Page 1

Jaargang 5, Nummer 1

GAMMA RACING DAY

5

N33 MIDDEN

De maanden juni en juli lenen zich uitstekend voor een vakantie naar de zon. Een paspoort, tickets en (strand)kleding zijn daarbij onmisbaar, maar een goede reis begint pas echt met een goede koffer van Boerema Lederwaren in Assen.

Het Rijk en de Op 5 en 6 augustus in Assen provincie Groningen trekt veel mensen. Zo namen willen de N33 tussen vorig jaar in totaal 92.000 Zuidbroek en Appinbezoekers een kijkje gedam op het TTverdubbelen en circuit. De eerste trainingen hebben daarvoor een aantal mogelijke altervan de autoklassen beginnen al opGAS, 4 augustus. Op 5 natieven augustus onderzocht. VAN AAN HET NAAR GASLOOS kwalificeren de motorklassen . Die goede oude tijd. Een tijd waar men er niet aan dacht dat het gebruiken van gas ooit zal stoppen.

25

DUURZAME EN

In Nederland investe ven massaal in zonne Dit blijkt uit recente c de Rijksdienst voor BOUW OMMELANDER Ondernemend Neder ZIEKENHUIS GRO- (RVO).

12

NINGEN NOG ALTIJD VOORSPOEDIG

Dit is een uitgave van Nian Uitgevers BV Rolde. Verschijnt 4 x per jaar in de gemeenten Assen, AA en Hunze, Veendam en Menterwolde.

11 Dit is een uitgave van Nian Uitgevers BV Rolde. Verschijnt 4 x per jaar in de gemeenten Assen, AA en Hunze, Veendam en Menterwolde.

ROLDE- In de zomermaanden vinden er in deze regio tal van activiteiten plaats. Toeristen kunnen hun hart ophalen, maar ook voor de thuisblijvers is het leuk De dagen worden langer, de temperaturen hoger en alles in de natuur om de eigen regio te donkere periode. De eerste lammetjes zijn alweer ontwaakt uit een lange, geboren, een aantal soorten (her) ontdekken. Heb je bloemen is al uit de grond geschoten en alles maakt zich op voor een nieuwe periode: de lente. Een seizoen van een bijvoorbeeld al eens een nieuwe groeiperiode, een seizoen die zich in veel opzichten openbaart als kijkje begin. genomen bij de nieuw hunebedden of een fietstocht gemaakt door EEN BERICHT VAN HET ALGEboswachterij GietenMEEN DAGBLAD, APRIL 2012: Tijd voor een OpBorger? een kippenboerderij in Sri Lanka is een kuiken geboren ontdekkingsreis!

De nieuwbouw van het Ommelander Ziekenhuis Groningen in Scheemda Oplage: 55.000 exe ligt op planning.

Oplage: 55.000 exemplaren

Een nieuw begin COLOFON

COLOFON

N33 Dubbel Bekeken N33 Dubbel Bekeken is een uitgave van: is eenUitgevers uitgave van: Nian Rolde BV Nian- 402 Uitgevers 050 95 20 Rolde BV 050-402 95 20 www.nian.nl

www.nian.nl Hoofdredacteur Simon schrijft Hoofdredacteur Simon Grooten Heidi van Duuren Mob. 06-28328939 Mob. 06-15630836 info@simonschrijft.nl

heidivanduuren@gmail.com

Opmaak Opmaak VDS Crossmedia, Emmen Kijf&Witte, 085 - 773 41 Leek 71 www.vdscrossmedia.nl 0594 - 85 17 82

www.kijfwitte.nl Advertenties Edwin Bulthuis Advertenties Wilt u in een volgende Edwin Bulthuis editie adverteren neem dan Wilt u in een volgende contact op met telefooneditie adverteren nummer 050 - 402neem 95 20dan

contact op met telefoon-

nummer 050-4029520 Druk JanssenPers, Gennep Druk Verspreiding Janssen Rotadruk Santibri Dinxperlo

Verspreiding

Niets uit deze uitgave mag Santibri worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden doormiddel van druk, fotokopie of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming de uitgever. Niets uit dezevan uitgave mag

worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden doormiddel van druk, fotokopie of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.

Opnieuw beginnen is niet per definitie omdat het voorgaande niet naar behoren is geweest. Je kunt opnieuw beginnen omdat het voorgaande simpelweg af is. Klaar. De natuur is na elk jaar klaar. Jaar in, jaar uit passeren de seizoenen, elk met de eigen kenmerken.

In de lente worden de dagen langer en ontwaakt de natuur. De zomer laat ons volop geniedat niet in een ei zat. De boreten van strand, zee, barbecueling maakt het goed, stelde een ën, uiteraard door de lange dierenarts vandaag. Het diertje dagen en zwoele nachten. De begon haar prille bestaan herfst kan koud en guur zijn, weliswaar in een ei, maar dat maar is, als je goed kijkt, het werd uitgebroed terwijl het meest kleurrijke en levendige nog in lichaam van de moeder seizoen. Ten slotte de winter. zat. De hen stierf tijdens het Het einde van de natuurlijke baren van haar ‘eiloze’ kleine. cyclus kenmerkt zich door kou Volgens sommige media werpt Maar wat in de natuur niet kan, bestuur worden opnieuw veren maar weinig leven. Sommide geboorte een nieuw licht op kunnen wij mensen in bepaaldeeld, portefeuilles verschuige dieren gaan in winterslaap, maandagen, woensdagen Emmen op vrijdag een aanrader de niets ten opmeer, zondag 9 juli. Op woe een van de oudste filosofische de gevallen nog wel: overnieuw en donderven en nieuwe standpunten of doen of gewoon dagen. Dat wordt dineren met uitzicht jaarlijkse Oertijdmarkt in Borger op juli is de opening van het Oo ijdens de rondleidingen dilemma’s in de wereld: de 'Speubeginnen. Dat is best lekker. krijgen de overhand. zoals de eekhoorn. Deze komt opalles het grootste van Nederzondag 6 augustus. laatstgefeest inweer Borger. Het Oosterm Hunebedbouwers' en ‘kip- of ren het naar ei-discussie’. Niet dat wat vóórHunebed een Sommige gemeenten zijn doorOp de slechts van zijn bed om herstartland! heeft plaatsgevonfusies begonnen eendan paar nootjes naar Kijk voor meer activiteiten in deopnieuw noemde markt staan meer tachtig feest binnen voor en door de hele be 'Ontdek de Oertijd' ga je honderdvijfBerichtjes bovenstaande waardeloos is (Midden-Groningen), te archeolowerken. Veel vogels zomer op www.geoparkhondsrug.nl kramen op of hetstaan gebied van van vijfzoeken regio's in Drenthe op tigduizendalsjaar terug in de tijd. Je den helemaal zijn bijzonder. Feit blijft dat geweest, het is juist de kunst aan de vooravond van een fusie de zon op. of www.hunebedcentrum.eu gie, mineralen en fossielen. Ook zijn Hondsrug en het naastgeleg komt alles te weten over het ontstaan het blijkbaar om de waardevolle zaken te (Westerkwartier per 2019). er diverse activiteiten te doen. Daargebied. Het duurt een aanta vankuikentje hunebedden en hoezo’n een huis eruit sterke aangeboren drang had houden en om er lering uit te En dan, dan wordt het weer CULTUURSNUIVEN naast zijn de vakantiemarkten in met onder meer een sportiev zag in de steentijd. De rondleidingen om het gevecht te winnen, trekken. Het Ommelander Ziekenhuis lente. Opnieuw een begin van De Tour des Cimetières Noordenveld Veendam en de Brinkmarkt in Annen kamp, een optocht, versierd vinden in het weekend plaats in het dat het lukte. Helaas zonder opent in juni van dit jaar de het leven, zoals het dat gewoon op vrijdag 7 juli is ook een interessant een bezoekje waard. lichte is straten, Hunebedcentrum in Borger en wormoeder, dat terzijde. Elk begin In 2018 zijn er veel zaken deuren van het nieuwe onis. Opnieuw beginnen niet een paardend uitstapje. Deze bustocht gaat langs deltocht en zijn er diverse hele hoe jaar door gegeven, dusopnieuw begonnen, of staan isden eenhet begin, de situatie derkomen in Scheemda. Een per definitie omdat het vorige kerken bijMEER ACTIE!tijd, feestavonden. ookis.inWie de zomer! Opjanuari woensdag 12 juli ook heeft in op het drie punteeuwenoude om opnieuw te en drie ongetwijfeld spannende niet goed was. Opnieuw begin-Tot slot verdie zonder sfeervolle begraafplaatsen Genoeg natuur en cultuur gezien? deenkrokussen zien staan, beginnen. Denk alleen aan de maarinook één om naar uit te nen is iets natuurlijks. spectaculaire evenement Ga woensdagal9 augustus houdt keienopdokter het moment dat de eerste gemeentelijke diedingspel. kijken. Na jaren van het oudeverkiezingen Noordenvelder Dan is hetvoorbereitijd voor actie. Op zaterdag cing Day op het TT-circuit in Harrie Huisman spreekuur bij echte vorstperiode nog moest we onlangs hebben gehad. De ding en bouwen is men klaar Deelnemers brengen onder meer een 15 juli vindt in Emmen het bekende een bezoek. Het grootste ge het Hunebedcentrum. Hij geeft gratis komen? het gemeentete beginnen. Color Run plaats. De bezoek aan de Margarethakerkom in opnieuwhardloopevent neerde auto-, motor-, en kar uitleg bij stenen die de bezoekers zetels binnen

ZOMER 2017: Op ontdekkingsreis door de regi T

meenemen. Ook leuk: de Dag van het Hunebed op zondag 13 augustus en de avondopenstellingen. Het Hunebedcentrum is van 10 juli tot en met 30

Norg en de Catharinakerk in Roden. Kijk voor meer info op www.drentslandschap.nl. Hou je meer van het struinen over een gezellige markt?

deelnemers lopen vijf kilometer door het centrum waarbij ze door kleurkanonnen onder handen worden genomen. Een spectaculair gezicht! Dat

nement van Europa vindt pla en 6 augustus.


2

TRANSPORT • LOGISTIEK • TECHNIEK • INDUSTRIE BOUW • ZAKELIJKE EN FINANCIËLE DIENSTVERLENING DETAILHANDEL •HORECA

WWW.OU-DIENSTEN.NL

AgriPlaza Makelaars Uw bedrijf in vertrouwde handen!

* Voorkeursrecht & Onteigening * Juridisch advies * Pacht / Beheer landbouwgrond * Bedrijfsverplaatsing / Functiewijziging * Planschade en Nadeelcompensatie * Aan- en verkoop agrarisch onroerend goed * Volledig op de hoogte van de situatie in

Al jarenlang een begrip in de Agrarische makelaardij. Maar het succes achter dit veelzijdige bedrijf is het feit dat wij alle disciplines onder 1 dak hebben. Met specialisten op het gebied van onroerend goed, pacht, fosfaatrechten, bedrijfsverplaatsing, onteigening en vergunningen kan AgriPlaza haar klanten volledig ontzorgen. U legt het probleem bij ons neer en wij gaan voor u aan de slag. MIJNBOUWSCHADE

UW regio

Info: Kantoor Jos Menken Ria Woltjer Harry Nijborg Klaartje v Wijk

AgriPlaza… meer dan makelaardij

info@agriplaza.eu 0592-54 54 51 Regio Groningen 06-1094 7296 Regio Zuid & Oost Groningen06-2260 9116 Regio Drenthe 06-2044 1260 Juridisch Advies, Pacht 06-8333 8294

www.agriplaza.eu

In Noord Nederland komt de laatste jaren steeds meer Mijnbouwschade voor. Dit zijn schades die ontstaan uit de winning van aardgas, aardolie en zout. Ook bij het project N33 is dit aan

de orde. Bij de gedupeerden rijzen er dan veel vragen: Hoeveel schade heb ik geleden, hoe stel ik een partij aansprakelijk, mijn grond is verzakt, wat nu? Enz. Ook hier kunnen wij ontzorgen, denkt u hierbij aan: De schade in kaart brengen, juridische zaken, en zo mogelijk een schadevergoeding. AgriPlaza begeleid u van A tot Z tijdens dit proces. Voor een oriënterend gesprek komen we graag bij u langs. Wilt u weten of wij iets voor u kunnen betekenen? Voor een oriënterend gesprek komen we graag bij u langs, dit kost u hooguit een kop koffie. Het zal u snel duidelijk worden wat onze toegevoegde waarde voor u is.


VOORWOORD VOORWOORD

3

N33 biedt onsverbindin allen! N33: eenkansen veiligevoor vlotte

N33: een veilige vlotte verbindin

Als burgemeester van de gemeente Aa en Hunze woon ik sinds september vorig jaar in Drenthe. In het mooie Als u mij om vraagt hoe lang dedag N33 nu ik alnieuwe weer plekken een vierbaans is,omgeving, dan weet ik dat niet prec dorp Ekehaar, precies te zijn. Elke ontdek en geniet ikautoweg volop van de geval al zolang ik wethouder ben (sinds januari 2015) en bijna dagelijks over de N33 de meer. dorpen In en elk de mensen.

van Rolde naar Gieten rijd.

