Page 1

Brandweer informatieblad Friesland, Groningen, Drenthe

Jaargang 32, nummer 1, Maart 2019


N O O R D E R L I C H T

COLOFON

IN DEZE UITGAVE

Het Noorderlicht, een gratis c­ ontactblad voor alle brandweren en belangstellenden in de b­ randweer voor de drie noordelijke provincies, is een u­ itgave van Concept Plus! BV. Verschijning 4x per jaar. Correspondenten: Drenthe: H. Brunink Zenithlaan 27 7904 AA Hoogeveen Tel.: 0528 - 26 89 44 Mob.: 06 - 27 18 02 25 hbrunink@home.nl Groningen: VACANT Friesland: A. Molenaar Dr. W. Kokstrittje 42 9051 EB Stiens Tel.: 058 - 257 57 64 amolenaar8@gmail.com Adresmutaties/ secretariaat: A. Molenaar Dr. W. Kokstrittje 42 9051 EB Stiens Tel.: 058 - 257 57 64 amolenaar8@gmail.com

Uitgever: Concept Plus! BV Hoenderkamp 27 7812 VZ Emmen Tel.: 0591 - 65 92 59 Advertenties: Concept Plus! BV Tel.: 0591 - 65 92 59 info@conceptplusbv.nl Vormgeving: VDS Crossmedia Tel.: 085 - 773 41 71 info@vdscrossmedia.nl www.vdscrossmedia.nl

4

Druk: Zalsman, Zwolle Oplage: 6.000

ANNE, ZEER GELIEFDE COLLEGA, PLOTS OVERLEDEN

Foto voorpagina: Foto: Henk Brunink

Niets uit deze uitgave mag worden gekopiëerd of vermenigvuldigd, dan na schriftelijke toestemming van de redactie en uitgever. Bekijk het blad ook online! www.conceptplusbv.nl

De nieuwe Privacywet en Het Noorderlicht Stelt u zich Het Noorderlicht voor waarin geen namen, leeftijden, jubilarissen, foto’s van personen, woonplaatsen of beroepen worden genoemd. Lastig, of niet? Haast in elk artikel in Het Noorderlicht worden persoonsgegevens en foto’s afgedrukt. Het is een gratis informatieblad voor alle brandweren en belangstellenden in de brandweer voor Groningen, Friesland en Drenthe. Vaak gaat het over mensen die iets hebben gepresteerd, betekend voor de brandweer en waaraan aandacht wordt besteed. Dat kan niet zonder namen en foto’s te plaatsen. Dat kunt u zich voorstellen. Echter wordt vooraf, in de gevallen waarbij het mogelijk is, zorgvuldig omgegaan met plaatsing en vindt vooraf toestemming plaats. Het Noorderlicht gaat zorgvuldig om met aangeleverd materiaal en wordt uitsluitend en alleen gebruikt voor plaatsing in de betreffende uitgave van Het Noorderlicht in zowel de gedrukte als bladerbare versie op het internet.

13 HOOGSTE PUNT KAZERNE SURHUISTERVEEN

14 KORPSBINDINGSAVOND DELFZIJL

EN VERDER ANNE, ZEER GELIEFDE COLLEGA, PLOTS OVERLEDEN��������� 4

JONGENS BEDANKT������������������������������������������������������������������ 26

MEMORIAM����������������������������������������������������������������������������������� 5

JONGSTE BRANDWEERMAN FRYSLAN?������������������������������ 26

MEMORIAM����������������������������������������������������������������������������������� 5

AFSCHEID EN NIEUWE LEDEN BIJ ABWC FRYSLAN���������� 29

MARINUS PRESTEERDE HET WEER������������������������������������������ 6

HET ZAL JE MAAR GEBEUREN������������������������������������������������ 29

NIEUWJAARS RECEPTIE MEPPEL�������������������������������������������� 6

KRAAMVISITES��������������������������������������������������������������������������� 31

BIJZONDERE UITRUK GERARD VAN KEULEN������������������������� 9

HULDIGING COLLECTANTEN BRANDWONDEN

WAMPEX VLEDDER�������������������������������������������������������������������� 10

STICHTING DROGEHAM ����������������������������������������������������������� 32

Mocht u vragen hebben over publicatie kunt u contact met ons opnemen:

HOOGSTE PUNT KAZERNE SURHUISTERVEEN�������������������� 13

FEESTELIJKE AVOND OSP SCHIERMONNIKOOG����������������� 32

KORPSBINDINGSAVOND DELFZIJL���������������������������������������� 14

WINNAAR WINACTIE LICHT AAN EN GAAN������������������������ 35

Bram Molenaar: amolenaar8@gmail.com Henk Brunink: hbrunink@home.nl

KORPSAVOND TYNAARLO�������������������������������������������������������� 14

INSTROOM OEFENING�������������������������������������������������������������� 36

POSTCHEF DRAAGT STOKJE OVER����������������������������������������� 15

JAN NIJBOER ZAG MEER DAN ABRAHAM��������������������������� 39

Indien personen bezwaar hebben tegen plaatsing op het internet zal Het Noorderlicht deze informatie op verzoek verwijderen.

Wij zijn te vinden op: facebook.com/BrandweerInformatiebladHetNoorderlicht twitter.com/BrwInfoNoorderl

DEFINITIEF AFSCHEID TAMME POPMA�������������������������������� 15

CREATIEF MET KERST��������������������������������������������������������������� 41

AFSCHEID VAN 59 JAAR BRANDWEER ERVARING������������� 16

KIP WANDELT MET EEN KOE��������������������������������������������������� 42

KONINKLIJKE ONDERSCHEIDINGEN IN NOORDENVELD��� 19

BRANDWEER DEED MEE AAN LICHTJESPARADE��������������� 42

JUBILARIS OP KORPSAVOND�������������������������������������������������� 19 OSP SCHIERMONNIKOOG�������������������������������������������������������� 20 COPI OEFENING�������������������������������������������������������������������������� 22 PAUL VAN DER WAL 40 JAAR BRANDWEERMAN�������������� 23 KORPSAVOND DE WIJK / KOEKANGE������������������������������������ 25

