Page 1

overhoop s e p t e m b e r

vrij

en

blij

2 0 0 9

KAN GOD SPREKEN? DE EERSTE ONTMOETING VERANDERDE HET LEVEN VAN PETRUS INTERVIEW MET JEF COLRUYT

e r v a r e n 路 o n t m o e t e n 路 g e l o v e n overhoop-sept09-0810.indd 1

8/11/09 12:17:24 PM


Altijd vakantie ‘Bedankt voor de fijne vakantie’, zei ons Joke net voor ze ging slapen op de dag na onze gezinsvakantie. Kan je je als ouder iets mooiers dromen?

Affiche van de maand

In september bidden we met de wereldkerk opdat het woord van God beter gekend, geaccepteerd en beleefd wordt als bron van vrijheid en vreugde.

Gebedskaarten Maandelijks een gebed bij het thema, een morgengebed, een gebed op een rustig ogenblik, een kindergebed en een avondgebed. Een reeks (12) gebedskaarten voor 2009 kost € 2,75. Wie een abonnement plus neemt (zie p. 38), ontvangt de maandelijkse gebedskaart als bijlage bij overhoop. Viering en gebedsmoment Een viering bij het thema van de maand en een gebedsmoment om een vergadering of bijeenkomst te openen, kun je downloaden via: www.overhoop.be Je kunt ze ook ontvangen in je mailbox na aanvraag via info@kerkenwereld.be Je kan de viering op verschillende plaatsen in Vlaanderen zelf meemaken, bijvoorbeeld op 16 september om 19.30u in de St.-Stefanuskapel Wereld-Missiehulp, Provincieweg 400 in Boechout (zie Tips voor Spiritrips op p. 40).

We hebben in juli inderdaad een mooie tijd beleefd aan de Côte d’Azur, in de buurt van Fréjus en Saint-Raphaël. We waren nog eens twaalf dagen aan één stuk dag in dag uit met z’n zessen samen: samen in zee gezwommen, in het zwembad gestoeid, geluierd, tafeltennis gespeeld, gekaart en uitstapjes gemaakt. En lang aan tafel gezeten, met wat vlees op de barbecue en een lekker wijntje op de tafel. Twaalf dagen vrij om van elkaars gezelschap (en de zon) te genieten. Twaalf dagen die op de tijdslijn van mijn geheugen ingekleurd zijn met onversneden geluk. En toch was onze vakantie in het begin niet meer dan een woord: onze vraag aan Tineke (19 jaar) en Joke (18 jaar) of ze nog met ons mee wilden gaan, hun eis voor zon en zee, en de Eurocampcatalogus. Die woorden hebben uiteindelijk vorm gekregen en zijn tot leven gekomen. Inmiddels eist het gewone leven weer alle aandacht met deadlines, vergaderingen, een volle mailbox, de naschoolse activiteiten van de kinderen, de repetities van het koor, de ziekte van mijn zus en een defecte koelkast. Ook al beperken die dingen mijn bewegingsruimte, ik behoud de keuzevrijheid om net als in de vakantie te genieten van het gezelschap van de mensen met wie ik samenleef. Ik behoud de vrijheid om te kiezen voor het goede. Ik mag de tijdslijn van mijn geheugen verder inkleuren met geluk. Wat daarvoor nodig is, is een woord dat uitnodigt om bevrijd en vol vreugde door het leven te gaan. Dat woord staat in de bijbel. Wie dat woord zo leest, begrijpt en vorm geeft in het leven van elke dag, heeft altijd vakantie. Ludo Vangilbergen hoofdredacteur

Internet www.overhoop.be Reacties op dit nummer reacties@overhoop.be

overhoop-sept09-0810.indd 2

8/11/09 12:17:31 PM


thema

8

4

Uit het leven gegrepen GRATIS ENERGIE

8

Beleefd HET IS ZIJN ENERGIE

16

Blikopener PRAAT GOD MET ONS?

27

Het woord HAAK NAAR HET LEVEN

inspiratie

10 22

14

Levende kerk BORN TO BE ALIVE

22

Te gast INTERVIEW MET JEF COLRUYT

25

De wijnstok IN DE SCHADUW VAN DE KIJKER

26

Notenkraker GOD IS GRATIS - HERMAN VAN VEEN

28

Open ogen CHRISTUS OP HET STRO

29

Boeken

32

Film TROY

Bijbel

32 overhoop-sept09-0810.indd 3

10

Voet op Bijbelse grond AFSCHEID VAN GALILEA

13

Stripverhaal

30

Vertelhoekje JUIST OMDAT WE ZO VERSCHILLEND ZIJN, HOREN WE BIJ ELKAAR

34

Een verhaal dat voortleeft HOE HET BEGON... DE EERSTE ONTMOETING

8/11/09 12:17:35 PM


thema ™ beleefd

Vijf broden, twee vissen:

het is jouw

oorden, verhalen, ze boeien mij enorm. Een woord, een beeld, geschreven of gesproken, kan in mij blijven hangen, weerklinken, een ervaring oproepen. Als kind was het al niet anders. Ik luisterde graag naar verhalen verteld door de juf en trok vaak naar de bib om zo veel als toegelaten was boeken naar huis te halen. Zalig! Verhalen fleurden mijn kinderleven op en mijn favoriete verhalen las ik telkens opnieuw. Dit is zeker een weg geweest langswaar Gods woord in mijn leven is gekomen. Hoewel ik toen niet besefte dat ik aangetrokken werd door zijn woord. Ik herinner mij een kinderbijbel waarin ik veelvuldig las. Ik begreep niet alles, maar was geweldig

