Issuu on Google+

overhoop f e b r u a r i

2 0 1 1

thuis is geen soap eminem & rihanna

maandelijks · verschijnt niet in juli en augustus · AFGK Brussel X · erkenningsnr P708439

royalty

gezin voor het leven e r v a r e n · o n t m o e t e n · g e l o v e n


thema  uit het slop

Zussen

Affiche van de maand

In februari bidden we met de wereldkerk opdat allen de eigenheid van het gezin respecteren en haar onvervangbare rol in de opbouw van de samenleving erkennen.

V.U.: Ludo Vangilbergen - Korte Schipstraat 16, 2800 Mechelen

Gebedskaarten Maandelijks een gebed bij het thema, een morgengebed, een gebed op een rustig ogenblik, een kindergebed en een avondgebed. Een reeks (12) gebedskaarten voor 2011 kost € 4,00. Wie een abonnement plus (zie p. 38) neemt, ontvangt om de twee maanden een gebedsstaander als bijlage bij overhoop. De gebedsstaander van vorige maand moet nu binnenstebuiten geplooid worden.

Viering en gebedsmoment Een viering bij het thema van de maand en een gebedsmoment om een vergadering of bijeenkomst te openen, kun je downloaden via: www.overhoop.be. Je kunt ze ook ontvangen in je mailbox na aanvraag via info@kerkenwereld.be

Internet www.overhoop.be Reacties op dit nummer reacties@overhoop.be

2  overhoop 02/11

Het was 22 december, zo rond 9u in de avond. Tijd voor ons Ans om naar bed te gaan. Toen ik haar nog een nachtzoentje kwam geven, zie ze: “Morgen is het de mooiste dag van mijn leven”. Ik liet even een stilte vallen terwijl een werverlstorm vragen door mijn hoofd raasde. Wat heb ik gemist? Ben ik iets vergeten? Haar 11de verjaardag was toch eergisteren? En we hebben die toch al uitvoerig gevierd? Gaat ze morgen misschien nog iets speciaals doen op school? Is de mooiste dag van het leven voor meisjes niet de trouwdag? Mijn hoofd was helemaal uitgeklaard. Ik zag weer waar haar horizon en de mijne mekaar raakten, maar ik kon niet ontdekken wat de dag van morgen voor haar zo bijzonder maakte. Ontgoocheld vroeg ik haar met enige schroom: “waarom?” “Omdat Joke morgen thuiskomt”. Natuurlijk! Haar Eramuszus kwam morgen thuis van Sevilla. Keek zij daar zó naar uit? Had ze Joke dan zo erg gemist? Ik vond het meteen al jammer dat ik er morgen niet bij kon zijn als Joke haar kleine zus ging afhalen aan de schoolpoort. Ik had wel willen zien hoe Ans met haar grote zus zou pronken tegenover haar vriendinnen. Een week later zaten mijn vrouw en ik ‘s morgens in onze koude, donkere auto. Het was even wachten op Joke. Ik verwarmde me aan de herinneringen van een bijzondere week: de cadeautjes van Joke, lekker lang met z’n zessen aan tafel zitten, allemaal samen naar de kerstviering, het kerstfeest met onze families. Het was allemaal zo snel gegaan. En het voelde aan alsof Joke nooit was weggeweest. En nu vloog ze weer terug. Daar kwam ze tevoorschijn. Het afscheid met haar één jaar oudere zus,Tineke, was haar kennelijk zwaar gevallen. Ze gleed de auto in. Stil. En dan zei ze zachtjes: “Zussen, … het is iets speciaals.”. Ludo Vangilbergen hoofdredacteur


thema  uit het slop

10

thema

4

Uit het leven gegrepen DE EIGENHEID VAN EEN GEZIN

10

Blikopener RECHT OP VEILIGE KINDERJAREN

inspiratie

15

Boekbespreking MIJN FAMILIESPEL AL DE DAGEN VAN ONS LEVEN

22

16

Notenkraker LOVE THE WAY YOU LIE

18

Relatie en gezin

VERTELLEN OVER JEZELF IS GEEN EGOISME

26

Film FINDING FORESTER

16

28

34

31

De wijnstok TE GEK!? Open ogen SCHILDER VAN DE STILTE

Cursiefje ONDER INVLOED?

40

Tips voor spiritrips

bijbel

25

Het woord GEDRAGEN OP ADELAARSVLEUGELS

35

18

Beleefd OUDERS IN HAITI

Studio 1000 seconden DE BERGREDE

31

Vrouwen aan het woord

KONINGSVROUWEN

36

Een verhaal dat voortleeft ZO KLEIN IN DIE GROOTSE TEMPEL

29

overhoop 02/11  3


thema  uit het leven gegrepen

De eigenheid van een gezin

simpel of toch

zijn mmoeders ebsite. Ba w n ger e e e ro s V lf dus. ze ze e Moeders nd hebben d a n rl a e ds e d ta e s te n N s e r m? In zen e ust Alle hemelsnaa rouwen kie rtner, Bew v ‘s a p e oit in r id o t e n le a d e d a n g jn er op rden zo ijn is bijn ers: wie zi Vooral hog eder te wo et alleen-z ). h o rs r rs m e a e Bammoed a d n d e n m ze o A f, . ie M relatie positie uwde ie ervoor k den in een ust Ongeh ordacht en d o . w a d e id h vrouwen d e t, (B n s h e u d rs g n w e e e re sprek d gek chap is b bommoed ijke vanzelf ver een kin rl k u lie t moeders lo e tu n heetten ze k h a e r n e w o h n u o c e v gis et e alle vro De keuze n hun biolo t hebben m t dat bijna meer voor. en ze voele ze gemaak u ig st. Zo blijk e eders d e k o e o n w m ze e n e m g a d a g b m armee se een uwen die a r e ro w v p de bedoelin t t ts e ie ie h n is jn n r rm ebbe vade r geleden zi t niet de vo elkaar, ze h n van een dan vijf jaa zeggen da goed voor t ontbreke te e n r H e o v r o r. le a o d t o ja e ze rv h 5 ne eren dan 3 Ze hebben en ze zulle lf rationalis l is ouder fde krijgen nstinct. Ze merendee lie ri t e e lle d. Het d H a e in l . o k n za m e n t t k u tik k wint he en van h nst is. He a v e a le w v t e r e g a h r a e m in elen ind ze worstelen, l zullen sp n dat hun k langrijke ro houd telt e e in b e n d e r e a a ie m n zijn d t er manne zorgen da pel! lijkt wel sim

Bam of bom?

nghe

Hilde Dejo

Thuis Wie kent hem nie t: de Vlaamse soap op TV1. Als een je er niet naar kijkt, dochter: Peggy. Lu heb je er minstens c Bomans, de broe iets over Frank gehoord. Ik kijk er r van had in het verlede in ieder geval naar, n een relatie met sa m en met dan nog mijn mentaal geha Ro sa, eventjes met Sim ndicapte dochter onne en nu is hij we die een grote sa fan is en de namen er m en met Rosa. van de personage s - ook die van jaren geleden - beter onthoudt da n ik. Bij de familie Basti aens draait het vo ornamelijk Eigenlijk draait ‘T ro nd de vrouw des huis’ voornamelijk huizes: Marianne rond twee van , weduwe families met noga do kter de Decker. Zij l ingewikkelde cons is de goede vrien tructies: de van familie Bomans en din Je nny, maar de aarts de familie Bastiae vijandin van Rosa ns. Frank die laa Bomans is gehuwd , wa nt tste had een relat met Simonne en ie met dokter de De heeft met Marian haar een zoon: Fr ck er. ne heeft twee kin ankie. Eerder was deren: Tom en An hij gehuwd was met Jenny en m . Tom verloofd met Bian et haar heeft hij ca , maar had ondertu ee n do chter een relatie Bianca. Maar hij ssen met Peggy. Beide had toen ook ee n relatie met en n raken zwanger Rosa, de zus van Pe gg y staat haar doch Jenny, en ook die terje Sandrine af schonk hem de aan lesbische zus van Tom. Tom is dus zowel de

4  overhoop 02/11


thema  uit het leven gegrepen

niet? Een onverbrekelijke band

vader als de oom van dit kind. Bian ca houdt haar kin zelf. Deze kindere d n zijn dus broer en zus en neef en nic van elkaar, zoals ht hun moeders zowe l zussen als nicht zijn. Ondertussen jes heeft Tom voor Pe ggy gekozen en die is weer zwanger. U kunt toch nog vo lgen? Mijn dochte r niet altijd. Zij ste mij dan vragen als lt : ‘Waarom woont Bianca niet bij To want hij is toch de m, papa van Sandrin e?’ Ik vrees dat ik het haar niet echt kan uitleggen, da ar is ze te onschu voor. ldig

die werden ak kinderen va e ho ig rd Merkwaa s en gelukkig ch goed thui zi en d er te ch vroeg of geadop optiegezin, to ad n e hu in voelen n biologisch an naar hu ga ek el zo he laat op kunnen daar vader). Ze el moeder (en en er heel ve ingrijk in zijn nd vi en e Z nd n. volharde opbrenge geduld voor en en en ng nn ni ke inspan at kost leren oeder kost w righeid, ie sg willen hun m w eu ni Niet uit n! te n oe tm en on lf zijn. Om hu en wie ze ze et w t ei te tit om en maar eigen id ken. Om hun ek td t on ef te he e ls worte w die m ie is die vrou W . t en da uw ze bo t op te m heef optie? Waaro ad or vo n aa afgest gedaan? moeder en ‘natuurlijke’ de et m ar nd De ba ders, is blijkba atuurlijke’ ou ‘n t de he et k m oo r, vade t ons ds. Dat toon en ijp s gr a’ in m el m iets he oringsprogra allerlei opsp k succes van rugvinden, oo r, een zus te oe br s ie en ot E . em op tv diepe d, kan heel tij ef le re pe op rij losmaken. veel dieper en n die duidelijk ge ’rin va er jn Er zi s moet kunnen dan onze ‘alle jn zi r et ni de en en ijp ingr aar kan m toegeven. D cultuur wil omspringen. m htvaardig ee lic of s oo el acht arche sj

Marc De la M

Maar het is wel sli m gezien van de makers van de re ze besparen duide eks: lijk op acteurs. Gaby Baum

overhoop 02/11  5


thema  uit het leven gegrepen

al?

ha r e v ’n e n e ‘ en e : e r iè r r a c n ap e

or leven do tief geb c a is l t e á e llectu . En d ook inte te lezen n n e is e b u k h e Ik s o iten en b ezin. terug bu volgen zen g t o e te b k h e n ij h je e b s d k t es rsus gelu te kin ng gewe en cu rm veel ns eers la jv o o e li n b b rk n e e a n u v ik a w o v t z nd er da r was ij zek ik thuis n boeie Ik besef zwange voor m terug ee oor dat werken. r s Toen ik rv ers was a a n e d a ja w n a a 0 ik g it l 2 totaa ijn. D had ik na t an en z a n m d u Ik e ing o n to . rk z ij e e m ehad keuz ar er g eder en w het g idente me mo erd, ma as wel e v ti e w ll e in d ijn t fu r e tu n a s e H n m ja e . e zaa z lijke drie vond had g en. Werk emakke noot en had p oor ik e o oe rv a tg ij a d h m a c m Ik lo w e geen g dip ijn an om. voor ersitair wereld nkbaar terk d it dat m s a n e fe d e w te t o z u e n z u a ie H e r k een univ n an. ie k alle een ben e heeft d ijs gesta et langs ving, raal: ik t s h e n to n g t s a a fe a m k e d o p o e onderw mijn in de rijg d ep uit ik merk k in ro n , e e Ik a n b r e . ‘J j a s is ri : n 0 ja me aal aan maar een v het nu 1 heden, -winverh gal wat eewarig jk o in li m n N w e e g ij . e n o ld t e m e wa en m deren bepaa eken bekeken mijn eig kleinkin blijven… wen, k e u in d te ik ro n n d v is e ie a u l e n th ro re t. H voora ze om om te g de kinde chter nie k kiest ijn man, ik dat e der te e m d o n n m o a v natuurlij , a n rlijk itte ook goede. uis te z o natuu oen? e zijn luxe!’ Z t het ten rd om th den te d m e u o e o k d h doen: z is tu u s rs p h e e o t g d e r n n h a e a n het hebb ijn e e doen vier ja ochters invloed uis én z van’ te z d h o e w s s n g u n ij ie li e e ro m w it d o u ‘v at eb ik s zijn, r ik blijf en na Ik zie d ut! Maa en fulltim en? Zou keuze e e v lu rk o le o e e H s z w rk b e e ? a n d e heb dus ere w ppen Zou der e de keuz Het kan nen sta eel verd l moe n . a tu ik u d a n k n t e m a v re e n d e ll e te . Voor ben n? A mijn schit idslev kinderen eel blij evoluere , het h et arbe e n n h d a ik r te m o in c t o a n ta v g d en teru tiek zal h mij gen le con is te blijv aar noc n en kri n zeg u ijn socia e w e th g b m g n b li n m e e e o h e d t zou teld nders r we k is, het gemaak ik mij s en. Maa al het a euze oo o z k d z ie d d w n a w u E h u n e jo p ro t. at aak vrag re v oord o , maar w en gem r iede taan! een antw en sam d krijgen est voo ij t e lt uze te s s w a e u noch ik e k n w g e e ie r’ b d m e l r d e e te e o h h e ism grijk ac de keuz me ‘thu is belan jaar fullti 0 2 ik n be n. r kindere nghe in alle onze vie ilde Dejo ebleven H g f e b ti e c h al a gen. Ik d socia verenigin wel altij mijn n n e n e a b v n Ik eginge cocon w e e d b in e ten mogelijk opgeslo it thuis o o n ij m