Maart 2019

3


N O O R D E R L I C H T

ANNE, ZEER GELIEFDE COLLEGA, PLOTS OVERLEDEN VLEDDER - Brandweerlieden uit verschillende hoeken van het land hebben vrijdag 8 februari j.l. op indrukwekkende wijze de laatste eer bewezen aan hun zeer geliefde collega Anne Kemkers uit Vledder. Anne was een graag geziene, actieve man. Betrokken bij vele activiteiten, vooral bekend als brandweerman en mede oprichter van de Wampex Vledder. Een man met warme gevoelens voor dorpshuis De Tippe in Vledder. Zondagmorgen 3 februari j.l. is hij tijdens het fietsen met zijn ATB-kameraden onwel geworden en overleden. De 61 jarige Anne Kemkers beleefde samen met het Wampex bestuur en de vrijwillige brandweer Vledder in het tweede weekeinde van januari nog de 30e editie van de avontuurlijk nachtelijke Wampex door Vledder en omgeving. De Wampex is in de loop der jaren met meer dan vijfhonderd deelnemers uitgegroeid tot een evenement van formaat. In 1989 is de Wampex voor het eerst georganiseerd door een aantal collega´s uit de voormalige gemeente Vledder en de brandweer. Wieger Visser en Anne Kemkers zijn tegelijk in het bestuur begonnen en waren na dertig jaar nog steeds samen betrokken bij het evenement. Anne regelde ook de ruim 125 vrijwilligers die elk jaar weer klaar staan voor dit evenement. Anne was nog steeds actief betrokken bij het brandweerkorps in Vledder. Als oud-post chef was hij nog regelmatig in de kazerne te vinden. Bij de tweewekelijkse oefeningen was de aimabele en sociaal zeer bewogen Kemkers nog steeds aanwezig. Hij was altijd inzetbaar en een vriend en toeverlaat voor iedereen. Anne was ook contactpersoon voor de

buitenlandse contacten met brandweer Ilmenau (Duitsland) en Karbow (Polen) hiervoor heeft hij meerdere uitwisselingen georganiseerd. Ook bij voorkomen en oefenen van bosbrand bestrijding in Drenthe en Friesland was hij de man op de juiste plaats. Op 7 september 2017 nam hij afscheid als OvD. Van de 32 jaar dat hij bij de brandweer was, is hij bijna 20 jaar OvD van Zuid West Drenthe geweest. De laatste jaren was hij dagelijks werkzaam op de kazerne in Hoogeveen waar hij werkte voor de Veiligheidsregio Drenthe. Verder draaide hij nog verschillende diensten als CaCo op de meldkamer in Drachten. Anne Kemkers was altijd positief ingesteld, had oog voor iedereen en kon slecht ‘nee’ zeggen. Zijn overlijden heeft op veel mensen impact. Op meerdere plaatsen was een condoleance plek ingericht. Verder was het mogelijk om een bericht achter te laten op het online condoleance-

register www.condoleance.nl/17275. Vrijdag 8 februari is er een brandweerdienst gehouden en was er ruimte voor zijn collega’s om afscheid te nemen van brandweerman Anne. Dit gebeurde door hem een laatste reis te geven van zijn huis naar de brandweerpost Vledder. Actieve en oud leden van de post Vledder begeleidden Anne, die vervoerd werd in hun oude Oldtimer Volvo, hierbij. Langs de hele weg van het huis naar de kazerne was een ere haag gevormd door de aanwezigen. In de brandweerpost, uitgebreid met een tent, werd er door Postchef Johan Trompetter en Regionaal commandant Fred Heerink een laatste woord tot Anne gericht. Voor het grote aantal aanwezigen waren er beeldschermen opgesteld zodat iedereen de dienst kon volgen. Aan het einde van de herdenkingsdienst kon iedereen afscheid nemen van Anne. Na de dienst was er nog een open condoleance waarbij mensen uit het dorp de familie kon condoleren. Zaterdags is Anne in besloten kring begraven vanuit de brandweerkazerne in Vledder. Anne was nog niet zolang geleden voor het eerst opa geworden en laat een echtgenote en twee kinderen na. Wij wensen Warrie, kinderen, familie, Brandweer Vledder, collega’s VRD en stichting Wampex heel veel sterkte met dit grote verlies. Anne die in het dorp bekend stond om zijn rode Skoda reed de laatste tijd van zijn OvD traject trots in een mooie OvD bus zoals afgebeeld op de voorpagina. uit respect is de voorpagina dit keer niet in kleur. Redactieleden Het Noorderlicht

4

Maart 2019


N O O R D E R L I C H T

MEMORIAM De ontsteltenis is groot na het plotseling overlijden van. ANNE KEMKERS Als zeer betrokken brandweerman was Anne jarenlang actief bij de vrijwillige Brandweer Vledder. Anne had altijd een geweldige drive en enthousiasme om dingen te initiĂŤren en samen uit te voeren. Hij beschikte over het talent om in alle omstandigheden gezamenlijk de schouders eronder te zetten. Hij was 32 jaar actief bij de brandweer en zullen hem als grote verbinder en collegialiteit maar vooral ook zijn vriendschap in de organisatie heel erg gaan missen. Wij Wensen Warrie en de kinderen heel veel sterkte bij dit grote verlies. Blusgroep Vledder

MEMORIAM Zaterdag 8 december j.l. heeft de blusgroep Hoogeveen op waardige manier afscheid genomen van oudbrandweer collega Henk Strijker. Jarenlang heeft Henk zich ingezet voor de gemeenschap als vrijwilliger bij de blusgroep Hoogeveen. Hij

wordt herinnerd als een heel positief mens die altijd voor iedereen klaar stond. Henk overleed 4 december op 71 jarige leeftijd. Zijn wens was dat zijn brandweercollega’s hem zouden begeleiden naar zijn laatste rustplaats. Daar werd uiteraard gehoor aan gegeven. Wij wensen zijn partner,

kinderen & familie, heel veel sterke toe met het verwerken van dit grote verlies. Brandweer Hoogeveen

Maart 2019

5


N O O R D E R L I C H T

MARINUS PRESTEERDE HET WEER WESTERBORK - Dertig jaar achter elkaar de moed opbrengen om mee te doen aan de soms zeer zware Wampex. Dat zijn er maar weinig die dat vol houden. Maar één ervan was de 66 jarige oud brandweer Marinus Louissen, hij presteerde het weer om deze pittige tocht te volbrengen al was het met een nat pak. Na een lekker kopje soep ging men zaterdagmorgen 12 januari j.l. moe maar zeer voldaan weer terug naar Westerbork, waar hij zoals gewoonlijk bij huis werd uitgezet. Waar het niet dat hier de oud brandweer collega’s een mooi spandoek in de tuin hadden gezet en Marinus opwachten met felicitaties, een fles berenburg en een droge worst voor zijn jubileum. Dertig keer de Wampex Vledder uitlopen is ook niet niks. De jubilaris

