Page 1

Het

Voorschrift Kerk & W e re ld-I n f o • M aart 2008

it het Kerk & Wereld wil - vanu van het wereldwijde Apostolaat en leken Gebed waarin Jezuïeten ofs- en samenwerken - het gelo onder­ gebedsleven van mensen n publi­steunen door middel va ecten. caties en bezinningsproj www.kerkenwereld.be

Vasten

uitgaven bij de veertigdagentijd

Voor kinderen kruisweg

Pasen

paaskaart

Eerste communie/Vormsel mooie, nuttige uitgaven Korte Schipstraat 16 B-2800 Mechelen tel 015/28.07.00

fax 015/28.07.01

email info@kerkenwereld.be 000-0089531-97 AF G IFTE K ANTOOR : M EC H ELEN M AIL V . U . : Lu d o V a n g i l b e r g e n - V ER S C H I J NT M AANDELI J K S ( NIET IN A U G U S T U S ) V U K PP - LID ISSN 1374-3422

Gebed & bezinning via telefoon en internet


40 daGen

Kruisweg

Biechtviering ‘Zalig zijt gij’

Zalig zijt gij!

In de zaligsprekingen geeft Jezus ons een beeld van zichzelf. In deze kruisweg willen we stilstaan, kijken, luisteren en bidden om ontferming.

‘God heeft je lief’ God heeft je lief.

Hij wil je vergeven. Hij wil je genezen. Om niet.

Een uitgewerkte biechtviering met gebed, bezinning, samenzang en plaats voor een persoonlijke belijdenis.

BOETEVIERING

KRUISWEG

Kruisweg voor kinderen

Kruisweg - 16 blz., 10,5x20 cm - v 0,65 vanaf 25 ex.: -10% - vanaf 100 ex.: -20%

Op weg met Jezus Een kruisweg met kindvriendelijke teksten, kant en klaar materiaal voor leerlingen van de lagere school.

Kinderkruisweg - 12 blz., 10,5 x 20 cm v 0,40 - vanaf 25 ex.: -10 % vanaf 100 ex.: -20 %

Biechtviering - 8 blz., 10,5x20 cm v 0,35 vanaf 25 ex.: -10% - vanaf 100 ex.: -20%


paaS tiJd

Communie aan huis Waarlijk verrezen Huisliturgie

Inspirerend en verdiepend

Een mooi, eenvoudig ritueel met stilte en gebed, bijbelfragmenten naar keuze, enkele goede tips.

Een nieuwe Paaskaart! Fris als een morgen in de lente! Christenen zijn mensen van de verrijzenis. Ze zijn mensen van de zondagmorgen. Wat is de eigenlijke inhoud van het Paasgeloof? Hoe leven vanuit dit geloof?

De nadruk wordt gelegd op de essentie van dit ritueel: de Heer ontmoeten en ontvangen, om zo met Hem verbonden te leven. Als ook de zieke of hulpbehoevende een exemplaar van de kaart krijgt, wordt door het samen bidden het gebeuren nog sterker.

communie aan huis - plooikaart, 4 blz. 10,5 x 21 cm - v 0,60 vanaf 25 ex.: -10% - vanaf 100 ex.: -20%

P. Benoit Standaert gaat voor in bezinning en gebed. Inspirerend en verdiepend voor al wie als volwassen christen door het leven wil gaan.

waarlijk verrezen - plooikaart, 4 blz. 10,5 x 21 cm. - v 0,70 vanaf 25 ex.: -10% - vanaf 100 ex.: -20%


Maand tHeMa Allerlei ‘draden’ verbinden ons met elkaar, de natuur, de wereld, God. Vanuit een christelijk, gelovig perspectief gaan we er bovendien van uit dat het patroon, het ultieme doel van dat weefwerk, het realiseren en uitbouwen van de Liefde is. Om te voorkomen dat het grote weefwerk gaten vertoont of uit elkaar dreigt te vallen, moeten de losgeraakte of verbroken draden steeds opnieuw geknoopt, hersteld worden.

