2018 januar februar marts sognebladet

Page 1

Sognebladet for Vilslev og Jedsted Januar - Februar - Marts 2018

www.kongeaadal.dk Facebook: KongeĂĽdal Borgerforening (Jedsted/Vilslev)


Om Sognebladet Indlæg Håndskrevne indlæg er velkomne, og artikler, annoncering, billeder m.v. kan rettes til ansvarshavende redaktør Ole Witte Madsen på om@km.dk eller tlf. 25 89 41 90. Kirsten Blom er medredaktør af sognebladet, og kan kontaktes på 24 80 49 92, k.blom@pc.dk.

Bladet kan læses gratis online på www.kongeaadal.dk og på facebookgruppen ”Kongeådal Borgerforening (Jedsted/Vilslev)”. Desuden trykkes bladet i 125 eksemplarer, så man kan hente et i LokalBrugsen Kongeådal. Du kan også få sognebladet tilsendt som pdf.

Deadline til næste nummer: 20. marts 2018 Indlæg til bladet sendes til Ole Witte Madsen på om@km.dk Bladet udkommer 4 gange årligt, og dækker perioderne: januar - februar - marts (deadline 20. december) april - maj - juni (deadline 20. marts) juli - august - september (deadline 20. juni) oktober - november - december (deadline 20. september)

Bladet opsættes og redigeres af Ole Witte Madsen. Trykning foretages af Hans Thiim i Bramming. Udgiften til bladet dækkes af private bidrag samt de lokale foreninger og forretninger. Bidrag kan indbetales til KBAs konto: reg.nr.: 5971 konto: 800 2757. Send gerne en mail til kasserer Mads Peter Lauridsen (madspl@yahoo.dk), hvor det fremgår, at I har givet bidrag til sognebladet.

2


Tak for din tid!

Derfor har jeg et par gange mødtes med nogle unge for at blive klogere på vores ungdom og få idéer til, hvad de ønsker sig af aktiviteter og arrangementer. Vi drøfter løbende forskellige muligheder, og i hvert fald én idé bliver realiseret.

Naturen er skøn og området er flot herude nær ved Vadehav og dige. Selv på dage med regn og blæst, og selvom vandet går for vidt (så vidt vi kan se), spejler solen sig kønt og fulgene kvidrer ubekymret. Det er ikke bare naturen, der betager os.

Stine Caspersen og Caroline Hollbaum Vinther har foreslået at holde en konfirmationsfest, og den idé tager deres klasses forældreråd på sig at arrangere. Næste møde for unge er onsdag d. 21. marts kl. 17 i konfirmandstuen.

Her er et fantastisk fællesskab med en rigtig hyggelig stemning og venskabelig atmosfære, og det skyldes jo, at Jedsted og Vilslev bebos af skønne borgere, der engagerer sig dybt i lokalsamfundet.

Tak Vi ville have et meget tyndt sogneblad, hvis der ikke var så mange ildsjæle, der brændte for sognet. Men vi er dog så heldige, at mange omkring os brænder både med sjæl og masser af initiativ. Det skal vi huske at takke for.

Selv havde jeg fornøjelsen af at spise frokost med en snes af dem, da vi i november samledes til et hyggeligt og opbyggeligt foreningsmøde. For landsby-fællesskabets skyld må vi holde dialogen mellem foreningerne i gang. Næste møde er søndag d. 28. oktober kl. 12 i præstegården.

Fællesskab er vi fælles om at skabe, og fælles bliver vi, når vi samles og mødes om det, vi ønsker at være fælles om. Sognet er en ramme om vores liv og tilværelse (det er jo her vi lever, elsker og bor), og vi har muligheden for at give ved at tage. Altså, ved at tage del - og få del del i sammenhæng og sogneliv, del i selskab og fællesskab.

Ung i sognet Som man kan læse her i bladet foregår der imponerende mange aktiviteter, og vi må prøve at planlægge de mange gode tiltag af hensyn til hinanden. Dog foregår der mest for den modne del af befolkningen, og der synes at være huller i forhold til aktiviteter og arrangementer for unge mellem 13 og 19 år.