Henk Brunink

NIEUWJAARS RECEPTIE MEPPEL MEPPEL – Vrijdagavond 4 januari j.l. werd in de brandweerkazerne van Meppel de jaarlijkse nieuwjaars receptie gehouden. Hier werd Erik Luchtmeijer door burgemeester Richard Korteland in het zonnetje

gezet voor zijn 25 jaar brandweerdienst. Gerard-Jan Oord kreeg de versierselen voor bevelvoerder. Peter Dunnink nam na 6 jaar afscheid omdat brandweer en werk niet meer te combineren was en werden er twee nieuwelingen welkom geheten en voorgesteld, dat waren Sil Assenberg van

Eijsden en Paul Winter. Na een toost door de postchefs Hero Brontsema en Marcel Meilof werd er met foto’s en film materiaal terug gekeken naar 2018 en werd er nog gezellig nagepraat. Henk Brunink

Met een bloemetje kun je altijd thuis komen

6

Maart 2019


N O O R D E R L I C H T

BIJZONDERE UITRUK GERARD VAN KEULEN STIENS – Je zit bij het korps van Stiens. Je gaat stoppen bij de brandweer. Ingrediënten voor een bijzondere uitruk, cq fake uitruk. Heb je dit in de gaten of is het een verrassing? Voor Gerard was dit een verrassing. 8 december j.l. ging de pager en Gerard was chauffeur/pompbediende. Het was een fake uitruk, maar Gerard moest toch de blussing inzetten. Bram Molenaar

Gerard van Keulen

Maart 2019

9


N O O R D E R L I C H T

WAMPEX VLEDDER degene die de Wampex nog niet kennen, het is een tocht van ongeveer 30 km die je in een team van 5 Ă 6 personen gaat volbrengen. Je hebt elkaar bikkelhard nodig, want het komt aan op puzzelen, en krijgt opdrachten, dus doorzettingsvermogen, behendigheid en kracht was men wel nodig. Zowel voor de deelnemers als de organisatie, was de 30ste Wampex Vledder een onvergetelijke tocht die eindigde met een mooie trui met logo 30 jaar Wampex ,een heerlijk kopje soep, voor velen een glas bier of een borrel en een warm bed. De Wampex is niet alleen pittig voor de deelnemers ,maar ook voor alle vrijwilligers. Want als de deelnemers naar huis gaan moet alles nog op geruimd en in oude staat terug gebracht worden.

Klimrek, maar dan plat over het water

Henk Brunink VLEDDER - Wampex Vledder had vrijdag 11 januari j.l. een feestelijk tintje en begon men om 17:00 aan haar 30ste Wampex editie. Ook dit jaar zat het weer boordevol met deelnemers en gingen 90 teams vol goede moed van start, dit waren wel even 540 deelnemers, die proberen om deze nachtelijke tocht te volbrengen. Spannendste vraag bij de organisatie is altijd wat gaat het weer doen. De organisatie pland alles ver van te voren en was dan ook op alles voorbereid. De deelnemers kregen een pittig parcours voor de kiezen. Door regen van de afgelopen dagen waren veel bospaden en landerijen zwaar te begaan. De 30ste Wampex was een bijzondere tocht met zowel weer nieuwe

Door buis over het water

10

Maart 2019

uitdagingen, maar ook terugblikkend op 30 jaar Wampex. EĂŠn ding was zeker de deelnemers moesten weer volop aan de bak in deze zeer gevarieerde editie. Ook dit jaar was er weer een internationaal tintje. Brandweermannen uit Polen hadden weer de verre reis naar het Drentse Vledder voor hun rekening genomen om nogmaals deze nachtelijke beleving te ervaren. Voor

Kano varen met hindernissen


N O O R D E R L I C H T

HOOGSTE PUNT KAZERNE SURHUISTERVEEN Jan Wiersma en burgemeester Gerbrandy

SURHUISTERVEEN – Donderdag 10 januari j.l. heeft burgemeester Gerbrandy de vlag gehesen. Dit was een hoogtepunt voor de brandweer van Surhuisterveen maar 1 van de laatste hoogtepunten van burgemeester Gerbrandy die gaat stoppen als burgemeester.

De voertuigen staan al op hun plek

Het was voor de burgemeester een hot item bij de overgang naar de veiligheidsregio: een nieuwe kazerne voor Surhuisterveen.Met de hoogwerker van Drachten ging de burgemeester en postchef Jan Wiersma omhoog om de oude brandweervlag te vervangen voor de vlag met het nieuwe logo. In september was er gestart met de bouw van de nieuwe kazerne aan de Lauwersweg 18 in Surhuisterveen. Deze kazerne vervangt de huidige kazerne aan de Badlaan die, door veroudering en ruimtegebrek, niet meer aan de eisen voldoet. Op de nieuwe locatie aan de Lauwersweg zijn goede uitvalswegen en is de bereikbaarheid voor de vrijwilligers beter. De nieuwe kazerne is gebaseerd op de blauwdruk voor nieuwe Friese brandweerkazernes. Ze worden gebouwd conform het “nul op de meter”-principe, zo circulair mogelijk en gasloos. Naar verwachting kan post Surhuisterveen tegen de zomer van 2019 in het nieuwe onderkomen terecht.

Piet Lodder en burgemeester Gerbrandy

Bram Molenaar

Maart 2019

13


N O O R D E R L I C H T

KORPSBINDINGSAVOND DELFZIJL Vereeuwigd op de foto

DELFZIJL - Zaterdag 10 november j.l. hebben de blusploegen van de gemeente Delfzijl (Bierum, Delfzijl, Wagenborgen en Woldendorp) hun jaarlijkse korpsbindingavond gehouden in de kazerne van Delfzijl.

Tijdens deze avond zijn er collega’s in het zonnetje gezet i.v.m. hun dienstverband en is er aandacht besteed aan de afscheid nemers. Namens de gemeente heeft locoburgemeester Meindert Joostens de onderscheidingen uitgereikt. Jubilarissen waren: Erik Bosker, Jasper Koning (beide Wagenborgen), Andre Elfrink (Woldendorp), Freddy Koning, Christiaan Groothuis en Fernando Krause (allen Delfzijl) 12½ jaar dienstverband. Willem Ausema (Delfzijl) en Jan Pieter Bos (Woldendorp) zijn 20 jaar in dienst. Daarnaast is afscheid genomen van Sanne Klootsema blusploeg Delfzijl. Uitgebreid werd stil gestaan aan het 40jarig jubileum van de jeugdbrandweer Delfzijl. Tevens werd de “uitruk van het jaar” bekend gemaakt. Dit jaar is gekozen voor een inzet van de blusploeg Bierum en Delfzijl bij een uitslaande woningbrand in Holwierde. Hiervan hebben de bevelvoerders 1e TS een fotocollage in ontvangst mogen nemen. Wim Bierman

