OndernemersZINe - Nr/01 2023

Page 1

De kracht van het delen van kennis

Ondernemers uit de Noordoostpolder en Urk vertellen over hun

St p op de horizon

Nr/01 2023

Onze stip op de horizon…

April 2023. Alstublieft! Ondernemers in de Noordoostpolder en Urk krijgen onze eerste editie van OndernemersZINe op de mat. Na een periode van twee jaar kunnen we ons product eindelijk presenteren. Twee jaar!? Yes… We vroegen ondernemers ‘Wat is jullie stip op de horizon?’ Wel, dit is onze stip op de horizon geweest. In 2021 was onze eerste meet. Als ZZP’ers wilden we elkaar helpen in coronatijd en een mooi product aanbieden aan collega-ondernemers, met als doel: kennis delen. Maar, de lockdowns volgden. Ons team vond het niet gepast om acquisitie te doen voor deelname en we maakten een pas op de plaats. In 2022 stonden we voor enkele teamwijzigingen en in 2023 gingen we voor de GO!

De naam ‘OndernemersZINe’ staat voor alle ondernemers met drive en ZIN in het ondernemen. Toch heeft ieder bedrijf momenten van vallen en opstaan. Met OndernemersZINe delen we juist deze ervaringen met de ondernemende lezer. Ons eigen ‘vallen en opstaan’-moment was er ook zeker bij het produceren van dit magazine. Het was best pittig om bedrijven iets te introduceren wat nog geen vorm of bekendheid heeft. Toch is het gelukt!

OndernemersZINe is laagdrempelig, luchtig geschreven, toegankelijk zonder lidmaatschap en komt twee keer per jaar uit. Wij bieden in ieder nummer gratis de ruimte voor een vereniging of stichting die iets bijdraagt aan de maatschappij. In deze editie: Stichting samen zijn we er voor elkaar.

Alles wat je aandacht geeft, groeit!

Met dit magazine delen wij kennis, helpen wij elkaar en maken wij elkaar zichtbaar! Met trots presenteren wij jullie onze eerste editie van OndernemersZINe.

Veel leesplezier en OndernemersZINe!

Ramona van Urk ramonavanurk.nl

Voor woord

Sjors Evers sjorsevers.com

Elianne Schotanus studioems.nl

Colofon:

OndernemersZINe is een productie van Ramona van Urk, Communicatie & Organisatie en kwam tot stand met medewerking van ForYou Media, Sjors Evers en Elianne Schotanus. Bij vragen over de inhoud van dit magazine kunt u contact opnemen met Ramona via 0527 305 085 of mail naar info@ondernemerszine.nl

Acquisitie: Ramona van Urk, Communicatie & Organisatie

Fotografie: Sjors Evers, ID Photographer

Ontwerp en vormgeving: Elianne Schotanus, Ems Studio

Tekst: ForYou Media, Groningen

Cover: Maxim Ottevanger Photography, Vakantiepark Eigen Wijze

Druk: Veldhuis Media, Meppel

Oplage: 3.000 Verspreiding: Noordoostpolder en Urk

Spoor Lelylijn komt dichterbij

De afgelopen jaren is er veel besproken en gebeurd ten aanzien van de Lelylijn. Het begon met een eerste Lelylijn symposium op 1 maart 2019 in Emmeloord met de slogan “Goed gespoord van West naar Noord”. Daar zijn we als Initiatiefgroep Lelylijn ontzettend blij mee. Veel partijen en stakeholders hebben zich de afgelopen jaren ingezet voor de komst van deze spoorlijn: bestuurders van provincies, gemeenten, het bedrijfsleven, VNO-NCW woordvoerders van diverse partijen in de Tweede Kamer en bewindslieden van het kabinet. De Lelylijn is de ontbrekende schakel in het ov-netwerk.

Voordelen

De Lelylijn verbindt regio’s, verkort reistijd en levert een bijdrage voor een eerlijke verdeling van de brede welvaart voor heel Nederland. Er ontstaat een tweede spoorverbinding naar het Noorden, waardoor de afhankelijkheid van het

storingsgevoelige traject Zwolle-Meppel wordt verminderd. De Lelylijn geeft een sociaaleconomische impuls en verbetert de leefbaarheid van de regio. Krimp wordt omgezet in groei en er ontstaan kansen voor bedrijven en kennisinstellingen in het versterken van de economie. Verder ontlast de Lelylijn de Randstad van de overspannen woningmarkt en de overvolle wegen. En het levert een bijdrage aan het terugdringen van de uitstoot van CO2

Europese bijdrage

Er is inmiddels 3 miljard gereserveerd door het kabinet, maar dat is nog niet genoeg. De schatting is dat het project ruim 6 miljard gaat kosten. De Lelylijn is inmiddels opgenomen op de kaart van het Europese spoornetwerk en maakt kans om opgenomen te worden op het uitgebreide kernnetwerk van de TEN-T (Trans-European Transpost Network) bij de Europese Commissie. Dan komt er nog meer geld vanuit Europa. Als dat gaat gebeuren, is de komst van de Lelylijn een stap dichterbij. Ook qua aansluiting op het spoor richting Bremen-Hamburg en Scandinavië.

De Lelylijn door Emmeloord?

Wat is de status van dit project?

In OndernemersZINe blijven we op de hoogte met de column van Johan Goos, namens Bestuur Initiatiefgroep Lelylijn.

Inwoners betrokken

Inmiddels is Stijn Lechner (Projectdirecteur Lelylijn) eind 2022 gestart met het opzetten van een werk (project)organisatie voor de Lelylijn met als opdracht de haalbaarheid te onderzoeken en de bijdrage die de Lelylijn gaat leveren aan nationale vraagstukken, zoals de bijdrage aan de woningbouw, economie, duurzaamheid, welvaart, welzijn. De ministeries, provincies, gemeenten, Rijkswaterstaat en het Waterschap zijn hierin vertegenwoordigd, zowel op bestuurlijk als ambtelijk niveau. En niet onbelangrijk de inwoners van het gebied zullen ook worden gehoord. Eind 2024 moet er een eindrapport liggen bij Staatssecretaris Vivianne Heijen, zodat er in deze kabinetsperiode een startbeslissing genomen kan worden voor de aanleg van de Lelylijn. In korte tijd moet er dus nog veel huiswerk worden gedaan. Als men in de Tweede Kamer langetermijnvisie heeft, dan gaat de Lelylijn richting het Noorden er op korte termijn komen. Er is meer dan de Randstad!

Op de hoogte blijven?

Bekijk onze website lelylijn.nl

3
Johan
‘Er is meer dan de Randstad!’

Een bruisende Noordoostpolder

Al bijna twee jaar staat burgemeester Roger de Groot aan het hoofd van ‘onze’ polder. Hij vertelt erover: ‘Deze periode is omgevlogen. Ik heb veel mensen ontmoet, ook ondernemers. Ik heb de Noordoostpolder leren kennen als een bruisend gebied met evenementen, dorpsfeesten, sportactiviteiten en allerlei mooie plekken, zoals het Kuinderbos, het Waterloopbos, het Voorsterbos, Schokland en de Rotterdamse Hoek. Ik merk dat mensen van buiten anders tegen de polder aankijken dan wij, daarom zeg ik tegen hen: ‘Kom eens kijken, want de Noordoostpolder zou je weleens kunnen verrassen.’ Op dat gebied hebben we nog wel werk te doen.’

