Sognebladet for Jedsted og Vilslev oktober - november - december 2017

Page 1

Sognebladet for Vilslev og Jedsted Oktober - November - December 2017

4H-dyrskue i Gørding (s. 12)

Vilslevs to kokke, Preben og Jens

Vejen til Vilslev Spang blev et vadested

www.kongeaadal.dk Facebook: KongeĂĽdal Borgerforening (Jedsted/Vilslev)


Om sognebladet Bladet kan læses online på www.kongeaadal.dk og på facebookgruppen Kongeådal Borgerforening (Jedsted/Vilslev). Desuden trykkes bladet i 125 eksemplarer, så man kan hente et i LokalBrugsen Kongeådal. Henvendelser vedrørende artikler og annoncering af arrangement kan rettes til ansvarshavende redaktør Ole Witte Madsen på om@km.dk eller tlf. 7543

1059 eller tlf. 2589 4190. Håndskrevne indlæg er også velkomne. Kirsten Blom er medredaktør af sognebladet.

Deadline til næste nummer: 20. december 2017 Indlæg til bladet sendes til Ole Madsen på om@km.dk

Bladet udkommer 4 gange årligt, og dækker perioderne: januar - februar - marts (deadline 20. december) april - maj - juni (deadline 20. marts) juli - august - september (deadline 20. juni) oktober - november - december (deadline 20. september) Bladet opsættes og redigeres af Ole Madsen. Trykning foretages af Hans Thiim i Bramming. Udgiften til bladet dækkes af private bidrag samt de lokale foreninger og forretninger. Bidrag kan indbetales til KBAs konto: reg.nr.: 5971 konto: 800 2757. Send en mail til kasserer Mads Peter Lauridsen (madspl@yahoo.dk), hvor det fremgår, at I har givet bidrag til sognebladet.

2


Et rigt foreningsliv

God koordinering giver bedre arrangementer

Det er ikke moderne at tale om pligt og ansvar, men ikke desto mindre er det til tider nødvendigt at diskutere, hvad vores pligt og ansvar egentlig er som borgere i Jedsted og Vilslev.

Det er ingen hemmelighed, at der nogle gange ligger arrangementer for tæt på hinanden. Det skaber bøvl og frustration, både hos arrangørerne, fordi vi hellere vil støtte hinanden, og hos deltagerne, for hvad skal man vælge at deltage i?

Har vi overhovedet særlige pligter eller et særligt ansvar, bare fordi vi bor her, hvor husene er billigere, hvor naturen er skøn, og hvor vi stadig relativt nemt kan komme på arbejde?

Med kalenderen her i bladet forsøger vi at undgå at lægge arrangementer for tæt på hinanden. Det kræver dog også, at vi på tværs af foreningerne taler sammen om, hvad vi kunne tænke os at arrangere og ikke mindst hvor og hvornår.

Det er ingen hemmelighed, at vi bor langt ude - så langt mod sydvest, så langt fra magtens centrum, at vores område i nogle år er blevet kaldt Udkantsdanmark. Underforstået: udkanten og dens borgere betyder ikke så meget som storbyerne og deres borgere.

Jeg foreslår derfor, at repræsentanter fra alle foreninger mødes og snakker om datoer og steder for vore arrangementer. Måske vi også kan få noget ud af lave visse arrangementer sammen med andre foreninger og på den måde understøtte hinanden.

Men vi betyder noget. Især for hinanden. Det er derfor ikke ligegyldigt for os, at vi bor et godt sted. Det er ikke ligegyldigt, at vi har et fremragende foreningsliv. Tværtimod må vi være taknemmelige, så længe nogle gider tage ansvar for de mange aktiviteter og arrangementer, der præger området.

Foreningsmødet afholdes: Søndag d. 19. november kl. 12.30 til en let frokost i præstegården. Tilmelding skal ske til mig senest tirsdag d. 14. november (om@km.dk, 2589 4190). Adresse: Vilslevvej 67, Vilslev

Mange gider! Rigtig mange gør en flot indsats, og vi skylder at støtte hinanden - ikke mindst ved at møde op og deltage.

