Sognebladet for juli - august - september 2017

Page 1

Sognebladet for Vilslev og Jedsted Juli - August - September 2017 Richard Ragnvald spiller i Vilslev forsamlingshus onsdag d. 27. september - lĂŚs mere side 9

www.kongeaadal.dk Facebook: KongeĂĽdal Borgerforening (Jedsted/Vilslev)


Om sognebladet Læs bladet på www.kongeaadal.dk og på facebookgruppen ”Kongeådal Borgerforening (Jedsted/Vilslev)”. Bladet trykkes i 125 eksemplarer, og man kan hente et i LokalBrugsen Kongeådal. Henvendelser vedrørende artikler og annoncering af arrangement kan rettes til ansvarshavende redaktør Ole Madsen på om@km.dk eller tlf. 7543 1059 eller mobiltlf. 2589 4190. Håndskrevne indlæg er også velkomne. Kirsten Blom er medredaktør af sognebladet.

Deadline til næste nummer: 20. september 2017 Bladet udkommer 4 gange årligt, og dækker perioderne: januar - februar - marts

(deadline 20. december)

april - maj - juni

(deadline 20. marts)

juli - august - september

(deadline 20. juni)

oktober - november - december

(deadline 20. september)

Udgiften for sognebladet april - maj - juni 2017 blev på i alt 575 kr. for 125 eksemplarer. Bladet var på 16 A5-sider.

Bladet opsættes og redigeres af Ole Madsen. Trykning foretages af Hans Thiim i Bramming. Udgiften til bladet dækkes af de lokale foreninger og forretninger. Bidrag kan indbetales til KBAs konto: reg.nr.: 5971 konto: 800 2757. Send gerne en mail til kasserer Mads Peter Lauridsen (madspl@yahoo.dk), hvor det fremgår, at I har givet bidrag til sognebladet. 2


Sognet i medierne

Foreningerne og kirken inviterer også tit på mange ting i løbet af måneden, og det sker ikke kun for at de selv kan få noget ud af det, men vi inviterer hinanden for at berige hinanden og berige os selv.

Årligt kommer der mange artikler om Jedsted og Vilslev i de lokale aviser som Ugeavisen Ribe og Ugeavisen Bramming samt JydskeVestkysten. Disse artikler siger noget om sognet; hvad der sker her, og hvad andre læser om os. Af nysgerrighed har jeg derfor samlet artiklerne fra Ugeaviserne samt JV for 2016 for at give en oversigt over, hvad der er nået ud over vort sogns grænser (se side 10-13).

En deltager i LuksusFælden blev hjulpet ud af sin gæld og videre i sit liv, og hun sagde meget rammende: ”Jeg er fattig, men jeg føler mig rig.” Det lyder banalt, men måske kan vi blive inspireret af hendes indstilling, så vi indser, at selvom vi kan være fattige rent økonomisk, så kan vi være rige alene ved at være en del af et fællesskab.

Omtale af arrangementer, læserbreve og PR er ikke talt med, for så ville det blive uoverskueligt.

”Jeg er fattig, men jeg føler mig rig”

At invitere for at investere, så at fællesskabet blomstrer

Når jeg inviterer min familie til middag i præstegården, eller når jeg inviterer nogle venner på et par øl, ja, så investerer jeg min tid i dem og håber at det, der er givet godt ud ikke kommer skidt igen. Om vi er fælles om et måltid mad eller bare en øl eller en snak, så ser vi hinanden i øjnene og giver hinanden noget af det mest dyrebare, vi ejer og har: Vores tid.

Det bedste ved at invitere er, når folk tager imod, så vi kan glæde hinanden og glæde os med hinanden. Der er ensomhed nok i verden, og vore landsbyer tåler ikke ensomhed eller splittelse i grupper og kliker. Sognet er vi fælles om, og det er ganske enkelt op til hver enkelt af os, om Jedsted og Vilslev også fremover skal være gode steder at bo i. - Ole Madsen 3


Kongeådal Husholdningsforening Søndag d. 21. maj 2017 var vi på familietur til Vadehavscenteret. Vi mødtes ved centeret kl. 13. Der mødte 47 op. Vi fik en fin guidet tur rundt i centeret. Derefter var der kaffe, og bagefter kunne man selv gå rundt og se nærmere på udstillingen. Flere af deltagerne udvidede besøget ved efterfølgende at købe et årskort.

Dansk Trævareemballage er Danmarks største producent og forhandler af transportemballage. Det træ der er tilovers bliver lavet om til træpiller som tørres og sælges til grossister. En flot rundvisning. Der var 27 deltagere. Vi anede ikke hvor stor en virksomhed det var. Men området dækker ca. 8 hektar og der er ansat ca. 80 medarbejdere. De 80% af træet kommer fra Danmark. Der forarbejdes ca. 385.000 m3 træ om året. Det var spændende at se og høre om.

