en het leveren van advies voor diverse opdrachtgevers. TAZ heeft inmiddels jarenlange ervaring. We zijn ruim 12 jaar actief geweest in voorbereiding, calculatie, tekenwerk en projectleiding bij diverse aannemers en adviesbureaus, voordat wij van mening waren dat er voldoende kennis en ervaring aanwezig was om TAZ op te richten. Aangezien ‘ENERGIEBESPARING’ een positieve ontwikkeling is voor de komende generaties én onze portemonnee, heeft ons bureau dit ook standaard in haar bedrijfsvoering opgenomen.

Voor alle ontwerpen en adviezen wordt bij de opdrachtgever geïnventariseerd welke behoefte en doelstelling uitgewerkt kan worden. Voorbeelden van opdrachtgevers zijn o.a. dakkapellen, erkers, aanbouwen, garages, inrichting van zorgcomplexen, kantoorpanden, tuincentra en complete woningen. Deze opdrachten hebben we mogen verwerven van particulieren, aannemers, bouwmanagementbureaus en interieurarchitecten. Om de genoemde diversiteit van opdrachtgevers goed te kunnen bedienen, dienen we uiteraard op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen. Hieraan wordt dan ook ruime aandacht geschonken door productinformatie, gerichte cursussen en beursbezoeken.

WIJ STAAN GARANT VOOR: • • • •

Een persoonlijke benadering en korte lijnen Inhoudelijke vakkennis Heldere taal Goede prijs/kwaliteit

EN KUNNEN EEN COMPLEET PAKKET AANBIEDEN:

Nieuwbouw woning schuurhuis Hattem

• • • • • • • • • • • • • •

Een schetsontwerp 3D-modellen Een voorlopig en definitief ontwerp Een omgevingsvergunning / bouwaanvraag Werktekeningen Constructies in samenwerking met derden EPN, daglicht en ventilatie in samenwerking met derden Diverse keuringen voor woningaankoop, oplevering of onderhoud Een energie-label en maatwerkadvies Offertes aanvragen, beoordelen en adviseren Bouwbegeleiding / toezicht Technische omschrijvingen / bestekken Calculatie / kostenramingen Een fotoreportage

ONS BUREAU: STERK IN ‘PUZZELEN’, HET OPLOSSEN VAN VRAAGSTUKKEN DOOR PRAGMATISCH EEN PLAN TE BEOORDELEN. Mocht u een vraag hebben of vrijblijvend eens kennismaken met ons bureau, dan kunt u ons bereiken op telefoonnummer 0592-269952 of mobiel 06-29094043. Tevens is er een mogelijkheid om een mail te sturen naar info@taz-assen.nl of bezoek onze website via www.taz-assen.nl Op afspraak bent u onder het genot van een kop koffie welkom op ons kantoor aan de Nijverheidsweg 7, 9403 VN in Assen. Een bezoek aan huis is tevens mogelijk. Gegarandeerd kunnen we dan ook in uw situatie een passende oplossing bieden!


3

Wie verder wil komen als ondernemer bouwt op ,,Of dat pretentieus klinkt?’’, vraagt Arie Mulderij, directeur/partner van MAN Ondernemersadvies. ,,Het ís pretentieus. We hebben ondernemers wat te vertellen. Met de manier waarop wij onze dienstverlening in de markt zetten, hebben wij de ambitie om ondernemers optimaal te faciliteren op fiscaal en financieel gebied. Dat kunnen we op laagdrempelige manier aanbieden. Maar we kunnen zoveel meer betekenen voor ondernemers. Zie het als rijden in een Volvo voor de prijs van een Dacia. En dat niets ten nadele van het laatste merk, maar Volvo heeft toch meer flair en straalt vertrouwen uit. Dat past bij ons.’’ Wat gaat MAN betekenen voor de ondernemer? ,,Dé ondernemer laat zich moeilijk in één beeld vangen. We zijn er voor alle hardwerkende MKB-ers die ondernemen met passie. En MAN wil graag klankbord zijn voor ondernemers met visie. Voor de man of vrouw (ja, MAN is echt m/v) die de ambitie heeft om buiten gebaande paden en algemene kaders te denken en te handelen. Wij zijn voorstander van kennis delen en van wederzijds inspireren. Daar creëer je win-win-situaties mee.” Waar staat de naam MAN voor? ,,We wilden een naam die ‘lekker’ in het gehoor ligt, die gemakkelijk is te onthouden en die een bepaalde associatie heeft met wie wij zijn. Als je de drie letters van MAN al wilt ontleden, dan zouden ze, als we kijken naar de drie partners die achter het concept van man zitten, kunnen staan voor Mulderij (Arie Mulderij), Afier (Erik Jan Kreuze) en NNO Accountants (Lauran Hazen). MKB Advies Noord keuren we ook goed.’’ Wat doet MAN precies? ,,MAN stelt vragen van en hulp aan ambitieuze ondernemers centraal. Dat doen wij primair op fiscaal/financieel gebied, maar door het grote kennisnetwerk achter MAN kunnen wij alle hulpvragen van MKB-ondernemers beantwoorden en in diensten/oplossingen voorzien waarmee zij verder komen in hun ondernemerschap. Waardoor zij soepel kunnen groeien wanneer de ontwikkeling van hun onderneming daarom vraagt. Klankbord en sparringpartner ineen, dat is de richting waarin je bij MAN kunt denken’’. Mooi MAN! ,,Ja toch? Zoals al aangegeven, is die naam bewust gekozen en zorgt deze voor een glimlach. Je komt ‘m tegen in diverse uitdrukkingen. ‘Mankracht’of ‘Daar hebben wij een mannetje voor’. Serieus waar het moet en met humor waar het kan. Wat dacht je van ‘Met man en macht’? Dat laatste is feitelijk de manier waarop wij ons werk voor je doen. Want ons hele netwerk van experts kan worden ingeschakeld als dat voor de voortgang van jouw onderneming nodig is. Terwijl onze tarieven gunstig zijn voor de diensten die je ervoor krijgt. Want je betaalt het uurtarief van een administratiekantoor, terwijl je profiteert van de kennis van een accountantsorganisatie +++. Ons motto is niet voor niets Betaalbare administratie, Waardevol Advies.’’ Drukke markt? ,,Het speelveld van administrateurs, accountants, belastingadviseurs etc. is behoorlijk bezet zou je denken. Toch voegt MAN daar een nieuwe dimensie, een andere strategie aan toe. Natuurlijk zijn cijfers (meestal) het vertrekpunt in onze advisering. Maar de meer complexe ondernemersvraagstukken die voortkomen uit die cijfers, dát is het terrein waar MAN echt toegevoegde waarde biedt. Ook de complexere vraagstukken op effectieve, doortastende en laagdrempelige manier in de juiste banen te leiden. Dát is het waar wij voortdurend op gefocust zijn’’.

Arie Mulderij, directeur/fiscalist van MAN Ondernemersadvies

Die focus daar hebben jullie iets mee, nietwaar? ,,Ja, je vindt het terug in ons logo. We zijn een organisatie met een duidelijke plus voor ondernemers. En op die plus ligt voor ons de focus. Snel beschikken over actuele cijfers (24/7), geen gedoe met je boekhouding, alles online. Ook via je smartphone. Dat is de basis. Daar bovenop komt ons advies met meerwaarde. Laten we het gesprek aangaan.’’ Een gesprek met MAN komt vanzelf op gang wanneer je verder wilt als ondernemer. Een informele en ongedwongen sfeer leiden als vanzelf tot de vraag wat u als persoon drijft en waar uw ondernemerschap in de kern om draait. Wat is uw doel, waar wilt u naar toe, hoe doet u dat en waaraan heeft u behoefte wanneer het gaat om het financiële en fiscale plaatje? In hoeverre leidt de groei van uw onderneming tot niet wenselijke druk op uw liquiditeit en hoe kanaliseren we dat, welke ondernemingsvorm is het meest geschikt, hoe bent u fiscaal het beste af (en andere bedrijfseconomische vragen die we kunnen formuleren). Allemaal zaken waarin MAN voor u betrouwbare ondersteuning biedt. MAN Ondernemersadvies Van Limburg Stirumstraat 24 7901 AR Hoogeveen www.manadvies.nl T: 06 - 150 38 682


4

ONDERNEMERSKRANT Dag en nacht bereikbaar 06-50842414 b.g.g. 06-27335188

Waar aandacht, begeleiding en afscheid elkaar ontmoeten (persoonlijk en betrokken)

Naar eigen wens!

Voor vrijblijvende informatie: Peter van Slochteren • Cavaljéweg 8 • 7934 PK Stuifzand • 06-50842414 • paovanslochteren@home.nl

Coachen met het paard als co-coach Kindertolk Ludy Wieringa Tel: 06-21682859 info@destalkamer.nl

www.destalkamer.nl

Een traditionele kip op milieuvriendelijke manier opgegroeid. Met eigen, op natuurlijke basis samengesteld voer, voor een gezond en smaakvoller stukje kip. Volledig antibiotica en salmonella en ESBL vrij!! Geeft de ouderwetse verfijnde smaak van de kip van vroeger. De kip wordt vers ingevroren per stuk. Hele kip maar ook kipfilets, drumsticks, etc. Directe verkoop, Kromhoek 37, Frieschepalen. Openingstijd: vrijdag van 14.00u. tot 19.00u. zaterdag van 11.00u. tot 15.00u. Voor meer informatie : www.dekromhoeksterkip.com (pinnen is nog niet mogelijk)


5MENSENWERK “Wat doe jij als je kansen hebt? Afwachten tot een ander beslissingen

ren vakgenoten,” stelt Pauline.

neemt over jou, je werk, of je bedrijf? Of neem jij zelf de regie, en bepaal je

“Dat versterkt ook mijzelf. Het

zoveel mogelijk zelf de koers? Zakelijk, professioneel en persoonlijk?”

inspireert en verhoogt de kwa-

keuzes te maken. Pauline is volstrekt duidelijk: “Ik werk in een prachtig vakgebied!”

liteit. Je kent wel het 1 + 1 = 5 Ruim vijfentwintig jaar is Pauline

en juist dát geeft ruimte om te kijken

effect, toch?” De eigenzinnige

Kemkers actief en vol passie over het

wat er aan de hand is. Het maakt nogal

benadering is gericht op men-

werken met volwassenen in arbeid,

verschil of je compleet van slag raakt of

selijk gedrag in een zakelijke

organisatie en leiderschap. Met haar

de rust neemt om de ontstane situatie

omgeving, mensen in beweging

bedrijf WERKIMPULS advies en

te onderzoeken, voor je bedrijf, je team

brengen. Pauline blijkt een sterke

training, dat in 2016 haar tien jarig

of voor jezelf! Het helpt, om je bewust

drijfveer te hebben vanuit persoon-

jubileum viert is zij onlangs verhuisd

te worden van de impact van plotse-

lijke ervaringen, “niets doen en stil-

van Friesland naar Drenthe. Vanuit

linge ontregelende gebeurtenissen. Dat

staan is geen optie, hoewel dat genu-

het landelijke dorpje Een, gemeente

geeft inzicht. Met inzicht en (h)erken-

anceerd ligt, want soms gaan keuzes

Noordenveld, richt zij zich op ontwik-

ning kun je leren er anders, effectiever,

bij veranderingen over iets laten in

keling van mens, werk en organisa-

mee om te gaan.”

