Page 1

FINLAND

HYDRAULIIKKA& PNEUMATIIKKA MESSUT 2011 s.17

Tulevaisuuden työkoneet Ahertaako pelloilla miehittämätön työmuurahainen?

CETOP

Huippukoulutusyksikkö Englannissa

JÄTEHUOLTO

Asuntomessuille 2012 moderni putkikeräysjärjestelmä

TIEDE

Hydrauliikan edut tehonkäytössä

Mitä asiakas toivoo hydrauliikan toimittajalta?

FLUID Finland 2/2011 1


Yhdessä, voimme lisätä tuotantoaikaa, lyhentää huoltoaikaa ja ehtiä illaksi kotiin. Nyt on aika kasvattaa tehtaasi tuottavuutta ja kannattavuutta jopa normaalin työajan puitteissa. Parkerin alansa huippua olevilla pneumatiikan ja elektromekaniikan ratkaisuilla, yhdistettynä maailman laajimman liikkeenhallinnan tuotevalikoimaan, voit rakentaa varmatoimisempia ja tehokkaampia koneita. Tuotantolinjoilla tavarat liikkuvat suurella nopeudella ja tarkkuudella. Kehittyneen diagnostiikan avulla voidaan paikallistaa ja korjata linjojen ongelmakohdat pikaisesti. Tämä jättää sinulle runsaasti aikaa ehtiä ajoissa kotiin. Kuulostaako hyvältä? Lue lisää : www.parker.com/dinnertime

www.parker.com/dinnertime parker.finland@parker.com


FINLAND National Fluid Power Centre on CETOP -koulutuksen pioneeri ja kasvanut johtavaksi koulutuskeskuksesi. FHPAn edustajat tutustuivat oppilaitokseen. Sivu 11 Pääkirjoitus .................................................... 7 Työkoneiden tulevaisuus ................................... 8 CETOP -koulutuksen näyteikkuna ...................... 11 Koulutus Suomessa ......................................... 13 Suomalainen osaaminen on rautaa maailmalla ... 14 Hydrauliikka & pneumatiikka 2011 -messut ........ 17 Asiakkaan silmin ............................................25 Uusinta uutta jätehuollossa ..............................27 Tehonkäyttöä tulevaisuudessa ......................... 30 Vakuumipakkaus säästää ................................35 Nimityksiä ....................................................37 Lyhyesti ........................................................38

www.fluidfinland.fi 10. vuosikerta ISSN 1458-7599 Aikakauslehtien liiton jäsen

KUSTANTAJA JA TOIMITUS

Omnipress Oy Mäkelänkatu 56 00510 Helsinki www.omnipress.fi

TOIMITUSNEUVOSTO Kalle Tuohimaa, Bosch Rexroth Oy, toimitusneuvoston puheenjohtaja Harri Karlén, Hydac Oy Timo Raikko, Hydoring Oy Ilari Orpana, PMC Polarteknik Oy Harri Lehtola, SMC Finland Oy Matti Vilenius, TTY, IHA Pasi Julkunen, Sandvik Oy Juha Lahtinen, Metso Paper Oy

Parhaimmillaan moderni hydraulijärjestelmä voi olla erittäin hyvä ja kilpailukykyinen verrattuna sähkökäyttöihin. Tampereen teknillis en yliopiston hydraulii kan tutkija Lauri Siivose n artikkeli aiheesta sivulla 30.

ILMOITUSMYYNTI Anne Karhola 050 522 0620 anne.karhola@an-net.info An-Net Oy PL 5, 33541 Tampere OSOITTEENMUUTOKSET Merja Peltonen suora (09) 7599 6213 merja.peltonen@omnipress.fi

PÄÄTOIMITTAJA Kimmo Kallonen kimmo.kallonen@omnipress.fi

ULKOASU Viestintä Memedia Oy

TOIMITUSPÄÄLLIKKÖ Vaula Aunola 050 596 5426 vaula.aunola@omnipress.fi

Kirjapaino Uusimaa SLY, Lehtipainot Porvoo Painos 4 500 kpl Kannen kuva: Valtra FLUID Finland 2/2011 3


KUN LOPPUTULOS RATKAISEE

Luotettavaa laatua teollisuuden sovelluksiin Pall hydrauliikka- ja kiertovoitelusuodattimet Suodatus- ja Üljyn puhtauden valvontalaitteet Diagnostiikka Bßhler lämpÜtila- ja pinnnankorkeusanturit Bßhler-vesihälyttimet Koulutus, laboratoriopalvelut

Oy Colly Company Ab PL 103 (Hankasuontie 3 A) 00391 Helsinki Puh. 029 006 150 Fax 029 006 1150   6G70 Tervetuloa!

HYDRAULIIKKA- JA PNEUMATIIKKAYHDISTYS RY ylläpitää jäsenistÜä hyÜdyntävää ja tukevaa toimintaa, jonka painopistealueita ovat: s yleinen alan näkyvyyden ja imagon ylläpito sAJANKOHTAISENMARKKINATIETOUDENTUOTTAMINENMARKKINA JATRENDITUTKIMUSTENKAUTTA sALANTUNNETTAVUUDENYLLËPITOMESSUILLAJAMUULLATOIMINNALLA sKOULUTUSASIATJAYHTEYDENPITOOPPILAITOKSIIN YHDISTYKSENTAVOITTEENAONYLLËPITËËMENESTYVËËJAKEHITTYVËËKORKEANTEKNOLOGIANTOIMIALAA JOKA toimii innovatiivisena suunnannäyttäjänä kotimaiselle teollisuudelle ja on haluttu tyÜnantajana. YHDISTYKSENTEHTËVËNËONEDISTËËHYDRAULIIKKA JAPNEUMATIIKKA ALANKEHITTËMISTË3UOMESSA ja huolehtia, että alalla on menestymisen edellytykset kansainvälisessä toiminnassa.

www.fhpa.ďŹ Hydrauliikka- ja Pneumatiikkayhdistys ry, FHPA PL 5, 33541 Tampere, Finland (03) 255 0905, fhpa@fhpa.ďŹ Ahlsell Oy !63 9HTIĂšT/Y "OSCH2EXROTH/Y "REVINI&INLAND/Y Colly Company Oy Ab $AVID"ROWN(YDRAULICS &INLAND/Y $UNLOP(IFLEX/Y %LEKTRO 4UKKU/Y &ESTO/Y

4 FLUID Finland 2/2011

&LUIDHOUSE/Y &REUDENBERG3IMRIT/Y '3 (YDRO/Y (!7%&INLAND/Y (,'ROUP/Y(ELSINGIN ,AAKERI (YDAC/Y (YDJAN/Y (YDORING/Y (YDRAULIC0IIPPO/Y

(YDRAULIC 0OWER/Y (YDRAULIIKKAHUOLTO+ Räihä Oy (YDRO -ATERIAL/Y!B (YDROSCAND/Y (YDROSYSTEM/Y (YPROX/Y (YTAFLEX/Y (YTAR/Y )0 0RODUKTER/Y

+,).'%2 RAMIKRO/Y +NORRING/Y!B +ONEPAJA+ETOLA/Y ,AKEUDEN(YDRO/Y ,Ă‹NSIHYDRO/Y -ARTEKONS/Y!B -ASINO (YDROKEY/Y -ETAL7ORK&INLAND/Y -ILOCRAFT/Y -OOG/Y

-/6%4%#/Y .ESTEPAINE/Y .ORRHYDRO/Y .URMI(YDRAULICS/Y /%-&INLAND/Y Oinonen 4OOLING /LAER/Y 0AINETEHO/Y 0ARKER(ANNIFIN/Y

0IKAPAJA/Y 0-#0OLARTEKNIK/Y!B 0NEUMACON/Y 0OCLAIN(YDRAULICS!B 0ROJECTA/Y 3ALHYDRO/Y 3AMPO (YDRAULICS/Y 3ATATEKNIIKKA/Y 3AUER $ANFOSS/Y!B 3)4%+ 0ALVELU/Y

3-#0NEUMATICS &INLAND/Y 3PECMA(YDRAULIC/Y 34 +ONEISTUS/Y 4ECALEMIT)NDUSTRIAL/Y 4EKNOMA/Y 4IIVISTEKESKUS/Y 4, 4UOTANTO/Y 4OPPI/Y 5NIVER/Y


Tervetuloa Hydrauliikka & Pneumatiikka 2011 messuille osastollemme 6 h 99 Helsingin Messukeskukseen 4.-6.10.2011. Kuva: Kimmo Brandt

www.nestepaine.fi t www.tiivistekeskus.fi

t

www.hydroll.com t www.hytaflex.fi


TurconŽ M12 materiaali –

Materiaaliteknologiaa hydrauliikkatiivisteille Tehosta hydraulisten laitteidesi suorituskykyä käyttämällä Trelleborg Sealing Solutionin Turcon® M12 materiaalia, josta on tullut hydrauliikkatiivisteiden suorituskyvyn uusi mittari.       ! "#  $ Your Partner for Sealing Technology Trelleborg Sealing Solutions Finland Oy PerintĂśtie 2C FI-00150 Vantaa puh. 0207121350

 
Kuva: Kimmo Brandt

Messusyksyä odotellessa Kesälomakausi on takanapäin ja syksyn messuvalmistelut ovat jäsenyrityksillämme täydessä vauhdissa. Messut sattuvat hyvään ajankohtaan koska hydrauliikka- ja pneumatiikka-ala on ollut vuoden alkupuoliskon kovassa nousujohteessa. Yhdistyksen tekemien neljännesvuositrenditutkimusten mukaan hurjin liikevaihdon kasvuvauhti tämän vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon on ollut mobilehydrauliikassa peräti reilut 40 prosenttia. Teollisuus- ja laivahydrauliikan vastaava luku on noin ja pneumatiikassa hieman hillitympi eli vajaat 20 prosenttia. Kovien prosenttilukujen osalta on kuitenkin syytä muistaa, että viime vuoden alkupuoliskon luvut olivat vielä varsin maltillisia. Mitä sitten vuoden jälkimmäinen puolisko tuo tullessaan? Kuten lehdistöstä ja muusta uutisoinnista voi päätellä, on maailman ja erityisesti Euroopan talousalueella tummahkoja pilviä taivaalla. Tarkastelematta sen enempää maailmalta kantautuneita signaaleja taloustilanteesta on kuitenkin varmaa, että tällä kaikella on vaikutusta myös meidän asiakaskuntaamme. Viennin kasvu on taittunut ja yleinen varovaisuus on lyönyt leimansa talouselämään. Yhdistyksen tekemän loppuvuoden trendiennusteen mukaan myös meidän

alamme odottaa liikevaihdon hiipuvan alkuvuoden vauhdista, joten koko vuoden tasolla kasvuprosentit tulevat putoamaan. Ennusteen mukaan näyttäisi kuitenkin loppuvuoden liikevaihto pysyvän hyvällä tasolla. Vuoden tärkein alamme tapahtuma hydrauliikka- ja pneumatiikkamessut ovat osa suurta Teknologia 11 tapahtumaa. Tapahtuman onnistumiseksi on panostettu entistä enemmän ja myös Hydrauliikka- ja Pneumatiikkayhdistys on ollut vahvasti mukana messujen toteuttamisessa. Yhdistys on myös esillä messuilla omalla osastollaan edistäen omalta osaltaan alan tunnettavuutta. Erityisen tärkeää jäsenyrityksillemme on uuden työvoiman saaminen alalle sekä alan henkilökunnan osaamisen kehittäminen ja ylläpito. Yhdistys esitteleekin osastollaan oman toimintansa ja alan lisäksi nimenomaan alan koulutusmahdollisuuksia. Yhdistys osallistuu aktiivisesti alan koulutuksen kehittämiseen alan oppilaitosten kanssa kaikilla eri koulutusasteilla. Esittelyssä ovat: s+UNNOSSAPITOYHDISTYS0ROMAINTRYN kanssa yhdessä kehitetty putkistopassi s#%4/0KOULUTUSOHJELMA JONKAALAM ME%UROOPANKESKUSJËRJESTÚ#%4/0 on luonut ja yhdistyksemme toteuttanut Suomessa

Hydrauliikka- ja Pneumatiikkayhdistyksen puheenjohtaja Kalle Tuohimaa. Kuva:Kirsi Ahonen

Hydrauliikka- ja Pneumatiikkayhdistys auditoi oppilaitokset, jotka voivat antaa yllämainittuihin koulutusohjelmiin oikeuttavaa koulutusta. Mukanamme messuosastollamme ovat myös auditoimamme oppilaitokset. Lisäksi messuilla on nähtävillä ja tilattavissa Hydrauliputkistot – oppikirja. Messuilla jäsenyrityksemme esittelevät alan viimeisiä uutuuksia ja kertovat niiden ominaisuuksista ja sovellusalueista. Haluamme olla mukana kehittämässä ja suunnittelemassa asiakkaidemme koneita ja laitteita ja näin olla omalta osaltamme tukemassa asiakkaidemme menestystä sekä kotimaassa että kansainvälisillä markkinoilla. Toivotankin teidät tervetulleeksi yhdistyksemme ja jäsenyrityksemme nimissä tutustumaan messuillemme ja meidän palveltaviksemme. Hyvää ja menestyksekästä syksyn alkua kaikille lukijoille. Kalle Tuohimaa Puheenjohtaja Hydrauliikka- ja Pneumatiikkayhdistys ry kalle.tuohimaa@boschrexroth.fi

FLUID Finland 2/2011 7


Työkoneiden 60-vuotias Valtra on investoinut viimeisen viiden vuoden aikana tuotekehitysprojekteihin yli 50 miljoonaa euroa. Traktoritehdas kehittää ympäristöystävällisempiä ja tuottavampia työkoneita yhteistyössä alan tutkimuslaitosten kanssa. T E K S T I : VA U L A A U N O L A I K U VA : T O M M I P I T E N I U S I K O N S E P T I K U VAT : VA L T R A

Juhlavuoden visio ANTS on dynaaminen, ystävällinen, räätälöitävä, älykäs, ketterä ja tehoonsa nähden kevyt työkone.

Valtran tekninen asiantuntija Petri Hannukainen ja taustalla H800, joka esiteltiin Pariisin SIMA-näyttelyssä konseptitraktorina vuonna 1987. H800 traktorin erikoispiirre on se, että ohjaamon sisällä ohjauslaitteet, ohjauspyörä, polkimet ja istuin voivat kääntyä 180 astetta ympäri. Mallia ei aikanaan otettu tuotantoon, mutta se on ollut menestyksekkäästi käytössä Suolahden tehtaan pihatöissä.

8 FLUID Finland 2/2011

V

altra on alansa markkinajohtaja Pohjoismaissa ja toiseksi myydyin traktorimerkki Latinalaisessa Amerikassa. Kuusikymmentä vuotta sitten perustetusta Valtrasta tuli osa Agcoa vuonna 2004. Maailman suurimman maataloustyökonevalmistajan neljä tunnetuinta brändiä ovat ranskalainen Massey Ferguson, saksalainen Fendt, amerikkalaiNEN#HALLENGERJASUOMALAINEN Valtra. Yrityksellä on tehtaat 3UOLAHDELLAJA-OGIDAS#RUEzuissa, Braziliassa. Viime vuon-

na valmistui yhteensä 22 000 asiakkaille räätälöityä traktoria. Yritys panostaa tosissaan tuotekehitykseen ja tekee paljon yhteistyötä alan oppilaitosten kanssa. Tämä tutkimusyhteistyö on hyvin etenevän teknisen kehityksen edellytys, tekninen asiantuntija Petri Hannukainen toteaa. VÄHÄPÄÄSTÖISYYS SÄÄSTÄÄ Tiukentuvat ympäristövaatimukset ja energian hinnan nousu vievät kehitystä eteenpäin

vauhdilla. Polttoaineen osuus traktorin käytön kokonaiskustannuksista on noin viidennes, Hannukainen kertoo. - Energiatehokkuudella vähennetään päästöjä ja saavutetaan samalla konkreettisia säästöjä. T-sarjan pienimmät mallit uudistuivat pakokaasumääräysten myötä. - Vuoden alussa lanseeraSIMME 3#2 TEKNIIKALLA VArustetut uudet mallit. Tämä moottoriteknologia vähentää polttoaineenkulutusta noin 5-10 prosentilla ja pienhiukkas- ja typpioksidipäästöt vähenevät murto-osaan. Traktorin käyttäjä hyötyy myös siitä, että moottorin jäähdytystarve vähenee, voiteluöljy pysyy entistä puhtaampana ja lisää siten moottorin elinikää. 6ALTRALLAON3#2 TEKNIIKASTA vuosien kokemus. Kolme vuotta sitten esitelty Valtran S-sarja oli ensimmäinen maataloustraktori, jossa sitä käytettiin. 4RAKTORINKËYTTËJËLLE3#2 tekniikka on vaivatonta, sillä elektroniikka huolehtii laitteiston toiminnasta. Kuljettajan tehtävänä on vain täyttää AdBlue-säiliö. Uusissa moottoreissa on hieman enemmän tehoa


ja selvästi enemmän vääntömomenttia kuin aiemmin ja nimelliskierrokset on laskettu arvoon 2100 r/min. Tällä hetkellä Valtrassa tutkitaan biokaasun hyödyntämistä sekä mahdollisuuksia käyttää sähköisiä ratkaisuja paitsi traktorin voimansiirrossa myös muissa toiminnoissa. - Käyttövoimansa akuista saava ja sähkömoottorein varustettu traktori on vielä kaukana tästä päivästä. Diesel-sähköisiä, hybridiratkaisuja kuitenkin on

- Toistaiseksi ne ovat aina kasvaneet suuremmiksi ja suuremmiksi teholtaan ja kooltaan. En usko tämän kehityksen jatkuvan loputtomasti. Kohta tulevat vastaan käytännön asiat ja myös lait ja asetukset, esimerkiksi tieliikennelaki määrittelee sen, minkä suuruisia raidevälejä saa käyttää. Pienille pelloille raskaat koneet eivät myöskään sovi. - Kehitys saattaa kääntyä kohti pienempiä työkoneita ja johtavan siihen, että töitä teh-

Ahertaako pelloilla miehittämätön työmuurahainen?

