Smakprov Galaterbrevet

Page 1

MARTIN WÄRNELID

Bibelguiden ger vägledning in i Nya testamentets böcker. Serien är en hjälp för den som vill utveckla sin relation till Bibeln – till djupare förståelse för vad texten betydde för de ursprungliga mottagarna och djupare efterföljelse i det egna livet. Utformningen med korta kärnfulla kapitel och ett omfångsrikt frågematerial gör att den lämpar sig väl både för bibelstudiegrupper och enskild bibelläsning. Seriens författarskara utgörs av unga ledare inom den svenska kristenheten.

GALATERBREVET

MARTIN WÄRNELID

EN GUIDE TILL

"GALATERBREVET AVSLÖJAR ATT DU FÅR EN NY STATUS OCH EN NY FRIHET AV JESUS KRISTUS. UTFORSKA ETT BREV SOM KAN FÖRÄNDRA DITT LIV."

"Om man vill få någon som tvivlar på att Bibeln har relevans för så kallade moderna människor att ändra uppfattning är det en god idé att utmana personen att läsa Martin Wärnelids guide till Galaterbrevet. Välfunna paralleller till företeelser i vår samtid och klargörande analys av texten öppnar för fortsatt reflektion på egen hand eller i studiegrupper." Elisabeth Sandlund Opinionsredaktör Dagen

Martin Wärnelid (född 1977) är pastor i Folkungakyrkan i Stockholm (Evangeliska Frikyrkan och Equmeniakyrkan). Bibeln idag vill medverka till att varje kristen lever i en växande, personlig relation till Gud genom bibel och bön, och att församlingen utrustas till att leda familjer, barn, ungdomar och vuxna till att lära känna och följa Kristus.

WWW.BIBELGUIDEN.SE

9 789197 985840

BIBELGUIDEN

BIBELGUIDEN

BIBELGUIDEN


Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet. Copyright © Bibeln idag 2014 Redaktör Bibelguiden: Reine Toth Grafisk formgivning: Martin Gunséus Omslagsfoto: Anna-Lena Nordin Bibeln idag Box 1211, 75142 Uppsala www.bibelnidag.org Tryck: Scandinavianbook ISBN: 978-91-979858-4-0

6


INNEHÅLL FÖRORD

9

INTRODUKTION TILL GALATERBREVET

13

1:1–9

Passion för evangeliet

27

1:10–24

Beroende av bekräftelse

30

2:1–10 Statusstress

33

2:11–14

Vår djupaste hunger

36

2:15–21

Vi tillhör Gud, trots allt

39

3:1–14

Tre saker Gud redan gjort

42

3:15–29

Vem tror du att du är?

45

4:1–7

Den där andra rösten

49

4:8–20

När man bryr sig på riktigt

52

4:21–31

Två sorters kristna

55

5:1–12

Obeskrivlig frihet

58

5:13–26

Sådant som växer

61

6:1–10

Vem bär dina bördor?

65

6:11–18 Huvudpoängen

68

FÖRDJUPNING 72 TIPS FÖR VIDARE LÄSNING

Innehåll

78

7


8


GAL 1:1–9 PASSION FÖR EVANGELIET Mitt emot mig på det blåa pendeltåget som dunkar över Stockholms broar sitter en ung, upprörd, tjej: ”Jag kan inte fatta att du gjorde så!”, utbrister hon i sin telefon, och bryr sig inte om att jag och resten av vagnen hör samtalet. Vem pratar hon så passionerat med? Och vad sägs just nu på andra sidan luren? Det är inte alltid så enkelt att uppfatta vad sådana samtal handlar om, särskilt inte när den ena rösten är upprörd. Men oftast finns det ledtrådar. Likadant är det när vi nu får öppna Paulus brev till de kristna i Galatien. Här i inledningen går det inte att ta miste på hans passionerade ton. Det är som att vi plötsligt hamnar på sätet mitt emot Paulus och hör allt det han säger till församlingarna han nyss grundat. Vi förstår att han är upprörd, och vi får åtminstone två bra ledtrådar kring vad det beror på. För det första verkar Paulus upprörd över att galaterna börjat komplicera budskapet om Guds nåd i Kristus. I sina övriga brev tackar han Gud för de kristna han skriver till. Men när det gäller galaterna går Paulus rakt på sak: Jag är förvånad över att ni så snart överger honom som har kallat er genom sin nåd, för ett annat evangelium – fast det inte finns något annat, v 6–7. Hur vanligt är det inte att vi i all vår iver att tjäna Gud tappar bort det viktigaste av allt? Guds nåd innebär att vi får tillhöra Guds folk – vilka vi än är, och vad vi än gjort. Vägen till Gud är öppen, men det beror inte på vår egen förmåga, utan på att Jesus Kristus offrade sig för våra synder för att rädda oss ur den nuvarande onda tidsåldern, v 4. I Paulus upprörda ton kan vi ana hans kärlek till evangeliet. Det finns ingen större mening med livet, ingen bättre ”deal”, inget ytterligare att dra ifrån eller tillägga. För det andra hör vi att Paulus är upprörd över dem som kommit för att predika ett annat evangelium för galaterna, v 6. Vad betyder det? När Paulus hade lämnat Galatien startade några judekristna från Jerusalem en kampanj för att få galaterna att omskära sig. De flesta kristna i den första församlingen i Jerusalem var judar som kommit till tro på Jesus, men GALATERBREVET 1:1–9

