Page 1

FINLAND HYDRAULIIKAN, PNEUMATIIKAN JA VOITELUN erikoislehti 1/2013

Älykkäät koneet syntyvät Tampereella

Vesisumuhuuhtelu ja pölynsidontaoptio toteutettiin digitaalihydrauliikalla Uudenlaista kuormantuntotekniikkaa IHA:n huippututkimus auttaa yrityksiä menestymään

TEEMA: Kiertovoitelun kehittäminen

Asiantuntemus on vahva vientituote FLUID Finland 1| 2012

1


Luotettavat ja laadukkaat Rexrothin suodatinjärjestelmät Rexroth tarjoaa laajan tuotevalikoiman hydrauliikkasuodattimia sekä suodatinelementtejä. Ohjelma kattaa optimaalisesti suunnitellut suodattimet hydrauliikkaan ja voitelujärjestelmiin. Tarjontaamme täydentävät käyttÜvarmuuden valvontaan sopivat järjestelmien puhtaustasoa seuraavat laitteet, kuten partikkeli- ja vesipitoisuuslaskurit. HyÜdynnä Rexrothin osaamista ja laatua sovelluksissasi. Bosch Rexroth Oy JOGP!CPTDISFYSPUImtXXXCPTDISFYSPUIm

Hydrauliikan koko ketju

sylinterit

koneikot

suunnittelu

asennus ja huolto

Kun haluat tehostaa yrityksesi toimintaa nykyaikaisen hydrauliikan avulla, soita suomalaiseen hydrauliikkataloon, Hydoringiin. Tarvitsitpa laadukkaita vakiosylintereitä ja -koneikkoja tai sitten räätälÜityjä erikoisratkaisuja, saat ne meiltä yhdestä osoitteesta. Tarvittaessa huolehdimme koko hydraulijärjestelmän suunnittelusta, asennuksesta ja huollosta. Ota yhteys ja testaa notkeasti virtaava palvelumme!

kaivos- ja prosessiteollisuus ¡ meri- ja offshoreteollisuus puunjalostusteollisuus ¡ materiaalinkäsittely ¡ liikkuva kalusto

We make hydraulics easy.

Porakalliontie 2, 21800 KyrÜ ¡ Puh. 0207 656 900 ¡ www.hydoring.com


FINLAND Kannen kuva: TTY/IHA

SISÄLTÖ 1/13 5 6 10 12

23

Pääkirjoitus Lyhyesti

Lakkautuminen tuo ongelmia MARKKINAT

Vesisumuhuuhtelu ja pölynsidontaoptio toteutettiin digitaalihydrauliikkalla

26

Uudenlaista kuormantuntotekniikkaa

28 30

16

TTY:n hydrauliikan ja automatiikan laitoksen tutkimusyhteistyö yritysten kanssa

19

Tamperelaista innovaatiota viedään maailmalle

Stancon: Tuotannon tehokkuus on pärjäämisen edellytys Hydac: Innovaatiot vievät eteenpäin Bosch Rexroth: Sähkömoottoriohjatut hydraulikäytöt menestyvät

KIERTOVOITELU

20

Fluid House: Asiantuntemus on vahva vientituote

22

Metso: Voitelu optimoidaan automaattisesti

FLUID Finland www.fluidfinland.fi 12. vuosikerta ISSN 1458-7599 Aikakauslehtien liiton jäsen

Kustantaja ja toimitus Omnipress Oy Mäkelänkatu 56 00510 Helsinki www.omnipress.fi

Teemme paljon töitä huippututkimuksen rahoituksen eteen, TTY:n hydrauliikka- ja pneumatiikkalaitoksen johtaja Kalevi Huhtala kertoo. Sivu 16

Toimitusneuvosto

Ilmoitusmyynti

Kalle Tuohimaa, Bosch Rexroth Oy, toimitusneuvoston puheenjohtaja Harri Karlén, Hydac Oy Timo Raikko, Hydoring Oy Ilari Orpana, PMC Polarteknik Oy Harri Lehtola, SMC Finland Oy Matti Vilenius, Tuotekehitys Oy Tamlink Pasi Julkunen, Sandvik Oy Juha Lahtinen, Metso Paper Oy Kalevi Huhtala, TTY, IHA

Anne Karhola +358 (0)50 522 0620 anne.karhola@an-net.info An-Net Oy Kaskitie 12, 33540 Tampere

Päätoimittaja

Uusimaa SLY, Lehtipainot Porvoo Painos 4 500 kpl

Kimmo Kallonen kimmo.kallonen@omnipress.fi

Osoitteenmuutokset Veera Saloheimo +358 (0)50 546 9043 veera.saloheimo@omnipress.fi

Toimituspäällikkö, AD Vaula Aunola +358 (0)50 596 5426 vaula.aunola@omnipress.fi

 3DLQRWXRWH

FLUID FINLAND 1/2013

3


PÄÄKIRJOITUS

On hyvä muistaa energian ja tehon erilaisuus.

Tehokkuutta – sitähän se kaikki on VIIME AIKOINA työkoneiden toiminnassa on kiinnitetty huomiota energiatehokkuuteen. Taustalla on ollut päästömääräyksien kiristyminen ja energian hinnannousu. Energiankäytön pihiydestä on tullut tai on tulossa vaatimus työkoneiden valmistajille. Aiemmin kilpailtiin muilla koneen ominaisuuksilla, kuten teholla. Perinteisesti työkoneen hyötysuhdetta on arvioitu lähinnä siinä käytettävien komponenttien hyötysuhteilla. Nämä ovat kyllä tärkeässä roolissa arvioitaessa koneen hyvyyttä, mutta asiaa voitaisiin lähestyä myös toisesta näkökulmasta. Tällä hetkellä työkoneiden energiataloutta pyritään kohottamaan esimerkiksi hybridien avulla. Useimmissa hybrideissä energiaa varastoidaan, kun siihen on mahdollisuus, ja käytetään uudelleen tarvittaessa. Aina hybrideissä ei varastoida energiaa vaan laitteen tehoa tai energian käyttöä pyritään parantamaan käyttämällä eri teholähteitä niiden omimmilla alueilla. On hyvä muistaa energian ja tehon erilaisuus. Energiakäsitteeseen liittyy oleellisena osana aika, kuten sen laatu myös ilmaisee (kWh). Tehoa mitataan kW:ssa. Hydrauliakut ovat hyviä tehon varastoinnissa. Hydrauliikkaihmisen näkökulmasta hybridi voitaisiin toteuttaa esimerkiksi sähkö-hydraulisena, missä sähkömoottorilla tuotetaan keskiteho ja lyhytaikainen huipputeho hydrauliikan avulla. Sähkömoottorin sijalla voisi olla myös dieselmoottori. Moottoreiden mitoituksessa voidaan tällöin käyttää keskitehoarvoja huippuarvojen sijasta. Komponenteille tehdään niin sanottu ”downsizing”. Tämä siirtää komponenttien käytön matalista osakuormituksista lähemmäksi niiden maksimikuormitusta ja tehokkainta käyttöaluetta. Harvemmin esille tullut vaihtoehto tehokkuuden parantamisessa on energian tai tehon kierrätys. Digitaalihydrauliikka luo tähän mahdollisuuden joustavuudellaan. Sen avulla hydraulista tehoa reititetään uudelleen toisille toimilaitteille sen sijaan, että paineinen hydraulineste palautettaisiin tankkiin ja samalla pudotettaisiin paine ilmanpaineen tasolle. Tämä vaatii ohjausjärjestelmän suunnittelijalta työprosessin ja digitaalihydrauliikan mahdollisuuksien erittäin hyvää tuntemusta. Digitaalihydrauliikassa komponentit ovat yksinkertaisia, mutta hydraulijärjestelmä ja

sen säätö muodostavat yhdessä energiatehokkaan ja lisäarvoa tuottavan kokonaisuuden. Aiemmin on tehty tutkimuksia, missä on osoitettu työkoneeseen tuodun polttoaine-energian ja saadun tuotoksen suhteen olevan alle 10 prosenttia. Tässäkin tapauksessa erilliset komponentit toimivat todennäköisesti mahdollisimman hyvällä hyötysuhteella, mutta kokonaisjärjestelmä ei. Työprosessiin tutustuminen ja analysointi auttaa löytämään oikeamman tavan ohjata sitä. Yksittäisen komponentin suhteen ei välttämättä toimita parhaalla mahdollisella alueella, mutta kokonaisprosessin suhteen kyllä. Kuinka kuljettajaa avustavat toiminnot voitaisiin hyödyntää parantamaan tehokkuutta? Käyttöliittymän opastuksella kuljettajan on mahdollista ennakoida tulevia tapahtumia ja näin tehostaa työtään. Turvallisuutta voidaan parantaa ja näin estää muun muassa tapaturmia. Tällaiset tapahtumat aiheuttavat inhimillisiä kärsimyksiä, mitkä ovat tietenkin merkityksellisimpiä, sekä myös työtehtävän katkeamisen ja tavoitteen karkaamisen. Avustavat toiminnot ohjaavat myös huoltotoimenpiteitä. Riittävän ajoissa saatu tieto lyhentää katkoja työssä varsinkin odottamattomiin huoltotarpeisiin nähden. Tiedon tuottamista tällaisiin tarkoituksiin voidaan tehostaa anturitiedon yhdistämisellä ja analysoinnilla. Tulevaisuudessa työtehtäviä suunnitellaan yhä tarkemmin myös kokonaisuus huomioon ottaen. Lisäksi tehtävät suoritetaan useamman työkoneen yhteiskäyttöllä. Työkoneita on eri automaatioasteisia näillä tulevaisuuden työmaalla. Hydraulikomponenteilta ja ohjaukselta vaaditaan sopeutumista automaattisiin toimintoihin sekä manuaaliseen ohjaukseen, mikä vaatii tutkimusta aihealueelta oikeiden menetelmien löytämiseksi. Lopuksi voidaan todeta vanha sananlasku hyvin sopivaksi myös tähän kohtaan Hyvin suunniteltu on puoleksi tehty. Kalevi Huhtala

Tampereen Teknillisen Yliopiston hydrauliikan - ja automatiikan laitoksen johtaja

FLUID FINLAND 1/2013

5


LYHYESTI DYNASETin ja Snowekin tuoteuutuus palkittiin Teolliset Palvelut -messuilla Korkeapainepölysidontatekniikassa kadut harjataan kuivana ja samalla atomisoidun korkeapainevesisumun muodostama "sumuverho" estää pölyn leviämisen ympäristöön.

DYNASET ja Snowek pokkasivat hedelmällisen yhteistyön tuloksena Vuoden kunnossapidon kehittäjä 2013 -palkinnon, joka jaettiin Teolliset Palvelut -messuilla. Palkinto myönnettiin innovatiivisuudesta, tehokkuuden lisäämisestä, ekologisuudesta sekä kustannustehokkuudesta yhteiskunnallisen ongelman edessä. Palkintoa vastaanottamassa olivat Dynasetilta aluemyyntipäällikkö Jari Vuorenmaa ja Snowekilta toimitusjohtaja Jaakko Happonen. Kunnossapidon Kehittäjä -kilpailun järjestää Expomark Oy ja Kunnossapitoyhdistys Promaint Ry. -Innovatiivisuus on menestyksen avain, sillä Suomi nousee, tätähän hoetaan joka paikassa.

Korkeapainepölynsidontajärjestelmä on oivallisuus, joka tuo tuotteeseen omassa segmentissään uusia ominaisuuksia. Yhdistämällä olemassa olevaa tekniikkaa oikealla lailla saadaan aikaa tuote, joka parantaa puhdistustyön tekemistä ja lopputulosta, Ilkka Palsola, kilpailuraadin jäsen ja Kunnossapitoyhdistys Promaint ry:n hallituksen puheenjohtaja sanoo. Perinteisessä katuhiekan poistossa katupöly kastellaan ennen harjausta, mutta tällä menetelmällä pöly kuitenkin nousee jälleen ilmaan lietteen kuivuttua. Dynaset ja Snowek ovat yhteistyössä luoneet markkinoille tehokkaan ja ympäristöystävällisen ratkaisun katujen puhdistukseen. Korkeapai-

nepölysidontatekniikassa kadut harjataan kuivana ja samalla atomisoidun korkeapainevesisumun muodostama "sumuverho" estää pölyn leviämisen ympäristöön; pinnat puhdistuvat tehokkaasti ja pölyämättä. Dynasetin ja Snowekin uudella tekniikalla pestäessä vettä kuluu vain murto-osa perinteisiin menetelmiin verrattuna, mikä tuo asiakkaille säästöjä käyttökustannuksissa. Dynasetin laitteet toimivat työkoneen tai ajoneuvon hydrauliikan voimalla, joten nämä huoltovapaat laitteet eivät tarvitse toimiakseen lisämoottereita tai polttoainetta.