tulevaisuus jo nähty maailmalla myös traktoreissa. AUTOMATIIKKA Energiatehokkuuden lisäksi traktoreissa kehitetään automatiikkaa koko ajan ja sen taustalla on työtehon parantaminen. - Esimerkiksi se, miten työkonetta ohjataan vaikuttaa suoraan työn tuottavuuteen. Traktoriin voidaan vaikkapa asentaa satelliittipaikannukseen perustuva automaattiohjaus, joka ohjaa traktoria parhaimmillaan muutaman senttimetrin tarkkuudella tai seurantajärjestelmä, jonka avulla saadaan tiedot traktorin sijainnista, suoritettavasta työtehtävästä, työn tehokkuudesta ja huollon tarpeesta miltä tahansa internetiin yhdistetyltä tietokoneelta. Automatiikan ohella työtehoon vaikuttaa myös kuljettajan työskentely-ympäristö kokonaisuudessaan. - Työskentely-ympäristön hyvyyteen ja sitä kautta työtehoon vaikuttavat merkittävästi ohjaamon käyttöliittymät, ohjaamossa vallitseva melu- ja tärinätasot. TULEVAISUUDEN TRENDI Yksi tulevaisuuden kehitystrendi tulee ehkä olemaan traktorien koon pienentyminen, Hannukainen arvelee.

dään ennemmin muutamalla pienemmällä koneella kuin yhdellä suurella. Näin traktorit saadaan jatkossa kevyemmiksi. TÄRKEÄ YHTEISTYÖ Tuotesuunnittelun ja -kehityksen parissa työskentele Valtrassa yli 100 henkilöä. Lisäksi yritys on toteuttanut tutkimusja kehityshankkeita VTT:n, /ULUN YLIOPISTON ,APPEENrannan teknillisen yliopiston, Aalto-yliopiston ja myös eri alojen ammattikorkeakoulujen kanssa. - Tampereen Teknillisen Yliopiston kanssa olemme tehneet tutkimushankkeita eniten ja tälläkin hetkellä on menossa tutkimustyö heidän kanssaan liittyen muun muassa uusiin ohjaamojousitusratkaisuihin. - Jos näitä tutkimusyhteistyöhankkeita ei olisi niin uusien ratkaisujen tuominen tuotteisiin kestäisi pidemmän ajan. Hankkeissa suoritetaan esimerkiksi tärkeää esiselvitystä mahdollisista uusista teknisistä ratkaisuista ja siten itse tuoteprojekti voidaan suorittaa suoraviivaisemmin. - Saamme myös oppilaitoksien kautta käyttöömme eri alueisiin erikoistunutta insinööriosaamista. - Projektit toimivat myös rekrytointikanavina ja taloomme on tullut töihin useampikin työntekijä tutkimushankkeiden kautta, Hannukainen kertoo. z

JUHLAVUODEN kunniaksi Valtra katsoi tulevaisuuteen ja konseptoi tulevaisuuden työkoneen joka sai nimekseen ANTS eli muurahainen. Vuonna 2050 maapallolla asuu noin yhdeksän miljardia ihmistä ja peltoala on nykyistä pienempi. Viljelijät tarvitsevat kehittynyttä teknologiaa ruokkiakseen kasvavan väestön. Maatiloilla tuotetaan paitsi ruokaa, myös energiaa. ANTS koostuu kahdesta perusmoduulista: sotilaasta, jonka on teholtaan 100 kW:a ja työläisestä, jonka teho on 200 kW:a. Molemmat voivat toimia yhdessä tai itsenäisesti erikseen. Työnjohtotehtäviä varten on ohjaamo, jonka voi sovittaa jompaankumpaan koneeseen. Kun on suoritettavana raskaampi työtehtävä, joka vaatii myös kuljettajan osallistumista, kytketään moduulit yhteen. Tällöin on käytössä runko-ohjattava kuningatar, jonka teho on suurimmillaan 400 kW. Kuljettajan käyttöliittymä on mahdollisimman yksinkertainen. Suurin osa käskyistä annetaan puhumalla. Työn kannalta tärkeät tiedot heijastetaan HUD-näyttönä ohjaamon lasipinnoille. Koneella on erinomaiset kommunikointitaidot. Voimansiirto tapahtuu sähköisesti ja sähköä voidaan tuottaa eri tavoin kuten huipputehokkain akuin, polttokennoin turbiinigeneraattorilla tai korkealuokkaisella polttomoottorilla, jossa voidaan hyödyntää tilalla tuotettua biokaasua tai -dieseliä. Voimanlähdettä voidaan vaihtaa modulaarisesti tarpeen mukaan. Peruskone on rakenteeltaan kevyt. Pyörät ovat liikkuvien varsien päässä, joilla toteutetaan sekä aktiivinen jousitus että maavaran säätö ja työkoneiden nosto

ja lasku maasta. Pyörät ovat älykkäät ja niiden leveyttä eli kosketuspinnan suuruutta voidaan säätää maaperän tiivistymisen estämiseksi. ANTS tutkii maan rakennetta ja optimoi kosketuspinnan maahan. Työläinen on teholtaan 200 kW:n luokassa ja se voi suorittaa tehtävänsä itsenäisesti. Oletusarvona on, että sotilas on varustettu ohjaamolla ja tällä tehdään kaikki maatilakeskuksen palvelutyöt. Siksipä siinä on kaksoisteleskooppi, johon voidaan poimia erilaisia työlaitteita. Suurin osa työkoneiden hallinnasta hoidetaan sähkömoottorein ja aktuaattoreilla. Mikäli perinteistä hydrauliikkaa tarvitaan, se on vesipohjaista. ANTS-konseptin pienoismalli on rakennettu mittakaavaan 1:5 ja sen on toteuttanut yhdessä Valtran tuotekehityksen kanssa göteborgilainen Lighthaus. Konseptin ensiesittely tapahtui 60-vuotisjuhlissa. Konseptimalli kiertää vuoden 2011 aikana maatalous- ja konealan näyttelyissä, kuten Agritechnicassa ja SIMA:ssa. z Pyörät ovat älykkäät ja niiden leveyttä eli kosketuspinnan suuruutta voidaan säätää maaperän tiivistymisen estämiseksi.

FLUID Finland 2/2011 9


Hydrauliikka ja voiteluautomaation järjestelmäratkaisuja yli 40 vuoden kokemuksella Suunnittelupalvelut Koneikot, venttiilistöt ja virtausmittarit Ohjaus ja monitorointijärjestelmät Kenttäasennukset Huolto ja asiantuntijapalvelut

Tehtävä 2.

Siirrä kolmea sylinteriä niin,että jäljelle jää viisi kolmiota*

* Kuvatehtävän ratkaisun löydät verkkosivuiltamme: hydoring.com.

Hydoring. Ratkaisuja hydraulisiin ongelmiin. 10 FLUID Finland 1/2011

Hydoring on suomalainen hydrauliikan kokonaisosaaja. Suunnittelemme ja valmistamme laadukkaita hydraulisylintereitä ja -koneikkoja sekä teollisuuden että liikkuvan kaluston laitevalmistajien tarpeisiin. Kun haluat innovatiivisen kumppanin hydrauliikkaan, testaa notkeasti virtaava ongelmanratkaisukykymme!

We make hydraulics easy. Porakalliontie 2, 21800 Kyrö · Puh. 0207 656 900 · www.hydoring.com


Koulutuskeskuksen johtaja John Savage on myÜs kansainvälisen CETOP järjestÜn varatoimitusjohtaja ja koulutusjaoston vetäjä.

CETOP -KOULUTUKSEN

National Fluid Power Centre on CETOP -koulutuksen pioneeri ja kasvanut johtavaksi koulutuskeskuksesi, jonka toiminnasta voimme ottaa mallia, kertovat siellä vierailleet FHPAn koulutusjaoston jäsenet Eija Kevätniemi ja Heikki Pylkkänen.

NĂ„YTEIKKUNA T E K S T I : VA U L A A U N O L A I K U VA T : H E I K K I P Y L K K Ă„ N E N

F Monien maiden edustajat ovat tutustuneet koulutuskeskukseen. Eija Kevätniemi luovutti John Savagelle viirin muistoksi suomalaisvieraista.-

HPAn koulutusjaoston jäsenet Eija Kevätniemi ja Heikki Pylkkänen käVIVĂ‹T TUTUSTUMASSA .&0#N tyĂśelämässä jo toimiville kehiTETTYYN #%4/0 KOULUTUSJĂ‹R jestelmään. – Matkaan lähdettiin, koska koulutuksen kehittämisestä on tullut yhdistyksemme lempilapsi viime vuosien aikana, Heikki Pylkkänen toteaa. – Ja syystäkin, sillä tulevien vuosien aikana meillä tulee olemaan huutava pula ammattitaitoisesta tyĂśvoimasta,

kun nykyinen sukupolvi jää eläkkeelle. Huippututkimusta meillä Suomessa kyllä osataan tehdä mutta perus- ja keskiasteen koulutusta pitää kehittää. Yritykset tarvitsevat jatkossakin osaavia asentajia, huoltomiehiä myyjiä ja ostajia, Eija Kevätniemi lisää. MAASEUDUN RAUHASSA .ATIONAL &LUID 0OWER #ENT re lÜytyy Keski-Englannista, Worksop nimisestä kylästä keskeltä ei mitään. – Kuvaavaa on että, kun olimme ajaneet lättähatulla asemalle ja menimme pubiin

kysymään tietä perille, emme suinkaan tarvinneet taksia, vaan jos olisimme astuneet pitemmän auton toisesta ovesta sisään ja toisesta ulos niin olisimme jo collegen ovella, Pylkkänen kertoo. Koulutuskeskuksessa opiskelee vuosittain yli 1400 opisKELIJAA6IIMEVUONNA#%4/0 koulutuksen ykkÜstason suoritti kuutisenkymmentä opiskelijaa ja kolmostason yli neljäkymmentä opiskelijaa. Koulutuskeskusta johtaa John Savage, joka on myÜs kansainvälisen #%4/0 JËRJESTÚN VARATOIMI tusjohtaja ja koulutusjaoston vetäjä.

FLUID Finland 2/2011 11


Eija Kevätniemi, John Savage ja Heikki Pylkkänen koulutuskeskuksen opetustiloissa.

n /LIMME TODELLA VAIKUTTUneita siitä, miten hienosti koulutus on organisoitu. MyÜs kurssien markkinointi on hoidettu erittäin tehokkaasti. John Savagen mielestä tosin parhaimpina markkinoijia ovat omat opiskelijat , jotka kertovat kursseista eteenpäin, Kevätniemi kertoo. OPPILAIDEN EHDOILLA Uudet kurssit alkavat aina maanantaisin ja opetus on pilkottu pieniin muutaman päivän mittaisiin kokonaisuuksiin, joita opiskelijat suorittavat yksilÜllisen tarpeensa mukaan. Kurssitarjonta on hyvin laaja ja monia kursseja voi myÜs opiskella oppilaitoksen satelliittitoimipisteissä, eri collegeissa ympäri

CETOP www.cetop.org CETOP %UROPEAN /IL (YDRAULIC AND 0NEUMATICS #OMItee) on alan eurooppalainen keskusjärjestÜ, joka on perustettu vuonna 1962. KeskusjärjestÜn jäseninä on hydrauliikka- ja pneumatiikka-alan kansallisia järjestÜjä viidestätoista eri Euroopan maasta. Nämä järjestÜt edustavat noin tuhatta yritystä ympäri Eurooppaa. Hydrau-

12 FLUID Finland 2/2011

liikka- ja Pneumatiikkayhdistys TOIMII #%4/0IN KANSALLISENA edustajana Suomessa. #%4/0TUKEE EDISTĂ‹Ă‹TUNnettavuutta ja tarjoaa apua hydrauliikkateollisuudelle antaen standardeja ja ohjeistuksia yhTEISTYĂšSSĂ‹)3/N)NTERNATIONAL /RGANISATIONFOR3TANDARDISATION #%.N %UROPEAN #OMMITTEEOF3TANDARDISATION SEKĂ‹

Englantia. Kun tarvittavat tiedot ja taidot on hankittu, opisKELIJA VOI OSALLISTUA #%4/0 näyttÜtutkintoon. n/PISKELIJATSAAVATSEURANtakirjan, mihin merkitään oman OSAAMISENTASO/PETTAJATSEUraavat opintojen etenemistä ja antavat ohjeita siitä, mitä vielä kannattaisi suorittaa, Pylkkänen kertoo. 3AVAGE KOROSTI #%4/0 koulutuksen kehittämisessä ei ole pyritty luomaan yhtenäistä kurssiohjelmaa vaan tarkoitus on, että kullekin oppilaalle räätälÜidään paras mahdollinen ja sopivin koulutusohjelma sopivine aikatauluineen – Tärkeintä on että riittävä tieto- ja taitotaso saavutetaan,

Monet tyÜntekijät ovat suorittaneet tutkinnon, joka perustuu teoreettisiin tietoihin. Tällainen tutkinto ei kuitenkaan välttämättä kerro, kuinka hyvin TYÖVOIMAPULA Pätevää, hyvin koulutettua tutkinnon suorittaja osaa soveltyÜvoimaa, joka hallitsee hyd- taa tietojaan käytäntÜÜn. #%4/0KOULUTUKSESSAVARrauliikan ja pneumatiikan, tarvitaan yhä enemmän ympäri mistuvat käytännÜn taidot hydMAAILMAN 4ËSTË SYYSTË #%- rauliikkajärjestelmän hallinnas4/0ONLUONUTKAIKILLEYHTEISEN ta ja huollossa. Koulutuksen osa-alueita ovat: koulutusohjelman. s3UUNNITTELUJAVALMISTUS Tavoitteena on luoda yhs!SENNUS tenäinen ja hyväksytty sisältÜ s+ËYTTÚÚNOTTO pätevyyteen perustuvalle tuts4ESTAUS kinnolle ammatillisia tasoja s(UOLTO 1, 2 ja 3 seuraten. Tämä oppis6IANETSINTËJAKORJAUS misrakenne tukee tyÜssäkäyviä s/SIENVAIHTO henkilÜitä ja henkilÜitä, jotka s0 URKAMINEN JA UUDELLEEN valmistautuvat tyÜskentelekokoaminen mään tietynlaisissa tehtävissä. lukuisten muiden kansainvälisten standardointiganisaatioiden kanssa.


Koulutuskeskus on saanut paljon ajanmukaista välineistÜä lyritysten lahjoituksina.

CETOP-KOULUTUS SUOMESSA Pylkkänen lisää. #%4/0 KOULUTUKSEN NËYteikkunassa on myÜs pohdittu tutkinnon kehittämistä. – Savage kertoi, että he ovat parhaillaan suunnittelemassa omaa letkupassiaan ja haluaisiVATSENOSAKSI#%4/0KOULUtusta, Pylkkänen kertoo.

"parhaimpia markkinoijia ovat omat opiskelijat, jotka kertovat kursseista eteenpäin" – Kuitenkin meidän suomalaisten putkistopassi tuntuu nyt jo laajemmalta sisällÜltään, ehkä meidän pitäisikin ottaa asia ESILLE #%4/0SSA 0YLKKËNEN jatkaa. YRITYSTEN TUKI .&0# TOIMII VALTION RAHOITtaman collegen sivuosastona, mutta ei saa valtion tukea. Koulutus on maksullista.

n 2AHOITUSTA KOULUTUSKESkus on saanut alan suurilta yrityksiltä lähinnä laitetuen nimissä ja muuta tukea EU:lta, kuitenkin suuri osa kuluista rahoitetaan lainarahalla, Kevätniemi kertoo. Koulut uskeskuksen t ilat ovat modernit ja oppilaiden käytÜssä ovat nykyaikaiset laitteet. TyÜpisteet on nimetty tukijayritysten mukaan. – John Savage pitää yhteistyÜtä alan yritysten kanssa tärkeänä. Hän on tyytyväinen siitä, että he ovat onnistuneet vakuuttamaan yritykset tasapuolisuudestaan kilpailevia yrityksiä kohtaan eli opettajat eivät anna kilpailevista laitteista kommentteja ei suuntaan EIKËTOISEEN/PPILAITAKEHOTEtaan opiskelemaan lisää, jotta he voivat itse arvioida laitteita, Kevätniemi kertoo. Yksi koulutuskeskuksen tulonlähde ovat yrityksille räätälÜidyt koulutukset. Saman katon alla toimii myÜs erillinen liike-elämän koulutusyksik kÜ, jossa voi opiskella liiketaloutta, ympäristÜasioita, tyÜsuojelua. z

AEL sai viime vuonna ensimmäisenä pohjoismaiseNAKOULUTTAJANAKANSAINVĂ‹LISEN#%4/0 SERTIlOINNIN hydrauliikkakoulutukselleen. Euroopasta lĂśytyy vain kuusi oppilaitosta, joilla on vastaava sertiďŹ kaatti hydrauliikkakoulutukselle. AEL:ssä on nykyaikainen hydrauliikan oppimisympäristĂś ajanmukaisine harjoitusvälineineen. AELn koulutuspäällikkĂś Jukka Kosomaa kertoo, että hydrauliikan koulutuksen sisältĂś ja materiaalit on UUDISTETTUVASTAAMAAN#%4/0INKOULUTUSOHJELMAN asettamia vaatimuksia. n -EILLĂ‹ ON OLLUT JO #%4/0 SERTIlOITUA KOULUTUSta, mutta vielä ei ole ollut tutkinnon suorittamisesta KIINNOSTUNEITAIHMISIĂ‹#%4/0INTUNNETTUUSEIOLE kovin laajaa. Vaatisi toimia, että tieto leviäisi, AEL:n koulutuspäällikkĂś Ari Kallioinen kertoo. !%,SSAALKAAENSIVUODENALUSSA#%4/0 TUTKINTOIhin tähtääviä teollisuus-ja mobilehydrauliikan koulutusryhmiä. z

MIKÄ ON PUTKIPASSI? Hydrauliikka- ja Pneumatiikkayhdistys ja Kunnossapitoyhdistys Promaint ovat yhdessä kehittäneet Putkistopassin. Putkistopassi on todistus siitä, että kurssin ja kokeet suorittanut henkilÜ hallitsee hydrauliikkaputkiston ja -letkuston perusteet, liitostavat, asennuksen, käyttÜÜnoton, huollon ja korjauksen. Hydrauliikka- ja Pneumatiikkayhdistys ry valvoo yhdessä koulutuksen tasoa. Kunnossapitoyhdistys Promaint ja Hydrauliikka- ja Pneumatiikkayhdistys pitää yllä rekisteriä Putkistopassin saaneista henkilÜistä. Hydrauliikka- ja Pneumatiikkayhdistys auditoi oppilaitokset, jotka voivat antaa Putkistopassiin oikeuttavaa koulutusta. Hydrauliikka- ja Pneumatiikkayhdistys ry sekä Kunnossapitoyhdistys Promaint ry ovat yhdessä alan toimijoiden kanssa luoneet oppimateriaalin Putkistopassin suorittamiseen. Vuonna 2011 auditoituja oppilaitoksia ovat: AEL, Tampereen Aikuiskoulutuskeskus ja Turun aikuiskoulutuskeskus. z

FLUID Finland 2/2011 13


en n i m a osa l l a n e n i a a l Suoma t a a m a a i l m on r a u

Tampereen Teknillisen Yliopiston kasvatti Tapio Torikka lähti Saksaan tyÜharjoitteluun. Nyt hän on kunnonvalvonnan projektipäällikkÜ Bosch Rexrothilla.

