Kirkebladet høst 2014 k95 15 august 2014

Page 1

Høst 2014

25. årgang

Nr. 95

September - Oktober - November

Der er i både Vilslev og Hunderup kirker en masse gudstjenester og aktiviteter. Vi glæder os til at se dig.

Et syngende folk går ikke til grunde. Den 9. juni (Anden Pinsedag) begyndte vi friluftsgudstjenesten med at gå syngende fra Vilslev Spang til haven ved præstegården. Der var ca. 110 deltagere.

www.vilslev-hunderup.dk www.facebook.com/VilslevHunderup


Besøgstjeneste

Kirkegårdsvandring

Præsten vil gerne besøge alle i sognene, men må erkende, at der er ikke timer nok i døgnet til både det daglige præstearbejde og til gentagende besøg.

Vi ser på grave og gravsten på Vilslev Kirkegård d. 25. august kl. 19, og fortsætter i konfirmandstuen, hvor vi kan varme os på kaffen til fortællinger om forskellige lokale personer . Vel mødt!

Der er dog andre muligheder for at modtage besøg og at få nogle at tale med. Der er mange organisationer, der tilbyder forskellige former for besøgstjeneste og aflastningshjælp.

Kirke for de små

er for dagpleje– og børnehavebørn, og til jul, påske, pinse og høst holder vi korte gudstjenester i øjenhøjde med børnene. Forældre og bedsteforældre er meget velkomne.

Røde Kors har frivillige over hele landet som er parate til hjælpe og gøre en forskel for dig. Deres frivillige kommer i private hjem, i fængsler, på skoler, på sygehuse og på plejehjem. Røde Kors har sociale fællesskaber, som du kan komme med i – både i hverdagene og i ferierne. Udgangspunktet for Røde Kors’ hjælp, er altid det enkelte menneske – din livssituation og dit konkrete behov for hjælp. Kontakt: tlf. 3525 9200, info@rodekors.dk

Til høst er det onsdag d. 10. september kl. 9.30 i Hunderup. og tirsdag d. 16. september kl. 10 i Vilslev. Til jul er det tirsdag d. 9. december kl. 10 i Vilslev og onsdag d. 10. december kl. 9.30 i Hunderup.

Studiegruppe Ønsker du at vide mere om kirke, kristendom og Bibelen? Tale med andre om de ting, du har undret dig over?

Aflastningstjenestens formål er at aflaste hjem, hvor pårørende eller andre passer kronisk syge, alvorligt syge, demente eller døende i eget hjem, og som har behov for trygt at kunne koble fra nogle timer. De frivillige sidder gerne i vågetjeneste hos døende på plejecentre, hospice, sygehus og i eget hjem.

Studiegruppen er for voksne, der gerne vil vide mere. Vi begynder helt fra bunden og bygger langsomt op. Præsten står for forløbet. Det foregår i Vilslev konfirmandstue den første tirsdag i hver måned, første gang tirsdag d. 7. oktober kl. 19.0020.30. Det er gratis at deltage, og der vil være kaffe og the. Tilmeld dig senest d. 1. oktober til Ole Madsen, om@km.dk, tlf. 7543 1059.

Kontakt: Ingrid Bang tlf. 7545 6833, ingrid@aflastningstjenesten.dk

2


Juniorkonfirmand

Vilslev lapidarium

Som juniorkonfirmand får du i 6. klasse mulighed for at se og opleve, hvad vi skal lave i et konfirmandforløb.

Så er det igen tid til at se på lapidariet på Vilslev Kirkegård. Først ved kirkegårdsvandringen d. 25. august kl. 19. Senere vil der ske en sortering af stenene.

Juniorkonfirmand afholdes fredag d. 19. til lørdag d. 20. september. Fredag kl. 16 mødes vi i hallen i Hunderup, og lørdag kl. 16 siger vi farvel til hinanden.

