Doarpsfeest De Westereen 2019

Page 1

14 T/M 21 SEPTEMBER 2019

WWW.DOARPSFEEST.NL

DOARPSFEEST de WESTEREEN

Samen vieren we de winst Zonnepanelen op het clubhuis? Ouder-Kind Toernooi? Doe mee met Rabo ClubSupport en deel mee in de winst. Schrijf je nu in.

Lees alles op Rabobank.nl/clubsupport

GRATIS BBQ! Bij inlevering van deze bon krijgt u tijdens de feestweek bij besteding van minimaal 50 euro BBQ-vlees een gratis gas-bbq in bruikleen!


2

DOARPSFEEST DE WESTEREEN

IK ZIE, IK ZIE WAT JIJ NIET ZIET... EN HET IS Vermoeide ogen? OOGMETING 3.0

na en meet vervolgens de exacte afwijking bij diverse pupilgroottes. Zo heb je altijd optimaal zicht: overdag, tijdens de schemer en ’s nachts.

Je ooglens kantelt wanneer je leest. Hierdoor kunnen oogfouten ontstaan, waardoor het beeld op je netvlies niet helemaal scherp is. De DNEye® Scanner neemt deze kanteling

daarom mee in zijn analyse. Hierin is het apparaat uniek! Dit resulteert in extra meetKIJK VERDER IN DEZE KRANT gegevens die we gebruiken om het leesdeel in je glazen net iets preciezer in te slijpen. Hierdoor heb je minder last van vermoeide, prikkende ogen.

Maak een afspraak voor een oogonderzoek in de winkel!

Ljurkstrjitte 43a • De Westereen • 0511-441705 • www.dijkoptiek.nl


14 T/M 21 SEPTEMBER 2019

3

VOORWOORD Voor u ligt de eerste editie van de feestkrant van het Doarpsfeest in De Westereen. Voorafgaand aan het Doarpsfeest van 2017 hadden we nog een aantal pagina’s in De Westereender beschikbaar. Maar dit jaar door de samenwerking met Heidstra Media, hebben we onze eigen “Doarpsfeest krante” uit kunnen brengen. En wat zijn we als organisatie trots op het eindresultaat!

H

VOORWOORD trekt dan ook vele bezoekers uit eigen dorp en de regio tijdens de traditionele optocht, welke zeker het bekijken waard is! Daarnaast trekt

De Westereen staat tijdens de jaarlijkse feestweek van 14 t/m 21 september 2019 in het teken van muziek. Muziek is een inspirerend thema waar

het stratenfestival elk jaar meer bezoekers. Na

je veel kanten mee op kunt. Zeker in een dorp als De Westereen met een

het succesvolle stratenfestival van twee jaar

muzikale geschiedenis waar je u tegen zegt – Metallica trad er ooit op

terug, beloofd het dit jaar nóg groter en nóg meer spectaculair te worden! Nog een speciaal

– een veelzijdigheid die zich uitstrekt van brassband Westersweach tot

bedankje voor onze sponsors en vrijwilligers.

Marcel Smit, Gaatze Bosma en De Kast. Het zijn niet zomaar wat namen

Met de financiële inzet van onze sponsors en

die hun roots in De Westereen hebben liggen.

de inzet van de vrijwilligers voor, tijdens en na de activiteiten, kunnen we u een week lang een mooi programma met activiteiten aanbieden. Welke dat zijn, leest u in deze “Doarpsfeest krante”. Wij hopen u deze feestweek, bij één van onze activiteiten, als deelnemer of bezoeker te mogen begroeten!

N

iet alleen deze muzikale

Namens het gemeentebestuur bedank

inwoners, maar ook de feestweek

ik de mannen en vrouwen van de

zelf heeft inmiddels naam en

Doarpsfeestferiening voor hun enorme inzet

faam verworven binnen en buiten het

en wens alle inwoners van De Westereen en

dorp. De spectaculaire optocht en het

het publiek veel plezier toe bij de activiteiten!

et is voor u nóg overzichtelijker welke

stratenfestival trekken jaarlijks veel

activiteiten er zijn en waar deze

bezoekers uit De Westereen en ver

Klaas Agricola

georganiseerd worden. Het bestuur

daarbuiten. Wat er allemaal op het

burgemeester gemeente Dantumadiel

en de commissies zijn inmiddels al weer meer

programma staat in De Westereen kunt u

dan een jaar in voorbereiding om u een passend

lezen in deze speciale krant. U zult zien

programma te kunnen bieden. Ook dit jaar

dat de Doarpsfeestferiening er weer in

zijn we er weer in geslaagd om activiteiten te

geslaagd is een veelzijdig programma

organiseren voor jong en oud. Het thema van het

samen te stellen. Voor oud en jong, er is voor

doarpsfeest dit jaar is ‘Muziek’ en aangedragen

ieder wel iets leuks. Van een zangmiddag in Brugchelenkamp tot spellen voor de

én gekozen door het dorp door middel van een pole op Facebook. Vriendengroepen en

Angré Brink

basisschoolleerlingen: als bezoeker en

buurten zijn al druk bezig met het maken van

Voorzitter doarpsfeestferiening

inwoner kunt u rekenen op een grote

buurtversiering en praalwagens. Die laatste

De Westereen

verscheidenheid aan activiteiten.

NIEUWSBLAD VOOR DE WESTEREEN EN OMSTREKEN

de

Café zaal „De Hossebos”

WWW.WESTEREENDER.NL

Westereender

De Westereen

Voor al uw binnen bbq.

Voor al uw feesten en partijen en diverse buffetten Voor informatie: 0511-444622 of w.deroos03@knid.nl www.caravanameland.nl

Manege it Bytling

Talsma Handelsonderneming VDA

Visser

Rinsma BHV opleidingen

COLOFON Doarpsfeestkrante de Westereen 2019 is een uitgave van Heidstra Media in samenwerking met Doarpsfeestferiening De Westereen. Uitgave Heidstra Media Feddamastraat 2 9271 JJ Zwaagwesteinde M. 06 – 1143 4272 info@heidstramedia.nl www.heidstramedia.nl

Redactie Nynke van der Zee & Johannes van Kammen Vormgeving VDS Crossmedia, T. 085 - 773 41 71 info@vdscrossmedia.nl www.vdscrossmedia.nl

Fotografie Herman de Hoop Druk NDC Mediagroep www.ndcmediagroep.nl Oplage 14.500 exemplaren

Verantwoording Overname van artikelen en/of foto’s is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van Heidstra Media. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd of gepubliceerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.


4

DOARPSFEEST DE WESTEREEN

Hendrick stukadoors en schildersbedrijf vakwerk voor een betaalbare prijs. GESPECIALISEERD in het aanbrengen van

VAKKUNDIG STUCWERK met een saus of behang klaar afwerking.

tel.: 06-223 386 24 info@schildersbedrijfhendrick.nl www.schildersbedrijfhendrick.nl

Adres De Gentiaan 23 9271LC de Westereen

Openingstijden Maandag—vrijdag: 08:00–17:00

Contact bouwbedrijffaber@gmail.com +31 6 533 28 827

www.bouwbedrijf-faber.nl


14 T/M 21 SEPTEMBER 2019

5

Bestuur & commissie Douwe Boorsma

Angré Brink (voorzitter)

Mijn naam is Douwe Boorsma en

Mijn naam is Angré Brink en ik woon sinds

oorspronkelijk kom ik uit Harkema.