KORPSAVOND TYNAARLO ZUIDLAREN - Vrijdagavond 23 november j.l. was er een gezellige korpsavond voor de brandweerkorpsen van de gemeente Tynaarlo in Theater De Kimme in Zuidlaren. Hier werd even terug en vooruit gekeken. Na een toespraak van burgemeester Marcel Thijsen werd het officiële gedeelte gedaan in samenwerking met de Marc Vrolijk met zijn vrolijke V.I.P. kip show. Tijdens dit optreden werd Lucas Koops in zonnetje gezet met zijn 20 jarige jubileum en Nico Hopman met zijn 17 jarig jubileum die ook een behoorlijk steentje heeft bijgedragen niet alleen bij Tynaarlo maar ook bij post Assen maar heeft helaas per 1 januari de brandweer verlaten. Maar tegelijk werden ook weer nieuwe leden voorgesteld. Na de show werd de avond in gezellige sfeer voorgezet in de foyer met een hapje en een drankje en een mooi stuk muziek. Henk Brunink

14

Maart 2019

Voor bijzondere mensen was er een bloemetje


N O O R D E R L I C H T

POSTCHEF DRAAGT STOKJE OVER VRIES - 28 december j.l. om 11:35 gingen de pagers van de post Vries af, de melding was Prio 1 Gebouwenbrand keukenbrand Brink in Vries.

Alle bevelvoerders van de post was gevraagd om de melding af te wijzen, zodat er een onderbezetting werd gecreëerd en dat Aaldrik Arends als

Aaldrik Arends draagt stokje over aan Marcel Kukler

enige bevelvoerder op de post kwam. Na het inmelden op het incident kanaal werd duidelijk dat de afzuigkap in de keuken van café “Onder de Linden” brandde. Bij het oprijden van de Brink stond de uitbaatster van het café al in paniek op het terras en te wijzen naar de keuken. Pas bij binnenkomst in het café kreeg hij door dat het allemaal door gestoken kaart was, de ploeg van Vries zat al in het café hem op te wachten. Na een korte speech en overhandiging van een fotocollage kon men nog een uitgebreide lunch verorberen. Aaldrik stopt als postchef en heeft het stokje symbolisch overgedragen aan Marcel Kukler. Na 30 jaar afscheid van de post Vries, maar nog niet van de brandweer. Want Aaldrik heeft afgelopen jaar zijn papieren voor brandweer docent gehaald en in die hoedanigheid zal hij bij de brandweer betrokken blijven Lukas Koops

DEFINITIEF AFSCHEID TAMME POPMA HALLUM – In onze vorige uitgave schreven we een artikel hoe Tamme zijn vrouw moest redden uit een brandende bus. Nu nam Tamme officieel afscheid bij het korps van Hallum na 16 jaar brandweer dienst tijdens de feestavond van het korps Bram Molenaar

Marco Veenstra, Tamme Popma en burgemeester van den Berg

Maart 2019

15


N O O R D E R L I C H T

AFSCHEID VAN 59 JAAR BRANDWEER ERVARING Nog een keer een groepsfoto

NORG - De vrijwilligers van de Brandweer Post Norg hebben op maandagavond 17 december j.l. afscheid genomen van een tweetal Brandweer collega’s. Ebo Nieboer is gestopt als vrijwilliger na 32 jaar dienstverband. Ebo heeft in die jaren de functies als Manschap, Bevelvoerder en Postchef vervuld. Mark Boelens is gestopt na 27 jaar dienstverband, hij heeft in die jaren de functies als Manschap en Bevelvoerder vervuld. Beide heren zijn op hun laatste oefenavond met het gehele brandweer wagenpark inclusief alle vrijwilligers van huis gehaald. Vanaf daar werden ze in kolonne naar de kazerne gereden waar die avond op gepaste wijze afscheid van beide heren is genomen. De Post Norg zijn Ebo en Mark enorm dankbaar voor hun inzet en alles wat ze voor de Brandweer en uiteraard de Gemeenschap hebben mogen betekenen. Ze zullen de samen 59 jaar brandweer ervaring dan ook gaan missen . EBO en Mark

Jannes Barelds

16

Maart 2019


N O O R D E R L I C H T

KONINKLIJKE ONDERSCHEIDINGEN IN NOORDENVELD NORG – Op de jaarlijkse korpsavond van alle brandweerposten uit de gemeente Noordenveld bij Bospaviljoen de Norgerberg in Norg, spelde Burgemeester Klaas Smid 9 februari j.l. vier Koninklijke lintjes op bij brandweermannen van de brandweerposten Norg en Veenhuizen.

– post Norg - 20 dienstjaren. Johan Arling - post Veenhuizen – 12½ dienstjaren. Jan Meint Feijen – post Veenhuizen – 12½ dienstjaren. Roelof Hoornstra – post Veen-

Ebo Nieboer, Mark Boelens, Andries Boer en Eric Schmidt werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Zij ontvingen de onderscheiding voor hun activiteiten en inzet bij de brandweer. De vier mannen staan bekend als mensen met een echt ‘brandweerhart’. Ze hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de veiligheid in de regio. Ook werden leden die een jubileum bij de brandweer vierden, of een diploma hadden gehaald, in het zonnetje gezet. Daarnaast verwelkomde de brandweer zeven nieuwe brandweerlieden. De jubilarissen waren Laurent Nijboer

huizen – 12½ dienstjaren. Arie Hoen – post Veenhuizen – 35 dienstjaren. Henk Brunink

De gelukkige ko bezitters met burgemeester Klaas Smit

JUBILARIS OP KORPSAVOND Richard en Roger de Groot

ZUIDWOLDE - Dinsdagavond 18 december j.l. ontving Richard Kloeze een oorkonde en bij behorende versierselen uit handen van burgemeester Roger de Groot, voor de 25 jaar dat hij zich heeft ingezet als vrijwilliger voor de brandweer. Ook werden op deze feestelijke bijeenkomst in de kazerne van Zuidwolde de nodige diploma’s en certificaten uitgereikt en ging men gezamenlijk een mooi kerstspel doen met veel cadeaus. Henk Brunink

Allen vereerd met een bloemetje

Maart 2019

19


N O O R D E R L I C H T

OSP SCHIERMONNIKOOG

Inzet tijdens oefening

SCHIERMONNIKOOG – Ze kunnen blussen, stutten, regelen bluswater en staat paraat bij hoogwater, maar zijn geen brandweermensen. Ze zijn het Ondersteuningspeloton (OSP) van Schiermonnikoog.

