Page 1

Mölndals GK

www.msogolf.se info@msogolf.se

1 Index / Översikt – Mölndals GK, Oktober 2009


Resultat i sammandrag • Mölndals GK lyckas mycket väl matcha en god nöjdhet inom områden som medlemmarna tycker är viktiga – Tillgänglighet till spel och klubbkänsla är båda områden där Mölndals GK lyckas väldigt väl – Banan upplevs som rolig att spela

• Klubbens medlemmar är också relativt homogena (anser samma områden som viktiga). • Klubbens enskilt viktigaste förbättringsområdet är banans kvalitet www.msogolf.se info@msogolf.se

2 Index / Översikt – Mölndals GK, Oktober 2009


Svarsstatistik – Mölndals GK • 635 svar • Svarsfrekvens 51,5%

1,289

(Bra deltagande)

Personer inbjudna till undersökningen

1,233

635

Personer får inbjudan

Personer deltager

4,3% (56) E-mail adresser felaktiga

48,5% (598) väljer av olika själ att inte deltaga

www.msogolf.se info@msogolf.se

3 Index / Översikt – Mölndals GK, Oktober 2009


Member Satisfaction Outlook hög

Nöjdhet Ambassadörer Tillfredställda men inte lojala medlemmar

23,2%

17,5%

Kärnmedlemmar

36,4% ”på-väg-ut” medlemmar

Otillfredsställda men lojala medlemmar

19,9%

2,9%

låg

hög

Lojalitet www.msogolf.se info@msogolf.se

4 Index / Översikt – Mölndals GK, Oktober 2009

28,0% 12,8%

41,9%

låg

låg

hög

Medelvärde Sverige

15,1% låg

2,3% hög


Klubbens Huvudindex • mso Index– member satisfaction outlook index – Väl genomarbetat, jämförelsebart och testat index • Viktning av delfrågor • Flexibelt att följa golfklubbens utveckling – framtids säkert • Passar alla typer av golfklubbar och inriktningar

– Ett mått på Er klubbs förmåga att tillfredställa just Era medlemmar • Kan jämföras med andra Exempel klubbar/distrikt/riket • Inte ett mått på hur bra din 72% 69% 64% klubb är generellt 62%

100% 90% 80% 70% 60% 50%

54%

40%

Det ultimata målet för verksamheten hos en golfklubb

30% 20% 10% 0%

Klubben

www.msogolf.se info@msogolf.se

Sverige

Distrikt A

Distrikt B

Distrikt C

5 Index / Översikt – Mölndals GK, Oktober 2009


Övriga mso Index Service Index

www.msogolf.se info@msogolf.se

Ett tvärindex över den generella uppfattningen av klubbens service nivå. Indexet innefattar samtliga funktioner (Reception, Pro, Restaurang osv.) ur en mängd olika synvinklar (bemötande, öppettider osv.)

Restaurang Index

Ett specifikt index rörande restaurangen med avseende på ett antal faktorer (utbud, kvalitet, pris mm.)

Pro Index

Ett specifikt index rörande Pro verksamheten med avseende på ett antal faktorer (tillgänglighet, kvalitet, pris mm.)

Shop Index

Ett specifikt index rörande Klubbens shop med avseende på ett antal faktorer (utbud, service, pris mm.)

Ban Index

Indexsätter hela golfbanan utifrån såväl kvalitet som layout (från Tee till Green).

Lednings Index

Ett index över medlemmarnas sammansatta nöjdhet vad det gäller styrelsens arbete, insats mm.

Anläggnings Index

Ett övergripande index över hela golfanläggningen (ej bana), klubbhus mm.