W

gefascineerd. Er was dat verhaal over de jongen met zijn vijf broden en twee vissen. De auteur vertelde een dag uit het leven van deze jongen, een dag waarin hij Jezus ontmoette en hem de vijf broden en twee vissen gaf. Een prachtig verhaal was dat. Jammer genoeg vind ik het boek niet meer terug, ik zou het graag nog eens lezen. De godsdienstlessen op school waren voor mij helemaal niet saai. Een bezinning in de natuur op kamp kon mij ontroeren. De verplichte schoolretraite? Ik keerde met enthousiasme terug. Van een buitenbeentje gesproken! Ik bad, heel onregelmatig, op heel verschillende wijzen en in

8 ™ overhoop 09/09 overhoop-sept09-0810.indd 8

8/11/09 12:18:01 PM


thema ™ beleefd

zijn energie sommige periodes van mijn tienerleven helemaal niet. Ik dacht filosofisch na over het waarom van het heelal, het leven. Ik besliste om godsdienstwetenschappen te studeren. Sommige mensen bevestigden mijn keuze, anderen vreesden het ergste: ik zou mijn geloof verliezen. Maar wat je niet hebt, kun je niet verliezen. Dit is misschien wat kras uitgedrukt, maar ik had nog steeds niet door hoe ik bezig was met Gods woord. Ik bestudeerde de bijbel, volgde theologie en vond het allemaal (of toch het meeste) boeiend. Ik heb die studies graag gedaan. Maar wat ik toen nog niet ontdekt had, is hoe God spreekt tot mij doorheen dit Woord, hoe Hij naar mij zocht en met mij in relatie wou gaan staan. Die ervaring is pas ten volle doorgebroken doorheen de Geestelijke Oefeningen van Ignatius. Gelukkig de dag dat mijn man en ik besloten hadden om de Oefeningen te volgen. We beschouwen die periode als een sterke brontijd in ons huwelijk. Ik heb toen leren bidden met de bijbel en eigenlijk hoeft het niet te verwonderen met mijn voorliefde voor woorden en verhalen dat God mij zo heeft kunnen raken. Hij heeft al die jaren zijn tijd genomen en geduldig gezaaid. De bijbel is voor mij Gods woord. Een aantal verhalen - ik noem ze mijn ‘bijbelbronverhalen’ - spelen een belangrijke rol in mijn leven. Wat daar gebeurt, gebeurt ook aan mij: God gaat met mij zijn weg en ik trek met Hem mee, met vallen en opstaan. Doorheen de jaren krijgen sommige verhalen betekenislaag na betekenislaag. Een voorbeeld. In januari 2009 ben ik een nieuwe job begonnen als ziekenhuispastor. Aan de vooravond van mijn eerste werkdag schreef ik: ’Mijn hoofd en mijn hart geraken stilaan vervuld met reflecties, verlangens, gedachten, gebeden over mijn nieuwe job in het ziekenhuis. Een bijzonder bijbelverhaal is voor mij 1 Koningen 19, het verhaal van Elia onder de bremstruik, Elia en de engel, Elia en het briesje van God. Ik heb het verhaal tot nu toe gelezen en beleefd als het verhaal over een moeilijke periode in mijn leven: het verhaal over mijn depressie, het niet meer zien zitten, liever slapen, liever dood zijn. Maar ook het verhaal over de ontmoeting met de engel, het levensvoedsel krijgen, het weer op pad gaan, tijd maken voor verstilling en in de verstilling God opnieuw ontdekken. Een prachtig verhaal, een dierbaar verhaal, een verhaal waaruit ik leef én een verhaal dat mij nu opnieuw inspiratie aanreikt. Een nieuwe levenslaag,