Tirsdag aften d. 13. juni var vi på virksomhedsbesøg på Dansk Trævareemballage, Ørstedsvej, Ribe. Driftsleder Orla Poulsen havde sørget for to dygtige guider, der kunne fortælle om sortering af træstammerne i mange forskellige tykkelser. Vi så rigtig mange avancerede maskiner der var nødvendig for at få mest muligt ud af alle stammerne.

I Kongeådal Husholdningsforening har den nye bestyrelse konstitueret sig således: Karin Jessen Hanne Præstegaard Tove Vejrup Lone Christensen Brit Kjærgaard Anne Mette Jensen Else Sig Kruse

4

formand næstformand kasserer


Kongeådal Husholdningsforening Onsdag d. 20. september Vi besøger Skiltefabrikken.nu, som ejes af Søren Schmidt. Han startede virksomheden, som en ”sidegeschæft” i januar 2016. Nu er den blevet udvidet med Minifabrikken.nu og kæresten Winnie som ansat. Kom og hør om en ung mand, som satte alle sejl til og fik medvind. Vi kører fra Kongeådal Brugs kl. 19.00. max. 25 pers. derfor tilmelding nødvendig.

Mandag d. 4. december kl. 19 Sangaften i Konfirmandstuen ved Vilslev Kirke. Roll og Dorte spiller, vi synger. Der serveres gløgg, kaffe/ te og hjemmebagte småkager. Tirsdag d. 20. februar 2018 kl. 19.00: Madaften i Gredstedbro skoles hjemkundskabslokale. Til denne aften har vi fået fat på kokken Lars Borregaard, Ribe. Aftenen koster 100 kr. pr. person ekskl. drikkevarer. Tilmelding nødvendig senest d. 12. februar. Max. 45 pers.

Onsdag d. 4. oktober 19.30 Denne aften vil Roll Præstegaard fortælle om ”Min skoletid”. Her får vi rig mulighed til at høre om hans tid i skolen, hvor Roll har tilbragt 55 år af sit liv. Kun med et enkelt afbræk til Vester Thorsted i lære i Brugsen. Dette varede dog kun et år, hvorefter han vendte tilbage til skolelivet. Som han selv siger ”Jeg var åbenbart bedst til at gå i skole”.

Et årskort til Kongeådal Husholdningsforening koster 50 kr.. Tilmelding til arrangementer skal ske til Lone Christensen, tlf. 5075 0015

Torsdag d. 2. november Vi besøger firmaet Temper Chokolade, Nederdammen 32, Ribe. Det er luksuschokolade, som bliver produceret af råvarer, der kommer fra nærområdet. En aften fyldt med smagsoplevelser. Vi kører fra Kongeådal Brugs kl. 18.30. Max. 25 pers. derfor tilmelding nødvendig. Aftenen koster 50 kr. pr. pers. 5


fra Støtteforeningen for forsamlingshuset

fra Den Kommunale Dagpleje Den kommunale Dagpleje fra Vilslev og Gredstedbro laver heksen til Sankt Hans-bålet på børnetoften. Det er 9 voksne + børn, der står for at lave den.

Støtteforeningen for Vilslev Forsamlingshus afholdt Loppemarked og Tombola i Vilslev Forsamlingshus den 9. april 2017 med rigtig god opbakning fra lokale beboere samt en masse udefrakommende gæster. Da vi åbnede dørene kl. 10.00 stod mere end 80 personer i kø udenfor i håb om, at det netop blev dem, der gjorde det store fund. P-plads og nærliggende gader var fyldt med biler og Forsamlingshuset og teltet udenfor var overfyldt de næste par timer - så lettede det lidt.

Der er kommet ny kommunal dagplejer: Malene Haahr Nielsen Kongeådal 13 6771 Gredstedbro malleba59@hotmail.com 29873181

En stor tak til alle der bidrog med effekter til loppemarkedet og en lige så stor tak til de 13 -14 sælgere, der solgte for ca. 1000 kr. i snit. Køkkenpigerne bidrog med ca. 1500 kr. og Tombolaen afleverede ca.7300 kr. Efterfølgende er der indsat næsten tyve tusinde kr. i Andelskassen.

Rettelse: Pernille Nielsens mailadresse er: pn@the-nielsens.dk

En fornøjelig dag med glade og tilfredse mennesker, hvoraf mange brugte timer - ja dage med forberedelse og oprydning - en stor tak til dem fra Støtteforeningens bestyrel6


se, der efter Generalforsamlingen består af Kim Hybschman, Grete Nielsen og Svend Erik Hulgaard.

Næste tur er den 22. juni hvor vi besøger Grønhøj kro og Mønsted kalkminer Den 3. august kl. 18 Udflugt til Kannikegården og Domkirkens museum med rundvisning ved Tage Rosenstand kl.19.00 - Vi starter fra Gredstedbro / Kongeådal kl. 18. Tilmelding til tlf. 7543 1522 senest 27. juli

Vores næste aktivitet er banko i 10 uger fra slut juni til slut august. Hjælperne til bankospillet er på plads, men der kan være mange flere spillere - så I er hermed inviteret.