Öljynsuodatuksen pikkujättiläinen

COLLY COMPANY on tuonut markkinoille monipuolisen, mutta pienikokoisen suodatusyksikön. Suodatusyksiköstä löytyy useita eri kokoja alkaen 6 ltr/min aina 40 ltr/min asti. Suodattimena on ennestään tuttu, johtavan suodatinvalmistajan Pallin UltiPleat SRT®, jonka kierrelaskostuksen ansiosta fyysisesti pienessä suodatinpatruunassa on iso suodatuspinta-ala. Pall UltiPleat SRT® on antistaattinen, eli suodatin purkaa nesteessä mahdollisesti olevaa sähkövarausta ja estää sen muodostumista. Suodatinpatruuna on helppo ja siisti vaihtaa, koska suodatinmalja on ylöspäin. Suodatinpatruuna on luonnollisesti Corelessmallia, eli suodatinpatruuna ei sisällä metallia. Suodatusyksikköön on saatavilla lämmönvaihdin jäähdytystä tai lämmitystä varten. Myös muita lisävarusteita löytyy.

leak-tightness with long-term benefits ! HN 8-WD: Leak-tightness is critical for hydraulic applications. That is why our HN 8-WD plugs are most frequently used by mobile hydraulics and drive engineering worldwide. The plugs with www.heinrichs.de

6

FLUID FINLAND 1/2013

integrated elastic sealing form-ring are easy to assemble and tight. Available with FKM or NBR, from M6 to G2½", in yellow zinc and Cr-6-free plating. A precise and efficient solution!

Heinrichs & Co. KG | Germany | info@heinrichs.de

It’s our turn!


Dunlop Hiflex Oy vahvistaa johtoryhmäänsä organisaatiomuutoksella

MAALISKUUN alusta voimaanastuneet nimitykset kohdentavat vastuualueita ja terävöittävät yhtiön toimintamallia kannattavan kasvun uralle. Ari Oinonen on aloittanut uutena myyntijohtajana ja johtoryhmän jäsenenä. Oinonen siirtyi tehtävään GS-Hydro Oy:n myyntipäällikön tehtävistä. Aiemmin Oinonen on toiminut myyntipäällikkönä myös Parker Hannifin Oy:ssä. Uusi myyntijohtaja omaa vahvaa erikoisosaamista myynnin johtamisesta kansainvälisissä yrityksissä sekä vuosikymmenien kokemusta letkujen, liitinten ja putkistotarvikkeiden teknisestä tuntemuksesta. Toisena uutena johtoryhmän jäsenenä businessjohtajaksi nimitetty Ville Aaltonen ottaa vastuulleen tuoteosastot, ostotoiminnan ja strategiset toimittajat raportoiden suoraan

toimitusjohtajalle. Aaltonen on aiemmin toiminut Dunlop Hiflex Oy:n hydrauliikkatuotteiden businessaluepäällikkönä ja laatupäällikkönä. Myyntijohtaja Hannu Räsäsen vastuulle siirtyvät kaikki toimipisteet, niiden tuotevalikoima sekä varastoinnin hallinta ja kustannustehokkuus. Toimipisteiden toimintaprosessien yhdenmukaistaminen toimii osana toimintamallin uudistusta. Esa Mäki keskittyy markkinointijohtajana kehittämään yhtiön jälleenmyynti- ja jakelutoimintaa uudella jälleenmyyntistrategialla. Markkinointi- ja myyntitoimintojen terävöittämisen tavoitteena on laajentaa jälleenmyyntiverkostoa ja sitouttaa nykyiset jälleenmyyjät tiiviimpään yhteistyöhön laajemman tuotevalikoiman puitteissa.

Johtoryhmän jäseninä jatkavat edelleen IT-johtaja Tomi Moberg ja talousjohtaja Sari Tapanainen, joiden toimenkuvat säilyvät ennallaan. Lisäksi putkistotarvikkeiden businessaluepäällikkö Henri Järvenperä on nimitetty yhtiön laatupäälliköksi. Hän toimii laatupäällikkönä oman toimensa ohella raportoiden laatupäällikön ominaisuudessa toimitusjohtaja Pasi Heimolehdolle ja putkistotarvikkeiden osalta businessjohtaja Ville Aaltoselle.

Asiaa toimitukselle Tiedotteet, kuvat ja juttuvinkit: vaula.aunola@omnipress.fi, +358 (0)50 596 5426. Tilaa uutiskirje osoitteessa: www.fluidfinland.fi

Nimityksiä HYDAC OY Arto Ikonen on nimitetty projekti-insinööriksi teollisuusmyyntiin 1.1.2013 alkaen.

SOLUTIONS FOR TOMORROW’S ENGINEERING

MOBIILISOVELLUKSIA SUUNNITTELIJOILLE: VASTAUKSIA KÄDEN ULOTTUVILLA

Teknologia on väkevä työkalu silloin, kun se vie välittömästi vastausten äärelle. Teknisiä ratkaisuja luovana yrityksenä ymmärrämme nopeuden merkityksen verkostoituneessa maailmassa. Innovatiivisten sovellusten ja mobiililaitteiden avulla olemme onnistuneet helpottamaan suunnittelijoiden jokapäiväistä työtä, paikasta riippumatta. Vastauksia löytyy hakusanalla ”Trelleborg”, sekä App Store:sta että Google Play:sta. Lisätietoa www.tss.trelleborg.com tai www.seals-innovation.com

FLUID FINLAND 1/2013

7


LYHYESTI Digitaalihydrauliikan seminaarin satoa Tampereella Teksti: Matti Linjama, Tampereen Teknillinen Yliopisto // Kuvat: TTY

Lamasta huolimatta seminaari keräsi runsaasti yleisöä.

VIIDES digitaalihydrauliikan kan-

Panelistit (vas.) Harm Mokken (Cargotec), Pasi Julkunen (Sandvik Mining and Construction), Bernd Winkler (Linz Center of Mechnatronics) ja Kari Leminen (Metso Paper Oyj).

Osallistujia viihdytti digitaalipneumaattinen Angry Birds tykki, josta uutisoitiin myös YLEn nettisivuilla.

8

FLUID FINLAND 1/2013

sainvälinen seminaari järjestettiin viime lokakuussa Tampereella. Lamasta huolimatta osallistujia oli 115, joista 28 ulkomailta. Avauspuheevuorossa Kari Leminen kertoi Metson näkemyksiä digitaalihydrauliikasta. Hänen viestinsä oli, että digitaalihydrauliikkaa voi soveltaa jo nyt ja tekniikka mahdollistaa aiempaa kompaktimmat, energiatehokkaammat, suorituskykyisemmät ja luotettavammat hydraulikäytöt. Varsinaisia esitelmiä oli 15, joista seuraavassa muutamia poimintoja. Maailman ensimmäinen aito digitaalihydrauliikan venttiili – Bosch Rexroth SEC – oli esillä peräti kolmessa esityksessä. Markus Flor Bosch Rexrothilta kertoi, kuinka sen avulla voidaan parantaa hydraulisen lävistyskoneen suorituskykyä ja tarkkuutta ilman kallista servotekniikkaa. Ingo Schepers esitteli venttiilin toimintaa suurilla kytkentätaajuuksilla ja erimittaisilla ohjauspulsseilla. TTY:n Miikka Ketonen esitteli SEC venttiileistä rakennetun 6-bittinen digiventtiilistön mittaustuloksia. Täysin uusia tutkimustuloksia oli myös esillä. Miika Paloniitty TTY:ltä todisti, että uudenlaisella valmistustekniikalla voidaan rakentaa edullisesti vahvoja ja kevyitä hydraulilohkoja, joiden sisällä on mielivaltaisen muotoisia virtausteitä. Miikan tutkimuksessa tekniikkaa sovelletaan digitaali-

hydrauliikan venttiililohkojen pienentämiseen. Standardi CETOP3 liitännälle näyttäisi mahtuvan jopa 128 pientä digiventtiiliä. Uusi ratkaisu oli myös Cristian Stauchin esittelemä monikammiosylinterin ja paineakun yhdistelmä. Järjestelmä on eräänlainen digitaalinen hydraulimuunnin paineakun ja järjestelmän välissä, jolloin paineakun energiaa voidaan hyödyntää paljon aiempaa paremmin. Anders Hansen Aalborgin yliopistosta esittelivät monikammiosylintereillä toteutetun aaltovoimalan simulointituloksia. Tutkimuksen tavoitteena on parantaa järjestelmän tuottoa erilaisissa merenkäyntitilanteissa. Esitelmiä pidettiin myös säätömenetelmistä, kaupallisten venttiileiden ominaisuuksista ja venttiilin tilavuusvirran mallintamisesta. Hupiosastolla oli esillä digitaalipneumaattinen pyöreitä pehmolelulintuja ampuva tykki, joka osoittautui todelliseksi hitiksi. Tavoitteena oli ampua linnuilla possuja alas erilaisten rakennelmien päältä. Laadusta tinkimättä, huumoria unohtamatta. Sehän on aina ollut tämän Tampereen seminaarin motto. Seuraava digitaalihydrauliikan seminaari järjestetään Aachenissa 24.-26.3.2014 maailman suurimman hydrauliikkakonferenssin yhteydessä. Lisätietoja löytyy osoitteesta www.ifk2014.de.


Nuoret opintomatkalla Saksassa RYHMÄ, johon kuului 38 tuotantotalouden ja konetekniikan opiskelijaa Centria ammattikorkeakoulusta ja Oulun ammattikorkeakoulusta sekä 2 opettajaa, teki opintomatkan Etelä-Saksaan huhtikuussa. Kohteina oli kahdeksan yritystä Suttgartin ja Mannheimin ympäristössä sekä Auto- ja Tekniikkamuseo Sinsheimissa. – Yksi mielenkiintoisimmista kohteista oli Bosch Rexroth AG:n Elchingenin hydraulipumpputehdas, lehtori Heikki Salmela Centria ammattikorkeakoulusta kertoo.

– Siellä toteutetaan Lean-ajattelua eli valmistettaan imuohjauksella JOT-periaatteen mukaan. Tehtaassa kiinnitettään laatuun huomiota, paikat pidetään siisteinä eli ylimääräisiä tavaroita ei loju nurkissa ja muutoinkin turhat työt ja ylimääräiset varastot oli pyritty eliminoimaan. – Saimme ystävällisen vastaanoton ja yleisesittelyn jälkeen tutustuimme tehtaalla pumppujen osavalmistukseen, kokoonpanoon ja lämpökäsittelyyn.

Tulevaisuuden osaajat matkalla.

– Huomiotamme kiinnitti myös käytettävien työstökoneiden korkea laatu ja käytössä oleva huipputekniikka.

Hydraulisylinterit -

Vakiosylinterit asiakkaan tarvitsemalla mitoituksella Erikoissylinterit RST/HST-sylinterit

Hydraulikoneikot -

Suunnitellaan asiakkaan tarpeen mukaisesti Materiaalit ja komponentit asiakkaan toiveiden mukaisesti

Vuokraamme myös huuhtelukoneikkoa 2x200l/min. Koeponnistuspaine max. 400bar.

hydraulic power Hydraulic Power Oy Louhelantie 4, 16600 Järvelä Puh: 03-7651006 www.hydraulicpower.fi

FLUID FINLAND 1/2013

9


SANDIK MINING, RESEARCH NETWORKS, PASI JULKUNEN // KUVAT: SANDVIK MINING

Kuva 1. Ideaalimalli ja todellinen toteutus.

Digitaaliventtiili sovellus

Case vesisumuhuuhtelu ja DustMizer pölynsidontaoptio toteutettiin digitaalihydrauliikan keinoin. Sarjatuotantoon päätynyt keksintö syntyi Sandvik Mining and Construction Oy:n ja Tampereen Teknillisen Yliopiston hydrauliikan- ja automatiikan laitoksen (IHA) tutkimusyhteistyön tuloksena.

Kehitys lähti liikkeelle tarpeesta hallita porauksen huuhteluveden säätöaluetta 0- 3 l/min. Sama tarve oli pölynsidonta-optiolla, jossa oli joko vettä ja mahdollisesti lisäaineita seostettuna, joita haluttiin sekoittaa hallitusti ilmavirtauksen joukkoon. Vanha ratkaisu oli manuaalisäätö, joka haluttiin nyt korvata etäohjauksella samoin kuin koko laitteen muutkin säätökohteet. Digitaaliventtiilin eduksi älylaiteessa nähtiin kaikkien kohteiden säätö ja vianhaku saman käyttöliittymän kautta. Tämä mahdollistaa lisäksi tulevaisuudessa laitteen etätuen, kun ohjausjärjestelmä ei sisällä manuaalisia säätöjä. Itse venttiililtä odotettiin yksinkertaisuutta (on/off venttiilipatteri) ja vähäistä herkkyyttä epäpuhtauksille. Lisäksi teknologia mahdollisti puhdistussekvenssin virtaukselle taaksepäin puhalluksella. Vesisumuhuuhtelun ja DustMizerin digitaaliventtiili koostuu kuudesta on/off-venttiilistä, joissa on erikokoiset kuristimet. Kun jokaista venttiiliä voidaan

10

FLUID FINLAND 1/2013

ohjata erikseen, saadaan 63 erilaista säätöporrasta. Vesivirtausta mitataan perustuen paine-eroon ja kuristuksen suuruuteen. Venttiilin säätöalgoritmit on integroitu laitteen ohjausjärjestelmän ohjelmiston osaksi. Koko säätöjärjestelmä on Sandvikin patentoima. Lisäksi Tampereen Teknillisellä yliopiston IHA laitoksella on tietyillä osa-alueilla patentteja itse digitaaliventtiiliteknologian ratkaisuista. Yhteistyön synty Sandvik Mining and Construction Oy kehitti ensimmäistä pintalaitetta pohjautuen hajautettuun ohjausjärjestelmään vuoden 2004 puolella. Tätä laitetta voidaan hyvällä syyllä kutsua älylaitteeksi. Suunnittelupäällikkö Tapani Sormunen määritteli ongelman IHA:n tutkimusryhmälle, joka lähti yhdessä Sandvikin tutkimusosaston avustamana hakemaan ratkaisua ongelmaan. Projektin ohjauksesta IHA:lla vastasi Matti Vilenius ja teknisestä toteutuksesta Matti Linjama ja Arto Laamanen.