een nieuwe betekenislaag ontvouwt zich voor mij. Ik besef dat ik Elia blijf, kwetsbaar, die het soms niet meer ziet zitten, die zal werken in een context waar je als pastor niet altijd gehoord en gezien zult worden. Maar ik mag ook de engel zijn die met brood en water, hele simpele, maar o zo leven gevende middelen, mensen sterkt, in beweging brengt, in hen misschien de moed wakker maakt om tot bij de Horeb te gaan, de plaats van het ultieme, waar het werkelijk om doet, de plaats van de Godsontmoeting. Dit is mijn beeld van mijn pastor-zijn vandaag, een beeld dat allicht nog zal aangevuld geworden, veel gelaagder dan het nu is. Ik dank al mijn engelen voor hun steun, het brood en water dat ze mij telkens hebben aangereikt, de moed die ze in mij hebben wakker gemaakt. Graag wil ik een engel zijn voor mensen zoals zij dat voor mij zijn.’ Het ziekenhuis is een plaats waar Gods woord voortdurend weerklinkt. Door mijn werk beluister ik opnieuw veel verhalen: levensverhalen van mensen getekend door vreugde en verdriet. Hun woorden raken mij, ontroeren mij, maken mij vaak onmachtig. Maar daar te zijn, daar te luisteren, samen in de onmacht te gaan staan en de ruimte te creëren waarin mensen hun verhaal kwijt kunnen, is voor hen een helend gebeuren. Daar geschiedt Gods woord: ‘Ik zal er zijn’. Het intentieboek in de ziekenhuiskapel is voor mij een psalmenboek: smeekgebeden, lof- en dankgebeden, twijfels, vervloekingen, hartenkreten, ze staan er allemaal in neergeschreven. Hoe vaak mag ik nu een Woord aanreiken in een gebed bij de communie op de kamer of aan het einde van een gesprek, in een ritueel waarin we in woord en gebaar het levensverhaal van mensen laten opklinken in Gods verhaal, of is het omgekeerd? En thuis? Drie zonen zoeken hun levensweg, een weg - zo lijkt het - heel anders dan die van hun ouders. Speelt Gods Woord in hun weg een rol? De ontvankelijkheid van de jongste blijft nog overeind, bij de oudsten hebben we haar zien wegdeemsteren. Ik vind het jammer en voel mij soms tekortschieten. Maar dan vraag ik me af of ik niet meer vertrouwen moet hebben. God zaait en wacht geduldig en hoe Hij zaait kan, achteraf bekeken, heel verrassend zijn. Frieda Boeykens

overhoop 09/09 ™ 9 overhoop-sept09-0810.indd 9

8/11/09 12:18:06 PM


inspiratie ™ levende kerk

muziekfestival born to be alive Na het succes van de eerste editie zal op zaterdag 26 september 2009 het

met onder andere: m

tweede Festicert plaatsvinden met nationale en internationale

artiesten op het programma. Op twee podia zullen de hele namiddag en avond

diverse groepen optreden. Het hoofdpodium komt buiten, dat bezoekers.

schept meer festivalgevoel voor de vele honderden

trinity

Dit jaar komen ook liefhebbers van hardere rockmuziek aan hun trekken. Met de Londense formatie ‘Verra Cruz’ krijgen ze topmuziek van wereldformaat voorgeschoteld. Zanger, gitarist en lapsteelspeler Marc James, drummer Jimmy Cooke en bassist Henry Cross waren eerder al te genieten op festivals in Frankrijk, Nederland, Duitsland, Zweden, Tsjechië, Polen, Letland en Estland, Zuid-Afrika, de VS, en natuurlijk overal in de UK. De Amerikaanse rockproducent Jason Corsaro (Soundgarden, Soulfly), die een EP met hen opnam, noemde hen de meest indrukwekkende band die hij sinds het begin van de jaren 90 had gehoord. Jazzliefhebbers kunnen snoepen van de old-style New-Orleans jazz van de ‘Closer Walk Jazz band’. En dan is er nog de akoestische blotevoetenfolk van ‘Indian Summer’. Om maar een kleine greep uit een goed gevuld programma te noemen. Naast ontspannend genieten van muziek in diverse genres, laat dit bijzondere festival zich ook smaken door de gemoedelijke sfeer waarin vanzelf kleine informele contacten tussen mensen ontstaan. Dat wordt enorm gewaardeerd, zo bleek uit reacties van het publiek na de eerste editie.

er Indian Summ

The Etern

‘Het is onze bedoeling om christenen van diverse strekkingen samen te brengen, maar ook om zoekende mensen op een ongedwongen wijze in contact te brengen met christelijk geloof’, zegt organisator Thomas Vermeire. ‘En we willen mensen een nog te weinig gekend muziekgenre laten ontdekken’.

al Sunshin

e

De organisatoren zetten alles op het spel om het succes van vorig jaar te evenaren of misschien zelfs een tikkeltje te vergroten. Het lijkt alvast een goed idee voor jongerengroepen om Festicert als startactiviteit in hun programma voor het nieuwe werkjaar op te nemen. Gegarandeerd een goede start zonder er zelf veel energie te moeten insteken. Johan Pauwels

Meer info op www.festicert.be

f

l ina

sta

t

f eo

nd

mi

14 ™ overhoop 09/09 overhoop-sept09-0810.indd 14

8/11/09 12:18:23 PM


inspiratie ™ llevende evende kkerk er k

Interview met

Evelyn Wijmeersch (Indiann Summer) en Maarten Indervuyst (Final state of mind)