Næste store aktivitet er Hobbyudstilling i Vilslev Forsamlingshus 11. og 12 november 2017.

Den 13. september kl. 14.00 Underholdning sang og musik med “To fra Lysbro” Birthe og Vagn synger smukke viser, gjaldende gårdsange og syngende traver.

Vilslev og Omegns Seniorklub

Den 27. september kl. 12.00 Høstfest med middagsmad. Derefter underholdning med Richard Ragnvald i pausen. Kaffe og derefter anden afdeling.

På vores udflugt den 30. maj var vi 55 med, og der var 20 på venteliste, da bussen ikke kunne have flere med. Efter opsamlingen gik turen til Vadehavscentret, hvor vi fik en god rundvisning med guide i en times tid. Han var god til at fortælle. Derefter gik turen til Brøns kro, hvor vi fik en rigtig god middag. Om eftermiddagen besøgte vi Ecco i Bredebro, hvor vi blev guidet rundt i en halv time, hvorefter der var 1 time på egen hånd. Derefter gik turen hjem med en busfuld glade og tilfredse folk. 7


Sognet i medierne - 2016

Nu bliver speedwaycyklen pakket væk, JV, 25. januar 2016, ”Jesper B. Monberg, der både kan kalde sig U21-verdensmester og verdensmester for hold, har mistet gnisten til at køre speedway, og derfor har han bestemt sig for at indstille karrieren.” Iværksætter i Vilslev vil bygge og tegne, Ribe Ugeavis, 14. februar 2016, ”Esge Lorenzen har startet eget byggefirma og satser på ordrer i hele kommunen.” Stig var i front på barrikaden i Esbjerg, JV, 18. februar 2016, ”76-årige Stig Hegn - pensioneret bibliotekar fra Bramming - har skrevet bogen "En herlig tid: en ungdom i VS og afdelingen i Esbjerg". Et stykke Danmarkshistorie med vægt på årene fra 1975 til 1985.” Vandplan rammer Jedsted Mølle Dambrug, JydskeVestkysten, 25. marts 2016, ”For at opfylde statens vandplan skal der fjernes en spærring i Kongeåen ved Jedsted Mølle Dambrug. Dyrt, men nødvendigt, lyder det fra udvalgsformand.” Kursus i den lille gule, JV, 8. april 2016, ”Bier er kloge og klarer det utroligste. Alligevel er man nødt til at vide - og gøre - en masse som biavler. Det blev et kuld kommende biavlere kloge på, da de mødte op til begynderkursus.” August Kruse var kreativ og hjælpsom, JV, 12. april 2016, ”August Kruse var manden bag containerudstillingen på havnen under Esbjerg Festuge. Han var også formand for fonden til bevarelse af Motorfyrskib nr.1.” Kruses kiste båret ud til jazz, JV, 14. april 2016, ”Vilslev Kirke var fyldt, da den kendte kunstmaler blev bisat. Spontan, foretagsom og farverig var nogle af de ord, som præsten valgte at bruge om ham.” Vilslev-vin af fin kvalitet, Bramming Ugeavis, 22. april 2016, ”LOKALE VINBØNDER: På Vilslev-Jedsted egnen er vinavl blevet en aktiv hobby ud fra mottoet ”Druer fra den danske jord – forædler fra jord til bord”. ” Havetraktorernes dronning kåret, JV, 18. juni 2016, ”På Jedsted-Vilslev Byfests sidste dag blev det afgjort, hvem der de næste to år kan bære titlen som havetraktor-ringridningens mester. ”