Tavoitteeksi asetettiin kehittää vesisumutuksen luotettava ja vikasietoinen proportionaalinen tilavuusvirran säätö digitaalihydraulisesti. Luonnollisesti IHA:n rooli oli löytää soveltuva teknologia-aihio ja todentaa se prototyypin kautta. Sandvikin rooli oli tuotteistaa teknologiakehityksen päätteeksi. Sandvikin tutkimuksen osalta testauksesta vastasi tutkimusinsinööri Pekka Anttonen. Tuotteistuksen osalta hydrauliikan pääsuunnittelija Jarno Viitaniemi kantoi vastuun saattaa tuote kentälle. Loppujen lopuksi tarvittiin myös Sandvikin kovaa osaamista SW määrittelyissä ja toteutuksessa. Sarjatuotanto alkoi Tuote siirtyi sarjatuotantoon DP 1500 i porauslaitteessa, joka syrjäytti tuotannossa kokonaan vanhan pilottiohjattuun hydrauliikkaan perustuneen erittäin luotettavaksi osoittautuneen DP1500 tuoteperheen tuotteet. Tämä oli Matti Vileniuksen mukaan ensimmäinen täysiverinen teollisesti tuotteistettu digitaaliventtiili, joka

on levinnyt globaalisti Afrikan mannerta myöten i-sarjan laitetoimituksien mukana. Toki tulevaisuudelle jäi vielä paljon haasteita ratkottavaksi, sillä kuten kuvasta 1 näkee, johdotukset ja venttiilihatut pitäisi tulevaisuudessa saada integroiduksi osiksi venttiilikokonaisuutta. Samoin venttiilivalmistajien vastuulla on venttiilin sisältämä Firmware, jos PLC teknologian termiä voi yleistää digitaaliventtiiliin. Tässä tapauksessa digitaaliventtiilin koko on vielä hallittavissa, mutta teknologian yleistyminen vaatii pakkaustiheyden parantamista. OEM:n vastuulle jää tällöin omien algoritmien kehitys vailla ylimääräistä venttiilin sielunelämän tuntemusta. Myös selvä etu laitevalmistajalle on oman IP:n suojaus konekielisen koodin syvyyksiin. Tulevaisuuden haasteet Vielä ei kuitenkaan teknologiassa olla kaikissa suhteissa maalissa. Jarno Viitaniemi toteaakin, että likaherkkyys on vielä paikoin haaste erityisesti silloin, kun vedessä käytetään lisäainei-


Kuva 2. DP 1100 i tositoimissa Saksassa.

ta. Jatkosta Sandvikin asiantuntijat ovat yhtä mieltä: paketti on saatava pienemmäksi, tehoelektroniikka pienemmille virta-arvoille ja piuhat piiloon. Standardirajapintojen tärkeyttä pitää painottaa siten, että venttiili toteuttaa vain paine- ja virtaussäädön ilman laitevalmistajan tarvetta puuttua digitaaliventtiilin ohjelmistoihin. Mobiiliventtiilin taso soveltamisen helppoutena tulee saavut-

taa, joskin uusi teknologia vaatii sitten ohjausjärjestelmäsuunnittelulta enemmän tuntemusta omista säätölogiikoista ja niiden toteutuksesta ohjelmallisesti. Tapani Sormunen suosittelee digitaaliteknologian soveltamista älylaitteissa, koska niihin sijoitetun laskentatehon sekä HW:n kustannukset jakautuvat useammalle ominaisuudelle. Tarkasteltaessa teknologian soveltamisen etenemisvauhtia

teollisuudessa ollaan muna-kana efektissä, jonka ratkaisee ensimmäinen hydrauliikkatoimittaja, joka tuottaa markkinoille kaupallisesti järkevän ratkaisun. Tämä on haastava muutos hydrauliikkavalmistajille, kun vanhojen mobiiliventtiilien erikoisvalmistus muuttuu yhä enemmän yksinkertaiseksi on/off -tekniikaksi. Tulevaisuuden kilpailu kuitenkin tullaan käymään siellä, missä

hydrauliikan, elektroniikan ja firmwaren paketointi onnistuu kompakteimpaan ja kustannustehokkaimpaan muotoon. Tulevaisuus näyttää hoitavatko tämän tehtävän suuret valmistajat, joilla muutokset ovat yleensä kankeampia, vai pienet ja ketterät nopeasti alalle kasvavat yritykset.

FLUID FINLAND 1/2013

11


TUOMAS PIHLAJAMÄKI JA MARKKU LUOMARANTA // TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO

Kuva 1. NLS-järjestelmän periaatekuva. [1]

Uudenlaista kuormantuntotekniikkaa Tampereen teknillisen yliopiston Hydrauliikan ja automatiikan laitos (IHA) oli mukana NeoSilvix-projektissa, jossa tutkittiin metsänhoitokoneiden sekä ensiharvennusenergiapuun korjuun kannattavuuden ja käytettävyyden parantamista, etenkin modernin mittaus- ja aistintekniikan avulla.



IHA:n eräs tutkimuskohde NeoSilvix-projektissa oli traktorin työhydrauliikan tehokkaampi hyödyntäminen puutavaranosturin ohjauksessa. Projektia varten kehitettiin uudenlainen kuormantunteva järjestelmä, jota Tuomas Pihlajamäki tutki diplomityössään. Taustalla erilainen ajattelumalli Perinteinen kuormantunteva järjestelmä (LS, Load Sensing) on hyvin tunnettu ja paljon käytetty järjestelmä joka toimii kohtalaisella hyötysuhteella. Sen toiminnassa on kuitenkin kohtia, joita olisi mahdollista kehittää entistä paremmaksi. Eräs keino parantaa järjestelmän energiatehokkuutta on Mikko Erkkilän vuonna 2010 Aachenin konferenssissa esittämän erillisreunaohjatun NLS-järjestelmän (Negative Load Sensing) käyttäminen (kuva 1). NLS-järjestelmän toiminta on tietyllä tavalla käänteinen verrattuna perinteiseen kuormantuntevaan LS-järjestelmään. Toimilaitteen tavoitenopeus asetetaan paluupuolen

12

FLUID FINLAND 1/2013

suuntaventtiilin avauksen perusteella. Pumpun säätimelle vaikuttavana säätöpaineena käytetään toimilaitteen paluupuolen painetta. Vastustavan kuormituksen tilanteessa pumppuun vaikuttava säätöpaine pyrkii pitämään paluupuolella vakiopainetason, jolloin toimilaitteen nopeus on vain suuntaventtiilin avauksen suuruudesta riippuvainen. Tällöin tulopuolen suuntaventtiili voidaan avata täysin, jolloin siinä syntyvät painehäviöt minimoituvat. Vetävän kuormituksen tilanteessa suuntaventtiili voidaan pitää täysin kiinni, jos tulopuolelle tarvittava öljy on saatavissa matalapaineisesta tankkilinjasta. Pumpun säätimen rakenteen täytyy olla erilainen LS-järjestelmään verrattuna, koska säätimelle tulevan säätöpaineen kasvaessa pumpun tuoton täytyy pienentyä ja päinvastoin. Paluureunan painehäviöön perustuvaa kuormantuntoa NLS-järjestelmää soveltaen NeoSilvix-projektissa kehitettiin uusi järjestelmä nimeltään PPP-kuormantuntojärjestelmä

(Paluureunan painehäviöön perustuva kuormantuntojärjestelmä). Kuvassa 2 esitetyssä PPPkuormantuntojärjestelmässä hyödynnetään paineantureilta saatavia tietoja suuntaventtiilien ja pumpun säätimen yhteydessä käytettävän säätöventtiilin (v5) ohjauksiin. Tällaisen kuormantuntojärjestelmän avulla voidaan toimilaiteohjauksessa kohdistuvat kuormitukset ottaa tehokkaasti huomioon. Kuormantuntojärjestelmässä käyttäjä määrittää toimilaitteelta halutun liikenopeuden paluupuolen suuntaventtiilin virtaustien avausta muuttamalla. Ohjausyksikön tehtävänä on toteuttaa järjestelmän muut ominaisuudet mitattujen painetietojen avulla. Tällaisia ominaisuuksia ovat esimerkiksi pumpun säätimelle tarvittavan LS-säätöpainen muodostaminen, painekompensointi, vetävien kuormien hallinta ja kavitoinnin estäminen. Algoritmit avuksi PPP-kuormantuntojärjestelmän toimintaa ohjataan pääasiassa kolmen erilaisen algoritmin avulla. Ensimmäisellä algo-

ritmilla (kuva 3) vaikutetaan järjestelmän syöttöpainetasoon, toisella algoritmilla (kuva 4) määritellään toimilaitteen paluupuolen suuntaventtiilin avaus ja kolmannella algoritmilla (kuva 5) vaikutetaan toimilaitteen tulopuolen suuntaventtiilin avaukseen. Ensimmäisen ohjausalgoritmin (kuva 3) tarkoituksena on muuttaa pumpun LSsäätöpaineen muodostavan proportionaalisen paineenrajoitusventtiilin ohjausta siten, että toimilaiteohjauksien vaatima syöttöpainetaso saavutetaan. Algoritmi saa tiedot ohjauksessa olevien toimilaitteiden paluupuolen suuntaventtiilien yli olevista paine-eroista ja valitsee niistä pienimmän. Pienin paine-ero vähennetään referenssipaine-erosta, jolloin saatu erosuure pääsee vaikuttamaan proportionaalisen paineenrajoitusventtiilin ohjaukseen. Positiivisen erosuureen vaikuttaessa pumpun syöttöpaine ei ole yltänyt halutulle tasolle, jolloin säätöventtiilin ohjausta nostetaan kunnes erosuure asettuu nollaan. Vetävän kuormituksen tilan-


Kuva 2. PPP-kuormantuntojärjestelmän rakennetta.

Kuva 3. PPP-kuormantuntojärjestelmän proportionaalisen paineenrajoitusventtiilin ohjausalgoritmi.

teessa erosuure on negatiivinen, jolloin järjestelmän syöttöpaine asettuu valmiuspainetasolle. Paluupuolen suuntaventtiilin ohjausalgoritmin (kuva 4) tehtävät voidaan jakaa kahteen osaan kuormitustilanteen perusteella. Vastustavan kuormituksen tilanteessa suuntaventtiilin avaus muuttuu vain käyttäjän antaman tilavuusvirtaohjeen mukaisesti. Algoritmi tietää vastustavan kuormituksen olevan kyseessä, kun paluureunan paine-ero ei ole noussut haluttua paineerotasoa suuremmaksi riittävästä tulopuolen painetasosta

huolimatta. Tällöin toimilaite tarvitsee syöttöpainetta liikkeen toteuttamiseen. Vetävän kuormituksen tilanteessa paluureunan paine-ero nousee asetetun referenssitason yläpuolelle ja toimilaitteen tulopuolen paine on sille asetetun referenssitason alapuolella. Kuorman voima on jo itsessään riittävä toteuttamaan toimilaitteelta halutun nopeuden. Suuntaventtiilin ohjauksen suuruuteen vaikuttaa myös sen yli mitattu paine-ero. Tällä keinolla vetävät kuormitukset saadaan hallintaan, koska algoritmi pyrkii pitämään toi-

milaitteelta poistuvan tilavuusvirran vakiona kuormituksen suuruudesta huolimatta. Kolmannella ohjausalgoritmilla (kuva 5) vaikutetaan tulopuolen suuntaventtiilin avaukseen. Algoritmin toimintoja toteutetaan pääosin tulopuolen paineen sekä paluupuolen suuntaventtiilin yli vaikuttavan paine-eron perusteella. Tulopuolen suuntaventtiiliä pyritään lähtökohtaisesti pitämään täysin auki toimilaitetta ohjattaessa. Suuntaventtiilin avausta joudutaan kuitenkin muuttamaan usean

toimilaitteen ajotilanteessa, kun vähemmän kuormitettu toimilaite tarvitsee painekompensointia. Sen tarve havaitaan, kun paluureuna paine-ero nousee yli referenssitason toimilaitteen tulopuolen paineennousun seurauksena. Tulopuolen suuntaventtiilin avaus muuttuu algoritmin säätimen avulla niin paljon, että paluupuolen suuntaventtiilin yli haluttu paine-ero saavutetaan. Tulopuolen suuntaventtiili voi myös mennä täysin kiinni, jos toimilaitteeseen kohdistuvan vetävän kuormituksen voima on riittävän suuri toteuttamaan FLUID FINLAND 1/2013

13


Kuva 4. PPP-kuormantuntojärjestelmän paluupuolen suuntaventtiilin ohjausalgoritmi.

halutun nopeuden. Venttiilin sulkeutumisen edellytyksenä on myös riittävä öljynsaanti esimerkiksi imuventtiilien kautta tankkilinjasta, jolloin vältytään kavitoinnilta. Näin kuormanlaskeminen on mahdollista toteuttaa ilman pumpun tuottamaa tehoa. Positiivisia tuloksia Kehitettyä PPP-kuormantuntojärjestelmää sovellettiin traktorin työhydrauliikan suuntaventtiilistöön ja sen avulla tapahtuvaan puutavaranosturiohjaukseen. Traktorin työhydrauliikan suuntaventtiilit (Sauer Danfoss, PVG

32) eivät olleet ideaaliset järjestelmän testaamiseen esimerkiksi venttiilien viiveiden ja painehäviöitä aiheuttavien mekaanisten painekompensaattorikarojen takia. Venttiilistön avulla pystyttiin kuitenkin testaamaan molempia kuormantuntojärjestelmiä ilman suuria rakennemuutoksia, mikä helpotti ja nopeutti testien toteuttamista. Testausjärjestelmän työkoneena käytettiin Logliftin F71-mallista puutavaranosturia ja tehonlähteenä dieselkäyttöistä hydraulikoneikkoa. Testausjärjestelmien avulla haluttiin tutkia miten kuormantuntojärjestelmissä traktorin

suuntaventtiileihin kytkettävien toimilaitteiden ohjattavuudet sekä järjestelmien muut ominaisuudet eroavat toisistaan. Kuvassa 6 on esitetty järjestelmien kuvaajat, kun taittosylinterillä on toteutettu liike alakuolonkohdan ylitse 500 kg:n kuorman kanssa vakioohjauksella. Tällöin taittosylinteriin on kohdistunut ensin vetävä kuormitus, joka on muuttunut vastustavaksi. Lähtötilanteessa nosturin puomi oli vaakatasossa maahan nähden. PPP-kuormantuntojärjestelmän avulla päästään eroon LS-järjestelmässä tarvittavasta

Kuva 5. PPP-kuormantuntojärjestelmän tulopuolen suuntaventtiilin ohjausalgoritmi..