1992 In De Westereen waar ik ook vanaf

Sinds 1994 woon ik in De Westereen,

dat jaar met veel plezier een kapsalon

samen met mijn vrouw en 2 kinderen.

heb. Ik ben vanaf het begin betrokken

Binnen de Doarpsfeestferiening hou

bij het Doarpsfeest als voorzitster. De

ik me bezig met het opbouwen van de

reden om in die tijd het Doarpsfeest weer

manege en het ‘barren’ op en om het

op te richten is om verbinding tussen

activiteitenterrein.

de mensen te creëren Samenwerken en contacten te versterken. Ik word nog steeds heel enthousiast van de mensen om me heen met hun creatieve ideeën om

Herman de Hoop (penningmeester)

elk doarpsfeest weer tot een succes te maken. Elk doarpsfeest word er veel tijd

Ik ben Herman de Hoop en sinds de oprichting van de Doarpsfeestferieniging,

Niek Westerhof (secretaris)

in gestoken door alle vrijwilligers en dat is

op 2 maart 2005, als penningmeester

Sinds het begin in 1994 betrokken bij

prachtig om te zien. Ik hoop dat we dit jaar

verantwoordelijk voor de financiën.

de ‘doarpsfeestferiening’. In de rol van

weer een geweldig feest mogen hebben en

Een uitdaging omdat het bestuur en de

secretaris heb ik zitting in het bestuur.

dat we weer mogen rekenen op de talrijke

commissie heel ambitieus is en telkens

Ik hou me bezig met het aanleveren en

vrijwilligers. Samen staan we sterk

de lat hoger legt. Dat betekent dat de

beheren van (schriftelijke stukken) en het

begroting ook steeds hoger wordt en dat

opstellen van de notulen van bestuur- en

houdt weer in dat er op moeten toezien

commissievergaderingen. Daarnaast

dat we geen grenzen overschrijden. Naast

heb ik een rol in de terreincommissie.

de financiën hou ik me ook bezig met

De terreincommissie is een enthousiast

informatie en foto’s die op de website

en hardwerkend team dorpsgenoten

worden geplaatst.

die er voor zorgen dat de feestterreinen functioneel, veilig en feestelijk worden ingekleed. De energie welke we in het doarpsfeestteam steken krijgen we, wat mij betreft, dubbel en dwars terug van de enthousiaste dorpsgenoten ten tijde en na het doarpsfeest. Jong en oud, een helpende hand en een lachend gezicht. Meer heb je niet nodig om je in te zetten Aletta van der Meer (stratenfestival)

voor hetgeen je belangrijk vindt om bij te

Mijn naam is Aletta van der Meer,

dragen aan de leefbaarheid in je dorp ‘De

commissielid sinds 2009 (begonnen als

Westereen’.

ondersteuning en later verantwoordelijke voor de kinderbraderie, sinds 2017 bedenker/organisator van het stratenfestival. Samen met een gedreven

Annet Jellema (kinderspelen)

en enthousiast werkploegje willen

Samen met Karin Santema, Miranda

we een professioneel stratenfestival

Plantinga en Regina Scherjon organiseer

neerzetten waar jong en oud kan

ik de kinderspelen voor de kinderen van

genieten van muziek, cultuur en

de basisschool.Ook de kinderen die op

andere georganiseerde activiteiten.

een basisschool buiten het dorp zitten,

Voor informatie of vragen m.b.t. het

zijn van harte welkom om mee te doen.

stratenfestival ben ik te bereiken via

Opgeven kan dan door een mail te sturen

stratenfestival9271@gmail.com

naar kinderspelen@doarpsfeest.nl


DOARPSFEEST DE WESTEREEN

6

Tanken & Wassen Tanken & Wassen Total De Westereen Noarder Stasjonsstrjitte 40 De Westereen Tanken Total Broeksterwoude Haadwei 40 Broeksterwâld Tanken Total Ten Woude Oranje Nassaulaan 10 Heerenveen

Nu bij Total de Westereen • Attractie verhuur • Jacuzzi • Springkussens • Penaltygoal

• Sarah/ Abraham • Taart • Varken • Beetle (auto)

Bij huur altijd 10% korting op ons assortiment feestartikelen

To t a l k i e s j e n i e t t o e v a l l i g


14 T/M 21 SEPTEMBER 2019

7

André de Voogd (zeskamp)

Herre Boskma

Ik heb de organisatie van de zeskamp onder mijn hoede en doe dit al jaren met veel plezier.

Ik zit in het bestuur en regel, samen

Ook regelde ik de prutrace, maar deze zal dit jaar helaas niet plaats vinden. We kunnen in

met het hele bestuur, van alles. Tijdens

het programma dit jaar geen geschikte tijd in het programma vinden. Tot voor kort was ik

de feestweek ben ik dan ook overal en

ook betrokken bij het volleybaltoernooi, maar hier heb ik het stokje overgedragen aan twee

nergens te vinden.

nieuwe jonge gasten die nauw betrokken zijn bij deze sport. Dit is mijn laatste dorpsfeest als commissielid en ik ben druk bezig met het inwerken van mijn opvolger, Klaske Boskma. We hebben er weer veel zin in en hopen op een grote opkomst. Heb je nog vragen? Dan kan je me altijd mailen op aena@hetnet.nl

Klaske Boskma (zeskamp)

Geart Dijkstra (optocht)

Sinds dit jaar ben ik aangesloten bij

Ik ben Geart Dijkstra verantwoordelijk voor

de Doarpsfeestvereniging. Ik ga als

De Westereender Optocht. Ik zit in deze

commissielid het stokje overnemen

organisatie sinds 2016. Samen met ons team

van André voor het organiseren van de

van vrijwilligers regelen wij de zaken om de

zeskamp. Met hulp van veel vrijwilligers

Optocht tijdens het 2 jaarlijkse Doarpsfeest

hopen we weer een succesvolle zeskamp

mogelijk te maken. Wij proberen vervolgens

te organiseren op de vrijdagmiddag in

alles zo veilig mogelijk tijdens dit evenement

de feestweek. De voorbereidingen zijn

uit te zetten en te organiseren, Hierbij moet

al in volle gang! Heb je zin en tijd om

je denken aan vergunningen gemeente

coach te zijn van 1 van de spellen? of wil

en certificaten voor de verkeersleiders/

je meedoen aan de zeskamp? (Vol is vol)

begeleiders en EHBO etc. Samen met alle

opgave kan via zeskamp@doarpsfeest.nl

vrijwilligers en alle dorpsbewoners van De Westereen hopen we weer een mooie en vrolijke optocht te organiseren.

Aukje de Bruin Mijn naam is Aukje de Bruin, commissielid sinds 2013 en ik ben geboren en getogen in de Westereen. Ik houd mij bezig met de organisatie van de braderie en het stratenfestival. Dit jaar weer spectaculair met veel muziek, foodtrucks, sport en cultuur. De energie haal ik uit de vele Danny Boersma (sponsoring)

positieve reacties die wij mogen

Ik ben verantwoordelijk voor de werving

ontvangen vanuit het dorp. Daar d

van sponsors. Met het sponsorgeld

oe je het tenslotte voor! In een

kunnen we (een deel van) de activiteiten

enthousiaste werkgroep proberen we

financieren. Samen met het ledengeld

het elk jaar leuker, beter en groter te

kunnen we zo de activiteiten organiseren

maken. Mocht je willen deelnemen aan

en zoveel mogelijk gratis aanbieden aan

de braderie (let op: geen vrijmarkt) dan

het dorp. Ook sponsor worden? Ik ben te

kun je mij bereiken via

bereiken op sponsoring@doarpsfeest.nl

braderie@doarpsfeest.nl

Pietrik Elzinga – Postma (PR)

Henk de Roos (ledenadministratie):

Vorig jaar (2018) mocht ik aansluiten

Mijn naam is Henk de Roos en

bij deze enthousiaste groep van de

sinds 2004 houd ik mij bezig met

doarpsfeestferiening. Ik hou me bezig

de ledenadministratie van de

met de Social Media, persberichten en

Doarpfeestferieniging. Daarnaast zal ik

perscontacten en ben dit jaar, samen met

mij dit Doarpsfeest bezig gaan houden

Heidstra Media, verantwoordelijk voor

met de organisatie van de BuurtQuiz.

de feestkrant die dit jaar voor het eerst

Deze wordt gehouden op zaterdag

wordt uitgegeven. Je kunt me bereiken

14 september in de manege. Voor

via de mail op pr@doarpsfeest.nl

informatie hierover kunnen jullie mij bereiken op nummer 06-45756951 en via het emailadres buurtquiz@doarpsfeest.nl.