- Ole Witte Madsen 3


Vil du spille banko?

Frivillige Tre foreninger har ansvaret for banko, og det er Kongeådal Borger og Aktivitetsforening (KBA) samt Forsamlingshuset og Seniorklubben for Vilslev og Omegn. I sommerferien har Støtteforeningen for Forsamlingshuset ansvaret for alle Bankoaftener. Man kan dog også godt være frivillig uden at sidde i en forening. Hvis du har lyst til at give en hånd med, skal du bare sige til. Det er altid rart med et par ekstra hænder.

Der har været banko i Vilslev Forsamlingshus i mange, mange år. Det er en hyggelig måde at samles på, og så kan man endda vinde penge. Det foregår hver onsdag aften kl. 19.15 til kl. 21:45 i Vilslev forsamlingshus. Hvis du har lyst til at være med, skal du bare møde op. Hvert kort koster 8 kr. og man spiller normalt mellem 6 og 24 kort. I gennemsnit er der 85-90 deltagere til banko, men der er altid plads til flere!

Kaffe I løbet af aftenen er der pause, hvor Støtteforeningen står for salg af kaffe, kage eller brød til 8 kr. pr. del.

Gevinster Der er kun pengepræmier, og det er 50 kr. for 1 række 100 kr. for 2 rækker 200 kr. for 3 rækker eller fuld kort

- skrevet af Ole Witte Madsen efter samtale med Inge Jørgensen

Har du lyst til at nørkle?

Desuden kan man vinde op til 1500 kr. på Vilslev-potten. Du vinder, hvis du får banko på fuld plade, og sidste tal er det, der forlods er trukket som Vilslev-pottens tal denne aften

Kom og vær med til hyggeligt samvær, hvor vi nørkler med forskellige ting. Strikke, hækle, sy eller brodere - mulighederne er mange. Kom gerne og del din viden og få læring sammen med andre nørklere. Der vil blive serveret kaffe og kage.

Der er opvarmning med gule kort til 20 kr., hvor man også kan vinde penge. Og der er flere andre muligheder for gevinster, som f.eks. Solo og S-kort og Lykke-nummer samt Pause-banko, hvor man kan vinde vin eller chokolade - og endelig kan man købe tombola-lodder, hvor gevinsten er kaffe eller snaps.

Pris 30 kr . pr . per son. Medbring dit nørkleri og HUSK opskrifter! Tilmelding til Pernille pr. sms: 2246 5750 eller på facebook: "Kongeådal Borgerforening (Jedsted/Vilslev)" 4


5


Sangaften i Vilslev konfirmandstue

I begyndelsen af det nye år har vi følgende på programmet:

En tradition siden 1972

8. januar: Opstartsmøde Kl. 19.00 i Spejderhytten, opstartsmøde til byfesten d. 13.-16. juni

Mandag d. 2. oktober indledtes den 45. sæson med fællessang i Vilslev konfirmandstue. Vinteren igennem er der sangaftener den første mandag i måneden.

5. februar: Generalforsamling Kl. 19.00 i Spejderhytten Generalforsamling for Kongeådal Borger- og Aktivitetsforening og Kongeådal Sportsforening

Vi synger fra Højskolesangbogen, og vi begyndte i den 15. udgave og er nu i gang med den 18. udgave. Dorte Grangaard spiller klaver og Roll Præstegaard spiller violin.

11. februar: Fastelavn Kl. 13.00 Børnegudstjeneste i Vilslev kirke. Kl. 14.00 - FASTELAVNSFEST i Vilslev Forsamlingshus

Kom og vær med. Næste gang er mandag d. 8/1 kl. 19

Nyt fra KBA

3. marts og 6. marts: Dilettant Dilettant i Vilslev Forsamlingshus Der kommer mere info senere

Kongeådal Borger- og Aktivitetsforening

Byfest 13.-16. juni Læs mere side 19

Året går på hæld. Julemanden blev vækket med manér 1. søndag i advent ved brugsen. Julemanden delte næsten 90 juleposer ud. Det var rigtig dejligt, at der var mødt så mange børn op. Bagefter blev der serveret julegløgg og æbleskiver i Ejnar Smeds værksted. Tusind tak til Ellen og Ejnar, fordi de lægger hus til. Smedens værksted egner sig så ganske udmærket til gløgg og æbleskiver.