14

FLUID FINLAND 1/2013

syöttöpaineen ja toimilaitteen tulopuolen välisestä paine-erosta. LS-järjestelmässä kuorma pääsi karkaamaan suuntaventtiilin pääkaran symmetrisyydestä ja toimilaitteen epäsymmetrisyydestä johtuen. Ylimääräisen kuormanlasku- tai vastusventtiilin lisääminen olisi helpottanut ohjattavuutta, mutta samalla lisännyt tehohäviöitä. Kuvassa 7 on esitetty järjestelmien painekompensointitoimintoja taitto- ja jatkesylinterin yhteisajon aikana kuorman painaessa 500 kiloa. Kumpaankin toimilaitteeseen kohdistui ajon aikana vastustava kuormi-


Kuva 6. Taittosylinterillä toteutettu liike alakuolonkohdan ylitse.

tus. Testiajossa taittosylinterille tarvittiin painekompensointia. Kummassakaan järjestelmässä enemmän kuormitetun toimilaitteen mukaan ottaminen ei haitannut merkittävästi vähemmän kuormitetun toimilaitteen ohjattavuutta. PPPkuormantuntojärjestelmässä tulopuolen suuntaventtiili toimi painekompensointitarkoituksessa kiitettävästi ottaen huomioon venttiilin ominaisuudet. PPP-kuormantuntojärjestelmän toiminnan kannalta haasteellisin asia on se, että suuntaventtiilin paluureunan paine-eron perusteella ei voida suoraan määrittää tarvittavaa syöttöpainetasoa. Tämän takia pumpun säätöalgoritmi on vahvasti PID-säätimen integraattoriosan varassa, mistä aiheutuu hitautta tietyissä toimilaitteiden kiihdytystilanteissa. Yhteenveto PPP-kuormantuntojärjestelmän avulla pystytään vaikuttamaan toimilaitteelta tulevaan ja sieltä lähtevään virtaukseen omilla ohjaussignaaleilla vallitsevan kuormitustilanteen perusteella. Tämä on selkeä etu perinteiseen LS-järjestelmään verrattuna. Nykyajan trendi liikkuvien koneiden hydrauliikkasuunnittelussa on ollut lisääntyneen automaatiotekniikan avulla entistä energiatehokkaampien hydraulijärjestelmien kehittäminen. Tästäkin näkökulmasta katsottuna PPP-kuormantuntojärjestelmällä voisi olla potentiaalia tulla osaksi tulevaisuuden työkoneita. PPP-kuormantuntojärjestelmä voisi korvata perinteisen LSjärjestelmän esimerkiksi traktorissa, jossa työhydrauliikkapiiriin kytkettävät työkoneet vaihtelevat. Traktorissa käytettävän PPP-kuormantuntojärjestelmän avulla olisi mahdollista ohjata suoraan esimerkiksi puutavaranosturia, jolloin voitaisiin päästä eroon nosturin mukana tulevasta suuntaventtiilistöstä.

Kuva 7. Painekompensointitilanne taitto- ja jatkesylinterin yhteisajotilanteessa.

LÄHTEET 1) Erkkilä, M., Jalkanen T., Lehto, E., Virvalo, T. Negative Load Sensing. The 7th International Conference on Fluid Power, 7th IFK, 2010, Aachen, Germany. 2) Pihlajamäki, T. Suuntaventtiilin paluureunan painehäviöön perustuva kuormantunto sovellettuna traktorin työhydrauliikkaan. Diplomityö, Tampereen teknillinen yliopisto, 2012.

.

FLUID FINLAND 1/2013

15


Tampereen teknillisen yliopiston hydrauliikan - ja automatiikan laitokselta valmistuu vuosittain yli 30 alan asiantuntijaa.

Professori Kalevi Huhtala pitää tärkeänä sitä, että yliopisto on yksi yritysten kilpailukyvyn kehittäjä.

Visionääriä tarvitaan TEKSTI: VAULA AUNOLA // KUVAT: VAULA AUNOLA JA TTY:N KUVA-ARKISTO

Yhteistyö yritysten kanssa tuo laatua opetukseen, hydrauliikan ja automatiikan laitoksen johtaja, professori Kalevi Huhtala Tampereen teknillisestä yliopistosta kertoo. – Pärjäämme kansainvälisessä kilpailussa, kun keskitämme resurssit oikeisiin tutkimusaiheisiin. Haasteellista on löytää rahoitus huippututkimukseen.

16

FLUID FINLAND 1/2013

Maailmassa hydrauliikkaa tutkii yliopistotasolla vain muutama kymmenen laboratoriota. Tampereen teknillisen yliopiston hydrauliikan ja automatiikan laitos (Intelligent Hydraulics and Automation, IHA) on alallaan maailman viiden suurimman yksikön joukossa. Laitos kouluttaa huippuosaajia Suomeen ja maailmalle ja tarjoaa yhteistyöyrityksilleen korkean tason tutkimusprojektiosaamista. Laitoksen johtaja, professori Kalevi Huhtala uskoo siihen, että tarkoin suunniteltu tutkimustyö auttaa meitä pärjäämään kansainvälisessä kilpailussa. – Meillä on hyvää tietoa ja taitoa, mutta me tarvitsemme visionääriä, joka kertoo mihin meidän kannattaa resurssimme

tulevaisuudessa keskittää. Me emme voi mennä eteenpäin laajoilla rintamilla, siihen meillä ei riitä tekijöitä eikä rahoitusta. Hydrauliikan ja automatiikan laitoksen vahvuusalueet ovat etäohjaus, älykkäät koneet sekä digitaalihydrauliikka, jonka keksijä on laitoksen tutkija Matti Linjama. Huhtalan mukaan suomalainen osaaminen löytyy erityisesti kokonaisuuksien hallinnasta. – En usko, että meidän kannattaa keskittyä kehittämään yksittäisiä komponentteja, niiden hyviä suunnittelijoita löytyy jo muualta. Meidän vahvuutemme on kokonaisten järjestelmien järkevän käytön kehittäminen kaiken niistä saadun tiedon perusteella.


Teemme paljon töitä huippututkimuksen rahoituksen eteen.

Digitaalihydrauliikka on hyvä esimerkki tällaisesta luovasta hankkeesta. – Tutkimustyöllämme on siinä selvä etumatka muihin verrattuna ja tunnemme aihealueen paremmin kuin muut ja odotuksemme ovat korkealla. Digitaalihydrauliikka tulee luomaan uusia mahdollisuuksia samassa suhteessa kuin digitaalikamera perinteiseen filmikameraan verrattuna. Digitaalihydrauliikan soveltamisella on jo saavutettu merkittäviä tuloksia. – Eräs suomalainen yritys saavutti jopa 90 % tehonsäästön. Yleisesti odotettavissa on noin kolmanneksen tehonsäästö tällä tekniikalla. Hydrauliikka yksinkertaistuu ja äly lisääntyy. Se on sitä uutta automaatiota mitä tulemme tällä alalla näkemään. Tutkimus tuo tulosta TUT on tehnyt yhteistyöprojekteja erilaisten yritysten kanssa jo parin vuosikymmenen ajan. Huhtala pitää toimintaa merkittävänä laitoksen kannalta.

– Pääsemme näissä hankkeissa soveltamaan perustutkimuksen tuottamaa materiaalia ja tutkimaan alan akuutteja ongelmia kuten energiatehokkuutta. Työskentely on usein poikkitieteellistä ja me opimme paljon myös yrityksiltä. Voimme esimerkiksi käytännössä tutustua siihen, miten taitavasti monet yritykset sulauttavat osaamista ja komponentteja yhteen. Kaikkiaan asiakasyrityksiä on ollut jo yli viisikymmentä. Useita yhteistyöprojekteja on toteutettu suurille teollisuusyrityksille. Muiden muassa Wärtsilän kanssa on tehty pitkäjänteistä sovellusyhteistyötä. Huhtala pitää tärkeänä sitä, että yliopisto on yksi yritysten kilpailukyvyn kehittäjä. – Perinteisessä akateemisessa maailmassa menestystä mitataan enemmän opinnäytetöiden ja tieteellisten julkaisujen kautta. Opetuksessa yritysten kanssa tehty yhteistyö näkyy ajan tasalla pysymisenä. – Yritysyhteistyössä IHA rakentaa siltaa teorian ja sovelluksen välille. Tarkoitus on, että täältä FLUID FINLAND 1/2013

17


Vuodesta 1994 lähtien IHA on ollut voimakkaasti mukana etäohjauksen kehittämisessä muun muassa ITER-fuusioreaktorin etäohjauksien tutkimuksessa. Yhteistyö VTT:n kanssa tällä alueella on poikinut Suomeen RoVir-keskuksen, missä tutkitaan juuri etäohjauksia. Ensimmäisen ITER-reaktorin on määrä valmistua 2018 Ranskaan. Kuvassa CMM lyhenteellä tunnettu fuusiovoimalan divertorin kasettien käsittelykone. Fuusiovoimalan (ITER) huoltotöissä divertorin kasetit siirretään teleoperoidusti ulos voimalan sisuksista. Osa toimenpiteistä tehdään vesihydrauliikalla.

valmistuu yrityksille hyviä työntekijöitä. Lisää rahaa tarvitaan Tällä hetkellä IHA saa ulkopuolista rahoitusta tutkimusprojekteihin, joissa on mukana useita yrityksiä. Tilanne on kuitenkin muuttumassa. – Nyt on meneillään Suomen Akatemian rahoittaman kuusivuotisen GIM -huippututkimusyksikön viimeinen toimintavuosi. GIM on

18

FLUID FINLAND 1/2013

tuottanut konkreettisia tuloksia muun muassa digihydrauliikalla toteutetun energiaa säästävän työkoneen puomin. Kaikkiaan tämän huippututkimusyksikön työhön on osallistunut jatkoopiskelijoitamme 20 tutkijan henkilötyövuoden verran vuosittain jo viiden vuoden ajan. Akatemian rahoitus kattaa GIM -huippututkimusyksikön kuluista kolmanneksen. – Lopun rahoituksen olemme saaneet yliopistolta. Hyvin pian, vuonna 2014 päättyy myös FIMECCin Famous-projekti, jonka kuluista 70 prosenttia maksaa TEKES. – Meidän rahoitusosuutemme on 20 prosenttia ja loppu tulee mukana olevilta yrityksiltä. Famous-projektin tuloksia on muun muassa työkoneiden kuljettajaa avustavissa toiminnoissa. Huhtala kertoo, että iso osa hänen työajastaan menee nyt uusien hankkeiden ja rahoitusratkaisujen etsintään, koska molemmat suuret tutkimusohjelmat päättyvät muutaman vuoden sisällä.

– Olen tilanteesta hieman huolissani. Uskon kuitenkin, että onnistuneiden projektien tulokset puhuvat puolestaan ja huippututkimustoiminta jatkuu yksikössämme tulevaisuudessakin. Näiden tutkimusohjelmien lisäksi yliopistolla tehdään yksittäisiä tutkimushankkeita yrityksille. Hankkeet toteutetaan pääosin Tampereen teknillisen yliopiston ja Tampereen kaupungin omistaman teknolo-

giansiirtoyrityksen, Tamlinkin kautta. – He katsovat, mikä laitos on paras kunkin tutkimuksen toteuttajaksi ja hoitavat puolestamme tutkimustuloksien hallinnointiin ja kauppaan liittyvät asiat. Tamlink patentoi tutkijoiden tärkeimmät innovaatiot. Kiinalaiset jättivolyymit Huhtala on hiljattain palannut Kiinasta alan kansainvälises-

HYDRO-STORM OY

Hydro-Storm Oy Nuolitie 25 B, 02240 Espoo

Hydraulipumput ja varaosat RMF-sivuvirtasuodattimet Suodattimet Tel. +358 (0)500 486 234 Fax +358 (0)9 803 6832 www.hydro-storm.fi etunimi.sukunimi@hydro-storm.fi


Tamperelaista innovaatiota viedään maailmalle

tä ICFP 2013 – kongressista. Kahdeksan miljoonan asukkaan Hangzhoussa pidetyn konferenssin aiheena oli hydrauliikan tehonsiirto ja ohjaus. – Tutustuimme myös Zhejiangin yliopiston tutkimustoimintaan ja kaikkihan siellä on suurta. Kun meillä on muutamia kymmeniä testiinstallaatioita, heiltä löytyy niitä yli sata. – Meillä on ollut täällä Tampereella jatko-opiskelijoita Zhejiangin yliopistosta, mutta emme ole tehneet mitään varsinaista tutkimustoimintaa yhdessä. Suomalaiset opiskelijat eivät ole olleet innostuneita lähtemään Kiinaan. – Se on harmi, ja haluaisin kannustaa heitä lähtemään maailmalle. Hydrauliikan ja automatiikan laitokselta valmistuu vuosittain noin 25-30 diplomiinsinööriä ja 2-4 hydrauliikkaalan tohtoria. – Määrä tuntuu sopivalta, heille on löytynyt töitä eivätkä yritykset enää pidä tohtoreitakaan ylikoulutettuina.