plaats van doen.” Pauline werkt

tie. “Dat lijkt breed. De kern is altijd

www.werkimpuls.nl

het meest als procesbegeleider,

mensenwerk, op alle niveaus”, aldus

Kiezen en aanpakken

adviseur, trainer en coach. Ook

Pauline. Zij werkt voor bedrijven en

Pauline helpt directies, (manage-

in het MKB! Zij gaat het aan.

particulieren in Noord Nederland.

ment) teams, groepen en individuele

Grotere en kleinere vraagstuk-

klanten in en rond het arbeidsproces

ken rond mens, werk en organi-

Niets blijft hetzelfde

met onderzoeken, keuzes maken en

satie. Mensenwerk! Aanpakken

Als wij bespreken hoe mensen dikwijls

in actie komen. “Het gaat vaak over

vergt moed en vertrouwen en

omgaan met zichzelf en anderen, in

(on)begrip, verschil in verwachtin-

raakt dikwijls ook andere levens-

veranderende omstandigheden, raakt

gen, haperingen in communicatie en

gebieden, verliesverwerking en

Pauline meteen geboeid. “Zowel in

samenwerking, vastlopen, (dreigend)

(zelf)vertrouwen om

werksituaties als in het privé leven

ontslag. Emoties lopen op. Wat dan

verwachten veel mensen zekerheid

kan ontstaan is behoefte aan reductie

en voorspelbaarheid. Dat geeft rust,

van (werk)stress, professionaliseren

overzicht en vertrouwen”, zegt Pauline.

en versterken van (persoonlijk) lei-

“Als er onverwacht en ongewild veran-

derschap. Bij grotere projecten, loop-

deringen aan komen kan er onrust en

baan- en mobiliteitsvraagstukken of

(werk)stress ontstaan, verwarring. Dat

specialistische resultaatafspraken werk

is niet abnormaal. Meestal remt het af

ik samen met deskundige en erva-

Geen jaarlijkse keuringskosten brandblusmiddelen schuimuitvoering verkrijgbaar, bei-

en voordelig maken de sprayblusser

den met de hoogste blusratings is haar

tot een doeltreffend en efficiënt brand-

soort. Prymaxx werkt uitsluitend met

blusmiddel.

de beste kwaliteit en geeft derhalve 10 jaar garantie. U betaald in 10 jaar een-

De Prymaxx sprayblusser wordt wet-

malig de aanschafprijs en heeft in die

telijk erkend en voldoet aan alle gestel-

periode geen kosten meer. Milieu: De

de eisen. De inzet en keuringen zijn

blusser is geheel recyclebaar en het pro-

geheel volgens het bouwbesluit en de

duceren van Aramide kost veel minder

NEN2559. Voor de BHV trainers zijn

energie dan die van staal.

er speciale oefenblussers beschikbaar.

Sprayblusser

Prymaxx save&easy concept

lange tijd stil gestaan. Prymaxx is een jonge organisatie een haar uitda-

Prymaxx heeft 2 professionele spray-

Een beginnende brand is te vergelij-

ging vind in innovatie, veiligheid en efficiëntie. Bij de ontwikkeling van

blussers geproduceerd met als doel om

ken met hartfalen; de eerste minuten

zowel de Prymaxx Aramide blussers als de Prymaxx sprayblussers komen

razendsnel een beginnende brand te

zijn de belangrijkste. De sprayblus-

brandveiligheid veel beter, efficiënter

deze 3 speerpunten prachtig samen.

kunnen blussen. De sprayblussers zijn

sers maken het mogelijk om direct bij

en voordeliger kan.

van de hoogste kwaliteit grondstoffen

een beginnende brand in te grijpen

De ontwikkelingen op gebied van kleine brandblusmiddelen hebben

Aramide blusser

gekeurd. De Prymaxx Aramide blus-

gemaakt, hebben de langste blustijd en

en te handelen. De Prymaxx spray-

Bent u geïnteresseerd in een grotere

De standaard blusser is geheel vervaar-

ser is vervaardigd uit een Aramide

de dikste wand van alle blussers in de

blussers zijn zo ontworpen dat ieder-

brandveiligheid tegen lagere kosten

digd uit staal, waardoor deze snel kan

huls en heeft een roestvrij stalen kop.

markt. Bovendien zijn ze voorzien van

een ze kan gebruiken, op een afstand

dan nemen wij graag de tijd voor een

roesten en zodoende wordt afgekeurd.

Bovendien is hij zo ontworpen dat u

“glow in the dark” zodat ze ook in het

van ca 4 meter kan beginnen met

passende presentatie bij u op locatie.

Bovendien dienen deze blussers door

deze zelf jaarlijks kan en mag keuren.

donker zichtbaar zijn.

blussen én de Prymaxx sprayblusser

een gespecialiseerd bedrijf te worden

De blusser is in een poeder en een

blust net zo lang als een grote blusser

William Finkers

In de vele gesprekken met brandex-

van 6 liter. Hierdoor kan veel schade

william.finkers@prymaxx.eu

perts is wel gebleken dat sprayblussers

en ellende worden voorkomen. Ons

www.prymaxx.eu

de markt zullen gaan domineren. Ze

doel is iedereen te laten weten dat

06 16 515 775

zijn nagenoeg overal inzetbaar, hebben 5 jaar garantie en u kunt zelf de keuring verrichten. Maar het belangrijkste is dat iedereen hiermee overweg kan. De sprayblusser functioneert identiek aan een haarlak bus. Eenvoudig, snel


6

ONDERNEMERSKRANT

Het vertrouwdeadresvoor APK, onderhoud, reparatie en diagnosevan uw auto. Trekhaakspecialist en airco service. Aangesloten bij CarXpert dus vakwerkmet kwaliteitsonderdelen. Lindberghstraat 9Hoogeveen Tel: 0528-261104 info@autobedrijfandresnippe.nl www.autobedrijfsnippe.nl

Autoverkoop Hoogeveen heeft occasions op voorraad maar kan ook voor u op zoek naar uw droomauto. Al onze auto's worden vakkundig nagekeken voor aflevering. Nieuwsgierig geworden naar ons bedrijf? U bent van harte welkom. Autoverkoop Hoogeveen Lindberghstraat 9, 7903 BM Tel: 0625187065 & 0646391497 info@autoverkoophoogeveen.nl www.autoverkoophoogeveen.nl

Excellente zorg in een adellijke omgeving Verzorgd Wonen Hoofdstraat 9 | Beetsterzwaag

Telefoon: 0512 - 380804

www.huysterswaach.nl


7

Samen houden wij uw onderneming op koers Mulderij & Partners is een accountantskantoor, gevestigd aan de

De adviseurs van Mulderij & Partners

daarin opgenomen de prestatie-indi-

zeker niet het einde van onze zorg voor

Stationsstraat 19 in Hoogeveen, die bekend staat als een organisatie met

zijn vakkundig en goed opgeleid en

catoren welke voor de desbetreffende

uw waardevolste kapitaal, uw perso-

een platte organisatiestructuur. Ons kantoor is de laatste jaren gegroeid

goed in staat om u te adviseren. Advies

onderneming belangrijke stuurinfor-

neel. Bij ons kunt u namelijk terecht

naar 25 medewerkers, waardoor wij in staat zijn een breed spectrum aan

op fiscaal, organisatorisch, financieel

matie is.

voor het complete pakket op het gebied

dienstverlening aan te bieden. Onze ervaring leert dat klanten het plezie-

of juridisch gebied behoort voor onze

rig vinden een vaste contactpersoon te hebben, een belangrijke pijler die

adviseurs tot de dagelijkse praktijk.

bij onze dienstverlening dan ook voorop blijft staan.

van HR, hierbij kunt u denken aan

Ondernemer kan zich richten op zijn core business

adviezen over arbeidsrecht, personeelsmogelijkheden.

handboeken en bijvoorbeeld subsidie-

specifieke situatie van de klant. Onder

Belangrijke op maat gesneden stuurinformatie

Bij Mulderij & Partners is het uiter-

Op dezelfde golflengte Heldere communicatie staat bij ons

andere met behulp van brancheverge-

Een ondernemer moet kunnen ver-

financiële administratie uit te besteden

centraal. Het is van groot belang dat

lijkingen kunnen wij de prestaties van

trouwen op de juiste informatie welke

zodat de klant er geen omkijken naar

Toegevoegde waarde tijdens accountantscontrole

de klant en de adviseur op dezelfde

de meeste ondernemingen vergelijken

up to date is, zodat er indien noodza-

heeft en zich kan richten op zijn core

Onze

golflengte zitten. Wij nemen hier

met concullega’s en zijn wij op de

kelijk direct bijgestuurd kan worden.

business. Door gebruik te maken van

Audit B.V. beschikt over een WTA-

graag de tijd voor, waardoor het

hoogte van de actuele ontwikkelingen

Om dit mogelijk te maken, maken wij

de meest moderne software-systemen

vergunning, waardoor wij tevens in

mogelijk wordt ons in te lezen in de

binnen de branche.

gebruik van een Management A4 met

maken wij het voor de onderneming

staat zijn accountantscontroles uit te

mogelijk om te allen tijde inzage in zijn

voeren. Hier richten wij ons met name

financiële situatie te hebben, hiervoor

op het middelgrote MKB en de secto-

zetten wij een managementmonitor in

ren zorg en onderwijs. Door de kennis

met onder andere realtime overzichten

van onze MKB-adviseurs hier in te

van resultaten, openstaande posten en

zetten zijn wij in staat om ook in het

liquide middelen. Ook factureren is

proces van de accountantscontrole van

vanuit deze monitor mogelijk.

toegevoegde waarde te zijn.

aard ook mogelijk om de complete

dochteronderneming

M&P

Uw waardevolste kapitaal, uw personeel Onze HR-afdeling neemt u de zorg voor de complete personeels- en salarisadministratie graag uit handen. Het verzorgen van de salarisspecificaties voor uw medewerkers is een taak welke wij graag voor u uitvoeren, echter wij gaan hierin een aantal stappen verder. Voor ons is de salarisspecificatie het sluitstuk van een loonperiode, maar

Studiecentrum van der Werf Studiecentrum van der Werf is gevestigd aan de Industrieweg 14-16 in Assen op de

Het Studiecentrum werkt vooral met vakbekwame en ervaren vakdocenten.

eerste etage. Dit is zeven minuten lopen

Nieuw-Buinen & Groningen

vanaf het station en vijf minuten lopen

De

vanaf Drenthe College locatie Cicero en

dag t/m donderdag van 16.00 tot 20.00 uur.

Nassau College locatie Penta.

Andere tijden zijn in overleg mogelijk.