Het was sinds 2002 het stiefkindje van coĂśrdinator Leffert van der Meer, medewerker Vakbekwaamheid. Het peloton wordt gevormd door zestien eilanders die hun steentje bij willen dragen bij calamiteiten. Deze

eilanders zijn geen brandweermannen en dat maakt deze groep zo uniek. Oorspronkelijk was het OSP in het leven geroepen om te helpen bij hoogwater. Tegenwoordig heeft het OSP de beschikking over helmen, bluspakken, communicatie apparatuur pagers, een hulpverleningsaanhanger en een krachtige waterpomp. Op een eiland is een OSP onmisbaar. Schiermonnikoog kent 1 brandweerploeg. Bij grote incidenten is een 2e of 3e ploeg niet zo snel ter plaatse. In die tussentijd verleent het OSP ondersteuning tot een andere brandweerploeg arriveert. Ze beschikken over een zelf ontwikkelde waterbak die overal als buffer kan worden ingezet waarop de pompen worden aangesloten. Op het eiland zijn slechts twee plekken waar voldoende zoet bluswater voorhanden is. In het OSP zitten een aantal boeren, deze hebben tractoren en giertanks, waarmee ze bluswater kunnen transporteren naar de plaats van het incident. Ook bij zoekacties is het OSP van grote waarde. Zij kennen elke graspol van het eiland. De belangrijkste regel voor het OSP is het GBV (Gezonde Boerenverstand Voorop). Bram Molenaar

Inzet tijdens oefening Inzet tijdens oefening

20

Maart 2019


N O O R D E R L I C H T

CoPI OEFENING MEPPEL – Woensdagavond 14 november j.l. werd in Meppel de CoPi oefening ”Groene appeltjes in Meppel“ gehouden. De oefening betrof een realistische simulatie van het CoPi. Veldeenheden van de brandweer, GHOR-RAV Drenthe, gemeente, politie en MkNN bij een opschaling van Grip 1. Een tank op het Agrifirm-terrein werd door de net aangekomen tankwagenchauffeur aangekoppeld. D.m.v. portofoon verbinding werd er akkoord gegeven om te starten met het over pompen. De chauffeur stapt tijdens het wachten in zijn cabine, wanneer er een scheur in de toevoerleiding/slang ontstond. Hij wilde nog proberen de afsluiter te dichten maar in de vloeistof struikelt hij en brak daarbij zijn onderbeen. Hij lag naast de vrachtwagen in de grote plas met FINIO en zou brandwonden krijgen op handen, gezicht en de onder de kleding (= doordrenkt met FINIO) Hij probeerde met de portofoon, die hij bij zich droeg, hulp te vragen bij een medewerker van Agrifirm Een andere collega vrachtwagenchauffeur probeerde slachtoffer te redden, maar doordat hij bij het proberen weg te slepen van slachtoffer ook met zijn handen en onderarmen in contact kwam met de FINIO kreeg hij op deze plekken brandwonden. Door de pijn, was het slachtoffer te zwaar is om weg te slepen en hij last kreeg van prikkelende ogen, hoesten en keelpijn ging hij lopend, met brandwonden aan beide handen en onderarmen hulp halen. Hij

Chauffeur word gered

liep naar de weegbrug en nam daar via de ‘praatpaal’ contact op met een medewerker van Agrifirm Ongeveer 20.000 liter FINIO ( met o.a. Propionzuur) ging via de rioolput (vlakbij het verpompen) in het rioolstelsel en er ontstond een grote plas met FINIO op het terrein . Hulpverleners konden niet direct op het terrein aan het werk .Mensen in de omgeving konden een appel (Granny Smith) geur ruiken en op straat belden mensen naar de MkNN In het huis Havenstraat 65 stond in de bijkeuken het putje al een tijdje droog. Dhr. des huizes rook de appeltjes geur en zag op straat de zwaailichten van de hulpdiensten. Hij belt op naar de MKNN en vraagt of wat er aan de hand is en wat hij moet doen. Is de appeltjes geur gevaarlijk

en moet hij het huis verlaten? De BHV-ers die aan het werk waren bij/binnen Agrifirm, probeerden actie te ondernemen op het incident. Maar eigenlijk konden ze niet zoveel ondernemen, dan alleen maar te ontruimen van het (binnen)terrein en verder te wachten op de hulpdiensten. Er werd dan ook een melding gemaakt door de Teamleider/Hoofd BHV-er? naar de Alarm Centrale MKNN. Wanneer de (Hoofd)BHV-er contact legt met de bevelvoerder (Brw), kreeg de bevelvoerder te horen dat niet iedereen ontruimd is uit het gebouw. Wanneer het ontruimingssignaal heeft gedraaid, werden er nog twee collega’s(Agrifirm) vermist, waarvan één BHV-er is. Deze collega’s(Agrifirm) zijn normaal in de fabriek aan het werk. Wanneer er actie wordt ondernomen, kwam men te weten dat ze nog in het Enzymen-hok/ruimte aanwezig zijn en daar ook een ongeval is gebeurd met gevaarlijke stoffen. In het Enzymen-hok waren twee collega’s (Agrifirm) bezig om één IBC-vat ( ASA NUM C810 L) te verplaatsen naar het vulstation. Alleen tijdens de alarmering van de BHV-ers voor het tankwagen incident is het mis gegaan in het Enzymen-hok, de collega Zo zaten ze met zijn tweeën in het Enzymen-hok vast. De afstandsbediening voor de schuifdeur lag nog op de heftruck, de schuifdeur kon dus niet van buitenaf worden geopend. Dan wel worden open gesneden om toegang te verlenen.

CoPi overleg

22

Henk Brunink

Maart 2019


N O O R D E R L I C H T

PAUL VAN DER WAL 40 JAAR BRANDWEERMAN HEERENVEEN - Op een zondagavond in december is brandweerman Paul van der Wal door zijn collega’s verrast met een bezoek. Paul is op 1 december 40 jaar lid van het brandweerkorps in Heerenveen.