Hoe zijn jullie begonnen? Evelyn - De twee gitaristen kenden elkaar aar en een van de gitaristen kende de zangeres. Evelyn zette woorden op een instrumentaal stukje van de jongens. Naar aanleiding van het Interfacultair Songfestival vervoegde Reinout einout de band met zijn sax, dwarsfluit en zang. We haalden en de finale en wonnen opnames, dat was een ideale start. Maarten - We zijn in 2006 begonnen, gewoon omdat we van hiphop houden en vooral omdat we een manier zochten om de mensen over ons geloof te vertellen. ellen. Dempsey kende ik al heel lang en ik wist dat hij ook bezig was met christelijke hiphop. We besloten dan maar samen te werken omdat hij een heel goede songwriter is en ik maakte al een paar jaarkes beats en samples.

Welke muziek brengen jullie? Evelyn - We brengen akoestische muziek, met een vleugje pop en folk. Maarten - Christelijke hiphop. Of zeg maar Hiphope :p

Waarom? Evelyn - We hebben muzikale talenten gekregen en die willen we gebruiken. We willen onze liedjes toegankelijk maken, muziek die aangenaam in de oren klinkt bij een breed publiek. Anderzijds kunnen de gitaristen complexe melodieën en solo's uitwerken en met de saxofoon kunnen we een speciale sfeer creëren. Maarten - We houden van muziek, maar we houden boven alles van God. We geloven dat we door hiphopmuziek veel mensen, vooral jongeren, kunnen bereiken met teksten over liefde, geloof, doorzetten...

Wat drijft drij ijft ft jullie jjul ullie om dat te doen? Evelyn - We hebben ons talent van God gekregen en willen uit dankbaarheid naar Hem toe onze creativiteit bundelen. We willen aan mensen laten horen wat we dankzij Hem kunnen en we willen God eer geven door muziek te maken. Maarten - Ons geloof, liefde voor de mensen, de jeugd en vooral onze liefde voor God zijn onze grootste drijfveren. Mijn leven is niet zo heel gemakkelijk verlopen. Maar op een bepaald moment ervoer ik dat er Iemand is die altijd van je houdt, ongeacht wat anderen van je denken of zeggen. En dat heeft me rechtop gehouden.

Wat willen jullie bereiken? Evelyn - We willen graag een cd maken en ergens toch enige bekendheid krijgen. Niet voor ons eigen ego, maar om te laten zien dat we ergens kunnen geraken door onze gedrevenheid voor God. Maarten - We willen vooral diep gekwetste jongeren bereiken met het evangelie, omdat we geloven dat het voor velen de redding is uit een depressieve toestand, verslaving en noem maar op. We hopen dat velen mogen zien dat er in uitzichtloze situaties toch nog licht kan zijn aan het eind van de tunnel.

Vanwaar de naam van jullie band? Evelyn - Het was een voorstel van een van onze vrienden, waarschijnlijk gebaseerd op het nummer ‘Indian Summer’ van Ozark Henri, wat een prachtig nummer is. De ‘indian summer’ (nazomer) en zijn kleuren passen goed bij de sfeer van onze muziek. Maarten - Final state of mind, betekent eigenlijk gewoonweg: zo is onze manier van denken en die zal niet veranderen. Onze denkwijze is wat we geloven: dat er een levende God is die om je geeft.

overhoop 09/09 ™ 15 overhoop-sept09-0810.indd 15

8/11/09 12:18:30 PM


thema ™ uit het slop

20 ™ overhoop 09/09 overhoop-sept09-0810.indd 20

8/11/09 12:18:55 PM


thema ™ uit het slop

God leeft dieper in ons dan wij in onszelf en zijn inwendig stuwen of werken in ons is ons meer nabij en dieper in ons aanwezig dan onze eigen werkzaamheid: daarom werkt God in ons van binnen naar buiten terwijl alles wat geschapen is van buitenaf op ons inwerkt. Jan van Ruusbroeck

overhoop 09/09 ™ 21 overhoop-sept09-0810.indd 21

8/11/09 12:19:02 PM


inspiratie ™ te gast

Geloof in mensen

interview met erwijl heel wat bedrijven hinder ondervinden van de economische crisis, blijft de Colruytgroep groeien. Met meer dan 20.000 werknemers is ze inmiddels uitgegroeid tot één van de grootste werkgevers van België. Met het stille vermoeden dat de goede prestaties van het bedrijf iets te maken hebben met visie en leiderschap, trokken we naar Jef Colruyt, kleinzoon van de oprichter en huidige ‘grote baas’. We zagen hem door het venster van een lokaal, in een kring van druk vergaderende dertigers en veertigers. Hij viel meteen op. Niet door zijn kleding, maar door de aandacht die op zijn gezicht parelde. Even later kwam hij ontspannen naar buiten om ons te woord te staan.