Ta p io To r ik k a a ja aS Por sche ll a . – T ä ä a k s a s s a ty Ü m a tk ll ä o n p a a u to h a r r r e m p i o ll a n s a as a lu je m p a a ta ja k u in S u o m e s s a . Voi ja a u to t a ja a o e d u ll is e m vat huom a tt a v a s ti p ia .

T E K S T I : V E E R A S A L O H E I M O I K U VA : T A P I O T O R I K K A

B

OSCH 2EXROTHIN TEOLLI suushydrauliikan Global Service –yksikkÜ on Torikan tyÜskentelypaikka. YksikÜn tehtävänä on tukea yhtiÜn service-organisaatioita ympäri maailmaa luomalla standardeja, uusia service-tuotteita ja tarjoamalla koulutusta. Torikan tehtäviin kuuluu uusien tuotteiden kehitys, vanhojen tuotteiden jatkokehitys sekä teollisuuskoneista peräisin olevan mittausdatan analysointi. - Koneoppimisen soveltaminen mittausdatan analysointiin on keskeisessä roolissa tehtävässäni, Torikka kertoo. ASKEL KERRALLAAN ULKOMAILLE Matka päällikkÜtason tehtäviin ulkomaille ei ole ollut täyttä

14 FLUID Finland 2/2011

sattumaa, mutta ei myÜskään tiukasti suunniteltua. - Päädyin nykyiseen tyÜhÜni pitkän matkan kautta. Suunnitelmat ovat muuttuneet useasti vuosien aikana, Torikka sanoo. K a nsa i nvä l ist y ny t m ies aloitti opiskelemalla Tampereen Teknillisessä yliopistossa konetekniikkaa. Pääaineena oli HYDRAULITEKNIIKKA /PINTOJEN aikana hän vietti vaihto-opiskeluvuoden Saksan Aachenissa. - Suomessa ollessani koin harjoittelu- tai diplomityÜpaikan lÜytämisen vaikeaksi, joten kokeilin onneani Saksassa vaihto-opiskeluvuoteni loppupuolella, Torikka kertoo. "OSCH 2EXROTHILLA OVET AU kesivat sekä harjoitteluun että lopputyÜn tekemiseen, ja näin Saksassa oleskelu jatkui opiske-

luvaihdon jälkeen. DiplomityÜ käsitteli aksiaalimäntäpumppujen kunnonvalvontaa. - LopputyÜtä tehdessäni havaitsin, että aiheen laajuus antaisi mahdollisuuden lisätutkimuksille, Torikka sanoo. Motivaatiota oli vielä väitÜskirjan tekemiselle, ja Bosch 2EXROTH OLI VALMIS JATKAMAAN yhteistyÜtä. Torikka pääsi kolmivuotiseen tohtoriohjelmaan yrityksessä. Aachenin teknillinen korkeakoulu oli mukana väitÜskirjaprosessissa. /HJELMAN PËËTTYMISEN JËL keen kaksi vuotta sitten Torikka aloitti nykyisen tyÜnsä. SAKSA PORSKUTTI LAMASSA Torikka kertoo, että tekniikan alan tyÜpaikat ovat pysyvämpiä Saksassa Suomeen verrattuna.

- Vaikeiden vuosien 2008– 2009 yli selvittiin Saksassa ilman suuria irtisanomisia. /MALLA TYÚPAIKALLANI KUKAAN ei joutunut lähtemään. ,ËHELLË&RANKFURTIASIJAITSE VASSA "OSCH 2EXROTHISSA PËË osa kollegoista on saksalaisia. Ulkomaalaisia on yksi tai kaksi kymmenestä. - Englannin kielellä pärjää, mutta saksan osaamisesta on etua, Torikka kertoo. Torikka on niin kansainvälinen, että kaikki hänen tyÜkokemuksensa on ulkomailta. Vertailua kotimaisiin tyÜskentelytapoihin on hankala tehdä. Suomalaisuutta ei tarvitse kuitenkaan hävetä maailmalla, päinvastoin. - Suomalaista osaamista ja koulutuksen tasoa arvostetaan Saksassa korkealle. z


INDUSTRIAL MICROHYDRAULICS

Yhdessä pystymme, ratkaisemaan hydrauliikan ja pneumatiikan ongelmasi.

Missä sitten oletkin

Precision Safety Screens

Visit u

s at B

ooth

6G79

Lee Self-Retaining Screens Protect Components from Rogue Contamination

s !LL3TAINLESS3TEEL)NSERT$ESIGN s )NTEGRAL2ETENTION3YSTEM s  ANDMM$IA3IZES s -ICRONS!BSOLUTE Make last-chance protection your ďŹ rst priority.

Päivystys

24h

0500 897 851

www.hydrosystem.ďŹ Hydrosystem Oy Hydrosystem Oy Länsiväylä 7 Aunankorvenkatu 7 010 8360800 $"% )''' %"(#& 40630 Jyväskylä 33840 Tampere &! 

$ 

Innovation in Miniature

The Lee Company The LEE Company 2 Pettipaug Road Scandinavia Ab Westbrook, CT 06498 USA +358 440111246 Tel: 860-399-6281 sales@theleeco.net sorvillon@theleeco.com

FLUID Finland 2/2011 15


METSÄALAN AMMATTILEHTI

16 FLUID Finland 2/2011


UUSIMMAT NÄKYMÄT ALANSA MERKITTÄVIN AMMATTITAPAHTUMA

4.–6.10.2011

Helsingin Messukeskus Helsinki Exhibition & Convention Centre

MESSULUETTELO FAIR GUIDE Aika ja paikka 4.–6.10.2011 Helsingin Messukeskus Aukioloajat ti–to klo 9–17 ja pe 9–16 Sisäänpääsy Maksuton sisäänpääsy rekisteröityneille kävijöille. Rekisteröityminen ennakkoon Internetissä tai Helsingin Messukeskuksen sisäänkäyntien asiakaspäätteillä.

 

Liikenneyhteydet Helsingin keskustasta raitiovaunuilla 7A, 7B ja 9. Kaikki junat pysähtyvät Pasilan asemalla, josta on 300 m kävelymatka Messukeskukseen. Helsinki-Vantaan lentokentältä on Messukeskukseen noin 15 km.

Ravintolat Helsingin Messukeskuksen ravintolapalveluita hoitaa Fazer Ravintolat, puh. 040 450 3252

Pysäköinti Pysäköinti Messukeskuksen alueella on maksullista. Pysäköintilipun hinta on kassoilta tai infopisteestä ostettaessa 6 ¤, pysäköinninvalvojalta ostettaessa 8 ¤.

Järjestäjä Suomen Messut puh 040 450 3250, www.finnexpo.fi

Hotellivaraukset Holiday Inn Helsinki – Messukeskus puh. 09 150 900.

Pankkiautomaatit Pankkiautomaatit Eteläisen sisäänkäynnin aulassa ja Ala-Galleriassa.


Tervetuloa teknologian maailmaan! Tervetuloa vuoden tärkeimpään teknologia-alan tapahtumaan Helsingin Messukeskukseen. Messukokonaisuus on Itämeren alueen suurin alan foorumi, missä lähes neljäsataa tuotteitaan ja palvelujaan esittelevää yritystä ja uuden teknologian ammattilaiset kohtaavat. Teknologia11 -nimeä kantava tapahtumakokonaisuus muodostuu viidestä samanaikaisesta messusta. Messukeskuksen uusi avara halli 7 mahdollistaa synergisten näyttelyiden sijoittumisen yhteiseen tilaan. Kokonaisuus tuo hyötyä niin mukana oleville yrityksille kuin kävijöille, jotka saavat yhdellä kerralla kokonaiskuvan eri teollisuudenalojen kehityksestä - unohtamatta kunkin alan ominaispiirteitä. Näytteilleasettajayritykset ovat olleet aktiivisia tapahtuman kehittäjiä. Olemme yhdessä heidän kanssaan ideoineet ohjelmasisältöjä sekä kokonaan uusia konsepteja, joilla yritys voi hyödyntää messutapahtumaa markkinoinnissaan. Opiskelijapäivän ohjelma ja sitoutuminen tulevaisuuden tekijöiden kontaktointiin on hyvä esimerkki yritysten sitoutumisesta ja halusta ajaa toimialan yhteistä etua. Myös eri aloja edustavat organisaatiot ovat olleet aktiivisia tapahtumien kehittämisessä. Huippupuhujien tähdittämä ECT Forum ja muut ohjelmat ovat tässä maininnan arvoisia. Runsaudenpulassa ei kaikkia ideoita ole tällä kerralla ehditty toteuttaa, joten hyviä aihioita jäi työstettäviksi myös tuleville vuosille. Esitänkin suuret kiitokseni kaikille näytteilleasettajillemme ja muille yhteistyötahoille aktiivisuudesta tapahtuman ja messumedian kehittämisessä! Henkilökohtaisen kasvokkain kohtaamisen merkitys ei ole vähentynyt, vaikka nykypäivänä tekniikka mahdollistaa sähköisen kanssakäymisen. Sosiaaliset verkostot, moniulotteinen markkinointi ja asiakkaiden tapaaminen ovat liike-elämässä yhä tärkeämpiä. Rohkaisenkin kaikkia messuvieraita olemaan aktiivisesti kontaktissa yrityksiin, ja toisaalta myös näytteilleasettajia olemaan aloitteellisia messuvieraiden suuntaan. Kasvokkain kohtaamisessa on voimaa! Toivotan kaikille messukävijöille rikastuttavaa ja hyödyllistä vierailua teknologiatapahtumassa. Veli-Matti Korpinen, Näyttelyryhmäpäällikkö Suomen Messut

Ala-Galleria

Pohjoinen sisäänkäynti

Eteläinen sisäänkäynti


Teknologia11 Seminaarit Tiistai 4.10.

Keskiviikko 5.10.

klo 9–12, Ballroom Sosiaalisen median yhteisölliset työkalut ja toimintatavat teollisuusyrityksissä

klo 10–16, kokoustila 203A Yhteistyöllä uutta älyä koneenrakennuksen: Älykkäät koneet klusterin verkostopäivä

Yhteisöllisiä työkaluja ja toimintatapoja voidaan käyttää sisäisesti, ulkoisesti ja partnerien kanssa. Tule kuulemaan, kuinka niiden avulla voi tehostaa tiedonkulkua, yhteistyötä ja organisaation muistia, joka parantaa yrityksesi kilpailukykyä. Puheenvuorot keskittyvät teollisuusyritysten liiketoiminnan kehittämiseen ja antavat käytännönläheisiä vinkkejä. Järjestäjä: Hermia Ltd / Tuotantotekniikan klusteri Lisätietoja ja ilmoittautuminen www.intelligentmachines.fi

klo 12–15, Ballroom Sähköturvallisuuspäivä

SIL

Aamupäivän ohjelmassa keskustellaan verkottuvan ja kansainvälistyvän koneenrakennuksen haasteista. Iltapäivällä kansalliseen osaamiskeskusohjelmaan kuuluva Älykkäät koneet -klusteri esittelee toimintaansa ja haastaa kuulijat keskusteluun siitä, miten saada dynamiikkaa kehittämistoimintaan ja yhteistyöhön yritysten, oppilaitosten sekä tutkimus- ja kehittäjäorganisaatioiden kanssa.

Huippuseminaari yritysjohdolle.

Johdon tulevaisuus – Teollisuus vuonna 2020 klo 14–17 Ballroom t Miten teollisuusyritystä johdetaan vuonna 2020? t Miten liiketoiminta kehittyy, entä ihmiset? t Miten johtaja vastaa työelämän muutoshaasteisiin? Puhujina mm. toimitusjohtaja Ari Rahkonen, Microsoft

Järjestäjä: Hermia Ltd / Tuotantotekniikan klusteri

professori Hannu Kärkkäinen, TTY

Lisätietoja ja ilmoittautuminen www.intelligentmachines.fi

kauppatieteiden tohtori, yliasiamies Mikko Kosonen, Sitra. Moderaattorina päätoimittaja Terho Puustinen, Tekniikka&Talous.

Sähköinsinöörit

Järjestäjänä Suomen Messut, yhteistyössä:

Sähköinsinööriliiton maksuton seminaari. Ilmoittautumiset sil@sil.fi tai järjestösihteeri Jaana Lindholm, puh.09 668 9850. Seminaarin ohjelma www.sil.fi

Teknologia11 INFOPAZA Tiistai 4.10. (Ohjelmaa opiskelijoille)

Keskiviikko 5.10.

Torstai 6.10.

10.30 Teknisen kaupan haasteet ja mahdollisuudet

10.30 CoDeSys ja IEC 61131-3-ohjelmointi

10.00 LT spice simulation tool

Toimitusjohtaja Markku Uitto, Teknisen kaupan jaPalveluiden yhdistys ry

Area Sales Manager, Vitalis Neufeld, 3S-Smart Software Solutions GmbH

Manager of Simulation Development, Mike Engelhard, Linear Technology

11.00 Osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen

11.00 Sensing solutions – mittaustekniikkaa yli toimialarajojen,

10.30 Valaistus-LEDit ja lämpösuunnittelu,

Asiamies Hannu Kyyhkynen, Teknisen kaupan ja Palveluiden yhdistys ry

11.30 iBoats-kehityshanke Metropolia amk:ssa Projektijohtaja Jari Savolainen ja koulutussuunnittelija Erika Myllyniemi, Metropolia Ammattikorkeakoulu

12.00 Maailmanlaajuiset hyväksynnät

Tiimipäällikkö, Mikko Juuti, VTT

11.30 Koneturvallisuuden riskinarviointija CE-merkintäpalvelut, Sales Engineer, Services and Applications, Esa Ranta, Pilz Skandinavien K/S

Asiantuntijakirjoittaja Veikko Karjalainen, Prosessori-lehti

11.00 New solutions from Agilent Technologies, Division Technical Expert TBD based on the product news to be announced, Agilent Technologies

11.30 Mittauslaitteiden käytön uusi ulottuvuus

Compliance Specialist Janne Nyman, Nemko Oy

12.00 Passiivinen keskeismodulaatio radioverkkojen uusi riesa,

Application Engineer, Markku Hintsala, Rohde & Schwarz Finland Oy

12.30 Teknisen kaupan haasteet ja mahdollisuudet

Account Manager Erkka Herola, Anritsu Finland

12.00 CoDeSys ja IEC 61131-3-ohjelmointi

Toimitusjohtaja Markku Uitto, Teknisen kaupan ja Palveluiden yhdistys ry

12.30 New technology to bring new accuracy in dynamic current measurements

Area Sales Manager , Vitalis Neufeld, 3S-Smart Software Solutions GmbH

13.00 Osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen

EMEA Business Development Manager, Carlo Canziani, Agilent Technologies

12.30 High Performance Microsystems – tutkimuksesta tuotantoon,

13.00 Energiatehokas kone,

Tutkimusprofessori, Aarne Oja, VTT

13.00 Kaikki FPGA-piireistä,

Suomen Automaatioseura ry

OEM Channel Marketing Manager, Heikki Hietanen, Schneider Electric

14.00 iBoats-kehityshanke Metropolia amk:ssa

13.30 Paikannus sulautuu

Asiamies Hannu Kyyhkynen, eknisen kaupan ja Palveluiden yhdistys ry

13.30 Eläköön automaatio! –palkinnon jako

Asiantuntijakirjoittaja Krister Wikström, Prosessori-lehti

Projektijohtaja Jari Savolainen ja koulutussuunnittelija Erika Myllyniemi, Metropolia Ammattikorkeakoulu

Asiantuntijakirjoittaja Krister Wikström, Prosessori-lehti

13.20 Älypallo-kilpailun palkintojen jako

14.00 Mittauslaitteiden käytön uusi ulottuvuus,

14.30 Teknisen kaupan haasteet ja mahdollisuudet

Application Engineer, Markku Hintsala, Rohde & Schwarz Finland Oy

13.40 Passiivinen keskeismodulaatio radioverkkojen uusi riesa,

Toimitusjohtaja Markku Uitto, Teknisen kaupan ja Palveluiden yhdistys ry.

15.00 Osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen Asiamies Hannu Kyyhkynen, Teknisen kaupan ja Palveluiden yhdistys ry

14.30 Valaistus-LEDit ja lämpösuunnittelu, Asiantuntijakirjoittaja Veikko Karjalainen, Prosessori-lehti

15.00 Kosketusnäyttöteknologiat Sales Manager, Tiitus Aho, Avnet Embedded

15.30 Maailmanlaajuiset hyväksynnät Compliance Specialist Janne Nyman, Nemko Oy Muutokset mahdollisia.

Elektroniikkainsinöörien seura EIS ry

Account Manager Erkka Herola, Anritsu Finland

14.00 Joustavaa koneenhallintaa OEM Channel Marketing Manager, Heikki Hietanen, Schneider Electric

14.30 Uudet vähävirtaiset sulautetut CPU –modulit Sales Manager, Tiitus Aho, Avnet Embedded


Näytteilleasettajat AEL Oy Kaarnatie 4 00410 HELSINKI Puh./Tel. 09 5307 1 asiakaspalvelu@ael.fi www.ael.fi Ajotek Oy

6g68

6h128

Argo-Hytos Nordic Ab Karjalankatu 2 A 08150 LOHJA Puh./Tel. 0400-393064 Telefax 019-321225 k.olkkonen@argo-hytos.com www.argo-hytos.com

6g129

ATOS SPA VIA ALLA PIANA, 57 21018 SESTO CALENDE IT Italia/IT Italy Puh./Tel. +39 0331 922078 Telefax +39 0331 920005 info@atos.com www.atos.com

6h131

AVS-Yhtiöt Oy Rusthollarinkatu 8 02270 ESPOO Puh./Tel. 09 613316 Telefax 09 61331800 info@avs-yhtiot.fi www.avs-yhtiot.fi

6f101

Bosch Rexroth Oy Ansatie 6b 01740 VANTAA Puh./Tel. 010 3441 000 Telefax 010 3441 757 info@boschrexroth.fi www.boschrexroth.fi

6f99

HAWE Finland Oy Kellonsoittajantie 2 02770 ESPOO Puh./Tel. +358 10 821 2600 Telefax +358 10 821 2610 info.finland@hawe.fi www.hawe.fi Hydac Oy Kisällintie 5 01730 VANTAA Puh./Tel. 010 773 7100 Telefax 010 773 7120 hydac@hydac.fi www.hydac.fi

Hydoring Oy Porakalliontie 2 21800 KYRÖ Puh./Tel. +358 207 656 900 Telefax +358 207 656 901 sales@hydoring.com www.hydoring.com

David Brown Hydraulics Finland Oy 6g121 Vanha Talvitie 3C 00580 HELSINKI Puh./Tel. +358 (0)9 3424 120 Telefax +358 (0)9 3424 1236 sales@davidbrownhydraulics.fi www.davidbrownhydraulics.fi

Muutokset mahdollisia.