Samen met christenen over heel de wereld bidden wij in maart: Opdat wij ons meer bewust worden van de levenwekkende kracht van vergeving en verzoening tussen mensen en volkeren. Gebedslijn Kerk & Wereld 070-66 04 77 Website: www.tijdvoorgod.be

Hoe diep zijn de wonden, Heer, geslagen door wat mensen en volkeren elkaar aandoen. Wij bidden U om het licht van uw Heilige Geest, opdat wij allen mogen inzien dat vergeving en verzoening genezing brengt. Wij bidden U ook om de kracht van uw Heilige Geest, opdat mensen en volkeren in staat mogen zijn elkaar vergeving te schenken en tot verzoening te komen. (Kerk & Wereld, maart 2008)

TENTOONSTELLING ‘VERGEVEN  VERZOENEN’ 25 indring TIELT 16-29 FEBRUARI > PATERSKERK KORTRIJKSTRAAT MAANDAG TOT ZATERDAG VAN 10.00-12.00 U. EN


Op aanvraag mailen wij de het gebed maandelijks na ze tekst en ar u door.

Een eerste onontbeerlijke stap in het gehele proces van vergeving en verzoening is de bewustwording van onze plaats (hoe klein ook) in het grotere geheel. Het is belangrijk dat we (h)erkennen dat ons gedrag een negatieve impact kan hebben op het geheel van relaties en dus ook op onze relatie met God. We moeten hierbij niet in paniek geraken, Gods weefwerk is van degelijke kwaliteit en als wij een steekje laten vallen betekent dat niet dat alles in elkaar gaat storten, maar toch is het belangrijk dat we steeds weer stil staan bij de ruimere implicaties van wat we doen. En bovenal is het belangrijk dat we de wens koesteren, de beschadigde draden waar mogelijk te herstellen. De gebedsoproepen van de wereldkerk die maandelijks over de hele wereld worden verspreid, helpen ons te zien dat geloof verder gaat dan de eigen parochie. Voor het parochieblad of andere, eigen publicaties mag je de tekst van deze bladzijde vrij overnemen. In Levende Kerk publiceren we maandelijks enkele bijpassende voorbeden.

Aansluitend

Je mag weer mens zijn Een boek met helende woorden voor slachtoffers van geweld Lina Van Mellaert ‘Werd je ooit geconfronteerd met een of andere vorm van geweld? Ben jij een slachtoffer van emotioneel, lichamelijk, sociaal of seksueel misbruik? Beleef je momenteel een periode van crisis? Misschien sta je dan erg alleen met je gekwetste leven en je breekbare gevoelens. Misschien heb je zelfs jouw spirituele nood het zwijgen opgelegd. Neem dan dit boek eens vast en laat me met voorzichtige en tedere hand woorden geven aan de pijn van mensen die zo kwetsbaar zijn als jij.’ Zo biedt Lina Van Mellaert haar nieuwe boek aan.

Verkrijgbaar vanaf 21 maart paperback 13,5 x 21,5 cm. 128 blz., - v 14,90 Bestellen met de bestelbon.

gende en persoonlijke getuigenissen van over heel de wereld. MECHELEN 1-16 MAART > JEZUIETENKERK BRUUL 58 N VAN 14.00-17.00 U. - ZONDAG 14.00-17.00 U.


eerSte coMMUnie

God, ik bid graag met Jou Aantrekkelijk ge誰llustreerd gebedenboekje met 60 gebeden, gerangschikt volgens onderwerp. Interessant voor parochies om aan te bieden als aandenken aan de eerste communie.

Averbodes Kinderbijbel De belangrijkste bijbelverhalen uit het Oude en Nieuwe testament. Om voor te lezen of zelf te lezen. De illustraties maken van deze kinderbijbel een meegroeiboek om jarenlang te koesteren.