Rienk Postma (terreincommissie) Ik zit in de terreincommissie, samen

Wessel de Roos (horeca en muziek)

met ons team regelen wij de zaken om

Ik zit in het bestuur en regel, onder

het Doarpsfeest mogelijk te maken.

andere, de muziek. Daarnaast zorg

Voor de diverse activiteiten zijn uiteraard

ik voor de vergunningen voor alle

spullen nodig. Wij proberen vervolgens

activiteiten en sta ik ook aan de lat om de

de gevraagde materialen te regelen en

horecawerkzaamheden te regelen. Ten

op te bouwen. Te denken valt aan het

slotte moeten de keeltjes ook gesmeerd

podium, de grote vijver voor de bootjes

worden. Momenteel gaat de meeste tijd

maar ook de informatie borden. Samen

voor mij zitten in het stratenfestival.

met alle vrijwilligers hopen wij dit

Bands en artiesten moeten op tijd

jaar weer een mooi Doarpsfeest op te

geboekt worden en ook voor de

bouwen!

feestavond valt er veel te regelen.


8

ACTIE Doarpsfeest ien De Westereen Deze aanbiedingen zijn geldig van zaterdag 14 september t/m zaterdag 21 september 2019.

MAX. 4 STUKS PER KLANT

Hertog Jan pils krat 24 flesjes à 300 ml

9.

99

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden.

Coop De Westereen Leeuwerikstraat 63

DOARPSFEEST DE WESTEREEN

Profiteer van

deze DOARP SFE aanbiedingen EST !

MAX. 6 STUKS PER KLANT

Sonnema berenburg, Dujardin vieux, Olifant of Goblet graanjenever fles 1000 ml

9.

99


14 T/M 21 SEPTEMBER 2019

9

Programma

DOARPSFEEST DE WESTEREEN Zaterdag 14 september

Superpubquizzzz

opwekkingen en van Nederlandstalige hits tot Engelstalige Praiseliederen.

Donderdag 19 september

Optocht door het dorp Opgeven kan via optocht@doarpsfeest.nl Opstellen 9.00 uur Start 9.30 uur

Tsjerkefield richting E.Baarsmastrjitte.

Rechts

Munewei

Links

Ferlinge Stasjonsstrjitte

Links

Noarder Stasjonnsstrjitte

Rechts

Yndustrywei

Rechts

Putterstrjitte

Links

Blokmiesstrjitte

Rechts

Gielfinkstrjitte Fogelsang

Tijdens de superpubquizzz testen we de

Alles komt voorbij!

kennis van onze leden! Inschrijving gaat per

Aanvangstijd: 19.00 uur

groep van maximaal 6 personen. De inleg is

Locatie: Ferbiningstsjerke, Toerstrjitte 1

Links/Rechts Links

Ljurkstrjitte

Maandag 16 september

Rechtdoor

Keimpe Sikkemawei

Rechts

Parkloane

Rechts

Eyssemawei Tsjerkestrjitte

50 euro, dit is inclusief 1 drankje en entree tot de feestavond. Opgeven via buurtquiz@ namen en adressen van de deelnemers.

De hele week gaan we weer schat zoeken!

Betaling ’s avonds aan de kassa.

We starten op maandag 16 september

Rechts Links

Skoallestrjitte

Dinsdag 17 september

Links

Harmen Brouwerloane

Rechts

A v/d Meulenstrjitte

Feestavond met medewerking van

Peter en Hennie spelen, als duo Passie,

Rechts

Toerstrjitte

Exposure en Jelmer de Vries

een uitgebreid repertoire met Nederlandse

Einde optocht

Kruising E.Baarsmastrjitte.

doarpsfeest.nl o.v.v. de teamleider en de

Aanvangstijd: 19.00 uur Locatie: Manege

Jelmer de Vries

Duo Passie

teksten. Ze vermaken oudere mensen met

Jelmer weet van elke gelegenheid weer

herkenbare liedjes en mooie arrangementen.

Avondroute optocht

een gezellig feest te maken. Hij is met

Duo Passie speelt mooie accordeon

Opstellen vanaf 18:30 uur

zijn frisse uitstraling en fris geluid een

bewerkingen van onder andere Tango, Franse

mooie aanwinst voor de Nederlandstalige

musette en andere vrolijke liedjes.

muziek. De liefde voor muziek gaat met

Aanvangstijd: 14.30 uur

name uit naar het Nederlandstalige lied,

Start 19.00 uur

Tsjerkefield richting E.Baarsmastrjitte.

Rechts

Munewei

Locatie: Brugchelenkamp

Rechts

Ferlinge Stasjonsstrjitte

Links

Noarder Stasjonnsstrjitte

André Hazes jr. en Nielson de avond tot

Jurering van straten en tuinen

Rechts

Ljurkstrjitte

een geweldig feest maken. Jelmer zingt

Op dinsdagavond is de jurering van de straten

Rechts

Doarpsstrjitte

ook diverse medleys van toen en nu. Van

en tuinen. Geef je straat en/ of tuin op!

Links

Tsjerkestrjitte

Oud-Hollands tot Nederpop en van een

Dit kan via straatentuin@doarpsfeest.nl.

Rechts

Eyssemawei

Toppersmedley tot Marco Borsato,

Vermeld hierbij het thema en of het

Rechts

A v/d Meulenstrjitte

het komt allemaal voorbij.

zelfgemaakt of gehuurd is. Daarnaast graag

Links

Toerstrjitte

Einde optocht

Kruising E.Baarsmastrjitte.

waarbij nummers van o.a. Jan Smit,

Exposure

aangeven of er een levende voorstelling is. Aanvangstijd jurering: 18.30 uur

Bij eventuele wegwerkzaamheden en/of andere calamiteiten kan het zijn dat de organisatie de route iets moet aanpassen.

Woensdag 18 september

Vrijdag 20 september

Exposure mag zich inmiddels al jaren de Feestband uit Friesland noemen. Inmiddels een geoliede party machine die ook ver buiten

De woensdag staat in het teken van de kinderspelen

Friesland van een feestje èèn groot Feest weet

is deze ervaren topformatie uitgegroeid tot

Zeskamp en prijsuitreiking

waaronder het Westereender Popkoor en de Sangersjongers. Onderweg op de looproute

Wie mag zich het snelste en

naar de diverse podia treft u verrassende en

De activiteiten starten om 12.30 uur

behendigste team noemen? Geef je op via

vernieuwende toneel- en straatacts, dans en

te maken. In de nieuwe interactieve nonstop

Groep 1-2-3: Cool Kids party

zeskamp@doarpsfeest.nl

sport, maar ook als vanouds een braderie

show komen meer dan 200 hits in razend

Locatie: Badhûs

DJ voor de muzikale omlijsting

en een speciaal ingerichte kidshoek met

tempo voorbij. Exposure speelt overal en

Groep 4-5-6: Muzikale speurtocht

Aanvangstijd: 15.30 uur

diverse workshops, zelfs voor de oudere

alles met ongekende energie.

Locatie: rondom het Tsjerkefjildsje

Locatie: Tsjerkefjildsje

jeugd komt er iets spectaculairs!! En ….dit

Aanvangstijd: 22.00 uur

Groep 7 en 8: Workshops met thema muziek!

(zaal open om 21.30 uur)

Locatie: sporthal, lokalen school, HCP?