Framtida Kapital

Ett index beskrivande klubbens potentiella tillväxt (juniorer) – Under utveckling

6 Index / Översikt – Mölndals GK, Oktober 2009


Mölndals GK’s olika Index i Sverigeperspektiv (oktober 2009)

msoIndex Högst: Mö GK: Medel: Lägst:

77,5 77,5 71,8 57,5

www.msogolf.se info@msogolf.se

Högst: Mö GK: Medel: Lägst:

68,2 61,7 57,7 46,2

Högst: Mö GK: Medel: Lägst:

Shop Index

Pro Index Högst: Mö GK: Medel: Lägst:

Anläggnings Index

Lednings Index

82,9 75,9 75,7 67,8

Högst: Medel: Mö GK: Lägst:

Ban Index

78,4 67,7 58,0 32,1

Högst: Medel: Mö GK: Lägst:

7 Index / Översikt – Mölndals GK, Oktober 2009

75,5 72,9 67,9 62,1

83,4 69,3 57,7 57,7

Restaurang Index Högst: Medel: Mö GK: Lägst:

80,1 65,6 59,3 56,6

Service Index Högst: Mö GK: Medel: Lägst:

83,7 76,7 76,6 67,5


Viktighet och nöjdhet • Viktighet

• Nöjdhet

Anger i procent antalet medlemmar som anser just detta vara en av de 4 viktigaste områdena utav 12 val – två olika sektioner finns (del 1 och 2)

Anger individuellt hur nöjd man är med samtliga 12 olika områden i de två olika sektionerna.

65,4

56,8

Exempel: 65,4 anger hur nöjda respondenterna är med det specifika området. Samtliga 12 områden utvärderas

Exempel: 56,8% av respondenterna har angivit detta som ett av de 4 viktigaste områdena av de 12 olika alternativen

Samtliga områden med låg nöjdhet indikerar att förbättring bör ske. Dock bör områden med högst viktighet prioriteras. www.msogolf.se info@msogolf.se

8 Index / Översikt – Mölndals GK, Oktober 2009


Viktighet och nöjdhet (del1) 100%

100

90%

90 83,3

81,3

80% 72,4% 72,7 70,6%

70%

69,5%

80 72,8

68,7%

70

69,2

62,3

61,6

60%

74,1

72,8

70,1

59,1 60 54,6

50%

50

40%

40 27,4%

30%

30 20,4%

20%

20 12,8%

12,2%

10,0%

10%

5,1%

10

4,7%

1,9%

0%

ti l ng gå

ti k /

G

ol

fb u

ur an g Sh op

Re st a

e tr än ar

on el l

ro fe ss i lp

ti l ån g llg Ti

9 Index / Översikt – Mölndals GK, Oktober 2009

Ek on om od

G

lu b lk

på en et

Ti ll www.msogolf.se info@msogolf.se

i

ar in g tä vl

b

-

an lä

gg

öj lig m -

ng s än i

ni ng en

er he t

dh et is vä r

ba ol ig R

Tr

Kv al it

na

Pr

at t

lb ti l he t

N är

na ns Ba

sp e

an an

t kv a

lit e

pe l ls ti l he t ig än gl llg Ti

la

0


Viktighet (del1) i jämförelse 90%

Mölndals GK Sverigesnitt

82,0%

80% 72,4%

73,9%

70,6%

69,5%

68,7%

70%

60%

57,6%

56,9%

50%

40%

30%

27,4% 23,0%

22,1% 20,4%

18,8%

20% 12,4%

12,8%

12,9%

12,2% 8,9%

10%

10,2%

10,0% 5,1%

4,7%

4,0% 1,9%

0% Banans kvalitet (välskött)

www.msogolf.se info@msogolf.se

Rolig bana att spela

Prisvärdhet

Tillgänglighet till spel

Träningsmöjligheter

Restaurang

10 Index / Översikt – Mölndals GK, Oktober 2009

Kvaliteten på Tillgång till Klubbekonomi anläggningen klubbtävlingar förutom banan