Vi ses! Glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår til alle ønsker Kongeådal Borger- og Aktivitetsforening og Kongeådal Sportsforening

6


Seniorklubben inviterer til ...

Seniorklubben inviterer til ...

Underholdning ved de Super Seje Seniorsild fra Rødding.

Foredrag ved Elof Westergaard. Han har blandt andet været sognepræst i Mariehøj sogn og provst i Silkeborg Provsti. Foto: Gitte Volsmann

Foto: Chresten Bergh, JV

Det foregår onsdag d. 10. januar kl. 14 i Forsamlingshuset.

Foredraget afholdes onsdag d. 24. januar kl. 14 i Forsamlingshuset.

Der er entré, og der kan købes kaffe og kage.

Der er entré, og der kan købes kaffe og kage.

Vil du synge i kirkekoret?

Filmaften: 45 years Onsdag 24. januar kl. 19 Sognehuset, Gredstedbro

Vi øver hver anden tirsdag (i ulige uger) kl. 17.00–18.30 i Vilslev konfirmandstue. Vi begynder tirsdag d. 16. januar.

Hvad er værst: At opdage, at ens liv er bygget på en forkert antagelse, eller at opdage, at det måske er?

Kirkekoret deltager ved nogle enkelte gudstjenester i løbet af året.

Efter 45 år kiler en sandhed sig ned mellem et ægtepar i et hjerteskærende og overvældende mesterværk, der handler om tilfældets brutalitet og tidens gang.

Kunne du tænke dig at være med i koret, er du velkommen til bare at møde op eller høre nærmere hos organist og korleder Dorte Grangård Olesen på tlf. 21 74 30 10 eller dortegrangaard@mail.dk

Efter filmen er der kaffe og kage og samtale om filmens temaer. - Kongeåpastoratet 7


Konfirmand-gudstjeneste

Kyndelmisse-gudstjeneste

Denne gudstjeneste er særligt tilrettelagt til konfirmander, som skal lære gudstjenesten godt at kende. Både konfirmander og deres forældre inviteres til denne gudstjeneste, der er åben for alle interesserede.

I vinterens mørke, kolde og grå hverdage kan vi forståeligt nok længes efter lys og varme. Til gudstjenesten sætter vi fokus på lyset som en væsentlig del af kristendommen.

Søndag 28. januar kl. 17 i Hunderup kirke

Søndag d. 4. februar kl. 17 i Vilslev kirke

Julenat tændte Gud lys for verden.

Efter gudstjenesten er der fællesspisning for konfirmanderne med deres forældre i Samlingssalen, hvorefter der er overhøring, og vi snakker om selve konfirmationen, der nærmer sig. - Ole Witte Madsen

Vi skal dele lyset og livet med hinanden. Det gør vi blandt andet med denne stemningsfulde gudstjeneste, hvor også kirkekoret deltager. - Ole Witte Madsen

Menighedsrådsmøde

Seniorklubben inviterer til ...

Onsdag d. 31. januar kl. 19-22 i Vilslev konfirmandstue

Middagsmad onsdag d. 7. februar

Menighedsrådsmøderne holdes den sidste onsdag i hver måned og er offentlige. Vi drøfter blandt andet kirkebygning og præstegård, økonomi og personale, og snakker om afholdte og kommende arrangementer og drøfter, hvordan vi hele tiden kan være en relevant kirke i sognet.

kl. 12 i Vilslev forsamlingshus. Derefter er der generalforsamling

og kaffe, og efter kaffen er der foredrag ved advokat Karina Schmidt fra Esbjerg med emnet: arveforhold

Så får vi kaffe og kage og snakker om, hvad der ellers rører sig i sognet og inden for folkekirken.