Zondag 15 september

Top 2000 dienst onder leiding van Awakened

is nog maar een tipje van de sluier, er is aan Zaterdag

alle leeftijdscategorieën gedacht. Deze dag

De middag wordt om 14.45 afgesloten met een

Braderie en stratenfestival

muzikale verrassing op het Tsjerkefjildsje

Op 21 september 2019 zal voor de 2e keer

ook bij? Opening van het stratenfestival

het dorpsfeest worden afgesloten met

is om 12.00 uur rondom het Tsjerkefjild

een stratenfestival. Na het succes van

(Ferbiningstsjerke, Toerstrjitte).

Magic Bike

wil en mag je niet missen, jij bent er toch

Top2000 dienst met medewerking

Wie legt het parcours op deze speciale fiets

2017 gaan we deze keer voor NOG meer,

Aanvangstijd: 12.00 uur – 18.00 uur

van Christelijke jongerenband

het beste en snelste af? Inschrijven kan op het

NOG groter en NOG spectaculairder. Met

Locatie: rondom it Tsjerkefjildsje

‘Awakened’. Tijdens de dienst spelen

veld, vanaf 18.30 uur. Muzikale omlijsting van

maar liefst 5 podia gaan we genieten van

ze, onder andere, muziek van Coldplay,

deze avond wordt gedaan door zanger

o.a. Vreemdt, Rockville, Bad-end, All over

Mumford & Sons, maar ook van

Gaatze Bosma.

Again, Saxy Lady’s, Hollumer Gromke’s

Simon & Garfunkel en Marco Borsato.

Aanvangstijd: 18.30

en nog veel meer. Natuurlijk mogen in dit

Kortom: van popnummers tot aan

Locatie: Tsjerkefjildsje

rijtje de diverse koren ook niet ontbreken,

• 12 opgaven tot nog toe. Opgave via optocht@doarpsfeest.nl • Aanvang: 9.00 uur opstellen, 9.30 uur rijden. ’s Avonds 18.30 uur, 19.00 uur.


DOARPSFEEST DE WESTEREEN

10

RegioBank weer uitgeroepen tot de klantvriendelijkste bank van Nederland!

Fogelsang 69 9271 GC de Westereen De Klantvriendelijkste Bank is de grootste onafhankelijke publieksprijs voor klantvriendelijkheid in de branche Banken en is op initiatief van SAMR Marktvinders.

K. Venema AssurantiĂŤn

Skoallestrjitte 30 9271 BV De Westereen T (0511)-447500 E bank@kvenemaassurantien.nl I www.kvenemaassurantien.nl

ISSER

oninginrichting

Doniawei 77 9104 GJ Damwâld De Anjen 2 9291 PE Kollum

DitjeVoorIedereen

leder mens heeft recht om deel te nemen aan de maatschappij Ook voor de zwakkere in

Ferlinge Stasjonsstrjitte 46 - De Westereen - Tel. (0511) 44 21 21 Gordijnen | In-between | Vitrage | Tapijt | Laminaat

deze maatschappij moet een plaats zijn. DitjeVoorledereen biedt zorg op maat aan mensen die vanwege o.a. een verstandelijke beperking en/of psychiatrische problematiek tussen wal en schip (dreigen) te vallen. Naast ambulante (woon)begeleiding bieden wij ook diverse trainingen aan, zoals: Agressie Regulatie Training (ARS); Sociale Vaardigheidstraining (SOVA) en Vaardigheidstraining Emotionele Regulatie Stoornis (VERS). Ook voor mensen die het, om welke redenen dan ook, het even Niet zien zitten en er alleen niet uit komen, wil DitjeVoorledereen Een rustgevend, meedenkend, ondersteunend baken zijn in ons toch al drukke, veeleisende maatschappij .Als geregistreerd maatschappelijk werker en geregistreerd professional bij SKJ en in 2017 van start gegaan met de opleiding psychologie aan de Open Universiteit Groningen, kunt u er verzekerd

Wij zijn het goedkoopste adres voor al uw: vouwgordijnen, in-betweens, overgordijnen en vitrages. Ook verzorgen wij graag uw; tapijt-, vinyl-, pvc-, laminaat- en marmoleum vloeren.

www.vissergordijnen.nl

van zijn dat er zorgvuldig met u hulpvraag zal worden omgegaan.

Vragen staat vrij en behoeft u niets te kosten Spoarstrjitte 4, 9271 HC De Westereen. Tel: 06 52 05 70 01 E-mail: info@ditjevooriedereen.nl

www.ditjevooriedereen.nl


14 T/M 21 SEPTEMBER 2019

11

HOOFDSPONSOR HENK DE BRUIN:

“Al dy bliere gesichten, dat is wêr’t wy it mei ús allen foar dogge” spotlights te staan. “Wy ha gewoan it

regio weten het dorpsfeest in De Westereen

bêste foar mei ús doarp.”

inmiddels te vinden. Zeker het succesvolle stratenfestival tijdens de slotdag in 2017

Het verkeerde spoor

zette het dorp op de kaart. Dat er dit jaar een

Wie bij isolatie denkt aan spouwmuren of

vervolg komt, is het bewijs dat het dorpsfeest

vloerisolatie zit bij De Bruin Isolatie/Iso Noord

in veertien jaar tijd is uitgegroeid tot een

op het verkeerde spoor. De ondernemende

feestweek voor jong en oud, voor inwoners

broers De Bruin richten zich samen met

en de regio. “Dat is prachtich om te sjen”,

collega Sije Visser op de kleine industrie,

beaamt Henk trots.

grote utiliteitsbouw en de scheepvaart. Geen particuliere opdrachtgevers dus. “Kinst ús

Klein maar fijn

net belje foar de isolaasje fan dyn hûs”, lacht

Hij is als ondernemer dan ook maar wat

Henk.

trots op de vele vrijwilligers, die iedere editie opnieuw de handen uit de mouwen steken om

De Bruin Isolatie/Iso Noord is al jaren de trouwe hoofdsponsor van het dorpsfeest in De Westereen. Als geboren en getogen Westereenders hoefden ondernemers Henk en Wiep de Bruin en Sije Visser in 2005 niet lang na te denken over de vraag of zij de feestweek financieel wilden ondersteunen. “It is dochs fantastysk dat dit yn ús doarp organisearre wurdt!”

H

Snelle beslissers

de feestweek mogelijk te maken. “Dan is ús

Toch is het bedrijf met zo’n dertig

bydrage eins mar hiel lyts”, vindt Henk. Klein,

werknemers een bekende naam in het

maar desalniettemin onmisbaar, weet hij als

dorp. Geen wonder dat de feestcommissie

geen ander. “Ast wat moais fan ‘e grûn krije

bij de gebroeders De Bruin en Sije Visser

wolst, hast jild nedich. Sa simpel is dat. As wy

aanklopte toen ze in 2005 wel wat financiële

dêr oan bydrage kinne, is dat allinnich mar

ondersteuning konden gebruiken. De vraag

geweldich.”

was nog niet gesteld of het antwoord lag al op tafel. “Jawis!”, knikt Henk. “Dizze inisjativen

Blije gezichten

yn in doarp moast as ûndernimmer altyd

Ook dit jaar is hij als trouwe bezoeker van

stypje. Dit is fantastysk foar De Westereen.”

de partij om de rijdende creaties tijdens de optocht te bewonderen. Niet te vergeten

et is op de website van het

homepagina. “Dêr giet it ús ek net om”, vertelt

dorpsfeest even zoeken naar de

Henk de Bruin. Hij draagt als ondernemer

Feest voor de regio

het stratenfestival, waar Henk zich nu al op

namen van de hoofdsponsors. Geen

graag zijn steentje bij aan het

Niet alleen de eigen inwoners genieten van

verheugt. “Al dy bliere gesichten, dat is wêr’t

dorpsfeest, zonder daarvoor zelf in de

de feestweek, ook steeds meer mensen uit de

wy it mei ús allen foar dogge.”

grote logo’s, banners of advertenties op de

PIETRIK ELZINGA VERZORGT DE PR VOOR DE FEESTWEEK:

“Deze klus kost me geen energie, maar levert me energie op!” Kies voor vrijwilligerswerk dat je op het lijf is geschreven: dat is het advies van Pietrik Elzinga. Sinds dit jaar regelt ze de communicatie en pr rondom de feestweek in De Westereen. Als communicatieadviseur bij de provincie is het een taak die haar perfect past. “Deze klus kost me geen energie, maar levert me energie op!”