Burgemeester RogerdeGroot

Gemaakt in dé Noordoostpolder

‘Gemaakt in dé Noordoostpolder’, de slogan om de polder te promoten, is om die reden bedacht. Roger de Groot: ‘Bedrijven mogen meer uitstralen dat ze trots zijn op dit gebied. De producten uit de Noordoostpolder gaan naar een groot deel van Europa en zelfs nog verder. Dat is iets om trots op te zijn. OndernemersZINe, dit magazine voor en door ondernemers, laat ook trotse ondernemers zien. Als je dat samen laat zien, straal je kracht uit. Dat kan verbindend werken. We hebben meer verbinders in de polder, zoals het Agrofoodcluster, het Innovatiecluster, telersorganisatie NieuwLand en BV Noordoostpolder. Als je weet wat je aan elkaar hebt, kun je elkaar versterken.’

Aantrekkelijk woongebied

Net als in veel andere gebieden in Nederland is het in de Noordoostpolder moeilijk om werknemers te vinden. Bovendien heeft de polder als woongebied geen sexy imago. Maakt dat het lastiger om goed personeel te vinden? ‘Regio Zwolle is een samenwerkingsverband van 22 gemeenten. Noordoostpolder valt daarin op door het grote aantal arbeidsplaatsen. We staan in de top vijf. Toch werken hier vooral mensen van buiten de polder. Om voor de toekomst genoeg mankracht te krijgen, moeten we de pluspunten van het werken én wonen dus beter laten zien. Ik hoor verhalen van mensen die hier vroeger zijn komen wonen, omdat hier toevallig woonruimte was. Ze zijn nooit meer weggegaan. En ik hoor jongeren die graag in de polder willen blijven wonen, maar geen woning kunnen vinden. Daar gaan we als gemeente mee aan de slag.’

Stip op de horizon

Dit magazine heeft als thema ‘Stip op de horizon’. Hoe kijkt de burgemeester tegen dit onderwerp aan?

‘Ik heb gesolliciteerd naar mijn functie, omdat er in de polder veel ontwikkelingen op ons afkomen. Wellicht kan ik bijdragen aan de ommekeer voor hoe de polder er over 20 jaar uitziet. We moeten 8000 woningen bijbouwen. Dat betekent extra inwoners. We lobbyen voor de Lelylijn. In Marknesse komt een Mobiliteit en Infrastructuur kennis- en testcentrum. De zelfrijdende auto’s van de toekomst worden hier onderzocht. Ook hebben we in de polder toekomstgerichte landbouw. Ik denk dat de Noordoostpolder veel gaat bepalen. Bij de bedrijven en in alle dorpen zit veel kracht om de schouders eronder te zetten. We moeten nu nadenken over die stip op de horizon en het ons niet laten overkomen. De energieopgave, klimaatadaptie,

we moeten dat nu gaan ontwikkelen. We hebben vorig jaar gevierd dat de Noordoostpolder 80 jaar droog is. We mogen samen het verhaal van de polder vertellen en bepalen hoe we dit naar de toekomst toe gaan uitdragen. Ondernemers kunnen hierin als ambassadeurs van de Noordoostpolder een belangrijke rol spelen. OndernemersZINe is daar een prachtig middel voor.

5
‘Ik zeg tegen mensen van buiten de polder: Kom eens kijken, want het zou je nog weleens kunnen verrassen’
Tekst: Jannette Weultjes

Scholenfusie is goed voor het ROC’

De fusie tussen ROC Friese Poort en het Friesland College is bijna voltooid. Op 1 augustus gaan beide onderwijsinstellingen verder onder de nieuwe naam Firda, waarbij de locaties in de Noordoostpolder van naam veranderen in ‘Firda MBO College Emmeloord-Urk’. Durk Bijma, vestigingsdirecteur van de locaties Emmeloord en Urk, vertelt meer over de ambities voor de toekomst.

en medewerkers kunnen interesseren om hiernaartoe te komen. Zonder het samengaan van ROC Friese Poort en het Friesland College zou dat lastiger worden.’

Een leven lang leren

Maatwerk

‘De fusie is goed voor de school en voor de regio, want hierdoor wordt de positie van het ROC in Flevoland verder verstevigd. We bieden relatief kleine opleidingen, die we dankzij de fusie beter kunnen faciliteren. We kunnen dus ons huidige brede aanbod in stand houden, en daarmee er ook voor zorgen dat we zowel studenten als medewerkers kunnen behouden voor de polder en potentiële nieuwe studenten

Durk vervolgt: ‘Er is op dit moment een grote krapte op de arbeidsmarkt, en die dreigt in de komende jaren nog groter te worden. Omdat ongeveer een derde van onze studentenpopulatie bestaat uit volwassenen, gaan we ons ook richten op ‘een leven lang leren’, waarbij we met ons volwassenenonderwijs mogelijkheden bieden om een opleiding te laten combineren met werk bij bedrijven en (zorg)instellingen.’

Flexibel onderwijs

‘Verder is het onderwijs zich zodanig aan het ontwikkelen, dat studenten in de toekomst niet alleen kiezen wat ze willen leren, maar ook hoe ze dat doen en wanneer ze dat doen. De student wil dus flexibeler leren en wij willen daar rekening mee houden.’

‘We hebben grote ambities voor de toekomst. Zo gaan we ons aanbod zó vormgeven dat we een flexibel onderwijsaanbod kunnen bieden voor het werkveld. Dat onderwijs ontwikkelen we in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven. Er is al een samenwerking met bedrijven in het Agrofoodcluster, Urk Maritiem en het innovatiecluster techniek, maar die samenwerkingsverbanden gaan we intensiveren en uitbreiden.’

Sterker staan

Durk ziet de toekomst helemaal zitten: ‘De fusie is een mooie stap, omdat we als onderwijsinstelling sterker staan. Door de fusie worden we een van de grotere MBO-instellingen van Nederland, met zo’n 24.000 studenten. Onze kracht hierbij is dat we niet geconcentreerd zijn in de grote steden, maar goed vertegenwoordigd zijn in de regio! Er is een sterke verbinding met de regio, zodat we studenten en arbeidskrachten kunnen behouden.’

Espelerlaan 74, 8302 DC Emmeloord / Lange Riet 2, 8321 XA Urk emmeloord@rocfriesepoort.nl rocfriesepoort.nl ROC Friese Poort
Durk
‘Onze kracht is dat we goed vertegenwoordigd zijn in de regio’
6

‘Strandpaviljoen wordt elk jaar beter’

Het was in 2020 een gewaagde stap van Ronnie en Jankelina Hoefnagel: zonder ervaring in de horeca het strandpaviljoen van Urk gaan uitbaten. Maar het bleek een goede beslissing, want het paviljoen loopt goed.

Zoon Feike, die sinds het voorjaar van 2022 in de zaak werkt als allround medewerker, vertelt: ‘Mijn vader had eerder een groothandel in vis, en mijn moeder kookte al jarenlang graag voor anderen. De gemeente Urk, die eigenaar is van het paviljoen, zocht een uitbater en mijn ouders zijn toen het avontuur aangegaan. Gedurende de lockdowns in coronatijd kon de zaak weliswaar niet open zijn, maar die situatie gaf mijn ouders wél de gelegenheid om allerlei

verbeteringen aan te brengen in en bij het paviljoen. Zo is de ruimte voor de keuken uitgebreid, waardoor in de toekomst het aanbod verder vergroot kan worden.’