KERSTPAKKETTEN Met ruim 30 jaar ervaring kunnen we professionals in kerstpakketten worden genoemd. Showroom Nieuw-Buinen Drentse Poort 12 B

Showroom Groningen Kattegat 6/3

Telefoon: (0599) 61 56 65 E-mail: verkoop@arnauld.nl

NL-9521 JA Nieuw-Buinen

NL-9723 JP Groningen

Internet: www.arnauld.nl

zijn

van

maan-

We zijn bereikbaar op nummer 06-4039 5597. Het Studiecentrum wordt gerund door Jan en Ina

Maak nu een afspraak! Bel (0599) 615665

openingstijden

Mailen kan ook: info@scvdw.nl

van der Werf. Zij werken beide in het onderwijs en zijn zeer ervaren en gedreven in het begeleiden

Voor

van jongeren. Ze zetten zich in voor jonge men-

Studiecentrum van der Werf met een uniek strip-

de

Huiswerkbegeleiding

werkt

sen die net even wat meer aandacht en hulp nodig

penkaartensysteem waardoor de begeleiding per

hebben om beter te kunnen presteren op school.

week naar behoefte kan worden aangepast. Dat

Het centrum biedt  rustige studieruimtes, veel

kan op elk niveau, van basisonderwijs tot HBO.

persoonlijke aandacht en hulp bij het trainen en

Maak gerust een afspraak voor een vrijblijvend

verbeteren van de studievaardigheden. Jongeren

intakegesprek. Gewoon even langskomen om een

kunnen hier terecht voor huiswerkbegeleiding,

kijkje te nemen mag altijd. Meer informatie is te

citotrainingen, bijlessen en individuele begelei-

lezen op www.scvdw.nl

ding (onder andere PGB).

Graag tot ziens.


8

ONDERNEMERSKRANT Touwslager 12 | 9502 KD Stadskanaal

Wilt u van het gas af? Neem nu Infrarood verwarming Het principe van stralingsverwarming is gelijk aan dat van zonnewarmte. Straling is geen warmte maar bestaat uit elektromagnetische golven, die zodra zij een voorwerp treffen, worden omgezet in warmte. Voordelen - U hoeft geen leidingen aan te leggen - U bespaart op uw energierekening. (in combinatie met zonnestroom ongeveer 30% goedkoper dan gas)

- U creëert een gezond en comfortabel binnenklimaat - U beperkt de luchtcirculatie en ronddwarrelend stof. (ideaal voor problemen met de luchtwegen) - U kunt ventileren zonder warmte te verliezen. - Per ruimte aan te sturen met thermostaten. - in diverse kleuren te krijgen. ( ook met willekeurige afbeeldingen of spiegels) Wij hebben al een paneel incl. thermostaat voor:

DE VUURTOORN DENKEN IN BEELDEN EN WOORDEN DE GAVE VAN DYSLEXIE

Epaper:(www.devuurtoorn.nl)

€ 186,50 incl. BTW

bel vrijblijvend: 0599-672368

Heeft u/uw kind: • Leerproblemen (spelling/grammatica, lezen, rekenen,schrijven) • Concentratieproblemen (adhd/add) • Gedragsproblemen

Waar kan de infrarood-verwarming gebruikt worden? - eengezinswoningen (nieuwbouw en bestaand) - kantoren, hotels, ziekenhuizen - vakantiehuisjes, campers, caravans

De Vuurtoorn geeft sinds 2005 passende individuele begeleiding. Lezen, spelling/grammatica, rekenen, schrijven concentratie en gedrag verbeteren. Het zelfvertrouwen groeit en faalangst vermindert of verdwijnt.

Arendstechniek B.V Al jaren uw specialist voor duurzame besparingen. Wij leveren o.a.

De begeleiding is een aanvulling op of kan in plaats van de dyslexiebegeleiding.

INFRAROOD VERWARMING ZONNEPANELEN (ook met Accu opslag) ZONNESTROOM BOILERS

Voor meer informatie neemt u contact op met Jolien Fokkens, telefoon 0593 -540141

www.devuurtoorn.nl

Restyle uw website!

Kom eens langs in onze leuke winkel!

Nieuwe layout Geschikt voor smartphone & tablet Eigen beheer tekst & beeld Koppeling met Social Media Webshop

DESIGN EN ADVIES VOOR ON- EN OFFLINE MEDIA

Rolderstraat 42, Assen Tel. 0592 313117 assen.wereldwinkels.nl

Ook het adres voor: • Grafische vormgeving • Social Media campagnes

Weerdingerstraat 45-B, 7815 SC Emmen T. 085 773 41 71 E. info@vdscrossmedia.nl

vds.indd 4

Beatboxing Karate Lifestyle & Coaching voor alle leeftijden Voegenhoutenstraat 204 7891 LH Klazienaveen T 06 - 43 54 60 16 E williamstalentbox@gmail.com WWW.WILLIAMSTALENTBOX.NL

Is u/uw kind: • Hoogsensitief • Beelddenker • Faalangstig

PS

WORKSHO

www.vdscrossmedia.nl

01-08-16 15:10


9

COLUMN

Halers en brengers

inhoudelijk een uitdaging in zit. Probeer

Stel uw netwerk open voor de mensen die

te voorkomen dat zo’n club alleen maar

u ontmoet. Wees serieus geïnteresseerd in

gezellig is. Dit kan zitten in interessante

een ander en probeer diegene ook te hel-

bijeenkomsten of door kennisgroepen, die

pen. U hoeft dat dus niet zelf te doen, maar

ook worden aangeboden. Zo zijn er onder-

gaandeweg leert u mensen kennen die

nemersverenigingen, businessclubs, net-

elkaar kunnen helpen. U bent dan diegene

werkborrels, etc. etc. De beste manier om

die actief moet worden door deze twee

erachter te komen welke club bij u past, is

partijen bij elkaar te brengen. U maakt

door er heen te gaan met iemand die u al

dan in één keer twee partijen blij en zij

kent, zodat u als introducé eens rustig om

zullen niet vergeten dat u diegene was die

u heen kunt kijken. Ook kunt u (via de

dat heeft geregeld. Door op deze manier te

website) contact leggen met het bestuur en

brengen, wordt u een radertje in uw eigen

dan zult u, als het goed is, als introducé van

netwerk, met als gevolg dat het ook voor

het bestuur kunnen komen. U moet echt

uzelf gaat werken. Uw contacten zullen

van het idee af dat businessclubs alleen

ook aan u denken als er zich bij hen iets

bevolkt worden door brallende mannen in

voordoet waarvoor u de oplossing kunt

donkerblauwe pakken.

bieden. Uiteindelijk wordt u dan dus zelf ook beter van veel geven. Laat de “voor wat

Nog niet zo lang geleden schreef ik hier in een column, dat u zich wat

Ga niet naar een businessclub met het idee

hoort wat” gedachte los, want het geven en

minder in uw onderneming moet opsluiten en zich wat meer bewust moet

dat u na één of twee avonden met nieuwe

nemen zal echt bijna nooit in balans zijn.

worden van de wereld buiten uw onderneming. Deze keer daag ik u uit om

opdrachten naar huis gaat. Dan heeft u

nog verder buiten uw comfortzone te treden. Deze keer gaan we zakelijk

een verkeerde verwachting van netwerken.

Nu klinkt dit misschien allemaal heel

netwerken.

Netwerken is geen koude acquisitie en u

berekenend en bedacht, maar u zult zien

hoeft u dus ook niet uit te sloven in het

dat het vanzelf gaat als u er maar ple-

Voor velen van u de gewoonste zaak van

zakelijk netwerk brengt u wat. Een zakelijk

verkopen van uzelf of uw onderneming.

zier in hebt en serieus geïnteresseerd bent.

de wereld en een natuurlijk onderdeel van

netwerk brengt u kennis, handel en gemak.

Netwerken gaat over het leren kennen van

Vergeet ook niet dat u niet alleen bent in

het ondernemen. Misschien heb ik dan

Daarnaast kunt u er heel veel plezier uit

mensen, om daardoor elkaar te kunnen

zo’n club, want de andere leden komen

nog tips voor u, maar een groot deel van

halen. U zult mensen ontmoeten die iets

helpen en te weten waar u bepaalde ken-

met dezelfde doelstelling en zullen dus ook

de ondernemers doet veel te weinig aan

voor u kunnen betekenen. Is het niet nu,

nis of ervaringen zou kunnen halen. Dit

in u geïnteresseerd zijn. Het kost alleen

zakelijk netwerken en heel vaak wordt er

dan wel op een later moment. U komt

gaat niet werken als u alleen uzelf loopt te

eerst wel wat moeite om uit die comfort-

helemaal niets aan gedaan. Ik kan me daar

mede-ondernemers tegen, die met dezelf-

verkopen.

zone te treden, maar iedereen is in staat om

niets bij voorstellen. Blijkbaar is de wereld

de onderwerpen worstelen als u. U komt

van uw bestaande klanten, leveranciers

adviseurs tegen die u eens even een vraag

In mijn opinie is netwerken namelijk

en bekenden interessant genoeg, maar ik

kunt stellen zonder dat meteen de meter

alleen succesvol voor uzelf, als u zoveel

denk dat u zichzelf en uw onderneming

gaat lopen. De keuze in zakelijke net-

mogelijk durft te brengen en niet teveel

hiermee ernstig tekortdoet. Want een goed

werken is groot. Zoek een club waar ook

gefocust bent op het zoveel mogelijk halen.

een brenger te zijn en geen haler. Laat het

Zorg voor uw welzijn! Ruim 25 jaar is Ria Ferment vanuit de gezondheidszorg met haar bedrijf ‘Zorg Voor Uw Welzijn’, werkzaam als psychomotorisch ontspanningstherapeut. Zij verzorgd o.a. cursussen, therapieën en zijn er mogelijkheden voor individuele begeleiding.

deze cursussen in de plaatsen Assen, Westerbork, Grolloo, Hoogeveen en Emmen. Voor zowel

Wat de cursussen betreft laat Ria weten dat hierin

mannen als vrouwen van alle leeftijden is de cur-

aandacht wordt besteed aan rek- en strekoefe-

sus geschikt. Middels de therapieën kan er even-

ningen, ademoefeningen, souplesse-opbouw en

eens een bijdrage geleverd worden aan een zo

handhaving alsmede ontspanningsoefeningen.

goed mogelijk functioneren van lichaam en geest zoals o.a. bij ontspanningstherapie en ademha-

Door wekelijks te oefenen in datgene wat ‘gaat’ en

lingstherapie. Maar ook zijn er mogelijkheden

niet wat ‘moet’, is men op een aangename wijze

voor bedrijfscursussen en voor gehandicapten

bezig het lichaam soepel te houden. Zoals dit

o.a. blinden en slechtzienden. Daarnaast verzorgt

gebeurt bij de vanuit de gezondheidzorg ontwik-

Ria Relax Events voor bedrijven.

kelde bewegingsvorm Previ-yoga. Hierin wordt niet met lichaamsvreemde maar met lichaamsei-

Een compleet concept bestaande uit lessessies,

gen bewegingen gewerkt. En hebben de effecten

buffet en live muziek. Tevens is Ria Ferment

van de oefeningen een gunstige invloed op niet

zangeres en funerair spreker. Zingt en/of spreekt

alleen het lichaam maar ook de geest. En geeft zij

zij bij uitvaarten, bijeenkomsten en herdenkin-

aan dat het hierbij belangrijk is dat men zich niet

gen. Mede verzorging van stervensbegeleiding en

forceert want het is geen wedstrijd. En hoeft het

rouwverwerking.

lichaam niet in topconditie te zijn. Voor informatie en/of aanmelding: Ook bij o.a. stijve/stramme spieren of als men

Zorg Voor Uw Welzijn

jarenlang niet aan beweging heeft gedaan of als

Tel: 0593-331318

men een heup en/of knie prothese heeft, kan er

Mob: 06-53582168

aan deze cursus worden deelgenomen. Verder

Email: ria.ferment@planet.nl

laat Ria weten dat deze bewegingsvorm ook goed te combineren is met allerlei sporten, bijvoorbeeld als warming-up of cooling-down. Ria geeft

netwerk úw brenger zijn. André de Vries, www.devriesinbusiness.nl

Uitgave dé media uitgevers Bezoekadres: Carneool 4 Post adres: Postbus 448 9200 AK Drachten info@demedia.nl www.demedia.nl

Colofon

Redactie Heeft u redactie voor de volgende uitgave? Neem dan contact met ons op of mail naar info@demedia.nl o.v.v. redactie OK Advertentie - exploitatie dé media uitgevers Postbus 448, 9200 AK Drachten Tel. 0512 - 57 15 00 Opmaak / DTP VDS Crossmedia BV, Emmen Tel 085 – 773 41 71 Tekst André de Vries Medewerker Jan Schuitema, Machiel Merk en Erik Luikens Verspreiding Santibri-Axender Tel 0512 - 51 22 24 Druk Hoekstra Krantendruk, Emmeloord De uitgever kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van informatie. De uitgever aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen en /of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie uit deze uitgave. Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd, gekopieerd en of openbaar worden gemaakt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Druk en zetfouten voorbehouden.


