Page 1

Bemind

VANOP JEZUS' BERG BEMINDE EN VRIJE MENSEN WORDEN VAN GOD

Frans Mistiaen sj Socius van de Provinciaal der Vlaamse Jezuïeten

Het evangelie van de verheerlijking van Jezus op de berg is het verhaal van een religieuze top-ervaring in zijn leven.

Koninginnelaan 141 B-1030 Brussel +32.2.205.01.50 frans.mistiaen@jesuits.net

Op de berg mocht Hij — zoals vroeger bij zijn doop — nogmaals duidelijk voelen welke zijn opdracht, zijn zending was. Geheel in de lijn van de grote godsmannen van Israël — Mozes, de belangrijkste leider van het volk en Elia, de vurigste profeet — moest Jezus niet alleen vertegenwoordiger en bemiddelaar zijn tussen God en de mensen. De stem uit de wolk maakte Hem duidelijk dat het zijn roeping was — nog unieker dan zijn voorlopers — zoon te zijn, dwz. zich altijd te gedragen als een iemand die in zijn leven een liefhebbende vader ervaart. Dat is de kern van Jezus' en ook van onze geloofservaring: ons door onze God graag gezien weten en voelen, niet bespied, niet beoordeeld, niet opgevorderd, maar op de eerste plaats zielsgeliefd, hartelijk bemind! "Zoon zijn" betekent "een vader hebben". Jezus zal ons dan ook voortdurend voorhouden dat wij voor God geen schrik moeten hebben als voor een ontzagwekkende, verre, veeleisende Albeheerser, maar dat wij onze aanhankelijkheid en dankbaarheid mogen tonen tegenover ons aller liefdevolle Vader. Liefde en dwang gaan niet samen, niet in onze echte vriendschaps- en liefdesrelaties. Ook niet in onze relatie met God. Ons geloof is geen geloof uit verplichting, omdat het zou moeten, vanwege een Almachtige, of van de Kerk, of vanuit onze traditie. Als wij, christenen, geloven, dan geloven wij uit dankbaarheid, dankbaar voor de gratis aangeboden

2DE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD, MARCUS 9, 2-10 Hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd: zijn kleed werd glanzend en zo wit als geen bleker ter wereld maken kan. Elia verscheen hun samen met Mozes en zij onderhielden zich met Jezus. Petrus nam het woord en zei tot Jezus: “Rabbi, het is goed dat we hier zijn. Laten we drie tenten bouwen, een voor U, een voor Mozes en een voor Elia.”


Zoals Gods stem klinkt vanuit de wolk op de berg, zo klinkt zij vanuit ons eigen binnenste, ons geweten en zij zegt: "Luister naar Jezus, mijn welbeminde zoon!" Gods stem verplettert ons dus niet, maar nodigt ons uit. Jezus zal aan zoveel mogelijk mensen laten aanvoelen dat de stem van hun geweten en van de meest eerlijke verlangens van hun hart niet de stem is van een dreigend noodlot, maar de stem van een uitnodigende liefde-God. Jezus wil aan iedereen duidelijk maken: "Mens, luister naar de diepste stem in uw ziel. Gij wordt bemind door een lieve Vader! Gij zijt werkelijk de moeite waard geliefd te worden en gij hebt een hart om te beminnen! Wat er ook gebeurd is, wat er ook gebeurt, in uw hart steekt de mogelijkheid om op het leven te antwoorden, niet uit slaafse onderdanigheid of dwang tegenover het noodlot, wel als een dankbare, vrije en liefdevolle mens tegenover een Vader." Na die top-ervaring worden wij, zoals Jezus, van de berg terug naar de vallei van onze alledaagse taken gezonden. En — wij moeten ons geen illusies maken —daar kronkelt een moeilijke weg. De weg van een mensenleven is immers getekend door de voortdurende strijd tégen het kwade, vóór het goede, door dagelijkse inspanningen tégen onze gemakzucht en zelfzucht, vóór grotere waarachtigheid en hechtere verbondenheid met allen. Jezus' weg zal Hem voeren naar die andere berg, de Kalvarie. Ook onze weg wordt onvermijdelijk een weg die, alleen doorheen strijd en lijden, voert naar de heerlijkheid. "Toen de leerlingen hun open opsloegen, zagen zij niemand meer dan alleen Jezus." Bij het verder trekken, hebben wij als betrouwbare gids alleen Jezus. Door Jezus' liefdekracht wordt de levensweg van mensen, die zich door de Vader bemind weten, een weg naar écht leven. Vanuit zijn top-ervaring op de berg herhaalt Jezus vandaag tot ieder van ons: "Geloof in Gods aanwezigheid in je leven, want Hij heeft een hart voor jou! Geloof in Gods stem in je ziel, want Hij spreekt je vrijheid aan! Geloof in Gods kracht op je weg, want Hij voert je naar echt leven! Word op die manier elke dag meer en meer een door God beminde, dus dankbare en vrije mens!" Deze preek wordt u aangeboden door Kleopas. Elke week zendt Kleopas een nieuwe aflevering van Bijbel in 1000 seconden uit, het kookprogramma voor de zondagsliturgie. De uitdaging is telkens weer: hoe breng je het bijbelverhaal op smaak, in het bijzonder voor de kinderen die mee aan tafel zitten? Bijbel in 1000 seconden biedt inspiratie d.m.v. een wekelijkse e-mail, een map met fiches en een website vol verwerkingssuggesties voor elke zondag.

www.bijbelin1000seconden.be

vriendschap van een vader die ons zijn hart toont en wiens liefhebbende zonen en dochters wij willen worden, niet omdat wij ons verplicht voelen, wel omdat wij er uit vrije wil voor kiezen.

Bemind  

Preek van pater Frans bij de 2de zondag van de veertigdagentijd B 2012.

Bemind  

Preek van pater Frans bij de 2de zondag van de veertigdagentijd B 2012.

Advertisement