For godt 2 år siden blev en del af de gamle gravsten i lapidariet sat over i præstegårdens stald. Her skulle de stå et vist tidsrum. Det er jo nemlig sådan, at de gamle sten tilhører de pårørende, så hvis man er interesseret, kan man afhente familiegravstenene.

I de 24 timer skal vi lære hinanden lidt at kende ved at lave forskellige sjove ting sammen. Vi skal spise sammen, spille spil, lave quiz, gå på opdagelse i kirken, høre historier fra Bibelen, og vi skal prøve, hvordan det er at gå til konfirmationsforberedelse.

“Jørn Graver” kan kontaktes (tlf. 5126 0290), så vil han være behjælpelig - også hvis det gælder sten, der står i lapidariet nu. Er der ingen interesse for afhentning, er det menighedsrådets opgave at finde ud af det videre forløb.

Da vi skal overnatte i hallen, skal du huske sovepose, liggeunderlag og toilettaske. Vi serverer aftensmad og morgenmad og frokost samt lidt til kaffetiderne. Det er gratis at deltage. Husk at tilmelde dig senest d. 10. september til præsten.

Nu tager vi så fat på en ny sortering, og denne gang kommer stenene ikke i depot. I de godt 2 år, stenene har været opbevaret i stalden, har næsten ingen ønsket hjemtagelse af gravsten. Vi sparer derfor en arbejdsgang.

Vi har også brug for hjælp fra nogle forældre, så kan en af dine forældre hjælpe i løbet af døgnet, så oplys det ved tilmeldingen, og jeg vender tilbage om opgaven. - Ole Madsen, om@km.dk, tlf. 7543 1059

De 8 bevaringsværdige gravsten – udpeget af provstiet – er nu blevet placeret ved diget længst mod vest – og har derved fået sit eget sted. - Vilslev Menighedsråd

3


Vilslev våbenhus

Afskrift af den gravsten, der står i vestsiden af våbenhuset.

Våbenhuset ved Vilslev Kirke er gennemrestaureret og fremstår – stadig i sin gamle smukke form med det flotte træværk op i kip – men med ny belysning og ny udsmykning.

Herunder hviler ærlig mand Terkel Eskelds i Jedsted som døde d. 1. aprilis anno 1624

Som afslutning på restaureringen er der ophængt nedenstående skrivelser på våbenhusets østvæg. Kom og se det gamle, fine våbenhus med nyt præg.

og leved i ægteskab 48 aar i hans alders 90. aar hans S. G. H. Item hans hustru

- Vilslev Menighedsråd.

Gunder Terkels salig mester Clauses datter i Welsle. som og hensoved i Herren d. 6. maj i 1632 i hendes alders 78. aar.

Afskrift af den gravsten, der står i østsiden af våbenhuset.

Følgende legater har bidraget til

Thomas Christensen af Hillerup, som var kongelig majestæts delefoged til Riberhus i Kalslund og Frøts herreder i 30 år, død 29. jan. 1687 i hans alders 80. år.

udsmykning og restaurering af Vilslev Kirkes våbenhus og kirkerum i år 2014:

Han levede i ægteskab først med Maren Christensdatter i 26 år og havde med hende tre sønner og fem døtre, siden i 22 år med sin anden hustru.

Selma og Erik Brocks legat

Kathrine og Peder Garners legat

Med ham hviler her Anne Mortensdatter af Hillerup, død 8. maj 1682 i hendes alders 64. år.

Snedkermester Kristian Rasmussen og hustrus legat

4


Babysalmesang er for forældre,

Salmemaraton

der gerne vil synge salmer med deres små børn i kirken.

Babysalmesang er også en lejlighed til at forældrene kan få genopfrisket og lært nogle salmer som kan bruges derhjemme, når barnet vågner eller skal sove. Organist Dorte Grangård Olesen står for salmesang og aktiviteter, sognepræst Ole Madsen hjælper til. Vi begynder torsdag d. 2. oktober kl. 10.00-10.40. Herefter mødes vi torsdage d. 9. oktober, d. 23. oktober og d. 30. oktober i samme tidsrum. Hver gang i Vilslev kirke. Der bliver lagt tæpper og hynder ud på kirkegulvet, og I er meget velkomne til at medbringe tæpper og dyner.