Moedersch

Minder gelukt en toch gelukt? tweede Dirk is nu bijna 40 jaar. Hij werd geboren als was 17 in een rijtje van drie kinderen. Zijn moeder nogal was vader ige 22-jar De Dirk. van l toen zij bevie cht toevlu haar zocht er moed jonge de en gewelddadig er moed de werd was, jaar 3 Dirk Toen . in de drank n werde en ling instel he iatrisc psych een in opgenomen aan de het zusje en haar twee broertjes toegewezen ren kinde de en lang niet r echte e duurd vader. Dat begon Dirk Voor s. rtehui kinde een in t kwamen terech . Vooral hier een lange tocht van tehuis naar tehuis Op die zijn moeilijk karakter was hiervan de oorzaak. elkaar. met ct conta het s broer en zus en manier verlor hij toen Dirk ging keer op keer lopen uit het tehuis waar zijn naar terug Dirk e keerd fde twaal zijn verbleef. Rond voor weer nd toesta die men hield jaar 1 na vader, maar

6  overhoop 02/11

tehuis bekeken. Dirk kwam opnieuw terecht in een was, 16 hij Toen . en twee jaar later weer in een ander een op n tusse kon hij terug naar zijn moeder, die onder aan afd versla r appartementje woonde. Zij bleef echte drank en medicatie. enheid, Dirk heeft geen enkele herinnering aan geneg d bemin zich van aan gekoesterd worden, geen ervaring Hij d. geken nooit te weten. Een gezinsleven heeft hij minste waardeert wel de kwaliteit van de opvang in ten één van de tehuizen waar hij verbleef. eiden. Ondertussen waren de vader en de moeder gesch in vriend e nieuw Rond zijn 18de, toen zijn moeder een jk tijdeli werd Hij . huis nam, kwam Dirk op straat te staan


thema  uit het leven gegrepen

Echtscheiding

in cijfers

In 1970 was in o ns land d alle Belg e echtsc en die va heidings n daag in h kans nog % uiteind et huweli elijk sche 1 op 10. jksbootje iden. In 2 Van (Federale stappen 0 09 telde Overheid zal 33 to men 32.6 sdienst E t 40 06 echts conomie cheiding ) e n. Bij 1 op 3 kindere n éénoude scheiden rgezin. 1 de oude op 25 is rs. 1 ge kinderen een nieu zin op 7 behoren w samen is een tot versc gesteld g hillende ezin. 1 o huisgezin p2 De econ nen. (uit omie he Klasse) rstelt en aantal ec men ziet htscheid een exp ingen. In de toena losieve g h et eerste me op 20 roei van kwartaal %. het van 2010 schat me n Steeds m eer 60-p lussers v verdubbe ragen ec ling ten o htscheid pzichte v ing aan an 10 jaa en dit is r geleden. een Scheiden (FOD Ec is besme onomie) ttelijk! H hoe mee oe meer r je eigen gescheid scheidin of Rhode en kopp g s kans stijg Island) els je ke t en dat m nt, et 33%. (universit y Koppels die sam enwonen elkaar te hebben gaan dan dubbel z gehuwde maart’10 oveel ka partners. ) ns om u (Office fo it r Nationa l Statistic s Hilde De jonghe

niet opgevangen door een familielid. Ook dat bleef hij ij waarb strijd duren en Dirk verviel in een overlevings niet e duurd Het . vlug terechtkwam in straatcriminaliteit had lang of hij kwam in contact met het gerecht. Dirk van gen gevol alle ook nooit leren omgaan met geld; met dien. juiste Gelukkig kwam hij op het juiste moment de al pen, gehol n mensen tegen die hem op de been hebbe t mees de van Eén . liep het niet altijd van een leien dakje om ‘Waar was: , prangende vragen die hij ooit stelde kwam moet ik leven?’ Stap voor stap, met veel geduld, l de zowe n werde het hele levensverhaal naar boven en hem met e woed frustraties, de ontgoochelingen als de dagen gedeeld. Er ging tijd over, veel tijd, en er werd

Dirk en soms nachten vermoeid, geduldig geluisterd. ht gezic zijn op n trekke ten verbe De veranderde stilaan. leven zijn van om wil de e groeid verdwenen en in hem aam in iets te maken. Hij is nu ongeveer 20 jaar werkz rdigde gevaa ndsaf vakbo n tusse een bedrijf en is er onder ht onrec al socia tegen l voora zich geworden. Hij keert ving wetge le socia de in amen en wil zich verder bekw kt om en het arbeidsrecht. ‘Ik heb zelf te veel meegemaa hij. zegt ’, stil te kunnen zitten Marc Meirsman

overhoop 02/11  7


thema  uit het leven gegrepen Hulplijnen voor gezinnen Gezinsondersteuning

n e r e d in k e d r o o v n e lg Gevo

kind n een 6-jarig eren werd aa nd ki twoord et an m et H ssen atshow netje had. in nd ie goed gaat tu In een tv-pra vr n n als het niet of hij al ee ‘E d ’ el a. st ‘J ge g ?’ de vraa mee trouwen t zei. ‘Ga je er ook t jongetje da luidde ‘ja’. d waarmee da iden we’. ei he dh niet sc t en an he ek s ‘D pr al wordt jullie?’ vanzelfs p’ gescheiden vooral over de ra ld eft, te ‘te he rs et en ve ni lg d g Ik ston vandaa ing gevo mij op of er n echtscheid in ee t am da e kw w g De vraa htans weten rs het eens. et elkaar. Noc le onderzoeke al jn zi meer ‘gaat’ m er ov ar kinderen, da doordat vooral voor de enorme klap n ee or vo g id, de htscheidin n geborgenhe zorgt een ec kader van hu van het kind ge rdoor ili ng ie vi ve H le t lt. be he In de t elkaar va ui insgevoel’, ijk ez el ‘g ijp de gr en ek angst, zijn, onbe het vanzelfspr ld, hebben ze it ze geboren te ru or aa tw w on rs ch de n ou en ze zi liefde van hu geving. n leven, voel id van hun om rheden in hu he ke ar ze ba on w e basale ou an tr ontsta ouders. Dez en de be n en hu w n ou tr aa er jn sv si worden trouw zi wankelt het ba het kind niet dat kinderen or is do g k lin lij el ke st vast rworven n aanvan Een andere ontstaat er ve geven en ka zo ge en n ee op n en oo er w nd loyaliteit is ge voeden hun ki s verzorgen en er ud O n. ke verbro bben het loyaliteit. conflict. Ze he ts ei lit ya lo n en in ee te moeten e ouders en en veel kinder id m be ko n g in aa id he en blijven sterker het Bij een echtsc beiden. Hoe en of te mog n nn va ku n te éé w or ou ken vo ders, hoe gevoel niet tr en beide ou ur uit te spre ss ke tu or vo en n ez ee ki n of zondheid moete kiezen tussen t voelt om te psychische ge ze de t ge da uk dr ns r de de ka kind zich on en hoe groter jke conflicten rli ne in de er grot t. in gevaar kom hun gevoel van het kind stelen met or w es oc mers een idingspr Ze moeten im e een sche . rs nd re de du an ge et kan ni ders (liefst Dat kinderen aan beide ou orkomen. Het vo ze e te di e et ni fd lie is leeftijden, acht en van loyaliteit nderen in alle de tijd, aand ki j en bi ss or tu vo en nd deren gaan doet zich evenwicht vi elig voor. Kin et probleem H vo n. ge ve st ge ee m en hen angstig, jn er het evenveel) will t. Dat maakt en 13 jaar zi lig 9 ur en ke ss or tu vo r hun komen niet maar kinderen bij welke oude in de knel en n en ke ag ra vr e af Z . ch et is en dat ni Daarbij komt zich automat . Want ze will aan zichzelf. nd en re el ar ijf rw tw ve te ginnen or de andere doet pijn en is ies toe. Ze be ling toont vo ot el st em ng n la ge be ei n t. n kind meer aan hu voelen als hu ngedaan heef el verdriet aa ch gekwetst zi ve rs zo r de de ou t ou da tner de als die ex-par en de eigen ouder, vooral rschil is tuss ve n ee er t nd aan een seffen da te van het ki langrijk te be ef be ho s be du t de he tner en eren duidelijk Als ouder is or de ex-par lang om kind vo be s n en va el t vo he dat zij van de r. Dus is negatieve ge ouders is en andere oude en de ss et tu m ak tie za scheiding iding een blijvende rela schuld aan de en aak van sche ge rz en oo n n bb ee he t inderen rs er voor he te maken da en houden. K t beide oude ijv da bl ed en t go og ijg is m kr ren. Het ens. Zo beide ouders regelmatig ho eigen gevoel t de da n ze va t or s da lo vo r, rgen oude en het is goed k nog moet zo or de andere er dat het oo imte laten vo nd ru zo s du es oc en pr jn zi gen rouw te voor zijn ei het kind ruim zijn ouders. e

Hilde Dejongh

8  overhoop 02/11

> www.gidsvoorgezinnen.be > www.ckg.be (centra voor > kinderzorg en gezinsondersteuning) > www.gezinsbond.be > www.kindengezin.be > www.oudernet.be > www.klasse.be/ouders/help (102 hulplijnen) > www.opvoedingstelefoon.be > www.teleonthaal.be > www.kjt.org (kind en jongerentelefoon) > www.opvoedingswinkel.be > www.gezinspastoraal.be > www.oudernet.be > www.groeimee.be Informatie en ondersteuning bij echtscheidingssituaties > www.conversa.be (scheidingsbemiddeling) > www.descheidingsschool.be > www.tweehuizen.be > www.alleenstaandeouder.be > www.houvast.be > www.baso.be > www.goudi.be > www.allianza.be > www.zelfhulp.be > www.plusouder.be (hulp en ondersteuning voor nieu w samengestelde gezinnen)


Geloven gaat verder Getuigenissen van mensen Je kunt op vele manieren het geloof doorgeven. Een beproefde methode is het eigentijds authentieke getuigenis van geloofsgenoten. ‘Geloven gaat verder’ is een conferentiereeks waarin bekende christenen vertellen over hun geloof en de dagelijkse beleving ervan. Aangemoedigd door vele positieve reacties doen we voor het elfde jaar verder met nieuwe boeiende sprekers. De bijeenkomsten gaan door in Huize Astrid, Gentstraat 6, 8400 Oostende. 059 703797 - 059 514656 · h-debeuckelaere@scarlet.be www.gelovengaatverder.be - www.overhoop.be Donderdag 17 februari, 19.30 uur, spreekt Mgr. Jozef De Kesel, bisschop van Brugge, over ‘Kerk en geloof, vandaag en morgen’. Donderdag 17 maart, 19.30 uur, spreekt zuster Trees Goetghebeur, priorin O.L.Vrouw van Klaarland, over ‘Geloven: pelgrimeren met God naar God - een onuitputtelijk avontuur’. Donderdag 28 april, 19.30 uur, spreekt Myrjam De Keyser over ‘De kracht van de mystiek - depressie en crisis als groeikans’.

Meer info op www.gelovengaatverder.be

overhoop 02/11  9


thema  beleefd

Ouders in Haïti

doe je dat wel, zo’n ‘Een dagboek over de reis en de ontmoeting met de biologische familie van je dochters uit Haïti, een dagboek over het dagelijkse leven met zijn hoop en wanhoop, moed, verdriet, trouw. Over het schitterende gezin dat je gekregen hebt, de vele vrienden met wie je de weg mag gaan… Over de puinhoop die je in je lichaam ervaart, die zich om je heen in de grote wereld voltrekt en die je dan plots in het duizendvoudige ziet gebeuren tijdens de aardbeving in Port-au-Prince op 12 januari 2010. Een stukje hemel, een stukje hel op elk niveau van het leven. Doe je dat wel, zo’n dagboek schrijven?’

10  overhoop 02/11


thema  beleefd

dagboek schrijven? Z

o begint Iny Driessen het intieme en aangrijpende dagboek en reisverslag: ‘De andere moeder, het jaar dat Haïti beefde’. In het najaar van 2009 beslisten Jan Goyvaerts en Iny Driessen naar Haïti te reizen, samen met hun dochters Simone en Erlan, 21 en 17 jaar jong. Na veertien jaar in België zouden deze eindelijk hun moederland zien en hun biologische moeder en familie ontmoeten. Over de emoties en gevoelens van Simone en Erlan blijft het boek discreet: die behoren tot hun eigen intimiteit die zij in alle vrijheid kunnen delen of niet. De rode draad is de ontmoeting van de mama die Iny is, met de mama die hen in haar schoot heeft gedragen en het leven heeft gegeven. Beiden ‘de andere moeder’, ieder op hun beurt. ‘En dan staan Ociamène (‘de andere moeder’) en ik tegenover elkaar. Eén blik in elkaars ogen volstaat. We hebben geen complexen: voor ons is de tijd om te wachten lang genoeg geweest. En het gebeurt zoals ik altijd had gedacht: heel teder en warm omhelzen we elkaar. We zijn beiden zo broos en breekbaar. Op hetzelfde ogenblik fluisteren we: ‘Merci, merci, merci’

was helemaal niet denderend, en ook de andere mama was vaak ziek. En in Haïti worden zieke mensen niet oud. De reis nog langer uitstellen, zou wel eens definitief afstel kunnen worden. Dit leek het goede moment, vooral omdat ook de meisjes ernaar uitkeken. Langs haar dagboek leven we met Iny en haar gezin naar de reis toe. Te midden van het niet vanzelfsprekende reilen en zeilen van elke dag, haar ziekte, de pijn en de leegte die ze meebrengt, de zorg om haar zieke oude moeder, de zes kinderen (de twee meisjes en de vier zonen en hun partners), de vele ontmoetingen… ‘De andere mama is vandaag zoals elke dag wellicht kilometers aan het stappen om wat fruit en groenten te verhandelen op de markt in haar dorp Savane-Bourg. In de broeierige hitte met een minimum aan water. In november, het orkaanseizoen. Ik raak niet eens tot aan de supermarkt die op een halve kilometer ligt. Wat moet ze sterk zijn! … Wat ik van haar leer zonder haar te kennen is om niet bij de pakken te gaan neerzitten. Opstaan en verdergaan.