T

22 ™ overhoop 09/09 overhoop-sept09-0810.indd 22

8/11/09 12:19:06 PM


inspiratie ™ te gast

Jef Colruyt Waar haalt Colruyt in deze crisistijd de kracht vandaan om te groeien? Jef: Wat Colruyt doet, is: meerwaarde creëren. Colruyt wil iets betekenen voor iedereen die van veraf of dichtbij betrokken is bij de onderneming: medewerkers, klanten, aandeelhouders, de buurt waarin de winkels staan, etc. En die meerwaarde willen we creëren vanuit ons vakmanschap, de kennis van onze stiel. Eigenlijk is dit het fundament van onze onderneming: het geloof in mensen. We zijn ervan overtuigd dat ieder van onze medewerkers goed werk wil leveren en dat we, als we de krachten bundelen, samen meer-waarde kunnen creëren. Het komt er dus op aan om elk individu en elk team in zijn kracht te zetten. En dat kun je alleen maar bereiken in een klimaat van dienstbaarheid, eenvoud, respect, samenhorigheid, innerlijke ruimte en hoop. Wat wij vanuit het beleid doen, is: die waarden, die overtuigingen en dat gedrag voeden. Dat hebben mijn grootvader en mijn vader voor mij ook gedaan. Naarmate de overtuiging groeit dat iedereen veel energie beschikbaar heeft en dat iedereen zegt: ‘Ik wil hieraan meebouwen en een bijdrage leveren’, zal de kwaliteit van onze dienstverlening verbeteren. En dan zullen we automatisch tevreden klanten hebben en een goed resultaat halen. Maar het resultaat dat we als bedrijf halen is het gevolg van ons geloof in mensen. Het resultaat is een gevolg van ons denken, doen en handelen. Anders gezegd: in de mate dat mensen groeien en leren samenwerken, met elkaar kan de organisatie groeien. Niet omgekeerd.

Hoe gaan jullie dan om met conflicten in teams?

Voor ons komt het erop aan om zo veel mogelijk een vertrouwensbasis te creëren. Waar vertrouwen is, durven mensen hun persoonlijke noden en behoeften uitspreken. En dat heb je nodig binnen een team. Medewerkers moeten tegen elkaar kunnen zeggen: ‘Dat gedrag apprecieerde ik toch niet, daar had ik het toch moeilijk mee’. Ze moeten tegenover elkaar hun behoeftes en verwachtingen kunnen uitspreken op een positieve manier: jij hebt jouw kijk en ik heb mijn kijk, maar wat zit

daarachter? Wat zijn de emotionele en de menselijke behoeftes? We willen een klimaat waarin mensen daarover met elkaar durven praten, een klimaat waarin er bij een discussie altijd wel een oplossing uit de bus komt. Daartoe organiseren we voor het team van een winkel bijvoorbeeld minstens om de twee jaar een dag waarop ze samen hun werking evalueren.

Welke capaciteiten moet een goede leidersfiguur in zich dragen? Zelfkennis. Weten waar de kracht zit van je kennen en je kunnen en ook weten op welke terreinen je ondersteuning nodig hebt. Je eigen manier van zijn en van functioneren kennen en beseffen welk effect ze heeft op de anderen. Dat is volgens mij essentieel. Daarnaast moet een leider ook zin kunnen geven aan wat de organisatie doet. Hij moet duidelijk kunnen maken waarom de organisatie doet wat ze doet. Antoine de Saint-Exupéry heeft ooit gezegd: ‘Als je een boot wilt maken, begin dan niet meteen mensen te verzamelen om hout te zoeken en om het gereedschap klaar te maken, maar leer hen te verlangen naar de oneindigheid van de zee’. Durven dromen en dat droombeeld scherp kunnen stellen zodat de mensen van je team zeggen: ‘Ja, ik heb goesting om daaraan mee te werken’. Dat is de kern van de zaak. En dan moet een leider ook naar dat gezamenlijk droombeeld kunnen toewerken. Voor hem komt het erop aan om het team te helpen in de goede richting te blijven gaan. Als je mensen in een team samenbrengt om aan een project te werken, zijn er altijd spanningen of onduidelijkheden die maken dat er energie weglekt. En dan is het volgens mij de rol van de leider om dat energieverlies in te dijken en zoveel mogelijk te beperken.

overhoop 09/09 ™ 23 overhoop-sept09-0810.indd 23

8/11/09 12:19:08 PM


inspiratie ™ te gast

Hebt u soms het gevoel dat u aan uzelf moet schaven binnen zo’n leidinggevende positie? Continu. Ik kom continu mezelf tegen: mijn eigen beperkingen, mijn eigen grenzen, mijn eigen kunnen en niet kunnen. In de vergadering van daarnet, zat ik bijvoorbeeld met informatici samen. De taal die zij onder elkaar spreken, is voor mij soms Chinees. Ik moet constant vragen: ‘Hé jongens, waarover hebben jullie het? Vertaal dat eens in een simpele taal’. Dat is dus continu bijleren: over mezelf, over de groep van mensen, en over wat er gebeurt in die groep.

Op welke vlakken delegeert u dan taken?