- Ole Witte Madsen 3


For 10.000 kr. garanterede fyrværkeren et show på 7-8 min., og det, synes jeg, er lang tid i forhold til, hvor mange sekunder en enkelt raket lyser op på himlen.

Fyrværkerishow Nytårsaften Måske nogle kan huske, at jeg på diverse foreningers generalforsamlinger her i foråret præsenterede min ide om at få arrangeret et fælles fyrværkerishow et eller andet sted i Vilslev eller Jedsted. Min ide blev godt modtaget, og nu skal det undersøges, om ideen kan blive til virkelighed.

Rent praktisk sker der nu følgende: Når I læser dette, ligger der på Brugsen en seddel, hvor man kan skrive sig på, hvis man er interesseret i at deltage og bidrage økonomisk. Hvor meget man eventuelt vil spendere, skriver man i en besked til mig på tlf. 2480 4992.

Baggrunden for ideen er, at jeg hver nytårsaften tænker på, hvor mange penge, der bliver fyret af, og hvor kort fornøjelse man har af diverse kostbare raketter

I skal også skrive, hvor mange personer, I melder til, da fyrværkeren har brug for at vide det.

Hvis vi nu samler disse penge sammen, kan vi måske hyre en professionel fyrværker, der kan lave et fyrværkerishow, som vi kan opleve sammen og samtidigt ønske hinanden ”Godt Nytår”.

Jeg vil lave en søjle på Brugsen, så alle kan følge med i, hvor mange penge, der løbende bliver doneret. Man betaler først, når fyrværkeren er bestilt.

Jeg kontaktede dengang et firma med professionelle fyrværkere, der tager rundt i hele Danmark og laver den slags shows. En aftale med dem betyder, at de sørger for alt det formelle og praktiske vedrørende showet: tilladelser, bedst egnede sted i området, afspærringer, opfyldelse af diverse sikkerhedsregler m.v.

Jo hurtigere tilmeldinger, jo bedre, da der senere bliver rift om fyrværkerne. Flere har foreslået, at vi efter showet samles et sted til lidt natmad, så det kan man også lige krydse af på listen. Kirsten Blom

4


Nyt fra Kongeådal Borgerog Aktivitetsforening

Torsdag d. 21. december Juletræsfest, kl. 18.30 i Vilslev Forsamlingshus. Vi kommer rundt og sælger billetter.

Det har været sommerferie, så der er kun enkelte nyheder fra Borgerforeningen. Vi glæder os meget over den fine tilslutning, der er til Nørkleaftenerne og til Yoga. Det er rigtig dejligt, når nye tiltag lykkes.

Vi har desværre måttet sige farvel til Henning Jakobsen i bestyrelsen. Henning er trådt ud i sommers, fordi han skal passe på sig selv og sit helbred. Henning har gjort et kæmpearbejde i bestyrelsen, og vi har haft stor glæde af hans evner til at ordne alle mulige og især umulige ting. Henning er også den, der har sat pris på, at vi har kunnet hygge os sammen, få snakket og få drukket hans rødvin. Tusind tak for din indsats, Henning.

I august måtte vi desværre aflyse vores Farmer Race arrangement pga. for få tilmeldinger. Det var super ærgerligt, at vi ikke kunne gennemføre, men man kan ikke vinde hver gang. Frem til jul ser vi frem til disse arrangementer:

Men intet er så skidt, at det ikke er godt for noget. Som afløser for Henning har vi fået vores suppleant Ove Helle Nielsen ind i bestyrelsen indtil næste valg. Et varmt velkommen til Ove.

Lørdag d. 30. september Høstfest kl. 18.30 i forsamlingshuset. Vi håber på en rigtig sjov og festlig aften. Lørdag d. 11. november Avisindsamling Husk at stille jeres aviser og reklamer ud til vejen inden kl. 9.00. Vi vil rigtig gerne have dem. Vi tømmer gerne den blå spand, hvis I stiller den ud til os. Vi samler desværre ikke pap.