Kwaliteit

Feike vervolgt: ‘Het strandpaviljoen is nu dagelijks geopend voor drankjes en gebak. Verder zijn we gespecialiseerd in feesten en andere laagdrempelige bijeenkomsten. Daar is nu al veel vraag naar. En we willen op termijn meer gerechten van goede kwaliteit gaan serveren. De basis staat nu, en het wordt elk jaar beter, zodat het uiteindelijk een mooi concept wordt. En daar wil ik ook aan bijdragen. Het is hard werken, maar het is mooi om te zien dat het nu al een succes is!’

Populaire kibbeling

In de korte periode dat Het Strandpaviljoen Urk open is, hebben een aantal onderdelen van de menukaart al een behoorlijke reputatie gekregen. Feike: ‘Zo komen veel klanten meerdere keren terug voor onze kibbeling, en soms komen ze ook van ver. Ik bak de kibbeling op mijn eigen manier, en ook de saus maak ik zelf. Klanten zeggen dat ze mijn kibbeling heel lekker vinden, en daardoor weet ik dat ik het goed doe. En verder zijn onze hamburgers populair. We proberen het met ons aanbod net wat anders te doen dan anderen.’

7 Staversekade 1, 8321 EN Urk Tel. 06-51210286 info@hetstrandpaviljoenurk.nl hetstrandpaviljoenurk.nl
Het Strandpaviljoen Urk
‘Mooi om te zien dat het nu al een succes is’
Feike

‘Video onmisbaar in huidige marketingstrategie’

‘Klanten zijn op veel manieren te bereiken en video is één van de meest effectieve’, zegt Victor Brooimans van Victor Video, dat zich richt op de agrarische sector. ‘De meeste tijd besteed ik niet aan filmen, maar in plannen maken, voorbesprekingen en monteren.’

‘Ik vind dat video onmisbaar is in de huidige marketingstrategie. Je kunt daarmee als bedrijf beter en doeltreffender je boodschap overbrengen en een verhaal vertellen. Kijkers gaan mee in dat verhaal. Een goed gemaakte video kan niet alleen de naamsbekendheid vergroten, maar ook zorgen voor bijvoorbeeld een grotere afname van een product of de afname van andere producten dan het al bekende aanbod. Verder kan video een rol spelen in de aftersales. Zo kun je met een uitlegvideo laten zien hoe je de levensduur van een apparaat of machine kunt verlengen. Als specialist in de agrarische sector ken ik de doelgroep en weet ik wat er speelt en waar klanten van de opdrachtgever op letten. Die aspecten laat ik ook zien in mijn video’s. Mijn belangrijkste tip: maak een duidelijke videostrategie. Bedenk hierin welke boodschap je wilt overbrengen, en pas het soort video daarop aan. Zo haal je meer uit video.’

Westergolaan 46, 8302 LD Emmeloord Tel. 06-11399940 info@victor-video.nl victor­video.nl

Nelson Kasten op Maat

Sijmen

Sijmen de Boer van Nelson Kasten op Maat is duidelijk over de uitgangspunten van het bedrijf: ‘Je moet doen wat je belooft, en als er onverhoopt toch wat misgaat, moet je flexibel zijn en een oplossing proberen te vinden. Klanten waarderen dat. Als klanten bellen, krijgen ze niet eerst een verzoek om een keuze te maken in een keuzemenu, maar ze krijgen snel de juiste persoon aan de lijn.’

Sijmen adviseert andere ondernemers om meer te doen met de nieuwe online mogelijkheden. ‘De wereld verandert, en online krijgt een steeds grotere rol. Ook wij willen klanten nóg beter van dienst zijn. Zo lanceren we binnenkort een online 3D-configuratietool, waarbij geïnteresseerden zelf thuis hun ideale kast kunnen samenstellen en visualiseren in de ruimte waar de kast moet komen te staan. Daarbij is veel mogelijk; ook bijvoorbeeld schuine kasten. De klant kan allerlei soorten kasten en elementen aanklikken en naar de gewenste plek slepen. Wanneer de voorlopige keuze gemaakt is, zijn ook gelijk de prijs en de levertijd te zien. Dat is erg handig, want zo kan de klant zich beter voorbereiden op een bezoek aan de showroom, of zelfs de kast gelijk online bestellen en thuis laten bezorgen!’

8 Victor Video
Hoornse Hop 5, 8321 WX Urk Tel. 0527-275698 info@nelsonkastenopmaat.nl nelsonkastenopmaat.nl
‘Online krijgt een steeds grotere rol’
Victor

Samen komen we verder!’

Voorzitter Kees van der Sar van Bedrijven Voor Noordoostpolder: ‘We zijn als vereniging een serieuze gesprekspartner voor allerlei partijen. Zij hoeven zo niet met verschillende ondernemers aan tafel om plannen te bespreken. Als voorzitter houd ik me met diverse zaken bezig binnen de vereniging, maar dat vind ik leuk. Ik ben zelf ook ondernemer geweest, dus ik weet hoe dat is en wat je kunt tegenkomen.’

‘In de Noordoostpolder hebben we veel goede grond en prachtige bedrijven, waarvan sommigen in heel Europa of zelfs wereldwijd opereren. Het is goed om daar trots op te zijn en voor hun belangen op te komen. Daar zijn wij voor, en we helpen ondernemers als ze bijvoorbeeld vragen hebben over mogelijke subsidiëring van een activiteit. De vereniging heeft daarvoor de kennis en de contacten, zodat ondernemers niet zelf het wiel hoeven uit te vinden. We willen daarbij polderbreed opereren, want dat heeft een toegevoegde waarde ten opzichte van het werk van de lokale ondernemersverenigingen. Ondernemers die zich bij ons aansluiten, worden er altijd beter van. Samen komen we verder!’

Noordzijde 6A, 8302 GL Emmeloord Tel. 06-25300334 info@bvnoordoostpolder.nl bvnoordoostpolder.nl

Service wordt belangrijker’

Lori Duin van Better Business Travel: ‘Het kan zijn dat je goedkoper uit bent als je zelf online je zakenreis regelt. Maar als er op één of andere manier iets misgaat onderweg of op je bestemming, dan wil je kunnen terugvallen op iemand die weet wat de opties zijn. Die service krijg je niet als je online je reis boekt, want je moet in dat geval zelf maar zien wat je voor elkaar kunt krijgen. Ook kan het zijn dat de medewerkers achter de website onbereikbaar zijn. Dan geldt ook hier ‘goedkoop is duurkoop’.’

‘Ik sta altijd klaar voor de klant. Mijn telefoon ligt naast m’n bed, dus ik kan zó in actie komen wanneer dat nodig is. Voor die service betalen de klanten ook, maar gelukkig realiseren steeds meer mensen zich dat dat ook wat waard is. En zeker vliegen is ingewikkelder geworden rond bijvoorbeeld coronaregels, verplichte vaccinaties en visa. Daarom wordt in mijn vak serviceverlening steeds belangrijker. Ik ken de regels in de verschillende landen, zodat de klant niet voor verrassingen komt te staan. En gelukkig kan ik er ook nog regelmatig voor zorgen dat mijn klanten geld besparen op hun reizen!’

