Page 1

SHEMA – organiziranost OKS 27. maj 2013 Št. dokumenta

: 202-2-8/13

ČLANSTVO OKS – JANUAR 2013; podatek iz spletne strani OKS skupine

št.

1

34

2

20

3

17

4

12

5

21

% 33 % 19 % 16 % 12 % 20 %

Predlog razvrstitve Članice MOK Priznane s strani MOK Ne olimpijske – SPORT ACORD Občinske – regije (vseh 79) Nacionalne zveze brez glasovalne pravice

Nacionalne panožne športne zveze in

Občinske športne zveze po regijah Športne zveze, združenja, zamejske športne zveze

104

Predlog sestave skupščine: - 74 članov in več* NACIONALNE PANOŽNE ŠZ 50 in več OBČINSKE ŠZ ŠZ IN ZDRUŽENJA

IND. USTANOVITELJ ŠPORTNIKI-KL. OLIMPIJCEV SKUPAJ

17 3

1 3 74 in več

olimpijske priznane SPORT ACCORD Zamejska šp. združenja ŠZ – šport za vse Združenja

34 in več* 10 6 17 1 1 1 1 3 74


SHEMA – organiziranost OKS 27. maj 2013 Št. dokumenta

: 202-2-8/13

* Število navzgor ni omejeno zaradi možnega povečanja števila NPŠZ – olimpijskih športnih panog. ORGANI –sestava IZVRŠNI ODBOR Predlog sestave 1 Predsednik 3 Podpredsedniki * 7 Olimpijski športi 2 Ne olimpijski športi 3 Lokalne športne zveze 1 Individualni ustanovitelj 1 Športnik 1 ŠZ in združenja 19

Veljavna sestava Predsednik Podpredsedniki Olimpijski športi Ne olimpijski športi Lokalne športne zveze Individualni ustanovitelj Športnik Sponzor Skupaj

1 3 7 2 3 1 1 1 19

*predsedniki odborov so podpredsedniki OKS - ZŠZ Stalna delavna telesa– sestava Veljavna sestava ODBOR ZA VRHUNSKI ŠPORT

11

ODBOR ŠPORTA ZA VSE ODBOR ŠPORTA NA LOKALNI RAVNI

13 12

Predlog sestave STROKOVNI SVET ZA TEKMOVALNI ŠPORT STROKOVNI SVET ŠPORTA ZA VSE IN ORGANIZIRANOST

13 13


SHEMA – organiziranost OKS 27. maj 2013 Št. dokumenta

: 202-2-8/13

SKUPŠČINA predstavniki zbora članov 74 članov in več

34 glasov članice olimpijski športi, 10 glasov članice priznanih športov

17 glasov

1 glas

3 glasovi

ind. ustanov.

športniki

3 glasovi

6 glasov članice ne olimpijski športi

ZBOR ČLANOV Članice pod 1,2,3 Odbor NPŠZ

Članice pod 4 Odbor predstavnikov lokalnih ŠZ

Članice pod 5 Odbor ŠZ in združenj


SHEMA – organiziranost OKS 27. maj 2013 Št. dokumenta

: 202-2-8/13

ZBOR ČLANOV Odbor lokalnih ŠZ

Odbor ŠZ in združenj

Odbor NPŠZ voli

voli

voli

STROKOVNI SVET ŠPORTA ZA VSE IN ORGANIZIRANOST

STROKOVNI SVET ZA TEKMOVALNI ŠPORT 13 ČLANOV

13 ČLANOV -

PREDSEDNIK ODBORA NPŠZ 8 IZVOLJENIH ČLANOV V ODBORU NPŠZ (1 OBVEZNO ŠPORTNIK) 3 IZVOLJENI ČLANI ODBORU LOKALNIH ŠZ 1 ČLAN IZVOLJEN V ODBORUŠZ IN ZDRUŽENJ

-

PREDSEDNIK ODBORA LOKALNIH ŠZ PREDSEDNIK ODBORA ŠZ IN ZDRUŽENJ 8 IZVOLJENIH ČLANOV V ODBORU LOKALNIH ŠZ 2 IZVOLJENA ČLANA V ODBORU ŠZ IN ZDRUŽENJ 1 IZVOLJEN ČLAN V ODBORU NPŠZ


SHEMA – organiziranost OKS 27. maj 2013 Št. dokumenta

: 202-2-8/13

SA SKUPŠČINA voli organe

-

IZVRŠNI ODBOR

NADZORNI ODBOR

19 ČLANOV

3 ČLANI

Predsednik Podpredsedniki * Olimpijski športi Ne olimpijski športi Lokalne športne zveze Individualni ustanovitelj Športnik ŠZ in združenja

1 3 7 2 3 1 1 1

PREDSEDNIK

DISCIPLINSKO KOMISIJO 3 ČLANI

ARBITRAŽNO RAZSODIŠČE – neodvisni organSe voli po posebnem postopku

6b_Organiziranost_-_sheme_in_tabela  

http://www.olympic.si/uploads/media/6b_Organiziranost_-_sheme_in_tabela.pdf

Advertisement