De provincie Drenthe is echt een fantastische provincie om te wonen, werken én recreëren. De natuur en de Als u daar mijeen vraagt hoe lang de N33 nu al weer eenzovierbaans autoweg is, dan weet ik dat niet prec ruimte hebben belangrijk in. Een goede Iedereen bereikbaarheid is echter evenhoe van De N33 Het went snel, een goede, snelleaandeel en veilige autoweg. is al lang vergeten het belang. ook al weer was om van Assen over een meer. In elk geval al zolang ik wethouder ben (sinds januari 2015) en bijna dagelijks over de N33 is in dit kader een fantastisch mooie route om veilig en vlot door Drenthe en Groningen te rijden. Dat is goed tweebaans weg naar Veendam en verder te rijden en bij Gieten regelmatig in de file te staan. Misschien staat u er even bij stil als geregeld! van Rolde naar Gieten rijd. u hoort dat er op die andere autoweg in onze regio, de N34, weer een dodelijk ongeluk is gebeurd, zoals de afgelopen weken helaas weer twee keer het geval was. BEDRIJVIGHEID Het went snel, een goede, snelle en veilige autoweg. Iedereen is al lang vergeten hoe het ook al weer was om van Assen over een De N33 is echter veel meer dan alleen een veilige autoweg. De weg biedt ons ook diverse kansen. Denk hierbij wegen naar en verder rijden en Gieten regelmatig in diverse de file te staan. Misschien staat u er even bij stil als Goede, veilige vlotte verbindingen zijntevan groot belang voor onze regio. Allereerst voor onze eigenaan inwoners en voor de beaantweebaans het versterken van deVeendam economische bedrijvigheid. Zo bij zien ondernemingen op bedrijventerreinen u hoort dat er op die andere autoweg in onze regio, de N34, weer een dodelijk ongeluk is gebeurd, zoals de afgelopen weken Eenenvan de aantrekkelijke kanten vanop onseen deel Nederland is dat plekken. je hier nog B en drijven dichtbijin deonze N33 regio. hun kans vestigen ze hun kantoorpanden vanvan deze aantrekkelijke Hetvrijwel be- filevrij van A naarhelaas weer twee keer het geval was.is daar een mooi voorbeeld van. In korte tijd hebben we meerder bedrijven kunt rijden. drijventerrein Bloemakkers in Gieten welkom Hiermee krijgt ons inwoners nieuwe bedrijventerrein meer vorm.Met de zomer voor de deur komen er weer heel veel Maar geheten. niet alleen voor onze eigen en bedrijven issteeds dat van belang. Goede, veilige en vlotte verbindingen groot voor Allereerstofvoor eigen inwoners en voor de betoeristen deze kant op, veel meer nog zijn dan van er het helebelang jaar door alonze voor regio. een midweekje eenonze weekendje zijn. 's Zomers komen RECREATIE EN TOERISME drijven in onze regio. Een van de aantrekkelijke kanten van ons deel van Nederland is dat je hier nog vrijwel filevrij van A naar die toeristen vaak met een afgeladen auto met caravan of aanhangwagen, dikwijls ook nog met fietsen op dak, caravan of aan-B Naast nieuwe de weg ook kansen op recreatief het begin van een kunt rijden. hanger. Ofbedrijvigheid, met de fietsenbiedt op een fietsenrek en overnachten in en eentoeristisch huisje op gebied. één vanAan de vele recreatieparken, in een hotel, of bij nieuw toeristisch seizoen, zo begin april, zien we graag toeristen met campers, caravans of ‘gewoon’ met hun Maar'bed nietenalleen voor onze eigen want inwoners en bedrijven is manieren dat van belang. Met de zomer voor de deur komen er weer heel veel een breakfast'. Prachtig, één van de mooiste om een gebied te ontdekken is met de fiets. auto’s via deze route aanrijden. Vanaf krijgt men al een heeleen goede indruk van Drentse toeristen deze kantkomen op, veel meer nog dande er N33 het hele jaar door al voor midweekje of het eenmooie weekendje zijn. 's Zomers komen gebied, dat via devaak diverse en toeristische routes nader verkennen is. Ook in datook opzicht is defietsen N33 een PIET VAN DIJK die toeristen metafritten een auto met caravan of te aanhangwagen, dikwijls nog met caravandan of aanAutomobilisten bieden weafgeladen steeds meer veilige wegen, fietsers een uitgebreid fietspadennetwerk. Als weopindak, het verkeer ook mooi visitekaartje! BURGEMEESTER GEMEENTE AA EN HUNZE hanger. metrekening de fietsen op eenmet fietsenrek en overnachten in eenom huisje op één van de vele in regio. een hotel, of bij nog wat Of meer houden elkaar, moet het toch lukken samen te genieten vanrecreatieparken, onze schitterende een 'bed en breakfast'. Prachtig, want één van de mooiste manieren om een gebied te ontdekken is met de fiets.

VOORDEEL

Ik wens allen, enwe toeristen, een mooie en- voor veilige zomer. Kortom, weuzijn blijinwoners en trots dat in diverse opzichten woon –en werkverkeer, bedrijvigheid, recreatie en toerisme - voordeel hebben van deze Automobilisten bieden we steeds meer veilige wegen, fietsers een uitgebreid fietspadennetwerk. Als we in het verkeer dan ook mooie en functionele route. nog wat meer rekening houden met elkaar, moet het toch lukken om samen te genieten van onze schitterende regio. Ik wens u allen, inwoners en toeristen, een mooie en veilige zomer.

WETHOUDER

WETHOUDER

Kamperen, boomhut, boshutten groepsaccommodatie

Borgerderweg 17 | 7873 TC Odoorn | 06 - 100 44 929 Kamperen, boomhut, boshutten info@vlintenholt.nl | www.vlintenholt.nl groepsaccommodatie

Borgerderweg 17 | 7873 TC Odoorn | 06 - 100 44 929 info@vlintenholt.nl | www.vlintenholt.nl Dagelijks vanuit de Eemshaven in de periode van 16 maart t/m 28 oktober 2018.

Grond- weg- en waterbouw

Vanaf Delfzijl op vrijdag, zaterdag en zondag in de periode van mei t /m september 2018.

Loopbaan coaching en -a Outplacement Re-integratie Studie coaching en -advie


4

Wij zijn o.a. gespecialiseerd in het beletteren van auto’s, bussen, vrachtwagens, kranen, shovels. Ook voor gevelbelettering, textieldruk, spandoeken, vlaggen, lichtreclame, reclameborden, relatiegeschenken, drukwerk (o.a. visitekaartjes, flyers, folders etc.) of full color stickers bent u bij ons aan het juiste adres!

tel.: 0598 63 44 30 Phoenixweg 47, Veendam sales@projopromotions.nl

Volg ons ook op Facebook! facebook.com/projopromotions

H&M Berendsen

Metselwerken, voeg- en gevelrenovatie

16

Vossenkamp 4 9351VR Leek Email: info@nibleek.nl | www.nibleek.nl tel: 0594 553000

Ommelanderwijk 130 9644 TP Veendam

Marcel Berendsen Mob. 06 20429436

Gasloos en energiezuinig leven dankzij AE Systems GRONINGEN - Wilt u gasloos en energiezuinig leven, een garantie van 25 jaar op het verwarmen en verkoelen van uw woning en een permanente verlaging van uw maandlasten? Dan is het gebruik van aardwarmte uw antwoord. AE Systems in Groningen is gespecialiseerd in aardwarmte techniek en kan u daar alles over vertellen. De brandstofreserves van de aarde raken op en de aarde wordt steeds meer vervuild. Veel mensen kiezen daarom voor een milieuvriendelijke manier van leven en gebruiken aardwarmte voor het verwarmen van hun woning. Deze slimme investering levert een hoog rendement en zorgt ook nog eens voor een vermindering van de maandelijkse lasten. “Mensen schrikken van het bedrag, maar leggen dit daarentegen wel neer voor een nieuwe keuken. Een keuken haal je er niet uit, maar een gasloos leven wel. Aardwarmte heb je binnen 5 tot 10 jaar terugverdiend”, vertelt Sander Swierenga van AE Systems. WAT HOUDT HET IN? Om gebruik te kunnen maken van de aardewarmte worden er in de

tuin gaten tot 100-150 meter diep geboord. Door middel van een gesloten systeem en een warmtepomp met bodemwisselaars wordt er water van en naar de bodem gepompt. Een compressor in de warmtepomp verwarmt of koelt het water en zorgt voor de bereiding van tapwater. Een voorwaarde voor dit systeem is de aanwezigheid van vloerverwarming en een goed geïsoleerde woning. “Wij werken vooral in de nieuwbouw, zoals in Meerstad. Aardwarmte techniek is goed toepasbaar in woningen, bedrijfspanden, scholen en verzorgingshuizen. De cv en airco kunnen de deur uit en koken op gas vervang je door koken op inductie. Je gebruikt iets meer stroom om het proces in gang te zetten, maar het is uiteindelijk goedkoper dan

gas. Daarnaast is dit systeem onderhoudsvriendelijk en heeft het een levensduur van 50 tot 100 jaar. Je bent dus levenslang verzekerd van aardwarmte.” Kijk voor meer informatie op www.aesystems.nl


5

Van aan het gas, naar gasloos Het polygoonjournaal, juli 1963: In het ondergrondse buizennet van Hilversum zal het stadsgas geleidelijk plaatsmaken voor aardgas. Burgemeester Boot heeft met het ontsteken van een fakkel deze primeur in het Westen van ons land symbolisch gemarkeerd. Voor de overschakeling is Hilversum verdeeld in 42 wijken. Binnen een jaar hoopt men alle wijken op aardgas te hebben aangesloten. Maar dat brengt grote problemen met zich mee. Omdat aardgas onder een hogere druk staat dan stadsgas, waardoor de brander op een normaal toestel zal worden weggeblazen, moeten alle gasstellen worden omgebouwd, om ze voor aardgas geschikt te maken. Indien het mogelijk is, geschiedt de vervanging van branders aan huis. Dat is bij moderne geisers vaak het geval. Maar de fornuizen worden tijdelijk weggehaald, waarbij de gemeente er echter voor zorgt dat de huisvrouw tóch kan blijven koken. Het gemeentelijk energiebedrijf werkt onder hoogspanning om alle kooktoestellen zo snel mogelijk te veranderen. Die veranderingen brengen voor de eigenaren geen extra kosten met zich mee. Alleen sterk verouderde toestellen worden afgekeurd, maar men krijgt dan een korting bij aanschaf van nieuwe. Hilversum stapt dus als eerste stad in het Westen over op aardgas, dan in zulke geweldige hoeveelheden in onze bodem aanwezig is. De gasfabriek is al gesloopt en een dezer dagen heeft men de laatste toren opgeblazen. De val van deze eens zo trotse toren luidt een nieuw tijdperk in. Die goede oude tijd. Een tijd waar men er niet aan dacht dat het gebruiken van gas ooit zal stoppen. Men dacht er helemaal niet aan dat het boren naar gas voor aardbevingen zou gaan zorgen. Nee, 55 jaar geleden had men daadwerkelijk voor ogen dat de nieuwe weg een juiste was. Niet zo gek ook, want het genoemde stadsgas is een gas dat wordt geproduceerd door steenkool te verhitten, zonder dat er

zuurstof aan te pas komt. De terreinen van de zogenaamde gasfabrieken, die na de ontdekking van het aardgasveld bij Slochteren braak kwamen te liggen, bleken zeer ernstig vervuild. Een hele stap vooruit, maar gelukkig staan we nu niet stil. De laatste jaren is er meer en meer gekeken naar alternatieven. Het gaskooktoestel is in veel gevallen al vervangen door elektrisch

koken, maar er zijn nog zoveel meer mogelijkheden om ervoor te zorgen dat we binnen enkele jaren het gasverbruik tot het minimum hebben gereduceerd. Daar staan we, als eenvoudige burgers, niet alleen voor. De overheid heeft een subsidiepot van €100 miljoen beschikbaar gesteld voor de aanschaf van energiezuinige apparaten. Denk daarbij warmtepompen, zonneboilers op pelletkachels.

“De Rijksoverheid wil een duurzamere energievoorziening. Hiervoor bevordert de Rijksoverheid bijvoorbeeld het gebruik van duurzame (groene) energie door huishoudens.

OVERHEID STIMULEERT ZELF OPWEKKEN ENERGIE De overheid wil het makkelijker maken voor consumenten om zelf duurzame energie op te wekken. Dit moet het aandeel van duurzame energie vergroten op het totale energieverbruik. Consumenten kunnen bijvoorbeeld meedoen aan lokale energieprojecten. Zo kunnen ze samen met andere buurtbewoners energie opwekken met zonnepanelen of een windmolen. Consumenten kunnen geen subsidie krijgen voor de aankoop van zonnepanelen, maar wel btw terugvragen. En zij kunnen goedkoop geld lenen voor plaatsing van zonnepanelen in hun woning.

GROENE STROOM NIET DUURDER Groene stroom is energie uit duurzame bronnen, zoals zon en wind. Opwekking van energie uit groene stroom is duurder dan van energie uit kolen, olie en gas. Dit heet grijze stroom. Daarom geeft de overheid aan energieproducenten subsidies voor grootschalige opwekking van duurzame energie. Hierdoor is bijvoorbeeld het gebruik van groene stroom voor consumenten ongeveer even duur als grijze stroom.

MEER GROEN GAS Groen gas wordt gemaakt door bijvoorbeeld mest of groente- en tuinafval te vergisten of te vergassen. Of door gas te winnen uit gestort afval en rioolwater. Groen gas is net als aardgas geschikt om op te koken of als brandstof voor auto’s. Het aandeel groen gas is nu nog klein. In 2020 wil


6 Timmer & Onderhoudsbedrijf

Freddy Pertien Hoogwerker en Kraanverhuur

R. De Graaf

Jouw timmerman in de hele provincie Groningen!