"Mijn dochters in de armen van hun

andere moeder..."

Toen Jan en Iny tot hun verrassing vernamen dat de meisjes die ze hadden geadopteerd, geen echte weeskinderen waren, maar dat hun biologische moeder nog leefde, hadden ze hen van in het begin van hun adoptie deze reis beloofd. Ze hadden ook langs ‘Finado’, het financieel adoptiebureau met peterschappen en projecten in Haïti, Vietnam en Ethiopië, hun moeder financieel geadopteerd. Zo bleef het contact bewaard en konden ze van maand tot maand toch iets bijdragen voor wat betere levensomstandigheden van de moeder en haar andere kinderen.

Maar dan is het twaalf januari: ze horen het nieuws dat een vreselijke aardbeving Haïti heeft getroffen, net de dag waarop de tickets voor de reis zouden worden besteld. Angst, onzekerheid: is de familie van de meisjes getroffen? Zal de reis kunnen doorgaan? In februari wordt Iny gedurende vijf weken opgenomen in Gasthuisberg Leuven. Twijfel. Zal haar ziekte haar toestaan de reis mee te maken? Ook haar moeder, de lieve oma van de meisjes, is ziek en gaat naar haar einde toe. Er is twijfel, angst, onzekerheid, maar ook hoop, verwachtingen, herinneringen, sterkte en vastberadenheid. En de blijvende vraag: als het lukt, hoe zal het zijn?

In november 2009 viel de beslissing om eindelijk naar Haïti te vertrekken. Het leek wel nu of nooit. De gezondheid van Iny

overhoop 02/11  11


thema  beleefd

Op 7 april zitten ze in het vliegtuig naar Haïti. Op 9 april landen ze in het totaal verwoeste Port-au-Prince. De cultuurschok is groot. De confrontatie met de armoede verbijsterend. Maar van meet af aan treft hen de levenskracht en het geloof van de Haïtianen te midden van alle ellende. En dan met de jeep het binnenland in, naar de ontmoeting met de familie van de meisjes. ‘We stoppen in een steegje bij een gebouw met een muur errond waar een viertal families wonen, elk in één of twee kamertjes. Ook Ociamène, Merline (15) en Carline (13) wonen daar. Er staan wel vijftig mensen rond het huisje: familie, buren, nieuwsgierigen uit Savane-Bourg. We staan verweesd op de stoep, er wordt geroepen en gelachen. Dan komt Ociamène naar buiten, klein, tenger, maar waardig: vandaag is het haar dag, haar dochters zijn teruggekeerd van ‘les blancs’. Het wordt heel stil. Toch in mijn herinnering. Ik leg mijn hand op Erlans schouder en zeg: ‘Daar is je mama’. Ze fluistert: ‘Nog niet’. Maar haar mama houdt haar al in de armen. Dan Simone. En allebei. Mijn dochters in de armen van hun andere moeder….’ Drie dagen van ontroerende, verkennende, dankbare maar ook speelse en vermoeiende ontmoetingen. Want de hele familie is er. Niet alleen de zusjes en de broer, maar ook de nichtjes en de neefjes, en de tantes. Zo is dat in Haïti. En de taal! Zij spreken Creools. Een tolk vertaalt in het Frans. Iny en Jan vertalen in het Nederlands. Een stevige taalbarrière is het! Die tijd vraagt en geduld! Gelukkig is er ook de universele lichaamstaal. En die spreken ze heel vlot in Haïti. En dan terug naar Port-au-Prince. Marina, werkzaam bij ‘Finado’, die voor de veertigste keer naar Haïti is gekomen en de reis van Iny en Jan heeft georganiseerd, stelt voor even te stoppen in Lachapelle, een dorpje in de bergen. Het wordt een stop met verstrekkende gevolgen!

‘Er was daar een weeshuis, maar dat is door de aardbeving met de grond gelijkgemaakt. De twee broers die vrijwillig voor 53 weeskinderen zorgen, krijgen wel een lapje grond van de gemeente, maar dat is het dan ook. Ze vragen steun aan ‘Finado’ en Marina moet dus een kijkje ter plaatse gaan nemen. De toestand is schrijnend. Ik durf mijn ogen haast niet opslaan, zo veel pijn doet het. De kindjes zijn ziek, hebben hongerbuikjes, huidziektes, ontstoken ogen. Ze zitten op karton onder een tentzeil dat helemaal lek is. Ze slaan vliegen weg, maar ze zingen een lied over een beter leven. Ze huilen, maar ze troosten elkaar. Ze hebben niets, nauwelijks te eten en te drinken, maar ze staan rechtop. Ze lopen op blote voeten, hun schoentjes en slippers liggen op een hoopje, er zitten gaten in, maar ze voetballen. Hier is hulp hoogdringend nodig. Water, voedsel, onderdak, medische hulp. Marina luistert naar de noden van de broers, maar ook zonder woorden is het beeld op ons netvlies vlijmscherp. Zichtbaar, voelbaar, hoorbaar. Pure ellende, niet te verbergen onder een tentzeil.’ Daarom hebben Iny en Jan het boek in eigen beheer uitgegeven, zodat de opbrengst, samen met vele andere giften, zuiver en rechtstreeks naar het weeshuis kan gaan. En de resultaten zijn na zes maanden al duidelijk zichtbaar.

‘De andere moeder. Het jaar dat Haïti beefde’ is geen leesboek, het is een ontmoeting. Een intieme ontmoeting met fijne mensen die durven dromen, risico’s nemen, liefhebben, er de prijs voor betalen, diepe vreugde kennen, en ook pijn en verdriet, zelfs wanhoop. Er wordt in dit boek geknuffeld, gehuild, gebeden, gelachen, feest gevierd, en soms stil weggekropen omdat je even niet anders meer kunt. Je ontmoet mensen die mens proberen te worden en te zijn, samen, een beetje zoals God hen droomt. Een hartig boek!

12  overhoop 02/11


thema  te gast

te gast

bij Iny Driessen en Jan Goyvaerts Na de lezing van het boek ‘de andere moeder’ wilden we Iny en Jan graag zelf ontmoeten. In Vilvoorde. In hun gastvrije huis, aanleunend tegen de kerk en het karmelietessenklooster van ‘De Troost’. Het is acht uur in de avond. We zitten samen in de woonkamer waar ook het rustbed van Iny staat.

Iny en Jan, waarom wilden jullie zo graag naar Haïti? (Iny) Van bij de adoptie dachten we: er komt een tijd dat we er graag naartoe zullen willen. Een tijd waarop de meisjes er misschien ook klaar zullen voor zijn. Want (even met licht bewogen stem) zij móesten niet mee! Desnoods waren we met ons tweeën geweest. Maar Erlan heeft altijd gezegd dat ze graag naar Haïti wou. Simone voelde jarenlang wel weerstand. Ze moest ook zoveel verwerken (ze was zeven jaar toen ze in België kwam): ‘Waarom moesten zij weg? Houdt die mama dan niet van ons? Ze heeft immers nog andere kinderen?’ Dat zijn heel wat vragen. Maar uiteindelijk wou ze voor 100% mee. Maar graag samen met Michaël, met wie ze al vier jaar samen is. Wat dan ook gebeurde. (Jan) Het was ook een belofte! ‘We gaan jullie moeder bezoeken!’ Maar de meisjes moesten er zelf ook iets aan hebben. En op hun huidige leeftijd (17 en 21) is dat zo. Maar er leefde toch ook een gezonde nieuwsgierigheid. Het

verlangen hun oorspronkelijke leefsituatie te zien, het land, de natuur, de mensen daar, de cultuur, in één woord: hun roots. Om hen ook nog beter te begrijpen in hun manier van leven en reageren.

Alles was beslist en geregeld, ook al sukkelde je serieus met je gezondheid. Maar dan kwam de aardbeving, je lange ziekenhuisopname, de zorgen om je zieke moeder: maakte dat de beslissing niet heel moeilijk? (Iny) Zeker! Door de aardbeving wisten we slechts vier weken voor de afreis dat we zouden kunnen gaan. Het was een heel spannende periode tussen hoop en wanhoop. Ook voor de meisjes. Op een bepaald ogenblik durfden ze zelfs niet langer de lintkalender verder afknippen!

En je ziekenhuisopname: kwam die geen roet in het eten gooien? (Iny) Die ziekenhuisopname van vijf weken was er ook om de reis te kúnnen maken. Dat vooruitzicht gaf moed en energie om het in die soms harde weken vol te houden. Maar door de aardbeving was het niet eens zeker dat de reis zou kunnen doorgaan. Moeilijk was dat.

overhoop 02/11  13


thema  te gast

(Jan) Wegens Iny’s gezondheidstoestand is het ook een korte reis geworden. Slechts vijf nachten hebben we op Haïtiaans grondgebied doorgebracht. Vandaar dat bij ons beiden iets leeft van: we moeten daar nog eens naartoe! We hebben daar nog iets te doen. We hebben daar heerlijke mensen ontmoet, die zich volop, met hart en ziel, voor de ontwikkeling van hun volk inzetten.

En de andere kinderen? We hadden graag met het hele gezin naar Haïti gegaan, ook met onze vier jongens. Maar dat was niet haalbaar. Ze hebben wel allen sterk meegeleefd en gesteund. Want ook zij hebben indertijd de meisjes als hun zussen geadopteerd en opgenomen. Zonder hen zou een adoptie niet kunnen ‘slagen’. De meisjes hebben bij onze terugkeer dan ook honderduit aan de broers hun belevenissen verteld.

(Jan) Bij het afscheid, op het einde, nam Ociamène Iny’s borsten vast en zei: ‘pil, pil’ - ‘meer, meer’, je bent te mager! Nu, ze is zelf heel klein en tenger. De beide moeders hebben een ziekte die niet vergelijkbaar is, maar die wel maakt dat ze allebei tenger, erg broos, ja, bijna doorschijnend zijn, maar elkaar daar dan ook sterk in aanvoelen. Iny heeft altijd gezegd: zij heeft mijn kinderen gedragen in haar schoot, en wij hebben hen natuurlijk nadien gedragen in onze armen, op onze schouders. Maar er is een ontzettend diepe band, biologisch gezien, tussen moeder en kind. Maar ze heeft ze ook afgestaan. En bij Iny leefde de vraag: hoe moet dat voelen als moeder?... Nu, Ociamène was heel blij te zien dat de meisjes het goed maakten. En een priester uit de buurt bevestigde ons hoe belangrijk het was voor de moeders die een kind hadden afgestaan te mogen zien of te vernemen dat ze het goed stelden. En hoe hard het voor hen was als ze er niets meer over vernamen.

Hoe kijken jullie nu op de reis terug? Wat heeft jullie het sterkst getroffen? (Iny, zonder aarzelen) Het opstandings-, verrijzenisgebeuren daar! Port-au-Prince was één puinhoop. Scholen lagen plat, met de lijken van de kinderen er nog onder. Iedere familie had minstens iemand verloren! Maar in dat puin bloeit de bouguinvillea! En rond dat puin staan mensen op, komen in beweging, proberen weer wat huis, tent, onderdak te voorzien, wat handel te drijven. Ze blijven niet bij de pakken zitten. Zelfdoding bestaat er niet. Is daar nihil! En nochtans maken ze zo’n ellende mee. En nu ook nog de cholera. En toch blijven ze opstaan. En vooral geloven. De vraag hoe je na al dat lijden nog kunt zeggen dat God bestaat, verstaan ze gewoon niet. Voor hen is dat een evidentie. Het lijden hoort bij het leven. En daar middenin is God. Hij is trouwens ook overal in het straatbeeld uitdrukkelijk aanwezig. (Jan) Ook hun fierheid heeft ons getroffen. Hun rechte houding! En de netheid van hun kleding! Te midden stof en puin zie je die kraakheldere witte bloesjes! Ze lijken wel gesteven! Hoe doen ze het toch?

En de ontmoeting met de ‘andere moeder’? (Iny wordt even weggeroepen, maar zegt tegen Jan: ‘Vertel jij het maar’)

14  overhoop 02/11

(Jan) Met een heel grote dankbaarheid! Dat we dit hebben meegemaakt, dat we dit hebben gezien, de mensen daar, maar ook het land, de natuur… En met het gevoel en verlangen: we hebben daar nog iets te doen. Er is een band gegroeid met de mensen die zich daar inzetten voor hun volk, en ook met het weeshuis…

En de meisjes? (Iny) Voor de meisjes heeft de reis een impact gehad, menen we toch aan te voelen, niet zozeer op hun onmiddellijk dagelijkse leven, maar wel op de manier waarop ze hier thuis zijn, waarop ze naar ons kijken. Ze beseffen meer welk een enorme kans en geluk ze hebben gehad hier terecht te komen. Bij het afscheid in Haïti zeiden ze: ‘We zijn blij dat we daar geweest zijn, maar jullie zijn onze familie!’