9
Einsteinhage 9, 8302 WN Emmeloord Tel. 0527-857788 / 06-10941233 lori@bbtl.nl betterbusinesstravel.nl
Kees Better Business Travel
Bedrijven Voor Noordoostpolder (BVN)
Lori

‘Samen bouwen we de agrofabriek van de toekomst’

Waar zouden boeren tegenwoordig zijn zonder machines? Eqraft biedt een totaalconcept voor de agrarische sector, met een focus op het ontwerpen, bouwen en onderhouden van slimme machines voor de verwerking van bulkgoederen als aardappelen en uien.

engineers zorgen ervoor dat de machines blijven doen wat ze moeten doen. We opereren internationaal en zijn voor onze opdrachtgevers als het ware één aannemer, die alles regelt wat nodig is.’

Fabriek van de toekomst

Wouter Kaptijn, CFO bij Eqraft, zegt over het bedrijf: ‘De machines die wij maken, zijn niet alleen robuust en krachtig, maar kunnen ook hoge volumes aan. Ook kunnen onze machines goed met elkaar communiceren door middel van onze eigen software. Dat is belangrijk, want je wilt niet dat het hele productieproces stil komt te liggen wanneer er met één machine wat aan de hand is. Onze

‘De huidige trend is dat er steeds grotere fabrieken verrijzen in Europa en Amerika. Die hebben alles onder één dak, van de invoer, het sorteren en de opslag tot aan de verpakking voor supermarkten of de export met bigbags. Onze hightech machines en software zorgen ervoor dat onze klanten snel, flexibel en betrouwbaar kunnen produceren met zo min mogelijk menselijke arbeid. Regelmatig mondt de vraag naar een nieuwe verwerkingslijn uit in een compleet nieuwe fabriek, omdat dat uiteindelijk veel efficiënter blijkt. Dat vereist een intensieve samenwerking met onze opdrachtgever en veel vertrouwen

over en weer. Samen bouwen we de agrofabriek van de toekomst. Eqraft is totaalleverancier van dit concept.’

Bevlogenheid

‘Dat kunnen we ook doen door ons bevlogen personeel. Bevlogenheid, passie en plezier vormen de basis van een onderneming. Als het daarmee goed zit, kun je als bedrijf heel ver komen. Wanneer iedereen, in alle lagen van het bedrijf, diezelfde drive heeft, hoef je als management maar weinig bij te sturen!’

Trots

Wouter is trots op het bedrijf waar hij werkt: ‘Ik vind het mooi dat een bedrijf als Eqraft in de Noordoostpolder gevestigd is. Veel hightech bedrijven zitten toch meer in de Randstad of het zuiden van het land. We hebben daarbij als voordeel dat we op een gemakkelijk bereikbare locatie zitten, en omgekeerd kunnen we opdrachtgevers uit de rest van het land snel bereiken.’

10
Eqraft Fabrieksweg 2, 8304 AT Emmeloord Tel. 0527-256130 info@eqraft.com eqraft.nl
‘We zijn als het ware één aannemer, die alles regelt’
Wouter

‘We geloven in de nuchtere aanpak!’

‘Waar we nogal eens tegenaan lopen is dat bedrijven vaak niet goed genoeg weten wat NUGTR allemaal voor hen kan betekenen’, begint commercieel directeur Benny van der Kooi van NUGTR. ‘Onze klanten zien wel losse diensten, maar niet ons complete aanbod, en dat is jammer, want als ik vertel wat we nog meer kunnen bieden, zeggen ze vaak ‘O, doen jullie dat óók?’’

‘Om die situatie te verbeteren, zijn we een jaar geleden begonnen met een strategische blauwdruk om NUGTR te herpositioneren en dit te vertalen naar een iets andere huisstijl die onze identiteit uitdraagt. Dit herpositioneren is iets wat we ook met regelmaat doen voor onze klanten: de merkstrategie doorzetten naar een visuele identiteit die past bij het merk. Hiervoor werken er bij ons allerlei professionals die gespecialiseerd zijn in verschillende

vakgebieden: merkstrategie, visuele identiteit, webdevelopment en signing. Best veel onder één dak dus! Wij willen mensen en merken verbinden door samen betekenisvolle impact te creëren. We zijn een vooral creatief bureau dat merken in beweging brengt én houdt.’

Mensen

‘We heten niet voor niets ‘NUGTR’, want we geloven in ondernemen op een nuchtere manier. Dicht bij jezelf blijven en eerlijk zijn. We zijn iedere dag opnieuw bezig met het creëren van betekenisvolle impact tussen merk en mens. Wij gaan voor een duurzame relatie; niet alleen met onze klanten, maar met álle relaties en natuurlijk onze eigen werknemers.’

Nuchterheid uit de polder

‘Ons werkgebied is op dit moment de Noordoostpolder en steeds vaker ook hierbuiten. Het is onze ambitie om bedrijven aan ons te verbinden die behoefte hebben aan een duidelijke merkstrategie. We zien weleens dat merken uit de Noordoostpolder bij bureaus in de Randstad aankloppen voor een fancy concept dat er goed uitziet. Hoe leuk zou het zijn als bedrijven uit de Randstad bij ons zouden aankloppen voor een NUGTR concept dat wérkt?’

Benny: ‘In de polder zijn allerlei prachtige bedrijven waarop men trots mag zijn. Onze denkers, doeners en mooi-makers bouwen dagelijks met passie aan strategie en visualisatie van de merkidentiteit.’

11
Ecopark 63, 8305 BJ Emmeloord Tel. 0527-858580 info@nugtr.nl nugtr.nl
‘We zijn een creatief bureau dat merken in beweging brengt én houdt’
NUGTR
Benny

‘We willen verbinden en inspireren’

Team OndernemersZINe vertelt over hun ‘Why’ voor het initiatief en de samenwerking.

12

Ramona van Urk

Communicatie en acquisitie

Waarom dit magazine?

‘Ik wilde een magazine maken voor ondernemers dat gericht is op het delen van kennis. Zoiets was er namelijk nog niet. Er zijn wel de nieuwsbrieven van Economische Zaken en de Bedrijvenkringen, maar die uitgaven gaan alleen naar de leden of ondernemers in één gemeente. Ons magazine daarentegen is bestemd voor álle ondernemers in de Noordoostpolder en Urk. Mijn insteek was om ondernemers te laten vertellen over hun ervaringen, maar ook teleurstellingen, zodat anderen daar mogelijk van kunnen leren. Ik wilde dit in een tastbaar product aanbieden, in cohesie met het online zichtbaar zijn.’

Hoe ben je ermee van start gegaan?

‘Ik heb de samenwerking gezocht met mensen uit mijn netwerk, die dezelfde visie delen op mijn idee. Pas dan is een team gemotiveerd! Ik ben dan ook heel blij met de professionaliteit van Sjors en Elianne. Daarnaast werk ik al ruim 18 jaar met stagiaires Marketing Communicatie. Dat is ook gelijk mijn tip voor andere ondernemers: geef stagiaires verantwoordelijkheden en laat hen echt deel uitmaken van het team. Dat kan je nog verrassen!’