TAMPEREEN teknillinen yliopisto kehittää yhdessä saksalaisen Bosch Rexrothin kanssa ympäristöä ja rahaa säästävää digitaalihydrauliikkaa. Yhteistyössä koulutetaan myös alaan erikoistuneita kansainvälisen tason osaajia. Kolmas yhteistyösopimus Bosch Rexrothin ja Tamlinkin välillä solmittiin viime syksynä. – Kansainvälinen suuryritys ei juuri koskaan tukeudu näin totaalisesti yliopiston innovaatioihin. TTY on Saksan ulkopuolella ainoa yliopisto, jonka kanssa Bosch Rexroth tekee vastaavanlaista yhteistyötä, digitaalihydrauliikan keksijä Matti Linjama kertoo. Tampereen teknillisen yliopiston tutkijat Matti Linjama ja professori Matti Vilenius ovat digitaalihyrdauliikan pioneereja. Alan tutkimusta TTY:n hydrauliikan ja automatiikan laitoksella (IHA) on tehty vuodesta 1999. Perustutkimusta ovat rahoittaneet yliopisto, Suomen Akatemia ja Tekes. Tutkimustulokset ovat sittemmin siirtyneet teollisuuden käyttöön teknologiansiirtoyhtiö Tuotekehitys Oy Tamlinkin tuella. Se myös sai hydrauliikka-alan globaalin markkinajohtajan, Bosch Rexrothin innostumaan tutkimusyhteistyöstä. Tämä takasi innovaatiolle mittavat tuotekehitys-, suunnittelu- ja valmistuspanostukset. Vuonna 2009 solmitun ensimmäisen yhteistyösopimuksen myötä Bosch Rexroth AG on saanut omistusoikeuden tärkeimpiin digitaalihydrauliikan patentteihin. Kolmas yhteistyösopimus Bosch Rexrothin ja Tamlinkin välillä solmittiin viime syksynä. Yhteistyön ansiosta TTY on päässyt partneriksi myös Itävallan mekatroniikan huippuyksikköön (ACCM). Digitaalihydrauliikan kansainvälinen tutkimusyhteistyö toteuttaa mallikkaasti yliopiston kolmea perustehtävää: tutkimusta, koulutusta ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Tutkimus on tuottanut korkeatasoisia tieteellisiä julkaisuja, jotka ovat digitaalihydrauliikan tutkijoille olennaisia lähteitä nyt ja tulevaisuudessa. –Kun digitaalihydrauliikka tulee yhdeksi hydrauliikan merkittävimmistä käyttöalueista, lisääntyvät viittaukset alkuperäisiin Matti Linjaman julkaisuihin räjähdysmäisesti. Hän tulee olemaan yksi viitatuimmista hydrauliikan tutkijoista seuraavan kymmenen vuoden aikana, ennustaa professori Matti Vilenius.

Kuvassa sopimusneuvottelijat professori Kalevi Huhtala (TTY), toimitusjohtajat Juha Leppänen (Tamlink) ja Kalle Tuohimaa (Bosch Rexroth Oy), Dr. Heino Försterling (Bosch Rexroth AG), yliopistotutkija Matti Linjama (TTY), professori Matti Vilenius (Tamlink) ja dipl.ing Helmut Fischer (Bosch Rexroth AG).

syventävät digitaalihydrauliikan osaamistaan. Saksassa yritys panostaa henkilöstönsä kehittämiseen valitsemalla harjoittelijoita ja diplomityöntekijöitä jatkokoulutusohjelmaansa. Tohtorikouluun hyväksytyt pätevöityvät hydrauliikan ja eritoten digitaalihydrauliikan osaajiksi Tampereella. Yhteistyön myötä tutkimustuloksia, teknologiaa ja osaamista siirtyy teollisuuteen ja elinkeinoelämään. Hydrauliikan ja automatiikan laitokselta on työllistynyt lukuisia teekkareita, diplomi-insinöörejä ja tohtoreita Bosch Rexrothille sekä Suomeen että Saksaan. Tuotekehitys Oy Tamlinkin on kartuttanut osaamistaan yliopiston ja alansa globaalin markkinajohtajayrityksen välillä solmittavista sopimuksista. Tätä erikoisosaamista on hyvä soveltaa teknologiansiirrossa muillakin tutkimusaloilla. Merkittäviä säästöjä TTY:n hydrauliikan ja automatiikan laitoksen eri alojen tutkimustuloksia on esitelty muun muassa Bosch

Rexroth AG:n Mobile 2012 konferenssissa, jossa kutsuttuja osallistujia oli yli 800 neljästäkymmenestä maasta. Konferenssin lisäksi tapahtumassa oli uusien teknologioiden esittely demonstraatioiden muodossa. TTY oli ainoa yliopisto, joka osallistui demonstraatioon IHA:n kehittämällä pyöräkuormaajalla. Koneessa on käytetty digitaalihydrauliikkaa sekä optimoitua ajovoimansiirtoa, missä huomioidaan myös dieselmoottorin käyttö. Nämä tutkimustulokset on saatu Akatemian huippuyksikkö GIM:issä, FIMECC:in Famous-projektissa sekä Bosch Rexroth AG:n, Tamlinkin ja IHA:n välisessä yritysprojektissa. Koneessa saavutetaan digitaalihydrauliikalla häviöiden 40 prosentin väheneminen sekä autonomisen ajon polttoaineen kulutuksen pienentäminen 25 prosentilla hydrostaattisen ajovoimansiirron ja dieselmoottorin käytön optimoinnilla. TTY, ACCM ja Bosch Rexroth ovat järjestäneet myös viidesti Digitaalihydrauliikan Workshopin. Tampereella se pidettiin lokakuussa 2012.

Kansainvälisiä osaajia Yhteistyö Bosch Rexrothin kanssa on mahdollistanut myös uudentyyppisen opiskelijavaihdon, jossa opiskelijat teekkareista tohtoreihin Digihydraulinen pyöräkuormaaja.

FLUID FINLAND 1/2013

19


FLUID HOUSE //

Kiertovoitelu

TEKSTI: MIRKKA KORTELAINEN // KUVA: FLUID HOUSE

Asiantuntemus on vahva vientituote Erityisesti ahtaisiin tiloihin kuten tuulivoimaloihin haetaan yhä tehokkaampia voitelujärjestelmiä, jotka takaavat pitkän huoltovälin.

F

luidhouse Oy:llä on valmistusta Suomessa ja Shanghaissa sekä myyntiorganisaatioita muun muassa Pohjoismaissa, Keski-Euroopassa, Venäjällä sekä Aasiassa. Yritys on hakenut jalansijaa erityisesti Venäjän paperiteollisuudesta sekä kaasuturbiinimarkkinoilta. Tuulivoimateollisuus on yrityksen myyntijohtaja Juha KetoTokoin mukaan merkittävässä asemassa etenkin tulevaisuutta silmällä pitäen. Yli 40-vuoden kokemus on hionut yrityksestä vahvan hydrauliikka- ja öljyvoiteluautomaatio-osaajan sekä menestyksekkään tuotantoprosessien taitajan. Keto-Tokoi painottaa aitoa kumppanuutta asiakasyrityksien kanssa. – Meidän täytyy olla mukana asiakkaan ydinbisneksessä ja myös loppukäyttäjän tarpeet on tunnettava ja huomioitava. Erityisesti ahtaisiin tiloihin kuten tuulivoimaloihin haetaan yhä tehokkaampia voitelujärjestelmiä, jotka takaavat pitkän huoltovälin. – Luotettava häiriötön toiminta, riittävän pitkät huoltovälit, sekä etävalvonnan merkitys ovat todella tärkeitä, koska huoltotoimenpiteiden tekeminen turbiinille on huomattavasti vaativampaa kuin esimerkiksi teollisuudessa. Osaamista arvostetaan Suomessa yritys keskittyy kokonpanoon, tuotekehittelyyn ja toimintaprosessien hiomiseen. – Vankka osaamisemme öljyvoitelujärjestelmissä ja pitkäjänteisen tuotekehityksemme tulokset toimivat yhä vahvana kilpailuvalttina. Asiakkaat ha-

20

FLUID FINLAND 1/2013

kevat energiasäästöä, pidempää huoltoväliä ja tuotantotehokkuutta, vaarantamatta kuitenkaan käyttövarmuutta. Keto-Tokoi jatkaa, että yrityksen FluidCirc® Oil kiertovoitelujärjestelmän spiraalitekniikalla toteutettu öljynkäsittely merkitsee selvää askelta eteenpäin voitelujärjestelmien tehokkuudessa. FluidCirc® teknologialla onkin saavutettu selkeitä etuja muun muassa paperikoneissa ja tuulivoimasovelluksissa. – Kiertovoitelujärjestelmällämme pystytään voitelemaan ja jäähdyttämään tuotantokoneita

tehokkaammin sekä turvallisemmin. Tyypilliseen modernisointiprojektitoimitukseen sisältyy järjestelmän analysointi, suunnittelu, voitelukeskusten, virtausmittareiden ja muiden laitteiden toimitus sekä käyttöönotto- ja koulutus. Selkeitä säästöjä Puutteellinen voitelu voi vaurioittaa nopeasti laakeria ja aiheuttaa vakavan laitevaurion. Yleisimpiä ongelmanaiheuttajia öljyvoitelujärjestelmissä ovat vesi ja ilma, jotka aiheuttavat korroosiota sekä kulumisongelmia. Kiertovoitelujärjestel-

män täytyykin jäähdytyksen ja suodatuksen lisäksi kyetä tehokkaasti poistamaan öljyyn päässyt vesi ja ilma. Näin voiteluominaisuudet säilyvät hyvinä. –Vesi ja ilma saadaan erottumaan parhaiten, kun öljyn ”viipymäaika” säiliössä on riittävä ja rakenne mahdollistaa ilman ja veden kerääntymisen. FluidCirc® -virtausteknologian ansiosta lähes koko öljymäärä saadaan tehokkaaseen käyttöön ja öljyn todellinen viipymäaika säiliössä entistä pidemmäksi. Perinteisissä ratkaisuissa suuri osa öljystä seisoo säiliössä, eikä osallistu tehokkaasti

FluidCirc säiliön toimintaperiaate.


Osaamisella ja laadunvalvonnalla pärjätään myös kaukomaiden markkinoilla

voiteluun. Tästä johtuen ohjeelliset viipymäajat ovat olleet huomattavan pitkiä ja säiliöitä on jouduttu mitoittamaan huomattavasti teoreettista tarvetta suuremmiksi. –Teknologiamme avulla voitelujärjestelmän öljysäiliö voi olla jopa 70 prosenttia pienempi kuin tavanomaisella rakenteella. Säiliökoon pienentäminen tuo Keto-Tokoin mukaan lukuisia muitakin etuja, kun käytettävät öljymäärät ovat pienempiä ja säiliöiden lämmitysaika lyhenee. Tehtaan mittakaavassa säästöt ovat pidemmällä aikavälillä mittavia. Käyttökustannukset pienenevät ja jäteöljystä syntyvä ympäristökuorma jää myös vähäisemmäksi, pienentäen myös tehtaiden ekologista jalanjälkeä. Näin parannetaan myös koko prosessin luotettavuutta. – FluidCirc® -voitelujärjestelmä on optimaalinen ratkaisu esimerkiksi paperikoneisiin, joissa vesi ja ilma voivat aiheuttaa vakaviakin haittoja. Juha Keto-Tokoi kertoo, että yrityksen FluidCirc® -monitorointijärjestelmä antaa myös käyttäjälle ensiarvoista tietoa järjestelmästä reaaliajassa. –Mahdolliset ongelmat voidaan paikantaa ja ennakoida.