In welke mate helpen die meditatie-oefeningen u om een evenwicht te vinden? Zijn ze belangrijk voor u?

Eigenlijk zoveel mogelijk al de operationele taken. Er zijn voldoende mensen die die taken veel beter kunnen uitvoeren dan ik. Daar moet ik niet mee bezig zijn. Ik moet veeleer kijken naar de toekomst: wat gaat er binnen 3, 4 of 5 jaar komen? En wat moeten we nu doen om tegen die tijd klaar te zijn? , wat gaat er binnen 5 jaar komen, waaraan mogen we ons verwachten en wat zijn de zaken waarmee we nu moeten bezig zijn om binnen 2 jaar, 3 jaar, 4 jaar klaar te zijn.

Voor mij zijn ze essentieel. Als ik thuiskom na een hele dag bezig zijn, voel ik me soms een kerstboom vol flikkerende lichtjes. De meditatie-oefeningen helpen me om die lichtjes één voor één uit te doven, om tot rust te komen en de relativiteit van de dingen terug te zien, en om terug contact te zoeken met mezelf. Wat gebeurt er nu? Wat zit er in mijn hoofd? Waar is mijn ziel? Ben ik hier mijn as, mijn aarding niet kwijt?

De maatschappij evolueert. Multiculturaliteit is een gegeven. We zitten op politiek vlak nu nog altijd te discussiëren over Vlamingen, Walen en Brusselaars, maar in onze stapelplaatsen lopen vandaag medewerkers rond uit meer dan 60 verschillende culturen. Hoe gaan we daar de volgende jaren mee om? Hoe integreren we al die verschillende culturen in een steeds groter wordende organisatie? Dat is een hele uitdaging!

Welke tips zou u aan mensen geven die net als u een grote verantwoordelijkheid dragen?

Daarnaast zijn er natuurlijk ook heel wat praktische dingen zoals de gronden voor bijkomende stapelplaatsen en winkels. En ondertussen blijf ik op zoek gaan naar de lekken in het systeem, de plaatsen waar we als organisatie energie verliezen.

Hoe verzoent u uw professionele leven met uw privéleven? Ik probeer ‘s morgens en ‘s avonds tijd vrij te maken voor meditatie-oefeningen. In de weekends zorg ik voor voldoende beweging en ontmoetingen met vrienden. Maar de realiteit is natuurlijk dat mijn job continu mijn aandacht opeist. Het kruipt helemaal in mijn lijf. En daar tracht ik op een constructieve manier mee om te gaan.

Persoonlijk zou ik zeggen, het eigen functioneren grondig willen en durven bekijken. Wat zijn mijn drijfveren? Wat zijn mijn blokkades? Wat is mijn karakterstructuur? Wat is mijn manier van standpunten innemen en waar komen die vandaan? Ik zoek op die vragen ook naar antwoorden in mijn familiale en genetische historiek.

Wat hoopt u voor de toekomst voor uzelf en voor het bedrijf ? Op dit moment vooral dat we er erin slagen om de groei die we nu meemaken, op een gezonde constructieve manier verder uit te bouwen. Dat we erin slagen om onze typische manier van werken aan te passen aan onze groeiende maat. We zijn daar op dit moment heel intens mee bezig en ik heb goede hoop dat we erin slagen. En voor mezelf: een gezond evenwicht zeker tussen van mezelf en voor mezelf zijn en van het bedrijf en voor het bedrijf zijn. Ik hoop daar voldoende evenwicht in te kunnen houden. Interview: Elke De Greef Tekst: Ludo Vangilbergen

24 ™ overhoop 09/09 overhoop-sept09-0810.indd 24

8/11/09 12:19:09 PM


inspiratie ™ notenkraker God is de wind God is de wind jongen die door je haar die door je haar waait God is de zon God is de zon jongen die je gezicht die je gezicht verwarmt God God God God

is is is is

geen geen geen geen

bijl wet standbeeld oordeel

God is een vlok God is een sneeuwvlok jongen die op je hand die op je hand smelt God is een woord God is een naam die in je hart die in je hart woont

God is gratis Herman van Veen Hoe ouder ik word, hoe minder graag ik erover praat, hoe minder ik erover kán praten. Geloof. Hoop. Liefde. God. Wat valt daarover meer te zeggen? Alles wat we doen, is tasten in het duister. Zoeken naar een onzichtbare hand. Lieve theologen, wondere exegeten: ik waardeer jullie werk, ik wens jullie een vruchtbare queeste. Maar of jullie kompas me ooit zal kunnen bekoren, betwijfel ik. Ik droom van een puur land, waar alle overtolligheid is weggewaaid, alle overbodige pathetiek, alle hersenspinsels die de dag verdrukken en de mens doen verbleken. Is er plaats voor een God in zo’n land? Ja, maar dan een die liever zwijgt dan zoekt. En zal hij een woord mogen spreken? Ja, maar dat woord moet zacht zijn, en helder, radicaal en teder. Geen bijl, geen wet, geen standbeeld, geen oordeel. Toen ik Herman van Veen ‘God is gratis’ een tijd geleden op de Nederlandse televisie zag zingen, vertelde hij er een verhaaltje bij. Van Veen slechts in flarden citeren, zou blasfemie zijn. Helemaal dus: Mijn kleinzoon zei: ‘Opa, God bestaat’. ‘Hoe kom je daar nou bij?’ ‘Opa, God bestaat, want hij heeft een naam.’ Waarna hij dat lied begon te zingen. Hij, de grote van Veen, en zij, de grote Edith Leerkes. Een stem en twee gitaren. En nog was het niet gedaan. Na het lied zei hij: ‘God is een traan. God is een kus. En als jij nou eventjes de kamer uitgaat, dan kan ik zeggen: God, dat is een kleinzoon’. Michel Vermeersch