Pietrik al snel. “Ik kreeg heel korte antwoorden terug. Soms maar één zin”, lacht ze. “Het blijkt voor mijn collega’s nog behoorlijk lastig om te vertellen wat je doet, zeker ook omdat de meeste bestuursleden erg bescheiden zijn. ‘Het valt toch allemaal wel mee’, roepen ze dan. Maar ik vind serieus dat we hier met elkaar

E

een feestweek neerzetten waar menig dorp ind augustus dit jaar valt bij alle

informatie vindt”, knikt Pietrik. “Plus

inwoners van De Westereen en

interviews met de commissieleden, waarin ze

omstreken de eerste editie van De

zich voorstellen.”

jaloers op kan zijn.” Enthousiaste club Met elkaar de schouders eronder, dat is de

Westereender Feestkrant op de mat. Waar het programma van de feestweek voorheen

Bekende gezichten

kracht van De Westereender feestweek, weet

middels een boekje bekend werd gemaakt,

De meeste gezichten van de

Pietrik inmiddels. “Het is een ontzettend

kiest de organisatie dit jaar voor een heuse

feestcommissie zijn in De Westereen

hechte ploeg, die voor elkaar klaarstaat en

feestkrant. “In samenwerking met Johan

toch wel bekend, zou je denken. Sterker nog:

elkaar helpt wanneer dat nodig is. Dat was

Henk en Pieter Jan Heidstra van Heidstra

het bestuur dat in 2005 de eerste feestweek

voor mij erg belangrijk. Ik heb altijd

Media maken we een krant waarin je alle

organiseerde, is vrijwel nog exact gelijk aan de

vrijwilligerswerk gedaan, maar ik zoek

commissie van nu. Met als nieuwe aanvulling

wel naar een club die enthousiast is en

uiteraard de schrijfkracht van Pietrik. Maar

waar je energie van krijgt. Dat is bij de

wie is nu eigenlijk verantwoordelijk voor

feestcommissie zeker het geval.”

wat? Wie moet je aanklampen voor een vraag over de muziek? En wie organiseert

Een feestje op zich

en georganiseerd wordt, zoals de

het stratenfestival? “In de krant stelt ieder

Ook Pietrik stelt zich in de krant graag

feestweek. Om daar onderdeel van te

commissielid zich voor, zodat je exact weet bij

voor aan alle dorpsbewoners. “Ik ben

mogen zijn, is heel bijzonder. En de

wie je moet zijn”, knikt Pietrik.

import”, lacht ze. “Ik woon hier nu tien

perfecte manier om nieuwe gezichten

jaar en zeker sinds de kinderen naar

te leren kennen. Wat dat betreft zou

Bescheidenheid troef

school gaan, word ik steeds meer

ik het iedereen aanraden. Stap in een

Zo’n voorstelrondje bleek voor sommige

onderdeel van het dorp. Je ontdekt

feestcommissie; dat is een feestje

bestuursleden nog een hele kluif, merkte

gaandeweg wat er allemaal gebeurt

op zich!”


12

DOARPSFEEST DE WESTEREEN


14 T/M 21 SEPTEMBER 2019

13

DOARPSFEEST DE WESTEREEN 2017


14

DOARPSFEEST DE WESTEREEN

]

Iedere zaterdag van 17:00-20:00 uur lopend buffet voor slechts €11,95 p.p. NOARDER STASJONSSTRJITTE 13, DE WESTEREEN TEL. 0511-441824 - www.xusheng.nl

DINSDAG T/M DONDERDAG 9.00 - 12.00 UUR EN VAN 13.00 - 18.00 UUR VRIJDAGS VAN 9.00 - 12.00 UUR EN VAN 13.00 - 20.00 UUR ZATERDAGS VAN 8.00 - 12.00 UUR

FERLINGE STASJONSSTRJITTE 83 - 9271 CC DE WESTEREEN T. 0511 - 44 71 70

Koarteloane 67 9298 RE KOLLUMERZWAAG Tel.: 06 - 50 86 42 42 Info@houtbouwgvanderwal.nl

www.houtbouwgvanderwal.nl


14 T/M 21 SEPTEMBER 2019

15

Fysiotherapie De Vesteynde Alle disciplines onder 1 dak!

Manuele therapie

RUIM

ASSO RTIME Altij NT! d vo or m essch erpe prijz e

n!!

CADEAUVOORDEEL.NL Tsjerkestrjitte 3 | de Westereen

www.cadeauvoordeel.nl

Maandag t/m Vrijdag van 09:00 tot 17:30 Zaterdag van 09:00 tot 17:00

Stralen

Verzinken

Poedercoaten

Therapie- & trainingscentrum

De Vesteynde

Therapie- en trainingscentrum ‘De Vesteynde’ is een multidisciplinair paramedisch centrum met locaties in De Westereen (hoofdlocatie), Harkema en Buitenpost.

Dry needling Schockwave

U kunt bij ons terecht voor sportblessures, diverse trainings-/sportprogramma’s en sport advies.

Beweegzorg (COPD) Beweegzorg (Hartfalen) Fysiotherapie aan huis De Westereen

Harkema

Buitenpost

Sportlaan 10 9271 VN De Westereen

Splitting 3 9281 KJ Harkema

Einsteinstraat 6 9285 WP Buitenpost

Industriële spuiterij

BEL 0511 447 337 OF GA NAAR

WWW.DEVESTEYNDE.NL

Truck- en bedrijfswagen spuiterij

www.wisdokkum.nl Voor montage van al uw aluminium en kunststof kozijnen

NIJVERHEIDSWEI 6A | 9271 GM DE WESTEREEN | 0610397218 | INFO@JENPMONTAGE.NL | WWW. JENPMONTAGE.NL


DOARPSFEEST DE WESTEREEN

16

DE ZILVEREN MAAN SPORT, SPEL EN RECREATIE

Voor bedrijfsuitjes, familie feestjes, vrijgezellen feestjes of andere gezellige groepsuitjes. Kaatsen, beachvolleybal, boogschieten, kanovaren, e.d. en natuurlijk niet te vergeten de inwendige mens voor na het actief bezig zijn.

mini camping Zilveren Maan Herre en Frederieka Boskma Boppewei 2 9271 VH De Westereen www.zilverenmaan.nl

vanaf

Meulen & Baarsma Quality Beds het enige Friesche familie bedrijf in bedden met vestigingen in heel Friesland

Bjirkewei 39 9287 LA Twijzelerheide Tel: 06 11 58 45 13 koelstra@hotmail.com

Kaatsen Voor informatie/ vrijblijvende offerte tel.: 0511 - 44 29 57 e-mail: zilverenmaan@hetnet.nl • mob.: 06 - 134 301 77


14 T/M 21 SEPTEMBER 2019

17

PETER BURMANIA IS VRIJWILLIGER VAN HET EERSTE UUR:

“Ik neem deze week speciaal vrij om te helpen” Hij zit niet in de feestcommissie, maar is wel de hele week op het feestterrein in De Westereen te vinden. Peter Burmania is vrijwilliger van het eerste uur en verzorgt al jaren de spelletjes tijdens de zeskamp. Maar ook voor terreinwerk of bouw- en sjouwklusjes draait hij z’n hand niet om. “Ik neem deze week speciaal vrij om te helpen.”

