Page 1

2 14

Konferanse-

magasin 2014

13. - 14. mai Halden - Fredrikstad


FREM

ARRANGØRENE Fremtidskonferansen arrangeres for 4. gang i 2014, og arrangeres av:

Konferansier: Astrofysiker Knut Jørgen Røed Ødegaard

Arrangementet støttes av:

HVALER KOMMUNE

Våre hovedsamar

Neste generasjon IT-løsninger for energiselskaper Med konsernvisjonen «Kraft til å påverke framtida» var det naturlig for Sogn og Fjordane Energi å inngå et samarbeid med eSmart Systems, Fredrikstad Energi og Big Data Energy Systems om neste generasjons ITsystemer for energiselskaper. Samarbeidet vart innledet i 2013, og skal mellom annet resultere i løsninger som drar nytte av de nye automatiske strømmålerne som alle nettselskaper skal installere innen utgangen av 2018. Konsernsjef i Sogn og Fjordane Energi, Terje Gjengedal, sier konsernet ønsker å være i forkant av utviklingen både innen nettutvikling, strømsalg og produksjon. Nye IT-løsninger kan gi en svært god plattform for å møte de utfordringene og mulighetene fremtiden i kraftnæringen byr på. På den ene siden skal vi blant annet håndtere stadig mer uregulerbar kraft i systemet, og på den andre siden ønsker vi å gi kundene nye og bedre opplevelser i møtet med oss som kraftleverandør. Vi har tro på at samarbeidet med eSmart Systems, Fredrikstad Energi og Big Data Energy Systems vil medføre at våre fremtidige og nye behov for IT-løsninger blir dekket på en fremtidsrettet og fleksibel måte.

2

fremtidskonferansen 2014

Spiller på lag med f

Smart Energi Hvaler hjelper Fre tilby bedre tjenester til en laver er seg over aktive og bevisste s

De neste årene kommer strømnettet i N endringer. Fredrikstad Energi leder an i - For Fredrikstad Energi er det viktig å l teknologiske endringene som vi vet kom neste årene, forteller nettdirektør i Fred Henriksen. Selskapet var en av initiativtagerne til S med forskningsmiljøet NCE Smart for to strømmålerne på Hvaler, får Fredrikstad til å utvikle bedre tjenester og produkte - Fredrikstad Energi skal være et pålitel srettet selskap som leverer de beste tje å benytte energi på smarte måter komm følging fra oss, sier Henriksen. Han forteller at selskapets kompetanse Fredrikstad Energi til en attraktiv bedri


FREMTIDEN På konferansen løfter vi blikket og presenteres for nyskapende og fremtidsrettede ideer, løsninger og tanker innen energi og IT. 13. mai, på Høgskolen i Østfold i Halden ser vi nærmere på globale trender innen sammensmeltingen av energi og IT. Nasjonale og internasjonale foredragsholdere som setter fokus på energi og IT sin betydning for fremtidens smarte byer. 14. mai på Litteraturhuset i Fredrikstad ser vi nærmere på hvordan energi og IT vil påvirke utviklingen av smarte byer med region og byer som utgangspunkt. Vi presenterer prosjekter fra regionen.

marbeidspartnere

med fremtiden

Voksende miljø for nyskapning

lper Fredrikstad Energi med å en lavere pris. Selskapet gledevisste strømkunder.

Ved Høgskolen i Østfold finner du et voksende miljø for nyskapning innen energi og IT-teknologi. Samarbeidet med næringslivet er med å bidrar til utvikling av miljøene ved høgskolen.

nettet i Norge til å gjennomgå enorme leder an i denne utviklingen. t viktig å ligge helt i forkant av de vi vet kommer i energibransjen de ktør i Fredrikstad Energi, Eilert

gerne til Smart Energi Hvaler sammen mart for to år siden. Gjennom de smarte redrikstad Energi data som de bruker g produkter til sine kunder. e et pålitelig, kompetent og fremtidbeste tjenestene. Kunder som ønsker åter kommer til å få veldig god opp. mpetanse på smarte strømnett har gjort ktiv bedrift å jobbe i.