god is gratis 26 ™ overhoop 09/09 overhoop-sept09-0810.indd 26

8/11/09 12:19:14 PM


Bestelformulier boeken naam:

straat & nr:

WARMLOPEN VOOR JE GELOOF

€ 14,50

ex.

GELUKSLESSEN VAN EEN ABT

€ 14,95

ex.

BENEDICTIJNSE REGELS VOOR EEN GELUKKIG LEVEN

€ 14,95

ex.

VLIEG, ICARUS. VLIEG!

€ 16,50

ex.

postcode:

IK GEEF JE VRIJHEID

€ 7,95

ex.

gemeente:

MARIA MAGDALENA

€ 19,95

ex.

TERUGFAXEN NAAR: 015 28 07 01 OF VERZENDEN NAAR: KERK EN WERELD vzw, KORTE SCHIPSTRAAT 16, 2800 MECHELEN

BENEDICTIJNSE REGELS VOOR EEN GELUKKIG LEVEN Anselm Grün € 14,95 (boekbespreking zie p. 29)

GELUKSLESSEN VAN EEN ABT Christopher Jamison € 14,95 (boekbespreking zie p. 29)

IK GEEF JE VRIJHEID € 7,95 Een klein, prachtig Ee uitgegeven boekje vol ui gedachten en uitspraken ge over vrijheid. Een boekje vol ov grenzeloze inspiratie, een fijn cadeautje om te geven én om te krijgen.

VLIEG, ICARUS. VLIEG! VL V Hans Jacobs Ha € 16,50 Een E e boek met verhalen uit alle a ll delen van de wereld. Als A l godsdienstleraar geeft de d e schrijver aan hoe je ze kkan a gebruiken als dankbare voor gesprekken met iinstap ns jjongeren. Deze bundel bevat tal van toepassingen voor het onderwijs, de catechese of de jeugdbeweging.

WARMLOPEN W VOOR JE GELOOF V Marcel Holl M € 14,50 Dit boek is een gids om al D wandelend aan de praat te komen over de zin van het leven, diepgang, gelovig zijn, christen zijn. Het geeft inspiratie voor zinvolle wandelingen met het gezin, met collega’s en vrienden, met gezins-, dialoog of bijbelgroepen. En zeker ook met parochieploegen en andere beleidsorganen.

MARIA MAGDALENA. M VAN V A BOETVAARDIGE ZONDARES TOT Z O ECHTGENOTE VAN JEZUS. E C Régis Burnet R € 19,95 Met De Da Vinci Code komt M de d e figuur van Maria Magdalena weer volop in de belangstelling. w Régis Burnet, docent aan de Ré universiteiten Paris-VII en Paris-VIII, gaat na hoe elke tijd zijn eigen Magdalena construeert.

COLOFON jaargang 89, nr. 9 Overhoop (voorheen Bezinningsblad) is een uitgave van Kerk&Wereld, Korte Schipstraat 16, 2800 Mechelen. Hoofdredacteur: Ludo Vangilbergen Redactie: Gaby Baum, Chris Blanckaert, Robert Ceusters sj, Greta Coninckx, Bart De Bakker, Hilde Dejonghe, Paul Delmé, Myrjam De Keyser, Marc De la Marche sj, Eric De Smet, Walter Fabri sj, Kolet Janssen, Agnes Lameire, Chantal Leterme, Marc Meirsman, Johan Pauwels, Peter en Thomas Van Rompuy, Michel Vermeersch Redactieadres: Korte Schipstraat 16, 2800 Mechelen, T 015 280702, redactie@overhoop.be V.U.: Ludo Vangilbergen

ABONNEMENTSPRIJS Een jaarabonnement op overhoop (11 nummers) kost in België 23 euro. Lezers in Nederland betalen 27 euro. Een jaarabonnement op overhoop plus (magazine plus gebedskaarten) kost 25,5 euro. Lezers in Nederland betalen 29,5 euro. U krijgt een korting als u meerdere abonnementen tegelijk koopt. Neem daarvoor contact op met onze abonnementenservice. ADVERTEREN Overhoop wordt gelezen door mensen die zinvol en consequent willen leven. Ze hebben geen boodschap aan de laatste nieuwe trends, maar zijn op zoek naar eerlijke producten en een hartelijke dienstverlening. Hebt u hen iets aan te bieden? Adverteer dan via overhoop. Neem contact op met Ludo Vangilbergen, 015280700 of ludo.vangilbergen@overhoop.be