S

inds de start van de feestweek in De

Peter trots. “Dat was een bad met water,

Westereen is Peter samen met z’n

waar we houten vissen in hadden gelegd.

buurman André de Voogd ‘in charge of’

Met zes man tegelijk moest ieder team via

de zeskamp. “André zat in de feestcommissie

touwtjes proberen die vissen op te hengelen.

en vroeg me destijds of ik hem wilde helpen bij

Teamwork, precisie en concentratie in één

het organiseren van de zeskamp”, herinnert

spel. Fantastisch om dat zelf te maken.”

Peter zich nog goed. “Van het een kwam het ander. Ik vind het fantastisch om zoiets

Niet zo’n sportman

voor mijn dorp te kunnen doen. En je leert

Al ver van tevoren spreken de mannen van de

bovendien ontzettend veel mensen kennen

zeskamp af om nieuwe spelletjes te bedenken

met wie je anders nooit een gesprekje zou

en te bouwen. “In juli begint onze voorpret

aanknopen.”

al”, lacht Peter. Maar het meest geniet hij van de zeskamp zelf. “Wanneer ik zie dat mensen

Nieuwe spelonderdelen

plezier hebben tijdens de spelonderdelen

Van klusjes op het feestterrein tot

die wij hebben bedacht en gebouwd, dan is

sjouwen met materiaal: Peter is overal

mijn missie geslaagd. Ik ben zelf niet zo’n

inzetbaar. “Maar mijn hoofdtaak is de

sportman, maar ik vind het geweldig om te

zeskamp”, benadrukt hij. “Samen met de

zien hoe iedereen geniet van de zeskamp.”

commissie bedenk ik iedere keer nieuwe spelonderdelen. Zo blijft het voor de

Met elkaar en voor elkaar

deelnemers een verrassing wat hen dit keer

Peter wil dan ook geen dorpsfeest missen

te wachten staat. Alleen de stormbaan is

als vrijwilliger. “Ik ben vrachtwagenchauffeur

een vast onderdeel, de rest van de spelletjes

en neem de week van het dorpsfeest altijd

bedenken we zelf.”

speciaal vrij. Inmiddels weet mijn baas al dat ik er halverwege september een weekje niet

Eigen visvijver

ben. Met liefde spendeer ik mijn vrije dagen

Niet alleen bedenken de heren zelf veel

aan het dorpsfeest. Iets doen voor je dorp

van de spelonderdelen, ook het bouwen

is voor mij net zo fijn als een weekje op de

ervan doen ze grotendeels eigenhandig. “In

camping. Met elkaar en voor elkaar: dat is de

2017 hebben we een visvijver gemaakt”, vertelt

kracht van ons dorpsfeest.”

FOEKE RINSMA VERZORGT AL JAREN DE EHBO TIJDENS HET DORPSFEEST IN DE WESTEREEN:

“Mijn drive is om iemand te helpen wanneer het echt nodig is” Van een wespensteek tot een onwel wording: goede EHBO is onmisbaar tijdens het dorpsfeest in De Westereen. Al jaren is Foeke Rinsma het gezicht van de EHBO-post. Samen met vele andere vrijwilligers zorgt hij voor adequate hulp. “Mijn drive is om iemand te helpen wanneer het echt nodig is.”

vertelt Foeke. “Toen ik in de feestcommissie van het dorpsfeest zat, werd er al snel gevraagd of ik de hulpverlening tijdens de feestweek wilde verzorgen. Daar hoefde ik niet lang over na te denken. Die taak is me op het lijf geschreven. En ook nu ik al een tijdje niet meer in de commissie zit, blijf ik dit graag doen. Zonder vrijwilligers geen

S

dorpsfeest.” preekstalmeester en EHBO’er: het

werd er al snel bij mij aangebeld. Zo is het

Een echt mensenmens

zijn de twee taken van Foeke Rinsma

balletje gaan rollen.”

Van een gekneusd enkel tijdens de zeskamp tot iemand die flauwvalt in

tijdens de feestweek in september.

Beide rollen vervult hij met verve. Er is dan

Op het lijf geschreven

de feesttent: Foeke is er als eerste bij.

ook niemand die Foeke niet kent. “Het is ooit

Maar liefst negentien jaar werkte Foeke

Hulp bieden past bij hem. “Ik ben een

hebben, die weten hoe ze met een AED om

begonnen met de Nieuwjaarsduik”, herinnert

bij de brandweer, waar EHBO een

echt mensenmens. Ik wil graag iets

moeten gaan. Voor hen organiseer ik jaarlijks

hij zich. “Daarvoor hadden ze iemand nodig

essentieel onderdeel vormde van zijn

voor iemand kunnen betekenen in een

een reanimatiecursus. Daarnaast doe ik kinder-

die voor de veiligheid kon zorgen in het water.

dagelijkse werkzaamheden. “Al mijn hele

noodsituatie. Wanneer een reanimatie lukt,

EHBO, gewone EHBO en BHV-cursussen.”

Ik was destijds duiker bij de brandweer, dus

werkzame leven ben ik EHBO’er en BHV’er”,

dan geeft dat een ontzettende kick. Maar ook wanneer ik de pijn weg kan halen na een

Iedereen kan het

bijensteek ben ik al een gelukkig mens”,

Bedrijven, kerken, sportverenigingen

lacht hij.

en scholen: Foeke is overal een graag geziene gast die met passie zijn kennis

Het hele land door

overbrengt. “Dat is het mooie van

Sinds 2005 heeft Foeke zijn eigen bedrijf in

hulpverlening: met de juiste uitleg en

BHV- en EHBO-trainingen. Hij reist het hele

training kan iedereen het”, benadrukt

land door om cursussen en opleidingen te

Foeke. “Dus twijfel niet langer en geef

geven. Ook in De Westereen is hij een bekend

je op voor een cursus. Ik weet zeker dat

gezicht. “We hebben in ons dorp het geluk

je er je hele leven profijt van

dat we ontzettend veel burgerhulpverleners

zult hebben.”


18

DOARPSFEEST DE WESTEREEN

WIJ ONTZORGEN U VOLLEDIG

Keimpe Gros

Wij benaderen u graag persoonlijk en direct op het gebied van onder andere fiscaal- en bedrijfsadvies. Wij maken gebruik van online tools zodat u uw administratie altijd kunt inzien. Daarnaast bieden wij maatwerkoplossingen

aan

Hendrick stukadoors en schildersbedrijf vakwerk voor een betaalbare prijs.

voor

complexe vraagstukken.

GESPECIALISEERD in het aanbrengen van

VAKKUNDIG STUCWERK Drachten

Surhuisterveen

met een saus of behang klaar afwerking.

De Westereen

@dvenonline

Bezoekadres A. v/d Meulenstrjitte 12 9271 BL De Westereen

Roden

T (0511) 44 38 40 W www.dven.nl E dewestereen@dven.nl

WWW.AUTOVANDERWAL.NL

,-

tel.: 06-223 386 24 info@schildersbedrijfhendrick.nl www.schildersbedrijfhendrick.nl

ALTIJD 50 OCCASIONS OP VOORRAAD!

,-

50 € 6.9

00 € 7.5

FORD FIESTA 1.25I BJ 2015 | 75.097 KM

MERCEDES C-KLASSE ESTATE 200 CDI BUSINESS CLASS ELEGANCE BJ 2008 | 289.975 KM 50,-

,-

50 € 3.9

€ 10.7

OPEL AGILA 1.2I ENJOY AIRCO! BJ 2008 | 164.684 KM

OPEL CORSA 1.4 BUSINESS+ BJ 2015 | 12.334 KM !! 50,-

0,-

€ 5.25

€10.7

PEUGEOT 207 1.4 VTI SUBLIME !! BJ 2009 | 97.888 KM !!

VOLKSWAGEN POLO 1.2I LIFE !! BJ 2014 | 61.195 KM !!