En jij, Iny? Ik had het nooit willen missen! En voel me ook heel dankbaar. Ik heb nooit zo beseft hoeveel rijkdom een arm land kan geven. Ik ben er eigenlijk nog elke dag mentaal en spiritueel een stuk mee bezig. Interview: Marc De la Marche sj & Hilde Dejonghe


boekbespreking

inspiratie  boekbespreking

Mijn familiespel

Annie Agopian - Claire Franck Dit prentenboek kan door een volwassene in tien minuten uitgelezen worden, maar hem dagenlang bezighouden. Het is vooral een boek voor kinderen met mooie, kleurrijke tekeningen die door het kind zelf zouden kunnen getekend zijn. De ik-figuur is een jongentje dat de veranderde leefsituatie die veroorzaakt wordt door de scheiding van zijn ouders probeert te verwoorden en te verwerken. Het kind ondergaat het hele gebeuren en moet zich noodgedwongen aanpassen aan de gevolgen van de beslissingen die grote mensen maken. Zijn leven wordt overhoop gehaald zonder dat hij echt begrijpt waarom. Toch is het geen droevig boek; eerder grappig. Het kind ondergaat de gebeurtenissen, maar ziet ze tegelijkertijd als een boeiend, maar soms wel een beetje moeilijk spel met eigen spelregels die neergeschreven zijn op de achterflap. Een mooi boek dat aan een kind kan gegeven worden, maar dat ook de ouders samen met het kind kunnen lezen en dat kan gebruikt worden om een fijn gesprek te hebben over de herkenbare situaties die erin beschreven staan.

Dit boek is een echte aanrader voor elk kind dat in een nieuw samengesteld gezin terechtkomt of dat misschien vriendjes heeft in die situatie en er zich vragen over stelt. Gaby Baum

DE ZEVEN REGELS VAN MIJN FAMILIESPEL • Je kunt het spelen vanaf zeven jaar (en zelfs daarvoor) tot 97 jaar (en zelfs daarna). • Je kunt het spelen rechtopstaand, zittend, liggend, en ondersteboven. • Je kunt het spelen zelfs al ben je de slechtste van alle rotslechte spelers van de hele wereld. • Je kunt het spelen met pijn in het hart en de moed in de schoenen. • Je kunt het spelen terwijl je de regels ter plaatse bedenkt. • Je kunt het spelen met je hond, je kat, je konijn, je schildpad en al je ouders. • Bovendien kun je het zo vaak spelen als je maar wilt. Er valt immers altijd wel iets te lachen. Mijn familiespel € 12,50

Al de dagen van ons leven

Christelijk gezinsboek voor de 21ste eeuw Dit gezinsboek begeleidt families doorheen het leven. Gedichten, liederen, recepten, informatie, praktische tips, gebeden, verhalen, beelden en goede raad voor een dynamisch gezinsleven helpen het leven gestalte te geven - niet alleen op de feestdagen, maar ook in het leven van elke dag. ‘Al de dagen van ons leven’ is een welkome raadgever in verschillende situaties: • Hoe kunnen we ons huwelijk zinvol beleven? • Hoe kunnen we onze kinderen waarden bijbrengen? • Hoe bereiden wij doop, eerste communie en vormsel voor?

• Hoe beleven we de feestdagen in onze familie: verjaardagen, advent, Kerstmis, veertigdagentijd en Pasen? • Wat kunnen we doen wanneer iemand gestorven is? • Wat betekent het christelijke geloof voor ons concrete leven? • Wat geloven mensen in andere religies?   Al de dagen van ons leven 16,5 x 23 cm - 592 blz. Bestel een boek uit dit nummer en ontvang ‘Al de dagen van ons leven’ aan € 25,00 in plaats van € 34,50

Bestellen kan met bestelbon op pagina 38

overhoop 02/11  15


thema  uit het slop

Love the way you lie

16 16 overhoop overhoop 02/11 02/11 


Just gonna stand there And watch me burn But that’s alright Because I like The way it hurts Just gonna stand there And hear me cry But that’s alright Because I love the way you lie Ga daar maar staan en zie me branden maar dat is oké, want ik hou van de manier waarop het pijn doet Ga daar maar staan en hoor me huilen maar dat is oké, want ik hou van de manier waarop je liegt I can’t tell you what it really is I can only tell you what it feels like And right now there’s a steel knife In my windpipe I can’t breathe But I still fight While I can fight As long as the wrong feels right It’s like I’m in flight High of a love Drunk from the hate It’s like I’m huffing paint And I love it the more that I suffer I sufficate And right before im about to drown She resuscitates me She fucking hates me And I love it Wait Where you going I’m leaving you No you ain’t Come back We’re running right back Here we go again It’s so insane Cause when it’s going good It’s going great I’m Superman With the wind in his bag She’s Lois Lane But when it’s bad It’s awful I feel so ashamed I snap Who’s that dude I don’t even know his name I laid hands on her I’ll never stoop so low again I guess I don’t know my own strength You ever love somebody so much You can barely breathe When you’re with them You meet And neither one of you Even know what hit ‘em Got that warm fuzzy feeling Yeah them chills Used to get ‘em Now you’re getting fucking sick Of looking at ‘em

You swore you’ve never hit ‘em Never do nothing to hurt ‘em Now you’re in each other’s face Spewing venom And these words When you spit ‘em You push Pull each other’s hair Scratch, claw, bit ‘em Throw ‘em down Pin ‘em So lost in the moments When you’re in ‘em It’s the rage that took over It controls you both So they say it’s best To go your separate ways Guess that they don’t know ya Cause today That was yesterday Yesterday is over It’s a different day Sound like broken records Playin’ over But you promised her Next time you’ll show restraint You don’t get another chance Life is no Nintendo game But you lied again Now you get to watch her leave Out the window Guess that’s why they call it window pane Now I know we said things Did things That we didn’t mean And we fall back Into the same patterns Same routine But your temper’s just as bad As mine is You’re the same as me But when it comes to love You’re just as blinded Baby please come back It wasn’t you Baby it was me Maybe our relationship Isn’t as crazy as it seems Maybe that’s what happens When a tornado meets a volcano All I know is I love you too much To walk away though Come inside Pick up your bags off the sidewalk Don’t you hear sincerity In my voice when I talk Told you this is my fault Look me in the eyeball Next time I’m pissed I’ll aim my fist At the dry wall Next time There will be no next time I apologize Even though I know it’s lies I’m tired of the games I just want her back I know I’m a liar If she ever tries to fucking leave again I’mma tie her to the bed And set the house on fire

inspiratie thema  uit het slop  notenkraker

EMINEM FT. RIHANNA Love the way you lie Niet met, niet zonder elkaar Fenomenale verkoopcijfers en door meer dan een muziekjournalist uitgeroepen tot beste popnummer van 2010: ‘Love the way you lie’ van Eminem en Rihanna (bekijk zeker de videoclip!). Als twee supersterren samen een nummer uitbrengen, moet dat wel vonken geven. En al helemaal als ze een thema bezingen dat geen mens onberoerd laat en voor velen ook uit het (eigen) leven is gegrepen. Want hoe moet dat verder met een koppel dat niet zonder elkaar kan leven, maar tegelijk het slechtste in de ander bovenhaalt? Wat als je verteerd wordt door passie en de ander doodgraag ziet, maar toch maar geen ‘façon de vivre’ vindt? Wat doe je dan? Toekijken hoe je jezelf, de ander en het hele huis neerhaalt? Of toch maar blijven vechten voor het beste in ‘samen’? Lucebert wist het al: ‘Alles van waarde is weerloos.’

overhoop overhoop 02/11 02/1117 17


inspiratie  relatie & gezin

Samenspraak

vertellen over jezelf

H

oe kan een gesprek een relatie dynamiseren, energie geven? Wat is een goed gesprek? Hoe brengt een gesprek ons intenser en dichter bij elkaar? Hoe krijgen we een beeld van de originaliteit van de partner? Een van de voorwaarden is dat ieder over zichzelf praat. Sommigen vinden dat een vorm van egoïsme: ‘Ik, ik, ik…’ Maar is dat wel zo? Wanneer in een koppel de gevoelens hoog zitten is samen praten moeilijk. Vooral als er iets is dat één van beiden heel dwarszit, wordt het gesprek een hele klus. Intense gevoelens maken spreken bijna onmogelijk. Heel dikwijls beginnen we dan als partner over de ander te praten. ‘Dat is met jou altijd hetzelfde! Jij bent altijd de belangrijke dingen vergeten. Jij denkt nooit op voorhand. Jij vergeet wat we afgesproken hebben. Jij leeft altijd op je eentje. Meneer

18  overhoop 02/11


inspiratie  relatie & gezin

is geen egoïsme doet rustig zijn zin. Jij hebt niets voor mij over. Weet je wat? Jij bent een echte egoïst’. De partner heeft dan de neiging ook heftig te reageren: ‘En jij dan, jij met je dwang, jij speelt altijd over alles de baas. Jij zeurt voortdurend. Jij laat me nooit eens gerust. Jij kunt niet verdragen dat ik ook eens bepaal wat we doen. Het moet altijd en overal jouw zinnetje zijn! Jij bent, jij bent… een tiran!’ De boosheid maakt dat ieder over de ander praat en niet over zichzelf. Laten we die boodschap eens vertalen door ze om te zetten in zinnen waarbij ieder over zichzelf spreekt. We noemen dat voor de gemakkelijkheid ‘ik-zinnen’. Zinnen waarin ik de boodschap uitdruk als een boodschap van mij. De beste ik-zinnen zijn die waarin ik over mijn gevoel en beleving spreek, waarin ik mezelf blootgeef. Wat zegt Mina wanneer ze zegt dat Jan met haar geen rekening houd? Laten we die zinnen even vertalen. ‘Jij bent altijd alle belangrijke dingen vergeten’. Wanneer ze bij zichzelf kijkt naar wat ze voelt, zou Mina kunnen zeggen: ‘Ik vrees dat het je niets kan schelen. Ik vrees dat ik voor jou niets beteken. Ik wil zo graag veel voor jou betekenen, want ik houd van je en ik leef met je’. De boodschap ‘Jij denkt nooit op voorhand’, betekent voor haar: ‘Ik voel me gedwongen om alles te plannen. Ik voel me verplicht alles voor ons beiden te regelen. Ik vind dat moeilijk. Ik zou graag hebben dat je een deel van de planning overneemt’. Wanneer zij zegt: ‘Jij leeft altijd op je eentje’, wil ze aangeven: ’Ik voel me dikwijls alleen. Ik zou je zo graag dicht bij mij voelen’. Met ‘Jij vergeet altijd wat we afgesproken hebben’, bedoelt ze: ‘Ik vind het erg dat ik voor alles moet opdraaien. Ik ben boos wanneer je je niet aan je afspraken houdt. Ik vind dat heel erg!’ Wanneer Mina dit alles zo zou vertalen, zal Jan niet geneigd zijn zich te verdedigen en met akelige dingen te reageren.

Immers, wanneer ze over zichzelf spreekt, is ze veel minder kwetsend voor hem. Ze verwijt hem niets meer. Ze maakt ook geen hypothesen meer over hem, maar ze stelt eenvoudig wat ze in zichzelf vindt. Welnu, wat je in jezelf vindt, gevoelens en belevingen, zijn altijd ‘terecht’. Ze zijn er, en daarmee uit. We hebben onze gevoelens niet gemaakt. We zijn er de maker niet van, we zijn slechts de vinder van onze gevoelens en belevingen. Als we die meedelen, zijn we echt. Wat zegt Jan dan wanneer hij zegt dat Mina hem domineert? Laten we eens kijken naar zijn eerste uitspraak. ’Jij speelt over alles de baas’ zetten we om in: ‘Ik voel me slecht wanneer jij iets beslist. Ik vind dat we beiden evenveel te zeggen hebben. Ik voel me kwaad als je me domineert’. Jan vertolkt nu de gevoelens die hij heeft. Hij spreekt niet over Mina. Zij voelt zich niet aangevallen. Wanneer ze goed luistert, leert ze bij over hem. Bij een ernstig gesprek of wanneer men het over iets heeft dat moeilijk ligt, zou best ieder over zichzelf spreken. Dit veronderstelt anderzijds dat Jan de boodschap van Mina kan horen als een boodschap over Mina, en niet als een boodschap over hem. Hij mag de inhoud niet betrekken op zichzelf. Als Mina zou zeggen dat ze ongelukkig is, zou Jan niet onmiddellijk mogen denken: ‘Ach, wat heb ik misdaan dat jij ongelukkig bent!’ Hij zou moeten denken en zeggen: ‘Wat erg dat jij ongelukkig bent. Ik vind dat erg voor jou!’ Bij een moeilijk gesprek met intense gevoelens stellen we dus voor dat elke partner eerst de tijd krijgt om te spreken over zichzelf. Dat veronderstelt dat partners vooraf eerst eens stilstaan bij wat er in hen leeft. Dan vertellen ze wat ze in zichzelf hebben gevonden. De ander komt niet tussen en luistert. Daarna spreekt de ander over zichzelf en de eerste luistert. Nadat ieder zich heeft geopend voor de ander kan de samenspraak, de dialoog, beginnen. Spreken over jezelf is jezelf prijsgeven. Het is eigenlijk een vorm van liefde. Alfons Vansteenwegen

overhoop 02/11  19


thema  uit het slop

Wie zonder fouten wil zijn, trekt tegelijk met zijn hartstocht ook zijn levendigheid uit, hij maakt met zijn zwakheid tevens zijn sterke zijde stuk. Anselm Grün

20  overhoop 02/11


thema  uit het slop

overhoop 02/11  21


thema  blikopener

Schuldig verzuim

recht op veilige

‘Gezinsgeweld is een kanker die met groot geweld onze samenleving bedreigt. Ik wil het met de wortels uitroeien’, Inge Vervotte, 19 november 2005 op de Grote Markt van Antwerpen