10

ONDERNEMERSKRANT

• Kleinschalig • Direct zorg op maat • Persoonlijke aandacht

b 24 ag ere uu en ikb r in aa de r we ek

7d

Nieuw! De rups lijmkraan. Ideaal voor in de funderingen, geen gesjouw meer met de rijplaten. Enorm wendbaar

• Persoonlijke verzorging (Algemene dagelijkse levensverrichtingen) • Verpleging (Medische ondersteuning) • Begeleiding (Aanbieden van structuur) Weer volop leverbaar Onze eigen Super wiggen

Raadhuisstraat 24 • 9301 AB • Roden Tel.: 050 - 260 00 50 • 24-uurs tel.: 06 - 20 555 542 info@thuiszorgdebuurtzuster.nl • www.thuiszorgdebuurtzuster.nl

E I

Stuifzandseweg 40 b 7903 BB Hoogeveen T 0528-274603 F 0528-270820 info@spuiterijanton.nl www.spuiterijanton.nl

Ook leverbaar in de kleur van de aannemer

Anton Kroezen 06 - 27 33 27 53

INDUSTRIE- EN MEUBELSPUITERIJ

Setar, wij zijn er voor u!

OSINGA Praktijk voor therapie en lichaamsverzorging

- Individuele therapie/coaching - Kindertherapie - Relatietherapie - Voeding en bewegingscoaching

www.praktijk-in-assen.nl

- Slaapcoaching

Theo Osinga -------------------------

Kristy Klompsma ----------------------------------

Henk Jan Hoogendoorn ---------

Ferry Lowijs ----------------------------------------

Lotte Gonkel -------------------------

Ria Osinga-Bruining -----------------------------

• Manueel therapie spec. KISS-/KIDD-kinderen • Fysiotherapie spec. Schouder, Lasertherapie • Fysiotherapie • Bewegingstherapie

• Fysiotherapie spec. Ouderen/Thuiszorg • Bewegingstherapie

• Manueel therapie • Fysiotherapie

• Fysiotherapie spec. Schouder • (Sport-) hersteltrainer

• Huidverbetering/Huidverzorging

• Pedicure spec. Rheumatische- en Diabetische voet

Einsteinlaan 20 - Elbe 3 - Vecht 3 Hoogeveen

Warreveen 7 Pesse

info@osingatherapie.nl www.osingatherapie.nl centraal telefoonnummer: 0528-269599 (09.00-11.30 uur ma t/m vr)

VAN WIJNGAARDEN HOLDING B.V. et alle aspecten m ng ri va er in t o Gro esteden van inkoop en aanb Koloniedijk 3 7739 PA Vinkenbuurt (gemeente Ommen) Telefoon 06-21203002


11

Implantaten voor een muurvaste gebitsprothese Wat is een implantaat?

Samenwerking met implantoloog

of haar tand of kies nodig heeft, is blij

Een implantaat is een kunstwortel in de

Een implantaat wordt meestal geplaatst

met de nieuwe oplossingen voor tand-

vorm van een tita-nium schroefje die

als er problemen zijn met een gewoon

prothesen. Wij zorgen ervoor dat u

in de kaak wordt geplaatst, op de plaats

kunstgebit. Maar niet iedereen komt

zelf precies bepaalt welke tandprothese

van de verdwenen tanden of kiezen.

ervoor in aanmerking. De tandpro-

u kiest en hoe uw nieuwe gebit eruit

Het is niet nodig om de gehele kaak

theticus adviseert of een kunstgebit op

komt te zien. Een tandprothese is van

van implantaten te voorzien; vaak zijn

implantaten een goed alternatief kan

onschatbaar belang en helpt mensen

twee tot vier kunstwortels voldoende

zijn. De tandprotheticus werkt nauw

om met meer zelfvertrouwen anderen

om het kunstgebit te bevesti-gen. In de

samen met de implantoloog om te

te ontmoeten, open te lachen en ont-

meeste gevallen wordt een implantaat-

beoordelen of het plaatsen van implan-

spannen te praten.

systeem toegepast voor de onderkaak.

taten mogelijk is. Na het implanteren

Implantaten of kunstwortels voor een

wordt de patiënt terugverwezen naar

bovenkaak komen minder vaak voor.

de tandprotheticus. Deze maakt het kunstgebit dat perfect aansluit op de

Loslatend kunstgebit? Blijf niet tobben!

kunstwortels. Kort gezegd zijn er dus

de helft van deze groep heeft in meer of mindere mate problemen met

Wist je dat veel klachten worden veroor-

twee specialisten waarmee de patiënt

hun gebitsprothese. En dat is niet nodig, zo stelt de organisatie van

zaakt door slecht gekauwd voedsel? Dat

te maken krijgt: de implantoloog als

Nederlandse Tandprothetici (ONT). Want dankzij moderne technie-

komt vaak door een slecht passende of

het gaat om het aanbrengen van de

ken kunnen ook mensen met een kunstgebit gewoon lachen en eten.

niet goed onderhouden gebitspro-these.

kunstwortels, en de tandprotheticus

Bijvoorbeeld door te kiezen voor een kunstgebit op implantaten.

Omdat gedurende het dragen van de

voor het aanmeten en vervaardigen

prothese de kaken slinken, ondervinden

van het gebit.

In Nederland dragen zo’n drie miljoen mensen een kunstgebit. Ruim

Wij meten en maken alles zelf

“Vaak zijn twee tot vier kunstwortels voldoende”

Mr. P.J. Troelstralaan 257

Als de natuurlijke tanden en kie-

van implantaten een forse ingreep,

de mensen problemen met het functio-

zen niet meer te behouden zijn, was

maar vandaag de dag is het plaatsen

neren van hun prothese. Gelukkig is er

Naast het repareren en rebasen van

Telefoon 0592-268989

tot voor kort het losse kunstgebit

van een implantaat een patiëntvrien-

nu de mogelijkheid om met behulp van

kunstgebitten

www.tppvanveen.nl

de enige oplos-sing. Maar sommige

delijke behandeling. Na een periode

implantaten het kunstgebit goed vast te

praktijk van Veen gespecialiseerd in

mensen ondervinden daarbij hinder

van zes tot twaalf weken is het moge-

zetten. Tobben met een loszittend gebit

het aanmeten en vervaardigen van o.a.:

met eten en spreken. Sinds enige tijd

lijk om het gebit op implantaten te

is dan definitief verleden tijd. Veel men-

een nieuw kunstgebit, een kunstgebit

is het ook mogelijk om op relatief

gebruiken. Tot deze tijd kun je het

sen hebben een prothese, en een loszit-

op implantaten, een immediaatpro-

eenvoudige wijze implantaten aan

oude gebit gewoon blijven dragen,

tend kunstgebit is erg vervelend. Het

these, partiële protheses als een kunst-

te brengen waarmee het gebit sim-

en de tandprotheticus zorgt voor

is pijnlijk en veroorzaakt problemen

harsplaatje of frameprothese. Wij luis-

Groningerstraat 86a

pelweg wordt ‘vastgeklikt’. Op dit

een tussentijdse aanpassing van het

met eten, praten en lachen, en dat hoeft

teren aandachtig naar uw wensen met

9401 BN Assen

gebied heeft zich een ware revolutie

kunstgebit.

toch niet nodig te zijn, zeker niet met de

betrekking tot tandprothesen. Jong of

Telefoon 0592-316064

techniek van vandaag de dag!

oud, iedereen die een prothese van zijn

www.mondzorgassen.com

voltrokken. Vroeger was het plaatsen

9406 BA Assen is

tandprothetische

Vluchtelingen laten alles achter

Breng verscheurde gezinnen weer bij elkaar Niemand laat zonder reden zijn gezin achter. Door oorlog, onderdruk-

Drenthe zijn wij op zoek naar vrijwil-

Wij vragen

Contact

king, geweld of vervolging, zien vluchtelingen vaak geen andere uitweg

ligers en stagiaires voor de functie van

• HBO werk- en denkniveau;

Voor vragen en sollicitaties kun je con-

medewerker gezinshereniging.

• F lexibele

tact opnemen met Susan via het e-mail-

Taken medewerker gezinshereniging

• Bereidheid tot het volgen van

dan hun geboorteland te verlaten. Omdat de reis vaak levensgevaarlijk is, vluchten veel mensen alleen en blijven hun naasten achter.

Angst om gezin

stressbestendige

houding; • Invullen van de aanvraagformulieren

Vluchtelingen die in Nederland

Lees verhalen van vluchtelingen op

bescherming vinden, zijn veiling en

vluchtelingenwerk.nl/gezin

• Verzorgen

leven te vrezen. Maar ze maken zich

Hulp bij gezinshereniging

• C ontacten

wel grote zorgen over hun familiele-

Als vluchtelingen hier mogen blijven,

den die zijn achtergebleven. Zolang

morgen ze hun partner en minderjari-

hun gezin nog gevaar loopt, is er

ge kinderen hier naartoe laten komen.

geen ruimte om een nieuw leven te

Dat is een ingewikkeld proces, waar

beginnen.

veel papierwerk bij komt kijken. Onze

gezinshereniging; van

adres subels@vwnn.nl. De Stichting VluchtelingenWerk Noord-

scholing; • Beschikbaarheid van minimaal 8 uur

de

benodigde

vrijwilligers vullen samen met vluchteEen vluchteling uit Eritrea vertelt:

lingen formulieren in en helpen tijdens

‘Ik voel me nu 100 procent gelukkig’

de vaak lange procedure. Ze kennen

De jaren gingen voorbij terwijl ik hier

de weg en hebben direct contact met

in Nederland was. Ik leed aan ver-

de instanties die de gezinshereniging

schrikkelijke hoofdpijn, was gespan-

beoordelen.

nen en huilde constant. Ik wilde was onmogelijk; mijn gezin was nooit

Vacature medewerker gezinshereniging Steunpunt Gezinshereniging Drenthe

uit mijn gedachten. Ik was onbeschrij-

Vluchtelingen die een verblijfsstatus

felijk gelukkig toen mijn vrouw en kin-

krijgen en in Nederland mogen blijven

deren op Schiphol aankwamen. Nu is

hebben recht op hereniging met hun

alles goedd: ik voel me 100% gelukkig,

familie die zijn achtergebleven in het

mijn kinderen gaan naar school en ik

land van herkomst. Vluchtelingenwerk

werk hard om mijn inburgeringsexa-

ondersteunt hen tijdens deze aanvraag.

men te halen.