GS-Hydro Oy Lautatarhankatu 4 13110 HÄMEENLINNA Puh./Tel. +358 3 65641 info@gshydro.com www.gshydro.com

7f41 Hydroll Oy Lohkarekuja 6 60101 LAPUA Puh./Tel. 020 765 7900 info@hydroll.com www.hydroll.com

6h120

6f71

6h118

Hydman Oy 6g128 Kauhakorvenkatu 25 33720 TAMPERE Puh./Tel. 020 764 1800 Telefax 020 764 1801 firstname.lastname(at)hydman.fi www.hydman.fi

Oy Colly Company Ab 6g70 Hankasuontie 3 A PL 103 00391 HELSINKI Puh./Tel. +358 (0) 29 006 150 Telefax +358 (0) 29 006 1150 sales@colly.fi www.colly.fi

Dunlop Hiflex Oy Vapaalantie 8 01650 VANTAA Puh./Tel. 0207 625 600 Telefax 0207 625 601 info@dunlophiflex.fi www.dunlophiflex.fi

Elektro-Tukku Oy Kirkonkyläntie 37 B PL 154 00701 HELSINKI Puh./Tel. 09 350 5500 Telefax 09 351 3271 myynti@elektrotukku.fi www.elektrotukku.fi

6h101

Hydrauliikka- ja Pneumatiikkayhdistys ry PL 5 33541 TAMPERE Puh./Tel. (03) 255 0905 fhpa@fhpa.fi www.fhpa.fi Hydrauliikkahuolto K. Räihä Oy

Hytaflex Oy Puulaakintie 5 PL 1 40351 JYVÄSKYLÄ Puh./Tel. +358 14 334 65 00 Telefax +358 14 334 65 11 hytaflex@hytaflex.fi tai etunimi.sukunimi@hytaflex .fi www.hytaflex.fi

Hytar Oy Itä-Päijänteentie 57 40320 JYVÄSKYLÄ Puh./Tel. +358 14 447 4477 Telefax +358 14 447 4499 info@hytar.fi www.hytar.fi

6h81

6h81

6g114

6h81

Nurmi Hydraulics Oy Pusulantie 1080 03810 IKKALA Puh./Tel. +358 10 8346 700 Telefax +358 10 8346 790 sales(at)nurmi.fi www.nurmi.fi

6h70

Olaer Oy Veneentekijäntie 2 00210 HELSINKI Puh./Tel. 09-4137 5500 Telefax 09-4137 5550 info@olaer.fi www.olaer.fi 6f101

Internormen Technology GmbH 6f119 Friedensstrasse 41 Altlußheim 68804 DE Saksa/DE Germany Puh./Tel. +49 6205 2094-0 Telefax +49 6205 2094-40 info@internormen.com www.internormen.com IP-Produkter Oy Muuntotie 3 01510 VANTAA Puh./Tel. 010 2192 100 Telefax 010 2192 145 ip-produkter@ip-produkter.fi www.ip-produkter.fi

6f113

Masino-Hydrokey Oy Kärkikuja 3 01740 VANTAA Puh./Tel. 010 8345 500 Telefax 010 8345 669 hydrokey@masino.fi www.masino.fi

6f139

MILOCRAFT OY Lanttikatu 1 02770 ESPOO Puh./Tel. 09-8190360 Telefax 09-81933870 milocraft@milocraft.fi www.milocraft.fi

6h78

Movetec Oy Hannuksentie 1 02270 ESPOO Puh./Tel. 09-525 9230 Telefax 09-525 92333 info@movetec.fi www.movetec.fi

6c61

Omnipress Oy

Parker Hannifin Oy Koivupuistontie 18-22 01510 VANTAA Puh./Tel. 0207532500 Telefax 0207532200 parker.finland@parker.com www.parker.fi PMC Polarteknik Oy Ab Mestarintie 6 01730 VANTAA Puh./Tel. +358(0) 207709700 Telefax +358(0) 207709701 info@pmcpolarteknik.com www.pmcpolarteknik.com Pneumacon Oy Palo-ojantie 5 05810 HYVINKÄÄ Puh./Tel. +358 10 7781400 Telefax +358 10 7781401 info@pneumacon.fi www.pneumacon.fi

6h119

6g68

Nestepaine Oy Mäkituvantie 11 01510 VANTAA Puh./Tel. 020 765 165 Telefax 020 765 7666 info@nestepaine.fi www.nestepaine.fi

6h139

6g68

6f121

6g99

6k138

Poclain Hydraulics 6g81 route de Compiègne 60410 Verberie Cedex FR Ranska/FR France Puh./Tel. +33 3 44 40 77 77 http://www.poclain-hydraulics.com/ Projecta Oy Lukkosepänkatu 14 PL 4 20320 TURKU Puh./Tel. 02077130 Telefax 0207713388 www.projecta.fi

6g141


Promaatio Osakeyhtiö Kellonsoittajantie 2 02770 ESPOO Puh./Tel. 010 2922200 Telefax 09 8554330 info@promaatio.fi www.promaatio.fi Kunnossapitoyhdistys Promaint ry ja Promaint-lehti Messuaukio 1 00520 HELSINKI Puh./Tel. 040 451 3683 ilmoitukset@kunnossapito.fi www.promaint.net Ramator Oy Kärsämäentie 35 20360 TURKU Puh./Tel. 0108353000 Telefax 0108353010 info@ramator.fi www.ramator.fi

Salhydro Oy Kuusirinne 3 01900 NURMIJÄRVI Puh./Tel. 09-276 6400 Telefax 09-250 8433 salhydro@salhydro.fi www.salhydro.fi

6f71

6g80

6g118

6k140

Sitek-Palvelu Oy Laukaantie 4 40320 JYVÄSKYLÄ Puh./Tel. +358-14-3372300 Telefax +358-14-3372301 sitek@sitek.fi www.sitek.fi

6g139

SMC Pneumatics Finland Oy Tiistinniityntie 4 PL72 00231 ESPOO Puh./Tel. 0207 513513 harri.lehtola@smc.fi www.smc.fi

6h61

Suomen Pikaliitin Oy 6g71 Osuuskunnantie 31 00660 HELSINKI Puh./Tel. 0102399800 Telefax 097774522 info@suomenpikaliitin.fi http://www.suomenpikaliitin.fi Supermedia ADV Oy

6g91

Takoma Teollisuuskylänraitti 9 94450 KEMINMAA Puh./Tel. 010 217 3100 etunimi.sukunimi@takoma.fi www.takoma.fi

6h80

Tampereen Aikuiskoulutuskeskus Kurssikeskuksenkatu 11 PL 15 33821 TAMPERE etunimi.sukunimi@takk.fi www.takk.fi

6g68

Tecalemit Industrial Oy 6g101 Tiilitie 6 A 2 01720 VANTAA Puh./Tel. 029006290 Telefax 0290061212 asiakaspalvelu@tecalemitindustrial.fi www.tecalemitindustrial.fi Teknoma Oy 6h138 UUSI KÄYNTIOSOITE SYYSKUUN ALUSTA Kiilaniityntie 1 02920 ESPOO Puh./Tel. 09-681021 Telefax 09-68102222 info@teknoma.fi www.teknoma.fi

Tiivistekeskus Oy Mäkituvantie 5 01510 VANTAA Puh./Tel. 0207 65 170 Telefax 0207 65 2906 info@tiivistekeskus.fi www.tiivistekeskus.fi

6h81

Turun aikuiskoulutuskeskus Artukaistentie 13 20240 TURKU Puh./Tel. 0207 129 200 Telefax 0207 129 339 info@turunakk.fi www.turunakk.fi

6g68

Univer Oy 6h121 Hirsimetsäntie 9 15200 LAHTI Puh./Tel. +358 (0)20 749 1400 Telefax +358 (0)20 749 1401 etunimi.sukunimi@univer.fi The LEE Company Scandinavia AB Pajalagatan 56 SE-16265 VÄLLINGBY SE Ruotsi/SE Sweden Puh./Tel. +358440111246 Telefax +46 8 875252 sales@theleeco.net www.theleeco.com

6g79

Näytteilleasettajat tuoteryhmittäin 0100 Liikkuvan kaluston hydrauliikka Argo-Hytos Nordic Ab Bosch Rexroth Oy Oy Colly Company Ab David Brown Hydraulics Finland Oy Dunlop Hiflex Oy Elektro-Tukku Oy HAWE Finland Oy Hydac Oy Hydman Oy Hydoring Oy Hydroll Oy Hytaflex Oy Hytar Oy Internormen Technology GmbH IP-Produkter Oy Masino-Hydrokey Oy MILOCRAFT OY Nestepaine Oy Nurmi Hydraulics Oy Olaer Oy Parker Hannifin Oy PMC Polarteknik Oy Ab Pneumacon Oy Poclain Hydraulics Salhydro Oy Suomen Pikaliitin Oy Takoma Tecalemit Industrial Oy Teknoma Oy The LEE Company Scandinavia AB Tiivistekeskus Oy

Muutokset mahdollisia.

0200 Teollisuushydrauliikka 6g129 6f99 6g70 6g121 6h101 7f41 6f71 6h118 6g128 6h119 6h81 6h81 6f101 6f119 6f113 6f139 6h78 6h81 6h70 6h139 6f121 6g99 6k138 6g81 6k140 6g71 6h80 6g101 6h138 6g79 6h81

Argo-Hytos Nordic Ab ATOS SPA Bosch Rexroth Oy Oy Colly Company Ab David Brown Hydraulics Finland Oy Dunlop Hiflex Oy Elektro-Tukku Oy GS-Hydro Oy HAWE Finland Oy Hydac Oy Hydman Oy Hydoring Oy Hydroll Oy Hytaflex Oy Hytar Oy Internormen Technology GmbH IP-Produkter Oy Masino-Hydrokey Oy MILOCRAFT OY Nestepaine Oy Nurmi Hydraulics Oy Olaer Oy Parker Hannifin Oy PMC Polarteknik Oy Ab Pneumacon Oy Poclain Hydraulics Salhydro Oy Suomen Pikaliitin Oy Takoma Tecalemit Industrial Oy Teknoma Oy The LEE Company Scandinavia AB Tiivistekeskus Oy

0300 Laivahydrauliikka 6g129 6h131 6f99 6g70 6g121 6h101 7f41 6h120 6f71 6h118 6g128 6h119 6h81 6h81 6f101 6f119 6f113 6f139 6h78 6h81 6h70 6h139 6f121 6g99 6k138 6g81 6k140 6g71 6h80 6g101 6h138 6g79 6h81

Argo-Hytos Nordic Ab Oy Colly Company Ab David Brown Hydraulics Finland Oy Dunlop Hiflex Oy Elektro-Tukku Oy GS-Hydro Oy HAWE Finland Oy Hydac Oy Hydman Oy Hydoring Oy Hydroll Oy Hytaflex Oy Hytar Oy Masino-Hydrokey Oy MILOCRAFT OY Nurmi Hydraulics Oy Olaer Oy Parker Hannifin Oy PMC Polarteknik Oy Ab Salhydro Oy Suomen Pikaliitin Oy Takoma Tecalemit Industrial Oy Teknoma Oy The LEE Company Scandinavia AB Tiivistekeskus Oy

0400 Vesihydrauliikka 6g129 6g70 6g121 6h101 7f41 6h120 6f71 6h118 6g128 6h119 6h81 6h81 6f101 6f139 6h78 6h70 6h139 6f121 6g99 6k140 6g71 6h80 6g101 6h138 6g79 6h81

Oy Colly Company Ab Elektro-Tukku Oy Hydac Oy Hytar Oy Olaer Oy Parker Hannifin Oy Sitek-Palvelu Oy Suomen Pikaliitin Oy The LEE Company Scandinavia AB Tiivistekeskus Oy

6g70 7f41 6h118 6f101 6h139 6f121 6g139 6g71 6g79 6h81

0500 Pneumatiikka AVS-Yhtiöt Oy Bosch Rexroth Oy Dunlop Hiflex Oy Elektro-Tukku Oy Hytaflex Oy Hytar Oy Movetec Oy Parker Hannifin Oy PMC Polarteknik Oy Ab Pneumacon Oy Salhydro Oy Sitek-Palvelu Oy SMC Pneumatics Finland Oy Suomen Pikaliitin Oy Tecalemit Industrial Oy The LEE Company Scandinavia AB Tiivistekeskus Oy Univer Oy

6f101 6f99 6h101 7f41 6h81 6f101 6c61 6f121 6g99 6k138 6k140 6g139 6h61 6g71 6g101 6g79 6h81 6h121


Teknologia11 Näytteilleasettajat

7n49

Autodesk/ Future CAD Oy www.futurecad.fi

ABB Oy www.abb.fi

6c79

Automaatioväylä Oy 6b102 www.automaatiovayla.fi

Convergens Oy www.convergens.fi

Acello Print AB www.acello.se

6k79

Cool Power Solutions Oy 7g5 www.cps.fi

ACG Nyström Oy

7n28

Avnet Nortec Oy 6m99 www.avnet-abacus.eu www.avnet-memec.eu www.avnet-embedded.eu www.silica.com

Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulu http://elec.aalto.fi

6d139

Acoutronic AB 7m20 http://www.acoutronic.se

AVS-Yhtiöt Oy www.avs-yhtiot.fi

6f101

Acte Oy www.acte.fi

Beamex Oy Ab www.beamex.com

6c60

6n81

Control Express Finland Oy www.cef.fi

7g27

ELFA Elektroniikka Oy 6k99 www.elfaelektroniikka.fi

Future Electronics Oy 7m40 www.uk.futureelectronics.com

Elhurt Sp z o.o. www.elhurt.com.pl

6k119

GAMMADATA Finland Oy 7g39 www.gammadatafinland.fi

Elkome Systems Oy www.elkome.fi

6n108

GATEline AB www.gateline.se

CPD-Center AB www.cdp-center.se

7m21

Cru Power Oy www.crupower.fi

7g10

Adcontact AB Gammeter 7k11 www.gammeter.fi

Beckhoff Automation Oy 6b99 www.beckhoff.fi

Adopticum www.adopticum.se

7m21

Beijer Electronics Oy www.beijer.fi

Advancetec Oy

6d65

Beta ApS

AEL Oy www.ael.fi

6g68

Bevi Finland Oy www.bevi.fi

7f59

D & E Trading Oy www.detrading.fi

6g138

Aeroflex Test Solutions 7h39 www.aeroflex.com

Bosch Rexroth Oy www.boschrexroth.fi

6f99

DA-Design Oy www.da-design.fi

7k21

Ageto MTT AB www.agetomtt.com

Brevini Finland Oy www.brevini.fi

6e61

Dafine Engineering Oy www.dafine.fi

7g51

6d61

7m58

Brevini Finland Oy www.brevini.fi

Data Modul AG www.data-modul.com

7h54

6h128

Oy BTG Finland Ab www.btg.com

David Brown Hydraulics Finland Oy 6g121 www.davidbrownhydraulics.fi

Agilent Technologies Finland Oy www.agilent.fi Ajotek Oy Akkuvoima Oy www.akkuvoima.fi American Express Services Europe Ltd filial-sivuliike

7g21

7f59

6n121

Amgab El AB www.amgab.se

7k51

Amitronic Oy www.amitronic.fi

6m79

Ammeraal Beltech Oy 6d121 www.ammeraalbeltech.fi AMT Hakemistot Oy www.amt.fi

6f61

Amtele AB www.amtele.fi

7k59

Anritsu AB filial Finland 7m38 www.anritsu.com ANSMANN AG www.ansmann.de

7h29

Argo-Hytos Nordic Ab 6g129 www.argo-hytos.com Armeka Engineering Oy 7g1 www.armekaengineering.com

7e39 7k5

Busch Vakuumteknik Oy 6e65 Bürkert Oy www.burkert.fi

7d59

Densitron Nordic Oy

Cadmic Oy www.cadmic.fi

6m80

Detector Oy www.detector.fi

ELMA Electronic GmbH www.elma.de Elmatica AS www.elmatica.com Eltecma Oy www.eltecma.fi

6n79 6b104

7n8 7h19 6e129

Embassy of the Republic of Poland, Commercial Section 6c140 www.helsinki.trade.gov.pl Endeleo Oy

7k31

6g60

Enercotek Oy www.enercotek.fi Epcos Nordic Oy

6d80 7g8 6k121

HBM Finland www.hbm.com

7h54

HEIDENHAIN Scandinavia AB www.heidenhain.fi

Dunlop Hiflex Oy www.dunlophiflex.fi

6h101

Espotel Oy www.espotel.com

Eagle Data Ky www.eagledata.fi

6n135

Etex Oy www.etex.fi

6h99

ebm-papst Oy www.ebmpapst.fi

6k141

ETRA Electronics Oy www.etraelectronics.fi ETS-Lindgren www.ets-lindgren.com

7k28

6d80 6g70

Certec EDV GmbH www.certec.at

6d67

Cheos Oy

7k19

Ekval Oy www.ekval.fi

CLS-Engineering Oy 7d51 www.cls-engineering.fi 7m39

Oy Colly Company Ab www.colly.fi

6g70

Aseko Oy www.aseko.fi

7d38

ATOS SPA www.atos.com

6h131

Compomill Nordic Components AB www.compomill.com Compusteel Oy www.compusteel.fi Condor High Tech Parts Produktion- und Handels GmbH www.condor.at

7k50 7g31

Elcard Wireless Systems Oy http://www.elcard.fi Elcon Solutions Oy www.elcon.fi

6k129

7g38 6n120

6d67

Hemomatik Oy www.hemomatik.fi

7h30

Holmberg Cases Oy 6n123 www.holmbergcases.fi HS Electro Connex KB 7m9 www.dau-at.com , www. ebg.at 6b130

Exova METECH Oy www.exovametech.fi

6m91

Hydac Oy www.hydac.fi

6h118

Ex-Tekniikka Oy www.extekniikka.fi

7d39

Hydman Oy www.hydman.fi

6g128

Hydoring Oy www.hydoring.com

6h119

Falkner Armaturenvertriebs GmbH 6d67 www.gur-valves.com

Elektroniikkainsinöörien seura EIS ry. 6f61a www.eis.fi

Finkova Oy www.finkova.fi

7f41

6d140

Helsinki Valve & Fitting Oy 7e40 www.swagelok.com/helsinki

Humitec Oy www.humitec.fi

Fin-El Oy www.sil.fi

Elektro-Tukku Oy www.elektrotukku.fi

7f29

7f49

Event Travel Finland Oy 7n31 www.event-travel.fi

Elektroniikan 3K-tehdas 7h31 www.3ktehdas.com

Elektroniikkainsinöörien seura EIS ry. 7n46

6b141

ERNI Electronics GmbH 7m49 www.erni.com www.erni-x-press.com

7m21

EIE Maskin Oy www.eie.fi

Hantor-Mittaus Oy www.hantor.fi

7f59

6f71

Esju Oy www.esju.com

EC Electro Center

Hansabattery Oy www.hansabattery.fi

HAWE Finland Oy www.hawe.fi

7e41

7m21

7h28

Hamamatsu Photonics Norden AB 7g28

6k60

EP-TeQ www.ep-teq.com

Dosmar Oy www.dosmar.fi

CENTRIA Tutkimus ja kehitys / Centria Test www.centria.fi

Habia Cable AB

6h120

7h59

Caltest Oy www.caltest.fi

7k49

GS-Hydro Oy www.gshydro.com

7n38

HARTING Oy www.harting.fi

Cad-Quality Finland Oy 6d139

Carl Zeiss Oy www.zeiss.fi

Gravox Oy www.gravox.fi

6k139

7f44

6b75

CAN in Automation (CiA) GmbH 7d45 www.can-cia.org

Gistele Oy http://www.gistele.fi

7d48

6k68

Esbecon Oy www.esbecon.fi

7h20

Gemü Oy www.gemue.fi

7h8

Harrico PTE Oy www.harrico.fi

Eplan Software & Service Finland www.eplan.fi

7g18

Coat-Mec Oy

Muutokset mahdollisia.