AUTOBEDRIJF VAN DER WAL

TILLEWEI 24, 9258 GP JISTRUM | T. 0512-472675

Hogedijken 6, 9101 WV Dokkum T. (0519) 29 34 58, info@loonstra.nl www.loonstra.nl


14 T/M 21 SEPTEMBER 2019

19

KOM OOK NAAR HET STRATENFESTIVAL IN DE WESTEREEN Circus, theater, dans en muziek: je hoeft je geen moment te vervelen tijdens de tweede editie van het Stratenfestival in De Westereen. Zet zaterdag 21 september daarom alvast in je agenda. We beginnen om 12.00 uur en de entree is gratis. Graag tot dan!

Het was een groot succes in 2017: het Stratenfestival op de slotdag van de feestweek in De Westereen. Reden voor de werkgroep om ook dit jaar verrassende straatkunstenaars en enthousiaste artiesten op zaterdagmiddag 21 september uit te nodigen voor een tweede editie van het festival rond de Toertsjerke. Wessel de Roos en Aletta van der Meer van de werkgroep kunnen niet wachten.

WESSEL DE ROOS EN ALETTA VAN DER MEER ZIJN KLAAR VOOR HET STRATENFESTIVAL:

“Het belooft net als de vorige keer een gezellige boel te worden”

V

ier podia met muziekbands,

Stratenfestival te organiseren. Zo gezegd, zo

ingangen om bands of artiesten te boeken.

bungeetrampoline en de VR-room: ze staan

een korenpodium, een circus,

gedaan.”

“Het scheelt dat wij hier regelmatig feesten

allemaal op het lijstje voor zaterdag 21

hebben in de zaal. Zo tref ik nog wel eens

september. Een lijstje dat met de dag langer

straattheater, zingende

vuilnismannen en diverse dansscholen: het is

Ons kent ons

bands die ik na afloop van een optreden

wordt. “Tot op de laatste dag regelen we

nog maar een greep uit het artiestenarsenaal

De eerste editie in 2017 werd meteen zo’n

aanspreek. Het is toch vooral een kwestie

nog wel artiesten”, lacht Aletta. “Niet alleen

van de vorige editie van het Stratenfestival.

geslaagd experiment, dat de werkgroep na

van durven vragen. De stoute schoenen

Wessel en ik, maar de gehele werkgroep is

Ook dit jaar heeft de werkgroep al heel wat

afloop besloot om het Stratenfestival ook

aantrekken.”

daar ontzettend fanatiek in. Niet te vergeten

namen op het toezeggingslijstje staan. “We

twee jaar later opnieuw te organiseren.

gaan ze niet allemaal verklappen”, lacht

Inmiddels zijn de eerste artiesten geboekt

Grote namen

meehelpen. Onmisbaar om deze editie van het

Aletta. “Maar het belooft net als de vorige

en hebben de werkgroepleden de nodige

Die stoute schoenen trok hij ook aan tijdens

Stratenfestival net zo geslaagd te laten zijn

keer een gezellige boel te worden.”

lijntjes uitgezet. “Zo werkt dat”, knikt Aletta.

het iepenloftspul ‘Het Kollumer Oproer’, waar

als de eerste keer.”

“Je kent wat mensen, die weer wat andere

Wessel zelf in meespeelde. “In de cast zitten

Een nieuwe uitdaging

mensen kennen en zo kom je uiteindelijk bij

ook Piter Wilkens, Marcel Smit en Carla de

Het idee voor een Stratenfestival als

de juiste persoon terecht met de vraag of ze

Bruine. Die heb ik meteen vastgelegd voor

onderdeel van de feestweek in De Westereen

ook willen optreden. Ons kent ons, is het wel

ons Stratenfestival”, grijnst hij. “Toch een

ontstond na het dorpsfeest in 2015. “We

een beetje.”

paar grote namen, waar we erg trots op zijn

onze vrijwilligers die op de dag zelf overal

om in De Westereen op het podium te hebben

hadden de boel als organisatie zo goed op de rit, dat de uitdaging er een beetje af was”,

Stoute schoenen

vertellen Wessel en Aletta. “Het dorpsfeest

Dat geldt zeker voor Wessel die de nodige

werd een kopie van voorgaande edities.

contacten heeft in de artiestenwereld. “Niet

Ontzettend fanatiek

Hoog tijd om iets nieuws te bedenken. Zo

overdrijven hè”, lacht hij bescheiden. Toch

Folkert Wesseling met z’n touringcar, een

kwamen we op het plan om op de slotdag een

heeft hij als horecaondernemer wel de nodige

houtkunstenaar met z’n kettingzaag, de

staan.”


DOARPSFEEST DE WESTEREEN

20

NIEUW IN DE SALON FUSIO SCRUB

Tel. 0512-332650 info@tuskendikenenfeanen.nl

r e i d s i u Uw h e zorg! onz

Drogeham Lândyk 4 9289 LE

De Westereen Ferlinge Stasjonstrjitte 1B 9271 CA

DIRECTE DETOX

ULTIEME SCHONE HOOFDHUID & HAAR 22% MEER VUILE DEELTJES VERWIJDERD*

WIJ WENSEN IEDEREEN EEN GEWELDIG DOARPSFEEST TOE. Skoallestrjitte 1, De Westereen tel. nr. 0511 - 44 72 16 of boek online of via onze app.

www.kapsalonshe.nl

GLOBALE HAARSUBLIMATIE DIRECTE GLANS 6X GLANZENDER HAAR

DIRECTE LIFT VAN DE AANZET 72% MEER VOLUME NA APPLICATIE

Surhuisterveen De Dellen 50 9231 EC

WWW.TUSKENDIKENENFEANEN.NL

Brongersmastrjitte 5 / 9271 JH De Westereen / Tel.: 06-25591740 www.vanderzwaag-tegelbedrijf.nl / info@vanderzwaag-tegelbedrijf.nl


14 T/M 21 SEPTEMBER 2019

21

Coop ondersteunt dorpsfeest De Westereen DE WESTEREEN – ‘Als Coop De Westereen willen we graag midden in de regio en de samenleving staan. We zijn gelukkig gevestigd in het hart van de Fryske Wâlden De Westereen. Een dorp met van oudsher een hechte gemeenschap, waar wij ons nauw mee verbonden voelen. Het is daarom voor ons logisch, dat we het dorpsfeest een warm hart toedragen en dat we het feest groots ondersteunen. We vinden dergelijke evenementen ook belangrijk voor de leefbaarheid van het dorp,’ verklaart Tom Vrieswijk, inmiddels al zes jaar bedrijfsleider van De Coop supermarkt in De Westereen. Tijdens het stratenfestival op zaterdag 21 september zal Coop met de foodtruck aanwezig zijn, zodoende kunnen bezoekers genieten van de hapjes en drankjes welke het personeel uit gaat delen.

‘O

nze klanten komen voor het

dienst te kunnen zijn. We kennen bijna alle

dorp bij betrokken is. Het is een week waarin

catering leveren we een mooie bijdrage, juist

merendeel uit de regio. We zijn

facetten van het dorp en haar bewoners. Als

mensen nog meer met elkaar verbonden

daar waar wij willen zijn als supermarkt:

enorm blij met de positie die wij in

Coop Supermarkt vinden wij zoals eerder

raken. Verwacht niet dat ik er bepaalde

bij de mensen in het dorp. Dat is ontzettend

De Westereen innemen. Wekelijks weten

genoemd de leefbaarheid van groot belang.

facetten uithaal, ik vind alles van groot belang.

belangrijk.’

duizenden klanten de weg naar onze

Mensen leven soms van feest naar feest. Het

Daarom ondersteunen wij dit feest graag,’

supermarkt te vinden. We doen er van

dorpsfeest van De Westereen kenmerkt zich

aldus Tom Vrieswijk.

alles aan om onze klanten optimaal van

daarbij als een feest, waar vrijwel het hele

Dat de Coop hiermee een belangrijke bijdrage levert aan het dorpsfeest is wel duidelijk.