22  overhoop 02/11


thema  blikopener

kinderjaren B

ZN De Stobbe vzw is één van de zes door de Vlaamse overheid erkende Centra voor Integrale Gezinszorg (CIG). Het werd in 1990 opgericht door Bond Zonder Naam als een veilige plaats voor vrouwen met hun kinderen op de vlucht voor huiselijk geweld. Het centrum daagde een tijdje geleden de Belgische Staat en de Vlaamse Gemeenschap voor de rechter. De aanklacht luidde: het niet verstrekken van veiligheid en gepaste zorg aan een kind in nood (zie “Het verhaal van Niels en Sabine”). Na meer dan vier jaar juridische strijd deed de rechter op 23 december 2010 uitspraak in de zaak: het komt de rechtbank niet toe het beleid te veroordelen, laat staan bij te sturen, terwijl de ouders nalieten enige schade aan te tonen. Bovendien lieten ze na beroep aan te tekenen tegen de rechterlijke beslissingen, waardoor de beweerde geleden schade mogelijk had kunnen afgewend worden. De ironie van het lot wil dat de politici, de mensen die het beleid bepalen, op het moment van de uitspraak zich onledig hielden met hoorzittingen in de commissie ‘seksueel misbruik in de kerk’. Wat maakt dat onze samenleving er wel in geslaagd is veertig jaar geleden een mens op de maan te zetten, maar er niet voor kan zorgen een veilige leefomgeving te geven aan een kind dat in zijn wezen bedreigd wordt? Op deze confronterende vraag geeft Marleen Dejonckheere, directeur van BZN De Stobbe, een antwoord in haar boek ‘Alles begint in het gezin. Een nieuw concept voor een geweldloze samenleving’. Ze blijft echter niet steken in een pijnlijke analyse of een vlijmscherpe aanklacht. Haar boek leest veeleer als een hoopvol getuigenis. Ze vertelt immers ook over de totaal nieuwe aanpak die ze onlangs in haar eigen organisatie introduceerde. Die nieuwe aanpak is geïnspireerd op de manier van werken in de gezondheidszorg. Als een kind van een trampoline valt en zijn arm niet meer kan bewegen, volstaat één telefoontje om vlot naar een spoedafdeling gevoerd te worden. Daar

wordt het kind opgevangen door gekwalificeerde verplegers en dokters, die met het kind een traject doorlopen van diagnose, behandeling, effectmeting en nazorg. Op dezelfde manier proberen de hulpverleners van BZN De Stobbe van bij de intakegesprekken zorgvuldig na te gaan wat er misloopt in het gezin. Dat gebeurt in één tot drie gesprekken met het gezin en de doorverwijzende dienst. Iedereen verwondert zich erover hoeveel je reeds in kaart kunt brengen als je ouders en doorverwijzers rond dezelfde tafel brengt om te bepalen waaraan moet worden gewerkt. De ouders weten van bij het begin wat er moet veranderen opdat de jeugdrechter hen opnieuw met hun kinderen naar huis laat vertrekken. Als iedereen het erover eens is dat een opname in het centrum zinvol is, begint de diagnose. Die gebeurt op basis van een observatiefase die gemiddeld twee maanden duurt. Daarbij wordt onder meer gebruik gemaakt van camera’s. Alles wordt in het werk gesteld om een zo objectief mogelijk beeld te krijgen Na intake en diagnose wordt alle informatie samengebracht. Je kunt het vergelijken met een patiënt die na een reeks onderzoeken bij zijn arts op consultatie komt om samen de resultaten te bespreken. Op basis van alle gegevens, die intussen veel objectiever en uitgebreider zijn dan vroeger, bepalen de hulpverleners een zorgadvies. Als de kans op groei en verandering aanwezig is, gaat het gezin over naar de behandelingsfase. Aan het einde van die fase volgt een evaluatiegesprek waarbij de effecten van het traject met het gezin besproken worden. De doorverwijzer is dan opnieuw van de partij. Dit traject waarbij van begin tot eind samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid centraal staan, lijkt voor de hand te liggen. Maar het staat in schril contrast met de huidige knoeiketen van hulpdiensten waarin mensen eindeloos doorgestuurd worden tot ze helemaal de weg kwijt raken. De positieve resultaten van deze nieuwe aanpak waren reeds na zes maanden merkbaar. Ludo Vangilbergen

overhoop 02/11  23


thema  blikopener

Het verhaal van Niels en Sabine Sabine is een jonge vrouw met een ongelukkige jeugd: een gewelddadige stiefvader, incest vanaf haar achtste en een miskraam. Op haar zestiende vlucht ze weg, in de armen van een eerste en vervolgens tweede gewelddadige partner. Van elk van hen heeft ze een kind: Niels en Sander. 2003 Buren en familie maken bij de politie melding van zware problemen. Het OCMW zorgt voor noodopvang als Sabine na zwaar geweld met de kinderen op straat wordt gezet. De kleuterschool neemt contact op met het vertrouwenscentrum. Ook de jeugdrechtbank wordt ingeschakeld. Het Comité Bijzondere Jeugdzorg zorgt voor crisishulp aan huis 2004 Sabine, Niels en Sander worden doorverwezen naar een Centrum voor Integrale Jeugdzorg, maar verbreken na een tijdje de begeleiding. Het Comité Bijzondere jeugdzorg voorziet thuisbegeleiding. Als de zorg niet toereikend blijkt, verwijst het Comité door naar de bemiddelingscommissie. Deze verwijst de kinderen door naar het Openbaar Ministerie en de jeugdrechter. Niels moet weg van de schadende invloed van zijn moeder. Een opvang in een Medisch Pedagogisch Instituut (MPI) is voor alle partijen de beste oplossing, maar: geen plaats. 2006 De jeugdrechter wijst Niels samen met zijn moeder toe aan BZN De Stobbe. De toestand is onhoudbaar. De Stobbe dringt aan op opname in een MPI. Niels wordt bij twee instellingen geweigerd. Sabine smeekt om hulp. Ze is bang dat ze Niels gaat vermoorden. Noodoplossing: de rechter laat Niels opnemen in een oriëntatie- en observatiecentrum. De Stobbe dagvaardt de overheid. Binnen de week wordt er voor Niels een plaats gecreëerd in een MPI.

Alles begint in het gezin. Een nieuw concept voor een geweldloze samenleving Marleen Dejonckheere Steeds meer mensen grijpen naar geweld in een poging om hun ongenoegen te uiten. Zinloos geweld, familiedrama’s en mishandeling domineren het nieuws. We slagen er niet in onze kinderen te beschermen tegen gewelddadige volwassenen en andersom kunnen we volwassenen niet beschermen tegen agressieve kinderen die eerder zelf slachtoffer waren In dit boek analyseert Marleen Dejonckheere de spiraal van geweld en onze ogenschijnlijke onmacht om voor een reële ommekeer te zorgen. Ze focust op gezinsgeweld, dat ze beschouwt als de grootste bedreiging van onze maatschappij. Vanuit de confrontatie met de pijn van kinderen en het verlangen naar een veilige, geweldloze samenleving gaat ze op zoek naar oplossingen. Uit een intens zoekproces en 20 jaar dagdagelijks werken met gezinnen ontwikkelde ze met haar team een voorstel dat alle ingrediënten bevat voor een fundamentele omkering van de geweldproblematiek. Marleen Dejonckheere is directrice van BZN De Stobbe vzw, een Centrum voor Integrale Gezinszorg (CIG). De opbrengst van het boek gaat integraal naar Bond zonder Naam en haar initiatieven.

24  overhoop 02/11


inspiratie  het woord

Gedragen op adelaarsvleugels Uit mijn kindertijd herinner ik me een aantal ‘spreuken’ die bij ons in de huiskamer tegen de muur hingen. De eerste was: ‘Het mooiste woord op ‘t wereldrond, het liefste woord uit kindermond is moeder’. De tweede: ‘Wie werkt voor vrouw en kind en wordt door hen bemind: ‘t is vader’. Ondertussen zijn er al tientallen jaren voorbijgegaan. Ik moet toegeven dat de ‘spreuken’ in de huiskamer een invloed hebben gehad op mijn leven, zij hebben hun uitwerking niet gemist. Maar het waren niet enkel de aforismen aan de muur die daarvoor hebben gezorgd. Op zichzelf waren het bordjes met dode letters erop, maar het was de hele sfeer in huis, de warmte en de geborgenheid die wij als kind ervaarden, die deze letters tot levende woorden maakten. Wederzijdse vriendschap en oprechte liefde waren geen theorie, geen dode letter, maar beleefde werkelijkheid van elke dag. Als ik nu naar de foto’s van mijn overleden ouders kijk, welt een sterk gevoel van diepe dankbaarheid op, denkend aan de gelukkige kinder- en jeugdjaren die wij thuis mochten meemaken. Nochtans liep, zoals overal elders, niet alles van een leien dakje. ‘Ieder huisje heeft zijn kruisje’. Maar als kind de liefde van je ouders door dik en dun mogen ervaren, is een grote zegen in het leven. Liefde, geborgenheid, veiligheid, warmte, aandacht, gezelligheid, vergeving en nieuwe kansen krijgen: het vormt mee een mens tot wie hij wordt. Pas later ontdek je dat wat je thuis hebt gezien en gehoord ook zichtbaar en tastbaar wordt in je eigen leven, in je manier van omgaan met mensen en dingen.

woord e t s i o o Het m erel drond, op ‘t w rd e woo t s f e i l d het ermon d n i k t ui der is moe

Terwijl ik dit schrijf, denk ik terug aan Psalm 139. ‘Mijn God, Gij peilt mijn hart en Gij kent mij, Gij weet waar ik ga of sta. Gij doorziet mijn gedachten van verre, Gij hebt mijn reizen en rusten bepaald, en wat ik ook doe, Gij zijt ermee vertrouwd, ja, en er komt geen woord op mijn lippen, mijn God, of Gij hebt het al gehoord. Gij zijt vóór mij en Gij zijt achter mij, Gij hebt uw hand op mij gelegd’. ‘Gij hebt uw hand op mij gelegd’, niet als een drukkend juk, maar als die zo noodzakelijke duw in de rug die mensen vleugels geeft. Is God hier het beeld van vader en moeder of is het net omgekeerd? Of is het: Hij in hen en zij in Hem? Zo dichtbij… Gedragen worden, gestuwd worden en nog zoveel meer: de dichter Oosterhuis betrekt het in een van zijn prachtig getoonzette verzen op God. Ik wil het graag en dankbaar opdragen aan mijn ouders: ‘Die mij droeg op adelaarsvleugels - die mij hebt geworpen in de ruimte - en als ik krijsend viel mij ondervangen met uw wieken en weer opgegooid - totdat ik vliegen kon op eigen kracht.’ Marc Meirsman

Wie werk voor vrouw t en kin en wordt d oor hen bemind : ‘t is vader

d

overhoop 02/11  25


inspiratie  film

Finding Forrester E

ven solliciteren voor een bijrol en naar huis gaan met de hoofdrol als directe tegenspeler van niemand minder dan Sean Connery. Dat is wat Rob Brown overkwam bij de audities van Finding Forrester. Toeval? Zeker. Maar ook niet helemaal. Geluk ontstaat wanneer toeval en talent elkaar kruisen. Dat is ook de rode draad in heel wat films van de hand van regisseur Van Sant, die bekend werd met Good Will Hunting. Op een nacht breekt Jamal Wallace (Rob Brown) in de New Yorkse gettowijk The Bronx binnen in het appartement van een man die zijn vrienden de bijnaam ‘the window’ geven. Het appartement geeft immers uit op een pleintje waar Jamal en zijn vrienden basketten. Ze noemen hem ‘the window’ omdat de man nooit buiten komt. Vanop het pleintje zien ze alleen een schaduw achter het venster (the window). Bij het inbreken laat Jamal zijn boekentas achter in het appartement. ‘The Window’ geeft Jamal evenwel niet aan bij de politie. Neen, hij geeft Jamal zijn boekentas terug. Maar wat blijkt wanneer Jamal zijn tas terug opendoet? The Window heeft zijn dagboek vol gezet met opmerkingen in rode stift. ‘Fantastic piece of writing’. ‘This phrase sucks’. Jamal is niet alleen een getalenteerde basketballer, maar blijkt ook een begenadigde schrijver. De annotaties van The Window intrigeren Jamal zo sterk dat hij al zijn moed bijeenharkt en aanklopt bij The Window. De 16-jarige Jamal en de eenzame 70-jarige William - want zo heet The Window echt - worden al snel goede vrienden. Na enkele ontmoetingen ontdekt Jamal de identiteit van William. William Forrester blijkt de gevierde auteur te zijn van de bestseller Avalon Landing. William wil Jamal helpen bij het ontwikkelen van zijn schrijftalent. Op twee voorwaarden. 1. ‘No questions about me. Why I live here.

26  overhoop 02/11

Or why I wrote only one book. 2. Whatever we write in this apartment stays in this apartment.’ Jamal gaat akkoord, en de lessen beginnen. De eerste les is simpel: ’The first key to writing is... to write, not to think! Thinking - that comes later. You must write your first draft with your heart. You rewrite with your head’. En met hun tweeën beginnen ze te typen. Onophoudelijk. Zomaar. De hele dag lang. Tegen de avond roept William tegen Jamal. ‘Punch the keys, for God’s sake! Yes! You’re the man now, dog!’ Zo begint écht schrijven, door gewoon te schrijven, zonder aanleiding, ongeremd, met de kraan open je eigen emoties laten stromen. Maar niet iedereen is overtuigd dat Jamal talent heeft. Zijn leraar literatuur op school - Crawford - laat geen kans onbenut om de zwarte basketspeler klein te houden op intellectueel vlak. Crawford blijkt een oude kennis te zijn van William. William slaagde waar Crawford mislukte: het schrijven van een bestseller. Crawford heeft zijn eigen mislukking nooit verteerd. Sindsdien gunt hij zijn leerlingen hun eigen succesje niet, uit vrees dat ze beter zouden kunnen worden dan hijzelf, net zoals William. Crawford wil Jamal doen geloven dat zijn droom om zelf een bestseller te schrijven gedoemd is tot mislukken. ‘Want er is maar een iets dat een droom onmogelijk maakt, namelijk de angst om te falen’, zo vat de schrijver Paulo Coelho dit gevoel samen in zijn boek De Alchemist. ‘Mensenharten zijn zo. Ze zijn bang om hun dromen te verwezenlijken, want ze denken dat ze het niet verdienen, of dat het hen nooit zal lukken. Want dan lijden ze vreselijk. Zeg dan aan uw hart dat de angst om te lijden erger is dan het lijden zelf.’ Over deze oerangst, die iedereen moet overwinnen, gaat de film Finding Forrester.


inspiratie  film

“Whatever we write in this apartment stays in this apartment.”