Salmemaraton går ud på, at man møder op i en kirke kl. 17.00, synger 10 salmer (der kort præsenteres) og drikker en kop kaffe. En hyggelig og god måde at lære nye salmer på.

Vi sørger også for, at der bagefter er en bolle og frugt samt kaffe og the, og der vil være god mulighed til at snakke lidt sammen. Det er rigtig hyggeligt, og det er en god måde at møde andre småbørnsfamilier fra området på.

Find en folder i din kirke! Dato

Dag

Kirke

6/8

Onsdag Ribe Domkirke

21/8

Torsdag Vilslev Kirke

2/9

Tirsdag

Seem Kirke

Det er gratis at deltage, og man skal tilmelde sig hos sognepræst Ole Madsen på tlf. 7543 1053 eller om@km.dk senest d. 25. september.

19/9

Fredag

Vester Nykirke

2/10

Torsdag Roager Kirke

Organist Dorte Grangård Olesen kan træffes på tlf. 7545 3009, dortegrangaard@mail.com

28/10 Tirsdag 25/11 Tirsdag

Skt. Ansgar Kirke

De bedste hilsner, Dorte og Ole

12/12 Fredag

Darum Kirke

16/10 Torsdag Vester Vedsted Kirke Gørding Kirke

12/11 Onsdag Sct. Catharinæ Kirke

5


Kl. 16.301

7. september

14. september 13. s.e. Trinitatis

Kl. 11

14. september 13. s.e. Trinitatis

Kl. 9.30*

21. september 14. s.e. Trinitatis

Ingen

21. september 14. s.e. Trinitatis

Kl. 111

28. september 15. s.e. Trinitatis

Kl. 112

28. september 15. s.e. Trinitatis

Ingen

5. oktober

16. s.e. Trinitatis

Kl. 9.30*3

5. oktober

16. s.e. Trinitatis

Kl. 112

12. oktober

17. s.e. Trinitatis

Kl. 11

12. oktober

17. s.e. Trinitatis

Kl. 9.30*

19. oktober

18. s.e. Trinitatis

Kl. 9.30

19. oktober

18. s.e. Trinitatis

Kl. 11

26. oktober

19. s.e. Trinitatis

Kl. 11

26. oktober

19. s.e. Trinitatis

Kl. 9.30

2. november

Alle Helgens dag

Kl. 9.30*4

2. november

Alle Helgens dag

Kl. 113

9. november

21. s.e. Trinitatis

Kl. 11

9. november

21. s.e. Trinitatis

Kl. 9.30*

16. november

22. s.e. Trinitatis

Kl. 9.30

16. november

22. s.e. Trinitatis

Kl. 114

23. november

Sidste s. i kirkeår

Kl. 11

23. november

Sidste s. i kirkeår

Kl. 9.30

30. november

1. s. i Advent

Kl. 9.30

30. november

1. s. i Advent

Kl. 11

7. december

2. s. i Advent

Kl. 11

7. december

2. s. i Advent

Kl. 9.30*

7. september

12. s.e. Trinitatis

Kl. 11

1 Høstgudstjeneste

Efter gudstjenesten serverer menighedsrådet sandwich og drikkevarer 1

2

12. s.e. Trinitatis

Pernille Plesner Troldborg forestår gudstjenesten (ptr@km.dk, tlf. 7517 8065) 2

Høstgudstjeneste

Marie Høgh forestår gudstjenesten (mahoe@km.dk, tlf. 4053 0359) 3

3

Alle Helgens gudstjeneste

Gudstjenesten bliver tekstet af hensyn til hørehæmmede, og gudstjenesten forløber ellers som den plejer. Prædikanten er Søren Skov Johansen, landsdelspræst for hørehæmmede vest for Storebælt. 4

Ved Alle Helgens gudstjeneste oplæses navne på dem, der er bisat eller begravet fra kirken siden sidste års Alle Helgen. 4

*Der er kirkekaffe efter den første tidlige gudstjeneste i hver måned 6


AKTIVITETER Dato

Kl.