Coop richt zich tijdens de feestweek vooral

Niet alleen is de Coop belangrijk voor De

op het faciliteren van de vrijwilligers en de

Westereen, maar ook voor de buurdorpen.

activiteiten voor de schoolkinderen. ‘Het

Mede door de Coop kan het dorp zijn regionale

belang van vrijwilligers is groot, maar wordt

functie versterken en daarnaast biedt de

vaak onderschat. Ik zie daar een parallel in

supermarkt werkgelegenheid. Vrieswijk:

wat betreft de Coop in De Westereen. Het

‘Wij verlenen ook onze medewerking aan het

personeel in onze winkel vormt een uitermate

spectaculaire stratenfestival op de laatste

belangrijke schakel. De talloze vrijwilligers

dag. De Coop zal aanwezig zijn met de

doen dat bij de diverse activiteiten. We

foodtruck waar onder andere allerlei kleine

steunen daarbij vooral de inwendige mens,

hapjes, drankjes en recepten te krijgen zijn.

zoals het verzorgen van koffie en broodjes,

Bezoekers kunnen hier gratis komen proeven

maar ook zorgen we dat de kinderen tijdens

en een praatje maken. De foodtruck is ook

de “scholen activiteitendagen” iets lekkers

weer een bewuste keuze om dicht bij de

krijgen. In het totaalplaatje wat betreft deze

mensen in De Westereen en de regio te staan.’

Vrijwilligers goud waard tijdens feestweek DE WESTEREEN – Een feest zonder vrijwilligers? Dat is absoluut niet meer denkbaar en inmiddels onmogelijk. Vrijwilligers vormen de gouden draden waarop niet alleen de feestweek, maar alle verenigingsleven draait. Een van de vrijwilligers tijdens de feestweek in De Westereen is Hilbrand Postma van de Eyssemawei. ‘Ik help daar waar het kan. De sfeer is fantastisch, ik geniet dan ook enorm van het helpen. Ik vind het belangrijk om te doen. Voor mijzelf vanwege de mooie contacten, maar ook voor het dorp. Samen de schouders eronder zetten,’ aldus Hilbrand Postma, die heel veel

zijn werkzaamheden in het Badhûs, heeft mij

mijn werk voor en tijdens de feestweek, leer

Westereender, heb al interviews voor de radio,

destijds gevraagd. Ik ben er blij om dat hij dit

je ook heel veel mensen kennen. Dat is een

de televisie en nu de krant gedaan. Schitterend

heeft gedaan. Ik vind het heel leuk werk en

enorm pluspunt, je leert niet alleen de mensen

allemaal,’ besluit de man, die tijdens ieder

bovendien is het belangrijk werk. Alles wat

kennen, maar de mensen kennen jou ook. Als

dorpsfeest in De Westereen een week vakantie

vrijwilligers doen is belangrijk, anders kon je

ik buiten De Westereen ben, groeten heel veel

opneemt, om mee te helpen er weer een mooi

geen feest meer organiseren en dat zou toch

mensen mij. Ik word een beetje een bekende

en geslaagd feest van te maken.

bijzonder jammer zijn. Mijn werkzaamheden bestaan uit het doeken ophangen, dranghekken klaarzetten, vlaggetjes ophangen, vlaggen van sponsoren plaatsen, het podium opzetten en later ook weer afbreken. Je doet dit met een gezellige ploeg mensen, echt heel leuk, vrijwilligerswerk biedt heel veel mooie dingen,’ verklaart Hilbrand Postma. ‘Een dorpsfeest is mooi, prachtig zelfs. Het dorp waar ik geboren en getogen ben, kende dat niet. Tijdens de vergadering aan de vooravond van het dorpsfeest worden alle details besproken. Dan weet je je taken en kun je ook aangeven wanneer je eventueel wel of niet kunt. Ik wil zelf ook genieten van het feest en met mijn vriendin wil ik dan de

hand- en spandiensten verricht.

altijd schitterende optocht zien; ook gaan we

‘I

heel veel mee van de activiteiten. Dat vind

samen over de braderie. Zo krijg ik toch nog

k woon nu 17 jaar in De Westereen

ik wel belangrijk en het geeft dan ook een

en help inmiddels alweer tien jaar

mooi gevoel, dat je mee hebt geholpen om

mee tijdens de feestweek. Ik verricht

het programma rond te krijgen.’ Hilbrand

vooral veel werkzaamheden in de opbouw

wacht even. De tevredenheid en het plezier

en afbraak. Wiep Douma, die ik ken vanwege

staat op zijn gezicht te lezen. ‘Weet je, door


DOARPSFEEST DE WESTEREEN

22

Altijd dichtbij!

Visser Assen INFRAMATERIEEL BOUWPLAATSINRICHTING WEGBEBAKENING BOUWLASERS LAYOUT SERVICE & ONDERHOUD

www.visser-assen.nl

Alphega apotheek de Dokkumer Wâlden

Molenweg 27, Damwoude T: 0511 423688, www.dokkumerwalden.nl

Alphega apotheek de Dorpsacker

Badhúswei 1A, De Westereen T: 0511 445050, www.dorpsacker.nl

Jouw gezondheid is onze zorg


14 T/M 21 SEPTEMBER 2019

23

Café zaal „De Hossebos” Voor al uw binnen bbq.

Veilig werken op hoog niveau De volgende diensten bied ik aan: Hoogwerker Multitransport

Heftruck Bouwinspectie

Fogelsang 69 | 9271 GC De Westereen T. 06 -21 13 03 06 info@hoekstra-hoogwerker.nl

www.hoekstra-hoogwerker.nl

Voor al uw feesten en partijen Café „De Hossebos” diverse Caféenzaal zaal „Debuffetten Hossebos” Voor informatie: 0511-444622 of w.deroos03@knid.nl Voor alal uw binnen bbq. Voor uw binnen bbq. www.caravanameland.nl

Voor enpartijen partijen Vooralaluw uw feesten feesten en endiverse diverse buffetten en buffetten Voor informatie:0511-444622 0511-444622 ofofw.deroos03@knid.nl Voor informatie: w.deroos03@knid.nl www.caravanameland.nl www.caravanameland.nl

Voor afval groot en klein moet u bij de NNRD zijn

www.nnrd.nl K. Sikkemaweg 9 ZWAAGWESTEINDE Tel. 0511-441663 Dinsdagsmiddags gesloten

Baron

Ondergoed: Beeren-Limosa * Thermofit ondergoed * Pullovers, blouses, gilets, rokken, pantalons, jurken, pakjes, vesten * Herenmode, nachtkleding, ochtendjassen, overhemden, bretels, stropdassen, petten en riemen, lakens en slopen tegen voordelige prijzen * Ruime keuze in seniorenmode! * Tafelkleden en lopers in smyrna en handweef * Kleinvak: naaigaren, ritsen, sokkenwol

Lakens en dekbedovertrekken in katoen en flanel

Baron

Wij verzorgen graag voor u:  Apk  Reparatie en onderhoud aan alle merken auto's

 Laswerk aan auto, kar, huisraad etc  Daarnaast hebben wij diverse occasions te koop.

Tuin! Zwaagwesteinde

Bij Tuincentrum Tuin! vind je veel

Boppewei 17

tuin- en interieurideeën. Kom naar

9271 VH De Westereen

de meest inspirerende tuincentra

Tel.: (0511) 44 31 80

van Friesland!

Tuin! Leeuwarden Mr. P.J. Troelstraweg 165a 8919 AB Leeuwarden

Garage Baron | Ferlinge Stasjonstrjitte 98 | 9271 CG De Westereen | Tel 0511-785349

www.garagebaron.nl

Tel.: (058) 266 23 85 WWW.TUINCENTRUMTUIN.NL


24

DOARPSFEEST DE WESTEREEN

Hubo een vertrouwde naam, met bekende gezichten.

Tolwei 22-A 9271HM De Westereen zwaagwesteinde@hubo.nl Tel. (0511) 44 47 47 www.hubo.nl