6d67

Elkomit ry www.elkomit.fi

Dewetron Finland Oy www.dewetron.fi

Arrow Finland Oy 6m139 www.arroweurope.com

Austrian Embassy Commercial Section 6d67 www.advantageaustria.fi

CST - Computer Simulation Technology AG 7h18 www.cst.com CTR AG www.ctr.at

6k78

Ele-Products Oy www.eleproducts.fi

Country Mate Europe Oy 7m18 www.countrymate-europe. com

7m39

Oy Flinkenberg Ab www.flinkenberg.fi

7g30

Fintronic Oy WWW.fintronic.fi

6c130 6c74 6n139

Flextronics International Sweden Ab 7n20 www.sbs.flextronics.com

Hydrauliikka- ja Pneumatiikkayhdistys ry 6g68 www.fhpa.fi Hydrauliikkahuolto K. Räihä Oy

6g114

Hydroll Oy www.hydroll.com

6h81

Hytaflex Oy www.hytaflex.fi

6h81


Hytar Oy www.hytar.fi

6f101

Labkotec Oy www.labkotec.fi

6b115

Nefab Packaging OÜ www.nefab.fi

I.L.M.E. S.p.A. www.ilme.com

7m30

LaboTest Oy www.labotest.fi

6n111

Nemko Oy www.nemko.fi

7h51

IFM Electronic Oy www.ifm.com/fi

6a61

Laukamo Electromec Oy 6m81 www.laukamo.fi

Nestepaine Oy www.nestepaine.fi

6h81

Leica Nilomark Oy www.leica.fi

7k9

NKE Austria GmbH www.nke.at

6d67

I-Magnet Oy www.i-magnetoy.com Inor Transmitter Oy Insinööritoimisto Elefantti Oy Insinööritoimisto Enmac Oy www.enmac.fi Insta Automation Oy www.insta.fi Instrumenttitehdas Kytölä Oy www.kytola.com

7f1 7f30

Lektar Oy www.lektar.com

6f68

Nokeval Oy www.nokeval.com

7d41

6k124

LEMO Nordic AB www.lemo.fi

6n119

Noratel Finland Oy www.noratel.com

7k39

6g119

Liewenthal Electronics Ltd.

6a79

6a69

Internormen Technology GmbH 6f119 www.internormen.com

Lumini Nordic Oy www.lumini.fi

Masino-Hydrokey Oy www.masino.fi

6f139

Oy Nylund Group Ab www.nylund.fi

6k71

6f113

Meca-Trade Oy www.mecatrade.fi

7g19

6n70 6e81

item profiili oy/ab

6f64

Jestron Oy www.jestron.fi

7f40

JTA Connection Oy www.jtaconnection.fi

6c91

Mekanex Oy Ab www.mekanex.fi

Kistler Nordic AB www.kistler.com Klinkmann Automaatio Oy www.klinkmann.fi KNF Neuberger AB www.knf.de

7c38

6a81 6b68

Knitter-switch UK Ltd 7k18 www.knitter-switch.com Konaflex Oy www.konaflex.fi

6f100

Kontron AG www.kontron.com

7k41

Oy Konwell Ab www.konwell.fi

6b60

Kouvo Automation Oy www.kouvo.fi

7f59

Kraftmek Oy www.kraftmek.com

6d81

Kraus Betriebsausstattung und Fördertechnik GmbH 6d67 www.kraus.co.at

6e80

OSRAM Opto Semiconductors GmbH 6k121 www.osram-os.com

Oy Finductives Ltd

6n90 7k40

Metric Industrial Oy www.metric.fi

6m119

Oy Optoparameter Ab www.parameter.fi Oy Samson Ab

7c40

Metric Industrial Oy www.metric.fi

6m120

Metropolia ammattikorkeakoulu www.metropolia.fi Metso www.metso.com

Parker Hannifin Oy www.parker.fi

6f138

6f121

7n48

PEI Genesis 7m11 http://www.peigenesis.com/

6a99

Perel Oy www.perel.fi

Micropolis Spectrum 7m21 www.micropolis.fi/spectrum

6k69

PHOENIX CONTACT Oy 6c139 www.phoenixcontact.fi

MILOCRAFT OY www.milocraft.fi

6h78

Pilz Skandinavien K/S 6c119 www.pilz.fi

Oy Mitaten Finland Ab www.mitaten.fi

7k38

PKC Electronics Oy www.pkcgroup.com

MJV-Sähkö Oy WWW.mjv-sahko.fi

6c114

More Electronics ApS 7n2 www.moreelectronics.dk MORETEC Finland Ky www.moretec.fi Moves Oy www.moves.fi

6n80 6e139

Movetec Oy www.movetec.fi

6c61 6d80

Muuntosähkö Oy - Trafox 7m41 www.trafox.fi

Muutokset mahdollisia.

7h5

6m121

6f98

6e120

6g68

Metric Industrial Oy www.metric.fi

KTR Finland Oy www.ktr.fi

Kymdata Oy www.cads.fi

OPTEC Factory www.optecfactory.com

6h139

Oy Aumator Ab www.aumator.fi

Murri Oy www.murri.fi

7a59

Olaer Oy www.olaer.fi

7g59

6d139

7k34

KVE Kvartselektronik Oy 6n140

OEM Finland Oy www.oem.fi

MekSystems Oy www.meksystems.fi

KRETSteknik nordic ab www.kretsteknik.se

Kübler Suomi Oy www.kubler.fi

OEM Electronics Oy 7g59 www.oemelectronics.fi

Omnipress Oy

MEG Power Oy (Member of Murrelektronik Group) 6c138 www.murrelektronik.com/fi

6k91

7h41 6h70

7f38

Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu / Elektroniikan komponettien testauslaboratorio 7m21 www.tokem.fi

Noretron Komponentit Oy www.noretron.fi Nurmi Hydraulics Oy www.nurmi.fi

M-Comp A/S Suomen sivuliike www.m-comp.fi

Jukka Mäkelä Consulting Ky

7m29

6f139

Intertrafo Oy

IP-Produkter Oy www.ip-produkter.fi

6n99

Nordic SM Technology OY www.nordicsmt.com

Masino Oy www.masino.fi

Maxion Oy www.maxion.fi

6n99

7n30

Lönne Scandinavia Oy 6d119 www.lonne.com

Intertek ETL Semko Oy 6m109 www.intertek.com

Intopii Oy intopii.com

6m108

National Instruments Finland Oy http://finland.ni.com/ NDC Networks Oy www.ndc.fi

6k111

PMC Polarteknik Oy Ab 6g99 www.pmcpolarteknik.com Pneumacon Oy www.pneumacon.fi

6k138

Poclain Hydraulics 6g81 http://www.poclain-hydraulics.com/ Powerbox Oy / Craftec Finland 7k30 http://www.powerboxgroup. com/ Powernet Oy www.powernet.fi

6k81

PPM-Systems Oy 6b78 http://www.ppmsystems.fi Printti Valmiste Oy 7f39

7e31

7m50

Profelec Oy www.profelec.fi

6m129

Proffice Finland Oy

6k120

Profibus Club Finland ry 6d69


Profox Companies Oy 6d139 http://www.profox.com/ index_fin.html

Satakunnan ammattikorkeakoulu www.samk.fi

Projecta Oy www.projecta.fi

SATEL Oy www.satel.com

Promaatio Osakeyhtiö www.promaatio.fi Kunnossapitoyhdistys Promaint ry ja Promaint-lehti www.promaint.net

6g141 6f71

6g80

Promoco Scandinavia AB 7k20 www.promoco.se Prosessori / Sanoma Magazines Finland Oy 6g61 www.sanomamagazines.fi PubliCo Oy www.publico.com Q-Flex Oy www.q-flex.fi Ramator Oy www.ramator.fi RCL Cruises Ltd www.royalcaribbean.fi

6b131

Skunk Developments Oy 6k91 http://www.skunk.fi/

Tanreco Oy www.tanreco,fi

6e131

6c81

SMC Pneumatics Finland Oy www.smc.fi

6h61

Tecalemit Flow Oy www.tecaflow.fi

7f27

Tecalemit Industrial Oy 6g101 www.tecalemitindustrial.fi

Satron Instruments Oy 6b139 www.satron.com Schneider Electric Finland Oy 7d40 http://www.schneider-electric.fi/ Schroff Scandinavia Ab Finland 7h21 www.schroff.biz SCHUNK Intec Oy www.schunk.com Screentec Oy www.screentec.com

7e38 7k6

Softability Group Oy www.softability.fi

SOFTwerk professional trading Ltd 6d67 www.softwerk.at Solotop Oy 6k139 http://www.solotop.fi Ab Solving Oy www.solving.com

6e119

Standa Oy/ Promena Oy 6n110 www.standa.fi / www.promena.fi

Selmic Oy www.selmic.com

7n39

6g118

Sensonor Oy www.sensonor.fi

6c101

Starline Valves Oy www.starline.fi

7e58

Sensor Control Nordic AB filial i Finland 6c121 www.scn.se

Stig Wahlström Oy www.swoy.fi

7f59

Stockholmsmässan AB

7m2

Straintech Finland Oy www.straintech.fi

7g2

7k3

Refair Oy

7m19

Rikola Ltd. www.rikola.fi

6k91

Rittal Oy www.rittal.fi

7f58

Robert Bosch Oy www.bosch.fi

6f99 7f31

Rohde & Schwarz Finland Oy 6k61 www.rohde-schwarz.fi ja verkkokauppa www.rohde-schwarz.fi/surf-in Rollco Oy www.rollco.fi

Tamtron Oy www.tamtron.fi

6m89

Rebound Electronics Ltd. 7f11

Roboty Oy www.roboty.fi

SKS Vision Systems Oy 6d79 www.sks.fi

6b61

6c118

6f118

Sensorola Oy www.sensorola.fi

6b121

SESKO ry www.sesko.fi

6k109

SEW-Eurodrive Oy sew-eurodrive.fi

6c99

SGS Fimko Oy www.fi.sgs.com

7g20

Suomen Automaatioseura (SAS) ry 6c68 www.automaatioseura.fi Suomen Elektrolind Oy 7g40

Sick Oy www.sick.fi

6b101

Siemens Osakeyhtiö www.siemens.fi

6d103

Suomen Messut Osuuskunta

6f80

Suomen Pikaliitin Oy 6g71 http://www.suomenpikaliitin.fi Supermedia ADV Oy

6g91

Sintrol Oy 6b78 http://www.sintrol.com

Sähkölehto Oy www.sahkolehto.fi

6d99

Sitek-Palvelu Oy www.sitek.fi

T & G Sarkkinen Oy www.tgsarkkinen.fi

6k101

6g139

Rotakorn Electronics Oy 7m6 www.rotakorn.com

SKS Automaatio Oy www.sks.fi

6d79

Takoma www.takoma.fi

6h80

S.T.M Finland Oy

6e99

6d79

6k140

Takowa Oy www.takowa.fi

6b119

Salhydro Oy www.salhydro.fi

SKS Connecto Oy www.sks.fi

Talentum Media Oy www.talentum.com

6d101

7h52

SKS Control Oy www.sks.fi

6d79

Salmetek Oy www.salmetek.fi

SKS Mechatronics Oy www.sks.fi

6d79

TALLBERG TECH OY AB 6c141 www.tallberg.fi

SKS Mekaniikka Oy www.sks.fi

6d79

Tammotor Oy www.tammotor.fi

SKS Toijala Works Oy www.sks.fi

6d79

Tampereen Aikuiskoulutuskeskus www.takk.fi

San Technology Inc. 7n29 http://www.santechnology. com/ Sarlin Oy Ab www.sarlin.com

Muutokset mahdollisia.

7c59

6d80

Teklab Oy www.teklab.fi

7b59

6m71

Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys ry 6f69 www.tekninen.fi Oy Teknocalor Ab www.teknocalor.fi

6m118

Teknofokus 6k91 http://www.teknofokus.fi Teknologiakeskus KETEK Oy www.ketek.fi

7m21

Teknoma Oy www.teknoma.fi

6h138

Tele-Exxi Oy Ab www.exxi.fi

7m48

Tele-Tukku Oy www.tele-tukku.fi

7g41

Test Lab Gate www.micropolis.fi

7m21

Testcom Oy www.testcom.fi

7g46

Testware Oy www.testware.fi

6n128

The LEE Company Scandinavia AB www.theleeco.com TH-Teocon Oy www.th-teocon.fi Tibe El Oy www.tibe.fi

Treston Oy www.treston.com

6m101

TTI Electronics Finland www.ttieurope.com

7k29

TT-Tärylaite Oy www.tarylaite.fi

6f70

Turun aikuiskoulutuskeskus www.turunakk.fi UG Electronics Oy www.ugelectronics.fi

6g68 7n40

Univer Oy 6h121 www.univer.fi www.universervice.fi Uusi Insinööriliitto UIL ry Nya Ingenjörsförbundet UIL rf 7k48 WAGO Kontakttechnik GmbH (nach Schweizer Recht) & Co. KG filial i Finland 7e59 www.wago.fi Vaisala Oyj www.vaisala.fi

6f141

Waldmann Valaistus Oy 6f114 www.waldmann.fi Wapice Oy www.wapice.com

6d120

Webrosensor Oy www.wbs.fi

7g34

Vertex Systems Oy www.vertex.fi

6f120

Wexon Oy http://www.wexon.fi

6k139

6g79

Viesti Perille Oy

7f19

WIKA Finland Oy 6b69 http://www.wika.fi/home_fi_ fi.WIKA

6n118

7h1

WireTec Sverige AB www.wiretec.se

7h10 7m31

Tiivistekeskus Oy www.tiivistekeskus.fi

6h81

VTT http://www.vtt.fi

Toptester Oy www.toptester.com

7m21

VTT Expert Services Oy 7m31 www.vttexpertservices.fi

6m111

Würth Elektronik Oy 6n101 www.wurthelektronik.fi

Trafomic Oy www.trafomic.fi Trafomo Oy www.trafomo.com

6n89

Xortec Oy

Trafotek Oy www.trafotek.fi

6k89

Yleiselektroniikka Oyj 6m69 www.yeint.fi

Transfer Multisort Elektronik Sp. Zo.O www.tme.eu

YTM-Industrial Oy www.ytm.fi 6n78

6k91

6m78

Ziehl-Abegg Finland Oy 6e121 www.ziehl-abegg.fi

6g68

Messuoppaan tiedot perustuvat näytteilleasettajien 19.8.2011 mennessä jättämiin tietoihin. Suomen Messut ei vastaa virheellisyyksistä.


Sandvikin vastaava johtaja Pasi Julkunen ja pääsuunnittelija Jarno Viitaniemi tutkivat laitteen virtuaalista elämää ohjausjärjestelmän kokonaisessa HIL (Hardware in the Loop) simulointivälineessä.,

Kilpailussa valtteja ovat huoltovarmuus, eri komponenttisukupolvien yhteensopivuus ja mahdollisuus hyödyntää modernia suunnittelutekniikkaa. Näin kertovat teknologia alustoista vastaava johtaja Pasi Julkunen ja pääsuunnittelija Jarno Viitaniemi Sandvikin Global R& D toiminnoista.