FLUIDHOUSE OY Yrityksen liikevaihto (1000 EUR) 11096 (2011/12) Yrityksen sijainti Suomessa: Jyväskylä Henkilöstöä: Noin 50

Valvontajärjestelmällä tuotannon seisokit tai tuotannon vähenemiset voidaan välttää ja säästetään myös ylläpitokustannuksia. Juha Keto-Tokoin mukaan nyt ja tulevaisuudessa koko prosessin hallinta tulee korostumaan ja tuotekehittelyssä etsitään koko ajan uusien teknologioiden tarjoamia mahdollisuuksia entistä tehokkaampaan ja energiaystävällisempään tuotantoon. Haasteelliset markkinat Juha Keto-Tokoi sanoo, että suomalaista tuotekehitystä ja korkeaa laatua pidetään arvossa. Osaamisella ja laadunvalvonnalla pärjätään myös kaukomaiden markkinoilla, kunhan myös hintakilpailukyky muistetaan pitää kunnossa. – Talouden ailahteleva tilanne näkyy myös kaikessa teknologiateollisuuden toiminnassa. Tilanteet kuitenkin muuttuvat nopeasti ja ennustaminen on hankalaa. On tärkeää, että työn alla on koko ajan riittävästi uusia tarjouksia ja projekteja, hän sanoo. Keto-Tokoin mukaan rahoituksen ongelmat näkyvät maailman markkinoilla muun muassa projektien siirtymisinä sekä entistä raadollisempana kilpailuttamisena. Rahoitusongelmat hankaloittavat myös teknologiateollisuuden kehitystä ja kilpailukyvyn kehittämistä. – Maailmalla pärjätään oikealla osaamisella ja aidolla kumppanuusajattelulla. Siinä suomalaiset ovat olleet aina osaavia. Verkottumisessa meillä olisi kuitenkin vielä petrattavaa.

Tehokkaat Pall-kiertovoitelusuodattimet järjestelmänne suojaksi

Myös vuokrattavia suodatusyksiköitä Oy Colly Company Ab PL 103, 00391 Helsinki Puh 029 006 150, Fax 029 006 1150 sales@colly.fi

FLUID FINLAND 1/2013

21


METSO // TEKSTI: MIRKKA KORTELAINEN // KUVA: METSO

Kiertovoitelu

Voitelu optimoidaan automaattisesti Uudet kone- ja prosessiratkaisut vievät jopa 40 prosenttia vähemmän tilaa paperikonesalissa. Tehokas ja yksilöllisesti toimiva voitelujärjestelmä on innovatiivinen.

M Optimoidut öljyvirtaukset pienentävät säiliökokoja.

22

FLUID FINLAND 1/2013

etson OptiConsept M luo uusia standardeja paperin- ja kartonginvalmistukseen. Koko linja tulee yhdeltä toimittajalta, joten se on asiakkaalle riskittömämpi, taloudellisempi ja myös helpompi investointiprojekti. Toimintafilosofiaan kuuluvat myös mahdollisimman alhaiset käyttökustannukset. – Tuotantolinjan modulaarisuus tarjoaa hyvän energiasäästöpotentiaalin. Esimerkiksi kuivatusosastolla energiaa voidaan säästää jopa 20 prosenttia tavalliseen tuotantolinjaan verrattuna, kertoo Metson Paperitehtaat -liiketoimintayksikön tuotekehitysinsinööri Hannu Hyvönen. Uudet kompaktit kone- ja prosessiratkaisut vievät myös jopa 40 prosenttia vähemmän tilaa paperikonesalissa. Älykkäällä ohjauksella ja tarkalla mitoituksella vähennetään höyryn, kaasun, veden, sähkön ja kemikaalien kulutusta sekä alennetaan päästöjä.

– Näin asiakkaat voivat täyttää ja alittaakin tiukimmat päästömääräykset. Tehokas voitelujärjestelmä Myös voitelujärjestelmän pitää vastata nykyajan haasteisiin. Se optimoi voitelun automaattisesti koneen ajoarvoihin ja ympäristön muutoksiin soveltuvaksi yksilöllisesti kullekin voitelukohteelle. Voitelu toteutetaan ISO 281 -standardin ja laakerivalmistajien suositusten mukaisesti. Voitelun ohjaus toteutuu primäärisuureen eli voitelukohteen lämpötilan mukaan. – Järjestelmä huomioi ajonopeuden, kuormituksen ja ympäristön lämpötilan yksilöllisesti kullakin voitelukohteella. Tärkeää on myös, että öljyvuotoja ei tule telojen kauloilta. Myös voitelun valvonta perustuu lämpötilojen seurantaan. Valvonta, asetusarvolaskenta ja säädön ohjaukset on keskitetty koneohjausjärjestelmään. – Meillä on siis jo kehitetty voitelukohteen lämpötilasta takaisinkytketty säätö, joka mahdollistaa öljyvirtauksien optimoinnin. Plussaa on myös lyhyempi asennusaika ja vähemmän putkitusta. Olosuhteiden tunteminen ja komponenttien kehitys ovat avainasemassa. – Toimilaitteet on kehitetty kestämään olosuhteita lähellä voitelukohdetta. Yhteistyötä on näiden osalta tehty aktiivisesti Kytola Instruments Oy:n kanssa. Tämä mahdollistaa niiden sijoittelun lähelle voitelukohdetta, hän jatkaa. Optimoidut öljyvirtaukset vaikuttavat Hyvösen mukaan pienentävästi säiliökokoihin. – Öljyn lämpötila säiliössä luonnollisesti nousee jonkin verran. Säiliörakenteissa ei ole juuri

nyt mitään uutta, mutta Duplexia on kylläkin hyödynnetty. Yhteistyöllä ykköseksi Paperitehtaan liiketoimintayksikkö kuuluu Metson massa, paperi ja voimantuotanto –segmenttiin. – Toimimme paperin ja energian valmistuksessa, johon kiertovoitelu kytkeytyy "apujärjestelmänä". Emme siis hae voitelujärjestelmissä erikseen markkinoita muilta aloilta. Metson strategian toteutus perustuu viiteen elinehtoon: palvelut, kasvumaat, teknologia, toimintamalli ja henkilöstö. Yhtiö haluaa saada tuloksia maailmanlaajuisesti ja seuraa visiotaan: Yhteistyöllä ykköseksi. – Kiina on päämarkkina-alueemme ja olemme keskittäneet osan valmistuksesta sinne. Kiertovoitelun osalta komponentit ovat "länsimaista" ja kokoonpanot valmistetaan edelleen Suomessa. Komponentit, kokoonpanon ja asennuksen hankimme. Itse toteutamme järjestelmä-, putkisto-, sähkö- ja ohjelmistosuunnittelun sekä mekaanisen suunnittelun.

METSO OYJ Paperit-liiketoimintalinja: vuonna 2012 liikevaihto 876 milj. e Voimantuotanto-liiketoimintalinja: vuonna 2012 liikevaihto 875 milj. e Toimintaa yli 300 yksikössä yli 50 maassa. Työllistää maailmanlaajuisesti noin 30 000 henkilöä. Asiakkaita on yli 100 maassa.


TEKNOLOGIAKOORDINAATTORI KIMMO HEIKKINEN // HYDAC OY

Lakkautuminen tuo ongelmia Uusien ympäristöystävällisten öljyjen käyttö voi aiheuttaa lisääntyvää lakkautumista hydrauliikka- ja voitelujärjestelmiin. Lämpötilalla on prosessissa suuri merkitys.

Sana lakkautuminen viittaa usein pinnoitukseen, mutta öljyssä lakkautuminen on jotain ihan muuta. Voitelu- ja hydrauliikkajärjestelmissä lakkautuminen tarkoittaa geelimäistä, hartsimaista tai kiinteää epäpuhtautta, jota muodostuu hydrauliikka- ja voiteluöljyjärjestelmiin. Lakkautuminen aiheuttaa muun muassa turbiinin laakerilämpötilan kohoamista kasvaneen kitkan vaikutuksesta ja ohjausventtiilien toimintaongelmia, koska männän ja rungon väliin saostuu epäpuhtauksia. Se aiheuttaa myös jäähdytysongelmia, koska lakkautuminen heikentää lämmönsiirtymistä ja suodatinpatruunoiden vaihtovälien lyhentymistä.

Suodattimen kansi ilman lakkautumista ja lakkautuneena

FLUID FINLAND 1/2013

23


Alla esimerkkejä siitä, miten lakkautuminen näkyy laitteissa.

Suodatinpatruunassa

Öljyt ovat muuttuneet Lakkamaisten epäpuhtauksien syy on öljyn vanheneminen. Öljyn ikääntymistä on ollut aina mutta lisääntyneen lakkautumisen muodostumiseen on useita syitä. Öljynvalmistajat ovat muuttamassa valmistusteknologiaansa pyrkiessään tuottamaan entistä tasalaatuisempia, myrkyttömiä ja ekologisia öljyjä. Perinteisten ryhmän I perusöljyjen raakaöljyn molekyylirakennetta ei ole muu-

Säiliön seinällä

tettu ja perinteiset ryhmän I perusöljyt sisältävät myrkyllisiä aromaatteja. Lisäksi lisäainepaketit sisältävät sinkkiä, joka on raskasmetalli ja jonka palamistuotteena muodostuu tuhkaa. Uudet ryhmien II-IV hydrauliikka- ja voiteluöljyt valmistetaan soveltuvin lisäainepaketein, jotka eivät sisällä myrkkyjä, karsinogeeneja tai raskasmetalleja, eivätkä muodosta palaessaan jätettä. Koska kyseiset öljyt eivät sisällä metallia, niiden Hydac Dimicron patruunan erittäin tehokas suodatus ja suuri liankeruukapasiteetti mahdollistaa puhtaat öljyt ja edulliset käyttökustannukset.

24

FLUID FINLAND 1/2013

Säiliön väliseinässä ja pohjalla

sähköjohtavuus on alhainen. Muutokset tuotantoprosesseissa saavat aikaan perusöljyn, joka sisältää vähemmän ei-tyydyttyneitä/polaarisia hiilivetyjä (ASTM ryhmät II, II+, and III). Koska polaariset ainesosat liukenevat parhaiten polaarisiin ainesosiin, vähemmän polaarisia ainesosia sisältävä öljy voi liuottaa itseensä vähemmän polaarisia ainesosia. Lakkautuminen on tällainen polaarinen aines. Toisin sanoen uudet öljyt eivät enää kykene liuottamaan lakkamaisia öljyn vanhenemistuotteita siinä määrin kuin perinteiset öljyt. Kun öljy ei enää pysty liuottamaan kaikkia lakkamaisia ainesosia, ne saostuvat ja kertyvät järjestelmään. Prosessi on samankaltainen, kuin sokerin liukeneminen nesteeseen. Kun sokerin liukenevuus ylittyy, sokerikiteet saostuvat ja kerääntyvät astian pohjalle. Lakkautumistuotteet eivät ole öljyä painavampia, joten lakkautuminen kerääntyy pinnoille ja kylmempiin järjestelmän osiin (säiliö, jäähdytin, venttiilinrunko), mutta ei säiliön pohjalle. Öljyn vanhenemistuotteet ovat alunperin yksittäisiä hiukkasia kooltaan alle 0.1 µm. Ne voivat läpäistä suodattimen, jonka jälkeen ne voivat häiritä venttiilien toimintaa.

Lisäksi öljyn vanhenemisen jatkuessa pitemmälle tai öljyn jäähtyessä esimerkiksi järjestelmäseisokin aikana, öljyn vanhenemistuotteet kasaantuvat, tulevat suuremmiksi ja tukkivat venttiilit ja suodatinpatruunat. Kuinka lakkautuminen havaitaan Laboratorioraporteissa lakkautuminen havaitaan tummina saostumina suodatinkalvolla. Laboratoriossa suoritettu hiukkaslaskentatulos eroaa suuresti online -mittauksella saadusta tuloksesta, esimerkiksi kun laboratoriossa saadaan arvot ISO: 24/23/17 niin Online mittaus antaa tulokseksi ISO: 16/14/10 Edellä kuvattujen hiukkaslaskentatuloksien erojen syynä on lämpötilan suuri vaikutus lakkautumisen liukenemiseen öljyyn. Öljynäytteen jäähtyessä lakkautumisen liukenevuusraja öljyyn ylittyy, jolloin havaitaan suurimmaksi osaksi hiukkasia välillä 4…6 µm ja saadaan tuloksiin suuri ero verrattuna 14 µm ISO -koodiin. Normaali tilanteessa ero voi olla jopa 4 ISO -luokkaa hiukkaskokoluokissa 6 ja 14 µm. Kun lakkautumista ilmenee, ero voi olla jopa yli 5 ISO -luokkaa huoneenlämmössä tehdyssä laboratoriohiukkaslaskennassa. Lakkautumisen liukenevuusrajan ylitys toimii myös käänteisesti; lämpötilan nous-


tessa lakkautuminen liukenee takaisin öljyyn. Lakkautumisen vaikutuksien vähentäminen Öljyn vanhenemista voidaan hidastaa suorittamalla oikeat öljyhuollon toimenpiteet. Öljy voidaan suodattaa sivuvirtasuodatuksella käyttäen tehosuodatustekniikkaa, mikä rajoittaa hiukkaskoon kasvua. Vedenpoisto minimoi lisäaineiden vähenemistä ja kaasunpoisto vähentää kontaktia ilman ja hapen kanssa. Pitää myös pyrkiä estämään sähköstaattinen purkaus öljyssä ja paikallisten korkeiden lämpötilojen ja kuumapisteiden syntyminen. Järjestelmän lämpötasapainoa pitää valvoa huolellisesti, jotta kohonnut laakerikitka ja jäähdyttimen tukkeutuminen havaitaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Säännölliset öljyanalyysit ja öljyn vanhenemisen selvitys estävät myös kriittisiä tilanteita järjestelmässä, kuten höyryturbiinin ohjausventtiilin jumiutumisen ja sen vuoksi vaarallisen höyryturbiinin käytön.