og testamente. Formand Henry Sørensen, tlf. 75 43

- Ole Witte Madsen

15 22, hkejser@stofanet.dk 8


9


Dato Tid

Sted

Aktivitet

19:15 Forsamlingshuset BANKO – hver onsdag aften (s. 4) 4/1

19

Spejderhytten

Nørkleklub (s. 5)

8/1

19

Konfirmandstuen Sangaften (s. 6)

8/1

19

Spejderhytten

KBA: opstartsmøde til byfest (s. 6)

10/1 14

Forsamlingshus

Seniorklubben (s. 7)

16/1 17

Konfirmandstuen Kirkekoret øver (s. 7)

24/1 14

Forsamlingshus

Seniorklubben (s. 7)

24/1 19

Sognehuset

Filmaften (s. 7)

25/1 19

Spejderhytten

Nørkleklub (s. 5)

28/1 17

Hunderup kirke

Konfirmandgudstjeneste (s. 8)

28/1 11

Forsamlingshuset Åbent Hus (s. 9)

31/1 19

Konfirmandstuen Menighedsrådsmøde (s. 8)

4/2

17

Vilslev kirke

5/2

19

Konfirmandstuen Sangaften (s. 6)

5/2

19

Spejderhytten

KBA generalforsamling (s. 6)

7/2

12

Forsamlingshus

Seniorklubben (s. 8)

11/2 13

Vilslev kirke

Fastelavn (s. 14)

13/2 17

Konfirmandstuen Kirkekoret øver (s. 7)

Kyndelmisse med kirkekor (s. 8)

19/2 19.30 Spejderhytten

Grandelaugets generalforsamling (s. 14)

20/2 19

Spejderhytten

Husholdningsforeningen (s. 14)

21/2 14

Forsamlingshus

Seniorklubben (s. 14)

22/2 19

Spejderhytten

Nørkleklub (s. 5)

25/2 11

Hunderup kirke

Indskrivning af 2019-konfirmander (s. 15)

27/2 17

Konfirmandstuen Kirkekoret øver (s.7)

27/2 19.30 Forsamlingshuset Generalforsamling, Vilslev Vandværk (s. 15)

28/2 19

Konfirmandstuen Menighedsrådsmøde (s. 8) 10


Dato Tid

Sted

Aktivitet

19:15 Forsamlingshuset BANKO – hver onsdag aften (s. 4) 1/3

11

3/3 5/3

Vilslev kirke

Babysalmesang (s. 15)

Forsamlingshuset Dilettant - mere info følger 19

6/3

Konfirmandstuen Sangaften (s. 6) Forsamlingshuset Dilettant - mere info følger

7/3

14

Forsamlingshuset Seniorklubben (s. 16)

8/3

11

Vilslev kirke

8/3

19

Babysalmesang (s. 15) Generalforsamling i Forsamlingshuset og Forsamlingshuset Støtteforeningen (s. 16)

13/3 17

Konfirmandstuen Kirkekoret øver (s. 7)

14/3 14 14/3 19

Konfirmandstuen 60+ - foredrag om en rejse til Iran Generalforsamling og opstart på Farup skole Farup skole for 4H

15/3 11

Vilslev kirke

15/3 18

Forsamlingshuset Fællesspisning (s. 13)

15/3 19

Spejderhuset

20/3 14

Forsamlingshuset Seniorklubben (s. 16)

20/3

Spejderhytten

Husholdningsforeningen - mere info følger

21/3 10

Vilslev kirke

Kirke for de små (se kirkebladet)

22/3 11

Vilslev kirke

Babysalmesang (s. 15)

24/3

Jedsted

Ren Landsby (Jedsted) (s. 14)

27/3 17

Konfirmandstuen Kirkekoret øver (s. 7)

28/3 19

Konfirmandstuen Menighedsrådsmøde (s. 8)

29/3 17

Hunderup kirke

Babysalmesang (s. 15) Nørkleklub (s. 5)

Gudstjeneste med påskemåltid (se kirkeblad)

11


Dato Tid

Sted

Aktivitet

4/4

19:15 Forsamlingshuset BANKO – hver onsdag aften (s. 4) Seniorklubben. Foredrag v. Asker Bjørnskov fra Lem. ”Landmand og havemand til 14 Forsamlingshuset eventyr” Husholdningsforeningen. Generalforsamling. Husk en pakke til bankospillet (værdi 19.30 Spejderhuset ca. 25 kr.)