8


Nabo blev alarmeret, JV, 28. juli 2016: ”JEDSTED: Mellem onsdag og lørdag i sidste uge er der begået hærværk mod et dambrug på Jedsted Møllevej. En føler, som styrer iltpumpen til dambruget er blevet afmonteret og en anden føler blev løsnet. Hærværket betød ikke, at der er nogle døde fisk i dambruget, oplyser Lokalpolitiet i Ribe.” Vinbonde i Jedsted på vej mod rekordhøst, JV, 28. september 2016, ”Karl Johan Bendorff er én af otte vinbønder i Jedsted og Vilslev. Han er begejstret over årets druehøst, som betyder, at han vil komme op på en rekordproduktion på 500 flasker hvid-, rose- og rødvin.” Bilister slap uden skrammer, JV, 11. oktober 2016, ”JEDSTED: To mandlige bilister slap uden fysiske skrammer fra et færdselsuheld på Varde Hovedvej mandag klokken 14.28.” Morten fra Ribe: Sclerosen er blevet en tro følgesvend, RibeUgeavis, 26. oktober 2016, ”Morten Bromerholm har sclerose. Han opfatter sygdommen som en følgesvend i sin tilværelse og ikke som en hindring for et godt liv.” Forvaltningsdirektør: Vi har en plads til Benny, JV, 29. oktober 2016, ”Direktør for Sundhed og Omsorg i Esbjerg Kommune, Arne Nikolajsen, går nu ind i sagen omkring den 63-årige demente og ALS-ramte Benny Jacobsen fra Vilslev. Kommunen er klar til at gå i dialog med familien for at finde en løsning. ” - Der er ikke noget jeg hellere vil end flytte Benny, JV, 29. oktober 2016, ”Visitator i Esbjerg Kommune, Mette Ruben Larsen, ville ønske, at hun kunne flytte Benny, men hun mener ikke at det juridisk er muligt imod hans vilje. Det er demensrådgiver hos Alzheimerforeningen nu slet ikke enig i.” Ven til dement: Der må da være nogen, der kan hjælpe, JV, 29. oktober 2016, ”Benny Jacobsens ven gennem de sidste knap 50 år, Erik Hansen, beskriver situationen i Bennys familie som dybt, dybt ulykkelig. Hvis ikke lovgivningen giver mulighed for mere hjælp til en familie som Bennys, så mener han, at den skal laves om - omgående. ” Familie må flytte fra dement og voldelig far, JV, 29. oktober 2016, ”En mor og to voksne børn tør ikke længere bo under samme tag som deres demente, ALS-ramte og tiltagende voldelige far. Kommunen mener, de har gjort hvad de kunne, udvalgsformand vil se på sagen. ” Udvalgsformand: Vi har ikke svigtet, JV, 31. oktober 2016, ”Lørdag fik 9


familien Jacobsen i Vilslev et lidt uventet besøg af formand for Sundhed og Omsorgsudvalget og forvaltningsdirektøren. Der arbejder på en løsning, lyder det. ” Veteran tager lige en runde mere, JV, 1. november 2016, ”Vestjyske Jesper B. Monberg trækker igen speedwaycyklen ud af garagen. Han har lavet en aftale med ligaklubben i Slangerup.” Kommunen tilbyder hjælp til familie med dement og voldelig far, JV, 1. november 2016, ”Esbjerg Kommune har holdt flere indledende møder med familien Jacobsen fra Vilslev for at få styr på sagen om den demens- og ALS -ramte far, Benny Jacobsen. ” Kunsten intet at indrømme, JV, 6. november 2016, ”Kommentar: Over flere dage har JV skrevet om en demens- og ALS-ramt mand, der er ved at forgå. Men det er svært for en kommune at indrømme fejl.” To nye kokke indtog Vilslev Forsamlingshus, JV, 9. november 2016, ”150 Vilslev-borgere var med onsdag aften, da to nye kokke inviterede til fællesspisning. ” Vilslev holder af en god hobby, JV, 12. november 2016, ”Den har snart 20 år på bagen, den årlige hobbyudstilling, der holder hånden under Vilslevs forsamlingshus. Og du kan nå at besøge den. ” Polak fandt lykken i Danmark, JV, 12. november 2016, ”32-årige Grzegorz Ostrowski har de seneste knap fire år arbejdet hos Gantech i Ribe. Han har knoklet sig til et godt liv, og for to uger siden blev han hædret med et legat ved Fagenes Fest i Esbjerg. ” JEDSTED: Sydbank sørger for nye ridesadler, Ribe Ugeavis, 16. november 2016, ”Kongeå Rideklub har fået 10.000 kroner til to nye sadler fra Sydbank Fonden.” Indbrud i landejendom, JV, 18. november 2016, ”JEDSTED: I perioden mellem kl. 7.30 og 16.30 torsdag var der indbrud i en landejendom på Jedstedvej. Politiet forklarer, at et vindue blev brækket op, formentlig med et koben, og at der er stjålet en Ipad og et mindre kontant beløb. ” Direktør: Der er truffet afgørelse, JV, 9. december 2016, ”Direktør for Sundhed og Omsorg kan ikke genkende familien Jacobsens påstand om 10


manglende informationer og forklarer, at man fra Esbjerg Kommunes side nu har truffet en afgørelse i forhold til Benny Jacobsens situation.” Kommune tavs i sag om Vilslev-familie, JV, 9. december 2016, ”Familien til den svært demente Benny Jacobsen fra Vilslev undrer sig over, at den ikke får informationer omkring deres far og ægtemand fra Esbjerg Kommune omkring fremtiden trods lovning om en udredning senest 1. december. Endnu er intet sket, og faderen bor stadig på ejendommen i Vilslev.” Lusket kommunalt spin, JV, 9. december 2016, ”Kommentar: Igennem en måned har en hårdt ramt familie fra Vilslev intet hørt i sagen om sin demensramte far og mand. Nu sker der pludselig noget. ” Bennys nærmeste sender endnu et nødråb til kommunen, JV, 9. december 2016, ”Der er stadig ikke fundet nogen løsning på familien Jacobsens sag. Familien, der er flyttet fra deres stærkt demente, ALS-ramte og nu voldelige far, fordi de ikke længere tør bo under samme tag som ham, er derfor nu begyndt at indstille sig på at skulle holde jul i den campinghytte på Ribe Camping, hvor de har boet siden slutningen af oktober.” Efter deadline kom svaret, JV, 9. december 2016, ”Sent fredag modtog JydskeVestkysten besked fra Benny Jacobsens familie om, at den havde modtaget et svar fra Esbjerg Kommune.”