-K

aivos- ja urakointiasiakkaamme kertovat ensimmäiseksi tarpeekseen varaosien saatavuuden ja vielä toiseksi tärkeinkin asia on sama. Vasta kolmantena tulee luotettavuus, Pasi Julkunen kertoo. Julkunen johtaa Globaalien Teknologia-platformien kehitystä ja ulkoista tutkimusta Sandvikin Global R&D -toiminnossa. Globaalin yrityksen tuotteet leviävät ympäri maailman ja erityisesti kaivosala on voimakkaassa kasvussa. Pelkästään Pohjoiskalotin alueella on meneillään 90 uutta kaivoshanketta. – Sandvikin sisällä Suomen yksikön hydrauliikkaostovolyymit ovat selvästi suurimmat, mikä avaa hydrauliikan toimittajillemme ovia koko yhtymään, Julkunen toteaa. Hydrauliikkatoimittajan aito integroituminen asiakkaan prosesseihin ja osaamislisäarvon luominen tulevat olemaan kriit-

T E K S T I : VA U L A A U N O L A I K U VAT : J A R N O H Y VÄ R I N E N

ASIAKKAAN SILMIN

tisiä menestystekijöitä tulevaisuudessa. – Haluaisin myös korostaa sanaa asiakas ja toimintatapaa yhteistyö, vaikka se ei aina globalisaation pyörteissä ole niin helppoa. OLOSUHTEIDEN ARMOILLA Laitteiden käyttöolosuhteet muodostavat haasteen sekä tekniselle toimivuudelle että tukitoiminnolle. Asiakkaat toimivat usein kaukana kaupungeista ja osaavaa työvoimaa saattaa olla vaikea saada. – Erityisesti siellä, missä kaivos- ja urakointilouhintalaitteiden liiketoiminta kasvaa, voi jopa lukutaidottomuus olla ongelma, puhumattakaan hydrauliikkakomponenttien sielunelämän osaamisesta. Maan alla töitä tehdään osittain pimeässä ja märässä kuran roiskuessa esillä olevien komponenttien päälle. – Joskus vesi on niin syö-

vyttävää, että komponenttien materiaalivalinnat ovat erittäin tärkeitä. Esimerkiksi alumiini ei kestä maan alla ilman pintakäsittelyä. Joskus on myös jouduttu rakentamaan laitteita kokonaan haponkestävistä hydrauliikkaliittimistä. Maanpäällisillä louhoksilla ja urakointityömailla kohdataan ilmasto-olosuhteiden ääripäät Siperian -50 asteen pakkaset, Australian paahtava 60 asteen kuumuuspiikki ja päiväntasaajan trooppiset sateet, puhumattakaan kaikissa paikoissa läsnä olevasta pölystä. – Poralaitteiden mauste hydrauliikalle on korkeataajuinen syke, joka pakottaa hydraulikomponenttien sisäosat rytmikkääseen tanssiin. Suomalainen suunnittelutyö on kuitenkin onnistunut luomaan perustan laitteiden 1020 vuoden käyttöiälle kaikissa olosuhteissa. SUUNNITTELU MUUTTUU – Hydrauliikan toimittajien on otettava myös suunnittelun uudet tekniikat käyttöön, hydrauliikan pääsuunnittelija Jarno Viitaniemi toteaa. Viitaniemi vastaa pintalaitteiden hydrauliteknologian kehityksestä. Avolouhintalaitteiden Tuotekehityskeskuksessa Tam-

pereella. Aikaisemmin suunnittelu vaati kokeiluja ja oppimista komponenttien ja ohjausjärjestelmän vuorovaikutuksesta. Tulokset laskettiin pääosin käsin ja työhön tarvittiin lähes huippumatemaatikkoa, kun järjestelmät monimutkaistuivat. – Kolmannen dimension toi SW-intensiivinen ohjaus, jolloin otettiin lopullinen askel ”hydraulitietokoneesta” tietokone- ja logiikkaohjattuihin toimintoihin. Nyt suunnittelijan pitää tietää, kuinka toiminnot oikeasti toimivat pienine osakokonaisuuksineen sekä pystyttävä dokumentoimaan ne. Uusi hydrauliikka- ja järjestelmäsuunnittelijasukupolvi on saanut uudet opit järjestelmien simulointiin Tampereen Teknillisestä Yliopistosta, joka tuottaa huippuosaamista alalle. – Suunnittelijan osaamispatteristoon tarvitaan esim. Matlab Simulinkin kaltaisten simulointiohjelmistojen hallintaa, hydrauliikka ja pneumatiikka CAD työvälineiden monipuolista hyödyntämistä ”älykkäiden” dokumenttien luontiin ja tietenkin korkeatasoista systeemiajattelua, Julkunen jatkaa. – Koneenrakentajilla eri teknologiat kuten hydrauliikka, sähkö ja SW integroituvat. Sama

FLUID Finland 2/2011 25


muutosprosessi kohtaa nyt myÜs hydrauliikkatoimittajia. Molemmille tekijÜille pitäisi lÜytää yhteistyÜssä oikea rooli, millä tulos tehdään, Viitaniemi toteaa. Uudenlaista suunnittelua on käytetty onnistuneesti esimerkiksi järjestelmän värähtelyongelman ratkaisussa. – Venttiilin karan kitkan varioinnilla simulaatiomallissa havaittiin tiivisteiden vaikutus värähtelyihin ja pystyttiin tekemään muutoksia. Muutokset jo mallinnusvaiheessa lyhensivät merkittävästi tuotekehitysaikaa. – Toinen esimerkki, jolla uuden osaamisen soveltamista voidaan hahmottaa, on toimittajan kanssa kehitetty venttiili, jolle ensin etsittiin ominaiskäyrä simuloimalla ja vasta sitten haettiin ratkaisu rautaan. Tietenkin aina tarvitaan myÜs laaja-alaista sähkÜn, automaation ja mekaniikan osaajajoukkoa yhteistyÜhÜn suunnittelijoiden kanssa, Viitaniemi jatkaa. SIMULOINTI SÄÄSTÄÄ Simulointi pakottaa systemaattiseen ja syvälliseen ongelman ratkaisuun. Usein simulointia vältetään tyÜläytensä takia. – Silti saman ongelman ratkaisuun voidaan käyttää vuosia yrityksen ja erehdyksen kuolemattomalla menetelmällä. Simuloinnin vallankumouksesta huolimatta edelleen tarvitaan vanhan suunnittelijasukupolven vankkaa komponenttiosaamista sekä ratkaistujen ongelmien ja virheiden tuottamien osaamisarpien hiljaista tietoa suunnittelutehtävissä, Julkunen toteaa. Moderni tekniikka vaatii myÜs toimittajien osaamisen päivittämistä. – Varmasti hydrauliikkatehtaiden tuotekehityksessä pystytään simuloimaan vastaavia asioita kuin soveltavassa teollisuudessakin. Kuitenkaan matemaattiset mallit, CAD-mallit ja komponenttien attribuutit PDM-järjestelmää varten eivät kohtaa, Viitaniemi lisää. YHTEENSOPIVUUSONGELMAT Tuotesukupolven toisensa jälkeen tulisi olla ainakin varaosiltaan ja

26 FLUID Finland 2/2011

rajapinnoiltaan yhteensopiva. – Softapuolelta opittun tuotearkkitehtuurin rakentamisen pitäisi ulottua myĂśs hydrauliikkamoduuleihin, jotka tosin tänä päivänä sisältävät melkoisen määrän omaa â€?ďŹ rmwareaâ€?, Julkunen toteaa. Koneenrakentajan on vaikea sitoutua toimittajakohtaisiin suljettuihin SW ratkaisuihin. – Niiden tulisi olla avoimia ja rajapintojen hyvin speksattuja. Toimittajien pitäisi kilpailla esim. venttiilien ominaisuuksilla, toimitusvarmuudella ja muilla kokonaisuuteen liittyvillä tekijĂśillä. Suunnittelijat saavat usein perustella myyjille varaosien saatavuuden tärkeyttä, mutta viestin vastaanottokanavan tukkivat uusien hydrauliikkakomponenttien ominaisuudet, Julkunen jatkaa. AASIAN HINTAKILPAILU – Ratkaisut näillä markkinoilla lähtevät aina hinnasta, mikä johtaa mobiililaitetoimittajan äärimmäiseen kustannuspaineeseen. Onneksi komponenttitoimittajien ja meidän välisissä prosesseissa on niin paljon tuhlausta, että sitä eliminoimalla pystymme vastaamaan myĂśs tähän haasteeseen, Julkunen uskoo. Sandvik on tarttunut vakavasti elinikäliiketoimintaa piinaavaan nimikkeiden kasvuun. – Tämä johtaa uudenlaiseen yhteistyĂśhĂśn toimittajien kanssa, kun komponenttikirjastot ja niihin liittyvä dokumentaatio keskittävät hankintoja harvempiin nimikkeisiin. Nimikkeiden hallinnan osaaminen saattaakin nousta hydrauliikkatoimittajien uudeksi menestystekijäksi. – Toimitusvarmuus – se vanha hydrauliikkatoimittajan peikko- jää kuitenkin aina ensimmäiseksi ylitettäväksi laadun portiksi. Lisäksi tarvitaan kokonaisuuksia ymmärtäviä integraattoreita, jotka pystyvät yhdistämään maailmalle sirpaloituneen liiketoiminnan omaan paikalliseen rooliinsa. Ehkä tarvitaan jopa uusia taloudellisia mittareita paikallisen myyntivolyymin ja kannattavuuden mittauksen sijaan, Julkunen lisää. z "# $ 

+\GUDXOLLNDQNRPSRQHQWLW +\GUDXOLLNDQMUMHVWHOPW 6XRGDWXVWHNQLLNND +\GUDXOLLNNDKXROWR

0DVLQR+\GURNH\2\

  

+\GUDXOLLNNDKXROWR

  !


Jätteen putkikeräysjärjestelmässä roskat liikkuvat alipaineella 1. Asukkaat lajittelevat keräyspaikassa jätteet neljään syöttöpisteeseen: biojäte, paperi, kartonki, kuivajäte. Asukkaan näkökulmasta mikään ei muutu jätteiden lajittelussa. 2. Syöttöpisteessä jäte putoaa noin 300 litran väliaikaiseen varastotilaan, joka tyhjennetään automaattisesti, kun se on täynnä. Syöttöpisteiden sijoittelussa huomioidaan alueen asukasmäärä ja toisaalta se, ettei etäisyys syöttöpisteelle kasva liian suureksi asukkaille. 3. Syöttöpisteen formaattori muotoilee jätepussit pitkänomaisiksi ”makkaroiksi” niin, että ne mahtuvat putkeen. 4. Jäte kulkee putkessa alipaineen ja ilmavirtauksen avulla jätelaji kerrallaan. Jakeiden määrästä riippumatta riittää yksi runkoputki. 5. Jäte siirtyy putkessa koontiasemalle. Jätteet ja ilma erotetaan. Jäte putoaa puristimeen, jossa esimerkiksi kuivajätteen tilavuus pienenee noin neljäsosaan. Ilma jatkaa suodattimeen, jossa siitä poistetaan epäpuhtaudet. Osa ilmasta palautuu takaisin putkistoon. 6. Jätepuristin siirtää kunkin jätelajin omaan konttiinsa. 7. Autot noutavat kontit kuljetettaviksi käsittelyyn.

Uusinta u ut t a

JÄTEHUOLLOSSA

MariMatic Oy valmistaa jätteiden putkikeräysjärjestelmän Vuorekseen Tampereen kupeessa. Alueella järjestetään asuntomessut ensi vuonna. T E K S T I : V E E R A S A L O H E I M O I K U VAT : M A R I M A T I C J A VA U L A A U N O L A

V

irolaisen asuntomessualueella on nyt rakennettu putkistoa noin puolitoista kilometriä. Virolaisen alue on noin kymmenesosa koko Vuoreksesta, joka tulee olemaan Tampereen ja Lempäälän yhteinen kaupunginosa. Yhteensä putkistoa tarvitaan 12–13 kilometriä. – Jätteiden putkikeräysjärjestelmä rakennetaan muun infrastruktuurin kanssa samaan tahtiin, kertoo MariMa-

ticin myynti- ja projektijohtaja Mika Koivisto. MariMatic teki viime talvena sopimuksen Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n kanssa automaattisen jätteiden putkikeräysjärjestelmän toimittamisesta Vuorekseen. Koko alue valmistuu arviolta vuosien 2015– 2017 aikana. Jätteen keräyksen valmiissa järjestelmässä tulee hoitamaan Pirkan Putkikeräys Oy, jolle MariMatic Oy antaa käyttökoulutuksen.

Vuoreksessa kerätään neljää eri jätejaetta ja keräyspaikkoja tulee olemaan 126. Keräyspaikoissa on jätteen syöttöputkia kahdesta viiteen. Järjestelmä vaatii toimiakseen toistasataa hydrauliyksikköä. ENERGIAA SÄÄSTÄVÄ PUTKISTO MariMaticin toimittamaan Met roTa i f u n-jä r jestel mää n kuuluu halkaisijaltaan 200 mm oleva putkisto, kun perintei-

sissä jätteiden putkikeräysjärjestelmissä putkien koko on ollut 500 mm. Halkaisijaltaan pienemmät putket käyttävät energiaa vain kolmasosan perinteisen putkikeräysjärjestelmän kulutuksesta. Jäteautoihin ja -astioihin perustuvaan systeemiin verrattuna energiaa säästyy Vuoreksessa noin 40 prosenttia. – Energiankulutus on aina tapaus- ja aluekohtaista, Koivisto sanoo.

FLUID Finland 2/2011 27


MYĂ–S A T S U T ! NALLE KOULU N U K I R Ă– INSINĂ– SYKSYN SATOA

Ă„LYKKĂ„Ă„T OHJAUKSET MOBIILIHYDRAULIKONEISSA 23.11.2011

MariMatic Oy on kehittänyt jätteiden putkikeräysjärjestelmiä neljä vuotta. Myynti ja projektijohtaja Mika Koivisto (vas) ja toimitusjohtaja GÜran Sundholm ovat hyvin tyytyväisiä hankkeen eteemiseen. Pienet putket mahdollistaa Met roTaifun-jär jestelmässä formaattori, joka muotoilee keräyspisteeseen jätetyt roskapussit pitkänomaiseen, putkeen sopivaan muotoon. Jätteen liikuttamiseen putkissa tarvitaan ilmavirtausta. MetroTaifunin tapauksessa putket kulkevat kehässä, jonka sisällä ilmamassa pysyy lähes samana koko ajan. – Ilmaa imetään sisään ja puhalletaan ulos vain osittain, kertoo MariMaticin toimitusjohtaja GÜran Sundholm. Ulos puhallettava ilma lisäksi suodatetaan. Kaikki tämä vähentää hajusta, pienhiukkasista ja melusta aiheutuvia haittoja. SUOSITTUA ETELÄ-KOREASSA MariMatic on tehnyt putkikeräysjärjestelmiä vuodesta 1983 ja järjestelmiä on toimitettu 38 maahan. Yhdyskuntajätteelle tarkoitettuja putkikeräysjärjestelmiä on kehitetty vuodesta 2007. Kaikki suunnittelu on omissa käsissä, yhteistyÜkumppaneita yritys ei käytä. Parhaillaan Vuoreksen alueen lisäksi käynnissä on järjestelmän toimitus Helsinkiin Malmin sairaalaan.

Koko maailma on markkina tälle innovaatiolle, ja toimiala on voimakkaassa kasvussa. Edelläkävijämaa jätteiden putkikeräysjärjestelmissä lÜytyy aivan toiselta puolelta palloa, Etelä-Koreasta. – Etelä-Koreassa on paljon jätteen putkikeräysjärjestelmiä. Paikallinen käytäntÜ on, että uusille asuinalueille toteutetaan putkikeräykseen perustuva jätehuolto, Koivisto kertoo. MyÜs muun muassa Kiinassa, Lähi-Idässä, Ranskassa ja Pohjoismaissa on jätteiden putkikeräysjärjestelmiä ja uusia rakennetaan lisää. – Uuteen jätehuoltojärjestelmään investointiin vaaditaan aina jokin yllyke. Yleensä maailmalla kyseessä ovat paremman luokan asuinalueet, tai uudet vaatimukset kaavoituksessa, Koivisto kertoo. Kansainvälinen piirre jätehuollossa ovat roskakuilut. Niitä on käytÜssä korkeissa rakennuksissa sekä esimerkiksi sairaaloissa, joissa jätteiden siirtely on haluttu pois käytäviltä. – Roskakuilut voi saneerata ja kytkeä jätteiden putkikeräysjärjestelmään. Näin on tehty esimerkiksi Ruotsissa ja EteläKoreassa, Koivisto kertoo. z

RAKENTEILLA ON VALTAVA TEKNOLOGIAKESKUS MariMatic Oy rakentaa Järvenpäähän teknologiakeskusta, johon tehdään täysimittainen kaupungin kokoinen putkikeräysjärjestelmä. KoeympäristÜssä tehdään tutkimusta ja tuotekehitystä sekä demonstroidaan järjestelmää. Toimitusjohtaja GÜran Sundholm arvioi, että laitos valmistuu vuoden lopussa. Investoinnin arvo on noin 10 miljoonaa euroa. 28 FLUID Finland 2/2011

$ 

TEOLLISUUS- JA MOBILEHYDRAULIIKKA 1, PERUSTEET 28.11.–1.12.2011 $ ! %%%%!%&

HYDRAULIIKAN PUTKISTOPASSI 25.–27.10.2011 $ "%!%& % KEVĂ„Ă„N ANTIA

TEOLLISUUSHYDRAULIIKKA 2 17.–20.1.2012 $ !%% !%!%&

HYDRAULIIKAN JA TYĂ–KONEIDEN SĂ„HKĂ–TEKNIIKKA 1 15.–16.2.2012 $ %& !!&

MOBILEHYDRAULIIKKA 2 24.–27.4.2012 $ !&!% %!%!%& %%! %%%!&!! %%%

%  (,,.++,.,*" "!


HKI SUUTARILA 09-3464 200 HKI KONALA 09-5121 200 KERAVA 09-2423 200

w w w . s a l h y d r o . f i

PA LV ELUPIS TE

TÄSTÄ LOGOSTA TUNNET JATKOSSA Fax 09-250 8433 salhydro@salhydro.fi www.salhydro.fi Puh. 03-364 0655 Fax 03-364 0668 tampere@salhydro.fi www.salhydro.fi ALUEESI AMMATTILAISEN

NURMIJÄRVI Puh. 09-276 6400

TAMPERE

HYDRAULIIKKALETKUT, -LIITTIMET PUTKISTOTARVIKKEET KOMPONENTIT

Os. 6k140

2011

NURMIJÄRVI 09-2766 400 TAMPERE 03-3640 655

FLUID Finland 2/2011 29


Kirjoittaja Lauri Siivonen on Tampereen teknillisen yliopiston hydrauliikan tutkija. Hänen päätutkimusaiheensa on digitaalihydrauliikan vikasietoisuus. lauri.siivonen@tut.fi

TEHONKÄYTTÖÄ TULEVAISUUDESSA Parhaimmillaan moderni hydraulijärjestelmä voi olla erittäin hyvä ja kilpailukykyinen verrattuna sähkökäyttöihin. Tietyissä sovelluksissa hydrauliikka on ainoa toimiva vaihtoehto ja toisissa se valtaa alaa sähkökäytöiltä.