Sted

Aktivitet

21/8

17.00

Vilslev kirke

Salmemaraton (se side 5)

25/8

19.00

Vilslev kirke

Kirkegårdsvandring (se side 2)

26/8

17.00

Konfirmandstuen

Kirkekoret begynder ny sæson (se side 8)

5/9

13.00

Karstensminde

Åbningsreception på Karstensminde (se side 9)

10/9

9.30

Hunderup kirke

Kirke for de små (høst) (se side 2)

16/9

10.00

Vilslev kirke

Kirke for de små (høst) (se side 2)

19/9

16.00

Hunderup hallen

Juniorkonfirmander (se side 3)

2/10

10.00

Vilslev kirke

Babysalmesang (se side 5)

6/10

19.30

Konfirmandstuen

Sangaften med Dorte & Roll (se side 8)

7/10

19.00

Konfirmandstuen

Studiegruppe (se side 2)

9/10

10.00

Vilslev kirke

Babysalmesang (se side 5)

23/10 8.00

Konfirmandstuen

Opstart af konfirmandforløbet

23/10 10.00

Vilslev kirke

Babysalmesang (se side 5)

30/10 10.00

Vilslev kirke

Babysalmesang (se side 5)

3/11

19.30

Konfirmandstuen

Sangaften med Dorte & Roll (se side 8)

4/11

19.00

Konfirmandstuen

Studiegruppe (se side 2)

Kontakter i Vilslev Kirke

Kontakter i Hunderup Kirke

Kirkeværge Else Maria Olesen 7543 1462, forbro@privat.dk

Kirkeværge Jan S. Christensen 7517 2478, ljsc58@gmail.com

Graver Jørn Th. Friis 5126 0290, vilslevkirke@bbsyd.dk

Graver Lone Bruun 2982 4752, hunderupkirkegaard@hotmail.dk

Formand Holger B. Lauridsen 7543 1105, holger_bilde@hotmail.com

Formand Lena Randrup 7517 3097, randrupxlassen@gmail.com

Organist Dorte Grangård Olesen 7545 3009 dortegrangaard@mail.dk Kirkesanger Hanne Præstegaard 7543 1240 hanne@priestyard.dk Sognepræst Ole Madsen 7543 1059 om@km.dk 7


Sangaftner

Kirkekoret

i Vilslev konfirmandstue.

begynder den nye sæson tirsdag d. 26. august i uge 35. Vi øver hver anden tirsdag i ulige uger fra kl. 17-18.30 i konfirmandstuen ved Vilslev præstegård.

Vi begynder første mandag i oktober, og så mødes vi til sang og hygge den første mandag i hver måneden til og med april. Første gang er mandag d. 6. oktober kl. 19.30. Man medbringer selv kaffe og brød. Dorte Grangård Olesen og Roll Præstegaard står for arrangementet. Alle er velkomne.

Kunne du tænkte dig at være med i koret, er du velkommen til at møde op eller kontakte mig. I løbet af året medvirker kirkekoret til Høstgudstjeneste, Allehelgen, 4. søndag i Advent, Langfredag og Bededagsaften. Nodekendskab er ikke nødvendig.

Indblik i udlandet

I det store udland sker der mange skelsættende ting i kirkerne, som vi ikke bør glemme i vore egne kirker. Nedenfor er der blot et par emner, og man kan læse meget mere på fx internettet. I løbet af sommeren blev det tilladt at ordinere kvinder til biskop i den Anglikanske kirke i England. Da kirken siden 1975 har tilladt kvindelige præster, var dette et længe ventet skridt.