Indsamling af jern Bag Brugsen står en container, hvor man er velkommen til at aflevere jern. Jern afregnes til dagspris og giver mellem 0,25 kr. og 5 kr. alt efter type og renhed. Indtægten går til KBAs aktiviteter i sognet. 11


Kalender - læs mere i fo Dato

Tid 19.15

Sted Forsamlingshuset

Hver onsdag kl. 19.15 er der ban

Spejderhytten i Jedsted

Hver tirsdag og torsdag fra 17.00

2/7

17.00

Vilslev kirke

Fyraftensgudstjeneste (se øvrige

13/7

19.00

Spejderhytten i Jedsted

Nørkleaften (side 19)

3/8

18.00

6/8

9.30

Vilslev kirke

Gudstjeneste med kirkekaffe (se

10/8

19.00

Spejderhytten i Jedsted

Nørkleaften (side 19)

12/8

9-12

Vilslev Sogn

Avisindsamling (side 21)

Sportspladsen

Noget helt nyt: Farmer Race (sid

19/8

Tur til Kannikegården / Domkirk

25/8

19.00

Kjærgård Landbrugsskole Reformationsskuespil (side 17)

26/8

19.00

Kjærgård Landbrugsskole Reformationsskuespil (side 17)

27/8

15.00

Kjærgård Landbrugsskole Reformationsskuespil (side 17)

27/8

11.00

Vilslev kirke

Gudstjeneste. Sognepræst Elise

31/8

19.00

Spejderhytten i Jedsted

Nørkleaften (side 19)

13/9

14.00

Forsamlingshuset

Sang og musik med “To fra Lys

20/9

19.00

Skiltefabrikken

Udflugt til Skiltefabrikken, Indu

24/9

9.30

Vilslev kirke

Høstgudstjeneste. Kirken pyntes

27/9

12.00

Forsamlingshuset

Høstfest med middagsmad. Dere

Forsamlingshuset

Høstfest Efter sommerferien får

Knudepunktet

Roll Præstegaard fortæller om ”M

30/9 4/10

19.30

12


oreningernes egne blade Aktivitet

Arrangør

nko - kom frisk, spil og vind!

0 – 18.00 er der yoga i spejderhytten (side 21)

Nete Hvass

e gudstjenester i kirkebladet)

Kirken KBA

kens museum (side 7)

Seniorklubben

e kirkebladet)

Kirken KBA KBA

de 23)

KBA Foreninger i Vilslev og Hunderup sogne

Balslev fra Bramming prædiker (se kirkebladet)

Kirken KBA

bro” Birthe og Vagn (side 7)

Seniorklubben

ustrivej 43, Ribe (s. 5)

Husholdningsforeningen

s af Husholdningsforeningen. Kirkekoret medvirker

Kirken

efter underholdning med Richart Ragnvald (side 7)

Seniorklubben

I mere information om høstfesten (side 19)

KBA

Min skoletid” (s. 5)

Husholdningsforeningen

13


Huse og personer i Vilslev

Mads: Ja, da. No ska do føst te venstre, så kommer do forbi Manfreds hus, Jens Sofus´, Johanne Bjærs´, Anne Madsens o Volfs gamel kjømensbutik, så æ dæ æ fosamlenshus, og så ka do sie æ præstgor o æ kjærk. Dær vor æ væj go te hyvre ater Æsbjær, ska do pas o, for da ska do te venstre atter æ Bjær, o det er en grem sveng, for en ka e sie noue.

Kommer man som fremmed til vores hyggelige lille by og vil finde et bestemt hus, kunne man før i tiden opleve følgende ordveksling: På Brugshjørnet står Poul Pedersen og ved ikke, hvilken vej han skal tage for at finde frem til et hus, som engang blev beboet af Ingeborg og Jens Andersen.

Så kommer do fobi Lause o Rigmors hus o forsætter om igjemmel æ gye, holder te hyvre vo æ væj dil sæ, lie ve Mies hus, fobi Bloms lelæ hus, hans ejen hus, o så er et den næste o di venstre håånd lie før Petra Kjærs hus.

Til Pouls held kommer netop en ældre herre, Mads, cyklende på vej i Brugsen. Poul:

Undskyld, men du kunne vel ikke fortælle mig, hvor jeg finder det hus, hvor Jens Andersen engang boede?

Mads: Jens Andersen? Naej, så må do fortæl ledt mie om ham. Poul:

Poul:

Jeg ved, at han var maler og gift med Ingeborg. Han skulle bo i den vestlige ende af byen.