H

ydrauliikkaa on käytetty tehonsiirrossa ja erilaisissa toimilaitteissa jo pitkään. Nyt siitä on monilla aloilla luovuttu lähes kokonaan ja sähköiset toimilaitteet ovat nousseet tilalle. Kysymys herääkin: onko hydrauliikalla tulevaisuutta? A ikaisemmin tärkeimpiä ominaisuuksia useissa järjestelmissä olivat maksiminopeus tai huipputeho, kun taas nykyään järjestelmien toivotaan olevan hiljaisia, näkymättömiä ja tehonkulutukseltaan optimaalisia. Samaan aikaan vaatimukset tarkkuuden, päästöjen, kokonaissuorituskyvyn ja toimintavarmuuden osalta tiukentuvat. Esimerkiksi autoteollisuus on kehittänyt hybridiratkaisuja, joissa polttomoottori tuottaa vain keskimääräisen tarvittavan tehon ja mahdolliset kulutuspiikit hoidetaan energiavarastojen, kuten akkujen avulla. Eniten kehitystä on tehty sähköhybridien saralla, mutta myös hydraulisia versioita on nähty. Jo vuosia autoteollisuus

30 FLUID Finland 2/2011

onkin toiminut suunnannäyttäjänä ja todennäköisesti esimerkiksi työkoneet ovat menossa samaan suuntaan. Toisinaan ero on helppo huomata, kun moottorin kokoa pienentämällä kustannukset niin hankintavaiheessa kuin käytössäkin pienenevät. Suurempi haaste on tehdä sama sovelluksissa, joissa tehoa on aina ollut käytettävissä lähes rajattomasti. Investointi parempaan hyötysuhteeseen ei välttämättä realisoidu laitteiden valmistajalle koskaan takaisin, vaikka eroa käyttökustannuksissa olisikin. Uusien tekniikoiden pitääkin olla parempia useilla eri osa-alueilla, jotta ne voivat lyödä itsensä läpi. SÄHKÖN HAASTEITA Yksi hydrauliikan ehdottomista eduista on automaattinen ylikuormituksen esto, koska tehonsiirrossa käytettävää painetta on verrattain helppo rajoittaa ilman, että muut ominaisuudet kärsivät. Mekaanisesti, tai ”sähköisesti” samaa on vaikeampi toteuttaa. Esimerkiksi sähköi-

nen kuularuuvi ei liiemmin pidä ylikuormituksesta. Ongelmia sähköisille laitteille voi tulla myös esimerkiksi kosteudesta tai lämpötilasta. Hydraulineste siirtää tehoa ja toimii omassa lämpötilassaan putkien ulkopuolella vallitsevasta tilanteesta riippumatta. Tämän vuoksi sähkökäyttöjä ei vielä ole juuri nähty hankalissa olosuhteissa. Hydrauliikassa jo pitkään eniten käytetty neste on ollut öljy, joka on katoava luonnonvara. Tarvittaessa öljy voidaan korvata muilla nesteillä, jos se tulee kannattavaksi tai välttämättömäksi. Luonnonvarojen ehtymisen kohdalla hydrauliikka ei kuitenkaan ole yksin, koska esimerkiksi myös kestomagneettimoottorin valmistukseen tarvitaan melkoisesti eksoottisia materiaaleja. HYDRAULIIKALLA VAHVA ASEMA Suomessa on paljon teollisuutta, joka käyttää hydrauliikkaa ja esimerkiksi Tampereella on vahva keskittymä konevalmista-

jia. Hydrauliikan tulevaisuuden näkymät ovat melko hyvät. - Hydrauliikalla on keskeinen asema metsäkoneiden tehonsiirrossa ja ohjauksissa. Erityisesti puomin ja hakkuupään toimintojen toteuttamiselle ei ole näköpiirissä hydrauliikan korvaavia teknologioita, sanoo R & D Manager Timo Käppi John Deere Forestrysta. Paperiteollisuus on myös suuri hydrauliikan käyttäjä. Yhdestä paperikoneesta löytyy suuri määrä erilaisia toimilaitteita. Paperiteollisuudessakin hydrauliikan tulevaisuus vaikuttaa hyvältä, kuten Metso Oyj:n osastopäällikkö Eero Suomi toteaa: - Hydrauliikkaa käytetään runsaasti paperinvalmistuslinjoissa asemoinnissa ja kuormitusten hallinnassa. Monessa kohteessa hydrauliikka on ainoa mahdollinen tekniikka, jota voidaan soveltaa valitsevissa olosuhteissa. - Hydrauliikan hyötysuhdetta on pidetty huonona, mutta viimeaikaiset tiedot ja kokemukset uusimmasta


Bosch-Rexrothin digitaalihydraulinen demolaite.

digitaalihydrauliikasta antavat ongelmaan ratkaisun. On perusteita olettaa, että digitaalihydrauliik ka t ulee muut tamaan merk it täväst i hydrauliikkaa tehden sen yhä kilpailukykyisemmäksi vaihtoehdoksi kaikkeen toimilaiteteknologiaan, Suomi jatkaa. SÄHKÖÄ JA HYDRAULIIKKAA Lentokoneteollisuus toimii autoteollisuuden tavoin hyvänä suunnannäyttäjänä, tosin hieman hitaammin, mutta lähempänä perinteisten hydraulisovellusten teholuokkia. Yleisin päätehoaste tehonsiirtoketjussa on aina ollut hydrauliikka. Tänä päivänä yleisimpiä ovat sähköhydrauliset järjestelmät, jotka liittyvät fly-by-wire -len nonohjausjär jestel m iin. Uusimman sukupolven lentokoneissa (mm. A380, B787, F-35, PAK-FA) fly-by-wireteknologia on korvautunut power-by-wire-teknologialla, jossa valtaosa päätehoasteen tehonsiirtoketjusta on toteu-

tettu sähköisenä ja toimilaitteita ohjataan suoraan päätehoasteen signaaleilla. Huolimatta power-by-wire-teknologiasta hydrauliikka ei ole väistymässä sähkötekniikan edeltä. Ainoastaan järjestelmien rakenne muuttuu, kun keskushydraulijärjestelmien käyttämät sähköhydrauliset toimilaitteet korvautuvat EHA-yksiköillä (electrohydraulic actuator). Generaattorit tuottavat sähköä EHA-yksiköille ja niitä ohjataan suoraan päätehoasteen signaalia säätelemällä. Suorat sähkökäytöt ovat lentokoneissa melko harvinaisia, sillä niihin liittyy jumiutumista ja ongelmia ylikuormituksen kestossa. L entokonehyd r au l i i k k aasiant unt ija, t ut k ija Jussi Aaltonen IHA:lta toteaa hydrauliikan tulevaisuudesta seuraavaa: - Lentokoneiden osajärjestelmille asetetut vaatimukset ovat monessa suhteessa niin kovia, että mikään yksittäinen tekniikka ei tänä päivänä

Aaltovoimalaitoksen prototyyppi. Kuva: Pelamis Wave Power Ltd . tai tulevaisuudessa pysty yksin täyttämään kaikkia vaatimuksia. Siksi hydrauliikkaa ja sähkötekniikkaa ei voikaan pitää keskenään kilpailevina tehonsiirtotekniikoina, vaan niiden voi nähdä täydentävän toisiaan. HYDRAULIIKAN UUDET TUULET IHA:LLA Tampereen teknillisen yliopiston Hydrauliikan ja automatiikan laitos (IHA) on yksi maailman suurimmista hydrauliikka-alan tutkimusyksiköistä. Laitos on osa Suomen

A katemian huippuyksik köä GIM:iä (Generic Intelligent Machines), joka tutkii tulevaisuuden älykkäitä työkoneita. Digitaalihydrauliikka on yksi I H A:n päät ut k imusalueista ja sen ensimmäiset kaupalliset versiot ovat jo kaupoissa. Dosentti Matti Linjaman johdolla toimiva tutkimusryhmä pyrkii parantamaan hydraulijärjestelmien hyötysuhdetta merkittävästi, parantamaan suorituskykyä ja tuomaan aivan uudentasoisen vikasietoisuuden tavallisiin järjestelmiin.

FLUID Finland 2/2011 31


Valmistajat ovat mukana yhteistyössä IHA:n kanssa. Bosch Rexroth on maailman suurin hydrauliikkajärjestelmien valmistaja ja viimeaikaisen yhteistyön johdolla ensimmäiset tuotteet ovat jo nähneet päivänvalon. Ballistisella venttiilillä toteutettu tarkka ja nopea digitaalihydraulinen toimilaite oli esillä IHA:n järjestämässä SICFP’11 konferenssissa Tampere-talolla ja keräsi paljon huomiota. Agco Company ja IHA ovat kehittäneet yhteistyössä hydraulisen CVT-vaihteiston. Se on yksi esimerkki hydrauliikan uusista sovelluskohteista, missä mekaaninen järjestelmä saa lisää ominaisuuksia, kun hydrauliikkaa sovelletaan sopivalla tavalla. Valtran voimansiirtojaoksen päällikkö Ville Viitasalo kuvailee hydrauliikan tulevaisuutta ja kilpailukykyä seuraavasti: - Vaikka Agri-sovelluksissa on sähköisten toimilaitteiden tutkimus ja tuotteistaminen

32 FLUID Finland 2/2011

kasvussa, puolustaa hydrauliikka edelleen vahvasti paikkaansa maataloustraktorin powersplitvoimansiirron variaattorina. - Pellolla työskentelevän traktorin kuormitusjakauma on tasainen, eikä sähköhybridin vaatimaa alamäkeä tai jarrutusta tule vastaan. Työkoneet mitoitetaan maksimitehon mukaan. Etukuormaintyön lisääntyminen ja maantienopeuksien kasvu kaventavat kuitenkin hydrauliikan etumatkaa tulevaisuudessa, Viitasalo jatkaa. TUTKIMUSTA MUUALLA Energian talteenotto on yksi kiinnostavimpia aiheita maailmalla tällä hetkellä. Hydrauliikkakonferensseissa ei aiheelta voi välttyä. Energiakysymykset ovat luoneet tarpeen paremmalle järjestelmäsuunnittelulle ja uusille ohjausalgoritmeille. Uusiutuvat luonnonvarat, kuten tuuli- ja aaltovoima ovat sellaisia, joissa käsitellään suuria momentteja ja massoja ja vaadi-

taan toimintavarmuutta ja toimintaa vaativissakin olosuhteissa. Hydraulijärjestelmiä onkin kehitetty näihin jo pidemmän aikaa. Hydraulista tuulivoimalaa kehitellyt Artemis esimerkiksi myi hiljattain tuulivoimaan liittyvän toimintansa Mitsubishille, jolla lienee potentiaalia tehdä hydrauliikalle vahva aluevaltaus perinteisen sähkötekniikan alueelle. Aaltovoimalat ovat pääosin vasta kokeiluasteella, mutta useita toimiviakin on jo olemassa. Hydrauliikalle on syntynyt sinne kokonaan uusi alue. Useiden megawattien tehot asettavat toki haasteita. Hydraulisten hybridiajoneuvojen lisäksi autoteollisuus on löytänyt hydrauliikalle muutakin käyttöä. Perinteisten iskunvaimentimien ja jarrujärjestelmien lisäksi Fiat on alkanut käyttää hydraulista nokka-akselia uusimmassa moottorissaan [1]. Käytännössä venttiiliä ohjataan

siis hydraulisella toimilaitteella aivan kuten isoissa dieselmoottoreissa, joita esimerkiksi Wärtsilä kehittää [2]. YHTEENVETO Hydrauliikka on verrattain vanha ala ja siihen liittyy paljon epäluuloja ja vääriä käsityksiä. Parhaimmillaan moderni hydraulijärjestelmä voi kuitenkin olla erittäin hyvä ja kilpailukykyinen verrattuna sähkökäyttöihin. Tietyissä sovelluksissa hydrauliikka on ainoa toimiva vaihtoehto ja toisissa se valtaa alaa sähkökäytöiltä, joten tulevaisuus ei näytä laisinkaan huonolta. z LÄHTEET 1) www.greencarcongress. com/2009/03/fiat-introduces. html 2) Boletis, Kyrtatos, Yildrim ja Yongfeng 2010. A new fuel injection and exhaust valve actuation system for a two-stroke engine family in the 30 to 50 cm bore segment, Proceedings of CIMAC 2010, Bergen, Norway.


Hydrauliikkaa ja pneumatiikkaa heti

Raaseporista Rovaniemelle! Tarjoamme täydellisen tuotevalikoiman hydrauliikka- ja pneumatiikkatuotteita. Ne saat varastoistamme ympäri maata. Specma Hydraulicin omista ja yrittäjävetoisista HydroPiste - toimipaikoista saat nopeasti letkuasennelmat ja muut tuotteet kaikkiin tarpeisiin. Specma Hydraulic toimii nyt yhteistyÜssä Norgrenin kanssa varastoiden yleisimmät pneumatiikkatuotteet omissa toimipisteissään Espoo, Tampere, Turku ja Rovaniemi.

We p r o d u c e f l u i d p o w e r s o l u t i o n s Filtration & Fluid Management Sensors & Measurement Fluid & Motion Control ARGO-HYTOS Nordic Puh. +358 400 393064, +358 40 1866839 ¡ Fax +358 19 321225 info.ďŹ @argo-hytos.com . www.argo-hytos.com

+\GUDXOLV\OLQWHULW +  "$  ($$ $$ + /  "$   

Paras laatu ja takuu! Takuuasennelma™ pitää seisokit loitolla. Vuoden täystakuu vuotovaurioihin!+\GUDXOLNRQHLNRW + 0 

$$   +  $  (# 

+\GUDXOLF3RZHU2\ % $ &' ($' ) *+ ,-*+ "# $. 

Ekotulppa ™ estää Üljyvuodot letkuvaurioiden ja korjausten yhteydessä. Kartiomuoto: helppo tukkia väliaikaisesti nestevuodot.

&TQPP t 'PSTTB t )VJUUJOFO t *JTBMNJ t *LBBMJOFO t +PVUTB t +ĂŠNTĂŠ t ,BKBBOJt,BVIBKPLJt,BVTUJOFOt,JNJOLJt,JVSVWFTJt,PTLJ5-t,PVWPMBt ,SJTUJJOBOLBVQVOLJ t ,VINBMBIUJ t ,VINP t ,VSJLLB t ,ĂŠSTĂŠNĂŠLJ t -BIUJt-BJUJMBt-PIKBt.JLLFMJt/JFNJTKĂŠSWJt/JMTJĂŠt/JWBMBt/VSNFTt 0SJWFTJt0VMVt1BSLBOPt1PSJt1PSWPPt3JJIJNĂŠLJt3PWBOJFNJt4ZTNĂŠt 5BNNJTBBSJt5BNQFSFt5VSLVt5VVTVMBt7BBTBt7JSSBUt:MJUPSOJPt:MJWJFTLB

Yhteystiedot lÜytyvät: valtakunnallisesta palvelunumerosta 020 527 500 Kotisivuilta hydropiste.fi ja specmahydraulic.fi FLUID Finland 2/2011 33


TUOTTAVUUTTA JA TEHOA KOMPAKTEILLA HYDRAULILAITTEILLA!

ASENNUSVENTTIILIT: Luotettavat hydraulilaite- ja lisähydrauliikka-asennukset.

Hydrauliikka- ja ohjausjärjestelmät Hydrauliikan komponentit Voimansiirtokomponentit Dynaset Oy on 25 vuotta ollut maailman johtavin tyÜtehon tuottavuuden ja tehokkuuden lisääjä. Dynaset ratkaisut ovat maailman parhaalla tehokoko-suhteella ja toimivat luotettavasti ja helposti pienessä koossa - ilman lisämoottoreita ja ovat helposti asennettavissa kaikkiin tyÜkoneisiin.

www.takoma.ďŹ

'<1$6(72\_0HQRWLH<O|MlUYL_3XK_ZZZG\QDVHWĂ&#x20AC;

HYDRO-STORM OY

Hydro-Storm Oy Nuolitie 25 B 02240 Espoo

RMF-sivuvirtasuodattimet Hydraulipumput ja varaosat Tel. +358(0)500 486 234 Fax +358 (0)9 803 6832 etunimi.sukunimi@hydro-storm.ďŹ www.hydro-storm.ďŹ

Hydrauliikkapumppujen ja moottoreiden korjaukset ja koeajot Keminmaalla. Korjaamme mm. seuraavia merkkejä. % )VZJO9L_YV[O % 2H^HZHRP % ,H[VU % 3PUKL % :H\LY+HUMVZZ

Suodattimet

AE Proservice (YP,PSP[[p

HYPLPSP[[H'UL\]VZJVT

7\O 

Koneturvallisuuden standardit ovat tärkeitä

SIKIRJA

SFS-KĂ&#x201E;

93-5

lli us 0 enia 201 uus, hygi turvallis iikka palo

llisuus. n turva Koneide drauliikka ja s, Hy vallisuu Osa 5: palotur tiikka, pneuma hygienia 2010

SFS

Siksi ne on paketoitu uusittuun SFS -käsikirjasarjaan 93 Koneiden turvallisuus. Kirjasta hyÜtyvät koneiden ja laitteiden suunnittelijat ja valmistajat sekä niiden hankinnoista vastaavat. MyÜs tyÜpaikoilla tyÜsuojelusta ja koneiden tai muiden tyÜvälineiden turvallisuudesta vastuussa olevat tarvitsevat tätä tietoa. Koneiden turvallisuus. Osa 5: Hydrauliikka ja pneumatiikka, paloturvallisuus ja hygienia

SFS-käsikirja 93-5 1. painos, 2010. A5-koko. 593 sivua. 118 â&#x201A;Ź Hintaan lisätään arvonlisävero 9 % ja toimituskulut hinnastomme mukaisesti.

Katso koko kirjasarjan tiedot www.sfs.ďŹ sivuilta kohdasta käsikirjat! SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO SFS RY Malminkatu 34, PL 130, 00101 Helsinki Puh. 09 1499 3353 (myynti), faksi 09 146 4914 Internet www.sfs.ďŹ , sähkĂśposti sales@sfs.ďŹ

34 FLUID Finland 2/2011


VAKUUMIPAKKAUS SÄÄSTÄÄ K I R J O I T T A J A T : T k t M i k ko E r k k i l ä , Te k n o l o g i a ko o r d i n a a t t o r i H y d a c O y Håkan Ahlgren, Försälningsingenjör Hydac Fluidtechnik Ab

Jatkuvalla vakuumiin perustuvalla kaasujen- ja vedenpoistolla, tiiviillä kalvolla ilmasta erotetulla säiliöllä, hyvällä suodatuksella ja jäähdytyksellä voidaan saavuttaa todella suuria säästöjä.