5/4

19

4/4

7/4 9/4

Spejderhuset

Nørkleklub (s. 5)

Forsamlingshuset Loppemarked - mere info følger 19

10/4 17

Konfirmandstuen Sangaften (slut for denne periode)

18/4 14

Konfirmandstuen Kirkekoret øver (s. 7) Sogneudflugt - se næste nummer af kirkebladet Gudstjeneste med guldkonfirmander - se næVilslev kirke ste nummer af kirkebladet Seniorklubben. Underholdning v. De HylForsamlingshuset dende Hunde fra Rødding.

19/4 18

Forsamlingshuset Fællesspisning - mere info følger

19/4 19

Spejderhuset

24/4 17

Konfirmandstuen Kirkekoret øver (s. 7)

25/4 19

Konfirmandstuen Menighedsrådsmøde (s. 8) Sangforedrag ved sognepræst Kevin Asmussen og varme hveder i konfirmandstuen - se Vilslev kirke næste nummer af kirkebladet Konfirmation - se næste nummer af kirkeblaVilslev kirke det Kor fra Iowa - se næste nummer af kirkeblaVilslev kirke det KBAs årlige cykeltur til diget - mere info Diget følger

14/4 15/4 11

26/4 19 29/4 10 9/5 27/5 13/6

Nørkleklub (s. 5)

Byfest (s. 19)

12


13


Fastelavnsgudstjeneste

fra Kongeådal Husholdningsforening

Vi holder børnegudstjeneste kl. 13 i Vilslev kirke v. sognepræst Kevin Asmussen, da undertegnede er på familietur til Iran.

Tirsdag d. 20. februar 2018 kl. 19.00: Madaften i Gr edstedbr o skoles hjemkundskabslokale. Til denne aften har vi fået fat på kokken Lars Borregaard, Ribe. Aftenen koster 100 kr. pr. person ekskl. drikkevarer. Tilmelding nødvendig senest d. 12. februar. Max. 45 pers.

Søndag d. 11. februar kl. 13

Efter en kort gudstjeneste går vi til tøndeslagning i Forsamlingshuset, som KBA står for. Kom gerne udklædt i kirken.

Et årskort til Kongeådal Husholdningsforening koster 50 kr. Tilmelding til arrangementer skal ske til Lone Christensen, tlf. 50 75 00 15.

- Ole Witte Madsen

Grandelauget holder generalforsamling

Seniorklubben inviterer til ...

Mandag d. 19. februar kl. 19.30 i Spejderhytten

Foredrag

ved

Mette

Vi har planlagt at udføre et Ren Landsby arrangement i Jedsted lørdag den 24 marts , hvor alle borgere i Jedsted er velkommen.

Fjord, som er formand

På Jedsted Torv hejser vi flaget ved konfirmation, bryllup, sølvbryllup, guldbryllup osv. og ved fødselsdage 50 – 60 – 65 – 70 – 75 osv. Samt ved død, bisættelse og begravelse. Helge Kristensen er vor flagmand og kan nås på telefon 75 43 12 13

”Studietur til Hviderusland”

for Røde Kors i Bramming. Hendes emne er:

Det foregår onsdag d. 21. februar kl. 14 i Forsamlingshuset. Der er entré, og der kan købes kaffe

- Ivan Binger

og kage. 14


Indskrivning af konfirmander til 2019

I østen stiger solen op Babysalmesang Vilslev kirke - forår 2018

Søndag d. 25. februar kl. 11 er der gudstjeneste i Hunderup kirke, hvorefter der er indskrivning for kommende konfirmander fra Vilslev og Hunderup sogne.