◊ T immer werk

◊ Woningverbouw ◊ T uinverbouw

‘De vierkante meter specialist’

Heb je vragen? 06 - 52758601

Dijkstraat 8 - 9936 CW - Farmsum

Freddy Pertien

rdegraaftimmerwerk.nl

Tel.: 0598-351500

15

www.freddypertien.nl

Loodgietersbedrijf

R.Bralds

Deskundige begeleiding op het gebied van: • RI&E's (Risico Inventarisaties & Evaluatie) voor het MKB, de bouw en industrie • Veiligheidskundig toezicht en advies • Managementbeheersystemen, Incidentenonderzoek • Projectbegeleiding en Projectmanagement

Sanitair • 10, Water Gas • Contact: Meerdwarsweg 7815 XX• Emmen

Riolering Zinkwerken • Dakwerken • CV M. info@boerlandsafety.nl | T. +31(0)62154 3690 installaties

Hans van der Til Dienstverlening

A•HOB10

Vakantie? AAN HE • Kappen van bomen d.m.v. klimtechniek • Frezen van stobben • En overig onderhoud De zomer staat groen weer voor de deur. Tijd om te

genieten van Neuteboomstraat een welverdiende vakantie én tijd om Meester 2, Stadskanaal | Tel. 06-41256822 wat extra geld te verdienen met een vakantiebaan.

Airco • Warmtepomp • Loodgieters • Elektra

www.go-install.nl

Het hebben van vakantiewerk heeft een aantal voordelen: je doet ervaring op, ontmoet nieuwe mensen en je verdient een exwww.hvdtil.nl tra zakcentje! Ondanks dat vakantiebaantjes nog steeds erg populair zijn onder scholieren en jongeren, nam het aantal jongeVosbouw bouwt ’t ren, dat vakantiewerk doet, in www.vosbouw-assen.nl 2016 af van 77 procent naar 71 procent. Werken in een winkel, supermarkt of in de horeca is het Met onze enthousiaste medewerkers zijn wij u graag van dienst! meest in trek tijdens de zomer• VERBOUW maanden. Dit blijkt uit cijfers van • NIEUWBOUW 2015 van het Centraal Bureau • RENOVATIEWERKEN voor de Statistiek. Spoordok In het jaar 2020 moeten in Nederland alle nieuwbouwwoningen energieneutraal

Musselkanaal • 06-40123406

tie, hospitality, techniek, callcenter, transport en logistiek. Dit soort vakantiewerk vind je via

facebook.com/hvdtil

‘Werken in een winkel, supermarkt of in de horeca is het meest in trek tijdens de zomermaanden’

Energieneutraal wonen: hoe doe je dat? E.D. Schilderwerken

vacaturewebsites online, maar je kunt ook even met je cv binnenlopen bij een uitzendbureau. Intercedentes kunnen goedApel helpen 7 - 9561 EV jeTer • UTILITEITSBOUW bij het vinden van de juiste vakantel.: 06 2002 94 35 • HOUTSKELETBOUW zijn, dat betekent dat een huis net zoveel energie moet opwekken als het verbruikt. tiebaan. Dit zijn al jaren de meest voorkovoor bouwmaterialen uitgeput ra• ONDERHOUD VOORKOM ENERGIEVERLIES Energieneutrale woningenHouten worden ook wel zelfvoorzienende of nulenergiewoningen schuur Hooghalen Nieuwbouw woning Assen in de vakantie vanaf Daarnaast is het belangrijk omkunt u ermag mende bijbanen, maar ken.erInzijn hetveel huis worden zonnep• EIGEN MACHINALE WERKPLAATS Natuurlijk ookjevoor kiegenoemd en dragen het energielabel A +++, het hoogst haalbare energielabel. acht uur per dag en veertig uit te zoeken je kunt vermeer mogelijkheden om inwarmtepompen de zoanelen, en zon-hoeveel zen om uw bestaande huis te verper week werken. Dit mag dienenenergie in bepaaldebouwen branches en mer wat bij te verdienen. Zo kun VOSBOUW T 0592 34 45 452018 aan deze eisen voldoen. neboilers voor duurzame Overheidsgebouwen moeten al -vanaf om aan de eisen van een T A.H.G. Fokkerstraat 34 F 0592 - 37 22 81 maal zes vakantieweken la hoeveel uren je magenergieneutraal werken. Zo huis je aan de slag in de zorg, producof zuinige HR-verwarmingsketels te voldoen. 9403 AP Assen E info@vosbouw-assen.nl geplaatst. Ook bij bestaande bouw zijn er energieverbruik niet hoger dan zelf opgewekt op een duurzame Energieneutrale woningen zijn grote voordelen te behalen. EnerHiermee is het mogelijk om flink de opgewekte energie. In Nedermanier met energiebronnen zobeter voor het milieu en besparen giebesparende maatregelen verlate besparen op energiekosten. land staan er enkele honderden als zonnepanelen, windmolens grondstoffen. De benodigde gen de kosten en verhogen de Ook is er meetapparatuur om te energieneutrale woningen, zowel en aardwarmte. Daarnaast is het energie wordt zoveel mogelijk waarde van de bestaande woning. zien hoeveel energie er wordt ophuur- als koopwoningen, op de Een onvermijdelijke renovatie of

WWW.HORSELANGUAGE.NL



Se


7 de overheid dat het aandeel duurzame energie 14% is. Dit kan deels door het aandeel groen gas te vergroten. De overheid stimuleert (onder meer) de productie van groen gas via de Stimuleringsregeling duurzame energie (SDE+). Zo gaan consumenten via hun gasleiding ook groen gas gebruiken.” (bron: rijksoverheid.nl) Een duurzame optie die je niet zo heel vaak hoort in het verbeteren van je energielabel, is schuimbeton. Onterecht eigenlijk, want schuimbeton kent veel voordelen: • Duurzaam en recyclebaar • Goed isolerend • Licht van gewicht • Geen belasting op bestaande fundering • Eenvoudig en snel aan te brengen

daar wil je liever niet te vaak zitten, dus dat probleem zou te overzien moeten zijn. Bovendien is een kruipruimte vaak een bron van optrekkend vocht, wat weer slecht is voor de conditie van hout. Je vloer is met schuimbeton een stuk beter geïsoleerd, waardoor je minder hoeft te stoken, wat weer beter is voor je portemonnee en voor het milieu. Het is uiteraard sterk afhankelijk van het aantal kubieke meters dat je wilt vullen, plus degene die het werk voor je gaat doen, maar een beetje een vloer is voor ongeveer €8000,- helemaal voorzien van schuimbeton. Er kan subsidie voor gegeven worden, maar dat blijkt per geval verschillend. Wel valt de aanschaf in het laag btw-tarief, dat is in elk geval iets.

HR+++ GLAS Een nadeel van het aanbrengen van schuimbeton kan zijn dat je kruipruimte compleet verdwenen is. Maar goed,

HR+++ glas is geen dubbel glas, maar drievoudig glas. Dubbel glas bestaat logisch genoeg uit 2 glasplaten met

bestaande woningen is dit niet vanzelfsprekend. Vraag dan ook eerst aan een ervaren glaszetter of de mogelijkheid er is.

lucht ertussen, bij drievoudig glas nog een extra glasplaat aan toegevoegd. Dit zorgt voor een nog beter isolerende ruit, waardoor de warmte meer in huis blijft. Soort dubbel glas Standaard dubbel glas HR HR+ HR++ HR+++

Door de extra ruit betekent het wel dat de sponning wel geschikt moet zijn om dit extra gewicht te dragen. Bij nieuwbouwwoningen is dat vaak wel het geval, maar voor

Gemiddelde prijs per m2 incl. btw en montage € 115 € 120 € 125 € 130 € 170

Hoogrendements glas (HR glas) wint steeds meer aan populariteit onder huizenbezitters. Dit is logisch omdat de isolatiewaarde van het glas hoog is waardoor de investering snel is terugverdiend. HR+++ glas heeft de hoogste isolatiewaarde van alle soorten dubbel glas. De richtprijzen voor de verschillende dubbel glassoorten zijn te zien in onderstaand schema.

Jaarlijkse kostenbesparing voor een woning met 20m2 aan glas* € 140 per jaar € 180 per jaar € 220 per jaar € 260 per jaar € 280 per jaar

* Bij deze berekening is uitgegaan van een woning met een HR combiketel en een gemiddelde woonkamertemperatuur (nacht en overdag) van 18 graden. (bron:dubbelglas-weetjes.nl)


8 totaal administratie voor midden- en kleinbedrijf en particulieren IB aangifte 2017 partner Systeemplafonds Wiemers 58 Systeemwanden 9642 KJ Veendam

Verlichting

€ 50,- incl. BTW € 30,- incl. BTW

Voor advies of een vrijblijvende prijsopgaveF.J. kunt contact met de uJong, direkteur ons opnemen via:

Telefoon: 0598-617690

Tel: 0516-426800 E-mail: FJJFAB@netvisit.nl Email: info@jjpw.nl Oosterwolde, Groote singel 15

www.jandejongplafondenwand.nl

Dienstverlening voor bouwen installatiewerkzaamheden.

Nijlandsingel 10 | 9831 RK Aduard tel. 06-446 132 35 06 - 12 info@jdkverhuur.nl 12 00 45 | info@meerdantegels.nl

Gevelconstructies van hout, exact zoals u het hebben wilt. eemshout.nl

V.Z.N. Voegwerken: voor gevelrestauratie en nieuwbouw In de loop der jaren heeft men zich duidelijk weten te onderscheiden van ‘concullega’s’. Met specialistische kennis wordt een gevel volledig onder handen zodat deze weer als nieuw lijkt. Er wordt kritisch gekeken naar wat de beste manier is om de gevel aan te pakken en alles volledig te herstellen, daar waar het nodig is. Ook als er door de jaren heen verschillende soorten steen zijn gebruikt, bijvoorbeeld na het dichtmetselen van een raam of een deur, dan kan de muur ook helemaal ingekleurd worden met een daarvoor speciaal ontwikkelde verf.

V.Z.N. Voegwerken uit Valthermond heeft meer dan 25 jaar ervaring in het renoveren en het voegen van diverse soorten voegwerken. Kwaliteit en vakkundigheid staan voorop. De werknemers zijn zowel intern als extern opgeleid, waardoor ze de juiste certificering en specialistische kennis op zak hebben. In tegenstelling tot de meeste andere voegbedrijven biedt V.Z.N Voegwerken voor de renovatie van gevels het totale pakket; een complete vernieuwing met alle werkzaamheden die daarbij horen.

VOLGENS MILIEUVRIENDELIJKE RICHTLIJNEN Op het gebied van het reinigen van een gevel wordt uitsluitend gewerkt volgens milieuvriendelijke werkmethoden en richtlijnen. Welke methode toegepast wordt hangt af van verschillende factoren, zoals de soort vervuiling en het type steen. Een vervuilde gevel wordt gereinigd door

middel van een hogedrukspuit. Vaak zijn de vervuilingen zo hardnekkig dat eerst een voorbehandeling nodig is. Dit wordt op een zo veilig mogelijke manier aangebracht en verwerkt en is niet milieubelastend. V.Z.N Voegwerken is specialist in voegwerk, of het nu om oud of nieuw voegwerk gaat. Onze vertegenwoordiger komt graag bij u langs voor een advies op maat. Voor meer informatie over de mogelijkheden, of voor het maken van een afspraak; bel 0599 – 66 22 11. Of vul het contactformulier in op de website www.vzn-voegwerken.nl en er wordt spoedig contact opgenomen. V.Z.N. Voegwerken Noorderdiep 474 7876 EA Valthermond 0599 - 662211 / 06 - 10665990 info@vzn-voegwerken.nl


9

Als je nu een huis of pand bouwt wil je energiezuinig bouwen, het liefst duurzaam. Logisch, zo bewust is Techniko ook.

WOON BEWUST

Bewust wonen, bewust werken. Maar om dit goed in te richten heb je wel de juiste informatie nodig of eigenlijk een goed plan. Er zijn namelijk vele mogelijkheden wat perfect op elkaar kan aansluiten. We informeren jullie graag! Bel 0592-700509 voor een vrijblijvende afspraak.

Ekehaar (Assen) / techniko.nl

Duurzaam met woongenot. Zo zijn wij. Techniko Of je nu een huis of pand (ver)bouwt, je wilt energiezuinig bouwen, duurzaam bovendien. Logisch, zo bewust is Techniko ook. Maar om dit goed in te richten heb je wel de juiste informatie nodig en een goed plan. Er zijn namelijk vele mogelijkheden die perfect op elkaar aan kunnen sluiten. Techniko is volledig op de hoogte van de duurzame marktontwikkelingen. Wij inspireren je en informeren je volledig, alles om de juiste keuzes te maken.

Een energiezuinig huis of pand is prettig, zeker door de kostenbesparingen. Maar woongenot is net zo belangrijk. Wij snappen dat je gezellig wilt wonen en prettig wilt kunnen werken. Daarom geven wij woon- en werkplezier! Plezier vind je in de kleine dingen die

bijdragen aan het belangrijkste thuis of op het werk: warmte. Warmte die staat voor rust, gezelligheid en comfort. Techniko geeft plezier vanuit een technisch hart. Het is onze warmte in het kwadraat: het duurzaam werken en het woongenot.

We installeren van onder de grond tot op het dak. We hebben specialisten voor gas, water, elektra, warmtepompen, sanitair, domotica, beveiliging en zonne-energie. Bovendien zijn we expert in service en onderhoud. Techiko is een allround familiebedrijf met meer dan 40 harde werkers. We bieden het complete pakket voor het volledig energiezuinig maken van je huis. Als het kan helemaal duurzaam. Samenwerken is voor ons belangrijk om oplossingsgericht te denken. De beste kwaliteit leveren is voor ons vanzelfsprekend en daarvoor voelen we ons volledig verant-

woordelijk. Zo bouwen we met elkaar aan een goed resultaat. Voor de klant en voor onszelf. Zo heeft iedereen plezier! Bezoek ook onze woonwinkel! Laat je inspireren; van leuke accessoires tot keukens, van kachels tot meubels. Onze woonwinkel is geopend van maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:30 uur. Op zaterdag van 9:00 tot 17:00 uur.  Techniko Hoofdstraat 35 9454 PK Ekehaar T. 0592-389343 info@techniko.nl


eten en

nl

10

Freddy Pertien Hoogwerker en Kraanverhuur

vanaf € 43,25 per maand

Freddy Pertien

e en rijsd.