Hør nærmere eller tilmeld dig hos organist og korleder Dorte Grangård Olesen på tlf. 21743010 eller mail: dortegrangaard@mail.dk

Kirkernes Verdensråd har over 340 medlemskirker og repræsenterer ca. en halv million kristne. I juli besluttede de sig for at trække sig fra at investere i firmaer, der har med fossile brændstoffer at gøre. Det sker af miljøhensyn. Desværre skal også forfølgelserne af kristne fremhæves. Iflg. organisationen Åbne Døre forfølges 100 millioner kristne, og de dræbes i titusindvis. 8


Nye særkalke til Hunderup Kirke

Det har resulteret i, at der er blevet indkøbt 30 nye særkalke i forsølvet messing med et kors indgraveret. De er også smukke. Vi kan så supplere med de gamle i glas, når der er behov for det, så det vil kun være i helt særlige tilfælde, at vi fremover skal anvende de små plastikbægre.

Særkalke er de små ”glas” vi får vin i under nadveren, dem vi i daglig tale kalder alterbægre. Særkalkene i Hunderup Kirke har hidtil været i sandslebet glas med et lille klart kors. Vi kender desværre ikke alderen på dem, men måske nogen i sognet ved noget om dem?

Åbning af Karstensminde

Flere af disse kalke af glas er gået i stykker hen over årene, og med kun 14 tilbage var der behov for at supplere antallet, da der jævnligt skulle bruges flere; de små plastikbægre er praktiske men lidet kønne. Det viste sig desværre snart, at det ikke var muligt at få suppleret de smukke glas. De er gået ud af produktion, og kan specialfremstilles, men det kræver en større ordre end til vores behov.

Midt i juni 2014 blev Karstensminde solgt til Ulla Pedersen, der driver ABC rengøring. Fredag d. 5. september kl. 13 holdes der reception på Karstensminde i forbindelse med genåbningen af plejehjemmet.

Vi søgte derfor efter brugte kalke i glas, for måske nogen havde anskaffet helt nye særkalke og havde alterglas som vores stående, som de ikke længere brugte, men nej. 9


Dåb, vielse, begravelse/bisættelse

Vielser

Dåb

D. 7. juni blev Palma og Bjarne Hørdum viet i Vilslev kirke.

D. 15. juni blev Sebastian Skaaning Harreby døbt i Hunderup kirke. D. 15. juni blev Karla Kirkegaard Ingvartsen og Kristian Kirkegaard Ingvartsen døbt i Hunderup kirke.

D. 6. juli blev Kamille Juul Rebsdorf Thomsen døbt i Vilslev kirke.

Begravelse/bisættelse D. 21. juni blev Dagny Bothilde Hvilsted bisat fra Vilslev kirke.

D. 6. juli blev Vanilla Kirstine Haahr Baudeau døbt i Vilslev kirke.

Billeder Vi vil gerne bringe et billede i kirkebladet af dem, der bliver døbt eller viet, så send gerne et foto til præsten på om@km.dk

D. 13. juli blev Felix Hundevad Thomsen døbt i Hunderup kirke.

Info om vielse, dåb, begravelse?

På personregistrering.dk kan man se hvilke oplysninger, der er nødvendige i forbindelse med vielse, dåb, begravelse samt navneændringer og meget andet.

D. 3. august blev Maya Klitgaard Thomsen døbt i Vilslev kirke.

Man kan også ringe til præsten og høre mere, og f.eks. aftale dato og tidspunkt for dåb, vielse og begravelse.

10


Aktiviteter på Karstensminde Dato Kl.