Har du et barn fra 0 – 12 måneder, så har vi et godt tilbud!

Efter gudstjenesten mødes vi i Samlingssalen, hvor vi får lidt at spise, og hvor jeg fortæller om konfirmationsforberedelse.

Babysalmesang foregår torsdage i Vilslev kirke med opstart torsdag d. 1. marts kl. 11 (bemærk, at tidspunktet er ændret i forhold til kirkebladet.)

Man kan også deltage, selvom man ikke er sikker på, hvor man vil konfirmeres, eller om man vil konfirmeres. - Ole Witte Madsen tlf. 75 43 10 59, om@km.dk

Sæt kryds i kalenderen d. 1/3 - 8/3 15/3 - 22/3 og 29/3 og medbring gerne en lille dyne, barnet kan ligge på undervejs. Der er kaffe/thé og en småkage med plads til hyggesnak efter babysalmesangen.

fra Vilslev Vandværk

Vilslev Vandværk holder generalforsamling den 27. februar kl. 19.30 i Vilslev Forsamlingshus. Vi har inviteret en geolog fra Din Forsyning, som vil gøre os klogere på de forskellige ting, der sker i forhold til vandværket.

Tilmelding eller spørgsmål til forløbet skal ske til organist og musikpædagog Dorte Grangård Olesen på tlf. 21 74 30 10, dortegrangaard@mail.dk eller til sognepræst Ole Witte Madsen på tlf. 75 43 10 59 – om@km.dk

Under henvisning til vedtægterne skal forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, være formanden i hænde senest den 15. januar 2018. Forslag kan afleveres til undertegnede eller fremsendes pr. mail på vilslevvand@gmail.com Venlig hilsen, Jane Andersen, Mobil 25711937 15


Seniorklubben inviterer til ...

60+ (foredrag)

Onsdag d. 14. marts kl. 14 i konfirmandstuen

Foredrag onsdag d. 7. marts kl. 14 i Vilslev forsamlingshus. Åge Augustinus, der er forhenvæSognepræst Ole Witte Madsen fortæller og viser billeder om sin tur til Iran med familien.

rende forstander på Rude Strand vil holde foredrag om emnet: ”Glæden ved at være til”.

Der er kaffe undervejs, og det er gratis at deltage.

Der er entré, og der kan købes kaffe

Vel mødt! Menighedsrådet

og kage. Formand Henry Sørensen, tlf. 75 43 15 22

Generalforsamling

For både Forsamlingshuset og Støtteforeningen

Seniorklubben inviterer til ...

Der afholdes generalforsamling i Forsamlingshusets lille sal torsdag d. 8. marts kl. 19. Se nærmere i Ugeavisen og opslag i Brugsen, når tiden nærmer sig.

Smørrebrød tirsdag d. 20. marts kl. 18 i Vilslev forsamlingshus. Efter kaffen byder vi på musik og underholdning ved ”Revl og Krat”. Formand Henry Sørensen tlf. 75 43 15 22

16


17


Nyt fra Vilslev Forsamlingshus

I 2018 har vi booket fire konfirmationer. Sådan skal det være! Kokkene har allerede lavet en folder med forslag til menu, og en folder med regler, krav og vejledninger ved nøglehusudlejninger er næsten færdig. Begge foldere vil fremover ligge på kommoden i Forsamlingshusets vindfang. På bestyrelsens vegne Kirsten Blom

Som omtalt tidligere har både bestyrelsen og lejere stadig mange ønsker til forbedringer af Vilslev Forsamlingshus. Siden sidst er endnu et stort ønske blevet opfyldt, da der er indkøbt nye rødvins-, hvidvins- og portvinsglas, så der nu kan dækkes op med høje og ens glas ved runde borde, hvilket mange lejere har efterspurgt. Vi har et par gange oplevet, at nogle har valgt en anden lokalitet til deres fest, fordi vi netop ikke kunne opfylde disse to ønsker. Nu håber vi, at vi kan få endnu flere fester.