Paul en zijn vrouw Gea

Dit kon natuurlijk niet onopgemerkt voorbij gaan. Rond half acht reden een drietal brandweerwagens met blauwe zwaailampen de straat in. Paul zat niets vermoedend op de bank naar studio sport te kijken. Namens de Heerenveense collega’s van blusgroep 2 kreeg hij een mand met lekkernijen aangeboden. Vanuit de Veiligheidsregio Fryslân kregen Paul en zijn vrouw Gea een grote bos bloemen van Jan Beuving en Eise Dijkstra. Onder het genot van een hapje en een drankje is er vervolgens teruggekeken op 40 jaar brandweerwerk. Paul heeft in al die jaren nogal wat meegemaakt. Van grote branden tot zeer ernstige ongevallen. Toch is hij nog niet van plan om te stoppen. ,,Zolang ik door de keuring kom blijf ik bij de brandweer. Het is gewoon te leuk om te stoppen” laat Paul weten. Dennis Stoelwinder

De blusgroep op bezoek bij Paul thuis

Maart 2019

23


N O O R D E R L I C H T

KORPSAVOND DE WIJK / KOEKANGE Prachtige annedotes gebracht door Klaas en Gea

DE WIJK – Vrijdag 1 februari j.l. werd weer de jaarlijkse korpsavond van de blusgroep De Wijk / Koekange gehouden in de brandweer kazerne van De Wijk. Op deze avond werden tijdens het officiële gedeelte de behaalde oorkondes en diploma’s uitgereikt door Loco burgemeester Miriam Pauwels. En vierden Ab Broekhuizen 20 (helaas verhinderd) en Rudi Hooch Antink hun 25 jarig jubileum en werd er na 31 jaar brandweerdienst afscheid genomen van Wim de Boo. Post chef Klaas Tijmens en plaatsvervangend post chef Gea Smit droegen hun stokje over aan het nieuwe duo post chefs Jos Schreur en Rene Rumpt. Klaas en Gea gingen zo maar stilletjes weg. Zij moesten nog even hun ei kwijt en voerden met z’n tweeën een pracht toneelstuk op met leuke annedotes waarbij menig traantje viel van het lachen. Henk Brunink

Rudi Hoogh Antink 25 jaar in dienst

Wim de Boo nam na 31 jaar afscheid

Alle feestvierders in de bloemen Afscheid nemende post chef met bloemen

Maart 2019

25


N O O R D E R L I C H T

JONGENS BEDANKT ZUIDWOLDE - De brandweer van Zuidwolde haalde 27 november j.l. samen met omstanders een ree uit de Hoogeveenschevaart nabij de surfplas Nijstad.

Hij keek dankbaar nog één keer om

Aan de overkant van de weg in een weiland werd ie helemaal afgedroogd en met een andere droge deken werd ie warm gewreven. Toen ie weer op temperatuur was kreeg hij de gelegenheid de vrije natuur weer in te gaan. Maar voor ie het deed wilde kennelijk zijn helpers eerst bedanken. Want hij keek nog één keer achterom alsof hij zeggen wou: Jongens bedankt. Henk Brunink

JONGSTE BRANDWEERMAN FRYSLAN? HEERENVEEN - Een week voordat hij 18 werd solliciteerde Stef van Dalfsen bij de brandweer in zijn woonplaats Heerenveen. Dinsdag deed hij zijn laatste examen en slaagde voor de opleiding manschap A.

Stef is met zijn 20 jaar de jongste brandweerman uit Fryslân. Hij was op jonge leeftijd al besmet met het brandweervirus. ,,Vanaf mijn tiende speelde ik al slachtoffer bij oefeningen van de wedstrijdploeg. Mijn vader Richard

van Dalfsen is al flink wat jaren actief bij de brandweer van Heerenveen. Daarnaast is hij ook al jaren betrokken bij de wedstrijdploeg” vertelt Stef. Dus het is niet vreemd dat nu ook Stef brandweerman is. Stef: ,,Doordat ik al flink wat jaren mee ging met de wedstrijdploeg begon ik het brandweervak steeds interessanter te vinden. Een week voordat ik 18 werd besloot ik te solliciteren. Nadat ik gekeurd was werd ik per 1 december 2016 officieel aangesteld. Hierna kon ik beginnen aan de opleiding die bijna twee jaar duurde. Vandaag ben ik geslaagd en nu officieel brandweerman”. Tijdens zijn opleiding hoefde Stef niet de hulp van zijn vader in te schakelen. Hij doorliep de cursus met weinig hulp. Vader Richard is trots op het feit dat zijn zoon en de jongste gediplomeerde brandweerman van Fryslân is. Op de vraag of Stef straks nog ambities heeft binnen de brandweer is hij duidelijk. ,,De komende jaren wil ik gewoon als manschap achter in de brandweerwagen zitten. Later wil ik misschien brandweerchauffeur worden. Het lijkt me toch wel gaaf om met toeters en bellen door Heerenveen te scheuren” sluit Stef af.

Stef van Dalfsen

Dennis Stoelwinder

26

Maart 2019


N O O R D E R L I C H T

AFSCHEID EN NIEUWE LEDEN BIJ ABWC FRYSLAN Grou - In december hield ABWC Fryslân in de kazerne van Grou een najaarsbijeenkomst. Een bijzondere bijeenkomst omdat een drietal leden afscheid nam van het ABWC. Tevens zijn er twee nieuwe leden voorgesteld deze avond. Tijdens de bijeenkomt keken de (voormalig) Provinciaal Coördinator Vaardigheidstoetsen Gerard Hoen en Cor Kramp terug op een mooi jaar. Er werden afgelopen jaar maar liefst twee landelijke finales in onze provincie gespeeld. In Koudum de klasse Oppervlakte Redding en in Leeuwarden de klasse 112. Daarnaast organiseerden de posten Heerenveen, Nieuwehorne en Sint Annaparochie vaardigheidstoetsen met prachtige scenario’s. Tijdens de Vaardigheidstoetsen Klasse TS-HD in het Abe Lenstra Stadion te Heerenveen is ABWC Fryslân getoetst door de Landelijk Coördinator. Uit het rapport wat hiervan is opgemaakt blijkt dat ABWC Fryslân er goed voor staat. Natuurlijk waren er een aantal verbeterpunten die worden meegenomen naar het nieuwe seizoen.

AFSCHEID LEDEN: Aan het einde van de bijeenkomst namen een drietal leden afscheid van ABWC Fryslân. Rinske Pijlman 7 jaar (Administratie) Lieuwe Hiemstra 26 jaar (Centralist) Jan de Boer 23 jaar (Centralist) Marten Stol (jurylid) had voor een ieder een mooie terugblik voorbereid en droeg deze voor. Tevens gaf Gerard Hoen het stokje van Provinciaal Coördinator officieel door aan Cor Kramp. Zowel

In 2019 worden er vaardigheidstoetsen georganiseerd in Gorredijk (provinciaal klasse TS-HD), Workum (provinciaal klasse 112) en Drachten (1e ronde gewestelijke klasse 112). In maart zal er een pilot zijn voor de mogelijk nieuwe klasse brandbestrijding. Post Heerenveen doet met hun voertuig met drukluchtschuim (DLS) mee aan deze pilot.