VIGTIGT – sæt straks kryds i kalenderen: Næste byfest D. 13.-16. juni 2018 Vi håber, at alle vil være med til, at det bliver en kanon byfest. Venlig hilsen, Marianne Kømler Kongeådal Borger- og Aktivitetsforening & Kongeådal Sportsforening

Søndag d. 3. december Vækning af julemanden ved Brugsen kl. 16.00. Hold øje med opslag på Facebook og i Brugsen. 5


Sørensen overtager resten af Elkas timer. Mike har tidligere været servicemedarbejder i brugsen og bor i byen, så vi er trygge ved at have ham.

fra Menighedsrådet Selvom vi er blevet en del af Kongeåpastoratet lægger vi i menighedsrådet stadig energien i vores skønne, lokale kirke.

Vi har oplevet en sommer, når den er værst, det har betydet tilbagegang i omsætningen, da vi mangler en del på grill m.m.

Susan Bruun har trukket sig som formand for Vilslev menighedsråd, og derfor er førstesuppleanten Hanne Elmstrøm trådt ind i rådet. Rådet har på et ekstraordinært møde konstitueret sig således:

Masser af service! Vi kan kun opfordre alle til lige at lægge lidt mere handel i den Lokale Brugs, så vi også er her i fremtiden, Brugsen er jo ikke bare et sted at handle, vi har jo også en masse servicefunktioner: F.eks. GLS - postnord - indsamling til festdage - tips og lotto - tilmelding til lokale arrangementer - udlejning af porcelæn og nu også håndkøbsmedicin og m.m.

Formand: Ivan Binger Næstformand: Lisbet Knudsen Kasserer: Paula Andersen Kontaktperson: Paula Andersen Jord- og Præstegårdsudvalget: Inge Helle PR og andet: Hanne Elmstrøm – Ole – Lisbeth Kirkeværge: Ivan Binger (formand kan ikke være kirkeværge. Vi vælger en ny ved kommende møde)

Husk er der noget du mangler, ideer du synes, vi kan bruge eller andet, der kan gøre brugsen bedre, så sig det til personalet eller bestyrelsen, så vil vi kigge på det.

Nyt fra Lokalbrugsen

HUSK det er JERES brugs. TÆNK GLOBALT, HANDEL LOKALT. lokalbrugsen kongeådal

Pr. 1. september er Elka stoppet i brugsen efter 15 års ansættelse. Hun er tiltrådt en stilling i Tistrup Brugs nær sit hjem, vi takker for hendes indsats i brugsen, og ønsker hende held og lykke i den nye stilling. Paula kommer på fuld tid og Mike 6


fra Forsamlingshuset

fra Vilslev og Omegns Seniorklub

Der er stadig god gang i Forsamlingshuset. Ud over Bankospillet hver onsdag, har vi en del udlejninger. Tilfredse lejere er den bedste reklame, og vi kan konstatere, at vi har fået en del udlejninger på den måde.

Onsdag 11. oktober kl. 14.00 Fortælling v/ Birgitte Sperber fra Ribe. Hun vil fortælle om Kalashafolket fra Hindukusbjergene i Pakistan. Onsdag 25. oktober kl. 14.00 Foredrag v/ Flemming Rishøj fra Esbjerg: Om ”Kvinderne på Sprogø” i årene 1923 – 1961.

Den øgede brug af huset kræver naturligvis, at vi i bestyrelsen konstant er opmærksomme på forbedringer og opdateringer af selve huset, køkkenfaciliteter og service.

Onsdag 8. november kl. 14.00 Foredrag: Doris Thomsen fra Jedsted. Hvad gør man, når sorgen rammer en? Hvordan går livet videre?

Siden sidst er de nye lamper i den store sal kommet i brug, og de kan da virkelig lyse salen op, men kan også dæmpes efter ønske og behov. De to lamper længst fremme mod scenen er installerede, så de kan tages ned separat, når scenen f.eks. er i brug. Samtidig kan man nemt fjerne lamperne og trække tæppet frem, så man kan skabe et mindre rum, der passer til antallet af deltagere.