Fyrværkerishow – Nytårsaften Desværre nåede vi ikke op på de 10.000 kr., som var målet for at hyre en fyrværker til at lave et lysshow for os nytårsaften. Vi nåede 5.550 kr. og 35 tilmeldte personer.

Efter utallige opfordringer har vi anskaffet et puslebord, som har fået plads på handicaptoilettet. I skrivende øjeblik er vi også ved at lave en legekasse, så der er aktivitetsmuligheder for børnene, når spisningen eller snakken bliver for meget for små gæster.

Mange flere har givet udtryk for, at de syntes, det var en god ide, men at de var forhindret af diverse private arrangementer. Al respekt for det og jeg synes, det har været et spændende forløb med masser af kommentarer og meningsudvekslinger, hvilket jo i sig selv styrker kontakter og fællesskabsfølelser i vores lille samfund. Lad os få mere af det.

Til forskel fra tidligere har 2017 været et godt år for Forsamlingshuset, hvor der har været arrangementer 118 gange. Det ser også godt ud for 2018, idet vi allerede nu har 94 udlejninger, og vi ved, der kommer flere. Der er endda booket i 2019.

Hvis nogen synes, vi skal prøve igen, står jeg gerne til rådighed med kontakter eller det praktiske som i år. Kirsten Blom

Vi er nogle, der kan huske, at Forsamlingshuset år tilbage ikke var lejet ud til en eneste konfirmation! Det er ikke godt. 18


BYFEST 2018 13.-16. juni 2018

Vil du gerne hjælpe og være praktisk gris? Mød op d. 8. januar og giv dit besyv med. Alle er velkomne til at deltage i opstartsmødet. Vi håber, at mange vil være med til at få stablet en forrygende byfest på benene. Bestyrelsen serverer kaffe og kage.

2018 er byfest-år. Det betyder, at der er brug for - ideer til et sjovt program, - nogen, der vil arrangere - mange hjælpere - at få alle mand af huse i Jedsted og Vilslev, fordi der er FEST!!!

Mange hilsener fra Kongeådal Sportsforening

Vi holder et opstartsplanlægningsmøde mandag d. 8. januar kl. 19.00 i spejderhytten. Hjortshøj Party Service er bestilt til at komme med telte, borde, stole osv., ligesom de har leveret til vores seneste byfester. Roots in Suits er bestilt til at spille til festen lørdag aften. Ellers er alt åbent. Har du ideer til sjove ting, vi skal have på programmet? Har du lyst til at være med til at planlægge og bestemme? 19


Kontakter i sognet Kongeådal Husholdningsforening

Karin Jessen 51 32 79 95, karinjessen3@gmail.com

Vilslev og Omegns Seniorklub

Henry Sørensen 75 43 15 22, hkejser@stofanet.dk

Vilslev Menighedsråd

Ivan Binger 20 15 03 97, binger@bbsyd.dk

Kongeådal Borger- og Aktivitetsforening (KBA) + Kongeådal Sportsforening (KSF)

Marianne Kømler 21 76 97 20, marianne@koemler.dk

Kongeå Rideklub

Anja Zornig 28 89 21 29, post@stutteri-boegely.dk

LokalBrugsen Kongeådal

Klaus Thuesen 75 43 10 03, 03366@coop.dk

Lokalhistorisk Arkiv

Stig Hegn 51 96 64 73, stighegn@bbsyd.dk

Vilslev forsamlingshus (formand)

Kirsten Blom 2480 4992, k.blom@pc.dk

Vilslev forsamlingshus (udlejning)

Kim Hansen 7543 1571

Sognepræst i Kongeåpastorat

Ole Witte Madsen 25 89 41 90, om@km.dk

Vilslev Vandværk

Jane Andersen 2571 1937, vilslevvand@gmail.com

Kongeådal 4H

Sonja Hulgaard 5152 8932, Hulgaard@privat.dk

Vilslev Kroketklub

Lauritz Lauritzen la@lahjortlund.dk

Støtteforening for Forsamlingshuset Svend Erik Hulgaard Hulgaard@privat.dk Vilslev-kokkene

vilslevkokken@gmail.dk


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.