‘De vierkante meter specialist’ Tel.: 0598-351500

www.freddypertien.nl

Loodgietersbedrijf

De bouw verandert snel en als bouwer

R.Bralds

verander jij mee. BMN Bouwmaterialen

ondersteunt je daar volledig bij. Met de beste service, juiste voorraad, flexibele logistiek en

vakkundig advies. En met bijna 11 vestigingen

BOUWMATERIALEN WAAR & WANNEER JE MAAR WILT

in Noord-Oost Nederland zijn we altijd bij jou • Water in• de Gas • Riolering en jouwSanitair opdrachtgevers buurt. Snelle Zinkwerken • Dakwerken • CV installaties levering waar en wanneer je maar wilt doen we.

Vakantie? AAN HE

Assen | Coevorden | Appingedam | Emmen | Groningen | Leens | Muntendam | Oldekerk | Stadskanaal | Ter Apel | Winschoten

Beste service

Flexibele logistiek

Opwierdermeerweg 2 | 9902 SG Appingedam | T 0596 614

De zomerJuiste staat weer voor de deur. Tijd omVakkundig te voorraad genieten van een welverdiende vakantie én tijd om wat extra geld te verdienen met een vakantiebaan.

tie, hospitality, techniek, callcenHet hebben van vakantiewerk ter, transport en logistiek. Dit heeft een aantal voordelen: je soort vakantiewerk vind je via doet| ervaring op, ontmoet nieu900 E appingedam@bmn.nl we mensen en je verdient een extra zakcentje! Ondanks dat va‘Werken in een winkel, kantiebaantjes nog steeds erg supermarkt of in de populair zijn onder scholieren en jongeren, nam het aantal jongehoreca is het meest ren, dat vakantiewerk doet, in in trek tijdens de

advies


11 Het Rijk en de provincie Groningen willen de N33 tussen Zuidbroek en Appingedam verdubbelen en hebben daarvoor een aantal mogelijke alternatieven onderzocht. Uit het onderzoek blijkt dat de verdubbeling van de N33 Midden het meest gunstig is op basis van alternatief X1. Dit alternatief scoort het beste op verkeersveiligheid en bereikbaarheid van de noordelijke regio, twee belangrijke doelen van de verdubbeling. Dit maakten provincie Groningen en het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat vandaag bekend. Alternatief X1 is aangedragen door omwonenden uit de werkgroep Tjuchem en snijdt de bocht in het huidige tracé af.

Alternatief inwoners heeft voorkeur verdubbeling N33 Midden Bij het onderzoek in 2016 werd aanvankelijk uitgegaan van drie alternatieven. Naar aanleiding van een aantal zienswijzen op de gepubliceerde Notitie Reikwijdte en Detailniveau zijn toen alternatieven D en G uit de Voorverkenning toegevoegd, ook omdat deze deels tegemoet komen aan de projectdoelstelling. Daarnaast zijn nog twee extra varianten toegevoegd, X1 en X2. Deze kwamen voort uit klankbordgroepen en diverse

ontwerpsessies. In totaal zijn er dus zeven alternatieven meegenomen in de effectenonderzoeken.

KEUZE VOOR X1 Voor de keuze van het voorkeursalternatief zijn de zeven alternatieven onderzocht en getoetst aan onder andere effecten op het gebied van verkeer, milieu en landbouw. Alternatief X1 scoort goed op bereikbaarheid, verkeersveiligheid, heeft veel draagvlak en past binnen het beschikbare budget. Daarnaast biedt dit alternatief kansen om de oorspronkelijke landschaps- en kavelstructuur te herstellen. Bij het opruimen van de bestaande weg komt er grond vrij, wat groeikansen kan bieden voor agrariërs. Ook is dit alternatief toekomstbestendig met het oog op het eventueel verdubbelen van het laatste deel van de N33 naar de Eemshaven. Door de bocht scoort een verdubbeling langs het bestaande tracé, alternatief A, iets minder goed op bereikbaarheid en verkeersveiligheid dan de alternatieven die rechter lopen.

Alternatief X1 is financieel gunstiger dan X2, dit geeft de doorslag voor de keuze voor X1.

VOLLEDIG ENERGIENEUTRALE WEG De provincie Groningen en het ministerie spraken eerder de ambitie uit de N33 Midden als volledig energieneutrale rijksweg te willen aanleggen. Dit betekent dat naast het energieverbruik van de weg ook het energieverbruik van de aanleg ervan wordt gecompenseerd. Alle alternatieven boden goede kansen voor duurzaamheid. Alternatief X1 is 1.8 km korter dan het huidige tracé, waardoor het brandstofverbruik af-

neemt. Ook biedt een geheel nieuwe brug over het Afwateringskanaal kansen voor een ecologische verbindingszone. Daarmee is de keuze voor alternatief X1 ook een duurzame keuze.

IMPULS VOOR DE REGIO De verdubbeling van de N33 betekent een mooie impuls voor de totale Eemsregio. Uit het onderzoek blijkt dat de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid sterk verbeteren. De verdubbelde N33 trekt ook verkeer aan van parallelle routes en daarmee wordt het onderliggend wegennet meer ontlast.


12

Nedmag haalt het beste naar boven Het magnesiumzout in Veendam is uniek. Miljoenen jaren na het ontstaan van de Zechstein zee is magnesiumzout onmisbaar. Onmisbaar voor ons lichaam om goed te kunnen functioneren. Onmisbaar om op een duurzame manier papier te maken. Onmisbaar voor veilige straten in de winter. Onmisbaar voor lekkere kaas en goed bier. Meer weten? Kijk op onze website www.nedmag.nl. Billitonweg 1 Veendam 0598 651911

20,– SaUna entree Korting %

voor 2 personen

8,9

van

48,– voor 28,-

geldig t/m 21 dec. 2018

Wildervanksterdallen 59, 9648 TC Wildervank ✆ 0598 63 26 31

www.saunadalhuus.nl


13

N366: Veiligheid voorop Vanaf de N33 en vanuit Veendam kiezen dagelijks vele automobilisten voor de provinciale weg N366. De huidige N366 is in enkele decennia in delen opengesteld en geworden tot de huidige weg. Het eerste gedeelte van de weg, tussen Veendam en Nieuwe Pekela is aangelegd in de jaren 50 van de vorige eeuw. In de jaren ‘60 kreeg het stuk tussen Nieuwe Pekela en Alteveer een make-over. Ernaast verscheen een parallelweg, zodat het ‘langzamere’ verkeer ook nog op de plek van bestemming kon komen. Rond 1970 was met klaar met het gedeelte tussen Alteveer en Stadskanaal, ter hoogte van de huidige afslag Stadskanaal-Noord. Dit zorgde voor een veel beter verbinding tussen Veendam en Stadskanaal, iets waar lang naar uitgekeken was.

Pas in 1981 werd begonnen met de aanleg van het gedeelte tussen Stadskanaal en Ter Apel. In het voorjaar van 1986 kon het gedeelte Musselkanaal - Ter Apel worden opengesteld. Na nog eens drie jaar bouwen werd de weg officieel geopend op 30 augustus 1989. Ondertussen werd ook aan de bestaande weg gewerkt. Om Nieuwe Pekela enigszins te ontlasten van de toename van verkeer, werd de weg op een nieuw tracé buiten het dorp om geleid, deels met gescheiden rijbanen. Dit om een eventuele toekomstige verdubbeling mogelijk te maken. In 1989 werd dit nieuwe tracé grotendeels opengesteld. In 1992 werd de weg ter hoogte van de afslag Ommelanderwijk opnieuw ingericht. De weg kreeg tussen Veendam en Ommelanderwijk gescheiden rijbanen, zodat ook hier alvast op een toekomstige verdubbeling van de weg kon worden ingespeeld. De provinciale weg N366 tussen Veendam en Ter Apel was jarenlang één van de meest onveilige wegen in de provincie Groningen. De afgelopen en de komende jaren werk(t)en provincie Groningen, de gemeenten Pekela, Stadskanaal, Veendam en

Westerwolde, Politie Noord-Nederland en het Openbaar Ministerie samen om de verkeersveiligheid op de weg te verbeteren.

WEGVAK VEENDAM-NIEUWE PEKELA De N366 wordt tussen Veendam en Pekela verbreed en verdubbeld. De weg krijgt twee rijbanen met ieder twee rijstroken. De verdubbeling is nodig vanwege het vele verkeer dat tussen Veendam en Nieuwe Pekela rijdt. Voor de extra rijbaan maakt de provincie ruimte aan de zuidkant van de weg, omdat aan de noordkant grote leidingen liggen. De grond die nodig is voor de extra ruimte, wordt door de provincie van de grondeigenaren gekocht. Aan weerszijden van de weg worden de bermen verbreed en er komen bomen te staan. Doordat de bermen straks breder zijn, kunnen de bomen verder van de weg worden geplant. De voorbereidende werkzaamheden zijn begin 2016 gestart en in fasen uitgevoerd. In 2016 is een nieuwe sloot gegraven aan de zuidkant van de weg en is een deel van de bomen tussen Veendam en Nieuwe Pekela verplaatst. In februari 2017 haalde de provincie nog meer begroeiing weg op dit wegvak. Ook tussen Nieuwe

Pekela en Alteveer is begroeiing weggehaald. Klik op onderstaande tekening om te zien op welke locaties dat precies gebeurt. De verdubbeling start naar verwachting na de zomer van 2018. De start is uitgesteld in verband met vertraging in de grondaankoop en bij het aanleg van kabels. Hierdoor heeft het verkeer tussen Veendam en Nieuwe Pekela nog een tijdje te maken met drukte tijdens de ochtend- en avondspits.

PEKELA-ZUID De aanpak van de N366 is voor het grootste deel al gereed en de provinciale weg is al bijna een volledige autoweg. Een van de laatste projecten is de aanpak van de kruising bij Peke-

la-Zuid. De provincie Groningen gaat deze kruising ongelijkvloers maken, om de veiligheid en doorstroming van het verkeer te verbeteren. In het oude ontwerp werd zoveel mogelijk uitgegaan van de bestaande situatie bij Pekela-Zuid. Dat bleek bij het uitwerken van het ontwerp niet geschikt. De invoegstrook voor verkeer vanuit Nieuwe Pekela richting het zuiden bleek niet lang genoeg. Door de scherpe bocht in de huidige oprit heeft het verkeer, zeker vrachtverkeer, veel tijd en dus ruimte nodig om met gepaste snelheid te kunnen invoegen. Die ruimte was er niet in het oude ontwerp en daarom zocht de provincie naar een alternatief. In het nieuwe ontwerp legt de provincie zowel aan de noordkant als aan de zuidkant van de huidige kruising een nieuwe op- en afrit aan. De nieuwe afrit van de N366 naar Nieuwe Pekela komt op de plek van de huidige op- en afrit, die verdwijnt. Alle op- en afritten sluiten straks door middel van een rotonde aan op de onderliggende weg, de Onstwedderweg. De rotonde aan de zuidkant komt in het verlengde van de rotonde aan de noordkant te liggen.


16 14

Gratis juridisch inloopspreekuur ROLDE: Iedere 3e donderdag van de maand tussen 16.00-17.30 uur. Zuides 50, Rolde (De Boerhoorn) GIETEN: Iedere 1e maandag van de maand tussen 17.00-18.30 uur. oneven maanden Brink 21, Gieten even maanden Brink 17. Gieten 0592-730800 0592-261217 www.notariaataaenhunze.nl www.raatjesadvocatuur.nl

Breed assortiment kazen minder vet en minder zout, vele biologische en boeren kazen, en kazen uit de Beemster, dagvers en altijd scherp geprijsd. Vrijdag Rolde (11-17 uur) Dinsdag Borger (8-12 uur) Woensdag Exloo (11-17 uur) Vrijdag Westerbork (8-17 uur)

Breed assortiment kazen minder vet en minder zout, vele biologische en boeren kazen, en kazen uit de Beemster, dagvers en altijd scherp geprijsd. Vrijdag Rolde (centrum) (11-17 uur) Dinsdag Borger (8-12 uur) Woensdag Exloo (11-17 uur) Vrijdag Westerbork (8-17 uur)


15 Mevrouw Andrée van Es, voorzitter van de Nederlandse Unesco Commissie heeft bekend gemaakt dat De Hondsrug UNESCO Global Geopark de status voor de komende vier jaar (2017-2021) behoudt.

Hondsrug houdt UNESCO Geopark status Bij de bekendmaking waren de commissaris van de Koning in Drenthe, mevrouw Jetta Klijnsma, gedeputeerde Cees Bijl (Drenthe), de wethouders van de Hondsruggemeenten en het bestuur van De Hondsrug UNESCO Global Geopark aanwezig. Het gezelschap maakte met de elektrische wagens van EKO Tours een excursie ‘Kleintje Geopark’ door het Hondsruggebied.

benadrukt de inspanningen van de Hondsrug voor het ontsluiten van geologisch erfgoed, het bieden van educatie en informatie, het versterken van de regionale identiteit, en de bijdrage aan duurzame ontwikkeling. Verlenging van de UNESCO-status is een erkenning van de structurele ontwikkeling van het Geopark die ook voor de komende jaren bestendigd moet worden.”

MEVROUW ANDRÉE VAN ES:

Wat opvalt is dat de eisen die aan een geopark worden gesteld steeds meer worden aangescherpt door UNESCO. Van de 35 gebieden die zijn herbeoordeeld hebben 12 een gele kaart ontvangen. Dat is meer

“De Hondsrug UNESCO Global Geopark is een gebied van bijzondere geologische en landschappelijke waarden. De UNESCO status zet het gebied internationaal op de kaart en

dan een derde. Deze geoparken dreigen hun status kwijt te raken en zij zullen zich binnen twee jaar extra moeten inspannen om de UNESCO status te behouden. De Hondsrug UNESCO Global Geopark heeft een aantal aanbevelingen gekregen: Met name de educatie op de basisscholen en van de gidsen in het gebied zal een extra inzet vragen. Ook het verhaal van het ontstaan van de ruggen vraagt om betere uitleg naar de bezoekers.