Lieuwe Hiemstra en Jan de Boer ontvingen een legpenning voor hun bewezen diensten. Nieuw zijn Jouke de Haan en Dennis Stoelwinder. Jouke was voorheen centralist bij de Meldkamer Noord Nederland en zal deze rol voortzetten binnen ABWC Fryslân. Dennis werkt voor een mediabedrijf en zal voor ons de social media en fotografie gaan verzorgen. Dennis Stoelwinder

Vlnr Gerard Hoen, Rinske Pijlman, Lieuwe Hiemstra en Jan de Boer

HET ZAL JE MAAR GEBEUREN Sta je als agente bij een brandje het publiek op afstand te houden trap je in de hondenpoep. Das vervelend. Maar ze hoefde eigenlijk nog niet eens iets te vragen. Want de vrijwillige brandweer spoot graag vrijwillig haar schoenen schoon. Ja, en als de slang dan per ongeluk uitschiet (nou ja? per ongeluk). Ja, dan wordt je nat. Ja, jammer maar het zal je toch maar gebeuren. Niet alleen de agente haar schoen werden afgespoten

Henk Brunink

Maart 2019

29


N O O R D E R L I C H T

KRAAMVISITES HOOGEVEEN - Dinsdagavond 13 november J.l. ging de C ploeg van Hoogeveen op kraam visite bij collega J.W. Ros i.v.m. de geboorte van hun zoon Huub.

Familie Ros en C ploeg Hoogeveen

En traditioneel namen zei een mooie krentenwegge voor de familie mee.

Familie Luijtink , leden en oud leden Beilen

BEILEN - Zaterdagmorgen 15 december j.l. boden leden en oud leden van de blusgroep Beilen een grote krentenwegge aan Chris en Janne Luijtink voor de geboorte van tweeling Hanna & Loena. Henk Brunink

Maart 2019

31


N O O R D E R L I C H T

HULDIGING COLLECTANTEN BRANDWONDEN STICHTING DROGEHAM  DROGEHAM - Al meer dan 30 jaar gaan in Drogeham vrijwilligers op pad om te collecteren voor de Brandwondenstichting. De organisator mag al jaren rekenen op een vaste groep van collectanten, waaronder de leden van blusgroep Drogeham. De waardering hiervoor is groot. In de brandweerkazerne in Drogeham werden de collectanten die zich al meer dan 10,15, 20, 25 of zelfs 30 jaar inzetten daarom in het zonnetje gezet in november 2018. Namens de Nederlandse Brandwondenstichting was Feikje Veen aanwezig. Zij hield een interessant verhaal over hoe te handelen bij brandwonden, wat voor impact ze kunnen hebben op het dagelijks leven van mensen en wat de Brandwondenstichting hierin kan betekenen. Ook kregen we d.m.v. een filmpje een inkijkje in Brandwondencentrum Groningen. Jaarlijks is er veel geld nodig voor begeleiding en nazorg van slachtoffers met brandwon-

den. De Stichting wordt niet gesubsidieerd en is geheel afhankelijk van giften. Feikje Veen gaf aan veel waardering te hebben en blij te zijn met de grote groep enthousiaste vrijwilligers van Drogeham die al jaren collecteren. 30 jaar of meer gecollecteerd hebben: Albert de Vries, Cor Annema, Grietje van der Wiel en Pietje de Jong | 25 jaar of meer: Appie Alma, Hilda

de Vries en Tjitske Huisma | 20 jaar of meer: Halbe & Dineke van der Weij, Steffelien Hamstra en Ulbe Dijkstra | Meer dan 15 jaar: Allard van der Wal, Anita Tabak, Cor Hamstra en Gepke Donker | 10 jaar en meer: Jappie Hoogsteen, Jellie Tabak en Lonneke Reitsma. Bram Molenaar

De jubilarissen met de blusgroep van Drogeham

FEESTELIJKE AVOND OSP SCHIERMONNIKOOG SCHIERMONNIKOOG – Woensdag 10 oktober j.l. werd er op een feestelijke bijeenkomst in het Wantij op Schiermonnikoog na een lange staat van dienst afscheid genomen van groepscommandant Kees Hagen (25 jaar) en bevelvoerder Henk Huizinga (29 jaar). Ook werden er de trouwe leden voor 12½, 20 en 25 jarig dienstverband gehuldigd als vrijwilliger bij het OSP door de burgemeester Ineke van Gent en afdelingshoofd Dirk de Vries VRF. Daarnaast was er nog

Leden OSP met burgemeester en afdelingshoofd

het afscheid van Leffert v.d. Meer die als coördinator vanuit de VRF vele jaren bij het OSP betrokken was. Hij gaat genieten van zijn pensioen. Het OSP is een unieke groep vrijwilligers van 15 man die ondersteuning kan bieden in geval van een calamiteit op het eiland. Deze groep vrijwilligers die om verschillende redenen geen brandweerman zijn, zijn wel opgeleid voor het verrichten verschillende werkzaamheden. Ze kunnen blussen, stutten en schoren helpen met een zoekactie en ondersteuning bieden bij dreiging van hoog

water. De groep bestaat hoofdzakelijk uit zelfstandigen en boeren van het eiland . Ze beschikken over een hulpverleningsaanhanger met zwaar red gereedschap een grootvermogen pomp en een zelf ontworpen waterbak die als buffer kan dienen om de MSA of TS te voeden. Deze waterbak wordt dan geplaatst in gebieden waar geen water in de nabijheid is. Dit water wordt dan aangevoerd met tractoren en giertanks. Deze zomer heeft dit zijn nut bewezen bij duinbranden die er op het eiland waren uitgebroken. Ze zijn net als de brandweer uitgerust met pager en communicatie apparatuur, zodat ze snel inzetbaar zijn. Kortom een unieke groep die onmisbaar is op het eiland. JUBILARISSEN: 12½ jaar L. van der Bijl, P.B.de Jong, F. Talsma, E, Visser, F. Visser 20 jaar W. Groendijk, H.Huizinga, R. Talsma, F. v.d Zee 25 jaar K.v. Bentum, K. Hagen, W.J. Visser Bram Molenaar