Den teknologiske utviklingen innen IT og energi skjer raskt. HiØ er en viktig aktør for forskning og utvikling innen disse områdene, og ikke minst utdanning av godt kvalifiserte kandidater til et fremtidig arbeidsmarkeds behov. Med tilgang på gjesteforelesere og prosjektveiledere fra næringslivet og forsknings- institusjoner, fortsetter høgskolen å uteksaminere høgskolen høyt kvalifiserte kandidater til en karrierer innen IT og energi. Gjennom våre studier læres våre studenter opp med tanken på at fremtidens ingeniører må ta hensyn til energi og ressursknapphet. Våre fagavdelinger samarbeider på tvers for å finne smarte løsninger på utfordringer innen fremtidens energibehov. Høgskolen i Østfold jobber for tiden med å utvikle et eget masterstudium i «fremtidens energiteknologier». Gjennom nær kontakt med lokale aktører i energibransjen bidrar HiØ med flere ulike forskningsprosjekter. Han forteller at selskapets kompetanse på smarte strømnett har gjort Fredrikstad Energi til en attraktiv bedrift å jobbe i.

fremtidskonferansen 2014

3


Paul Chaffey Statssekretær i Kommunal- og Moderniseringsdepartementet

13. MAI – HALDEN HØGSKOLEN I ØSTFOLD

Registrering og kaffe fra kl. 09.00 10:00

Åpning av konferansen ved fylkesordfører Ole Haabeth

10:10

Hvordan skal kommuner og byer bli Smartere, Paul Chaffey, Statssekretær, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

10:40 Framtidsretta IT for ein energibransje i endring, Terje Gjengedal, Konsernsjef, Sogn og Fjordane Energi 11:10

Pause - besøke utstillere

11:30

Smarte byer i Horizon 2020 (rammeprogramm for forskning og innovasjon), Kim Davies, Seniorrådgiver, Forskningsrådet

12:00 World Energy Outlook 2013, Johannes Trüby, Energy Analyst, PhD in energy economics, IEA 12:45

Lunsj og besøke utstillere

PARALELLSESJON 13:45

Hva kan Scneider Electric as bidra med for kommunene i Norge? Runar Hansesætre, Adm. dir. Schneider Electric

Smart Cities in Germany – Drivers, Business Models and Market Opportunities, Gerda Geyer, Innovasjon Norges Tysklandskontor

14:15 Pause 14:30

Smarte løsninger for fremtidens byer. Hva skal til for å realisere visjonene? Morten Thorkildsen, Adm. dir. Rejlers

Smart Byutvikling i Halden, Tore Borthen, Adm. dir. Norske Helsehus

15:00 Pause 15:15

Har vi motet som kreves? Anders Føyen, Rådgiver Microsoft Corporation

Trenger en smart city en sikkerhetskultur? Jens Christen Rolfsen, Avdelingsleder, Safetec

15:45

Pause og besøke utstillere

16:15

Revisjon av Energi21 strategien, Sverre Aam, Direktør SINTEF Energi

16:45

Det grønne skiftet er i gang, Marius Holm, Daglig leder, Zero

17:30 Slutt 19:00 Festmiddag i Fredrik III hall, Fredriksten festning. Underholdning og utdeling av priser

4

fremtidskonferansen 2014

Johan IEA/GEE/EMU


fey

tet

annes Trüby

Sverre Aam Direktør SINTEF Energi

fremtidskonferansen 2014

5


Oluf Ulseth

Administrerende direktør, Energi Norge

Elnar Holmen Politisk rĂĽdgiver

6

fremtidskonferansen 2014


14. MAI – FREDRIKSTAD LITTERATURHUSET

Registrering og kaffe fra kl. 09.00 10:00

Åpning av konferansedagen ved ordfører i Fredrikstad Jon-Ivar Nygård

10:10

AMS gir muligheter, Politisk rådgiver Elnar Holmen , Olje og Energidepartementet

10:40

Smarte byer i en elektrisk fremtid, Nils Klippenberg, Divisjonsdirektør, Siemens

11:10

Pause og besøke utstillere

11:30 Utviklingen av fremtidens strømmarked er i gang, Oluf Ulseth, Adm. dir. Energi Norge 12:00 Intelligent Operation Center for Smarter Cities, Lars Hovind, Offentlig Sektor Salgs Direktør IBM 12:45

Lunsj og besøke utstillere

PARALELLSESJON 13:45

IT & Energy: Research Opportunities and Challenges, Ricardo Colomo-Palacios, Prof. Dr. MBA, Østfold University College/Universidad Carlos III de Madrid

Big Data – personvernprinsipper under press, Catharina Nes, Seniorrådgiver, Datatilsynet