TOEKOMST Voortvarend wordt doorgewerkt aan het beter ‘beleefbaar’ maken van

het gebied. Dit doet Geopark door o.a. het verzorgen van ambassadeurscursussen voor ondernemers en het realiseren van het Hondsrugpad/Hünenweg, een lange afstands-wandelpad van Groningen, over de Hondsrug helemaal naar Osnabrück. Ook is men bezig met het maken van een belevingspad, inclusief virtual reality bij het Hunzebos in Exloo. Ontwikkelt wordt de ‘OerToer’, als onderdeel van de Werelderfgoed campagne van Marketing Drenthe. Lezingen en workshops worden georganiseerd door de Hondsrugacademie. Het door Geopark georganiseerde succesvolle publieksevenement ‘Het Mysterie


0592-261217

even maanden Brink 17. Gieten

Wat denkt u, bent u één van hen? www.notariaataaenhunze.nl 0592-730800 Wij zoeken het graag voor u uit. www.raatjesadvocatuur.nl 0592-261217

Wij maken het bijna dagelijks mee bij onze klanten. Wat blijkt? Het www.notariaataaenhunze.nl vraagt veel kennis, tijd en vaardigheid om optimaal gebruik te maken www.raatjesadvocatuur.nl van de wirwar aan kortings- en subsidieregelingen. Weet u precies welke regels juist op uw bedrijf van toepassing zijn?

16

Waarom een expert inschakelen De wet- en regelgeving verandert zo regelmatig dat het er voor u en uw HR-mensen niet makkelijker op wordt. Veel werkgevers voelen zich ingeperkt en zien een toename in kosten en risico’s. Alle wetten en regels blijven veranderen.

“Wij vertalen het complex van regels naar informatie die voor u van toepassing is.” Geïnteresseerd? Neem geheel vrijblijvend contact op met Telefoon 0598-491861 Of mail naar info@sv-benefits.nl

Schoolstraat 9, 9771 BJ Sauwerd Buitengewoon Breed assortiment kazen minder vet en minder zout, vele biologische en Telefoon: 06-37153666 boeren kazen, en kazen uit de Beemster, dagvers en altijd scherp geprijsd. goed leven, E-mail: info@ar-groningen.nl Vrijdag Rolde (centrum) (11-17 uur) Dinsdag Borger (8-12 uur) Buitengewoon Aa en Hunze! www.ar-groningen.nl Woensdag Exloo (11-17 uur) Vrijdag Westerbork (8-17 uur) twitter.com/aaenhunze

facebook.com/aaenhunze

www.aaenhunze.nl

Breed assortiment kazen minder vet en minder zout, vele biologische en boeren kazen, en kazen uit de Beemster, dagvers en altijd scherp geprijsd.

GEM.Aa_Sponsoradvertentie_115x77_FC_PROGRAMMABOEKJE.indd 1

26-02-18 17:48

Vrijdag Rolde (centrum) (11-17 Dinsdag Borger uur)en Breed assortiment kazen minderuur) vet en minder zout, vele (8-12 biologische Woensdag Exloo (11-17 Vrijdag dagvers Westerbork (8-17 uur) boeren kazen, en kazen uit uur) de Beemster, en altijd scherp geprijsd. Vrijdag Rolde (centrum) (11-17 uur) Dinsdag Borger (8-12 uur) Woensdag Exloo (11-17 uur) Vrijdag Westerbork (8-17 uur)


17 22 & 23 SEPTEMBER HERFSTMARKT De markt biedt een gevarieerd aanbod voor binnen en buiten, alles wat thuishoort op een herfstmarkt om thuis de herfstsfeer te versterken.

27 & 28 OKTOBER MAGISCH SAMHAIN

Vesting Bourtange Evenementen 2018 21 & 22 APRIL VOORJAARSMARKT Tijdens het voorjaar kun je genieten van talloze marktkramen in het teken van de lente, optredende artiesten, gezellige terrasjes en nog veel meer!

2 & 3 JUNI SLAG OM BOURTANGE, NAPOLEONTISCH Bourtange, een pittoreske vesting gebouwd in 1593 in opdracht van Willem van Oranje. Een vesting midden in het

van het Sleenerzand’ zal ook in 2018 weer georganiseerd worden.

UNESCO GEOPARK STATUS VOOR VIER JAAR In 2013 heeft het Hondsruggebied voor vier jaar de geoparkstatus ontvangen. In 2015 heeft UNESCO besloten dat alle geoparken wereldwijd de UNESCO status kregen waardoor Geopark de Hondsrug: De Hondsrug UNESCO Global Geopark werd. In 2017 heeft de evaluatiecommissie van het Global Geoparks Network een toetsingsbezoek aan het Hondsruggebied gebracht en heeft nadien advies uitgebracht aan de Nederlandse Unesco Commissie. In 2021 zal de volgende evaluatie plaatsvinden.

DE HONDSRUG: EEN UNIEK GEBIED De Hondsrug UNESCO Global Geopark is een geologisch, ecologisch en cultuurhistorisch rijk en uniek gebied. Het is 150.000 jaar geleden ontstaan door een gigantische ijsmassa die het vlakke landschap veranderde in heuvels,

Elfen, heksen, druïden, geesten en demonen uit allerlei dimensies zullen het vestingstadje innemen.

Er is een magische markt en er gebeuren spannende dingen.

1, 2, 8, 9, 15, 16 DECEMBER KERSTMARKT Bourtange in kerstsferen, kerstbomen, verlichte bruggen en toegangswegen in de prachtige entourage van de historische vesting. Tijd voor de kerstmarkten in Bourtange, de mooiste kerstmarkt van het Noorden met bezoekers uit alle windstreken. 

moor, ontstaan om de Spanjaarden uit de stad Groningen te verdrijven en later om de grens te bewaken. Nooit veroverd… of toch?

21 & 22 JULI VESTING SPECTACULUM Groepen re-enactors met musketiers, piekeniers, soldatenvrouwen en kinderen bevolken de Bastions, de buitengebieden van de Vesting en het marktplein en beelden het turbulente leven in een Vestingbolwerk van vroeger uit.

dalen en stromende beken. Je vindt er hunebedden, grafheuvels en restanten van karrensporen. De hooggelegen esdorpen, met hun karakteristieke Saksische boerderijen, ademen de sfeer van het leven

van kleine boerengemeenschappen uit het verleden. Aan de oostkant bevinden zich de veenkoloniën ontstaan door het afgraven van veen dat na droging als brandstof (turf) werd verkocht.

De Hondsrug UNESCO Global Geopark

V e …


18

Voor onze locaties in provincie Groningen zijn wij op zoek naar nieuwe collega’s in de functie van

YOU HAVE TO LEAVE THE CITY OF YOUR COMFORT AND GO INTO THE WILDERNISS OF YOUR INTUITION WHAT YOU’LL DISCOVER WILL BE WONDERFUL WHAT YOU’LL DISCOVER IS YOURSELF

Ambulanceverpleegkundige Ben je gemotiveers en kijk je er naar uit om onze teams te komen versterken? Dan koen we graag in contact! Kijk voor uitgebreide informatie over de functie en de organisatie op www.ambulancezorggroningen.nl

Ambulancezorg Groningen www.ambulancezorggroningen.nl

Door hun natuurlijke eigenschappen geven paarden inzicht in je gedrag. Een paard heeft geen oordeel en leeft in het hier en nu. Ervaar wat de paarden voor je kunnen betekenen op gebied van: - Persoonlijke ontwikkeling - Omgaan met stress - Rouw en verliesverwerking - Leiderschap ontwikkeling - Loopbaancoaching - Teamontwikkeling - Omgaan met ASS Farasi-Rafiki Huis te Lande, Wateren 06-51288053 Info@Farasi-Rafiki.nl www.Farasi-Rafiki.nl

als een ‘springplank’ naar betaald werk, hierin werken we ook samen met andere organisaties.

DAGELIJKSE WERKVERDELING ‘Clubhuis de Horizon is voor mensen met een psychiatrische achtergrond. Het is een plek om je welkom en veilig te voelen, waar je meedraait, nodig en nuttig bent.’

Het clubhuis is een gemeenschap waar je kwaliteiten centraal staan en waar je wordt uitgedaagd deze in te zetten, zonder je iets te verplichten. Binnen in het clubhuis wordt er gewerkt met leden en stafleden. Samen wordt er –zij aan zijgewerkt aan de verantwoordelijkheid om het clubhuis draaiende te houden. Naast het clubhuis is er ook een inloop: een gezellige ontmoetingsplek waar iedereen zichzelf mag zijn en waar je gelijkgestemden kunt ontmoeten. Het clubhuis biedt werkzaamheden in een beschermde omgeving en is onder

andere gericht op arbeidsreïntegratie, met als doel dat je deelneemt aan de samenleving in het algemeen en de clubhuisgemeenschap in het bijzonder. Je doet zinvol werk, je legt contacten, deelt ervaringen, steunt en versterkt elkaar, bouwt je mogelijkheden uit en verbetert zo je kwaliteiten van leven. Wij richten ons op het gezonde stuk van mensen, wanneer je lange tijd ziek bent (geweest) is het voor mensen soms lastig te zien dat er ook een gezond stuk is met mogelijkheden en talenten. In het Clubhuis focussen we op het (her) ontdekken van deze kracht en mogelijkheden. Wij kiezen er bewust voor geen behandelafdeling te zijn. Als lid bepaal je zelf wat je wilt bijdragen en wat je eruit wilt halen. Voor sommigen staat het werken in het clubhuis centraal, anderen gebruiken het clubhuis meer

Elke ochtend wordt de dag gezamenlijk gestart met een kop koffie en de ochtendmeeting. Hier verdelen we het werk dat die dag gedaan moet worden. Je kiest zelf op welke afdeling je aan de slag gaat. Er is een breed scala aan mogelijkheden wat mensen kunnen doen: Computerafdeling: verkoop, computercursus, reparatie. De computerwinkel en reparatie is open voor iedereen. Kantoorafdeling: Receptie, administratie, repro, reach out. Cateringafdeling: keuken, bar, ontmoetingsruimte, schoonmaak. Overig: Naaiatelier, onderhoud van het gebouw, P.R.

Uniek is dat de leden en staf samenwerken bij alle facetten van de bedrijfsvoering. Zo wordt er vooral naar gestreefd dat er voor iedereen- ongeacht interesse of niveau- zinvol werk te doen is. Naast de dagelijkse werkzaamheden zijn er ook projecten en commissies waar je je bij kunt aansluiten. Kortom: Clubhuis de Horizon is een ontmoetingsplek waar je diverse betekenisvolle relaties op kunt bouwen.

INLOOP Bij de inloop van het clubhuis kun je ook terecht als je niet als lid ingeschreven staat. Het is een veilige plek waar iedereen zichzelf kan zijn en niets ‘moet’. Je kunt hier terecht voor een kop koffie/thee, een spelletjes of een praatje. Voor meer informatie kunt u bellen met Lucien Kampijon, teamleider De Horizon: T. 06 - 222 876 43. Liefkensstraat 67 9671 GA Winschoten T. 0597 - 430 796 info@clubhuisdehorizon.nl www.clubhuisdehorizon.nl Facebook: Clubhuis de Horizon


19

Neem de tijd voor goede re-integratie De meeste werknemers die zich ziekmelden, zullen binnen twee weken hun werkzaamheden weer hervatten. Maar het kan voorkomen dat een werknemer langer uit de roulatie is. Werkgever en werknemer moeten in dat geval beiden werken aan een effectieve re-integratie.

Het is niet prettig als een werknemer langdurig ziek is. Niet voor de werknemer, maar ook niet voor de werkgever, die daardoor een arbeidskracht mist. Het is daarom goed als er alles aan gedaan wordt om deze getroffen werknemer weer zo snel mogelijk aan het werk te krijgen. Dat heet re-integratie. Terugkeer naar werk kan op twee manieren plaatsvinden: • Re-integratie eerste spoor - De werknemer gaat weer werken bij zijn huidige werkgever. Eventueel in een nieuwe of aangepaste functie. • Re-integratie tweede spoor - De werknemer kan niet meer terecht bij zijn huidige werkgever en krijgt ander ‘passend werk’ bij een andere werkgever.

GEZAMENLIJKE VERANTWOORDELIJKHEID Zowel de werkgever als de zieke werknemer zijn verantwoordelijk voor de re-integratie. Dat betekent dat zij er beiden alles aan moeten doen om de getroffen werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Hierbij moeten ze ondersteund worden door een gecertificeerd verzuimbedrijf. Dat kan een arbodienst zijn, maar mag ook een ander gespecialiseerd bedrijf zijn. Als er maar wel een bedrijfsarts bij aangesloten is.

RE-INTEGRATIETRAJECT Om te zorgen voor een snelle en effectieve re-integratie is de regeling Procesgang eerste en tweede ziektejaar ingesteld. Deze schrijft voor wat werkgever en werknemer moeten

doen vanaf de eerste week van de ziekmelding. De belangrijkste stappen in dit re-integratieproces zijn: • Week 6 - Binnen zes weken moet de bedrijfsarts een probleemanalyse maken. Hierin staat waarom de werknemer niet meer kan werken, wat zijn mogelijkheden tot herstel zijn en wanneer hij het werk weer denkt te kunnen hervatten. • Week 8 - Binnen acht weken stelt de werkgever samen met de werknemer een plan van aanpak op. In dit plan wordt beschreven wat beide partijen gaan doen om de werknemer weer aan het werk te krijgen. Het plan van aanpak is gebaseerd op de probleemanalyse. • Week 42 - De werkgever meldt de zieke werknemer bij het UWV. • Week 44 - De werkgever ontvangt van het UWV een bevestiging en krijgt informatie over de activiteiten die ondernomen moeten worden in het tweede ziektejaar. • Week 91 - Hebben alle inspanningen niet geleid tot terugkeer naar het werk, dan moet de werknemer een WIA-aanvraag indienen bij het UWV.