32

Maart 2019


N O O R D E R L I C H T

WINNAAR WINACTIE LICHT AAN EN GAAN Iris kampen ontvangt cheque

HOOGEVEEN / COEVORDEN - De winnaar van de winactie vanuit de verkeersveiligheidscampagne ‘Licht aan en gaan’. Is Iris Kampen uit Smilde geworden. Zij mag een fiets uitzoeken ter waarde van €1000,-. Hiervoor kreeg zij maandagmorgen 17 december j.l. een cheque van Peter Siewers, directeur van het verzekeringsbedrijf van de ANWB, die de fiets beschikbaar stelde samen met een verzekering van drie jaar. “Als één van de grootste fietsverzekeraars van Nederland dragen ze graag bij aan acties die de veiligheid op de weg vergroten. Hij wenste Iris veel veilige en goed verlichte kilometers toe. ”Naast de fiets was er nog een hoofdprijs: een fietsclinic op de VAM-berg, aangeboden door Op Fietse, het fietsstimuleringsprogramma van provincie Drenthe. Deze prijs werd gewonnen door Isabel Redder uit Coevorden. Zij werd verrast op school De Veste in Coevorden en kreeg haar prijs uit handen van medewerkers van de Veiligheidsregio Drenthe (VRD), Veilig Verkeer Nederland (VVN) en de ANWB. De winactie was onderdeel van de campagne ‘Licht aan en gaan’. Van september tot en met november 2018 werden in het kader van deze campagne kaartjes uitgedeeld met een unieke code aan fietsers die hun verlichting op orde hadden ,en konden de code op internet invullen. In de campagne ‘Licht aan en gaan’ werkten politie, VRD,

ambulancezorg, VVN, ANWB, gemeenten en provincie samen. Met de campagne willen de partijen scholieren en ouders bewust maken van het belang van goede fietsverlichting, zodat fietsers zichtbaar zijn in het verkeer. Aanleiding zijn cijfers, waaruit blijkt dat er vorig jaar 206 fietsers om het leven kwamen in het verkeer. Het hoogste

aantal in tien jaar tijd. Eén van de oorzaken is onder andere onveilige fietsverlichting. De campagne ging in september van start, zodat fietsers voldoende tijd hadden om te zorgen voor veilige fietsverlichting. In 2019 zal de campagne herhaald worden. Henk Brunink

Isabel Redder blij met de fietsclinic

Maart 2019

35


N O O R D E R L I C H T

INSTROOM OEFENING HOOGEVEEN - Een spectaculaire instroom oefening IBGS (incident bestrijding gevaarlijke stoffen) op maandag 12 en dinsdagavond 13 november j.l. bij Elders Bouwchemie aan de Dr. Anton Philipsstraat in Hoogeveen.

Goed spelende lotus slachtoffer bevrijdt

In een opslagbunker van zuren was een stelling ingestort met IBC’s. De IBC’s waren gevuld met Azijnzuur (UN 2790) en Formaldehyde 37% (UN 2209). 2 werknemers raakten bekneld onder de IBC’s. 1 werknemer lag volledig in de vloeistofplas en lag bekneld onder een IBC. De andere werknemer lag bewusteloos naast de instorting en in een vloeistofplas. Op dat zelfde moment vond buiten achter de loods een aanrijding plaats tussen een heftruck, geladen met Elboleum (UN 1268) en een klein vrachtwagentje. De IBC viel van de lepels van de heftruck af en een werknemer raakte bekneld onder de lekkende IBC met Elboleum. Een ander slachtoffer probeert zijn collega te redden maar raakte bedwelmd door de stof en raakte bewusteloos en lag naast zijn collega in de vloeistof. Lotus team Dwingeloo zorgde voor de slachtoffers, en voor de blusgroepen Hoogeveen, Eelde Veenhuizen, Norg, Zwinderen, Emmen ,Smilde, Zweeloo en Ruinen twee zeer leerzame avonden Henk Brunink

Slachtoffer beknelt

Slachtoffer bedwelmt

36

Maart 2019


N O O R D E R L I C H T

JAN NIJBOER ZAG MEER DAN ABRAHAM Klein gedeelte van Jan zijn versierde tuin

Collega’s met de rollator voor later

ZUIDWOLDE – Toen Jan Nijboer 16 november j.l. een dag voor dat hij 50 werd ‘s avond laat met zijn Jeanette weer bij huis aan kwamen van een etentje bleek zijn hele tuin al versiert te zijn door zijn collega’s. Om 06:00 de andere morgen werd hij door hun ruw wakker geschud. En moest het hele gezin zich aankleden voor een ontbijt om 06:30 in de brandweerkazerne. ‘S avond kwamen ze nog even weer om in het dorpshuis van Veeningen Jan nogmaals te feliciteren en boden hem een originele rollator aan voor later en een kleine bijdrage voor zijn 50ste verjaardag. Henk Brunink

Maart 2019

39


N O O R D E R L I C H T

CREATIEF MET KERST Druk, druk

HOOGEVEEN/ZUIDWOLDE Maandagavond 10 december j.l. werd er een Creatieve Kerst workshop gehouden voor de echtgenotes en partners van brandweermannen van Hoogeveen bij tuin centrum Strijker in Noordscheschut. De organisatie was in handen van Simone Kolk en er werden creaties gemaakt waar menig bloemschikkers jaloers van zou worden. Kortom een zeer geslaagde avond. Dinsdag 11 december werden er kerstkransen gemaakt door brandweermannen/vrouwen georganiseerd door en in de schuur van de familie Weiland in Zuidwolde. De 29 deelnemers werden bij gestaan door Mirjam Moes. Een avond vullend programma met chocolade kerstkransjes, een hapje en drankje en was het hier ook een zeer geslaagde avond. Henk Brunink

Eric verzorgt zijn gasten goed

Maart 2019

41


N O O R D E R L I C H T

KIP WANDELT MET EEN KOE BEILEN - Zaterdagmiddag 15 december j.l. restte de blusgroepen Beilen, Hoogeveen en Westerbork een stevige klus. Tijdens een verboden wandeling van zes behoorlijke dikke koeien raakten er drie om onduidelijke reden in het Oranje kanaal bij Hijken. Omdat men ze niet tegen de steile wal op kon krijgen liep Bert Kip met zijn collega’s een heel eind met de koe aan het touw naar een lager gedeelte waar ze er alle drie konden worden uitgehesen. En al snel werd er gezegd kijk een kip wandelt met een koe. Maar laat die kip maar wandelen na ruim anderhalf uur stonden wel alle drie koeien weer op het droge en konden naar de warme stal. Henk Brunink

BRANDWEER DEED MEE AAN LICHTJESPARADE HOOGEVEEN - Zaterdag 15 december j.l. deed het promotieteam van de brandweer Hoogeveen mee aan de Noorderlichtjes parade. ‘S middags begon men al met optuigen om ‘s avonds te pronken als het eerste

42

Maart 2019

voertuig van de stoet. Een prachtige stoet van verlichte wagens trok dan ook door de het centrum van Hoogeveen. Duizenden bezoekers waren op de been om dit te aanschouwen. De jury was unaniem: En won ook dit keer Whistle Mountain

uit Fluitenberg met hun wagen met daarop een prachtig verlichte eenhoorn. De Disneygroep uit Elim werd tweede en Moonlight Shadows ging er met de derde plek vandoor. Henk Brunink

Profile for Online  Publicaties

Het Noorderlicht  

Een magazine voor de brandweer in Friesland, Groningen en Drenthe.

Het Noorderlicht  

Een magazine voor de brandweer in Friesland, Groningen en Drenthe.