Närhet till banan

Tillgång till professionell tränare

Shop/ Golfbutik


Övergripande Nöjdhet: Banans kvalitet 90%

Mölndals GK Sverigesnitt

80%

0,78

70% 0,62 58,3%

60%

52,7%

50% 37,9%

40% 30%

21,0%

20%

15,9%

10%

6,2% 2,2%

2,6%

1,4%

1,7%

0% Inte alls www.msogolf.se info@msogolf.se

Mindre nöjd

Ganska nöjd

Mycket nöjd

11 Index / Översikt – Mölndals GK, Oktober 2009

Vet ej

Nöjdhets Index


Övergripande Nöjdhet: Rolig bana att spela 90%

Mölndals GK Sverigesnitt

80%

0,81 0,79

70% 59,6%

60%

50,0%

50%

45,4%

40% 31,6%

30% 20% 10%

6,9% 3,2% 0,6%

1,3%

0,3%

1,1%

0% Inte alls www.msogolf.se info@msogolf.se

Mindre nöjd

Ganska nöjd

Mycket nöjd

12 Index / Översikt – Mölndals GK, Oktober 2009

Vet ej

Nöjdhets Index


Övergripande Nöjdhet: Tillgänglighet till spel 80%

Mölndals GK Sverigesnitt

70%

0,73

Medlemmar nöjda med tillgängligheten

0,69

60% 50%

47,8% 45,3% 40,6%

40%

35,2%

30% 20% 12,6% 8,8%

10% 1,4%

3,9%

1,9%

2,5%

0% Inte alls www.msogolf.se info@msogolf.se

Mindre nöjd

Ganska nöjd

Mycket nöjd

13 Index / Översikt – Mölndals GK, Oktober 2009

Vet ej

Nöjdhets Index


Viktighet och nöjdhet (del2) 100%

100

90% 80% 70% 60%

90 83,9 77,9%

83,0

70,4

73,4

74,7

72,1

71,2

70

68,3

57,3%

60

57,2

51,9% 50%

80

78,5

76,8

48,5%

46,3%

50

48,3

40%

39,140

30%

30

24,0%

20%

15,7%

10%

14,8%

13,6%

13,3%

20 11,2%

8,8%

10 1,8%

0%

Tr ev lig t

be m

öt S an am de ar be av te pe Ti m llg rs e on ån d al an g til dr lp a as kl ub sa ba nd r e Se m rv ed ic le e m oc sk h . In fo rm K lu at bb io n ge m en S äk sk er ap he t på ba H er na rn ve rk sa m he t Et t b ra S en G ry io em kt r e en v sa er m ks m am a he kl ub t ba kt iv D ite am te r ve rk Ju sa ni m or he t ve rk sa m El it he t ve rk sa m he t