Eerste communiekaart

Een leuke herinnering of als kaart op de feesttafel. Met een korte bezinning en een gebed, en ruimte om naam en datum op te schrijven. Kan als cilinder opgerold of in twee of vier geplooid worden.

God, ik bid graag met Jou - ge誰llustreerd 48 blz., 10,5 x 20 cm - v 1,60 vanaf 25 ex.: -10% - vanaf 100 ex.: -20%

eerste communiekaart open 10,5 x 29,7 cm - v 0,40 vanaf 25 ex.: -10% - vanaf 100 ex.: -20%

averbodes kinderbijbel - ge誰llustreerd 144 blz., 21 x 23,5 cm - v 17,50


VorM Sel

7 geschenken van de Heilige Geest Een mooie geschenkkaart voor vormelingen. Om op te hangen in hun kamer om nu en dan te herlezen en te laten groeien wat ze die dag ontvingen. Interessant en bruikbaar voor catechisten en voorgangers.

Averbodes Jeugdbijbel

7 geschenken van de Heilige Geest

Dezelfde tekstuitgave voor vormheren, catechisten, ouders.

7 geschenken van de Heilige Geest Kleurrijke, stevige geschenkkaart 30 x 30 cm. - v 2,50 De mooiste bijbelverhalen uit het Oude en Nieuwe Testament in een bevattelijke taal voor kinderen vanaf 8 jaar.

7 geschenken van de Heilige Geest tekstuitgave 28,7 x 13,3 cm. - v 1,00 vanaf 25 ex.: -10% - vanaf 100 ex.: -20%

averbodes jeugdbijbel - ge誰llustreerd 192 blz., 21,5 x 27,2 cm - v 22,50


bestel bon maandthema vasten pasen kids

nieuwe abonnementen

(Automatisch doorlopend tot opzegging) (GEEN vernieuwing)

info

Je mag weer mens zijn u 14,90 …… ex. Kruisweg u 0,65 …… ex. Kruisweg voor kinderen u 0,40 …… ex. Biechtviering u 0,35 …… ex. Communie aan huis u 0,60 …… ex. Waarlijk verrezen u 0,70 …… ex. God, ik bid graag met Jou u 1,60 …… ex. Eerste communiekaart u 0,40 …… ex. Averbodes kinderbijbel u 17,50 …… ex. 7 geschenken van de Heilige Geest u 2,50 …… ex. Tekstuitgave 7 geschenken van de Heilige Geest u 1,00 …… ex. Averbodes jeugdbijbel u 22,50 …… ex. Affiches gebedsintenties 2008 u 13,00 ...... reeks(en) Gebedskaarten 2008 - reeks van 12 maandkaarten u 2,75 ...... reeks(en) Gebedsfolders 2008 - 25 reeksen voor 12 maanden (= 300 folders) u 9,50 …… ex. Levende Kerk 2008 - maandblad (11 nmrs/jaar) proefnr. o u 11,50 ...... ex. Bezinningsblad 2008 - maandblad (11 nmrs/jaar) proefnr. o u 14,00 ...... ex. In de stilte 2008 - tijdschrift (4 nmrs/jaar) proefnr. o u 4,25 ...... ex. Op aanvraag komt het Kerk & Wereld-team ter plaatse met bezinningsprogramma’s Stuur mij meer inlichtingen over: ‘Lievehemel’ o ‘Een verhaal dat voortleeft’ o ‘1001 gezichten van God?’ o ‘Aangesproken’ o Korting bij hoeveelheden - In de prijzen zijn de verzendingskosten niet inbegrepen.0308

klantnummer

telefoonnummer

naam

e-mailadres

0308

nummer

straat

postcode

plaats

datum

handtekening

Deze bestelbon kan gefaxt worden. Verzending langs de post enkel als brief. A.U.B. wacht op het overschrijvingsformulier vooraleer te betalen.

't Voorschrift maart 2008  

Voorschrift maart 2008