U

seimpien hydrauliikkakomponenttien käytetty tehotiheys on ajan myötä kasvanut moninkertaiseksi. Samalla niiden paino ja tilantarve ovat pienentyneet huomattavasti. Suurimman yksittäisen komponentin, hydrauliikkasäiliön, koko ja rakenne ovat kuitenkin säilyneet samoina läpi vuosikymmenien. Vielä nytkin käytämme jo 60- luvulta peräisin olevaa mitoitusohjetta. Hydraulii k kajär jestelmät välittävät tehoa hyvällä hyötysuhteella luotettavasti ja niiden käyttöikä on pitkä, mikäli ne on toteutettu asianmukaisesti. Kaiken perustana on huolellinen suunnittelu. Perinteisesti hydrauliikkasäiliön koko on määritetty pumppujen maksimituoton mukaan. Olemme oppineet, että säiliön tilavuuden pitäisi vastata 3-5 kertaa pumppujen maksimituottoa minuutissa. Tämä johtaa suureen säiliötilavuuteen, jonka haittana on suuri öljyn täyttö- ja jälleenkäsittelykustannus. Suuresta säiliötilavuudesta huolimatta ilman erottuminen öljystä voi olla puutteellista. Suuren tilantarpeen takia hydrauliikkakomponentit asennetaan yleensä säiliön päälle. Säiliö toimii pumppujen ja venttiilien asennusalustana, vaikka sen tosiasiallisena tehtävänä on tasata sylinterien ja akkujen toiminnasta sekä lämpötilan vaihtelusta aiheutuvia tilavuuden muutoksia. Säiliö pyritään suunnittelemaan siten, että se erottaisi öljystä mahdollisimman paljon sii-

hen sekoittunutta vapaata ilmaa, ennen kuin öljy päätyy pumpun imukanavaan. Tämä on täysin oikea suunnittelun lähtökohta, mutta parempi tapa olisi erottaa ilma ja öljy toisistaan tehokkaammin siihen suunnitellun laitteiston avulla. Perinteinen suunnittelutapa johtaa suureen säiliötilavuuteen, sillä mitä pitempään öljy viipyy säiliössä ja mitä hitaammin se liikkuu säiliön kautta, sitä suurempi määrä ilmakuplia ehtii nousta öljyn pinnalle ja siihen muodostuva vaahto ehtii laskeutua. Mikäli ilman poisto on hoidettu vain isolla säiliökoolla, johtaa se helposti monen kuutiometrin säiliötilavuuteen jo verrattain pienissä järjestelmissä. Kun öljyn ja ilman välinen kontaktipinta on suuri, öljy on aina kyllästetty siihen liuenneella ilmalla ja vedellä. KUSTANNUSSÄÄSTÖJÄ Nykyisin käytetyt säiliökoot eivät yksinään kykene poistamaan ilmasta, vedestä, epäpuhtauksista tai öljyn lämpenemisestä johtuvia ongelmia. Siksi hydrauliikkajärjestelmät on varustettava suodattimilla likapartikkelien erottamiseksi, ilman- ja vedenerotuksella sekä jäähdyttimillä sopivan käyttölämpötilan ylläpitämiseksi. Tarvittava jäähdytysteho määräytyy järjestelmän häviöistä säiliökoosta riippumatta. Suuri säiliökoko tarkoittaa vain, että jäähdytyksen käynnistymiseen kuluva aika on pitempi. Kun järjestelmä varustetaan hyvällä suodatuksella, jäähdyttimillä ja vakuumiin perustuvalla

Vakuumipakatun järjestelmän säiliön rakenne (kokoonpanokuva) Ilmeisten etujen kuten pienemmän öljytilavuuden, tilantarpeen, painon ja pumppujen vapaamman sijoiteltavuuden säiliöön nähden, tarjoaa tämä järjestelmä myös monia muita teknisiä etuja. . ilman- ja vedenpoistolla voidaan hydrauliikkasäiliön koko pienentää murto-osaan. Säiliön tilavuuden määrittämiseksi on tiedettävä tilavuuden maksimi vaihteluväli järjestelmän toimiessa, sekä mahdollisesti huollon yhteydessä säiliöön maksimissaan palaavan öljyn määrä. Esimerkiksi puristimessa, jonka pumpun tuotto on 180 litraa minuutissa, on nykyisin käytössä 800 litran säiliö, vaikka järjestelmän sylinterien aiheuttama öljytilavuuden muutos säiliössä on vain 1-2 litraa. Modernilla vakuumipakatulla järjestelmällä, jossa on jatkuvatoiminen kaasupoistotoiminto, tarvittava tilavuudenvaihtelu voidaan toteuttaa vain noin 25 litran säiliötilavuudella. Merkittäviä säästöjä muodostuu öljyn hankinnasta, öljyn pidemmästä käyttöiästä, kierrätyskustannuksista sekä pienemmän

koneikkorakenteen edullisemmasta teräsrakenteesta ja mahdollisuudesta sijoittaa koneikko lähelle toimilaitteita (sylintereitä), jolloin putkitustarve ja putkituskustannukset vähenevät. Jäähdytystarve säilyy samana. JÄRJESTELMÄN RAKENNE Vakuumipakatun hydrauliikkajärjestelmän tehtävänä on poistaa öljyyn liuennut ilma ja erottaa ilma ja öljy toisistaan. Ilmanpoistosta huolehtii jatkuvatoiminen hydraulisesti käytetty vakuumipumppu (Redfox tai Miniox). Miniox vaatii ainoastaan 8-10 barin syöttöpaineen ja noin 6 l/ min tilavuusvirran. Se voidaan kytkeä joko koneikon pääpumppuun tai sitä voidaan käyttää erillisellä pumpulla. Parhaassa tapauksessa tarvittava energia on vain noin 100 Wattia. z

Esimerkkejä vakuumipakkaustekniikalla toteutetuista hydrauliikkajärjestelmistä Käyttökohde Alkuperäisen Miniox säiliön tilavuus säiliön tilavuus L Puunjalostus 35000 9000 Puunjalostus 1500 60 Puunjalostus 1500 100 Sementtiteollisuus 800 200 Sementtiteollisuus 2000 60 Sementtiteollisuus 800 140 Metalliteollisuus 3000 140 Selluteollisuus 5000 1000 Metalliteollisuus 1500 140

MaksimI tilavuus-virta L L/min 23000 200 380 800 500 250 200 500 300

FLUID Finland 2/2011 35


customized solutions ! Heinrichs: A reliable partner in business for more than 75 years, ISO/ TS 16949 and ISO 14001 certified. Serving the automotive, hydraulic, machine tool and pneumatic industries with more than www.heinrichs.de

100 million parts produced annually, including metric, BSP and UNF threads. Let us be your global partner for sealing plugs and custom-designed solutions.

Heinrichs & Co. KG | Germany | info@heinrichs.de

Vakuumipakkaus akkuumipakkaus tuo säästöjä

36 FLUID Finland 2/2011

It’s our turn!


nimityksiä

PARKER HANNIFIN PELINRAKENTAJA Amerikkalainen Parker Hannifin perusti myyntiyhtiön Suomeen 40 vuotta sitten. Yritys on kasvanut täällä suuryritykseksi, jonka uusi General Manager Tapio Lehti uskoo johtamisessa tiimipeliin ja yhteistyöhön. T E K S T I J A K U VA : VA U L A A U N O L A

TAPIO LEHTI aloitti Parkerin General Managerina toukokuussa 2011. Hän siirtyi tehtävään Parker Lokomecin johtajan tehtävistä. Lehti valmistui Tampereen Teknillisestä Korkeakoulusta pääaineena hydrauliikka ja automatiikka vuonna -85. Hän meni töihin Rauma Repolan omistamalle Lokomecille. Ja kun Repola vuonna -91 myi pienet tuotantoyksikkönsä tuli hänestä yrittäjä kolmentoista muun osakkaan kanssa. – Vedimme pienellä porukalla venttiililohkotekniikkaan keskittynyttä yritystä aina vuoteen -98, jolloin myimme yrityksemme amerikkalaiselle Denison Hydraulicsille. Denison kiinnostui Lokomecista sen vahvan osaamisen ja hyvän menestyksen vuoksi. Seitsemän vuotta sitten Parker sitten osti Denison Hydraulics-konsernin ja samalla siihen kuuluvan Lokomecin. – Tuolloin siirryin siis Parkerin leipiin. Viime kevättalvella minulta sitten kysyttiin, olisinko kiinnostunut uudesta tehtävästä Suomen myyntiyhtiön johtajana edeltäjäni lähtiessä perustamaan omaa yritystään ja päätin tarttua haasteeseen. - En ole siis koskaan varsinaisesti hakenut uutta työpaikkaa. Siihen ei varmaan ole ollut

tarvetta, koska monipuoliset työtehtävät ja organisaatioiden muuttuminen suuresta pieneksi ja päinvastoin ovat tarjonneet tarpeeksi vaihtelua ja haastetta. TIIMIPELIÄ Lehti pitää tiimipeliä ja yhteistyötä parhaina johtamisen työkaluina. – Se on tietenkin henkilökohtainen asia, mitä keinoja johtamisessa käyttää. Minulle sopii parhaiten pelin rakentajan rooli. Henkilökunta pitää saada innostumaan ja mukaan kantamaan vastuuta yrityksen kilpailukyvyn kehittämisestä, ja asiakkaiden kanssa on tehtävä entistä enemmän laaja-alaista yhteistyötä. KASVUA SUOMESSA Parker on tehnyt vuosien varrella merkittäviä investointeja Suomeen ja tällä hetkellä palkkalistoilla on jo noin viisisataa työntekijää ja kuluvan tilikauden liikevaihtoennuste Suomessa on yli 100 miljoonaa. – Suomeen on investoitu, koska täältä löytyy alan huippuosaamista ja työntekijöillä on hyvä ammattitaito. Toinen merkittävä tekijä on, että täällä toimii suuri määrä alansa johtavia koneenrakentajia, jotka ovat tärkeitä asiakkaitamme.

– Parker on jatkuvasti laajentanut toimintaansa Suomessa ostamalla täällä jo toimivia yrityksiä, kuten suodatinteknologiaa Urjalassa kehittävän ja valmistavan Finn-Filterin, lohkotekniikkaan Tampereella keskittyvän Lokomecin ja elektronisia ohjausjärjestelmiä Forssassa valmistavan Vanscon. Lisäksi Suomessa on tehty merkittäviä laajennus- ja koneinvestointeja niin myyntiyhtiön kuin valmistavien tehtaidenkin puolella. KIINAILMIÖ Kiinailmiöön Lehti suhtautuu maltillisesti. – Monet asiakkaamme ovat käynnistäneet valmistusta Kiinassa ja myös Parkerilla on siellä paljon tuotantoa ja vahva organisaatio. Tarvittaessa olemme valmiita yhteistyöhön ja tuemme globaalien asiakkaidemme toimintoja maailmanlaajuisesti. Jo vuosia on pelätty, että kiinalaiset valtaavat Euroopan markkinat ja vievät työpaikat, mutta ainakaan tähän mennessä emme ole tätä omalla alueellamme mittavassa määrin nähneet. K iinassa valm istet tavat tuotteet jäävät pääosin voimakkaasti kasvaville paikallisille markkinoille.

Pekka Koskinen, PMC Polarteknik Oy Ab

Henkilökunta pitää saada innostumaan ja asiakkaiden kanssa on tehtävä yhteistyötä, Parkerin General Manager Tapio Lehti toteaa. – Toki meidän pitää tarkasti seurata tilannetta ja ennen kaikkea pitää huolta omasta kilpailukyvystämme ja osaamisestamme. Uuden johtajan lähitulevaisuuden haasteet ovat asiakassuhteiden kehittämisessä ja markkinoinnissa. - Pyrimme entistä läheisempään yhteistyöhön asiakkaidemme kanssa niin tuotekehityksessä kuin liiketoiminnan muillakin osa-alueilla. Eräs hyvä esimerkki laajamittaisesta yhteistyöstä on Lean toimintamalli, jossa Parker on yksi edelläkävijöistä. Tehokkaasti toteutettu Lean konsepti tarjoaa merkittäviä kilpailuetuja molemmille osapuolille. – Ja samaan aikaan etsimme markkinoita niille Parkerin tuotteille, joita täällä ei vielä kovin hyvin tunneta. Parkerilla on valtava määrä tuotteita, jotka sopivat hyvin niin nykyisille kuin uusillekin asiakkaillemme. z PARKER HANNIFIN on maailman johtava hydrauliikka-, pneumatiikka- ja automaatioteknologian tuotteiden ja järjestelmien valmistaja, joka tarjoaa ratkaisuja kaupallisiin tarpeisiin sekä liikenteen, teollisuuden ja ilmailun käyttöön. Parker Hannifinin vuosittainen liikevaihto on yli 10 miljardia dollaria. Yhtiö työllistää yhteensä noin 52 000 ihmistä 48 maassa.

Tiedot nimityksiä palstalle voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen fluid@ omnipress.fi.

Insinööri, eMBA Pekka Koskinen on nimitetty Myyntijohtajaksi 1.7. alkaen vastuualueenaan kotimaan hydrauliikka ja pneumatiikka myynti sekä vienti ja markkinointi.

FLUID Finland 2/2011 37


Hydrosystem avaa uuden toimipisteen Tampereelle Hydrosystem Oy avaa Lahdesjärven teollisuusalueelle Tampereelle uuden ParkerStoren. Myymälä muuttaa Ylöjärveltä lokakuun aikana ja työntekijöitä tulee olemaan kolme. ParkerStoren toiminta siirtyy muutossa kokonaisuudessaan Hydrosystemille. Asiakaspalvelu pyritään pitämään toiminnassa koko ajan muutosta huolimatta. Hydrauliikkakomponenttien myyntiin ja kunnostamiseen erikoistunut Hydrosystem Oy työllistää tulevan Tampereen toimipisteen lisäksi 16 työntekijää Jyväskylässä. Tuotevalikoimaaan kuuluvat muun muassa Parker Hannifinin hydrauliikka-, pneumatiikka- ja automaatioteknologian tuotteet.

PMC Polarteknikin ja Logsetin yhteistyö uudelle tasolle Kotimainen hydrauliikkavalmistaja PMC Polarteknik asemoi itsensä aiempaa laajempiin toimituksiin pystyväksi ratkaisutoimittajaksi. Yritys siirtyy omassa arvoketjussaan eteenpäin ja valmistaa aiempaa laajempia kokonaisuuksia. Koivulahtelainen metsäkonevalmistaja Logset hyötyy uuden tason kumppanuudesta PMC Polarteknikin kanssa. - Järjestelmätason toimituksiin pystyvä kumppani tuottaa meille palvelua, joista joutuisimme muuten itse huolehtimaan. PMC Polarteknik suunnittelee, toteuttaa ja toimittaa kulloinkin tarvittavia hydrauliikkakokonaisuuksia. Yhteistyö on tiivistä ja kehityshakuista, sanoo Logsetin tekninen johtaja Jukka Kivipelto.

Specma Hydraulicin letkuasentamot myyvät nyt Norgren Finlandin pneumatiikkatuotteita Specma Hydraulic Oy ja Norgren Finland Oy ovat allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen Norgrenin pneumatiikkatuotteiden myynnistä ja markkinoinnista. Yhteistyö kattaa jälkimarkkinat Suomessa. Specmalla on yli 40 toimipaikkaa käsittävä omista ja yrittäjävetoisista toimipaikoista muodostuva HydroPiste-ketju. Ketjun tuotevalikoimaan ovat kuuluneet Specman osalta pääasiassa hydrauliikkatuotteet. Tärkeimpiä tuotteita on liikkuvan kaluston seisokkikuluja alentava nopea letkuasennelmapalvelu. Specman omissa toimipisteissä Espoossa, Tampereella, Turussa ja Rovaniemellä varastoidaan nyt Norgrenin pneumatiikkatuotteita. Tavoitteena on mahdollistaa HydroPiste-ketjun avulla nopea paikallinen saatavuus yleisimmille pneumatiikkatuotteille. Specmalla on vastaavasta yhteistyöstä Norgrenin kanssa Ruotsissa jo noin kymmenen vuoden kokemus. Specma kehittää, valmistaa ja markkinoi sovelluskohtaisia hydrauliikkajärjestelmiä maailmanlaajuisille markkinoille sekä tarjoaa laajan valikoiman hydrauliikka-, pneumatiikka- ja johdinkomponentteja teollisuudelle ja jälkimarkkinoille. Norgren on kansainvälinen yritys, joka kehittää ja tarjoaa pneumatiikka- sekä virtauksen hallinnan tuotteita ja ratkaisuja. Norgren tunnetaan yrityksenä, joka voi komponenttien lisäksi tarjota myös järjestelmäosaamista ja globaalia kumppanuutta yritystoiminnan kehittämisessä. Lähetä lehdistötiedotteet osoitteella: fluid@omnipress.fi

Älä mittaa vahinkoja. Ehkäise ne. Uutta älykkyyttä jatkuvatoimiseen öljyn kosteuden

Tule tapaamaan Hydrauliikka ja Pneumatiikka -messuille Osasto 6 F 141

mittaamiseen – Vaisala HUMICAP® mittaus riippumaton öljyn iästä, tyypistä ja lämpötilasta asentaminen palloventtiilin avulla pitää prosessin käynnissä Tunne öljysi kunto paremmin ja säästä kunnossapidossa!

Lähettimemme näyttää öljynkosteustrendin graafisesti.

www.vaisala.fi

38 FLUID Finland 2/2011

Puh. (09) 8949 3000

Tarvitsetko lisää tietoa kosteuden vaikutuksista? Ilmoittaudu 4.10. pidettävään ilmaiseen seminaariimme ilmankosteudesta: www.vaisala.fi/kosteusseminaari

myynti@vaisala.com


Tekniikka Taito Valmius PMC Polarteknik Oy Ab www.pmcpolarteknik.com, info@pmcpolarteknik.com

FLUID Finland 2/2011 39


The Professional Choice

- in Fluid Energy Management

OLAER OY Kansainvälinen toimija paikallisesti Olaer on kansainvälinen toimija erikoistuen innovatiivisiin

Yksi

ja tehokkaisiin järjestelmäratkaisuihin lämpötilojen

lämpötilojen optimointi ja energian varastoiminen.

optimoinnista energian varastoimiseen. Olaer kehittää,

Toimimme paikallisesti maailmanlaajuisen asiakaspal-

valmistaa

velun tukemana – paikallinen yrittäjyys ja maail-

ja

markkinoi

tuotteita

ja

järjestelmiä

usein

toistuva

useille eri toimialoille kuten lentokone-, rakennus-,

manlaajuinen

teräs-

Paikallinen

ja

kaivosteollisuuteen

sekä

öljy-

ja

näkökulma

läsnäolomme,

kaasuteollisuuteen, liikenne- ja kuljetusteollisuuteen,

tiedonrikkautemme

maa-

tijuuteemme,

ja

metsäteollisuuteen,

teollisuuteen

jne.

Ympäri

uusiutuvaan

maailman

energia-

tuotteitamme

käytetään monipuolisissa ympäristöissä ja sovelluksissa.

OLAER OY

markkinoiden

asiakkaillemme

jonka

kulkevat pitkä

yhdistyvät avulla

parhaat

käsi

on

kädessä.

kokemuksemme

ja

terävään

asiantun-

pystymme

antamaan

mahdolliset

asiantuntevien valintojen tekemiseen.

| Veneentekijäntie 2 | FI-00210 | Helsinki | Finland | www.olaer.fi | Tel:+358 9 413 755 00 | Fax : +358 9 413 755 50

vaatimus

edellytykset

Profile for Omnipress Oy

FLUID Finland 2/2011  

Hydrauliikan, pneumatiikan ja voitelun erikoislehti

FLUID Finland 2/2011  

Hydrauliikan, pneumatiikan ja voitelun erikoislehti

Profile for omnip
Advertisement