Het UWV beoordeelt de re-integratie-inspanningen eerst voor een eventuele WIA-uitkering toegekend wordt.

EVALUATIE De wet verplicht werkgevers en werknemers om elke zes weken een voortgangsgesprek te houden over de ontwikkelingen in het re-integratieproces. Als dit proces voortduurt, wordt het re-integratieverloop na het eerste jaar bekeken en wordt bepaald wat de stappen voor het komende jaar zullen zijn. De werkgever moet alle re-integratie inspanningen bijhouden in een re-integratiedossier. Dit vormt de basis van het re-integratieverslag dat aan het einde van het re-integratietraject moet worden opgemaakt en dat dient om te beoordelen of werkgever en werknemer wel voldoende hebben gedaan.

LOONDOORBETALING Werknemers die ziek zijn, krijgen hun loon doorbetaald. Werkgevers zijn verplicht om maximaal twee jaar het loon door te betalen. Hiervoor


20

Voor al u watersportbenodigdheden Dealer van de provincie Groningen ´Whaly de enige onverwoestbare boot`

Nu ook 2000m2 stalling voor boot en caravan. zie ook www.watersportheiligerlee.nl E-mail: info@watersportheiligerlee.nl Telefoon: 0643201475

Aan het eind van je geld een stukje maand over? Tijd om orde op zaken te stellen? Maak vrijblijvend een afspraak, 1e gesprek gratis Grip op je knip Oldambt Elzenstraat 26 9944 BA Nieuwolda

Telefoon E-mail Website

06 10 84 24 44 info@gripopjeknip-oldambt.nl www.gripopjeknip-oldambt.nl

Partner in specialistisch onderwijs

Partner in specialistisch onderwijs Locatie VSO Schoolstraat 11 Partner 9641 JW Veendam Telefoon: 0598-698000

Locatie SO Postadres Jan Salwaplein 2a (voor beide locaties) in9641 specialistisch LA Veendam onderwijs Postbus 170 Telefoon: 0598-628058 9640 AD Veendam

Partner in specialistisch onderwijs

Partner ininspecialistisch onderwijs Partner specialistisch onderwijs Locatie VSO Locatie SO Postadres

Wij van Allround Bezorgingsdienst zijn op zoek naar werkzaamheden. Ons bedrijf is gevestigd in Groningen, wij zijn in het bezit van een bestelbus en een bakwagen is eventueel ook mogelijk. Wij bezorgen door heel Nederland en werken samen met verschillende koeriersdiensten verspreid over Nederland. Wij vinden het belangrijk dat er duidelijke afspraken worden gemaakt en zorgen voor een goede, snelle en betaalbare levering. Wij kunnen het volgende voor u bezorgen:

- Pakketten - Koeriersdiensten - Witgoed en apparatuur - Bruingoed - Fietsen Mocht u vragen hebben of een afspraak willen maken dan kunt u ons telefonisch of via e-mail bereiken. Ook kunt u vrijblijvend een offerte bij ons opvragen.

Partner onderwijs Partner inJan specialistisch Schoolstraat 11in specialistisch Salwaplein 2a onderwijs (voor beide locaties) Partner in9641 specialistisch onderwijs 9641 JW Veendam LA Veendam Postbus Partner in specialistisch onderwijs info@mhschool.nl | www.mhschool.nl170 Locatie VSO Locatie SO Schoolstraat 11 Jan Salwaplein 2a 9641 JW Veendam 9641 LA Veendam Locatie VSO Locatie SO Telefoon: 0598-698000 Telefoon: 0598-628058

Schoolstraat 11 Locatie VSO T: 0598 - 698 000 Partner

Postadres (voor beide locaties) Postbus 170 Postadres 9640 AD Veendam

in specialistisch onderwijs Partner in specialistisch onderwijs

Jan Salwaplein 2a (voorAD beide locaties) Postadres T: Locatie 0598 -SO 628 058 9640 Veendam Locatie VSO Locatie SO Postadres 9641 JW Veendam 9641 LA Veendam Postbus 170 Schoolstraat 11 Jan Salwaplein 2a (voor beide locaties) Schoolstraat 11 Jan Salwaplein 2a (voor locaties) Telefoon: 0598-698000 Telefoon: 0598-628058 9640 beide AD Veendam 9641 Veendam 9641 Veendam Postbus 170 9641 JWJW Veendam 9641 LA LA Veendam Postbus 170 Locatie VSO Locatie SO Postadres info@mhschool.nl | www.mhschool.nl Telefoon: 0598-628058 9640 Veendam T: 0598 0598-698000 - 698 000 T:Telefoon: 0598 - 628 058 9640 ADAD Veendam

Schoolstraat Jan Salwaplein 2a (voor beide locaties) Locatie VSO 11 Locatie SO Postadres 9641 JW Veendam 9641 LA Veendam Postbus 170 info@mhschool.nl | www.mhschool.nl Schoolstraat 11 Jan Salwaplein 2a (voor beide locaties) info@mhschool.nl | www.mhschool.nl T:9641 0598JW - 698 000 T: 0598 628 058 9640 AD Veendam Veendam 9641 LA Veendam Postbus 170 info@mhschool.nl | www.mhschool.nl T: 0598 - 698 000 T: 0598 - 628 9640 AD Veendam info@mhschool.nl | 058 www.mhschool.nl

info@mhschool.nl info@mhschool.nl

| www.mhschool.nl | www.mhschool.nl

• MECHANISCHE ONKRUIDBESTRIJDING door middel van borstelen

• BORSTELEN VAN BESTRATINGEN (opritten ook mogelijk)

Allround bezorgingsdienst allroundbezorgingsdienst@hotmail.com 06-15175948 Timorstraat 17, 9715 LA Groningen

• SCHOON VEGEN TERREINEN (zuigveeg auto)

Voor meer info en offertes kijk op www.veegservicefriesland.nl of bel 0611220276


21 gelden de volgende richtlijnen: • Het eerste jaar – Werkgevers betalen minimaal 70% van het loon door. Het loon mag niet onder het minimumloon uitkomen. • Het tweede jaar – Werkgevers betalen maximaal 70% van het loon door. Het loon mag wel onder het minimumloon uitkomen. Na twee jaar stopt in principe de verplichting tot loondoorbetaling, mits de zieke werknemer dan een WIA-uitkering krijgt. Als een werkgever te weinig heeft gedaan aan de re-integratie kan hij verplicht worden tot doorbetaling van maximaal nog één jaar. Als een werknemer onder de Ziektewet valt, zal het UWV 70% van het loon vergoeden aan de werkgever. De werkgever blijft verantwoordelijk voor de aanvulling tot 100% als de betreffende cao dit bepaalt.

TIPS VOOR EEN SNELLERE RE-INTEGRATIE Werkgevers kunnen de re-integratie versnellen met de volgende aandachtspunten: • Start de re-integratie zodra bekend is over welke functionele mogelijkheden de zieke nog beschikt. • Ga uit van wat uw werknemer nog

wel kan, in plaats van wat hij niet kan. • Vraag hulp aan uw arbodienst of een re-integratiebedrijf. • Laat het UWV of uw arbodienst naar het plan van aanpak kijken. • Ga na welke subsidies en voorzieningen het UWV biedt bij een structurele beperking wegens ziekte/ gebrek. • Werk samen met andere mkb-bedrijven voor de re-integratie van een zieke werknemer bij een andere werkgever.

Hierbij is er vooral behoefte aan open communicatie, een realistisch plan van aanpak (op maat) en deskundige ondersteuning bij de re-integratie.

WERKEN NA KANKER

AANDACHTSPUNTEN BIJ RE-INTEGRATIE NA DIAGNOSE KANKER

Het taboe rondom kanker en werk, de onvoorspelbaarheid over het verloop van de re-integratie, de langetermijneffecten, de vooroordelen en de onbekendheid zijn knelpunten bij de re-integratie van (ex-)kankerpatiënten. Dit blijkt uit onderzoek van het Academisch Medisch Centrum (AMC) in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Volgens het ministerie biedt het onderzoek waardevolle informatie over het hervatten van werk na de diagnose kanker. Uit het onderzoek blijkt dat werkgevers en werknemers allebei graag willen dat de re-integratie slaagt.

Op de werkvloer is de wet- en regelgeving niet altijd bekend. Volgens de huidige regels moeten werkgevers en werknemers samen een plan opstellen, wanneer er sprake is van langdurig ziekteverzuim. De bedrijfsarts adviseert en ondersteunt hierbij op verzoek van de werkgever en werknemer.

In het rapport is een aantal aandachtspunten van werknemers en werkgevers geformuleerd: • Zowel werkgever als werknemer zijn verantwoordelijk voor de betrokkenheid bij de werkhervatting. • Communicatie is belangrijk, net als wederzijdse openheid en vertrouwen. Daarbij moet natuurlijk rekening worden gehouden met de privacywetgeving. • Meer deskundigheid bij de organisatie en werknemer over kanker en werk en de langetermijngevolgen. • Beeldvorming op het werk die aansluit bij ontwikkelingen in de samenleving rond kanker en werk.

Zorg voor voldoende begrip en steun op de werkvloer. • Samenwerking tussen werknemer, bedrijfsarts, HR-adviseur en leidinggevende en deskundige ondersteuning en begeleiding voor de werknemer en werkgever. • Een flexibel plan van aanpak op maat, waarin rekening wordt gehouden met het grillige verloop van de re-integratie.

ADVIES SER: VERGROOT DE KENNIS Volgens de SER (Sociaaleconomische Raad) is het vooral belangrijk om de kennis van bestaande regels te vergroten en de dialoog op de werkvloer in te voeren. De kernboodschap van de SER luidt: “vergroot de kennis, verbeter de dialoog op de werkvloer, breng preventie in praktijk en bied ondersteuning vanuit de zorg”. De aanbevelingen van de SER zijn gericht op de werknemer, de werkgever en de bedrijfsarts. Ook ziet de SER een rol weggelegd voor sociale partners, arbeid gerelateerde en reguliere zorg, kenniscentra, patiëntenverenigingen, uitvoeringsorganisaties en het kabinet. (bron: ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid)


7

22

Voor een passende Financial- of Operationele totaal administratie vooronafhankelijk. midden- en kleinbedrijf lease. Wij zijn dealer en particulieren Neem gerust contact met ons op om uw IB aangifte 2017 2016 te bespreken. € 50,- incl. BTW mogelijkheden

902

partner

€ 30,- incl. BTW

F.J. de Jong, direkteur

Weg der Verenigde Naties 12 | 9636 HW | Zuidbroek | Tel: 055-8435311 Wiemers 58 Telefoon: 0598-617690 email: info@neerlandlease.nl | www.neerlandlease.nl

9642 KJ Veendam

E-mail: FJJFAB@netvisit.nl

Voor een goed en betrouwbaar advies op het gebied van aan- en verkoop van woningen, bedrijfsonroerendgoed en tevens hypotheekadvies!

Makelaardij Assurantiën Hypotheken Van Beresteijnstraat 2, Veendam. 0598 - 350700

Administratiebureau Ritzema

www.ommelandmakelaardij.nl

Winterbanden versus AFSPRAAK IS zomerbanden Administratiebureau Ritzema bestaat nu twee jaar. Daarvoor was ik 22 jaar boekhouder bij een aannemersbedrijf. Na een periode van werkloosheid ben ik, Piet Ritzema, als 50+-er mijn eigen adminisGaat u met degestart. auto naar uw wintersportbestemtratiebureau En ben gevestigd aan de Schoolstraat in Sauwerd, 06-37153666. ming? Zorg er dan voor dat u winterbanden onder

AFSPRAAK!

uw auto zet. Winterbanden zijn niet alleen veilig

Dat is waarom klanten naar ons toe komen.

Ikmaar richt mij op de kleine zelfstandige, en op de zorgen ook voor beter ZZP-ers weggedrag enparticulieren zijn in -

sommige landen zelfs verplicht.

Ik verzorg de administratie van ZZP-ers. Ik verzorg BTW terugvraag bij aanschaf van zonnepanelen voor particulieren. Ik verzorg de Inkomstenbelasting particulieren. Gaat u voor via Luxemburg naar Frank-

rijk, dan bent u verplicht om bij Als zelfstandig ondernemer heb ik veel aandacht voor de klant. met winterse omstandigheden Omdat ik vanuit huis werk en daardoor weinig overheadkosten heb, kan ik tegen een gunwinterbanden te rijden. Ook zijn stig tarief mijn opdrachten uitvoeren. ze verplicht in Duitsland en Oostenrijk. Winterbanden hebben een In mijn vrije tijd houd ik me bezig met fotografie. Ik richt me vooral op het fotograferen ander profiel en een andere rubber van dorpen en landschappen. Voor de afwisseling bezoek ik een evenement zoals Open samenstelling dan normale autoMonumentendag of de Historische Dagen bij Verhildersum in Leens. banden. Hierdoor blijven winterbanden in de winter zachter dan is 15 meter ten opzichte van 12 me- fielcheck voor u de winterbanden zomerbanden. er weer op zet, is aan te raden. ter op een droog wegdek. De remweg op een wegdek met sneeuw is Doordat ze zachter zijn, wordt het nog langer. Winterbanden kunnen WANNEER DOE IK ZE ONDER? contact met het wegdek behouNijwa Groep, met zeven in het noorden enzorgen oosten Nederland, er voor dat jevan tot twee à drie Winterbanden zijn zeer geschikt den.vestigingen Een winterband heeft afvoeris officieel Volvo Trucks-dealer en dealer voor Renault Trucks bedrijfswagens. keer sneller stil staat tijdens het kanalen naar de zijkant van de bij temperaturen lager dan 7 graremmen in de sneeuw. Let wel: een den Celcius, bij ijzel, sneeuw en band, het profiel is dieper en heeft extra lamellen. Dit zorgt voor meer winterband met minder 4,5 mm nattere omstandigheden. In de profiel verliest de werking van het grip op de weg. Op sneeuw, maar winter dus. www.nijwa.nl ook op een nat wegdek. De gemid- afvoeren van de sneeuw naar de Winterbanden hebben bij warm buitenkant van de band. Een prodelde remweg op een nat wegdek weer minder grip dan zomerban-

den en slijten bovendien sneller bij warmere temperaturen. Vervang ze dus tijdig weer voor zomerbanden.