Wat is jouw eigen ‘stip op de horizon’ voor het magazine?

‘Het zou mooi zijn als ‘OndernemersZINe’ waardering krijgt van ondernemers, en dat steeds meer bedrijven willen meedoen. Met het magazine willen we verbinden en inspireren. Als ondernemer doe je het niet alleen. Je moet elkaar verder op weg helpen, en dit magazine zie ik als een instrument daarvoor. En het moet ook gewoon een leuk en leesbaar blad zijn.’

Elianne Schotanus

Grafisch ontwerp

Welk aandeel heb jij in het magazine? De concrete ideeën van Ramona, de teksten van ForYou Media en de foto’s van Sjors heb ik samengebracht in dit magazine. Ik ben gestart met het bepalen van het stramien, de marges en de kolomverdeling. Deze elementen vormen samen de basis van het ontwerp. Door middel van deze basis zorg ik ervoor dat er geen ‘zwevende’ elementen op de pagina ontstaan. Zie het als een soort bindmiddel.

Sjors Evers

Fotografie

Wat was jouw insteek voor de fotografie?

‘Het is altijd mijn doel om de fotografie van meerwaarde te laten zijn voor de opdrachtgever; om het gestelde doel te bereiken. Voor dit magazine moesten de foto’s iets toevoegen aan het verhaal van de ondernemers. Het gaat niet om een simpel ‘plaatje bij het praatje’, maar de foto moet ook een eyecatcher zijn en de lezer triggeren om het verhaal te lezen.’

Hoe ben je te werk gegaan?

Het ontwerp van dit magazine bestaat uit een blauwgroen kleurenpalet en twee contrasterende fonts (lettertypes in verschillende diktes). Deze fonts zorgen voor een speelse twist in de strakke vormgeving. De halve groene cirkel en de schuine vormen, geven een interessant grafisch beeld en zorgen voor herkenning door het magazine.

Wat kun je in het algemeen zeggen over jouw uitgangspunten?

Na mijn grafische opleiding heb ik een studie aan de kunstacademie afgerond. Dit resulteert erin dat ik over verschillende disciplines beschik en ook met verschillende materialen werk. Ik ben gespecialiseerd in het concreet maken en visualiseren van communicatie. Het gekozen middel, in dit geval een magazine, moet passen bij het doel waar deze voor wordt ingezet. Het ontwerp hiervan moet niet alleen mooi zijn, maar ook ‘kloppen’. Het moet bij de opdrachtgever passen en de doelgroep aanspreken.

‘Ik ben bij elke ondernemer langsgegaan, waarbij ik vooral ook geïnteresseerd was in de persoon achter de ondernemer. Op basis van het gesprek deed ik de shoot. Voor de uiteindelijke keuze voor het magazine was het belangrijk dat de juiste elementen van het bedrijf zichtbaar zouden zijn. En het is altijd mooi als een geportretteerde openstaat voor creatieve ideeën; dan ga ik de uitdaging aan. Daarbij hield ik in het achterhoofd dat de verschillende foto’s in het magazine wel een eenheid moesten vormen. Het was daarmee intensief maar leuk werk!

Wat maakte dit een aantrekkelijke klus voor jou?

‘Allereerst sprak de achterliggende gedachte van het delen van kennis me aan: ‘voor ondernemers, door ondernemers’. Verder had ik allemaal ontmoetingen met ondernemers uit verschillende branches. Ik kwam terecht in allerlei werelden.

Dat maakte het dan ook afwisselend.

Het blijft een leuk avontuur!’

‘Een ontwerp moet niet alleen mooi zijn, maar ook ‘kloppen’’
Doe je mee in nummer 2? Wij vertellen jouw verhaal graag in OndernemersZINe. 13

‘Als je niks probeert, bereik je ook niks’

‘Ik kom uit een echte ondernemersfamilie’, begint Diana Strampel, oprichter van Wasparfum. ‘Bijna iedereen in de familie heeft een eigen zaak, dus als we bij elkaar zijn, kunnen we sparren en elkaar helpen.

‘Ik werkte eerder bij mijn moeder in de zaak, maar toen ik Wasparfum oprichtte, kwam er van alles op me af. Zo moest ik snel een webshop inrichten en verkooppunten bereid zien te vinden om mijn producten aan te bieden. Gelukkig stond mijn man achter me in mijn ambitie en heeft hij me flink geholpen.’

Groot succes

‘De producten zijn sinds 2018 op de Nederlandse markt, en zijn meteen een groot succes geworden. Het bleek echt een schot in de roos. Al snel hoefde ik niet meer

zelf winkels te benaderen, maar kwamen ze naar mij toe, omdat klanten naar de producten hadden gevraagd. Inmiddels zijn er ruim 800 verkooppunten voor de meer dan 20 verschillende geuren. Ik heb dus ook geen verkoopmedewerker hoeven aan te nemen, maar doe het niet alleen. Ik heb nu 12 medewerkers, waarvan 2 full-time in dienst zijn.’

Risico’s nemen

‘Bij het opstarten van mijn bedrijf heb ik ook het geluk gehad dat ik met goede influencers heb gewerkt, die de bekendheid van de producten hebben vergroot op social media. En natuurlijk waren er ook

tegenvallers, maar dat geeft niet. Daar heb ik weer van geleerd. Als ondernemer moet je risico’s durven nemen, want als je niks probeert, bereik je ook niks. Ondernemen is vallen en weer opstaan. Gelukkig ben ik niet iemand die de moed snel opgeeft.’

Tweede pand

‘Ik ben Wasparfum vanuit huis begonnen en sinds april 2022 hebben we een groot pand om de voorraden in op te slaan en dat we ook als showroom gebruiken. De ruimte is nu nog groot genoeg, maar het assortiment wordt steeds groter, dus we zijn al voorzichtig aan het rondkijken naar een tweede pand!’

Exclusief dealerschap

De producten van Wasparfum worden al jarenlang gemaakt en verkocht in Italië, en zijn sinds 2018 op de Nederlandse markt, waar Wasparfum het exclusieve dealerschap heeft.

Wasparfum
‘Het bleek echt een schot in de roos’
Griend 28, 8321 MN Urk Tel. 06-16008526 info@wasparfum.nl wasparfum.nl 14
Diana

‘Geef gasten op het juiste moment aandacht’

‘Restaurant Blue is in september 2019 opengegaan’, vertelt operational manager Glenn Yiu. ‘We bieden zowel de Aziatische als de Europese keuken en zijn dus als het ware een ‘fusion’restaurant. Maar dat betekent bij ons niet dat we Europese ingrediënten in Aziatische gerechten verwerken: wij serveren echte traditionele Aziatische gerechten en Europese gerechten. We hebben dus twee authentieke keukens.’

door Visco meerdere malen per week rechtstreeks uit Sri Lanka geïmporteerd, waardoor we superieure tonijn kunnen serveren. Er is tussen restaurants verschil in kwaliteit rond deze vissoort, maar door de rechtstreekse verbinding zijn we gegarandeerd van een constante levering en hoge kwaliteit.’ Verder krijgt het restaurant, dankzij de eigen kotter uit de Visco groep, elke week kraakverse Noordzeevis binnen, die handmatig uitgezocht wordt.