Ja, denne lille ordveksling, som minder meget om et nummer i vores revy for mange år siden i forsamlingshuset, ville nok ikke finde sted i dag, for da ville man bare sige:

Mads: Nåh, jamen så er et jo om i æ Vesterby. Ingeborg o måler, jo, jo, så er et da Jens Måler, do snaker om. Jo a veæ gåt, vo han bue. Poul:

Mange tak, hr. Det finder jeg da nemt med en så præcis forklaring!

”Ja, Jens Andersen boede i det hus, der ligger på Vesterbyvej nr. 23.” Årsagen til dette indlæg er en opfordring til at skrive lidt om det fænomen, at visse huse bliver ved med at være tidligere beboeres huse, når

Dejligt, kan du også fortælle mig, hvordan jeg finder huset? 14


Årsmøde 2016 i Vilslev Kroketklub

man omtaler dem, selv om nye ejere har boet der i år, ja, sågar årtier. Et pudsigt fænomen som naturligvis stammer fra tiden før vores små landsbyer fik vejnavne og husnumre.

Foreningen var vært med 2 stk. smørrebrød, én vand eller øl. Fremtiden blev drøftet, da der er tilbagegang i medlemsskaren.

Vi er nogle stykker, der nok ville kunne finde Jens Målers hus, enten fordi vi kan huske ham eller både kan læse og genkende navne på gamle husejere på turen gennem byen, men selvfølgelig er det sort snak og skrift for alle unge og tilflyttere.

Vi er i dag 15 medlemmer, 1 fra Hviding, 2 fra Ribe, 3 fra Hjortlund, 7 fra Gredstedbro og vores ældste spiller fra Vilslev, Helga Sigaard på 93 år, godt gået. I 2008 var vi 5 hold i turneringen. 1 A2 hold, 2 B2 hold, 1 C1 hold og 1 C2 hold. I år har vi 1 hold i DGI turnering som spiller i A2. Vi vandt puljen, så vi rykker op i A1.

Det kunne være sjovt, hvis vi her i bladet kunne lave en liste over huse i Jedsted og Vilslev, hvor man stadig omtaler huset med tidligere ejers navn, måske endda også øgenavn, og hvem de mennesker egentlig var.

Vi drøftede et træningssamarbejde med kroketklubberne i Jernved og Gørding. Den 9. september havde vi grillaften med Jernved og Gørding, vi spillede kroket fra kl. 1330 til ca. 1630 hvor vi tændte grillen. Vi var ca. 30 personer, det var en rigtig hyggelig eftermiddag og aften.

Bare en ide, som, jeg synes, kunne være sjov at arbejde videre med, så vi alle kan blive lidt klogere på vores lille samfunds historie, høre en god historie, få et lille grin og måske flere skribenter til dette blad.

Den 12. november havde vi årsafslutning. Foreningen var vært for en sildemad, en snaps, en øl eller vand. Daglibrugsen i Kongeådal gav snapsen. Kontingentet blev sat til uændret kr. 200 pr. år.

- Kirsten Blom

Bestyrelsen består af Lauritz Lauritzen, formand Henry Sørensen, kasserer Hans Nielsen, revisor

15


senest er der kommet GLS pakkeindlevering, vi arbejder også på at få apotekervarer i sortimentet.

Nyt fra brugsen På den nyligt afholdte generalforsamling har bestyrelsen konstitueret sig som følgende:

Vidste du, at du med fordel kan bestille varer fra Coopnet hos os, endda til lavere priser, forhør dig hos personalet, så hjælper vi med det hele.

Formand - Anders Knudsen Næstformand - Esben Olesen

Sekretær - Lissy Hansen

Er der noget du mangler, eller ideer som du syntes brugsen kan få glæde af, så sig det blot til personalet eller bestyrelsen, så vil vi så vidt det er muligt prøve at opfylde det.

øvrige medlemmer af bestyrelsen: Tony Gregersen Ellen Nielsen Arne Lauritzen Klaus Thurø

Husk at handle lokalt, og tag gerne naboen med.

Et af emnerne på generalforsamlingen var, hvordan får vi flere til at handle i brugsen!

Vi ses i Lokalbrugsen Kongeådal. - Uddeler, Klaus Thuesen

Det er ikke nogen hemmelighed at brugsen de seneste 5 år, kun har haft overskud et enkelt år i 2015, så vi vil gerne opfordre alle til at handle i brugsen, så vi også er her om 5 og 10 år. Faktisk kan et køb på blot 50 kr. pr husstand om ugen gøre en forskel, så vil brugsen give et pænt overskud. Brugsen har rigtig meget at byde på, 16


17


Nyt fra KBA

mens mere og mere aktivitet forsvinder fra Vilslev og Jedsted.