27 23

Fiscale veranderingen in 2017 Een nieuw jaar betekent vaak nieuwe regels. Dit geldt ook voor belastingen. Vanaf 1 januari dit jaar zijn er enkele regelingen veranderd. Dit kan gevolgen hebben voor de bedragen die u moet Australiëweg 8 9407 TE Assen 0592 – 342098 www.dialgb.nl

betalen of terugkrijgt. Wij zetten enkele veranderingen op een rij. www.epgieten.nl

EENMALIGE SCHENKBELASTING Vanaf 1 januari 2017 komt de hogere eenmalige vrijstelling voor de schenkbelasting voor de eigen woning terug. Het gaat om de vrijstelling van maximaal honderdduizend euro. Er zijn wel een aantal voorwaarden gesteld om te kunnen voldoen aan de vrijstelling. Zo moet u tussen de 18 en 40 jaar zijn en het bedrag van de schenking gebruiken voor de aankoop, verbetering of onderhoud van de eigen woning, aflossing van de eigenwoningschuld, aflossing van een restschuld van de verkochte ei-

Samen maken we er iets moois van !

31

gen woning of voor de afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming.

AOW De AOW-leeftijd wordt op 1 januari 2017 met drie maanden verhoogd naar 65 jaar en negen maanden. U betaalt negen maanden langer AOW-premies en ontvangt negen maanden later de eerste AOW-uitkering. Ook kan de hogere AOW-leeftijd gevolgen hebben voor uw heffingskortingen, zoals de ouderenkorting.

BIJTELLING AUTO VAN DE ZAAK Hoe meer CO2 de auto uitstoot, hoe hoger de bijtelling voor het privégebruik van de auto wordt. De bijtelling is altijd een percentage van de cataloguswaarde van de auto. Voor 2017 veranderen de percentages. Als in 2017 voor het eerst een kenteken is afgegeven, dan

geldt er 4% bijtelling voor 0 gram uitstoot en 22% bijtelling voor meer dan 0 gram.

der gaat het heffingsvrij vermogen omhoog naar vijfentwintigduizend euro per persoon.

BEREKENING BELASTING BOX 3

INKOMSTENBELASTING 2016

Dr. Koppiusstraat 29 die nog aangifte Ondernemers moeten doen van de inkomstenbe9641 CE Veendam lasting van 2016 hebben ook te maken met veranderingen, 06-17004532

Vanaf 2017 verandert de berekening van de belasting die u moet betalen over uw vermogen. Er zijn dan drie vermogensschijven. Ver-

VERVOLG OP PAGINA 29

Fizom Noord als mentor Fizom Noord

JELLE VAN DER PLAATS, MENTOR, king, maar ook mensen met een cogMijn naam is Jelle der Plaats ik bendegeneratie, bewindvoerder en eigeBEWINDVOERDER EN van EIGENAAR VAN en nitieve zoals bijvoorbeeld naar Fizom Fizom is de afkorting voor Zorg of FIZOMvan NOORD, WATNoord. DOEN JULLIE dementie of een Financiële andere psychische op Maat. MijnDIE collega's ik leveren verstandelijke onze diensten in de drie VOOR MENSEN MOEITEen HEBBEN beperking. Als noorer onderdelijke provincies Groningen, Drenthesteuning en Friesland. OM DE REGIE OVER HUN EIGEN LEVEN nodig is, dat kan ook voor een TE HOUDEN? familielid zijn, dan kan men ons bellen InAls onze dienstverlening stellen we de iemand niet of verminderd in klant staat en zal er een gesprek plaatsvinden. centraal. Wij vinden persoonlijk klantconis om eigen zorg te regelen en diegene Uiteraard helpen wij met de aanvraag tact erg belangrijk. Voor een intakegesprek zoekt iemand die goede zorg en onbij de rechtbank. Op het moment dat komt een collega of ik dan ook bij u thuis dersteuning regelt, dan kunnen wij als wij wettelijk vertegenwoordiger zijn langs om u uitgebreid uit te leggen hoe wij mentor optreden.In het geval van ziekte worden we de belangenbehartiger van te werk gaan. Uw financiën worden goed of een psychische of verstandeonze cliënt. Wanneer de cliënt zelf niet geregeld, wij doen deen betalingen, behandelen de financiële aangifte zijn inlijke beperkingpost, kan doen het moeilijk kan beslissen over de verzorging en komstenbelasting en vragen diverse bepaalde situaties, informatie ofregeregels aanverwante zaken dan is de mentor lingen en kwijtscheldingen voor u aan.kan te begrijpen. Beslissingen nemen bevoegd om daarover te beslissen. Elke krijgt u een danmaand moeilijk zijn. Hetoverzicht, is echterzodat wel u Daarnaast geeft een mentor advies en is weet wat er gebeurd met uw geld. heel belangrijk wanneer het gaat om hij of zij een vertrouwenspersoon.” Naast bewindvoering en budgetbeheer bieverzorging, begeleiding, behandeling den wij ook de dienst schuldhulpverlening en verpleging dat er goede beslissingen Wilt u meer weten, neem contact op aan. Wij bemiddelen met schuldeisers en worden genomen. Met het regelen van metverder Fizom op telefoonnummer: zich te Noord ontwikkelen. Zo kunnen we indien nodig dienen we een wettelijke passende zorg helpt een mentor.” 66dienst keuzezijn. 1. Wij kunnen u u 085 nog 273 beter32 van schuldsaneringsverzoek in bij de rechttotaal administratie voor midden- en kleinbedrijf bank. Wij hebben veel ervaring met ook helpen bij financiële problemen en particulieren Wilt u meer weten dan contact met schuldhulpverlening kunnen dan ook HOE KAN IEMANDen AAN EEN uMENTOR door middel vanneem een bewindvoerder ons op. Telefoonnummer: 085 27 financi33 266. duidelijk uitleggen hoe u ervoor staat en KOMEN? die zorgdraagt voor een goed IB aangifte 2016 € 50,incl. BTW graag! wat de beste manier is om uw schulden “Een mentor wordt aangesteld dooropde Wij eelhelpen beheeru van uw geld en bij schulden partner € helpen 30,- incl. BTW te lossen. rechtbank zodat hij of zij de bevoegdwij deze op te lossen via een F.J. de Jong, direkteur HET TEAM VAN FIZOM NOORD: heidWiemers krijgt om zorg te schuldhulpverleningstraject. Voor 58 de benodigde 0598-617690 Het team is betrokken en bekwaam. IederJelle van der Plaats,Telefoon: Agnes van der Meijden kunnen en mogen regelen. Wij hebben meer informatie verwijzen wij 9642 KJ Veendam E-mail: FJJFAB@netvisit.nl een is hoog opgeleid, voldoet aan alle kwa- Klarina Dijkstra, Ingrid Kooistra enu graag cliënten met een elk verstandelijke bepernaarKremer. onze website. liteitseisen en volgt jaar cursussen om Alied

Prins Hendrikplein 21 9641 GJ Veendam Tel.: 0598-61 78 80 E-mail: info@notariskantoorveendam.nl

www.notariskantoorveendam.nl


06-15835635 Mail: info@cdboer.nl

voor dagactiviteiten aan huis. Meer weten? Stuur een e-mail naar info@cdeboer of bel op 0512 516704 / 06 15835635.

24

Deel uitmaken van de samenleving De Trans ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking of een aan autisme verwante stoornis. De Trans kan mensen begeleiden in de thuissituatie (ambulant), op school, in het werk, of bij wonen. Wij helpen mensen met meedoen en vooruit komen. Op eigen kracht, omringd door hun omgeving, en waar nodig met ondersteuning van professionele, betrokken begeleiders.

Scherp zicht, 7 dagen lekker ook bij weinig licht? makkelijk eten

Bestel de Oosterlengte Proeftijd!

voor maar

ZEISS DriveSafe brillenglazen

€ 34,50

Postbus 8, 9450 AA Rolde t (0592) 24 74 74 e info@detrans.nl | i www.detrans.nl

MFT De Woldstreek maakt bewegen mogelijk aan beide kanten van de N33 Fysiotherapiepraktijk MFT De Woldstreek, hoofdvestiging in Slochteren met een 5 -tal nevenlocaties in Harkstede, Meerstad, Siddeburen, Noordbroek en Hellum, is volop in beweging.

beperkingen en aan huis bezoeken. Het is een leuk en gezellig team waarin we multi-disciplinair samen werken met verschillende specialisten in diverse ziekenhuizen in de regio.”

KINDERTEAM

Praktijkmanager en MSc Chronische Ziekten Theresia Menninga vertelt over de gang van zaken: “Wij zijn met 13 teamleden, allen met een specialisatie”, vertelt Theresia. “Het is een professioneel team, met veel deskundigheid en alle fysiotherapeutische specialisaties in huis, bij ons kun je terecht van pasgeborene tot oudere met verschillende

UNIEK is onze praktijk in het behandelen van HCFS in een KINDERTEAM. Kindertjes die scheef liggen, overstrekken, veel spugen, problemen hebben met de spijsvertering, een problematische ontlasting hebben, slecht slapen en vaak een voorkeurshouding aannemen komen in aanmerking voor therapie. En natuurlijk kunnen ook kinderen met schrijfproblemen, een vertraagde/afwijkende motorische ontwikkeling en pijnklachten bij ons terecht.

Manuele therapie in tandem (samenwerking) met kinderfysiotherapie wordt door ons, maar ook in brede kring gezien als de beste behandeling van dit probleem. De kinder-manueeltherapeut haalt de deur uit het slot en de kinderfysiotherapeut kan die deur samen met de ouders verder openen middels oefeningen en adviezen. Wij horen veel zeer positieve reacties hierop van ouders. Deze manier van werken en benaderen neemt een groot deel van de onzekerheid bij ouders weg. Binnen onze praktijk is deze vorm van samenwerken al jaren een feit. Meinie van der Stoel, één van de oprichtsters van De Woldstreek en inmiddels met pensioen, was als orthopedisch manueel therapeut de grondlegster van deze richtlijn “manuele therapie bij HCFS” binnen onze praktijk. Een uniek concept waarbij de kinderen na een gedegen onderzoek deskundig en heel behoudend worden behandeld. In veel gevallen in overleg met consultatie bureau en zo nodig met de wijkverpleegkundige, de huisarts of de kinderarts. De overleglijnen zijn heel kort en daardoor zeer efficiënt.

CHRONISCH ZIEK EN TOCH GEZOND! “Naast kinderen zijn wij ook gespecialiseerd in het behandelen en begeleiden van mensen met chronische aandoeningen. Denk hierbij aan mensen met hart- of longaandoeningen, diabetes of neurologische aandoeningen. In onze visie kunnen mensen met een chronische aandoening zich toch gezond voelen. Kwaliteit van Leven staat bij ons centraal en daarbij is de hulpvraag van de cliënt leidend. Hetzelfde principe voeren we door in de Geriatrie, de kwetsbare ouderen. We maken gebruik van een actieve behandelvorm, revalidatietrajecten, gericht op de mogelijkheden van de cliënt in plaats van de beperkingen. MFT De Woldstreek maakt bewegen mogelijk”, aldus Theresia. Voor verdere informatie kunt u de website raadplegen www.mftdewoldstreek. nl of telefonisch contact opnemen op nummer 0598-421816. Met een breed aanbod fysiotherapeutische specialisaties en met een proactieve opstelling binnen de gezondheidszorg in de gemeente Midden Groningen, is MFT de Woldstreek volop in beweging!


25

Bouw Ommelander Ziekenhuis Groningen nog altijd voorspoedig De nieuwbouw van het Ommelander Ziekenhuis Groningen in Scheemda ligt op planning. Eind december 2017 is op basis van gesprekken met de aannemer, de datum van de patiëntenverhuizing vastgesteld: 30 juni 2018.

De komende maanden gaat het ziekenhuis de werkzaamheden in het nieuwe gebouw uitbreiden. Zo wordt het verder ingericht met meubilair en dergelijke. Ook heeft men de tijd tot 30 juni nodig om apparatuur, (software)systemen en applicaties te installeren én te testen. Ook worden medewerkers wegwijs gemaakt in het gebouw en niet te vergeten is er tijd nodig om het gebouw schoon te maken.