Verse sushi

Het restaurant heeft Visco als moederbedrijf. Visco is een totaalleverancier op het gebied van horeca en haalt uit alle windstreken de beste kwaliteit vis, maar ook andere ingrediënten en producten, naar Urk. En hier profiteert het restaurant van. Glenn: ‘Eén van onze smaakmakers op de menukaart is onze tonijn. Die wordt

‘We hebben ook sushi op de kaart. Hierbij ligt de focus vooral op de versheid van de ingrediënten. De ingrediënten zelf zijn overal eigenlijk hetzelfde, maar door de aanlevering door Visco kunnen we ons toch onderscheiden.’

Groepen en zakelijke lunches

‘Wat nog niet iedereen weet, is dat wij ook geopend zijn voor zakelijke lunches en groepen. Voor groepen vanaf 9 personen kunnen we een compleet menu naar wens

samenstellen. We hebben hiervoor ook een aparte afsluitbare ruimte met plek voor maximaal 40 personen, die door de groep eventueel kan worden ingericht en aangekleed. Echt ideaal! Daarnaast zijn we momenteel op vrijdag en zaterdag open voor de lunch, en dit willen we richting de zomer graag uitbreiden.’

Gastvrijheid

Glenn: ‘De meerwaarde van ons restaurant zit ‘m in de ambiance en de gastvrijheid. De gastvrouwen en gastheren spelen daar een grote rol in. Ik vind dat je als restaurant gasten moet ontvangen alsof je ze binnenlaat in je eigen huis. Geef ze op de juiste momenten aandacht, dus ook na het afrekenen. Sluit de avond af met een praatje en begeleid het gezelschap naar de garderobe. Dat maakt zo’n avond compleet. Gasten koesteren zulke momenten.’

15
Burgemeester J. Schipperkade 8, 8321 EH Urk Tel. 0527-745083 info@restaurantblue.nl restaurantblue.nl
‘Ontvang je gasten alsof je ze binnenlaat in je eigen huis’
Restaurant Blue

‘We weten wat er speelt in deze omgeving’

Het Notarieel is een notariskantoor met acht vestigingen in Noordoost- en MiddenNederland, waaronder in de polder. Sinds de overname van Pekel en Klein notarissen in 2020 is Het Notarieel actief in Emmeloord.

We spreken notaris/partner Hans-Willem Heetebrij in zijn kantoor op het bedrijventerrein aan Ecopark. Hans-Willem: ‘Met ons fullservice concept bieden we voor heel veel vragen van cliënten een passende oplossing. We hebben concernbreed veel verschillende expertises in huis, terwijl men bij ons toch bij één ‘loket’ terecht kan. Daarmee zijn we weliswaar groot qua bedrijfsomvang, maar lokaal nog altijd het notariskantoor op de hoek. En dat vinden mensen prettig.’

Levenspad

Het kantoor in Emmeloord is gespecialiseerd in ondernemingsrecht, familierecht en vastgoedrecht, voor zowel particulieren als bedrijven. Hans-Willem: ‘Het draait bij ons om belangrijke levensmomenten. Wij leggen

de wensen en afspraken rondom deze levensmomenten voor onze cliënten juridisch vast. Denk aan een huis kopen, trouwen, de oprichting van een bedrijf of de nalatenschap.’

Kennis delen

‘Bij ons op kantoor weten we wat er in en om Emmeloord speelt. Zo is hier veel bedrijvigheid en wordt er ook veel gebouwd. We zijn betrokken bij diverse projecten en activiteiten in de stad. Mensen vinden het prettig als je de omgeving kent en daar zelf actief bent. Uiteindelijk moet je het toch samen doen!’

Goed geregeld

De Noordoostpolder heeft een ‘doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg’-mentaliteit. Dat vindt Hans Willem prettig: ‘Wij kennen onze cliënten

en kunnen goed met ze meedenken over de keuzes die ze maken, ergens in hun leven. Uiteindelijk gaat het erom dat ze de beste beslissingen maken en wij die notarieel goed vastleggen. Dat geeft duidelijkheid en rust.’

Online dossier

Het Notarieel wil zijn cliënten gemak bieden, onder andere met behulp van een online dossier. Op de site van Het Notarieel kunnen cliënten inloggen in een goed beveiligde omgeving, waar ze hun persoonlijke documenten kunnen inzien. Wanneer een cliënt daar toestemming voor geeft, kan Het Notarieel relevante documenten delen met bijvoorbeeld een makelaar of een hypotheekverstrekker. Dat werkt efficiënt en voorkomt dat er fouten worden gemaakt in de gegevensuitwisseling.

Ecopark 42, 8305 BK Emmeloord Tel. 0527-615931 emmeloord@hetnotarieel.nl hetnotarieel.nl 16
Het Notarieel
‘Wij hebben voor veel vragen een passende oplossing’
Hans-Willem

‘Met onze olie een betere motor’

In een gemeente als Urk, waar zoveel scheepvaart is, is het niet vreemd dat er ruimte was voor een bedrijf dat zich bezighoudt met smeer- en koelmiddelen voor motoren in de maritieme sector. Sinds kort is dat bedrijf er: MPU Fluid Technology, waarbij ‘MPU’ staat voor ‘Marine Power Urk’.

voorraad. Daarvoor werken we exclusief samen met leverancier Valvoline.’

Voordelen

Eigenaar Maarten Bakker, die al het bedrijf Engine Power Holland had op Urk, vertelt: ‘Er was in ons land nog niet zoveel expertise rond smeer- en koelmiddelen. Welke middelen gebruik je voor welke motor? Welke effecten heeft een bepaald middel op de prestaties? Hoe voorkom je dat er iets misgaat met de motor? Hiervoor is MPU Fluid Technology opgericht. Wij hebben voor alle motoren de juiste koel- en smeermiddelen op

Over de voordelen van de olie van Valvoline en de rol van MPU Fluid Technology is hij duidelijk: ‘Met onze producten en advies heeft de klant minder afvalstromen en is er minder kans op problemen met de motor, waardoor die langer meegaat, en dat levert weer een kostenbesparing op. Bovendien hebben onze producten niet alleen gunstige effecten op de motor, maar ook op de mate van de uitstoot van CO2. Wanneer je namelijk de juiste olie gebruikt, kun je bijna helemaal CO2-neutraal werken.’

Andere sectoren

Maarten wil de kennis die het bedrijf heeft niet beperken tot alleen de maritieme sector: ‘Hier in de polder zijn er natuurlijk veel agrarische bedrijven met machines en bijvoorbeeld transportbedrijven die we kunnen helpen. En er zijn natuurlijk

zware machines voor bijvoorbeeld de wegenbouw. Allemaal werken ze met motoren die goed moeten blijven presteren. Ook voor die ondernemingen willen wij er zijn.’

Uitbreiding

Hoewel MPU Fluid Technology nog maar kort bestaat, heeft Maarten grote plannen met het bedrijf: ‘We willen onze service op termijn uitbreiden naar de hele Noordoostpolder, en wellicht heel Flevoland. We denken namelijk dat er genoeg behoefte is aan onze diensten.’

Eigen laboratorium

Omdat de markt in de wereld van de brandstoffen snel verandert, heeft MPU Fluid Technology een eigen laboratorium, dat ook voor klanten bedoeld is. Ze kunnen hier namelijk onderzoek laten doen naar de door hen gebruikte middelen.