‘Nog dit, voor een droom verwezenlijkt wordt, wil de ziel altijd eerst nog testen wat je onderweg geleerd hebt. Ze doet dat niet om je te sarren, maar om je samen met je droom ook de lessen te laten verweven die je leert terwijl je werkt aan je droom. Dat is het moment waarop de meeste mensen afhaken. Het donkerste uur is het uur net voor de zon opkomt’, schrijft Coelho verder. Crawford is Jamals donkerste uur. De berg die Jamal over moet om de top te kunnen bereiken. Maar waarom heeft het zin om vol te houden? Waarom mogen we onze dromen nooit verloochenen, ook als het moeilijk wordt? ‘Opdat ieder zijn schat zoekt en vindt, en daarop beter wordt dan hij daarvoor was. Als wij ernaar streven om beter te worden dan wij zijn, wordt ook iedereen rondom ons beter.’ ‘Punch the keys, for God’s sake! Yes! You’re the man now, dog!’ Zo dwingt William zijn pupil Jamal om vooral zelf te blijven schrijven, ondanks de tegenwind van Crawford. Maar de vriendschap tussen William en Jamal is geen eenrichtingsverkeer van William richting Jamal. Jamal koopt William tickets voor een NBA-basketwedstrijd. Zo

dwingt hij William om zijn appartement te verlaten en terug onder de mensen te komen, in de echte wereld. Schrijven is voor William immers ook een vlucht. Een vlucht uit de werkelijkheid. Maar weliswaar een heerlijk vluchtoord. Schrijven maakt immers vrij. Direct contact brengt al onze complexen naar boven over ons uiterlijk, onze huidskleur of onze sociale status. De grootste nerd - of de domste basketballer - kan al schrijvend, in een dagboek of op het internet, wel makkelijk zijn diepste emoties kwijt. Schrijven maakt ons vrij. En toch is de vrijheid die William opzoekt in de oase van zijn eigen woorden, in de beslotenheid van zijn eigen, eenzame appartement, een valse vrijheid. Jamal herinnert William eraan dat de mens niet gemaakt is om enkel te denken of te schrijven. Het is zoals zwemmen. Je kan er heel goed in worden. Maar de mens is niet gemaakt voor het water. Je kan niet enkel schrijven of zwemmen. Want hoe goed je er ook in bent, vroeg of laat verzuip je. Uiteindelijk zijn we gemaakt voor het land, voor het echte leven. Thomas / Peter Van Rompuy

overhoop 02/11  27


inspiratie  wijnstok

Te gek!?

Psychische problemen. Praat erover. Zoek tijdig hulp.

E

igenlijk is het te gek om los te lopen: over ernstige psychische problemen wordt amper gepraat, terwijl één op vier personen in België er mee te maken krijgt. Het Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Annendael uit Diest tracht al jaren het stilzwijgen te doorbreken. Daartoe organiseert het infosessies, tentoonstellingen en muzikale optredens. Het streeft naar een positieve en correcte beeldvorming ten aanzien van personen met problemen op het vlak van geestelijke gezondheid. Sinds eind 2004 kreeg de lokale taboedoorbrekende aanpak een ruimere weerklank met het project ‘Te Gek!?’, waarvan Kristien Hemmerechts het meterschap en Guy Swinnen het peterschap opnam. ‘Te Gek!?’ probeert geestelijke gezondheidsproblemen in de media en bij het grote publiek bespreekbaar te stellen via bijvoorbeeld cd’s, concerten, muzikale en literaire tournees, tv-reportages, lessenpakketten, krantenkaterns of de infomobiel. Te Gek !? is op 6 jaar tijd uitgegroeid tot een begrip, niet alleen in de gezondheidszorgsector maar ook op maatschappelijk vlak. Op zondag 20 februari 2011 start om 15u een éénmalig groot Te Gek!?-concert in de AB te Brussel.  Muzikanten uit De Laatste Showband begeleiden de meeste artiesten uit de vierde en nieuwe Te Gek!? Cd: Yevgueni, Customs (de stem), Neeka, Meuris, Willy Willy & Isolde Lasoen, Hannelore Bedert, Freaky Age, Jan Hautekiet, Isbells, Helmut Lotti & Walter De Buck. Presentatie : Marcel Vanthilt. Tickets kosten €16 in voorverkoop of €19 aan de kassa. Online te bestellen via www.abconcerts.be. De CD kost €15. Te bestellen via de bestelbon. Ludo Vangilbergen

28  overhoop 02/11

Er is veel veranderd in de psychiatrie, zeggen de mensen, en ze hebben gelijk. Ze bedoelen: er is veel verbeterd, en opnieuw hebben ze gelijk. Vroeger als je ‘gek’ was, dan sloten ze je op. Of ze stopten je dagen in een bad opdat je zou kalmeren. Op den duur was je kalm.Je was zelfs murw en apatisch. Vandaag zijn er medicijnen en therapieën, en het woord ‘gek’ wordt minder lichtvaardig gebruikt. De vraag wordt gesteld: wat betekent dat eigenlijk ‘gek’? Gek genoeg is de stilte dikwijls gebleven, de stilte waarin over ‘gekte’ niet kan worden gepraat, en ook niet over angsten en paranoïa, over pijn in hart of kop. En kan er al worden gepraat, dan wordt er dikwijls niet geluisterd. Het ‘Te Gek !?’ project wil de stilte verbreken. Laat de muziek losbarsten opdat straks het praten kan beginnen. Het échte praten en het échte luisteren, ook over wat zich moeilijk laat bespreken of beluisteren. Vooral over dat. Praat erover. Luister ernaar. Doorbreek het taboe. Kristien Hemmerechts & Guy Swinnen, meter en peter van het project.

win vrijkaarten voor het “TeGek!?-concert” Overhoop geeft 5x2 vrijkaarten cadeau. Wil je die winnen? Stuur dan een e-mail naar tegek@overhoop.be en geef een antwoord op de vraag: in welk jaar vertrokken de laatste grauwzusters uit het klooster aan de Vestenstraat in Diest?


o i d u t s n e d n o c e s 0 0 10

bijbel  een thema verhaal datuitvoortleeft het slop

DE BERGREDE

Je ja moet ja zijn, en je neen, neen. En al wat je daar nog aan toevoegt, is helemaal niet goed.

Fragmenten uit het evangelie van de zondagen: 13, 20 en 27 februari, 6e, 7e en 8e zondag door het jaar, A-cyclus

Het leven is meer dan eten en het lichaam is meer dan de kleren.

Maak je niet bezorgd om de dag van morgen want de dag van morgen zorgt voor zichzelf.

Begin niet te vechten met iemand die je kwaad heeft gedaan.

Als je rechterhand foute dingen doet, hak haar dan af en gooi haar weg. Het is beter voor jou dat je een hand mist, dan dat heel jouw lichaam naar de hel gaat.

Als je houdt van de mensen die jou liefhebben, welk loon verdien je dan?

overhoop 02/11 10/10  29  29


thema  uit het slop Uitspraken van Jezus

s t u 1000 s dio

econden

Op de vorige bladzijde staan allemaal uitspraken van Jezus. Kies de uitspraak die je het beste vindt en schrijf hem over op een tekenblad dat je mooi versiert. Hang die uitspraak daarna op in een plaats waar je regelmatig komt.

Woordslang

wist je dat?

30  overhoop 02/11

een berg in de bijbel een bijzondere plaats is. Het is de plaats waar God en de mens elkaar kunnen ontmoeten. In het Oude Testament staat dat God tien woorden gaf aan Mozes op de berg Sinaï. In het Nieuwe Testament schreef Matteüs dat Jezus op een berg de mensen toesprak die Hem volgden.

correctiesleutel bemin god boven alles en bemin je naaste als jezelf

Tekst: Chantal Leterme

Als je in deze woordslang de namen van de apostelen schrapt, dan krijg je de kortst mogelijke samenvatting van al wat Jezus gezegd heeft.


bijbel  vrouwen aan het woord (11)

Konings vrouwen

O

p het tijdperk van de Rechters volgt de tijd van de Koningen. Samuël, de laatste Rechter-profeet zalfde Saul tot eerste koning over Israël. Zijn koningschap duurde twintig jaar, maar Saul is de geschiedenis ingegaan als de krijgsman die het altijd weer aan de stok had met de Filistijnen. Mettertijd zal Samuël hem verstoten en de jonge David uit Betlehem tot tweede koning over Israël zalven. Als knaap verslaat David de reus Goliat waarna de bijbel het volgende vertelt.

overhoop 02/11  31


bijbel  vrouwen aan het woord (11)

‘Bij de intocht van het leger, toen David terugkeerde van zijn overwinning op de Filistijn, liepen in alle steden de vrouwen zingend en dansend uit om koning Saul feestelijk in te halen met muziek van tamboerijnen en rinkelbellen. Opgetogen zongen ze: ‘Saul versloeg ze bij duizenden, David bij tienduizenden’. Saul ergerde zich aan dit lied en werd woedend: ‘David geven ze er tienduizenden en mij maar duizenden. Nog even en ze geven hem het koningschap!’ Zijn halve leven zal David moeten vluchten voor de woede van de waanzinnige Saul die hem blijvend naar het leven staat.

Michal Intussen was David vijfentwintig geworden. ‘Saul zei tegen David: ‘Hier is mijn oudste dochter Merab. Ik bied je haar als vrouw aan, op voorwaarde dat je in mijn dienst je heldhaftigheid blijft tonen en voor de HEER ten strijde trekt’ - want hij dacht bij zichzelf: ik hoef hem niet zelf om het leven te brengen, laten de Filistijnen dat maar doen. David antwoordde: ‘Wie ben ik en wat heeft mijn familie, de verwanten van mijn vader, in Israël te betekenen dat ik een schoonzoon van de koning mag worden?’ Toen de dag was aangebroken dat Merab, de dochter van Saul met David in het huwelijk zou treden, werd ze uitgehuwelijkt aan Adriël uit Mechola. Ondertussen was Sauls dochter Michal op David verliefd geworden. Saul hoorde hiervan en het kwam hem goed uit. Ik bied hem Michal als vrouw aan, dacht hij. Als hij zich door dat aanbod laat verlokken, kunnen de Filistijnen hem om het leven brengen. Tegen David zei hij: ‘Je kunt alsnog mijn schoonzoon worden, door met mijn tweede dochter te trouwen’. (1 Samuël 18,17-21) Als bruidsschat neemt Saul genoegen met de voorhuid van honderd Filistijnen. Waarop David uitrukt en niet honderd, maar tweehonderd Filistijnse voorhuiden aan de voeten van Saul komt neerleggen. ‘Saul gaf hem zijn dochter Michal tot vrouw.’ Toch blijft Saul David verder belagen. Op een nacht stuurt hij mannen naar Davids huis die hem ‘s ochtends moeten opwachten en doden. Maar Michal laat hem door een venster ontsnappen, neemt het beeld van de huisgod, omwindt zijn kop met geitenhaar, stopt hem in bed en laat

32  overhoop 02/11

haar vader weten dat haar man ziek is. Ondertussen is David veilig aangekomen in Rama waar hij in het profetenhuis van Samuël onderdak krijgt. Eenmaal het bedrog ontdekt, wordt Michal door vader Saul uitgehuwelijkt aan Palti, de zoon van Laïs uit Gallim. Na de dood van Saul zal David, intussen zelf koning, bij Isobet, de zoon van Saul, zijn vrouw terug opeisen. ‘Geef me mijn vrouw Michal terug, die ik als bruid verworven heb voor de voorhuid van honderd Filistijnen. Isobet liet Michal ophalen bij haar man Paltiël, de zoon van Laïs. Haar man ging met haar mee en volgde haar in tranen tot aan Bachurim’. (2 Samuël 13,14-16) Toch loopt het grondig fout tussen David en Michal. Na de inname van Jeruzalem laat David de ark van het verbond overbrengen naar een tent bij de Davidsburcht. ‘Vol overgave danste hij voor de HEER, slechts gekleed in een linnen priesterhemd. Toen de ark de Davidsburcht werd binnengedragen, stond Michal, de dochter van Saul, al op de uitkijk bij haar venster. Ze zag koning David dansen en springen voor de HEER en haar hart vulde zich met minachting.’ Wanneer na de plechtigheid iedereen huiswaarts keert, ‘kwam Michal hem tegemoet en zei: De koning van Israël heeft zich vandaag wel bijzonder waardig gedragen. Als de eerste de beste dwaas heeft hij zich voor de ogen van zijn slavinnen en onderdanen ontbloot’. David legt haar uit dat hij zich enkel wou vernederen voor de HEER die hem tot koning had uitverkoren. De daaropvolgende slotzin is vernietigend: ‘Michal, de dochter van Saul, zou kinderloos blijven tot op de dag van haar dood’. (2 Samuël, 6,14-23) Droeviger lot was voor een bijbelse vrouw ondenkbaar.