14:15 Pause 14:30

Urban byutvikling på Værste, Trond Delbekk, Adm. dir, Værste AS

Smart Energi Hvaler – Læring om smarte målere og smarte nett gjennom demonstrasjon, Vidar Kristoffersen, Program leder Smart Grid, Fredrikstad Energinett

15:00 Pause 15:15

Smart Fredrikstad, Helge Hasvold, By- og næringsutviklingssjef, Fredrikstad Kommune

Åpen Utviklingsplattform, Ketil Johansen IT-sjef, Fredrikstad Kommune

15:45

Pause og besøke utstillere

16:15 Big Data i smarte energisystemer. Muligheter og trusler, Knut Johansen, CEO eSmart Systems 16:45

Fremtidsvisjoner for Fredikstad Energi, Trond Vegard Andersen, Konsernsjef Fredrikstad Energi

fremtidskonferansen 2014

7


Hvaler -

et

fyrtårn i Europa

Martin Fosdal fra Asmaløy tror på kule jobbmuligheter, mens Sigrun Arntzen Dale håper på flere miljøvennlige løsninger. Sammen med resten av Hvaler avgjør de hvordan Norge skal bruke energi i fremtiden. Alle på Hvaler gjør en viktig jobb. Hjemme i boligen eller på hytta er det nemlig montert en smart strømmåler på veggen. Måleren er egentlig en datamaskin. Den samler inn informasjon om hvordan innbyggere og hytteeiere på Hvaler bruker strømmen sin. Hvaler er nå en del av et nasjonalt forsknings-

8

fremtidskonferansen 2014

prosjekt i samarbeid med Fredrikstad Energi. Forskere og næringsliv bruker informasjonen som samles inn her til å utvikle morgendagens energiløsninger i fremtidens smarte strømnett. - Det er ganske kult at vi på Hvaler er med på å bestemme hvordan resten av Norge skal bruke energi i fremtiden, sier Sigrun Arntzen Dale (17).


FOTO: Espen Solli

På Hvaler får forskere og næringsliv et systematisk bilde av strømforbruket for en hel kommune time for time. Det kan gi en rekke nye tjenester knyttet til sikkerhet, velferd og fritid i fremtiden, sier Bernt Bremdal i NCE Smart Energy Markets.

fremtidskonferansen 2014

9


Høgskolen tilbyr fire bachelorutdanninger og en masterutdanning i Anvendt Informatikk. Våre studenter gis IT-kompetanse det er viktig å ha innenfor alle samfunnsområder, og her er energi og energiforbruk avgjørende. Ved høgskolens Avdeling for informasjonsteknologi har vi Smarthus og strømmålere på Hvaler i samarbeid med NCE, vi jobber også for å lage sanntidsanalyser av de store datamengdene energibruk gir. I samarbeid med høgskolens Senter for kompetanseutvikling vil avdelingen fra høsten 2014 tilby videreutdanningskurs for de som vil lære mer om hvordan tilrettelegge og analysere store datamengder. Et prosjekt under planlegging er en ”studenthybel” med mulighet til å installere innretninger som

ulike isolasjonsmaterialer, energi kontrollenheter, solceller og vindmøller. I hybelen som settes opp som en brakke vil det kunne prøves ut ulike materialer og installeres tekniske apparater for gjennomføring av ulike målinger. Testing av apparater innen velferdsteknologi vil også kunne testes i hybelen. Høgskolen tilbyr allerede en egen videreutdanning kaldt ”Velferdsteknologi i helse- og sosialtjenestene”. Studiet, som er det eneste i sitt slag i Norge, videreutdanner fagfolk innen pleie og

omsorg i hvordan bruke både ny og eksisterende teknologi i arbeidet med mennesker med funksjonsnedsettelse. Høsten 2013 undertegnet HiØ samarbeidsavtale med Högskolan Väst i Sverige. Høgskolene skal blant annet samarbeide om velferdsteknologi og folkehelse, utvikling og implementering av nye teknologier innenfor Grønn IKT og IKT for energisektoren, material- og produksjonsvitenskap, helse og idrett, næringsutvikling og omstilling, entreprenørskap og innovasjon.