Dimicron –suodatinpatruunoiden sivuvirtausuodatuksen toimintaperiaate on erittäin hienolla suodatuksella poistaa polymeroituneet lakkautumistuotteet, jotka ovat kooltaan noin 2 µm luokkaa. Tämä toteutetaan Hydac Dimicron -tekniikassa syväsuodatus – kalvosuodatusyhdistelmällä. Voidaan käyttää myös lakkautumisen poistolaitetta (VMU) laite kerää jopa alle 1 µm epäpuhtaushiukkaset ioninvaihtajan aktiiviselle pinnalle. Poistamalla öljystä erittäin pienet lakkautumishiukkaset saadaan parannettua lakkautumisen liukenevuutta öljyyn. Tämän tuloksena öljy saadaan lakkautumisnälkäiseksi, jolloin jo muodostuneet ja järjestelmän pinnoille kerääntyneet lakkautumishiukkaset saadaan liukenemaan ja imeytymään takaisin öljyyn ja voidaan poistaa käyttäen VMU:ta. Laitteen etu on ioninvaihtajan rakenteen tarjoama valtavan suuri erotuspinta-ala, jonka ansiosta laitteen käyttäminen on edullista ja tehokasta.

LAKKAUTUMINEN Pehmeät epäpuhtaushiukkaset kokoluokaltaan alle 1 μm muodostavat kasaumia pinnoille geelimäisestä olemuksesta aina kovaan lakkamaiseen epäpuhtauteen saakka. Lakkautumisen muodostuminen kasvaa, kun lämpötila laskee. Silloin lakkautumista muodostuu järjestelmän „kylmäpisteisiin“. Yleisesti: mitä korkeammin jalostettu öljy, sitä heikompi tai vähäisempi lakkautumisen liukenevuus. Tällaisten öljyjen määrittely ei ole helppoa. Tiedot eivät selviä suoraan öljytoimittajan esitteestä. Lakkautumisen seurauksia ei normaalisti havaita johtuen vanhentuneesta öljystä. Saatetaan suoritetaan kalliita ja usein tehottomia toimenpiteitä, kuten mekaaninen puhdistus tai öljynvaihto. Lakkautumisen muodostumista voidaan vähentää oikeilla öljyhuollon toimenpiteillä: Suodatus, vedenpoisto, ilmanpoisto ja kaasunpoisto jatkavat öljyn käyttöikää.

Ratkaisuja ongelmaan Hydac tarjoaa kaksi tekniikkaa lakkautumisen poistamiseen. Hydac Dimicron patruunan rakenne. Sisältä löytyy tehokas yhdistelmä syväsuodatusta ja kalvosuodatusta.

FLUID FINLAND 1/2013

25


STANCON //

KARI MARTIALA // KUVAT: KARI MARTIALA JA TALVIVAARA TEKSTI: VAULA AUNOLA // KUVAT: STANCON

Markkinat

Tuotannon tehokkuus on pärjäämisen edellytys Stancon Oy pitää tuotantokustannukset kurissa prosessien jatkuvalla kehitystyöllä. Liikevaihdosta noin puolet tulee omista tuotteista, joille haetaan uusia markkinoita maailmalta.

J

Tuotekehityksellä pyritään muun muassa minimoimaan rakenteiden paino, jolloin materiaalikustannukset pysyvät mahdollisimman alhaisella tasolla, toimitusjohtaja Markku Mikkonen kertoo. Yhdistelmälaitteita valmistetaan painoluokissa 7,5t – 32t. Paine- ja imuautoissa, joissa vesilaitteet eivät ole lämmitettävässä kabiinissa, käytetään talvella jäätymisenestovedenkierrätystä. Myös ADR luokitukset. Materiaaleina y ruostumato sekä myös haponkestävä teräs

26

FLUID FINLAND 1/2013

yväskyläläisen Stanconin alihankintapalveluiden erikoisalaa ovat hydrauliikan toimilaitteet suunnittelusta kokoonpanoon sekä haponkestävien ja ruostumattomien säiliöiden rakenteiden hitsaus. Toimitusjohtaja Markku Mikkonen kertoo, että kilpailukyvystä on huolehdittava joka päivä. – Alallamme valmistusta on siirtynyt paljon ulkomaille, muun muassa Baltiaan ja Kiinaan. Työvoimakustannukset ovat siellä huomattavasti pienemmät kuin Suomessa. Rakenteita ja niiden valmistusta on kehitettävä jatkuvasti, jotta pystytään vastaamaan nykyi-

seen kilpailutilanteeseen. Toisin sanoen työ pitää tehdä tehokkaammin kuin ulkomailla ja rakenteiden pitää olla sellaisia, että kilpailukyvyn säilyttämisen kannalta tarvittava lopputulos saavutetaan. Stanconilla on oma suunnittelu- ja tuotekehitystiimi, joka tekee tiivistä yhteistyötä asiakkaiden kanssa. Tuotekehityksellä pyritään muun muassa minimoimaan rakenteiden paino, jolloin materiaalikustannukset pysyvät mahdollisimman alhaisella tasolla.

– Myös vaihtoehtoisia materiaaleja ja niiden kustannuksia tutkitaan aktiivisesti. Muutoksia tehdään tarvittaessa myös asiakkaan vaatimusten mukaisesti. Stancon on myös tehnyt parin viime vuoden aikana suuria investointeja tuotantolaitteisiin tehokkuuden säilyttämiseksi. – Hankimme hienosädeplasman, särmäyspuristimen, levymankelin sekä levyvaras-


HYDRAULIIKKA & PNEUMATIIKKA -MESSUT 2013 ton. Aiemmin ostimme leikkeet ulkopuoliselta toimittajalta, mutta nyt leikkaamme sekä jatkojalostamme ne itse, jolloin kokonaisuuden hallinta toimii paremmin. Kilpailukykyä pidetään yllä myös huolehtimalla hyvin toimivasta huollosta ja varaosapalvelusta. – Ne ovat tänä päivänä kilpailuvaltti, jota asiakkaat arvostavat. Kunnallisteknisiä laitteita vientiin Alihankintapalveluiden lisäksi Stancon markkinoi, myy ja valmistaa omia tuotteita, joiden osuus myynnistä kasvaa koko ajan. – Viime vuonna omien tuotteidemme osuus oli jo noin puolet 6,9 miljoonan liikevaihdostamme. Tuoka-tuotemerkillä valmistetaan kunnallisteknisiä laitteita. Tuotevalikoimaan kuuluvat muun muassa kuorma-autoihin tai perävaunuihin asennettavat viemärinhuuhtelu-, loanimu- ja korkeapainehuuhtelulaitteet sekä muut alan erikoistuotteet. – Sovitamme asiakkaan toimittamalle alustalle laitteet mittojen ja kantavuuden mukaan eli räätälöimme tuotteen

tarkasti ja yksilöllisesti ostajan haluamalla tavalla. Tuoka-tuotteille haetaan nyt markkinoita maailmalta. – Tällä hetkellä etsimme Tuokalle jälleenmyyjiä Venäjältä, Baltian alueelta sekä Pohjoismaista. Haasteena on löytää paikallisia toimijoita, jotka pystyvät sekä markkinoimaan ja myymään että huolehtimaan koneiden ja laitteiden huollosta paikan päällä. Stanconin Alfa-tuoteperheeseen kuuluvat kulutusteräksestä valmistetut kaivinkoneiden kauhat, energiakourat ja ajosillat. – Ne ovat kokonaisuudessaan kotimaista tuotantoa. Laajan vakiotuotevalikoiman lisäksi valmistamme niitä tarvittaessa myös asiakkaan toiveiden mukaan. Stancon markkinoi, myy ja valmistaa myös Icecat-jäänhoitokoneita. – Parhaimpina vuosina jäähalleihin tarkoitettuja jäänhoitokoneita on toimitettu 40 kappaletta vuodessa sekä kotimaahan että ulkomaille. Tällä hetkellä markkinat ovat kuitenkin haasteelliset maailmanlaajuisesta taantumasta johtuen ja toimitettujen koneiden määrä on laskenut merkittävästi parhaimmista vuosista.

IDEOITA, IHMISIÄ JA INNOVAATIOITA STANCON OY on toiminut vuodesta 1994 alkaen. Viime vuoden liikevaihto oli 6,9 miljoonaa. Ydintoimintoihin kuuluvat teollisuudelle suunnatut suunnittelu-, levynkäsittely-, hitsaus- ja kokoonpanopalvelut. Alihankintapalvelujen lisäksi yritys valmistaa Tuoka-merkkisiä kunnallistekniikan laitteita sekä Alfa-kauhoja. Jälleenmyyntituotteena markkinoidaan, myydään ja valmistetaan Icecat-jäänhoitokoneita. Toimipaikka sijaitsee Jyväskylässä ja henkilökuntaa yrityksellä on 40.

Hydrauliikka&Pneumatiikkamessut järjestetään osana Teknologia 13 -tapahtumakokonaisuutta ensi syksynä 1.-3.10.2013 Helsingin Messukeskuksessa. Tapahtuman teemana on "ideoita, ihmisiä ja innovaatioita", ja tämän teeman ympärille rakentuu koko monipuolinen ohjelma. Hydrauliikka- ja Pneumatiikkayhdistyksen kanssa järjes-

tettävä tapahtuma esittelee liikkuvan kaluston hydrauliikkaa, teollisuushydrauliikkaa, laivahydrauliikkaa, vesihydrauliikkaa ja pneumatiikkaa. Edellisellä kerralla vuonna 2011 Teknologia-tapahtumassa vieraili yli 18 000 kävijää. Samaan aikaan järjestetään Elkom-, Automaatio- ja MecaTec -tapahtumat.

FLUID FINLAND 1/2013

27


HYDAC // TEKSTI: MIRKKA KORTELAINEN // KUVAT: HYDAC

Markkinat

Innovaatiot vievät eteenpäin Tänä vuonna 50-vuotisjuhliaan viettävä Hydac panostaa täysillä tuotekehitykseen. Vakuumipakattu järjestelmä on saanut hydrauliikkasäiliön tilavuuden tippumaan jopa kymmenesosaan. Yritys on onnistunut kasvattamaan myyntiään teollisuushydrauliikan puolella tänä vuonna. lamasta huolimatta.

H

ydac Oy:n teollisuussektorin myyntipäällikkö Ville Luomala kertoo, että kulunut vuosi on alkanut sekä yrityksessä että koko toimialalla odottavalla kannalla. – Viime vuoteen verrattuna olemme teollisuushydrauliikka puolella onnistuneet kasvattamaan markkinaosuuttamme. Teollisuushydrauliikkaan on panostettu ja olemme investoineet omaan henkilöstöömme, projektitoimintaan sekä myyntipalveluihimme. Keskitymme täällä Suomen markkinoihin ja suomalaisiin konerakentajiin.

Luomala kertoo, että OxiStop –järjestelmiä on toimitettu maailmanlaajuisesti jo yli 300. Suomessa yrityksen toiminnan perustana ovat omat eurooppalaiset tuotetehtaat, joista jokainen on alallaan maailman johtavien toimijoiden joukossa. – Sovellusalueemme on laaja, sisältäen teollisuus- ja mobilehydrauliikan sekä voitelujärjestelmien ja prosessisuodatuksen sovellukset; komponenttitasolta aina kokonaisiin järjestelmiin, jotka oman paikallisen suunnittelun ja kokoonpanon ansiosta pystymme joustavasti ja ammatti-

taidolla toteuttamaan. Oma tuoteohjelmamme tuo tiettyä saumattomuutta ja toisaalta myös kustannustehokkuutta ja kilpailukykyä kokonaispalvelussamme, Luomala jatkaa. Säiliökoko pienemmäksi Hydacin innovaatiot- ja kehitystyö on jatkuvaa kaikilla tehtailla. – Asiakkaamme hakevat tehokkuutta, painottavat ympäristövastuutaan sekä energiakulutuksen vähentymistä. Meidän on oltava edelläkävijöitä tuotekehittelyssä. Esimerkiksi hyd-

OxiStop – järjestelmiä on toimitettu jo yli 300.

raulijärjestelmissä olemme saaneet säiliöiden tilavuuden jopa yli 10 kertaa aiempaa pienemmäksi. Ratkaisu perustuu vakuumipakattuun hydrauliikkaan. Suomalaiset konerakentajat saavat suuren hyödyn hydraulijärjestelmän koon huomattavasta pienenemisestä. – Myös öljyn vanheneminen ja hapettuminen saadaan käytännössä pysähtymään koska liuennut ilma ja sitä myötä happi on lähes kokonaan öljystä poissa. Näissä ratkaisuissa on liuennutta ilmaa öljyssä noin 1-2 prosenttia normaalin 10 prosentin sijaan. Luomala kertoo, että esimerkiksi perinteisesti hydrauliikkasäiliön koko on yleensä määritetty pumppujen maksimituoton mukaan. – On totuttu ajatukseen, että säiliön tilavuuden pitäisi vastata 3-5 kertaa pumppujen maksimituottoa minuutissa. Tällöin tarvitaan suurta säiliötilavuutta. Haittana on suuri öljyn täyttö- ja jälleenkäsittelykustannus ja ilman erottuminen öljystä voi silti jäädä puutteelliseksi. Uudenlaista suunnittelua Luomala kertoo, että säiliöt suunnitellaan perinteisesti niin, että öljystä erottuu siihen sekoittunut vapaa ilma ennen öljyn päätymistä pumpun imukanavaan. Parempi tapa olisi Luomalan mukaan erottaa ilma ja öljy toisistaan

28

FLUID FINLAND 1/2013


Meidän on oltava edelläkävijöitä tuotekehittelyssä.