Onsdag 22. november kl. 14.00 Vi får besøg af Nasi Habibi, der fortæller om skæbnens spil. En afghansk kvindes flugt fra ydmygelser og misbrug til Danmark. Onsdag 6. december kl. 14.00 Julehygge og Banko med fine gevinster. Efter kaffen er der underholdning.

Der er stadig god plads til yderligere forbedringer af huset, og der er mange ønsker fra både lejere og bestyrelsen om nyanskaffelser, så arbejdet fortsætter.

Husk der er Banko hver onsdag kl. 19.15

Lige nu er vi i gang med at søge fonde om midler til nogle lidt større projekter, vi kunne ønske os. Mere herom næste gang. - Kirsten Blom

i Vilslev Forsamlingshus Formand Henry Sørensen Tlf. 75 43 15 22 – 24 61 26 37 7


Dato

Tid

Sted

19.15

Vilslev Forsamlingshus BANKO - hver onsdag aften

30/9

18.30

Vilslev Forsamlingshus Høstfest med spisning, underholdn

4/10

19.30

Spejderhytten

Roll Præstegaard fortæller om ”Mi

5/10

10.00

Gredstedbro kirke

Babysalmesang (herefter hver torsd

8/10

11.00

Vilslev kirke

Forstander Leif Kruse fra Sydvestj

11/10

14.00

Vilslev Forsamlingshus Fortælling v/ Birgitte Sperber fra R

12/10

18.00

Vilslev Forsamlingshus Fællesspisning (side 14)

12/10

19.00

Spejderhytten i Jedsted Nørkleaften - se mere herom samt

25/10

14.00

Vilslev Forsamlingshus Foredrag v/ Flemming Rishøj fra E

29/10

9.30

Vilslev kirke

Gudstjeneste med kirkekaffe (se ki

2/11

Udflugt til Temper Chokolade, Rib

5/11

11.00

Vilslev kirke

Allehelgensgudstjeneste med kirke

8/11

14.00

Vilslev Forsamlingshus Foredrag: Doris Thomsen fra Jedst

11/11

9.00

Rundt omkring

11/11

10-16

Vilslev Forsamlingshus Hobbyudstilling i Vilslev Forsamling

12/11

10-16

Vilslev Forsamlingshus Hobbyudstilling i Vilslev Forsamling

19/11

11.00

Vilslev kirke

22/11

14.00

Vilslev Forsamlingshus Foredrag: Nasi Habibi ”En afghans

26/11

9.30

Vilslev kirke

27/11

19.30

Vilslev Forsamlingshus Reception på årbogen: ”Kongeåen”

3/12

11.00

Vilslev kirke

Gudstjeneste med sang af skolekor

3/12

16.00

Kongådal Brugs

Vækning af julemanden (side 5)

4/12

19.00

Konfirmandstuen

Sangaften med organist Dorte Gran

6/12

14.00

Vilslev Forsamlingshus Julehygge og Banko med fine gevi

10/12

15.30

Vilslev kirke

21/12

18.30

Vilslev Forsamlingshus Juletræsfest (side 5)

Avisindsamling (side 5)

Gudstjeneste (se kirkebladet)

Gudstjeneste v. sognepræst Kevin A

Gudstjeneste med Lucia-optog ved 8


Aktivitet

Arrangør

ning, musik og dans (side 13)

KBA

in skoletid” (side 10)

Husholdningsforeningen

dag i oktober - se kirkebladet)

Vilslev menighedsråd

jyllands Efterskole prædiker (se kirkebladet)

Vilslev menighedsråd

Ribe (side 7)

Seniorklubben Vilslevs Kokke

kommende datoer på side 9

KBA

Esbjerg (side 7)

Seniorklubben

irkebladet)

Vilslev menighedsråd

be (side 10)

Husholdningsforeningen

ekor. Vi mindes de døde i sognet (se kirkebladet)

Vilslev menighedsråd

ted (side 7)

Seniorklubben KBA

gshus (side 12)

Støtteforeningen

gshus (side 12)

Støtteforeningen Vilslev menighedsråd

sk kvindes flugt” (side 7)