Voor Steunpunt Gezinshereniging

VWNN begeleidt en adviseert asielzoeonderhouden

met

ketenpartners; • Begeleiden, coachen en volgen van de cliënten; • Administratieve afhandeling m.b.t. de aanvragen.

Nederland (VWNN) is actief in de provincies Groningen, Fryslân  en Drenthe.

per week.

documenten;

hoeven niet meer voor hun eigen

Nederlands leren, maar concentreren

en

Wij bieden

kers, vluchtelingen en migranten.

• Mogelijkheid deel te nemen aan trainingen

en

cursussen

VluchtelingenWerk; • Zinvol en boeiend werk; • Reiskostenvergoeding.

van


12

ONDERNEMERSKRANT

“Same n naar s werken bel: 05 ucces!” 28 232 323

‘Samen houden we uw onderneming op koers’ www.mulderijenpartners.nl

Bel ons voor

Dichte en open trappen

een gratis offerte!

CPL, PVC en Massiefhout

Led verlichting

RVS leuningen

RVS balustraden

Vaak in 1 dag klaar!

Traprenovatie

ONDERSCHEIDEND IN: + Management A4 + Branchevergelijking + Estateplanning + Fusies en overnames + Financieringen + Financiële planning + Pensioenen + Rechtsvormkeuze + Scenarioplanning + Startersbegeleiding

RVS trapleuningen Balustraden Traprenovatie Zuidlaren Bolwerk 5a 9471 AT Zuidlaren Stationsstraat 19, Postbus 371, 7900 AJ Hoogeveen Telefoon 0528 232323

(050) 260 02 14 SHOWROOM IS GEOPEND OP AFSPRAAK!

info@mulderijenpartners.nl

TRAPRENOVATIEZUIDLAREN.NL


13

De interieurspecialisten uit Assen Ze zijn samen sterk in maatwerk: Jan Timmer van Timpa Parketadvies en Klaas Jan Hofsteenge van The Doors Assen. De twee specialisten op het gebied van houten vloeren, deuren en kasten, zitten in hetzelfde pand -aan de Klompmakerstraat 3c- en vullen elkaar waar mogelijk aan. Door deze samenwerking kunnen beide bedrijven ruime openingstijden hanteren: dinsdag tot en met vrijdag van 13:00 tot 17:00 uur en zaterdag van 10:00 tot 16:00 uur. Natuurlijk kunt u op afspraak ook buiten deze openingstijden terecht.

‘Wij máken vloeren’ ‘Wij leggen geen vloeren, wij máken ze’, benadrukt Jan Timmer van Timpa Parketadvies. Maatwerk in alle opzichten. ‘Geen patroon is hetzelfde. En we kunnen veel verschillende houtsoorten leveren, in alle schakeringen van licht tot donker en in verschillende breedtes en diktes.’ Dat blijkt wel uit de enorme en indrukwekkende collectie vloerdelen in de showroom. Een houten vloer is niet duur, het is een duurzame investering. ‘Laminaat gaat maximaal 15 jaar mee, hout een veelvoud hiervan. Bovendien is hout volledig recyclebaar. Zelfs in combinatie met vloerverwar-

ming is het heel duurzaam: hout houdt de warmte langer vast. Het zorgt in alle opzichten voor een gezond binnenklimaat.’ Timmer wijst ook op de collectie bamboe vloeren: ‘Het toonbeeld van duurzaamheid. Je kapt geen bomen, maar je snijdt stengels. Die zijn na drie maanden drogen zo sterk als hout en worden op verschillende manieren tot vloerdelen verwekt. De nieuwste trend is geperste vezels van bamboe: de Density. Deze manier van persen geeft prachtige nieuwe structuren aan de vloer en heeft de hardheid van tropisch hardhout.’ Info: www.timpa-parket.nl

The Doors Assen Eigenlijk dekt de naam The Doors Assen niet helemaal de lading, want naast schuif-, vouwen draaideuren levert Klaas Jan Hofsteenge ook inloop-, boeken- en andere kasten. Van hout, met glas of aluminium of een combinatie van deze materialen. En net als bij zijn buurman geldt bij Hofsteenge: maatwerk in alle opzichten.‘We meten standaard zelf alles op bij de klant thuis en maken een 3D-schets op maat, zodat de klant een goed beeld heeft voordat we aan de slag gaan. Ook kun je ons maatwerk tegenwoordig tegen komen in de woonkamer. Tv-kasten, wandmeubels, bureau, bed-ombouw of misschien heeft u zelf een meubelstuk in gedachten, maar vindt u geen passende oplossing? Kom dan langs bij The Doors Assen.  De enorme keuze aan mogelijke combinaties en accessoires biedt een onbeperkte vrijheid tot vormgeving! ’The Doors Assen heeft sinds de start in 2001 een goede naam

opgebouwd. De klanten komen uit een wijde regio. Voor de nieuwste design binnendeuren van Anyway Doors is Hofsteenge zelfs landelijk actief. ‘Dit merk vertegenwoordigt de nieuwste trends en snufjes op het gebied van binnendeuren, op maat gemaakt. Zelfsluitend, verborgen scharnieren, deuren die in één of beide richtingen open kunnen draaien, de toegepaste onderhoudsvrije materialen en bovenal een prachtig strak design.’ Hofsteenge verwacht dan ook veel van deze binnendeuren op maat. Info: www.thedoorsassen.nl Klompstraat 3c | 9403 VL Assen Openingstijden: Maandag’s gesloten Dinsdag t/m vrijdag: 13.00 - 17.00 uur Zaterdag 10.00 - 16.00 uur Zondag’s gesloten Andere tijden mogelijk op afspraak

De eenvoudigste weg naar geluk Ongeveer een keer per week iets

noemen dat meestal gewoon dóen. Ze

Uitdaging heeft een netwerk in onder-

Het kan gaan om een accountant die

mers. Dit blijkt nodig; want alleen bij

positiefs doen, leidt tot een gevoel

houden van aanpakken. En je hebt

nemersland. Samen zetten ze mooie

uitlegt hoe je fraude in het bestuur

optimale voorbereiding is er kans op wederzijds succes.

van geluk. Dat stelt de Society for

mensen die al buikpijn krijgen als ze

projecten op vanuit wat in de plan-

voorkomt of een notaris die partners

Personality and Social Psychology

een man met een stropdas moeten

tenleer zo mooi ‘kruisbestuiving’ heet.

van dementerenden informeert over

New Orleans op basis van een serie

aanspreken. Zij tonen hun talenten

Zo verkleinen ze de afstand tussen

de gevolgen van wilsonbekwaamheid,

onderzoeken. Dus wie efficiency

onvoldoende. Hoe maken we hier in

werkenden & niet-werkenden en vrij-

of een reclamemaker die een snelcursus

hoog in het vaandel heeft, kan het

Hoogeveen een werkzaam geheel van?

willigers & professionals.

‘het DNA van je organisatie’ aanbiedt.

beste wekelijks iets aardigs doen

“SWW Hoogeveen brengt werelden samen” Bel 0528 278 855. Kijk op www.swwh.nl

Welzijnswerk helpt hierbij.

Iets doen voor je buurt

Gemakkelijker

en speciaal voor vrijwilligerswerk op

Sociaal ondernemerschap

Hoogeveense ondernemers doen graag

Welzijnswerker Mariëlle Vogelzang

www.vrijwilligershoogeveen.nl

routine van een keer per

In Hoogeveen slaat het welzijnswerk

iets sociaals, als de vraag maar con-

geeft aan dat haar organisatie steeds

week optimaal.

samen met De Hoogeveense Uitdaging

creet is. Er zijn ondernemers die mede-

meer de win-winsituaties zoekt. “We

SWW

een

ondernemend

werkers detacheren om noodlijdende

vragen ondernemers niet alleen een

Het Haagje 119

voor een ander. Je zegeningen tellen helpt ook; hier is eveneens een

(Bron: www.gezondheidsnet.nl )

brug

tussen

Hoogeveen en sociaal Hoogeveen.

verenigingen te helpen. Er zijn ook

gunst, we bieden ook iets. Wij maken

7902 LE Hoogeveen

Je hebt ondernemers die vrijwilligers-

Welzijnswerk heeft een netwerk in

ondernemers die workshops geven via

het voor ondernemers gemakkelijker

T 0528 278 855

werk doen zonder het te weten. Die

het sociale veld. De Hoogeveense

het Vrijwilligerscollege Hoogeveen.

om hun bijdrage te leveren aan de

sww@swwh.nl

maatschappij. Want de maatschappij,

www.swwh.nl

dat zijn wij. We vormen samen die cirkel.”

Vrijwilligers Hoogeveen Het Haagje 119

Meedenken

7902 LE Hoogeveen

Ondernemers die vragen hebben over

T 0528 278 855

de inzet van vrijwilligers, begeleiding

info@vrijwilligershoogeveen.nl

van mantelzorgende werknemers,

www.vrijwilligershoogeveen.nl

het inzetten van kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt en jongeren met een rugzakje of het starten van een burgerinitiatief, kunnen terecht bij SWW Hoogeveen. Wij informeren u graag over de mogelijkheden op en om het sociale speelveld en benaderen als het gewenst is ons netwerk. Ook bieden we advies bij het plaatsen van nieuwko-


14

ONDERNEMERSKRANT

Samen leven in wijk & buurt

Senioren

ng a v op n r e d Kin ogevee Ho

Vrijwilliger & mantelzorger Jeugd & jongeren

Prokino Hoogeveen biedt betaalbare buitenschoolse opvang en kinderdagverblijven op 9 locaties in Hoogeveen, Hollandscheveld, Pesse en Westerbork. Met onze uitgebreide contractvormen kunt u kiezen voor de opvang die het beste bij u past!

Wij staan voor een toekomstbeeld waarin inwoners meedoen en hun eigen leven vormgeven. Talenten en problemen worden gezien en met het versterken van eigen mogelijkheden ingezet of opgelost. Dat doen we door aanwezig te zijn in wijken, dorpen, op straat en op school. In Hoogeveen werken wij met vijf gebiedsteams: onze medewerkers zijn zichtbaar aanwezig, hebben kennis van zaken, zijn goed bereikbaar en ondernemend; met hart voor mensen.