Arvaa hydraulisäiliön koko? Pumppujen tuotto max 800 l/min. Perinteinen 3000 litraa. OxiStop tekniikalla 180 litraa.

tehokkaammin siihen suunnitellun laitteiston avulla. – Säiliön tilavuuden määrittämiseksi on tiedettävä tilavuuden maksimi vaihteluväli järjestelmän toimiessa, sekä mahdollisesti huollon yhteydessä säiliöön maksimissaan palaavan öljyn määrä. – Esimerkiksi puristimessa, jonka pumpun tuotto on 180 litraa minuutissa, on nykyisin käytössä 800 litran säiliö, vaikka järjestelmän sylinterien aiheuttama öljytilavuuden muutos säiliössä on vain 1-2 litraa. Modernilla vakuumipakatulla järjestelmällämme, jossa on jatkuvatoiminen kaasupoistotoiminto, tarvittava tilavuudenvaihtelu voidaan toteuttaa vain noin 25 litran säiliötilavuudella. Merkittäviä säästöjä muodostuu hänen mukaansa näin öljyn hankinnasta sekä

öljyn pidemmästä käyttöiästä, kierrätyskustannuksista sekä pienemmän koneikkorakenteen edullisemmasta teräsrakenteesta ja mahdollisuudesta sijoittaa koneikko lähelle toimilaitteita. Samalla saadaan putkitustarve ja putkituskustannukset pienemmiksi vaikka jäähdytystarve säilyy samana. Vakuumipakattu tehopakkaus Luomala kertoo, että vakuumipakattu hydrauliikkajärjestelmä poistaa öljyyn liuenneen ilman ja erottaa ilman ja öljyn toisistaan. – Ilmanpoistosta huolehtii jatkuvatoiminen hydraulisesti käytetty Miniox vakuumipumppu. Miniox tarvitsee vain 8-10 barin syöttöpaineen ja noin 6 l/ min tilavuusvirran. Se voidaan kytkeä joko koneikon pääpumppuun tai sitä voidaan käyttää erillisellä pumpulla. Parhaassa tapauksessa tarvittava energia on

vain noin 100 Wattia. Vakuumiin perustuvalla innovaatiolla saadaan huomattavia säästöjä sekä toiminnallista tehokkuutta. Yritys on kehittänyt tekniikoita myös vapaan ilman poistamiseen jäykemmistä öljyistä. – Muun muassa tuotevalikoimista löytyy pyörretekniikkaan perustuvia linja-asenteisia ilmanerottimia (bubble eliminator). Vakiokokoluokissa malleja löytyy virtauksille muutamasta litrasta jopa 1500 litraan minuutissa saakka. Ilmanerotin erottaa kertaläpäisyllä jopa 80 prosenttia vapaasta ilmasta, mallista riippuen.

HYDAC OY - 50 VUOTTA Vuonna 1963 perustettu saksalainen HYDACryhmä on suurin hydrauliikka-alalla toimiva perheyritys. Suomessa Hydac on toiminut omana yrityksenä vuodesta 1985. Toimipaikat löytyvät Vantaalta ja Tampereelta ja lisäksi suomalaisia asiakkaita palvelevat paikallistoimistot kattavan HYDAC PARTNER –verkoston kautta. Hydac-ryhmän liikevaihto vuonna 2012 oli noin 1,1,mrd eur ja henkilöstön määrä noin 7000.

FLUID FINLAND 1/2013

29


BOSCH REXROTH // TEKSTI: MIRKKA KORTELAINEN // KUVA: BOSCH REXROTH

Markkinat

Sähkömoottoriohjatut hydraulikäytöt menestyvät

Otamme kopin kaikista liikkeenohjauksen kysymyksistä.

Tulevaisuudessa nähdään eri sovelluksissa rinnakkain ratkaisuja proportionaaliventtiilitekniikasta, digitaalihydrauliikasta ja sähkömoottoriohjatusta hydrauliikasta, Bosch Rexroth Oy:n toimialapäällikkö Timo Kiiso sanoo.

-V

Sytronics –käytöllä sylinteritoimilaite voidaan toteuttaa ilman koneikkoa ja putkistoa

BOSCH REXROTH Liikevaihto 2012: 69262 tEUR Yrityksen omistuspohja: Bosch konserni Henkilöstön määrä: 118 Toimipaikat: Vantaa, Tampere, Tallinna

30

FLUID FINLAND 1/2013

uosi on alkanut meillä nousujohteisesti vaikka maailman talousuutiset eivät ole olleet kovinkaan valoisia teollisuussektorilla. sanoo Bosch Rexroth Oy:n toimialapäällikkö Timo Kiiso. Bosch Rexroth on voimansiirron, ohjauksen ja liikkeenhallinnan ratkaisujen maailmanlaajuinen markkinajohtaja. Tuoteohjelmaan kuuluvat teollisuushydrauliikan, mobilehydrauliikan, pneumatiikan, lineaari- ja kokoonpanotekniikan ratkaisut sekä sähkökäytöt ja ohjausjärjestelmät. Toimintaa on kaikkiaan yli 80 maassa ja henkilöstäkin yli 35000. – Suomessa keskitytään nyt huolto- ja korjaustoimintaan, kun investoinnit uuteen konekantaan ovat yleisen taloudellisen tilanteen takia hidastuneet. Kiiso kertoo, että elinkaariajattelun kautta huoltotoimenpiteiden ja kartoituksen merkitys kasvaa. Yritykset, joissa on oma ja hyvin hoidettu kunnossapito-osasto ovat avainasemassa ja useimmiten tuotantolaitteissa tehdään jatkuvasti pieniä viilauksia. – Jos ennakoivan huollon suunnitelmallisuus puuttuu kokonaan tai osin, niin riskitekijät nousevat myös ja johtavat esimerkiksi tuotannon pidempiaikaiseen alasajoon. Kehitystä on kuitenkin tapahtunut ja esimerkiksi käytettävän öljyn kuntoa on tarkkailtu tosi paljon 15 vuoden aikana. Timo Kiiso visioi, että erilaiset online – mittaukset kehittyvät. Koneiden moottorien ja laakerien sekä hydrauliikan,

toimivuutta voidaan jatkossa arvioida tarkemmin värähtelyanalyysin avulla. – Kuntotarkastukset ja ennakoivat kartoitukset nousevat nyt ja tulevaisuudessa yhä enemmän teollisuusalan yrityksissä esille sekä modernisointi ja komponenttikorjaukset. Olemme kehittäneet myös palvelua, jossa palauttamalla viallisen pumpun, saa tilalle tehdaskunnostetun pumpun. Näin edistämme uusiokäyttöä ja ympäristövastuullisuutta. Ylipäätään hydrauliikan kierrätys on Suomessa alkutekijöissään, hän huomauttaa. Kokonaisratkaisujen toimittaja Kun Hägglunds Drives Oy fuusioitiin kaksi vuotta sitten Bosch Rexroth-konserniin se vahvisti yrityksen asemaa johtavana voimansiirron ja liikkeenhallinnan osaajana teollisuus- ja liikkuvan kaluston sovelluksissa. Bosch Rexroth keskittyy nyt entistä enemmän toimittamaan täydellisiä järjestelmiä eri teollisuuden aloille ja kehittää ratkaisuja uusille toimialoille kuten uusiutuvien energioiden valmistus. Fuusio vahvisti ja laajensi tuote- ja palvelutarjontaa. – Palvelumme on muuttunut myös voimakkaasti asiakaslähtöiseksi ja toimimme ”Full-line” periaatteella eli vapaasti sanottuna koko rintamana liikkeenhallinnan kokonaispalvelussa asiakkaan yhteistyökumppanina. – Esimerkiksi kehitämme, valmistamme ja markkinoim-

me käyttöjärjestelmäratkaisuja sovelluksiin, joissa vaaditaan korkeita vääntömomentteja, alhaisia nopeuksia ja muuttuvia pyörimisnopeuksia. Sovellamme näissä kaikkia teknologioitamme kuten hydrauliikkaa, pneumatiikka sekä sähkökäyttöjä. Uusilla ratkaisuilla on saavutettu jopa 40-60 prosentin energiansäästöjä. Energiatehokasta tulevaisuutta Kiiso kertoo, että energiatehokkuutta haetaan myös esimerkiksi yhdistämällä moottorinohjaus hydrauliohjaukseen. Hydrauliikka ottaa moottorilta vain todella tarvitsemansa tehon. Se vähentää energian kulutusta selvästi ja lisää tuottavuutta. – Kokonaisuudessaan tämä yhtälö on hyvä ja toimiva. Tulevaisuudessa sähkömoottoriohjauksesta voidaan saada vielä enemmän irti, kun sähköservovahvistimen ohjausalgoritmeja optimoidaan erityisesti hydraulisille järjestelmille. Perusperiaatteena sähkömoottoriohjatuissa hydraulikäytöissä on se, että sähkömoottoria pyöritetään ainoastaan silloin kuin hydraulijärjestelmässä on tarvetta virtaukselle ja paineelle. Näin saavutetaan energiatehokkuutta ja alempaa melutasoa. Kiiso kertoo, että teollisuus on alkanut kiinnostua sähkömoottoriohjatuista hydraulikäytöistä. – Hydraulisia komponentteja käytetään myös tyypillisesti vähemmän, se vähentää vuodosta aiheutuneita koneen pysäytysriskejä ja tiivisteiden huoltotoimenpiteitä.


MEILTÄ LUOTETTAVAT LAATUTUOTTEET

HYDRAULIIKKAAN, PNEUMATIIKKAAN JA TEOLLISUUTEEN t LETKUT t LIITTIMET t TARVIKKEET t KOMPONE KOMPONENTIT ENTIT t TYÖKALUT JA -KONEET... joustava jo uusi extra estävä ljyynk ioölj bio ja! letkusarja lille spiirraali

BOLTING VAN

Pääkonttori

www.dunlophiflex.fi

Dunlop Hiflex -toimipisteet:

Vapaalantie 8 puh. 0207 625 600 01650 Vantaa fax 0207 625 603

)´NFFOMJOOBt*NBUSBt+PFOTVVt+ZW´TLZM´t,PULBt,PVWPMBt-BIUJt.JLLFMJt1PSJt3PWBOJFNJt5BNQFSFt 5VSLVt7BOUBB7BQBBMBOUJFt7BOUBB5JLLVSJMBOUJF t5BMMJOOBt5BSUUP sekä Dunlop Hiflex -jälleenmyyjät kautta maan

FHPA - jo 35 vuotta jäsenyritysten asialla Ahlsell Oy AVS-Yhtiöt Oy Bosch Rexroth Oy Brevini Fluid Power Finland Oy Colly Company Oy Ab David Brown Hydraulics Finland Oy Dunlop Hiflex Oy Elektro-Tukku Oy Festo Oy Fluidhouse Oy Freudenberg Simrit Oy GS-Hydro Oy HAWE Finland Oy HL Group Oy / Helsingin Laakeri Hydac Oy Hydjan Oy Hydoring Oy Hydraulic Piippo Oy Hydraulic-Power Oy

Hydrauliikkahuolto K. Räihä Oy Hydro-Material Oy Ab Hydroscand Oy Hydrosystem Oy Hyprox Oy Hytaflex Oy Hytar Oy IP-Produkter Oy KLINGER-ramikro Oy Knorring Oy Ab Länsihydro Oy Martekons Oy Ab Masino-Hydrokey Oy Metal Work Finland Oy Milocraft Oy Moog Oy MOVETEC OY Nestepaine Oy Norrhydro Oy

Nurmi Hydraulics Oy OEM Finland Oy Oinonen Tooling Paineteho Oy Parker Hannifin Oy PMC Polarteknik Oy Ab Pneumacon Oy Poclain Hydraulics Ab Projecta Oy Salhydro Oy Sampo-Hydraulics Oy Satatekniikka Oy SITEK-Palvelu Oy SMC Pneumatics Finland Oy Specma Oy ST-Koneistus Oy Tecalemit Industrial Oy Tiivistekeskus Oy Toppi Oy Univer Oy

,]HVEYPMMOOENE4RIYQEXMMOOE]LHMWX]WV]

,-7836--//-

Hydrauliikka- ja Pneumatiikkayhdistyksen historiikkia voi tilata yhdistykseltä, fhpa@fhpa.fi. Siihen voi myös tutustua pdf-muodossa yhdistyksen verkkosivuilla www.fhpa.fi Kovakantisen kirjan hinta on 20 euroa.

www.fhpa.fi Hydrauliikka- ja Pneumatiikkayhdistys ry, Kaskitie 12, 33540 Tampere, Finland (03) 255 0905, fhpa@fhpa.fi


IDEOITA, IHMISIÄ, INNOVAATIOITA IDEAS, PEOPLE, INNOVATIONS

Helsingin Messukeskus 1.–3.10.2013 Teknologia’13 yhdistää aikansa merkittävimmät messut yhdeksi teknologia-alan huipputapahtumaksi. Vuoden tärkein kohtaamispaikka tarjoaa kävijöilleen runsaasti maksuttomia seminaareja ja satoja alan yrityksiä. Tapahtumaan on ilmainen sisäänpääsy ilmoittautuneille kävijöille.

Samaan aikaan:

Ilmoittaudu kävijäksi

www.teknologia13.fi

Avoinna 1.–2.10. klo 9–17 ja 3.10. klo 9–16

Profile for Omnipress Oy

FLUID Finland 1/2013  

Hydrauliikan, pneumatiikan ja voitelun erikoislehti

FLUID Finland 1/2013  

Hydrauliikan, pneumatiikan ja voitelun erikoislehti

Profile for omnip
Advertisement