17 Domineesweg 31, 8321 DZ Urk Tel. 0527-820992 / 06-12743188 info@mpufluid.nl mpufluid.nl
‘Met de juiste olie kun je bijna CO2-neutraal opereren’
MPU Fluid Technology
Foto: MPU Fluid Technology Maarten

Hans Wijnants

Hans Wijnants (64 jaar) woont in het buitengebied van Emmeloord. Van mei 2014 tot 2022 was hij wethouder Economische Zaken, Financiën en Onderwijs in de gemeente Noordoostpolder. Hans komt uit een ondernemersgezin. Zijn vader verhuisde in 1974 zijn groothandel in interieur fournituren naar Emmeloord. In 1994 nam Hans het bedrijf over dat is gestart door zijn opa in 1919, waarbij de orders van klanten via een bakfiets in Amsterdam werden geleverd. Hans is nu DGA bij Akta Trading, Emmeloord.

Hoe zou je jezelf in een notendop omschrijven met alle kennis en levenservaring van nu?

Eigenlijk nog steeds als dat jongetje dat de kleinste van de klas was en moest knokken om gezien en erkend te worden. Veel ervaring opgedaan in ondernemen, omgang met medewerkers, klanten en leveranciers, waarbij je vooral niet alle wijsheid zelf in pacht hoeft te hebben. Slim gebruik maken van de ervaring van anderen, maar wel altijd positief kritisch zijn, weg van de gebaande paden en echt het verschil willen maken en iets achterlaten.

Na 8 jaar als wethouder in de Noordoostpolder ben je verder gegaan in je bedrijf Akta Trading. Liep je ergens tegenaan toen je terug stapte in de ondernemerswereld?

De vraag was natuurlijk of ze wel op mij zaten te wachten? Ik zou toch allemaal leuke dingen gaan doen nu mijn agenda niet meer door de gemeente zou worden bepaald? Tijdens mijn werk als wethouder zat ik meer in de rol van aandeelhouder, maar deed ik bewust nog wel alle betalingen en bezocht ook beurzen. Het team van in totaal zeven personen

draait onder de leiding van directeur Paul Reijntjens prima. Het was dus even zoeken naar wat ik wel en niet wilde doen en waar ik van nut kan zijn.

Daarom heb ik mij volledig gericht op het verder in de markt zetten van de nieuwe Multi-bit schroevendraaiers van Megapro op de Europese markt. Je stapt op een rijdende trein en er zit al een machinist op. Zorg dat je de mensen de ruimte geeft om hun werk te doen en vind zelf een taak waar je ook energie van krijgt, zodat je van toegevoegde waarde bent. Als je geen wethouder meer bent, dan doe je er niet meer toe voor mensen die afhankelijk zijn van de gemeente. Als eigenaar van het bedrijf doe je er altijd toe, maar moet je ook je rol en beperkingen kennen.

Kijk je nu, als directeur, anders tegen bepaalde zaken aan?

De ontwikkelingen binnen een bedrijf gaan razendsnel. De verschuivingen in het benaderen van klanten veranderd ook. Old-school klantbenaderingen gaan niet meer op, hoewel gunning van de handel aan jouw bedrijf in de kern van groot belang is als het om advisering van klanten gaat. Kennis van zaken, onderhouden van persoonlijk contact met je klanten en leveranciers is van groot belang, maar er zijn tegenwoordig meerdere wegen die moeten worden bewandeld. Je moet openstaan voor

nieuwe ontwikkelingen, social media, omni-channel benaderingen en nu ook de invloed van AI die iedereen tot kennisdeler maakt.

Wat zijn volgens jou momenteel mooie economische ontwikkelingen in de Noordoostpolder?

Je hoeft maar om je heen te kijken om te zien dat het goed gaat met de Noordoostpolder. Het bestaande bedrijventerrein loopt vol met mooie nieuwe panden van polderbedrijven die op eigen kracht verder groeien. De nieuwe gebiedsmarketing campagne 'Gemaakt in de Noordoostpolder’ draagt dat uit en bedrijven en inwoners gaan de waarde van hun omgeving steeds meer zien. Er zijn mooie nieuwe bedrijven bijgekomen.

De realisatie van de Lelylijn komt steeds dichterbij, als we maar samen daarin willen optrekken. Een betere bereikbaarheid maakt ook dat we aantrekkelijk blijven als werkgevers. Er zijn nog grote uitdagingen op het gebied van personeel. Ik ben bezorgd over de afhankelijkheid van ons bedrijfsleven, in de agrarische sector, maakindustrie en logistiek van arbeidsmigranten. We moeten op zoek naar een goede balans in wonen en werken.

Naast personeel ligt er nog een grote uitdaging op het gebied van de energietransitie bij onze inwoners en bedrijven. Samen moeten we aan de slag om daar stappen in te maken. De technische mogelijkheden volgen elkaar razendsnel op en ook de investeringen die ermee gemoeid zijn, zijn niet door iedereen op te brengen. De wijze waarop we de energietransitie invullen, is wel voor iedereen zichtbaar. Daarom wil ik mij inzetten, dat onze inwoners en bedrijven aan de voorkant breed meegenomen worden in de keuzes die gemaakt gaan

18 De OndernemersZINe van
‘Je moet openstaan voor nieuwe ontwikkelingen’

Wat is jouw stip op de horizon?

Akta Trading is de exclusieve verdeler van Martor veiligheidsmessen. Dat doen we al 40 jaar. We moeten ons blijven bewijzen, dat we toegevoegde waarde leveren aan onze klanten en leverancier. Het is belangrijk om niet afhankelijk te zijn en dus kwetsbaar. Daarom werken we aan spreiding en willen we nog behoorlijk groeien om het bedrijf met andere productgroepen ook interessant te maken voor opvolging.

worden en dat er een groot draagvlak is. Inwoners moeten de mogelijkheid krijgen om per wijk, straat en dorp te participeren. De opbrengsten dienen niet alleen bij een kleine groep investeerders te vallen.

Waar ben je trots op?

Dat ik op tijd de bakens heb verzet. Je bent niet alleen ondernemer maar ook werkgever, een van de mooiste functies die je hebt. Tegelijkertijd ook de lastigste in goede én slechte tijden. Het is zaak om op een integere wijze deze in te vullen. Optimistisch blijven, kansen willen zien en oppakken en ervoor gaan! Daar krijg ik

energie van. Ik ben best impulsief, maar ook creatief, stilzitten kan en wil ik niet. Ik weet ook dat het hebben van tien ideeën goed is, maar één toegepast hebben is beter. Het is de kunst om anderen daarin mee te nemen en niet te verliezen. Ik loop al gauw in zevenmijlslaarzen voor de mensen uit, die je dan niet meer kunnen volgen. Blijf openstaan voor een kritische open houding van de mensen om je heen.

Een van de doelen van ons magazine is ‘kennis delen’. Welke ondernemerstip wil jij met ons delen?

Ik mocht ooit een bijdrage leveren aan een bijeenkomst voor startende ondernemers.