Onze locaties kenmerken zich door: • • • • •

Samen groot worden

Hulp & advies Maatschappelijk werk

ontwikkelingsgerichte spelactiviteiten kleinschalige kinderopvang flexibele, vakantie en verlengde opvang ruim opgezette speelruimtes voordelige tarieven

Bent u nieuwsgierig geworden? Kijk op onze website www.prokino.nl/hoogeveen voor meer informatie.

Prokino Hoogeveen

Stichting Welzijnswerk 0528 278 855 www.swwh.nl

Kindercentra van Prokino

Kinderdagverblijven | Buitenschoolse opvang Trompstraat 1 | 7907 AR  Hoogeveen 0528 26 75 46 | hoogeveen@prokino.nl | www.prokino.nl/hoogeveen

Adv Prokino Hoogeveen 130x190.indd 1

13-10-16 14:30

Philips Parket – Parketmeester Assen is al jaren lang en begrip in Noord Nederland. Al meer dan 45 jaar verzorgen wij deskundig advies op het gebied van bijna elke denkbare vloer. Bij ons kunt u terecht voor parketvloeren van bijna elke type hout en tevens verkopen wij bamboe vloeren. Ook verkopen wij laminaat vloeren van top kwaliteit welke bijna identiek zijn aan echte houten vloeren. Ook voor PVC, kurk, vinyl of tapijt bent u bij Philips Parket aan het juiste adres. Laat u inspireren in ons ruime overzichtelijke showroom aan de vaart N.Z. 78 in Assen. Als u nu een vloer bij ons koopt krijgt u 10 % korting op ons binnen raamdecoratie/gordijnen. Herfst aanbieding: Europees Eiken parket van 14 mm dik! Keuze uit naturel geolied of wit geolied. Van € 56,95 p/m2 nu voor maar € 39,95 p/m2 incl. gratis dampdichte ondervloer!


15

Telefonie in de Cloud Werkt Altijd Anton Industrie – en Meubelspuiterij Telefonie is, zoals u wel heeft gemerkt, over

uw bestaande Internetverbinding, die wel aan

de jaren heen veel veranderd. Dit betekent

bepaalde kwaliteitskenmerken moet voldoen,

dat telefonie niet meer op zichzelf staat,

maar wat in de praktijk al gauw goed genoeg is.

Anton industrie- en Meubelspuiterij

maar dat het een onderdeel is geworden

Kortom; de kennis en ervaring die wij in 15

Hoogeveen is gespecialiseerd in het natlak-

van hoe wij met elkaar communiceren.

jaar hebben opgebouwd zegt “gewoon doen”.

ken van bewerkelijke materialen. Dit kun-

U wilt niet afhankelijk zijn van uw leverancier,

nen verschillende materialen zijn denkt u

Veel MKB bedrijven kiezen er nu voor om

provider of energieleverancier. Telefonie in de

aan: hout, kunststof, metaal, aluminium ,

telefonie af te nemen als een dienst. Telefonie

Cloud Werkt, Altijd.

zowel bedrijven als particulieren kunnen bij ons terecht.

wordt hierdoor net zo flexibel en betrouwbaar als een werkplek in de Cloud. Naast de imple-

Onze dagelijkse bezigheden zijn;

mentatie van telefonie in de Cloud, helpen wij

- On-Premise & Cloud telefonie

Anton industrie- en meubelspuiterij heeft de

u ook met de bekabeling, het instellen van de

- Mobiele telefonie

beschikking over twee spuitwanden en een grote

internetrouter en uw netwerkswitches. Als

- Zakelijk bellen en Internet

spuitcabine, de productieruimte is tevens voorzien

voorbeeld heeft u voor € 3,50 per maand al

- Online werkplek

van een railsysteem waar de producten opgehan-

woordig een probleem, wij verwijderen van alle

een interne toestelgebruiker en voor € 2,00

- Routing en Switching

gen kunnen worden, hierdoor zijn ze makkelijk

onderdelen zorgvuldig de folie waarna het over-

per maand kunt u uw smartphone onderdeel

- Wi-Fi Netwerken

aan alle kanten te lakken , dit scheelt aanzienlijk in

gespoten kan worden in elke kleur en glansgraad.

tijd. We kunnen daardoor snel leveren, bijna altijd

Ook meubels kunnen in elke gewenste kleur en glansgraad worden overgespoten.

laten uitmaken van uw telefooncentrale in de Cloud. Een gesprek in de wachtstand plaatsen

Bel of mail ons dan gaan wij samen met u een

binnen een week. Bovendien zijn we flexibel. Die

en doorverbinden op u smartphone werkt echt

passende telefonie oplossing samenstellen.

flexibiliteit is voor veel klanten een groot voordeel.

amazing.

InBusiness – ICT

Ook zijn we zeer kritisch ten aanzien van ons

We beschikken over een eigen bus waarmee we

Nijbracht 154 Emmen

spuitwerk, oneffenheden in ons spuitwerk worden

de producten eventueel ook kunnen vervoeren

Bij Cloud telefonie betaalt u voor wat u

0591-646122

op alle mogelijke manieren voorkomen.

van en naar de klant.

echt nodig heeft en maakt u gebruik van

verkoop@inbusiness-ict.nl Wij hebben ook veel ervaring met keukens waar

Kortom het hele proces van voorbereiding tot

de folie van loslaat, dit is bij veel keukens tegen-

eindresultaat is bij ons in goede handen.

E I

Stuifzandseweg 40 b 7903 BB Hoogeveen T 0528-274603 F 0528-270820 info@spuiterijanton.nl www.spuiterijanton.nl

Anton Kroezen 06 - 27 33 27 53

INDUSTRIE- EN MEUBELSPUITERIJ

Als slapen je leven beheerst kan “Slaapcoaching” uitkomst bieden Slapen is één van de belangrijke voorwaarden om het leven te kunnen leven. Slapen kan een nachtmerrie voor je worden. Bijna iedereen heeft wel eens momenten dat je minder goed kan slapen, als dit langer aan blijft houden is het goed om hulp te zoeken. Veel mensen hebben slaapproblemen wat tot uiting kan komen in heel veel slapen of juist onrustig en

Nieuw in Assen “slaapcoaching”

ONDERNEMERSKRANT

ook online bekijken?

weinig slapen. Of je gevoelig bent voor slaapproblemen is per persoon en levensfase verschillend.

Setar Advies

Ieder mens heeft van nature een uniek slaap-

www.therapie-in-assen.nl

ritme. In de manier waarop in de maatschappij

info@therapie-in-assen.nl

het leven is georganiseerd is weinig rekening

Tel 06-11060302

gehouden met deze verschillen. Verder zijn er

Stationsstraat 9

praktische omstandigheden die je slaappatroon

9401 KV Assen

negatief beïnvloeden. Ook het vermogen om je te kunnen ontspannen is sterk van invloed op je

Ook voor andere persoonlijke problemen

slaappatroon. Slaapproblemen zijn gelukkig te

bieden wij Professionele, Persoonlijke en

beïnvloeden, de wijze waarop vraagt per persoon

Praktische therapie of coaching!

maatwerk. Het kan zijn dat je hier alleen niet uit komt en ondersteuning nodig hebt. Bij slaapcoaching brengen we de problemen in kaart en kijken wat je zelf zou kunnen doen om tot een voor jouw gezond slaapritme te kunnen komen. Dit zal plaats vinden in een aantal individuele coaching sessies.

http://demedia.onlinepublicaties.nl/ http://demedia.onlinepublicaties.nl/


16

ONDERNEMERSKRANT

Tentoonstelling In Wankel Evenwicht bij Centrum Beeldende Kunst Emmen Adri A.C. de Fluiter 40 jaar kunstenaar

er columns in van zes kunstvrienden. Het boek wordt in beperkte oplage uitgegeven en is voor 29,95 verkrijgbaar bij het CBK Emmen. www.defluiter.nl Tentoonstelling In Wankel Evenwicht 17 september t/m 4 december 2016 Centrum Beeldende Kunst Emmen – Grote en Kleine Zaal De Fabriek – Ermerweg 88b 7812 BG Emmen

In de tentoonstelling In Wankel Evenwicht is een overzicht te zien van

het in repen wordt gesneden. Hij gaat

open woe t/m zo 13.00 – 17.00 uur,

het werk van Adri de Fluiter uit de periode van 1976 tot 2016. Deze vier

linten van metaal gebruiken als wik-

toegang gratis

decennia zijn in de expositie zichtbaar gemaakt door de indeling in vier

kelmateriaal voor nieuwe beelden.

www.cbkemmen.nl

thema’s: Zakken en Wikkelbeelden, Flarden en Vlammen, Vlammen en

Inmiddels deed ook de vlam als her-

www.defluiter.nl

Bomen, Takken Tafels en Meer.

kenbaar patroon zijn intrede in zijn werk. In combinatie met de kleuren

In de beginperiode van De Fluiter

zwart en rood, zijn dit herkenbare

zijn het vooral kwetsbare zachte tex-

beeldmerken voor het werk van Adri

tiele vormen die het beeld bepalen.

de Fluiter.

Meestal stonden deze ‘zakken’ niet op zichzelf maar werden ze door stok-

Boek In Wankel Evenwicht

ken of andere materialen overeind

Speciaal voor de tentoonstelling heeft

gehouden. Tegelijkertijd met deze

Adri de Fluiter een boek laten maken.

ruimtelijke elementen ontstonden

Het boek is net als de expositie inge-

ook tekeningen en schilderijen. De

deeld in vier thema’s. De vier the-

opgevulde textiele vormen ontwik-

ma’s worden in het boek inzichtelijk

kelden zich tot wikkelbeelden toen

gemaakt met foto’s van schilderijen,

De Fluiter stof in repen ging scheu-

tekeningen en beelden, maar ook van

ren. Later ontdekte hij dat ook dun

tijdelijke installaties die De Fluiter

autostaal een textiel karakter heeft als

internationaal realiseerde. Ook staan

EXCELLENTE ZORG IN EEN ADELLIJKE OMGEVING Ouderen vinden geborgenheid en veiligheid in de particuliere woon- en zorgvoorziening Huys ter Swaach te Beetsterzwaag. Daarnaast vinden zij er privacy, rust en de verzorging die zij wensen of nodig hebben.

Het Huys

Huys ter Swaach is gebouwd in een voorname, klassieke stijl. Het Huys harmonieert met de omringende adellijke panden, die zo kenmerkend zijn voor Beetsterzwaag. De voorziening bevindt zich aan de Hoofdstraat en is daarmee centraal gelegen in de plaats. Huys ter Swaach bestaat uit 16 appartementen. Deze zijn verdeeld over 3 woonlagen en bieden plaats aan 20 bewoners. Zowel aan de voor-, als aan de achterzijde bevindt zich een ruime tuin. Bewoners en hun bezoekers kunnen gebruik maken van verschillende zitjes. Deze zijn aan de zon- en aan de schaduwzijde van het gebouw geplaatst.