Seniorklubben

Asmussen (se kirkebladet)

Vilslev menighedsråd

” med foredrag ved Roll Præstegaard (side 10)

Lokalarkivet

ret fra Gredstedbro (se kirkebladet)

Vilslev menighedsråd KBA

ngård Olesen og Roll Præstegaard (side 10)

Husholdningsforeningen

inster (side 7)

Seniorklubben

d sognets piger (se kirkebladet)

Vilslev menighedsråd

KBA 9


fra Kongeådal Husholdningsforening

koster 100 kr. pr. person ekskl. drikkevarer. Tilmelding nødvendig senest d. 12. februar. Max. 45 pers.

Onsdag d. 4. oktober 19.30 Denne aften vil Roll Præstegaard fortælle om ”Min skoletid”. Her får vi rig mulighed til at høre om hans tid i skolen, hvor Roll har tilbragt 55 år af sit liv. Kun med et enkelt afbræk til Vester Thorsted i lære i Brugsen. Dette varede dog kun et år, hvorefter han vendte tilbage til skolelivet. Som han selv siger ”Jeg var åbenbart bedst til at gå i skole”.

Et årskort til Kongeådal Husholdningsforening koster 50 kr. Tilmelding til arrangementer skal ske til Lone Christensen, tlf. 5075 0015

fra Lokalarkivet Reception på årbogen Kongeåen i Vilslev Forsamlingshus mandag den 27. november kl. 19.30. Du vil kunne købe den 10. årgang, 2017, og der er planlagt et foredrag af Roll Præstegaard om Stednavne i Vilslev og Jedsted.

Torsdag d. 2. november Vi besøger firmaet Temper Chokolade, Neder dammen 32, Ribe. Det er luksuschokolade, som bliver produceret af råvarer, der kommer fra nærområdet. En aften fyldt med smagsoplevelser. Vi kører fra Kongeådal Brugs kl. 18.30. Max. 25 pers. derfor tilmelding nødvendig. Aftenen koster 50 kr. pr. pers. Mandag d. 4. december kl. 19 Sangaften i Konfir mandstuen ved Vilslev Kirke. Roll og Dorte spiller, vi synger. Der serveres gløgg, kaffe/ te og hjemmebagte småkager.

Billedtekst: Blandt årbogens emner kan nævnes museumsinspektør Michael Alrø Jensens artikel om den arkæologiske udgravning på Sønderbyvej 19: Nyt om det middelalderlige Vilslev og byggeskikken i vadehavsområdet. - Stig Hegn

Tirsdag d. 20. februar 2018 kl. 19.00: Madaften i Gr edstedbr o skoles hjemkundskabslokale. Til denne aften har vi fået fat på kokken Lars Borregaard, Ribe. Aftenen 10


11


fra Støtteforeningen

fra 4H Lørdag d. 16/9 afholdt vi det årlige 4H dyrskue i Laurids’ maskinhal i Gørding.

Nu er sommerferien forbi, og Støtteforeningen for Vilslev Forsamlingshus kan gøre status over 10 gange banko i eget regi. Det gennemsnitlige fremmøde var på 86 spillere - der ses en svag tilbagegang i forhold til sidste år - dog ikke mere end der fortsættes næste år. Vores næste store arrangement er under forberedelse og bliver afholdt som Hobbyudstilling i Vilslev Forsamlingshus lørdag den 11. november og søndag den 12 november. Begge dage fra kl. 10 -16.

Vi var sammen med børn fra Gørding/Vejrup 4H - og der var i alt 25 børn (heraf 16 fra Kongeådal), der udstillede det, de havde arbejdet med i årets løb.

Det er en utrolig dejlig dag, hvor man kan se, hvor glade og stolte børnene er over at vise deres dyr/ ting frem - først for dyrlægen, som skal kontrollere, at dyrene er sunde og raske - og senere for dommerne, som giver point for børnenes viden og omgang med deres dyr.