www.hiof.no

NCE Smart Energy Markets er en næringsklynge som over lang tid har lykkes med internasjonal virksomhet innenfor forskjellige deler av verdikjeden knyttet til IT, energi og klima. Dette er en næringsklynge som historisk har demonstrert internasjonal gjennomslagskraft og innovasjonsstyrke blant annet gjennom leveranser av verdens første kraftbørs, verdens første børs for Kyotokvoter og verdens første aktørsystemer for markedsbasert energi- og kvotehandel. Næringslivsklyngens arbeid ble styrket gjennom inntreden i programmet Norwegian Centres of

10

fremtidskonferansen 2014

Expertise i 2009. Programmet eies av Innovasjon Norge, Forskningsrådet og SIVA og sikrer klyngen langsiktig faglig og finansiell støtte.

og akademia, skal klyngen arbeide for å bidra til en vesentlig økning i verdiskapingen innenfor kunnskapsog høyteknologinæringen i regionen.

NCE Smart Energy Markets består i dag av 40 partnere blant næringsliv, myndigheter og akademia og det geografiske tyngdepunktet er i Østfold. Gjennom økt tilgang på kompetanse, økt FoU-virksomhet med relevans for klyngens bedrifter og tettere samarbeid mellom industri

Målsettingen er å bli et kompetansesenter i verdensklasse som utvikler smarte og bærekraftige energi- og miljøløsninger gjennom innovasjon og forretningsutvikling. Besøk oss gjerne på www.ncesmart.com


STEGET FORAN FREDRIKSTAD ENERGI realiserer mulighetene

Hovedvirksomhetsområdene til Fredrikstad Energi i dag er distribusjon av energi i egne nettområder, salg av strøm og MAFI-tjenester.

Likefult er vår visjon «steget foran». Med dette menes det å ha et proaktivt forhold til de endringer som skjer i markedet og forsøke å realisere de mulighetene dette gir oss. EUs elmarkedsdirektiv III, innføring av AMS, smart grid tankegangen, nye forbruksvarer og -vaner og kunder som prosumenter er viktige endringer som vil prege energisektoren fremover. Fredrikstad Energi ønsker å ta en aktiv rolle og være med på denne reisen – for å kontinuerlig jobbe med å ligge STEGET FORAN!

www.feas.no

Sogn og Fjordane Energi produserer, distribuerer og omsetter kraft. Med 260 ansatte og driftsinntekter på nærmere 1,4 milliarder kroner er Sogn og Fjordane Energi et av de største kraftselskapene på Vestlandet. Konsernet har hovedkontor på Sandane i Gloppen kommune, og er eid av Sogn og Fjordane Fylkeskommune, BKK og sju kommuner i Nordfjord og Sunnfjord. Konsernet har en vasskraftproduksjon på rundt 2TWh, i overkant av 4000 km linjenett og rundt 24 000 strømkunder. Visjonen til Sogn og Fjordane Energi er «kraft til å påverke framtida». Denne forteller mye om virksomheten, rollen i samfunnet og verdiskapingen for fellesskapet. Det er også en drivkraft bak konsernets ønske om å være offensive på produkter og løsninger for fremtiden.

Kraft til å påvirke fremtiden www.sfe.no

fremtidskonferansen 2014

11


12

fremtidskonferansen 2014


teknologi

energi

innovasjon

informasjon

dialog

forbruk

smartgrid

nytteverdi

kommunikasjon

forbrukerfleksibilitet

engasjement

fremtidsrettet

muligheter

ams

opplevelser modernisering

forbruker

bevissthet

Vi har bredde, spisskompetanse og ikke minst energi som skaper resultater. Vi kaller det Energized Engineering– du für det hos Rejlers. rejlers.no

Strategisk og operasjonell kommunikasjon — gode ideer og realisering Kontakt Morten Hagen

+47 971 24 806

www.odinmedia.no fremtidskonferansen 2014

13


MarkedsPartner - et ikke helt “A4” konsulentbyrå MarkedsPartner er et konsulentbyrå som jobber i skjæringspunktet mellom strategi, kommunikasjon og internett. Fra lyse, moderne lokaler på Inspiria i Sarpsborg jobber de både med nasjonale og internasjonale kunder, hvor målgruppen hovedsakelig er mellomstore bedrifter. Mange av dem innen energi og IT: - Vi har en sterk tilstedeværelse i energi- og IT-bransjen gjennom langsiktige samarbeid med mange ulike aktører, både på strategisk og utførende nivå. IT og energi er spennende og viktige bransjer i regionen der vi har vårt sterkeste nedslagsfelt, forteller rådgiver Erlend Førsund i MarkedsPartner. MarkedsPartner skiller seg fra tradisjonelle tjenesteleverandører som ofte er spesialisert i én retning, med en tverrfaglig kompetanse som dekker