Abigaïl In de woestijn van Paran woonde een zekere Nabal met zijn vrouw Abigaïl. Op de vlucht voor Saul kwam David er met zijn mannen in de buurt en vroeg om mondvoorraad voor de hele groep. Maar de schatrijke Nabal weigerde en als vergelding roept David zijn mannen te wapen om met Nabal af te rekenen. Toen Abigaïl dat te weten kwam, liet ze vlug ‘tweehonderd broden, twee zakken wijn, gedroogd vlees van vijf schapen, vijf schepel geroosterd graan, honderd


bijbel  vrouwen aan het woord (11)

plakken rozijnen en tweehonderd plakken gedroogde vijgen op ezels laden’. Zo reed ze op haar ezel de mannen van David tegemoet. En om een lang verhaal kort te maken, de gaven worden in dank aangenomen, Nabal bezwijkt aan een hartaanval en David ‘stuurde boden naar Abigaïl om haar ten huwelijk te vragen. In Karmel aangekomen, zeiden Davids knechten tegen Abigaïl: ‘David heeft ons gestuurd om u te vragen zijn vrouw te worden’. Abigaïl knielde neer, boog diep voorover en zei: ‘Ik ben uw dienares. Ik ben bereid de slavin te zijn die de voeten wast van de dienaren van mijn heer’. Snel maakte ze zich klaar om te vertrekken. Toen reed ze op haar ezel, met vijf slavinnen in haar gevolg, achter de boden van David aan en werd zijn vrouw. Hij had ook Achinoam uit Jizreël tot vrouw genomen. Zij beiden waren nu zijn vrouw’. (1 Samuël, 25) Waarom wordt Michal niet vermeld?

Ach, dat de helden in de oorlog moesten vallen! Jonatan ligt gesneuveld op de heuvels. Het verdriet verstikt me, Jonatan, je was mijn broeder en mijn beste vriend. Jouw liefde was mij dierbaar, meer dan die van vrouwen. (2 Samuël 1,24-26)

En weer zoekt Saul. Met zeshonderd man plus hun vrouwen en kinderen vlucht David naar het land van de Filistijnen waar koning Achis het hele gezelschap in Siklag laat wonen en David als zijn persoonlijke lijfwacht aanstelt. Maar tijdens een afwezigheid van David en zijn mannen vallen de Amalekieten de stad aan en voeren alle vrouwen en kinderen gevankelijk mee. ‘Ook de beide vrouwen van David waren verdwenen: Achinoam uit Jizreël en Abigaïl, de vroegere vrouw van Nabal’. David zet de achtervolging in en ‘alles wat de Amalekieten hadden weggeroofd, viel nu in Davids handen: ook zijn beide vrouwen bevrijdde hij’. (1 Samuël 30,1-20)

En let wel: ‘Na zijn komst in Hebron nam David nog meer vrouwen en bijvrouwen, afkomstig uit Jeruzalem en kreeg hij nog meer zonen en dochters’. (2 Samuël 5,13) Een echte liefhebber, die David.

Na de dood van Saul vestigde David zich in Hebron waar hij in het jaar 1020 v.C. - op veertigjarige leeftijd - door alle stammen als koning werd erkend. Daar kreeg hij zes zonen: ‘De oudste was Amnon, een zoon van Achinoam uit Jizreël; de tweede was Kileab, een zoon van Abigaïl, de derde was Absalom, een zoon van Maächa, de vierde was Adonia, een zoon van Chaggit; de vijfde was Sefat, een zoon van Abita, en de zesde was Jitream, een zoon van Davids vrouw Agla’. (2 Samuël 3,2-5)

Agnes Lameire

Sauls kinderen Jonatan was de oudste zoon van Saul, Esbaal was de jongste en ergens tussenin was er ook nog Isobet. Merab en Michal waren zijn dochters, maar van een moeder als vrouw van Saul is nergens sprake. Jonatan kennen we als boezemvriend van David die, als hij verneemt dat Jonatan samen met zijn vader in de strijd tegen de Amalekieten is gesneuveld, dit weergaloos en ontroerend klaaglied aanheft: ‘O dochters van Israël, treur om Saul! Rijk bewerkt scharlaken gaf hij je te dragen, door hem werd je getooid met sieraden van goud.

overhoop 02/11  33


inspiratie  open ogen

Schilder van de stilte

H

et voorbije jaareinde toonde een mooie expositie in Londen het werk van de grote Italiaanse stadsschilder Canaletto. Het Paleis voor Schone Kunsten in Brussel, Bozar, brengt dit voorjaar schitterende werken van Vlaamse en Venetiaanse schilders samen in een soort van confrontatie. Bij die gelegenheid hangen er ook enkele bijzondere schilderijen van Canaletto te kijk, meteen een gelegenheid om zijn meesterschap te bewonderen.

dus zien door de ogen van de schilder is een stad in verval. Toch was Venetië aan het begin van de achttiende eeuw net een centrum van kunst en cultuur. Canaletto schept als het ware mee het legendarische Venetië van de zwarte gondels en de glorierijke optochten op het water. Zijn beste werken dateren uit de eerste helft van zijn loopbaan.

Giovanni Antonio Canal (1697-1768), beter bekend als Canaletto, was een Italiaanse kunstschilder uit Venetië. Deze meester werd internationaal gewaardeerd als schilder van zogeheten Vedute, stadsgezichten. Hij begon deze werken te schilderen voor Engelse reizigers die de Grand Tour maakten, een reis langs de mooiste monumenten van het zuiden van Europa en een verplicht nummer voor rijke Britten van de hogere stand. Het woord ‘toerist’ is hiervan afgeleid.

Het meesterschap van Canaletto bestond erin dat hij ter plaatse ging schilderen (en niet in een atelier) en alle mogelijke details weergaf. Dat werd zo geapprecieerd dat hij ook in Londen en Dresden gevraagd werd om er stadsgezichten te komen maken. Acht jaar lang was hij weg uit de stad die hem beroemd zou maken en werkte hij in Engeland. Dankzij hem kijken wij binnen in de achttiende eeuw. Voor veel mensen is hij de perfecte schilder van details zoals ze zijn in het echt. Zijn stijl, die hij overigens niet zelf had uitgevonden, maar van Hollandse schilders had geleerd, werd door weer anderen nagevolgd.

Canaletto penseelde als het ware een soort postkaarten van zijn geboortestad. Venetië was echter al op z’n retour. De stad, die ook toen al helemaal in het water lag, had niet meer de economische en militaire kracht van weleer. Wat we

Kunstkenners hebben de voorbije jaren Canaletto ‘ontmaskerd’. Hij schilderde niet zozeer de realiteit, maar schiep een nieuwe werkelijkheid op doek. Heel mooi zijn bijvoorbeeld het licht en de wolken die hij schildert. Dat

34  overhoop 02/11


Marc Meirsman

Onder invloed? In het zuiden van Mexico leven onder andere de Zoque, een indiaans volk waarvan het aantal wordt geschat op ongeveer 86.000, voornamelijk landbouwers. Elk jaar houden zij een godsdienstig ritueel in de grot Cueva del Azufre (in de staat Tabasco). Het gaat om een eeuwenoude traditie waarbij vissen verdoofd worden met een mengsel waarin giftige bladeren van de tropische plant Lonchocarpus urucu, een soort peulvrucht, verwerkt zijn. De stof in deze planten is giftig voor insecten, vissen en overige huisdieren. Met dit gebruik smeken de stamleden de goden om regen. De vissen die aan het ritueel worden onderworpen, zijn de Poecilia Mexicana uit de familie van de levendbarende tandkarpers.

zie je goed op het indrukwekkende Il Canal Grande da Palazzo Balbi uit 1730, dat thans in Brussel te zien is. Het opent als het ware een perspectief dat je ter plaatse nooit kunt hebben. Het meest mysterieuze is dat Canaletto een schilder van de stilte is. Wellicht komt dat doordat er altijd waterpartijen te zien zijn. Maar het is vooral de sfeer die het doet. Neem nu opnieuw bovengenoemd schilderij van het Canal Grande. De gondeliers lijken in stilte hun werk te doen. Als je al een geluid bij dit werk kunt bedenken, is het het geklots van water. De kijker (en dus eigenlijk de schilder) lijkt vanaf een afstand alles te overschouwen. Zo bekeken is Canaletto niet zozeer de schilder van de stad, maar van de stilte.

Wat blijkt nu? Amerikaanse wetenschappers melden in het tijdschrift New Scientist dat onderzoek heeft aangetoond dat de vissen zich hebben aangepast aan de tradities van de Zoque. De leuke beestjes hebben blijkbaar in alle stilte door de jaren heen geprofiteerd van het plaatselijk godsdienstige ritueel. Onderzoekers verzamelden vissen uit verschillende gebieden en onderwierpen de dieren aan het gif. De vissen uit de grot in Tabasco raakten minder snel verdoofd door het gif dan hun soortgenoten die elders leven. Voor de wetenschappers is het duidelijk dat er een sterke band bestaat tussen de natuur en de lokale cultuur. Het onderzoek vormt voor hen tevens een bewijs dat de mens een invloed kan hebben op de evolutie van een andere soort.

Erik De Smet In de eerste brief van Petrus (3,10-11) staat het volgende: Venetiaanse en Vlaamse meesters, tot 8 mei in Bozar, Brussel

‘Wie het leven liefheeft en gelukkige dagen wil genieten, moet zijn tong weerhouden van het kwade en zijn lippen van het spreken van bedrog. Hij moet het kwade mijden en het goede doen, vrede zoeken en die nastreven’. Mogen we hieruit besluiten dat de mens ook invloed kan hebben op de eigen soort?

overhoop 02/11  35


bijbel  een verhaal dat voortleeft

Zo klein in die grootse tempel

(Lucas 2,22-38)

In hun ‘ouvertures’ op hun evangelie (zie ook: ‘een verhaal dat voortleeft’ in overhoop december 2010 en januari 2011) vertellen Matteüs en Lucas over ‘het begin’ van Jezus’ leven: zijn ontvangenis, zijn geboorte en zijn ‘verborgen’ jaren. In prachtige en aangrijpende verhalen, soms vertederend, en tegelijk soms brutaal realistisch, laten zij het ‘mysterie’ van het leven van Jezus, van zijn echte menselijkheid én van zijn goddelijke diepte, van zijn uiteindelijke verwerping én van zijn verheerlijking, op onovertroffen wijze aanvoelen en oplichten. Ook het volgende verhaal, bekend en ‘versleten’ als ‘de opdracht in de tempel’, en voorgelezen in de liturgie van Lichtmis (2 februari), wil onze ogen, onze uiterlijke en innerlijke ogen, openen voor het ‘mysterie’ van Jezus’ leven. Toen de tijd was aangebroken dat ze zich overeenkomstig de wet van Mozes rein moesten laten verklaren, brachten Jozef en Maria het kind naar Jeruzalem om Hem aan de Heer aan te bieden, zoals is voorgeschreven in de wet van de Heer: ‘Elke eerstgeboren zoon moet aan de Heer worden toegewijd’. Ook wilden ze het offer brengen dat de wet van de Heer voorschrijft: een koppel tortelduiven of twee jonge gewone duiven. Een alledaags gelovig Joods koppeltje! Met hun eerstgeborene op weg naar die grootse tempel van Jeruzalem! Om de voorschriften van de Wet te vervullen. Ik zie ze wat verloren en onder de indruk op dat grote tempelplein lopen, uitkijkend naar een koppel tortels of twee jonge duiven. Ik word stil. Ik kijk. Ik luister met mijn ogen.

36  overhoop 02/11


bijbel  een verhaal dat voortleeft Neem je tijd e n leef je in. Durf het aan e n laat het jouw verhaal worde n ... het doet je lev en!

Ik probeer me in te leven. Dat jonge stel, gelukkig met hun baby, in die grootse tempel van Jahweh. Wat gaat er in hen om? Met deze lieve zuigeling die de Heer zelf hen geschonken heeft, komen ze in het huis van de Heer. ‘Om Hem aan de Heer aan te bieden’. En‘om zich rein te laten verklaren’. Zo paradoxaal! Een doodgewoon gelovig stelletje! Piepjong nog. En verder niets speciaals! Vreemd toch! Of juist niet? Geen mens die er van opkijkt als Hij in het huis van zijn Vader komt! Of toch wel? Er woonde toen in Jeruzalem een zekere Simeon. Hij was een rechtvaardig en vroom man, die uitzag naar de tijd dat God Israël vertroosting zou schenken, en de heilige Geest rustte op hem. Het was hem door de heilige Geest geopenbaard dat hij niet zou sterven voordat hij de Messias van de Heer zou hebben gezien. Een oude wijze man met de mildheid van de ouderdom en de stille wijsheid van Gods Geest in zijn hart. Een man van verlangen en vertrouwen. Een man van hoop en verwachting. Gedreven door de Geest kwam hij naar de tempel Herken je het? Soms besef je plots dat je ergens heen moet, of dat je iets moet aanpakken, of dat je een streep onder iets moet trekken, of dat je… weet ik veel wat, zonder dat je nog twijfelt. Je weet gewoon: ik moet dit nu doen. Zo komt Simeon naar de tempel ‘gedreven door de Geest’. en toen Jezus’ ouders hun kind daar binnenbrachten om met Hem te doen wat volgens de wet gebruikelijk is, nam hij het in zijn armen en loofde hij God met de woorden: ‘Nu laat U, Heer, uw dienaar in vrede heengaan, zoals U hebt beloofd. Want met eigen ogen heb ik de redding gezien die U bewerkt hebt ten overstaan van alle volken: een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen en dat tot eer strekt van Israël, uw volk’.