Aktivitet

1/9

9.30

Oplæsning ved Kirsten

2/9

9.30

Syng med Ivan

4/9

9.30, 13.30

Stolegymnastik, kortspil

8/9

9.30

Pasgaards tøj fra Herning

9/9

9.30

Banko

11/9

9.30, 13.30

Stolegymnastik, kortspil

15/9

9.30

Oplæsning ved Kirsten

18/9

9.30

Stolegymnastik, kortspil

22/9

9.30

Oplæsning ved Kirsten

23/9

9.30

Film

25/9

9.30

Stolegymnastik, kortspil

29/9

9.30

Oplæsning ved Kirsten

30/9

9.30

Banko

2/10

9.30, 13.30

Stolegymnastik, kortspil

6/10

9.30

Oplæsning ved Kirsten

7/10

9.30

Syng med Ivan

9/10

9.30,

Stolegymnastik, kortspil

13/10 9.30

Oplæsning ved Kirsten

16/10 9.30, 13.30

Stolegymnastik, kortspil

20/10 9.30

Oplæsning ved Kirsten

21/10 9.30

Banko

23/10

9.30, 13.30

Stolegymnastik, kortspil

27/10

9.30

Oplæsning ved Kirsten

28/10

9.30

Film

30/10

9.30

Stolegymnastik, kortspil

3/11

9.30

Oplæsning ved Kirsten

2/11

9.30

Underholdning v. Ole Madsen, præst fra Vilslev

6/11

9.30

Stolegymnastik, kortspil

10/11

9.30

Oplæsning ved Kirsten

11/11

9.30

Syng med Ivan

13/11

9.30, 13.30

Stolegymnastik, kortspil

17/11

9.30

Oplæsning ved Kirsten

18/11

9.30

Banko

20/11

9.30,

Stolegymnastik, kortspil

24/11

9.30

Grete sælger trøjer, bukser m.v.

25/11

9.30

Film

27/11

9.30

Stolegymnastik

30/11

1. Søndag i Advent

Kontakt: Inger Marie Mikkelsen, im@mikkelsen.mail.dk, tlf. 7543 1004 formand for Venneforeningen Karstensminde.

11


Huskekalender Syng af karsken bælg! (se mere inde i bladet)

Vil du have besøg af præsten?

Kirkekoret begynder en ny sæson tirsdag d. 26. august kl. 17.00 i Vilslev konfirmandstue.

Jeg kommer meget gerne på besøg. Det kan f.eks. være til alvorlige eller uformelle samtaler, og der er også mulighed for hjemmealtergang. Jeg tager også gerne ud til plejehjem og sygehuse. Præstedøren er også åben, og jeg giver gerne en kop kaffe, hvis man kigger ind.

Babysalmesang begynder torsdag d. 2. oktober kl. 10 i Vilslev kirke.

Læs også om andre besøgsmuligheder på side 2 i bladet.

Torsdag d. 21. august er der salmemaraton kl. 17.00 i Vilslev kirke.

Sangaftenenerne starter op mandag d. 6. oktober kl. 19.30 i Vilslev konfirmandstue.

Kirke for de små afholdes onsdag d. 10. september kl. 9.30 i Hunderup. og tirsdag d. 16. september kl. 10 i Vilslev. Til jul er det tirsdag d. 9. december kl. 10 i Vilslev og onsdag d. 10. december kl. 9.30 i Hunderup.

Mvh sognepræst Ole Madsen

Studiegruppe om Bibelen og kirken Vi mødes i Vilslev konfirmandstue den første tirsdag i hver måned. Første gang tirsdag d. 7. oktober kl. 19.00-20.30. Det er gratis at deltage, og der vil være kaffe og the. Tilmeld dig senest d. 1. oktober til Ole Madsen, om@km.dk, tlf. 7543 1059 (se side 2).

Juniorkonfirmand er fra fredag til lørdag d. 19.-20. september i Hunderup (se side 3).

Deadline for næste kirkeblad er d. 5. november. Indsend billeder og tekst til Ole Madsen på om@km.dk

Gudstjeneste for hørehæmmede Søndag d. 16. november kl. 11 i Hunderup kirke vil gudstjenesten være tekstet af hensyn til hørehæmmede (se side 6) .

Kirkebladet redigeres af sognepræsten og udgives af menighedsrådene. Opsætning og digitalprint ved: Kopi & Print, Bramming - www.kxp.dk