38 ™ overhoop 09/09 overhoop-sept09-0810.indd 38

8/11/09 12:19:59 PM


Gelukkig zijn Met Damiaan als bondgenoot Dit boek neemt je mee voor een onverwachte benadering van Damiaan De Veuster. In plaats van stil te staan bij het gekende historische verhaal, haalt ‘Gelukkig zijn’ de actualiteit van Damiaan naar voor. Je ontdekt de grote universele kracht die in Damiaan schuilt en die ook vandaag nog veel mensen bezielt en inspireert in hun maatschappelijk engagement. Een stimulerend boek voor al wie zich inzet om onze wereld om te bouwen tot een gelukkige thuis voor iedereen.

Volgende maand in overhoop Zondag Interview met Jef Colruyt

Gelukkig zijn - Met Damiaan als bondgenoot - 36 blz. € 5,00 ,

ACTIE

overho op

neemt, arabonnement ja n ee u er ne !. Wan g zijn’ GRATIS krijgt u ‘Gelukki 2009 actie geldig tot

11 oktober

Ja, ik abonneer mij op

Petrus: de eerste romancetijd aan het meer

overhoop

naam: straat & nr:

Een leven lang samen

postcode: gemeente: EX. PROEFABONNEMENT ‘OVERHOOP’ 3 nummers voor slechts 5 euro EX. ABONNEMENT ‘OVERHOOP’ 11 nummers voor slechts 23 euro (Nederland: 27 euro) EX. ABONNEMENT PLUS ‘OVERHOOP’ 11 nummers overhoop + gebedskaarten van de maand voor slechts 25,50 euro (Nederland: 29,50 euro)

TERUGFAXEN NAAR: 015 28 07 01 OF WWW.OVERHOOP.BE/ABONNEREN

ABONNEMENTENSERVICE

De abonnementenservice van overhoop wordt verzorgd door Anne Vercauteren, Lut Massant en Hilde De herdt. U kunt hen op werkdagen bereiken tussen 9.00 en 17.00 uur op het nummer 015 280700 (e-mail: abonnementen@ overhoop.be, fax: 015 280701). Bij correspondentie duidelijk naam en adres vermelden aub.

Als de dood jongeren treft

overhoop 09/09 ™ 39 overhoop-sept09-0810.indd 39

8/11/09 12:20:04 PM


Tips voor Spiritrips FAMILIE WAAR IK MEER IN ZIE

1+1=3

zondag 18 oktober 2009 vanaf 9.30 uur in de Oude Abdij, Kortenberg Een interdiocesane familiedag met een gevarieerd programma voor alle leeftijden. Om gezinnen en koppels in de Vlaamse Kerk, . te erkennen en te waarderen voor al het goede dat zij doen, . te inspireren, . te verrijken met nieuwe inzichten en ervaringen, . te laten kennismaken met het aanbod voor en door gezinnen en koppels in de Vlaamse Kerk, . de kans te geven om andere zoekende en gelovige gezinnen te ontmoeten m.m.v. gezinsbewegingen en organisaties met een aanbod rond relatieverdieping, geloof en leven Info en inschrijving: IDGP vzw, Sint-Michielsstraat 6 bus 3102, 3000 Leuven, 016 32 84 29 hilde.pex@theo.kuleuven.be Infofolder downloaden via www.gezinspastoraal.be BIJBELHUIS ZEVENKERKEN, EEN BELEVENIS! Bijbelhuis Zevenkerken is open op zaterdag-, zondagen woensdag-namiddag van 14.00 u. tot 18.00 u. (behalve van 15 december tot 15 januari). Groepen kunnen na afspraak komen op andere dagen en uren. Zij krijgen eerst een rondleiding. Bijbelhuis beschikt over een mediazaal met film, internet e.d. Toegang: € 3,00 p.p. In combinatie met een activiteit: € 5,00. Kids tot 12 jaar vergezeld van hun ouders kunnen tijdens het weekend gratis naar binnen. Bijbelhuis Zevenkerken 4, 8200 Sint-Andries www.bijbelhuiszevenkerken.be info@bijbelhuiszevenkerken.be T 050 300 479 MAANDELIJKS ‘GEBED VOOR DE WERELD’ 16 september, 21 oktober, 18 november, 16 december telkens om 19.30 uur St.-Stefanuskapel Wereld-Missiehulp Provinciesteenweg 400 - 2530 Boechout

40 ™ overhoop 09/09 overhoop-sept09-0810.indd 40

8/11/09 12:20:32 PM

Overhoop September Verkort  

Ingekorte versie van het septembernummer van overhoop

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you