De bewoners

In ons Huys is plaats voor oude(re) mensen, die een beschermde woonomgeving prevaleren. Een somatische en/of psychische aandoening kan een dergelijke omgeving soms ook noodzakelijk maken. De zorg voor onze bewoners is in handen van goede, ervaren verpleegkundigen en verzorgenden. Aan onze bewoners wordt excellente zorg en huisvesting geboden vanuit de volgende waarden: • Eigen regie • Authenticiteit • Geborgenheid • Gastvrijheid

Directeur-eigenaar Johan Blaauw merkt op: ”Het is van belang dat iedereen, die in Huys ter Swaach komt, ook echt wordt gezien. Dit geldt evenzeer voor de bewoners, als ook voor familieleden en bezoekers. Wij horen met regelmaat, dat er binnenshuis een warme en welkome sfeer heerst.”

De mogelijkheid om gezamenlijk te eten, wordt door bewoners beschouwd als een aangename bezigheid. Tevens worden, vanuit onze keuken, maaltijden bezorgd bij (oudere) bewoners in Beetsterzwaag zelf.

De bewoners kunnen beschikken over een appartement, dat in grootte varieert tussen 40 - 80 m2. Sommige appartementen kunnen derhalve door (echt)paren worden bewoond. Wil men in het Huys komen wonen, dan wordt er een woon- en servicecontract afgesloten. Het gebruik van alle maaltijden, het verzorgen van de was en de verzekeringen zijn inbegrepen.

Elke middag worden er gezamenlijk activiteiten ondernomen. Het is ook mogelijk, als inwoner van de gemeente Opsterland, gebruik te maken van ons aanbod. Ook hierbij geldt … , informeert u eens naar de mogelijkheden.

Voor het verlenen van zorg worden onze bewoners geïndiceerd. Op basis van deze indicatie worden aan het Huys de zorggelden toegekend. Mocht men daarenboven niet - geïndiceerde zorg wensen, dan wordt deze apart in rekening gebracht. In 2015 hebben grote veranderingen plaatsgevonden in de wijze van indiceren en de financiering van de zorg. U wordt, geheel vrijblijvend, uitgenodigd om u te laten informeren over de diverse mogelijkheden.

De activiteiten

Tijdelijk verblijf

Tenslotte maken wij u opmerkzaam op de mogelijkheid om tijdelijk in Huys ter Swaach te verblijven. U kunt dan bijv. verder herstellen na ontslag uit het ziekenhuis. Ook biedt een tijdelijk verblijf mogelijkheden, aan de eventuele mantelzorger, zelf meer tot rust te komen. Huys ter Swaach verricht haar zorg in nauwe samenwerking met de haar omringende (para)medici. U kunt daarbij denken aan de huisartsen, fysiotherapie en logopedie.

De keuken

Een belangrijke plaats in ons Huys is weggelegd voor de keuken. Van hieruit worden de warme maaltijden, dagvers, geserveerd. Plaatselijke leveranciers leveren de produkten, die vervolgens op ambachtelijke wijze worden bereid.

E-mail: blaauw@huysterswaach.nl • Internet: www.huysterswaach.nl

Hoofdstraat 9 9244 CL Beetsterzwaag T 0512 - 38 08 04


17

Wever Logistics

Dè oplossing voor logistiek Wever Logistics is een gespecialiseerde logistieke onderneming. Of het nu

Warehousing

Het hoogbouwmagazijn is een volle-

gaat om pakketten, bundels, pallets (al dan niet met afwijkende maten) of

Voor wie in logistieke termen denkt,

dig geautomatiseerd magazijn met een

om een complete wagenlading; Wever Logistics heeft de mogelijkheden.

weet dat een magazijn veel meer is

capaciteit van 8000 palletplaatsen.

dan alleen een grote opslagruimte. Bij

Distributie

de uitrusting en organisatie van onze

Klimaatbeheersing zorgt voor een con-

Wever Logistics, een gespecialiseerde

magazijnen is rekening gehouden met

stante temperatuur en luchtvochtig-

logistieke onderneming. Of het nu

de verscheidenheid van goederen die

heid. Moderne beveiligingstechnieken

gaat om pakketten, bundels, pallets

opgeslagen en verdeeld worden.

zorgen ervoor dat diefstal onmogelijk is. Een pallet word bij aankomst

of om een complete wagenlading, Wever Logistics heeft de mogelijk-

Wij beschikken over zowel conventi-

eerst via een scanportaal gescand en

heden.

onele opslag als opslag in een volledig

op uiterlijke gebreken gecontroleerd.

Heeft u intresse in een van onze

geautomatiseerd hoogbouwmagazijn

Vervolgens wordt de pallet voorzien

diensten of wilt u meer infor-

met een totale oppervlakte van 36.000 m2. Hierdoor kan Wever voor alle

van een etiket met een barcode. Dit is

matie, neem dan gerust geheel

de laatste keer dat er mensenhanden

vrijblijvend contact op met de afdeling verkoop.

Wij kunnen uw zendingen leveren en afhalen door heel Europa. Door nauwe samenwerking en langdurige

Al onze auto’s zijn voorzien van laad-

goederen de meest geschikte opslagme-

aan te pas komen, omdat de pallet vol-

relaties met andere transportonder-

klep, zijn uitgerust met ADR pakketten

thode bieden en uw voorraad beheren.

ledig geautomatiseerd in het magazijn

nemingen is de flexibiliteit en kwa-

(voor vervoer van gevaarlijke stoffen)

liteit hoog. Of het nu gaat om pal-

en hebben moderne communicatie-

lets of stukgoed, voor ons fijnmazige

middelen, waardoor wij de auto en dus

distributienetwerk binnen Nederland

uw goederen overal kunnen volgen.

geplaatst wordt. U kunt uw goederen

Adres

Tevens is opslag en orderpicking voor

opslaan voor een door u te bepalen tijd

Wever Logistics

een oneindig aantal artikelen mogelijk.

en hoeveelheid.

Abel Tasmanstraat 9 7821 AN Emmen

Na het orderpicken kunnen wij uw

geldt een transittijd van 24 uur, voor België, Luxemburg een transittijd van

Het aanmelden van uw zendingen kan

goederen gereed maken voor trans-

Telefoonnummer

48 uur en voor Duitsland veelal 48 tot

via internet (online order entry) of

port en voor u afleveren bij de klant.

+31 (0)591-669 000

72 uur. Voor overig Europa kunt de

Electronic Data Interchange (EDI),

Dit alles binnen 24 uur in Nederland.

transittijd altijd bij ons navragen.

maar ook via de traditionele manier

Of het nu om 1 artikel of meerdere

E-mail info@weverlogistics.nl

zoals e-mail. Uiteraard bieden wij

artikelen gaat; u geeft opdracht en wij

Wij bieden een veelzijdigheid van

Track & Trace mogelijkheden. Onze

voeren het voor u uit.In de conventio-

afhaal- en aflevermogelijkheden, Zo

wagens zijn daartoe uitgerust met de

nele opslag is bijvoorbeeld ruimte voor

kunnen wij uw zendingen afhalen

benodigde communicatiemogelijkhe-

alle extra handelingen zoals het lossen

U betaald in het hoogbouwmagazijn

en leveren waar en wanneer u dit

den.

van containers, inpakken, ompakken

alleen de werkelijke palletplaats en

en labelen.

voor de tijd dat u deze gebruikt, dus

wenst. Voor een bepaalde tijd of op

Website

een bepaalde tijd. Ook wanneer u een

Schakel Wever Logistics in als u zeker

zending heeft die gelijk afgehaald en

wilt zijn van kwaliteit, snelheid en een

Doordat alles volledig geautomatiseerd

lijk benut.Uiteraard kunt u ook ruimtes

bezorgd moet worden bent u bij ons

duidelijk tarief terwijl er maatwerk

is, kunt u op ieder gewenst moment

huren van de door u gewenste aantal-

aan het juiste adres.

geleverd wordt!

een voorraadopgave krijgen.

len vierkante meters.

geen extra meters die u niet daadwerk-

www.weverlogistics.nl


18

ONDERNEMERSKRANT

De gewijzigde Aanbestedingswet 2012 nu echt van kracht! Op 1 juli is de gewijzigde Aanbestedingswet 2012, door velen aangeduid als de Aanbestedingswet 2016, in werking treden. Deze Aanbestedingswet

de markt gezet worden en worden admi-

neming aan dat zij maatregelen heeft

MKB een rol spelen, maar ook risico-ver-

nistratieve lasten teruggedrongen.

getroffen om aan te tonen dat zij zich

mindering bij een aanbestedende dienst.

verbeterd heeft op het gebied waarop in

Een combinatie van een paar percelen

beginsel voor haar een uitsluitingsgrond

kan ook voordelen hebben voor de markt

van toepassing was.

en/of de aanbestedende dienst. Ook voor

2016 heeft mede ten doel, dat (semi-)overheidsopdrachten effectiever en efficiënter in de markt gezet kunnen worden.

Introductie Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA)

Aanbestedende diensten bij de overheid

de toepassing van een aantal aanbeste-

Dit interactief pdf-formulier vervangt bij

en semi-overheidsinstellingen en in de

dingsprocedures: de concurrentiegerichte

aanbestedingen zowel boven als onder

De herziene Gids Proportionaliteit

sluitingsgronden past de aanbestedende

nutssector krijgen daarmee meer ruimte

dialoog, mededinging door onderhande-

de Europese aanbestedingsdrempels het

Aanbestedende diensten dienen in de

dienst past slechts die toe die relevant zijn

voor het realiseren van strategische doel-

ling, procedure van het innovatiepartner-

Nederlandse model Eigen verklaring.

procedure en voorwaarden van de aan-

voor de betreffende opdracht.

stellingen als duurzaamheid en innovatie.

schap en de vereenvoudiging tot toepas-

De opzet en wijze van invulling van het

besteding het proportionaliteitsbegin-

Wat wijzigt nu ten opzichte van ‘oude’

sing van het dynamisch aankoopsysteem.

UEA is anders dan de oude modellen

sel in acht te nemen. De herziene Gids

Het ARW 2016

Aanbestedingswet 2012?

Er is daardoor ook meer ruimte gecreëerd

Eigen verklaring. Met name de vragen

geeft hiervoor de aangepaste handvatten,

Het Aanbestedingsreglement Werken

het hanteren van de (facultatieve) uit-

voor communicatie tussen de partijen.

over uitsluitingsgronden vragen meer

die noodzakelijk zijn geworden door de

2016 is aangepast aan de nieuwe aanbe-

Flexibeler procedures zijn mogelijk

Met deze maatregelen wordt vraag en

invulwerk van de onderneming. Nieuw

Aanbestedingswet 2016. Om een aantal

stedingswetgeving en is met name aan-

De Aanbestedingswet 2016 biedt even-

aanbod beter op elkaar aangesloten en

is, dat het beginsel van self cleaning is

voorbeelden te noemen:

gevuld met de flexibelere aanbestedings-

eens meer versoepeling en flexibiliteit bij

kunnen opdrachten beter en efficiënter in

opgenomen. Hiermee geeft een onder-

De mogelijkheid is gecreëerd het aantal

procedures.

percelen, dat aan één inschrijver gegund kan worden, te beperken. Bij een aanbe-

Hulp of Advies nodig?

steding die is opgedeeld in percelen, kan

Indien u vragen heeft over aanbestedings-

worden aangegeven dat één inschrijver

rechtelijke kwesties -voortvloeiende uit

bijvoorbeeld één of twee percelen gegund

de Aanbestedingswet 2016- dan kunnen

kan krijgen, maar niet allemaal. Met deze

wij u met raad en daad terzijde staan.

bevoegdheid moet bewust worden omgegaan, waarbij bijvoorbeeld de markt, geografische spreiding en disciplines een rol spelen. Het kan proportioneel zijn een beperking op het aantal te gunnen percelen per inschrijver op te nemen. Bij het maken van deze keuze motiveert de aanbestedende dienst de achterliggende redenen voor die keuze. Daarbij kan de

T. 06 21 20 30 02

bescherming van de belangen van het

www.europese-aanbesteding.nl

REVOLUTIE OP GEBIED VAN BRANDBLUSSERS: GEEN JAARLIJKSE KEURINGSKOSTEN MEER Kleine blusmiddelen worden gebruikt om een beginnende brand snel onder controle te krijgen. Door het gebruik van moderne materialen heeft u slechts enkele minuten de tijd om een beginnende brand te kunnen blussen, zodat mensen veilig kunnen vluchten en/of u verdere schade kunt voorkomen. Snelheid is van het grootste belang. Direct na het ontdekken van de brand moet er begonnen worden met blussen.