27


galaterna var från andra folkslag, de var hedningar. Nu fick de höra att de behövde både Jesus och omskärelsen för att bli accepterade av Gud. Apostlagärningarna 15:1 lyder: ”Några som hade rest ner från Judeen ville lära bröderna att de inte kunde bli frälsta om de inte lät omskära sig efter mosaiskt bruk”. Dessa lärare ifrågasatte också Paulus auktoritet. Galaterna blev osäkra på vilken status de egentligen hade inför Gud. Kanske hade de tillresta lärarna rätt? Deras nyfunna tro vacklade. När Paulus nås av rapporterna från Galatien kan hela vagnen höra hur upprörd han är. Uppfylld av vånda skyndar han sig att författa ett passionerat brev till sina älskade syskon i tron. Han är inte oberörd av det som händer. Tvärtom, det känns som att ”föda med smärta”, 4:19. Han kallar de tillresta lärarna för ”falska bröder”, 2:4, som kommit för att förvirra och förvränga sanningen, 1:7. De är utsända av människor och vill lägga på galaterna mänskliga påbud. Att nu omskära sig skulle vara detsamma som kasta bort det mest dyrbara som finns, insåg Paulus. Två gånger förbannar han den som förkunnar något annat än evangeliet om Jesu nåd, v 8–9. Till skillnad från sådana mänskliga tankar har Kristus själv sänt Paulus med ett nådens budskap, v 1. Och Paulus specialuppdrag handlade om att gå till människor som inte är judar, till hedningarna. Det var därför han gjorde den mödosamma resan till Galatien. I det evangelium han förkunnade finns kyrkans hela existensberättigande. Vi kan vara bra på socialt arbete, själavård, musik och barnverksamhet. Men utan evangeliet har den kristna kyrkan inget unikt att bidra med. Kan vi känna igen oss i Paulus passion för evangeliet? Passionen är inte alltid enkel att leva med. Den tar sig uttryck i kärlek, vånda, nöd och smärta. Men för Paulus är det värt våndan. För det finns inget annat evangelium. När vi sitter ner och lyssnar till Paulus passionerade röst är det viktigt att minnas att omskärelsen är den akuta frågan i brevet. Då faller det mesta på plats. Men bakom den frågan döljer sig andra och djupare frågor. Varför var frågan om omskärelse så viktig för Paulus? Är frågan viktig för oss? Det ska vi utforska tillsammans i de kommande kapitlen.

28

GALATERBREVET 1:1–9


"JAG ÄR FÖRVÅNAD ÖVER ATT NI SÅ SNART ÖVERGER HONOM SOM HAR KALLAT ER GENOM SIN NÅD, FÖR ETT ANNAT EVANGELIUM – FAST DET INTE FINNS NÅGOT ANNAT. " Galaterbrevet 1:6–7

FRÅGOR

Vad känner du till om Galaterbrevet redan nu? Hur påverkar det oss när vi glömmer bort Guds nåd? Vad riskerar vi att vända oss till istället för Gud? Varför är Paulus så upprörd i brevets inledning? Vad skulle du säga om någon frågade dig vad evangeliet handlar om? Läs och diskutera utifrån Apostlagärningarna 13:16–43. Att följa Jesus innebär en viss vånda. Varför är det så? Kan du känna igen dig i den vånda som Paulus ger uttryck för?

GALATERBREVET 1:1–9

29


MARTIN WÄRNELID

Bibelguiden ger vägledning in i Nya testamentets böcker. Serien är en hjälp för den som vill utveckla sin relation till Bibeln – till djupare förståelse för vad texten betydde för de ursprungliga mottagarna och djupare efterföljelse i det egna livet. Utformningen med korta kärnfulla kapitel och ett omfångsrikt frågematerial gör att den lämpar sig väl både för bibelstudiegrupper och enskild bibelläsning. Seriens författarskara utgörs av unga ledare inom den svenska kristenheten.

GALATERBREVET

MARTIN WÄRNELID

EN GUIDE TILL

"GALATERBREVET AVSLÖJAR ATT DU FÅR EN NY STATUS OCH EN NY FRIHET AV JESUS KRISTUS. UTFORSKA ETT BREV SOM KAN FÖRÄNDRA DITT LIV."

"Om man vill få någon som tvivlar på att Bibeln har relevans för så kallade moderna människor att ändra uppfattning är det en god idé att utmana personen att läsa Martin Wärnelids guide till Galaterbrevet. Välfunna paralleller till företeelser i vår samtid och klargörande analys av texten öppnar för fortsatt reflektion på egen hand eller i studiegrupper." Elisabeth Sandlund Opinionsredaktör Dagen

Martin Wärnelid (född 1977) är pastor i Folkungakyrkan i Stockholm (Evangeliska Frikyrkan och Equmeniakyrkan). Bibeln idag vill medverka till att varje kristen lever i en växande, personlig relation till Gud genom bibel och bön, och att församlingen utrustas till att leda familjer, barn, ungdomar och vuxna till att lära känna och följa Kristus.

WWW.BIBELGUIDEN.SE

9 789197 985840

BIBELGUIDEN

BIBELGUIDEN

BIBELGUIDEN


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.