Status foreningshus I starten af året gennemførte vi i fællesskab med Vilslev Forsamlingshus en spørgeskemaundersøgelse, for at finde ud af, om man skulle undersøge muligheden for at samle alle aktiviteter i Forsamlingshus, klubhus og spejderhytte i et nyt hus på sportspladsen.

Derfor har vi i bestyrelsen besluttet, for at holde gang i et aktivt foreningsliv, at vi vil undersøge, om det er realistisk at få et mindre foreningshusbyggeri igangsat. Dette foreningshus skal i givet fald ligge på sportspladsen og skal erstatte klubhus og spejderhytte. I foreningshuset skal være al den aktivitet, der i dag er i klubhuset og spejderhytten. Dvs. nørkleaften, yoga, husholdningsforeningens arrangementer, fodboldomklædning, kroket, borgerforeningens arrangementer, børnefødselsdage osv. osv.

Resultatet af spørgeskemaundersøgelsen var, at der kom 53 besvarelser retur ud af de 230 udleverede skemaer. Af de 53 besvarelser var de 32 for at arbejde videre med projektet og 21 var imod. På dette grundlag ønskede forsamlingshuset ikke at være med.

Der er i begyndelsen af maj indsendt råtegninger, projektbeskrivelse og byggeprojekt til Esbjerg Kommune, og så må vi afvente og se, hvad de siger. Ansøgningen skal behandles ved budgetmødet til efteråret . Vi håber, at Esbjerg Kommune vil se med velvilje på vores ansøgning, men indtil videre må vi væbne os med tålmodighed.

Kongeådal Borgerforening står nu i den situation, at Esbjerg Kommune vil forære os klubhuset. Det betyder, at Borgerforeningen skal overtage driften af klubhuset. Det er urealistisk, at Borgerforeningen kan drive to huse, spejderhytten og klubhuset, der begge er i mere eller mindre ringe stand. Hvis vi siger nej tak, vil klubhuset blive revet ned. Det betyder, at der så ikke længere vil være omklædningsrum på sportspladsen. Hvis der ikke fortsat er aktivitet på sportspladsen (som nu i form af fodbold), risikerer vi, at Esbjerg kommune ikke vil vedligeholde sportspladsen.

Hvis der er spørgsmål til byggeprojektet, må man til enhver tid gerne kontakte Inge Jørgensen eller Henning Jakobsen. Hilsen Kongeådal Borgerforening v. Marianne Kømler

Det er altså en skrue uden ende, hvor vi synes, vi bare kan se på, 18


19


Sommernyt fra Kongeådal Borger- og Aktivitetsforening

Vi havde over 20 vagter ude på ruten til at vise vej. De fik stor ros for at smile og heppe. Også stor tak til Kongeådal Brugs. Der var brug for flere forsyninger flere gange i løbet af aftenen, så det var uundværligt at have en brugs lige ved hånden.

Så blev det sommer….. Vi har haft to rigtig fine solskins-arrangementer på det seneste. D. 28. maj var der cykeltur til diget. Det var en dejlig formiddag med høj sol, rundstykker, rundbold og en lun pølse at cykle hjem på. Det er en cykeltur, der varmt kan anbefales. Der er hvert eneste år flere, der undrer sig over, at man så sjældent kommer ud til diget, når der nu er så smukt og dejligt. Så her er en enestående chance - ganske gratis med god forplejning. Altid sidste søndag i maj.

Stor tak til alle hjælpere, sponsorer, publikum og sportsfolk. Der var en ganske særlig varm og hyggelig stemning på sportspladsen den aften. Simpelthen en fin aften.

Torsdag d. 15. juni var der motionsaften på sportspladsen. Det blev en superfin aften med en fantastisk tilslutning fra både løbere, fodboldspillere og publikum. Der var 128 deltagere i motionsløbet. De 41 deltog i Minitri. Mange var med nede ved Kongeåen og se minitrideltagerne gå i vandet. Og mange stod på broen og tog imod dem, da de skulle op af vandet ved spejderhytten.

Der er billeder fra cykeltur til diget og motionsaftenen på www.kongeaadal.dk. Der finder man også resultatlisterne fra løbet.

20


Yoga

Avisindsamling lørdag d. 12. august. HUSK at stille jeres aviser og reklamer ud til vejen. Vi vil rigtig gerne have dem. Vi tømmer gerne den blå spand, hvis I stiller den ud til os. Vi samler desværre ikke pap.

Hver tirsdag og torsdag fra 17.00 – 18.00 er der yoga i spejderhytten.

Lørdag d. 19. august sker der noget helt nyt: Farmer Race på sportspladsen. Se omtale andetsteds i Sognebladet. Lørdag d. 30. september: Høstfest i Vilslev Forsamlingshus. Bare vent. Efter sommerferien får I mere information om høstfesten.

Rosy står for undervisningen. Hun

Vedr. Kongeåstien: Den lokale lodsejerrepræsentant er Viggo Petersen. Viggo kan kontaktes, hvis der er spørgsmål til Kongeåstien.

og har boet i Jedsted siden decem-

God sommer til alle.