Hierop is het Prymaxx Safe & Easy concept gebaseerd, dit geeft invulling aan een eenvoudige en snelle inzetbaarheid van kleine blusmiddelen.

Het Prymaxx Safe & Easy concept kleine blusmiddelen houdt in dat u tegen veel lagere kosten niet alleen een betere invulling geeft aan de primaire doelstelling van het Bouwbesluit “veilig vluchten” maar dat u ook een beduidend betere invulling geeft aan het belang om brandschade maximaal te beperken: het blussen kan immers direct worden uitgevoerd door de eerste persoon/personen die de brand ontdekken, omdat in principe iedereen een spray brandblusser kan hanteren.

De nieuwste ontwikkelingen op het gebied van kleine blusmiddelen heeft geleid tot een geheel nieuw concept waarmee sneller geblust kan worden. Fase 1 van dit concept is het gebruik van de spraybrandblusser.

Fase 2 is het gebruik van de 6 liter Aramide/kunststof blusser. De kracht van het gebruik van een sprayblusser: - Een dubbele hoeveelheid blussers beschikbaar. - Iedereen kan een spraybrandblusser hanteren. De kracht van de 6 liter Aramide blusser: - geen jaarlijkse controle; - 10 jaar garantie; - licht gewicht; - grote blusvermogen van 27A.

Omdat u de Prymaxx brandblussers zelf mag keuren heeft u geen jaarlijkse keuringskosten meer en bovendien geen interne verstoring. Ook voor uw (vracht)wagenpark kunt u enorm op kosten besparen zonder concessies aan kwaliteit en veiligheid.

Het lichte gewicht maakt het mogelijk dat de blusser eenvoudiger over grotere afstanden meegenomen kan worden.

Dan willen wij graag vrijblijvend uw nieuwsgierigheid blussen.

Het Prymaxx Safe & Easy concept bestaat uit drie onderdelen waarin een snelle eerste reactie wordt gecombineerd met een steeds groter blusduurvermogen: - Spray brandblussers voor de eerste snelle reactie door de persoon die als eerste bij de brand is - 6 liter handbrandblusser t.b.v. de blussing verzorgd door de BHV - Brandslanghaspel t.b.v. een eventuele vervolg– of nablussing.

William Finkers Prymaxx Groningen/Drenthe william.finkers@prymaxx.eu 06 16 515 775


19

Onverwacht hoog resultaat Beursvloer Assen 110 matches met een maatschappelijke waarde van € 202.955,- dat is het

en Univé Noord Nederland regelt een

aanbod dat niet tijdens de Beursvloer is

resultaat van de zevende Beursvloer Assen, die afgelopen woensdag in

bedrijfsbezoek met het bedrijfsleven

gematcht, is volgende week op de website:

Theater/Bioscoop de Nieuwe Kolk is gehouden. ‘Er was een fantastische

voor Vluchtelingenwerk. Het vraag en

www.asseruitdaging.nl terug te vinden.

dynamiek en dat heeft geleid tot dit onverwachte maar prachtige resultaat’ aldus Astrid-Odile de Visser, voorzitter van de Asser Uitdaging. De Asser Uitdaging, onderdeel van

organisaties staat. Met elkaar maken wij

AssenvoorAssen, houdt zich het jaar

Assen op deze manier een stukje mooier’

rond bezig met het bij elkaar brengen van bedrijven en maatschappelijke orga-

Matches

nisaties door het sluiten van matches.

Het vraag en aanbod is in te delen in vier

Via de website kunnen vraag en aan-

thema’s, namelijk: handen uit de mou-

bod ingediend worden en een werkgroep

wen, materialen en faciliteiten, kunst en

met oude rotten, ondernemers met een

cultuur en kennis, kunde en expertise.

groot netwerk, en jonge honden, jongere

Frank Mulder van het Gomarus College

ondernemers/werknemers die zich voor

in Assen was dit jaar voor het eerst op

de vraag of het aanbod inzetten en de

de Beursvloer en heeft meerdere mat-

verbindingen leggen tussen waardoor de

ches weten te sluiten. ‘Je komt tijdens

matches ontstaan. De Beursvloer is jaar-

de Beursvloer in gesprek met bedrijven

lijks terugkerend evenement waar bedrij-

en organisaties die je anders niet gauw

ven en maatschappelijke organisatie

spreekt of waarmee nog geen contacten

elkaar live ontmoeten en op het podium

zijn. Door de Beursvloer organiseren wij

van de Nieuwe Kolk handel sluiten in

binnenkort een leuke workshop ‘onder-

natura. Voorafgaand aan de Beursvloer

nemen’ voor onze leerlingen binnen het

had de Asser Uitdaging al reeds 50 mat-

vak talentontwikkeling. Een ondernemer

ches gerealiseerd en de werkgroep had

komt dan vertellen wat ondernemen pre-

dan ook niet verwacht ook live nog zoveel

cies inhoudt en dat is iets waarmee wij

matches te sluiten. Monique Huizenga,

weer voor inspiratie binnen onze lessen

coördinator van de Asser Uitdaging is

zorgen’. Andere voorbeelden van mat-

apetrots: ‘Dit laat zien dat er nog genoeg

ches die gesloten zijn: drie teams van

te matchen valt en dat Assen zich bewust

de gemeente Assen komen een avond

is dat Maatschappelijk Verantwoord

komen helpen bij Resto van Harte in

Ondernemen steeds hoger op de agenda

de keuken, zes bureaustoelen gaan van

van zowel bedrijven als maatschappelijke

Olympia Assen naar de Drentse Zaak

Het bedrijf achter het evenement Festivals en grote concerten worden meestal goed gewaardeerd door het publiek. Vaak wordt enkel de naam van de artiesten onthouden, terwijl er heel veel mensen bij betrokken zijn om dit mede mogelijk te maken. Wij gaan hier zeker niet alle betrokkenen bij een festival opsommen. Wij lichten slechts 1 belangrijke toeleverancier

wordende suikerziekte voor 90% werd

echter niet alleen uit de directe omge-

Assen. Ik gebruik nu alleen nog maar

Ik de groei er niet uit wil halen, en

er even uit. Het betreft hier D.I.A.

afgekeurd. Willem Everts staat bij grote

ving. Ook grote namen als Gibson

de afkorting, anders zouden de mensen

zeker ook om de nieuwste technie-

Licht, Geluid & Beeld.

evenementen in de Drentse hoofdstad

Brothers, Slade, Ryan Adams en Procol

kunnen gaan denken dat ze met een

ken in huis te kunnen hebben. Wij

nooit zelf in de schijnwerpers. Zijn

Harem komen in zijn klantenbestand

discoboer in zee gaan in plaats van een

hebben nu nagenoeg alles in huis, op

Willem Everts is iemand die het liefst

eenmanszaak DIA levert voor veel fes-

voor.

solide onderneming. Bovendien brengt

ons vakgebiedgebied. Wij doen zowel

achter de schermen werkt. De Assenaar

tiviteiten wel apparatuur voor licht,

een naamsverandering weer een hoop

verhuur als verkoop van apparatuur

verzorgt bij veel evenementen het licht,

geluid en beeld. Zo werkt hij al jaren

Het bedrijf groeit gestaag, ondanks de

papierwerk met zich mee. Dus laat

en toebehoren. Dit doen wij uiteraard

geluid en beeld. Zijn eenmanszaak

voor de organisatie van het bevrij-

handicap van de suikerziekte. “Mijn

ik het bij DIA. Ik doe alleen werk dat

voor bedrijven die evenementen orga-

groeit nog steeds. En dan te bedenken

dingsfestival in Assen, en Joppop in

lichaam wilde niet meer”, legt Everts

mijn lichaam toelaat. Dat verschilt per

niseren, maar ook voor particulieren.

dat hij in 1992 vanwege een steeds erger

Oosterwolde. Opdrachtgevers komen

uit. “Ik werkte destijds bij SCA in

dag, gelukkig kan ik mijn taken daarop

U bent van harte welkom om eens te

Hoogezand. Thuiszitten was, en is, niet

aanpassen. Formeel doe ik niet veel.

komen kijken in onze zaak.

mijn aard. In overleg met mijn oude

Ik zorg ervoor dat de poppetjes en het

werkgever en diverse instanties heb-

materieel op de juiste plaats zijn. Ik

ben we bekeken wat ik nog wel kon

verzorg en onderhoud de contacten.

doen. De oplossing lag eigenlijk voor

Ik ben ooit begonnen met mijn bedrijf

de hand. Ik heb besloten van mijn

in Bovensmilde. Aan de kanaalweg had

hobby mijn werk te maken. Ik had

ik een opslagruimte gehuurd. Dat pand

al contacten met horeca ondernemers

was uiteindelijk niet meer represen-

en organisaties van evenementen en

tatief genoeg, en bovendien te klein.

Dia Licht, Geluid & Beeld

festivals. In 1983 ben ik begonnen met

Sinds jaren huur ik een grote dubbele

Australiëweg 6 – 8

het houden van drive-in shows naast

loods aan de Australiëweg in Assen.

9407 TE Assen

mijn ‘normale’ werk. De bedrijfsnaam

Het verdiende geld investeer ik weer

T: 0592 – 342 098

DIA staat voor Disco International

rechtstreeks in het bedrijf. Dit omdat

I: www.dialgb.nl


20

ONDERNEMERSKRANT

Verkoop, Verhuur en Installatie

Wij adviseren u graag!

Totaalleverancier op het gebied van licht, geluid en beeld

Australiëweg 8 9407 TE Assen 0592 – 342098 www.dialgb.nl

Procesbegeleider | Mensenwerk Arbeid en Organisatie | Leren en Ontwikkelen Register Loopbaan Coach | HR(D) Adviseur | Training Communicatie Samenwerking Feedback Intervisie DISC en EQ | Mobiliteit | Outdoor Sport

www.werkimpuls.nl | T. 06 45 91 01 54 | Hoofdstraat 50 A | 9432 PD Een – Noordenveld


Ondernemerskrant Assen