GESPECIALISEERD VERHUIZEN Naast deze werkzaamheden op de nieuwbouwlocatie zelf is men intern bezig de verhuizing vanuit de locaties in Delfzijl en Winschoten naar Scheemda voor te bereiden. Het ziekenhuis werkt samen met een gespecialiseerd verhuisbedrijf dat naast de verhuizing van goederen ook de zorg heeft voor het overbrengen van de patiënten op zaterdag 30 juni naar Scheemda. Voor de verhuizing van patiënten worden speciale vrachtwagens ingezet en alles gaat volgens een straks schema waar uiteraard ook veel aandacht is voor het veilig overbrengen. Dus zijn daar ook politie en ambulancevervoer bij betrokken. In de week van de verhuizing zal men de zorg op de locaties in Delfzijl en Winschoten langzaam en stap voor stap afbouwen. Bij de planning van polikliniek- en onderzoekafspraken en

operaties wordt daarmee ook rekening gehouden. Voor de acute en spoedeisende zorg is een aparte planning: deze zorg gaat op zaterdag 30 juni zonder onderbreking over van de locatie in Winschoten naar de locatie in Scheemda. Vanaf het moment dat de eerste patiënt in Scheemda binnen is gebracht, draait het ziekenhuis. Dat wil zeggen: er kan geopereerd worden en de Intensive Care is beschikbaar. Vanaf maandag 2 juli starten ook de poliklinieken en alle andere afdelingen. De zorg zoals die nu op de huidige locaties aangeboden wordt, zal vanaf dan in Scheemda aangeboden worden.

DE EERSTE MRI ‘NAAR BINNEN GESCHOVEN’ Maandag 22 januari, vroeg in de ochtend werd de nieuwe MRI gebracht en in de loop van de weken erna volgden nog enkele röntgentoestellen waaronder twee T-scanners.. Elk toestel werd door een voor dat toestel gespecialiseerd team van Siemens gebracht en vervolgens ook geïnstalleerd: bij de MRI is het team daar ongeveer een week mee bezig geweest. Daarna volgde de in bedrijfstelling van het toestel.

MRI INSTALLEREN IN EEN NIEUWBOUW VRAAGT VEEL VOORBEREIDING Firma Siemens is samen met het ziekenhuis ruim 2.5 jaar bezig

geweest met de voorbereidingen voor de inrichting van een groot aantal van de röntgenruimtes in de nieuwbouw. Zo’n proces begint met keuzes maken voor de verschillende toestellen. Als er sprake is van nieuwbouw dient ook uitgezocht te worden welke randvoorwaarden er zijn als het gaat om de plaats, indeling en inrichting van de ruimte waar deze toestellen komen te staan. In Scheemda betekende dat onder andere dat bij de bouw er grenzend aan de buitengevel van bouwdeel 4 (hotfloor) een extra betonstrook is gelegd om te zorgen dat het zware materiaal niet wegzakt. Maar er zijn aan de gevel zelf ook voorzieningen  gerealiseerd voor het naar binnenbrengen van bijvoorbeeld de MRI en CT. De gevel is zo geconstrueerd dat delen hiervan makkelijk verwijderd kunnen worden om deze toestellen in en uit het gebouw te kunnen krijgen. Tijdens de bouw is er veel contact en overleg geweest met de experts die in opdracht van de aannemer de bouwkundige begeleiding voor hun rekening namen.

KENMERKEN VAN DE NIEUWE MRI Op de Ommelander Ziekenhuis locatie in Delfzijl staat nu nog een MRI met een standaard tunnel en topprestaties; op de locatie in Winschoten wordt gebruik gemaakt van een MRI met een extra brede, patiëntvriendelijke tunnel. De nieuwe MRI in Scheemda is het neusje van de zalm en ‘’state of the art’’. Het toestel - waarvan eenzelfde in het UMCG staat - heeft een combinatie van de kenmerken van de huidige MRI’s,

namelijk topprestaties met een patiëntvriendelijke 70 cm brede tunnel.  De nieuwe MRI weegt zo’n 4.5 ton. Het vloeibare helium in het toestel, dat nodig is om de supergeleiding van de magneet in stand te houden heeft een temperatuur van -269 graden. Tijdens het vervoer van de nieuwe MRI vanuit Erlangen in Duitsland naar Scheemda was de spanning en de waterkoeling van het toestel af. Dat kan, maar je moet alles dan wel zo snel mogelijk weer aansluiten. Daarom was het plaatsen van het toestel ook een kwestie van goed plannen. Toen het toestel eenmaal op zijn plek stond, is het team nog zo’n week bezig geweest om het toestel en alles wat daarbij hoort, te installeren en te testen. De MRI in Delfzijl wordt kort voor de verhuizing overgebracht naar Scheemda en de MRI in Winschoten gaat na de verhuizing terug naar Siemens. 


26 Ontwerp, aanleg en onderhoud van integrale, duurzame groenprojecten

Petra Schiphuis Kantoor Musselkanaal: 0599 - 41 68 59 Kantoor Groningen: 050 - 820 06 81

www.scheiden-meer.nl

WIL JIJ OOK WERKEN BIJ HET LEUKSTE BEDRIJF?

De Nieuwe Fabriek werkt met aandacht!

WIJ ZIJN OPZOEK NAAR VERKOOPMEDEWERKERS BINNENDIENST (M/V) WIE ZIJN WIJ?

Job-coaching | Re-integratie |Bedrijfsmaatschappelijk werk

Solide, zelfstandig, enthousiast, slagvaardig en deskundig. Dat zijn de kernwoorden van Nian Uitgevers. Wij zijn een snelgroeiend bedrijf op het gebied van kranten,magazines en brochures. O.a. voor NOVO, politie en justitie, Stichting Opkikker en A7 Dubbel Bekeken. Voor elke klant een krant is ons motto en dankzij een team van ervaren media-experts leveren wij altijd een goed eindproduct. Zie jij jezelf daar tussen passen? Dan zijn wij op zoek naar jou!

PGB-begeleiding | Outplacement | Verzuimcoach | Calamiteitenservice Vertrouwenspersoon | Algemeen maatschappelijk werk | Coaching 0614691358 | www.denieuwefabriek.nl

WIE BEN JIJ?

WAT BIEDEN WIJ?

JE BENT EEN GEDREVEN PERSOONDIE GEMOTIVEERD IS OM TE VERKOPEN

- Een uitstekende werksfeer

- Ervaring is welkom, maar persoonlijkheid is belangrijker

- Interne opleiding en doorgroeimogelijkheden - Salaris passend bij de functie, eventueel bonusregeling

- Je bent communicatief vaardig en hebt gevoel voor humor

Soms weet u dat het komt, soms gebeurt het onverwacht. Altijd is er verdriet en komt er veel op u af. Wij zijn dag en nacht bereikbaar op 0597 - 415353 Ongeacht waar en of u verzekerd bent.

www.diedel-wessels.nl

- Als verkoopmedewerker binnen-dienst beschik je over een goedebeheersing van de Nederlandse taal - Je bent voor langere tijd beschikbaar - Je hebt inlevingsvermogen en bent een doorzetter - MBO Werk- en denkniveau

VOOR MEER INFORMATIE NIAN Uitgevers BV Burg. Reijndersstraat 23-25 9451 BC Rolde 050-4029520 en vragen naar mevrouw Karin Bruin. Of loop eens bij ons binnen.


27 24 uur 7 dagen 1 tarief

Ockeweer, 9679 LC Scheemda | 06 - 41 61 27 13 Snel een vakkundige computerhulp nodig?

Voor onder andere uw: Computer, laptop, printer, internet, tablet, telefoon, Wifi, huisautomatisering voor meer informatie: 06-53593370 www.ronaldct.nl | www.ctwebshop.nl

RonaldCT uw helpdesk aan huis

SU

Ope

Regio Dak Oldambt Voor al uw bitumen daken.

Bel voor een vrijblijvende offerte 06 - 2235 9845.

Dage Dage Dage Dage

Zonda Dond Dage

BÖRCHERS STAAT VOOR:

SPECIALISTISCH SCHILDERWERK waaronder POSTSTRAAT 5 9684 EE FINSTERWOLDE 06-11809536 info@borchers-meesterschilder.nl www.borchers-meesterschilder.nl

• • • •

Hout- en marmerimitatie Bladgoud Decoratieve afwerkingen Kleurhistorisch onderzoek

Vism


28

MAKE THE

MAKE MOVE MAKE THE THE MOVE MOVE 15 Maart - 2 April

15 Maart - 2 April

15 Maart - 2 April

VOORDEEL TOT € 4.900(1)

NISSAN VOORDEEL ACE-UITVOERING TOT € 4.900 (1)

(1) VOORDEEL TOT € 4.900 NISSAN ACE-UITVOERING

NISSAN ACE-UITVOERING

NIEUWE

MICRA ACE NIEUWEkorting € 2.200

MICRA ACE € 15.990 € 2.200 korting MICRA ACE vanaf € 15.990 € 2.200 korting

NIEUWE vanaf

NIEUWE

PULSAR ACE € 4.000 korting

(2)

PULSAR ACE € 22.490 € 4.000 korting PULSAR ACE vanaf € 22.490 € 4.000 korting (2)

vanaf

QASHQAI ACE €NIEUWE 3.500 korting

QASHQAI ACE € 26.590 € 3.500ACE korting QASHQAI vanaf € 26.590 € 3.500 korting NIEUWE vanaf

(2)

NIEUWE

X-TRAIL ACE NIEUWE €3.500 korting

X-TRAIL ACE € 32.290 €3.500 korting X-TRAIL ACE vanaf € 32.290 €3.500 korting NIEUWE vanaf

JUKE ACE € 4.400 korting

(2)

JUKE ACE vanaf € 20.990 € 4.400 JUKE ACE korting vanaf € 20.990 € 4.400 korting

(2)

€ 15.990 € 500 € 22.490 EXTRA € 26.590 INRUILVOORDEEL € 32.290 € 20.990 PLUS: (2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(1)

(2)

PLUS: € een 500 EXTRA INRUILVOORDEEL Bent u op zoek naar high-tech auto, die bovendien standaard is uitgerust met Intelligent PLUS: € 500 EXTRA INRUILVOORDEEL Bent u op zoek naar een NissanConnect high-tech auto, die bovendien standaard is uitgerust met Intelligentuw Mobility-systemen én een navigatiesysteem? Dan zijn de ACE-uitvoeringen vanaf

vanaf

vanaf

vanaf

vanaf

(1)

(1)

Bent u op zoek naar én een high-tech auto, dienavigatiesysteem? bovendien standaard uitgerust met Intelligent uw Mobility-systemen een NissanConnect Danis zijn de ACE-uitvoeringen perfecte keuze! Kies nu voor deze limited editions en profiteer van extra klantvoordeel! Mobility-systemen én nu eenvoor NissanConnect Dan de klantvoordeel! ACE-uitvoeringen uw perfecte keuze! Kies deze limited navigatiesysteem? editions en profiteer vanzijn extra perfecte keuze! Kies nu voor deze limited editions en profiteer van extra klantvoordeel!

Industrieweg 9, 9402 NP Assen Industrieweg 9, 9402 Tel. (0592) 20 90 01 NP Assen

Industrieweg 9, 9402 Tel. (0592) 20 90 01NP Assen Tel. (0592) 20 90 01

luthtangenberg.nl

luthtangenberg.nl luthtangenberg.nl

(1) Actievoordeel bestaat uit een korting en € 500 extra inruilwaarde bij inruil van de huidige auto en uitsluitend van toepassing voor particuliere orders van 1 maart t/m 2 april 2018 bij aanschaf van een nieuwe Nissan ACE-uitvoering. Acties niet geldig Gratis vervangend vervoer voor fl(1)eet en (private)lease orders, in combinatie metinruilwaarde andere andere acties enhuidige niet inwisselbaar tegen contanten (2) Consumentenprijs gebaseerd op det/m meest recente inclusief BPM,Nissan kosten rijklaar maken en toepasbare Actievoordeel bestaat uit eenniet korting en € 500 extra bij inruil van de auto en uitsluitend van toepassing voor particuliere orders van 1 maart 2 april 2018 bijprijslijst aanschaf van eenbtw, nieuwe ACE-uitvoering. Acties niet geldig acties. Gratis vervangend vervoer Serviceprijsvergelijking Informeer de(private)lease volledige actievoorwaarden in onze showroom. vantegen de standaard specifi caties. Alle wijzigingen voorbehouden aan Nissanprijslijst Nederland. voor flvoor eet en orders, niet in combinatie met andereAfbeeldingen andere actieskunnen en niet afwijken inwisselbaar contanten (2) Consumentenprijs gebaseerd op de meest recente inclusief btw, BPM, kosten rijklaar maken en toepasbare acties. Serviceprijsvergelijking Levenslange Nissan Assistance Informeer voor de volledige actievoorwaarden in onze showroom. Afbeeldingen kunnen afwijken van de standaard specificaties. Alle wijzigingen voorbehouden aan Nissan Nederland. (1) Actievoordeel bestaat uit een korting en € 500 extra inruilwaarde bij inruil van de huidige auto en uitsluitend van toepassing voor particuliere orders van 1 maart t/m 2 april 2018 bij aanschaf van een nieuwe Nissan ACE-uitvoering. Acties niet geldig Gratis vervangendNissan vervoer Assistance Gratis Levenslange e-check voor uw Nissan voor fleet en niet in combinatie andere acties en niet6,4 inwisselbaar tegen contanten (2) Consumentenprijs gebaseerd op de meest recente prijslijst inclusief btw, BPM, kosten rijklaar maken en toepasbare acties. 99 -162 G/KM 3,8L/100 KM (NEDC) NISSAN.NL Verbruik en(private)lease uitstoot vanorders, de getoonde modellen:met andere

Serviceprijsvergelijking voor de actievoorwaarden in onze showroom. Afbeeldingen afwijken vanKM de standaard Gratis e-check voor uw NissanInformeer 99 -162 G/KM kunnen 3,8- 6,4 L/100 (NEDC) specificaties. Alle wijzigingen voorbehouden aan Nissan Nederland. Verbruik en volledige uitstoot van de getoonde modellen: Levenslange Nissan Assistance Gratis e-check voor uw Nissan 99 -162 G/KM 3,8- 6,4 L/100 KM (NEDC) Verbruik en uitstoot van de getoonde modellen:

NISSAN.NL

NISSAN.NL

N33 april 2018  
N33 april 2018