Toen ik zei dat ik het bedrijf van mijn vader had overgenomen als 3e generatie en het bedrijf al sinds 1919 bestaat, zag je iedereen denken; jij hebt makkelijk praten! Maar als je kijkt naar de levenscyclus

van je bedrijf zul je altijd moeten kijken waar je op dat moment zit. Vlak voor de neergangsfase, wil je groeien… Regelmatig moet je op enige afstand kritisch kijken met je mensen waar je staat en waar je naartoe wilt. Voor mij is de techniek van Mindmappen enorm belangrijk om mijn gedachten vast te leggen, erop door te

‘Het hebben van tien

ideeën is goed, maar één toegepast hebben is beter’

bouwen en overzicht te bewaren. Pak een groot leeg A3 vel en begin met het tekenen van het logo van je bedrijf in het midden en trek van daaruit lijnen om bijvoorbeeld een SWOT analyse te maken. Dat helpt je echt verder om out-of-the-box te denken!

19
Hans

‘We hopen dat Faiafood een succes wordt!’

Ook als je al meer dan 20 jaar succesvol bent in je tak van sport, kan het een goed idee zijn om iets nieuws te proberen. Waterman Onions deed het. Naast het leveren van uien aan bedrijven richt Waterman Onions zich nu ook op consumenten, met het merk Faia.

Erik Waterman legt uit hoe dit zo gekomen is: ‘Toen de coronapandemie uitbrak, stelden we onszelf de vraag hoe we het bedrijf verder konden laten groeien. We bedachten dat het een goed idee zou kunnen zijn om ons ook te gaan richten op de consumentenmarkt. Dat was spannend, want dit hadden we nog niet eerder gedaan. We hebben hiervoor een samenwerking gezocht met bedrijven die gember, knoflook en gesneden uien leveren, en hebben samen het merk Faiafood opgericht. De producten worden verkocht onder de naam Faia.’

Vier concepten

‘Gember, knoflook en uien zijn typische smaakmakers van gerechten. We wilden deze ingrediënten gebruiken en aanbieden zonder dat we ze te veel hoefden te bewerken. En dat is gelukt: we bieden nu vier concepten, waaronder puree van de drie ingrediënten en een ‘Quick shot’: een lekker gemberdrankje dat goed is voor het immuunsysteem. Het aardige bij de producten is dat we bijna niets van de ingrediënten weggooien. We richten ons echt op ‘zero waste’. Zo kunnen we van de schil van de uien karton maken, dat als verpakkingsmateriaal kan dienen.’

Gezond én lekker

‘Ons aanbod past helemaal in de huidige trend van duurzaam en lokaal geteelde gemaksvoeding, die niet alleen gezond is, maar ook lekker. Bovendien zijn de

producten lang houdbaar zonder allerlei E-nummers. We hopen dat Faiafood een succes wordt!’

Niet vanzelf

De uitbreiding naar producten voor consumenten ging niet vanzelf. Erik: ‘Het kostte veel tijd om deze nieuwe tak op te zetten en goed te laten functioneren. We moesten namelijk van alles doen wat we niet eerder gedaan hebben, zoals consumenten en bedrijven enthousiast maken voor de producten. Maar het merk staat nu. Er is een logo, er is een website met recepten, en er is een samenwerking met onder andere Verstrade en andere groothandels.’

Waterman Onions Hannie Schaftweg 12, 8304 AR Emmeloord Tel. 0527-617496 info@waterman-onions.nl waterman­onions.nl faiafood.nl
20
‘Dit hadden we nog niet eerder gedaan’
Erik
Wim

Stichting samen zijn we er voor elkaar

De Stichting samen zijn we er voor elkaar in Emmeloord is een vangnet voor mensen die voedselhulp nodig hebben en door omstandigheden (nog) niet (of niet meer) bij de reguliere Voedselbank in Emmeloord terecht kunnen. Sinds 2016 helpt de stichting 125 huishoudens in Emmeloord en 110 huishoudens in de omliggende dorpen met levensmiddelen en sociale ondersteuning. Voor veel mensen is dit van groot belang. Het zou fantastisch zijn wanneer je hieraan een steentje wilt bijdragen!

Naast reguliere voedselhulp (mensen kunnen de hele week een beroep op de stichting doen) organiseert de stichting ook hulp rond thema’s als Sinterklaas, Kerst en Pasen. Voor mensen die geen geld hebben, is dit vaak de manier om ook op feestdagen iets

leuks te kunnen doen voor zichzelf (en vaak de kinderen). Ook het sociale aspect (vereenzaming) houdt de stichting waar mogelijk in de gaten, zodat tijdig maatregelen kunnen worden genomen, wanneer zaken achter de voordeur uit de hand dreigen te lopen. De economische situatie in Nederland (inflatie, prijsverhogingen) maakt helaas veel meer mensen afhankelijk van deze hulpverlening. Zij komen niet meer rond. Door de toenemende vraag en de stijgende prijzen wordt er veel van de stichting gevraagd. De stichting kan worden geholpen met levensmiddelen of financiële giften om de levensmiddelen voor de cliënten aan te schaffen.

Wil je met jouw bedrijf helpen?

Kijk op onze website voor meer informatie.

21
Maria
Tel. 06-31559925 samenzijnweervoorelkaar@hotmail.com stichtingsamenzijnweervoorelkaar.nl

Doe je mee in nummer 2?

Wij vertellen jouw verhaal graag in Ondernemers ZINe

Verschijning: 2x per jaar (apr /nov)

Deelnemers krijgen magazines voor op koffietafels en in wachtruimtes.

Meedoen? Stuur een mail naar info@ondernemerszine.nl

Verspreid in de Noordoostpolder en Urk onder 3000 ondernemers

Ondernemers

22 CADEAUTIP! Heerlijk shoppen op het voormalig eiland Urk. op voormalig eiland Heerlijk shoppen op het voormalig eiland Urk. De Oud Urk Bon is een uitgave van Stichting Urk Promotie. twv 20 EURO OUD URK Heerlijk shoppen op het voormalig eiland Urk. Heerlijk shoppen voormalig eiland Heerlijk shoppen op het voormalig eiland Urk. A Cadeaubon >OUD URK De Oud Urk Bon is een uitgave van Stichting Urk Promotie. 10 EURO VERRASSING! Geef het meest veelzijdige cadeau! Te besteden bij de ondernemers van Winkelcentrum Oud Urk. Verkrijgbaar in diverse coupures bij Tourist Info Urk, Intertoys Koster, Cigo Fides Urkerhard en Kwalitaria De Bolder. Kijk voor meer info op www.oudurkbon.nl
Oproep nr. 2 incl verspreidingskaart etc
e
NOP/ URK
Meer informatie? 0527- 684000 willemdeboer.nl info@willemdeboer.nl Personeelsfeesten Barbecues Entertainment Teambuilding
24 Ondernemers e OndernemersZINe Randweg 25 8304 AS EMMELOORD Ramona: 06 154 325 08 info@ondernemerszine.nl ondernemerszine.nl De kracht van het delen van kennis OndernemersZINe Noordoostpolder OndernemersZINe OndernemersZINe Volg ons op: Freelance Grafisch Ontwerp Gespecialiseerd in het ontwikkelen van visuele communicatie studioems.nl Elianne Schotanus (06) 15 45 77 88 elianne@studioems.nl ‘Ik help ondernemers aan pakkende en sprekende beelden’ www.sjorsevers.com 06 111 188 74 | sjors@sjorsevers.com
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.