Ca 15 udstillere vil stå klar til at vise, hvad de bruger tiden til. Der vil være Tombola samt salg af kaffe og kage. Søndag er middagen klar kl.11.30. Vel mødt! - Støtteforeningen

Dagen slutter med uddeling af ærespræmier, og desuden var der to børn fra Kongeådal 4H, som fik medaljer for at have deltaget i 4H i 10 år. - Hilsen Sonja Hulgaard 12


13


Ung i sognet

smartphones og tablets. Pigerne siger samstemmende, at Snapchat ganske enkelt er hurtigere og sjovere, og den gemmer ikke film og billeder i langt tid. Det betyder, at man kan sende mange forskellige slags billeder og små film til hinanden.

Onsdag d. 20. september mødtes Kirsten og Ole over en pizza med nogle unge fra området. Ellen går i 7. klasse, Julie går på HTX, og Frederikke i 2.g på STX. Vi talte om ungdomsliv og ungdomskultur i Jedsted og Vilslev, og vi talte om, hvordan dagligdagen helt konkret ser ud for unge mellem 13 og 19 år.

Godt ved at bo her? Ellen, Frederikke og Julie er enige: Det er hyggeligt at bo i en landsby. Her er ro og folk er høflige. Vi hilser på hinanden, og vi kender de fleste i området. MEN … det kan også være kedeligt. Der er langt til vennerne, fordi der er så få muligheder for offentlig transport. Når man er i byen en aften, er det nemmere at overnatte hos en veninde.

Det stod hurtigt klart, at deres tid var fuldt booket, dels med skole og lektier, hobbys eller fritidsaktiviteter, evt. arbejde, dels med samvær med familie og venner.

Hva’ så nu? Julie arbejder på at arrangere en ungdomsfest, hvor især transporten skal være i orden. I næste nummer af Sognebladet kommer der nogle artikler fra de unge.

Desuden mærker de presset fra samfund og politikere om, at de skal sørge for at tage sig en uddannelse, der kan sikre dem mange år på arbejdsmarkedet.

Næste møde i ”ungdomsudvalget” bliver torsdag d. 7. december kl. 17 i konfirmandstuen. Vi vil gerne have flere unge med, så flere kan blive hørt. Skriv til Ole på 25 89 41 90 eller snapchat: pastormadsen

Det bugner med sociale medier, men for de tre piger - og deres vennekredse - er det dog Snapchat, der bliver mest brugt. Programmet blev lanceret i 2011, og kan bruges på

Vel mødt! Ellen, Frederikke, Julie Kirsten og Ole

14


15


Kontakter i sognet Kontaktperson

Tlf.

Mail

2889 2129 post@stutteri-boegely.dk

5132 7995 karinjessen3@gmail.com

Anja Zornig

7543 1003 03366@coop.dk

Karin Jessen

Kongeå Rideklub

Klaus Thuesen

5196 6473 stighegn@bbsyd.dk

Kongeådal Husholdningsforening

LokalBrugsen Kongeådal

Stig Hegn

2480 4992 k.blom@pc.dk

7543 1522 hkejser@stofanet.dk

Lokalhistorisk Arkiv

Kirsten Blom

7543 1571

Henry Sørensen

Vilslev forsamlingshus (formand)

Kim Hansen

7543 1059 om@km.dk

Vilslev og Omegns Seniorklub

Vilslev forsamlingshus (udlejning)

Ole Witte Madsen

2571 1937 vilslevvand@gmail.com

2015 0397 binger@bbsyd.dk

Sognepræst i Kongeåpastorat

Jane Andersen

Ivan Binger

Vilslev Vandværk

Christian Flansmose 2530 1931 flansmose@hotmail.com

Vilslev Menighedsråd

FDF Gredstedbro

Sonja Hulgaard

2176 9720 marianne@koemler.dk

Kongeådal 4H

Susanne Byg Olesen 6133 1502 sulaspang@bbsyd.dk

Kongeådal Borger- og Aktivitetsforening Marianne Kømler (KBA) + Kongeådal Sportsforening (KSF)

Kommunal dagplejer

Lauritz Lauritzen

la@lahjortlund.dk

5152 8932 Hulgaard@privat.dk

Vilslev Kroketklub


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.