Du skal medbringe en måtte og me-

Venlig hilsen Marianne Kømler Kongeådal Borger- og Aktivitetsforening (KBA) og Kongeådal Sportsforening (KSF)

get gerne et tæppe.

er fra Mexico, uddannet yogainstruktør,

gift med Jan Kristensen

ber. Det koster 30 kr. pr gang. Du behø-

ver ikke tilmelde dig.

Kom og få en prøvetime og se om det er noget for dig, alder ingen hindring , det er for både unge og modne. Du er velkommen til at kontakte Nete mail vi-ne@bbsyd.dk for yderlig information. Med venlig hilsen Nete

21


fra Vilslev Forsamlingshus

Det er en større investering, vi således er i gang med, og det er takket være Fondsmidler fra SE, at vi kan få nye lamper. Tak for det SE.

Forsamlingshuset har det stadigt godt, og der har især her i foråret været afholdt mange fester i huset. Der kommer løbende nye bestillinger, men der er stadig mange ledige datoer i vores kalender, så ingen skal holde sig tilbage.

En lejer havde for nylig investeret i en rød løber, som Forsamlingshuset efterfølgende måtte beholde, så den er til rådighed for kommende lejere. Tak for det.

Som noget helt nyt kan vi fortælle, at vi allerede nu har udlejninger i både 2018, 2019, og 2020, og vi har lejere fra både Ribe, Bramming, Gørding, Tjæreborg og Esbjerg, hvilket vi naturligvis glæder os over.

Gennem længere tid har det mildt sagt været noget roderi ved køkkenindgangen, fordi der efter hver fest var efterladt især masser af i papkasser. Vi har nu fået opsat en container til pap, ligesom der er en container til flasker og en trådspand med plastsække til dåser. Nu mangler vi så bare lige, at brugerne får lært at skære papkasserne op, før de puttes i containeren, ellers skal vi tømme hele tiden. For at spare lidt på Forsamlingshusets penge har vi i bestyrelsen vedtaget, at vi selv sørger for at holde containerne om ikke tømte, så dog nede i stedet for at leje til tømning.

Efter loppemarkedet fik gulvet i den store sal sin årlige slibning og oliering, så den igen er nem at renholde. Vi har købt en ny kaffemaskine, så der i en fart kan brygges mange kopper kaffe. Flere lejere har påpeget, at det tog meget lang tid med den kaffemaskine, vi har i huset. De har jo ret, så nu bliver den nye sat op og gjort klar til brug. Vi beholder dog stadig den gamle, da den er fin nok til en enkelt kande.

Endelig har vi fået en ny vimpel/ stander i flagstangen, hvilket I forhåbentlig har bemærket.

Kokkene har sørget for en ekstra fryseboks, da det i perioder kniber med frysekapacitet. Islagkager til 100 mennesker fylder meget!

Dette var status for nu, men vi har stadig mange ideer og ønsker til forbedringer af Forsamlingshuset, så vi fortsætter det gode samarbejde i bestyrelsen. - Kirsten Blom

I skrivende stund arbejdes der med at få en ny emhætte op i køkkenet, og sidst i juni måned kommer der nye lamper op i den store sal, hvilket vi længe har ønsket. 22


23


Kontakter i sognet

Vilslev Vandværk

Sognepræst i Kongeåpastorat

Vilslev forsamlingshus (udlejning)

Vilslev forsamlingshus

Lokalhistorisk Arkiv

LokalBrugsen Kongeådal

Kongeå Rideklub

Kongeådal Borger- og Aktivitetsforening (KBA) + Kongeådal Sportsforening (KSF)

Vilslev Menighedsråd

Vilslev og Omegns Seniorklub

Kongeådal Husholdningsforening

Christian Flansmose 2530 1931 flansmose@hotmail.com

Jane Andersen

Ole Madsen

Kim Hansen

Kirsten Blom

Stig Hegn

Klaus Thuesen

Anja Zornig

Marianne Kømler

Susan Bruun

Henry Sørensen

Karin Jessen

2571 1937 vilslevvand@gmail.com

7543 1059 om@km.dk

7543 1571

2480 4992 helgeblompaulsen@gmail.com

5196 6473 stighegn@bbsyd.dk

7543 1003 03366@coop.dk

2889 2129 post@stutteri-boegely.dk

2776 9720 marianne@koemler.dk

6162 0419 susanogervin@sol.dk

7543 1522 hkejser@stofanet.dk

5132 7995 karinjessen3@gmail.com

Mail

FDF Gredstedbro

Sonja Hulgaard

Tlf.

Kongeådal 4H

Susanne Byg Olesen 6133 1502 sulaspang@bbsyd.dk

Kontaktperson

Kommunal dagplejer

Laruritz Lauritzen

la@lahjortlund.dk

5152 8932 Hulgaard@privat.dk

Vilslev Kroketklub


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.