både reklamefaget, strategiarbeid og webutvikling. Dette gir dem en bredde som blir satt pris på i markedet. - Sånn sett er vi ikke helt A4, men vår særegne profil opplever vi som et konkurransefortrinn når vi kjemper om de spennende prosjektene. Konsulentbyrået omsatte i 2013 for 20,7 millioner kroner, og er en del av Omnicom-gruppen, hvor selskapene Aveno Digital og Syzweb også inngår.

Rådgiverne Tønnes Sannem Heian (f.v.) og Erlend Førsund vil representere MarkedsPartner AS på Fremtidskonferansen 2014.

www.markedspartner.no

SUSTAINABLE BUSINESS SOLUTIONS

North Limit AS leverer rådgivingstjenester og tilbyr ressurser innen IKT. Spesielt har selskapet de siste 10 årene vært engasjert i tjenesteutvikling av mobile nett og tilhørende infrastruktur. Med base i Fredrikstad styres prosjekter i Norge og internasjonalt. I 2013 etablerte North Limit AS et samarbeid med Lundem Design og har blant annet utviklet data senter konseptet StoreSpeed. StoreSpeed er en innovativ satsing på å løse utfordringer med å bygge data senter med lavt energiforbruk og høy sikkerhet. StoreSpeed vil henvende seg til lokale så vel som nasjonale og internasjonale kunder.

www.storespeed.com

14

fremtidskonferansen 2014

www.northlimit.com


Den globale spesialisten innen energistyring Schneider Electric gjør energi

sikker pålitelig effektiv produktiv grønn fremtidskonferansenA5.indd 1

4/29/2014 11:10:07 AM

- mennesker i full blomst

De fleste av oss bruker mange timer på jobb hver dag. Vi i Bee2Bee ønsker å bidra til at våre medarbeidere skal blomstre på jobb, oppleve et godt, trygt og utviklende arbeidsforhold - eller sagt på en annen måte ha en rik arbeidsdag. Vi har mange års erfaring ifra rekruttering og bemanningsbransjen, og vi benytter oss av anerkjente kartleggingsverktøy fra Thomas International. Sammen med god oppfølging og dialog med oppdragsgiver og medarbeider er dette med på å kvalitetssikre jobben vi gjør. Rett mann på rett plass er bra, og mennesker som får blomstre på jobb, er en god investering.

«NCE Smart er veldig fornøyd med Bee2Bees arbeid i ansettelsesprosessen og benytter gjerne firmaet i fremtiden.» Knut Johansen og Einar Eriksen, NCE Smart Energy Markets og Smart Innovation Østfold

Vi i Bee2Bee takker NCE for godt samarbeidet og gratulerer med ny leder av klyngen.

Bee2Bee AS | Tlf.: 48 95 75 00 | post@bee2bee.no | www.bee2bee.no

fremtidskonferansen 2014

15


Returadresse: ODIN MEDIA | Storgata 5 | 1767 Halden

2 14 F E STA F T E N På k ve ld en vil det b li s er vert e n tre ret ters festmidda g + dr ik ke, me d un d er holdning i Fredr ik III h all på Fredr iksten festn i ng . Starte r kl. 1 9 .0 0 . H us k å hu ke a v

M E L D D E G PÅ

Konfe ra ns e n be g ge d a ge r i n k l . l u ns j 950, - k r. På m e l d i ng : www. f re m t i d s konfe ra ns e n. n o

n år du melder deg på ! Pr is : 990, -

KO N F E R A N S E A D R E SS E R

Ove rn at ting: Fredr iksten

13. m a i :

festn in gs hotell (konta kt for boo k in g : +4 7 9 2 8 6 4 7 9 7 ) el l e r Tho n Hotell H a lden (konta kt for boo k in g : +4 7 6 9 2 1 3 3 0 0 )

H øgs kol e n i Ø st fol d B R A Ve i e n 4, 1783 H a l d en 14. m a i : Li t te ra tu rh u s et Fre d ri ksta d Storga ta 11, 1607 Fre d ri kstad

Fremtidskonferansen 2014  

Konferansemagasin for fremtidskonferansen, 13. - 14. mai 2014

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you