Ik zie de oude Simeon daar staan, in die immense tempel, met het kind in zijn armen. Hij ‘ziet’ wat niet te zien is! Hij ‘ziet’ wie dit kind is, wat het betekent voor zijn volk en voor de hele wereld: redding en licht! Een grote innerlijke vrede komt over Simeon:‘Laat nu, Heer, uw dienaar in vrede heengaan’. Maar langs hem ‘verkondigt’ Lucas aan elke lezer van zijn evangelie, ook aan ons: dit kind, uit Israël geboren, betekent redding en licht voor de hele wereld. Toch is er uiterlijk niets anders te zien dat die ontroerde oude man met een boreling in zijn armen, samen met de ouders van het kind, kleine mensen, verloren in de grootsheid van de tempel van Jeruzalem. Zijn vader en moeder waren verbaasd over wat er over Hem werd gezegd. Net zoals bij de boodschap van de engel aan Maria, bij het bezoek van de herders, bij de aanbidding van de drie magiërs, bij de woorden in de dromen van Jozef: verbazing, vragen, wat betekent dit? hoe kan dit? elkaar aankijken, niet verstaan, de woorden meedragen, ze overwegen bij zichzelf, ze in het hart bewaren, en… verder gaan! Simeon zegende hen en zei tegen Maria, zijn moeder: ‘Weet wel dat velen in Israël door Hem ten val zullen komen of juist zullen opstaan. Hij zal een teken zijn dat betwist wordt, en zelf zult u als door een zwaard doorstoken worden. Zo zal de gezindheid van velen aan het licht komen’. Konden Maria en Jozef dit begrijpen? Het konden voor hen niets anders dan raadselachtige en vreemde woorden zijn. Maar ze hoefden het ook niet te begrijpen. Het is Lucas die in het begin van zijn evangelie de oude wijze Simeon aan de lezer laat zeggen wat die Jezus - dat nu nog zo kwetsbare en weerloze kind - zal betekenen. En net zoals Maria en Jozef staan wij er stil verbaasd bij en vragen ons af: wie is toch dit kind? Marc De la Marche sj

overhoop 02/11  37


Over the edge 389 blz - € 18,95 ‘Over the edge’ is een boek dat een beangstigend zwart stuk van de maatschappij presenteert. Het gaat over de jeugd en over een jongen die in de criminaliteit terechtkomt. Het boek wil vooral de jeugd waarschuwen voor de gevaren die de huidige maatschappij kent en doet dat op een choquerende wijze.

Ouders zonder voorbeeld Herkenning voor vaders en moeders die als kind een ouder verloren 160 blz € 22,90 De auteurs van dit boek hebben honderden ervaringsverhalen verzameld van ouders die als kind een of beide ouders verloren, of zelf afgestaan werden voor adoptie. In dit boek staan talloze citaten waarin ouders met een vroeg verlies zich zullen herkennen. Beide auteurs verloren zelf ook op jonge leeftijd een ouder.

De spiritualiteit van je kind 208 blz. - € 15,90 Dit boek geeft leerkrachten, catecheten en vooral ouders inzicht in de vele verschijningsvormen van spiritualiteit bij kinderen. Praktische tips helpen om thuis, op school of in de kerkelijke omgeving speels met kind en geloof om te gaan en de gevoeligheid voor spiritualiteit te verfijnen.

Liefde is een werkwoord Spelregels voor je relatie 243 blz. - € 19,50 De bestseller ‘Liefde is een werkwoord’ is door de jaren uitgegroeid tot hét referentiewerk bij uitstek voor vele duizenden mannen en vrouwen die dagelijks willen werken aan hun relatie. Een ideaal geschenk voor Valentijn, verloving of huwelijk enz…

Bestelformulier

TERUGFAXEN NAAR: 015 28 07 01 OF VERZENDEN NAAR: KERK EN WERELD vzw, KORTE SCHIPSTRAAT 16, 2800 MECHELEN

AL DE DAGEN VAN ONS LEVEN

€ 25,00

ex

MIJN FAMILIESPEL

€ 12,50

ex

OUDERS ZONDER VOORBEELD

€ 22,90

ex

LIEFDE IS EEN WERKWOORD

€ 19,50

ex

DE SPIRITUALITEIT VAN JE KIND

€ 15,90

ex

OVER THE EDGE

€ 18,95

ex

postcode:

Alles begint in het gezin

€ 15,95

ex

gemeente:

CD TE GEK!?

€ 15,00

ex

klantennummer (zie adresetiket):

DE ANDERE MOEDER. HET JAAR DAT HAÏTI BEEFDE € 15,00

ex

€ 2,20

ex

naam: straat & nr:

VASTENBROCHURE ‘40 dagen kuren’

COLOFON jaargang 91, nr. 2 Overhoop (voorheen Bezinningsblad) is een uitgave van Kerk&Wereld, Korte Schipstraat 16, 2800 Mechelen. Hoofdredacteur: Ludo Vangilbergen Redactie: Gaby Baum, Chris Blanckaert, Robert Ceusters sj, Hilde Dejonghe, Myrjam De Keyser, Marc De la Marche sj, Walter Fabri sj, Agnes Lameire, Chantal Leterme, Marc Meirsman, Johan Pauwels, Mia Verbanck. Medewerkers: Erik De Smet, Marcel Gevaert, Peter en Thomas Van Rompuy, Michel Vermeersch. Redactieadres: Korte Schipstraat 16, 2800 Mechelen, T 015 280702, redactie@overhoop.be V.U.: Ludo Vangilbergen

38  overhoop 02/11

ABONNEMENTSPRIJS Een jaarabonnement op overhoop (11 nummers) kost in België 23 euro. Lezers in Nederland betalen 27 euro. Een jaarabonnement op overhoop plus (magazine plus gebedskaarten) kost 25,5 euro. Lezers in Nederland betalen 29,5 euro. U krijgt een korting als u meerdere abonnementen tegelijk koopt. Neem daarvoor contact op met onze abonnementenservice. ADVERTEREN Overhoop wordt gelezen door mensen die zinvol en consequent willen leven. Ze hebben geen boodschap aan de laatste nieuwe trends, maar zijn op zoek naar eerlijke producten en een hartelijke dienstverlening. Hebt u hen iets aan te bieden? Adverteer dan via overhoop. Neem contact op met Ludo Vangilbergen, 015280700 of ludo.vangilbergen@overhoop.be


v a s t e n b r o c h u r e 2 011 gedrukt op gerecycleerd papier

Vastenbrochure Kiezen en delen - 40 dagen kuren 100 blz. - € 2,20 Heb je ook wel eens het gevoel op te zijn? Zoek je een middel om weer in balans te komen? Een verblijf in een luxe kuuroord is dé manier om nieuwe energie op te doen, je lichaam te reinigen en op verhaal te komen.

kiezen en40delen dagen kuren cover-1222.indd 1

23/12/10 13:57

zate rdag 9 ap ril



Volgende maand in overhoop

ng onteigeni had; weet van ik geen . a hadden plan waar in de zin Jeremi mij een slachtonthulde n uit Anatot naar de De Heer de manne lam dat hadzien wat als een mij dit plan hij liet mij argeloos vellen, was ik zo dat ze tegen vruchten Daarvóór wist niet met al zijn geleid. Ik wordt zijn bank wordt wij die boom pen, dan ed: ‘Laten n wegkap den gesme der levende het land d.’ hem uit genoem rechter, meer ardige naam nooit n, rechtva op hen e machte dat u zich van de hemels ndt, laat mij zien ‘Maar, Heer doorgro en nieren voor.’ u die hart mijn zaak U leg ik al wreekt. boom met men mijn n: zo heeft it gestole voor, want mijn identite ik mijn zaak heeft men U leg stern geveld, dan er talrijker , zijn vruchte scherm, ants, snacks op het ken, deodor nen merken smartvan frisdran Er versche ters, tablets, van de hemel: compu aan ders, het mom ren zijn sta’s, waspoe besteding onder ijn. ijn, zielenp auto’s, tandpa klein, vrijetijds ijn, maagp groot en tegen hoofdp phones, eren en pilletjes ja, dat consum quality time, ent was, de mensen een consum lijken op p dat ik mogelijk Ik begree zo goed was, en doel. hoogste mijn roeping ek van spots, mijn een plakbo uit de reclame wie werd ik it, zeggen identite en ik zal ik een nieuwe wat je koopt, Zo kreeg “zeg mij en logo’s, merken achstilstaan je bent”. en omdat iegeen was, en prestat ik geword flexibel, zijn wie tief zijn, En om te ik produc renten zien. is, moest als concur teruitgaan mijn ik mensen apt, werden richt, moest n weggek naam nooit levende land der mijn ware ik uit het , en werd God. Zo werd teit gedood , beeld van en creativi Beste voor mensen fantasie d: mens Paulu meer genoem s, je bent wel een lepe kerel. Eerst doe je alsof je me wilt en dan schotel troosten je me als niemand voorbeeld minde r voor de mens dan Abraham, die alles met niets achte .indd 33 in zijn hande rliet, nder-1130 vastenkale met n, niets enkel een in zijn belofte, en met hardnekkig zakken, zijn vertro in zijn hoofd uwen op die de Paulus doden God , levend en in het aan de leven roept maakt Rome wat niet inen: bestaat. Kende Gods beloft Abraham schokgolven zo krach e is niet geldig tig als alleen voor wie die welke Zou zijn de wet heeft, vandaag geloof maar ook overei door onze te midde God vertro ook voor wie nd n de klimaa wereld blijven op gaan? uwt. gische als tcrisis, crisis, de econo hij zou moete de energ n leven Kerk en mische Denk aan iecrisis God weet crisis, , de voeds Abraham, de ecolowelke vader elcrisis die de crisissen van ons , de crisis Zou hij allen is. nog? Hij vertro in de snapp en dat uwde dat onze het op op God die de krachten ons weegt doden en dat levend en in het we vrezen ons soms dreige , leven roept maakt n te verlate dat een niet meer niet besta wereld wat mogelijk n, , zwang at. is?   er van belofte, Ach Paulu En zijn s, ’t is geloof waar, ik Ik sparte verzwakte toen hij, heb het l zo hard niet ongeveer nog niet ik kan. Maar is opgeg jaar oud, honde dat een even. rd voldoe besefte Zal het nde dat krachten mij als een daad daad van vertro hem hadde zijn kend? verlate uwen? van gerec n n en Sara htigheid niet langer vrucht worde baar was. n toege reHij was ervan overtu God bij igd dat machte was te wat hij doen had beloo fd, en werd hem dat als gerechtighe een daad van id toege rekend .

(on)ge vertrou schokt wen

vastenka

lender-11

30.indd

De veertigdagentijd is zo’n kuuroord. Het ligt vlakbij. Deze brochure wijst je de weg. Veertig dagen kuren. Veertig dagen tijd en ruimte om je leven door te lichten; om te leven met aandacht; om uit de vele impulsen te kiezen wat je belangrijk vindt; om de relaties in je bestaan te herijken en te herstellen; de relaties met je medemens (dichtbij én veraf), met de koortsige aarde, met jezelf, met God.

ag rt terd aa za m 19 23/12/10

12:06

12

23/12/10

14:27

bezorg mij

Satan in de woestijn

overhoop

naam: straat & nr: postcode: gemeente:

EX. PROEFABONNEMENT ‘OVERHOOP’ 3 nummers voor slechts 5 euro (NL 8euro)

EX. ABONNEMENT ‘OVERHOOP’ 11 nummers voor slechts 23 euro (Nederland: 27 euro)

EX. ABONNEMENT PLUS ‘OVERHOOP’ 11 nummers overhoop + gebedskaarten van de maand voor slechts 25,50 euro (Nederland: 29,50 euro)

TERUGFAXEN NAAR: 015 28 07 01 OF WWW.OVERHOOP.BE/ABONNEREN

Een zinderend continent

Thuiskomen

ABONNEMENTENSERVICE

De abonnementenservice van overhoop wordt verzorgd door Anne Vercauteren, Lut Massant en Hilde De herdt. U kunt hen op werkdagen bereiken tussen 9.00 en 17.00 uur op het nummer 015 280700 (e-mail: abonnementen@overhoop.be, fax: 015 280701). Bij correspondentie duidelijk naam en adres vermelden aub.

overhoop 02/11  39


thema  uit het slop

Tips voor Spiritrips MUSEUMBEZINNING Zaterdag 5 februari, 10.00 tot 16.30 uur. We brengen deze dag kijkend en biddend door in het Museum voor Schone Kunsten, Citadelpark, Gent. Afspraak aan de ingang van het museum 10.00 uur. Geleid selectief bezoek in de vaste collectie. Kijksleutels worden aangereikt. Hoe kan je met of vanuit een schilderij of een beeld bidden? Ieder maakt vervolgens een eigen selectie en neemt de tijd om erbij te vertoeven. Persoonlijke werktijd. (Deelnemers brengen daarvoor een plankje of ondersteuningskaft, papier en wat schetsmateriaal mee.) Namiddag vrij voor lunch ter plaatse of in de buurt. Verder selectief bezoek en deelronde over de voormiddag. Persoonlijke tijd. We sluiten af rond 16.30 uur. Begeleider: Walter Fabri sj. € 7,00 of € 6,00 euro (inwoners van Gent en 55+). Inschrijven via 09 226 52 26 of info@oudeabdij.be en door het gepaste bedrag over te schrijven op rekening BE11 447-8630601-48 (KREDBEBB) van de Oude Abdij, Drongenplein 26-27, 9031 Drongen met vermelding: Museumbezinning.

GEZINSDAG: HOOP? HOOP! Zondag 6 maart 10.00 uur spreekt Vicaris Koen Vanhoutte (Brugge) over de bron van onze hoop, de Eucharistie, en hoe we er thuis kunnen van leven. In de namiddag getuigenissen en tips, afgewisseld met ontspannende momenten. Opvang voor de allerkleinsten, peuters en kleuters. Kinder- en tienerprogramma. Eucharistie: 16.00 uur. Plaats: Edugo Slotendries, Oostakker  (parking St.-Jozefstraat 1). Breng een picknick mee, wij zorgen voor drank. Tijdig inschrijven kan door uw naam en adres te mailen; alsook de namen en leeftijden van de deelnemende kinderen: mariakefas@gmail.com of bel 09 228 09 56.

WERELDJONGERENDAGEN MADRID 2011 Op de Emmanuelroute zijn 100 plaatsen beschikbaar voor Vlaamse jongeren geboren tot 1995. 11-14 augustus zijn we in Paray-le-Monial, 15 augustus in Lourdes, 16-21 augustus in Madrid. Inschrijven kan op www.wereldjongerendagen2011.be

40  overhoop 02/11


overhoop februari 2011