0

www.msogolf.se info@msogolf.se

14 Index / Översikt – Mölndals GK, Oktober 2009


Viktighet (del1) i jämförelse 90%

Mölndals GK Sverigesnitt

82,9%

80%

77,9%

70%

60%

57,6%

57,3% 51,9%

50%

48,5%

47,7%

46,3%

44,8% 42,7%

40%

28,4%

30%

26,2% 24,0%

20% 13,6%

12,8%

14,8%

14,7%

13,3%

11,2% 8,8%

10%

10,8%

9,2% 4,6% 1,8%

0% Klubbgemenskap

www.msogolf.se info@msogolf.se

Service och information

Trevligt bemötande av personal

Juniorverksamhet

Damverksamhet

Seniorverksamhet

15 Index / Översikt – Mölndals GK, Oktober 2009

Elitverksamhet

Ett bra rykte

Säkerhet på banan

Gemensamma klubbaktiviteter

Samarbete med andra klubbar

Tillgång till en passande medlemskapsform


Övergripande Nöjdhet: Klubbgemenskap 80%

Mölndals GK Sverigesnitt

70%

0,71

0,61

60% 50%

47,0%

40%

36,9%

30%

27,9%

27,8%

23,6%

20% 14,8%

12,8%

10%

6,5% 1,0%

1,8%

0% Inte alls www.msogolf.se info@msogolf.se

Mindre nöjd

Ganska nöjd

Mycket nöjd

16 Index / Översikt – Mölndals GK, Oktober 2009

Vet ej

Nöjdhets Index


Övergripande Nöjdhet: Service & Information 80% 0,75

Mölndals GK Sverigesnitt

70%

0,71

60%

56,4% 50,5%

50% 41,4%

40% 33,9%

30% 20% 10% 4,5% 0,5%

6,0% 3,1%

3,0%

0,7%

0% Inte alls www.msogolf.se info@msogolf.se

Mindre nöjd

Ganska nöjd

Mycket nöjd

17 Index / Översikt – Mölndals GK, Oktober 2009

Vet ej

Nöjdhets Index


Övergripande Nöjdhet: Trevligt bemötande av personal 90%

Mölndals GK Sverigesnitt

80%

0,84 0,81

70% 62,7%

60%

57,1%

50% 40%

36,3% 29,7%

30% 20% 10% 3,9% 0,6%

3,8%

3,1%

0,6%

2,1%

0% Inte alls www.msogolf.se info@msogolf.se

Mindre nöjd

Ganska nöjd

18 Index / Översikt – Mölndals GK, Oktober 2009

Mycket nöjd

Vet ej

Nöjdhets Index


Övergripande Nöjdhet: Klubbens juniorverks. 90%

Mölndals GK Sverigesnitt

80%

80,2% 74,3% 0,68

70% 60%

0,57

50% 40% 30% 20% 11,8%

9,5%

8,9%

10%

4,7% 1,5%

4,7%

3,4%

1,0%

0% Inte alls www.msogolf.se info@msogolf.se

Mindre nöjd

Ganska nöjd

19 Index / Översikt – Mölndals GK, Oktober 2009

Mycket nöjd

Vet ej

Nöjdhets Index


Övergripande Nöjdhet: Klubbens samarbeten med andra klubbar 80%

Mölndals GK Sverigesnitt

70%

0,70 0,63

60% 50% 41,1% 41,5%

40% 29,4%

30%

S

26,6%

18,6%

20%

20,6%

11,8%

10%

7,8% 1,1%

1,5%

0% Inte alls www.msogolf.se info@msogolf.se

Mindre nöjd

Ganska nöjd

Mycket nöjd

20 Index / Översikt – Mölndals GK, Oktober 2009

Vet ej

Nöjdhets Index


Kommentarer till msoIndex •

Mölndals GK har ett Mycket Bra msoIndex (77,5). Resultatet har primärt sin grund i: att klubben mycket väl lyckas matcha en god nöjdhet inom områden som medlemmarna tycker är viktiga. Klubbens medlemmar är också relativt homogena (anser samma områden som viktiga). – – –

www.msogolf.se info@msogolf.se

Tillgänglighet och klubbkänsla är båda områden där Mölndals GK lyckas väl Närhet till banan är ett mycket viktigt område och uppenbarligen bor klubbens medlemmar i dess närhet Banan upplevs som rolig vilket är en mycket viktigt

21 Index / Översikt – Mölndals GK, Oktober 2009


Kommentarer till msoIndex • Mölndals GK’s enskilt viktigaste förbättringsområde är banans kvalitet för att uppnå ett högre värde på msoIndex. Detta återspeglas också av en svagt BanIndex. En höjning av nöjdheten med 15% för övergripande bankvalitet, skulle resultera i en höjning av msoIndex med till ca 1,5

Vad mer bör beaktas => störst effekt – Utifrån ett redan mycket bra msoIndex bör klubben fokusera på ytterligare förbättringar inom områden som medlemmarna anser vara viktigast. Skulle klubben kunna höja nöjdheten med 5% för samtliga av de 4 viktigaste områdena i del 1 och 2 (ej bankvalitet och närhet till bana inkluderat) skulle msoIndex öka med ca. 2,5. www.msogolf.se info@msogolf.se

22 Index / Översikt – Mölndals GK, Oktober 2009


Ideellt kapital – Mölndals GK • msoGolf uppskattar att svarande medlemmar utför arbete åt klubben motsvarande: – 2,862 timmar totalt – Ca. 4,5 timmar / respondent och år i genomsnitt (normalt)

www.msogolf.se info@msogolf.se

23 Index / Översikt – Mölndals GK, Oktober 2009

Enkät 2009 Mögk  

Enkät 2009 Mölndals Golfklubb utförd av Mso-golf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you